Teisėjo padėjėjas
Pareigybės aprašymasKLAIPĖDOS APYLINKĖS TEISMO

TEISĖJO PADĖJĖJAS


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1.
teisė.


III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Metodinės ir praktinės pagalbos įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo klausimais ir bylą rengiant nagrinėti teismo posėdyje teikimas teisėjams.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1.
Teisės aktų projektų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimas.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Renka įstatymus ir kitus norminius aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas teisėjui (-ams).
8. Rengia procesinių dokumentų, sprendimų, teisės aktų ir kitų teismo veiklos dokumentų projektus.
9. Analizuoja ir vertina teismo posėdžiams rengiamų bylų medžiagą, teikia išvadas.
10. Nagrinėja skundus, pareiškimus, prašymus, rengia atsakymų projektus.
11. Nuasmenina procesinius dokumentus.
12. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).
13. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
15.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
15.2.
studijų kryptis - teisė (arba);
arba:
15.3.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
15.4.
studijų kryptis - teisė (arba).
15.5.
darbo patirties sritis - Nenustatyta;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS16. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

16.1.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


16.2.

organizuotumas - 3 lygis;


16.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


16.4.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


16.5.

komunikacija - 3 lygis.17. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

17.1.

informacijos valdymas - 3 lygis.


18. Profesinė kompetencija:

18.1.

teisės išmanymas - 3 lygis.


Atlyginimas: 1302 € iki mokesčių išskaitymo / apie 835 € "į rankas"
Įmonė: Klaipėdos apylinkės teismas
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 852196819, jurgita.dunauskiene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.11.25
Galioja iki: 2020.12.09

Atsiliepimai, skundai apie Klaipėdos apylinkės teismas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Klaipėdos apylinkės teismas
Rekvizitai apie Klaipėdos apylinkės teismas
Skundailt.com apie Klaipėdos apylinkės teismas
Verslo žinios apie Klaipėdos apylinkės teismas
118 apie Klaipėdos apylinkės teismas
KurRasti apie Klaipėdos apylinkės teismas