Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareigybės aprašymasVILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS


VIETINIO ŪKIO SKYRIUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1.
stebėsena ir analizė;
4.2.
viešieji pirkimai.


III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. vandentvarkos projektų planavimas, inicijavimas, koordinavimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1.
rekonstrukcijos, plėtros analizė, stebėsena;
6.2.
pirkimų dokumentų rengimas ir tvarkymas kompetencijos klausimais.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
11. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Organizuoja Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo, Vyriausybės sprendimų vandentvarkos klausimais, rajono savivaldybės tarybos patvirtintų vandentvarkos programų ir vandentvarkos investicinių planų įgyvendinimą..
14. Koordinuoja savivaldybės tarybos patvirtintų vandentvarkos programų ir vandentvarkos investicinių planų įgyvendinimą..
15. Rengia vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas..
16. Rengia sprendimų projektus Tarybai, įsakymų projektus Kolegijai, administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus dokumentus vyriausiojo specialisto kompetencijos klausimais, dalyvauja Tarybos, administracijos direktoriaus ir kitų institucijų sudarytų komisijų darbe, suteikia informaciją, padeda rengti dokumentus..
17. Vykdo pavedimus nustatytais terminais, pagal kompetenciją priima gyventojus, įmonių, organizacijų atstovus, kitus suinteresuotus asmenis, nagrinėja jų prašymus ir skundus, rengia raštiškus atsakymus, tvarko pirkimų dokumentus..


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.2.
studijų kryptis - aplinkos inžinerija (arba);
arba:
18.3.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.4.
darbo patirties sritis - vandens ar nuotekų srities patirtis;
18.5.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;

19. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
19.1. kalba - lenkų;
19.2. kalbos mokėjimo lygis - B2.
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

20.1.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


20.2.

organizuotumas - 3 lygis;


20.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


20.4.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


20.5.

komunikacija - 3 lygis.21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1.

įžvalgumas - 3 lygis.


22. Profesinė kompetencija:

22.1.

veiklos planavimas - 3 lygis;


22.2.

viešųjų pirkimų išmanymas - 3 lygis.


Atlyginimas: 1601 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1015 € "į rankas"
Įmonė: Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852718248, dagne.padegime@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2021.01.13
Galioja iki: 2021.01.27

Atsiliepimai, skundai apie Vilniaus rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Vilniaus rajono savivaldybės administracija
118 apie Vilniaus rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Vilniaus rajono savivaldybės administracija