Posėdžių sekretorius
Pareigybės aprašymasPANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO


PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS


TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIUS


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - specialistas(XI lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1.
dokumentų valdymas.


III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Teismo posėdžių organizavimas ir jų eigos fiksavimas, teismo procesinių dokumentų rengimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1.
Bylų tvarkymas.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Organizuoja pasiruošimą teismo posėdžiams, techniškai juos aptarnauja, patikrina atvykusių posėdžių dalyvių tapatybę ir įgaliojimus.
8. Rengia informacines pažymas, teismo posėdžių protokolus ir teikia teisėjams pasirašyti.
9. Rengia ir siunčia proceso dalyviams teismo šaukimus / pranešimus, taip pat siunčia procesinių dokumentų kopijas ir kitus dokumentus.
10. Rengia ir teikia teismo posėdžių organizavimui aktualią informaciją, nustatyta tvarka ir terminais teikia pranešimus registrams.
11. Sudaro ir tvarko bylas ir jų apyrašus.
12. Užtikrina teismo posėdžių garso įrašų darymą ir jų išsaugojimą.
13. Veda bylų apskaitą apskaitos žurnale ir (ar) dokumentų valdymo sistemoje.
14. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
16. Teikia informaciją asmenims teisme bei telefonu..
17. Pavaduoja laikinai darbe nesančius teismo posėdžių sekretorius..


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1.
išsilavinimas - ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

19.1.

komunikacija - 1 lygis;


19.2.

analizė ir pagrindimas - 1 lygis;


19.3.

patikimumas ir atsakingumas - 1 lygis;


19.4.

organizuotumas - 1 lygis;


19.5.

vertės visuomenei kūrimas - 1 lygis.20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

20.1.

orientacija į aptarnaujamą asmenį - 1 lygis.


21. Profesinė kompetencija:

21.1.

teisės išmanymas - 1 lygis.


Atlyginimas: 880 € iki mokesčių išskaitymo / apie 594 € "į rankas"
Įmonė: Panevėžio apylinkės teismas
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 852718248, dagne.padegime@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.11.20
Galioja iki: 2020.12.04

Atsiliepimai, skundai apie Panevėžio apylinkės teismas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Panevėžio apylinkės teismas
Rekvizitai apie Panevėžio apylinkės teismas
Skundailt.com apie Panevėžio apylinkės teismas
Verslo žinios apie Panevėžio apylinkės teismas
118 apie Panevėžio apylinkės teismas
KurRasti apie Panevėžio apylinkės teismas