Marijampolės paramos administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareigybės aprašymasNACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS


KAIMO PLĖTROS IR PARAMOS REGIONAMS DEPARTAMENTO


MARIJAMPOLĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Paramų administravimas.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
6. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
8. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
9. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
12. Užtikrina kvalifikuotą patvirtintų projektų įgyvendinimo priežiūrą.
13. Bendradarbiauja su kitais NMA padaliniais; dalyvauja NMA ir kitų institucijų pasitarimuose; palaiko ryšius tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose.
14. Vadovaudamasis teisės aktais atlieka paramos paraiškų , mokėjimo ir kasmetinių prašymų, pirkimų dokumentų patikrą bei kvalifikuotą vertinimą.


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
15.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
15.2.
studijų kryptis - žemės ūkis (arba);
15.3.
studijų kryptis - vadyba (arba);
15.4.
studijų kryptis - viešasis administravimas (arba);
15.5.
studijų kryptis - ekonomika (arba);
arba:
15.6.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
15.7.
darbo patirties sritis - ES struktūrinės paramos bei projektų administravimo ir įgyvendinimo patirtis;
15.8.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS16. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

16.1.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


16.2.

organizuotumas - 3 lygis;


16.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


16.4.

analizė ir pagrindimas - 3 lygis;


16.5.

komunikacija - 4 lygis.17. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

17.1.

informacijos valdymas - 3 lygis.


18. Profesinė kompetencija:

18.1.

teisės išmanymas - 3 lygis;


18.2.

dokumentų valdymas - 3 lygis.


Atlyginimas: 1249 € iki mokesčių išskaitymo / apie 804 € "į rankas"
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Marijampolė
Kreiptis:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.12.01
Galioja iki: 2020.12.15

Atsiliepimai, skundai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
Rekvizitai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
Skundailt.com apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
Verslo žinios apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
118 apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
KurRasti apie Nacionalinė mokėjimo agentūra