Visuomenės sveikatos departamento patarėjas
Pareigybės aprašymasLIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS


VISUOMENĖS SVEIKATOS DEPARTAMENTAS


PATARĖJAS


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Politikos formavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Papildomoji ir alternatyvioji sveikatos priežiūra.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.
9. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.
10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.
11. Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Koordinuoja papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros plėtros komiteto bei kitų patariamųjų organų šioje srityje veiklą.
14. Bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei nevyriausybinio sektoriaus atstovais papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros srityje.


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
15.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
15.2.
studijų kryptis - visuomenės sveikata (arba);
15.3.
studijų kryptis - biologija (arba);
15.4.
studijų kryptis - socialinis darbas (arba);
15.5.
studijų kryptis - veterinarija (arba);
arba:
15.6.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
15.7.
darbo patirties sritis - visuomenės sveikatos priežiūros srities patirtis;
15.8.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 2 metai;

16. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
16.1. kalba - anglų;
16.2. kalbos mokėjimo lygis - B1.
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS17. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

17.1.

vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;


17.2.

organizuotumas - 4 lygis;


17.3.

patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;


17.4.

analizė ir pagrindimas - 5 lygis;


17.5.

komunikacija - 4 lygis.18. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

18.1.

įžvalgumas - 4 lygis;


18.2.

derybų valdymas - 4 lygis.


19. Profesinė kompetencija:

19.1.

teisės išmanymas - 4 lygis.


Atlyginimas: 1619 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1025 € "į rankas"
Įmonė: Sveikatos apsaugos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2021.01.13
Galioja iki: 2021.01.27

Atsiliepimai, skundai apie Sveikatos apsaugos ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Sveikatos apsaugos ministerija
Rekvizitai apie Sveikatos apsaugos ministerija
Skundailt.com apie Sveikatos apsaugos ministerija
Verslo žinios apie Sveikatos apsaugos ministerija
118 apie Sveikatos apsaugos ministerija
KurRasti apie Sveikatos apsaugos ministerija