Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vyriausiasis patarėjas
Pareigybės aprašymasLIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS


VADOVYBĖ


VYRIAUSIOJO PATARĖJO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis patarėjas (IV lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministrui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Politikos formavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Ekonomikos ir inovacijų, turizmo politika.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
6. Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų projektų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų projektų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.
7. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklos vykdymo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.
8. Koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją.
9. Koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą.
10. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
13. Koordinuoja su turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų susijusios informacijos apdorojimą, susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą..


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
14.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
14.2.
studijų kryptis - ekonomika (arba);
14.3.
studijų kryptis - verslas (arba);
14.4.
studijų kryptis - turizmas ir poilsis (arba);
14.5.
studijų kryptis - visuomeninė geografija (arba);
arba:
14.6.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
14.7.
darbo patirties sritis - turizmo srities patirtis ;
14.8.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 5 metai;

15. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
15.1. kalba - anglų;
15.2. kalbos mokėjimo lygis - B2.
16. Atitikimas kitiems reikalavimams:
16.1.
atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Slaptai".
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS17. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

17.1.

komunikacija - 4 lygis;


17.2.

analizė ir pagrindimas - 5 lygis;


17.3.

patikimumas ir atsakingumas - 5 lygis;


17.4.

organizuotumas - 5 lygis;


17.5.

vertės visuomenei kūrimas - 5 lygis.18. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

18.1.

informacijos valdymas - 5 lygis;


18.2.

įžvalgumas - 5 lygis.


19. Profesinė kompetencija:

19.1.

veiklos planavimas - 5 lygis.


Atlyginimas: 3168 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1917 € "į rankas"
Įmonė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.11.20
Galioja iki: 2020.12.04

Atsiliepimai, skundai apie Ekonomikos ir inovacijų ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Rekvizitai apie Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Skundailt.com apie Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Verslo žinios apie Ekonomikos ir inovacijų ministerija
118 apie Ekonomikos ir inovacijų ministerija
KurRasti apie Ekonomikos ir inovacijų ministerija