Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareigybės aprašymasVALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS


AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ REGISTRAVIMO SKYRIAUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Veikliųjų medžiagų ir augalų apsaugos produktų vertinimas, augalų apsauga.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
8. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
10. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Dalyvauja Europos maisto saugos tarnybos ekspertų darbo grupėse, Europos Komisijos organizuojamuose susitikimuose augalų apsaugos produktų ir veikliųjų medžiagų tapatumo, fizikinių ir cheminių savybių, analizės metodų galiojimo klausimais..
14. Vertina veikliųjų medžiagų tapatumą, fizikines ir chemines savybes, analizės metodų galiojimą dėl jų patvirtinimo/ patvirtinimo atnaujinimo ES, augalų apsaugos produktų ir juose esančių veikliųjų medžiagų tapatumą, fizikines ir chemines savybes, analizės metodų galiojimą augalų apsaugos produktų registravimui Lietuvoje..


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
15.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
15.2.
studijų kryptis - chemija (arba);
arba:
15.3.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
15.4.
darbo patirties sritis - augalininkystės srities patirtis;
15.5.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;

16. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
16.1. kalba - anglų;
16.2. kalbos mokėjimo lygis - B2.
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS17. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

17.1.

komunikacija - 3 lygis;


17.2.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


17.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


17.4.

organizuotumas - 3 lygis;


17.5.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.18. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

18.1.

įžvalgumas - 3 lygis;


18.2.

informacijos valdymas - 3 lygis.Atlyginimas: 1452 € iki mokesčių išskaitymo / apie 920 € "į rankas"
Įmonė: Valstybinė augalininkystės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.11.20
Galioja iki: 2020.12.04

Atsiliepimai, skundai apie Valstybinė augalininkystės tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybinė augalininkystės tarnyba
Rekvizitai apie Valstybinė augalininkystės tarnyba
Skundailt.com apie Valstybinė augalininkystės tarnyba
Verslo žinios apie Valstybinė augalininkystės tarnyba
118 apie Valstybinė augalininkystės tarnyba
KurRasti apie Valstybinė augalininkystės tarnyba