Darbo rinka - nemokamų skelbimų svetainė

 

 • Apskaitininkai
 • Auditoriai
 • Vyr. buhalteriai
 • Ieškoma profesija: Buhalteris

    Vyr. buhalteris


  Įmonė: UAB "Kelukis"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/vyr-buhalteris-e-vilnius-kelukis-uab-298941
  Skelbimo data: 2017.03.27    Buhalteris

  Pobūdis: - Buhalterinės apskaitos tvarkymas;
  - Ataskaitų teikimas vadovams;
  - Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas.
  - Ryšių palaikymas su klientais ir institucijomis.
  Reikalavimai: - Buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo - privalumas;
  - Aukštasis, aukštesnysis išsilavinimas;
  - Buhalterio darbo ne mažiau 2 metai.;
  - LR teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos vedimą, išmanymas;
  - Darbo buhalterinės apskaitos programomis patirtis, darbo patirtis apskaitos programa AGNUM būtų privalumas;
  - Finansų, apskaitos procesų valdymo bei kontrolės įgūdžiai;
  - Atsakingas ir pozityvus požiūris į darbą, analitinis mąstymas, įžvalgumas, kruopštumas, iniciatyvuma;
  - Rusų kalbos žinios.

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 1000 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "S&J interna"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Dariaus ir Girėno g. 42A, 869919275, viktorija@jobsinterna.com
  Skelbimo data: 2017.03.24    Buhalterė - apskaitininkė

  Pobūdis: Buhalterinių dokumentų suvedimas ir apskaita.
  Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas (apskaita,finansai,ekonomika);
  - LR teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos vedimą, išmanymas;
  - Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
  - Darbo patirtis su apskaitos programa "Pragma 4.0"
  - Atsakingumas, sąžiningumas, kruopštumas, analitiniai sugebėjimai, savarankiškumas, organizaciniai įgūdžiai, pareigingumas.

  Privalumai:
  - Buhalterio/apskaitininko darbo patirtis;
  - Anglų k., Rusų k. mokėjimas.

  Darbo patirtis: 1 metai
  Atlyginimas: 420 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "MV steel group"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: Nemajūnų g.19B, 837-328300, admin@mvsteelgroup.lt
  Skelbimo data: 2017.03.24    Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistas

  Pobūdis:

  PATVIRTINTA

  Mažeikių rajono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr.A1-440


  BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKABuhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A. Pareigybės kategorija - 11.

  II. PASKIRTIS

  4.Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti rajono Savivaldybės administracijos lėšų, gaunamų iš Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų, valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto bei kitų šaltinių, buhalterinę apskaitą, kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti ataskaitų duomenų teisingumą ir pateikimą laiku.

  III. Veiklos sritys

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje- finansų valdyme ir apskaitoje.

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

  TARNAUTOJUI

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  6.1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos studijų krypties išsilavinimą.

  6.2. Turėti darbo patirtį biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos ir projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos lėšų, įgyvendinimo srityse.

  6.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą;

  6.4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

  6.5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles.

  6.6. Mokėti kaupti, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  7.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, kitais buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais ir rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis tvarkomis ir taisyklėmis pagal pavestą darbo sritį tvarko Savivaldybės administracijos projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos lėšų, buhalterinę apskaitą - veda apskaitos registrus ir ruošia nustatytas finansines ataskaitas.

  7.2. Tvarko valstybinės žemės nuomos lėšų apskaitą ir ruošia nustatytas finansines ataskaitas.

  7.3. Tvarko vietinių ir valstybės rinkliavų apskaitą, ruošia nustatytas finansines ataskaitas.

  7.4. Dirba kompiuterine buhalterinės apskaitos programa.

  7.5. Vykdo einamąją finansų kontrolę pagal gaunamus apskaitos dokumentus ir reikalauja iš atsakingų Administracijos darbuotojų visų būtinų dokumentų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti ir einamajai finansų kontrolei vykdyti.

  7.6. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijose, pasitarimuose, jei sprendžiami buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės klausimai.

  7.7. Konsultuoja skyriaus kompetencijos klausimais Savivaldybės Administracijos skyrių vadovus, kitus atskaitingus asmenis, seniūnijų, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos darbuotojus.

  7.8. Kaupia ir sistemina finansinę ir kitokią skyriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingą informaciją, laiku ją pildo ar keičia.

  7.9. Užtikrina dokumentų, informacijos ir duomenų, kuriais disponuoja, saugojimą ir konfidencialumą.

  7.10. Pagal skyriaus kompetenciją rengia informacinius ir kitus dokumentus, teikia biudžetinėms įstaigoms metodinę pagalbą, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus.

  7.11. Teikia savo veiklos metinę ataskaitą skyriaus vedėjui.

  7.12. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, administracijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.


  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.  Atlyginimas: 670 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
  Miestas: Mažeikiai
  Kreiptis: (8443)98213, savivaldybe@mazeikiai.lt
  Skelbimo data: 2017.03.24    Vyr. buhalteris

  Pobūdis: * Smulkių ir vidutinių įmonių pilnos buhalterinės apskaitos tvarkymas (nuo darbo su pirminiais dokumentais iki metinių ataskaitų rengimo);
  * Buhalterinių duomenų srautų analizė ir kontrolė;
  * Finansinių, mokestinių ataskaitų, deklaracijų ruošimas bei teikimas valstybinėms institucijoms;
  * Darbo užmokesčio apskaita;
  * Personalo apskaitos bei dokumentacijos tvarkymas;
  * Gebėjimas dirbti tiek individualiai, tiek komandoje;
  * Kitos su buhalterine apskaita susijusios funkcijos.
  Reikalavimai: * Vyr.buhalterio darbo patirtis ne mažiau kaip 2 metai;
  * Darbo patirtis su buhalterinės apskaitos programa "RIVILĖ"
  * Puikios rusų kalbos žinios;
  * Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
  * Kruopštumas, atsakingumas, greitas darbo tempas;
  * Geri komunikaciniai ir laiko planavimo įgūdžiai;
  * Geras LR įstatymų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą ir mokesčius, išmanymas;
  * B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 700 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Finansų garantas"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: 865063602; 865055393, buhalterija.fg@gmail.com
  Skelbimo data: 2017.03.22    Buhalterė

  Pobūdis: Aptarnaujamų įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki balanso pateikimo.

  Atlyginimas: 700 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Advisera"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: Partizanų g. 15A, info@advisera.lt
  Skelbimo data: 2017.03.21    Buhalterė-apskaitininkė

  Pobūdis: Darbo pobūdis
  • Buhalterinių dokumentų tvarkymas nuo pirminės dokumentacijos iki balanso;
  • Personalo dokumentacijos valdymas;
  • Ataskaitų rengimas valstybinėms institucijoms;
  • Sutarčių sudarymas ir kitų pavestų funkcijų vykdymas;
  • Atsakomybė už atliktų darbų tikslumą ir terminus;
  • Atsakomybė už visų įmonės dokumentų pateikimą buhalterijai.
  Reikalavimai: Reikalavimai
  • Profesionalumas ir nuolatinis domėjimasis naujovėmis ir įstatymų pakeitimais;
  • Sąžiningumas, kruopštumas, atsakingumas ir nuoseklumas darbe;
  • Geras kompiuterinis raštingumas, standartinis MS Office paketas, darbas su buhalterinės apskaitos programomis;
  • Geros teisinės žinios;
  • Darbas komandoje ir pozityvumas;

  Darbo patirtis: 1 metai
  Atlyginimas: 700 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Lansora"
  Miestas: Vilniaus r.
  Kreiptis: Avižieniai, 861249999, uablansora@gmail.com
  Skelbimo data: 2017.03.15    Buhalterė - apskaitininkė

  Pobūdis: • Pilnas buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki pilnos finansinės atskaitomybės;
  • Ataskaitos VMI, Sodrai, Statistikos departamentui;
  • Skolų administravimas (pirkėjai- tiekėjai);
  • Įsakymų, įgaliojimų rengimas, pažymų užsakymas;
  • Įmonės rodiklių analizė, ataskaitų teikimas vadovams;
  • Personalo apskaita (DS ir kitų dokumentų ruošimas, DU skaičiavimas, tabeliai, darbų saugos žurnalų pildymas);
  • Kitų funkcijų, susijusių su buhalterine apskaita, vykdymas.
  Reikalavimai: • Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas (finansų, ekonomikos, buhalterijos srityje);
  • Buhalterinio darbo patirtis;
  • Apskaitos standartų ir LR teisės aktų žinios;
  • Kruopštumas, atidumas;
  • Labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
  • Privalumai: darbo patirtis su apskaitos programomis;
  • Privalumai: anglų arba norvegų kalbos žinios.

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 950 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Irmus"
  Miestas: Panevėžys
  Kreiptis: toma.irmus@gmail.com
  Skelbimo data: 2017.03.15    Buhalterė

  Pobūdis: Buhalterinės apskaitos bei personalo dokumentų tvarkymas
  Reikalavimai: Darbas su buhalterinės apskaitos programa "Pragma" būtų privalumas.

  Darbo patirtis: 7 metai
  Atlyginimas: 1200 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Frigolita"
  Miestas: Šiauliai
  Kreiptis: Dvaro g. 162g., 8-698-77517, edis@frigolita.lt
  Skelbimo data: 2017.03.15    Buhalteris

  Pobūdis: Pilnas kelių įmonių apskaitos tvarkymas - dokumentų suvedimas, deklaracijų, ataskaitų, balansų sudarymas
  Reikalavimai: Mokėjimas dirbti buhalterine programa PRAGMA3.0; sugebėjimas dirbti komandoje; buhalterio darbo patirtis nuo 3 m.

  Darbo patirtis: 4 metai
  Atlyginimas: 600 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Apskaitos erdvė"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: A.Juozapavičiaus pr., 8-685-84272, erdve@apskaitoserdve.lt
  Skelbimo data: 2017.03.14    Buhalteris

  Pobūdis: Sąskaitų pajamavimas, pardavimo dokumentų išrašymas;
  PVM deklaracijos paruošimas;
  Intrastato ataskaitos paruošimas: išvežimas, įvežimas;
  Statistikos ataskaitų pildymas;
  Nurašymai: žaliavų, gamybinių, administracinių atsargų;
  Būsimųjų laikotarpių sąnaudų apskaita;
  Kuro apskaita;
  Atskaitingų asmenų apskaita;
  Inventorizacijos duomenų suvedimas, tikrinimas. Rezultato pristatymas. Sandėlio korekcija;
  FSC žaliavos apskaita;
  Pakuotės apskaita;
  Atliekų susidarymo apskaita;
  Banko išrašo suvedimas į programą.
  Reikalavimai: Išsilavinimas (finansų, ekonomikos, buhalterijos srityje);
  Analogiško darbo patirtis (gamybinėje įmonėje - didelis privalumas);
  Puikūs bendravimo įgūdžiai;
  Gebėjimas dirbti tiek komandoje, tiek savarankiškai, atsakomybė, analitiškumas ir savalaikiškumas;
  Anglų kalbos pagrindai;
  Privalumai: darbas su buhalterine programa Pragma4.

  Įmonė siūlo
  Darbą draugiškame kolektyve;
  Darbą tarptautinėje kompanijoje;
  Galimybę tobulinti savo žinias ir kaupti patirtį;
  Geras darbo sąlygas;
  Motyvacinius priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
  Tobulėjimo bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
  Visas socialines garantijas;
  Kompetenciją atitinkantį atlygį.

  Atlyginimas nuo 600 Eur į rankas ir ketvirtinės premijos

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 770 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Baltic furniture components"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: H.O.Minkovskių 98, 837208721, renata.m@bfcomponents.lt
  Skelbimo data: 2017.03.14    Vyr. buhalterė

  Pobūdis: • Kelių nedidelių įmonių pilnas buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymas:
  - buhalterinės apskaitos vykdymas, nuo kasdienių operacijų iki metinės finansinės ir mokestinės atsakomybės;
  - įmonių padalinių finansinės veiklos analizė;
  - pagalba įmonių darbuotojams teisingos buhalterinės apskaitos, inventorizacijos atlikimo klausimais;
  - Kitų vyr. buhalterės priskirtų užduočių vykdymas;
  • Pirminių dokumentų registravimas apskaitos programoje:
  - vidaus ataskaitų rengimas;
  - kuro, atsargų, banko apskaita;
  - atsiskaitymų su pirkėjais/tiekėjais derinimas;
  - statistikos ataskaitų pildymas;
  - priskirtų apskaitos funkcijų vykdymas.
  Reikalavimai: • Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (buhalterinis, finansų, ekonomikos, matematikos ar panašiose srityse);
  • Pageidautina buhalterės – apskaitininkės (-o) darbo patirtis ne mažiau kaip 2 metai (privalumas – buhalterinių paslaugų įmonėje);
  • Labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
  • Stiprus analitinis, loginis mąstymas, imlumas naujovėms;
  • Atsakingumas, kruopštumas, greita orientacija;
  • Sugebėjimas apdoroti ir valdyti didelius informacijos kiekius;
  • Nuolatinis domėjimasis savo profesinės srities naujovėmis.

  Darbo patirtis: 1 metai
  Atlyginimas: 380 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Dzūkų miško eksportas"
  Miestas: Druskininkai
  Kreiptis: Gardino gatvė 57-3, 861152806, kamile@dzukumiskas.lt
  Skelbimo data: 2017.03.10    Buhalteris

  Pobūdis: įmonių buhalterinės apskaitos vedimas
  Reikalavimai: Patirtis, buhalterinis išsilavinimas.

  Darbo patirtis: 5 metai
  Atlyginimas: 400 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: VšĮ "Eurivita"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: 869358721, eurivita@gmail.com
  Skelbimo data: 2017.03.07    Buhalteris

  Pobūdis: Buhalterijos apskaita mažoje įmonėje. Darbo nedaug, buvusi buhalterė realiai viską susitvarkydavo per vieną dieną.
  Reikalavimai: Mokėjimas dirbti su apskaitos programa Pragma.

  Darbo patirtis: 1 metai
  Atlyginimas: 100 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Intman"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: 861036707, info@intman.lt
  Skelbimo data: 2017.03.07    Vyr. buhalteris

  Pobūdis: Tvarkyti įmones buhalterinę apskaitą nuo pirminių dokumentų iki metinės finansinės atskaitomybės sudarymo. Teikti visas reikalingas deklaracijas ir ataskaitas Sodrai, VMI, Statistikos Departamentui, Registrų centrui.
  Reikalavimai: Dirbti su buhalterinė apskaitos programa PRAGMA-privalumas. Reikalingas savo automobilis,kadangi ofisas užmiesti.

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 600 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Memel logistics"
  Miestas: Klaipėdos r.
  Kreiptis: Dirvupių km., Pramonės g.4, 868618977, firma.uab@inbox.lt
  Skelbimo data: 2017.03.07    Buhalteris

  Pobūdis: Pilnas įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymas
  Reikalavimai: - Patirtis, dirbant buhalterio pozicijoje;
  - Buhalterinės programos RIVILĖ išmanymas;

  Darbo patirtis: 1 metai
  Atlyginimas: 700 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: K.Makaveckaitės konsultacijos UAB
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: kristina@buhalterijospaslaugos.lt
  Skelbimo data: 2017.03.07    Buhalterė

  Pobūdis: • Darbas nuo pirminių dokumentų iki pilnos finansinės atskaitomybės;
  • Teisingos ir savalaikės buhalterinės apskaitos vykdymo užtikrinimas, buhalterinių duomenų srautų analizė, kontrolė;
  • Mokestinių ir finansinių ataskaitų rengimas bei pateikimas atitinkamoms institucijoms;
  • Personalo apskaita (DS ir kitų dokumentų ruošimas, DU skaičiavimas, tabeliai, darbų saugos žurnalų pildymas);
  • Buhalterinių operacijų atitikimo įstatymų nustatytiems reikalavimams užtikrinimas;
  • Skolų administravimas (pirkėjai- tiekėjai), likučių ir kitų neatitikimų derinimas;
  • Sutarčių su tiekėjais, bei darbuotojais administravimas, dokumentų sisteminimas;
  • Banko operacijos, mokėjimai tiekėjams, ilgalaikio turto apskaita;
  • Įsakymų, įgaliojimų rengimas, pažymų užsakymas;

  Mes Jums siūlome
  • Darbo užmokestį atitinkantį Jūsų kompetencijas;
  • Atsakingas pareigas ir profesinius iššūkius;
  • Draugišką, bei jaunatvišką kolektyvą
  Reikalavimai: • Aukštasis išsilavinimas finansų ar ekonomikos srityje
  • NE MAŽESNĖ KAIP 5 METŲ SĖKMINGA DARBO PATIRTIS
  • LR teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą, mokesčius, išmanymas ir sugebėjimas taikyti praktikoje
  • Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai
  • Mėnesinių, metinių finansinių ataskaitų rengimo patirtis
  • Analitinis, bei strateginis mąstymas, sąžiningumas
  • Geri darbo laiko planavimo įgūdžiai, gebėjimas nustatyti užduočių prioritetus, organizuoti savo dienotvarkę.

  Darbo patirtis: 5 metai
  Atlyginimas: 500 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: MB "Stalentus"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: marius@stalentus.lt
  Skelbimo data: 2017.03.02    Buhalterio 0,1 etato

  Pobūdis: Visiškai naujai įkurtai VšĮ reikia buhalterės/io. VšĮ labai maža, pradžiai 1 darbuotojas. Paramos gavėja. Fakturų minimaliai. Darbo taip pat. Veiklos sritis- Mokymai, seminarai.
  Lauksime pasiūlymų nurodytais kontaktais.
  Reikalavimai: Patirtis tvarkant nepelno siekianciu organizaciju buhalterija.

  Darbo patirtis: 1 metai
  Atlyginimas: 1000 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: VšĮ "Meilės vartai"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Eitminų g, 864433325, rolandas.gavenavicius@gmail.com
  Skelbimo data: 2017.03.02    Buhalterė

  Pobūdis:
  - Nedidelė transporto įmonė siūlo darbą buhalterei;
  - Lankstus darbo grafikas (galima kaip papildomas darbas);
  - Pilnas apskaitos vedimas nuo pirminių dokumentų suvedimo iki pilnos finansinės atskaitomybės sudarymo, finansinių ataskaitų parengimas;
  - Įmonės vadovo konsultavimas buhalteriniais klausimais, ataskaitų teikimas.

  Reikalavimai:
  Reikalavimai:
  - Darbo patirtis programa "RIVILĖ"
  - Būtinos į užsienį komandiruojamų vairuotojų darbo apskaitos žinios (dienpinigiai ir pan.);
  - LR įstatymų bei teisės aktų, susijusių su buhalterine apskaita, žinojimas;
  - Puikūs naudojimosi kompiuteriu įgūdžiai, MS Office;
  - Domėjimasis savo srities naujovėmis;
  - Iniciatyvumas, savarankiškumas.

  Privalumai:

  - Darbo patirtis transporto paslaugų įmonėje didelis privalumas.

  - Atlyginimas pagal susitarimą.  CV prašome siųsti el.paštu: repecka@inbox.lt


  Darbo patirtis: 2 metai
  Įmonė: UAB Repečka
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: 868746941, repecka@inbox.lt
  Skelbimo data: 2017.02.28  Skelbimus rodyti atskirame lange  Skelbimai paskelbti įmonių interneto svetainėse:

 •  
 • Audifina (Vilnius)
 •  
 • Pačiolis (Vilnius)
 •  
 • Apskaita ir verslas (Vilnius)
 •  
 • Finasus (Vilnius)
 •  
 • A sprendimai (Vilnius)
 •  
 • Inpaklis (Vilnius)
 •  
 • Teisės ir finansų sprendimai (Vilnius)
 •  
 • Asmiralda ir Artūras (Klaipėda)
 •  
 • Apskaitos credo (Kaunas)

  Daugiau darbo pasiūlymų...


  SKELBIMAI
  Darbdaviai
  Darbuotojai     ĮRAŠYTI  SKELBIMĄ
  Ieškau darbo
  Siūlau darbą
  Ištrinti, keisti skelbimą
  Kontaktai       DARBDAVIAI
  Administratorius (62)
  Apdailininkas (6)
  Apsaugininkas (9)
  Apskaitininkas (30)
  Architektas (7)
  Atstovas (4)
  Auditorius (4)
  Auklė (10)
  Auto dažytojas (3)
  Auto elektrikas (4)
  Auto meistras (14)
  Auto šaltkalvis (22)
  Baldininkas (12)
  Barmenas (24)
  Betonuotojas (2)
  Buhalteris (19)
  Chemikas (1)
  Dažytojas (8)
  Degalinės operatorius (5)
  Dizaineris (10)
  Draudikas (7)
  Ekologas (3)
  Ekonomistas (9)
  Ekskavatorininkas (13)
  Elektrikas (19)
  Energetikas (2)
  Fasadininkas (2)
  Frezuotojas (1)
  Gaterininkas (1)
  Geodezininkas (3)
  Gipskartonio meistras (1)
  Indų plovėjas (22)
  Inžinierius (22)
  IT specialistas (25)
  Juvelyras (1)
  Kambarinė (10)
  Kelininkas (11)
  Kiti (71)
  Konditeris (4)
  Kosmetologas (2)
  Kranistas (1)
  Krovėjas (14)
  Maketuotojas (1)
  Masažuotojas (4)
  Mechanikas (7)
  Medikas (12)
  Mėsininkas (4)
  Miškininkas (3)
  Mokytojas (6)
  Montuotojas (24)
  Mūrininkas (2)
  Muzikantas (1)
  Nekilnojamo turto agentas (5)
  Operatorius (25)
  Padavėjas (47)
  Pagalbinis darbininkas (46)
  Pakuotojas (10)
  Pardavėjas (113)
  Paštininkas (24)
  Personalo darbuotojas (5)
  Plytelių klojėjas (4)
  Policininkas (2)
  Programuotojas (8)
  Psichologas (2)
  Renginių organizatorius (4)
  Rūšiuotojas (6)
  Ryšių su visuomene specialistas (1)
  Salės darbuotojas (2)
  Sąmatininkas (11)
  Sandėlininkas (62)
  Santechnikas (11)
  Sekretorė (5)
  Siuvėjas (2)
  Skardininkas (1)
  Slaugė (1)
  Socialinis darbuotojas (2)
  Spaustuvininkas (5)
  Staklininkas (11)
  Stalius (9)
  Statybininkas (33)
  Stogdengys (3)
  Studentas (5)
  Suvirintojas (22)
  Technikas (12)
  Teisininkas (24)
  Tekintojas (3)
  Tiekėjas (4)
  Tinkuotojas (2)
  Traktorininkas (1)
  Treneris (2)
  Vadybininkas (196)
  Vairuotojas (108)
  Valstybės tarnautojas (38)
  Valytojas (150)
  Vertėjas (1)
  Virėjas (111)
  Viršininkas (36)
  Šaltkalvis (20)
  Žemės ūkio specialistas (8)
  Žemėtvarkininkas (1)
  Žurnalistas (1)


  MŪSŲ  PARTNERIAI
  CV Market

   Darbo rinka - nemokami darbo skelbimai