Šilumos kainų ir investicijų skyriui vyriausiasis specialistas
Pareigybės aprašymasVALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS


ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO


ŠILUMOS KAINŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIUI


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. stebėsena ir analizė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1.
administracinių paslaugų teikimas.


III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Šilumos ir karšto vandens sektoriaus kainodara ir analizė.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1.
Šilumos tiekimo licencijų išdavimas/keitimas/naikinimas.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
9. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
11. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
14. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
16. Nagrinėja šilumos tiekimo įmonių prašymus išduoti ar pakeisti licencijas veiklai, numatytai Šilumos ūkio įstatyme, rengia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams dėl licencijų išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo..
17. Dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose tam, kad pristatytų skyriaus išvadas, parengtas pažymas bei nutarimų projektus..
18. Prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas skyriaus funkcijų vykdymas..


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2.
studijų kryptis - ekonomika (arba);
19.3.
studijų kryptis - verslas (arba);
19.4.
studijų kryptis - vadyba (arba);
arba:
19.5.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.6.
darbo patirties sritis - ekonominės analizės ir kainų skaičiavimo patirtis;
19.7.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

20.1.

komunikacija - 3 lygis;


20.2.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


20.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


20.4.

organizuotumas - 3 lygis;


20.5.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1.

kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis;


21.2.

informacijos valdymas - 3 lygis;


21.3.

įžvalgumas - 3 lygis.Atlyginimas: 1584 € iki mokesčių išskaitymo / apie 996 € "į rankas"
Įmonė: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852718216, jovita.rupsyte@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.11.20
Galioja iki: 2020.12.04

Atsiliepimai, skundai apie Valstybinė energetikos reguliavimo taryba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Rekvizitai apie Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Skundailt.com apie Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Verslo žinios apie Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
118 apie Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
KurRasti apie Valstybinė energetikos reguliavimo taryba