Muitinės tarpininko atstovas (-ė)

Pobūdis: Dokumentų ruošimas muitiniam forminimui;
Bendrojo administracinio dokumento pildymas (importo, eksporto, tranzito procedūroms);
CMR, TIR knygelės pildymas, TIR elektroninių duomenų ruošimas;
Įmonės bei klientų atstovavimas muitinėje;
Muitinės atliekamų procedūrų kontrolė;
Klientų konsultavimas muitinės formalumų klausimais.
Reikalavimai: Būtina muitinės tarpininko darbo patirtis, gera reputacija;
Galiojantis muitinės tarpininko atstovo pažymėjimas;
Atsakingumas, savarankiškumas, profesionalumas;
Muitinės veiklos procedūras reglamentuojančių teisės aktų išmanymas;

ĮMONĖ SIŪLO:
Konkurencingą atlyginimo paketą, draugišką profesionalų kolektyvą, puikias darbo sąlygas centrinėje miesto dalyje.

Konfidencialumą garantuojame

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: life@celsus.lt
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: UAB Avelita siūlo darbą Europoje tolimųjų reisų vairuotojams.
Reikalavimai: CE vairavimo kategorija,
95 kodas,
ne mažesnė nei 2jų metų patirtis,
atsakingumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 6500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Avelita, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g.2, 866518184, lina@avelita.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie Avelita, UAB  Tolimuju reisu vairuotojams

Reikalavimai: Reikalingi su patirtimi tolimuju reisu vairuotojai, turintys CE vairavimo kategorija. Darbas Europoje, Italija- Vokietija.
Detalesne informacija telefonu arba el.pastu.

Atlyginimas: 6500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dog cargo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868801244,+491772125717, dogcargo@gmx.net
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Dog cargo"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: Siūlome vairuotojams tapti vilkikų savininkais, padedame isigyti vilkikus išsimokėtinai, suteikiame licencija ir aprūpiname darbu; duodame draudimus, kuro korteles, kelių aparatus ir kt. sutvarkome buhalterija.
Reikalavimai: 2 metu tarptautiniu reisu patirtis, anglu kalbos pagrindai.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 8000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Avelita, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimu 2, 868374814, andrius@avelita.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie Avelita, UAB  Tarptautinių reisų vairuotojas (-a)

Pobūdis: - Krovinių pervežimas termoreguliuojamomis puspriekabėmis;
- Krovinių specifika: švieži vaisiai ir daržovės;
- Kelionių kryptys: tolimieji reisai po Europą ir NVS šalis;
- Darbo priemonės: 2010-2014m. DAF + Lamberet, Shmitz;
- Darbo pobūdis: du vairuotojai nuolatinėje transporto priemonėje.
Reikalavimai: - CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas ir 95 kodas;
- Ne mažesnė nei trijų metų darbo patirtis maršrutais Europa - NVS šalys su termoreguliuojamomis puspriekabėmis;
- Skaitmeninė tachografo kortelė;
- Medicininė pažyma apie tinkamumą dirbti vairuotoju.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 4550 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hofa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 69, 868570886, cv@hofa.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Hofa"  Tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas (-a)

Pobūdis: • sunkiasvorių krovininių automobilių vairavimas.
Reikalavimai: • ne mažiau kaip 2 metų patirtis vairuojant puspriekabę ar priekabą;
• medicininė pažyma apie tinkamumą dirbti vairuotoju;
• CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
• darbštumas, pareigingumas, komunikabilumas.

Privalumai:
• rusų/anglų/vokiečių kalbos žinios;
• darbo patirtis tarptautinių pervežimų vairuotoju Vakarų Europoje;
• pavojingų krovinių gabenimo sertifikatas (ADR).

Įmonė siūlo:
• motyvuojantį darbo užmokestį;
• tobulėjimo bei kvalifikacijos kėlimo galimybes.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Go group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: T. Ševčenkos 21, lt-03111, 8 61616796, Kaune 861553030 (Virginija), hr@cargogo.eu
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Go group"  Direktorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2014 m. liepos 3 d.

įsakymu Nr. V-763

VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau -Tarnyba) direktorius yra įstaigos vadovas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 18.

2. PASKIRTIS

4. Direktoriaus pareigybė yra skirta Tarnybos darbui efektyviai planuoti ir organizuoti, atsakyti už jos veiklą, dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytą politiką asmenų sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo, akreditavimo, sveikatos priežiūros technologijų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimo, medicinos prietaisų atitikties būtiniesiems reikalavimams vertinimo, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, pacientų saugos srityse.

3. VEIKLOS SRITIS

5. Tarnybos direktoriaus specialioji veiklos sritis - asmenų sveikatos priežiūros veiklai licencijavimas, sveikatos priežiūros technologijų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimas, medicinos prietaisų atitikties būtiniesiems reikalavimams vertinimas, sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, pacientų sauga.

4. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties ar socialinių mokslų studijos srities teisės, viešojo administravimo ar ekonomikos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, valstybės tarnybą, valstybės įstaigų veiklą ir finansavimą, Europos Sąjungos ir kitų šalių norminius dokumentus, reglamentuojančius Tarnybos veiklą;

6.5. išmanyti sveikatos politikos, sveikatos teisės, ekonomikos, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus bei sugebėti jais vadovautis;

6.6. išmanyti valstybės tarnybos sandarą ir santykius;

6.7. mokėti naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (Microsoft Office programomis, elektroniniu paštu, internetu);

6.8. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Tarnybos valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą;

6.9. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;

6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

5. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vadovauja Tarnybai, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos veiklą, kad būtų įgyvendinami Tarnybos veiklos tikslai ir atliekamos Tarnybai pavestos funkcijos, priima sprendimus Tarnybos veiklos klausimais bei koordinuoja Tarnybos darbą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Ministerija) vadovybe ir Ministerijos administracijos padalinių vadovais bei kitų valstybės valdymo ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, sprendžiant asmenų sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo, akreditavimo, sveikatos priežiūros technologijų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimo, medicinos prietaisų atitikties būtiniesiems reikalavimams vertinimo, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, pacientų saugos klausimus;

7.2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Ministerijos strateginius veiklos planus ir metinius veiklos planus, sudarant Ministerijos planus numatytiems tikslams pasiekti bei įgyvendinant Ministerijos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano priemones asmenų sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo, akreditavimo, sveikatos priežiūros technologijų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimo, medicinos prietaisų atitikties būtiniesiems reikalavimams vertinimo, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, pacientų saugos srityse;

7.3. pagal kompetenciją užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų, kitų teisės aktų ir Tarnybos nuostatų;

7.4. inicijuoja ir organizuoja asmenų sveikatos priežiūros veiklos licencijavimą, akreditavimą, sveikatos priežiūros technologijų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimą, medicinos prietaisų atitikties būtiniesiems reikalavimams vertinimą, sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, pacientų saugą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą;

7.5. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

7.6. tvirtina Tarnybos darbo reglamentą, Tarnybos vidaus tvarkos taisykles, Tarnybos administracijos padalinių nuostatus, Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

7.7. tvirtina Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus;

7.8. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria jiems drausmines nuobaudas ir pašalpas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

7.9. kasmet analizuoja Tarnybos veiklą, rengia Tarnybos metinių veiklos planų projektus, rengia Tarnybos veiklos ataskaitas ir jas teikia Ministerijai jos nustatytais terminais;

7.10. pagal kompetenciją teikia Ministerijai su Tarnybos veikla susijusią informaciją;

7.11. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

7.12. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Tarnybos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

7.13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, Ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ministerijai Lietuvoje ir užsienyje;

7.14. vertina Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

7.15. atlieka Tarnybos darbuotojų mokymo ir nuolatinio vystymo poreikių analizę;

7.16. užtikrina efektyvų Tarnybos darbą ir Tarnybai pavestų darbų pagal Tarnybos nuostatus ir Tarnybos metinį veiklos planą vykdymą;

7.17. tobulina savo kvalifikaciją konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

7.18. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai Ministerijos pozicijai;

7.19. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Ministerijos nuostatais ir Ministerijos darbo reglamentu, Tarnybos nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu;

7.20. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas;

7.21. laiku ir kokybiškai vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, tam, kad būtų pasiekti Tarnybos veiklos tikslai. Asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų vykdymą.

6. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui.Atlyginimas: 4210 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Sveikatos apsaugos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jeruzalės g. 21, (85)2055295, donata.budreviciene@sam.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie Sveikatos apsaugos ministerija  Tarptautinių reisų vairuotojui cz-d-cz

Pobūdis: Priimsime į darbą vairuotoją darbui tais pačiais pastoviais maršrutais CZ-D-CH-CZ.
Naujas 2013-2014 m. DAF vilkikas.
Kadencijos laikas pagal susitarimą.
Neviršijami darbo rėžimo limitai, darbas ramus, vežiojam tą pačią produkciją tarp 2-3 sandėlių.

50 eur/dienai.

Visa info tel.: 868746941
Reikalavimai: CE kategorijos, patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Repečkos personalinė įmonė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868746941, repecka@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie A. Repečkos personalinė įmonė  Vairuotojui D,NL,B-->RUS

Pobūdis: Pastovūs reisai D, NL, B --> RUS arba LT--> RUS.

Balti kroviniai, greiti reisai, be prastovų

Važiuojame tiesiai per BY į RUS, visada per namus.

Savalaikis atlyginimas.

Tel.: 868746941
Reikalavimai: CE kategorijos, patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Repečkos personalinė įmonė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868746941, repecka@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie A. Repečkos personalinė įmonė  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Tarptautiniai krovinių pervežimai.
Reikalavimai: Turėti CE kategorijų vairuotojo pažymėjimą, galiojančią medicininę pažymą (forma Nr. 0931/a ir forma 048/a), pageidautina 95 kodą (pagal ES direktyvas), būti pareigingam, sąžiningam, turėti supratimą technikoje, mokėti rusų kalbą, pageidautina be žalingų įpročių. (Vizos RUS, BY privalumas).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gerusa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių 64, 868664483, gerusalogistic@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Gerusa"  Tolimųjų reisų vairuotojui

Pobūdis: Nedidelė, tačiau ne vienerius metus sėkmingai dirbanti transporto kompanija, siūlo darbą vairuotojams: Lietuva-Kazachstanas su tentine puspriekabe arba Europa-Rusija su šaldytuvu.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stroll"
Miestas: Vilnius / jurbarkas
Kreiptis: 865675888, stroll.logistic@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.12

Atsiliepimai apie UAB "Stroll"  Tolimųjų reisu vairuotojas

Pobūdis: Siūlome darbą sparčiai augančioje įmonėje vairuotojams ratais ir kadencijomis, vakarų europoje.
Visi vilkikai nesenesni, kaip 3 metų, euro5 ir euro6 standartų.
Reikalavimai: Darbo patirtis ne mažiau kaip 2 metai, 95 kodas, darbui su vilkiku susiję dokumentai ir pažymos.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jordė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jankiškių 43a, 862503525, Vytautas@jorde.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Jordė"  Vairuotojas

Pobūdis: Reikalingas vairuotojas maršrutu Lietuva - Olandija - Maskva / Piteris.
Darbas su šaldytuvu. Pastovus maršrutai, prastovų nėra. Važiuojame po 1 vairuotoja kabinoje. Tvarkingi automobiliai, visos socialines garantijos.
Reikalinga darbo patirtis.
Reikalavimai: Ne mazesne nei metu patirtis

Atlyginimas: 5500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Europos logistika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861656779
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Europos logistika"  Vairuotojas

Pobūdis: Siulome darba vairuotojui darbui po Europa su šaldytuvu. Kadencijos trunka 6 savaites. Pagrindiniai maršrutai Vokietija, Anglija, Olandija, Belgija.
Tvarkingi automobiliai, aprūpinti visa butiniausia įranga. Solidus darbo umokestis - 1750eur/mėn.
Daugiau informacijos telefonu: +37061656779
Reikalavimai: Ne mazesne nei metu patirtis

Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Europos logistika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861656779
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Europos logistika"  Tolimųjų reisų vairuotojas (-a)

Pobūdis: - Krovinių pervežimas kelių transportu tarptautiniais maršrutais;
- darbas automobiliais Volvo, Mercedes (2013 - 2014 m.), atitinkančiais EURO 5 - 6 standartą;
- darbas su tentinėmis ir termoreguliuojamomis puspriekabėmis;
- reisai: Europa, Europa - NVS ir Europa - Skandinavija.
Reikalavimai: - Vairuotojo pažymėjimas CE kategorija (būtina);
- pradinė profesinė kvalifikacija ට kodas" (jeigu būtina);
- noras dirbti, savarankiškumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Girteka"
Miestas: Vilnius, Šiauliai, klaipėda
Kreiptis: 868563654, cv.vairuotojai@girteka.lt
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Girteka"  Tarptautinių pervežimų vairuotojas

Pobūdis: Transporto įmonė siūlo darbą vairuotojui, LT-EU-LT maršrutui. Užuolaidinės puspriekabės.
Nedidelis kolektyvas.
Reikalavimai: CE kategorijos
95 kodas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Keltransport"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869887909, info@keltransport.lt
Skelbimo data: 2014.07.07

Atsiliepimai apie UAB "Keltransport"  Apdailininkas

Pobūdis: Liejamos epoksidinės ir poliuritaninės dekoratyvinės 3D grindų ir sienų dangos.
Reikalavimai: Darbo pobūdis: Įmonė teikianti dekoratyvinės dangos paslaugas, ieško meistro, kuris būtų atsakingas už mūsų projektų įgyvendinimą.

Reikalavimai darbuotojui: Noras dirbti, turėti bent teorines žinias apie liejamų grindų dangas. Sveikintinos savybės atsakomybės jausmas, tvarkingumas, pedantiskumas. Fizinis ištvermingumas. Galimybė vykti į komandiruotes Lietuvos ribose.
Privalumai: Patirtis dirbant su epoksidinėmis ar poliritaninėmis dervomis. B kotegorijos vairuotojo pažymėjimas .
Įmonė siūlo: Visas socialines garantijas. Pastovų darbo užmokestį bei priedus. Apmokymus.
Kontaktinis telefonas: +37063337009
El.paštas: info@jkgroup.lt

Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB 3D sprendimai
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Suderves g.8d, 863337009, info@jkgroup.lt
Skelbimo data: 2014.07.03

Atsiliepimai apie UAB 3D sprendimai  Tolimųjų reisų vairuotojas CE kat

Pobūdis: Tarptautinis krovinių gabenimas, darbas ratais po Europa.
Vairuotojai isvaziuoja kadencijomis 6-8 sav. pagal susitarimą.
Visai nauji sunkvežimais Volvo (Euro6);
Laiku mokamas atlyginimas;
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų;
Visos soc. garantijos.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas CE kategorijų;
95 kodas;
asmeninė tachografo kortelė;
Atsakingumas, sąžiningumas, noras dirbti ir užsidirbti.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitacargus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Graiciuno 32, 860785085, nikita@vitacargus.lt
Skelbimo data: 2014.07.03

Atsiliepimai apie UAB "Vitacargus"  Virtuvės šefas (-ė)

Pobūdis: Reikalingas virtuvės šefas (-ė) gerai išmanantis savo darbą, mokantis ne tik skaniai ir išradingai gaminti maistą, bet ir vadovauti virtuvės darbuotojų komandai.

Darbo užmokestis - sutartinis, darbo grafikas - lankstus.
Reikalavimai: Patirtis.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ariand"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vaidilutes g. 6a, 852113356, sales@parkvilla.lt
Skelbimo data: 2014.07.02

Atsiliepimai apie UAB "Ariand"  Elektros darbų vadovas

Pobūdis: • organizuoti ir vadovauti elektrotechnikos darbams, automatizavimo, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos, įrenginių paleidimo ir derinimo darbams statybos objektuose;
• organizuoti objektų aprūpinimą įranga, medžiagomis;
• vykdyti ir skirstyti darbus objektuose, kontroliuoti darbų vykdymą nustatytais terminais.
Reikalavimai: • aukštasis elektrotechninis, statybinis išsilavinimas;
• turėti SPSC atestatą eiti elektrotechniko ir žemų srovių darbų vadovo pareigoms;
• 2 metų darbų vadovo patirtis statybų/elektros montavimo darbų sektoriuje;
• darbų saugos instrukcijų žinojimas;
• geri organizavimo, darbų planavimo gebėjimai;
• vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BD grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Bajorų g., 865626662, pauliusbd@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.01

Atsiliepimai apie UAB "BD grupė"  Vairuotojas

Pobūdis: Reikalingi tarptautiniu kroviniu gabenimo vairuotojai darbui Europoje.Marsrutai Danija-Vokietija-Prancuzija-Ispanija-Danija
Reikalavimai: Reikalavimai: CE kategorija,ADR pazymejimas,95 kodas ,anglu ar vokieciu kalbos zinios,darbo patirtis Europoje,pareigingumas,atsakingumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 6500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Magnum iter"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lentvario 7, 865574505
Skelbimo data: 2014.07.01

Atsiliepimai apie UAB "Magnum iter"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Tarptautinių krovinių pervežimas šaldytuvais, maršrutai Rusija-Europa
Reikalavimai: Patirtis dirbant su šaldytuvais,
geri rusų k. įgūdžiai, atsakingumas, savarankiškumas, sąžiningumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Misandra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žarijų, 865090303, a.lysovas@vestrosservisas.lt
Skelbimo data: 2014.07.01

Atsiliepimai apie UAB "Misandra"  Statybos projektų vadovas (-ė)

Pobūdis: • Detalus projekto statybos ir montavimo darbų planavimas, vystymas, organizavimas ir priežiūra;
• Projekto finansinių, žmogiškųjų bei laiko išteklių paskirstymas ir vykdymo kontrolė;
• Darbų vadovų ir subrangovų darbo kontrolė ir vertinimas;
• Sklandaus komunikacinio proceso tarp užsakovo ir vykdytojų užtikrinimas;
•Statybos projektų vadovas (-ė) darbui Lietuvoje ir/arba Baltarusijoje
Savalaikio ir kokybiško projekto įvykdymo užtikrinimas.
• Dokumentacijos ruošimas konkursams, subrangovų parinkimas.
sąmatų skaičiavimas
Reikalavimai: • aukštasis inžinerinis-statybinis išsilavinimas;
• ne mažesnė kaip 5 metai darbų vadovo darbo patirtis, geri derybų įgūdžiai;
• statybos darbų vadovo atestatas (privalumas);
• savarankiškumas, gebėjimas sistemiškai organizuoti darbus;
• gebėjimas priimti sprendimus, koordinuoti statybos objektų darbą;
• gera darbo kompiuteriu (MS office, Autocad) praktika;
• konfliktinių situacijų valdymo įgūdžiai;
• geros užsienio kalbos (rusų, anglų) žinios (privalumas).

Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tarptautinė statybos korporacija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 5 2397590, info@icc-tsk.com
Skelbimo data: 2014.06.30

Atsiliepimai apie UAB "Tarptautinė statybos korporacija"  NT brokeris

Pobūdis: Jums reikės:
• Dirbti su esamais ir vykdyti naujų klientų paiešką;
• Tarpininkauti nuomojant, parduodant ir perkant nekilnojamąjį turtą;
• Analizuoti klientų poreikius ir rengti pasiūlymus;
• Organizuoti nekilnojamojo turo paiešką Lietuvos ir užsienio investuotojams;
• Teikti ir rengti komercinius pasiūlymus bei sutartis;
• Organizuoti strateginį pardavimo valdymą ir planavimą;
• Vykdyti pardavimo tikslus;
Reikalavimai: Reikalavimai
• Sėkminga darbo, bent 1 metų darbo patirtis: vadybinio, aktyvių pardavimų, telemarketingo ar draudimo srityje;
• Puikios lietuvių kalbos žinios raštu ir žodžiu;
• Geri darbo kompiuteriu, derybų ir pardavimo įgūdžiai;
• Vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis;

• Asmuo turi turėti šias asmenines savybes:
- Būti orientuotas į tikslą;
- Mokėtų dirbti komandoje ir savarankiškai;
- Atsakingas, sąžiningas, veiklus ir DARBŠTUS;
- Visuomet nori būti pirmas, geriausias, siekti išskirtinių rezultatų;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus turtas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Suvalkų g. 7 - 2, 868584631, antanas@vilniaus-turtas.lt
Skelbimo data: 2014.06.25

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus turtas"Įdarbinimo agentūrų skelbimai

  Vireja (-s) Norvegijoje

Pobūdis: Sezoninis darbas Norvegijos viešbučio restorane, 3mėn.

Mes jums garantuojame socialines garantijas, nemokamą apgyvendinimą, nemokamą maitinimą. Atlyginimas (atskaičiavus mokesčius) nuo 4500 Lt. CV siųskite anglų kalba el. paštu.
Reikalavimai: Anglų kalba, darbo patirtis, darbštumas
Reikalinga ne mažesnė nei 1 m. patirtis srityje Turizmas/viešbučiai

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 6500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Service solution"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų, 852157196, personalas@ssolution.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Service solution"  Vairuotojas

Pobūdis: Vairuotojas

Pobūdis: Tarptautinė idarbinimo agentura DDandM transport services ieško tolimųjų reisų vairuotojų darbui Europoje.


Ieškome patyrusių tolimųjų reisų vairuotojų, norinčių ir galinčių dirbti Europoje su Lietuvišku indvidualios veiklos pažymėjimu.

Reikalavimai:

- CE vairuotojo kategorija

- Anglų ir/arba vokiečių kalba

- Nuosavas automobilis kelionei i Olandija

- Sąžiningumas

- Noras dirbti ir užsidirbti


Siulome:

- Lankstu darbo grafiką

- Patrauklu, laiku mokamą atlyginimą ( 120 € už dieną ( su mokesčiais ) )

- Padeda išsiimti Indvidualios veiklos pažymą.

- Tvarkome Jusu buhalteriją už minimalią kainą – 35 € per mėnesį ( išrašome sąskaitas klientams, vedame pajamų-išlaidų apskaitą, užtikriname, kad sąskaitos ir apmokėjimai būtų įvykdyti laiku ).
Daugiau informacijos suteiksime telefonu:
860433105
+31638303013

Atlyginimas: 8000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "M&V consultants"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860433105
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie MB "M&V consultants"  Medinių tvorų montuotojas

Pobūdis: Mūsų klientai iš Vokietijos ieško medinių tvorų montuotojų.
Pagrindinė Jūsų darbo užduotis bus medinių tvorų montavimas. Jums reikės:
- paruošti vietą tvorai
- įbetonuoti stulpus ir sumontuoti medinę tvorą. Dirbsite 4 žmonių brigadoje su 2 vokiečiais ir vienu latviu.Išvykimas savaitgalį. Jeigu neturite savo automobilio iki darbo reikės važiuoti 5-6 km su dviračiu.

Jūs dirbsite Lietuvos įmonėje su komandiruote užsienyje.
Reikalavimai: Kandidatas privalo:
-turėti patirties statybų sektoriuje
-gerai mokėti vokiečių kalbą
-savas automobilis būtų privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Qbis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865519190, gediminas@qbis.lt
Skelbimo data: 2014.07.02

Atsiliepimai apie UAB "Qbis"  Motociklų ekspozicijos vadybininkas (-ė) - pardavėjas (-a)

Pobūdis: UAB Jugum klientė, užsiimanti motociklų prekyba, didmenine ir mažmenine prekyba originaliomis naudotomis lengvųjų automobilių, motociklų ir mikroautobusų dalimis, teikianti transportavimo paslaugas, darbui Vilniuje ieško
EKSPOZICIJOS VADYBININKO (-ĖS) – PARDAVĖJO (-OS)

Darbo pobūdis:
Motociklų ekspozicijos priežiūra ir pardavimų vykdymas;
Naujų rinkų, klientų paieška, kontaktų palaikymas su esamais klientais;
Eksporto deklaracijų pildymas;
Vadybininkų, technikų, dažytojų darbo organizavimas ir kontrolė.
Reikalavimai: Aukštasis techninis išsilavinimas;
Gebėjimas pozityviai veikti kitus žmones;
Sėkmingų pardavimų patirtis (motociklų ir/ ar jų dalių – privalumas);
Puikios žinios apie motociklų modelius ir jų technines charakteristikas;
Pirminės buhalterinės apskaitos išmanymas;
Anglų ir rusų kalbų žinios žodžiu ir raštu.

Mes jums siūlome:
Atsakingą, įdomų, dinamišką darbą draugiškame kolektyve;
Motyvuojantį atlygį ir priedus nuo darbo rezultatų;
Visas socialines garantijas.

CV, būtinai nurodydami pareigų pavadinimą, siųskite el.paštu jugum@jugum.lt

Jugum - įmonė, teikianti darbuotojų paieškos ir atrankos bei personalo nuomos paslaugas. Norintiems įsidarbinti padedame darbo paieškoje.
ĮDARBINIMO PASLAUGA NEMOKAMA!

www.jugum.lt
https://www.facebook.com/uab.jugum?fref=ts
Tel.pasiteirauti +37065531600

Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jugum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lukiškių g. 5-103, 865531600, jugum@jugum.lt
Skelbimo data: 2014.06.25

Atsiliepimai apie UAB "Jugum"Skelbimus rodyti atskirame lange


SKELBIMAI
Darbdaviai
Darbuotojai   ĮRAŠYTI  SKELBIMĄ
Ieškau darbo
Siūlau darbą
Ištrinti, keisti skelbimą
Kontaktai     DARBDAVIAI
Administratorius (27)
Apdailininkas (14)
Apsaugininkas (5)
Apskaitininkas (5)
Architektas (4)
Atstovas (1)
Auditorius (3)
Auto dažytojas (1)
Auto elektrikas (3)
Auto meistras (2)
Auto šaltkalvis (12)
Baldininkas (6)
Barmenas (10)
Betonuotojas (9)
Biologas (2)
Buhalteris (13)
Chemikas (1)
Dailininkas (1)
Dažytojas (10)
Degalinės operatorius (1)
Dizaineris (6)
Draudikas (7)
Ekonomistas (1)
Ekskavatorininkas (2)
Elektrikas (13)
Elektronikas (1)
Energetikas (2)
Farmacininkas (1)
Floristas (1)
Geodezininkas (2)
Gipskartonio meistras (5)
Indų plovėjas (17)
Inžinierius (10)
Kambarinė (4)
Kelininkas (1)
Kirpėjas (2)
Kiti (39)
Kompiuterių meistras (2)
Konditeris (6)
Kosmetologas (1)
Krovėjas (8)
Krupjė (1)
Lituanistas (1)
Maketuotojas (2)
Manikiūrininkas (2)
Masažuotojas (1)
Mechanikas (1)
Mėsininkas (2)
Mokytojas (2)
Montuotojas (11)
Mūrininkas (5)
Nekilnojamo turto agentas (5)
Operatorius (15)
Padavėjas (17)
Pagalbinis darbininkas (16)
Pakuotojas (14)
Pardavėjas (51)
Paštininkas (11)
Personalo darbuotojas (7)
Plytelių klojėjas (5)
Programuotojas (16)
Renginių organizatorius (2)
Rūšiuotojas (6)
Sąmatininkas (6)
Sandėlininkas (26)
Santechnikas (9)
Siuvėjas (8)
Slaugė (2)
Spaustuvininkas (3)
Staklininkas (14)
Stalius (7)
Statybininkas (23)
Stogdengys (1)
Studentas (2)
Suvirintojas (5)
Teisininkas (4)
Tekintojas (1)
Tinkuotojas (4)
Traktorininkas (1)
Treneris (2)
Ūkvedys (3)
Vadybininkas (112)
Vairuotojas (60)
Valstybės tarnautojas (11)
Valytojas (76)
Vertėjas (2)
Virėjas (55)
Viršininkas (14)
Šaltkalvis (8)TEISĖ
Darbo įstatymaiTESTAI
Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas egzamino raštu klausimaiMŪSŲ  PARTNERIAI
CV Market

 Dizainą kūrė ir programavo
"Pasaulio tinklas"