Korupcijos prevencijos skyriaus patarėjas
Pareigybės aprašymasLIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS


KORUPCIJOS PREVENCIJOS SKYRIAUS


PATARĖJO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. teisė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1.
priežiūra ir kontrolė.


III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. teisė.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1.
korupcijos prevencijos sritis.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
11. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
12. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.
13. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
14. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
15. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
16. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
17. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
18. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
20. Rengia ir teikia pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių ministerijoje ir teisingumo ministro valdymo sričių įstaigose įgyvendinimo, koordinuoja ir kontroliuoja korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą, jas pagal kompetenciją įgyvendina.
21. Analizuoja ir vertina informaciją apie ministerijos darbuotojams kylančias rizikas dėl galimo neteisėto poveikio atliekant pavestas funkcijas, atlieka veiklos stebėseną, kontrolę ir vertinimą antikorupcinių aspektu, teikia siūlymus dėl galimų korupcijos rizikų šalinimo.
22. Dalyvauja tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitų teisės pažeidimų tyrimuose dėl ministerijos ir teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų darbuotojų galimų neteisėtų veikų.
23. Atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
24. Atlieka išankstinę ministerijos ir teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų organizuojamų viešųjų pirkimų procedūrų stebėseną, taip pat prevencinę sudarytų pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę.
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
25.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2.
studijų kryptis - teisė (arba).

26. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
26.1. kalba - anglų;
26.2. kalbos mokėjimo lygis - B2.
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS27. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

27.1.

komunikacija - 4 lygis;


27.2.

analizė ir pagrindimas - 5 lygis;


27.3.

patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;


27.4.

organizuotumas - 4 lygis;


27.5.

vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.28. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

28.1.

kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis;


28.2.

informacijos valdymas - 4 lygis.


29. Profesinė kompetencija:

29.1.

teisės išmanymas - 4 lygis.


Atlyginimas: 2112 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1305 € "į rankas"
Įmonė: Teisingumo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852196811, vaiva.minkeviciene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2021.04.07
Galioja iki: 2021.04.21

Atsiliepimai, skundai apie Teisingumo ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Teisingumo ministerija
Rekvizitai apie Teisingumo ministerija
Skundailt.com apie Teisingumo ministerija
Verslo žinios apie Teisingumo ministerija
118 apie Teisingumo ministerija
KurRasti apie Teisingumo ministerija