Teisininkas (vyrai ir moterys)

Pobūdis: Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją;
2. rengia teismo procesinių dokumentų projektus;
3. teisėjo pavedimu susipažįsta su teisme gautais asmenų skundais, pareiškimais ir prašymais, teikia pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, pagal kompetenciją rengia raštų ir kitų dokumentų projektus;
4. informacinėje sistemoje "LITEKO" įveda duomenis, informaciją apie nagrinėjamas bylas, proceso eigą, procesinius veiksmus, nuasmenina teismo procesinius dokumentus ir įkelia juos į sistemą;
5. vykdo kitus teisėjo, teismo pirmininko, teismo pirmininko pavaduotojo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Reikalavimai: Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
2. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais teismų veiklą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu bei kitais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su atliekamomis funkcijomis;
3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Internet Explorer, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos bei perdavimo priemonėmis, informacinėmis technologijomis;
4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir taikyti raštvedybos taisykles.

Atlyginimas: 1060 € iki mokesčių išskaitymo / apie 696 € "į rankas"
Įmonė: Vilniaus miesto apylinkės teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 79A, (8 699) 60042, dalia.remeskeviciene@teismas.lt
Paskelbta: 2020.11.23
Galioja iki: 2020.12.23

Atsiliepimai, skundai apie Vilniaus miesto apylinkės teismas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Vilniaus miesto apylinkės teismas
Rekvizitai apie Vilniaus miesto apylinkės teismas
Skundailt.com apie Vilniaus miesto apylinkės teismas
Verslo žinios apie Vilniaus miesto apylinkės teismas
118 apie Vilniaus miesto apylinkės teismas
KurRasti apie Vilniaus miesto apylinkės teismas