Darbo rinka - nemokamų skelbimų svetainė

 

 • Apskaitininkai
 • Auditoriai
 • Vyr. buhalteriai
 • Ieškoma profesija: Buhalteris

    Buhalteris


  Įmonė: KB "Europe eggs"
  Miestas: Plungė
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228346
  Skelbimo data: 2015.05.21



    Vyr. buhalteris


  Įmonė: UAB "Vilniaus buhalterių grupė"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228223
  Skelbimo data: 2015.05.20



    Buhalteris

  Pobūdis: Buhalterinė apskaita Debeto programa

  Atlyginimas: 500 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Jonavos ranga"
  Miestas: Jonava
  Kreiptis: Darbininkų g 4, 869875137, ranga@jonavosranga.lt
  Skelbimo data: 2015.05.20



    Buhalteris

  Pobūdis: Pilnas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas.Personalo dokumentų ruošimas, darbo laiko bei darbo užmokesčio skaičiavimas.
  Finansinės atskaitomybės sudarymas ir pateikimas institucijoms.Buhalterinių duomenų analizė ir kontrolė.
  Reikalavimai: Išsilavinimas (finansų arba buhalterinės apskaitos srityje). Sąžiningumas, atsakingumas, atidumas.

  Darbo patirtis: 1 metai
  Atlyginimas: 300 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Trimeksa"
  Miestas: Klaipėda
  Kreiptis: 861012877, finansai@trimeksa.lt
  Skelbimo data: 2015.05.20



    Buhalteris

  Pobūdis: Vyr. buhalterio pavaduotoja
  Reikalavimai: PROGRAMA "RIVILĖ"

  Darbo patirtis: 5 metai
  Atlyginimas: 500 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Vetma"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: BirŽelio 23 osios 23 g, natalija.rup@gmail.com
  Skelbimo data: 2015.05.19



    Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistas

  Pobūdis:

  BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis - A.

  3. Pareigybės kategorija - 11.

  II. PASKIRTIS

  4. Vilniaus pataisos namų (toliau - Vilniaus PN) Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS) ir kitus buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus.

  III. VEIKLOS SRITIS

  5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje - finansų valdymas ir apskaita.

  IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų arba apskaitos studijų krypčių išsilavinimą;

  6.2. turėti ne mažiau kaip vienerių metų buhalterinio darbo patirtį:

  6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais bausmių vykdymo sistemos veiklą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą reglamentuojančiais teisės aktais bei išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tvarkymą biudžetinėse įstaigose;

  6.4 gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  6.5. mokėti dirbti Microsoft office programiniu paketu, programa "LABBIS III", VBAMS - Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema;

  6.6. Pretendentas, laimėjęs konkursą, turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJO

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. vykdo atsiskaitymų operacijas pagal sąskaitas bankuose ir registruoja jas buhalterinėje apskaitoje;

  7.2. rengia mokėjimo paraiškas ir visas su mokėjimais susijusias procedūras per VBAMS sistemą;

  7.3. įveda valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozių duomenis (VBAMS);

  7.4. dalyvauja materialinių vertybių, atsiskaitymų ir piniginių lėšų inventorizacijose;

  7.5. atlieka einamąją finansų kontrolę, užtikrinant, kad ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai būtų teisingai fiksuojami apskaitos dokumentuose ;

  7.6. kontroliuoja ir atsako už kasinių išlaidų pagal visus biudžeto sąmatos išlaidų straipsnius panaudojimą;

  7.7. pildytojo teisėmis įveda duomenis į VSAKIS sistemą, tuo užtikrindamas juose duomenų teisingumą

  7.8. rengia tarpines VSAFAS finansines ataskaitas;

  7.9. vykdo pareigūnų važiavimo išlaidų kompensavimo apskaitą;

  7.10. siekdamas užtikrinti įstaigai pavestų užduočių vykdymą, dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias yra įtrauktas, veikloje;

  7.11. skyriaus kompetencijos ribose rengia pažymas fiziniams ir juridiniams asmenims;

  7.12. rengia biudžeto išlaidų sąmatų projektus;

  7.13. teikia siūlymus dėl racionalaus darbo, materialinių ir finansinių išteklių panaudojimo;

  7.14. vykdo kitus skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtos veiklos uždaviniais ir funkcijomis, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus;

  7.15 nesant skyriaus viršininko (atostogos, liga, komandiruotė ir kiti atvejai), vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Buhalterinės apskaitos

  skyriaus viršininkui.



  Atlyginimas: 670 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: Vilniaus pataisos namai
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Rasų 8, 85198823, personalas@vilniauspn.lt
  Skelbimo data: 2015.05.19



    Vyr. buhalterė

  Pobūdis: Pobūdis: Pirminių dokumentų apskaita;
  Pajamų / sąnaudų kontrolė;
  Buhalterinių ataskaitų teikimas įmonių vadovams;
  Ataskaitų rengimas valstybinėms institucijoms;
  Prekių apskaitos organizavimas, kontrolė, atsargų inventorizacija;
  Skolų derinimas su pirkėjais ir tiekėjais;
  Komandiruočių apskaita;
  Personalo apskaita;
  Darbo užmokesčio apskaita;
  Ir kiti vyr.buhalterio nurodyti darbai.
  Reikalavimai: Buhalterinės apskaitos išmanymas ir nemažiau kaip 3-jų metų darbo patirtis (privalumas statybų srityje);
  Darbo patirtis su programa BUTENTA 3.2;
  Gebėjimas savarankiškai atlikti paskirtas užduotis;
  Greitas orientavimasis įvairiose situacijose, imlumas naujovėms;
  Atsakingumas, sąžiningumas, darbštumas, pareigingumas.

  Atlyginimas: 900 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Aisteras"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Verkių g. 34a., 869932199, uab.aisteras@gmail.com
  Skelbimo data: 2015.05.18



    Buhalterė

  Pobūdis: - Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių duomenų iki finansinės atskaitomybės sudarymo;
  - Įmonių rodiklių analizė, ataskaitų vadovybei rengimas ir kt.;
  - Mokesčių apskaita bei mokestinių ataskaitų rengimas;
  - Vadovų konsultavimas apskaitos ir mokesčių klausimais;
  - Skolų su pirkėjais ir tiekėjais derinimas;
  - Darbuotojų atlyginimų apskaičiavimas.
  Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas buhalterijos, finansų,ar apskaitos srityje;
  - Buhalterio darbo patirtis;
  - LR teisės aktų ir tarptautinių standartų, reglamentuojančių apskaitą, mokesčius, įmonių veiklą, išmanymas;
  - Labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office, Excel - pažengęs vartotojas);
  - Rusų kalbos mokėjimas;
  - Pareigingumas, savarankiškumas, imlumas, kruopštumas, atsakingumas, tikslumas, atidumas;
  - Patirtis dirbant su buhalterine apskaitos programa "RIVILĖ" (privalumas);
  - Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija), nuosavas automobilis (privalumas).
  - Pozityvus mąstymas.


  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 500 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Dagana"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Granito 11, dagana.trans@gmail.com
  Skelbimo data: 2015.05.15



    Buhaltere

  Pobūdis: Įmonei reikalinga buhalterė , Reikalavimai:
  Aukštasis ekonominis išsilavinimas, - darbo patirtis buhalterio pareigose, - gebėjimas operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus. Lietuvių ir rusų kalbų mokėjimas (lenkų kalba būtų privalumas) Jei Jus sudomino darbas mūsų įmonėje, gyvenimo aprašymą su nuotrauka prašome siųsti elektroniniu paštu.
  julijabflexy@gmail.com
  +37064663030
  Reikalavimai: Aukštasis ekonominis išsilavinimas, - darbo patirtis buhalterio pareigose, - gebėjimas operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus. Lietuvių ir rusų kalbų mokėjimas (lenkų kalba būtų privalumas)

  Atlyginimas: 300 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Sintika"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Kalvariju 125, 864663030, julijabflexy@gmail.com
  Skelbimo data: 2015.05.15



    Buhalteris/ė

  Pobūdis: Įmonė ieško buhalterio pilnai darbo dienai. Atlyginimas - 350 Eur.

  Atlyginimas: 350 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Lakštas"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: A.V. Graičiūno g. 30, 852602641, sekretore@lakstas.lt
  Skelbimo data: 2015.05.14



    Vyr. buhalterė

  Pobūdis: - Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių duomenų iki finansinės atskaitomybės sudarymo;
  - Įmonių rodiklių analizė, ataskaitų vadovybei rengimas ir kt.;
  - Mokesčių apskaita bei mokestinių ataskaitų rengimas;
  - Vadovų konsultavimas apskaitos ir mokesčių klausimais;
  - Skolų su pirkėjais ir tiekėjais derinimas;
  - Darbuotojų atlyginimų apskaičiavimas.
  Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas buhalterijos, finansų, ekonomikos ar apskaitos srityje;
  - Vyr. buhalterio darbo patirtis;
  - LR teisės aktų ir tarptautinių standartų, reglamentuojančių apskaitą, mokesčius, įmonių veiklą, išmanymas;
  - Labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office, Excel - pažengęs vartotojas);
  - Puikiai mokėti rusų kalbą;
  - Pareigingumas, savarankiškumas, imlumas, kruopštumas, atsakingumas, tikslumas, atidumas;
  - Patirtis dirbant su buhalterine apskaitos programa "RIVILĖ" (privalumas);
  - Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija), nuosavas automobilis (privalumas).
  - Pozityvus mąstymas.

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 700 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Lori group"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Lentvario g. 7, 8 650 63602, loritransacv@gmail.com
  Skelbimo data: 2015.05.13



    Buhalteris

  Pobūdis: Uždarųjų akcinių bendrovių apskaitos nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės vedimas, ataskaitų VĮ Registrų centrui, Sodrai, VMI teikimas, darbo užmokesčio skaičiavimas ir t.t. Darbo laikas nuo 9.00 iki 18.00. Adresas - Panerių g. 51, Vilnius.
  Reikalavimai: Buhalterio kvalifikacija ir darbo patirtis. Punktualumas, atsakomybė, rusų kalbos žinojimas.
  Kantrybė, kadangi darbo krūvis didelis, įmonių daug.

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 725 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: IĮ "Profconsulting"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Panerių g. 51, 865027319, rasa_lenkovskaja@yahoo.com
  Skelbimo data: 2015.05.12



    Vyr. buhalteris

  Pobūdis: Turizmo įmonės buhalterinės apskaitos vykdymas nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės.
  Pilna darbo diena.
  Finansinių ataskaitų rengimas ir analizavimas.
  Darbo užmokesčio apskaita.
  Apskaitos tobulinimas.
  Reikalavimai: Aukštasis buhalterinės apskaitos arba finansinis išsilavinimas.
  Apskaitą bei mokesčius reglamentuojančių teisės aktų išmanymas.
  Patirtis dirbant su "Rivile".
  Patirtis turizmo sektoriuje (privalumas).
  Anglų kalbos žinios (privalumas).

  SIŪLOME:
  Geras darbo sąlygas.
  Atlyginimą, atitinkantį kompetenciją.
  Įdomų ir perspektyvų darbą draugiškame kolektyve.
  Laiku mokamą sutartą atlyginimą su socialinėmis garantijomis.
  Garantuojame konfidencialumą.

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 1000 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: Vėbrienės turizmo agentūra "Švitė"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pamėnkalnio 5/K.Griniaus, 868218855, cv@svite.lt
  Skelbimo data: 2015.05.11



    Buhalteris

  Pobūdis: Sparčiai auganti apskaitos paslaugų kompanija, siūlo darbą apskaitos specialistui.

  Mes jums siūlome:
  - Draugišką kolektyvą;
  - Visas socialines garantijas;
  - Dideles galimybes tobulėjimui;
  -Konkurencingą atlyginimą
  - Seminarus, mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus.

  Darbo pobūdis:
  - Aptarnaujamų įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki balanso;
  - Aptarnaujamų įmonių buhalterijos atitikimo įstatymų nustatytiems reikalavimams užtikrinimas;
  - Darbo užmokesčio skaičiavimas;
  - Pranešimų, deklaracijų rengimas ir teikimas valstybinėms institucijoms;
  - Vidinių ir išorinių ataskaitų rengimas.
  Reikalavimai: Reikalavimai:
  - Išsilavinimas finansų, ekonomikos, buhalterijos srityje;
  - LR teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą, mokesčius, personalo apskaitą ir darbo teisę, įmonės veiklą, išmanymas;
  - Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

  Privalumai:
  - Darbo patirtis su apskaitos programa Rivilė
  - Geros anglų / rusų kalbos žinios būtų privalumas;

  Atlyginimas: 550 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Advisera"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: Savanorių pr., info@advisera.lt
  Skelbimo data: 2015.05.08



    Buhalteris

  Reikalavimai: Darbo pobūdis:
  •Nedidelės įmonės apskaitos dokumentų pildymas, ataskaitų rengimas, deklaracijų pildymas.


  Reikalavimai:
  •aukštasis/aukštesnysis finansinis išsilavinimas;
  •buhalterės darbo patirtis;
  •geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
  •darbo kompiuterine programa Navision patirtis.


  Mes jums siūlome:
  •Nuolatinio pobūdžio darbą;
  •stabilų ir laiku mokamą atlyginimą;
  •visas socialines garantijas.

  Atlyginimas: 510 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
  Miestas: Šiauliai
  Kreiptis: 865629433, jurate.rasiuliene@manobustas.lt
  Skelbimo data: 2015.05.06



    Buhalterė

  Pobūdis: Pilnas įmonės buhalterijos vedimas, nuo pirminių dokumentų iki metinės atskaitomybės.
  Reikalavimai: Buhalterio darbo išmanymas;
  Kruopštumas;
  Atsakingumas;
  Rusų kalba;
  Nuosavas automobilis:

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 580 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Lori group"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Lentvario g., 865063602, loritransacv@gmail.com
  Skelbimo data: 2015.05.05



    Buhalterė (-is)

  Pobūdis: Darbo pobūdis:
  - Darbo užmokesčio skaičiavimas;
  - Aptarnaujamų įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki balanso;
  - Aptarnaujamų įmonių buhalterijos atitikimo įstatymų nustatytiems reikalavimams užtikrinimas;
  - Pranešimų, deklaracijų rengimas ir teikimas valstybinėms institucijoms;
  - Vidinių ir išorinių ataskaitų rengimas.
  Reikalavimai: Reikalavimai:
  - Išsilavinimas finansų, ekonomikos, buhalterijos srityje;
  - Buhalterio darbo patirtis ne mažiau 2 m.;
  - Darbo patirtis su apskaitos programa Rivilė (privalumas);
  - LR teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą, mokesčius, personalo apskaitą ir darbo teisę, įmonės veiklą, išmanymas;
  - Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

  Privalumai:
  - Geros anglų / rusų kalbos žinios būtų privalumas;
  - Vairuotojo pažymėjimas B kategorija.

  Mes jums siūlome:
  - Darbą sparčiai augančioje ir modernioje kompanijoje;
  - Draugišką kolektyvą;
  - Visas socialines garantijas;
  - Dideles galimybes tobulėjimui;
  - Seminarus, mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus.

  Konfidencialumas garantuojamas.
  CV siųsti el. paštu: personalas@finline.lt

  Atlyginimas: 700 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Finline"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Naugarduko g. 68B, 852053031, personalas@finline.lt
  Skelbimo data: 2015.05.04



    Buhalterė

  Pobūdis: Pobūdis: Pirminių dokumentų suvedimas;
  Pirkimų, pardavimų apskaita;
  Kuro apskaita;
  Deklaracijų pildymas;
  Statistinių ataskaitų pildymas;
  Kasos operacijų apskaita;
  Darbo laikas: pilnas arba puse etato.
  Reikalavimai: Reikalavimai: Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas buhalterinės apskaitos, finansų arba ekonomikos srityje;
  darbo patirtis buhalterine programa Finvalda būtų privalumas;
  Komunikabilumas ir kruopštumas.

  Atlyginimas: 500 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Briedžiukas"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: winnersport.personalas@gmail.com
  Skelbimo data: 2015.05.04



    Buhalteris (-ė)

  Pobūdis: Dviejų įmonių, užsiimančių tarptautine prekyba apskaita (PVM ir ne PVM mokėtoja).
  Įmonėje dirba 10 darbuotojai,vidutiniškai 50-60 faktūrų per mėnesį.
  Užduotys: pilna apskaita, priėmimas, atledimas iš darbo, intrastatas.
  Reikalavimai: Darbo patirtis ne mažesnė negu 5 metai.
  Puikios rusų ir lietuvių kalbos žinios.
  Kompiuterinės žinios.
  Nuosavos automobilis, kompiutorius.

  Darbo vieta: Biuras Gariunose, Gariunu g,
  irengta buhalterio darbo vieta.

  Darbo patirtis: 5 metai
  Atlyginimas: 600 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Deko group"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: 860780220, dekogroup@yahoo.com
  Skelbimo data: 2015.05.03



    Buhalterės

  Pobūdis: -Finansinės atskaitomybės rengimas;
  -Ataskaitų vadovams rengimas;
  -Bendravimas su klientais;
  -Padalinio darbo planavimas, organizavimas ir kontrolė ;
  -Organizacijos iškeltų tikslų įgyvendinimas.
  Reikalavimai: -Atsakingas ir pozityvus požiūris į darbą, iniciatyvumas;
  -Vadovaujamo darbo patirtis – privalumas;
  Įmonė siūlo:
  -Praktinių žinių ir įgūdžių tobulinimą buhalterinės apskaitos srityje;
  -Karjeros galimybes.
  -Kompetenciją atitinkantį darbo užmokestį.

  Atlyginimas: 450 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Armanija"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: buhalterijai@info.lt
  Skelbimo data: 2015.04.28



    Apskaitininkas-buhalteris

  Pobūdis: 1.Pirminių apskaitos dokumentų tvarkymas (sąskaitų faktūrų pajamavimas ir išrašymas).
  2.Bankinių mokėjimų formavimas ir įvedimas į programą.
  3. Kasos operacijų apskaita;
  4. Avansinių apyskaitų apskaita ir kontrolė;
  5.Užskaitų tvarkymas su tiekėjais ir pirkėjais.
  6.Pagalba vyr. finansininkei su kasdieniais darbais.
  Reikalavimai: 1.Aukštasis išsilavinimas apskaitos srityje.
  2.Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
  3.Komunikabilumas, atsakingumas, kruopštumas , noras siekti rezultato, mokytis ir tobulėti.
  4. Darbo patirtis dirbant su Rivile.
  5. Darbo patirtis apskaitos srityje (nuo 1-erių metų).
  6.Anglų ir rusų kalbos žinios.

  Darbo patirtis: 1 metai
  Atlyginimas: 434 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Ecso"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Sandėlių g. 16, 860733220, apskaita@ecso.lt
  Skelbimo data: 2015.04.23



  Įdarbinimo agentūrų skelbimai

    Chief accountant


  Įmonė: UAB "Manpower Lit"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228383
  Skelbimo data: 2015.05.22



  Skelbimus rodyti atskirame lange



  Skelbimai paskelbti įmonių interneto svetainėse:

 •  
 • Pačiolis (Vilnius)
 •  
 • Audifina (Vilnius)
 •  
 • Finasus (Vilnius)
 •  
 • Asmiralda ir Artūras (Klaipėda)
 •  
 • Inpaklis (Vilnius)
 •  
 • Teisės ir finansų sprendimai (Vilnius)
 •  
 • A sprendimai (Vilnius)

  Daugiau darbo pasiūlymų...


  SKELBIMAI
  Darbdaviai
  Darbuotojai   



  ĮRAŠYTI  SKELBIMĄ
  Ieškau darbo
  Siūlau darbą
  Ištrinti, keisti skelbimą
  Kontaktai     



  DARBDAVIAI
  Administratorius (75)
  Apdailininkas (8)
  Apsaugininkas (10)
  Apskaitininkas (22)
  Architektas (8)
  Atstovas (3)
  Auditorius (3)
  Auklė (4)
  Auto dažytojas (5)
  Auto elektrikas (5)
  Auto meistras (25)
  Auto šaltkalvis (32)
  Baldininkas (19)
  Barmenas (47)
  Betonuotojas (7)
  Bibliotekininkas (1)
  Biologas (3)
  Buhalteris (22)
  Chemikas (2)
  Dažytojas (6)
  Degalinės operatorius (2)
  Dizaineris (8)
  Draudikas (26)
  Ekologas (5)
  Ekonomistas (16)
  Ekskavatorininkas (5)
  Elektrikas (26)
  Elektronikas (3)
  Energetikas (1)
  Farmacininkas (1)
  Floristas (2)
  Frezuotojas (1)
  Geodezininkas (2)
  Gipskartonio meistras (2)
  Indų plovėjas (33)
  Inžinierius (27)
  Kambarinė (20)
  Kelininkas (4)
  Kirpėjas (2)
  Kiti (119)
  Kompiuterių meistras (7)
  Konditeris (6)
  Kranistas (1)
  Krovėjas (18)
  Maketuotojas (7)
  Manikiūrininkas (1)
  Masažuotojas (4)
  Mechanikas (3)
  Medikas (7)
  Mėsininkas (2)
  Miškininkas (1)
  Mokytojas (3)
  Montuotojas (29)
  Mūrininkas (5)
  Muzikantas (1)
  Namų tvarkytojas (1)
  Nekilnojamo turto agentas (12)
  Operatorius (11)
  Padavėjas (78)
  Pagalbinis darbininkas (45)
  Pakuotojas (11)
  Pardavėjas (166)
  Paštininkas (27)
  Personalo darbuotojas (7)
  Plytelių klojėjas (3)
  Programuotojas (30)
  Renginių organizatorius (8)
  Rūšiuotojas (7)
  Ryšių su visuomene specialistas (3)
  Sąmatininkas (8)
  Sandėlininkas (60)
  Santechnikas (15)
  Sargas (1)
  Sekretorė (6)
  Siuvėjas (12)
  Skardininkas (1)
  Slaugė (1)
  Socialinis darbuotojas (4)
  Spaustuvininkas (6)
  Staklininkas (13)
  Stalius (12)
  Statybininkas (45)
  Stogdengys (3)
  Studentas (8)
  Suvirintojas (11)
  Teisininkas (8)
  Tekintojas (4)
  Tiekėjas (7)
  Traktorininkas (1)
  Treneris (2)
  Ūkvedys (6)
  Vadybininkas (256)
  Vairuotojas (101)
  Valstybės tarnautojas (34)
  Valytojas (133)
  Vertėjas (2)
  Virėjas (177)
  Viršininkas (36)
  Šaltkalvis (11)
  Žemės ūkio specialistas (9)
  Žemėtvarkininkas (4)
  Žurnalistas (2)


  MŪSŲ  PARTNERIAI
  CV Market

   Darbo rinka - nemokami darbo skelbimai