Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareigybės aprašymasRASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS


CENTRALIZUOTO BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS


VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Finansų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Savivaldybės administracijos turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų apskaita, finansinių ir biudžeto ataskaitų rengimas.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
8. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
10. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.
11. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
13. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
14. Vykdo mokėjimo procedūras arba, prireikus koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
16. Priima pateiktus apskaitos dokumentus ir įvertina juose pateiktos informacijos pakankamumą ūkinei operacijai ar ūkiniam įvykiui registruoti apskaitoje, tikrina, ar pateikti visi ūkinei operacijai registruoti reikalingi dokumentai ir ar pateikti dokumentai turi visus privalomus rekvizitus.
17. Derina Savivaldybės administracijos tarpusavio operacijų informaciją su kitais viešojo sektoriaus subjektais, detalizuoja suderintų tarpusavio operacijų informaciją ir teikia papildomą eliminavimo informaciją, rengia aiškinamojo rašto informaciją VSAKIS.
18. Tvarko savo veiklos srities saugotinus apskaitos dokumentus, saugomų dokumentų bylas.
19. Teikia apskaitos informaciją, jei reikia, - apskaitos dokumentus ir registrus, valstybės ir savivaldybės kontrolės pareigūnams, auditoriams, mokesčių administratoriui, asignavimų valdytojams, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigos vadovui ar jo pavedimu kitam vadovaujamas pareigas einančiam asmeniui.


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2.
studijų kryptis - apskaita (arba);
20.3.
studijų kryptis - finansai (arba);
20.4.
studijų kryptis - ekonomika (arba);
arba:
20.5.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.6.
darbo patirties sritis - buhalterinės apskaitos tvarkymo patirtis;
20.7.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1.

komunikacija - 3 lygis;


21.2.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


21.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


21.4.

organizuotumas - 3 lygis;


21.5.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1.

informacijos valdymas - 3 lygis.


23. Profesinė kompetencija:

23.1.

finansų valdymas ir apskaita - 3 lygis.


Atlyginimas: 1355 € iki mokesčių išskaitymo / apie 875 € "į rankas"
Įmonė: Raseinių rajono savivaldybės administracija
Miestas: Raseiniai
Kreiptis: 852196811, vaiva.minkeviciene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2021.01.13
Galioja iki: 2021.01.27

Atsiliepimai, skundai apie Raseinių rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Raseinių rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Raseinių rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Raseinių rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Raseinių rajono savivaldybės administracija
118 apie Raseinių rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Raseinių rajono savivaldybės administracija