Darbo rinka - nemokamų skelbimų svetainė

 

  Tolimuju reisu vairuotojas

Pobūdis: Marsrutas Austrija-Prancūzija,Ispanija,Italija-Austrija. nauji VOLVO FH vilkikiai. Puspriekabes- pagrinde tentai. Apmokejimas- uz km. pradejus dirbti, 0,13 eur/ km, veliau iki 0,15 eur, pagal individualu susitarima. I menesi pravaziuojama 11000-14000 km.Uz dalinius krovinius, pradedant nuo 3 pasikrovimo/iskrovimo vietos +15 eur uz kiekviena sekancia. Pravaziavus 13000 km per menesi, +50 eur. i rankas iseina 1500-2000 eur per menesi. www.youtube.com/watch?v=XnVf3NGXe58. Su naujomis volvo, kuro norma iki31 ltr/100 km. su iki 3 m, iki 33 ltr. Kai suvartoji maziau ismoka premija. Darbas kadencijomis 4-6 sav. 2-3 namuose. Geriausia paskirti 2 vilkikus trims vairuotojams. Idarbinima tiesiogiai.Paprastai atlyginimas mokamas uz praeita menesi, iki einamojo menesio galo. Bet galimi ansktesni mokejimai pagal poreiki.
Reikalavimai: Stabili psichologine bukle. Darbo patirtis Europje (punktualumas) TAcho kortele e95 Kalba pageidautina, bet nebutina. Svari reputacija. VOLVO EURO6 ekonominiu vairavimo rezimu ismanymas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: Levante Europe s.r.o.
Miestas: Komarno
Kreiptis: Silinciova 20, 864013265, anton.sukach@gmail.com
Skelbimo data: 2015.04.24

Atsiliepimai apie Levante Europe s.r.o.  Vidaus apdailininkai

Pobūdis: Reikalingi gipso montuotojai-glaistytojai.

Privalumas patirtis ventiliaciniu sistemu montavime.

Patirtis butina.
Anglu kalbos zinios nera butinos.
Apmokamas bustas, keliones islaidos.
Suteikiamos visos soc. garantijos.

Siusti informacija: dainius@daikra.com

Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daikra"
Miestas: Norvegija
Kreiptis: Klaipėda, Minijos g. 1A, 868532471, dainius@daikra.com
Skelbimo data: 2015.04.24

Atsiliepimai apie UAB "Daikra"  Autoaltkalvis

Pobūdis: Automobilių remontui bei priežiūrai reikalingas autošaltkalvis, mokantis remontuoti pakabas ir variklius.
Reikalavimai: Reikalavimai:
-patirtis
-be žalingų įpročių
-savarankiškumas, atsakingumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mersonas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 139D, 860647855, info@mersonas.lt
Skelbimo data: 2015.04.24

Atsiliepimai apie UAB "Mersonas"  Vairuotojui NL,B,CH-->RUS

Pobūdis: Priimsime patyrusį, dirbti norintį vairuotoją pastoviam darbui LT-- >NL,B,CH -- > RUS,Maskva.

Lengvi, neprobleminiai, greitai išmuitinami ir iškraunami kroviniai. Pagal darbo rėžimo taisykles, kaskart per namus LT. Per BY į RUS. Iš RUS grįžtame tušti.
Reikalavimai: CE kategorijos, patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: A. Repečkos PĮ
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868746941, repecka@inbox.lt
Skelbimo data: 2015.04.24

Atsiliepimai apie A. Repečkos PĮ  Konstruktorius-(ė)

Pobūdis: Užsakymų analizė, brėžinių atlikimas ir perdavimas gamybai;
Atsakomybė už atliktų darbų tikslumą.
Darbas Autocad ir kitomis programomis
Reikalavimai: Aukštasis techninis išsilavinimas;
Sėkminga konstruktoriaus darbo patirtis metalo apdirbimo įmonėje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nirobalt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Skaidiškės, Statybininkų g.4, 868249487, info@nirobalt.lt
Skelbimo data: 2015.04.24

Atsiliepimai apie UAB "Nirobalt"  Visuomenės informavimo skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2013 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2015 m. kovo 9 d.
įsakymo Nr. 40P - 14 redakcija)

VISUOMENĖS INFORMAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Visuomenės informavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija -16.
II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti informacijos apie ministerijos veiklą viešinimą, organizuoti bei koordinuoti skyriaus darbą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau -ministerija) vidinės ir išorinės komunikacijos srityje, informuojant visuomenę apie ministerijos, jai pavaldžių įstaigų bei su tuo susijusių organizacijų veiklą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - operatyvaus informacijos rinkimo, rengimo, analizės ir informacinės sklaidos visų rūšių žiniasklaidai ir visuomenei.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Ministro Pirmininko potvarkius, kitus ministerijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus;
6.2. išmanyti ministerijos struktūrinių padalinių veiklą;
6.3. išmanyti ministerijai priskirtų funkcijų ir uždavinių specifiką, darbo organizavimo pagrindus kolektyve ir bendravimo psichologiją;
6.4. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.5. turėti 3 metų darbo patirtį komunikacijos ar informacijos srityje;
6.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti skyriaus veiklą;
6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
6.8. mokėti valdyti informaciją, ją teikti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas;
6.9. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
6.10. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Paint kompiuterinėmis programomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. įgyvendinti Skyriaus nuostatuose nurodytus uždavinius;
7.2. organizuoti Skyriaus darbą, koordinuoti visų skyriaus darbuotojų veiklą;
7.3. rengti ir teikti raštu ir žodžiu informaciją šalies ir užsienio viešosios informacijos rengėjams, platintojams ir vartotojams apie ministerijos veiklą;
7.4. užtikrina efektyvią informacijos sklaidą apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 ir 2014-2020 m. programas ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 ir 2014 - 2020 metų veiksmų programos priemones ir jų įgyvendinimą, tam skirtų Europos Sąjungos lėšų įsisavinimo eigą ir rezultatus, dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos viešinimo ir informavimo kampanijose;
7.5. organizuoti žiniasklaidos monitoringą, supažindinti ministerijos vadovybę su žiniasklaidos platinama informacija;
7.6. organizuoti informacinių leidinių, videofilmų, televizijos, radijo laidų apie ministerijos veiklą kūrimą bei leidybą;
7.7. dalyvauti ministerijos vadovybės posėdžiuose, pasitarimuose, užtikrinti informacijos sklaidą apie juos;
7.8. pagal savo kompetenciją teikti ministerijos darbuotojams, ministerijos reguliavimo sričiai priklausančioms įstaigoms informaciją apie ministerijos veiklą, užtikrinti vidinę komunikaciją;
7.9. organizuoti spaudos konferencijas, seminarus, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus ir kitus ministerijos veiklos viešinimo programose numatytus renginius;
7.10. organizuoti informacijos rengimą ir platinimą ministerijos interneto tinklapyje;
7.11. koordinuoti informacijos pateikimą ministerijos vidaus informacijos tinkle - intranete;
7.12. organizuoti visuomenės nuomonės tyrimus bei apklausas ministerijai aktualiais klausimais;
7.13. vykdyti kitus ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVADUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministrui.
Atlyginimas: 1060 € (su mokesčiais)
Įmonė: Žemės ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 19, (85)2391030, agne.sauliene@zum.lt
Skelbimo data: 2015.04.24

Atsiliepimai apie Žemės ūkio ministerija  Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos direktorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. D1-856

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau - Tarnyba)

direktorius yra valstybės tarnautojas, įstaigos vadovas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 19.

II. PASKIRTIS

4. Tarnybos direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti nepertraukiamus hidrometeorologinius stebėjimus, tarpvalstybinius hidrometeorologinės informacijos mainus, gautų duomenų vertinimą, hidrometeorologinių sąlygų kaitos prognozavimą, hidrometeorologinės informacijos teikimą ir metodinės pagalbos nepavaldiems subjektams teikimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - įstaigos administravimo ir specialiosios veiklos srities funkcijas - hidrometeorologijos ir metrologijos.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti 3 metų vadovavimo įstaigai (įmonei) ar įstaigos (įmonės) padaliniui patirtį;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešojo administravimo įstaigų darbo organizavimą, Tarnybos veiklos sritis, taip pat išmanyti tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su Tarnybos veikla;

6.4. išmanyti Pasaulinės meteorologijos organizacijos strateginio vystymosi kryptis, svarbiausias programas orų, klimato ir vandens srityse;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

6.6. žinoti teisės aktų, dokumentų rengimo taisykles;

6.7. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę;

6.8. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.9. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vadovauja Tarnybos darbui, jį planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir atsako už Tarnybai pavestų uždavinių įgyvendinimą ir savo funkcijų ir pareigų vykdymą;

7.2. pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, aplinkos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

7.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728, nustatyta tvarka teikia Aplinkos ministerijai įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, aplinkos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų Tarnybos kompetencijos klausimais projektus;

7.4. teikia aplinkos ministrui Tarnybos veiklos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programų įgyvendinimo priemonių vykdymo ataskaitas, aplinkos ministro reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

7.5. pagal kompetenciją priima įsakymus ir įsakymais patvirtintus teisės aktus, kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami;

7.6. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Tarnybos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

7.7. teikia aplinkos ministrui tvirtinti Tarnybos nuostatus ir Tarnybos administracijos struktūrą, tvirtina struktūrinių padalinių nuostatus, Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Tarnybai patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

7.8. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, priima į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos valstybės tarnautojus, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Tarnybos darbuotojais, juos skatina ir skiria jiems tarnybines arba drausmines nuobaudas ir pašalpas;

7.9. nustato Tarnybos direktoriaus pavaduotojų administravimo sritis;

7.10. atstovauja Tarnybai bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, organizacijomis, pasirašo bendradarbiavimo susitarimus;

7.11. vykdo Tarnybos metinių veiklos planų įgyvendinimo kontrolę;

7.12. sudaro nuolatines ir laikinas komisijas, darbo grupes Tarnybos veiklos problemoms spręsti, teisės aktams ruošti;

7.13. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos yra teisingi;

7.14. vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka, tvirtina Tarnybos teikiamų hidrometeorologinių paslaugų įkainius;

7.15. sudaro sutartis Tarnybos kompetencijos klausimais, suteikia įgaliojimus darbuotojams atstovauti Tarnybai;

7.16. teikia metodinę pagalbą, koordinuoja ir kontroliuoja, kaip Tarnybai nepavaldūs subjektai Lietuvos Respublikoje vykdo hidrometeorologinę veiklą, užtikrindamas hidrometeorologinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;

7.17. Lietuvos Respublikos Vyriausybei įgaliojus atstovauja Lietuvos Respublikai Pasaulinėje meteorologijos organizacijoje, užtikrindamas tinkamą tarptautinių įsipareigojimų hidrometeorologijos srityje vykdymą;

7.18. vykdo kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas,nenuolatinio pobūdžio aplinkos ministro ir aplinkos viceministro, kuriam nustatyta Tarnybos veiklos koordinavimo ir kontrolės funkcija, pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui.Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: Aplinkos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rudnios g. 6, 870663601, nijole.slavinskiene@am.lt
Skelbimo data: 2015.04.24

Atsiliepimai apie Aplinkos ministerija  Nekilnojamo turto brokeris

Pobūdis: - Konsultacijos perkant/parduodant, nuomojant nekilnojamąjį turtą;
- Nekilnojamojo turto objektų paieška, atranka;
- Naujų klientų paieška ir darbas su esamais klientais;
- Sutarčių rengimas ir konsultacijos;
- Bendradarbiavimas su finansinėmis, teisinėmis institucijomis
ir verslo subjektais;
- Nekilnojamojo turto rinkos ir konkurencinės aplinkos analizė;
- Nekilnojamojo turto objektų reklamavimas;
- Klientų atstovavimas derybose dėl NT kainos;
- Pirkimo/pardavimo/nuomos proceso administravimas.
Reikalavimai: - Puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai;
- Pareigingumas, organizuotumas ir pozityvus mąstymas;
- Sugebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
- Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- Vairuotojo pažymėjimas, automobilis;
- Noras dirbti ir užsidirbti;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mea domus LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868839813, grazina2012@gmail.com
Skelbimo data: 2015.04.23

Atsiliepimai apie UAB "Mea domus LT"  Fasadinių langų plovėjas

Pobūdis: Fasadinių langų plovimas iš išorės nuo virvių.
Siunčiant CV nurodyti "Fasadinių langų plovėjas"
Reikalavimai: Aukštalipio pažymėjimas:
Mokėjimas plauti langus iš virvių.


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švarus pasaulis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V. Maciulevičiaus g. 51-204, 867474081, modestas.jankauskas@gerasvalymas.lt
Skelbimo data: 2015.04.23

Atsiliepimai apie UAB "Švarus pasaulis"  Vairuotojas-krovėjas

Pobūdis: Siūlomi vairuotojo-krovėjo, krovėjo darbai perkraustymo įmonėje. Ieškome tiek pastoviam darbui tiek papildomiems darbams.

Raminta 860789677
vilnius@rmc-moving.lt
RMC-MOVING

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rasrama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860789677, vilnius@rmc-moving.lt
Skelbimo data: 2015.04.22

Atsiliepimai apie UAB "Rasrama"  Technikas

Pobūdis: - Gamybinių įrengimų techninė priežiūra ir remontas.
- Pagalba gamybiniame procese.
- Analizuoti įrengimų problemas ir surasti jų sprendimus.
- Optimizuoti ir plėtoti esamus prietaisus ir įrengimus.
- Naujų įrengimų instaliavimas ir eksploatacija.
- Įrengimų pakeitimas priklausomai nuo gaminamos produkcijos.
- Konstruoti/kurti naudingus patobulinimus esamiems įrengimams ir prietaisams.
- Kartu su gamybos vadovu prižiūrėti ir plėtoti saugos sistemas.
- Jei reikia, dirbti prie gamybinės linijos.

Įmonė siūlo:
- Nedidelį darbo kolektyvą
- Geras darbo sąlygas
- Su technika susijusias pareigas
- Nuo rezultatų priklausantį atlyginimą

Reikalavimai: - Geros bazinės techninės žinios šiose srityse: pramoniniai įrengimai, pneumatika, automatika, elektra, mechanika. Pageidautina darbo patirtis nurodytose srityse.
- Kūrybingas techninėje srityje, sumanus ir organizuotas.
- Gebėti bendrauti rusų kalba, turėti anglų kalbos, bei darbo su kompiuteriu pagrindus.
- Teigiamas nusiteikimas ir organizuotumas.
- Atsakomybė už patikėtas užduotis.

Jei manote, jog esate tinkamas kandidatas į šią poziciją, tuomet laukiame jūsų cv su nuotrauka (lietuvių, bei pageidautina rusų arba anglų kalbomis) elektroniniu paštu: laimutis.jakubonis@aerosol.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aerosol Baltija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų 47, 85 2642955, laimutis.jakubonis@aerosol.lt
Skelbimo data: 2015.04.22

Atsiliepimai apie UAB "Aerosol Baltija"  Pardavimo vadovo

Pobūdis: Darbas su uzsienio klientais, nauju klientu paieska.
Reikalavimai: Darbo patirtis aktyvių pardavimų srityje ne mažiau nei 2 metai
Puikūs derybų ir komunikavimo įgūdžiai
Puikus anglų, rusų kalbų mokėjimas

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LTfirewood"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo 9, 868316153, personalas@ltfirewood.com
Skelbimo data: 2015.04.22

Atsiliepimai apie UAB "LTfirewood"  Santechnikas-montuotojas

Pobūdis: Vėdinimo, šildymo, vandentiekio, nuotekų sitemų montavimo darbai, brėžinių skaitymas.
Reikalavimai: Greita orentacija, savarankiškumas.
Optimizmas ir pozityvus mąstymas.
Privalumai: Aukštalipio pažymėjimas.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Versitus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860985225, gintare@versitus.lt
Skelbimo data: 2015.04.22

Atsiliepimai apie UAB "Versitus"  Langų montuotojai

Pobūdis: Langų ir durų montavimas
Reikalavimai: Darbo patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanmark"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilaitės pr. 16, 37066222505, info@sanmark.lt
Skelbimo data: 2015.04.22

Atsiliepimai apie UAB "Sanmark"  Tarptautinių reisų vairuotojas (-ai)

Pobūdis: Transporto kompanija, vykdanti veiklą krovinių gabenimo tarptautiniais ir vietiniais maršrutais srityje, siūlo darbą CE kat. vairuotojams.

Įmonė suteikia: laiku mokamą atlyginimą, pilną socialinių garantijų paketą, geras darbo sąlygas, darbui reikalingas priemones.

Galimybė įsidarbinti be praktikos!
Reikalavimai: C + CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas, vairuotojo darbo patirtis - didelis privalumas, EU - 95 kodas, gera reputacija.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1750 € (su mokesčiais)
Įmonė: A. Griciaus autotransporto įmonė
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Jūrininkų pr. 27, 865677787, karjera@agriciaus.lt
Skelbimo data: 2015.04.22

Atsiliepimai apie A. Griciaus autotransporto įmonė  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Siūlome darbą tarptautinių krovinių gabenimo vairuotojams vakarų Europoje. Stabilus, pastoviai mokamas atlyginimas. ADR pažymėjimas – privalumas.
Reikalavimai: Vairuotojo CE kategorija, 95 kodas

Atlyginimas: 1800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic trucking logistics"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Darželio 5a, 861840797, info@translog.lt
Skelbimo data: 2015.04.22

Atsiliepimai apie UAB "Baltic trucking logistics"  Sandelinike

Pobūdis: Iškrovimo-pakrovimo, prekių markiravimo ir kiti sandėlio darbai.
Reikalavimai: Darbo patirtis,
kompiuterinis raštingumas,
galimybė dirbti pagal slenkantį grafiką,rusų kalbos mokėjimas.

CV SIŲSTI EL PAŠTU :
frutekacv@gmail.com

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fruteka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimu g., frutekacv@gmail.com
Skelbimo data: 2015.04.22

Atsiliepimai apie UAB "Fruteka"  El. parduotuvės vadovas (-ė)

Pobūdis: UAB Innco administruojanti Manolesiai.lt el. parduotuvę ir Friends & Frames optiką, ieško el. parduotuvės vadovo (-ės) Vilniuje.

Pagrindiniai reikalavimai:
- darbo patirtis administravimo, vadovavimo, rinkodaros srityse;
- didesnė darbo svarba nei veikla nuo 9 iki 18 val;
- aukštasis išsilavinimas.

Darbo pobūdis:
- kontroliuoti išlaidas, sekti prekių ir paslaugų kainas;
- rūpintis pirkimo sąskaitomis ir mokėjimais;
- dalyvauti akcijų ir reklamos projektų kūrime;
- rūpintis paslaugų kokybe ir konkurenciniu pranašumu;
- išmanyti kolegų darbo specifiką ir galėti juos pavaduoti;
- spręsti netradicinius klausimus;
- nuolat kelti klausimus kodėl?

Mes siūlome:
- darbą jauname kolektyve Vilniaus centre;
- daug dirbti ir pasiekti gerų rezultatų.

Parašykite mums darbas@innco.lt ir susitikime! Jei laiške paminėsite ankstesnių darbų patirtį ir užduotis, apie save parašysite plačiau, pridėsite fotografiją, galėsime susidaryti aiškesnį būsimo kolegos (-ės) portretą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Innco"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jogailos g. 4, darbas@innco.lt
Skelbimo data: 2015.04.22

Atsiliepimai apie UAB "Innco"  Statybininkas

Pobūdis: UAB "Darmina" darbui Švedijoje ieško darbininkų šiose srityse:
Plytelių klojėjų;
Pagalbinių darbininkų (griovimo, bendrastatybiniai darbai);
Suvirintojų (atestuotų);
Apdailininkų;
Tinkuotojų (fasadų);
Betonuotojų;
Stalių;
Skardintojų;
Trinkelių klojėjų;
Elektrikų;
Mechanikų;
Santechnikų.
Reikalavimai: Būtina darbų patirtis, anglų kalba.
Suteikiamos visos garantijos, soc. bei gyvybės draudimai.
Apmokamos kelionės iš ir į komandiruotes.
Apmokamos apgyvendinimo komandiruotės metu išlaidos.
Darbai vykdomi Gothenburg‘o, Trollhattan‘o miestų apylinkėse.
Orientacinis atlyginimas: 2000-2500 Eurų
Siųskite CV el.p.: info.darmina@gmail.com (siųsdami gyvenimo aprašymą, nurodykite darbo sritį, į kurią pretenduojate).
Tel. Nr. +37068444911 (Lietuva)
Tel. Nr. +46721749654 (Švedija)

UAB "Darmina" - įmonė, užsiimanti statybos darbais.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Darmina"
Miestas: Švedija
Kreiptis: 868444911, info.darmina@gmail.com
Skelbimo data: 2015.04.21

Atsiliepimai apie UAB "Darmina"  Energetikos darbų vadovas

Pobūdis: •Betarpiškas bendravimas su užsakovais ir partneriais Vokietijoje, kilusių techninių ir inžinerinių problemų sprendimas;
•Elektros darbų organizavimas objektuose;
•Efektyvių sprendimų paieška bendraujant su darbininkais objektuose;
•Elektros darbų techninė priežiūra;
•Dokumentacijos rengimas;
•Objekto pridavimas užsakovams.
Reikalavimai: •Aukštasis elektros energetikos inžinerinis išsilavinimas;
•Nemažesnė nei 2 m. patirtis elektros darbų organizavimo srityje;
•Sugebėjimas dirbti operatyviai ir savarankiškai;
•Vokiečių ir anglų kalbos mokėjimas;
•Galimybė dirbti ir gyventi Vokietijoje;
•Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "A. Žilinskio ir ko"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: Kaunas, Ateities pl. 31, 861480151, ligita.m@zilinskis.com
Skelbimo data: 2015.04.21

Atsiliepimai apie UAB "A. Žilinskio ir ko"  Baldžius, surikėjas

Pobūdis: Baldų surikimas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Madera group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 865086186
Skelbimo data: 2015.04.21

Atsiliepimai apie UAB "Madera group"  Projektų vadovas

Pobūdis: - Projektų biudžeto bei vykdymo eigos valdymas ir kontrolė.
- Projekto projektinės dokumentacijos rengėjų koordinavimas;
- Subrangovų koordinavimas.
- Projekto komandos darbo organizavimas ir kontrolė, priskirtų darbuotojų motyvavimas, darbo organizavimo tobulinimas;
Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas statybos inžinerijos srityje.
- Elektros darbų vadovo atestatas.
- 2-3 metų projektų valdymo patirtis.
- Projektų terminų ir biudžetų valdymo patirtis;
- Stiprūs analitiniai sugebėjimai.
- Planavimo gebėjimai.
- Gebėjimas efektyviai dirbti komandoje su skirtingais žmonėmis;
- Orientavimasis į kokybišką rezultatą.
- Geri derybiniai įgūdžiai.
- Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office paketas).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Legrana"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 865765732, laura.strumskiene@legrana.lt
Skelbimo data: 2015.04.21

Atsiliepimai apie UAB "Legrana"  Fasadų šiltintojas

Pobūdis: Fasadų šiltinimas ir apdaila
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis.
Siūlome:
Visas socialines garantijas;
Draugišką kolektyvą;
Patrauklų, nuo darbo rezultatų priklausantį, atlyginimą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tector"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 221, 8 620 87342, info@tector.lt
Skelbimo data: 2015.04.21

Atsiliepimai apie UAB "Tector"  Vairuotojas

Pobūdis: Tarptautinių krovinių pervežimas
Lietuva-Rytai-Lietuva
Reikalavimai: Vairuotojo CE kategorija, 95 kodas,
Tolimųjų reisų vairuotojo darbo patritis daugiau nei 2 metai
Skaitmeninė vairuotojo kortelė
ADR (privalumas)
Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mečys"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių, 861806202, lidija@mecys.lt
Skelbimo data: 2015.04.21

Atsiliepimai apie UAB "Mečys"  Inžinierius

Pobūdis: Mobilaus ryšio bazinių stočių įrangos montavimas, konfigūravimas, paleidimas; darbų organizavimas objekte; vadovavimas montuotojų - aukštalipių komandai.
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas; panašaus darbo patirtis; aukštalipio darbų vadovo pažymėjimas būtų privalumas; aukštalipio pažymėjimas; vairuotojo pažymėjimas; sugebėjimas skaityti projektus; sugebėjimas tinkamai organizuoti komandos darbą; iniciatyvumas; darbštumas; sąžiningumas.

Mes siūlome:
Visas socialines garantijas; laiku mokamą bei motyvuotą į darbo rezultatus atlyginimą; kvalifikacijos kėlimą, visas darbui reikiamas priemones; darbą draugiškame kolektyve; karjeros galimybes.

Gyvenimo aprašymus siųsti: darbas@telteka.lt
Telefonas pasiteiravimui: (+370) 68 479 964.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1070 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Telteka"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 868478964, info@telteka.lt
Skelbimo data: 2015.04.21

Atsiliepimai apie UAB "Telteka"  Smėliuotojai - dažytojai

Pobūdis: Vamzdynų smėliavimas - dažymas komandiruotėje Olandijoje
Reikalavimai: Smėliavimo - dažymo patirtis;
Anglų kalba;
VCA sertifikatas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "HC group"
Miestas: Mažeikiai
Kreiptis: 8 685 86130, inga.galminaite@hcgroup.lt
Skelbimo data: 2015.04.21

Atsiliepimai apie UAB "HC group"  Smėliuotojai - dažytojai

Pobūdis: Vamzdynų smėliavimas - dažymas komandiruotėje Olandijoje
Reikalavimai: Smėliavimo - dažymo patirtis
Anglų kalba;
VCA sertifikatas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "HC group"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 8 685 86130, inga.galminaite@hcgroup.lt
Skelbimo data: 2015.04.21

Atsiliepimai apie UAB "HC group"  Ekspedicijos vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Aktyvi vežėjų bei klientų paieška, kontaktų užmezgimas, derybos;
Ryšių palaikymas su esamais klientais bei partneriais;
Klientų poreikių vertinimas, konsultavimas, užsakymų vykdymo organizavimas;
Operatyvus kainų už krovinių gabenimą skaičiavimas, optimalių maršrutų planavimas;
Dokumentų administravimas - sutartys, CMR važtaraščiai, kiti dokumentai;
Darbas su duomenų bazėmis;
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis transporto - logistikos sektoriuje;
Anglų ir rusų arba kitų užsienio kalbų mokėjimas;
Puikūs bendravimo, kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Organizuotumas, noras intensyviai dirbti ir tobulėti profesinėje srityje;
Atsakingumas, imlumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Įmonė siūlo:
Darbą augančioje ir perspektyvioje kompanijoje;
Galimybę realizuoti savo darbo patirtį, gebėjimus bei idėjas;
Konkurencingą atlyginimą;
Profesinio tobulėjimo galimybes.

Konfidencialumas garantuojamas.Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@celsus.lt
Skelbimo data: 2015.04.20

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Smėliuotojai - dažytojai

Pobūdis: Darbas komandiruotėje Olandijoje
Reikalavimai: Smėliavimo - dažymo patirtis;
Anglų kalba;
VCA sertifikatas;

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "HC group"
Miestas: Palanga
Kreiptis: 8 685 86130, inga.galminaite@hcgroup.lt
Skelbimo data: 2015.04.20

Atsiliepimai apie UAB "HC group"  Skardininkas

Pobūdis: Reikalingas skardininkais Jonavoje:
palangių skardinimas 166 metrai
angokraščių skardų tvirtinimas 335 metrai
Už darbus atsiskaitoma iš karto
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "G&J group"
Miestas: Jonava
Kreiptis: 860998834, jonas@gjgroup.lt
Skelbimo data: 2015.04.20

Atsiliepimai apie UAB "G&J group"  Stogdengys

Pobūdis: Reikalinga stogdengių brigada (2-4 žmonės) įvairiems su sutapdintais stogais susijusiems darbams.
Būtų privalumas turėti savo transportą įrangai vežiotis.
Reikalavimai: Sugebėjimas ir noras dirbti

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Monstatas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. Giros, 865033421, monstatas@gmail.com
Skelbimo data: 2015.04.20

Atsiliepimai apie UAB "Monstatas"  Tarptautinių reisų vairuotojų

Pobūdis: Ieškome tarptautinių reisų vairuotojų su patirtimi.Darbas po vieną žmogų kabinoje su vilkiku ir tentine užuolaidine puspriekabe. Darbas Skandinavijoje. Kadencijos trukmė 6 savaitės, po kadencijos 3 savaitės poilsis. Transportu iki darbo vietos pasirūpiname.
Reikalavimai: 1. CE kategorija;
2. 95 kodas;
3. be žalingų įpročių;
4. galiojanti medicininė;
5. tachografo kortelė;
6. anglų kalbos pagrindai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litmak"
Miestas: Alytus
Kreiptis: Miško g., Remeikiai, 8 680 77667, lazeski@litmak.lt
Skelbimo data: 2015.04.20

Atsiliepimai apie UAB "Litmak"  Kauno regiono vadovas (-ė)

Pobūdis: • Kauno regiono padalinio priežiūra, efektyvios darbo veiklos užtikrinimas;
• Personalo valdymas;
• Darbuotojų atranka, ugdymas, jų darbo planavimas, tikslų komandai nustatymas ir jų įvykdymo kontrolė;
• Darbas su esamais klientais;
• Įmonės darbo organizavimas ir komandos formavimas;
• Kitų iškeltų tikslų vykdymo užtikrinimas.
Reikalavimai: • Aukštasis išsilavinimas;
• 3 m. vadovaujamo darbo patirtis;
• Gebėjimas dirbti komandoje;
• Komandos formavimo įgūdžiai;
• Atsakingumas, geri bendravimo įgūdžiai, tikslumas, atidumas;
• Užsibrėžtų tikslų siekimas bei noras tobulėti;
• Vairuotojo pažymėjimas;
• Nuosavas automobilis.

CV siųsti el. p.: cv@greitasiskurjeris.lt

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Greitasis kurjeris"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Europos pr., 852779484, cv@greitasiskurjeris.lt
Skelbimo data: 2015.04.20

Atsiliepimai apie UAB "Greitasis kurjeris"  Nekilnojamojo turto vadybininkas (ė)

Pobūdis: Nekilnojamojo turto bendrovė S. IMPERIJA plečiasi ir ieško komunikabilaus, lengvai ir įtaigiai bendraujančio, ambicingo, energingo, aktyvaus, stipraus derybininko nekilnojamojo turto brokerio pareigoms užimti.
Jei norėtum visa tai turėti ir įsivaizduoji save šiame darbe, siųsk mums savo CV el. paštu info@simperija.lt, į temos laukelį būtinai įrašęs "NT brokeris".

Darbo pobūdis:
- NT pardavimo ir nuomos proceso valdymas;
- Derybos ir sutarčių sudarymas;
- Bendravimas su esamais klientais;
- Naujų klientų paieška.
Reikalavimai: - Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
- Komunikabilumas, lengvas ir įtaigus bendravimas, aktyvumas ir energingumas;
- Gero pardavėjo ir derybininko savybės;
- Vairuotojo pažymėjimas ir automobilis.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S. imperija"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kuršių, 8 657 868 48, info@simperija.lt
Skelbimo data: 2015.04.20

Atsiliepimai apie UAB "S. imperija"  Kėbulo paruošėjas

Pobūdis: Automobilių ardymas - surinkimas, kėbulo paruošimas.
Reikalavimai: Patirtis panašiame darbe.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Liselis"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Artojo g. 7A, 864735227, "valdassivickas@gmail.com
Skelbimo data: 2015.04.20

Atsiliepimai apie UAB "Liselis"  Baldininkas

Pobūdis: Baldų gamyba
Reikalavimai: Reikalingi kietųjų korpusinių baldų surinkėjai - montuotojai,dirbti ceche ir objekte. Patirtis būtina. Taip pat reikalingas žmogus, pagalbiniams darbams prie MDF dažymo paruošimo.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Edgarvis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 865787814
Skelbimo data: 2015.04.20

Atsiliepimai apie UAB "Edgarvis"  IT skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2015 m. balandžio 16 d.

įsakymu Nr. 4-217

BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IPAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrųjų reikalų departamento (toliau - Departamentas) Informacinių technologijų skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 16.

II PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui, planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą ir užtikrinti, kad būtų kokybiškai atliekamos Skyriaus funkcijos, taip pat su Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimu Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai (toliau - ministerija) priskirtose srityse užduotims vykdyti.

III VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje - informacinių ir telekomunikacinių technologijų.

IV SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1 turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) fizinių mokslų studijų srities matematikos ar informatikos studijų krypties;

6.2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, informacinių ir telekomunikacijų technologijų eksploataciją ir plėtrą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešųjų pirkimų vykdymą reguliuojančiais teisės aktais;

6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis priemonėmis: "MS Office", "FineReader", "Adobe Acrobat"

6.5. turėti ne mažiau kaip 5 metų darbo patirtį pagal išsilavinimą ir vadovaujamojo darbo patirtį informacinių technologijų srityje;

6.6. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti pasiūlymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

6.7. pagal Skyriaus kompetenciją mokėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti pastabas ir pasiūlymus dėl jų;

6.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.9. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos taisykles ir teisės aktų rengimo taisykles.

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vadovauja Skyriui, planuoja, koordinuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

7.2. koordinuoja ministerijos kompiuterizuotų (informacinių) sistemų ir duomenų bazių sąveiką ir integraciją, siekiant saugaus ir kokybiško jų naudojimo;

7.3. organizuoja ministerijos kompiuterių ir telekomunikacijų tinklo priežiūrą, jo techninių ir programinių resursų paskirstymą, tinklo vartotojų prieigos teisių kontrolę, duomenų ir kompiuterinio tinklo saugą, siekdamas užtikrinti ministerijos informacinių ir telekomunikacinių technologijų prieigą ir naudojimą;

7.4. rengia informacinių ir telekomunikacinių technologijų, ir kompiuterizuotų sistemų naudojimo tvarkos aprašus bei vykdo jų laikymosi stebėseną, siekdamas efektyvaus naudojimosi informacinėmis ir telekomunikacinėmis technologijomis ir kompiuterizuotomis sistemomis;

7.5. koordinuoja informacijos tvarkymą ministerijos interneto svetainėje bei organizuoja jos struktūros tobulinimą, siekdamas užtikrinti ministerijos interneto svetainės funkcionalumą;

7.6. konsultuoja ministerijos administracijos padalinius duomenų bazių ir kompiuterizuotų sistemų projektavimo ir priežiūros klausimais, siekdamas sudaryti galimybes ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kvalifikuotai naudotis ministerijos informacinių sistemų produktais;

7.7. organizuoja garso ir vaizdo aparatūros ir telekomunikacinės įrangos eksploatavimą, siekdamas užtikrinti kokybišką jos veikimą, vykstant renginiams ministerijoje;

7.8. sprendžia kompiuterinės, programinės ir telekomunikacinės įrangos įsigijimo klausimus, siekdamas pagerinti (užtikrinti) ministerijos ir Ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupės įstaigose darbo efektyvumą;

7.9. koordinuoja ryšius su Ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupės įstaigomis ir kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis informacinių ir telekomunikacinių technologijų klausimais;

7.10. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja ministerijai komisijose ir darbo grupėse, kuriose sprendžiami informacinių ir telekomunikacinių technologijų klausimai;

7.11. rengia teisės aktų projektus, susijusius su informacinių ir telekomunikacinių technologijų panaudojimu ministerijoje;

7.12. vykdo kitus Departamento direktoriaus, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, ministerijos kanclerio ir ūkio ministro su Skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.Atlyginimas: 1060 € (su mokesčiais)
Įmonė: Ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 38/2, 870664637, brigita.miceviciene@ukmin.lt
Skelbimo data: 2015.04.20

Atsiliepimai apie Ūkio ministerija  Suvirintojas

Pobūdis: Serijinės gamybos konstrukcijų suvirinimas;

Darbas pusautomačiu ir argono aplinkoje

Reikalavimai: Kvalifikacijos atestatas pagal:

EN 287-1
EN 1418

Brėžinių skaitymas;
Kruopštumas;
Atsakingumas;
Punktualumas;

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Abepa"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Veiveriu g. 150, 865068818, info@abepa.lt
Skelbimo data: 2015.04.20

Atsiliepimai apie UAB "Abepa"  Taksi vairuotojas

Pobūdis: Taksi 1424 – viena iš populiariausiu sostinės taksi įmonių skelbia konkursą dėl taksi vairuotojo darbo.

Dirbti su nuosavu arba nuomojamu transportu.

Darbas vyksta per planšetinius kompiuterius su įdiegtomis naujausiomis technologijomis.

Taksi vairuotojo darbas nereikalaujantis taksi darbo patirties.

Sutvarkome TAKSI veiklai vykdyti visus reikalingus dokumentus.

Galimybė nuomoti arba paimti automobilį lizingo (išperkamosios nuomos) pagrindais.
Reikalavimai: - Mandagumas
- Pareigingumas
- Sąžiningumas

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dallis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės 315c, 867545999, info@1424.lt
Skelbimo data: 2015.04.20

Atsiliepimai apie UAB "Dallis"  Mechanizatorius

Pobūdis: Darbas su minikrautuvu, grunto lyginimas, kasimas, pervežimas, pagalba klojant trinkeles
Reikalavimai: Tokio darbo patirtis, technikos išmanymas, atsakingumas, pareigingumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EMA Via"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 88-805, 869955210, info@emagroup.lt
Skelbimo data: 2015.04.17

Atsiliepimai apie UAB "EMA Via"  Sodo ir miško technikos serviso elektromechaniko

Pobūdis: - Įmonėje parduodamų mechanizmų techninis aptarnavimas ir remontas;
- Generatorių remontas;
- Elektrinių prietaisų, skirtų aplinkos priežiūrai, remontas;
- Kitos mažosios mechanizacijos remontas.
Reikalavimai: - techninis išsilavinimas;
- panašaus darbo patirtis;
- gebėjimas dirbti komandoje;
- iniciatyvumas;
- lankstumas.

Privalumai:
- panašaus darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Technika girioms ir parkams"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių, jolanta@tgp.lt
Skelbimo data: 2015.04.17

Atsiliepimai apie UAB "Technika girioms ir parkams"  Trinkelių klojėjas

Pobūdis: Trinkelių ir plytelių dangų įrengimas, bortų statymas
Reikalavimai: Patirtis, atsakingumas, noras dirbti ir užsidirbti - atlyginimas už atliktą darbą

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EMA Via"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 88-805, 869955210, info@emagroup.lt
Skelbimo data: 2015.04.17

Atsiliepimai apie UAB "EMA Via"  Nekilnojamojo turto pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Darbo pobūdis:
- Kurti ir puoselėti santykius su PROREAL klientais;
- Didinti PROREAL klientų lojalumą;
- Aktyvus savo klientų rato kūrimas;
- Komercinių pasiūlymų ir sutarčių rengimas;
- Klientų duomenų bazės formavimas;
- Darbas su duomenų bazėmis;
- Įmonės įvaizdžio formavimas ir reprezentavimas vadovaujantis klientų aptarnavimo standartais;
- Dalyvavimas nuolatiniuose susitikimuose;
- Užsakymų ir pardavimų vykdymas.
- Derybų vedimas siekiant maksimalios naudos;
Darbo vieta: Vilnius
Reikalavimai: - Teigiamas požiūris, pozityvumas;
- Imlumas naujovėms ir pastovus mokymasis;
- Oraganizaciniai ir lyderio įgūdžiai;
- Sąžiningumas;
- Aukštasis išsilavinimas;
- Nuosavas automobilis

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Proreal"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lukiškių g. 5, 860348615, linas@proreal.lt
Skelbimo data: 2015.04.17

Atsiliepimai apie UAB "Proreal"  Tolimuju reisu vairuotojas

Pobūdis: Ieskomas tolimuju reisu vairuojas , kroviniams pervezti marsrutu Vokietija- Rusija
Reikalavimai: Ne mazesne nei 3 metu patirtis, be zalingu iprociu.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rasmada"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 8-68740150
Skelbimo data: 2015.04.17

Atsiliepimai apie UAB "Rasmada"  Vezejai su savo transportu

Pobūdis: Reikalingi vezejai su savo transportu europoje.
Reikalavimai: Savas transportas

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Transfasta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Erdvilo 3, 865522229, Transfasta@gmail.com
Skelbimo data: 2015.04.17

Atsiliepimai apie MB "Transfasta"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais (LT-NL-RUS-LT)
Reikalavimai: 1. CE kategorija;
2. 95 kodas;
3. be žalingų įpročių;
4. galiojanti medicininė knygelė.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nemantrans"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 91, 864520397, aleksandra.u@nemantrans.lt
Skelbimo data: 2015.04.17

Atsiliepimai apie UAB "Nemantrans"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Klientų paieška,paslaugos pardavimas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "SR transport"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 863022277, sr.transportlt@yahoo.com
Skelbimo data: 2015.04.17

Atsiliepimai apie UAB "SR transport"  NT agentas(ė)

Pobūdis: Bendravimas su esamais ir naujais klientais;
Naujų objektų paieška;
Reikalavimai: Jei esi komunikabilus, savarankiškas, nebijantis iššūkių, norintis užsidirbti ir tobulėti NT srityje, šis darbas tau!

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: Rapolita, MB
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 866111222, info@mpbustas.lt
Skelbimo data: 2015.04.17

Atsiliepimai apie Rapolita, MB  Autosaltkalvis

Pobūdis: Sunkvezimiu ir puspriekabiu remontas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Voltronas"
Miestas: Uzsienis
Kreiptis: 862022102, info@voltronas.lt
Skelbimo data: 2015.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Voltronas"  Fasado sienų šiltintojai

Pobūdis: Statybos įmonei UAB"Agentus” reikalingi Fasado sienų šiltintojai. Darbas Vilniuje ir Kaune. Asmenis negyvenančius Vilniuje arba Kaune - apgyvendinam. Teirautis tel.8-37-375331. erika@agentus.lt

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agentus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Sandėlių 9, 8-37-375331
Skelbimo data: 2015.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Agentus"  Dažytojai

Pobūdis: Statybos įmonei UAB"Agentus” reikalingi Dažytojai.Darbas Vilniuje ir Kaune. Asmenis negyvenančius Vilniuje arba Kaune - apgyvendinam. Teirautis tel.8-37-375331. erika@agentus.lt

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agentus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Sandėlių 9, 8-37-375331
Skelbimo data: 2015.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Agentus"  Metalo konstrukcijų montuotojai

Pobūdis: Statybos įmonei UAB"Agentus” reikalingi Metalo konstrukcijų montuotojai. Darbas Vilniuje ir Kaune. Asmenis negyvenančius Vilniuje arba Kaune - apgyvendinam. Teirautis tel.8-37-375331. erika@agentus.lt

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agentus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Sandėlių 9, 8-37-375331
Skelbimo data: 2015.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Agentus"  Mūrininkai

Pobūdis: Statybos įmonei UAB"Agentus” reikalingi Mūrininkai. Darbas Vilniuje ir Kaune. Asmenis negyvenančius Vilniuje arba Kaune - apgyvendinam. Teirautis tel.8-37-375331. erika@agentus.lt

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agentus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Sandėlių 9, 8-37-375331
Skelbimo data: 2015.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Agentus"  Betonuotojai

Pobūdis: Statybos įmonei UAB"Agentus” reikalingi Betonuotojai. Darbas Vilniuje ir Kaune. Asmenis negyvenančius Vilniuje arba Kaune - apgyvendinam. Teirautis tel.8-37-375331. erika@agentus.lt

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agentus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Sandėlių 9, 8-37-375331
Skelbimo data: 2015.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Agentus"  Staliai

Pobūdis: Statybos įmonei UAB"Agentus” reikalingi Staliai. Darbas Vilniuje ir Kaune. Asmenis negyvenančius Vilniuje arba Kaune - apgyvendinam. Teirautis tel.8-37-375331. erika@agentus.lt

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agentus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Sandėlių 9, 8-37-375331
Skelbimo data: 2015.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Agentus"  Apskaitos skyriaus vadovas (-ė)

Pobūdis: •Pilna įmonės apskaita;
•Finansinių atskaitų ruošimas įmonės klientams;
•Įmonės klientų konsultavimas apskaitos ir mokesčių klausimais;
•Apskaitos skyriaus darbo organizavimas ir kontrolė;
Reikalavimai: •Apskaitą bei mokesčius relgamentuojančių teisės aktų išmanymas.
•Patirtis vyr. Buhalterio pozicijoje ne mažiau kaip 5metai .
•Puikūs darbo kompiuterių įgūdžiai. Patirtis dirbant su "AGNUM" programa būtų privalumas.
•Anglų arba rusų kalbos mokėjimas raštu ir žodžiu;
•Pilna darbo diena.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus buhalterių grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr., 852041543, biuras@vbgrupe.lt
Skelbimo data: 2015.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus buhalterių grupė"  Traktorininkas

Pobūdis: Darbas su lauko inžinerinėmis komunikacijomis (vandentiekis, nuotekos, šilumos tinklais, dujotiekis). CAT, JCB arba Volvo traktoriumi.
Reikalavimai: Vidurinis profesinis išsilavinimas;
Traktoristo pažymėjimas;
Panašaus darbo patirtis ne mažiau kaip 3 metai.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rimgauda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dūmų g. 3, 868625525, laurynas@rimgauda.lt
Skelbimo data: 2015.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Rimgauda"  Produkto vadovas

Pobūdis: Šiuo metu į Lietuvos rinką įvedame pasaulyje populiarėjantį unikalios gamybos technologijos maisto papildą ir ieškome naujo komandos nario darbui su juo.


• Naujų partnerių paieška, santykių su jais užmezgimas, palaikymas.
• Partnerių apmokymas darbui su produktu, atsakymas į iškilusius klausimus, reikalingos informacijos suteikimas.
• Užsakymų administravimas, pardavimų planų vykdymas.
• Indėlis į rinkodaros strategijos įgyvendinimą.
• Prezentacijų/produkto pristatymų rengimas.
Reikalavimai: • Aukštasis išsilavinimas susijęs su medicina, biologija, sveika gyvensena.
• Domėjimasis sveiku gyvenimo būdu.
• Patirtis aktyviuose pardavimuose.
• Puikūs bendravimo, koordinavimo, derybiniai įgūdžiai, gebėjimas aiškiai reikšti mintis.
• Motyvacija, aktyvumas, noras mokytis ir tobulėti.
• Savarankiškumas, gebėjimas efektyviai planuoti savo laiką.
• Puikus lietuvių ir geras anglų ir rusų kalbų mokėjimas.
• Reprezentatyvi išvaizda.
• Galimybė keliauti.
• B kat. vairuotojo pažymėjimas ir vairavimo patirtis (nuosavas automobilis – privalumas).Mes siūlome:

• Įdomią darbo patirtį ir galimybę realizuoti save su pasaulyje pripažintu, tačiau Lietuvoje dar mažai žinomu produktu.
• Mokymosi, tobulėjimo ir karjeros galimybes.
• Draugišką kolektyvą bei visas darbui reikalingas priemones.
• Konkurencingą darbo užmokestį priklausantį nuo kvalifikacijos ir darbo rezultatų.Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nano Vita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rinktinės g. 55, 868536916, arune@nanovita.lt
Skelbimo data: 2015.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Nano Vita"  Mūrininkas

Pobūdis: Reiklaingas mūrininkas. Silikatinių plytų mūras (130Lt (37,65 Eur.)/m2) , klinkerinis mūras.
Vilnius
+370 612 00350
Reikalavimai: Atsakingumas , darbštumas ,profesionalus požiūris į darbą.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Statvilsta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Justiniškių g. 14, 8 612 00350, info@statvilsta.lt
Skelbimo data: 2015.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Statvilsta"  Autovežio vairuotojas

Pobūdis: Reikalingi patyrę autovežių vairuotojai darbui ES šalyse. Komandiruotės po 6 sav. Dėl darbo kreiptis +37060030000 Saulius

Atlyginimas: 2200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Seslita"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: auto@seslita.lt
Skelbimo data: 2015.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Seslita"  Pardavimo vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Aktyvūs aukštos kokybės vandens valymo įrenginių pardavimai Šiaulių regione:
* Produktų pardavimas naujiems ir esamiems klientams;
* Įmonės siūlomų produktų pristatymas, komercinių pasiūlymų formavimas;
* Rinkos analizė, klientų poreikių identifikavimas;
* Pardavimo ataskaitų rengimas ir pristatymas.
Reikalavimai: * Puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai;
* Iniciatyvumas, savarankiškumas, orientacija į rezultatą;
* Gebėjimas valdyti stresines situacijas;
* Puikūs komandinio darbo įgūdžiai;
* Vairuotojo pažymėjimas bei nuosavas automobilis būtų privalumas.

Mes jums siūlome:
* Lankstų darbo grafiką (galimybė darbą derinti su studijomis);
* Motyvuojantį, darbo rezultatus atitinkantį, laiku mokamą atlyginimą;
* Darbą jaunatviškame, draugiškame kolektyve;
* Nuolatines tobulėjimo galimybes, profesionalius mokymus.

Siūlomas atlyginimas: Konkretus pasiūlymas formuojamas pokalbio metu.
Darbo vieta: Šiauliai, Šiaulių regionas.
Informuosime tik atrinktus kandidatus.

CV siųsti pardavimai@afsistemos.lt

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aukštaitijos filtravimo sistemos"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Vilniaus g. 44, 865552625, pardavimai@afsistemos.lt
Skelbimo data: 2015.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Aukštaitijos filtravimo sistemos"  Smėliuotojas - dažytojas

Pobūdis: Darbas laivų statykloje Suomijoje. Laivų smėliavimo - dažymo darbai.
Reikalavimai: Patirtis būtina.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Imk ir važiuok"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 867802044, info@imkirvaziuok.lt
Skelbimo data: 2015.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Imk ir važiuok"  Projektų vadovas

Pobūdis: • Naujų klientų paieška, santykių su jais užmezgimas, palaikymas;
• Kliento poreikių išsiaiškinimas ir sprendimų paieška ir pristatymas;
• Laboratorinės įrangos pardavimo projektų valdymas;
• Rinkos ir konkurencinės aplinkos analizė;
• Užsakymų administravimas, pardavimų planų vykdymas;
• Indėlis į rinkodaros strategijos įgyvendinimą;
• Prezentacijų/produktų pristatymų rengimas;
Reikalavimai: • Aukštasis išsilavinimas susijęs su fizika/chemija/inžinerija/gyvybės mokslais.
• Domėjimasis technologinėmis ir mokslo naujovėmis.
• Patirtis aktyviuose pardavimuose ir projektų valdyme.
• Puikūs bendravimo, koordinavimo, derybiniai įgūdžiai, gebėjimas aiškiai reikšti mintis.
• Motyvacija, aktyvumas, noras mokytis ir tobulėti.
• Savarankiškumas, gebėjimas efektyviai planuoti savo laiką.
• Puikus lietuvių, anglų kalbų mokėjimas. (Rusų privalumas)
• Reprezentatyvi išvaizda.
• Galimybė keliauti.
• B kat. vairuotojo pažymėjimas ir vairavimo patirtis (nuosavas automobilis – privalumas).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nano Vita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rinktinės g. 55, 868536916, info@nanovita.lt
Skelbimo data: 2015.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Nano Vita"  Kelio darbininkas

Pobūdis: Gatvių, šaligatvių dangų įrengimas, bortų, plytelių, trinkelių klojimas ir kiti aplinkos tvarkymo darbai.

Atlyginimas: 2500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kamitra" ir ko
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo 6A, 861531842, info@kamitra.lt
Skelbimo data: 2015.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Kamitra" ir ko  Pardavimų vadovas (-ė) (viešbučio paslaugos)

Pobūdis: Aktyvi naujų klientų paieška ir bendravimas su esamais;
komercinių pasiūlymų rengimas ir atsiskaitymų kontrolė;
pardavimų strategijos kūrimas ir įgyvendinimas;
nuolatinis konkurencinės aplinkos stebėjimas ir analizė
Informacijos apie viešbučio teikiamas paslaugas suteikimas verslo klientams, kelionių agentūroms ir pavieniams klientams;
Viešbučio teikiamų paslaugų pardavimas;
Rengti paslaugų pardavimų planą, biudžetą, užtikrinti jų įgyvendinimą;
Vykdyti aktyvius viešbučio paslaugų pardavimus;
Dirbti su rezervacijų/online sistemomis;
Reikalavimai: Universitetinis išsilavinimas;
anglų ir rusų kalbos mokėjimas būtinas.
aktyvių pardavimų patirtis;
noras dirbti, komunikabilumas, iniciatyvumas, orientacija į klientą;
savarankiškumas, organizuotumas, punktualumas, atsakomybė.
Bent 2 metų patirtis viešbučių ar turizmo srityje;
Vadovaujamo darbo patirtis;
Aktyvių pardavimų, derybų, marketingo įgūdžiai;
Analitinis mąstymas;
Galimybė vykti į komandiruotes;
Kompiuterinis raštingumas, Portje programos išmanymas būtų privalumas
Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1580 € (su mokesčiais)
Įmonė: Regina tourism service, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gėlių g. 5, Gm@comfort.lt
Skelbimo data: 2015.04.15

Atsiliepimai apie Regina tourism service, UAB  Inžinierius(-ė)-projektuotojas(-a)

Pobūdis: Sėkmingai dirbanti įmonė Perfect Wood Works Ltd, tiekianti medinius langus ir duris Anglijos rinkai, kuri specializuojasi tradicinių angliškų ‚sash‘ tipo langų, langų atsidarančių į lauką, Europietiškų dviejų vyrių sistemos langų bei laukinių durų gamyboje ir montavime, ieško inžinieriaus(-ės) – projektuotojo(-a).

Darbo pobūdis
-Langų ir durų projektavimas pagal individualius išmatavimus ir reikalavimus naudojant langų projektavimo programą;
-Projektų vietų lankymas, angų matavimas, pradinių brėžinių sudarymas;
-Klientų konsultavimas telefonu ir elektroniniu paštu;
-Informacijos ir patarimų teikimas bei bendradarbiavimas su pardavimų ir projektų vadybininkų komandomis;
-Statybos brėžinių interpretavimas ir konstruktyvių inžinierinių sprendimų pateikimas.
Reikalavimai: Sėkmingas kandidatas turės šiuos įgūdžius/išsilavinimą/patirtį:
-Gebėjimas skaityti ir suprasti architektinius brėžinius;
-Gebėjimas interpretuoti kliento reikalavimus ir juos komunikuoti kolegoms;
-Geri komunikacijos žodžiu ir raštu įgūdžiai anglų ir lietuvių kalbomis;
-Kompiuterinis raštingumas (MS Office, Excel);
-Patirtis arba noras išmokti dirbti su langų projektavimo programa;
-Klientų aptarnavimo įgūdžiai arba noras išmokti;
-Gebėjimas dirbti komandoje ir stresinėje aplinkoje;
-Universitetinis inžinerinis/architektinis išsilavinimas;
-Patirtis dirbant panašų darbą privalumas bet nebūtina.

Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: Perfect wood works Ltd
Miestas: Londonas
Kreiptis: 401 Footscray Road, 02088500112, info@perfectwoodworks.co.uk
Skelbimo data: 2015.04.15

Atsiliepimai apie Perfect wood works Ltd  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: Darbas autovežiu Lietuva - Europa - Lietuva
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas CE kategorija (būtina);
Pradinė profesinė kvalifikacija ට kodas" (galime padėti įgyti);
Darbo patirtis;
Noras dirbti, savarankiškumas, atsakingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Meistras"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Elektrėnų g. 8A, 869980211, jurate.tralas@gmail.com
Skelbimo data: 2015.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Meistras"  Santechnikas

Pobūdis: Požeminių komunikacijų:vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų montavimas.
Reikalavimai: Patirtis. Nuosavas automobilis.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AER energija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 863493877, aerenergija@gmail.com
Skelbimo data: 2015.04.15

Atsiliepimai apie UAB "AER energija"  Transporto vadybininkas - inžinierius

Pobūdis: - Vairuotojų apmokymas.
- Reikiamų dokumentų paruošimas: vairuotojams, administracijai, kitoms įstaigoms.
- Įmonės autotransporto techninė priežiūra (techninės apžiūros organizavimas, einamų detalių atsargų reguliavimas, tiekimas/užsakymas, bendravimas su servisais ir t.t.).
- Esant poreikiui laikinas vairuotojų pakeitimas.
- Ataskaitos: garažo, nurašomų detalių, tepalų ir t.t.
- Atsakomybė už įmonės nurašomą trumpalaikį turtą, tepalus.
- Vairuotojų darbo tabelių sudarymas, įmonės atstovavimas VKTĮ.
- Gebėjimas dirbti kompiuteriu.Smulkesnė informacija telefonu: +370 600 06 250

arba

CV siųsti SU PAREIGŲ PAVADINIMU el.paštu: info@pusbroliai.eu
Reikalavimai: - Panašaus darbo patirtis.
- Darbo pobūdį atitinkantis išsilavinimas.
- Sąžiningumas, darbštumas, punktualumas, kruopštumas, atsakingumas, be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pusbroliai"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Danės g. 15-504, info@pusbroliai.eu
Skelbimo data: 2015.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Pusbroliai"  Fermos darbuotojas

Pobūdis: Karvių melžimas Švedijoje.
Reikalavimai: Anglų kalbos mokėjimas - privalumas.

Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Erogrand"
Miestas: Švedija
Kreiptis: 866377622
Skelbimo data: 2015.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Erogrand"  Asmeninis vadybininkas (-ė) banke

Pobūdis: Darbas paslaugų privatiems klientams skyriuje. Skyriaus darbuotojai nuolat siekia suteikti kokybiškas konsultacijas privatiems klientams bei užtikrinti visapusišką ilgalaikių santykių stiprinimą. Paslaugų privatiems klientams skyriaus komanda ieško sau naujo komandos nario.


- Profesionalių konsultacijų ir finansinių rekomendacijų teikimas naujiems ir esamiems klientams;
- Banko paslaugų pardavimas privatiems klientams;
- Naujų ir esamų klientų poreikių analizė;
- Informacijos teikimas kitiems banko darbuotojams;
- Asistento ugdymas ir mokymas.
Reikalavimai: - Bent 1-erių metų darbo patirtis finansų institucijoje;
- Investavimo ir kreditavimo paslaugų žinios;
- Finansų maklerio licenzija arba įsipareigojimas per 6mėn. ją išsilaikyti;
- Aktyvi, iniciatyvi asmenybė;
- Puikūs laiko planavimo įgūdžiai ir analitinis mąstymas;
- Anglų kalba (žodžiu ir raštu);
- Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Emplonet"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Tumėno g. 4, 861828485, bankas@emplonet.lt
Skelbimo data: 2015.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Emplonet"  Brigadininkas (dirbantis meistras)

Pobūdis: Kelių gatvių tiesimo darbai, pagrindų ruošimas, bortų statymas, trinkelių, šaligatvio plytelių klojimas
Reikalavimai: Patirtis, brėžinių skaitymas, darbas su nivelyru

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EMA Via"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 88-805, 869955210, info@emagroup.lt
Skelbimo data: 2015.04.14

Atsiliepimai apie UAB "EMA Via"  Personalo vadybininkė

Pobūdis: - Darbuotojų paieška ir atranka;
- Naujų darbuotojų įvedimas ir adaptacijos kontrolė;
- Bendrovės personalo dokumentų (įdarbinimo, atleidimo, atostogų, darbo laiko apskaitos žiniaraščių, komandiruočių ir pan.) tvarkymas bei administravimas;
- Su personalu susijusių duomenų ir ataskaitų rengimas;
- Pagalba įgyvendinant įvairius su personalu susijusius projektus;
- Darbdavio įvaizdžio formavimas, vidinės komunikacijos tobulinimas, organizacijos kultūros formavimas;
- Metinių pokalbių su darbuotojai organizavimas;
- ISO 9001 kokybės sistemos palaikymas bei tobulinimas;
- Darbuotojų vertinimo, motyvavimo bei lojalumo skatinimo sistemų rengimas, įgyvendinimas, tobulinimas;
- Darbuotojų nuomonės tyrimų vykdymas, rezultatų analizė, veiklos tobulinimo planų sudarymas ir įgyvendinimas;
- Darbuotojų mokymų organizavimas;
- Darbo saugos sistemos koordinavimas
Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas (verslo vadybos arba žmogiškųjų išteklių srityse būtų privalumas);
- Sėkminga darbo patirtis personalo srityje;
- Domėjimasis psichologija, darbuotojų paieškos bei atrankos metodų išmanymas;
- Darbo santykius reglamentuojančių įstatymų išmanymas;
- Geros lietuvių kalbos žinios (žodžiu ir raštu);
- Puikūs bendradarbiavimo ir bendravimo įgūdžiai;
- Iniciatyvumas, organizuotumas ir pozityvumas;
- Atsakingumas, orientacija į rezultatą, analitinis mąstymas;
- Noras mokytis ir tobulėti personalo srityje;
-Aukštas kompiuterinis raštingumas;

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fire experts"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60, 868584932, a.lukosius@fire-experts.lt
Skelbimo data: 2015.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Fire experts"  Padavėja/barmėnė

Pobūdis: Darbo pobūdis:
Darbas Norvegijos viešbutyje. Darbas sezoninis (3mėn), yra galimybė dirbti ilgiau (priklauso nuo viešbučio).

Privalumai:
Panašaus darbo patirtis

Mes jums siūlome:
Mes jums garantuojame socialines garantijas, nemokamą apgyvendinimą, nemokamą maitinimą.

Atlyginimas: nuo 870 Eur.

Kita informacija:
CV siųskite anglų kalba el. paštu personalas@ssolution.lt
Reikalavimai: Geros anglų kalbos žinios.
Darbo patirtis.
Darbštumas.

Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Service solution"
Miestas: Norvegija
Kreiptis: Žirmūnų, 852157196, personalas@ssolution.lt
Skelbimo data: 2015.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Service solution"  Kambarinė - viešbučio darbuotoja

Pobūdis: Darbo pobūdis:
Kambarių valymas, pagalba kitam personalui, pagalba virtuvėje ir viešbučio restorane.

Mes jums siūlome:
Mes jums garantuojame socialines garantijas, nemokamą apgyvendinimą, nemokamą maitinimą. Atlyginimas (atskaičiavus mokesčius) nuo 870 Eur (3000 Lt). CV siųskite anglų kalba personalas@ssolution.lt
Reikalavimai: Geros anglų kalbos žinios;
Darbštumas;
Atsakingumas.

Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Service solution"
Miestas: Norvegija
Kreiptis: Žirmūnų, 852157196, personalas@ssolution.lt
Skelbimo data: 2015.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Service solution"  Stalius

Pobūdis: Darbo pobūdis:
Įvairūs statybos darbai.

Mes jums siūlome:
Nuo 90kr. per valandą;
Socialines garantijas;
Papildomą draudimą;

Kita informacija:
Būsto nuomos kaina mėn. 2000kr.

CV siųsti anglų k. el. paštu personalas@ssolution.lt
Reikalavimai: Staliaus patirtis;
Geri anglų kalbos įgūdžiai;

Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Service solution"
Miestas: Švedija
Kreiptis: 852157196, personalas@ssolution.lt
Skelbimo data: 2015.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Service solution"  Pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: - Įmonės teikiamų paslaugų pardavimas Lietuvos ir užsienio rinkai;
- Naujų klientų paieška, komercinių pasiūlymų rengimas;
- Susitikimai, komandiruotės derybos Lietuvoje ir užsienyje;
- Santykių palaikymas su esamais klientais;
- Ataskaitų rengimas.
Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas;
- Bent vienerių metų darbo patirtis pardavimų srityje;
- Komunikabilumas, rezultato siekimas, iniciatyvumas;
- Anglų kalbos žinios žodžiu
- Vairuotojo pažymėjimas, nuosavas automobilis.

CV su nuotrauka siųsti cv@trackingmap.eu su prierašu "Pardavimų vadybininkas (-ė)"

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Medium group"
Miestas: Vilnius / Šiauliai
Kreiptis: Totorių g. 3-2, Vilnius, cv@trackingmap.eu
Skelbimo data: 2015.04.13

Atsiliepimai apie UAB "Medium group"  Nekilnojamo turto vadybininkas

Pobūdis: Ieškome naujo žmogaus, kuris prisijungtų prie inovatyvios ir iššūkių nebijančios kompanijos. Mūsų darbe kiekviena diena yra išskirtinė. Jums nereikės visą dieną nuobodžiauti prie kompiuterio ekrano ar dirbti tik biure "su dokumentais”. Nuolatinis bendravimas su klientais ne tik telefonu, bet ir gyvai reikalauja pardavimo, derybų, psichologijos, laiko planavimo žinių, komunikabilumo, neblėstančios motyvacijos. JOKIOS monotonijos ir JOKIŲ lubų tobulėjimui bei augimui!

Reikalavimai: Gyvenime daugiau pasiekia tie, kurie stengiasi, nuolat auga, nestovi vietoje ir tobulėja!
Norime susipažinti tik jei esate:
- darbštus ir verslus;
- ambicingas ir siekiantis aukštų rezultatų;
- pasižymintis vidine disciplina ir sąžiningumu;
- turintis vairuotojo pažymėjimą ir nuosavą automobilį.

Privalumai:
- anglų ir rusų kalbų mokėjimas;
- darbo su pardavimais patirtis;
- derybų įgūdžiai;

Mes jums siūlome: - Draugišką, linksmą kolektyvą;

- Patogu Kaune biurą;

- Pradinius mokymus;

- Dinamišką, įdomų darbą;

- Altyginimą priklausantį nuo darbo rezultatų.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Turto unija"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanoriu pr.135, 860126292, oteletnikova@gmail.com
Skelbimo data: 2015.04.13

Atsiliepimai apie UAB "Turto unija"  Skydinių namų projektuotojas

Pobūdis: Įmonė ieško skydinių - karkasinių namų projektuotojo, kuris užsiimtų:
- Skydinių karkasinių namų brėžinių ruošimas, projektavimas
- Darbas su SEMA, ArchiCAD, Dietrich projektavimo programa arba kt.
- Darbas su AutoCAD
- Komandiruotės į užsienį, projektų sprendimų derinimas su užsakovais
Reikalavimai: - Savarankiškumas, atsakingumas
- Patirtis su SEMA ar kt. projektavimo programomis
- Anglų kalba (bent pagrindai)
- Konstrukcijų išmanymas, žingeidumas
- Noras tobulėti

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekobūstas"
Miestas: Vilnius, Panevėžys
Kreiptis: Verslo I g. 7, 868789686, info@ecobustas.lt
Skelbimo data: 2015.04.13

Atsiliepimai apie UAB "Ekobūstas"  Transporto vadybininkas

Pobūdis: Vietinio krovinių gabenimo organizavimas visoje Lietuvos teritorijoje (įvairaus dydžio krovinių surinkimas ir paskirstymas pagal iš anksto nustatytą ir suderintą su klientais grafiką);
vairuotojų darbo organizavimas, užduočių paskirstymas, maršrutų sudarymas;
transporto ir krovinių judėjimo kontrolė, darbas su sekimo sistemomis;
pervežimo dokumentų administravimas, transporto rodiklių analizė;
iškilusių problemų sprendimas;
ataskaitų rengimas.
Reikalavimai: Sėkminga darbo patirtis transporto srityje, organizuojant vairuotojų darbą (ne mažiau 2 metų);
aukštasis išsilavinimas transporto vadybos srityje - privalumas;
atsakingas požiūris į darbą;
puikūs bendravimo įgūdžiai;
organizuotumas, iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.

Įmonė siūlo:
konkurencingą darbo užmokestį;
draugišką darbinę atmosferą sėkmingai veikiančioje įmonėje;
profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes.

Konfidencialumą garantuojame.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@celsus.lt
Skelbimo data: 2015.04.13

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Plytelių klijuotojas

Pobūdis: Grindų,sienų plytelių klijavimas (dūdeli plotai)
Reikalavimai: Patirtis plytelių klijavimas dideliuose plotuose.
Atlyginimas pagal susitarimą ir darbo rezultatus

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agranga"
Miestas: Vilnius, Kaunas
Kreiptis: 860673000
Skelbimo data: 2015.04.13

Atsiliepimai apie UAB "Agranga"  Vairuotojas

Pobūdis: Ieškome tarptautinių reisų vairuotojų su patirtimi.Darbas po vieną žmogų kabinoje su vilkiku ir tentine užuolaidine puspriekabe. Maršrutai Vokietija – Ispanija(Prancūzija, Italija) – Vokietija. Kadencijos trukmė 6 savaitės, po kadencijos 3 savaitės poilsis. Transportu iki darbo vietos pasirūpiname.
Reikalavimai: Greita orientacija, dokumentacijos išmanymas ir patirtis Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje būtų privalumas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "TL transport"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų 2, 868684067
Skelbimo data: 2015.04.13

Atsiliepimai apie UAB "TL transport"  CE vairuotojui kadencijomis D,FR

Pobūdis: Arbas vakarų Europoje (D,FR). Kadencijos trukmė pagal susitarimą.
EURO5 DAF vilkikai, tentines puspriekabės.

Nuvažiavimas ir grįžimas į LT su savu sunkvežimiu.

55 eur, kalendorines dienos.
Stabilus laiku mokamas atlyginimas
Reikalavimai: CE kategorijos, patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: A. Repečkos PĮ
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868746941, repecka@inbox.lt
Skelbimo data: 2015.04.24

Atsiliepimai apie A. Repečkos PĮ  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Darbas vilkiku vakarų europoje (Belgija-Prancūzija)
Reikalavimai: CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas, 95 kod.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainex"
Miestas: Joniškis
Kreiptis: žemaičių, 868637777, kestas@ainex.lt
Skelbimo data: 2015.04.13

Atsiliepimai apie UAB "Ainex"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: VILKIKO VAIRUOTOJUI DARBUI EUROPOJE SU ŠALDYTUVU
Reikalavimai: PATIRTIS

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Angleras"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 861450602
Skelbimo data: 2015.04.13

Atsiliepimai apie UAB "Angleras"  Fasadų apšiltintojas (ventiliuojami)

Pobūdis: Reikalingi fasadu apsiltintojai brigada, firma ar pavieniai darbininkai su patirtimi (ventiliuojamų fasadų apšiltinimo darbai (Aliuminis karkasas, vata, priešvėjinė vata, fibrocementinė Eternit plokštė)
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "G&J group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Technikos g. 7, 860998834, jonas@gjgroup.lt
Skelbimo data: 2015.04.13

Atsiliepimai apie UAB "G&J group"  Fasadų apšiltintojas (ventiliuojami)

Pobūdis: Reikalingi fasadu apsiltintojai brigada, firma ar pavieniai darbininkai su patirtimi (ventiliuojamų fasadų apšiltinimo darbai (Aliuminis karkasas, vata, priešvėjinė vata, fibrocementinė Eternit plokštė)
Reikalavimai: Patirtis

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "G&J group"
Miestas: Jonava
Kreiptis: 860998834, jonas@gjgroup.lt
Skelbimo data: 2015.04.13

Atsiliepimai apie UAB "G&J group"  Tarptautiniu reisų vairuotojas

Pobūdis: Krovinių pervežimai vakarų Europoje (Vokietija - Prancūzija); darbas "kadencijomis"
Reikalavimai: Vairuotojo CE kategorija; 95 kodas;Tolimųjų reisų vairuotojo patirtis vakarų Europoje ne mažesnė, nei 1 metai; Sąžiningumas, savarankiškumas, gera koordinacija.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aurasta"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Stoties 49, 8 699 81010, aurastaUAB@gmail.com
Skelbimo data: 2015.04.13

Atsiliepimai apie UAB "Aurasta"  Mūrininkas

Pobūdis: Reikalingi mūrininkai darbui Belgijoje. Atlyginimas nuo 1500 Eurų. Apgyvendinimą ir kelionę apmoka įmonė.
Reikalavimai: Darbo išmanimas.
Darbštumas.
Atsakingumas.
Anglų kalbos pagrindai (privalumas)
Vairuotojo pažymėjimas (privalumas)

Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kadasta"
Miestas: Belgija
Kreiptis: 867613884
Skelbimo data: 2015.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Kadasta"  Web programuotojas (-a)

Pobūdis: Internetinių svetainių kūrimas, administravimas, atnaujinimas.
Reikalavimai: Sugebėjimas kurti internetines svetaines ir noras dirbti.

Darbas biure 8-17val.

CV ir motyvacinį laišką siųsti el.paštu: info@websalonas.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gudesta"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: S. Kerbedžio, 8 615 83807, info@websalonas.lt
Skelbimo data: 2015.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Gudesta"  Vairuotojas

Pobūdis: Autovežio vairuotojas, darbas ES šalyse.
Reikalavimai: CE kategorija, 95 kodas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: A. Štaro įmonė
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 865539955, alfredas.staras@gmail.com
Skelbimo data: 2015.04.10

Atsiliepimai apie A. Štaro įmonė  Vertėja/projektų vadovė

Pobūdis: - MB "AJ Projects" - vetimų biuras, teikiantis kokybiškas vertimo iš/į anglų, rusų, vokiečių, prancūzų, latvių, norvegų, lenkų, italų, ispanų ir kitas kalbas (visą verčiamų kalbų sąrašą galima rasti www.ajprojects.lt) paslaugas. Be vertimo paslaugų taip pat teikiamos tekstų redagavimo, maketavimo ir vertimų tvirtinimo (vertėjo arba notaro parašu) bei garso ir vaizdo įrašų transkribavimo paslaugos. Bendradarbiaujama su daugybe kvalifikuotų kalbų specialistų, kurie specializuojasi įvairiose vertimų srityse – nuo socialinio pobūdžio tekstų iki teisės, ekonomikos, medicinos, biochemijos ir t.t. Tokiu būdu užtikrinama nepriekaištinga ir klientų lūkesčius atitinkanti vertimo paslaugų kokybė.

Šiuo metu įmonė plečia savo veiklą ir prie esamos komandos kviečia prisijungti dar vieną narį. Ieškome atsakingo, darbštaus, iniciatyvaus žmogaus projektų vadovo/ anglų kalbos vertėjo pareigoms užimti. Darbo pobūdis:
-bendravimas (bendradarbiavimas) su esamais ir būsimais klientais, projektų vadovais ir kitais vertėjais bei redaktoriais.
- tekstų/dokumentų vertimas raštu iš/į anglų kalbą;
- tekstų redagavimas.
- geros nuotaikos skleidimas mūsų biure :)
Reikalavimai: - puikios lietuvių ir anglų kalbos žinios;
- aukštasis filologinis (anglų) išsilavinimas;
- geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (maketavimo pagrindai).
- įgyta vertėjo profesinė kvalifikacija;
- vertimo patirtis;
- kitų užsienio kalbų mokėjimas (rusų);
- darbo vertimų biure patirtis;
- geras humoro jausmas :)

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "AJ projects"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Liejyklos g. 3, 867427369, info@ajprojects.lt
Skelbimo data: 2015.04.10

Atsiliepimai apie MB "AJ projects"  Statybos vadovas

Pobūdis: Gyvenamųjų namų renovacija
Reikalavimai: Atestacija, darbo patirtis.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Panevėžio statybos trestas" Vilniaus filialas "Genranga"
Miestas: Vilkaviškis
Kreiptis: 868746693, abukaltas@pst.lt
Skelbimo data: 2015.04.10

Atsiliepimai apie AB "Panevėžio statybos trestas" Vilniaus filialas "Genranga"  Kaustytojas - stiklintojas

Pobūdis: - Medinių langų kaustymas ir stiklinimas;
- Kiti pagalbiniai darbai.
Reikalavimai: - Analogiško darbo patirtis;
- Iniciatyvumas, kruopštumas, atsakingumas;
- Gebėjimas dirbti komandoje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Wooden windows"
Miestas: Jonava
Kreiptis: 861574773, info@windows4uk.eu
Skelbimo data: 2015.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Wooden windows"  Oracle BI programuotojas (-a)

Pobūdis: Oracle business intelligence 11g sistemos instaliavimas,
Oracle DB 11gR2 instaliavimas,
Duomenų pl/sql scriptais užkėlimas,
Ataskaitų programavimas (XML, XSL, Java),
OLAP kubų ruošimas su Oracle BI Administration įrankiu.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas IT srityje,
Geras Oracle RDBMS (11g) išmanymas,
Praktinė Oracle PL/SQL programavimo patirtis,
ETL procesų išmanymas,
Analitinių funkcijų išmanymas (Oracle Analytic functions),
Gebėjimas agreguoti ir analizuoti informaciją, duomenų apdorojimo išmanymas,
Imlumas žinioms ir pasirengimas mokytis,
Orientacija į atliekamų darbų kokybę ir įsipareigojimų vykdymą,
Savarankiškumas, kruopštumas, atidumas.


Mes siūlome

Draugiškų ir kompetentingų kolegų kolektyvą;
Darbo rinką ir darbo pobūdį atitinkantį atlyginimą;
Darbo vietą patogioje miesto dalyje, netoli centro (Žalgirio g.), be parkavimo problemų;
Lankstų darbo grafiką;
Stalo futbolą ir laisvalaikį su kolegomis pirtelėje, boulinge ar kt.;
Visas darbui reikalingas priemones.Kviečiame siųsti savo CV el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g., 852107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2015.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  Inžinierius-konstruktorius

Pobūdis: Skubiai ieškomas konstruktorius-inžinierius.
Darbo pobūdis:
konstrukcijų projektavimas, brėžinių rengimas, sąmatos pateikimas.
Įmonė užsiima stiklo/metalo konstrukcijų projektavime, gamyboje ir montavime.

Atlyginimas pagal susitarimą.
Siųsti CV: info@mft.lt
Reikalavimai: Autocad programa;
vairuotojo teisės

Privalumai:
patirtis;
anglų ir rusų kalbos mokėjimas;
nuosavas automobilis.

Atlyginimas: 2500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MFT Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr.62, 852417777, info@mft.lt
Skelbimo data: 2015.04.10

Atsiliepimai apie UAB "MFT Vilnius"  Suvirintojas

Pobūdis: Work in Norway for the construction industry.
Reikalavimai: • Working experience as a welder
• Valid welding certificates (135-136; 111; TIG; MAG.)
• B category driving license and EU passport

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Merlionas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Danes 6, 846433134, hr@merlionas.com
Skelbimo data: 2015.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Merlionas"  Vejos pjovėjas-krūmų genėtojas

Pobūdis: Berlyno rajone nuo birželio mėn. reikalingi vejos pjovėjai, medelių - krūmų genėtojai. Darbas nuo 7val. iki 15 val.
Reikalavimai: Fizinė ištvermė, žalingų įpročių neturėjimas, vokiečių k. pagrindai.

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic optimal solutions"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Svajonės g., 865511433, office@bosolutions.lt
Skelbimo data: 2015.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Baltic optimal solutions"  Pagalbinis darbuotojas

Pobūdis: Vokietijoje reikalingas pagalbinis darbuotojas gyvulininkystės ir žemdirbystės ūkyje. Darbas pastovus pas ūkininką. Apgyvendinimas vietoje.
Reikalavimai: Traktoristo teisės, vokiečių k.pagrindai.

Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic optimal solutions"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Svajonės g., 865511433, office@bosolutions.lt
Skelbimo data: 2015.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Baltic optimal solutions"  Nekilnojamojo turto bendrovės vadybininkas

Pobūdis: Darbo pobūdis:
- Skambinimas, naujų klientų paieška ir pritraukimas;
- Darbas su vidinėmis duomenų bazėmis;
- Bendravimas ir ryšių palaikymas su esamais klientais;
- Dirbti galima bet kuriuo metu, kada įmanoma priskambinti potencialiems klientams.
- Atlyginimas skaičiuojamas nuo pardavimų. Galimybė uždirbti neribotai.
Reikalavimai: Geri bendravimo ir derybų įgūdžiai;
Puikūs planavimo įgūdžiai;
Pareigingumas, atsakingumas, ambicingumas;
Sąžiningumas;
Iniciatyvumas, pozityvumas;
Sugebėjimas dirbti savarankiškai;
Vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sostinės būstas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šeimyniškių g. 23/ Raitininkų g. 2, (8) 611 198 12, info@sostinesbustas.lt
Skelbimo data: 2015.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Sostinės būstas"  Nekilnojamojo turto brokeris

Pobūdis: Nekilnojamojo turto objektų paieška;
Objektų apžiūrų organizavimas;
Nekilnojamojo turto rinkos analizė;
Klientų konsultavimas, jų poreikių analizė;
Pastovus kontaktų palaikymas su klientais;
Naujų klientų paieška;
Derybos ir sutarčių sudarymas;
Pirkimo – pardavimo, nuomos procesų administravimas;
Reikalavimai: Geri bendravimo ir derybų įgūdžiai;
Puikūs planavimo įgūdžiai;
Pareigingumas, atsakingumas, ambicingumas;
Sąžiningumas;
Iniciatyvumas, pozityvumas;
Sugebėjimas dirbti savarankiškai;
Vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sostinės būstas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šeimyniškių g. 23/ Raitininkų g. 2, (8) 611 198 12, info@sostinesbustas.lt
Skelbimo data: 2015.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Sostinės būstas"  Ekspedicijos vadybininkas

Pobūdis: Aktyvi vežėjų paieška Pabaltijo, Baltarusijos, Lenkijos rinkose;
Ryšių su esamais vežėjais palaikymas;
Tarptautinių pervežimų organizavimas, iškilusių problemų sprendimas, vežėjų darbo kontrolė.
Reikalavimai: Patirtis transporto srityje;
geros rusų ir lenkų kalbos žinios;
derybiniai įgudžiai;
motyvacija.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 4000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Benefisus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Odminių g. 8, 869827910, darbas@benefisus.lt
Skelbimo data: 2015.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Benefisus"  Vairuotojas CE kategorija

Pobūdis: Reikalingas vairuotojas maršrutui: Vokietija, Prancūzija, Olandija, Belgija, Šveicarija.
Reikalavimai: Darbo patirtis ne mažesnė nei 1 m. Europoje,
Skaitmeninė vairuotojo kortelė,
Medicininė pažyma apie tinkamumą dirbti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: R. Tubelio įmonė
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 8 69982672, 8 65682805, zivile.c.e@gmail.com
Skelbimo data: 2015.04.09

Atsiliepimai apie R. Tubelio įmonė  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: * sutarčių su užsakovais sudarymas, jų vykdymas ir kontrolė iki apmokėjimo;
* statybos darbų organizavimas objektuose ir atliekamų darbų vykdymo kokybės kontrolė;
* aktyvus bendravimas su jau esamais klientais.
Reikalavimai: * aukštasis inžinerinis-statybinis išsilavinimas;
* darbų vadovo darbo patirtis, geri derybų įgūdžiai;
* geri užsienio kalbų, t.y. rusų, anglų k. įgūdžiai;
* vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elitėja"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 6, 8 610 08090, info@eliteja.lt
Skelbimo data: 2015.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Elitėja"  Vyr. buhalteriui (-ei)

Pobūdis: • Buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių apskaitos dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo;
• Apskaitos procesų vystymas ir kontrolė;
• Įmonės rodiklių analizė, ataskaitų teikimas vadovams;
• Mokesčių apskaita, ataskaitų sudarymas ir pateikimas valstybinėms institucijoms;
• Ūkinių ir finansinių operacijų apskaitos teisėtumo užtikrinimas;
• Bendravimas su įmonės auditoriais;
• Vadovų konsultavimas apskaitos ir mokesčių klausimais;
• Kitos, su buhalterine apskaita ir įmonės finansais susijusios užduotys.
Reikalavimai: • Aukštasis išsilavinimas buhalterijos, ekonomikos, finansų srityje (teisinis išsilavinimas būtų privalumas);
• Vyr. buhalterio darbo patirtis;
• Darbo patirtis su Finvalda programa;
• LR teisės aktų ir VAS išmanymas;
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office, Excel);
• Analitinis mąstymas, atsakingumas, kruopštumas, geri bendravimo bei darbo organizavimo gebėjimai.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Žemės plėtra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.Vienuolio, (85) 2125400, vaida@zemespletra.lt
Skelbimo data: 2015.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Žemės plėtra"  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: * statybos darbų organizavimas objektuose ir atliekamų darbų vykdymo kokybės kontrolė;
* statybos darbų terminų vykdymo kontrolė;
* techninės dokumentacijos ruošimas ir tvarkymas, brėžinių skaitymas;
* vadovavimas pavaldžių darbuotojų grupei;
* darbų saugos ir darbo kokybės užtikrinimas;
* objektui numatytų resursų kontrolė, medžiagų tiekimo užtikrinimas;
* aktyvus bendravimas su jau esamais klientais.

Darbas Joniškyje arba Kupiškyje.

Siunčiant CV prašome, nurodyti - Statybos darbų vadovas.
Reikalavimai: * aukštasis inžinerinis-statybinis išsilavinimas;
* ne mažesnė kaip 3-5 metai darbų vadovo darbo patirtis, geri derybų įgūdžiai;
* ypatingų statinių statybos darbų vadovo ir tech. priežiūros atestatas;
* gebėjimas sistemiškai organizuoti darbus;
* koordinuoti statybos objektų darbą;
* gera darbo kompiuteriu (MS office (ypatingai Excel, Word programomis), Autocad) praktika;
* konfliktinių situacijų valdymo įgūdžiai;
* geri užsienio kalbų, t.y. rusų, anglų k. įgūdžiai;
* vairuotojo pažymėjimas ir automobilis (darbas biure bei išvykose po objektus) (būtų privalumas).

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Indema"
Miestas: Šiauliai, Kupiškis, Joniškis
Kreiptis: 8 655 01019, info@indema.lt
Skelbimo data: 2015.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Indema"  DARBŲ VADOVAS (santechnikos srityje)

Pobūdis: - koordinavimas/vadovavimas santechnikų komandai;
- sąmatų skaičiavimas
- medžiagų tiekimas
Reikalavimai: - santechnikos darbų atestatas - didelis privalumas;
- panašios srities darbo patirtis - būtina;
- fizinė ištvermė;
- atsakingumas ir punktualumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "PAKOM"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g. 36, 864580800, info@pakom.lt
Skelbimo data: 2015.04.08

Atsiliepimai apie UAB "PAKOM"  Slaugytoja

Pobūdis: Norėdami papildyti mūsų komandą mes skubiai ieškome:

Prefesionalių sveikatos priežiūros slaugytojų su aukštesniuoju išsilavinimu darbui intensyviojoje slaugoje

Mes siūlome patrauklų atlyginimą ir galimybę pasirinkti darbo vietą

Mes siūlome:
- Neterminuotą darbo sutartį
- Patrauklų atlyginimą
- Kelionės išlaidų padengimą ir gyvenamosios vietos suradimą
- Galimybę laisvai planuotis atostogas
- Visas socialines garantijas
- Darbą draugiškame kolektyve

CV siųsti adresu: linaa.kielaite@gmail.com
Reikalavimai: - Bent trijų metų slaugos išsilavinimas
- Patirtis intensyviojoje slaugoje
- Vokiečių kalba
- Mokėjimas dirbti komandoje
- Mokėjimas priimti sprendimus savarankiškai
- Lankstumas ir patikimumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: G&W Ambulanter Pflegedienst
Miestas: Vokietija
Kreiptis: linaa.kielaite@gmail.com
Skelbimo data: 2015.04.08

Atsiliepimai apie G&W Ambulanter Pflegedienst  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: * sutarčių su užsakovais sudarymas, jų vykdymas ir kontrolė iki apmokėjimo;
* statybos darbų organizavimas objektuose ir atliekamų darbų vykdymo kokybės kontrolė;
* statybos darbų terminų vykdymo kontrolė;
* techninės dokumentacijos ruošimas ir tvarkymas, brėžinių skaitymas;
* vadovavimas pavaldžių darbuotojų grupei;
* darbų saugos ir darbo kokybės užtikrinimas;
* objektui numatytų resursų kontrolė, medžiagų tiekimo užtikrinimas;
* aktyvus bendravimas su jau esamais klientais.
Reikalavimai: * aukštasis inžinerinis-statybinis išsilavinimas;
* ne mažesnė kaip 3-5 metai darbų vadovo darbo patirtis, geri derybų įgūdžiai;
* ypatingų statinių statybos darbų vadovo ir tech. priežiūros atestatas;
* gebėjimas sistemiškai organizuoti darbus;
* koordinuoti statybos objektų darbą;
* gera darbo kompiuteriu (MS office (ypatingai Excel, Word programomis), Autocad) praktika;
* konfliktinių situacijų valdymo įgūdžiai;
* geri užsienio kalbų, t.y. rusų, anglų k. įgūdžiai;
* vairuotojo pažymėjimas ir automobilis (darbas biure bei išvykose po objektus) (būtų privalumas).

Darbas Kupiškyje.

Susidomėjus šia darbo pozicija, prašom siųsti savo CV adresu - info@indema.lt temoje nurodant - "Statybos darbų vadovas"

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Indema"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 8 655 01019, info@indema.lt
Skelbimo data: 2015.04.08

Atsiliepimai apie UAB "Indema"  Nekilnojamojo turto brokerio (-ės)

Pobūdis: – Tarpininkavimas perkant, parduodant nekilnojamąjį turtą;

– Darbas su esamais klientais bei naujų klientų paieška;

– Konsultavimas nekilnojamojo turto klausimais;

– Nekilnojamojo turto rinkos analizavimas.
Reikalavimai: – Orientacija į rezultatą;

– Entuziazmas, verslumas, pareigingumas;

– Pastovus bendro tikslo siekimas;

– Sugebėjimas dirbti savarankiškai;

– Vairuotojo pažymėjimas, automobilis;

– Darbo kompiuteriu įgūdžiai;

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kipneta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.Matulaičio a. 11, 862616000, info@namai-international.lt
Skelbimo data: 2015.04.08

Atsiliepimai apie UAB "Kipneta"  Virtuvės darbuotoja

Pobūdis: Valyti daržoves , plauti indus
Reikalavimai: Be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Maistas visiems"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 176, 8 687 92327
Skelbimo data: 2015.04.08

Atsiliepimai apie UAB "Maistas visiems"  Vyr. teisininkas

Reikalavimai: Darbdavio aprašymas:
RETAL Lithuania - moderni ir sparčiai besiplečianti, PET ruošinių gamyboje savo veiklą koncentruojanti tarptautinė kompanija, priklausanti RETAL Industries įmonių grupei, vykdanti stambius tarptautinius projektus visuose Europos regionuose. Pagrindiniai Bendrovės klientai yra tarptautiniai ir vietiniai gaiviųjų gėrimų, alaus ir gazuotų gėrimų gamintojai.

Darbo pozicija:
Vyr. teisininkas

Darbo vieta:
Konstitucijos pr. 7, Vilnius

Darbo pobūdis:
Teisinė parama RETAL EU grupės Bendrovėms.

Pagrindinės atsakomybės: rengia, revizuoja RETAL EU regiono Bendrovių komercines sutartis; administruoja Bendrovių skolininkų bylas; atsako už RETAL EU regiono Bendrovių teisinių procesų organizavimą ir koordinavimą, sudėtingų teisinių ginčų sprendimą; teikia pagalbą Bendrovių vadovams kitais teisiniais klausimais; dalyvauja rengiant ir įgyvendinant įmonių politikas.

Reikalavimai:
Aukštasis išsilavinimas teisės (komercinės teisės) srityje; 5 metų analogiško darbo patirtis tarptautinėse kompanijose ar dirbant su tarptautiniais projektais; vokiečių ir anglų kalbos (įgudusio vartotojo lygiu); kompiuterinės žinios (MS Office programų paketas); vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).
Asmeninės savybės: galintis savarankiškai dirbti, suprantantis verslo ir komercinės teisės problemas, kruopštus, gebantis dirbti savarankiškai.

Įmonė siūlo:
Įdomų darbą tarptautinėje aplinkoje;
Patrauklų atlygio paketą.

Atlyginimas:
2840 EUR (su mokesčiais).

Kita informacija:
Siųskite savo gyvenimo aprašymą (CV) el. paštu personalas@retaleurope.lt, su nuoroda "Vyresnysis teisininkas".
Informuosime tik atrinktus kandidatus;
Konfidencialumas garantuojamas.

Atlyginimas: 2840 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RETAL Lithuania"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861532114, personalas@retal.lt
Skelbimo data: 2015.04.08

Atsiliepimai apie UAB "RETAL Lithuania"  Paruošėjas dažymui - dažytojas

Pobūdis: UAB "Martonas" ieško AUTOMOBILIŲ PARUOŠĖJO DAŽYMUI – DAŽYTOJO darbui kėbulų servise Vilniuje, Galgiuose.
Reikalavimai: - analogiško darbo patirtis;
- kruopštumas;
- noras dirbti ir užsidirbti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1130 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Martonas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Barsukynės g.15, 8612 22824, bendrove@martonas.lt
Skelbimo data: 2015.04.07

Atsiliepimai apie UAB "Martonas"  Darbininkas

Pobūdis: Pakrovimas , iskrovimas. Komandyruotes I kitus LT miestus
Reikalavimai: Darbstumas, atsakingumas

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: Sauliaus Jakubausko IDV
Miestas: Druskininkai
Kreiptis: 861588499, saulius.jakubauskas@gmail.com
Skelbimo data: 2015.04.07

Atsiliepimai apie Sauliaus Jakubausko IDV  Vairuotojas

Pobūdis: Darbas su 12toniu, su liftu, po Vokietiją.
Reikalavimai: C arba CE kategorija
95 kodas
BŪTINA Vokiečių kalba
Fizinė ištvermė
Atsakingumas
Noras dirbti ir užsidirbti

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Domotransa"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 869826608
Skelbimo data: 2015.04.07

Atsiliepimai apie UAB "Domotransa"  Vairuotojas

Pobūdis: Reikalingi tolimųjų reisų vairuotojai darbui Europoje ir Lietuvoje Pagrindiniai maršrutai Europoje: Danija - Ispanija - Danija, Vokietija - Prancūzija - Vokietija, Švedija - Ispanija - Švedija, Lietuvoje: Lietuva - Vokietija - Lietuva, Lietuva - Prancūzija - Lietuva, Lietuva - Ispanija - Lietuva, Lietuva - Suomija - Lietuva, Lietuva - Švedija - Lietuva
Reikalavimai: CE kategorija, ADR pažymėjimas, užsienio kalbos pagrindai ( anglų arba vokiečių), sąžiningumas, atsakingumas, vairuotojo darbo laiko ypatumų išmanymas.

Atlyginimas: 1900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Magnum iter"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lentvario 7, 865574505, grazina@magnumiter.lt
Skelbimo data: 2015.04.07

Atsiliepimai apie UAB "Magnum iter"  Automobilio kėbulo geometrijos atstatymo meistras

Pobūdis: Automobilių kėbulo remontas
Reikalavimai: Patirtis

Atlyginimas: 3000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Resauto"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: 868779092, svencionisdarius@gmail.com
Skelbimo data: 2015.04.04

Atsiliepimai apie UAB "Resauto"  Projektų vadovas - vertėjas

Pobūdis: Turime įvairių darbų bei projektų, kuriems reikalingas asmuo, mokantis olandų kalbą. Darbas gerai apmokamas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EPDM sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 29, 3 korp., 85-2788146, info@epdm.lt
Skelbimo data: 2015.04.03

Atsiliepimai apie UAB "EPDM sistemos"  Automobilių dažymo technikas / technologas

Pobūdis: Automobilių dažymo technologinio proceso pristatymas ir demonstravimas;
Esamų ir naujų dažymo medžiagų bei procesų bandymas, vertinimas;
Klientų apmokymas,
Klientų konsultavimas ir techninė pagalba;
Naujų produktų pristatymas esamiems ir naujiems klientams;
Darbas Lietuvoje ir užsienyje.
Reikalavimai: Noras mokytis ir tobulėti;
Darbo patirtis panašioje srityje, automobilių dažyme;
Puikūs bendravimo įgūdžiai;
Gebėjimas analizuoti problemas;
Vairuotojo pažymėjimas;
Geri darbo su kompiuteriu įgūdžiai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic car color service"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Statybininkų, 869806783, arturas.ginkus@inbox.lt
Skelbimo data: 2015.04.03

Atsiliepimai apie UAB "Baltic car color service"  Mūrininkas

Pobūdis: Skubiai ieškome profesionalių, atsakingų mūrininkų.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Lintada"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 860224045; 864795795, info@lintada.lt
Skelbimo data: 2015.04.03

Atsiliepimai apie MB "Lintada"  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: Darbų organizavimas objekte.Darbų kokybės užtikrinimas, efektyvus vadovavimas darbuotojams atliekant darbus,tiekimas,dokumentacijos ruošimas ,bendravimas su tiekėjais.
Reikalavimai: Patirtis,statybos procesų bei technologijų išmanymas,geri bendravimo įgūdžiai.Atestatas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agranga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 867199722, agranga1@gmail.com
Skelbimo data: 2015.04.03

Atsiliepimai apie UAB "Agranga"  Statybininkas-apdailininkas

Pobūdis: Apdailos darbai aukštyje. Daugiabučių namų fasadinių sienų apdailos darbai.
Reikalavimai: Aukštalipio pažymėjimas būtų privalumas.

Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rakursas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864022611, aurimasrakursas@gmail.com
Skelbimo data: 2015.04.02

Atsiliepimai apie UAB "Rakursas"  Transporto vadybininkas (Rusijos rinka)

Pobūdis: Transporto kompanija, vykdanti veiklą krovinių gabenimo tarptautiniais maršrutais srityje, siūlo darbą transporto vadybininkui, darbui su Rusijos rinka.

- Koordinuoti vairuotojų darbą;
- Organizuoti tarptautinius pervežimus;
- Sekti ir kontroliuoti atsiskaitymus ir mokėjimus;
- Kitų pavestų užduočių atlikimas;
Reikalavimai: Turėti transporto vadybininko patirties (PRIVALOMA), išmanyti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis rusų k. , anglų k., koncentruotis į darbo rezultatus, turėti puikius bendravimo ir derybinius įgūdžius.

Siųskite savo gyvenimo aprašymą (C.V.) el.paštu karjera@agriciaus.lt arba kreiptis telefonu 865677787, laiško pavadinime nurodant "Transporto vadybininkas (-ė)".

Atsiprašome, informuosime tik kandidatus, atrinktus pokalbiui. Garantuojame jūsų asmens duomenų konfidencialumą.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: A. Griciaus autotransporto įmonė
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Jūrininkų pr. 27, 865677787, karjera@agriciaus.lt
Skelbimo data: 2015.04.02

Atsiliepimai apie A. Griciaus autotransporto įmonė  Autošaltkalvis

Pobūdis: Sunkvežimių - mikroautobusų važiuoklės remontas
Reikalavimai: Išmanyti darbą

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daniliškių autocentras"
Miestas: Vilnius lt-02237
Kreiptis: Guobų 6a, 868749404, algis@danilai.lt
Skelbimo data: 2015.04.02

Atsiliepimai apie UAB "Daniliškių autocentras"  Autoelektrikas

Pobūdis: Automobilinės elektros instaliacijos darbai
Reikalavimai: -darbo patirtis;
-atsakingas požiūris į darbą, kruopštumas, sąžiningumas;
-užsienio kalbos (anglų ar vokiečių k.) žinios būtų privalumas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Carlsen Baltic"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Veiverių g. 150, 8 699 91485, sgu@carlsenbaltic.com
Skelbimo data: 2015.04.02

Atsiliepimai apie UAB "Carlsen Baltic"  Picų ir duonos kėpėjas

Pobūdis: Picų ir Duonos kėpėjo darbas Neringoje
Reikalavimai: Patirtis, Organizuotumas, Neprekaištingas tvarkingumas, subordinacija, kuribingumas, noras mokytis ir tobulėti, gebėjimas greitai dirbti, meile savo darbui.

CV siusti su prierasu Virėjas Barui.
(Apgyvendiname)

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Neringos būstas"
Miestas: Neringa
Kreiptis: 862112503, neringosbustas@gmail.com
Skelbimo data: 2015.04.02

Atsiliepimai apie UAB "Neringos būstas"  Virėjas

Pobūdis: Virėjo Darbas bare Neringoje
Reikalavimai: Patirtis, Organizuotumas, Neprekaištingas tvarkingumas, subordinacija, kuribingumas, noras mokytis ir tobulėti, gebėjimas greitai dirbti, meile savo darbui.

CV siusti su prierasu Virėjas Barui.
(Apgyvendiname)

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Neringos būstas"
Miestas: Neringa
Kreiptis: 862112503, neringosbustas@gmail.com
Skelbimo data: 2015.04.02

Atsiliepimai apie UAB "Neringos būstas"  Santechnikas, pagalbinis

Pobūdis: SANTECHNIKAMS
Santechnikos, suvirinimo, vėdinimo darbai.Darbas Lietuvoje ir Vokietijoje. Dirbame renovuojamuose ir naujai statomuose objektuose.
PAGALBINIAMS
Darbas kartu su santechnikias, vėdinimo sistemų montuotojais, pagalba jiems.
Reikalavimai: Specialybę atitinkantis išsilavinimas.
Patirtis, puikus brėžinių skaitymas, loginis mąstymas ir greita orientacija.
PAGALBINIAMS
Fizinė ištvermė, patirtis dirbant su santechnikais, vėdintojais, noras mokytis.
PrIVALUMAI:
Vokiečių, anglų kalba. atlyginimas derybų klausimas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "B&L santechnika"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kuršių, 861688086
Skelbimo data: 2015.04.02

Atsiliepimai apie UAB "B&L santechnika"  Trinkelių klojėjas

Pobūdis: Trinkelių klojimas, bordiūrų statymas.
Reikalavimai: Bent minimali patirtis šioje darbo srityje.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Amesas"
Miestas: Kaunas, Vilnius
Kreiptis: 8 644 25309, magoo@amesas.lt
Skelbimo data: 2015.04.02

Atsiliepimai apie MB "Amesas"  Stogdengys

Pobūdis: Reikalingi stogdengiai Klaipėdos mieste.
Visos socialinės garantijos.
Reikalavimai: Būtina darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lux rent"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Naujojo Sodo g. 1, 86 78 40 904, luxrent@inbox.lt
Skelbimo data: 2015.04.01

Atsiliepimai apie UAB "Lux rent"  Mūrininkas

Pobūdis: Reikalingi mūrininkai Klaipėdos mieste.
Visos socialinės garantijos.
Reikalavimai: Būtina darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lux rent"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Naujojo Sodo g. 1, 86 78 40 904, luxrent@inbox.lt
Skelbimo data: 2015.04.01

Atsiliepimai apie UAB "Lux rent"  Vadybininkas

Pobūdis: - potencialių klientų paieška ir sutarčių pasirašymas;
- komercinių pasiūlymų pagal pirkėjų poreikius ruošimas;
- ryšių su esamais klientais palaikymas
Reikalavimai: - sekminga darbo prekyboje patirtis
- geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- strateginis mąstymas, komunikabilumas, sąžiningumas, derybų įgūdžiai, orientavimasis į rezultatus

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Konstruktorius LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju g., info@bolix.lt
Skelbimo data: 2015.04.01

Atsiliepimai apie UAB "Konstruktorius LT"  Stogdengiai

Pobūdis: Darbui su plokščiais stogais reikalingi stogdengiai. Darbas visoje Lietuvoje. Atlyginimas priklauso nuo Jūsų darbo rezultatų.
Reikalavimai: Pageidautina patirtis.

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stogdenga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 98-35, 8 650 28881, info@stogdenga.lt
Skelbimo data: 2015.04.01

Atsiliepimai apie UAB "Stogdenga"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Darbas mažu dviviečiu autovežiu(dviejų miegamų vietų)vežti naujus autobusiukus. Darbas (4-6 sav.) Belgijoje, Prancūzijoje. Atlyginimas nuo 1800 €. TIK SKAMBINTI Tel. 8-682-61239
Reikalavimai: Atsakingumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autopaštas"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Beržų g. 3, 8 682 61239, autopastas7@gmail.com
Skelbimo data: 2015.04.22

Atsiliepimai apie UAB "Autopaštas"  Vairuotojas

Pobūdis: Keleivių pervežimo įmonė (autobusų nuoma) siūlo darbą vairuotojams.
Pirmenybė turintiems darbo patirties su turistinėmis grupėmis po Skandinaviją ir po Europą.
D kategorija, skaitmeninė kortelė.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Julturas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno 20, 861017431, info@julturas.lt
Skelbimo data: 2015.03.31

Atsiliepimai apie UAB "Julturas"  Kelio darbininkas

Pobūdis: Pagrindų ruošimas, bortų statymas, trinkelių/plytelių klojimas, darbas su minikrautuvu (bobcat)
Reikalavimai: Patirtis, atsakingumas, SM kategorijos vairuotojo pažymėjimas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EMA Via"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 88-805, 869955210, info@emagroup.lt
Skelbimo data: 2015.03.31

Atsiliepimai apie UAB "EMA Via"  Vairuotojai

Pobūdis: Tarptautinių reisų vairuotojas, darbas ratais.
Reikalavimai: Patirtis nemažiau 3 metai
ADR pažymėjimas
rekomendacijos

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Limoris"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ateities pl. 23, 8 699 94104, arturas@limoris.lt
Skelbimo data: 2015.03.30

Atsiliepimai apie UAB "Limoris"  Transporto / ekspedicijos vadybininkas (-ė)

Pobūdis: - Bendravimas su esamais klientais;
- krovinių paieška;
- pervežimo proceso koordinavimas ir transporto kontrolė;
- dalinių / pilnų krovinių pervežimų organizavimas ir kontrolė;
- užsakymų priėmimas, paskirstymas, maršrutų sudarymas;
- iškilusių klausimų sprendimas;
- pervežimo dokumentų tvarkymas, suvedimas į duomenų bazę.
Reikalavimai: Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Atsparumas stresui;
Puikus užsienio kalbų mokėjimas ( anglų k. - būtina, rusų ir lenkų k. būtų privalumas;
Savarankiškumas, sąžiningumas, kruopštumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "KD Jupiter"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Elektrėnų g. 6, 864665741, cz@kdjupiter.lt
Skelbimo data: 2015.03.30

Atsiliepimai apie UAB "KD Jupiter"  Auto šaltkalvis

Pobūdis: Motorinių transporto priemonių važiuoklės ir agregatų remontas Didžiojoje Britanijoje Birmingemo (Birmingham) mieste. Yra mokama vieta nakvynei.
Reikalavimai: Anglų k.;
Analogiško darbo patirtis;
Techninis išsilavinimas;
Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas.
Privalumai:
Žalingų įpročių neturėjimas. Ypatingai darbo metu.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "CarPro LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Neries krantinė 16, 869909759, info@carpro.lt
Skelbimo data: 2015.03.30

Atsiliepimai apie UAB "CarPro LT"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Automobilių remontas ir priežiūra
Reikalavimai: Patirtis dirbant analogišką darbą; Noras tobulėti; Pareigingumas, kruopštumas, atsakingumas; Geri bendravimo įgūdžiai, sugebėjimas dirbti komandoje. Pirmenybę teikiame profesionalams!

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Flixauto"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Draugystės g. 17, 861530002, cv@flixauto.lt
Skelbimo data: 2015.03.30

Atsiliepimai apie UAB "Flixauto"  Sandėlio vadovas(ė)

Pobūdis: Darbo didelės prekybinės įmonės sandėlyje organizavimas, prekių apskaita, transporto išvežamoms prekėms planavimas, pavaldžių žmonių darbo kontrolė.
Reikalavimai: Turėti darbo patirties sandėlio vadovo pareigose.
Mokėti dirbti su programine apskaitos programa (privalumas Agnum).
Darbo patirtis su baldinėmis plokštėmis ir furnitūra - privalumas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ulmas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 50, 861223417, rolandas.baltusnikas@ulmas.lt
Skelbimo data: 2015.03.30

Atsiliepimai apie UAB "Ulmas"  Ventiliojamojo fasadininkai

Reikalavimai: Be zalingu iprociu

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gabista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864464341
Skelbimo data: 2015.03.30

Atsiliepimai apie UAB "Gabista"  Padavėja

Pobūdis: Darbas merginoms kaljanų bare Vokietijoje. Kaljanos pagal užsakymą paruošimas ir patiekimas klientui, gėrimų patiekimas, užsakymų priėmimas, tvarkymasis virtuvėje. Apgyvendinimas.
Reikalavimai: Anglų arba vokiečių kalba, sąžiningumas, atsakingumas, draugiškas bendravimo būdas.

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: Shisha lounge alem 2
Miestas: Vokietija
Kreiptis: Simmern, Bahnhofstr., +4915163773925, irenak.91@gmail.com
Skelbimo data: 2015.03.27

Atsiliepimai apie Shisha lounge alem 2  Statybininkas

Pobūdis: Для работы в Германии требуются опытные строители различных специальностей. Оплата труда от 1500 евро (если себя зарекомендуете, будет значительно выше). Предоставляется жилье и регистрация. Официальное трудоустройство!
Свои заявки с резюме присылайте на почту vatainman@gmail.com
Reikalavimai: - профессионализм
- ответственность
- желание работать и зарабатывать

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: IĮ "Kuprynovičiaus šeima"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: +375256399970, vatainman@gmail.com
Skelbimo data: 2015.03.27

Atsiliepimai apie IĮ "Kuprynovičiaus šeima"  Gipso kartono montuotojai

Pobūdis: Gipso kartono montavimas Švedijoje.
Reikalavimai: Gipso sukimo technologijos išmanymas, atsakingumas, darbštumas,be žalingų įpročių, galimybė dirbti Švedijoje.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2630 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Švedija
Kreiptis: Vilnius, Eitminų g. 18/118, 868413011; 865566545
Skelbimo data: 2015.03.27

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Pardavimų vadybininkas (ė)

Pobūdis: Aktyvus marketingo paslaugų pardavimas tiesioginių susitikimų metu.
Darbas su naujais klientais;
Derybų vedimas;
Užsakymų ir sutarčių klientams rengimas;
Klientų užsakymų administravimas.

karjera@austinberger.com
Reikalavimai: Būtina patirtis parduodant prekes ar paslaugas.
Reprezentatyvus atstovavimas įmonei susitikimuose su klientais.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bergerio grupė"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Šaulių g. 21, 862680531, karjera@austinberger.com
Skelbimo data: 2015.04.24

Atsiliepimai apie UAB "Bergerio grupė"  Automobiliu kebulininkas-surinkejas

Pobūdis: Automobiliu kebulistas,surinkejas.
Reikalavimai: Patirtis,be zalingu iprociu

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: K. Čėsnos IĮ "Koralas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Tilzes g.52, 8-69838433, info@koraloservisas.lt
Skelbimo data: 2015.03.22

Atsiliepimai apie K. Čėsnos IĮ "Koralas"  PHP programuotojas (-a)

Pobūdis: - Pateiktų programavimo užduočių realizavimas.

Įmonė siūlo: - Įdomų ir atsakingą darbą jaunatviškame, profesionaliame bei draugiškame kolektyve;
- Karjeros bei profesinio tobulėjimo perspektyvas;
- Jūsų kvalifikaciją atitinkantį, konkurencingą atlyginimą;
- Geras darbo sąlygas, socialines garantijas;
- Naujovėms atvirą darbo aplinką, galimybes realizuoti savo idėjas;
- Patogią darbo vietą Vilniaus centre.
Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas informacinių technologijų srityje;
- 2-3 metai darbo patirties su PHP;
- Geros Mysql žinios, darbas su dideliais duomenų kiekiais, mokėjimas optimizuoti query;
- Patirtis dirbant su Laravel framework;
- Privalumai: AngularJS, React.js, Symfony2, Linux išmanymas (Nginx, Apache, Mysql), Composer, Git;
- Geri analitiniai sugebėjimai, atsakingas požiūris į darbą, gebėjimas laikytis nustatytų darbo terminų, iniciatyvumas.

Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Orakulas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kauno g. 3A, 8 64092466, personalas@orakulas.lt
Skelbimo data: 2015.03.30

Atsiliepimai apie UAB "Orakulas"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Darbas su vilkiku vakarų Europoje.
Reikalavimai: CE kategorija, ADR pažymėjimas - privalumas.Išvažiavimas šį sekmadienį (2015-04-05).

Atlyginimas: 1800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autologistas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 8609975592, transportas@autologistas.eu
Skelbimo data: 2015.03.30

Atsiliepimai apie UAB "Autologistas"  Apskaitos ir finansų skyriaus vadovas

Pobūdis: Darbo pobūdis:
• Formuoti, vykdyti ir kontroliuoti įmonės finansų politiką
• Valdyti įmonės finansinius srautus
• Bendrauti su bankais ir kredito įstaigomis
•Užtikrinti sklandų ir sėkmingą finansų skyriaus ir darbuotojų darbo organizavimą
• Priimti strateginius ir operatyvinius finansinius sprendimus
• Rengti įmonės (padalinių) finansinius planus
• Ruošti buhaterinę atskaitomybę
• Rengti finansines ataskaitas įmonės vadovams ir akcininkams
Reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Ne mažiau nei 5 metai sėkmingo vadovaujamo darbo patirtis finansų valdymo srityje
Darbas su Exel, Word, Agnum
Lyderystė, delegavimo įgūdžiai, gebėjimas organizuoti savo ir savo komandos darbą.
Orientacija į rezultatą, stiprus strateginis mąstymas, sugebėjimas, pasiekti užsibrėžtą tikslą.
Lietuvių, Rusų kalbos
Privalumas – anglų kalba

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1158 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sijesis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865018001, jurgita@monarch.lt
Skelbimo data: 2015.03.17

Atsiliepimai apie UAB "Sijesis"  Pardavimų vadybininko (-ės) užsienio rinkose

Pobūdis: Aktyviai dalyvausite internetinių projektų pardavimuose užsienio rinkose;
naujų klientų paieška bei ryšių palaikymas su esamais;
ieškosite verslo galimybių.
Reikalavimai: Domėjimasis IT sritimi;
1-3 metų patirtis pardavimų ar vadovavimo srityje;
socialinių tinklų išmanymas;
pasižymėtum kūrybiškumu, tikslo siekimu, atkaklumu;
geras Anglų kalbos mokėjimas (žodžiu bei raštu);

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ORCA team"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 860233223, cv@orca.lt
Skelbimo data: 2015.03.12

Atsiliepimai apie UAB "ORCA team"  Pardavimų vadybininkas (ė)

Pobūdis: Pobūdis ; Dalinių/pilnų krovinių pervežimo organizavimas;
• Transporto paslaugų pardavimų vystymas;
• Naujų klientų paieška ir darbas su esamais klientais;
• Krovinio gabenimo sutarčių sudarymas;
• Transporto judėjimo kontrolė.
Reikalavimai: Reikalavimai darbuotojui:
• Atsakingumas, savarankiškumas, greita orientacija;
• Užsienio kalbų mokėjimas būtų privalumas;
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• Sugebėjimas dirbti komandoje.

Įmonė siūlo:
• Atlyginimą atitinkantį jūsų kompetenciją ir pasiektus rezultatus;
• Geras darbo sąlygas ir karjeros galimybes;
• Visas socialines garantijas.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mildras"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Tiltų g., admin@mildras.lt
Skelbimo data: 2015.04.20

Atsiliepimai apie UAB "Mildras"  Transporto vadybininkas (ė)

Pobūdis: Pobūdis ; Dalinių/pilnų krovinių pervežimo organizavimas;
• Transporto paslaugų pardavimų vystymas;
• Naujų klientų paieška ir darbas su esamais klientais;
• Krovinio gabenimo sutarčių sudarymas;
• Transporto judėjimo kontrolė.
Reikalavimai: Reikalavimai darbuotojui:
• Atsakingumas, savarankiškumas, greita orientacija;
• Užsienio kalbų mokėjimas būtų privalumas;
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• Sugebėjimas dirbti komandoje.

Įmonė siūlo:
• Atlyginimą atitinkantį jūsų kompetenciją ir pasiektus rezultatus;
• Geras darbo sąlygas ir karjeros galimybes;
• Visas socialines garantijas.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mildras"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Tiltų g., admin@mildras.lt
Skelbimo data: 2015.04.20

Atsiliepimai apie UAB "Mildras"  Vairuotojas darbui Europoje

Pobūdis: - darbas Europoje kadencijomis (6 savaitės) su tentais (standartinės puspriekabės arba MEGA).
- darbas po vieną.
Reikalavimai: - vairuotojo pažymėjimas CE kategorija, 95 kodas;
- tolimųjų reisų vairuotojo darbo patirtis po Europą būtina.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transimeksa"
Kreiptis: 861621271, a.vadeisiene@transimeksa.com
Skelbimo data: 2015.03.30

Atsiliepimai apie UAB "Transimeksa"  Teisininko asistentas (-ė)

Pobūdis: - Įvairių dokumentų rengimas įmonių teisės srityje, informacijos suvedimas į kompiuterį;
- Bendravimas telefonu ir gyvai su klientais bei valstybinėmis institucijomis;
Reikalavimai: - Sugebėjimas tinkamai planuoti darbo laiką;
- Didelis privalumas anglų arba rusų kalbos žinios.
- Atsakingumas, punktualumas;
- Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- Privalumas - vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis.
- Patirtis nebūtina

Gyvenimo aprašymą siųskite el.paštu darbas@auditas.lt

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VIR Fulminans"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 852476869, darbas@auditas.lt
Skelbimo data: 2015.03.09

Atsiliepimai apie UAB "VIR Fulminans"  Montuotojas-stogdengys

Pobūdis: UAB "EPDM sistemos" - autorizuotas Firestone Building Products atstovas Lietuvoje ir Latvijoje. Įmonė įkurta 2010 m. su tikslu vystyti Firestone Building Products guminės stogo dangos ir vandeniui atsparių sistemų tradicijas Lietuvoje ir Latvijoje. Pagrindinė mūsų veikla - Firestone EPDM stogo dangos bei EPDM geomembranos (guminės dangos naudojamos tvenkinių hidroizoliacijai) prekyba ir įrengimas.

Darbo pobūdis:
* Įvairių plokščių stogo konstrukcijų montavimas, demontavimas;
* Stogo, pamatų, kitų konstrukcijų hidroizoliacijos įrengimas, skardinimas.
Reikalavimai: *Vidurinis išsilavinimas su profesine kvalifikacija;
* Atsakingas požiūris į darbą;
* Socialinis drastumas;
* Sąžiningumas;
* Atsakingumas;
* Kruopštumas;
* Aukštalipio pažymėjimas - privalumas.

Mes siūlome:
* Darbą Belgijoje;
* Lankstų darbo grafiką (galimybė dirbti pagal poreikį savaitgaliais);
* Visas socialines garantijas ir priemones reikalingas darbui;
* Atsakingą, savarankišką darbą stabiliai dirbančioje ir augančioje kompanijoje;
* Darbo užmokestį, atitinkantį kompetenciją ir darbo rezultatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EPDM sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 29, ūkio kiemas 3 korp., 85-2788146, info@epdm.lt
Skelbimo data: 2015.04.01

Atsiliepimai apie UAB "EPDM sistemos"  Tarptautinių pervežimų vairuotojai

Pobūdis: Tarptautinių pervežimų įmonei UAB "Laikrida" reikalingi vairuotojai su tentinėmis puspriekabėmis, maršrutais po Europą
Reikalavimai: Reikalavimai:
"CE" kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
ට" kodas


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Laikrida"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: J. Basanavičius 67A, 865659784
Skelbimo data: 2015.02.27

Atsiliepimai apie UAB "Laikrida"  Vadybininkas

Pobūdis: Klientų paieška, projektų valdymas
Reikalavimai: Patirtis informacinių technologijų srityje

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Enteropolio paslaugos"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 861827525, info@seomarketing.lt
Skelbimo data: 2015.01.07

Atsiliepimai apie UAB "Enteropolio paslaugos"Įdarbinimo agentūrų skelbimai

  Elektrikai (-ės)

Pobūdis: VOKIETIJA. Įvairūs elektros darbai, nuo pagalbinių iki kvalifikuotų darbų pagal kompetenciją.
Reikalavimai: Būtinos vokiečių kalbos žinios;
Būtina patirtis elektros srityje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RJF Baltic"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: 868389272, jelena@cvlietuva.eu
Skelbimo data: 2015.04.23

Atsiliepimai apie UAB "RJF Baltic"  NT projekto vadovas (-ė)

Pobūdis: -Naujų žemės sklypų, objektų paieškos organizavimas;
-NT projekto finansų ir investicijų planavimas;
-Aktyvus projekto pardavimo plano organizavimas ir priežiūra;
-NT projekto strategijos kūrimas ir įgyvendinimas;
-Sklandus bendradarbiavimas su investuotojais bei partneriais.
Reikalavimai: -Aukštasis universitetinis išsilavinimas;
-Ne mažesnė nei 2 metų patirtis NT vystymo srityje;
-Dalyvavimas investiciniuose ir NT plėtros projektuose;
-NT gyvenamosios statybos rinkos išmanymas;
-Detalaus planavimo, komunikaciniai ir organizaciniai gebėjimai;
-Strateginis, analitinis mąstymas, aktyvumas, derybų vedimo įgūdžiai;
-Puikios kreditavimo ir investavimo žinios;
-Geri laiko planavimo įgūdžiai;
-Organizuotumas, sąžiningumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Emplonet"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Tumėno g. 4, Vilnius, 8 612 08640, ruta.bertasiute@emplonet.lt
Skelbimo data: 2015.04.20

Atsiliepimai apie UAB "Emplonet"  Asmeninis finansų patarėjas (-a)

Pobūdis: Darbas paslaugų privatiems klientams skyriuje. Skyriaus darbuotojai nuolat siekia suteikti kokybiškas konsultacijas privatiems klientams bei užtikrinti visapusišką ilgalaikių santykių stiprinimą. Paslaugų privatiems klientams skyriaus komanda ieško sau naujo komandos nario.


- Profesionalių konsultacijų ir finansinių rekomendacijų teikimas naujiems ir esamiems klientams;
- Banko paslaugų pardavimas privatiems klientams;
- Naujų ir esamų klientų poreikių analizė;
- Informacijos teikimas kitiems banko darbuotojams;
- Asistento ugdymas ir mokymas.
Reikalavimai: - Bent 1-erių metų darbo patirtis finansų institucijoje;
- Investavimo ir kreditavimo paslaugų žinios;
- Finansų maklerio licenzija arba įsipareigojimas per 6mėn. ją išsilaikyti;
- Aktyvi, iniciatyvi asmenybė;
- Puikūs laiko planavimo įgūdžiai ir analitinis mąstymas;
- Anglų kalba (žodžiu ir raštu);
- Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1255 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Emplonet"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Tumėno g. 4, 861828485, bankas@emplonet.lt
Skelbimo data: 2015.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Emplonet"  Medikas

Pobūdis: Vokietijos įdarbinimo medicinos sektoriuje agentūra darbui visuose Vokietijos regionuose nuolat ieško medicinos seserų.
Reikalavimai: • medicininės srities išsilavinimas ( mokymosi trukmė ne trumpesnė nei 3 metai);
• mokėti vokiečių kalbą (A2 lygiu).

Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: Touilli Dienstleistung im Gesundheitswesen
Miestas: Vokietija
Kreiptis: 867060101, info@dienstleistung-gesundheitswesen.de
Skelbimo data: 2015.04.09

Atsiliepimai apie Touilli Dienstleistung im Gesundheitswesen  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: Krovinių vežiojimas Vakarų Europoje.
Reikalavimai: 1.Patirtis vakarų Europoje.
2.Anglų kalbos žinios.
3.Galimybė dirbti ilgomis kadencijomis(privalumas).
Darbinama Olandijoje.Pasirašomas olandiškas kontraktas.Atlyginimas "į rankas" apie 2500Eur /mėn.
Patogiau būtų , jei skambintumėte vakare, po 17 val.


Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3000 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "M & V consultants"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 860433105, mindaugas.juska29@gmail.com
Skelbimo data: 2015.04.06

Atsiliepimai apie MB "M & V consultants"  Sandėlininkas

Pobūdis: Darbo pobūdis: prekių pakavimas, skenavimas, svėrimas, duomenų vedimas į kompiuterį, prekių surinkimas pagal sąrašus LLOP krautuvu. ;
Darbas vyrams ir moterims;Reikalinga anglų k.
Atlyginimas: £7.61 - £8.11/h.
Siųskite CV sutartys@7day.lt
Reikalavimai: Anglų k.

Atlyginimas: 5000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB 7 day recruitment
Miestas: Anglija
Kreiptis: Wolverhampton, 862592505
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB 7 day recruitmentSkelbimus rodyti atskirame lange


SKELBIMAI
Darbdaviai
Darbuotojai   ĮRAŠYTI  SKELBIMĄ
Ieškau darbo
Siūlau darbą
Ištrinti, keisti skelbimą
Kontaktai     DARBDAVIAI
Administratorius (40)
Apdailininkas (10)
Apsaugininkas (17)
Apskaitininkas (16)
Architektas (5)
Atstovas (3)
Auditorius (4)
Auklė (4)
Auto dažytojas (2)
Auto elektrikas (5)
Auto meistras (16)
Auto šaltkalvis (17)
Baldininkas (17)
Barmenas (43)
Betonuotojas (4)
Bibliotekininkas (1)
Biologas (1)
Buhalteris (28)
Chemikas (1)
Dažytojas (8)
Degalinės operatorius (1)
Dizaineris (9)
Draudikas (3)
Ekologas (1)
Ekonomistas (16)
Ekskavatorininkas (5)
Elektrikas (31)
Energetikas (6)
Farmacininkas (1)
Floristas (3)
Frezuotojas (1)
Geodezininkas (6)
Gipskartonio meistras (2)
Indų plovėjas (35)
Inžinierius (36)
Kambarinė (14)
Kelininkas (5)
Kiti (101)
Kompiuterių meistras (3)
Konditeris (12)
Kosmetologas (1)
Kranistas (1)
Krovėjas (7)
Maketuotojas (2)
Masažuotojas (4)
Mechanikas (3)
Medikas (5)
Mėsininkas (1)
Miškininkas (2)
Mokytojas (3)
Montuotojas (23)
Mūrininkas (7)
Nekilnojamo turto agentas (20)
Operatorius (15)
Padavėjas (79)
Pagalbinis darbininkas (45)
Pakuotojas (5)
Pardavėjas (147)
Paštininkas (17)
Personalo darbuotojas (12)
Plytelių klojėjas (2)
Programuotojas (26)
Renginių organizatorius (1)
Rūšiuotojas (8)
Ryšių su visuomene specialistas (3)
Sąmatininkas (8)
Sandėlininkas (62)
Santechnikas (22)
Sekretorė (7)
Siuvėjas (17)
Skardininkas (6)
Slaugė (5)
Socialinis darbuotojas (2)
Spaustuvininkas (9)
Staklininkas (7)
Stalius (12)
Statybininkas (42)
Stogdengys (6)
Studentas (4)
Suvirintojas (7)
Teisininkas (10)
Tekintojas (1)
Tiekėjas (12)
Tinkuotojas (1)
Traktorininkas (4)
Treneris (3)
Ūkvedys (7)
Vadybininkas (241)
Vairuotojas (107)
Valstybės tarnautojas (17)
Valytojas (140)
Vertėjas (3)
Virėjas (118)
Viršininkas (23)
Šaltkalvis (12)
Žemės ūkio specialistas (12)
Žemėtvarkininkas (1)


MŪSŲ  PARTNERIAI
CV Market

 Darbo rinka - nemokami darbo skelbimai