Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas
Pareigybės aprašymasAPLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS


VILNIAUS VALDYBOS


VILNIAUS GYVOSIOS GAMTOS APSAUGOS INSPEKCIJOS


VYRESNIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - X pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus inspekcijos viršininkui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1.
administracinių paslaugų teikimas.


III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. aplinkos apsauga valdybos kontroliuojamoje teritorijoje.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1.
gyvoji gamta.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją.
9. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų vykdymo, rengia atsakymus.
11. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.
12. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
13. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.
14. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.
15. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą.


16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, naudoja, atkuria žemės, paviršinių vandenų, kraštovaizdžio, augalijos, gyvūnijos bei kitus gamtos išteklius valdybos kontroliuojamoje teritorijoje.
18. Nustato administracinius nusižengimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus, administracinius nurodymus bei taiko kitas administracinio poveikio priemones pažeidėjams, apskaičiuoja aplinkai padarytą žalą.
19. Organizuoja ir vykdo reidus siekiant užtikrinti teisėtą gamtos išteklių naudojimą, medžioklės, mėgėjų žvejybos, verslinės žvejybos, specialiosios žvejybos vykdymą, aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis kontrolę.
20. . Kontroliuoja leidimus naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius turinčių naudotojų veiklą ir kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse nustatytų reikalavimų.
21. Rengia leidimus, išvadas, kitus dokumentus, susijusius su gyvosios gamtos išteklių naudojimu, vykdo tinklinių žvejybos įrankių ženklinimą, dalyvauja teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos darbe.
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1.
išsilavinimas - ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;


23. Transporto priemonių pažymėjimai:
23.1.
turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

24.1.

komunikacija - 2 lygis;


24.2.

analizė ir pagrindimas - 3 lygis;


24.3.

patikimumas ir atsakingumas - 2 lygis;


24.4.

organizuotumas - 2 lygis;


24.5.

vertės visuomenei kūrimas - 2 lygis.25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

25.1.

kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 2 lygis;


25.2.

konfliktų valdymas - 2 lygis.Atlyginimas: 1249 € iki mokesčių išskaitymo / apie 814 € "į rankas"
Įmonė: Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852196810, 867286213, danguole.kuriene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2021.04.07
Galioja iki: 2021.04.21

Atsiliepimai, skundai apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
Rekvizitai apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
Skundailt.com apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
Verslo žinios apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
118 apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
KurRasti apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM