Vilijampolės seniūnija vyriausiasis specialistas
Pareigybės aprašymasKAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS


SENIŪNIJOS


VILIJAMPOLĖS SENIŪNIJA


VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus seniūnui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1.
kitos specialiosios veiklos sritys.


III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Seniūnijai priskirtos teritorijos tvarkymo ir priežiūros, statinių naudojimo priežiūros ir aplinkos kokybės priežiūros administravimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1.
darbas su bendruomene.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
11. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
15. Dalyvauja organizuojant talkas, viešuosius ir visuomenei naudingus darbus..
16. Dalyvauja vykdant bendrojo naudojimo teritorijų, želdinių, gatvių, šaligatvių priežiūrą, prižiūri, kaip ji vykdoma, teikia seniūnui pasiūlymus, susijusius su minėtų objektų priežiūra, taiko fiziniams ir juridiniams asmenims teisės aktuose numatytas priemones..
17. Vykdo seniūnijai priskirtoje teritorijoje esančių statinių naudojimo priežiūrą, dalyvauja darbo grupių veikloje..
18. Išduoda gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme, taip pat kituose teisės aktuose nustatytus šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą patvirtinančius ir kitokius dokumentus, tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą..


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2.
studijų kryptis - viešasis administravimas (arba);
19.3.
studijų kryptis - statybos inžinerija (arba);
19.4.
studijų kryptis - aplinkos inžinerija (arba);
arba:
19.5.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.6.
darbo patirties sritis - administracinio darbo srityje;
19.7.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;


20. Transporto priemonių pažymėjimai:
20.1.
turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1.

komunikacija - 3 lygis;


21.2.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


21.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


21.4.

organizuotumas - 3 lygis;


21.5.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1.

informacijos valdymas - 3 lygis.Atlyginimas: 1408 € iki mokesčių išskaitymo / apie 895 € "į rankas"
Įmonė: Kauno miesto savivaldybės administracija
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 852718248, dagne.padegime@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.11.20
Galioja iki: 2020.12.04

Atsiliepimai, skundai apie Kauno miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Kauno miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Kauno miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Kauno miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Kauno miesto savivaldybės administracija
118 apie Kauno miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Kauno miesto savivaldybės administracija