Vyriausiasis specialistas (psichologas)

Pobūdis: Funkcijos:
1. surenka duomenis apie šeimą ir (ar) vaiką ir atlieka šeimos ir (ar) vaiko krizės ir intensyvios mobiliosios komandos pagalbos šeimai ir (ar) vaikui poreikio vertinimą;
2. įvertina šeimos organizacijos / struktūros ir gyvenimo ciklo įtaką esamoms problemoms;
3. intensyvaus mobiliosios komandos darbo metu įvertina šeimos santykių, šeimos narių ir (ar) vaiko elgesio pokyčius;
4. kartu su šeima ir (ar) vaiku iškelia praktiškai įgyvendinamus pagalbos šeimai ir (ar) vaikui tikslus ir uždavinius, numato šeimoje identifikuotų problemų sprendimo būdus ir priemones;
5. padeda šeimai ir (ar) vaikui valdyti krizę, spręsti konfliktines situacijas;
6. konsultuoja vaiko tėvus vaiko auklėjimo, drausminimo, poreikių patenkinimo, saugumo užtikrinimo ir sąlygų augti, vystytis ir tobulėti sudarymo klausimais;
7. informuoja šeimos narius ir (ar) vaiką, kur galima gauti reikalingą pagalbą, paslaugas ar gydymą;
8. organizuoja ir dalyvauja mobiliosios komandos organizuojamuose mobiliosios specialistų pasitarimuose, mobiliosios komandos ir atvejo vadybininko susitikimuose;
9. dalyvauja atvejo vadybininko organizuojamuose atvejo nagrinėjimo posėdžiuose;
10. bendradarbiauja su atvejo vadybininku, keičiasi būtina informacija dėl konkretaus atvejo, informacija apie šeimos sudėtį, apie tai, kokių pokyčių įvyko šeimoje, pradėjus teikti pagalbą ir pan.;
11. baigęs intensyvų darbą, parengia ir raštu pateikia rekomendacijas atvejo vadybininkui.

Reikalavimai: Išsilavinimo, darbo patirties reikalavimai:
turi turėti aukštąjį universitetinį psichologijos krypties magistro kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą ir 2 metų psichologo darbo su vaikais ir (ar) šeimomis darbo patirtį;

Pretendentai į MK vyriausiuosius specialistus privalo turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

Asmenims, pretenduojantiems į MK specialistų pareigas, taikomi VTAPĮ 30 str. numatyti apribojimai (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e711b850aa6011e7a65c90dfe4655c64).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € iki mokesčių išskaitymo / apie 662 € "į rankas"
Įmonė: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Miestas: Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė
Kreiptis: atrankos@vaikoteises.lt
Paskelbta: 2020.11.16
Galioja iki: 2020.12.16

Atsiliepimai, skundai apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Rekvizitai apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Skundailt.com apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Verslo žinios apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
118 apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
KurRasti apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba