Žmogaus teisių biuro patarėjas
Pareigybės aprašymasLIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTAIGOS


ŽMOGAUS TEISIŲ BIURO


PATARĖJAS


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus biuro vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. teisė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1.
priežiūra ir kontrolė;
4.2.
stebėsena ir analizė.


III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Žmogaus teisių ir laisvių apsauga.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1.
Uždarųjų laisvės apribojimo vietų stebėsena;
6.2.
Žmogaus teisių ir laisvių padėties stebėsena ir analizė.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
10. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
11. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
12. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
14. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
15. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
16. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
17. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
18. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
19. Atlieka teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą.
20. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
21. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
23. teikia siūlymus dėl įstatymų projektų atitikimo nacionaliniams ir tarptautiniams žmogaus teisių principams ir normoms; rengia įstatymų projektų vertinimo išvadų projektus.
24. teikia siūlymus dėl konkrečių žmogaus teisių padėties stebėsenos ir analizės priemonių bei konkrečios stebėsenos ar analizės reikalingumo.
25. vykdo informacijos apie žmogaus teises ir laisves sklaidos, asmenų švietimo žmogaus teisių ir laisvių klausimais projektus.


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
26.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.2.
studijų kryptis - teisė (arba);
arba:
26.3.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.4.
darbo patirties sritis - žmogaus teisių apsaugos srityje;
26.5.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 2 metai;

27. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
27.1. kalba - anglų;
27.2. kalbos mokėjimo lygis - C1.
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS28. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

28.1.

komunikacija - 4 lygis;


28.2.

analizė ir pagrindimas - 5 lygis;


28.3.

patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;


28.4.

organizuotumas - 4 lygis;


28.5.

vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.29. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

29.1.

įžvalgumas - 4 lygis.


30. Profesinė kompetencija:

30.1.

NKP ir NŽTI procesų išmanymas - 4 lygis;


30.2.

Orientacija į žmogaus teises - 4 lygis.


Atlyginimas: 1619 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1016 € "į rankas"
Įmonė: Seimo Kontrolierių įstaiga
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852196809, lina.pranskeviciene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.11.20
Galioja iki: 2020.12.04

Atsiliepimai, skundai apie Seimo Kontrolierių įstaiga


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Seimo Kontrolierių įstaiga
Rekvizitai apie Seimo Kontrolierių įstaiga
Skundailt.com apie Seimo Kontrolierių įstaiga
Verslo žinios apie Seimo Kontrolierių įstaiga
118 apie Seimo Kontrolierių įstaiga
KurRasti apie Seimo Kontrolierių įstaiga