Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas
Pareigybės aprašymasANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS


TEISĖS, PERSONALO IR CIVILINĖS METRIKACIJOS


SKYRIAUS VEDĖJO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. teisė.
4. personalo valdymas.
5. administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
6. Savivaldybės priimamų sprendimų bei sudaromų sutarčių teisėtumo užtikrinimas.
7. Personalo valdymo politikos formavimas ir įgyvendinimas.
8. Civilinės būklės aktų registravimas, pirminės teisinės pagalbos teikimas, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymas.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

9. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
19. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą..
20. Atstovauja Savivaldybės, Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius procesinius ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių procesinių ir kitų dokumentų rengimą..
21. Atstovauja darbdavį santykiuose su kitomis socialinės partnerystės šalimis, darbo ginčus nagrinėjančiose ir socialinės partnerystės institucijose..


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2.
studijų kryptis - teisė (arba);
arba:
22.3.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.4.
darbo patirties sritis - teisinio darbo patirtis;
22.5.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 5 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

23.1.

komunikacija - 5 lygis;


23.2.

analizė ir pagrindimas - 5 lygis;


23.3.

patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;


23.4.

organizuotumas - 4 lygis;


23.5.

vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.


24. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

24.1.

lyderystė - 4 lygis;


24.2.

veiklos valdymas - 4 lygis;


24.3.

strateginis požiūris - 4 lygis.


25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

25.1.

informacijos valdymas - 4 lygis.


26. Profesinė kompetencija:

26.1.

teisės išmanymas - 5 lygis;


26.2.

žmogiškųjų išteklių valdymas - 5 lygis.


Atlyginimas: 1760 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1096 € "į rankas"
Įmonė: Anykščių rajono savivaldybės administracija
Miestas: Anykščiai
Kreiptis: 852196806, alma.markeviciene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.11.30
Galioja iki: 2020.12.14

Atsiliepimai, skundai apie Anykščių rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Anykščių rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Anykščių rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Anykščių rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Anykščių rajono savivaldybės administracija
118 apie Anykščių rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Anykščių rajono savivaldybės administracija