Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus savivaldybės vyriausiasis inžinierius (vyriausiasis specialistas)
Pareigybės aprašymasLAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS


ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS


SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIOJO INŽINIERIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO)


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. veiklos planavimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1.
sprendimų įgyvendinimas;
4.2.
priežiūra ir kontrolė.


III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Inžinerinė savivaldybės infrastruktūra.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1.
užtikrinti inžinerinės savivaldybės infrastruktūros sprendinių suderinamumą ir atitiktį patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams ir statybą reglamentuojantiems teisės aktams;
6.2.
tikrinti inžinerinės savivaldybės infrastruktūros sprendinių suderinamumą ir atitiktį patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams ir statybą reglamentuojantiems teisės aktams.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
8. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
11. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
12. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
14. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
15. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
16. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
17. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
18. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
20. Atlieka Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nurodytas funkcijas.


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis ar aukštasis koleginis technologijos mokslų srities inžinerijos krypčių grupės ar lygiavertis aukštasis universitetinis ar aukštasis koleginis inžinerinis išsilavinimas;
21.2.
darbo patirties sritis - profesinė patirtis einant teritorijų planavimo ar statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas arba darbo teritorijų planavimo valstybinės priežiūros srityse patirtis;
21.3.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 3 metai;

22. Atitikimas kitiems reikalavimams:
22.1.
atitikti Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 6 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

23. Transporto priemonių pažymėjimai:
23.1.
turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

24.1.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


24.2.

organizuotumas - 3 lygis;


24.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


24.4.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


24.5.

komunikacija - 3 lygis.25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

25.1.

informacijos valdymas - 3 lygis;


25.2.

kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.


26. Profesinė kompetencija:

26.1.

veiklos planavimas - 3 lygis.


Atlyginimas: 1760 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1105 € "į rankas"
Įmonė: Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Miestas: Lazdijai
Kreiptis: 852196804, kristina.jasilionyte@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2021.01.13
Galioja iki: 2021.01.27

Atsiliepimai, skundai apie Lazdijų rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Lazdijų rajono savivaldybės administracija
118 apie Lazdijų rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Lazdijų rajono savivaldybės administracija