Kauno departamento vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius
Pareigybės aprašymasVALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS


VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS KAUNO DEPARTAMENTO


VYRIAUSIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO-INSPEKTORIAUS (13)


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1.
administracinių paslaugų teikimas.


III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. veterinarijos, gyvūnų apskaitos ir ženklinimo reikalavimų laikymosi kontrolė.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1.
veterinarinių dokumentų išdavimas.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
11. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
12. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
15. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.


16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Išduoda veterinarinius dokumentus; taiko administracines poveikio priemones.
18. Suveda vykdomos valstybinės kontrolės duomenis į atitinkamas informacines sistemas/bazes/registrus; rengia/koordinuoja ataskaitų, išvadų, kitų dokumentų rengimą.
19. Įgyvendina savo veikloje Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kokybės sistemos dokumentuose nustatytas procedūras.
20. Vairuoja tarnybinį automobilį, vykdydamas pavestas funkcijas; bendradarbiauja su kitomis institucijomis.
21. Pavaduoja Departamento patarėją, vyriausiąjį specialistą, kitą vyriausiąjį veterinarijos gydytoją-inspektorių, jiems nesant.
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2.
studijų kryptis - veterinarija (arba).


23. Transporto priemonių pažymėjimai:
23.1.
turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

24. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:
24.1.
turėti suteiktą veterinarijos gydytojo kvalifikaciją.


VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS25. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

25.1.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


25.2.

organizuotumas - 3 lygis;


25.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


25.4.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


25.5.

komunikacija - 3 lygis.26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

26.1.

informacijos valdymas - 3 lygis;


26.2.

orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis;


26.3.

kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.Atlyginimas: 1249 € iki mokesčių išskaitymo / apie 814 € "į rankas"
Įmonė: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 852718906, 867286311, jolanta.geciene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2021.04.07
Galioja iki: 2021.04.21

Atsiliepimai, skundai apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Rekvizitai apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Skundailt.com apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Verslo žinios apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
118 apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
KurRasti apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba