7-ojo skyriaus (teisės ir veiklos organizavimo skyriaus) vyriausiasis specialistasPareigybės aprašymasMUITINĖS KRIMINALINĖS TARNYBOS

7-OJO SKYRIAUS (TEISĖS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS)

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS NR. 1

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUSPAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Teisė.III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA4. Baudžiamoji, administracinė, civilinė teisė..IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

7. Atlieka teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą.

8. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

11. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

12. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

13. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

14. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

16. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1.

išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2.

studijų kryptis - teisė (arba);

arba:

17.3.

išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.4.

darbo patirties sritis - teisinio darbo patirtis;

17.5.

darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;18. Atitikimas kitiems reikalavimams:

18.1.

atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Slaptai".

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:19.1.vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

19.2.organizuotumas - 3 lygis;

19.3.patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

19.4.analizė ir pagrindimas - 3 lygis;

19.5.komunikacija - 3 lygis.20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:20.1.įžvalgumas - 3 lygis;

20.2.informacijos valdymas - 3 lygis.
Atlyginimas: 1865 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1156 € "į rankas"
Įmonė: Muitinės kriminalinė tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.11.20
Galioja iki: 2020.12.04

Atsiliepimai, skundai apie Muitinės kriminalinė tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Muitinės kriminalinė tarnyba
Rekvizitai apie Muitinės kriminalinė tarnyba
Skundailt.com apie Muitinės kriminalinė tarnyba
Verslo žinios apie Muitinės kriminalinė tarnyba
118 apie Muitinės kriminalinė tarnyba
KurRasti apie Muitinės kriminalinė tarnyba