Kriaunų seniūnijos Seniūnas
Pareigybės aprašymasROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS


KRIAUNŲ SENIŪNIJOS


SENIŪNAS


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJAIV SKYRIUS

FUNKCIJOS

3. Apdoroja seniūnijos veiklai vykdyti aktualią informaciją.
4. Atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
5. Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
6. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
7. Priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.
8. Rengia ir teikia informaciją su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
10. Rengia su seniūnijos veikla susijusius dokumentus.
11. Vadovauja seniūnijos veiklų vykdymui arba prireikus vykdo seniūnijos veiklas.
12. Valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
14. Vykdo visas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 32 straipsnyje nustatytas funkcijas..
15. Vykdo darbuotojų, įdarbinamų pagal užimtumo didinimo programas, įdarbinimo funkcijas..
16. Išduoda leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams bei leidimus atlikti kasinėjimo darbus
savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje..
17. Nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas pagal jam suteiktus įgaliojimus..
18. Išduoda leidimus laidoti seniūnijos teritorijoje esančiose kapinėse..
19. Dalyvauja darbo grupių ar komisijų veikloje..


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2.
studijų kryptis - viešasis administravimas (arba);
20.3.
studijų kryptis - vadyba (arba);
arba:
20.4.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.5.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 5 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1.

vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;


21.2.

organizuotumas - 4 lygis;


21.3.

patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;


21.4.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


21.5.

komunikacija - 4 lygis.


22. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1.

strateginis požiūris - 4 lygis;


22.2.

veiklos valdymas - 4 lygis;


22.3.

lyderystė - 4 lygis.


23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

23.1.

orientacija į aptarnaujamą asmenį - 4 lygis;


23.2.

konfliktų valdymas - 4 lygis.


24. Profesinė kompetencija:

24.1.

veiklos planavimas - 4 lygis.


Atlyginimas: 1441 € iki mokesčių išskaitymo / apie 914 € "į rankas"
Įmonė: Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Miestas: Rokiškis
Kreiptis: 852196816, agne.sniukoviene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.11.20
Galioja iki: 2020.12.04

Atsiliepimai, skundai apie Rokiškio rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Rokiškio rajono savivaldybės administracija
118 apie Rokiškio rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Rokiškio rajono savivaldybės administracija