Darbo rinka - nemokamų skelbimų svetainė

 

  Portjė


Įmonė: UAB "Šventaragio slėnis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/portje-vilnius-sventaragio-slenis-uab-263938
Skelbimo data: 2016.05.06

Atsiliepimai apie UAB "Šventaragio slėnis"  Baseino zonos prižiūrėtojas 0,75 etato

Pobūdis: - baseino zonos priežiūra;
- lankytojų saugumas;
- darbas 0,75 etato.
Reikalavimai: - mokėti plaukti;
- suteikti pirmąją pagalbą.
- terminuota sutartis iki 2016-06-30 d.

Atlyginimas: 263 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Victoria Gym sporto ir laisvalaikio centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Trinapolio g. 11, 862098288, info@victoria-gym.t
Skelbimo data: 2016.05.05

Atsiliepimai apie VšĮ "Victoria Gym sporto ir laisvalaikio centras"  Portje

Pobūdis: Malonus viešbučio svečių pasitikimas ir išlydėjimas, pagalba su bagažu.
Įvairios informacijos teikimas svečių viešnagės metu.
Konferencijų salių paruošimas renginiams ir tvarkymas po jų.
Viešųjų erdvių priežiūra ir tvarkos palaikymas.
Pagalba kitiems viešbučio padaliniams.
Reikalavimai: Puikios lietuvių ir anglų kalbos žinios (rusų ar kita užsienio kalba būtų privalumas).
Reprezentatyvi išvaizda, mandagumas, paslaugumas ir geranoriškumas.
Gebėjimas dirbti komandoje ir individualiai.
Imlumas naujovėms.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Žaliasis tiltas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 12, 212 17 16, fom@congressavenue.lt
Skelbimo data: 2016.05.03

Atsiliepimai apie UAB "Žaliasis tiltas"  Apsaugos ir priežiūros skyriaus jaunesnysis pareigūnas (prižiūrėtojas)

Pobūdis: - nuteistųjų, jų daiktų, patalpų bei teritorijos apsaugos, priežiūros ir kratų vykdymas;
- drausmės pažeidimų fiksavimas;
- žodinės informacijos teikimas nuteistiesiems.
Reikalavimai: - ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija;
- darbo patirtis nebūtina;
- atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute.

Atlyginimas: 530 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus pataisos namai
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rasų g. 8-224, 868264646, donata.krackiene@vilniauspn.lt
Skelbimo data: 2016.05.03

Atsiliepimai apie Vilniaus pataisos namai  Sargas

Pobūdis: Siūlome naktinį sargo darbą lauko terasoje (vasaros sezonui).
Laiku mokamas atlyginimas.
Reikalavimai: Noras dirbti, sąžiningumas, budrumas.

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vasaros projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr., 862575975, office@exit.lt
Skelbimo data: 2016.05.02

Atsiliepimai apie UAB "Vasaros projektai"  Budėtojas - apsaugos darbuotojas

Pobūdis: Darbas Verslo centre
- Verslo centro lankytojų pasitikimas, informacijos suteikimas, pirminė pagalba verslo centro klientams;
- Tvarkos bei saugumo užtikrinimas, centrinio įėjimo stebėjimas;
- Parkavimo aikštelės priežiūra;
- Bendrųjų erdvių tvarkos palaikymas;

- Darbas pamainomis, tik darbo dienomis;
- Darbas 0,75 etato
Reikalavimai: Atsakingumas, mandagumas, paslaugumas, punktualumas;

Atlyginimas: 263 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilbeksa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Basanavičiaus g. 7, 865222158, info@vilbeksa.lt
Skelbimo data: 2016.05.02

Atsiliepimai apie UAB "Vilbeksa"  Informacijos apsaugos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

ADMINISTRACIJOS DEPARTAMENTO

INFORMACIJOS APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Administracijos departamento Informacijos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Administracijos departamento (toliau - Departamentas) Informacijos apsaugos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui koordinuoti krašto apsaugos sistemos (toliau - KAS) įslaptintos informacijos apsaugos politikos formavimą, kontroliuoti, kaip ji įgyvendinama, užtikrinti, kad būtų vykdomos Skyriaus nuostatuose numatytos funkcijos.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis - informacijos apsauga.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį įslaptintos informacijos apsaugos arba teisės aktų projektų rengimo ir vertinimo srityje;

Pakeitimas: KA ministro įsakymas Nr. 277 (2016-03-24)

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą reglamentuojančius įstatymus, Vyriausybės nutarimus, potvarkius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius įslaptintos informacijos apsaugą;

6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų pasirašytomis tarptautinėmis sutartimis ir šiomis sutartimis grindžiamų bei jas įgyvendinančių tarptautinių organizacijų sprendimais dėl įslaptintos informacijos apsaugos;

6.5. išmanyti KAS valdymo principus ir kariuomenės struktūrą;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

6.7. mokėti valdyti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją apie įslaptintos informacijos apsaugą, rengti teisės aktų ekspertizę, išvadas ir pasiūlymus;

6.8. gebėti efektyviai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.9. gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, dirbti komandoje;

6.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo (B2) lygiu;

6.11. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "MS Power point", "Internet Explorer"

6.12. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma VISIŠKAI SLAPTAI, ir asmens patikimumo pažymėjimui, suteikiančiam teisę dirbti ar susipažinti su užsienio valstybių arba tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos VISIŠKAI SLAPTAI atitikmeniu, gauti.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, projektus ir prisideda prie jų rengimo;

7.2. vertina pateiktų derinti teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, projektus, jų suderinamumą su kitais įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, rengia išvadas ir pasiūlymus;

7.3. analizuoja teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos apsaugą, vertina jų taikymo efektyvumą ir atitiktį Europos Sąjungos ir NATO teisės aktams, teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;

7.4. tikrina įslaptintos informacijos apsaugos būklę KAS institucijose ir jų padaliniuose (išskyrus Antrąjį operatyvinių tarnybų departamentą), kontroliuoja, kaip šalinami patikrinimų metu nustatyti trūkumai, rengia patikrinimų ataskaitas;

7.5. tikrina KAM NATO ir Europos Sąjungos įslaptintų dokumentų subregistratūrai atskaitingas antrines subregistratūras ir kontrolės punktus, kaip jie vykdo Lietuvai perduotų įslaptintų dokumentų administravimui keliamus reikalavimus;

7.6. rengia medžiagą, skirtą instruktuoti apie įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus ir asmenų, kuriems patikėta tokia informacija, atsakomybę, ir pateikia ją KAS institucijoms ir įstaigoms;

7.7. rengia medžiagą, skirtą instruktuoti apie taikytinus NATO ATOMAL informacijos apsaugos reikalavimus, instruktuoja teisę susipažinti su ATOMAL informacija turinčius asmenis;

7.8. veda seminarus įslaptintos informacijos apsaugos klausimais;

7.9. prireikus atstovauja KAM tarpžinybiniuose susitikimuose ir darbo grupėse Skyriaus kompetencijos klausimais;

7.10. pagal kompetenciją nagrinėja gautus paklausimus, pareiškimus ir skundus, rengia atsakymų projektus;

7.11. konsultuoja KAS darbuotojus ir teikia jiems metodinę pagalbą Skyriaus kompetencijos klausimais;

7.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 890 € (su mokesčiais)
Įmonė: Krašto apsaugos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Totorių g. 25/3, 852735745, 85273576, kam@kam.lt
Skelbimo data: 2016.05.02

Atsiliepimai apie Krašto apsaugos ministerija  Apsaugos darbuotojas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/apsaugos-darbuotojas--a-pilaiteje-vilnius-maxima-lt-uab-263262
Skelbimo data: 2016.05.02

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Viešbučio portjė / durininkas


Įmonė: UAB "Viešbutis Congress"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/viesbucio-portje--durininkas-vilnius-viesbutis-congress-uab-zaliasis-tiltas-263216
Skelbimo data: 2016.04.30

Atsiliepimai apie UAB "Viešbutis Congress"  Viešbučio Grata Hotel Vytenio g.apsaugos darbuotojas

Pobūdis: Pamaininis darbas viešbutyje
Konferencijų salių paruošimas
Viešbučio svečių bei konferencijos dalyvių sutikimas
Reikalavimai: Minimalios anglų ir rusų kalbos žinios
Komunikabilumas, paslaugumas

Atlyginimas: 385 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Centrum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio 9, 8 614 61322, conference@gratahotel.com
Skelbimo data: 2016.05.05

Atsiliepimai apie UAB "Centrum"  Portje / apsaugos inspektorius

Pobūdis: -Išmanyti objekto patalpų išdėstymą;
-Konferencijų salių ruošimas;
-Raktų išdavimo ir priduodamų signalizacijai patalpų kodų kontrolė;
-Gebėjimas naudotis objekte įmontuotomis vaizdo kameromis. Stebėti jas, bei mokėti peržiūrėti nufilmuotą medžiagą už praėjusį laikotarpį;
-Užtikrinti įmonės materialinių vertybių saugojimą;
-Užtikrinti galimų konfliktų prevenciją, o jiems kilus – maksimalią jų lokalizaciją;
-Centrinio įėjimo iš lauko pusės tvarkos palaikymas.

Įmonė siūlo :
-Visas socialines darbo garantijas;
-Patogų darbo grafiką (galimybė derinti su kitu darbu ar mokslais)
-Laiku mokamą atlyginimą;
-Draugišką kolektyvą.
Reikalavimai: - Darbo patirtis viešbučių srityje(didelis privalumas);
- Rimtas požiūris į darbą;
- Atsakingumas, paslaugumas, mandagumas, reprezentatyvi išvaizda;
- B kakegorijos vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Centrum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio g. 9, 8 614 61322, conference@gratahotel.com
Skelbimo data: 2016.04.25

Atsiliepimai apie UAB "Centrum"  Apsaugos darbuotojas

Pobūdis: UAB "Baltijos Saugos Grupė" iško darbuotojų visoje Lietuvoje. Darbas slenkančiu grafiku. Kreiptis darbo dienomis, nuo 9:00 iki 13:00
Reikalavimai: Apsaugos darbuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltijos saugos grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Juozapavičiaus 6/2, 869881106, personalas@bsgrupe.lt
Skelbimo data: 2016.04.07

Atsiliepimai apie UAB "Baltijos saugos grupė"Skelbimus rodyti atskirame lange


SKELBIMAI
Darbdaviai
Darbuotojai   ĮRAŠYTI  SKELBIMĄ
Ieškau darbo
Siūlau darbą
Ištrinti, keisti skelbimą
Kontaktai     DARBDAVIAI
Administratorius (42)
Apdailininkas (5)
Apsaugininkas (12)
Apskaitininkas (20)
Architektas (2)
Auditorius (4)
Auklė (8)
Auto dažytojas (4)
Auto elektrikas (2)
Auto meistras (15)
Auto šaltkalvis (15)
Baldininkas (3)
Barmenas (18)
Betonuotojas (4)
Biologas (1)
Buhalteris (13)
Dažytojas (4)
Degalinės operatorius (3)
Dizaineris (3)
Draudikas (3)
Ekologas (2)
Ekonomistas (7)
Ekskavatorininkas (2)
Elektrikas (6)
Elektronikas (1)
Farmacininkas (2)
Fasadininkas (2)
Geodezininkas (3)
Gipskartonio meistras (1)
Indų plovėjas (23)
Inžinierius (7)
IT specialistas (7)
Kambarinė (14)
Kelininkas (5)
Kirpėjas (2)
Kiti (36)
Konditeris (5)
Kosmetologas (1)
Krovėjas (10)
Maketuotojas (4)
Masažuotojas (3)
Mechanikas (1)
Medikas (7)
Mėsininkas (1)
Mokytojas (5)
Montuotojas (20)
Mūrininkas (2)
Nekilnojamo turto agentas (1)
Operatorius (12)
Padavėjas (53)
Pagalbinis darbininkas (24)
Pakuotojas (8)
Pardavėjas (85)
Paštininkas (26)
Personalo darbuotojas (5)
Plytelių klojėjas (2)
Programuotojas (6)
Renginių organizatorius (1)
Rūšiuotojas (2)
Ryšių su visuomene specialistas (2)
Salės darbuotojas (1)
Sąmatininkas (6)
Sandėlininkas (35)
Santechnikas (3)
Sekretorė (2)
Siuvėjas (5)
Skardininkas (1)
Slaugė (1)
Socialinis darbuotojas (2)
Spaustuvininkas (4)
Staklininkas (4)
Stalius (4)
Statybininkas (19)
Studentas (5)
Suvirintojas (5)
Technikas (7)
Teisininkas (9)
Tekintojas (2)
Tiekėjas (3)
Tinkuotojas (1)
Traktorininkas (2)
Ūkvedys (2)
Vadybininkas (156)
Vairuotojas (76)
Valstybės tarnautojas (26)
Valytojas (110)
Vertėjas (1)
Virėjas (87)
Viršininkas (13)
Šaltkalvis (8)
Žemės ūkio specialistas (5)
Žemėtvarkininkas (4)
Žurnalistas (2)


MŪSŲ  PARTNERIAI
CV Market

 Darbo rinka - nemokami darbo skelbimai