Darbo rinka - nemokamų skelbimų svetainė

 

  Strateginių kompetencijų grupės vyr. patarėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vyriausybės kanclerio

2017 m. lapkričio 21 d.

įsakymu Nr. V-140

STRATEGINIŲ KOMPETENCIJŲ GRUPĖS VYRIAUSIOJO PATARĖJO

pareigybės aprašymas

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Strateginių kompetencijų grupės (toliau - grupė) vyriausiasis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 18.

II PASKIRTIS

4. Grupės vyriausiojo patarėjo pareigybės paskirtis - padėti įgyvendinti viešąją politiką ir koordinuoti tarpinstitucinius klausimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau - MTEP) ir inovacijų politikos srityse.

III VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities - MTEP ir inovacijų politikos funkcijas.

IV SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

6.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį MTEP ir / ar inovacijų srityje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, institucijų valdymą, MTEP;

6.4. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles, sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;

6.5. išmanyti žmogiškųjų išteklių, informacinių sistemų, programų ir projektų valdymo principus, įstaigos finansų valdymo mechanizmus;

6.6. gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;

6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.8. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) C1 lygiu pagal Europasą;

6.9. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Slaptai".

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Grupės vyriausiasis patarėjas atlieka šias funkcijas:

7.1. kartu su Vyriausybės kancleriu, jo pavaduotojais, Ministro Pirmininko patarėjais padeda Ministrui Pirmininkui įgyvendinti Vyriausybės programos nuostatas, dalyvauja nustatant ir įgyvendinant Vyriausybės ir Vyriausybės kanclerio veiklos prioritetus MTEP ir inovacijų politikos klausimais;

7.2. padeda Ministrui Pirmininkui nustatyti strategines MTEP ir inovacijų politikos kryptis;

7.3. teikia pasiūlymus Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kancleriui dėl MTEP ir inovacijų politikos tikslų, jų įgyvendinimo būdų ir siekiamų rezultatų nustatymo, dalyvauja rengiant MTEP ir inovacijų politikos srities strateginio planavimo dokumentus ir teisės aktų projektus;

7.4. vertina Vyriausybei pateiktus MTEP ir inovacijų politikos srities teisės aktų projektus;

7.5. inicijuoja sistemines MTEP srities analizes, analizuoja MTEP problemas, vertina jų sprendimo alternatyvas ir teikia pasiūlymus Vyriausybei;

7.6. organizuoja ir kontroliuoja horizontalaus pobūdžio iniciatyvų MTEP ir inovacijų politikos klausimais įgyvendinimą;

7.7. tarpininkauja sprendžiant iškilusius nesutarimus tarp institucijų MTEP ir inovacijų politikos srityje;

7.8. koordinuoja tarptautines iniciatyvas MTEP tarpvalstybinės sąveikos didinimo, tarpvalstybinių barjerų mažinimo ir kitais MTEP klausimais;

7.9. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Vyriausybės kanceliarijoje projektus / programas (projektinis valdymas), pagal kompetenciją užtikrina, kad būtų reguliariai atliekamas sprendimų poveikio vertinimas ir pateikiama šiam vertinimui parengti reikalinga informacija;

7.10. dalyvauja rengiant Vyriausybės kanceliarijos strateginį planą ir / ar metinį veiklos planą, bendrauja ir bendradarbiauja šiais klausimais organizacijoje ir už jos ribų;

7.11. pagal kompetenciją teikia konsultacijas Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojams įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo bei Vyriausybės programos įgyvendinimo klausimais;

7.12. pagal kompetenciją kontroliuoja Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, Ministro Pirmininko ir Vyriausybės kanclerio ar jo pavaduotojų pavedimų vykdymą;

7.13. pavedus nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų pateiktus Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui ar Vyriausybės kancleriui spręsti klausimus ir rengia dėl jų atitinkamus pasiūlymus;

7.14. pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, darbo grupėse, taip pat pasitarimuose pas Ministrą Pirmininką, Vyriausybės kanclerį, kitose institucijose ir įstaigose;

7.15. pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente, grupės veiklos srityje nurodytas funkcijas, vykdo kitus su grupės kompetencija susijusius nenuolatinio pobūdžio Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų pavedimus ir nurodymus.

VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Grupės vyriausiasis patarėjas yra tiesiogiai pavaldus Vyriausybės kancleriui.Atlyginimas: 1410 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vyriausybės kanceliarija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 11, 870663700, brigita.miceviciene@lrv.lt
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie Vyriausybės kanceliarija  Vyr. buhalteris

Pobūdis: Apskaitos transporto įmonėje tvarkymas.
Pavaldume 2 žmonės.
Reikalavimai: Patirtis transporto srityje.
Darbas su apskaitos programa "Debetas"

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Longlita"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 8 655 18895, vilma@longlita.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Longlita"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Lengvųjų automobilių važiuoklės, stabdžių remontas, sankabų keitimas, ir kiti darbai autoservise fabijoniškėse, Ateities g. 21A.
Apie darbo vietą:

Pas mus dirba puikių automobilių remontininkų komanda, kurie domisi automobiliais ir nori dirbti tokį darbą, yra dušas, patalpos šildomos centriniu šildymu, kiekvienas turi atskirą įrankių vežimėlį, atlyginimas mokamas visada laiku.
Reikalavimai: 1. Vairuotojo pažymėjimas.
2. Bent 1 metų darbo patirtis autoservise.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Toptis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities g. 21A, 867837155, info@toptis.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Toptis"  Web programuotojas front/back patoviam darbui

Reikalavimai: Puikus HTML5/CSS3 išmanymas (Frontendas);
PHP5 objektinio programavimo išmanymas;
geras MySQL išmanymas;
Būtina pateikti savo darbų pavydžius;
Noras tobulėti savo srityje, ieškoti ir pritaikyti naujas technologijas projektuose.
Būtina išmanyti nors viena opersource TVS.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: D.Lesausko įmonė "Jauna Reklama"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Taikos pr. 88A, 8 686 79188, darbas@jaunareklama.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie D.Lesausko įmonė "Jauna Reklama"  Muitinės tarpininkas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litmet"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323421?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Litmet"  Pardavimų vadybininkas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Intermetal"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323396?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Intermetal"  Prekių surinkėjo

Pobūdis: Darbas buitinių prekių sandėlyje:
•Prekių komplektavimas, pakavimas;
•Tuščių palečių tvarkymas;
•Prekių išėmimas iš lentynų (stelažų), sukrovimas ant palečių;
•Prekių, sukrautų ant palečių, pastatymas į numatytas zonas;
•Darbo vietos tvarkos palaikymas.
Reikalavimai: •Noras dirbti;
•Sąžiningumas;
•Atsakingumas;
•Minimalios anglų kalbos žinios;
•Orientacija į rezultatą.

Atlyginimas: 2600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hirexo"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: Vilnius, Gabijos g. 52, 864030006, darbas@hirexo.eu
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Hirexo"  Stogdengys

Pobūdis: * Įvairių plokščių stogo konstrukcijų montavimas, demontavimas;
* Stogo, pamatų, kitų konstrukcijų hidroizoliacijos įrengimas, skardinimas.
Reikalavimai: *Patirtis;
*Aukštalipio pažymėjimas - privalumas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EPDM sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 124 B, 86-099-8107, info@epdm.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "EPDM sistemos"  Inžinierius

Pobūdis: Mobilaus ryšio bazinių stočių įrangos montavimas,
darbų organizavimas objekte; vadovavimas montuotojų - aukštalipių komandai.
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas; panašaus darbo patirtis; kompiuteriniai įgūdžiai, gebėjimas konfigūruoti įrangą, aukštalipio darbų vadovo pažymėjimas būtų privalumas; aukštalipio pažymėjimas; vairuotojo pažymėjimas; sugebėjimas skaityti projektus; sugebėjimas tinkamai organizuoti komandos darbą; iniciatyvumas; darbštumas; sąžiningumas.

Mes siūlome:
Visas socialines garantijas; laiku mokamą bei motyvuotą į darbo rezultatus atlyginimą; visas darbui reikiamas priemones; darbą draugiškame ir jaunatviškame kolektyve; karjeros galimybes.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Telteka"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 86847864, darbas@telteka.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Telteka"  Montuotojas aukštalipys

Pobūdis: Mobilaus ryšio operatorių bazinių stočių įrangos montavimas; metalo konstrukcijų montavimas; įrangos derinimas, darbas aukštyje.
Reikalavimai: Anašaus darbo patirtis būtų privalumas, aukštalipio pažymėjimas; vairuotojo pažymėjimas; iniciatyvumas, darbštumas; sąžiningumas, sugebėjimas dirbti savarankiškai bei komandoje.
Mes siūlome:
Visas socialines garantijas; laiku mokamą bei motyvuotą į darbo rezultatus atlyginimą; visas darbui reikiamas priemones; darbą draugiškame ir jaunatviškame kolektyve; karjeros galimybes.

Gyvenimo aprašymus siųsti: darbas@telteka.lt
Telefonas pasiteiravimui: (+370) 68 478 964.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Telteka"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 86847864, darbas@telteka.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Telteka"  Seimos gydytojas

Pobūdis: Iprastinis
Reikalavimai: Meile darbui

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Grinkiskio ambulatorija"
Miestas: Radviliskio r.
Kreiptis: 861691519
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie VšĮ "Grinkiskio ambulatorija"  Bendrosios praktikos gydytojas


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Grinkiskio ambulatorija"
Miestas: Radviliskio r.
Kreiptis: 861691519
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie VšĮ "Grinkiskio ambulatorija"  Oro kondicionavimo, vėdinimo sistemų montuotojas

Pobūdis: Oro kondicionavimo, vėdinimo, šildymo sistemų montavimas, aptarnavimas ir remontas. Ieškome žmonių galinčių dirbti tiek pilną etatą, tiek ir dalinį etatą esant poreikiui.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis privaloma.
Inžinerinis išsilavinimas bei atestacijos (privalumas).

Turite klausimų - skambinkite telefonu +37067761636, Orestas.

Atlyginimas: 1447 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Anaga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kauno g. 36, 867761636, orestas@anaga.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Anaga"  Klientų išlaikymo vadybininkas telefonu


Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eden Springs Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323405?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Eden Springs Lietuva"  Maisto ir ūkinių prekių skyriaus vedėjas

Pobūdis:

ATSARGŲ VALDYMO DEPARTAMENTO MAISTO IR ŪKINIŲ PREKIŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Atsargų valdymo departamento (toliau - Departamentas) Maisto ir ūkinių prekių skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 15.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui, planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą, užtikrinti efektyvią jo veiklą organizuojant ir koordinuojant krašto apsaugos sistemoje (toliau - KAS) naudojamo ilgalaikio turto (sporto inventorius, baldai, įranga) bei atsargų (maisto produktai, sausi daviniai, medaliai, vėliavos, kopijavimo popierius ir kt. atsargos) ir su jomis susijusių paslaugų įsigijimą ir valdymą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios ir specialiosios veiklos srities - materialinių vertybių valdymo - funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar verslo ir vadybos krypčių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti analitinių gebėjimų, gerų vadovavimo ir administravimo įgūdžių;

6.3. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo materialinių vertybių valdymo srityje patirtį;

6.4. žinoti produktų gyvavimo ciklo vadybos principus;

6.5. žinoti KAS struktūrą;

6.6. žinoti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;

6.7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, asmens duomenų teisinę apsaugą, įslaptintos informacijos apsaugą, centralizuotą KAS aprūpinimą materialinėmis vertybėmis;

6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.9. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook Express, Acrobat Reader, Internet Explorer programomis ir biuro technika;

6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo", gauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

7.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą;

7.2. nustatyta tvarka teikia siūlymus Departamento direktoriui Skyriaus veiklos tobulinimo ir kitais Skyriaus atsakomybės klausimais;

7.3. organizuoja Skyriui skirtų dokumentų paskirstymą, kontroliuoja ir vertina, kaip vykdomi dokumentuose nurodyti pavedimai;

7.4. kontroliuoja Skyriui skirtų užduočių ir pavedimų atlikimą nustatytu laiku;

7.5. rengia su KAS įsigijimais ir jiems reikalingų biudžeto asignavimų panaudojimu susijusią informaciją ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentams;

7.6. vykdo KAS įsigyto ilgalaikio turto ir atsargų gyvavimo ciklo vadybą visais jo etapais;

7.7. organizuoja ir kontroliuoja gyvavimo ciklo sąnaudų planavimą ir kontrolę;

7.8. vertina KAS aprūpinimo ilgalaikiu turtu ir atsargomis planus, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

7.9. vertina ir apibendrina informaciją apie įsigyjamų atsargų kainą, rinką ir technologijas ir teikia ją Departamento direktoriui;

7.10. analizuoja ir vertina KAS institucijų ir jų padalinių centralizuoto aprūpinimo ilgalaikiu turtu ir atsargomis poreikio duomenis, finansinius išteklius, sudaro Skyriaus vykdomų centralizuotų pirkimų planą ir teikia jį Departamento direktoriui;

7.11. pagal savo kompetenciją koordinuoja bendrų su užsienio valstybėmis įsigijimų projektų įgyvendinimą KAS, inicijuoja bendrus su NATO ir Europos Sąjungos valstybėmis pirkimus;

7.12. pagal savo kompetenciją koordinuoja bendrų su užsienio valstybėmis įsigijimų projektų įgyvendinimą KAS, inicijuoja bendrus su NATO valstybėmis pirkimus;

7.13. analizuoja ir vertina Skyriaus kompetencijai priskirto ilgalaikio turto ir atsargų rinką, technologijas, kainas ir teikia informaciją Departamento direktoriui;

7.14. kontroliuoja ilgalaikio turto ir atsargų centralizuotų pirkimų sutartis;

7.15. analizuoja ir apibendrina pasirašytų pirkimo-pardavimo sutarčių užsakymų vykdymą, skirtų lėšų panaudojimą ir duomenis teikia Departamento direktoriui;

7.16. dalyvauja rengiant trumpojo, vidutinės trukmės ir ilgojo laikotarpių KAS planavimo dokumentus;

7.17. dalyvauja rengiant galimų alternatyvų, skirtų operaciniams reikalavimams patenkinti, vystant KAS pajėgumus, techninį ir finansinį vertinimą ir teikia šį vertinimą Departamento direktoriui;

7.18. dalyvauja rengiant direktyvas, metodinius nurodymus ir kitą dokumentaciją techninės standartizacijos klausimais;

7.19. dalyvauja rengiant ilgalaikio turto ir atsargų įsigijimo projektus ir juos vykdant, koordinuoja jų įgyvendinimą KAS;

7.20. prireikus rengia ir teikia informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais;

7.21. vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.


Atlyginimas: 1020 € (su mokesčiais)
Įmonė: Gynybos resursų agentūra prie KAM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852735696, grazina.kapociene@kam.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Gynybos resursų agentūra prie KAM  Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriaus vedėjas

Pobūdis:

ĮSIGIJIMŲ VALDYMO IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 16.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui, jo veiklai organizuoti ir koordinuoti, užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymo kokybę, kvalifikuotą skirtų užduočių ir pavedimų vykdymą, vykdyti nuolatinę vidaus kontrolės sistemos stebėseną, atlikti veiklos ir procesų vertinimus, kaupti, valdyti ir apibendrinti duomenis apie pirkimus.

IIISKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - vidaus kontrolės proceso priežiūros, duomenų apie pirkimus kaupimo, valdymo ir apibendrinimo - funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo viešųjų pirkimų srityje patirtį;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą krašto apsaugos sistemoje (toliau - KAS);

6.4. turėti analitinių gebėjimų, gerų vadovavimo ir administravimo įgūdžių;

6.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;

6.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą, asmens duomenų apsaugą;

6.7. žinoti KAS struktūrą;

6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.9. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Windows" operacine sistema, "Microsoft Office" programomis;

6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Slaptai", gauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, užtikrina Skyriaus funkcijų vykdymo kokybę, skirtų uždavinių ir pavedimų įvykdymą laiku;

7.2. prižiūri, palaiko ir tobulina Agentūros vidaus kontrolės sistemą;

7.3. analizuoja KAS institucijų centralizuoto aprūpinimo poreikio duomenis, dalyvauja vykdant poreikių vadybą ir koordinuoja Agentūros viešųjų pirkimų planų sudarymą;

7.4. teikia Agentūros direktoriui siūlymus dėl teisės aktų, procesų, susijusių su vidaus kontrolės sistema, jos tobulinimu, rizikos veiksnių atliekant pirkimus valdymu;

7.5. koordinuoja informacijos rinkimą, kaupimą ir apibendrinimą apie visus KAS centralizuotai vykdomus pirkimus ir sudarytas viešųjų pirkimų sutartis, tokių sutarčių vykdymo rezultatus bei ekonominį efektyvumą ir teikia šią informaciją KAS institucijų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims;

7.6. teikia Agentūros vadovybei siūlymus dėl teisės aktų, procesų, susijusių su duomenų apie pirkimus valdymu, tobulinimo;

7.7. atlieka veiklos ir procesų vertinimus, kad jie atitiktų galiojančius teisės aktus, vidaus tvarkas ir procedūras;

7.8. rengia Agentūros pirkimų sistemos efektyvumo rodiklius, teikia juos tvirtinti direktoriui;

7.9. teikia siūlymus vadovybei dėl efektyvaus rizikos veiksnių atliekant pirkimus valdymo, pirkimų sistemos efektyvumo rodiklių nustatymo, jų skaičiavimo metodikos, analizės ir vertinimo;

7.10. teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis Agentūros vadovybei, Krašto apsaugos ministerijos vadovybei;

7.11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros padaliniais, KAS institucijomis ir jų padaliniais, Viešųjų pirkimų tarnyba;

7.12. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Agentūros vadovybės pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Agentūros direktoriui.Atlyginimas: 1140 € (su mokesčiais)
Įmonė: Gynybos resursų agentūra prie KAM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852735696, grazina.kapociene@kam.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Gynybos resursų agentūra prie KAM  Gamybos meistras (brigadininkas)


Atlyginimas: 1080 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inforeka"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323353?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Inforeka"  PVC dangos įrengimo specialistas

Pobūdis: Skubiai reikalingas specialistas kokybiškai sukloti PVC dangą.
Reikalavimai: Patirtis, turėti įrankius dangai paruošti.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budekos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 91-210, 865770966, diana@budeka.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Budekos statyba"  Vidaus audito skyriaus vedėjas (1 etatu, laikinai, 2 metams)

Pobūdis: Organizuoti Vidaus audito skyriaus veiklą, atlikti vidaus auditus LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka.
Reikalavimai: Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą;
2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje;
3. Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje LR įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus kontrolę ir vidaus auditą, vidaus audito metodiką, vidaus auditorių profesinės etikos principus ir normas, viešąjį administravimą, viešųjų juridinių asmenų veiklą, darbo santykius, biudžeto sandarą, strateginį planavimą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus, apskaitą ir atskaitomybę, programų vertinimą bei raštvedybos reikalavimus;
4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5. Gebėti planuoti savo veiklą, pagal kompetenciją priimti sprendimus;
6. Sklandžiai ir logiškai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kanceliarinės kalbos reikalavimus, gebėti rengti oficialus dokumentus ir įforminti juos pagal raštvedybos taisykles;
7. Mokėti gerai dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
8. Išmanyti sociologijos, psichologijos, darbo motyvavimo pagrindus, dalykinio bendravimo etiką.

Gyvenimo aprašymą prašome siųsti el. paštu, adresu personalas@lmta.lt, iki 2017-12-29.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1102 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 42, (8-5) 261 7839, personalas@lmta.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"  Muitinės tarpininkas

Pobūdis: Atlikti muitinės tarpininko funkcijas;
paruošti muitinės dokumentus visoms muitinės procedūroms;
atstovauti klientą muitinėje;
atlikti muitinės procedūras;
administruoti dokumentus.
Reikalavimai: Būtinas muitinės tarpininko pažymėjimas;
ne mažiau kaip 2 metų muitinės tarpininko atstovo darbo patirtis;
muitinės veiklos procedūras reglamentuojančių teisės aktų išmanymas;
sklandi lietuvių kalba, kitų užsienio kalbų (rusų, anglų) žinios būtų laikomos privalumu;
mokėti gerai dirbti kompiuteriu, raštvedybos taisyklių išmanymas;
atsakingumas, profesionalumas, greita orientacija;
gebėjimas dirbti komandoje, noras tobulėti ir mokytis.
Darbo užmokestis 1000 EUR (į rankas).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus logistika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.A. Graičiūno g. 32, ina@logistik.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus logistika"  Reklamos pardavimo partneris

Pobūdis: IKS portalų grupė ieško reklamos pardavimo specialistų. Laisvas darbo grafikas, galimybės dirbti iš bet kur ir kiek norite. Yra ir biure įrengos darbo vietos. Tuo pat metu maksimalus mūsų kompanijos palaikymas mokymais, finansine ir karjerine motyvacija.
Esame marketingo, reklamos, pardavimų profesionalai dirbantys jau daugiau kaip 20 metų reklamos rinkoje. Išvystėme portalų grupę kuri siūlo šiuo metu paklausius turinio marketingo, iškėlimo į google, kontekstinius sprendimus. Turime sprendimus visoms klientų grupėms todėl galite:
* Išmokti ar patobulėti pardavimo mene kartu su geriausiais,
* Panaudoti savo sukauptą patirtį ir kontaktus dirbant su didžiaisias klientais.
* Maksimaliai realizuoti savo sugebėjimus, kartu kurti ir vystyti naudingus visuomenei projektus.
* Susieti darbą ir laisvalaikį įsiliejant į pramogų industriją. Išbandyti įdomias pramogas ir iš to užsidirbti.
* Tapti gerai uždirbančiu laisvu darbuotoju su darbo perspektyvomis ir užsienio rinkose.

Portalai turi aukštą pasitikėjimą specializuotose rinkose. Asa.lt kotiruojamas kaip įtakingiausias statybinis leidinys. Anonsas.lt surenka didelę auditoriją pramogų industrijoje.

Pardavimo specialistai dirba kaip partneriai, vykdydami veiklą savo įmonėse ar išsiėmę veiklos pažymą. Nurodytas atlygis, apie 1500 eur kuris vidutiniškai pervedamas partneriui. Pirmais mėnesiais galime garantuoti susiderintas pajamas.
Gabius naujokus galime priimti ir į įmonę, būtų mokamas bazinis + komisiniai
Reikalavimai: Jūs turite parduoti. Kiek tam skirsite laiko ir pastangų priklauso tik nuo Jūsų. Uždirbsite kiek esate verti.
Pirminę nuomonę apie darbuotoją susidarome daugiausiai pagal jo parašytą motyvacinį laišką. Laukiame apgalvoto ir išsamaus motyvacinio. Ypač iš naujokų.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: IKS portalų grupė
Kreiptis: sj@iks.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie IKS portalų grupė  Visuomenės saugumo skyriaus patarėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2016 m. rugsėjo 22 d.

įsakymu Nr. 1V-671

VIEŠOJO SAUGUMO IR MIGRACIJOS POLITIKOS DEPARTAMENTO

VISUOMENĖS SAUGUMO SKYRIAUS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus reikalų ministerijos (toliau - ministerija) Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento (toliau - departamentas) Visuomenės saugumo skyriaus (toliau - skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 15.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga konsultuoti ir dalyvauti formuojant valstybės politiką saugomų svarbių valstybės objektų, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų srityje, organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant jos įgyvendinimą, įgyvendinant, planavimo dokumentus, kuriuose numatomos priemonės viešojo saugumo srityje, užtikrinant viešojo saugumo politikos atitikimą Europos Sąjungos politiką viešojo saugumo srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - viešojo saugumo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo viešojo saugumo srityje patirtį;

6.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir įstatymus įgyvendinančiaisiais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą viešojo saugumo srityje bei ministerijos valdymo srities viešojo saugumo užtikrinimo padalinių veiklą, bei išmanyti ministerijai pavaldžių viešojo saugumo padalinių struktūras ir veiklos sistemą;

6.4. būti gerai susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais viešojo saugumo srityje;

6.5. sugebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;

6.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.7. būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis ir teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Office" programomis;

6.9. mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass);

6.10. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta vidaus reikalų ministro patvirtintame Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. dalyvauja rengiant, arba vidaus reikalų ministrui pavedus rengia įstatymų projektus, rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektus įgyvendinant Europos Sąjungos teisę visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos srityje, saugomų svarbių valstybės objektų, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų srityje;

7.2. dalyvauja rengiant tarptautinių susitarimų, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių teisės aktų projektus, susijusios su visuomenės saugumu ir viešąja tvarka;

7.3. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų rengimą įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kurių veikla susijusi su įgyvendinamo Europos Sąjungos teisės akto visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos srityje reguliavimo dalyku ar su valstybės politikos saugomų svarbių valstybės objektų, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų srityje įgyvendinimu;

7.4. organizuoja, koordinuoja ir analizuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityje veikiančių įstaigų ir įmonių, kurių veikla susijusi su valstybės politikos saugomų svarbių valstybės objektų, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų srityje įgyvendinimu ar įgyvendinamo Europos Sąjungos teisės akto visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos srityje reguliavimo dalyku, veiklą įgyvendinant įstatymus ir jų įgyvendinamuosius teisės aktus viešojo saugumo srityje atlikimą ir teikia departamento direktoriui siūlymus dėl įstatymų, jų įgyvendinamųjų teisės aktų ar jų įgyvendinimo tobulinimo;

7.5. vidaus reikalų ministro, viceministro ar departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja vertinant įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, kurių veikla susijusi su valstybės politikos saugomų svarbių valstybės objektų, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų srityje įgyvendinimu, valdymą bei jų veiklos organizavimą, tiria ir analizuoja jų veiklos efektyvumą, rengia atitinkamas išvadas ir pasiūlymus;

7.6. atlieka departamentui pateiktų derinti teisės aktų projektų ar pasiūlymų keisti teisinį reglamentavimą, susijusi su Europos Sąjungos teisės visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos srityje įgyvendinimu, valstybės politikos saugomų svarbių valstybės objektų, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų srityje įgyvendinimu, analizę ir rengia atitinkamas išvadas ir pasiūlymus;

7.7. pagal kompetenciją koordinuoja ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių pasirengimą užtikrinti pavojaus žmonių gyvybei, sveikatai ir turtui likvidavimą ir viešosios tvarkos atkūrimą ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais;

7.8. pagal kompetenciją koordinuoja valstybės politikos priešgaisrinės saugos srityje įgyvendinimą ir dalyvauja užtikrinant priešgaisrinės saugos organizavimą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

7.9. pagal kompetenciją dalyvauja branduolinės energetikos objektų ir kitų ypač svarbių objektų atitikties bendriems viešojo saugumo reikalavimams vertinime;

7.10. vidaus reikalų ministro, viceministro ar departamento direktoriaus pavedimu atstovauja ministerijai ar departamentui kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose, dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje arba atstovauja Lietuvai Europos Sąjungos institucijose ir kitose tarptautinėse organizacijose;

7.11. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir vykdo kitus vidaus reikalų ministro, viceministro, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1020 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vidaus reikalų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, (85)2717244, donatas.gailius@vrm.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Vidaus reikalų ministerija  Plataus profilio apdailininkai

Pobūdis: Vidaus apdailos darbai (sienų ir lubų paruošimas, gipso montavimas, gruntavimas, dažymas) statybiniuose objektuose.
Darbas komandiruočių pagrindu skandinavijos šalyse.
Reikalavimai: Patirtis apdailos darbuose; sugebėjimas dirbti savarankiškai; pavestų užduočių sąžiningas vykdymas; atsakingumas ir rimtas požiūris į darbą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2630 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lidis"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Vežėju g.2, 867852564, neringa@lidis.eu
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Lidis"  Autoelektrikas (sunkvežimiai)


Atlyginimas: 1310 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Šiaulių Skuba"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323181?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Šiaulių Skuba"  Infrastruktūros inžinierius (devops)


Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323185?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Infrastruktūros inžinierius (devops)


Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323186?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Front-end programuotojas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323193?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Front-end programuotojas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323194?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Back-end programuotojas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323195?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Back-end programuotojas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323197?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Infrastruktūros inžinierius (devops)


Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323200?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Infrastruktūros inžinierius (devops)


Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323201?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Projektų vadovas-vadybininkas

Pobūdis: Naujų projektų ir klientų paieška
Reikalavimai: Patirtis statybų sektoriuje: šiltinimas, hidroizoliacija. Komunikabilumas, atsakingumas, kompetencija, drąsa, veržlumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanleda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g., 64, 867219522, info@termmax.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Sanleda"  Transporto vadybininkas (rusų kalba)

Pobūdis: - Krovinių vežimų organizavimas iš Europos į Rusiją
- Darbas su pastoviais įmonės klientais
- Naujų vežėjų paieška, derybos, ilgalaikio bendradarbiavimo vystymas
- Vežamų krovinių dokumentų administravimas
- Krovinių pervežimų koordinavimas
Reikalavimai: - Ne mažiau kaip 1 metų darbo vadyboje patirtis
- Kalbų žinios: rusų (gerai), anglų (gerai)
- Sąžiningumas ir atvirumas
- Loginis mąstymas
- Patirtis logistikoje būtų privalumas

Mes jums siūlome
- Įdomią ir vertingą patirtį Jūsų karjeroje
- Stipriai motyvuojančią darbo užmokesčio ir priedų sistemą
- Mokymus kompetencijos ugdymui
- Karjeros galimybes
- Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas


Atlyginimas: 1316 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transterma"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko 6-301, 8 5 272 18 58, cv@transterma.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Transterma"  Vairuotojas - ekspeditorius CE kat.

Pobūdis: Krovinių pervežimai LT-CZ-SK
Reikalavimai: Kategorija CE, stažas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vegesta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g., 8 69917189, 8 52640103
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Vegesta"  Automobilių šaltkalvis - variklių meistras

Pobūdis: Lengvųjų automobilių gedimų šalinimas variklio skyriuje ir visi su tuo susiję darbai.
Reikalavimai: Patirtis lengvųjų automobilių variklių remonto srityje,
Gebėjimas ir motyvacija dirbti individualiai,
Noras tobulinti savo žinias bei mokintis naujovių,
Dirbti laikantis darbo saugos reikalavimų ir darbo kultūros taisyklių.

Darbas tvarkingoje, šiltoje ir šviesioje aplinkoje. Visi darbui reikalingi įrankiai bei įranga.Nevėluojantis atlyginimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Automobilio bičiulis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: A.Šociko g. 20, 861630008, info@automobiliobiciulis.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie MB "Automobilio bičiulis"  Skydinių karkasinių namų gamyba ir montavimas

Pobūdis: Skydinių-karkasinių namų gamyba, pastovus darbas gamykloje Panevėžyje. Komandiruotės, montažas užsienyje. Atlyginimas priklauso nuo turimos patirties

Dėl darbo prašome kreiptis telefonais 8 650 14 543, 8 623 88 588
Reikalavimai: Patirtis su medžiu.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Novicon Baltic"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 8 650 14 543
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Novicon Baltic"  Vairuotojas

Pobūdis: Siulome darba vairuotojui su CE kategorijomis su SILO cisternomis pabaltyjije.
Reikalavimai: Vairavimo patirtis.95 kodas

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inkas"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Ramygalos 149g, 865764299, inkaslt@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Inkas"  Ekskovatorininkas (racioko operatorius)


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gerbuvita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Paneriu 51-421, 867192878
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Gerbuvita"  Meistras

Pobūdis: Šilumos tiekimo tinklų ir praeinamųjų kolektorių eksploatacijos organizavimas;
 Šilumos tiekimo tinklų vamzdžių trūkimų likvidavimo organizavimas;
 Defektų šilumos tiekimo tinkluose ir praeinamuose kolektoriuose fiksavimas, likvidavimo organizavimas;
 Avarinis trasų remontas, vamzdynų dažymo, izoliavimo darbai;
 Kolektorių nuomininkų saugaus darbo organizavimas;
 Vadovavimas brigadai (nuo 4 iki 9 darbininkų).
Reikalavimai: Ne jaunesnis (-ė) kaip 18 metų;
 Ne žemesnis nei aukštesnysis ( ar lygiavertis) išsilavinimas. (Energetikos, statybos srityje laikoma
privalumu);
 B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
 Ne mažiau nei 1 metų darbo patirtis energetikos įmonėje. Vadovavimo patirtis būtų laikoma privalumu;
 Geros lietuvių kalbos žinios,
 Darbštumas, drausmingumas, atsakingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus šilumos tinklai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 5 266 7188, personalas@chc.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus šilumos tinklai"  Baldų surinkėjas

Pobūdis: Baldų montavimas pas klientą.
Reikalavimai: Darbo įgūdžiai, patirtis, profesionalumas, kalbos kultūra, atlyginimas priklauso nuo padaryto darbo.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Komforto sprendimai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Sargėnai, 867166649, gamyba@likali.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Komforto sprendimai"  Mūrininkai

Pobūdis: Mūro darbai

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lygmuo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 863811117
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Lygmuo"  Vairuotojas Ukmergėje

Pobūdis: Darbas Ukmergės mieste ir regione su sunkiasvoriu spec. transportu.
Reikalavimai: • vairuotojo pažymėjimas;
• C kategorija;
• 95 kodas;
• darbo patirtis vairuojant krovininį automobilį;
• kompiuterinės žinios (pagrindai).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekonovus"
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: 865208237, atranka@ekonovus.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Ekonovus"  Personalo valdymo skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2017 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-588

PERSONALO VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Personalo valdymo skyriaus vedėjo pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 16.

II. PASKIRTIS

4. Personalo valdymo skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga padėti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyba) direktoriui formuoti ir koordinuoti personalo valdymo politiką, valdyti personalą, organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą bei dalyvauti formuojant organizacinę kultūrą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - personalo valdymo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

6.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį.

6.3. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje.

6.4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybinio socialinio draudimo, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo įstatymais, Darbo kodeksu, taip pat su šiais teisės aktais susijusiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais tiek, kiek jų nuostatos susijusios su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.

6.5. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

6.6. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Užtikrina Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

7.2. Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, teikia pasiūlymus Fondo valdybos direktoriui, jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį (toliau - pavaduotojas) dėl veiklos tobulinimo.

7.3. Užtikrina Skyriaus parengtų siūlymų dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, atsižvelgiant į Fondo valdybos veiklos tikslus ir uždavinius, pateikimą Fondo valdybos direktoriui ir pavaduotojui.

7.4. Užtikrina Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų (toliau - Fondo administravimo įstaigos): Fondo valdybos administracijos padalinių, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių (toliau - Fondo valdybos teritoriniai skyriai) bei kitų Fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu (toliau - kitos Fondo įstaigos), funkcijų ir pareigybių analizės atlikimą, pareigybių skaičiaus nustatymo normatyvų bei pareigybių skaičiaus, tarnybinių atlyginimų ir pareiginių algų schemų projektų rengimo organizavimą ir teikimą Fondo valdybos direktoriui ir pavaduotojui.

7.5. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų personalo sudėties analizės atlikimą.

7.6. Padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą Fondo administravimo įstaigose.

7.7. Padeda Fondo valdybos direktoriui formuoti personalo sudėtį.

7.8. Padeda Fondo valdybos administracijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje.

7.9. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų personalo mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo poreikių analizės atlikimą, padeda Fondo valdybos direktoriui formuoti Fondo administravimo įstaigų personalo mokymo prioritetus, užtikrina Fondo administravimo įstaigų personalo metinių mokymo planų parengimą, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą bei užtikrina kitų su žmogiškųjų išteklių plėtra susijusių funkcijų vykdymą.

7.10. Užtikrina teisinės, informacinės, mokslo, metodinės ir kitos literatūros, reikalingos Fondo administravimo įstaigų veiklai organizuoti komplektavimą, tvarkymą ir saugojimą.

7.11. Organizuoja Fondo administravimo įstaigų vadovų pasitarimus ir Fondo administravimo įstaigų darbuotojų šventinius renginius.

7.12. Padeda Fondo valdybos direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą.

7.13. Dalyvauja rengiant Fondo valdybos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir kitų Fondo valdybos administracijos padalinių veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus pagal Skyriaus kompetenciją.

7.14. Pagal Skyriaus kompetenciją kartu su kitais Fondo valdybos administracijos padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Fondo valdyboje gerinimo Fondo valdybos direktoriui ir pavaduotojui.

7.15. Užtikrina Fondo valdybos personalo pareigybių sąrašų rengimą, dalyvauja rengiant Fondo valdybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų direktorių, valstybės tarnautojų, darbuotojų tipinius pareigybių aprašymus, konsultuoja Fondo valdybos administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo.

7.16. Organizuoja Fondo valdybos personalo bei Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovų priėmimą, perkėlimą ir atleidimą iš pareigų.

7.17. Padeda Fondo valdybos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą.

7.18. Užtikrina asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijų vykdymą bei personalo duomenų ir jų pokyčių Finansų valdymo sistemos Personalo valdymo modulyje administravimą.

7.19. Užtikrina Fondo valdybos informacinės sistemos naudotojų prieigos aprašų administravimą ir duomenų teikimą Fondo valdybos informacinės sistemos administratoriui, atsakingam už prieigos valdymą.

7.20. Užtikrina Fondo valdybos personalo bei Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovų tarnybinės ir darbinės veiklos vertinimo organizavimą.

7.21. Užtikrina atostogų suteikimo Fondo valdybos personalui bei Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovams organizavimą.

7.22. Padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas.

7.23. Užtikrina Fondo valdybos personalo, Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovų asmens bylų ir kitų archyvinių bylų personalo klausimais formavimą, tvarkymą, saugojimą ir nustatyta tvarka perdavimą Fondo valdybos archyvui.

7.24. Padeda Fondo valdybos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi pagal Skyriaus kompetenciją.

7.25. Padeda Fondo valdybos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.

7.26. Užtikrina apklausų organizavimą ir vykdymą pagal Skyriaus kompetenciją.

7.27. Užtikrina sutarčių pasirašymo su mokymo institucijomis dėl studentų praktikos atlikimo galimybių Fondo administravimo įstaigose organizavimą bei studentų praktikos sutarčių vykdymo Fondo valdybos administracijos padaliniuose kontrolę.

7.28. Vizuoja dokumentų, kuriuos pasirašo Fondo valdybos direktorius ar pavaduotojas, projektus pagal Skyriaus kompetenciją.

7.29. Sudaro Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų kasmetinių atostogų eilę.

7.30. Teikia pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų ar darbo drausmės pažeidimų tyrimų pradėjimo, vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę ir darbuotojų darbinę veiklą, inicijuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymus ir kvalifikacijos tobulinimą.

7.31. Dalyvauja priėmimo į laisvas Skyriaus valstybės tarnautojų pareigas konkursų komisijose.

7.32. Organizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos tvarkymą.

7.33. Rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus.

7.34. Dalyvauja ir užtikrina Skyriaus darbuotojų dalyvavimą darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais.

7.35. Rengia ir teikia duomenis, kitą informaciją pagal Skyriaus kompetenciją Fondo valdybos direktoriui ar pavaduotojui.

7.36. Užtikrina teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą pagal Skyriaus kompetenciją.

7.37. Užtikrina Fondo valdybos informacinės sistemos naudotojų vaidmenų aprašymų rengimą pagal Skyriaus kompetenciją.

7.38. Konsultuoja Fondo administravimo įstaigas, teikia joms rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą personalo valdymo klausimais.

7.39. Nagrinėja bei užtikrina prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimą ir atsakymų į juos projektų parengimą, Fondo valdybos direktoriui ar pavaduotojui pavedus.

7.40. Dalyvauja rengiant Fondo valdybos metinius veiklos planus bei užtikrina Skyriaus dalyvavimą įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, vidaus kontrolės, veiklos rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.

7.41. Užtikrina Skyriaus poreikio pirkimams nustatymą, paraiškų pirkimų planui sudaryti teikimą bei perkamų prekių, paslaugų, darbų viešojo pirkimo paraiškų rengimą.

7.42. Užtiktina Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikio analizės vykdymą, pasiūlymų formulavimą, užduočių programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui rengimą ir dalyvavimą testuojant sukurtą programinę įrangą.

7.43. Užtikrina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektų įgyvendinimą pagal Skyriaus kompetenciją.

7.44. Bendradarbiauja ir užtikrina Skyriaus bendradarbiavimą su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal Skyriaus kompetenciją.

7.45. Atstovauja Fondo valdybai valstybinės valdžios ir valdymo institucijose bei įstaigose, savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose, įmonėse bei organizacijose, Fondo valdybos direktoriui ar pavaduotojui pavedus, pagal Skyriaus kompetenciją.

7.46. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Fondo valdybos direktoriaus bei pavaduotojo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojui.Atlyginimas: 1140 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 12, (85)2724864, sodrainfo@sodra.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Skardininkai/izoliuotojai

Pobūdis: Nuo sausio pradžios projektui Belgijoje reikalingi papildomi 4 skardininkai/izoliuotojai darbui gamykloje.
Reikalavimai: Būtina turėti galiojantį VCA.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Termomontažas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Minijos g. 169, 861108455, hr@termomontage.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Termomontažas"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: Darbui Belgijoje ieškomi motyvuoti, profesionalūs ir darbštūs tarptautinių reisų vairuotojai darbui su įmonės vilkikais (distribucija, Beniliukso šalys).


Imonė siūlo:


• Geras darbo sąlygas belgiškoje imonėje;
• Vakarietišką atlyginimą (nuo 2500€ "į rankas") ir premijas;
• Apmokamas kasmetines atostogas;
• Visas Belgijos karalystės suteikiamas socialines garantijas;
• NEMOKAMĄ apgyvendinimą butuose arba namuose (kiekvienam žmogui atskiras miegamasis kambarys su reikalinga buitine technika);
• Kompanija sumoka visus socialinius mokesčius, kuriuos reikalauja sumokėti Belgijos įstatymai;
• Galimybė kas 4-6 savaites grįžti 1-2 savaitėms į Lietuvą.


Esant norui į Belgiją atsivežti šeimą, įmonė padės susitvarkyti reikiamus dokumentus ir suteiks konsultacijas dėl šeimos narių greito ir sklandaus integravimosi. Papildoma informacija apie darbo grafiką ir atlygį - susisiekus telefonu.


Susidomėjus prašome susisiekti su mumis telefonu +370 688 79 300 arba el. paštu gediminas@business-link.pro
Reikalavimai: • CE kategorija, 95 kodas ir patirtis dirbant tarptautinių reisų vairuotoju Vakarų Europoje;
• Asmeninis lengvasis automobilis;
• Gebėjimas paprastai susikalbėti anglų ar vokiečių kalba;
• Sugebėjimas pagal reikalavimus tvarkyti krovinio ir pervežimo dokumentus;

• Rekomendacijos – privalumas.
• Darbo su prekybos centrais patirtis būtų didelis privalumas.


Reikalingos asmeninės savybės:


• Patikimumas;
• Sąžiningumas;
• Punktualumas;
• Paslaugumas ir mandagumas;

Atlyginimas: 2500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "TS group"
Miestas: Belgija
Kreiptis: Kaunas, Radvilenu pl., 8 688 79 300, gediminas@business-link.pro
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "TS group"  Vadybininkas

Pobūdis: -Užsąkymų formavimas
-Atsakymai į standartines užklausas, užklausų nukreipimas
-Korespondencijos tvarkymas.
-Partnerių paieška
-Darbas iš namų.
Reikalavimai: -Labai geri rašytinės ir šnekamosios kalbos įgūdžiai
-Puikūs komunimavimo ir dėrybiniai sugebėjimai.
-Mokėjimas dirbti MS office programomis.
-Gebėjimas dirbti savarankiškai

Privalumai:
-Mokejimas dirbti AutoCad programa.
-Punktualumas
-Pastabumas
-Komunikabilumas
-Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai
-Kruopštumas ir atsakingumas
-Taktiškumas ir malonus elgesys
-Iniciatyvumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: Dominius AS
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr 12, 861033543, info@dominius.no
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Dominius AS  Projektuotojas

Pobūdis: 2D durų brėžinių projektavimas. Užsąkymų formavimas.
Reikalavimai: -Mokėjimas dirbti su AutoCad ir Microsoft office programomis.
- geri derybiniai ir bendravimo įgūdžiai
- greita orientacija, laiko planavimas
- būtinos kalbų anglos mokėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: Dominius AS
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr 12, 861033543, info@dominius.no
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Dominius AS  Transporto vadybininko

Pobūdis: Transporto techninės dalies priežiūra,
Vairuotojų priėmimas ir išleidimas,
Autovežių kokybės patikros,
Kuro pylimo ir optimalaus vairavimo priežiūra,
Žalų administravimas,
Vairuotojų mokymai ir kiti admin. darbai susiję su transporto ir vairuotoju priežiūra.
Reikalavimai: Mokėti anglų, rusų kalbas,
Patirtis transporto administravime,
Geri bendravimo ir derybų įgūdžiai,
Geri administravimo įgūdžiai,
Analitinis mąstymas, įžvalgumas,
Gebėjimas dirbti savarankiškai,

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Globay"
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: Vilniaus g. 6, 861033543, Laurent@globay.eu
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Globay"  Vadybininkas

Pobūdis: Tiekėjų paieška;
Tiekimo proceso planavimas, organizavimas ir kontroliavimas;
Duomenų suvedimas į su gamybos apskaitos programą, analizė, likučių valdymas.
Reikalavimai: Darbo patirtis gamybos įmonėje – privalumas.
Geros anglų kalbos žinios (žodžiu ir raštu), rusų kalba – privalumas;
Kompiuterinis raštingumas (MS Office, AIVA - privalumas).
Atsakingumas, pareigingumas, organizuotumas, komunikabilumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litpolstar"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Maisiagala, Kiemeliu 16c, 852438384, info@litpolstar.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Litpolstar"  Įvairaus profilio darbuotojai

Pobūdis: Darbo pobūdis
Darbas pas tiesioginį darbdavį Olandijoje.

Reikalingi darbuotojai įvairaus profilio nesunkiems fiziniams darbams. Būsite įdarbinti tiesiogiai vienoje lyderiaujančių Olandijos laikino įdarbinimo kompanijų, todėl darbo profilis įvairus:

Darbas renginiuose, muzikos festivaliuose
Pakavimo, prekių žymėjimo darbai sandėliuose
Darbai moderniuose ūkiuose ir šiltnamiuose
Darbai su įrenginiais fabrikuose
Kiti įvairūs darbai (Valymo, tvarkymo, krovimo)

SPECIALUS PASIŪLYMAS.
Išvykusiems dirbti iki Gruodžio 20 d. pirmas mėnesis apgyvendinimo nemokamas! Garantuotas darbas per Šventes 200% apmokėjimu. Kreipkitės jau šiandien!
Įmanoma ir terminuota vieno mėnesio sutartis.
Reikalavimai: Reikalavimai

Anglų kalbos bazinės žinios komunikacijai. (B1)
Sveikata leidžianti dirbti nesunkius fizinius darbus
Minimalus kontraktas - 3 mėnesiai, todėl suteikiame galimybe išvykti ir studentams laisvu nuo studijų metu.
Atsakingumas, sąžiningumas, noras dirbti ir užsidirbti!


Mes jums siūlome

Suteikiamas apgyvendinimas
Transportavimas į/iš darbo
Visos socialinės garantijos, sveikatos draudimas ir t.t.
Dirbant naktimis, savaitgaliais ar švenčių dienomis apmokėjimas 150-200% įprasto tarifo.
Jokių agentūros, įdarbinimo ar užslėptų mokesčių.


Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tiranta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų 131 - 408B, 862621888, sm@tiranta.eu
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Tiranta"  CNC apdirbimo centro operatoriaus (darbas su frezavimo staklėmis)

Pobūdis:
Darbas su CNC metalo apdirbimo centru (programinio valdymo frezavimo staklės).

Gaminių iš plieno, aliuminio, plastiko gamyba.

Nepertraukiamos gamybos užtikrinimas.

Kokybės kontrolė.

Galimybė derinti su studijomis ar kitu darbu.

Darbo specifikos apmokome vietoje.

Susidomėjusius prašome siųsti CV el. paštu: info@metalista.lt arba susisiekti telefonu +37063362455
Reikalavimai:
Kandidatas turi turėti gerus pagrindus mechanikoje, technikoje, būti kruopščiu, atsakingu ir motyvuotu, tobulėti ir mokytis.

Darbo užmokestis tiesiogiai priklauso nuo rezultatų - lubų nėra.

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Metalista"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Pušaloto g., 863362455, info@metalista.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Metalista"  Vairuotojas vilkiko su tentine priekaba

Pobūdis: Stabilus reisas i Danija
Jonava -DK - Jonava
Reikalavimai: CE kategorija
be zalingu iprociu
Gyvenamoji vieta - Jonava, Kaunas, Ukmerge, Utena

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arven"
Miestas: Jonava, Kaunas, Ukmergė, Utena
Kreiptis: 867607677
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Arven"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Ieškomas lengvųjų ir mikroautobusų autošaltkalvis - važiuoklės remontui
Reikalavimai: Patirtis 1 metai, atsakingumas, be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Senas žibintas"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Gegužių 2a, 8 698 38005
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Senas žibintas"  Reklamos pardavimo vadybininkas

Pobūdis: Atsinaujinusiems portalams anonsas.lt ir asa.lt reikalingi pardavimo vadybininkai. Darbas tiek biure, tiek nuotolinis laisvai samdomas. Galima ne tik Vilniuje.

Esame didžiausias specializuotų, dalykinės informacijos portalų tinklas. Dirbame turinio marketingo ir kontekstinės reklamos srityje. Tai efektyviausiais pripažinti reklaminiai formatai. Mūsų pardavimų komanda susideda iš žmonių atėjusių į pardavimus iš įvairių sričių. Įvairiapusiška gyvenimiška ir verslo patirtis leidžia išlaikyti puikią kolektyvo atmosferą, bei leido sukurti efektyvią pardavimo metodiką.

Pardavimo vadybininkas yra labai svarbi mūsų veiklos grandis. Veiklos pradžioje pardavimo vadybininkas bedrauja su įmonių atstovais kviesdamas reklamuotis portaluose. Perspektyvoje pardavimų vadybininkas ima atlikti projekto vadovo funkcijas daugiau dėmesio skirdamas surinktiems klientams. Gabiausieji gali imtis vystyti ir valdyti atskirus projektus.

Jūsų darbas bus įdomus ir prasmingas. Jūs galite įsijungti į kolektyvą kuris kuria naudingus ir aukštos kokybės patarimus visuomenei. Jūs galėsite ieškoti įdomių idėjų turiniui ir jas įgyvendinti.
Labai laukiame kandidatų kuriems itin patrauklus neformalusis pardavimo būdas.
Reikalavimai
Mūsų nebaido jei neturite tokio darbo patirties. Mums svarbiausias pasirinkimo kriterijus yra kandidato motyvacija tapti aukštos kvalifikacijos pardavimo specialistu. Atitinkamai turite būti išbandę arba puikiai žinoti kas tai per darbas ir kokios jo perpektyvos.
Išklausysime tik tuos kandidatus, kurie parašys mums skirtą motyvacinį laišką.
Mes jums siūlome
Puikias savirealizacijos galimybes;
Darbą kur bendrausite su naujais ir įdomiais žmonėmis;
Naujausias pardavimo ir NLP praktines žinias;
Įdomų ir pažinimo kupiną bendrą laisvalaikį;
Sudarysime sąlygas aktyviai įsilieti į profesionalią šios srities bendruomenę;
Uždarbio galimybes kurios tiesiogiai priklausys nuo sugebėjimų ir įdėto darbo.

Atlyginimas didžiąja dalimi susideda iš komisinių. Turintys argumentų kitokioms atlygio sąlygoms taip pat bus išklausyti ir turi galimybių dirbti savo norimomis sąlygomis.
Atlyginimas
300–1500 Eur atskaičiavus mokesčius
Priklauso nuo rezultatų
Reikalavimai: Motyvacija dirbti aktyviuose pardavimuose ir projektų valdyme. Dirbusiems aktyviuose B2B prašome paaiškinti kuo mes sudominome. Nedirbusiems išsamesnis motyvacinis kodėl norite dirbti aktyviuose pardavimuose, kokias perspektyvas matote tokiame darbe, papasakokite kiek žinote apie aktyvius pardavimus

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: IKS portalų grupė
Kreiptis: sj@iks.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie IKS portalų grupė  Vairuotojai CE kat

Pobūdis: Ieškomi tolimųjų reisų vairuotojai! Pagrindinis darbas Švedijoje!

Reikia CE kategorijos turinčių vairuotojų. Įmonė ieško sąžiningų, pareigingų ir rimtai žiūrinčių į darbą vairuotojų. Darbas 6 savaites, poilsis 2-3 savaites.

Laikomės darbo ir poilsio rėžimo, visi savaitgaliai bazėje.

Privalumai: virtuvė, skalbykla, dušas, mašinų stovėjimo aikštelė,automobiliu plovykla

Turime galimybe apmokinti vairuotojus be patirties.

Garantuojame laiku mokamą atlyginimą ir visas sąlygas už Jūsų sąžiningumą ir darbą.
Reikalavimai: Reikalavimai:
ADR, Anglu kalba - privalumas.

Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Raisitra"
Miestas: Švedija
Kreiptis: 867220352
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Raisitra"  Veterinarijos gydytoja

Pobūdis: Greitai atsidarančiai smulkių gyvūnų veterinarijos klinikai Antakalnyje ieškomas veterinarijos gydytoja ar gydytojas.
Atlyginimas priklauso nuo darbo patirties ir specializacijos.
Reikalavimai: Pageidautina su patirtimi.
Mokėjimas dirbti savarankiškai.
Patirtis minkštųjų audinių chirurgijoje.
Noras mokytis ir specializuotis.
Rusų ir anglų kalba- privalumas.
Atsakingumas ir sąžiningumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Divetos veterinarija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Antakalnio g., divetos.veterinarija@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie MB "Divetos veterinarija"  IT pardavimų vadovas

Pobūdis: Darbo pobūdis:
• Esamų ir potencialių klientų specifinių poreikių aiškinimasis, taikant specifines technines žinias apie produktus;
• Šalti skambučiai, siekiant sukurti susidomėjimą apie produktus ir paslaugas, verslo ryšių plėtojimas ir susitikimų organizavimas;
• Išsamios informacijos apie technines specifikacijas ir veikimo principus, pilnai atitinkančius kliento poreikius, pristatymas;
• Derybų vedimas ir IT sprendimų pardavimas įmonėms;
• Pardavimų pasiūlymų rengimas;
• Po-pardaviminių projektų valdymas ir techninis palaikymas: naudojantis techninėmis žiniomis kartu su pardavimų įgūdžiais teikti patarimus ir palaikymą apie IT produktus, kuriems reikalinga tinkamo lygio kompetencija;
• Pardavimo sutarčių rengimas ir pasirašymas;
• Bendravimas su esamais klientais, siekiant išlaikyti ryšius ir reklamuoti papildomus produktus ir atnaujinimus;
• Informacijos apie konkurentų produkciją ir veiklą rinkimas ir analizė.
Reikalavimai: Įgūdžiai ir reikalavimai:
• Aukštasis išsilavinimas IT srityje arba lygiavertis;
• Ne mažesnė nei 3-5 metų patirtis IT pardavimų verslo klientams srityje;
• Darbo patirtis IT tinklų ir wi-fi sprendimų pardavimuose arba prieš-pardavimuose įmonėms būtų privalumas;
• Puikus lietuvių, anglų kalbų mokėjimas, rusų kalba būtų privalumas;
• Aktyvaus bendravimo, savarankiškumo ir sprendimų priėmimo įgūdžiai;
• Puikūs analitiniai ekstra situacijų sprendimo gebėjimai;
• Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: SIA Adventus solutions filialas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lapių g. 1, 852756666, info@adventus.lt
Skelbimo data: 2017.12.10

Atsiliepimai apie SIA Adventus solutions filialas  Masazuotoja

Pobūdis: Reikalinga masazuotoja,dirbti izraeli spa salone geros darbo salygos geras uzdarbis,su apgyvendinimu.teirautis +37060511011 +972535288357
Reikalavimai: Reikalinga masazuotoja,dirbti izraeli spa salone geros darbo salygos geras uzdarbis,su apgyvendinimu.teirautis +37060511011 +972535288357

Atlyginimas: 1800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "FS group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860511011, mantastaranas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.09

Atsiliepimai apie UAB "FS group"  Buhalterė

Pobūdis: UAB "EMSI" ieško buhalterio darbui buhalterių komandoje.
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnisis išsilavinimas (buhalterinės apskaitos, finansų srityse); ne mažesnė kaip 3 metų buhalterinio darbo patirtis; Verslo apskaitos standartų, mokesčių, LR teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, išmanymas; atsakingumas, kruopštumas, organizuotumas; gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EMSI"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865614060, buhalterija@emsi.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie UAB "EMSI"  Viešųjų pirkimų specialistas

Pobūdis: Viešųjų pirkimų vykdymas perkančiojoje organizacijoje.
Reikalavimai: Ne mažesnė kaip 2 metų patirtis vykdant viešuosius pirkimus perkančiojoje organizacijoje. Darbo patirtis su CVPIS. Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, susijusių su viešaisiais pirkimais išmanymas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Antakalnio g., 862076944, saulius.dragunas@vstt.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba  Langų montuotojas

Pobūdis: Langų montavimas
Reikalavimai: Noras dirbti, kruopštumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arkorus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860293261, arkorus.info@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Arkorus"  Apdailininkas

Pobūdis: Vidaus, išorės apdailos, dažymo ir kiti apdailos darbai.
Reikalavimai: Noras dirbti, žalingų įpročių neturėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arkorus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860293261, arkorus.info@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Arkorus"  Buhalteris

Pobūdis: - buhalterinės apskaitos dokumentų apskaitymas;
- tarpinių finansinių ataskaitų, metinių finansinių atskaitomybių rengimas;
-apskaitininkių, jaunesniųjų buhalterių atlikto darbo patikrinimas, klaidų taisymas;
- kiti darbai, susiję su buhalterinėmis funkcijomis;
- dalijimasis finansinėmis įžvalgomis su kolektyvo nariais, prisidėjimas optimizuojant darbų procesus;
-darbas su buhalterinės apskaitos programa Agnum.
Reikalavimai: - Aukštasis buhalterinis, ekonominis ar finansinis išsilavinimas;
- puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- buhalterinio darbo patirtis nuo 3 metų;
- buhalterinę ir mokestinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų, verslo apskaitos standartų žinojimas;
- noras tobulinti savo žinias ir įgūdžius.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Accounting experts LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Baltrušaičio g. 9, 861632595, aina@aexperts.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Accounting experts LT"  Auto elektrikas

Pobūdis: Elektros gedimų nustatymas ir remontas. Kompiuterinė diagnostika.
Reikalavimai: 2 metų darbo patirtis. Auto elektriko išsilavinimas būtų privalumas. Svarbu noras, gebėjimas dirbti ir mokytis, gilinti žinias savo darbo srityje. 1000 € iki mokesčių išskaitymo / apie 760 € "į rankas" Įmonė: UAB "Ugrimina" Miestas: Vilnius Kreiptis: Kalvarijų g. 143, 861552532, ervinas@ugrimina.lt. Paskelbta: 2017.07.04.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ugrimina"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 143, 861552532, ervinas@ugrimina.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Ugrimina"  Vairuotojo su. "C" kategorija

Pobūdis: Įmonės prekių pervežimas
Reikalavimai: Atsakingas požiūris į patikėtą užduotį. Be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Wellbus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g., 869819064, sauliusj72@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Wellbus"  Šaltkalvis - remontininkas

Pobūdis: Technologinių mašinų ir įrenginių mechaninės dalies techninė priežiūra ir remontas;
Operatyvus įrengimų gedimų šalinimas;
Įrangos ir įrenginių profilaktinė priežiūra;
Įrangos defektavimas, gedimo priežasties nustatymas, atsarginių dalių parinkimas ir užsakymas;
Atsarginių detalių/mazgų remontas.
Reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas, profesinis išsilavinimas mechanikos srityje - privalumas;
Ne mažesnė nei metų panašaus darbo patirtis;
Gebėjimas skaityti brėžinius;
Gebėjimas atlikti nesudėtingus suvirinimo darbus – privalumas;
Kompiuterinio raštingumo pagrindai;
Atsakingumas, kruopštumas, loginis mąstymas, gebėjimas greitai priimti sprendimą pagal situaciją;
Galimybė dirbti pamaininį darbą (dieninės ir naktinės pamainos).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus baldai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 178B, 868755955, atranka@vilniausbaldai.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus baldai"  Plataus profilio statybininkas

Pobūdis: Individualių namų statyba, fasado, stogo darbai Klaipėdos rajone.
Reikalavimai: Patirtis statybose.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Statybų brigada"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 865534281
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Statybų brigada"  Statybų inžinierius

Pobūdis: Pagalba statybos vadovui;
Planuoti ir organizuoti statybos darbus objekte;
Rengti ir tvarkyti reikalingą dokumentaciją;
Sudaryti statybos darbų grafikus;
Sąmatų sudarymas.
Reikalavimai: Statybų srities išsilavinimas;
Ypatingų statinių statybos atestatas;
Statybos technologijų išmanymas;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Statybų brigada"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 865534281, info@statybubrigada.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Statybų brigada"  Vairuotojas

Pobūdis: DALINIŲ KROVINIŲ VEŽIMAS IŠ ČEKIJOS
Reikalavimai: TURĖTI REIKIAMAS KATEGORIJAS DARBUI SU VILKIKU

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Laganas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Radvilų dvaro g. 6, 865771155, virveza@airnet.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Laganas"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Nedideliam autoservisui Lazdynuose reikalingas autošaltkalvis: Važiuoklės
remontas, suvirinimo darbai, ratų montavimas ir balansavimas,Puiki galimybė gerai užsidirbti.

Tel:+370 647 05 742
Reikalavimai: Būtina
patirtis, be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: S.Babykino įmonė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Erfurto g., 8 647 05 742
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie S.Babykino įmonė  Transporto / ekspedicijos vadybininkas

Pobūdis: Dalinių / pilnų krovinių pervežimų organizavimas ir kontrolė;
Užsakymų priėmimas, paskirstymas, maršrutų sudarymas;
Iškilusių klausimų sprendimas;
Pervežimo dokumentų tvarkymas, suvedimas į duomenų bazę;
Aktyvus bendravimas su įmonės klientais.
Reikalavimai: Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Atsparumas stresui;
Puikus anglų kalbos mokėjimas. Rusų, vokiečių, italų kalbų mokėjimas būtų didelis privalumas.
Savarankiškumas, sąžiningumas, kruopštumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "KD Jupiter"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Elektrėnų g. 6, 861608271, ingrida@kdjupiter.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "KD Jupiter"  Projektų vadovas

Pobūdis: Šildymo įrangos pardavimas (katilai, židiniai, krosnelės, radiatoriai ir t.t.), konsultavimas, užsakymų administravimas, el. parduotuvės priežiūra. Naujų klientų ieškoti nereikia.
Reikalavimai: Techninis išsilavinimas, patirtis pardavimų srityje, komunikabilumas,atsakingumas, rusų kalbos mokėjimas. Anglų kalba - privalumas. Didelis privalumas patirtis su šildymo įranga.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Internetinė prekyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g., 8 6 99 28399, info@namams24.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Internetinė prekyba"  Automobilių išrinkėjas - surinkėjas

Pobūdis: Reikalingas AUTOMOBILIŲ IŠRINKĖJAS – SURINKĖJAS kėbulų servise Vilniuje, Galgiuose. Būtina darbo patirtis.
Reikalavimai: - analogiško darbo patirtis;
- darbo sparta;
- kruopštumas;
- noras dirbti ir užsidirbti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Martonas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Barsukynės g.15, 861222824, bendrove@martonas.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Martonas"  Darbininkas

Reikalavimai: Turėti BE arba CE kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alduva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g. 5a, 868564991, feliksas@alduva.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Alduva"  Darbuotojų biurų valymui

Pobūdis: Atlyginimas 1000 EUR (į rankas)
Apgyvendinimas - nemokamas
Įdarbinimas - oficialus ir nemokamas
Darbo pobūdis - kasdienis biuro valymas, 8h per dieną, savaitgaliai laisvi. Dėl platesnės informacijos teirautis : 865745605 ar 860459422

Išvykimas:
Į Berlyną kuo skubiau gruodžio 8-9d- 1 darbuotoja
Į Berlyną gruodzio 16d. - 2 darbuotojos
Reikalavimai: Rusų arba anglų, arba vokiečių kalba. Darbštumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 1316 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tomeira"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: 8 657 45605, info@tomeira.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Tomeira"  Nekilnojamo turto brokeris-konsultantas

Pobūdis: Susitikimai su nekilnojamojo turto pardavėjais/pirkėjais; - kainų nustatymas, rinkos analizių rengimas; - reklamos organizavimas; - derybų organizavimas ir vedimas; - naujų klientų paieška. Darbas atkakliems, mėgstantiems daug bendrauti, turintiems gerus interesų derinimo ir derybinius įgūdžius įvairaus amžiaus žmonėms.
Reikalavimai: Komunikabilumas;- vairuotojo pažymėjimas, nuosavas automobilis;- orientacija į tikslą, noras tobulėti; - darbo kompiuteriu įgūdžiai;- gali būti paskutinių kursų studentas.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kauno NT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 860045311, giedrutis.masaitis@kauno-nt.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Kauno NT"  Braižytojas - projektuotojas

Pobūdis: 1. Standartizuotų metalo konstrukcijų projektavimas, brėžinių ruošimas SK daliai, pagal užduotis
2. Medžiagų žiniaraščių ruošimas
Reikalavimai: 1. Pakankamai profesionaliai naudotis Autocad, Revit, Excel programomis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Borgalita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sakalų g., 868650105, info@borga.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Borgalita"  Inspekcijos viršininkas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2015 m. rugsėjo 8 d.
įsakymu Nr. 1-217


VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau - Inspekcija) viršininkas yra įstaigos vadovas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 18.

II. PASKIRTIS

4. Inspekcijos viršininko pareigybė reikalinga organizuoti ir vadovauti Inspekcijos darbui, užtikrinti Lietuvos energetikos objektų ir visų šalies ūkio sektorių energetikos įrenginių valstybinės kontrolės vykdymą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, tinkamą Inspekcijos vidaus administravimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje - įstaigos vidaus administravimo ir specialiojoje veiklos srityje - Lietuvos energetikos objektų ir visų šalies ūkio sektorių energetikos įrenginių valstybinės kontrolės vykdymo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), technologijos mokslų studijų srities energetikos arba elektros inžinerijos krypties;
6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, finansinę, ūkinę biudžetinių įstaigų veiklą bei Lietuvos energetikos sektorių veiklą;
6.3. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus;
6.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį ir darbo energetikos srityje patirties;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.6. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;
6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. organizuoja Inspekcijos darbą, nustato Inspekcijos vidaus tvarką, užtikrina tinkamą Inspekcijai nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
7.2. atstovauja Inspekcijai ir (arba) suteikia įgaliojimus Inspekcijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, atstovauti Inspekcijai Europos ir tarptautinėse organizacijose, valstybės institucijose ir įstaigose, teismuose ir kitose institucijose bei organizacijose įstatymų nustatyta tvarka;
7.3. pagal kompetenciją tvirtina įsakymus ir kitus teisės aktus, kontroliuoja, jų įgyvendinimą, užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų;
7.4. tvirtina Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus; tvirtina Inspekcijos administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, kitus Inspekcijos vidaus administravimo dokumentus ir teisės aktus;
7.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina ir skiria jiems, tarnybines ar drausmines nuobaudas ir sprendžia socialinių ir kitų garantijų įgyvendinimo klausimus;
7.6. organizuoja Lietuvos energetikos objektų ir visų ūkio sektorių, energetikos įrenginių techninės saugos, eksploatavimo, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumo ir vartojimo efektyvumo valstybinę kontrolę, pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl teisinio reglamentavimo nurodytose srityse tobulinimo;
7.7. organizuoja Inspekcijai pateiktų prašymų, ginčų ir skundų, dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, išankstine privaloma skundų ir ginčų ne teismine tvarka nagrinėjimą;
7.8. pagal kompetenciją organizuoja nelaimingų atsitikimų, susijusių su energetikos objektų ir energetikos įrenginių avarijų ir jų darbo sutrikimų, taip pat nelaimingų atsitikimų darbe ar buityje, susijusių su energijos vartojimu, tyrimą;
7.9. užtikrina racionalų ir taupų Inspekcijos lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Inspekcijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą, atsako už tinkamą ir savalaikį Inspekcijos ataskaitų rinkinių sudarymą bei teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina jų pateikimą ir paskelbimą;
7.10. pagal kompetenciją dalyvauja Inspekcijos, tarpinstitucinių darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje teikia išvadas ir pasiūlymus, susijusius su šia veikla;
7.11. kasmet teikia Energetikos ministerijai Inspekcijos metinės veiklos ataskaitą, Lietuvos Respublikos energetikos ministro nurodymu atsiskaito už Inspekcijos veiklą;
7.12. pagal kompetenciją vykdo kitas su Inspekcijos veikla susijusias ir Lietuvos Respublikos įstatymais, Inspekcijos nuostatais ir kitais teisės aktais jam pavestas vykdyti funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos energetikos ministrui.


Atlyginimas: 1410 € (su mokesčiais)
Įmonė: Energetikos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mortos g. 10, 870664763, snieguole.kanapickaite@enmin.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie Energetikos ministerija  Patarėjas

Pobūdis:


KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalėjimų departamentas) patarėjas (toliau - patarėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 15.

II. PASKIRTIS

4. Patarėjo pareigybė reikalinga padėti Kalėjimų departamento direktoriui formuojant įstaigos įvaizdį, informuoti visuomenę apie Kalėjimų departamento prie teisingumo ministerijos veiklą, organizuoti įstaigos išorinę ir vidinę komunikaciją.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - viešųjų ryšių, komunikacijos ir renginių organizavimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, komunikacijos krypčių grupės išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų žurnalistinio arba ryšių su visuomene darbo patirtį;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, visuomenės informavimą ir bausmių vykdymo veiklą reguliuojančiais teisės aktais;

6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti pranešimus, straipsnius ir analitinę medžiagą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, "Internet Explorer" kompiuterine programa.

6.6. mokėti anglų kalbą C1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. koordinuoja Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbą vidinės ir išorinės komunikacijos srityse;

7.2. vertina Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vykdomos veiklos ryšių su visuomene srityje tendencijas, atsižvelgia į šiuos rezultatus rengdamas Kalėjimų departamento ryšių su visuomene strategiją ir planą, bei įgyvendina šiuos dokumentus;

7.3. kuria ir palaiko ryšius su Kalėjimų departamentui pavaldžiomis įstaigomis, visuomene, valstybės institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis, siekdamas formuoti objektyvią nuomonę apie Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vykdomą veiklą;

7.4. organizuoja informacinių leidinių leidybą, televizijos, radijo laidų (siužetų) apie Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklą kūrimą ir kitus įstaigos informacinio pristatymo darbus;

7.5. rengia ir platina pranešimus žiniasklaidai, teikia atsakymus į žurnalistų paklausimus, organizuoja spaudos konferencijas, seminarus, diskusijas ir kitus viešo pobūdžio renginius, susijusius su visuomenės informavimu apie Kalėjimų departamento ir pavaldžių įstaigų veiklą;

7.6 organizuoja su bausmių vykdymo sistemos veikla susijusius tarptautinius renginius, konferencijas ir seminarus;

7.7. koordinuoja ir pagal kompetenciją vykdo Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vykdomų projektų viešinimo veiklą;

7.8. stebi ir analizuoja visuomenės informavimo priemonių ir valstybės institucijų teikiamą viešąją informaciją apie Kalėjimų departamentą ir jam pavaldžias įstaigas, operatyviai ir sistemingai renka žiniasklaidoje pateikiamą informaciją, susijusią su Kalėjimų departamento veikla, ją analizuoja, reaguoja į pasirodančią netikslią informaciją, nustato žinių apie Kalėjimo departamento ir jo veiklą poreikį, rengia mėnesines ir ketvirtines apžvalgas su pasiūlymais;

7.9. vykdo Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų interneto ir intraneto svetainių turinio priežiūrą, teikia pasiūlymus dėl svetainių tobulinimo;

7.10. inicijuoja Kalėjimų departamento reprezentacinių priemonių kūrimą, atranką ir įsigijimą;

7.11. formuoja Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų įvaizdį, nuolat teikia informaciją visuomenei ir žiniasklaidai apie Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklą;

7.12. vykdo kitus Kalėjimų departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Kalėjimų departamento strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Kalėjimų departamento direktoriui.


Atlyginimas: 1020 € (su mokesčiais)
Įmonė: Kalėjimų departamentas prie TM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. Sapiegos g. 1, 852719003, kaldep@kaldep.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie Kalėjimų departamentas prie TM  Nekilnojamojo turto vadybininkas

Pobūdis: Kviečiame prisijungti prie jauno ir veiklaus kolektyvo!

Pas mus nesijausite suvaržyti, išmoksite valdyti savo finansus, galėsite išpildyti savo svajones ir nesinorės skaičiuoti laiko iki darbo pabaigos.

Mūsų pagrindinis tikslas būti tvirta komanda!

DARBO POBŪDIS:

Tarpininkavimas pirkimo/pardavimo/nuomos klausimais
Nekilnojamo turto vertinimas
Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo proceso valdymas
Klientų poreikių analizavimas
Nekilnojamojo turto rinkos analizavimas
Derybos su klientais
Reikalavimai: Reikalavimai darbuotojui:
Atsakingumas ir pareigingumas
Komunikabilumas ir sąžiningumas
Iniciatyvumas ir atkaklumas, siekiant rezultato
Kompiuteriniai įgūdžiai
Aukštasis išsilavinimas
Gebėjimas dirbti komandoje
Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija) ir nuosavas automobilis.

Privalumai:
Pasitikėjimas savimi
Nebijoti išeiti iš komforto zonos
Noras valdyti savo finansus

Įmonė siūlo: Efektyvius mokymus nuo pirmos darbo dienos
Nuolatinę pagalbą
Draugišką ir jauną kolektyvą
Naują ir modernų biurą
Nemonotonišką darbą
Visas reklamines priemones
Seminarus motyvacijai
Visas reikiamas priemones darbui ir gerai aplinkai

Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Realteksa"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanorių pr. 363-303, 869044433, cv.realtex@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie MB "Realteksa"  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: Valdyti statybos darbų eigą ir užtikrinti, kad darbai būtų atliekami pagal statinio projekto reikalavimus:
Užtikrinti ir kontroliuoti statybos darbų atlikimą pagal nustatytus terminus;
Bendradarbiauti su (sub)rangovais statybos darbų valdymo klausimais;
Vadovauti pavaldiems darbuotojams, organizuoti ir kontroliuoti jų darbą;
Rengti dokumentaciją, susijusią su statybų vykdymu ir priežiūra;
Kontroliuoti medžiagų ir atliktų darbų kiekius;
Užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą statybos objekte.
Darbas su monolitu
Reikalavimai: Aukštasis inžinerinis išsilavinimas;
Ypatingo statinio statybos vadovo kvalifikacijos atestatas (privalumas);
Sėkminga statinio statybos vadovo darbo patirtis bendrastatybinių, specialiųjų darbų srityse;
Statybos procesų ir technologijų išmanymas;
Techninės statybų dokumentacijos rengimo įgūdžiai;
LR teisės aktų, reglamentuojančių statinio statybą, išmanymas;
Organizaciniai įgūdžiai, atsakingumas, iniciatyvumas, lyderystė, puikūs bendravimo įgūdžiai;
Valdyti statybos darbų eigą ir užtikrinti, kad darbai būtų atliekami pagal statinio projekto reikalavimus:
Užtikrinti ir kontroliuoti statybos darbų atlikimą pagal nustatytus terminus;
Bendradarbiauti su (sub)rangovais statybos darbų valdymo klausimais;
Vadovauti pavaldiems darbuotojams, organizuoti ir kontroliuoti jų darbą;
Rengti dokumentaciją, susijusią su statybų vykdymu ir priežiūra;
Kontroliuoti medžiagų ir atliktų darbų kiekius;
Užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą statybos objekte.
Kompiuterinis raštingumas;
Galiojantis vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
Darbuotojų saugos ir sveiktos, priešgaisrinės saugos pažymėjimai (privalumas)

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Segmita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju g.204B, 861113918, info@segmita.lt
Skelbimo data: 2017.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Segmita"  Betonuotojas

Pobūdis: Monolito darbams ieškome betonuotojų, gali būti vienas žmogus arba brigada.
Turime galimybė apgyvendinti.
Reikalavimai: Darbštumas ,be žalingų įpročių ,dirbti savarankiškai arba brigadose.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Segmita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju g.204B, 861113918, info@segmita.lt
Skelbimo data: 2017.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Segmita"  Buhalteris

Pobūdis: UAB "JML-Group" į savo komandą ieško buhalterio(-ės).

Darbo aprašymas:
• Pilnas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas pagal galiojančius LR įstatymus;
• Finansinių ir statistinių ataskaitų bei deklaracijų ruošimas bei teikimas valstybinėms institucijoms ir įmonės vadovybei;
• Finansinių rodiklių valdymas, finansinių ataskaitų bei pasiūlymų teikimas;
• Piniginių srautų valdymas, mokesčių apskaičiavimas bei mokėjimų kontrolė;
• Darbo užmokesčio skaičiavimas;
• Su komandiruotėmis susijusių dokumentų tvarkymas;
• Ilgalaikio turto apskaita;
Reikalavimai: Reikalavimai:
• Aukštasis išsilavinimas (buhalterijos, finansų ar ekonomikos srityje);
• Ne mažesnė nei 5 metų analogiško darbo patirtis;
• Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai ir darbo patirtis su buhalterine programa "Rivilė"
• Darbo užmokesčio apskaitos išmanymas;
• Rusų kalbos mokėjimas (anglų kalbos mokėjimas būtų privalumas);
• LR teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, mokesčius bei apskaitos standartus, išmanymas;
• Analitinis mąstymas, kruopštumas, komunikabilumas;
• Geri darbo bei laiko planavimo įgūdžiai.

Mes siūlome:
• Darbą stabilioje, darbuotojus vertinančioje įmonėje;
• Profesinio tobulėjimo galimybes;
• Ilgalaikius darbo santykius;

Gyvenimo aprašymą su nuoroda "buhalteris" siųskite el.paštu - personalas@jml-group.lt

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1053 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "JML-group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr., 868021211, personalas@jml-group.lt
Skelbimo data: 2017.12.04

Atsiliepimai apie UAB "JML-group"  Elektromontuotojas

Pobūdis: 0,4 - 10 kV transformatorinių, kabelinių ir oro linijų statyba, remontas, eksploatacija.
Defektų šalinimas, gedimų, avarinių sutrikimų ir atsijungimų elektros tinkluose likvidavimas.
Naujų vartotojų pajungimas.
Reikalavimai: Analogiško darbo patirtis;
Gebėjimas dirbti komandoje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "A. Žilinskis ir ko"
Miestas: Vilnius, Trakai, Elektrėnai, Radviliškis
Kreiptis: Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r., 8 620 42507, morta.bakanovaite@zilinskis.com
Skelbimo data: 2017.12.04

Atsiliepimai apie UAB "A. Žilinskis ir ko"  Transporto vadybininko

Pobūdis: Naujų partnerių paieška ir santykių su esamais palaikymas;
Vežimo užsakymų – sutarčių sudarymas, jų registracija ir kontrolė;
Krovinių ekspedijavimo paslaugų teikimas;
Pervežimo proceso valdymas;
Klientų bei vežėjų duomenų analizė ir kaupimas.

Reikalavimai: Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas;
Pervežimų rinkos išmanymas;
Gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, planuoti, analizuoti;
Kompiuterinis raštingumas;
Privalumas:
Puikios lietuvių, lenkų, rusų, angų kalbos žinios;

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LTT group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g. 42 A, 415 kab., info2@lttgroup.lt
Skelbimo data: 2017.12.04

Atsiliepimai apie UAB "LTT group"  Betonuotojas

Pobūdis: Monolito darbams ieškome betonuotojų. Darbas Vilniaus mieste
Reikalavimai: Patirtis, atsakingumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Grista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Linkmenu g. 25A, 861603099, administracija@grista.lt
Skelbimo data: 2017.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Grista"  Kebulo remontininkas

Pobūdis: Reikalingas kebulo remontininkas. Didziausia Airijos automobiliu remonto kompanija iesko automobilio kebulo remontininko su patirtimi. Darbas Dubline (Airija). Padesime isikurti. Geros darbo salygos, ilgalaikis kontraktas.
Reikalavimai: Sugebantis remontuoti dauztus automobilius, tiesinti skardas, glaistyti, be zalingu iprociu.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 € (su mokesčiais)
Įmonė: Aceautobody LTD
Miestas: Airija
Kreiptis: Dublin, +353851285433, aceautobody.job@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie Aceautobody LTD  Vairuotojas-ekspeditorius, C kateg.

Pobūdis: Dalinių krovinių išvežiojimas Kaune ir Kauno rajone. Pasikrovimas Vingės terminale Grigiškėse. Poilsio ir šventinėmis dienomis nedirbame.
Reikalavimai: Be žalingų įpročių, darbštumas, sąžiningumas,fizinė ištvermė.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cargolines Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 102-403, 865514141, Ruta.Zemaityte@inbox.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Cargolines Baltic"  TV sport1 reklamos pardavimų vadybininkas

Pobūdis: - darbas su esamais klientais;
- aktyvi naujų klientų paieška;
- reklaminės produkcijos pristatymas, pardavimas;
- reklamos pardavimo strategijos ir taktikos kūrimas;
- pardavimų planų kūrimas ir įgyvendinimas;
- darbo organizavimas lėšų pritraukimui į įmonę. Televizijos reklaminio laiko pardavimas. Užduotis - garantuoti pajamas reikalingas įmonės plėtrai.
Reikalavimai: -puikūs organizaciniai sugebėjimai;
-puikūs bendravimo įgūdžiai;
-entuziazmas, ambicingumas ir asmeninė motyvacija;
-bendras rinkos išmanymas;
-sėkminga panašaus darbo patirtis;
-vairuotojo teisės(privalumas) ;
-užsienio kalbų mokėjimas(privalumas)
CV prašome siųsti adresu:danute.buhaltere@gmail.com

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1316 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sport entertainment"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos g., Info@sport1.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Sport entertainment"  Baldų projektuotojas-konstruktorius

Pobūdis: DARBAS BALDŲ PROJEKTUOTOJUI-KONSTRUKTORIUI

Darbo pobūdis: ruošti brėžinius baldų gamybai.

Reikalavimai: būtina tokio darbo patirtis.

Atlyginimas po mokesčių: 1000 EUR į rankas.

Skambinti: 8 674 86858
Reikalavimai: Reikalavimai: būtina tokio darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1315 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Graso"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g., 867486858, donatas@graso.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Graso"  Nestandartinių baldų surinkėjui-gamintojui

Pobūdis: DARBAS NESTANDARTINIŲ BALDŲ SURINKĖJUI-GAMINTOJUI

Nestandartinių baldų gamybos įmonė siūlo darbą. Darbo pobūdis: nestandartinių baldų gamyba, surinkimas, montavimas.

Reikalavimai: DARBUOTOJAS TURI MOKĖTI PAGAMINTI BALDĄ PAGAL DUOTĄ BRĖŽINĮ.

Reikalinga bent 1 metų tokio darbo patirtis.

ATLYGINIMAS PRIKLAUSO NUO IŠDIRBIO.

Atlyginimas po mokesčių: 1000 EUR į rankas.

Skambinti: 8 674 86858
Reikalavimai: Reikalavimai: DARBUOTOJAS TURI MOKĖTI PAGAMINTI BALDĄ PAGAL DUOTĄ BRĖŽINĮ.

Reikalinga bent 1 metų tokio darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1315 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Graso"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g., 867486858, donatas@graso.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Graso"  Įsigijimų politikos skyriaus vedėjas

Pobūdis:

ĮSIGIJIMŲ POLITIKOS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Įsigijimų politikos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 16.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Įsigijimų politikos skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui, jo veiklai organizuoti ir koordinuoti, užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymo kokybę, kvalifikuotą skirtų užduočių ir pavedimų vykdymą, formuojant KAS įsigijimų politiką krašto apsaugos sistemoje (toliau - KAS).

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis - įsigijimų politikos KAS formavimas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ar verslo administravimo krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne trumpesnę kaip 3 metų viešųjų pirkimų, sutarčių sudarymo ir jų vykdymo darbo patirtį, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius šias sritis;

6.3. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

6.4. žinoti KAS valdymo principus ir prioritetus;

6.5. gebėti analizuoti, sisteminti informaciją, rengti išvadas, teisės aktų projektus;

6.6. gebėti planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus veiklą;

6.7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.8. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo (C1) lygiu;

6.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;

6.10.atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, gauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, užtikrina Skyriaus funkcijų vykdymo kokybę, skirtų uždavinių ir pavedimų įvykdymą laiku;

7.2. skiria užduotis pavaldiniams ir kontroliuoja jų vykdymą;

7.3. pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, krašto apsaugos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų, pavedimų vykdymą;

7.4. formuoja KAS įsigijimų politiką: rengia pirkimų efektyvumo vertinimo kriterijus ir analizuoja visų KAS pirkimų efektyvumą;

7.5. koordinuoja valstybės viešųjų pirkimų politikos įgyvendinimą KAS, teisės aktų ir gairių, susijusių su valstybės pirkimų politikos įgyvendinimu KAS, rengimą ir kitų institucijų parengtų teisės aktų vertinimą;

7.6. užtikrina efektyvų KAS decentralizuotų pirkimų vidaus kontrolės sistemos veikimą;

7.7. teikia išvadas Krašto apsaugos ministerijos vadovybei dėl priimamų sprendimų projektų Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos pasirenkamų pirkimo būdų klausimais;

7.8. bendradarbiauja su KAS institucijų ir jų padalinių valstybės tarnautojais ir kariais, kitų valstybės valdymo institucijų valstybės tarnautojais ir užsienio valstybių institucijų pareigūnais;

7.9. KAM vadovybės pavedimu kartu su kitomis valstybės institucijomis dalyvauja sudarytų darbo grupių veikloje;

7.10.vertina Skyriaus darbuotojų veiklą ir teikia pasiūlymus dėl tarnautojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo;

7.11.pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Krašto apsaugos ministerijos vadovybės pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Krašto apsaugos ministerijos viceministrui, kuriam priskirta KAS institucijų įsigijimų, įslaptintų sandorių veiklos sritis.Atlyginimas: 1140 € (su mokesčiais)
Įmonė: Krašto apsaugos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Totorių g. 25/3, 852735745, 85273576, kam@kam.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie Krašto apsaugos ministerija  Vyr. patarėjas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus
2014 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. P-44
(2013 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. P-3 redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS
AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS
VYRIAUSIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos (toliau - Kontrolieriaus tarnyba) vyriausiasis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A
3. Pareigybės kategorija - 16

II. PASKIRTIS

4. Nagrinėti ir teisiškai vertinti pareiškėjų skundus dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų/galimų pažeidimų, atlikti tyrimus ir teikti išvadas dėl jų Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui (toliau - Kontrolierius). Užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų įgyvendinimą, vykdant Kontrolieriaus tarnybai nustatytas funkcijas, atstovauti Kontrolieriaus tarnybai teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų tyrimo, akademinės etikos skatinimo ir užtikrinimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą profesinę teisininko kvalifikaciją baigus vientisąsias studijas;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį teisės srityje;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su Kontrolieriaus tarnybos veikla nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, gebėti juos taikyti praktikoje;
6.4. mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir jas taikyti praktikoje;
6.6. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir bent vieną iš šių kalbų: vokiečių, prancūzų, rusų A2 lygiu;
6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, programa "Internet Explorer"
6.8. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, būti kūrybingas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja ir prižiūri Kontrolieriaus pavedimų vykdymą ir teikia siūlymus Kontrolieriui dėl šių pavedimų kokybiško ir tinkamu laiku įgyvendinimo;
7.2. teikia Kontrolieriui išvadas, kaip įgyvendinamos Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių akademinę etiką ir procedūras, nuostatos;
7.3. nagrinėja nukreiptus pareiškėjų skundus ir atlieka tyrimus dėl fizinių ir juridinių asmenų veiksmų, kuriais pažeidžiama arba įtariama, kad gali būti pažeista, akademinė etika ir procedūros; taip pat skundus dėl mokslo ir studijų institucijų vadovų ir padalinių administracijos vadovų piktnaudžiavimo akademinės etikos ir procedūrų srityje;
7.4. teisiškai vertina ir teikia Kontrolieriui išvadas dėl išnagrinėto skundo, atlikto tyrimo ar teikiamo siūlymo Kontrolieriui savo iniciatyva pradėti tyrimą;
7.5. organizuoja Kontrolieriaus tarnybos strateginio veiklos plano ir kasmetinės Kontrolieriaus tarnybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos projekto rengimą, atlieka jų vykdymo priežiūrą ir kontrolę ir teikia informaciją Kontrolieriui;
7.6. Kontrolieriaus pavedimu atstovauja Kontrolieriaus tarnybą teismuose, teisėsaugos ir kitose valstybės ar savivaldybės institucijose;
7.7. užtikrina teisiniu požiūriu teisingą Kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų surašomų dokumentų turinį ir formą;
7.8. rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, skirtus Kontrolieriaus tarnybos funkcijoms įgyvendinti, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
7.9. Kontrolieriaus pavedimu dalyvauja Seimo, Vyriausybės, mokslo ir studijų institucijų tarybų, senatų, kitų valdymo ar savivaldos organų posėdžiuose, pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių veikloje, kai svarstomi klausimai, susiję su Kontrolieriaus tarnybos veikla arba kontrolieriaus atliekamu tyrimu;
7.10. siekdamas tinkamai atstovauti Kontrolieriaus tarnybai teismuose, atstovaujamojo vardu atlieka procesinius veiksmus, Kontrolieriui teikia pasiūlymus dėl procesinių veiksmų, išvadas dėl teismo sprendimų ir nutarčių, nustatytais terminais atsiskaito ir teikia pasiūlymus Kontrolieriui dėl teismuose nagrinėjamų su Kontrolieriaus tarnybos veikla susijusių bylų eigos;
7.11. vykdo kitus Kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Kontrolieriaus tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kontrolieriui.Atlyginimas: 1140 € (su mokesčiais)
Įmonė: Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 870665161, lraepk@etika.gov.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba  Vairuotojas

Pobūdis: Europa-rusija
Reikalavimai: CE kat

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cargosfera"
Miestas: Alytus
Kreiptis: 8-652-41556
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Cargosfera"  Apdailininkas (grindų montavimo darbai)

Pobūdis: Laminato ar parketlentės klojimas plaukiojančiu būdu;
parketlenčių, masyvo klijavimas prie pagrindo;
grindjuosčių tvirtinimas;
alyvavimas, beicavimas, lakavimas;
durų statymas;
išlyginamosios masės liejimas;
kilimo klojimas;
vinilo dėjimas
ir visi kiti darbai susiję su grindų dėjimo darbais
Reikalavimai: Darbštumas
Atsakingumas
Be žalingų įpročių

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valdsta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868550388, info@valdsta.lt
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Valdsta"  Interneto reklamos pardavimo specialistas

Pobūdis: Kompleksinių interneto reklamos sprendimų pardavimas. Reklama internete atveria visai naujas galimybes tiek prekes parduodančioms įmonėms, tiek specialistams kurie gali pasiūlyti kompleksinius reklamos sprendimus internete. SEO, Adwords tai tik dalis sprendimų. Daug didesnes galimybes atveria reklaminės medžiagos iškėlimas naudojant google vertinamas platformas, pirkėjų įtakojimas naudojant turinį ir įtakotojus, pirkėjo įtraukimas į pirkimą naudojant retargetingą.
Šiuos ir dar daug kitų sprendimų siūlo mūsų portalų grupė. Portalai asa.lt, anonsas.lt, visasverslas.lt yra puikiai kotiruojami google paieškoje. Šiai darbo vietai numatyti sprendimai naudojant ir kitus portalus.
Siūlome darbą kuris šiuo metu tik ima populiarėti Vakarų Europoje. Jūs gausite labai paklausią profesiją ir žinias. Tuo pačiu dirbsite labai įdomų ir naudingą darbą. Kartu su klientais mes kuriame naudingą ir reikalingą turinį internete, įdomius projektus.
Darbas bus su didžiausiais ir vidutiniais Lietuvos reklamdaviais.

Atlyginimo variantai įvairūs. Pagrindas atlyginimo komisiniai. Norintys didelio bazinio gali teikti savo pasiūlymus, tačiau tuo pačiu ir įsipareigojimus.

Reikalavimai: Laukiame susipažinusių su aktyvių pardavimų specifika. Motyvacinis laiškas būtinas. Parašykite kodėl norite dirbti aktyviuose pardavimuose, kuo Jums įdomi ši sritis, kokias sąvybes šiam darbui turite.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: IKS portalų grupė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio 49, 2333102, sj@iks.lt
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie IKS portalų grupė  Plataus profilio meistras

Pobūdis: Vidaus apdaila, plytelių klojimas, gipso kartono montavimas.
Reikalavimai: Sąžiningumas, gebėjimas dirbti savarankiškai.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Profispa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860089327, uab.profispa@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Profispa"  Statybos projektų vadovas - techninė priežiūra

Pobūdis: * statybos projekto valdymas;
* statybos darbų organizavimas ir vykdymo kontrolė;
* techninės dokumentacijos rengimas ir tvarkymas, brėžinių skaitymas;
* atliekamų darbų technologijos bei kokybės kontrolė;
* objektui numatytų resursų užsakymas ir kontrolė;
* darbų saugos užtikrinimas;
* bendravimas su užsakovais ir rangovais.
Reikalavimai: * aukštasis inžinerinis/ statybinis išsilavinimas;
* statybos projektų vadovo/ darbų vadovo darbo patirtis - ne mažesnė nei 5 metai;
* statybos darbų vadovo-techninės priežiūros vadovo atestatas;
* geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
* geri lietuvių ir rusų kalbų įgūdžiai;
* vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Indema"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mėnulio g. 11, 865501019, info@indema.lt
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Indema"  Auto elektrikas

Pobūdis: Automobilių elektros prietaisų ir sistemų techninė priežiūra, gedimų nustatymas ir remontas.
Reikalavimai: Bendras automobilio veikimo principų išmanymas;
Darbštumas;
Sąžiningumas;
Noras tobulėti, susipažinti su naujausių automobilių techniniais sprendimais, naujausių technologijų gedimais ir remontu.

Privalumai:

Elektrotechniko išsilavinimas;
Minimalus anglų k. mokėjimas.

Konkurencingą atlyginimą ir nuo darbo rezultatų priklausančius priedus
Karjeros galimybes

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: CarProPlus Ltd.
Miestas: Jungtinė Karalystė
Kreiptis: Birmingham, Tinsley Street, Great Bridge, Unit 5, DY4 7LH, 864625199, personalas@carpro.lt
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie CarProPlus Ltd.  Vairuotojas-pavezejas

Pobūdis: Sveiki,
Ieskome atsakingu-darbstu vairuotoju pavezeju Taxify platforma.
- Lankstus grafikas(galimas kaip papildomas darbas)
- Draugiskas kolektyvas
- Musu masinos(remontas, gps ieina)
Atlyginimas 50% nuo apyvartos+bonusai. Nuo 250eu i rankas per savaite. Del detalesnes info rasykit AZ arba 867005567.
Reikalavimai: Atsakingumas;
Saziningumas;
Vairuotojo B pazymejimas;
Noras dirbti ir uzdirbti;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Monsela"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867005567, iljabal92@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Monsela"  Baldinių detalių paruošėjas-supjovėjas

Pobūdis: Darbo vieta Naujoje Vilnioje.
Darbas prie baldinių plokščių pjovimo staklių: staklių priežiūra, pjūklų parinkimas, kampų nustatymas, matmenų nustatymas ir pjovimas pagal gautas pjovimo kortas, plokščių krova, plokščių apskaita, supjautų detalių markiravimas.
Reikalavimai: Analogiško darbo patirtis - privalumas. Motyvuotus apmokysime.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dalisima"
Miestas: Vilnus
Kreiptis: Riovonių g. 2A, 868637333
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Dalisima"  Nestandartinių baldų surinkėjas

Pobūdis: Darbas Naujojoje Vilnioje.
Virtuvės baldų, spintų, komodų, barų ir kitų nestandartinių baldų surinkimas ceche ir montavimas pas klientus.

Reikalavimai: Reikalinga patirtis ir noras dirbti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dalisima"
Miestas: Vilnus
Kreiptis: Riovonių g. 2A, 868637333
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Dalisima"  Suvirintojas

Pobūdis: Darbas suvirinimo aparatu MIG.MAG.135.136.
Reikalavimai: Imonė ieško nuolatoniam darbui vokietijoje, kvalifikuotu, turinčiu darbo patirties suvirintoju.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1600 € (su mokesčiais)
Įmonė: NT group GmbH
Miestas: Vokietija
Kreiptis: Shtade, +4917661060659, info@ntgroupgmbh.de
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie NT group GmbH  Mini ekskavatoriaus operatorius

Pobūdis: Darbas mini ekskavatoriumi
Reikalavimai: C kategorija

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Holdesa"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 8 673 77996, info@holdesa.lt
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie UAB "Holdesa"  Mini ekskavatoriaus operatorius

Pobūdis: Darbas mini ekskavatoriusmi
Reikalavimai: C kategorija

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Holdesa"
Miestas: Elektrėnai
Kreiptis: 8 673 77996, info@holdesa.lt
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie UAB "Holdesa"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Mikroaotobusų - sunkvevežimių važiuoklės remontas
Reikalavimai: Supratimas ir noras dirbti.
Jaunuolius neturinčius patirties,apmokinsime

Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daniliškių autocentras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Guobų 6A, 868749404, algis@danilai.lt
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie UAB "Daniliškių autocentras"  Mini ekskavatoriaus operatorius

Pobūdis: Darbas mini ekskavatoriumi, tranšėjų kasimas.
Reikalavimai: C kategorija

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Holdesa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sausupio g .15, 8 673 77996, info@holdesa.lt
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie UAB "Holdesa"  Baldų surinkėjas-montuotojas

Pobūdis: Surinkėjui siūlome darbą įmonės gamybinėse patalpose: standartinių baldų surinkimas ceche, pakavimas.
Reikalavimai: Patirtis baldų surinkimo / montavimo srityje būtų privalumas;
Nuolatinis siekis kokybės ir tobulumo renkant/montuojant baldus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: HoFFis, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Zirniu g. 6, 864092323, info@paliuciobaldai.lt
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie HoFFis, UAB  Vairuotojas - ekspeditorius ce

Pobūdis: Pastovus reisai Lietuva - Baltarusija.
Pagrinde savo kroviniu gabenimas tentine UZUOLAIDINE puspriekabe.
Patires vairuotojas speja isvaziuoti pirmadieni ir gryzti penktadieni - savaitgaliai namuose!
Reikalavimai: CE kategorija
Be zalingu iprociu
Tvarkingumas,pareigingumas.
Darbo patirtis butu privalumas bet jeigu esi jaunas ir verzlus bei norintis dirbti - apmokysim!Atlyginimas: 2100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mikawoods"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pranciskonu g. 1, 861590400, info@mikawoods.lt
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie UAB "Mikawoods"  Pagalbinis darbuotojas

Pobūdis: Darbas užsienio pramonės gamyklose.
Suvirintojo pagalbinis darbininkas/metalo šlifuotojas.
Plačiau informacija telefonu.
Reikalavimai: Būtina anglų kalba

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Klaikonta"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Žvelsos g. 2-2, 865667390, anastasija@klaikonta.com
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie UAB "Klaikonta"  Procesų valdymo ir automatizacijos inžinierius

Pobūdis: PVA įrengimas.
Sąmatų sudarymas.
Užsakovų apmokymas.
Siūlome įdomų perspektyvų darbą ir konkurencingą atlyginimą.
Reikalavimai: PVA išmanymas.
Darbas kompiuteriu.
Techninės dokumentacijos anglų kalba skaitymas.
Orientacija į rezultatą.
Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elektromonteris"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 649 00646, elektromonterisuab@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie UAB "Elektromonteris"  Elektrikas, signalizacijos sistemų specialistas

Pobūdis: UAB "Elektromonteris" ieško specialistų: elektrikų ir signalizacijos sistemų patalpoms montuotojų.
Suteikiama galimybė uždirbti konkurencingą atlyginimą.
Reikalavimai: Aukštesnysis išsilavinimas arba profesinė elektrotechnikos kvalifikacija - elektrikui.
Aukštesnysis išsilavinimas radioelektronikoje arba profesinė patirtis signalizacijos sistemų įrengime - signalizacijos montuotojui.
Atsakingumas, orientacija į rezultatą, žalingų įpročių nebuvimas.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elektromonteris"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 649 00646, elektromonterisuab@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie UAB "Elektromonteris"  Reklamos pardavimo specialistas

Pobūdis: IKS portalų grupė ieško reklamos pardavimo specialistų. Savarankiškusmas, galimybės dirbti iš bet kur, kiek norite Tuo pat metu maksimalus mūsų kompanijos palaikymas mokymais, finansine ir karjerine motyvacija.
Esame marketingo, reklamos, pardavimų profesionalai dirbantys jau daugiau kaip 20 metų reklamos rinkoje. Išvystėme portalų grupę kuri siūlo šiuo metu paklausius turinio marketingo, iškėlimo į google, kontekstinius sprendimus. Turime sprendimus visoms klientų grupėms todėl galite:
* Išmokti ar patobulėti pardavimo mene kartu su geriausiais,
* Panaudoti savo sukauptą patirtį ir kontaktus dirbant su didžiaisias klientais.
* Maksimaliai realizuoti savo sugebėjimus, kartu kurti ir vystyti naudingus visuomenei projektus.
* Susieti darbą ir laisvalaikį įsiliejant į pramogų industriją. Išbandyti įdomias pramogas ir iš to užsidirbti.
* Tapti gerai uždirbančiu laisvu darbuotoju su darbo perspektyvomis ir užsienio rinkose.

Portalai turi aukštą pasitikėjimą specializuotose rinkose. Asa.lt kotiruojamas kaip įtakingiausias statybinis leidinys. Anonsas.lt surenka didelę auditoriją pramogų industrijoje.

Pardavimo specialistai dirba kaip partneriai, vykdydami veiklą savo įmonėse ar išsiėmę veiklos pažymą. Nurodytas atlygis apie 1500 eur kuris vidutiniškai pervedamas partneriui. Pirmais mėnesiais galime garantuoti susiderintas pajamas.
Gabius naujokus galime priimti ir į įmonę, būtų mokamas bazinis + komisiniai
Reikalavimai: Jūs turite parduoti. Kiek tam skirsite laiko ir pastangų priklauso tik nuo Jūsų. Uždirbsite kiek esate verti.
Pirminę nuomonę apie darbuotoją susidarome daugiausiai pagal jo parašytą motyvacinį laišką. Laukiame apgalvoto ir išsamaus motyvacinio. Ypač iš naujokų.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: IKS portalų grupė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio 49, 2333102, sj@iks.lt
Skelbimo data: 2017.11.28

Atsiliepimai apie IKS portalų grupė  Montuotojas

Pobūdis: Metalinių konstrukcijų (sandėlio stelažų, platformų) montavimas komandiruotėse (3 - 8 sav.) Vakarų Europos valstybėse (Prancūzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Belgijoje ir kt.).
Reikalavimai: - galimybė keliauti Europos Sąjungos teritorijoje;
- vairuotojo pažymėjimas (B kategorija būtina);
- organizuotumas, pareigingumas, aktyvumas;
- patirtis panašioje srityje - didelis privalumas.

Atlyginimas: 2100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MV supply"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 647 64472, personalas@mvsupply.eu
Skelbimo data: 2017.11.28

Atsiliepimai apie UAB "MV supply"  Tinkuotojas, kasininkas, automechanikas

Pobūdis: Darbas statybose, Darbas autoservise, Darbas prekybos centre. Oficialus įdarbinimas,nemokamas apgyvendinimas,bei kelionė. Sutartis pasirašoma trims mėnesiams,su galimybe pratęsti. Darbo stilius komandinis/savarankiškas
Darbas Belgijoje
Reikalavimai: Išsilavinimas:Vidurinis bendro lavinimo
Papildomi sugebėjimai:mokėti bent vieną iš šių kalbų
Olandų kalba
Anglų kalba
Rusų kalba

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1250 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "JumLit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų 129, 861021992, jumlietuva@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.28

Atsiliepimai apie UAB "JumLit"  Vairuotojas - ekspeditorius CE

Pobūdis: Darbas Lietuva-Italija-Lietuva arba
Lietuva-Belgija-Lietuva.
Užuolaidine puspriekabe, apynauji
Volvo Euro6 vilkikai.
Atlyginimas laiku.
Reikalavimai: -CE kategorija;
-95 kodas;
-Tachografo kortele;
-Noras dirbti ir užsidirbti

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitacargus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.A.Graičiūno g., 860785085, nikita@vitacargus.lt
Skelbimo data: 2017.11.28

Atsiliepimai apie UAB "Vitacargus"  Produkto vadovas

Pobūdis: KOMPANIJOS PASIŪLYMAS:


- konkurencingas atlyginimas;
- įdomus ir dinamiškas darbas Vilniuje;
- darbas profesionalų komandoje;
- saugi ir stabili darbo vieta solidžioje organizacijoje;
- karjeros ir augimo galimybės.

PAGRINDINĖS ATSAKOMYBĖS:

- aktyvus dalyvavimas įmonės sprendimuose siekiant optimizuoti ir tobulinti įmonės veiklą;
- produkto vystymo priežiūra;
- konkurencinės rinkos analizė;
- produkto vystymo darbų planavimas ir koordinavimas;
- ataskaitų, išvadų ir siūlymų rengimas, remiantis produkto plėtros rezultatais;
- produkto kainodaros valdymas.
Reikalavimai: - aukštasis universitetinis išsilavinimas (vadyba, rinkodara, ekonomika);
- analitinis mąstymas;
- gebėjimas dirbti savarankiškai;
- patirtis sudarant ir analizuojant kainodarą;
- komunikabilumas bei vidinė motyvacija;
- gebėjimas dirbti su dideliu informacijos kiekiu;
- anglų kalbos žinios (žodžiu ir raštu);
- rusų kalbos žinios būtų privalumas.

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alisa management laboratory"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 5 210 7027, career@amlaboratory.com
Skelbimo data: 2017.11.28

Atsiliepimai apie UAB "Alisa management laboratory"  Pamainos meistras (gamybos įmonė)

Pobūdis: Šiuo metu mūsų partneriai ieško patyrusio pamainos meistro, kuris galėtų dirbti gamybos įmonėje.

Siūloma:
- stabilus darbas tarptautinėje kompanijoje
- profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybės
- konkurencingas atlyginimas

Pagrindinės atsakomybės
- vadovavimas gamybos komandai
- saugumo ir kokybės procesų valdymas
- sklandas darbo užtikrinimas
- aktyvus dalyvavimas įmonės sprendimuose siekiant optimizuoti ir tobulinti įmonės veiklą
- techninių gedimų diagnostika
- LEAN įrankių įgyvendinimas gamybos procesuose
Reikalavimai: Iš Jūsų tikimasi:
- universitetinis arba koleginis išsilavinimas (gamybos, inžinerijos sritys)
- panašaus darbo patirtis
- anglų kalbos žinios būtų didelis privalumas
- atsakingumas bei noras mokytis

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alisa management laboratory"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 8 5 210 7027, career@amlaboratory.com
Skelbimo data: 2017.11.28

Atsiliepimai apie UAB "Alisa management laboratory"  Santechnikas

Pobūdis: UAB "Valandinis vykdo aktyvią plėtrą ir siūlo įdomų ir perspektyvų darbą santechnikams. Pas mus Jūs turėsite galimybę augti ir pasisemti patirties kartu su įmonėje dirbančiais aukštos kvalifikacijos specialistais bei bendradarbiauti su didžiausiomis Lietuvoje veikiančiomis statybų įmonėmis statant įvairios paskirties ir sudėtingumo pastatus.
Vykdome įvairius santechnikos montavimo, instaliavimo darbus. Atliekame pastato vidaus inžinerinių sistemų (šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotėkų) montavimo darbus statybos objekte.
Reikalavimai: Atsakingumas
Kruopštumas
Žąlingų įpročių neturėjimas
Punktualumas

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valandinis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861864498, arturas@valandinis.lt
Skelbimo data: 2017.11.28

Atsiliepimai apie UAB "Valandinis"  Statybininkas

Pobūdis: Visu galu meistras
Reikalavimai: Rimtas poziuris i turima darba ,ji branginti.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dainavos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860103910, dainavosstatyba@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.28

Atsiliepimai apie UAB "Dainavos statyba"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Darbas alaus prekybos įmonėje;
Aktyvi naujų klientų paieška;
Pasiūlymų rengimas;
Klientų konsultavimas;
Susitikimai su klietais, derybos;
Reikalavimai: Puikūs bendravimo ir prezentavimo įgūdžiai;
Pardavimų darbo patirtis 2 m.;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Mokėti anglų ir rusų kalbas;
Gebejimas greitai įsisavinti informaciją ir ją naudoti;
Vairuotojo pažymėjimas ir automobilis;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alsteka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868375075, info@alsteka.lt
Skelbimo data: 2017.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Alsteka"  Vairuotojas

Pobūdis: Taksi - pavežėjo (-os) vairuotojo (-os) darbas už atlygį Vilniuje
Užsakymų priėmimas ir aptarnavimas išmaniaisiais įrenginiais;
Momentinis keleivių pervežimas iš taško A iki taško B;
Navigacija surišta su programinę įrangą, tad miesto nereikia žinoti, kad galima būtų pradėti dirbti,bet miesto žinojimas būtu privalumas;
Reikalavimai: Pareigingumas;
Sąžiningumas;
Atsakingumas;
Vairuotojo pažymėjimas B kategorijos(3metai stažo be stiprių nusižengimų)

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lavetas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų 21, 860295321, info@myway.lt
Skelbimo data: 2017.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Lavetas"  Teacher

Pobūdis: VIS is recruiting for the 2018-2019 academic year.
All candidates must demonstrate written and oral English skills at C1 equivalent. Candidates without pedagogical experience should not be discouraged from applying.
Salary: from 1000 euro net

Positions available:

Biology grades 11 and 12
Chemistry grades 11 and 12
Social Studies (integrated history and geography) and Business
English language and literature
Design Technology

Reikalavimai: Vilnius International School is one of only two accredited international schools in Lithuania. VIS is also authorized to offer the International Baccalaureate Primary and Middle Years Programmes and the Cambridge International Examinations AS/A Level programme. As a member of our staff, you will have opportunities for ongoing professional development to support you understanding of programme expectations, as well as your personal well-being. VIS is a mission driven school and as such we aim "to cultivate students to become culturally proficient human beings". This commitment is further complemented by our organizational values: community, growth and passion. We encourage teachers with similar values and ambitions to consider joining our community.


Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus tarptautinė mokykla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rusų g. 3, 852190816, ramune@vischool.lt
Skelbimo data: 2017.11.27

Atsiliepimai apie Vilniaus tarptautinė mokykla  Vairuotojas

Pobūdis: Krovinių gabenimas LT - RU - LT
Reikalavimai: CE kategorija;
E95 kodas;
Atsakingumas, pareigingumas!

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transdreka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860083835, transdreka7@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Transdreka"  Vairuotojui

Pobūdis: MES SIŪLOME :
• Darbinį telefoną;
• Darbinę navigaciją-planšetę; navigaciją;
• Darbą vilkiku SCANIA Mega (EURO V, EURO VI) su Mega tentine užuolaidine priekaba;

• Darbą ratais : Lietuva, Latvija, Estija > Vokietija, Olandija, Belgija ir atgal;
• Darbą kadencijose po ES : Vokietija, Olandija, Belgija, Prancūzija, Italija, Ispanija, Danija, Švedija;
Reikalavimai: • CE kategorija;
• Pareigingumas, iniciatyvumas;
• Darbo patirtis – privalumas;

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: Translandijos transportas, UAB
Miestas: Mažeikių r.
Kreiptis: Tirkšliai, Laukų g.2 "S", 8-682-65011, lina@translandija.lt
Skelbimo data: 2017.11.24

Atsiliepimai apie Translandijos transportas, UAB  Rinkodaros specialistas

Pobūdis: Sveiki!

Susipažinkite su mumis – tarptautine įmone, lyderiaujančia teikiant
informacinius verslo sprendimus transporto sektoriui. Mūsų sėkmę
lemia visapusiškai išplėtoto transporto, ekspedicijos ir logistikos
sektoriaus vizija, kurią įgyvendiname vienydami transporto bendruomenę.
Tai didžiulis iššūkis, todėl mums reikia būtent Jūsų – energingo asmens,
kuris prisijungs prie vienos iš 10 Europoje veikiančių mūsų bendrovių.


Jūsų pareigos:


Rinkodaros specialistas bus atsakingas už mūsų stebėtojų bazės
plėtojimą, didinimą bei išlaikymą ir pagalbą padedant tapti jiems
potencialiais klientais.
Reikalavimai: Kaip galite mums padėti?

Projektuoti ir diegti strategiją socialinės žiniasklaidos svetainėse, kad ją būtų
galima taikyti Trans.eu verslo tikslais,

Kurti turinį, skirtą socialinės žiniasklaidos svetainėms,

Gebėti naudotis skaitmeniniais įrankiais, skirtais valdyti daugeliui socialinės
žiniasklaidos kanalų,

Rengti rėmimo akcijas bei kampanijas ir stebėti jas iki pat pabaigos,

Sekti socialiniuose tinkluose vykstančias diskusijas, susijusias su mūsų įmone,
konkurentais bei sektoriumi, ir dalyvauti jose,

Gerai išmanyti naujausias technologijas ir tendencijas, vyraujančias socialinėje
žiniasklaidoje,

Nuolat bendrauti su mūsų klientais,

Bendradarbiauti su Pardavimo skyriumi, siekiant pritraukti naujų klientų

Gebėti naudotis SEO ir SEM įrankiais

Reikalavimai

Turėti dokumentais patvirtintos patirties, įgytos dirbant socialinės žiniasklaidos
ir (arba) rinkodaros srityse,

Puikiai naudotis socialinės žiniasklaidos platformomis, ypač tomis, kurios
susijusios su reklama / prekių ženklais ir klientais,

Būti susipažinus su Facebook, Instagram, Linekdin ir kt. programomis,

Turėti turinio valdymo patirties,

Gerai mokėti lietuvių ir rusų kalbas,

Mokėti anglų kalbą bent B1 lygiu,

Turėti reikiamus įgūdžius, kad gebėtumėte tinkamai parašyti straipsnį, internetinę
žinutę arba viešą pranešimą,

Turėti puikių komunikavimo įgūdžių, priimant sprendimus gebėti naudotis ne
tik duomenimis, bet ir intuicija,

Atkreipti dėmesį į detales ir kruopščiai dirbti,

Gebėti dirbti patiriant spaudimą ir laikantis terminų

Susidomėjote? Prisijunkite prie mūsų! Apsilankykite mūsų interneto svetainėje
http://www.trans.eu/lt/ ir parašykite adresu mchalupka@trans.eu

Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: Trans.eu Baltic, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lvovo g. 105A, 860997961, mchalupka@trans.eu
Skelbimo data: 2017.11.24

Atsiliepimai apie Trans.eu Baltic, UAB  Laisvalaikio portalo reklamos agentas

Pobūdis: Jei esi aktyvus, mėgstantis pasilinksminti, pažinti naujas ir įdomias pramogas savo pomėgius gali paversti darbu. O kas gali būti geriau kai darbas virsta hobi.
Laisvas darbo grafikas, o gal darbas iš namų? Įmanoma ir tai. Darbas įmanomas iš bet kokios pasaulio vietos kur veikia internetas.

Anonsas.lt yra vienas iš populiariausių laisvalaikio ir gyvenimo būdo portalų veikiantis nuo 2003 metų. Kiekviena mėnesį sulaukiame apie 150 000 lankytojų. Pastoviai kuriame naujus ir įdomius projektus, todėl visada būsite įdomių įvykių sukūryje ir galėsite išbandyti daug naujų pramogų. Daugiausiai projektų turinio ir įtakojimo reklamos srityse.
Kompanijoje susirinkusi stipri ir draugiška marketingo ir reklamos profesionalų pagalba. Esame įsisavinę pačias naujausias reklamos ir pardavimų technologijas. Kartu su mumis gausite labai daug vertingos patirties ir žinių.
Agento atlygis iš komisinių. Vidutiniškai vadybininkas per metus uždirba apie 12 000 eurų. 700 eurų mėnesinį uždarbį gabus naujokas pasiekia 3-čia mėnesį.
Galimi ir pastovaus įdarbinimo variantai.
Reikalavimai: Reikalinga aktyvių pardavimų patirtis. Nebijome ir naujokų be patirties, atčiau jie turi aiškiai suprasti ir žinoti kokį darbą jiems teks dirbti. Tiek patyrusiems, tiek naujokams aktyvūs pardavimai ir/ar projektų valdymas turėtų būti darbinės karjeros tikslas.
Pirminę nuomonę apie darbuotoją susidarome daugiausiai pagal jo parašytą motyvacinį laišką. Laukiame apgalvoto ir išsamaus motyvacinio.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: IKS portalų grupė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio 49, 2333102, sj@iks.lt
Skelbimo data: 2017.11.24

Atsiliepimai apie IKS portalų grupė  Dažytojas

Pobūdis: Vidaus sienų/lubų paruošimas ir dažymas
Reikalavimai: Kruopštumas, savarankiškumas, rimtas požiūris į darbą, atsakingumas, be žalingų įpročių!

www.mgvapdaila.lt

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Interlocos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867322787, mykolas@megavaras.lt
Skelbimo data: 2017.11.24

Atsiliepimai apie MB "Interlocos"  Plytelių klojėjas

Pobūdis: Plytelių klijavimas, pasiruošimas darbams
Reikalavimai: Atsakingumas, rimtas požiūris į darbą, kruopštumas, savarankiškumas, be žalingų įpročių

www.mgvapdaila.lt

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Interlocos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867322787, mykolas@megavaras.lt
Skelbimo data: 2017.11.24

Atsiliepimai apie MB "Interlocos"  Taksi vairuotojo/pavežėjo

Pobūdis: Reikalingas taxi vairuotojas (os)/pavežėjas (os). Suteikiama galimybė pasirinkti naktines arba dienines pamainas. Mokam Iki 45%. Laisvi auto: Toyota prius 2008m. Toyota avensis 2009m. Ford focus 2007m.
Reikalavimai: Atsakingumas, organizuotumas, aktyvumas, vairuotojo pažymėjimas, sąžiningumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Linverta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 863037733, dienospreke@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.23

Atsiliepimai apie UAB "Linverta"  Montuotojas

Pobūdis: Itempiamu lubu montotojai
Reikalavimai: Nemokamas apmokymas

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lubų miestas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860686876, Info@lubumiestas.lt
Skelbimo data: 2017.11.23

Atsiliepimai apie UAB "Lubų miestas"  Bokštinio krano operatorius

Pobūdis: Darbo pobūdis:
darbas statybos objektuose dirbant su bokštiniu kranu (Vilniuje)
Reikalavimai: Reikalavimai:
bokštinio krano operatoriaus pažymėjimas
panašaus darbo patirtis – privalumas
atsakingas požiūris į darbą

Siūlome:
visas socialines garantijas
stabilų ir laiku mokamą atlyginimą (atlyginimas aptariamas pokalbio metu)

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mitnija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861558062
Skelbimo data: 2017.11.23

Atsiliepimai apie UAB "Mitnija"  Vairuotojas - ekspeditorius (pakaitinis)

Pobūdis: Darbui po Lietuva reikalingas vairuotojas, turintis CE kategorijas, galintis vairuoti is karto. Bus galimybe pasilikti dirbti ir ilgiau. DAF 105, uzuolaidine puspriekabe.
Reikalavimai: CE kategorija, 95 kodas, patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Embalis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868381348, 100@EMBALIS.EU
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Embalis"  Kelių statybos darbų vadovas

Pobūdis: •Vadovauti kelių tiesimo darbams;
•Organizuoti statybos darbus objektuose;
•Atlikti darbų kokybės kontrolę;
•Ruošti techninę dokumentaciją;
•Derinti techninius klausimus su užsakovais;
•Vykdyti numatytų resursų bei medžiagų tiekimo kontrolę.
Reikalavimai: •Privalumas: kelių statybos atestatas;
•Darbų saugos instrukcijų žinojimas;
•Vairuotojo pažymėjimas - vairuotojo pažymėjimas B kategorija;
•Išsilavinimas - Aukštasis universitetinis;
•Mokymo/studijų programa - Kelių ir geležinkelių inžinerija;
•Darbo patirtis nuo 1 metų.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autokausta keliai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Marvelės g. 199B, 867967606, audrius.stimburys@autokaustakeliai.lt
Skelbimo data: 2017.11.23

Atsiliepimai apie UAB "Autokausta keliai"  Kelių statybos meistras

Pobūdis: •Vadovauti kelių tiesimo darbams;
•Organizuoti statybos darbus objektuose;
•Atlikti darbų kokybės kontrolę;
•Ruošti techninę dokumentaciją;
•Pagalba statybos darbų vadovui.
Reikalavimai: •Gali būti baigęs bakalaurą kelių statybos inžinierius, norintis mokytis ir dirbti; tobulintis šalia patyrusio specialisto;
•Darbų saugos instrukcijų žinojimas;
•Vairuotojo pažymėjimas - vairuotojo pažymėjimas B kategorija;
•Išsilavinimas - Aukštasis universitetinis;
•Mokymo/studijų programa - Kelių ir geležinkelių inžinerija;
•Darbo patirtis nuo 1 metų.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autokausta keliai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Marvelės g. 199B, 867967606, audrius.stimburys@autokaustakeliai.lt
Skelbimo data: 2017.11.23

Atsiliepimai apie UAB "Autokausta keliai"  Sąmatininkas

Pobūdis: Pagalba projektų direktoriui,
Sąmatų ir pasiūlymų sudarymas;
Statybos projektų vertinimas ir analizė;
Savalaikio darbo atlikimas.
Reikalavimai: Studijos statybos srityje;
Sąmatų sudarymo išmanymas;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (AutoCad, Microsoft Office);
Gebėjimas dirbti programa "SISTELA" "ASTERA"
Atsakingumas, kruopštumas, sąžiningumas;
Gali būti paskutinio kurso studentas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1052 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autokausta keliai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Marvelės g. 199B, 867967606, audrius.stimburys@autokaustakeliai.lt
Skelbimo data: 2017.11.23

Atsiliepimai apie UAB "Autokausta keliai"  Reklamos pardavimo partneris

Pobūdis: IKS portalų grupė ieško reklamos pardavimo specialistų. Laisvas darbo grafikas, galimybės dirbti iš bet kur ir kiek norite. Yra ir biure įrengos darbo vietos. Tuo pat metu maksimalus mūsų kompanijos palaikymas mokymais, finansine ir karjerine motyvacija.
Esame marketingo, reklamos, pardavimų profesionalai dirbantys jau daugiau kaip 20 metų reklamos rinkoje. Išvystėme portalų grupę kuri siūlo šiuo metu paklausius turinio marketingo, iškėlimo į google, kontekstinius sprendimus. Turime sprendimus visoms klientų grupėms todėl galite:
* Išmokti ar patobulėti pardavimo mene kartu su geriausiais,
* Panaudoti savo sukauptą patirtį ir kontaktus dirbant su didžiaisias klientais.
* Maksimaliai realizuoti savo sugebėjimus, kartu kurti ir vystyti naudingus visuomenei projektus.
* Susieti darbą ir laisvalaikį įsiliejant į pramogų industriją. Išbandyti įdomias pramogas ir iš to užsidirbti.
* Tapti gerai uždirbančiu laisvu darbuotoju su darbo perspektyvomis ir užsienio rinkose.

Portalai turi aukštą pasitikėjimą specializuotose rinkose. Asa.lt kotiruojamas kaip įtakingiausias statybinis leidinys. Anonsas.lt surenka didelę auditoriją pramogų industrijoje.

Pardavimo specialistai dirba kaip partneriai, vykdydami veiklą savo įmonėse ar išsiėmę veiklos pažymą. Nurodytas atlygis, apie 1500 eur kuris vidutiniškai pervedamas partneriui. Pirmais mėnesiais galime garantuoti susiderintas pajamas.
Gabius naujokus galime priimti ir į įmonę, būtų mokamas bazinis + komisiniai

Reikalavimai: Jūs turite parduoti. Kiek tam skirsite laiko ir pastangų priklauso tik nuo Jūsų. Uždirbsite kiek esate verti.
Pirminę nuomonę apie darbuotoją susidarome daugiausiai pagal jo parašytą motyvacinį laišką. Laukiame apgalvoto ir išsamaus motyvacinio. Ypač iš naujokų.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: IKS portalų grupė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio 49, 2333102, sj@iks.lt
Skelbimo data: 2017.11.22

Atsiliepimai apie IKS portalų grupė  Autoserviso vadovas

Reikalavimai: Autoservisui Vilniuje reikalingas patyręs autoserviso vadovas

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Godos servisas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869835798, godoservisas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Godos servisas"  Vairuotojas-kurjeris

Pobūdis: Jūs būsite atsakingas už:
- patikimą siuntų pristatymą Vilniaus mieste;
- savalaikį siuntų surinkimą;
- bendravimą su klientais.
Reikalavimai: Mums svarbu Jūsų:
- noras mokytis, tobulėti, dirbti ir užsidirbti;
- asmeninė disciplina ir atsakomybė;
- puikūs bendravimo įgūdžiai;
gebėjimas greitai orientuotis situacijoje;
- geri vairavimo įgūdžiai ir ne mažesnis kaip 2 metų vairavimo stažas (B kategorija).

Jums siūlome:
- Atlyginimą priklausantį nuo darbo rezultatų.
- Galimybę mokytis ir tobulėti;
- Darbo vietą: Liepkalnio g. 180, Vilnius, "DPD Lietuva".

CV siųsti el. adresu:logistika@dolteka.lt

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dolteka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Liepkalnio g. 180, 860906344, logistika@dolteka.lt
Skelbimo data: 2017.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Dolteka"  Betranšėjų technologijų specialistai

Pobūdis: Vandentiekio, nuotėkų tinklų klojimas
Reikalavimai: Betranšėjų vamzdžių klojimo technologijų išmanymas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Požeminės jungtys"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Liepsnos 4, 865515552
Skelbimo data: 2017.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Požeminės jungtys"  Gamybos meistras (kėbuliniai darbai)

Pobūdis: Sklandaus serviso darbo užtikrinimas;
Darbų planavimas ir kontrolė;
Tvarkos užtikrinimas
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis;
Atsakingumas;
Greita orientacija;
Konfliktinių situacijų sprendimas.

Darbo patirtis: 4 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Korpo" autocentras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Beržų g. 17, Riešės k., info@korpo.lt
Skelbimo data: 2017.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Korpo" autocentras  Vairavimo instruktorius "B" ir "D" kategorijų

Pobūdis: Vairavimo mokykla "Adpilis" ieško "B" ir "D" kategorijų vairavimo instruktoriaus dirbti su įmonės transportu
Reikalavimai: Atitinkamas vairavimo instruktoriaus pažymėjimas;
Darbo patirtis;
Atsakingumas;
Lankstumas;
Sąžiningumas;
Punktualumas;
Gebėjimas dirbti su mokiniais;
Dėmesingumas bei puikūs bendravimo įgūdžiai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adpilis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 52, 8 605 66 660, info@adpilis.lt
Skelbimo data: 2017.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Adpilis"  Mechanikas

Pobūdis: Kelių tiesimo įmonės technikos priežiūros organizavimas, vykdymas, technikos operatorių padalinio valdymas.
Reikalavimai: Patirtis, technikos niuansų išmanymas, naujovių išmanymas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Keldima"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 197, 861274947, edmundas@keldima.lt
Skelbimo data: 2017.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Keldima"  Marketing specialist/social media specialist

Reikalavimai: Sveiki!

"Susipažinkite su mumis – tarptautine įmone, lyderiaujančia teikiant informacinių technologijų sprendimus transporto sektoriui. Mūsų sėkmę
lemia visapusiškai išplėtoto transporto, ekspedicijos ir logistikos sektoriaus vizija, kurią įgyvendiname vienydami transporto bendruomenę.

Tai didžiulis iššūkis, todėl mums reikia būtent Jūsų – energingo asmens, kuris prisijungs prie vienos iš 10 Europoje veikiančių mūsų bendrovių."

Jūsų pareigos:

"Rinkodaros specialistas bus atsakingas už mūsų stebėtojų bazės plėtojimą, didinimą bei išlaikymą ir pagalbą padedant tapti jiems potencialiais klientais. Kaip galite mums padėti?"


"Kurti ir valdyti įmonės profilius bei veiklą socialinės žiniasklaidos svetainėse,
pavyzdžiui, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedin ir Google +,"

"Projektuoti ir diegti strategiją socialinės žiniasklaidos svetainėse, kad ją būtų
galima taikyti Trans.eu verslo tikslais,"

Kurti turinį, skirtą socialinės žiniasklaidos svetainėms,

"Gebėti naudotis skaitmeniniais įrankiais, skirtais valdyti daugeliui socialinės
žiniasklaidos kanalų,"

Rengti rėmimo akcijas bei kampanijas ir stebėti jas iki pat pabaigos,

"Sekti socialiniuose tinkluose vykstančias diskusijas, susijusias su mūsų įmone,
konkurentais bei sektoriumi, ir dalyvauti jose,"

"Gerai išmanyti naujausias technologijas ir tendencijas, vyraujančias socialinėje
žiniasklaidoje,"

Nuolat bendrauti su mūsų klientais,

Bendradarbiauti su Pardavimo skyriumi, siekiant pritraukti naujų klientų

Gebėti naudotis SEO ir SEM įrankiais

Reikalavimai

"Turėti dokumentais patvirtintos patirties, įgytos dirbant socialinės žiniasklaidos
ir (arba) rinkodaros srityse,"

"Puikiai naudotis socialinės žiniasklaidos platformomis, ypač tomis, kurios
susijusios su reklama / prekių ženklais ir klientais,"

Būti susipažinus su Facebook, Instagram, Linekdin ir kt. programomis,

Turėti turinio valdymo patirties,

Gerai mokėti lietuvių ir rusų kalbas,

Mokėti anglų kalbą bent B1 lygiu,

"Turėti reikiamų įgūdžių, kad gebėtumėte tinkamai parašyti straipsnį, internetinę
žinutę arba viešą pranešimą,"

"Turėti puikių komunikavimo įgūdžių, priimant sprendimus gebėti naudotis ne
tik duomenimis, bet ir intuicija,"

Atkreipti dėmesį į detales ir kruopščiai dirbti,

Gebėti dirbti patiriant spaudimą ir laikantis terminų.

"Susidomėjote? Prisijunkite prie mūsų! Apsilankykite mūsų interneto svetainėje
https://www.trans.eu/lt/ ir parašykite adresu mchalupka@trans.eu!"


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: Trans.eu Baltic, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lvovo g. 105A, (8 5) 219 55 34, mchalupka@trans.eu
Skelbimo data: 2017.11.21

Atsiliepimai apie Trans.eu Baltic, UAB  Kranistas

Pobūdis: Ieškomas statybos darbuotojas-kranistas dirbti Vokietijoje statybvietėje elektriniu kranu (valdoma pultu, mažaaukštė statyba)
Reikalavimai: Darbštus, su pažymėjimu, be žalingų įpročių, patyręs

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nebo"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: 867074284
Skelbimo data: 2017.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Nebo"  Vyr. buhalterė

Pobūdis: * Buhalterinės apskaitos pilnas vedimas ir kontrolė;
* Finansinių ataskaitų rengimas ir jų pateikimas valstybės institucijoms bei įmonės vadovams;
* Deklaracijų Sodrai, VMI, Statistikos departamentui teikimas;
* Darbo užmokesčio apskaita.
* Skolų suderinimas;
* Kuro apskaita;
* Avansinės apyskaitos kontrolė;
Reikalavimai: * ne mažesnė kaip dviejų metų sėkmingo darbo patirtis apskaitos srityje (transporto srityje būtų privalumas);
* LR teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą, mokesčius, įmonių veiklą, išmanymas;
* kruopštumas, atsakingumas, pozityvumas, vidinė motyvacija;
* aukštasis arba aukštesnysis buhalterinis, finansinis arba ekonominis išsilavinimas;
* kompiuterinis raštingumas (Microsoft Office programos, buhalterinė apskaitos progama RIVILĖ;
* Rusų kalbos įgudžiai;

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dagana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Granito g. 11, 869818808, cv@dagana.lt
Skelbimo data: 2017.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Dagana"  Picų kepėjas

Pobūdis: Jei esi draugiškas,aktyvus, moki kepti picą arba labai nori išmokti, kviečiame prisijungti prie mūsų komandos.
Reikalavimai: Pageidautuna patirtis, noras tobulėti, meilė savo darbui, neturint patirties yra galimybė išmokti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Piratai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų 125, 862083159, trys.rrr@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Piratai"  Tarptautiniu pervežimu vairuotojams c,e

Pobūdis: Siūlome darba tarptautiniu pervežimu vairuotojams, darbas Danija-Prancuzija kadencijomis 6/3, su užuolaidine puspriekabe, Euro6 vilkikai. Pilni kroviniai. Mokam uz paras.
Reikalavimai: C,E kategorijos 95 kodas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MDS capital"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanoriu pr., 178A, 864552340, mdscargo@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.21

Atsiliepimai apie UAB "MDS capital"  Sąmatininkas

Pobūdis: Sąmatų skaičiavimas;
-brėžinių skaitymas;
-užsakymų, projektų kainų analizė;
Reikalavimai: -panašaus darbo patirtis;
-geri įgūdžiai dirbant su "Sistela"
-geri "Microsoft office" įgūdžiai;
-patirtį dirbi su "AutoCad" vertintume kaip didelį privalumą.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Termomontažas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Minijos g. 169, 861108455, hr@termomontage.lt
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Termomontažas"  Geodezininkas - matininkas

Pobūdis: Sklypų kadastriniai, topografiniai matavimai, formavimo ir pertvarkmo projektai, tinklų suvestiniai planai, geodezinės kontrolinės nuotraukos, pastatų kadastriniai matavimai ir t.t.
Reikalavimai: Patirtis būtų privalumas.
Noras dirbti, užsidirbti, tobulėti,
judėti į priekį.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Geoplėtra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 23, A korp. 307 kab., 868490074, petrasjagminas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Geoplėtra"  Konstruktorė

Pobūdis: Drabužių konstravimas,lekalų dauginimas,reikiamos dokumentacijos paruošimas.
Reikalavimai: Darbas su Gerber Acumark programa

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vikada"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kauno g 32, 869927575, info@vikada.lt
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Vikada"  Transporto vadybininką .

Pobūdis: Naujų klientų paieška bei ryšių palaikymas su esamais klientais ;transporto judėjimo kontrolė.
Reikalavimai: "RNC LT" UAB vykdydami sparčią plėtrą, pildo išsvajotų ir pačių nekukliausių norų ir kviečia į savo komandą transporto vadybininką (-ę). Reikalavimai: geras anglų kalbos mokėjimas (rusų ar kitos kalbos - privalumas), patirtis transporto srityje( darbas su Lietuvos,Latvijos, Rusijos ir Europos šalių krovinių siuntėjais ir vežėjais ). Mes siūlome darbo pobūdį ir darbuotojo kompetenciją atitinkantį atlyginimą, lanksčias darbo sąlygas, draugišką jauną kolektyvą, sporto klubo abonementą, galimybę augti su augančia kompanija.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RNC LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Taikos pr., 8 61 003009, germanas@rnc.lt
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "RNC LT"  Pardavimų vadybininkas PVC langams

Pobūdis: Didmeninės prekybos įmonė, prekiaujanti PVC langais , aliuminio konstrukcijomis , vidaus ir lauko palangėmis savo filialui Lietuvoje ieško PARDAVIMŲ VADYBININKO darbui Lietuvoje bei NVS šalyse.
Reikalavimai: Reikalavimai:
- Būtina darbo patirtis ( ne mažiau 2 metai)
- Ryšių su esamais klientais palaikymas;
- Naujų klientų paieška NVS šalyse bei Lietuvoje;
- Sutarčių rengimas.
- Eksporto dokumentų ruošimas.
- Krovinių gabenimo organizavimas ir kontrolė.
- Gerai mokėti lietuvių, rusų kalbas ( kitos kalbos privalumas);

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: OOO Plastikovije okna
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868985806, exportexp@yandex.ru
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie OOO Plastikovije okna  Pardavimų inžinierius

Pobūdis: Pasaulyje gerai žinomo prekės ženklo šilumokaičių bei kitų technologinių sprendimų pardavimas, techninės konsultacijos. Santykių su klientais valdymas.
• Produktų grupės pardavimų plėtra Lietuvoje;
• bendravimas su esamais klientais ir naujų klientų paieška;
• klientų poreikių išsiaiškinimas ir optimalių sprendimų pasiūlymas;
• rinkos analizė, pardavimų plėtros galimybių analizė bei veiksmai plėtrai užtikrinti;
• bendravimas su produkto tiekėjais;
• projektų įgyvendinimo organizavimas ir kuravimas.
Reikalavimai: • inžinerinis išsilavinimas;
• sėkminga techninio produkto pardavimų patirtis;
• orientacija į klientą bei rezultatą, tikslo siekimas;
• analitinis mąstymas, puikūs bendravimo, derybiniai įgūdžiai;
• anglų, rusų kalbos žinios;
• kompiuterinis raštingumas.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Linmat"
Miestas: Vlnius
Kreiptis: 867178746, info@linmat.lt
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Linmat"  Stogdengiai

Pobūdis: Atlikti stogo remonto darbus
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budekos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 91-210, 8 657 70966, emilis@budeka.lt
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Budekos statyba"  Alpinistas tarpblokinių siūlių remontui

Reikalavimai: UAB "Mano BŪSTAS" yra įmonių grupės "City Service" narė, Lietuvos rinkai teikianti pastatų priežiūros paslaugas. Jos prižiūrimų daugiabučių namų plotas viršija 8,5 mln. kv. metrų, ji aptarnauja Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Palangos, Šilutės, Pagėgių rajonų daugiabučių gyventojus. Įmonės klientai taip pat yra dauguma šalies bankų, didieji prekybos centrai, parduotuvės, administraciniai pastatai.
Kviečiame prisijungti prie komandos Kaune !

ALPINISTAS TARPBLOKINIŲ SANDŪRŲ REMONTUI

Darbo pobūdis:
tarpblokinių sandūrų remontas;
sienų hermetizavimas, dažymas su alpinizmo įranga;
kiti bendrastatybiniai darbai.
 
Tikimės, kad Jūs:
turite tarpblokinių sandūrų remonto darbo patirties; 
vairuojate automobilį;
​turite alpinisto pažymėjimą (privalumas).​
 
Jums siūlome:
visas socialines garantijas;
stabilų ir laiku mokamą atlyginimą priedus už darbo rezultatus;
mokymus ir kvalifikacijos kėlimo galimybę.
Konfidencialumą garantuojame visuose atrankos etapuose.
www.manobustas.lt   
Daugiau informacijos: 8 640 64072, karjera@manobustas.lt

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 864064072, karjera@manobustas.lt
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: - tarptautinių krovinių pervežimas kelių transportu;
- darbas su tentinėmis puspriekabėmis;
- pagrindiniai maršrutai: DE,NL, BE, LU, FR, AT, IT;
- komandiruočių trukmė iki 6 sav. ( 3 savaitės namie )
Reikalavimai: - tarptautinių pervežimų vairuotojo patirtis (Vakarų Europa);
- vairuotojo pažymėjimas CE kategorija;
- patirtis ne mažesnė nei 2 metai su CE kategorija;
- 95 kodas

Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic line"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės 222, 861873517, justina.slavinskaite@balticline.lt
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Baltic line"  Automobiliu meistrui

Pobūdis: Ieskomas automobiliu meistras .Darbas Vilniuje . (Kompiuterine diagnostika, elektros darbai, varikliu remontas, kuro sistomu remontas, vaziuokles remontas, nestandartiniai automobiliu tobulinimo darbai).
Ieskomas atsakingas, pareigingas zmogus .
Del darbo kreiptis .861276201

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "SVService"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl. 34, 861276201
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "SVService"  Automobilių kėbulo ruošėjas

Pobūdis: Ruošti defektuotas(naujas) kėbulo dalis dažymo darbams
Reikalavimai: Gali būti maža patirtis, svarbu noras dirbti ir užsidirbti

Atlyginimas: 1400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vaidolis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. Lukšio 7, 862254398, autopaint.lt@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Vaidolis"  Automobiliu dažytojas /paruošėjas

Pobūdis: Visi automobilio kebulo priežiūros, kosmetinio remonto darbai
Reikalavimai: Kruopštus, atsakingi, turintis patirties meistrai

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vaidolis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. Lukšio 7, 862254398, autopaint.lt@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Vaidolis"  Stogdengys

Pobūdis: Reikalingas stogdengys į brigadą įvairiems su sutapdintais stogais susijusiems darbams. (Prilydomos dangos)
Atlyginimas 700 – 1600 Eurų į rankas.
Priimame ir pagalbinius apmokymui.
Kreiptis į brigadininkus:
Zenonas Tel.: 8 685 13 826
Reikalavimai: Noras dirbti

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Monstatas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. Giros 121, 868513826, monstatas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Monstatas"  Sandėlio vadovas

Pobūdis: Didelių apimčių sandėlio darbo procesų valdymas, optimizavimas, tobulinimas;
Krovinių iškrovimo/saugojimo/pakrovimo procesų organizavimas ir kontrolė;
Sandėlio darbuotojų (iki 70 žmonių) komandos darbo organizavimas, kontrolė;
Su sandėlio veikla susijusių pasiūlymų teikimas įmonės vadovams;
Atsakomybė už sandėlio darbo rezultatus.
Reikalavimai: Būtina darbo patirtis logistikos centro/sandėlio/terminalo vadovo pareigose;
Gebėjimas valdyti ir efektyviai plėtoti didelių apimčių sandėlio logistikos procesus;
Gebėjimas vadovauti darbuotojų komandai, operatyviai spręsti problemas, valdyti pokyčius;
Organizaciniai gebėjimai, laiko planavimo įgūdžiai, atidumas detalėms;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai, sandėlio valdymo bei apskaitos sistemų taikymo patirtis;
Geros rusų kalbos žinios;
Vairuotojo pažymėjimas.
Įmonė Jums siūlo:
Atsakingą darbą sėkmingai dirbančioje kompanijoje, konkurencingą darbo užmokestį.
Konfidencialumas garantuojamas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@celsus.lt
Skelbimo data: 2017.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Eksporto vadybininkas

Pobūdis: UAB "Nirobalt" – metalo apdirbimo įmonė plečia savo veiklą ir darbui Vilniaus raj. esančiose gamybinėse patalpose ieško iniciatyvaus, atsakingo, turinčio pardavimų patirtį - vadybininko (ės).
• Darbas su esamais klientais, aktyvi naujų klientų paieška;
• Komercinių pasiūlymų ruošimas, sutarčių sudarymas, gaminių pristatymo kontrolė, atsiskaitymų kontrolė;
• Rinkos analizė,lietuvos bei užsienio parodų lankymas;
• Atrinktos metalo gaminių prekių grupės alternatyvių pardavimo būdų paieška.
• Pardavimo planų vykdymas
Reikalavimai: • Geri bendravimo, derybiniai, planavimo ir problemų sprendimo įgūdžiai.
•Aukštasis vadybos/techninės srities išsilavinimas;
Anglų arba Vokiečių kalbos mokėjimas;
Fiksuotas atlyginimas + priedai nuo pasiektų rezultatų.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nirobalt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Skaidiskes, Statybiniku g.4, 868249487, prekyba@nirobalt.lt
Skelbimo data: 2017.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Nirobalt"  Konstruktorius

Pobūdis: Metalo gaminiu braizymas.
Reikalavimai: AutoCAD ar SolidWorks darbo įgūdžiai

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nirobalt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Skaidiskes, Statybiniku g.4, 868249487, info@nirobalt.lt
Skelbimo data: 2017.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Nirobalt"  Metalo apdirbimo gamybinės įrangos priežiūros meistras

Pobūdis: Pjovimo lazeriu,lankstymo stakliu ir kitos irangos prieziura,remontas.
Reikalavimai: PATIRTIS

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nirobalt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Skaidiskes, Statybiniku g.4, 868249487, info@nirobalt.lt
Skelbimo data: 2017.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Nirobalt"  Lazerinių pjovimo staklių operatorius

Pobūdis: Pjovimo procesų vykdymas ir priežiūra.
Reikalavimai: Patirtis metalo apdirbimo srityje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nirobalt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Skaidiskes, Statybiniku g.4, 868249487, info@nirobalt.lt
Skelbimo data: 2017.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Nirobalt"  Telemarketingo vadybininkas

Pobūdis: Statybinės informacijos portalui statykpats.lt reikalingas pardavimo vadybininkas

Tai naujas portalas, tačiau šiuo metu priklausantis didelę patirtį turinčiai interneto reklamos ir pardavimo specialistų komandai. Kas gali būti geriau kaip pradėti dirbti su nauju produktu, turėti visas galimas srities įmones ir užimti deramą vietą tarp sprendžiančių darbuotojų portalą išvysčius. Tai gali būtų Jūsų PROJEKTAS, kuriuo galėsite didžiuotis ir jam pavykus būsite vertinami rinkoje.
Mes maksimaliai padėsime mokymais, patarimais.

Pardavimo vadybininkas yra labai svarbi mūsų veiklos grandis. Veiklos pradžioje pardavimo vadybininkas bedrauja su įmonių atstovais kviesdamas reklamuotis portaluose. Perspektyvoje pardavimų vadybininkas ima atlikti projekto vadovo funkcijas daugiau dėmesio skirdamas surinktiems klientams.

Jūsų darbas bus įdomus ir prasmingas. Jūs galite įsijungti į kolektyvą kuris kuria naudingus ir aukštos kokybės patarimus visuomenei. Jūs galėsite ieškoti įdomių idėjų turiniui ir jas įgyvendinti.
Labai laukiame kandidatų kuriems itin patrauklus neformalusis pardavimo būdas.
Reikalavimai
Mūsų nebaido jei neturite tokio darbo patirties. Mums svarbiausias pasirinkimo kriterijus yra kandidato motyvacija tapti aukštos kvalifikacijos pardavimo specialistu. Atitinkamai turite būti išbandę arba puikiai žinoti kas tai per darbas ir kokios jo perpektyvos.
Išklausysime tik tuos kandidatus, kurie parašys mums skirtą motyvacinį laišką.
Mes jums siūlome
Puikias savirealizacijos galimybes;
Darbą kur bendrausite su naujais ir įdomiais žmonėmis;
Naujausias pardavimo ir NLP praktines žinias;
Įdomų ir pažinimo kupiną bendrą laisvalaikį;
Sudarysime sąlygas aktyviai įsilieti į profesionalią šios srities bendruomenę;
Uždarbio galimybes kurios tiesiogiai priklausys nuo sugebėjimų ir įdėto darbo.

Atlyginimas didžiąja dalimi susideda iš komisinių. Turintys argumentų kitokioms atlygio sąlygoms taip pat bus išklausyti ir turi galimybių dirbti savo norimomis sąlygomis.
Atlyginimas
300–1500 Eur atskaičiavus mokesčius
Priklauso nuo rezultatų
Reikalavimai: Motyvacija dirbti aktyviuose pardavimuos eir projektų valdyme. Dirbusiems aktyviuose B2B prašome paaiškinti kuo mes sudominome. Nedirbusiems išsamesnis motyvacinis kodėl norite dirbti aktyviuose pardavimuose, kokias perspektyvas matote tokiame darbe, papasakokite kiek žinote apie aktyvius pardavimus

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: darykpats.lt
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio 49, 2333102, sj@iks.lt
Skelbimo data: 2017.11.17

Atsiliepimai apie darykpats.lt  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Prie kolektyvo kviečiame prisijungti naują komandos narį.
Šiuo metu ieškome atkaklaus ir tikslo siekiančio pardavimų vadybininko.
Reikalavimai: • Užsienio kalba (anglų, vokiečių);
• Darbas su Microsoft paketu;
• Sklandus bendravimas;
• Greita orientacija;
• Savarankiškumas;
• Atkaklumas;
• Gali būti be patirties;
• Stresinių situacijų valdymas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jordė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jankiskiu 43a, 868523439, valdas@jorde.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Jordė"  B,c kat.vairuotojas-ekspeditorius

Reikalavimai: Reikalingas B,C kat.vairuotojas-ekspeditorius kilimėliams išvežioti ir keisti pas klientus.Darbas pastovus, visos soc.garantijos.tel.pasiteiravimui :865205525.CV siusti žemiau nurodytu el.paštu.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Berolaida"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865205525, berolaida@yahoo.com
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Berolaida"  Konstruktorius

Pobūdis: Maisto pramonės įrangos projektavimas;
Mechaninių mazgų projektavimas;
Brėžinių ruošimas;
Medžiagų užsakymas;

Mes jums siūlome
Įmonė siūlo visas socialines garantijas;
Atsakingą ir įdomų darbą su galimybe tobulėti draugiškame kolektyve.

Informuosime tik atrinktus kandidatus.


Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas mechanikos ar panašioje srityje;
Darbo patirtis SolidWorks (sheet metal);
Kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas, kompiuterinis raštingumas;
Privalumas:
Užsienio kalbų žinojimas: anglų/rusų k.;
Patirtis lakštinio plieno apdirbimo srityje.


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hermis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852127372;, info@hermis.biz
Skelbimo data: 2017.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Hermis"  Suvirintojas

Pobūdis: UAB Aldeva, užsiimanti statybinių metalinių konstrukcijų gamyba, siūlo darbą suvirintojui, dirbti pusautomačiu suvirinimo aparatu.
Reikalavimai: - suvirinimo procesų išmanymas,
- brėžinių skaitymas,
- metalinių konstrukcijų virinimo patirtis.

Atlygis priklausantis nuo kandidato gebėjimų.

Atlyginimas: 1250 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aldeva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Arimų g. 29, 8 612 17261, gintautas@aldeva.eu
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Aldeva"  Elektrikas

Pobūdis: UAB "Valandinis vykdo aktyvią plėtrą ir siūlo įdomų ir perspektyvų darbą elektrikams (nuo pagalbinio iki brigadininko). Pas mus Jūs turėsite galimybę augti ir pasisemti patirties kartu su įmonėje dirbančiais aukštos kvalifikacijos specialistais bei bendradarbiauti su didžiausiomis Lietuvoje veikiančiomis statybų įmonėmis statant įvairios paskirties ir sudėtingumo pastatus.
Vykdome įvairius elektros montavimo, instaliavimo darbus (lauko elektros tinklų iki 1000V montavimas, jėgos ir apšvietimo elektros tinklų montavimas, žaibosaugos ir įžeminimo sistemų montavimas, silpnų srovių įrenginių ir instaliacijos montavimas).
Reikalavimai: Atsakingumas
Kruopštumas
Žąlingų įpročių neturėjimas
Punktualumas

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valandinis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861864498, arturas@valandinis.lt
Skelbimo data: 2017.11.28

Atsiliepimai apie UAB "Valandinis"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Reikalingi vairuotojai darbui Europoje kadencijomis.
Darbas Vokietija- Prancūzija.Į Angliją nevažiuojame. Siūlome laiku mokame atlyginimą bei visas socialines garantijas.
Reikalavimai: CE kategorija, 95 kodas. Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jordė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jankiskiu 43a, 863832556, VYTAUTAS@JORDE.LT
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Jordė"  PHP programuotojas

Pobūdis: WEB ir IT projektų kūrimas
• Jau turimų projektų vystymas
• Įvairialypes užduotis leidžiančias tobulėti.
• Darbą jaunatviškame kolektyve,
• Visada laiku mokamą atlyginimą,
• Našumo ir darbo užmokesčio apžvalgą du kartus per metus,
• Aktyvumas ir pozityvūs ketinimai visada atlyginami.
• Darbas visą darbo dieną – 8 valandas.

Darbo užmokesčio padidinimas pagal aktyvumą ir produktyvumą.
Bonusai ir premijos pagal darbo rezultatus.
Reikalavimai: Būtini įgūdžiai:
• PHP 5.x / 7.x
• MySQL 5
• jQuery, Ajax
• Gebėjimas suprasti/dirbti su "svetimu” kodu
• Puikus rusų kalbos mokėjimas, pakankamos anglų kalbos žinios instrukcijų ir naudojimo vadovų supratimui.

Privalumai:
• HTML
• CSS
• Bootstrap
• JavaScript
• AWS
• Laravel Framework
• Kiti framework’ai

Ši vakansija jums TINKA, jei:
• Jūs turite pakankamai darbo patirties su php ir mysql.
• Jūs suprantate objektinio programavimo principus ir turite praktinės darbo patirties.
• Jūs suinteresuoti projektų, su kuriais dirbate, sėkme.
• Jūs mokate ir sugebate rašyti optimalų (pagal atlikimo laiką ir našumą) ir įskaitomą kodą.
• Jūs mokate ir galite rašyti optimalias SQL užklausas.
• Jūs aiškiai, trumpai ir glaustai dėstote savo mintis ir idėjas.
• Jums patinka mokytis, jūs sugebate nuolat profesionaliai tobulintis.


Ši vakansija jums NETINKA, jei:
• Jūs nemėgstate testuoti savo kodus ir "į eterį" išleidžiate daug klaidų.
• Jūs nežinote, kas yra XSS, CSRF ar SQL injection.
• Dažnai sergate ir/ar leidžiate laiką naktimis, kenkiant darbingumui, dažnai vartojate alkoholį.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mocap.lt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Fabijoniškių g. 99, 8 65 905 905, info@mocap.lt
Skelbimo data: 2017.10.23

Atsiliepimai apie UAB "Mocap.lt"  Darbuotojų į gelžbetonio gamyklą

Pobūdis: Skubiai ieškome darbuotojų į gelžbetonio gamyklą Mikelyje (Suomija), sandwicho sienų plokščių gamybai.
Reikalavimai: - 3-5 metų sienos gamybos patirtis
- ES pilietybė (leidimas dirbti Suomijoje)

Darbo patirtis Suomijoje ir užsienio kalbų mokėjimas (аnglų, suomių) yra sveikintinas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2200 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lavonia Oy
Miestas: (suomija
Kreiptis: Espoo, Nyyttykatu 6C, +358-400 390 559
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie Lavonia Oy  Tiltinių kranų priežiūros specialistas

Pobūdis: Atlikti gamyboje naudojamų tiltinių kranų priežiūrą, kontrolę, remontą.
Atlikti kitas, reikalingas gamybos įrengimų priežiūros ir remonto funkcijas ir darbus.
Darbo grafikas:
Darbo dienomis nuo 7-16 val. 5 darbo dienos per savaitę.
Darbo vieta:
AB "Plasta” Savanorių pr. 180, Vilnius, įėjimas iš Sausupio g.
Reikalavimai: Žinoti tiltinių kranų ir kėlimo įrangos, mechanizmų, prietaisų bei atskirų agregatų paskirtį ir veikimo principus. Taip pat jų gedimo požymius bei priežastis, gedimų įtaką cecho gamybos organizavimui.
Norėti mokytis ir tobulėti.
Būti pareigingu ir atsakingu.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sausupio g., 8 610 10843, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Apdailininkas

Pobūdis: >Gipso sukimo darbų atlikimas užsakovų objektuose
>Profilių statymas
>Vatos dėjimas
Reikalavimai: >Savarankiškumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje ir pavieniui
>Žalingų įpročių nebuvimas
>Galimybė vykti dirbti į Švediją

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vin cor"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Paribio g. 12, 861112690
Skelbimo data: 2017.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Vin cor"  Vairuotojas

Pobūdis: Mes esame tarptautinė kompanija, ieškanti taksi vairuotojų - pavežėjų, kurie yra:
* licencijuoti taksi vairuotojai,
* paprastosios B kategorijos vairuotojai,
* Studentai
* pensininkai.

Mes siūlome:
* 100 % uždarbio nuo užsakymo,
* patogiausias bendradarbiavimo sąlygas Vilniuje,
* jokio įstojimo mokesčio,
* darbą laisvu metu.
Reikalavimai: Mums rūpi žmonės, kurie:
* Turi savo gerai prižiūrimą automobilį,
* puikiai žinoti žino Vilniaus miestą,
* turi prieigą prie "Android" operacinės sistemos,
* mėgsta dirbti su žmonėmis.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Optimalus taksi"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kuršių g., 868808336, vilnius@optitaxi.lt
Skelbimo data: 2017.10.04

Atsiliepimai apie UAB "Optimalus taksi"  Santechnikas montuotojas

Pobūdis: Pastatų vandentiekio, kanalizacijos, šildymo- vėdinimo sistemų montavimas
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis, atsakingumas, darbštumas, greita orientacija

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Santechnikos darbai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Riešės 8A, Riešė, 8-670-67057, 8-5-2469035, santechnikosdarbaiuab@gmail. com
Skelbimo data: 2017.09.12

Atsiliepimai apie UAB "Santechnikos darbai"  Konstruktorių

Pobūdis: Reikalavimai konstruktoriui (-ei):
- Statybos inžinerijos studijų diplomas;
- darbo patirtis nuo 5 metų įvairių paskirčių projektavime;
- puikūs įgūdžiai dirbant su AutoCAD programa;
- kūrybingumas, noras tobulėti ir dalintis savo idėjomis;
- projekto dalies vadovo atestatas – būtinas.
Reikalavimai: Darbo pobūdis:
- gyvenamųjų, negyvenamųjų statinių projektavimas;
- techninių brėžinių rengimas;
- techninių darbo brėžinių rengimas;
- projekto sprendinių parinkimas, derinimas su užsakovu;
- Konstrukcinės dalies projekto bylos suruošimas;

Suteikiame:
- pastovią darbo vietą;
- visas socialines garantijas;
- darbo priemones;
- darbo vietą Kauno miesto centre;
- Alga nuo 1200 eurų į "rankas".

Lauksime laiškų, PRIVALOMA PATEIKTI:
CV; + ATLIKTO TECHNINIO DARBO PAVYDZĮ (KONSTRUKCINĖS DALIES BYLĄ).

el. paštu: info@gmail.com
Tel: +3701006626;

Darbo patirtis: 4 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Archigroup Lt"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kęstučio g. 36, 861006626, info@archigroup.lt
Skelbimo data: 2017.09.05

Atsiliepimai apie UAB "Archigroup Lt"  Elektronikas

Pobūdis: Darbas su autoįranga
Reikalavimai: Patirtis, sąžiningumas, be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 1400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elektronija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.A. Graičiūno g. 30, 861032768, elektronija@gmail.com
Skelbimo data: 2017.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Elektronija"  Vairuotojas

Pobūdis: Su sunkvežimiu - autovežiu išvežioti krovinius
Reikalavimai: CE kategorija
Noras užsidirbti
Norinčius mokytis- apmokome

Atlyginimas: 2700 € (su mokesčiais)
Įmonė: HN tranporte GmbH
Kreiptis: 869933224, info@hntranporte.de
Skelbimo data: 2017.08.20

Atsiliepimai apie HN tranporte GmbH  Apdailininkas

Pobūdis: Apdailininkai nuolatiniam darbui komandiruotėse ir Vilniuje. Darbas su epoksidinėmis dangomis visoje Lietuvoje ir užsienyje.
Reikalavimai: Reikalingi glaistymo ir dažymo įigūdžiai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Siraveta”
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 620 99555, cmodris@gmail.com
Skelbimo data: 2017.08.02

Atsiliepimai apie UAB "Siraveta”  Pamaininis vairuotojas CE kat.

Pobūdis: Krovinių pervežimas tarptautiniais maršrutais į Skandinaviją ir Pabaltijo šalis. Reisas 1-2 dienos.

Atsiskaitymas po reiso,priedai prie atlyginimo.
Reikalavimai: Tolimųjų reisų vairuotojo darbo patirtis daugiau nei vienerių metų. Vairuotojo CE kategorija, 95 kodas, skaitmeninė vairuotojo kortelė.
Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Longlita"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Europos prospektas, 8 685 83888, vilma@longlita.lt
Skelbimo data: 2017.06.22

Atsiliepimai apie UAB "Longlita"  Vairuotojas tarptautiniais reisais

Pobūdis: Krovinių pervežimas tarptautiniais maršrutais į Graikiją, Bulgariją, Rumuniją su puspriekabėmis-šaldytuvais arba tentais. Reisas trunka 6/7 dienas (darbas ne kadencijomis). Į komandiruotę važiuoja vienas arba du vairuotojai.

Intensyvus darbas ir pastovūs pakrovimai;
Nauja transporto bazė: EURO5 ir EURO6 DAF vilkikai;
Dėl remonto darbų sudarytos ilgalaikės sutartys su autorizuotais servisais;

Atsiskaitymas po reiso, priedai prie atlyginimo
Reikalavimai: Tolimųjų reisų vairuotojo darbo patirtis daugiau nei vienerių metų. Vairuotojo CE kategorija, 95 kodas, skaitmeninė vairuotojo kortelė. Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Longlita"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Europos prospektas, 8 685 83888, vilma@longlita.lt
Skelbimo data: 2017.06.22

Atsiliepimai apie UAB "Longlita"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Darbas tarptautiniais reisais į Bulgariją, Rumuniją, Graikiją.

Transporto priemonės: EURO5 ir EURO6 DAF vilkikai su puspriekabėmis-šaldytuvais.

Reisas trunka 6/7 dienas (darbas ne kadencijomis).
Remontuojama autorizuotuose servisuose.

Vairuotojai važiuoja po vieną arba po du vairuotojus.

Detalesnė informacija teikiama telefonu.
Reikalavimai: Tolimųjų reisų vairuotojo darbo patirtis daugiau nei vieneri metai. Vairuotojo CE kategorija, 95 kodas, skaitmeninė vairuotojo kortelė. Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Longlita"
Miestas: Graikija
Kreiptis: Kaunas, Europos g., 8 68583888, vilma@longlita.lt
Skelbimo data: 2017.06.12

Atsiliepimai apie UAB "Longlita"Įdarbinimo agentūrų skelbimai

  Vairuotojas

Pobūdis: Darbas vairuotojams Vokietijoje su vokiškomis socialinėmis garantijomis.
Vokietijos profesionalių vairuotojų įmonė " Kanft Personal & Service"
ieško vairuotojų nuolatiniam darbui Vokietijoje.
Atlyginimas: atskaičius mokesčius 2000 Eur + visos socialinės garantijos.
Siūlome:
Lankstumą renkantis darbo grafiką: savaitinius ar dieninius turus.
Vokiškas socialines garantijas:
- Fiksuotą atlyginimą;
- Vaikų pinigus;
- Kredito draudimą;
- Bedarbystės išmokas;
- Išmokas ligos atveju.
Galimybę kelti savo kvalifikaciją ir uždirbti daugiau: organizuojami nemokami mokymai.
Šeimos integracija: padėsime susitvarkyti vaiko pinigus (195 Eur už vaiką), pagelbėsime
antrajai pusei susirasti darbą, dalinai padengsime vokiečių kalbos kursus.
Apgyvendinimą lengvatinėmis sąlygomis. Jeigu turi CE kategorijų pažymėjimą tuomet tu
tinkamas kandidatas "Knaft Personal & Service" komandai.
Vokiečių, rusų kalbų pagrindai – privalumas
Laukiame ir darbuotojų be patirties – vertiname darbuotojus, kurie nori mokytis ir tobulėti.
Kontaktai pasiteiravimui: +370 662 29 044
" Kanft Personal & Service" vadovas Andrej Kuschwid
Reikalavimai: CE kategorijos pažymėjimas

Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: "Kanft Personal & Service"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: 866229044
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie "Kanft Personal & Service"  Darbų vykdytojas

Pobūdis: Reikalingas statybos darbų vykdytojas elektros srityse.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Darbinta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: V.Putvinskio g. 49-105 kab., 868315520, darbinta@mezon.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Darbinta"  Suvirintojai

Pobūdis: Reikalingi suvirintojai Lietuvoje ir užsienyje.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Darbinta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: V.Putvinskio g. 49-105 kab., 868315520, darbinta@mezon.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Darbinta"  Stogdengys

Pobūdis: Darbo pobūdis:
• Stogo darbai dideliuose komerciniuose ir gyvenamuosiuose namų projektuose.
• Darbas su prilydomomis stogo dangomis (medžiagos: bitumas, asfaltas, PVC (folija))

Mes jums siūlome:
• Geras darbo sąlygas
• Ilgalaikio įsidarbinimo galimybes
• Apgyvendinimą šalia darbo vietos (6500 NOK/mėn).
• Atlyginimas 3300–3900 Eur/mėn. atskaičiavus mokesčius (185,5-210 NOK/h).
Reikalavimai: • 2 m. patirtis darbe su prilydomomis stogo dangomis (medžiagos: bitumas, asfaltas, PVC folija)
• Žinios apie stogų konstrukcijas
• Gera šnekamoji anglų arba norvegų kalba
• Rekomendacijos iš buvusių darboviečių
• Atliktų darbų nuotraukos

Atlyginimas: 3000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Norvegija
Kreiptis: 8 63708855, karolina@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Griovimo darbų operatorius statybose

Pobūdis: Darbui nuo 2018 m. sausio 8 dienos ieškomi darbuotojai griovimo darbams statybose.

Projekto pradžia: 2018-01-08
Projekto pabaiga: 2018-02-05
Vieta: Beneden Leeuwen, Olandija

Darbo pobūdis
• Griovimo darbai statybose
• Pastatų renovacija
• Senų pastatų stripavimas
• Darbas trumpalaikiame projekte su galimybe įsidarbinti ilgesniam laikui

Suteikiame:
• Min. 40 h/sav. darbo, galimi viršvalandžiai;
• Valandinis darbo užmokestis 13,40 €/val., mėnesinis atlyginimas 1870 € netto;
• Trumpalaikio bei ilgalaikio įsidarbinimo galimybė;
• Suteikiamas apgyvendinimas
• Privalomasis sveikatos draudimas
Reikalavimai: • Griovimo darbų patirtis;
• Gebėjimas susišnekėti anglų k. arba vokiečių k.;
• Gebėjimas dirbti savarankiškai;
• Motyvacija ir darbštumas;
• B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
• Nuosavas automobilis - privalumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Olandija
Kreiptis: Kaunas, Savanorių pr. 187, 314 (3 aukštas), 8 629 97089, cv@personalas.info
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Trinkelių klojėjas

Pobūdis: Vieta: Aalst, Olandija

Darbo pobūdis
• Gatvių ar kelių klojimas trinkelėmis;
• Plytelių klojimas, pasiruošimas darbams.

Suteikiame:
• Min. 40 h/sav. Darbo plius viršvalandžiai;
• Valandinis darbo užmokestis 9,5 - 10 €/val.;
• Suteikiamas apgyvendinimas
Reikalavimai: • Panašaus darbo patirtis;
• Šnekamoji anglų k. arba vokiečių k.;
• Gebėjimas dirbti savarankiškai;
• Motyvacija ir darbštumas;
• Vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 1550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Olandija
Kreiptis: 8 63708855, karolina@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Medelyno darbuotojai

Pobūdis: Darbo vieta
• Užsienis: Kesteren, Opheusden, Olandija

Darbo pobūdis

• Darbas medelyne;
• Visi medelyno darbai, kaip įvairių medžių ir medelių karpymas, sodinimas ar kt.


Mes jums siūlome
• Legalus ir darbas mažiausiai pusei metų;
• Darbo užmokestis: Valandinis darbo užmokestis 10,10€ brytto (mėnesinis atlyginimas ~1600€ netto);
• Atlyginimas mokamas kas mėnesį;
• Darbo valandų skaičius: 38 val., galimi viršvalandžiai;
• Apgyvendinimas suteikiamas
Reikalavimai: • Panaši darbo patirtis privalumas;
• Motyvuoto ir darbštaus darbuotojo;
• Galimybė pradėti dirbti kuo greičiau;
• Gebėjimas dirbti savarankiškai ir greitai įsisavinti naujoves;
• Šnekamoji anglų arba vokiečių kalba;

Atlyginimas: 1400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Olandija
Kreiptis: 8 63708855, karolina@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Gamybos linijos darbuotojai grybų fabrike

Pobūdis: Darbo vieta
• Užsienis: Kesteren, Olandija

Darbo pobūdis

• Darbas prie linijos grybų fabrike;
• Procesų prižiūrėjimas, pakavimas;
• Darbas vėsesnėse patalpose.
Mes jums siūlome
• Legalus ir ilgalaikis darbas;
• Darbo užmokestis: Valandinis darbo užmokestis 9,31€ brutto (mėnesinis atlyginimas ~1462€ netto);
• Atlyginimas mokamas kas mėnesį;
• Darbo valandų skaičius: 40 val., galimi viršvalandžiai;
• 3 paminos: 05:00h/13:00h – 13:00h/21:00h – 21:00h/05:00h. Galimybė dirbti kartais šeštadieniais 05:00h/13:00h;
• Apgyvendinimas suteikiamas
Reikalavimai: • Darbo patirtis prie produkcijos ar darbas vėsiomis sąlygomis;
• Motyvuoto ir darbštaus darbuotojo;
• Galimybė pradėti dirbti kuo greičiau;
• Gebėjimas dirbti savarankiškai ir greitai įsisavinti naujoves;
• Gebėjimas susikalbėti anglų arba vokiečių kalba;

Susidomėjus savo CV siųsti karolina@reditus.lt , mob. Tel. +370 63708855.

Atlyginimas: 1400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Olandija
Kreiptis: 8 63708855, karolina@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Mėsos pakuotojas

Pobūdis: Darbo vieta
• Užsienis: Dodewaard, Olandija

Darbo pobūdis
• Mėsos pakavimas
• Darbas vėsiose patalpose

Mes jums siūlome
• Legalus ir ilgalaikis darbas;
• Darbo užmokestis: Valandinis darbo užmokestis 10,04 € brutto, mėnesinis atlyginimas 1553€, mokamas kas mėnesį
• Darbo valandų skaičius: 40 val./sav., galimi viršvalandžiai;
• Suteikiamas apgyvendinimas (atstumas - max 6km iki darbo vietos)
• Suteikiamas privalomasis sveikatos draudimas
Reikalavimai: • Mėsos pakavimo patirtis;
• Motyvuoto ir darbštaus darbuotojo;
• Gebėjimas dirbti savarankiškai ir greitai įsisavinti naujoves;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1553 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Olandija
Kreiptis: Kaunas, Savanorių pr. 187, 314 (3 aukštas), 8 629 97089, cv@personalas.info
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Gamybos linijos darbuotojai popieriaus fabrike

Pobūdis: Darbo vieta
• Užsienis: Veenendaal, Olandija

Darbo pobūdis

• Darbas prie linijos popieriaus fabrike;
• Procesų prižiūrėjimas, pakavimas;

Mes jums siūlome
• Legalus ir ilgalaikis darbas;
• Darbo užmokestis: Valandinis darbo užmokestis 9,31€ brutto (mėnesinis atlyginimas ~1462€ netto);
• Atlyginimas mokamas kas mėnesį;
• Darbo valandų skaičius: 40 val., galimi viršvalandžiai;
• Apgyvendinimas suteikiamas

Reikalavimai: • Darbo patirtis prie produkcijos linijos privalumas;
• Motyvuoto ir darbštaus darbuotojo;
• Galimybė pradėti dirbti kuo greičiau;
• Gebėjimas dirbti savarankiškai ir greitai įsisavinti naujoves;
• Gebėjimas susikalbėti anglų arba vokiečių kalba;
• Vairuotojo teisės ir nuosavas automobilis.

Atlyginimas: 1400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Olandija
Kreiptis: 8 63708855, karolina@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Gamybos linijos darbuotojai vaisių fabrike

Pobūdis: Darbo vieta
• Užsienis: Est, Olandija

Darbo pobūdis

• Darbas prie linijos vaisių fabrike;
• Vaisių rūšiavimas, pakavimas;
• Darbas vėsesnėse patalpose.

Mes jums siūlome
• Legalus ir ilgalaikis darbas;
• Darbo užmokestis: Valandinis darbo užmokestis 9,81€ brutto (mėnesinis atlyginimas ~1532€ netto);
• Atlyginimas mokamas kas mėnesį;
• Darbo valandų skaičius: 40 val., galimi viršvalandžiai;
• Apgyvendinimas suteikiama.
Reikalavimai: • Darbo patirtis prie produkcijos ar darbas vėsiomis sąlygomis privalumas;
• Motyvuoto ir darbštaus darbuotojo;
• Galimybė pradėti dirbti kuo greičiau;
• Gebėjimas dirbti savarankiškai ir greitai įsisavinti naujoves;
• Gebėjimas susikalbėti anglų arba vokiečių kalba.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Olandija
Kreiptis: 8 63708855, karolina@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Gamybos linijos darbuotojai plastiko fabrike

Pobūdis: Darbo vieta
• Užsienis: Heerenwaarden, Olandija

Darbo pobūdis

• Darbas prie linijos plastiko fabrike, prie plastiko konteineriu gamybos;
• Procesų prižiūrėjimas.

Mes jums siūlome
• Legalus ir ilgalaikis darbas;
• Darbo užmokestis: Valandinis darbo užmokestis 9,55 € brutto (mėnesinis atlyginimas ~1501€ netto);
• Atlyginimas mokamas kas mėnesį;
• Darbo valandų skaičius: 40 val., galimi viršvalandžiai;
• Apgyvendinimas suteikiamas
Reikalavimai: Reikalavimai
• Darbo patirtis prie produkcijos linijos privalumas;
• Motyvuoto ir darbštaus darbuotojo;
• Galimybė pradėti dirbti kuo greičiau;
• Gebėjimas dirbti savarankiškai ir greitai įsisavinti naujoves;
• Gebėjimas susikalbėti anglų arba vokiečių kalba;
• Vairuotojo teisės ir nuosavas automobilis.

Susidomėjus savo CV siųsti karolina@reditus.lt , mob. Tel. +370 63708855.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Olandija
Kreiptis: 8 63708855, karolina@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Autokrautuvo vairuotojas

Pobūdis: Darbo vieta
•Užsienis: Kesteren, Olandija

Darbo pobūdis

•Darbas su šakiniu autokrautuvu grybų fabrike.
•Darbas vėsesnėse patalpose.

Mes jums siūlome
•Legalus ir ilgalaikis darbas;
•Darbo užmokestis: Valandinis darbo užmokestis 9,31€ brutto (mėnesinis atlyginimas ~1500€ netto);
•Atlyginimas mokamas kas mėnesį;
•Darbo valandų skaičius: 40 val., galimi viršvalandžiai;
•3 paminos: 05:00h/13:00h – 13:00h/21:00h – 21:00h/05:00h. Galimybė dirbti kartais šeštadieniais 05:00h/13:00h;
•Apgyvendinimas suteikiamas

Reikalavimai: Reikalavimai
•Panaši darbo patirtis;
•Autokrautuvo pažymėjimas;
•Motyvuoto ir darbštaus darbuotojo;
•Galimybė pradėti dirbti kuo greičiau;
•Gebėjimas dirbti savarankiškai ir greitai įsisavinti naujoves;
•Šnekamoji anglų arba vokiečių kalba;

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Olandija
Kreiptis: 8 63708855, karolina@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Liftų serviso darbų vadovas

Pobūdis: - Liftų ir keltuvų remonto darbų organizavimas ir priežiūra;
- Sąmatų sudarymas;
- Bendravimas su klientais.
Reikalavimai: Reikalavimai:
- Aukštesnysis inžinierijos arba mechanikos išsilavinimas;
- Mokėti dirbti su Exel, Word programomis;
- B kat. vairuotojo pažymėjimas;
- Bendras suvokimas apie techniką, mechaniką, elektą.

Privalumai:
- Žmonių darbo organizavimo patirtis;
- Darbo patirtis panašiose pareigose (krautuvai, automobiliai);
- Anglų, rusų kalbų žinios.

Įmonė siūlo:
- Visos darbui reikalingos priemonės, įmonės automobilis;
- Konkurencingą rinkoje atlyginimą;
- Yra motyvacinė atlyginimo sistema;
- Yra karjeros galimybės.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dirba.lt"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 860948288, roberta.dirba.lt@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Dirba.lt"  Mėsos išpjaustytojai (nuo sausio 15 dienos)

Pobūdis: Darbo vieta
• Užsienis: Andelst, Olandija

Darbo pobūdis
• Mėsos išpjaustymas
• Mėsos ir riebalinio sluoksnio atskyrimas

Mes jums siūlome
• Legalus ir ilgalaikis darbas;
• Darbo užmokestis priklauso nuo patirties
• Darbo valandų skaičius: 40 val./sav., galimi viršvalandžiai;
• Suteikiamas apgyvendinimas (atstumas - max 6km iki darbo vietos)
• Suteikiamas privalomasis sveikatos draudimas
• Darbo laikas: pilna darbo savaitė.
Reikalavimai: • Mėsos išpjaustymo patirtis;
• Motyvuoto ir darbštaus darbuotojo;
• Gebėjimas dirbti savarankiškai ir greitai įsisavinti naujoves;
• B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
• Šnekamoji anglų, vokiečių arba olandų kalba.
• Nuosavas automobilis - privalumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Olandija
Kreiptis: Kaunas, Savanorių pr. 187, 314 (3 aukštas), 8 629 97089, cv@personalas.info
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Smėliuotojas

Pobūdis: • Metalo smėliavimas ir šlifavimas
Reikalavimai: • Analogiško darbo patirtis;
• Motyvuoto ir darbštaus darbuotojo;
• Gebėjimas dirbti savarankiškai ir greitai įsisavinti naujoves;
• Šnekamoji anglų arba vokiečių kalba;
• Reikia turėti savo darbo drabužius ir batus;
• Vairuotojo pažymėjimas;
• Privalumas nuosavas automobilis;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Olandija
Kreiptis: Kaunas, Savanorių pr. 187 -314, 8 611 45080, info@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Jautienos nukaulintojai

Pobūdis: Darbo vieta
• Užsienis: Dodewaard, Olandija

Darbo pobūdis
• Jautienos nukaulinimas
• Darbas vėsiose patalpose
• Nukaulinimas peiliais

Mes jums siūlome
• Legalus ir ilgalaikis darbas;
• Darbo užmokestis 15 Eur/h brutto, 2000 Eur/mėn "į rankas"
• Darbo valandų skaičius: 40 val./sav., galimi viršvalandžiai;
• Suteikiamas apgyvendinimas (atstumas - max 6km iki darbo vietos)
• Suteikiamas privalomasis sveikatos draudimas
• Darbo laikas: pilna darbo savaitė.
Reikalavimai: Darbo vieta
• Užsienis: Dodewaard, Olandija

Darbo pobūdis
• Jautienos nukaulinimas
• Darbas vėsiose patalpose
• Nukaulinimas peiliais

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Olandija
Kreiptis: Kaunas, Savanorių pr. 187, 314 (3 aukštas), 8 629 97089, cv@personalas.info
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Techninis aptarnavimo darbuotojas

Pobūdis: • Sodininkystės įrankių bei technikos priežiūra ir aptarnavimas


Reikalavimai: • Analogiško darbo patirtis;
• Motyvuoto ir darbštaus darbuotojo;
• Gebėjimas dirbti savarankiškai ir greitai įsisavinti naujoves;
• Šnekamoji anglų arba vokiečių kalba;
• Vairuotojo pažymėjimas;
• Galimybė vykti savo automobiliu;

Atlyginimas: 1680 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Olandija
Kreiptis: Kaunas, Savanorių pr. 187 -314, 8 611 45080, info@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Gamybos darbuotojas – metalo konstrukcijų surinkimas

Pobūdis: Darbo vieta
• Užsienis: Olandija, Tiel

Darbo pobūdis

• Metalinių konstrukcijų surinkimas (pvz.: sunkvežimių priekabos ir t.t.)
• Kelio ženklų surinkimas
• Paruošiamieji darbai ir aptarnavimas.

Reikalavimai: Reikalavimai
• Analogiško darbo patirtis;
• Motyvuoto ir darbštaus darbuotojo;
• Gebėjimas dirbti savarankiškai ir greitai įsisavinti naujoves;
• Šnekamoji anglų arba vokiečių kalba;
• Vairuotojo pažymėjimas;
• Galimybė vykti savo automobiliu;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Olandija
Kreiptis: Kaunas, Savanorių pr. 187 -314, 8 611 45080, info@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Suvirintojas

Pobūdis: • Plieninių sijų, mašinų detalių virinimo darbai
• Kelio ženklų virinimas
• Bei kiti einamieji darbai
Reikalavimai: • Analogiško darbo patirtis
• Gera šnekamoji anglų/ vokiečių kalba
• Suvirinimas MIG/MAG.
• Kruopštumas, atsakomybė už savo atlikto darbo kokybę
• Gebėjimas dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje
• Galimybė vykti nuosavu automobiliu

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Olandija
Kreiptis: Kaunas, Savanorių pr. 187 -314, 8 611 45080, info@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Mūrininkas

Pobūdis: Darbo vieta: Etten-leur, Olandija

Mokymams nuo 2018 m. VASARIO 5d. bei ilgalaikiam darbui projektais Olandijoje ieškomi darbuotojai, turintys patirties statybų sferoje (privalumas – patirtis mūrijant, klijuojant klinkerį).

Darbo pobūdis:
• Mūrijimo darbai statybose
• Klinkerio klijavimas
• Mūrijimo darbai pagal apmokytą metodą
• Komandinis darbas projektuose

Suteikiame:
• 3-4 savaičių mokymus. Mokymu metu busite supažindinami su "olandiškojo" mūrijimo metodais taikomais Olandijoje, Vokietijoje, Belgijoje
• Nemokama galimybė kelti kvalifikaciją kaip mūrininkui
• Nemokamas olandų kalbos pamokas.
• Nemokamas apgyvendinimas geromis sąlygomis
• Atlyginimas mokymų metu – 150 €/ sav. "į rankas". Po mokymu atlyginimas "į rankas" – 9 - 11 Eur/h.
• Automobilis darbui
Reikalavimai: • Analogiško darbo patirtis - privalumas.
• Gera šnekamoji anglų kalba.
• B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
• Kruopštumas, atsakomybė už savo atlikto darbo kokybę.
• Gebėjimas dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Olandija
Kreiptis: Kaunas, Savanorių pr. 187, 314 (3 aukštas), 8 629 97089, cv@personalas.info
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Apdailininkai vokietijoje

Pobūdis: Gipskartono montuotojai
Glaistytojai
dazytojai
Reikalavimai: Ieskau meistru, gipskartono montuotoju,ir glaistytoju Darbu Vokietijoje.
Miestas Kiolnas.
Nauji katik pastatyti komercines paskirties pastatai.
Apgyvendinimas nekainuoja.
Kelione i Vokietija apmokama.
Dirbame tiesiogiai su Vokietijos statybu kompanija.
Atsiskaitymas uz darbus kas savaite.
Darbas pastovus, ir Tik oficialus.
Isvykimas tik nuo 2018m. sausio men.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lagana"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: 867663922, santsidro@yahoo.com
Skelbimo data: 2017.12.10

Atsiliepimai apie UAB "Lagana"  Sunkiosios technikos mechanikas

Pobūdis: - Sunkiosios technikos (ekskavatorių, sunkvežimių, metalo pjovimo staklių, presų) priežiūra, sutepimas, - Valymas, suvirinimas, patikrinimas;
- Automobilių padangų nuėmimas;
- Kuro bakų ištuštinimas;
- Baterijų ir oro pagalvių išėmimas iš automobilių;
- Kiti darbai.

Įmonė Jums siūlo :

- Darbo sutartį su Islandijos kompanija;
- Visas socialines garantijas;
- Atlyginimą (po mokesčių) 2520-4020 Eur;
- Galimybę apgyvendinti.
Reikalavimai: - Panašaus darbo patirtis prie mechanikos darbų bent 5 metai;
- Autokrautuvo vairavimo pažymėjimas (privalumas);
- Mechaniko išsilavinimas;
- Vairuotojo pažymėjimas;
- Gera anglų kalba.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2520 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Norwegian service team Baltija"
Miestas: Islandija
Kreiptis: Vilnius, Laisvės pr. 3, 852159992, renata@nstgroup.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Norwegian service team Baltija"  MIG/MAG suvirintojai turintys 136-138 sertifikatą

Pobūdis: Skubiai darbui Olandijoje ieškomi 5 MIG/MAG suvirintojai turintys 136-138 sertifikatą

Darbo pobūdis:
• Smulkių plieninių konstrukcijų / rėmų virinimas MIG/MAG metodu
• Techninių suvirinimo brėžinių skaitymas
• Metalas: plienas
Reikalavimai: • Gebėjimas dirbti su smulkiomis plieninėmis konstrukcijomis / rėmais
• Bent minimali suvirinimo patirtis
• 136-138 sertifikatas
• Gera šnekamoji anglų kalba
• Gebėjimas savarankiškai skaityti brėžinius
• B kategorijos vairuotojo pažymėjimas

Suteikiame:
• Greito ir ilgalaikio įsidarbinimo galimybės
• 50h/sav darbo, galimi viršvalandžiai
• Galimybė kartais dirbti šeštadieniais
• Suteikiamas nemokamas apgyvendinimas geromis sąlygomis
• Atlyginimas "į rankas" – 13 Eur/h
• Suteikiamas sveikatos draudimas
• Suteikiamas darbui skirtas automobilis su navigacine sistema
• Padengiamos transporto išlaidos atvykimui į Olandiją iki 100 Eur

Norėdami kandidatuoti ar pasiteirauti apie darbo pasiūlymą rašykite el. paštu cv@personalas.info
ar skambinkite telefono numeriu +370 62997089

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Olandija
Kreiptis: Kaunas, Savanoriu pr. 187, 8 62997089, cv@personalas.info
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Tarptautinių pervežimų vairuotojas

Pobūdis: Darbo užmokestis nuo 2040 eur už mėnesį;
Naktinis darbas ;
Krovinių pervežimai Vokietijoje , pakrovimas, iškrovimas;
Šaldytuvinės puspriekabės
Kadencijos 6/3
Įdarbinama nedelsiant;
Papildoma informacija:

kas antras savaitgalis laisvas;
Volvo 500 Euro 6 vilkikai;
bendrovėje veikia Krovininio autotransporto profesinė sąjunga "Solidarumas", pasirašyta darbuotojams naudinga kolektyvinė sutartis.
Reikalavimai: Turėti vairuotojo CE kat. pažymėjimą, A95;
ne mažiau kaip 1 metų tolimųjų reisų vairuotojo darbo patirtis;
vokiečių,anglų arba rusų kalbos žinios;

Atlyginimas: 2040 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ogun"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: Vilnius, Ulonų 5, 869171771, cv@ogun.lt
Skelbimo data: 2017.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Ogun"  Vairuotojai (sunkūs kroviniai, treileriai)

Pobūdis: Darbo vieta: Kipras – Kalavasos, Limasol

Skubiai darbui Kipre, Kalavasos ir Limasol miestuose, ieškomi treilerių vairuotojai.

Darbo pobūdis:
• Treilerio vairavimas
• Krovinių vežimas (įvairių medžiagų, daugiausia iš kasyklų nurodytuose miestuose)
Reikalavimai: • Treilerio vairavimo teisės
• Gera šnekamoji anglų/ graikų k.
• Atsakingumas, kruopštumas
• Noras įsidarbinti ilgam laikui

Suteikiame:
• Greitas, legalus bei ilgalaikis įdarbinimas saulėtame Kipre
• Atlyginimas 1200-1380 Eur/mėn "į rankas"
• Suteikiamas apgyvendinimas
• 8 valandų darbo diena

Gyvenimo aprašymus siųsti anglų kalba el. paštu karolina@reditus.lt
Tel.nr. +370 63708855

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Kipras
Kreiptis: Kaunas, Savanoriu pr.187, 8 63708855, karolina@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Statybininkai

Pobūdis: Skubiai darbui Olandijoje ieškomi įvairūs statybininkai – dažytojai, apdailininkai, elektrikai, mūrininkai, betonuotojai, plataus profilio statybininkai ir pan.


Darbo pobūdis:
• Įvairaus pobūdžio statybos darbai
• Ilgalaikis darbas statybų srityje (ne trumpesnis įsidarbinimas nei 6 mėn)
Reikalavimai: • Statybų darbo patirtis – bent 1 metai
• Gera šnekamoji anglų k.
• Atsakingumas, kruopštumas
• Noras įsidarbinti ilgam laikui


Suteikiame:
• Greitas, legalus ir ilgalaikis įsidarbinimas
• Atlyginimas 1600 - 2300 Eur/mėn "į rankas"
• Darbo laikas: 8h/d darbo
• Pagalbą apgyvendinimo klausimais


Gyvenimo aprašymus siųsti anglų kalba el. paštu karolina@reditus.lt
Tel.nr. +370 63708855.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Olandija
Kreiptis: Kaunas, Savanoriu pr.187, 8 63708855, karolina@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Dailidė

Pobūdis: • Skubiai ilgalaikiam darbui Kipre (Polio ir Pafoso miestuose) ieškomas dailidė
• Darbas medžio apdirbimo gamykloje bei statybiniuose objektuose
• Statybiniuose objektuose - durų montavimas, medinių konstrukcijų įrengimas virtuvėje, vonios ir kituose kambariuose

Darbo vieta: Polis, Pafosas, Kipras
Reikalavimai: • Dailidės darbo patirtis – bent 1 metai
• Gera šnekamoji anglų/ graikų k.
• Atsakingumas, kruopštumas
• Noras įsidarbinti ilgam laikui

Suteikiame:
• Greitas, legalus ir ilgalaikis įsidarbinimas
• Atlyginimas 1300-1620 Eur/mėn "į rankas"
• Darbo laikas: I-VI 6:30 – 16:30
• Pagalbą apgyvendinimo klausimais

Gyvenimo aprašymus siųsti anglų kalba el. paštu karolina@reditus.lt
Tel.nr. +370 63708855

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Kipras
Kreiptis: Kaunas, Savanoriu pr.187, 8 63708855, karolina@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  CNC medienos apdirbimo staklių operatorius

Pobūdis: Darbo vieta: Polis, Pafosas, Kipras

Skubiai ilgalaikiam darbui Kipre (Polio ir Pafoso miestuose)
ieškomas CNC medžio apdirbimo staklių operatorius.
Reikalavimai: • Darbo su medienos apdirbimo staklėmis patirtis – bent 1 metai
• Gera šnekamoji anglų/ graikų k.
• Atsakingumas, kruopštumas
• Noras įsidarbinti ilgam laikui

Suteikiame:
• Greitas, legalus ir ilgalaikis įsidarbinimas
• Atlyginimas 1300-1620 Eur/mėn "į rankas"
• Darbo laikas: I-VI 6:30 – 16:30
• Pagalbą apgyvendinimo klausimais


Gyvenimo aprašymus siųsti anglų kalba el. paštu karolina@reditus.lt
Tel.nr. +370 63708855

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Kipras
Kreiptis: Kaunas, Savanoriu pr.187, 8 63708855, karolina@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Pakavimo mašinos operatorius

Pobūdis: Darbo vieta: Polis, Pafosas, Kipras

Skubiai ilgalaikiam darbui Kipre (Polio ir Pafoso miestuose) medžio apdirbimo įmonėje ieškomas pakavimo mašinos operatorius.
Reikalavimai: • Darbo su pakavimo mašina patirtis – bent 1 metai
• Gera šnekamoji anglų/ graikų k.
• Atsakingumas, kruopštumas
• Noras įsidarbinti ilgam laikui

Suteikiame:
• Greitas, legalus ir ilgalaikis įsidarbinimas
• Atlyginimas 1300 - 1620 Eur/mėn "į rankas"
• Darbo laikas: I-VI 6:30 – 16:30
• Pagalbą apgyvendinimo klausimais


Gyvenimo aprašymus siųsti anglų kalba el. paštu karolina@reditus.lt
Tel.nr. +370 63708855

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Kipras
Kreiptis: Kaunas, Savanoriu pr.187, 8 63708855, karolina@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Ginekologė

Pobūdis: • Medicininė pacientų priežiūra priimamajame;
• Medicininė diagnostika bei terapija;
• Paciento kortelės dokumentacija;
• Palatų vizitavimas;
• Pacientų individualių gydymo planų sudarymas;
• Optimalios pacientų priežiūros stacionare užtikrinimas;
• Paciento įregistravimo ir išrašymo dokumentacija.
Reikalavimai: • Baigtas ginekologijos išsilavinimas;
• Geriausia su Vokietijos medicinine aprobacija bei ankstesne darbo patirtimi;
• Ambulatorinio gydymo patirtis (pageidautina);
• Geros kompiuterinės žinios – pageidautina patirtis pildant dokumentaciją specializuotose programose;
• Gebėjimas dirbti savarankiškai, orientacija į tikslą;
• Vokiečių kalbos žinios C1 lygiu;
• Draugiška ir empatiška asmenybė;
• Gebėjimas teikti paslaugas orientuotas į paciento poreikius bei dirbti komandine dvasia;
• Mažiausiai 1 metų darbo patirtis;
• Kvalifikacijos sertifikatai.


Suteikiame:
• Visas įprastas socialines garantijas;
• Papildomas pajamas (pvz. greitosios pagalbos paslaugos);
• Tęstinis atlyginimas ligos atveju;
• Šventines ir Kalėdines premijas;
• Savaitgalinių, naktinių valandų priedai;
• Padengiamos važinėjimo į darbą išlaidos;
• Automobilio eksploatavimo išlaidų apmokėjimą;
• Atlyginimą nuo 5000€/mėn. brutto;
• 40 darbo valandų per savaitę;
• Apmokamą atvykimą į Vokietiją;
• Pagalbą susirandant apgyvendinimo vietą.

Gyvenimo aprašymus siųsti anglų kalba el. paštu karolina@reditus.lt , mob. Tel. +370 63708855

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: Kaunas, Savanoriu pr.187, 8 63708855, karolina@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Ortopedai ir traumatologai

Pobūdis: • Medicininė pacientų priežiūra priimamajame;
• Medicininė diagnostika bei terapija;
• Paciento kortelės dokumentacija;
• Palatų vizitavimas;
• Pacientų individualių gydymo planų sudarymas;
• Optimalios pacientų priežiūros stacionare užtikrinimas;
• Paciento įregistravimo ir išrašymo dokumentacija.


Darbo vieta: Hagen, Iserlohn, Dortmund, Arnsberg, Hemer, Menden miestai ir visa Vokietija
Reikalavimai: • Baigtas medicininis ortopedijos ir traumatologijos išsilavinimas;
• Geriausia su Vokietijos medicinine aprobacija bei ankstesne darbo patirtimi;
• Ambulatorinio gydymo patirtis (pageidautina);
• Geros kompiuterinės žinios – pageidautina patirtis pildant dokumentaciją specializuotose programose;
• Gebėjimas dirbti savarankiškai, orientacija į tikslą;
• Vokiečių kalbos žinios C1 lygiu;
• Draugiška ir empatiška asmenybė;
• Gebėjimas teikti paslaugas orientuotas į paciento poreikius bei dirbti komandine dvasia;
• Mažiausiai 1 metų darbo patirtis;
• Kvalifikacijos sertifikatai.

Suteikiame:
• Visas įprastas socialines garantijas;
• Papildomas pajamas (pvz. greitosios pagalbos paslaugos);
• Tęstinis atlyginimas ligos atveju;
• Šventines ir Kalėdines premijas;
• Savaitgalinių, naktinių valandų priedai;
• Padengiamos važinėjimo į darbą išlaidos;
• Automobilio darbui eksploatavimo išlaidų apmokėjimas;
• Atlyginimą nuo 5000€/mėn. brutto;
• 40 darbo valandų /savaitę
• Apmokamas atvykimas į Vokietiją;
• Pagalbą susirandant apgyvendinimo vietą.

Gyvenimo aprašymus siųsti anglų kalba el. paštu karolina@reditus.lt , mob. Tel. +370 63708855

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: Kaunas, Savanoriu pr.187, 8 63708855, karolina@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Stalius

Pobūdis: Medinių namų statybos darbai
Reikalavimai: Reikalaujama bent 5 metų patirtis, anglų kalba (B1/B2),
neteistumo pažyma,
vairuotojo pažymėjimas

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "NST Baltija"
Miestas: Islandija
Kreiptis: Vilnius, Laisvės pr. 3, 8 5 2159992; 8 699 10600, renata@nstgroup.lt
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "NST Baltija"  Autobusų/sunkvežimių mechanikas

Pobūdis: Sukvežimių ir autobusų remontas;
Bendroji techninė apžiūra bei elektros sistemų diagnostika.
Reikalavimai: 3 metų darbo patirtis;
Automechaniko išsilavinimas;
Anglų kalba B1/B2 lygiu
Vairuotojo pažymėjimas B (D kategorija-privalumas)

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3266 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "NST Baltija"
Miestas: Islandija
Kreiptis: Vilnius, Laisvės pr. 3, 8 5 2159992; 8 699 10600, renata@nstgroup.lt
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "NST Baltija"  Gazuotų gėrimų gamybos įrenginių operatorius-derintojas

Pobūdis: Gamybos linijos įrenginių priežiūra, atnaujinimas ir naujos įrangos surinkimas pagal brėžinius;
Priežiūra ir atnaujinimas apsaugos korpuso ir aplink jį esančios teritorijos;
Kalibravimas ir testavimas gamybos matavimo vienetų;
Konsultavimas įsigyjant naujus įrenginius, norint pagerinti kokybės, saugumo ir aplinkosaugos sistemas;
Kitos užduotys, paskirtos darbų vadovo;
Reikalavimai: 5 metų patirtis dirbant su gamybos įrenginių priežiūra ir kita technine įranga (elektromechanikas);
Technologinis arba elektros inžinieriaus išsilavinimas (universitetinis išsilavinimas neprivalomas);
Gera anglų kalba (B1/B2 lygiu);
Geros IT žinios;
Puikus saugumo taisyklių išmanymas dirbant prie tokių įrenginių;
Vairuotojo pažymėjimas;

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3302 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "NST Baltija"
Miestas: Islandija
Kreiptis: Vilnius, Laisvės pr. 3, 8 5 2159992; 8 699 10600, renata@nstgroup.lt
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "NST Baltija"  Dažytojas

Pobūdis: • Vidaus ir išorės dažymo darbai statybos objektuose
• Paruošiamieji darbai dažymui: gruntavimas, glaistymas, špakliavimas ir t.t.
• Gipsinių ir betoninių sienų dažymas
• Medinių išorinių sienų pasiruošimas dažymui (nuvalymas, impregnavimas ir t.t.) ir dažymas

Užsienis: Stokholmas, Goteborgas, Jonkopingas, Švedija
Reikalavimai: • Privaloma analogiško darbo patirtis bent 2 metai
• Motyvuoto ir darbštaus darbuotojo (-ų)
• Gebėjimas dirbti savarankiškai, greitai ir kokybiškai
• Žinoti ir laikytis saugumo reikalavimų
• Šnekamoji anglų arba švedų kalba
• B kategorijos vairuotojo pažymėjimas

Mes jums siūlome
• Legalus ir ilgalaikis darbas;
• Darbo užmokestis: Valandinis darbo užmokestis 10 € į rankas;
• Atlyginimas mokamas kas mėnesį;
• Darbo valandų skaičius: 40 val., galimi viršvalandžiai;
• Apgyvendinimą padeda susirasti darbdavys.


Susidomėjus savo CV anglų kalba siųsti info@reditus.lt , mob. tel. +37061145080

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Švedija
Kreiptis: Kaunas, Savanoriu pr. 187, 8 63708855, karolina@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Hematologas/onkologas

Pobūdis: • Medicininė pacientų priežiūra priimamajame;
• Medicininė diagnostika bei terapija;
• Paciento kortelės dokumentacija;
• Palatų vizitavimas;
• Pacientų individualių gydymo planų sudarymas;
• Optimalios pacientų priežiūros stacionare užtikrinimas;
• Paciento įregistravimo ir išrašymo dokumentacija.

Darbo vieta: Hagen, Iserlohn, Dortmund, Arnsberg, Hemer, Menden miestai ir visa Vokietija
Reikalavimai: • Medicininis hematologijos / onkologijos išsilavinimas;
• Geriausia su Vokietijos medicinine aprobacija bei ankstesne darbo patirtimi;
• Ambulatorinio gydymo patirtis (pageidautina);
• Geros kompiuterinės žinios – pageidautina patirtis pildant dokumentaciją specializuotose programose;
• Gebėjimas dirbti savarankiškai, orientacija į tikslą;
• Vokiečių kalbos žinios C1 lygiu;
• Draugiška ir empatiška asmenybė;
• Gebėjimas teikti paslaugas orientuotas į paciento poreikius bei dirbti komandine dvasia;
• Mažiausiai 1 metų darbo patirtis;
• Kvalifikacijos sertifikatai.

Suteikiame:
• Visas įprastas socialines garantijas;
• Papildomas pajamas (pvz. greitosios pagalbos paslaugos);
• Tęstinis atlyginimas ligos atveju;
• Šventines ir Kalėdines premijas;
• Savaitgalinių, naktinių valandų priedai;
• Padengiamos važinėjimo į darbą išlaidos;
• Automobilio eksploatavimo išlaidų apmokėjimą;
• Atlyginimą nuo 5000€/mėn. brutto;
• Apmokamą atvykimą į Vokietiją;
• Pagalbą susirandant apgyvendinimo vietą.

Gyvenimo aprašymus siųsti anglų kalba el. paštu karolina@reditus.lt , mob. Tel. +370 63708855

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: Kaunas, Savanoriu pr. 187, 8 63708855, karolina@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Gydytojo asistentai ir psichiatras/psichoterapeutas

Pobūdis: Darbo vieta: Hagen, Iserlohn, Dortmund, Arnsberg, Hemer, Menden miestai ir visa Vokietija

Darbo pobūdis:
• Medicininė pacientų priežiūra priimamajame;
• Medicininė diagnostika bei terapija;
• Paciento kortelės dokumentacija;
• Palatų vizitavimas;
• Pacientų individualių gydymo planų sudarymas;
• Optimalios pacientų priežiūros stacionare užtikrinimas;
• Paciento įregistravimo ir išrašymo dokumentacija.
Reikalavimai: • Medicinos mokslų laipsnis psichiatrijos ir psichoterapijos srityje;
• Geriausia su Vokietijos medicinine aprobacija bei ankstesne darbo patirtimi;
• Ambulatorinio gydymo patirtis (pageidautina);
• Geri kompiuteriniai įgūdžiai – pageidautini įgūdžiai pildant veiklos dokumentaciją bei apskaitą specializuotose programose;
• Elektroninio dokumentų pildymo žinių pagrindai;
• Gebėjimas dirbti savarankiškai, orientacija į tikslą;
• Vokiečių kalbos žinios C1 lygiu;
• Draugiška ir empatiška asmenybė;
• Gebėjimas teikti paslaugas orientuotas į paciento poreikius bei dirbti komandine dvasia;
• Mažiausiai 1 metų darbo patirtis;
• Kvalifikacijos sertifikatai.

Suteikiame:
• Visas įprastas socialines garantijas;
• Papildomas pajamas (pvz. greitosios pagalbos paslaugos);
• Tęstinis atlyginimas ligos atveju;
• Šventines ir Kalėdines premijas;
• Savaitgalinių, naktinių valandų priedai;
• Padengiamos važinėjimo į darbą išlaidos;
• Automobilio eksploatavimo išlaidų apmokėjimą;
• Atlyginimą nuo 5000€/mėn. brutto;
• Apmokamą atvykimą į Vokietiją;
• Pagalbą susirandant apgyvendinimo vietą.


Gyvenimo aprašymus siųsti anglų kalba el. paštu karolina@reditus.lt , mob. Tel. +370 63708855

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: Kaunas, Savanoriu pr. 187, 8 63708855, karolina@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Gydytojo asistentai irr neurologas

Pobūdis: Darbo vieta: Hagen, Iserlohn, Dortmund, Arnsberg, Hemer, Menden miestai ir visa Vokietija

Darbo pobūdis:
• Medicininė pacientų priežiūra priimamajame;
• Medicininė diagnostika bei terapija;
• Paciento kortelės dokumentacija;
• Palatų vizitavimas;
• Pacientų individualių gydymo planų sudarymas;
• Optimalios pacientų priežiūros stacionare užtikrinimas;
• Paciento įregistravimo ir išrašymo dokumentacija;
• Elektrofiziologinė ir neurosonografinė diagnostika;
• Nustatyti savo akcentus neurologijos srityje ir juos vystyti.
Reikalavimai: Reikalavimai:
• Medicininis neurologijos išsilavinimas;
• Geriausia su Vokietijos medicinine aprobacija bei ankstesne darbo patirtimi;
• Ambulatorinio gydymo patirtis (pageidautina);
• Geros kompiuterinės žinios – pageidautina patirtis pildant dokumentaciją specializuotose programose;
• Gebėjimas dirbti savarankiškai, orientacija į tikslą;
• Kompetencijos, susijusios su neurografija;
• Vokiečių kalbos žinios C1 lygiu;
• Draugiška ir empatiška asmenybė;
• Gebėjimas teikti paslaugas orientuotas į paciento poreikius bei dirbti komandine dvasia;
• Elektrofiziologinė ir neurosonografinė diagnostika;
• Geri bendravimo įgūdžiai, entuziazmas ir atsakomybės jausmas;
• Mažiausiai 1 metų darbo patirtis;
• Kvalifikacijos sertifikatai.

Suteikiame:
• Visas įprastas socialines garantijas;
• Papildomas pajamas (pvz. greitosios pagalbos paslaugos);
• Tęstinis atlyginimas ligos atveju;
• Šventines ir Kalėdines premijas;
• Savaitgalinių, naktinių valandų priedai;
• Padengiamos važinėjimo į darbą išlaidos;
• Automobilio eksploatavimo išlaidų apmokėjimą;
• Atlyginimą nuo 5000€/mėn. brutto;
• Apmokamą atvykimą į Vokietiją;
• Pagalbą susirandant apgyvendinimo vietą.

Gyvenimo aprašymus siųsti anglų kalba el. paštu karolina@reditus.lt , mob. Tel. +370 63708855

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: Kaunas, Savanoriu pr. 187, 8 63708855, karolina@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Akušerė

Pobūdis: • Psichologinė bei profesinė pagalba būsimoms motinoms;
• Patarimai nėščiosioms bei jų artimiesiems;
• Kvėpavimo ir atsipalaidavimo technikų aiškinimas gimdymo metu;
• Ginekologinė priežiūra bei pagalba;
• Motinų priežiūra;
• Gimdymo sekimas;
• Pradinė naujagimių priežiūra;
• Slaugos dokumentacija.
Reikalavimai: • Baigtas akušerinis/slaugos išsilavinimas;
• Privalumas, jei turima papildoma kvalifikacija (pageidautina su specialiu parengimu ar atitinkama profesine patirtimi);
• Pasitikėjimu paremti santykiai su pacientais, empatija;
• Atidumas ir gebėjimas dirbti savarankiškai;
• Elektroninio dokumentų pildymo žinių pagrindai;
• Patikimumas, lankstumas bei darbas komandine dvasia;
• Vokiečių kalbos žinios B2 lygiu;
• Min. 1 metų darbo patirtis;
• Kvalifikacijos sertifikatai.

Suteikiame:
• Visas įprastas socialines garantijas;
• Papildomas pajamas (pvz. greitosios pagalbos paslaugos);
• Tęstinis atlyginimas ligos atveju;
• Šventines ir Kalėdines premijas;
• Savaitgalinių, naktinių valandų priedai;
• Padengiamos važinėjimo į darbą išlaidos;
• Automobilio eksploatavimo išlaidų apmokėjimą;
• Atlyginimą nuo 2300€/mėn. Brutto iki patvirtinimo (bandomuoju laikotarpiu);
• Atlyginimą nuo 3000-3300€/mėn. Brutto po patvirtinimo;
• 40 darbo valandų /savaitę;
• Apmokamą atvykimą į Vokietiją;
• Pagalbą susirandant apgyvendinimo vietą.

Gyvenimo aprašymus siųsti anglų kalba el. paštu karolina@reditus.lt , mob. Tel. +370 63708855

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: Kaunas, Savanoriu pr. 187, 8 63708855, karolina@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Vidaus ligų gydytojas

Pobūdis: Darbo vieta: Hagen, Iserlohn, Dortmund, Arnsberg, Hemer, Menden miestai ir visa Vokietija

Darbo pobūdis:
• Medicininė pacientų priežiūra priimamajame;
• Medicininė diagnostika bei terapija;
• Paciento kortelės dokumentacija;
• Palatų vizitavimas;
• Pacientų individualių gydymo planų sudarymas;
• Optimalios pacientų priežiūros stacionare užtikrinimas;
• Paciento įregistravimo ir išrašymo dokumentacija.
Reikalavimai: • Medicininis vidaus ligų mokslų laipsnis;
• Geriausia su Vokietijos medicinine aprobacija bei ankstesne darbo patirtimi;
• Ambulatorinio gydymo patirtis (pageidautina);
• Geros kompiuterinės žinios – pageidautina patirtis pildant dokumentaciją specializuotose programose;
• Gebėjimas dirbti savarankiškai, orientacija į tikslą;
• Vokiečių kalbos žinios C1 lygiu;
• Draugiška ir empatiška asmenybė;
• Gebėjimas teikti paslaugas orientuotas į paciento poreikius bei dirbti komandine dvasia;
• Mažiausiai 1 metų darbo patirtis;
• Kvalifikacijos sertifikatai.

Suteikiame:
• Visas įprastas socialines garantijas;
• Papildomas pajamas (pvz. greitosios pagalbos paslaugos);
• Tęstinis atlyginimas ligos atveju;
• Šventines ir Kalėdines premijas;
• Savaitgalinių, naktinių valandų priedai;
• Padengiamos važinėjimo į darbą išlaidos;
• Automobilio eksploatavimo išlaidų apmokėjimą;
• Atlyginimą nuo 5000€/mėn. brutto;
• 40 darbo valandų per savaitę;
• Apmokamą atvykimą į Vokietiją;
• Pagalbą susirandant apgyvendinimo vietą.

Gyvenimo aprašymus siųsti anglų kalba el. paštu karolina@reditus.lt , mob. Tel. +370 63708855

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: Kaunas, Savanoriu pr. 187, 8 63708855, karolina@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Pomidorų ūkio darbuotojai

Pobūdis: Darbas su pomidorų daigais ir pomidorų auginimu: rišimas, skynimas ir tvarkymas, lapų nuskabymas, persodinimas ir pan. Sunkių dėžių kėlimas. Pomidorų atrinkimas ir pakavimas.

Apgyvendinimas yra mobiliuose nameliuose. Yra pilnai įrengti dušai ir virtuvė. Nuoma: £42,00 vienam asmeniui per savaitę, elektra ir dujos įskaičiuotos.
Dirbama apie 6 dienas per savaitę, apie 8 valandas per dieną. Atlyginimas mokamas kas mėnesį į banko sąskaitą, kuri vos Jums atvykus bus atidaryta
Reikalavimai: Anglų kalba;
Ištvermė;
Darbštumas;
Atsakingumas.

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agropraktika"
Miestas: Jungtinė Karalystė
Kreiptis: 867440844, agropraktikakaunas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Agropraktika"  Pagalbinis darbuotojas - vamzdininkas

Pobūdis: Vandentiekio ir buitinių bei lietaus nuotekų tinklų klojimas, pagal projekto altitudes (nuolydžius);
Gelžbetonių šulinių montavimas;
Prijungimas į veikiančius tinklus;
Hidraulinių vamzdynų bandymų atlikimas;
Vamzdynų praplovimas.
Reikalavimai: Patirtis darbo šuliniuose, grunto kasimo, tvirtinimo, uždarose patalpose, krovinių tvarkymo rankomis, darbo su cheminėmis medžiagomis ir preparatais, darbas nivelyru.
Atestacijų pažymėjimai būtų privalumas.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RJF Baltic"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Svajonės g.40-409, 867018883, evelina.s@cvlietuva.eu
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "RJF Baltic"  Darbuotojai augalų ūkyje

Pobūdis: Laikotarpis 2018 vasaris- 2018 birželis

Darbo pobūdis susijęs su augalų, daigų priežiūra ir auginimu. Darbo vieta- šiltnamiai, tad darbo neįtakos net prastos oro sąlygos. Vidutiniškai darbo numatoma apie 47h/ sav . Atlyginimas mokamas ketvirtadieniais tiesiai į banko sąskaitą , kuri vos Jums atvykus bus atidaryta.

Netoli ūkio yra kaimelis , kuriame rasite daug pramogų, prekybos centrą, biblioteką, sporto centą...
Reikalavimai: Anglų kalba;
Ištvermė;
Darbštumas;

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agropraktika"
Miestas: Didžioji Britanija
Kreiptis: 867440844, agropraktikakaunas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie UAB "Agropraktika"  Betonuotojai

Pobūdis: Darbo vieta
• Užsienis: Vianen, Olandija

Darbo pobūdis
• Betoninių sienų betonavimas;
• Betono maišymas.
Reikalavimai: Reikalavimai
• Motyvuoto ir darbštaus darbuotojo;
• Gebėjimas dirbti savarankiškai ir greitai įsisavinti naujoves;
• Susikalbėjimas angliškai;
• Galimybė greitai išvykti;
• Patirtis privalumas.

Mes jums siūlome
• Legalus ir ilgalaikis darbas;
• Darbo užmokestis: Valandinis darbo užmokestis 11,94 €, mėnesinis atlyginimas apie 1730 €;
PO ATSKAIČIAVIMŲ - 1380Eur.
• Darbo valandų skaičius: 38 val., galimi viršvalandžiai;
• Apgyvendinimas suteikiamas: 260€ per mėn.;
• Privalomasis sveikatos draudimas: 90€ per mėn.


Susidomėjus savo CV siųsti karolina@reditus.lt , mob. Tel. +370 63708855

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1730 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Olandija
Kreiptis: Kaunas, Savanoriu pr. 187, 8 63708855, karolina@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.11.28

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Virėjai, šefai ir jų padėjėjai

Pobūdis: Darbo vieta: Polis, Paphos, Kipras

Kipre sezoniniams ir ilgalaikiams paslaugų sferos darbams ieškomi patyrę darbuotojai:
• Virėjai(-os) ir virtuvės šefai(-ės), bei jų padėjėjai.
Reikalavimai: • Gera šnekamoji anglų kalba
• Analogiško darbo patirtis
• Geri komunikaciniai gebėjimai

Suteikiame:
• Tiek sezoninio, tiek ilgalaikio įsidarbinimo galimybės
• Pasirūpiname apgyvendinimu
• Maitinimas darbo vietoje
• Atlyginimas – nuo 950 eur/mėn. (atlygis priklauso nuo darbuotojo kvalifikacijos ir individualios darbo vietos)

Norėdami pasiteirauti ar kandidatuoti siųskite savo gyvenimo aprašymą anglų k. el. paštu karolina@reditus.lt arba skambinkite telefonu +730 37211835 arba +370 63708855

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Kipras
Kreiptis: Kaunas, Savanoriu pr. 187, 8 63708855, karolina@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Mechanikas

Pobūdis: Darbas su pramoniniais autobusais VDL, Benz, Iveco ir t.t. Privalumas: patirtis su elektroninėmis automobilių sistemomis.
Reikalavimai: * Darbo patirtis 3 metai
* Mechaniko išsilavinimas
* Vairuotojo pažymėjimas (D kategorija būtų privalumas)
* Anglų kalba B1/B2 lygiu

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3266 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Norwegian service team Baltija"
Miestas: Islandija
Kreiptis: Vilnius, Laisvės pr. 3, 8 5 2159992; 8 699 10600, renata@nstgroup.lt
Skelbimo data: 2017.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Norwegian service team Baltija"  Daržovių pakavimas prie linijos

Pobūdis: Darbas pakavimo ceche prie linijos: žolelių špinatų, salotų ir deformuotų daržovių pakavimas, dėžių kilnojimas. Darbuotojas turi būti pasiruošęs dirbti šaltoje aplinkoje. Ūkis įsikūręs visai šalia Londono.
Reikalavimai: Anglų kalba
Ištvermė
Darbštumas
Atsakingumas

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agropraktika"
Miestas: Jungtinė Karalystė
Kreiptis: Londonas, 867440844, agropraktikakaunas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Agropraktika"  Mėsos fabrike

Pobūdis: Ieškome žmogaus norinčio dirbti Mėsos perdirbimo fabrike Boxtel mieste Olandijoje. Jūs dirbsite prie mėsos perdirbimo linijos. Siūlomas darbas yra ilgalaikis.

Jeigu norite kandidatuoti, Jūs turite:
- Turėti stiprią motyvacija dirbti fizinį darbą;
- Gebėti susikalbėti Anglų kalba.

Darbdavys siūlo:
- Tiesioginį kontraktą su Olandijos įmone be jokių įdarbinimo mokesčių.
- Pastovų ir ilgalaikį darbą kuriame dirbsite bent 40 val. per savaitę.
- 1.300 atlyginimą (atskaičius mokesčius) per mėnesį (Jeigu dirbate 40 val. darbo savaites).
- Viršvalandžiai yra apmokami pagal Olandijos įstatymus.
- Apgyvendinimą darbo metu Olandijoje (kaina yra apie 370 EUR per mėnesį).

Jeigu norite kandidatuoti į siūlomą poziciją, siųskite savo CV su antrašte "Kandidatas į Mėsos Fabriką" adresu cv@personeta.lt . Taip pat galite užpildyti registracijos anketą mūsų puslapyje www.personeta.lt .
- Tel. pasiteiravimui +370-663-63567 .

Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Personeta"
Miestas: Olandija
Kreiptis: 866363567, cv@personeta.lt
Skelbimo data: 2017.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Personeta"  Santechnikas

Pobūdis: Olandijos įmonė ieško patyrusių santechnikų, kurie gebėtų sumontuoti bei surinkti kanalizacijos, vandentiekio, centrinio šildymo, vandens valymo, sanitarines sistemas. Numatomi darbai gali būti butuose, namuose, bei komercinės paskirties patalpose.

Reikalavimai:
- 2-3 metai panašios darbo patirties;
- Gebėjimas komunikuoti Anglų arba Vokiečių kalba.

Įmonė siūlo:
- Tiesioginį kontraktą su Olandijos įmone be jokių įdarbinimo mokesčių.
- Nuo 2.000 EUR atlyginimą per mėnesį (atskaičius mokesčius).
- Viršvalandžiai apmokami pagal Olandijos įstatymus.
- Darbdavys suteikia nemokama apgyvendinimą darbo metu Olandijoje.

Jeigu norite kandidatuoti į siūlomą poziciją, siųskite savo CV su antrašte "Santechnikas Olandijoje" adresu cv@personeta.lt . Taip pat galite užpildyti registracijos anketą mūsų puslapyje www.personeta.lt . Tel. pasiteiravimui +370-663-63567 .

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Personeta"
Miestas: Olandija
Kreiptis: 866363567, cv@personeta.lt
Skelbimo data: 2017.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Personeta"  Metalo ir aliuminio profilių montuotojų

Pobūdis: Olandijos įmonė ieško patyrusių montuotojų, kurie mokėtų sumontuoti metalo bei aliumininio profilius ant sienų ir lubų bei pritvirtinti gipso karto plokštes prie sumontuotų profilių. Darbai bus atliekami komercinės paskirties pastatuose bei mokyklose.

Reikalavimai:
- bent 1 metai panašios darbo patirties;
- Gebėjimas komunikuoti Anglų arba Vokiečių kalba.

Įmonė siūlo:
- Tiesioginį kontraktą su Olandijos įmone be jokių įdarbinimo mokesčių.
- Nuo 1.700 EUR atlyginimą per mėnesį (atskaičius mokesčius).
- Viršvalandžiai apmokami pagal Olandijos įstatymus.
- Darbdavys suteikia nemokama apgyvendinimą darbo metu Olandijoje.

Jeigu norite kandidatuoti į siūlomą poziciją, siųskite savo CV su antrašte "Aliuminio Profilių Montuotojas Olandijoje" adresu cv@personeta.lt . Taip pat galite užpildyti registracijos anketą mūsų puslapyje www.personeta.lt . Tel. pasiteiravimui +370-663-63567 .

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Personeta"
Miestas: Olandija
Kreiptis: 866363567, cv@personeta.lt
Skelbimo data: 2017.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Personeta"  Tinkuotojas

Pobūdis: Olandijos įmonė ieško patyrusių tinkuotojų norinčių dirbti Olandijoje. Tinkavimo darbai bus atliekami gyvenamosios paskirties objektuose.

Reikalavimai darbuotojui:
- 1-2 metai panašios darbo patirties
- darbo patirtis su tinkavimo aparatu (privalumas);
- Gebėjimas komunikuoti Anglų arba Vokiečių kalba.

Įmonė siūlo:
- Tiesioginį kontraktą su Olandijos įmone be jokių įdarbinimo mokesčių.
- Nuo 1.700 EUR atlyginimą per mėnesį (atskaičius mokesčius).
- Viršvalandžiai apmokami pagal Olandijos įstatymus.
- Darbdavys suteikia nemokama apgyvendinimą darbo metu Olandijoje.

Jeigu norite kandidatuoti į siūlomą poziciją, siųskite savo CV su antrašte "Tinkuotojas Olandijoje" adresu cv@personeta.lt . Taip pat galite užpildyti registracijos anketą mūsų puslapyje www.personeta.lt . Tel. pasiteiravimui +370-663-63567 .

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Personeta"
Miestas: Olandija
Kreiptis: 866363567, cv@personeta.lt
Skelbimo data: 2017.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Personeta"  Dažytojas

Pobūdis: Olandijos įmonė ieško patyrusių dažytojų norinčių dirbti Olandijoje. Darbai bus atliekami gyvenamosios paskirties objektuose. Dažymas bus atliekamas rankomis, kartais ir su dažų purškimo įrenginiu.

Reikalavimai darbuotojui:
- 1-2 metai panašios darbo patirties;
- Gebėjimas komunikuoti Anglų arba Vokiečių kalba.

Įmonė siūlo:
- Tiesioginį kontraktą su Olandijos įmone be jokių įdarbinimo mokesčių.
- Nuo 1.700 EUR atlyginimą per mėnesį (atskaičius mokesčius).
- Viršvalandžiai apmokami pagal Olandijos įstatymus.
- Darbdavys suteikia nemokama apgyvendinimą darbo metu Olandijoje.

Jeigu norite kandidatuoti į siūlomą poziciją, siųskite savo CV su antrašte "Dažytojas Olandijoje" adresu cv@personeta.lt . Taip pat galite užpildyti registracijos anketą mūsų puslapyje www.personeta.lt . Tel. pasiteiravimui +370-663-63567 .

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Personeta"
Miestas: Olandija
Kreiptis: 866363567, cv@personeta.lt
Skelbimo data: 2017.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Personeta"  Plytelių klojėjas

Pobūdis: Olandijos įmonė ieško patyrusių plytelių klojėjų norinčių dirbti Olandijoje. Plytelės bus klijuojamos ant sienų bei grindų mokyklose, gyvenamosios bei komercinės paskirties pastatuose.

Reikalavimai darbuotojui:
- 1-2 metai panašios darbo patirties;
- Gebėjimas komunikuoti Anglų arba Vokiečių kalba.

Įmonė siūlo:
- Tiesioginį kontraktą su Olandijos įmone be jokių įdarbinimo mokesčių.
- Nuo 1.700 EUR atlyginimą per mėnesį (atskaičius mokesčius).
- Viršvalandžiai apmokami pagal Olandijos įstatymus.
- Darbdavys suteikia nemokama apgyvendinimą darbo metu Olandijoje.

Jeigu norite kandidatuoti į siūlomą poziciją, siųskite savo CV su antrašte "Plytelių Klojėjas Olandijoje" adresu cv@personeta.lt . Taip pat galite užpildyti registracijos anketą mūsų puslapyje www.personeta.lt . Tel. pasiteiravimui +370-663-63567 .

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Personeta"
Miestas: Olandija
Kreiptis: 866363567, cv@personeta.lt
Skelbimo data: 2017.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Personeta"  Mūrininkas

Pobūdis: Olandijos įmonė ieško patyrusių mūrininkų norinčių dirbti Olandijoje. Darbai bus atliekami naujai statomuose privačiuose namuose bei komercinės paskirties objektuose.

Reikalavimai darbuotojui:
- 2 metai panašios darbo patirties;
- Gebėjimas komunikuoti Anglų arba Vokiečių kalba.

Įmonė siūlo:
- Tiesioginį kontraktą su Olandijos įmone be jokių įdarbinimo mokesčių.
- Nuo 1.700 EUR atlyginimą per mėnesį (atskaičius mokesčius).
- Viršvalandžiai apmokami pagal Olandijos įstatymus.
- Darbdavys suteikia nemokama apgyvendinimą darbo metu Olandijoje.

Jeigu norite kandidatuoti į siūlomą poziciją, siųskite savo CV su antrašte "Mūrininkas Olandijoje" adresu cv@personeta.lt . Taip pat galite užpildyti registracijos anketą mūsų puslapyje www.personeta.lt . Tel. pasiteiravimui +370-663-63567 .

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Personeta"
Miestas: Olandija
Kreiptis: 866363567, cv@personeta.lt
Skelbimo data: 2017.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Personeta"  Stogdengys

Pobūdis: Olandijos įmonė ieško patyrusių stogdengių norinčių dirbti Olandijoje. Įmonė dirba tiek su šlaitiniais tiek su plokščiais stogais. Kandidatas turi turėti patirties dirbant bent su vieno tipo stogo danga (pvz. šiferine čerpine, bitumine, plienine, nendrine). Darbai bus atliekami naujai statomuose privačiuose namuose bei komercinės paskirties objektuose.

Reikalavimai darbuotojui:
- 2-3 metai panašios darbo patirties;
- Gebėjimas komunikuoti Anglų arba Vokiečių kalba.

Įmonė siūlo:
- Tiesioginį kontraktą su Olandijos įmone be jokių įdarbinimo mokesčių.
- Nuo 1.700 EUR atlyginimą per mėnesį (atskaičius mokesčius).
- Viršvalandžiai apmokami pagal Olandijos įstatymus.
- Darbdavys suteikia nemokama apgyvendinimą darbo metu Olandijoje.

Jeigu norite kandidatuoti į siūlomą poziciją, siųskite savo CV su antrašte "Stogdengys Olandijoje" adresu cv@personeta.lt . Taip pat galite užpildyti registracijos anketą mūsų puslapyje www.personeta.lt . Tel. pasiteiravimui +370-663-63567 .

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Personeta"
Miestas: Olandija
Kreiptis: 866363567, cv@personeta.lt
Skelbimo data: 2017.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Personeta"  Pastolių montuotojų

Pobūdis: Olandijos įmonė ieško pastolių montuotojų norinčių dirbti Olandijoje. Kandidatas turi gebėti sumontuoti bei išmontuoti pastolių sistemas.

Reikalavimai darbuotojui:
- 1 metai panašios darbo patirties;
- Gebėjimas komunikuoti Anglų arba Vokiečių kalba.

Įmonė siūlo:
- Tiesioginį kontraktą su Olandijos įmone be jokių įdarbinimo mokesčių.
- Nuo 2.000 EUR atlyginimą per mėnesį (atskaičius mokesčius).
- Viršvalandžiai apmokami pagal Olandijos įstatymus.
- Darbdavys suteikia nemokama apgyvendinimą darbo metu Olandijoje.

Jeigu norite kandidatuoti į siūlomą poziciją, siųskite savo CV su antrašte "Pastolių Montuotojas Olandijoje" adresu cv@personeta.lt . Taip pat galite užpildyti registracijos anketą mūsų puslapyje www.personeta.lt . Tel. pasiteiravimui +370-663-63567 .

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Personeta"
Miestas: Olandija
Kreiptis: 866363567, cv@personeta.lt
Skelbimo data: 2017.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Personeta"  Klojinių montuotojų-betonuotojų

Pobūdis: Olandijos įmonė ieško patyrusių klojinių montuotojų, kurie nori dirbti Olandijoje. Darbo pobūdis priklauso nuo projekto kuriame dirbsite. Statomi objektai gali būti įvairūs, pvz. tiltai, viadukai, daugiaaukščiai pastatai, individualūs namai.

Reikalavimai :
- Pagal duotus brėžinius montuoti bei išmontuoti klojinius.
- Jeigu reikia, atlikti betonavimo darbus.
- Mokėti komunikuoti Anglų arba Vokiečių kalba.

Mes jums siūlome
- Tiesioginį kontraktą su Olandijos įmone be jokių įdarbinimo mokesčių.
- 1.900 - 2.000 EUR atlyginimą per mėnesį (atskaičius mokesčius).
- Viršvalandžiai apmokami pagal Olandijos įstatymus.
- Darbdavys suteikia nemokama apgyvendinimą darbo metu Olandijoje.

Jeigu norite kandidatuoti į siūlomą poziciją, siųskite savo CV su antrašte "Klojiniu montuotojas Olandijoje" adresu cv@personeta.lt . Taip pat galite užpildyti registracijos anketą mūsų puslapyje www.personeta.lt Tel. pasiteiravimui +370-663-63567

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Personeta"
Miestas: Olandija
Kreiptis: 866363567, cv@personeta.lt
Skelbimo data: 2017.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Personeta"  Elektro montuotojų

Pobūdis: Olandijos įmonė šiuo metu ieško patyrusių elektromonterių, galinčių atlikti montažo, elektros instaliacijos, kabelių klojimo, automatikos bei valdymo spintų pajungimo darbus įvairiuose pramoniniuose objektuose.

Reikalavimai
- turėti 2-3 metų patirtį dirbant pramoniniuose objektuose
- gebėti atlikti elektros instaliacijos bei montažo darbus, pvz., nutiesti ir sujungti kabelius, pajungti automatikos ir valdymo spintas, pajungti įvairius pramoninius įrengimus
- mokėti komunikuoti Anglų arba Vokiečių kalba.
Mes jums siūlome
- Tiesioginį kontraktą su Olandijos įmone be jokių įdarbinimo mokesčių.
Nuo 2.000 EUR atlyginimą per mėnesį (atskaičius mokesčius).
- Viršvalandžiai apmokami pagal Olandijos įstatymus.
- Darbdavys suteikia nemokama apgyvendinimą darbo metu Olandijoje.

Jeigu norite kandidatuoti į siūlomą poziciją, siųskite savo CV su antrašte "Elektrikas Olandijoje" adresu cv@personeta.lt . Taip pat galite užpildyti registracijos anketą mūsų puslapyje www.personeta.lt . Tel. pasiteiravimui +370-663-63567

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Personeta"
Miestas: Olandija
Kreiptis: 866363567, cv@personeta.lt
Skelbimo data: 2017.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Personeta"  Elektros spintų surinkėjų

Pobūdis: Olandijos įmonė šiuo metu ieško patyrusių elektros spintų montuotojų/surinkėjų kurie nori dirbti Olandijoje. Kandidatai turi gebėti pagal duotus brėžinius savarankiškai surinkti valdymo bei automatikos spintas.

Reikalavimai :
- Turėti 2-3 metų patirtį dirbant panašaus pobūdžio darbą.
- Pagal duotus brėžinius gebėti sumontuoti spintos vidaus komponentus, išvedžioti elektros laidus.
- Mokėti komunikuoti Anglų arba Vokiečių kalba.

Mes jums siūlome
- Tiesioginį kontraktą su Olandijos įmone be jokių įdarbinimo mokesčių.
- Nuo 2.000 EUR atlyginimą per mėnesį (atskaičius mokesčius).
- Viršvalandžiai apmokami pagal Olandijos įstatymus.
- Darbdavys suteikia nemokama apgyvendinimą darbo metu Olandijoje.

Jeigu norite kandidatuoti į siūlomą poziciją, siūskite savo CV su antrašte "Elektros Spintų Surinkėjas Olandijoje" adresu cv@personeta.lt . Taip pat galite užpildyti registracijos anketą mūsų puslapyje www.personeta.lt . Tel. pasiteiravimui +370-663-63567

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Personeta"
Miestas: Olandija
Kreiptis: 866363567, cv@personeta.lt
Skelbimo data: 2017.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Personeta"  Rezidentai/gydytojai neurologai

Pobūdis: Darbo vieta: Hagen, Iserlohn / Vokietija

Mūsų klientė - įmonė, užsiimanti profesionaliu medicinos personalo įdarbinimu.
Šiuo metu ieško rezidentų/gydytojų neurologų.

Darbo pobūdis:
• Klinikai priklausančių pacientų medicininė priežiūra ir konsultavimas;
• Diagnostika ir gydymas;
• Paciento ligos istorijos pildymas;
• Pacientų vizitų derinimas ir registravimas;
• Pacientų individualių gydymo planų sudarymas;
• Optimalios pacientų priežiūros užtikrinimas;
• Paciento įregistravimo ir išrašymo administravimas;
Reikalavimai: • Vokiška gydytojo/specialisto licencija ir profesinė patirtis – privalumas;
• Gebėjimas teikti kokybiškas, klientų poreikius atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas;
• Ambulatorinio gydymo patirtis (pageidautina);
• Geros kompiuterinės žinios ir dokumentacijos pildymas specializuotose programose;
• Aukštasis išsilavinimas medicinos srityje, specialybė – gydytojas/specialistas neurologas;
• Vokiečių kalbos žinios C1 lygiu;
• Nepriklausomas, į tikslą orientuotas požiūris;
• Draugiška asmenybė su empatija;
• Vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis;

Suteikiame:
• Legalus ir ilgalaikis darbas profesionalių kolegų apsuptyje;
• Karjeros ir tobulinimosi/mokymosi galimybės;
• Socialinės garantijos;
• Įdomus darbas prestižinėse ir moderniuose gydymo įstaigose;
• Savaitgalinių, naktinių valandų, atostogų ir švenčių priedai;
• Padengiamos važinėjimo į darbą išlaidos;
• Saugi darbo aplinka;
• Atlyginimas nuo 5000€ brutto;
• Apmoka atvykimą į Vokietiją;
• Padedama susirasti apgyvendinimo vietą.


Gyvenimo aprašymus siųsti anglų kalba el. paštu karolina@reditus.lt
Telefono numeris pasiteiravimui +370 63708855

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: Kaunas, Savanoriu pr.187, 8 63708855, karolina@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Plytelių klojėjai

Pobūdis: Užsienis: Olandija

Darbo pobūdis: Skubiai pastoviam darbui Olandijoje ieškomi plytelių klojėjai!

Atsakomybės:
• Plytelių klojimas (virtuvėje, vonios kambaryje ir t.t.)
• Pasiruošimas darbams
Reikalavimai: Reikalavimai:
• Plytelių klojimo patirtis
• Atliktų darbų nuotraukos
• Šnekamoji anglų k.
• Gebėjimas dirbti savarankiškai
• B kategorijos vairuotojo pažymėjimas

Mes jums siūlome:
• Pilna darbo diena
• Suteikiamas nemokamas apgyvendinimas geromis sąlygomis
• Atlyginimas "į rankas" 11 – 12 €/h
• Suteikiamas sveikatos draudimas
• Suteikiamas darbui skirtas automobilis


Atlyginimas:
• Nuo 1760 Eur atskaičiavus mokesčius
• Priklauso nuo rezultatų
• Su perspektyva didėti


Susidomėję ir norėdami kandidatuoti siųskite savo CV anglų kalba el.paštu cv@personalas.info
Telefono numeris pasiteiravimui +370 629 97089

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1760 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Olandija
Kreiptis: Kaunas, Savanoriu pr. 187, 8 629 97089, cv@personalas.info
Skelbimo data: 2017.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  C1, CE kategorijos vairuotojai

Pobūdis: Ilgalaikiam darbui nuo sausio 8 dienos ieškomi C, CE kategorijos krovininių automobilių vairuotojai (10 vairuotojų).

Maršrutas: Čekija-Vokietija
Reikalavimai: • Reikalingos bent minimalios anglų/ vokiečių/ rusų kalbos žinios (bet kurios iš šių kalbų arba kelių)
• Analogiško darbo patirtis – bent 1 metai
• C, CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Čekija
Kreiptis: Kaunas, Savanoriu pr. 187, 8 629 97089, cv@personalas.info
Skelbimo data: 2017.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Reikalingi tekstilės įrenginių operatoriai

Pobūdis: Vieta: Vokietija

Darbo aprašymas:
• Operatoriaus darbas su tekstilės įrengimais;
• Įrengimų įjungimas/išjungimas, naudojimas, produktų pakavimas;
• Įrenginių darbo priežiūra;
• Darbo ataskaitų pateikimas.
Reikalavimai: • Patirtis – privalumas;
• Savarankiškumas;
• Gebėjimas greitai įsisavinti naujoves;
• Atsakingas požiūris į darbą;
• Gera šnekamoji ir rašomoji vokiečių kalba;
• B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
• Nuosavas automobilis – privalumas;

Įmonė siūlo:
• Suteikiama 40 h/sav., pilna darbo diena, su galimybe 174 h/mėn.
• Darbas pamainomis
• Padeda susirasti gyvenamąją vietą
• Maistpinigiai – 12,0 Eur per darbo dieną
• Suteikiama premija (200 Eur) po 3 mėnesių nepertraukiamo darbo
• Darbo užmokestis nuo 11,51 Eur/h bruto

Susidomėję ir norėdami kandidatuoti siųskite savo CV el.paštu cv@personalas.info
Telefono numeris pasiteiravimui: +370 629 97089

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: Kaunas, Savanoriu pr. 187, 8 629 97089, cv@personalas.info
Skelbimo data: 2017.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Elektrikai ir elektriko pagalbininkai

Pobūdis: Reikalingi patyrę elektrikai ir/ar pagalbiniai darbui Vokietijoje
(Weischlitz, Uelsen, Lunne, Damme)

Darbo aprašymas:
• elektros įrengimų remontas, aptarnavimas ir montavimo darbai;
• elektros prietaisų gedimų diagnostika ir šalinimas;
• elektros prietaisų, kabelių montavimas;
Reikalavimai: Reikalavimai:
• Elektriko darbo patirtis;
• Savarankiškumas, gebėjimas skaityti schemas;
• Atsakingas požiūris į darbą;
• Gera šnekamoji vokiečių kalba;
• B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
• Nuosavas automobilis;

Įmonė siūlo:
• 40-45 val./sav. darbo (iki 174-195 per mėnesį)
• Darbo užmokestis elektrikui: 12,18 Eur/h bruto
• Darbo užmokestis pagalbininkui: 9,85 Eur/h bruto
• Kompensuojama kelionė/kuras iki darbo vietos 40 Eur/mėn.
• Padeda susirasti gyvenamąją vietą
• Maistpinigiai 12,0 Eur už darbo dieną
• Suteikiama lojalumo premija (200 Eur) po 3 mėnesių nepertraukiamo darbo

Susidomėję ir norėdami kandidatuoti siųskite savo CV el.paštu cv@personalas.info
Telefono numeris pasiteiravimui: +370 629 97089

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: Kaunas, Savanoriu pr. 187, 8 629 97089, cv@personalas.info
Skelbimo data: 2017.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Traktoristas – mechanikas

Pobūdis: Ilgalaikiam darbui Prancūzijoje, ieškomas patyręs darbuotojas darbui su traktoriumi ūkyje.


Darbo pobūdis:
• Įvairūs žemės ūkio darbai (arimas, sėjimas, trešimas ir t.t.)
• Padargų pasikeitimas
• Traktoriaus priežiūra ir remontas
Reikalavimai: • Patirtis dirbant žemės ūkyje
• Traktoristo – mechaniko patirtis
• Šnekamoji rusų kalba
• Traktoristo vairuotojo pažymėjimas
• B kategorijos vairuotojo pažymėjimas

Suteikiame:
• 6 dienų darbo savaitė
• Atlyginimas - 1200 Eur/mėn.
• Suteikiamas apgyvendinimas
• Suteikiami darbo drabužiai ir reikalingi įrankiai

Susidomėjus savo CV siųsti info@reditus.lt , mob. Tel. +370 611 45080

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanoriu pr.187, 8 611 45080, info@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Valytoja

Pobūdis: Skubiai ieškome valytojos darbui Reikjavike (Islandija) 6 mėn.
Reikalavimai: Darbo patirtis 1m.
Anglų kalba B1 lygiu
Galiojantis vairuotojo pažymėjima
Gebėjimas dirbti komandoje
Gera fizinė ištvermė

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2177 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "NST Baltija"
Miestas: Islandija
Kreiptis: Vilnius, Laisvės pr.3, 8 5 2159992, renata@nstgroup.lt
Skelbimo data: 2017.11.19

Atsiliepimai apie UAB "NST Baltija"Skelbimus rodyti atskirame lange


SKELBIMAI
Darbdaviai
Darbuotojai   ĮRAŠYTI  SKELBIMĄ
Ieškau darbo
Siūlau darbą
Ištrinti, keisti skelbimą
Kontaktai     DARBDAVIAI
Administratorius (26)
Apdailininkas (6)
Apsaugininkas (7)
Apskaitininkas (24)
Architektas (3)
Atstovas (1)
Auditorius (6)
Auklė (7)
Auto dažytojas (1)
Auto elektrikas (3)
Auto meistras (15)
Auto šaltkalvis (10)
Baldininkas (16)
Barmenas (14)
Betonuotojas (4)
Bibliotekininkas (3)
Biologas (4)
Buhalteris (18)
Dažytojas (6)
Degalinės operatorius (5)
Dizaineris (4)
Draudikas (10)
Ekologas (9)
Ekonomistas (19)
Ekskavatorininkas (4)
Elektrikas (18)
Elektronikas (1)
Energetikas (3)
Farmacininkas (5)
Fizikas (1)
Floristas (1)
Geodezininkas (2)
Geologas (1)
Gipskartonio meistras (1)
Indų plovėjas (26)
Inžinierius (33)
IT specialistas (14)
Kambarinė (11)
Kelininkas (3)
Kirpėjas (2)
Kiti (72)
Kompiuterių meistras (2)
Konditeris (2)
Kosmetologas (1)
Kranistas (2)
Krovėjas (12)
Maketuotojas (4)
Masažuotojas (1)
Mechanikas (8)
Medikas (22)
Mėsininkas (6)
Mokytojas (9)
Montuotojas (23)
Mūrininkas (3)
Nekilnojamo turto agentas (5)
Operatorius (14)
Padavėjas (24)
Pagalbinis darbininkas (36)
Pakuotojas (10)
Pardavėjas (105)
Paštininkas (29)
Personalo darbuotojas (7)
Plytelių klojėjas (4)
Programuotojas (13)
Psichologas (5)
Renginių organizatorius (1)
Rūšiuotojas (5)
Ryšių su visuomene specialistas (4)
Salės darbuotojas (10)
Sąmatininkas (8)
Sandėlininkas (36)
Santechnikas (14)
Sekretorė (4)
Siuvėjas (11)
Skardininkas (6)
Socialinis darbuotojas (2)
Spaustuvininkas (4)
Staklininkas (5)
Stalius (2)
Statybininkas (14)
Stogdengys (5)
Studentas (2)
Suvirintojas (9)
Technikas (9)
Teisininkas (19)
Tekintojas (1)
Tiekėjas (3)
Tinkuotojas (2)
Traktorininkas (2)
Treneris (5)
Ūkvedys (6)
Vadybininkas (127)
Vairuotojas (80)
Valstybės tarnautojas (72)
Valytojas (143)
Vertėjas (2)
Virėjas (53)
Viršininkas (40)
Šaltkalvis (9)
Žemės ūkio specialistas (6)
Žemėtvarkininkas (11)


MŪSŲ  PARTNERIAI
CV Market

 Darbo rinka - nemokami darbo skelbimai