Mažeikių skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareigybės aprašymasNACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS


MAŽEIKIŲ SKYRIAUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Teisė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Teisinis vertinimas, teisinis atstovavimas.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
7. Atlieka teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą.
8. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
11. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
12. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.
13. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
14. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
16. Tikrina ir vizuoja struktūrinio padalinio darbuotojų parengtų įsakymų, sprendimų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus bei užtikrina priimtų sprendimų teisėtumą..
17. Vykdo funkcijas žemės administravimo, valstybinės žemės perleidimo, nuomos, perdavimo naudotis, nekilnojamojo turto kadastro ir kitose žemės reformos srityse bei žemės tvarkymo, žemėtvarkos ir teritorijų planavimo procesuose..
18. Vykdo žemės naudojimo valstybinę kontrolę ir atlieka administracinių nusižengimų, susijusių su žemės naudojimo tvarkos pažeidimais, tyrimus..
19. Pagal kompetenciją vykdo su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) funkcijomis susijusius Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Nacionalinės žemės tarnybos strateginiai tikslai, metiniai veiklos planai ir užtikrintas visų priskirtų funkcijų įgyvendinimas..


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2.
studijų kryptis - teisė (arba).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


21.2.

organizuotumas - 3 lygis;


21.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


21.4.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


21.5.

komunikacija - 3 lygis.22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1.

informacijos valdymas - 3 lygis.


23. Profesinė kompetencija:

23.1.

teisės išmanymas - 3 lygis.


Atlyginimas: 1249 € iki mokesčių išskaitymo / apie 814 € "į rankas"
Įmonė: Nacionalinė žemės tarnyba
Miestas: Mažeikiai
Kreiptis:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2021.01.13
Galioja iki: 2021.01.27

Atsiliepimai, skundai apie Nacionalinė žemės tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Nacionalinė žemės tarnyba
Rekvizitai apie Nacionalinė žemės tarnyba
Skundailt.com apie Nacionalinė žemės tarnyba
Verslo žinios apie Nacionalinė žemės tarnyba
118 apie Nacionalinė žemės tarnyba
KurRasti apie Nacionalinė žemės tarnyba