Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareigybės aprašymasMAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS


STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1.
priežiūra ir kontrolė.


III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Organizuoti ir koordinuoti projektų įgyvendinimą.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1.
Organizuoti ir kontroliuoti darbą statybos objektuose.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
10. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
11. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
12. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
15. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
16. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
17. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
18. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
19. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
20. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2.
studijų kryptis - statybos inžinerija (arba);
22.3.
studijų kryptis - aplinkos inžinerija (arba);
arba:
22.4.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.5.
darbo patirties sritis - statybos inžinerijos patirtis;
22.6.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;

23. Atitikimas kitiems reikalavimams:
23.1.
gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.


24. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:
24.1.
turėti ypatingų statinių (gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, ir (ar) inžineriniai tinklai ir (ar) susisiekimo komunikacijos) projekto dalies vadovo (projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo) kvalifikacijos atestatą.;
24.2.
suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai..


VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS25. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

25.1.

komunikacija - 3 lygis;


25.2.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


25.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


25.4.

organizuotumas - 3 lygis;


25.5.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

26.1.

kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.


27. Profesinė kompetencija:

27.1.

viešųjų pirkimų išmanymas - 3 lygis;


27.2.

informacinių technologijų valdymas - 3 lygis.


Atlyginimas: 1584 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1005 € "į rankas"
Įmonė: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Miestas: Mažeikiai
Kreiptis: 852718891, jelena.jevreinova@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2021.01.13
Galioja iki: 2021.01.27

Atsiliepimai, skundai apie Mažeikių rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Mažeikių rajono savivaldybės administracija
118 apie Mažeikių rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Mažeikių rajono savivaldybės administracija