Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareigybės aprašymasMARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS


ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS


VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. melioracija.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
9. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
14. Derina melioracijos ir hidrotechnikos statinių projektinius sprendinius, pasiūlymus ir kitą techninę dokumentaciją..
15. Tvarko melioracijos statinių, melioruotos žemės būklės apskaitą. Organizuoja valstybinės finansinės paramos teikimą, melioracijos statinių rekonstravimui, remontui, priežiūrai, rūgščių dirvožemių kalkinimui pagal Žemės ūkio ministerijos parengtas taisykles..
16. Nustato technines sąlygas projektuojant kelius, geležinkelius, dujotiekius, požemines komunikacijas, elektros tiekimo, ryšių linijas, tiltus, vandens pralaidas ir kitus statinius ir įrenginius melioruotoje žemėje, taip pat užsodinant žemę mišku..
17. Saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai..


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.2.
studijų kryptis - aplinkos inžinerija (arba);
18.3.
studijų kryptis - statybos inžinerija (arba);
18.4.
studijų kryptis - žemės ūkis (arba);
arba:
18.5.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.6.
darbo patirties sritis - vandenų apsaugos ar tvarkymo patirtis ;
18.7.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;


19. Transporto priemonių pažymėjimai:
19.1.
turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

20. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:
20.1.
melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovo atestatas.


VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


21.2.

organizuotumas - 3 lygis;


21.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


21.4.

analizė ir pagrindimas - 3 lygis;


21.5.

komunikacija - 4 lygis.22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1.

informacijos valdymas - 3 lygis;


22.2.

kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.


23. Profesinė kompetencija:

23.1.

viešųjų pirkimų išmanymas - 3 lygis.


Atlyginimas: 1232 € iki mokesčių išskaitymo / apie 795 € "į rankas"
Įmonė: Marijampolės savivaldybės administracija
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: 852196811, vaiva.minkeviciene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.11.20
Galioja iki: 2020.12.04

Atsiliepimai, skundai apie Marijampolės savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Marijampolės savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Marijampolės savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Marijampolės savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Marijampolės savivaldybės administracija
118 apie Marijampolės savivaldybės administracija
KurRasti apie Marijampolės savivaldybės administracija