DARBUOTOJO  ANKETA


Pilną informaciją apie darbuotoją matysite užsiregistravę šiame puslapyje (tai mokama paslauga)

Vardas: Violeta
Pavardė: ******

Profesija: Auklė

Ką moku ir norėčiau dirbti: Išmanau darbo organizavimo , vadyba.
Patirtis: 33 m.
Etatas: Pastovus
Kuriam laikotarpiui norėtų įsidarbinti: Visam laikui
Atlyginimas: 1800 €   (iki mokesčių išskaitymo, t.y. "ant popieriaus")
Išsilavinimas:
VPU aukštasis universitetinis išsilavinimas,auklėtojo kvalifikacija ir priešmokyklinis
Darbovietės:

1986-10-01 - dirbau Šalčininkų lopšelyje-darželyje“Vyturėlis“auklėtoja.
1987-09-01 - įstojau į Marijampolės pedagoginę muzikos mokyklą,
1989-12-28- baigiau ir įgijau ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija.
1990-02-01 – dirbau Šalčininkų r. Tribonių darželyje auklėtoja.
1990-04-26 – pervesta dirbti į lietuviška Šalčininkų r. Poškonių darželį auklėtoja.
1995-09-01 -paskirta Šalčininkų r. Poškonių vaikų darželio direktorės pareigas.
2019-12-31-atleista iš darbo baigėsi kadencija.
Dėl kokių priežaščių netekau darbo: Baigėsi kadensija
Mėgstu dirbti: Komandoje
Kalbos: Lietuvių, rusų
Vairavimo kategorijos: B kategorija
Kompiuteriniai sugebėjimai: Kompiuterinis raštingumas
Rūkymas: Visiškai nerūkau
Alkoholis: Visiškai negeriu
Kita: Ištekėjusi turių * sūnus:**m ir **m.
Turių B vairuotojo pažymėjimą.
Esu baigusi „Mokyklos vadybos pagrindų“ kursus. Turiu III vadybos kvalifikacinę kategorija. Esu išklaususi „Darbo sauga “ ir įgijau pažymėjimą, tai pat ir „Priešgaisrinė sauga“ įgijau pažymėjimą; „Metinis veiklos vertinimas darbuotojų“yra pažymėjimas.

Miestas: Šalčininkai
Telefonas: ******
Email: ******
Paskelbta: 2020.08.07