Darbo rinka - nemokamų skelbimų svetainė

 

 • Apskaitininkai
 • Auditoriai
 • Vyr. buhalteriai
 • Ieškoma profesija: Buhalteris

    Apskaitininkė - buhalterės padėjėja, A.Paneriai

  Pobūdis: - parduotuvių sąskaitų pajamavimas
  - pirminių apskaitos dokumentų tvarkymas
  - periodo uždarymas
  Reikalavimai: - privalumas Dinetos arba Rivilės programos (nemokančius - apmokome).
  - kruopštumas

  Atlyginimas: 700 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Top market"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Agrastų g., 867354403, 867747838, uabtopmarket@gmail.com
  Skelbimo data: 2017.12.13    Buhalterė

  Pobūdis: PVM sąskaitų-faktūrų sutikrinimas;
  Deklaracijų institucijoms pildymas ir teikimas;
  Finansinės atskaitomybės dokumentų rengimas.
  NEREIKIA: skaičiuoti DU, atlikti bankinių mokėjimų
  Reikalavimai: Darbo patirtis.
  NEPILNA DARBO DIENA.
  Darbas vienai dienai per savaitę.
  Apskaitos programa Finvalda.

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 300 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Korpo" autocentras
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Beržų g. 17, Riešės k., info@korpo.lt
  Skelbimo data: 2017.12.11    Buhalteris


  Įmonė: UAB "Maxima LT"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323097?view=3
  Skelbimo data: 2017.12.11    Vyr. buhalteris-administratorius

  Pobūdis: Pilnas buhalterinės apskaitos vykdymo užtikrinimas, buhalterinių duomenų srautų analizė ir kontrolėpagal galiojančius LR įstatymus;
  Finansinių ir statistinių ataskaitų bei deklaracijų ruošimas bei teikimas savivaldybei, valstybinėms institucijoms;
  Finansinių rodiklių valdymas, finansinių ataskaitų teikimas;
  Piniginių srautų valdymas, mokesčių apskaičiavimas bei mokėjimų kontrolė;
  Darbo užmokesčio apskaita;
  Su komandiruotėmis susijusių dokumentų tvarkymas;
  Ilgalaikio turto apskaita;
  Kitos su buhalterine apskaita susijusios funkcijos.
  Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas.Visai darbo dienai.(Pilnas etatas)

  Atlyginimas: 700 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Gastrotechnika"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Antakalnio g., pardavimai@gastrotechnika.lt
  Skelbimo data: 2017.12.11    Buhalteris


  Įmonė: UAB "Detas"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323004?view=3
  Skelbimo data: 2017.12.09    Buhalterė

  Pobūdis: UAB "EMSI" ieško buhalterio darbui buhalterių komandoje.
  Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnisis išsilavinimas (buhalterinės apskaitos, finansų srityse); ne mažesnė kaip 3 metų buhalterinio darbo patirtis; Verslo apskaitos standartų, mokesčių, LR teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, išmanymas; atsakingumas, kruopštumas, organizuotumas; gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje.

  Atlyginimas: 1000 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "EMSI"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: 865614060, buhalterija@emsi.lt
  Skelbimo data: 2017.12.08    Vyr. buhalteris

  Pobūdis:

  -¢ Pilnas buhalterinės apskaitos vykdymo užtikrinimas, buhalterinių duomenų srautų analizė ir kontrolėpagal galiojančius LR įstatymus;
  -¢ Finansinių ir statistinių ataskaitų bei deklaracijų ruošimas bei teikimas savivaldybei, valstybinėms institucijoms;
  -¢ Finansinių rodiklių valdymas, finansinių ataskaitų bei pasiūlymų teikimas;
  -¢ Piniginių srautų valdymas, mokesčių apskaičiavimas bei mokėjimų kontrolė;
  -¢ Darbo užmokesčio apskaita;
  -¢ Su komandiruotėmis susijusių dokumentų tvarkymas;
  -¢ Ilgalaikio turto apskaita;
  -¢ Kitos su buhalterine apskaita susijusios funkcijos.
  Įmonė: Vilniaus Sausio 13-osios mokykla
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Architektų g. 166, 852443529, rastine@sausio13.vilnius.lm.lt
  Skelbimo data: 2017.12.08    Vyr. buhalteris

  Pobūdis:

  PAREIGYBĖ
  1. Šiaulių Dainų progimnazijos buhalteris yra kvalifikuotas darbuotojas.
  2. Vyriausiojo buhalterio pareigybės lygis - B.
  3. Vyriausias buhalteris tiesiogiai pavaldus progimnazijos direktoriui.
  SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
  4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  4.1. Vyriausiasis buhalteris privalo turėti turėti aukštesnįjį, aukštąjį arba universitetinį aukštąjį finansinį ar ekonominį išsilavinimą ir vyriausiojo buhalterio darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje;
  4.2. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, internetinėmis naršyklėmis ir progimnazijoje veikiančiomis apskaitos programomis "PROGRA", "NEVDA", "VSAKIS" ir "BIUDŽETAS VS".
  4.3. gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau- VSAFAS);
  4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais aktais, progimnazijos direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais progimnazijos vidaus tvarkos dokumentais, progimnazijos nuostatais;
  4.5. mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.
  Privalumas - darbo patirtis švietimo įstaigoje.
  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
  5. Funkcijos:
  5.1. Vykdyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus.
  5.2. Rengti Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos sąmatas, užtikrinti patvirtintų sąmatų vykdymą ir biudžetinių lėšų naudojimą pagal tikslinę paskirtį.
  5.3. Teikti buhalterinės apskaitos informaciją, (pagal pareikalavimą) - apskaitos dokumentus ir registrus direktoriui, auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms.
  5.4. Vykdyti turto apskaitą, į apskaitą įtraukti dokumentais pagrįstas ūkines operacijas.
  5.5. Skaičiuoti darbo užmokestį, užtikrinti jo apmokėjimui skirtų lėšų teisingą naudojimą, finansinės drausmės laikymąsi.
  5.6. Rengti finansų tvarkos aprašus, finansų kontrolės taisykles, sudaryti progimnazijos sąskaitų planą, apskaitos registrų sąrašą, registrų pavyzdines formas ir atsakyti už jų patikimumą.
  5.7. Teikti direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais.
  5.8. Vykdyti išankstinę ir einamąją finansų kontrolę.
  5.9. Rengti progimnazijos finansines ataskaitas ir teikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriui nustatyta tvarka ir terminais.
  5.10. Užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės lėšų naudojimo įstatymo numatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę.
  5.11. Išvykstant ar išeinant atostogų, perduoti informaciją apie visus nebuvimo laikotarpio žinomus ir tikėtinus darbus jį pavaduojančiam asmeniui;
  5.12. Laikytis konfidencialumo principo, bendravimo etiketo, neviešinti informacijos, susijusios su asmens duomenimis, su kuria susipažino vykdydamas savo pareigas.
  Įmonė: Šiaulių Dainų progimnazija
  Miestas: Šiauliai
  Kreiptis: Dainų g. 45, 841552751, info@dainai.lt
  Skelbimo data: 2017.12.08    Vyr. buhalteris

  Pobūdis:

  KLAIPĖDOS TURIZMO MOKYKLOS VYR. BUHALTERIO

  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖ

  Klaipėdos turizmo mokyklos vyr. buhalteris. Pareigybės grupė - 2. Įstaigų struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai. Pareigybės lygis - A2.

  II SKYRIUS

  SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

  3.2. turėti ne mažiau kaip 2 metų analogiško darbo patirties;

  3.3. turi žinoti (išmanyti):

  3.3.1. buhalterinės apskaitos įstatymus, aukštesniųjų finansinių, kontrolės bei audito įstaigų nutarimus, įsakymus, kitus metodinius ir normatyvinius aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo organizavimo klausimus, taip pat klausimus, susijusius su ūkine bei finansine įstaigos veikla, civilinę teisę, finansų, mokesčių ir veiklos įstatymus, nuostatus ir instrukcijas, kaip įstaigoje organizuoti buhalterinę apskaitą, jos tvarkymo taisykles, VSAFAS;

  3.3.2. kaip formuoti operacijas ir organizuoti dokumentų apyvartą įstaigoje;

  3.3.3. finansinių skaičiavimų formas ir tvarką;

  3.3.4. kaip priimti, užpajamuoti, saugoti ir leisti pinigines lėšas, prekes, materialines ir kitas vertybes;

  3.3.5. atsiskaitymo su debitoriais ir kreditoriais tvarką;

  3.3.6. juridinių ir fizinių asmenų apmokestinimo sąlygas;

  3.3.7. kaip nurašyti iš buhalterinės apskaitos sąskaitų trūkumus, debitorines skolas ir kitus nuostolius;

  3.3.8. piniginių lėšų, prekių bei materialinių vertybių inventorizavimo tvarką;

  3.3.9. buhalterinio balanso ir ataskaitų sudarymo tvarką ir terminus;

  3.3.10. kaip vykdyti patikras ir dokumentų revizijas.

  3.4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

  3.5. išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;

  3.6. žinoti tarnybinio etiketo reikalavimus;

  3.7. taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų bei dokumentų rengimo taisyklų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

  3.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, bendrinti informaciją, rengti išvadas;

  3.9. privalumas - ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių;

  3.10. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;

  3.11. turėti privalomųjų higienos įgūdžių mokymų pažymėjimą.

  III SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJOFUNKCIJOS

  4. Vyr. buhalteris vykdo tokias funkcijas:

  4.1. formuoja mokyklos apskaitos politiką pagal buhalterinės apskaitos įstatymus, atsižvelgiant į mokyklos struktūrą ir ypatumus;

  4.2. organizuoja mokyklos ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti ekonomišką materialinių, darbo ir finansų resursų naudojimą, įstaigos nuosavybės saugumą.

  4.3. vadovauja:

  4.3.1. rengiant ir priimant apskaitos tvarkos aprašus, sąskaitų planą, pirminių apskaitos dokumentų formas, naudojamas forminant ūkines operacijas, kurioms nėra numatyta tipinių vidaus buhalterinės apskaitos dokumentų formų;

  4.3.2. organizuojant inventorizaciją;

  4.3.3. kontroliuojant ūkines operacijas, buhalterinės informacijos apdorojimo technologijos ir dokumentų apyvartos tvarkos laikymąsi.

  4.4. užtikrina:

  4.4.1. racionalų mokyklos buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų organizavimą, ūkinės bei finansinės veiklos rezultatų apskaitą;

  4.4.2. buhalterinės informacijos apie įstaigos veiklą, jos materialinę padėtį, pajamas ir išlaidas formavimą ir pateikimą laiku;

  4.4.3. darbo užmokesčio, mokesčių į biudžetą, draudimo įmokų skaičiavimą ir pervedimą;

  4.4.4. balanso ir suvestinių ataskaitų apie pajamas, išlaidas ir biudžeto naudojimą, kitų statistinių atsiskaitymo dokumentų sudarymą ir pateikimą atitinkamoms institucijoms.

  4.4.5. etatinės, finansinės bei kasinės disciplinos, išlaidų sąmatų, įstatymų iš buhalterinių balansų nurašant trūkumus, debitorines skolas ir kitus nuostolius, laikymąsi;

  4.4.6. buhalterinių dokumentų saugumą, įforminimą bei atidavimą į archyvą;

  4.4.7. veiksmų, stiprinančių finansinę tvarką, rengimą ir vykdymą.

  4.5. organizuoja:

  4.5.1. turto, įsipareigojimų ir ūkinių operacijų, įplaukiančių pagrindinių lėšų, prekių bei materialinių vertybių ir piniginių lėšų apskaitą;

  4.5.2. įstaigos buhalterijos darbą taip, kad buhalterinės apskaitos sąskaitos laiku atspindėtų operacijas, susijusias su jų judėjimu;

  4.5.3. finansinių atsiskaitymų ir kreditinių operacijų apskaitą.

  4.6. kontroliuoja:

  4.6.1. kaip laikomasi pirminių ir buhalterinių dokumentų, atsiskaitymų ir mokėjimo įsipareigojimų forminimo tvarkos;

  4.6.2. kaip naudojamas darbo užmokesčio fondas;

  4.6.3. lėšas, materialines vertybes jas inventorizuojant.

  4.7. dalyvauja atliekant mokyklos ūkinės bei finansinės veiklos ekonominę analizę, remiantis buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų duomenimis.

  4.8. imasi priemonių siekiant išvengti trūkumų, neteisėtų piniginių lėšų ir prekių bei materialinių vertybių išlaidų, finansų ir ūkio įstatymų pažeidimų.

  4.9. praneša mokyklos direktoriui apie visus išaiškintus mokyklos buhalterijos darbo trūkumus, paaiškinti jų atsiradimo priežastis ir siūlyti būdus jiems šalinti.

  4.10. konsultuoja materialiai atsakingus asmenis vertybių, už kurių saugumą jie yra atsakingi, apskaitos ir saugumo klausimais.

  4.11. vykdo išankstinę ir einamą finansų kontrolę;

  4.12. vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimus, laikytis mokyklos darbo tvarkos taisyklių;

  4.13. vykdo kitus mokyklos direktoriaus pavedimus susijusius su pareigybės funkcijomis, neviršijant darbo laiko.


  Įmonė: Klaipėdos turizmo mokykla
  Miestas: Klaipėda
  Kreiptis: Taikos pr. 69, 846341083, mokykla@ktm.lt
  Skelbimo data: 2017.12.08    Buhalteris

  Pobūdis: - buhalterinės apskaitos dokumentų apskaitymas;
  - tarpinių finansinių ataskaitų, metinių finansinių atskaitomybių rengimas;
  -apskaitininkių, jaunesniųjų buhalterių atlikto darbo patikrinimas, klaidų taisymas;
  - kiti darbai, susiję su buhalterinėmis funkcijomis;
  - dalijimasis finansinėmis įžvalgomis su kolektyvo nariais, prisidėjimas optimizuojant darbų procesus;
  -darbas su buhalterinės apskaitos programa Agnum.
  Reikalavimai: - Aukštasis buhalterinis, ekonominis ar finansinis išsilavinimas;
  - puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
  - buhalterinio darbo patirtis nuo 3 metų;
  - buhalterinę ir mokestinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų, verslo apskaitos standartų žinojimas;
  - noras tobulinti savo žinias ir įgūdžius.

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 1300 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Accounting experts LT"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: J. Baltrušaičio g. 9, 861632595, aina@aexperts.lt
  Skelbimo data: 2017.12.07    Junior accountant


  Atlyginimas: 600 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Baltic virtual assistants"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/322793?view=3
  Skelbimo data: 2017.12.07    Senior accountant


  Atlyginimas: 1300 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Baltic virtual assistants"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/322795?view=3
  Skelbimo data: 2017.12.07    Buhalteris (-ė)

  Pobūdis: Pirkimų, pardavimų apskaita;
  Kuro, pakuotės apskaita;
  Darbas su buhalterine apskaitos programa Finvalda;
  Reikalavimai: Pirminės buhalterinės apskaitos žinios;
  Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
  Anglų kalbos pagrindai;
  Organizuotumas, atsakingumas, komunikabilumas;
  Panašaus darbo patirtis būtų privalumas;

  Įmonė siūlo:
  Dinamišką, įdomų darbą;
  Galimybę tobulėti buhalterijos srityje;
  Visas socialines garantijas;
  Laiku mokamą fiksuotą atlyginimą.

  Gyvenimo aprašymą su antrašte "Buhalteris (-ė), Vilniuje" siųsti el.paštu: winnersport.personalas@gmail.com  Atlyginimas: 800 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Briedžiukas" Winner Sport
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: winnersport.personalas@gmail.com
  Skelbimo data: 2017.12.07    Buhalteris

  Pobūdis: UAB "JML-Group" į savo komandą ieško buhalterio(-ės).

  Darbo aprašymas:
  • Pilnas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas pagal galiojančius LR įstatymus;
  • Finansinių ir statistinių ataskaitų bei deklaracijų ruošimas bei teikimas valstybinėms institucijoms ir įmonės vadovybei;
  • Finansinių rodiklių valdymas, finansinių ataskaitų bei pasiūlymų teikimas;
  • Piniginių srautų valdymas, mokesčių apskaičiavimas bei mokėjimų kontrolė;
  • Darbo užmokesčio skaičiavimas;
  • Su komandiruotėmis susijusių dokumentų tvarkymas;
  • Ilgalaikio turto apskaita;
  Reikalavimai: Reikalavimai:
  • Aukštasis išsilavinimas (buhalterijos, finansų ar ekonomikos srityje);
  • Ne mažesnė nei 5 metų analogiško darbo patirtis;
  • Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai ir darbo patirtis su buhalterine programa "Rivilė"
  • Darbo užmokesčio apskaitos išmanymas;
  • Rusų kalbos mokėjimas (anglų kalbos mokėjimas būtų privalumas);
  • LR teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, mokesčius bei apskaitos standartus, išmanymas;
  • Analitinis mąstymas, kruopštumas, komunikabilumas;
  • Geri darbo bei laiko planavimo įgūdžiai.

  Mes siūlome:
  • Darbą stabilioje, darbuotojus vertinančioje įmonėje;
  • Profesinio tobulėjimo galimybes;
  • Ilgalaikius darbo santykius;

  Gyvenimo aprašymą su nuoroda "buhalteris" siųskite el.paštu - personalas@jml-group.lt

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 1053 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "JML-group"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Savanorių pr., 868021211, personalas@jml-group.lt
  Skelbimo data: 2017.12.04    Vyr. buhalteris

  Pobūdis:

  VYRIAUSIOJO BUHALTERIO
  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I SKYRIUS
  BENDROJI DALIS

  1. Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos vyriausiojo buhalterio pareigybė yra priskiriama pareigybių, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų, grupei.
  2. Pareigybės lygis: B.
  3. Pareigybės paskirtis: tinkamai organizuoti įstaigos finansinę -buhalterinę apskaitą, užtikrinti finansinių - ūkinių operacijų teisėtumą.
  4. Vyriausiasis buhalteris pavaldus Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos direktoriui. Vyriausiajam buhalteriui pavaldūs Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos buhalteriai.

  II SKYRIUS
  SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  5. Vyriausiojo buhalterio kvalifikaciniai reikalavimai:
  5.1. ne žemesnis kaip aukštesnysis finansinis, buhalterinis arba ekonominis išsilavinimas;
  5.2. analogiška darbo patirtis ne mažiau kaip 3 metai.
  6. Vyriausiasis buhalteris turi žinoti ir išmanyti:
  6.1. Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos veiklos sritis;
  6.2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir normatyvų bazę, liečiančią buhalterinę apskaitą, darbo santykius ir dokumentų valdymą;
  6.3. Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos struktūrą;
  6.4. apskaitos dokumentų pildymo pagrindinius principus (periodiškumo, apskaitos pastovumo, piniginio įkainojimo, turinio svarbos ir kiti principai);
  6.5. ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus;
  6.6. socialinio draudimo įmokų reguliavimo ir lėšų naudojimo tvarką;
  6.7. prekių pirkimo-pardavimo ūkines operacijų atlikimo ir registravimo apskaitos registruose tvarką;
  6.8. inventorizacijos atlikimo tvarką;
  6.9. sąmatų rengimo principus;
  6.10. tarnybinio etiketo reikalavimus;
  6.11. internetinės bankininkystės principus;
  6.12. dokumentų valdymo reikalavimus, organizacinės, tvarkomosios dokumentacijos sistemas;
  6.13. sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarką;
  6.14. darbo organizavimo tvarką;
  7. Vyriausiais buhalteris privalo vadovautis:
  7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;
  7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;
  7.3. darbo tvarkos taisyklėmis;
  7.4. darbo sutartimi;
  7.5. šiuo pareigybės aprašymu;
  7.6. kitais Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

  III SKYRIUS
  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  8. Vyriausiasis buhalteris atlieka šias funkcijas:
  8.1. konsultuoja biudžeto, apskaitos kontrolės ir kitų apskaitos politikos krypčių ir sistemų, jų planavimo ir įdiegimo klausimais;
  8.2. organizuoja finansinę - buhalterinę apskaitą, užtikrina finansinių - ūkinių operacijų teisėtumo, Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę;
  8.3. pateikia teisingus ir savalaikius ataskaitinius duomenis finansų statistikos įstaigoms;
  8.4. taiko apskaitos ir skaičiavimo darbų kompiuterizavimo šiuolaikines priemones, buhalterinės apskaitos formas bei metodus;
  8.5. organizuoja buhalterinę apskaitą, kad būtų vykdomi šie reikalavimai:
  8.5.1. tinkamai ir laiku apskaitomos visos piniginės lėšos, prekinės ir materialinės vertybės bei pagrindinės priemonės ir tinkamai ir tiksliai fiksuojamos buhalterinės operacijos, susijusios su lėšų cirkuliacija;
  8.5.2. tiksliai apskaitomos išlaidos sąmatų vykdymui, operacijos, kapitalinio remonto, paslaugų ir kitų darbų išlaidos, padaryti ekonomiškai pagrįsti skaičiavimai (kalkuliacijos šių operacijų tikslingumui patvirtinti ir ataskaitoms pildyti);
  8.5.3. tinkamai tvarkoma Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaita;
  8.5.4.teisingai apskaičiuotas ir laiku pervestos įmokos į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašai, grąžintos bankams paskolos, įsiskolinimai juridiniams ir fiziniams asmenims;
  8.5.5.buhalterinės apskaitos formos pildomos pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus ir nustatytu laiku pateikiamos mokesčių administratoriui;
  8.5.6. tinkamai saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos jų bylos ir nustatyta tvarka perduodamos į archyvą;
  8.6. kontroliuoja:
  8.6.1.kaip laikomasi nustatytų materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo taisyklių;
  8.6.2.kaip laikomasi piniginių lėšų, materialinių vertybių, pagrindinių priemonių, atsiskaitymo bei kito turto inventorizavimo, taisyklių;
  8.6.3.ar teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, mokami atlyginimai, laikomasi finansinės ir kasos drausmės;
  8.6.4.ar nustatytu laiku išieškomos skolos ir padengiami įsiskolinimai kreditoriams;
  8.6.5.ar teisingai nurašomi trūkumai, įsiskolinimai debitoriams ir kiti nuostoliai;
  8.7. rengia ir tvirtina finansinę atskaitomybę, teiktiną Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos direktoriui ir įstatymų nustatytoms ar kitoms institucijoms;
  8.8. rengia mokesčių deklaracijas;
  8.9. aktyviai padeda rengti priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtam piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimui, finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams;
  8.10. apskaičiuoja tarifikacines valandas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo numatytoms pareigybėms;
  8.11. užtikrina ir organizuoja specialių apskaitos dokumentų įsigijimo ir naudojimo tvarkos laikymąsi, organizuoja tinkamą šių dokumentų apsaugą;
  8.12. suteikia Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos darbuotojams jų darbui būtiną buhalterinės apskaitos žinių minimumą;
  8.13. nutraukus su įstaiga darbo santykius, Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos direktoriui (arba jo paskirtam asmeniui) perduoda visą turimą dokumentaciją, pinigines bei materialines vertybes, tai įforminant perdavimo - priėmimo aktu;
  8.14. informuoja Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos direktorių apie gaunamus pranešimus, pateikia jam pasirašyti paruoštus dokumentus ir ataskaitas;
  8.15. sistemina ir saugo gaunamus dokumentus ir informaciją, ją perduoda vykdytojams;
  8.16. organizuoja prekinių, materialinių vertybių įsigijimo, panaudojimo, realizavimo, pardavimo, apsaugos ir apskaitos darbą;
  8.17. organizuoja inventorizacijas, nuolat tikrina medžiagų, prekių ir kitų materialinių vertybių likučius.

  IV SKYRIUS
  MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

  9. Vyriausiasis buhalteris, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą:
  9.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;
  9.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;
  9.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie įtariamas ar įvykusias patyčias;
  9.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas (pvz., policiją, greitąją pagalbą ir kt.).
  10. Vyriausiasis buhalteris, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas pranešimą:
  10.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti;
  10.2. įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos darbuotojus, direktorių) ar institucijas (policiją);
  10.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių ir kitus galimai svarbius faktus;
  10.4. raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės auklėtoją apie patyčias kibernetinėje erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją);
  10.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu www.draugiskasinternetas.lt.


  V SKYRIUS
  ATSAKOMYBĖ

  11. Vyriausiasis buhalteris atsako už:
  11.1. neteisėtai tvarkomą finansinę - buhalterinę apskaitą, ne laiku pateikiamą arba klaidingą buhalterinę apskaitą;
  11.2. ūkinę - finansinę veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi (išskyrus tuos atvejus, kai vyriausiasis buhalteris apie pažeidimus yra informavęs raštu);
  11.3. pavėluotai pagal kontrolės įstaigų ir teismų sprendimus išieškomas pinigines nuobaudas;
  11.4. pažeistą trūkumų, įsiskolinimų ir kitų nuostolių išieškojimo bei nurašymo tvarką;
  11.5. netinkamai suplanuotas sąmatas;
  11.6. Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos veiklos sutrikimus dėl aplaidaus savo pareigų vykdymo;
  11.7. švarą ir tvarką darbo vietoje;
  11.8. kokybišką ir savalaikį savo pareigų atlikimą;
  11.9. patikėtos informacijos išsaugojimą;
  11.10. teisingą darbo laiko naudojimą.
  11.11. darbo drausmės pažeidimus;
  11.12. žalą, padarytą įstaigai, dėl savo kaltės ar neatsargumo;
  11.13. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimų vykdymą.
  12. Vyriausiasis buhalteris už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  13. Vyriausiasis buhalteris už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn, atleistas iš darbo. Drausminę nuobaudą skiria mokyklos direktorius.  Įmonė: Vievio pradinė mokykla
  Miestas: Elektrėnai
  Kreiptis: 852827678, vievio.pradine@gmail.com
  Skelbimo data: 2017.12.01    Buhalteris

  Pobūdis: - sąskaitų išrašymas ir įvedimas į sistemą;
  - dokumentų tvarkymas ir siuntimas užsakovams;
  - apmokėjimų sekimas;
  - ataskaitų ir inoformacijos teikimas kontroliuojančioms institucijoms;
  - darbą dviem dienom per savaitę;
  - darbo grafikas pagal Jūsų pageidavimą.
  Reikalavimai: - buhalterinės apskaitos išmanymas;
  - kruopštumas, atidumas, atsakingumas;
  - užsienio kalbų mokėjimas (vokiečių kalbos mokėjimas būtų privalumas arba anglų).

  Darbo patirtis: 1 metai
  Atlyginimas: 260 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Nosco LT"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Panerių g. 51, 8 673 77294, hr@nosco.lt
  Skelbimo data: 2017.11.30    ES Dvynių programos buhalteris

  Pobūdis:

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2017 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. T1-138  TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  Nr. TW-3-1

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Tarptautinių projektų, įgyvendinamų pagal Europos Sąjungos Dvynių programą (toliau - Dvynių projektai) buhalteris (toliau - buhalteris) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
  2. Pareigybės grupė - specialistai.
  3. Pareigybės lygis - A2.

  II. PASKIRTIS

  4. Tarptautinių projektų buhalterio pareigybė reikalinga vesti tarptautinių projektų, vykdomų pagal Europos Sąjungos Dvynių programą, buhalterinę apskaitą.

  III. VEIKLOS SRITIS

  5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas specialiojoje srityje - tarptautinių projektų įgyvendinimas.

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ekonomikos/finansų srityje.
  7. Turėti 2 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje.
  8. Mokėti vesti buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS) reikalavimus.
  9. Mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo A2 lygiu.
  10. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
  11. Būti iniciatyviu, pareigingu, kruopščiu bei atsakingai atlikti savo pareigas.
  12. Mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
  13. Sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles.
  14. Išmanyti įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą bei gebėti jais vadovautis.
  15. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarka bei teisės aktais, reglamentuojančiais pagal Europos Sąjungos Dvynių programą vykdomų projektų įgyvendinimą.
  16. Mokėti naudotis šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių, pateikčių ruošimo ir pristatymo, elektroninio pašto. Mokėti naudotis Interneto paslaugomis, kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų bei Europos Sąjungos institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis, STEKAS buhalterinės apskaitos programa (arba lygiaverte) ir registrais

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  17. Siekiant laiku parengti finansines ataskaitas, laiku ir teisingai suveda į apskaitą Dvynių projektų pirkimų sąskaitas ir mokėjimus, atsiskaitymus su atskaitingais asmenimis, nematerialaus turto, ilgalaikio materialaus, trumpalaikio turto, atsargų ir kitus su projektų apskaita susijusius duomenis bei užtikrina, kad šią apskaitą būtų galima atskirti iš bendros LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau - Agentūra) buhalterinės apskaitos.
  18. Siekiant užtikrinti Dvynių projektų apskaitos teisingumą, atlieka į apskaitos registrus įrašomų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių einamąją finansų kontrolę
  19. Siekiant užtikrinti Agentūroje vedamos buhalterinės apskaitos tikslumą ir ūkinių operacijų atsekamumą, atitinkamuose dokumentų registravimo žurnaluose registruoja sudaromus apskaitos registrus.
  20. Siekiant, kad būtų vykdoma gautinų ir mokėtinų sumų buhalterinių sąskaitų kontrolė, vykdo sukauptų gautinų sumų / finansavimo pajamų (228 sąskaitos) apskaitą.
  21. Siekiant užtikrinti gautų finansavimo sumų ir patirtų sąnaudų teisingumą, apskaitos sistemoje STEKAS registruoja gautinas, gautas, panaudotas, perduotas, sukauptas finansavimo sumas, atlieka sutikrinimus.
  22. Siekiant užtikrinti tikslią finansavimo sumų apskaitą, kiekvieno mėnesio pabaigoje, ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 5 d. sudaro registrą sąskaitos ൲" apie gautas, perduotas, panaudotas, grąžintinas, susijusias su tarptautiniais projektais ir suderina šias sumas su didžiąja knyga pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius.
  23. Atvejais, kai Agentūra atlieka finansinį Dvynių projekto valdymą, atlieka avansinius ir galutinius mokėjimus Partneriams.
  24. Siekiant užtikrinti apskaitos tikslumą, kontroliuoja Dvynių projektų faktinių ir kasinių išlaidų atitikimą, nagrinėja neatitikimų priežastis, pateikia išvadas Apskaitos skyriaus vedėjai.
  25. Užtikrinant sklandų atsiskaitymą už įsigytas prekes ir suteiktas paslaugas, patikrina savo kompetencijos ribose ir patvirtina su Dvynių projektais susijusias sąskaitas bei jas apmoka.
  26. Kiekvieno mėnesio pabaigoje projekto buhalteris pateikia Apskaitos skyriaus vedėjai patvirtinti iš anksto suderintus suvestus Dvynių projektų duomenis, apskaitos registrus ir kitas buhalterines ataskaitas.
  27. Vykdo Dvynių projektų grupės darbuotojų darbo laiko apskaitą, skaičiuoja Dvynių projektų darbuotojų darbo užmokestį, gyventojų pajamų mokestį ir kitas įmokas į valstybės biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įmokas bei vykdo kitas su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusias funkcijas Dvynių projektuose.
  28. Savo kompetencijos ribose, koordinuoja vidaus procedūrų, apskaitos sistemų, tvarkų, taisyklių, tipinių ir kitų dokumentų, susijusių su Dvynių projektų buhalterine apskaita, rengimą ir tobulinimą.
  29. Renka finansams valdyti, stebėsenai, tikrinimui, auditui atlikti būtinus duomenis apie Dvynių projektų įgyvendinimą, užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti.
  30. Rengia finansinę atskaitomybę (tarpinę, metinę) pagal sąskaitų duomenis.
  31. Informuoja direktoriaus pavaduotoją apie galimus pažeidimus, iškilusias problemas ir padeda ieškant jų sprendimo, praneša apie apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų pasikeitimus.
  32. Pagal kompetenciją dalyvauja vykdant Dvynių projektų viešuosius pirkimus.
  33. Formuoja ir tvarko Dvynių projektų buhalterinės apskaitos bylas bei nustatyta tvarka perduoda jas archyviniam saugojimui.
  34. Dalyvauja tarptautinių projektų administravimo grupės pasitarimuose bei kituose Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose susitikimuose ir mokymuose, susijusiuose su Dvynių projektų įgyvendinimu.
  35. Vykdo kitas su Dvynių projektų buhalterine apskaita susijusias funkcijas ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus.
  36. Pagal kompetenciją vykdo bendruosius administravimo veiksmus, nustatytus Agentūros direktoriaus patvirtintame Procedūrų vadove (toliau - Procedūrų vadovas), susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis, kad būtų užtikrintas efektyvus tarptautinių projektų vykdymas ir Agentūros veikla.
  37. Siekiant palaikyti ir puoselėti profesinės etikos ir elgesio principus Agentūroje bei efektyviai juos taikyti darbinėje veikloje, laikosi Procedūrų vadove nustatytų Darbuotojų elgesio kodekso reikalavimų.
  38. Siekiant tinkamai atlikti paskirtas funkcijas, šias pareigas einantis darbuotojas atsako už pareigybės funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku, laikantis galiojančių teisės aktų, sutarčių ir tvarkų, reglamentuojančių projekto įgyvendinimą, bei Procedūrų vadovo.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

  39. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui.

  Įmonė: AM Aplinkos projektų valdymo agentūra
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Labdarių g. 3, (85)2364369, vykante.makaraviciene@apva.lt
  Skelbimo data: 2017.11.29    Buhalterė - kelių įmonių buhalterijos vedimas

  Pobūdis: Kelių įmonių apskaitos vedimas nuo pirminių dokumentų suvedimo iki finansinių ataskaitų parengimo ir pateikimo.
  Kitų Vyr. finansininkės pateiktų užduočių vykdymas.
  Reikalavimai: Ne mažesnė kaip 2 metų buhalterinio darbo patirtis;
  Darbo patirtis su apskaitos programa Saikas – didelis privalumas, Centas;
  Išsilavinimas buhalterinės apskaitos, finansų ar ekonomikos srityje;
  LR teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą, mokesčius, išmanymas ir sugebėjimas taikyti praktikoje;
  Atsakingas ir pozityvus požiūris į darbą, iniciatyvumas ir noras tobulėti;
  Atidumas detalėms, kruopštumas, pareigingumas, darbo planavimo įgūdžiai.

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 900 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Bestela"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Smolensko g. 6, 208 kab., 860138144, asta@apskaita.net
  Skelbimo data: 2017.11.22    Vyr. buhalterė

  Pobūdis: * Buhalterinės apskaitos pilnas vedimas ir kontrolė;
  * Finansinių ataskaitų rengimas ir jų pateikimas valstybės institucijoms bei įmonės vadovams;
  * Deklaracijų Sodrai, VMI, Statistikos departamentui teikimas;
  * Darbo užmokesčio apskaita.
  * Skolų suderinimas;
  * Kuro apskaita;
  * Avansinės apyskaitos kontrolė;
  Reikalavimai: * ne mažesnė kaip dviejų metų sėkmingo darbo patirtis apskaitos srityje (transporto srityje būtų privalumas);
  * LR teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą, mokesčius, įmonių veiklą, išmanymas;
  * kruopštumas, atsakingumas, pozityvumas, vidinė motyvacija;
  * aukštasis arba aukštesnysis buhalterinis, finansinis arba ekonominis išsilavinimas;
  * kompiuterinis raštingumas (Microsoft Office programos, buhalterinė apskaitos progama RIVILĖ;
  * Rusų kalbos įgudžiai;

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 1200 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Dagana"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Granito g. 11, 869818808, cv@dagana.lt
  Skelbimo data: 2017.11.21  Skelbimus rodyti atskirame lange  Skelbimai paskelbti įmonių interneto svetainėse:

 •  
 • Audifina (Vilnius)
 •  
 • Pačiolis (Vilnius)
 •  
 • Apskaita ir verslas (Vilnius)
 •  
 • Finasus (Vilnius)
 •  
 • A sprendimai (Vilnius)
 •  
 • Inpaklis (Vilnius)
 •  
 • Teisės ir finansų sprendimai (Vilnius)
 •  
 • Asmiralda ir Artūras (Klaipėda)
 •  
 • Apskaitos credo (Kaunas)

  Daugiau darbo pasiūlymų...


  SKELBIMAI
  Darbdaviai
  Darbuotojai     ĮRAŠYTI  SKELBIMĄ
  Ieškau darbo
  Siūlau darbą
  Ištrinti, keisti skelbimą
  Kontaktai       DARBDAVIAI
  Administratorius (24)
  Apdailininkas (7)
  Apsaugininkas (9)
  Apskaitininkas (27)
  Architektas (2)
  Atstovas (2)
  Auditorius (5)
  Auklė (7)
  Auto dažytojas (1)
  Auto elektrikas (4)
  Auto meistras (12)
  Auto šaltkalvis (11)
  Baldininkas (16)
  Barmenas (13)
  Betonuotojas (4)
  Bibliotekininkas (2)
  Biologas (3)
  Buhalteris (19)
  Dažytojas (7)
  Degalinės operatorius (6)
  Dizaineris (6)
  Draudikas (3)
  Ekologas (8)
  Ekonomistas (16)
  Ekskavatorininkas (4)
  Elektrikas (19)
  Elektronikas (1)
  Energetikas (5)
  Fizikas (1)
  Floristas (1)
  Gaterininkas (1)
  Geodezininkas (2)
  Geologas (1)
  Gipskartonio meistras (1)
  Indų plovėjas (27)
  Inžinierius (32)
  IT specialistas (12)
  Kambarinė (9)
  Kelininkas (2)
  Kirpėjas (2)
  Kiti (68)
  Kompiuterių meistras (1)
  Konditeris (2)
  Kosmetologas (1)
  Kranistas (2)
  Krovėjas (10)
  Maketuotojas (3)
  Masažuotojas (1)
  Mechanikas (8)
  Medikas (16)
  Mėsininkas (8)
  Miškininkas (1)
  Mokytojas (8)
  Montuotojas (21)
  Mūrininkas (4)
  Nekilnojamo turto agentas (5)
  Operatorius (12)
  Padavėjas (29)
  Pagalbinis darbininkas (29)
  Pakuotojas (11)
  Pardavėjas (115)
  Paštininkas (12)
  Personalo darbuotojas (7)
  Plytelių klojėjas (4)
  Programuotojas (14)
  Psichologas (6)
  Renginių organizatorius (2)
  Rūšiuotojas (5)
  Ryšių su visuomene specialistas (3)
  Salės darbuotojas (10)
  Sąmatininkas (8)
  Sandėlininkas (35)
  Santechnikas (16)
  Sekretorė (3)
  Siuvėjas (9)
  Skardininkas (4)
  Socialinis darbuotojas (4)
  Spaustuvininkas (4)
  Staklininkas (5)
  Stalius (2)
  Statybininkas (14)
  Stogdengys (5)
  Studentas (2)
  Suvirintojas (8)
  Technikas (6)
  Teisininkas (20)
  Tekintojas (1)
  Tiekėjas (3)
  Tinkuotojas (2)
  Traktorininkas (2)
  Treneris (5)
  Ūkvedys (6)
  Vadybininkas (128)
  Vairuotojas (91)
  Valstybės tarnautojas (62)
  Valytojas (156)
  Virėjas (55)
  Viršininkas (41)
  Šaltkalvis (13)
  Žemės ūkio specialistas (6)
  Žemėtvarkininkas (7)


  MŪSŲ  PARTNERIAI
  CV Market

   Darbo rinka - nemokami darbo skelbimai