Darbo rinka - nemokamų skelbimų svetainė

 

 • Apskaitininkai
 • Auditoriai
 • Vyr. buhalteriai
 • Ieškoma profesija: Buhalteris

    Accountant (reporting team)


  Įmonė: Telia Lietuva, AB
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/accountant-reporting-team-vilnius-telia-307671
  Skelbimo data: 2017.06.28    Buhalteriai

  Pobūdis: Nuolatinis buhalterės darbas apskaitos tvarkymui nuo pirminių dokumentų iki balansų
  Reikalavimai: * Išsilavinimas ekonomikos, finansų arba buhalterinės apskaitos srityse;
  * Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Word, Excel);
  * Pareigingumas, darbštumas, kruopštumas, iniciatyvumas ir noras tobulėti.

  Atlyginimas: 450 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Audito svarba"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Šv. Stepono g. 29, 8 650 35 905, larisa@auditosvarba.lt
  Skelbimo data: 2017.06.28    Vyr. buhalteris


  Įmonė: UAB "SIPE"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/vyr-buhalteris-e-vilnius-sipe-uab-307413
  Skelbimo data: 2017.06.27    Vyr. buhalterė

  Pobūdis: Besiplečiančiai paslaugų įmonei Šiauliuose ir Vilniuje reikalinga (-as) vyr. buhalterė (-is), Reikalavimai: aukštasis universitetinis ekonominis išsilavinimas, darbo patirtis vyr. buhalterio pareigose, gebėjimas operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus. Siūlome dinamišką, perspektyvų darbą ir patrauklų atlyginimą. Jei Jus sudomino darbas mūsų įmonėje, gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu: info@jurgvita.lt su nuoroda "dėl darbo" ir pageidautinu miestu, kuriame norėtumėte dirbti. Garantuojame visų besikreipusių asmenų konfidencialumą. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

  Atlyginimas: 600 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Jurgvita"
  Miestas: Šiauliai ir Vilnius
  Kreiptis: 860022422, info@jurgvita.lt
  Skelbimo data: 2017.06.27    Vyr. buhalteris konsolidacijai


  Įmonė: UAB "Jurby water tech"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/vyr-buhalteris-e-konsolidacijai-kaunas-jurby-water-tech-uab-307401
  Skelbimo data: 2017.06.27    Buhalteris


  Įmonė: UAB 4RES
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/buhalteris-vilnius-4res-uab-307394
  Skelbimo data: 2017.06.26    Vyr. buhalteris


  Įmonė: Vilniaus kultūros centras
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/vyriausiasis-buhalteris-vilnius-vilniaus-kulturos-centras-307375
  Skelbimo data: 2017.06.26    Buhalteris


  Įmonė: UAB "Clean solutions"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/buhalteris-vilnius-clean-solutions-uab-307293
  Skelbimo data: 2017.06.26    Buhalterė

  Pobūdis: Kvalifikuotų finansinių paslaugų teikimo bendrovė siūlo darbą buhalterijos specialistui.

  Darbo pobūdis:
  -Įmonių apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo
  -Bendravimas su klientais
  Reikalavimai: Reikalavimai:
  -Išsilavinimas finansų srityje
  -Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai
  -Atsakingumas
  -Kruopštumas
  -Savarankiškumas
  -Aktyvumas
  -Komunikabilumas

  Privalumai:
  -Darbo patirtis su apskaitos programa
  -Užsienio kalbų mokėjimas
  -Darbo patirtis panašioje srityje

  Mes jums siūlome:
  -Puikias darbo sąlygas
  -Konkurencingą atlyginimą
  -Galimybę kelti kvalifikaciją
  -Visas socialines garantijas
  -Draugišką kolektyvą

  Jūsų cv lauksime el.p.: info@advisera.lt
  Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

  Atlyginimas: 900 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Advisera"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: Partizanų g., info@advisera.lt
  Skelbimo data: 2017.06.26    Buhalteris


  Įmonė: UAB "Granulės"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/buhalteris-vilnius-granules-uab-307272
  Skelbimo data: 2017.06.26    Buhalterijos poskyrio vyr. specialistas

  Pobūdis:

  Širvintų rajono savivaldybės
  administracijos direktoriaus
  2017-06-21 įsakymo Nr. 9-496
  priedas

  EKONOMIKOS IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS BUHALTERIJOS POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Buhalterijos poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
  2. Lygis - A.
  3. Kategorija - 9.

  II. PASKIRTIS

  4. Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Buhalterijos poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis yra tvarkyti Savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

  III. VEIKLOS SRITIS

  5. Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Buhalterijos poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybės specialioji veiklos sritis - materialinių ir finansinių išteklių valdymas.

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS
  EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų buhalterio darbo biudžetinėje įstaigoje patirtį;
  6.3.būti susipažinusiam ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, buhalterinę apskaitą, viešuosius pirkimus, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
  6.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
  6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu ("MS Word", "Excel, Outlook", "Internet Explorer", elektroniniu paštu);
  6.6. mokėti dirbti buhalterine programa "Labbis"
  6.7. mokėti dirbti su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS);
  6.8. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, statistinius ir kitus duomenis, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus;
  6.9. gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS
  TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
  7.1. vykdo valstybės lėšų, skirtų pašalpoms, kompensacijoms, socialinei paramai, šalpai, kt. paramai ir jų administravimui planavimą, finansavimą ir atsiskaitymą už panaudotas lėšas institucijoms, kuruojančioms šias funkcijas;
  7.2. tvarko biudžeto lėšų ir kitų gaunamų lėšų buhalterinę apskaitą vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;
  7.3. apskaitą veda Savivaldybės administracijoje įdiegtoje Veiklos planavimo ir valdymo bei finansų valdymo ir apskaitos sistemoje;
  7.4. sudaro reikalingas papildomas ataskaitas Savivaldybės administracijos metinio finansinių ataskaitų rinkinio (FAR) bei tarpusavio derinamų operacijų suvedimui Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS);
  7.5. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, prireikus - apskaitos dokumentus ir registrus Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Buhalterijos poskyrio vedėjui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės kontrolieriui, auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
  7.6. rengia Savivaldybės administracijai priskirtų programų sąmatų projektus bei jų priedus pagal skaičiavimų formas;
  7.7. patvirtinus rajono Savivaldybės biudžetą, rengia, inicijuoja tikslinimą ir tikslina Širvintų rajono savivaldybės administracijos programų sąmatas bei jų priedus pagal skaičiavimų formas;
  7.8. nuolat analizuoja Savivaldybės administracijos programų sąmatų įvykdymo ataskaitų duomenis, faktines išlaidas, nustato netekusių tikslinės paskirties asignavimų sumas ir apie tai raštu informuoja Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Buhalterijos poskyrio vedėją, Savivaldybės administracijos direktorių bei Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrį;
  7.9. vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;
  7.10. tvarko kreditorių ir debitorių apskaitą pagal vedamą kiekvieną biudžetinę sąskaitą;
  7.11. tvarko lėšų, esančių banke apskaitą;
  7.12. tvarko ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto analitinę apskaitą, kiekvieną mėnesį priskaičiuoja nusidėvėjimą;
  7.13. tvarko užbalansinių sąskaitų apskaitą;
  7.14. dalyvauja atliekant inventorizaciją;
  7.15. dalyvauja rengiant investicinius projektus, įvairias programas;
  7.16. teikia reikalingus duomenis rengiamiems Savivaldybės strateginiams ir / ar veiklos planams ir jų įvykdymo ataskaitoms;
  7.17. paruošia ir perduoda archyviniam saugojimui Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Buhalterijos poskyrio dokumentus;
  7.18. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, raštų projektus;
  7.19. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, pasitarimuose, posėdžiuose;
  7.20. nesant Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Buhalterijos poskyrio vyresniojo specialisto dėl atostogų, laikinojo nedarbingumo ar kitais atvejais, atlieka Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Buhalterijos poskyrio vyresniojo specialisto funkcijas;
  7.21. Bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos, kitų įmonių, įstaigų, organizacijų tarnautojais, kitų savivaldybių tarnautojais, valstybinės valdžios institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;
  7.22. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos ir Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Buhalterijos poskyrio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.


  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Buhalterijos poskyrio vedėjui.


  Atlyginimas: 600 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: Širvintų rajono savivaldybės administracija
  Miestas: Širvintos
  Kreiptis: Vilniaus g. 61, 838230289, gitana.buteikiene@sirvintos.lt
  Skelbimo data: 2017.06.26    Vyr. buhalterė - buhalterė

  Pobūdis: Kviečiame specialistus buhalterius, pageidaujančius atsakingo, bet motyvuojančio darbo nuolat augančioje įmonėje!

  Darbas apskaitos ir konsultacijų įmonėje tai:
  -malonus bendravimas su klientais;
  -pirminių dokumentų registravimas;
  -mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas;
  -metinių deklaracijų ir finansinių atskaitomybių rengimas;
  -kiti, susiję su įmonių apskaita, darbai.
  Reikalavimai: Finansinis/ekonominis išsilavinimas;
  Ne mažesnė, nei 5 - 10 metų buhalterio darbo patirtis;
  Puikus LR teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą, mokesčius, išmanymas;
  Darbas apskaitos programa Rivilė- būtina;
  Puikūs darbo su Exel ir Word įgūdžiai;
  Gebėjimas dirbti savarankiškai, atsakingai priimti sprendimus;
  Lojalumas.
  Privalumai: darbo patirtis apskaitos įmonėse; anglų kalbos žinios.

  Darbo patirtis: 5 metai
  Atlyginimas: 1200 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Jugma"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Gostauto g., 865764300, info@jugma.lt
  Skelbimo data: 2017.06.25    Buhalteris

  Pobūdis: Pilna imoniu apskaita
  Reikalavimai: Patirtis vedant pilna imoniu apskaita. Rastingumas, pareigingumas, komunikabilumas bendraujant su klientu.

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 700 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Finolta"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Verkiu 46, (8 645) 53 339, Info@finolta.lt
  Skelbimo data: 2017.06.24    Buhaltere - apskaitininke

  Pobūdis: Ieskome buhalteres turincios patirties darbo restorane.
  Reikalavimai: Darbo patirtis.


  Darbo patirtis: 1 metai
  Atlyginimas: 505 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Danretas"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: žemaitės g. 8, 860477992, info@magmafood.lt
  Skelbimo data: 2017.06.22    Vyr. buhalteris


  Įmonė: UAB "Kornita"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/vyr-buhalteris-kaunas-kornita-uab-307113
  Skelbimo data: 2017.06.22    Buhalterė


  Įmonė: UAB "Transekspedicija"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/buhaltere-is-vilnius-transekspedicija-uab-307106
  Skelbimo data: 2017.06.22    Darbo užmokesčio apskaitos buhalteris-kasininkas


  Įmonė: UAB "Villon"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/darbo-uzmokescio-apskaitos-buhalteris-kasininkas-vilnius-villon-uab-307085
  Skelbimo data: 2017.06.22    Vyr. finansininkas-buhalteris

  Pobūdis: Pilnas buhalterinės apskaitos vykdymo ir kontrolės užtikrinimas;
  Pavaldžių darbuotojų darbo srautų paskirstymas ir kontrolė;
  Įmonės rodiklių analizė,vidinių ataskaitų teikimas pagal grupės poreikius;
  Apskaitos politikos procesų įgyvendinimas ir kontrolė;
  Ūkinių ir finansinių operacijų apskaitos teisėtumo užtikrinimas;
  Kitos,su buhalterine apskaita ir įmonės finansais susijusios užduotys.
  Reikalavimai: Mes tikimės,kad Jūs:
  Turite aukštąjį išsilavinimą buhalterijos ar finansų srityje;
  Turite vyr.buhalterio darbo patirties ne mažiau nei 3 metai;
  Darbo patirtis su AGNUM programa būtų privalumas;
  Darbo patirtis gamybos įmonėje;
  Esate analitiškas,atsakingas ir kruopštus.

  Privalumai:
  Darbo patirtis su AGNUM programa būtų privalumas;
  Darbo patirtis gamybos įmonėje.

  Įmonė siūlo:
  Darbą sėkmingai veikiančioje ,perspektyvioje,socialiai atsakingoje įmonėje;
  Mokymus ,profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes.

  Darbo patirtis: 4 metai
  Atlyginimas: 1350 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Dzūkija"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Eišiškių pl.25, 861069671, info@dzukija.lt
  Skelbimo data: 2017.06.22    Buhalterė

  Pobūdis: Įmonių pirminių apskaitos dokumentų įvedimas į apskaitos programą, pagalba vyr.buhalterei. Yra galimybė dirbti ne visą darbo dieną.
  Reikalavimai: Reikalavimai:
  -Išsilavinimas finansų srityje
  -Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai
  -Atsakingumas
  -Kruopštumas
  -Savarankiškumas
  -Aktyvumas
  -Komunikabilumas

  Darbas apskaitos programa Pragma.

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 550 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: MB "AS sprendimai"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: Taikos pr., 865510117, asta@assprendimai.lt
  Skelbimo data: 2017.06.22    Vyr.buhalterio pavaduotoja

  Pobūdis: Darbo užmokesčio skaičiavimas Navision programa (suminė darbo laiko apskaita) ir susijusių deklaracijų, ataskaitų teikimas VMI ir Sodrai;
  Ilgalaikio turto apskaita;
  PVM registrų, PVM deklaracijų rengimas;
  Pagalba vyr. buhalterei ir pavestų užduočių atlikimas;
  Pirminių dokumentų registravimas buhalterinės apskaitos programoje "Navision" ir gamybinėje programoje.
  Reikalavimai: Aukštasis buhalterinis, ekonominis ar finansinis išsilavinimas;
  Vyr. buhalterio pavaduotojo/buhalterio darbo patirtis nuo 3 metų;
  Darbo užmokesčio skaičiavimas ir susijusių deklaracijų, ataskaitų teikimas;
  Darbo patirtis pilnos apskaitos vedime, nuo priminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo;
  Darbo patirtis su Navision programa;
  Darbo patirtis gamybinėje įmonėje – privalumas;
  Sugebėjimas dirbti komandoje, organizuotumas, kruopštumas, iniciatyvumas.

  Mes siūlome:
  Geras darbo sąlygas naujai pastatytose patalpose;
  Draugišką kolektyvą ir profesionalių kolegų pagalbą;
  Atlyginimą priklausanti nuo Jūsų profesionalumo;
  Darbo vieta prie Grigiškių, vežame darbuotojus iš Vilniaus įmonės transportu į/iš darbo.

  Gyvenimo aprašymus prašome siųsti el.paštu: personalas@mtlcarton.com konfidencialumą garantuojame. Tel. pasiteirauti apie poziciją ir darbo vietą: 868605417

  Atlyginimas: 1580 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Miko ir Tado leidyklos" spaustuvė
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: 868605417, personalas@mtlcarton.com
  Skelbimo data: 2017.06.21    Buhalteris

  Pobūdis: Kelių įmonių buhalterinės apskaitos vedimas nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės;
  Darbo užmokesčio apskaita;
  Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas;
  Darbas ne pilną darbo dieną ar savaitę.
  Reikalavimai: Aukštasis buhalterinis išsilavinimas;
  Darbo patirtis ne mažiau kaip 1 metai;
  Patirtis dirbant buhalterinės apskaitos programa "Rivilė"
  Sąžiningumas, pareigingumas, kruopštumas.

  Darbo patirtis: 1 metai
  Atlyginimas: 330 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Apskaitos ekspertai"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Švitrigailos g. 11A-322, 8 652 25525, info@apskaitos-ekspertai.lt
  Skelbimo data: 2017.06.22    Buhalteris

  Reikalavimai: Reikalingas gamybos buhalteris /ė baldų gamybos įmonėje. Reikalavimai:darbo patirtis su programa Pragma 3.2. Kompiuterinis raštingumas. Buhalterijos išmanymas. Sąskaitų faktūrų išrašymas. Gebėjimas savarankiškai atlikti pavestas užduotis. Atsakingumas, sąžiningumas, darbštumas, pareigingumas. Pageidautina aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas. Yra galimybė apmokyti. Atlyginmas 500 EUR į rankas.

  Atlyginimas: 620 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "RVG baldai"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: 869952535, remigijus@rvgbaldai.lt
  Skelbimo data: 2017.06.19    Buhalteris

  Pobūdis: Buhalterinių paslaugų įmonė ieško buhalterės pilnai darbo dienai.
  Reikalavimai: Būtina darbo patirtis. Pirmenybė teikiama mokantiems dirbti su Rivile. Darbo pobūdis: labai mažų įmonių apskaita nuo pirminių dokumentų suvedimo iki finansinės atskaitomybės sudarymo.

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 600 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Tavo finansininkas"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: A. Smetonos g., tf@tavofinansininkas.lt
  Skelbimo data: 2017.06.16    Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistas

  Pobūdis:

  PATVIRTINTA

  Akmenės rajono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2017 m. balandžio 26 d.

  įsakymu Nr.A-175

  (nauja redakcija 2017 m. gegužės 31 d.

  įsakymu Nr. A-236)

  BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis - A.

  3. Pareigybės kategorija - 10.

  II. PASKIRTIS

  4. Skyriaus vyriausiojo specialisto (toliau - vyriausiasis specialistas) pareigybė reikalinga Savivaldybės administracijai tvarkyti buhalterinę apskaitą, užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę, buhalterinės apskaitos organizavimą, kad apskaitos informacija būtų teisinga, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku.

  III. VEIKLOS SRITIS

  5. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje - finansų valdymo ir apskaitos - veiklos srityje.

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  6.1. turėti:

  6.1.1. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities ekonomikos studijų krypties išsilavinimą,

  6.1.2. ne mažesnį kaip 1 metų buhalterinio darbo stažą viešajame sektoriuje;

  6.2. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, finansinių ūkinių operacijų teisėtumą, taip pat rajono Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, direktoriaus įsakymais, susijusiais su atliekamu darbu, valstybės ir Europos Sąjungos ir kitų fondų teikiama parama ir šiuo pareigybės aprašymu;

  6.3. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, žinoti teisės aktų rengimo tvarką, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  6.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; sugebėti dirbti savarankiškai, planuoti ir organizuoti savo veiklą;

  6.5. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir žinių, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis, buhalterinės apskaitos, projektų ir dokumentų valdymo bei kitomis informacinėmis sistemomis;

  6.6. žinoti darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos dirbant kompiuteriu reikalavimus.

  V. BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  7. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją, kontroliuoja jų įgyvendinimą, kad būtų užtikrintas Savivaldybei pavestų funkcijų vykdymas;

  7.2. planuojamą lėšų poreikį ir patvirtintus Savivaldybės administracijai asignavimus suveda į Strateginio planavimo ir rodiklių informacinę sistemą;

  7.3. apskaitos informacinėje sistemoje registruoja patvirtintas programų sąmatas ir teikia jas su priedais Skyriaus vedėjui;

  7.4. tvarko:

  7.4.1. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo bei sveikatos programai iš Savivaldybės iždo gautų biudžeto lėšų ir iš išorės subjekto gautų valstybės biudžeto lėšų būsto pritaikymui neįgaliesiems apskaitą,

  7.4.2. projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų, valstybės ir Savivaldybės biudžetų ir kitų lėšų, apskaitą,

  7.4.3. pajamų iš netesybų (baudų ir delspinigių už pavėluotus atsiskaitymus, sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir kitų netesybų) apskaitą;

  7.5. apskaitos informacinėje sistemoje:

  7.5.1. suveda ūkines operacijas (gaunamus, siunčiamus dokumentus, mokėjimo pavedimus, avansines apyskaitas ir kt.) pagal detaliausius požymius,

  7.5.2. formuoja ir teikia finansuojančiai institucijai paraiškas lėšoms gauti,

  7.5.3. rengia mokėjimo nurodymus bankams,

  7.5.4. registruoja ir kontroliuoja išankstinius apmokėjimus,

  7.5.5. perkelia suformuotus dokumentus į bendrąjį žurnalą,

  7.5.6. formuoja apskaitos registrus, sutikrina apskaitos duomenis pagal detaliausius požymius,

  7.5.7. formuoja ir sutikrina asignavimų ir kasinių išlaidų knygą pagal detaliausius požymius,

  7.5.8. sudaro biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas,

  7.5.9. kontroliuoja biudžeto išlaidų sąmatų vykdymą ir esant būtinybei ruošia dokumentus programų sąmatoms patikslinti;

  7.5.10. sutikrina debetinių ir kreditinių įsiskolinimų likučius,

  7.5.11. formuoja ir sutikrina pažymą dėl finansavimo sumų, informaciją apie sukauptas grąžintinas finansavimo sumas,

  7.5.12. formuoja ir sutikrina pinigų srautų ataskaitas,

  7.5.13. pagal kompetenciją parengia gautinų ir mokėtinų sumų suderinimo aktus;

  7.5.14. formuoja esant būtinybei buhalterines pažymas jam priskirtos srities ūkinėms operacijoms koreguoti,

  7.5.15. sutikrina bandomąjį balansą pagal detaliausius požymius;

  7.6. eksportuoja mokėjimo nurodymus į elektroninės bankininkystės sistemas;

  7.7. tikrina projektų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto asignavimų, vykdytojų paraiškas lėšoms gauti ir jų pateiktas finansines ataskaitas apie lėšų panaudojimą;

  7.8. tikrina paraiškas kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms apmokėti už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją;

  7.9. teikia paraiškas valstybės biudžeto lėšoms būsto pritaikymui neįgaliesiems gauti ir kontroliuoja šių lėšų panaudojimą;

  7.10. pagal kompetenciją renka informaciją apie tarpusavio operacijų derinimą su viešojo sektoriaus subjektais, teikia Skyriaus vedėjui reikiamą informaciją dėl finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo ir pateikimo į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau - VSAKIS);

  7.11. renka ir sistemina seniūnijų tarpusavio operacijų derinimo su viešojo sektoriaus subjektais ir kitą reikalingą informaciją dėl pateikimo į VSAKIS;

  7.12. ruošia Administracijos ir seniūnijų tarpusavio operacijų eliminavimo informaciją;

  7.13. sutikrina seniūnijų finansinių ataskaitų atitiktį su aiškinamojo rašto lentelėmis ir rengia jų suvestines;

  7.14. vykdo einamąją finansų kontrolę;

  7.15. kaupia, sistemina, analizuoja ir rengia įvairią informaciją apie jam priskirtos srities apskaitos duomenis;

  7.16. pagal kompetenciją teikia teisingas ir reikalingas ataskaitas ir kitą informaciją kitoms institucijoms nurodytais terminais;

  7.17. pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus ir dalyvauja rengiant arba rengia taisykles, tvarkas, aprašus ir kitus dokumentus, susijusius su apskaitos politikos pasirinkimu, darbo gerinimu;

  7.18. teikia informaciją, reikalingą Savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų sudarymui, įgyvendinimui;

  7.19. pagal reikalavimus tvarko rengiamus dokumentus, registruoja juos dokumentų valdymo sistemoje ir nustatyta tvarka perduoda į Savivaldybės administracijos archyvą;

  7.20. nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus finansų valdymo ir apskaitos klausimais, rengia atsakymų projektus tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;

  7.21. dalyvauja Administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai;

  7.22. vykdo įstatymais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas bei kitus Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai;

  7.23. tvirtina jam priskirtos srities dokumentų kopijas;

  7.24. vykdydamas vyriausiojo specialisto pareigas ir kitus pavedimus gali vykti automobiliu po rajono teritoriją ir už jo ribų;

  7.25. Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu) atlieka jam priskirtas funkcijas.

  VI. BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  8. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

  ____  Atlyginimas: 630 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: Akmenės rajono savivaldybės administracija
  Miestas: Akmenė
  Kreiptis: L.Petravičiaus a. 2, 42559730, info@akmene.lt
  Skelbimo data: 2017.06.13    Buhalteris

  Pobūdis: Įmonės finansų tvarkymas
  Reikalavimai: patirtis sveikatos priežiūros įstaigos finansų tvarkyme;
  mokėjimas dirbti ELIT (Agnum sutrumpinta versija) buhalterinės apskaitos programa;
  aukštasis išsilavinimas finansų apskaitos/ekonomikos srityje;
  LR teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą, įmonių veiklą, mokesčius išmanymas;

  Atlyginimas: 1000 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Saulėtekio klinika"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Antakalnio g., 868670225, sauletekis38@yahoo.com
  Skelbimo data: 2017.06.12    Buhalterija

  Pobūdis: Transporto-logistikos įmonės buhalterijos tvarkymas.

  Darbo patirtis: 10 metai
  Atlyginimas: 1000 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Albe logistik"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Kalvų-sodų g., albe1@albelogistik.lt
  Skelbimo data: 2017.06.09    Vyr. buhalteris

  Pobūdis: Įmonės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki FA sudarymo;
  Konsultuosite klientus apskaitos klausimais;
  Būsite atsakingas už klientų apskaitos sutvarkymą.
  Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas buhalterinės apskaitos/finansų/ekonomikos srityse
  Darbo patirtis apskaitos/buhalterijos srityje
  Verslo apskaitos standartų ir LR teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą ir mokesčius išmanymas
  Darbo patirtis dirbant buhalterinės apskaitos programa "Rivilė"
  Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office paketas)
  Gebėjimas dirbti savarankiškai ir darbo laiko planavimo įgūdžiai.
  Atsakingas požiūris į darbą , atidumas detalėms, kruopštumas ir pareigingumas.
  CV su pageidaujamu atlyginimu prašome siųsti el.paštu

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 1100 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Buhalterinės ir audito paslaugos"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: birute@biap.lt
  Skelbimo data: 2017.06.08    Buhalteris

  Pobūdis: Įmonių apskaitos tvarkymas nuo pradinių dokumentų iki finansinių ataskaitų rengimo.
  Reikalavimai: - Mažiausiai 2-iejų metų analogiško darbo patirtis;
  - Aukštasis buhalterinis, finansinis, ekonominis išsilavinimas;
  - Geros, apskaitą ir mokesčių apskaičiavimą reglamentuojančių įstatymų, žinios;
  - Savarankiškumas, komunikabilumas, analitinis mąstymas, kruopštumas;
  - Anglų kalbos mokėjimas;

  Privalumai:
  - Darbo patirtis su buhalterine programa - "Rivilė GAMA"
  - Rusų kalbos mokėjimas.

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 800 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Fargo finansai"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Gedimino pr., info@fargo.lt
  Skelbimo data: 2017.06.06    Buhalteris

  Pobūdis: Įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymas.
  - Mokestinė apskaita, mokesčių deklaracijos, ataskaitos vadovybei;
  - Darbo užmokesčio ir su tuo susijusių išmokų ir mokesčių skaičiavimas;
  - Buhalterinių operacijų atitikimo įstatymų nustatytiems reikalavimams užtikrinimas;
  - Finansinių ataskaitų rengimas;
  - Kitos su buhalterine apskaita ir įmonės finansais susijusios užduotys
  Reikalavimai: Darbo patirtis su bent viena iš buhalterinės apskaitos programų "Centas", "Rivilė" būtų privalumas;
  LR teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, bei verslo apskaitos standartų išmanymas;
  Savarankiškos apskaitos tvarkymo ir atskaitomybės rengimo patirtis;
  Gebėjimas efektyviai valdyti ir sisteminti informaciją bei spręsti iškilusias problemas;
  Panašaus darbo patirtis;
  Atsakingas ir pozityvus požiūris į darbą, iniciatyvumas.

  Atlyginimas: 900 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Bestela"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Smolensko g. 6, 208 kab.,, 860138144, asta@apskaita.net
  Skelbimo data: 2017.06.12    Vyr.buhalteris

  Pobūdis: - Darbo užmokesčio apskaita bei su tuo susijusių mokesčių ir dokumentų administravimas
  - Su darbo užmokesčiu susijusių ataskaitų ruošimas bei teikimas Sodrai, VMI ir kitoms valstybinėms institucijoms
  - Tiekėjų, pirkėjų sąskaitų faktūrų apskaita
  - Vidinių ir išorinių ataskaitų rengimas
  - Kitos buhalteriui priskirtos funkcijos.

  Gyvenimo aprašymą siųsti el paštu: info@holdesa.lt
  (buhalterinės įmonės nedomina)
  Reikalavimai: Darbo patirtis su buhalterine programa "Rivilė"
  Ne mažesnė nei 2 metų analogiško darbo patirtis
  Kompiuterinis raštingumas (MS Office)
  LR teisės aktų, reglamentuojančių mokesčius ir buhalterinę apskaitą, išmanymas
  Gebėjimas dirbti komandoje
  Darbas puse etato įmonės ofise.

  Atlyginimas: 500 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Holdesa"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Savanorių Pr.174P, 8 673 77996, info@holdesa.lt
  Skelbimo data: 2017.05.31  Įdarbinimo agentūrų skelbimai

    Darbo užmokesčio buhalteris


  Įmonė: UAB "People link"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/darbo-uzmokescio-buhalteris-e-vilnius-people-link-uab-307514
  Skelbimo data: 2017.06.27  Skelbimus rodyti atskirame lange  Skelbimai paskelbti įmonių interneto svetainėse:

 •  
 • Audifina (Vilnius)
 •  
 • Pačiolis (Vilnius)
 •  
 • Apskaita ir verslas (Vilnius)
 •  
 • Finasus (Vilnius)
 •  
 • A sprendimai (Vilnius)
 •  
 • Inpaklis (Vilnius)
 •  
 • Teisės ir finansų sprendimai (Vilnius)
 •  
 • Asmiralda ir Artūras (Klaipėda)
 •  
 • Apskaitos credo (Kaunas)

  Daugiau darbo pasiūlymų...


  SKELBIMAI
  Darbdaviai
  Darbuotojai     ĮRAŠYTI  SKELBIMĄ
  Ieškau darbo
  Siūlau darbą
  Ištrinti, keisti skelbimą
  Kontaktai       DARBDAVIAI
  Administratorius (51)
  Apdailininkas (12)
  Apsaugininkas (7)
  Apskaitininkas (25)
  Architektas (5)
  Atstovas (2)
  Auditorius (4)
  Auklė (7)
  Auto dažytojas (4)
  Auto elektrikas (6)
  Auto meistras (11)
  Auto šaltkalvis (19)
  Baldininkas (17)
  Barmenas (20)
  Betonuotojas (6)
  Biologas (3)
  Buhalteris (31)
  Chemikas (1)
  Dažytojas (8)
  Degalinės operatorius (10)
  Dizaineris (5)
  Draudikas (5)
  Ekologas (6)
  Ekonomistas (8)
  Ekskavatorininkas (7)
  Elektrikas (19)
  Elektronikas (2)
  Energetikas (1)
  Farmacininkas (1)
  Fasadininkas (4)
  Fizikas (2)
  Floristas (3)
  Fotografas (2)
  Frezuotojas (2)
  Gaterininkas (2)
  Geodezininkas (5)
  Indų plovėjas (31)
  Inžinierius (35)
  IT specialistas (21)
  Juvelyras (2)
  Kambarinė (6)
  Kelininkas (8)
  Kirpėjas (1)
  Kiti (74)
  Konditeris (4)
  Kosmetologas (4)
  Kranistas (1)
  Krovėjas (22)
  Krupjė (1)
  Maketuotojas (2)
  Manikiūrininkas (1)
  Masažuotojas (3)
  Matematikas (1)
  Mechanikas (9)
  Medikas (16)
  Mėsininkas (1)
  Miškininkas (2)
  Mokytojas (6)
  Montuotojas (19)
  Mūrininkas (3)
  Nekilnojamo turto agentas (4)
  Operatorius (20)
  Padavėjas (24)
  Pagalbinis darbininkas (36)
  Pakuotojas (10)
  Pardavėjas (116)
  Paštininkas (26)
  Personalo darbuotojas (8)
  Plytelių klojėjas (1)
  Programuotojas (20)
  Psichologas (1)
  Renginių organizatorius (1)
  Rūbininkas (1)
  Rūšiuotojas (7)
  Ryšių su visuomene specialistas (2)
  Salės darbuotojas (7)
  Sąmatininkas (9)
  Sandėlininkas (57)
  Santechnikas (13)
  Sekretorė (4)
  Siuvėjas (6)
  Slaugė (1)
  Socialinis darbuotojas (1)
  Spaustuvininkas (9)
  Staklininkas (7)
  Stalius (4)
  Statybininkas (35)
  Stogdengys (5)
  Studentas (6)
  Suvirintojas (22)
  Technikas (13)
  Teisininkas (19)
  Tekintojas (2)
  Tiekėjas (8)
  Treneris (1)
  Ūkvedys (2)
  Vadybininkas (205)
  Vairuotojas (153)
  Valstybės tarnautojas (40)
  Valytojas (156)
  Virėjas (89)
  Viršininkas (32)
  Šaltkalvis (15)
  Žemės ūkio specialistas (7)
  Žemėtvarkininkas (6)


  MŪSŲ  PARTNERIAI
  CV Market

   Darbo rinka - nemokami darbo skelbimai