Darbo rinka - nemokamų skelbimų svetainė

 

  Manikiūrininkas

Pobūdis: Manikiūro darymas

Įmonė siūlo:
• Darbo vietą autentiškame grožio salone, Kauno centre.
• PIRMUS DU MĖNESIUS NETAIKOMAS KĖDĖS MOKESTIS.
• Naujų klientų pritraukimui GLAMŪRO KERAI naudoja daug ir efektyvių reklamos priemonių, todėl darbo ir klientų tikrai netrūks.
Reikalavimai: • Manikiūro darymo išmanymas;
• Energingumas;
• Darbštumas;
• Punktualumas.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Murista"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: M. Daukšos g. 6 – 2, 867107105, pprincipesa@gmail.com
Skelbimo data: 2015.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Murista"  Kirpėjas

Pobūdis: • Moterų ir vyrų kirpimas;
• Plaukų dažymas;
• Plaukų sušukavimas;
• Plaukų tiesinimas;
• Plaukų garbanojimas;
• Proginis sušukavimas.
Reikalavimai: • Vidurinis išsilavinimas su profesine kvalifikacija;
• Komunikabilumas;
• Punktualumas.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Murista"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: M. Daukšos g. 6 – 2, 867107105, pprincipesa@gmail.com
Skelbimo data: 2015.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Murista"  Sąmatininkas

Pobūdis: Šiame darbe Jums tektų:
-rengti konkursų ir statomų objektų sąmatas.
Reikalavimai: -Turėti aukštąjį statybinį-inžinerinį išsilavinimą;
-Ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį rengiant sąmatas;
-Išmanote statybinius procesus;
-Pasižymite logišku mąstymu, kruopštumu ir atsakingumu.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Statrenta"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 867840904, statrenta@inbox.lt
Skelbimo data: 2015.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Statrenta"  Vairuotojas CE kategorijos

Pobūdis: Įmonė ieško vairuotojo CE kategorijos.Darbas maršrutais: LT/PL/CZ/LV/EE.

Visada laiku mokomas atlyginimas.
Reikalavimai: CE kat. pažymėjimas, 95 kodas, patirtis


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vegesta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų 59 c, 8 699 30214, europadangos@info.lt
Skelbimo data: 2015.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Vegesta"  Turizmo veiklos priežiūros skyriaus vedėjas

Pobūdis:

TURIZMO VEIKLOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turizmo veiklos priežiūros skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 16.

II. PASKIRTIS

4. Turizmo veiklos priežiūros skyriaus vedėjo pareigybė yra reikalinga organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau - Departamentas) Turizmo veiklos priežiūros skyriaus (toliau - Skyrius) efektyvų ir kokybišką darbą, užtikrinant Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą turizmo paslaugų teikėjų veiklos stebėsenos ir priežiūros, kelionių organizatorių kontrolės (įskaitant finansinę) srityje bei atstovauti Departamento interesus šalies ir Europos Sąjungos institucijose.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - turizmo veiklos priežiūros.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą teisės bakalauro ir teisės magistro arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą vientisųjų teisės studijų magistro socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį verslo subjektų kontrolės srityje;
6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, turizmo sritį, vartotojų teisių apsaugą;
6.5. gebėti planuoti Skyriaus veiklą;
6.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų arba rusų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.8. mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis Microsoft Office programiniu paketu, (kompiuterinio raštingumo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2016 "Dėl visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto patvirtinimo" nustatytos bazinės kvalifikacijos lygį).


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų įgyvendinimas;
7.2. dalyvauja derinant ES teisės aktų nuostatų perkėlimą į Lietuvos Respublikos teisės sistemą, Lietuvos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais pagal Departamento kompetenciją ir, pavedus direktoriui, atstovauja pristatant Lietuvos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais;
7.3. dalyvauja atliekant strateginį Lietuvos turizmo veiklos planavimą;
7.4. pagal kompetenciją vykdo priemones įgyvendinant Nacionalinę turizmo plėtros programą, rengia siūlymus dėl jos įgyvendinimo;
7.5. dalyvauja organizuojant turizmo taikomųjų mokslinio tyrimo (studijos) darbų rengimą ir priėmimą;
7.6. organizuoja ir kontroliuoja kelionių organizatorių veiklos stebėseną, priežiūrą bei kontrolę (įskaitant finansinę);
7.7. kontroliuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų, susijusių su turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūra, vykdymą;
7.8. operatyviai sprendžia ir/ar organizuoja Departamentui kylančių teisinių problemų, susijusių su turizmo veiklos priežiūra, sprendimą;
7.9. pagal kompetenciją vizuoja Skyriaus rengiamus teisės aktus, išvadas, raštus;
7.10. konsultuoja institucijų, įstaigų, organizacijų atstovus Skyriaus kompetencijos klausimais;
7.11. organizuoja skyriui priskirtos Departamento interneto svetainės dalies tvarkymą, užtikrinant aktualios informacijos teikimą visuomenei;
7.12. nustatyta tvarka atstovauja Departamentui institucijose, įstaigose ir organizacijose;
7.13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Departamento administracijos padaliniais, kitomis nacionalinėmis įstaigomis ir organizacijomis, įskaitant turizmo verslo ir kitas asociacijas bei ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis turizmo srities teisinio reguliavimo, kelionės organizavimo paslaugų vartotojų interesų apsaugos, turizmo rinkos priežiūros ir stebėsenos (monitoringo) srityse;
7.14. nustatyta tvarka teikia Departamento direktoriui ataskaitas apie atliktus Skyriaus darbus;
7.15. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Departamento kompetencijai priskirtų teisės aktų tobulinimo;
7.16. vykdo kitus su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.
Atlyginimas: 1060 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinis turizmo departamentas prie ŪM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 38, 870664976, vtd@tourism.lt
Skelbimo data: 2015.11.27

Atsiliepimai apie Valstybinis turizmo departamentas prie ŪM  Tekintojas

Pobūdis: Tekinimo -frezavimo darbai
Reikalavimai: Tekintojo patirtis -privalumas.
Neturinčius patirties apmokome.

Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daniliškių autocentras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Guobų 6a, 8 687 49404, algis@danilai.lt
Skelbimo data: 2015.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Daniliškių autocentras"  Ekspedicijos vadybininko

Pobūdis: Vežėjų paieška;
Darbo su esamais klientais palaikymas; Naujų klientų paieška;
Reikalavimai: Anglų arba Rusų kalba;
Puikūs bendravimo įgūdžiai, sugebėjimas įtikinti ir parduoti;
Atsakingumas, imlumas;Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Benefisus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Odminiu g. 8, 869827910, darbas@benefisus.lt
Skelbimo data: 2015.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Benefisus"  Stogdengys - montuotojas

Pobūdis: * Įvairių plokščių stogo konstrukcijų montavimas, demontavimas;
* Stogo, pamatų, kitų konstrukcijų hidroizoliacijos įrengimas, skardinimas.


Reikalavimai:

* Vidurinis išsilavinimas su profesine kvalifikacija;
* Privalumas - darbo patirtis ir aukštalipio pažymėjimas.Mes siūlome:
* Darbą Lietuvoje ir Belgijoje;
* Lankstų darbo grafiką (galimybė dirbti pagal poreikį savaitgaliais);
* Visas socialines garantijas ir priemones reikalingas darbui;
* Atsakingą, savarankišką darbą stabiliai dirbančioje ir augančioje kompanijoje;
* Darbo užmokestį, atitinkantį kompetenciją ir darbo rezultatus.

CV galite siųsti: info@epdm.lt

Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EPDM sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 29, 85-2788-146, info@epdm.lt
Skelbimo data: 2015.11.26

Atsiliepimai apie UAB "EPDM sistemos"  Ekspedicijos vadybininkas

Pobūdis: UAB "LIETUVOS TRANZITAS" įsikūrė 2004 metais. Per tą laiką mes spėjome įgyti Lietuvos bei užsienio įmonių pasitikėjimą. Pagrindinė veikla-krovinių gabenimas.
Darbo pobūdis:

Naujų partnerių paieška ir santykių su esamais palaikymas;
Vežimo užsakymų – sutarčių sudarymas, jų registracija ir kontrolė;
Krovinių ekspedijavimo paslaugų teikimas;
Pervežimo proceso valdymas;
Klientų bei vežėjų duomenų analizė ir kaupimas.
Reikalavimai: Reikalavimai:

Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas;
Pervežimų rinkos išmanymas;
Gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, planuoti, analizuoti;
Kompiuterinis raštingumas;
Privalumas:
Puikios lietuvių, lenkų, rusų, angų kalbos žinios;


Mes siūlome:
• Profesinio tobulėjimo galimybes;
• Geras darbo sąlygas;
• Draugišką, dinamišką kolektyvą;
• Fiksuotą konkurencingą atlyginimą;
• Visas socialines garantijas.


Informuosime tik atrinktus kandidatus

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LTT group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g. 81, (85)2164847, info2@lttransit.lt
Skelbimo data: 2015.11.26

Atsiliepimai apie UAB "LTT group"  Apdailininkas

Pobūdis: Įmonė specializuojasi visų tipų vidaus ir lauko baseinų, saunų ir turkiškų pirčių įrengimo srityje.
Ieškomi apdailininkai turintys armavimo, glaistymo, lyginimo, hidroizoliacijos įrengimo, dažymo plytelių klijavimo darbo patirtį.

Darbo pobūdis:
• Baseinų apdailos įrengimo darbai: paviršių lyginimas, glaistymas, hidroizoliacijos įrengimas ir plytelių klijavimas
• Garinių pirčių apdailos įrengimo darbai: šiltinimas, glaistymas, armavimas, hidroizoliacijos įrengimas ir plytelių klijavimas
• Kitų patalpų apdailos įrengimas: pertvarų iš GKP įrengimas, lubų įrengimas, lyginimas glaistymas, dažymas, plytelių klijavimas ir kiti smulkūs darbai
Reikalavimai: Reikalavimai:
• Apdailininko darbo patirtis;
• Bendrastatybinių darbų išmanymas;
• Gebėjimas dirbti aktyvų darbą;
• Organizuotumas, sąžiningumas, atsakingas požiūris į atliekamą darbą;

Įmonė siūlo:
• Atlyginimą priklausantį nuo darbo rezultatų;
• Galimybę tobulėti profesinėje srityje;
• Puikias darbo sąlygas ir karjeros galimybes;
• Laiku mokamą atlyginimą, automobilį darbui, darbo telefoną, socialines garantijas ir priedą, priklausantį nuo darbo rezultatų.
•Darbą jaunatviškoje ir profesionalioje komandoje.
Gyvenimo aprašymą prašome siųsti el. paštu: personalas@okeana.lt, laiško temoje įrašydamas "Apdailininkas ".
Atrinktus kandidatus informuosime asmeniškai.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Okeana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: M.Sleževičiaus g. 7, 867513319, personalas@okeana.lt
Skelbimo data: 2015.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Okeana"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Siūlome darbą vairuotojams maršrutais LT-E-LT arba po Europą. Įmonė Jonavoje. Neturinčius tarptautinių reisų patirties - apmokome.
Reikalavimai: Turėti CE kategorijas, 95 kodą, skaitmeninę vairuotojo kortelę.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tenta & service"
Miestas: Jonava
Kreiptis: Ukmergės, 868531822, info@tenta.lt
Skelbimo data: 2015.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Tenta & service"  Savivaldybės kontrolierius

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T2-212

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kretingos rajono savivaldybės kontrolierius yra valstybės tarnautojas - įstaigos vadovas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 16.

II. PASKIRTIS

4. Kretingos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybė reikalinga prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai, organizuoti Kretingos rajono kontrolės ir audito tarnybos(toliau - tarnyba)veiklą,atlikti finansinius, teisėtumo ir veiklos auditus savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose bei savivaldybės kontroliuojamose įmonėse.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendrosios veiklos sritis - įstaigos administravimas, dokumentų valdymas, įstaigai skirtų asignavimų valdymas, personalo valdymas.

6. Specialioji veiklos sritis - finansinis ir veiklos auditas savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, savivaldybės turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo ir naudojimo, savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo priežiūra.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

7.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

7.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų finansų, ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse darbo stažą;

7.3. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktinėje veikloje Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą,viešojo sektoriaus vidaus kontrolę ir vidaus auditą,viešąjį administravimą, savivaldybės biudžeto sudarymo, lėšų naudojimo tvarką, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, strateginį planavimą, akcinių bendrovių, biudžetinių bei viešųjų įstaigų buhalterinę apskaitą, darbo santykius, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje;

7.4.būti susipažinusiam su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, Tarptautiniais audito standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kontrolę ir auditą savivaldybėse ir gebėti juos taikyti savo praktinėje veikloje.

8. Gebėti:

8.1. planuoti įstaigos veiklą;

8.2. valdyti su įstaigos veikla susijusią informaciją;

8.3. parinkti problemų sprendimo būdus;

8.4. suvokti įstaigos viziją, misiją, tikslus, uždavinius ir vertybes, nustatyti prioritetus.

9. Mokėti:

9.1.analizuoti savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų ūkinę ir finansinę veiklą,valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas, išvadas, sprendimus, tarnybos administravimą reglamentuojančius teisės aktus;

9.2. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

9.3. dirbti MS Office kompiuterio programiniu paketu;

9.4. analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas bei operatyviai rasti jų sprendimo būdus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

10.1. vadovauja Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai;

10.2. tvirtina Savivaldybės kontrolės ir auditotarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus ir Darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos personalo valdymo funkcijas;

10.3. leidžia įsakymus, organizuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbą, valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;

10.4. sudaro Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projektą, gavęs savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą, su šio plano projektu supažindina Valstybės kontrolę ir Savivaldybės centralizuotą vidaus audito tarnybą. Kasmet patvirtina ateinančių metų Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas. Prireikus patvirtintą planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka;

10.5. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą kasmet per 10 dienų nuo jo patvirtinimo pateikia Valstybės kontrolei;

10.6. turi teisę dalyvauti Savivaldybės tarybos, komitetų, kolegijos (jei ji įsteigta), komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais;

10.7. valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;

10.8. atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą, įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas;

10.9. priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo Savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai. Savivaldybės administracijos direktorius, audituotų subjektų vadovai per savivaldybės kontrolieriaus nustatytą terminą (bet ne trumpesnį kaip 30 dienų) privalo ištaisyti audito metu nustatytus jų veiklos trūkumus ir pažeidimus ir apie jų pašalinimą raštu pranešti savivaldybės kontrolieriui;

10.10. teikia merui, savivaldybės vykdomajai institucijai, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų. Audito ataskaitos ir išvados skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje, o jei įmanoma, - ir per kitas visuomenės informavimo priemones;

10.11. kiekvienais metais rengia ir reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;

10.12. finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms;

10.13. imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;

10.14. rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimus priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;

10.15. rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadas galutiniam koncesijos sutarties projektui;

10.16. rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas, iki partnerystės su privačiais subjektais sutarties pasirašymo rengia išvadas galutiniam partnerystės su privačiais subjektais sutarties projektui;

10.17. rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;

10.18. nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;

10.19. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms;

10.20. reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą arba jos santrauką paskelbia vietinėje spaudoje, savivaldybės interneto tinklalapyje, o jei įmanoma, - ir per kitas visuomenės informavimo priemones;

10.21. savivaldybės tarybos arba savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją;

10.22. atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimoauditą;

10.23. atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose savivaldybės kontrolieriui numatytų įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą;

10.24. prireikus pareikalauja, kad finansinio ir veiklos audito ar kitų kontrolės funkcijų vykdymo metu jis pats ir tarnybos valstybės tarnautojai netrukdomai įeitų į audituojamo ar tikrinamo subjekto patalpas, gautų auditui ar kontrolės funkcijoms atlikti reikalingus dokumentus;

10.25. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikia nagrinėti savivaldybės tarybos Administracinei komisijai;

10.26. teikia informaciją Vyriausybės atstovui apie savivaldybės kontrolieriaus teiktas išvadas ir rekomendacijas;

10.27. atstovauja savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai valdžios ir savivaldybės institucijose, Savivaldybių kontrolierių asociacijoje, kitose įstaigose, organizacijose;

10.28. naudoja ir saugo tarnybos antspaudą;

10.29. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas tarnybos kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

10. Savivaldybės kontrolierius yra pavaldus ir atskaitingas savivaldybės tarybai.Atlyginimas: 1060 € (su mokesčiais)
Įmonė: Kretingos rajono savivaldybės taryba
Miestas: Kretinga
Kreiptis: (8445)54643, 51019, kontrole@kretinga.lt
Skelbimo data: 2015.11.26

Atsiliepimai apie Kretingos rajono savivaldybės taryba  Auto šaltkalvis

Pobūdis: Automobilių remontas.(Variklių remontas, pakabos remontas, stabdžių remontas, sankabų remontas, smulkus elektros darbai.Darbas bus apmokamas procentine išraiška. Atlyginimas 600-1200eur į rankas, viskas priklauso nuo darbo kokybės ir noro užsidirbti.Darbuotojai reikalingi tik turintys patirties ir be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: ReMarAuto, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. Stepono g. 39, 867373717, info@remarauto.lt
Skelbimo data: 2015.11.25

Atsiliepimai apie ReMarAuto, UAB  Vairuotojas su nuosavu sunkvežimiu

Pobūdis: Reikalingas vairuotojas su nuosavu sunkvežimiu 5-7t keliamosios galios sunkvežimis, išvežioti prekes Kauno mieste ir į aplinkines gyvenvietes.
Ilgaleikė sutartis, duodame kūro kortelę, padengiame kelių mokesčio išlaidas, duodame licenciją, CMR draudimą.6
Reikalavimai: Patirtis, nuosavas sunkvežimis, gera sveikatos būklė.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Danologistic"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 86 05 87155, info@danologistic.lt
Skelbimo data: 2015.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Danologistic"  Muitinės tarpininkas

Pobūdis: Muitinės dokumentų tvarkymas:
- Eksporto formalumai
- Importo formalumai
- Tranzito formalumai
- Kita muitinės procedūros
Reikalavimai: - Muitinės tarpininko pažymėjimas
- Rusų kalbos žinios
- Patirtis nuo 1 metų

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BT logistika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Skaidiškės, Sodų g. 10, 8 687 80 100, btlogistika@zebra.lt
Skelbimo data: 2015.11.25

Atsiliepimai apie UAB "BT logistika"  Automobilinių kranų mašinistas

Pobūdis: Automobilinio krano vairavimas - valdymas.
Reikalavimai: Automobilinių kranų mašinisto kvalifikacijos pažymėjimas.
Reikalingos savybės: darbštumas, kruopštumas, pareigingumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti savarankiškai.
Įmonė siūlo: visas socialines garantijas, laiku mokamą atlyginimą, jauną ir draugišką kolektyvą, galimybę tobulėti ir kelti kvalifikaciją.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic cranes logistics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g.9, 868654078, info@vk.lt
Skelbimo data: 2015.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Baltic cranes logistics"  CE vairuotojui B-->RUS

Pobūdis: Lengvi, neprobleminiai, greitai išmuitinami ir iškraunami kroviniai. Pagal darbo rėžimo taisykles, kaskart per namus LT. Per BY į RUS. Iš RUS grįžtame tušti.
Savalaikis atlyginimas.
Reikalavimai: CE kategorijos, patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: A. Repečkos PĮ
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868746941, repecka@inbox.lt
Skelbimo data: 2015.11.25

Atsiliepimai apie A. Repečkos PĮ  Padalinio vadovas

Pobūdis: Ryšių palaikymas su esamais klientais ir partneriais;
Naujų eksporto galimybių, klientų paieška;
Pilnų ir dalinių krovinių pervežimo organizavimas;
Komercinių pasiūlymų bei sutarčių ruošimas.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas;
Rusų, anglų kalbų žinios;
Patirtis transporto/logistikos srityje (privalumas);
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office paketas);
Puikūs planavimo ir organizavimo įgūdžiai;
Komunikabilumas;
Orientacija į rezultatus;
Galimybė išvykti į komandiruotes;
Vairuotojo pažymėjimas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rytų industrijos projektai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Taikos pr. 141, 8 68799098, rytu.ip@gmail.com
Skelbimo data: 2015.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Rytų industrijos projektai"  Virėjas

Pobūdis: Ieškome virėjos/virėjo dirbti Anglijoje, nedideliame miestelyje Spaldinge.
Jei norite išmėginti savo jėgas užsienyje ir parodyti ką sugebate virtuvėje, kviečiame prisijungti prie naujai kuriamo kolektyvo. Darbas prasidės nuo vasario pradžios. Surasime kur gyventi. Anglų kalbos nereikia. Atlyginimas 40-50 svarų per dieną.
6 darbo dienos per savaitę, 1 diena laisva.
Darbo grafikas ir kita informacija bus aptariami pokalbio metu.
Susisieksime su jumis asmeniškai.

CV siųsti el. paštu: kristinai.ruzgaitei@gmail.com
Reikalavimai: • Profesinis išsilavinimas bei darbo patirtis;
• Kruopštumas, atsakingumas;
• Sugebėjimas skaniai gaminti lietuviškus patiekalus ir ne tik;
• Noras dirbti ir užsidirbti;
• Higienos ir sanitarijos užtikrinimas darbo vietoje;
• Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: Deim & Ruz Limited
Miestas: Anglija, spalding
Kreiptis: 860809794, kristinai.ruzgaitei@gmail.com
Skelbimo data: 2015.11.25

Atsiliepimai apie Deim & Ruz Limited  Investicijų politikos skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2015 m. lapkričio 5 d.
įsakymu Nr. 4-704

INVESTICIJŲ IR EKSPORTO DEPARTAMENTO
INVESTICIJŲ POLITIKOS SKYRIAUS
VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Investicijų ir eksporto departamento (toliau - departamentas) Investicijų politikos skyriaus (toliau - skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 16.

II PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga skyriui pavestiems darbams planuoti, paskirstyti skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams), koordinuoti ir kontroliuoti, dalyvauti formuojant Lietuvos valstybės investicijų politiką, palankią investicijoms aplinką, teikti pasiūlymus investicijų skatinimui, inicijuoti atitinkamų teisės aktų rengimą, Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kanclerio (toliau - Ūkio ministerijos vadovybė) ir departamento direktoriaus pavedimu atstovauti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai (toliau - Ūkio ministerija, ministerija) įvairiose valstybės institucijose ir įstaigose, tarpžinybinėse komisijose, darbo grupėse, o prireikus - Lietuvos pozicijoms Europos Komisijoje, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje ir kitose tarptautinėse organizacijose, taip pat kitoms su Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimu Ūkio ministerijai priskirtose srityse užduotims vykdyti.

III VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - verslo aplinkos (investicijų).

IV SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, politikos mokslų ar teisės studijų krypties arba technologijos mokslų studijų srities;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais investicinę aplinką, valstybės pagalbą, valstybės tarnybą bei ministerijos ir departamento nuostatais;
6.3. turėti ne mažiau kaip 3 darbo metų patirtį investicijų, verslo, ekonomikos konkurencingumo skatinimo srityse;
6.4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterinėmis programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer", "MS Power Point"
6.6. mokėti anglųkalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.7. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą;
6.8. mokėti apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.9. mokėti rengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
6.10. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. organizuoja skyriaus darbą taip, kad skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir funkcijos būtų atliekami laiku ir kokybiškai;
7.2. sprendžia ar dalyvauja sprendžiant skyriaus kompetencijai priklausančius valstybės investicijų politikos klausimus;
7.3. pagal skyriaus kompetenciją rengia pasiūlymus formuojant Lietuvos valstybės investicijų politiką, numatant priemones investicijų aplinkai ir verslo sąlygoms gerinti;
7.4. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų bei posėdžių protokolinių sprendimų, susijusių su skyriaus kompetencija, projektus, prireikus pristato juos kitose valstybės institucijose, įstaigose ir asocijuotose verslo institucijose (Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu), teikia paaiškinimus dėl jų;
7.5. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais valstybės lėšų investavimo į atitinkamą sritį prioritetais, dalyvauja vertinant valstybės institucijų ir įstaigų parengtas ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijas, plėtros prioritetus ir rengia išvadas;
7.6. Ūkio ministerijos vadovybės ar departamento direktoriaus pavedimu koordinuoja atskirų su ministerijos kompetencijos klausimais susijusių investicijų projektų įgyvendinimą;
7.7. koordinuoja pramoninių teritorijų plėtros klausimus, dalyvauja pramoninių parkų, kuriems įrengti skirta valstybės finansinė parama, valdyme ir rengiant apžvalgas šiais klausimais;
7.8. dalyvauja koordinuojant valstybės institucijų ryšius su Lietuvos Respublikoje veikiančiomis tarptautinėmis įmonėmis investicijų srityje ir rengiant veiklos ataskaitas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijojos Investicijų komitetui;
7.9. koordinuoja investicijų skatinimo priemonių klausimus, dalyvauja analizuojant taikomų investicijų skatinimo priemonių veiksmingumą ir apibendrintas išvadas teikia Ūkio ministerijos vadovybei;
7.10. dalyvauja analizuojant investicijų projektų, numatomų įgyvendinti bendradarbiaujant Lietuvos viešajam ir privačiam sektoriams, tikslingumą, lėšų poreikį, stebi jų įgyvendinimo eigą ir rengia pasiūlymus bei atitinkamų teisės aktų projektus sprendžiant susijusias problemas;
7.11. dalyvauja formuojant Lietuvos pozicijas valstybės institucijų ir įstaigų rengiamiems Europos Sąjungos teisės aktų projektams investicijų skatinimo ir plėtros klausimais;
7.12. pagal skyriaus kompetenciją teikia išvadas ir siūlymus dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo;
7.13. kaupia informaciją ir dalyvauja analizuojant:
7.13.1. su investiciniais procesais Lietuvoje ir užsienio valstybėse susijusius procesus;
7.13.2. ūkio šakų plėtros tendencijas, strategijas ir joms įgyvendinti reikalingų lėšų poreikį;
7.13.3. valstybės investicijų programas ir jos formavimo tendencijas;
7.14. sukauptos informacijos pagrindu rengia apžvalginę investicinio proceso plėtros informaciją ir pasiūlymus dėl jo skatinimo, tobulinimo;
7.15. dalyvauja nagrinėjant gautus ministerijoje skundus, pareiškimus, prašymus ir kitus raštus, ir apibendrinus rengia siūlymus Ūkio ministerijos vadovybei;
7.16. dalyvauja komisijų, darbo grupių, kuriose nagrinėjami su investiciniais procesais susieti klausimai, veikloje;
7.17. atstovauja skyriui ministerijos organizuojamuose įvairaus lygio pasitarimuose, sprendžiant skyriaus nuostatuose apibrėžtus uždavinius, taip pat Ūkio ministerijos vadovybės ar departamento direktoriaus pavedimu atstovauja skyriui (ar departamentui) įvairaus lygio pasitarimuose kitose institucijose ir įstaigose, kai sprendžiami skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;
7.18. charakterizuoja skyriaus valstybės tarnautojus (darbuotojus) ir teikia išvadas bei rekomendacijas ministerijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijai;
7.19. teikia Ūkio ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl skyriaus struktūros tobulinimo, skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) skatinimo ir drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
7.20. rūpinasi tinkamų darbo sąlygų sudarymu skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams), taip pat jų kvalifikacijos kėlimu, atestavimu;
7.21. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
7.22. vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.Atlyginimas: 1060 € (su mokesčiais)
Įmonė: Ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 38/2, 852629412, kanc@ukmin.lt
Skelbimo data: 2015.11.25

Atsiliepimai apie Ūkio ministerija  Buhalterinės informacinės sistemos diegėjas

Pobūdis: Esame energinga, novatoriška, pozityvi, greitai auganti ir karjerą siūlanti kompanija. Mes kuriame, diegiame ir aptarnaujame verslo valdymo sistemas daugiau nei 20 metų.
Kviečiame prisijungti.

Su mumis Tau tektų:

Labbis sistemos diegimas;
Projekto valdymas;
Klientų veiklos analizė ir poreikių nustatymas;
Su projektais susijusios dokumentacijos rengimas;
Klientų mokymas, konsultavimas.
Reikalavimai: Mes tikime, kad Tau labai svarbu tobulėti, Tu esi imlus naujausioms technologijoms, Tu turi analitinį mąstymą ir jau tikrai gebi dirbti komandoje.
Be to:

Išmanai buhalterinę apskaitą;
Turi patirties dirbant su Verslo valdymo sistemomis;
Esi įgijęs aukštąjį išsilavinimas;
Gebi dirbti savarankiškai ir esi orientuotas į rezultatą
Turi vairuotojo pažymėjimą (B kat);
Privalumas, jei turi MS SQL žinių.


Prisijungęs prie mūsų gausi:

Draugišką, kompetentingą ir visada pasiruošusį padėti kolektyvą;
Darbo pobūdį ir rezultatus atitinkančią atlygio sistemą;
Visas socialines garantijas;
Visas darbui reikalingas priemones;
Darbo vietą patogioje miesto dalyje, su patogiomis parkavimo vietomis, netoli centro (Žalgirio g.);
Stalo futbolą ir kitokį komandinį laisvalaikį!Kviečiame siųsti savo CV el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje nurodyk pareigas, į kurias kandidatuoji. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą. Papildoma informacija telefonu 8698 13163.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g., 869813163, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2015.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  Dokumentų valdymo sistemos ir portalų projektų diegėjas

Pobūdis: Esame energinga, novatoriška, pozityvi, greitai auganti ir karjerą siūlanti kompanija. Mes kuriame, diegiame ir aptarnaujame verslo valdymo sistemas daugiau nei 20 metų.
Kviečiame prisijungti.

Su mumis Tau tektų:

Dirbti su elektroninių paslaugų portalais, svetainėmis, dokumentų valdymo sistema;
Daryti kliento veiklos analizę ir nustatyti klientų poreikius;
Projektuoti IS pagal kliento poreikius;
Rengti su projektais susijusią dokumentaciją;
Mokyti ir konsultuoti klientus.
Reikalavimai: Mes tikime, kad Tau labai svarbu tobulėti, Tu esi imlus naujausioms technologijoms, Tu turi analitinį mąstymą ir jau tikrai gebi dirbti komandoje.
Be to:

Puikiai kalbi ir rašai lenkų ir anglų kalba (to reikės bendraujant su klientais);
Turi patirties diegiant, kuriant ar projektuojant DVS, klientų ryšių valdymo (CRM), portalus ar panašias sistemas,
Moki prisiimti atsakomybę už savo darbą ir gebi dirbti savarankiškai;
Turi aukštąjį išsilavinimą;
Pasižymi kūrybiniu ir analitiniu mąstymu;
Turi vairuotojo pažymėjimą (B kat.);
Privalumas, jei žinai MS SQL ir Sybase SQL;
Rusų kalbos mokėjimas taip pat mažas privalumas.


Prisijungęs prie mūsų gausi:

Draugišką, kompetentingą ir visada pasiruošusį padėti kolektyvą;
Darbo pobūdį ir rezultatus atitinkančią atlygio sistemą;
Visas socialines garantijas;
Visas darbui reikalingas priemones;
Darbo vietą patogioje miesto dalyje, su patogiomis parkavimo vietomis, netoli centro (Žalgirio g.);
Stalo futbolą ir kitokį komandinį laisvalaikį!Kviečiame siųsti savo CV el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje nurodyk pareigas, į kurias kandidatuoji. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą. Papildoma informacija telefonu 8698 13163.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g., 869813163, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2015.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  Bilingo sistemų projektų diegėjas

Pobūdis: Esame energinga, novatoriška, pozityvi, greitai auganti ir karjerą siūlanti kompanija. Mes kuriame, diegiame ir aptarnaujame verslo valdymo sistemas daugiau nei 20 metų.
Kviečiame prisijungti.

Su mumis Tau tektų:

Projektai su Bilingo, Žemės turto nuomos ir kitomis informacinėmis sistemomis;
Analizuoti klientų veiklas ir nustatyti poreikius;
Dirbti su duomenų bazėmis;
Konsultuoti klientus ir vesti jiems mokymus.
Reikalavimai: Mes tikime, kad Tau labai svarbu tobulėti, Tu esi imlus naujausioms technologijoms, Tu turi analitinį mąstymą ir jau tikrai gebi dirbti komandoje.
Be to:

Gerai žinai MS SQL;
Turi buhalterinės apskaitos žinių;
Esi patyręs dirbant su Verslo valdymo sistemomis;
Gebi dirbti savarankiškai ir moki prisiimti atsakomybę už savo darbą;
Turi vairuotojo pažymėjimą (B kat).


Prisijungęs prie mūsų gausi:

Draugišką, kompetentingą ir visada pasiruošusį padėti kolektyvą;
Darbo pobūdį ir rezultatus atitinkančią atlygio sistemą;
Visas socialines garantijas;
Visas darbui reikalingas priemones;
Darbo vietą patogioje miesto dalyje, su patogiomis parkavimo vietomis, netoli centro (Žalgirio g.);
Stalo futbolą ir kitokį komandinį laisvalaikį!Kviečiame siųsti savo CV el.paštu karjera@labbis.ltir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje nurodyk pareigas, į kurias kandidatuoji. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą. Papildoma informacija telefonu 8698 13163.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g., 869813163, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2015.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  .net programuotojas

Pobūdis: Esame energinga, novatoriška, pozityvi, greitai auganti ir karjerą siūlanti kompanija. Mes kuriame, diegiame ir aptarnaujame verslo valdymo sistemas daugiau nei 20 metų.
Kviečiame prisijungti.

Su mumis Tau tektų:

Kūrybiškai darbuotis prie ilgalaikių projektų;
Kurti Labbis verslo valdymo sistemą .NET platformoje C# kalba(Windows Forms, Web services);
Vystyti kuriamą sistemą, analizuoti klaidas ir jas šalinti.
Reikalavimai: Mes tikime, kad Tau labai svarbu tobulėti, Tu esi imlus naujausioms technologijoms, Tu turi analitinį mąstymą ir jau tikrai gebi dirbti komandoje.
Be to:

Būtina bent 1 metų patirtis su .NET (C#, Windows Forms) technologijomis;
Reikalingas MS SQL išmanymas;
Praverstų ado.net, WCF žinios.


Prisijungęs prie mūsų gausi :

Draugišką, kompetentingą ir visada pasiruošusį padėti kolektyvą;
Darbo pobūdį ir rezultatus atitinkančią atlygio sistemą;
Visas socialines garantijas;
Visas darbui reikalingas priemones;
Darbo vietą patogioje miesto dalyje, su patogiomis parkavimo vietomis, netoli centro (Žalgirio g.);
Stalo futbolą ir kitokį komandinį laisvalaikį!Kviečiame siųsti savo CV el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą. Papildoma informacija telefonu 8698 13163.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g., 869813163, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2015.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  Gamybos / pamainos vadovas

Pobūdis: Jūs būsite atsakingas(-a) už:
•Gamybos sektoriaus (pamainos) darbo organizavimą, užduočių paskirstymą ir kontrolę;
•Ritmingo gamybos srauto palaikymą;
•Nuolatinį gamybos procesų tobulinimą;
•Gamybos kolektyvo ugdymą;
•Dalinį gamybos vadovo funkcijų vykdymą.

Darbas pamainomis.

Darbo vieta: Petkeliškių g. 23, Čiurlių k., Veiverių sen. , Prienų r. (10 km už Garliavos)
Reikalavimai: •Pozityvumas ir aistra darbui;
•Noras greitai kilti karjeros laiptais;
•Iniciatyvumas, noras mokytis ir tobulėti;
•Organizuotumas, gebėjimas vadovauti ir motyvuoti;
•Sėkminga pamainos ar gamybos vadovo patirtis;
•Inžinerinis išsilavinimas;
•Geros anglų kalbos žinios.

Mes siūlome:
• Dinamišką darbą augančioje ir tobulėjančioje įmonėje;
• Profesinių žinių ir įdomios karjeros galimybes;
• Jus tenkinantį patrauklų atlyginimą.

Jei susidomėjote, prašome trumpą motyvacinį laišką ir savo CV siųsti el. paštu: jurate@alsena.lt iki 2015-12-18. Atrinktus kandidatus iš karto informuosime. Konfidencialumą garantuojame.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: Alsena, UAB
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vasarvietės, 861600962, jurate@alsena.lt
Skelbimo data: 2015.11.24

Atsiliepimai apie Alsena, UAB  Statybininkas

Pobūdis: Trinkelių klojikas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aisteras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: VERKIŲ G. 34a Vilnius, 861061366
Skelbimo data: 2015.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Aisteras"  Ekspedicijos vadybininkas

Pobūdis: DARBO POBŪDIS:
1. darbas su vežėjais ir užsakovais krovinių pervežimo srityje
2. aktyvi naujų klientų bei krovinių paieška Vakarų šalyse;
3. aktyvus bendravimas telefonu su vežėjais.
4. ryšių palaikymas su esamais klientais, vežėjais;
5. krovinių gabenimo sutarčių sudarymas;
6. transporto judėjimo kontrolė;
7. iškilusių problemų sprendimas.
Reikalavimai: REIKALAVIMAI:
1. geros užsienio kalbų žinios: anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų,
2. patirtis pardavimų srityje;
3. patirtis ekspedijavimo srityje;
4. komunikabilumas, aktyvumas;
5. privalumas ekspedijavimo srityje;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Globay"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos, 861033543, Laurent@globay.eu
Skelbimo data: 2015.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Globay"  Direktorius

Pobūdis:

AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) direktorius yra įstaigos vadovas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 18.

II. PASKIRTIS
4. Tarnybos direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti Tarnybai, organizuoti Tarnybos darbui, užtikrinti, kad Tarnyba tinkamai atliktų jai nustatytus uždavinius ir vykdytų jai pavestas funkcijas, taip pat užtikrinti valstybės politikos įgyvendinimui finansų ministrui pavestose audito, finansinės atskaitomybės, turto ir verslo vertinimo ir nemokumo srityse.

III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos - audito, finansinės atskaitomybės, turto ir verslo vertinimo ir nemokumo - srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktais, reglamentuojančiais auditą, finansinę atskaitomybę, turto ir verslo vertinimą, įmonių bankrotą ir restruktūrizavimą, fizinių asmenų bankrotą;
6.4. žinoti praktiką, pokyčius ir vystymosi tendencijas Lietuvos Respublikos ir ES audito, finansinės atskaitomybės, turto ir verslo vertinimo, įmonių bankroto ir restruktūrizavimo, fizinių asmenų bankroto srityse;
6.5. gebėti atlikti teisės aktų ir jų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas ir pasiūlymus;
6.6. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo ir Tarnybos darbą;
6.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti valdyti,kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;
6.8. išmanyti teisės aktų rengimo rekomendacijas bei dokumentų rengimo ir valdymo taisykles;
6.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Valstybės tarnautojo funkcijos:
7.1. vadovauti Tarnybai, planuoti, organizuoti, kontroliuoti Tarnybos darbą ir atsakyti už jos veiklą bei savo funkcijų vykdymą;
7.2. užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų ir vykdomi kiti teisės aktai;
7.3. finansų ministro reikalavimu atsiskaityti už savo veiklą;
7.4. teikti finansų ministrui siūlymus dėl Tarnybos administracijos struktūros tobulinimo;
7.5. priimti ir atleisti Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, neviršijant Tarnybai nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, skaičiaus;
7.6. tvirtinti Tarnybos administracijos padalinių nuostatus;
7.7. teikti asignavimų valdytojui Tarnybos išlaidų sąmatų projektus, neviršydamas Tarnybai nustatytų metinių valstybės biudžeto asignavimų;
7.8. tvirtinti Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašą;
7.9. tvirtinti įstatymų nustatyta tvarka Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymus;
7.10 teisės aktų nustatyta tvarka nustatyti Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, darbo užmokesčio, priedų bei priemokų dydžius;
7.11. priimti įsakymus ir kitus teisės aktus;
7.12. duoti Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, privalomus vykdyti nurodymus ir užtikrinti, kad jie būtų įvykdyti laiku;
7.13. užtikrinti Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, kvalifikacijos kėlimą;
7.14. tvirtinti Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programas;
7.15. užtikrinti, kad priimti nauji Tarnybos valstybės tarnautojai išklausytų įvadinį kursą bendrais audito finansinę atskaitomybės turto ir verslo vertinimo, įmonių bankroto ir restruktūrizavimo, fizinių asmenų bankroto klausimais;
7.16. Tarnybos vardu sudaryti sandorius ir atstovauti Tarnybai;
7.17. užtikrinti Tarnybos norminių bei individualių teisės aktų laikymąsi ir kontrolę Tarnyboje;
7.18. tvirtinti veiklos planavimo, kontrolės darbo organizavimo, funkcijų kurių atlikimas nereglamentuotas kituose teisės aktuose, atlikimo metodinius nurodymus ir rekomendacijas;
7.19. suteikti įgaliojimus Tarnybos administracijos padaliniams ir (arba) valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, užtikrinti, kad jie būtų vykdomi ir įvykdyti laiku;
7.20. užtikrinti savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir kitaip viešai teikiamos informacijos, veiklos ir kitų ataskaitų teisingumą;
7.21. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, finansų ministro įsakymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas;
7.22. vykdyti kitus su einamomis pareigomis susijusius finansų ministro nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus finansų ministrui.Atlyginimas: 1220 € (su mokesčiais)
Įmonė: Finansų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 3702390285, 3702390219, egle.tenene@finmin.lt
Skelbimo data: 2015.11.24

Atsiliepimai apie Finansų ministerija  Autošaltkalvis

Pobūdis: Mikroautobusų-sunkvežimių važiuoklės remontas
Reikalavimai: Darbštumas - noras dirbti ir užsidirbti, Jaunuolius neturinčius patirties apmokome.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daniliškių autocentras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Guobų 6a, 868749404, algis@danilai.lt
Skelbimo data: 2015.11.23

Atsiliepimai apie UAB "Daniliškių autocentras"  Gipso kartono montuotojai

Pobūdis: Darbas Švedijoje.
Reikalavimai: Pareigingumas
Noras dirbti
Punktualumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Švedija
Kreiptis: Perkūno g. 1A, Avižieniai, Vilniaus raj., 860788111, info@architeliostatyba.lt
Skelbimo data: 2015.11.23

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Nekilnojamojo turto brokeris

Pobūdis: Atrask save su WestHaus!

Į savo kolektyvą pakviesime įsijungti tik ambicingą, nuolat tobulėti siekiančią, motyvuotą asmenybę.

Gyvenamojo būsto brokeris Klaipėdoje

Darbo vieta:

Klaipėda

Darbo pobūdis:

Gyvenamojo būsto objektų pasiūlos analizė;
Duomenų sisteminimas;
Pastovus bendravimas su klientas;
Marketingo plano sudarymas bei įgyvendinimas;
Gyvenamojo būsto objektų aprodymo organizavimas;
Klientų konsultavimas nekilnojamojo turto pirkimo/ pardavimo klausimais.

Mes Jums siūlome:

Darbo vietą moderniai įrengtame biure, draugiškame kolektyve;
Palankų darbo grafiką;
Konkurencingą, nuo darbo rezultatų priklausantį atlyginimą ir premijas;
Neribotą galimybę užsidirbti;
Įdomų, pilną iššūkių darbą.

Reikalavimai:

Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
Gebėjimas laisvai bendrauti, atkaklumas, veržlumas, tikslo siekimas, vidinė motyvacija;
Derybų įgūdžiai;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Nuosavas automobilis.

Privalumai:

Patirtis pardavimuose.


CV siųskite el. paštu info@westhaus.lt.Komercinio nekilnojamojo turto brokeris Klaipėdoje

Darbo vieta:
Klaipėda

Darbo pobūdis:
Komercinio nekilnojamojo turto objektų pasiūlos analizė;
Duomenų sisteminimas;
Pastovus bendravimas su klientas;
Marketingo plano sudarymas bei įgyvendinimas;
Komercinio turto objektų aprodymo organizavimas;
Klientų konsultavimas nekilnojamojo turto pirkimo/ pardavimo klausimais.

Mes Jums siūlome:
Darbo vietą moderniai įrengtame biure, draugiškame kolektyve;
Palankų darbo grafiką;
Konkurencingą, nuo darbo rezultatų priklausantį atlyginimą ir premijas;
Neribotą galimybę užsidirbti;
Įdomų, pilną iššūkių darbą.

Reikalavimai:
Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
Gebėjimas laisvai bendrauti, atkaklumas, veržlumas, tikslo siekimas, vidinė motyvacija;
Derybų įgūdžiai;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Nuosavas automobilis.

Privalumai:
Patirtis pardavimuose.


CV siųskite el. paštu info@westhaus.lt.
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
Gebėjimas laisvai bendrauti, atkaklumas, veržlumas, tikslo siekimas, vidinė motyvacija;
Derybų įgūdžiai;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Nuosavas automobilis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pajūrio horizontas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: H.Manto g. 7, 8670 21272, info@westhaus.lt
Skelbimo data: 2015.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Pajūrio horizontas"  Ventiliuojamų fasadų montuotojas

Pobūdis: Reikalingas ventiliuojamų fasadų montuotojas.
Reikalavimai: Darbo patirtis bei noras užsidirbti.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Masiulis ir draugai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ligoninės g., 863000488, audrius.sbp@gmail.com
Skelbimo data: 2015.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Masiulis ir draugai"  Autovėžio vairuotojas

Pobūdis: Reisai Belgija Prancūzija Belgija. Atlyginimas 85 EUR už kalendorinę dieną.

Atlyginimas: 2550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VDE transportas"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 864577500, benas@vdetransportas.eu
Skelbimo data: 2015.11.22

Atsiliepimai apie UAB "VDE transportas"  Statybos vadovas

Pobūdis: Pastovus
Reikalavimai: Atestatai

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jonavos hidrotechnika"
Miestas: Jonava
Kreiptis: Darbininkų 17, 8-349-52446
Skelbimo data: 2015.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Jonavos hidrotechnika"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Darbo pobūdis:
• Bendravimas su esamais įmonės klientais ir jų lankymas;
• Naujų klientų paieška, komercinių pasiūlymų ruošimas, derybų vedimas;
• Darbo planų sudarymas;
• Dokumentų ir ataskaitų tvarkymas;
• Rinkos analizė, klientų konsultavimas;
• Krovinių gabenimo organizavimas ir administravimas;
• Pardavimo proceso valdymas ir įmonės tikslų įgyvendinimas.

Siūlome:
• Pilnas darbo etatas,
• Motyvacinius priedus nuo asmeninių rezultatų;
• Karjeros perspektyvos.

Reikalavimai: Reikalavimai:
• Darbo patirtis didmeninėje prekyboje virš 3 m. (buities technikos būtų privalumas),
• Aukštasis arba aukštesnysis vadybos išsilavinimas;
• Puikūs lietuvių ir rusų kalbos mokėjimas, anglų ar vokiečių kalbos žinojimas būtų privalumas;
• Aukšto lygio kompiuterinis raštingumas, Exelio išmanymas,
• Puikūs bendravimo, derybų bei savarankiško darbo įgūdžiai;
• Iniciatyvumas, atsakingumo jausmas;
• Vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "TV group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g.131, 867527680, cv@epastas.lt
Skelbimo data: 2015.11.20

Atsiliepimai apie UAB "TV group"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Reikalingas patyręs automechanikas greitai nustatyti važiuoklių, stabdžių ir
variklių gedimus bei juos pašalinti. Geros darbo salygos, draugiškas kolektyvas,
puiki vieta dirbti ir užsidirbti.
Reikalavimai: Punktualumas; patirtis; jokių žalingų įpročių, trukdančių darbui; darbštumas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Godos servisas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr., 860598958, Godoservisas@gmail.com
Skelbimo data: 2015.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Godos servisas"  Optimization team leader (RNO TL)

Pobūdis: 1. Process the Customer Service requests;
2. Critical situations handling;
3. Network optimization scope definition and schedule development, project plan establishing, work execution, progress monitor and control, deliverables acceptance;
4. Responsibilities and resources appropriately delegation to achieve outcomes;
5. Reporting: KPIs reports preparation, analyzing and issues handling;
6. Daily drive-test and OSS KPIs analyzing and taking necessary actions to improve 2G/3G KPIs;
7. 2G/3G network daily troubleshooting;
8. Parameters and KPIs mapping;
9. BSC/RNC features and parameters definition and tuning.
Reikalavimai: 1. Bachelor, Major from communication or electronic
2. Strong knowledge of 2G and 3G technologies;
3. Very good knowledge of 2G/2.5G/3G/HSPA/HSPA+ KPIs
4. High capability in finding correlations between KPIs;
5. Hands on experience in parameter optimization;
6. Practical experience on traces analyzing;
7. Good knowledge of TEMS;
8. Understanding of Network alarms and their effect on Radio Network;
9. Responsibilities and resources appropriately delegation to achieve outcomes
10. Ability to work in multitask mode and with several issues that have different priorities simultaneously.
11. Good communication skills.
12. Good knowledge of english language (polish language is also very preferable).
13. Working abroad (Minsk, Belarus). Salary from 1200 Euro brutto.

PLEASE SEND CV ONLY IN ENGLISH OR RUSSIAN LANGUAGES.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: ZTE Lithuania, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Basanavičiaus g. 19-1, +375 256038676, 10153182@zte.com.cn
Skelbimo data: 2015.11.20

Atsiliepimai apie ZTE Lithuania, UAB  NT brokeris

Pobūdis: -Tarpininkavimas perkant, parduodant, nuomojant nekilnojamą turtą;
- Naujų objektų/klientų paieška;
- Klientų konsultavimas nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo klausimais, jų poreikius atitinkančių pasiūlymų teikimas;
- Derybų vedimas, kliento atstovavimas;
- Sandorių dokumentacijos tvarkymas;


Reikalavimai: - geri derybiniai įgūdžiai;
- puikūs bendravimo įgūdžiai;
- savarankiškumas, aktyvumas ir iniciatyvumas;
- reprezentatyvumas, komunikabilumas;
- vidinė motyvacija siekti aukštų rezultatų;
-noras dirbti ir siekti geriausių rezultatų;
-patirtis NT nebutina;

Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arvila"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 143, 861581199, info@arvila.lt
Skelbimo data: 2015.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Arvila"  Darbų vadovai

Pobūdis: Organizuoti darbus.Žinoti darbų technologiją, statybos taisyklių reikalavimus ir t.t.
Reikalavimai: Mokymo įstaigų diplomai ir galiojantys kvalifikacijos atestatai.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jonavos hidrotechnika"
Miestas: Jonava
Kreiptis: Darbininkų 17, 8-614-03901 8 349 52446
Skelbimo data: 2015.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Jonavos hidrotechnika"  Plataus profilio statybininkas

Pobūdis: Darbui Kaune ieškomi plataus profilio statybininkai.
- Fasado darbai;
- Vidaus ir išorės apdailos darbai;
Reikalavimai: Patirtis;
Noras dirbti;
Sugebėjimas dirbti komandoje ir atskirai;
Vairuotojo pažymėjimas;

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Denega"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 868659699
Skelbimo data: 2015.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Denega"  Darbų vadovas

Pobūdis: Statybos įmonei reikalingas darbų vadovas, darbui Kaune.
Darbo pobūdis:
- Statybos darbų organizavimas ir vadovavimas objektuose;
- Techninių klausimų derinimas su užsakovais;
- Vadovavimas statybininkų komandai;
- Darbų pridavimas užsakovui;
- Darbų saugos ir kokybės užtikrinimas.
- Statybos žurnalų pildymas;
Reikalavimai: Reikalavimai:
-Sugebėjimas dirbti savarankiškai ir valdyti komandą.
- Galiojantis atestatas (būtų privalumas);
- Darbų saugos pažymėjimas (būtų didelis privalumas);

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Denega"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 868659699
Skelbimo data: 2015.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Denega"  Silpnų srovių montuotojas - inžinierius

Reikalavimai: Darbo pobūdis:

- silpnų srovių (apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos) sistemų montavimas ir priežiūra;
- vaizdo stebėjimo sistemų montavimas ir priežiūra;
- įeigos sistemų priežiūra.

Reikalavimai:

- išsilavinimas elektros/elektrotechnikos/elektronikos/automatikos srityje;
- turėti darbo patirties su gaisro ir apsaugos signalizavimo sistemomis;
- išmanyti vaizdo stebėjimo sistemas;
- vairuotojo pažymėjimas bei automobilis;
- savarankiškumas, iniciatyvumas, darbštumas.

Privalumai:

- vaizdo stebėjimo sistemų montavimo patirtis;

- apsauginės signalizacijos sistemų montavimo patirtis.

Mes jums siūlome:

- įdomų darbą didelėje kompanijoje;
- geras darbo sąlygas su visomis socialinėmis garantijomis;
- perspektyvų darbą ir profesinio tobulėjimo galimybes;
- stabilų ir laiku mokamą atlyginimą bei priedus už gerai atliktą darbą.

Atlyginimas: 1065 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano sauga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865629433, jurate.rasiuliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2015.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Mano sauga"  Fasadininkas

Pobūdis: Ventiliuojamas fasadas
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aisteras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: VERKIŲ G. 34a, 861061366, uab.aisteras@gmail.com
Skelbimo data: 2015.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Aisteras"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: Darbas tolimaisiais reisais krovininiais automobiliais su šaldytuvais-puspriekabėmis.
Pagrindinės važiavimo kryptys:
Lietuva-Graikija-Lietuva
Lietuva-Latvija-Estija-Suomija-Lietuva
Reikalavimai: Tolimųjų reisų vairuotojo darbo patirtis daugiau nei 1 metai. Vairuotojo CE kategorija, 95 kodas, skaitmeninė vairuotojo kortelė, ADR (privalumas). Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Longlita"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Europos pr., 868583888, vilma@longlita.lt
Skelbimo data: 2015.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Longlita"  Fasadininkas

Pobūdis: Ventiliuojamu fasadu įrengimas
Reikalavimai: Reikalingi aukštos kvalifikacijos darbuotojai atsakingumas, kruopštumas, punktualumas

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Unikals"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864523371
Skelbimo data: 2015.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Unikals"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: UAB "ENA LT” yra užsienio kapitalo įmonė, Ena grupės narė. Įmonė užsiimanti sunkvežimių aksesuarų ir prekių vežėjams prekyba. Šiuo metu siūlo darbą Vilniuje: ardavimų vadybininkui
Darbo aprašymas:

•Naujų potencialių klientų paieška ir esamų klientų palaikymas;
•Pardavimų vedimas, klientų išlaikymas ir asistavimas;
•Rinkos pozicijos plėtimas, plečiant klientų ratą;
•Rinkos ir konkurentų stebėjimas;
•Kainų derinimas ir sutarčių sudarymas su klientais;
•Verslo kontaktų sudarymas;
•Numatytos pardavimų prognozės palaikymas.
Reikalavimai: •Ne mažesnė nei 2 metų patirtis sunkvežimių dalių/aksesuarų pardavimų sferoje;
•Puikūs anglų kalbos gebėjimai žodžiu ir raštu;
•Gebėjimas savarankiškai vykdyti pardavimus;
•Vairuotojo pažymėjimas;
•Motyvacija ir sugebėjimas pasiekti užsibrėžtą tikslą;
•Puikūs prezentavimo, derybų įgūdžiai;
•Domėjimasis ir supratimas apie aktyvius pardavimus;
•Galimybė vykti į komandiruotes;
•Geri MS office įgūdžiai.

Mes siūlome:
•Darbą draugiškame kolektyve;
•Profesinio tobulėjimo galimybes;
•Patrauklią premijinę sistemą;
•Stabilią darbo vietą.

Lauksime jūsų CV ir motyvacinių laiškų Lietuvių ir anglų kalbomis el. paštu: job@enaltd.com ir info@enalt.lt.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ena LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 2, 852531380, info@enalt.lt
Skelbimo data: 2015.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Ena LT"  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: Darbo pobūdis:
- Vadovavimas atliekant statinio statybos darbus (mūras, betonavimas).
- Statybos darbų organizavimas objektuose;
- Techninių klausimų derinimas su užsakovais;
- Darbų įgyvendinimo grafikų sudarymas ir jų vykdymo kontrolė;
- Vadovavimas statybininkų komandai;
- Darbų pridavimas užsakovui;
- Darbų saugos ir kokybės užtikrinimas.
Darbo užmokestis kyla nuo darbo rezultatų.
Reikalavimai: - Aukštasis inžinerinis išsilavinimas;
- Galiojantis atestatas (bendrastatybiniai darbai);
- Darbų saugos pažymėjimas (būtų didelis privalumas);
- Sugebėjimas dirbti savarankiškai ir valdyti komandą.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Strateksa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr 174P, 864023444, strateksadarbas@gmail.com
Skelbimo data: 2015.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Strateksa"  NT brokeris

Pobūdis: - Tarpininkavimas perkant, parduodant, nuomojant nekilnojamą turtą;
- Naujų objektų/klientų paieška;
- Klientų konsultavimas nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo klausimais, jų poreikius atitinkančių pasiūlymų teikimas;
- Derybų vedimas, kliento atstovavimas;
- Sandorių dokumentacijos tvarkymas;
Reikalavimai: - geri derybiniai įgūdžiai;
- puikūs pardavimo įgūdžiai;
- savarankiškumas, aktyvumas ir iniciatyvumas;
- reprezentatyvumas, komunikabilumas;
- vidinė motyvacija siekti aukštų rezultatų;
- patirtis klientų aptarnavimo ar pardavimų srityje būtų privalumas;

Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Capital Klaipėda"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Naujojo sodo g.1, 869099935, klaipeda@capital.lt
Skelbimo data: 2015.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Capital Klaipėda"  Technologė - vadybininkė

Pobūdis: Užsakymų baldiniams ruošiniams iš LMDP priėmimas gamybai. Medžiagų užsakymas iš sandėlio, pjovimo kortų pateikimas gamybai, bendravimas su klientais.
Reikalavimai: Darbo patirtis su baldinėmis medžiagomis, pjovimo ir apskaitos
programomis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ulmas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 50, 861223417, rolandas.baltusnikas@ulmas.lt
Skelbimo data: 2015.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Ulmas"  Stogdengys

Pobūdis: Plokščių stogų dengimas, bitumine danga
Reikalavimai: Noras dirbti

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nord profil"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirnių g. 4A, 860413760, linas@nordprofil.lt
Skelbimo data: 2015.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Nord profil"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Nuolatinis vairuotojo-ekspeditoriaus darbas Vokietijoje. Ne kadencijomis. Tentinės puspriekabės. Maršrutai: Vokietija - Prancūzija.
Reikalavimai: CE kategorija;
95 kodas;
Rusų kalbos mokėjimas;
Vokiečių/Anglų kalbos mokėjimas būtų privalumas;
Darbo patirtis 2 metai/

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2150 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gigatransa"
Miestas: Elektrėnai
Kreiptis: 867240783, gigatransa@gmail.com
Skelbimo data: 2015.11.16

Atsiliepimai apie UAB "Gigatransa"  Pastoliu montuotojas

Pobūdis: Darbas Olandijoje ir Belgijoje, pastoliu statymas fabrikuose.
Reikalavimai: Darbo patirtis, VCA, Steigerbouwer A arba B, anglų kalbos žinios, atsakingumas, gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Industrika"
Miestas: Olandija, Belgija
Kreiptis: 862148808, ma@industrika.lt
Skelbimo data: 2015.11.16

Atsiliepimai apie UAB "Industrika"  Nekilnojamojo turto brokeris

Pobūdis: Tarpininkavimas perkant-parduodant nekilnojamą turtą;
- Bendravimas su esamais įmonės klientais, naujų klientų paieška;
- Sutarčių rengimas.
- Nekilnojamo turto rinkos ir klientų poreikių analizavimas.
Mes siūlome:
- Motyvuojantį atlyginimą;
- 2 savaičių profesionalius apmokymus;
- Darbą jaunatviškame ir draugiškame kolektyve.
Reikalavimai: -Atkaklumas, aktyvumas, pareigingumas, atsakingumas.
-Gebėjimas dirbti savarankiškai;
-Geri derybininiai įgūdžiai;
-Vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis.
Panaši darbo patirtis ir rusų kalbos kalbėjimo įgudžiai būtų privalumas. Nr: 8 647 91417, biuras.frentus@gmail.com

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Frentus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.J.Povilaičio, 864791417, biuras.frentus@gmail.com
Skelbimo data: 2015.11.16

Atsiliepimai apie UAB "Frentus"  CE vairuotojui Vilnius-Maskva

Pobūdis: IŠVYKIMAS ŠIĄ SAVAITĘ.

Pastovūs reisai Vilnius-Maskva, kiekvieną savaitę, per BY, lengvi, neprobleminiai kroviniai. Greitai išmuitina, iškrauna. DAF.
Savalaikis atlyginimas.

Tel.: 868746941.
Reikalavimai: CE kategorijos, patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: A. Repečkos PĮ
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868746941, repecka@inbox.lt
Skelbimo data: 2015.11.23

Atsiliepimai apie A. Repečkos PĮ  Transporto vadybininkas

Pobūdis: Krovininio autotransporto srautu kontrole.
Darbas su vairuotojais
Kroviniu paieska
Bendravimas su klientais
Reikalavimai: Butina darbo patirtis transporto imoneje.
Anglu kalba
Rusu kalba zodziu

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transgesta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: V.Kreves 128, 868542485, vidmantas@transgesta.lt
Skelbimo data: 2015.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Transgesta"  Gamybos vadovas

Pobūdis: • Virėjų ir konditerių darbo organizavimas ir kontrolė
• Aukštų kokybės standartų užtikrinimas
• Aktyvus dalyvavimas gamybos procese
• Personalo atranka ir mokymai
• Naujų receptūrų ir technologijų kūrimas
Reikalavimai: • Ne mažesnė nei 5 metų sėkmingo vadovavimo gamybos komandai patirtis
• Puikios technologinės kulinarijos ir konditerijos žinios
• Puikūs vadovavimo ir motyvaciniai sugebėjimai
• Kūrybiškumas, inovatyvumas ir išlavintas skonis

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gurmanų klubas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus, 861250052, labas@pinavija.lt
Skelbimo data: 2015.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Gurmanų klubas"  Stogdengys

Pobūdis: Reikalingi aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Stogdengiai - skardinių, čerpinių stogų dengimui, apdailininkai - vidaus ir lauko darbams, pagalbiniai darbuotojai namų statybose.
Reikalavimai: Atsakingumas, kruopštumas, punktualumas, oriantacija į rezultatą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Linresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 656 10 581, linresta@gmail.com
Skelbimo data: 2015.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Linresta"  Vadybininkas - vertėjas (santechnikos sritis)

Pobūdis: Santechnikos darbų derinimas su partneriais Vokietijoje, tarpininkavimas tarp darbuotojų ir užsakovų (vertimas)
Reikalavimai: Puikus vokiečių kalbos išmanymas raštu ir žodžiu santechnikos srityje, komunikabilumas, tikslumas, atsakingumas, orientacija į rezultatą, veržlumas, žingeidumas, gebėjimas mąstyti, analizuoti, gebėjimas išlikti ramiu stresinėse situacijose, rasti sprendimus iškilusiose problemose. Kompiuterinis raštingumas, vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas - derybų klausimas.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mikroklimatas"
Miestas: Vilnius / Kaunas
Kreiptis: Mindaugo g., 8 675 68996, info@mikroklimatas.eu
Skelbimo data: 2015.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Mikroklimatas"  Spec. darbų vadovas (santechnikos sritis)

Pobūdis: Šildymo-vėdinimo, oro kondicionavimo, vandentiekio-nuotekų sistemų įrengimo darbų organizavimas;
Darbų įgyvendinimo vykdymo kontrolė;
Atliekamų darbų vykdymo kokybės kontrolė;
Vadovavimas pavaldžių darbuotojų grupei;
Techninės dokumentacijos ruošimas ir tvarkymas;
Projektui numatytų išteklių kontrolė ir valdymas;
Klausimų, susijusių su darbų įgyvendinimo, efektyvus ir operatyvus sprendimas.
Reikalavimai: Aukštesnysis/aukštasis (statybinis/inžinerinis) išsilavinimas;
Statybos veiklą reglamentuojančių teisinių dokumentų išmanymas;
Vokiečių kalba;
Kompiuterinis raštingumas;
Galėjimas vykti į komandiruotes Lietuvoje ir Vokietijoje;
Vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mikroklimatas"
Miestas: Vilnius / Kaunas
Kreiptis: Mindaugo g., 8 675 68996, info@mikroklimatas.eu
Skelbimo data: 2015.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Mikroklimatas"  Nekilnojamojo turto brokeris

Pobūdis: Mes:
-Tai savarankiškai dirbantys nekilnojamojo turto brokeriai, susibūrę į kompaniją "Turto bitė", kurios veikla - tarpininkavimas perkant, parduodant ir nuomojant nekilnojamąjį turtą.
-Plėsdami kompanijos veiklą, mes ieškome pasiryžusių iššūkiams, energingų, motyvuotų ir turinčių tikslą, trokštančių mokytis bei tobulėti darbuotojų.
-Mūsų mokymo programos užtikrina galimybę nemokamai ir per trumpą laiką įgyti žinias, reikalingas nekilnojamojo turto brokerio veiklai, bei nuolat jas tobulinti, siekiant aukščiausių paslaugų teikimo standartų atstovaujant klientus.


Darbo pobūdis:
-Aktyvi naujų klientų paieška, darbas su esamais klientais
- Nekilnojamojo turto rinkos analizė
-Objektų apžiūrų organizavimas
-Klientų konsultavimas, jų poreikių analizė ir sprendimo būdų suradimas
-Derybos ir sutarčių sudarymas
-Pirkimo - pardavimo procesų administravimas
Reikalavimai: - Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas - privalumas
- Nuosavas automobilis - privalumas
- Darbo kompiuteriu pagrindai
- Geri bendravimo ir derybų įgūdžiai
- Analitinis mąstymas, organizuotumas
- Aktyvumas, pareigingumas, atsakingumas
- Sugebėjimas dirbti savarankiškai
- Orientacija į rezultatą
- Orientacija į prestižinę įmonę atitinkančią darbo kokybę
- Noras ir sugebėjimas dirbti komandoje;
- Anglų ir rusų kalbų įgūdžiai.
- Noras pradėti ilgalaikę karjerą NT srityje


Mes jums siūlome:
- Galimybę realizuoti save, įgyti naujų žinių ir patirties
- Lankstų veiklos grafiką
- Galimybę dirbti tarp produktyviausių šios profesijos atstovų
-Įdomų ir dinamišką darbą profesionaliame kolektyve;
- Atlyginimą, priklausantį nuo darbo rezultatų;
- Kvalifikacijos kėlimo ir profesinio tobulinimosi galimybes;
- Profesionalius apmokymus pradedant dirbti;
-Galimybę laisvai organizuoti savo darbo laiką, savarankiškai priimti sprendimus;
- 80 % komisinių ir neribotas uždarbio galimybes.

Jei neturite patirties – įgysite pas mus!

Laukiame Jūsų CV adresu: info@turtobite.lt
O dar geriau – skambinkite Tel. 8 616 59935


Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alexart"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861659935, info@turtobite.lt
Skelbimo data: 2015.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Alexart"  Plataus profilio statybininkai

Pobūdis: Pastoviam darbui ieškomi plataus profilio statybininkai: fasado darbai,gipso kartono plokščių montavimas, plytelių klijavimas, blokų ir plytų mūras,betonavimas, gipso kartono plokščių montavimas, plytelių klijavimas, vidaus ir išorės apdaila ir kiti darbai.
Reikalavimai: Patirtis, noras dirbti, be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Grista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60-1218, 861641359
Skelbimo data: 2015.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Grista"  Elektrikas 0.4-10kV

Pobūdis: Lauko elektros tinklų montavimo darbai iki 10 kV;
Kabelių tiesimas, movų montavimas, skydų montavimas, pastočių montavimas;
Darbas Vilniaus rajone , nėra komandiruočių.

Galimybė priimti visą brigadą iš karto.
Reikalavimai: Elektriko išsilavinimas;
Privalumas: atestatai reikalingi elektrikams:
- aukštalipys;
- stropuotojas;
- kabelistas;
- movų montuotojas;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus energetinė statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jočionių g. 53., 8682 18604, kestutis@ves.lt
Skelbimo data: 2015.11.12

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus energetinė statyba"  Vadybininkas

Pobūdis: Įmonė prekiaujanti automobilių serviso ir diagnositne įranga ieško naujo komandos nario.

pobūdis:
- sudarinėti verslo sutartis
- prižiūrėti ir plėsti distribucijos tinklą
- ieškoti naujų partnerių
- skatinti pardavimus
Reikalavimai: -Rusų k.
-Anglų k.

- būtina vadybinė patirtis
- patirtis auto pramonėje būtų privalumas
- kompiuterinis raštingumas
- savarankiškumas
- motyvacija

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic diagnostic service"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g., 860000523, martynas@bds.lt
Skelbimo data: 2015.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Baltic diagnostic service"  Elektros darbų vadovas

Pobūdis: Elektros tinklų tiesimo darbų organizavimas objektuose.
Darbų skirstymas.
Darbų vykdymo kontrolė.
Reikalavimai: Ne mažesnė nei 2 metų darbo patirtis darbų vadovo pozicijoje elektros montavimo darbų srityje. Puikūs darbų planavimo, organizavimo įgūdžiai, iniciatyvumas, atsakingumas, sąžiningumas.
Gebėjimas dirbti savarankiškai, derybiniai įgūdžiai.
Kvalifikacijos atestatas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Legrana"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 8-657-65732, laura.strumskiene@legrana.lt
Skelbimo data: 2015.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Legrana"  Darbų vadovas

Pobūdis: Ilgalaikiam darbui Belgijoje ieškome DARBŲ VADOVO.

Darbo sritis - stogai, santechnika, vėdinimo sistemos.


Pilnai aprūpinsime darbui bei gyvenimui Belgijoje reikalingais dalykais (gyvenamoji vieta, automobilis, darbo reikmenys ir tt.).

Reikalavimai: Puiki anglų kalbą;
Patirtis.

CV siųsti: info@epdm.lt

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EPDM sistemos"
Miestas: Belgija
Kreiptis: Verkių 29, 86-0998-107, info@epdm.lt
Skelbimo data: 2015.11.20

Atsiliepimai apie UAB "EPDM sistemos"  Vamzdžių montuotojas

Pobūdis: Ieškome patyrusių vamzdynų montuotojų gebančių montuoti ir surinkti įvairaus skersmens vamzdynų sistemas gamyklose Olandijoje. Darbas komandiruočių pagrindu.

Darbo vieta: Olandija
Reikalavimai: - Izometrinių brėžinių skaitymas;
- 2-3 metų patirtis dirbant panašaus pobūdžio darbą;
- Mokėti komunikuoti anglų kalba;
- B-VCA, VVL, OA, Flange certifikatai (privalumas).


Įmonė siūlo:
Konkurencingą, nuo darbo rezultatų priklausantį atlygį;
Darbo trukmė: 6-8 darbo ir 1-2 poilsio savaitės;
Geras darbo sąlygas;
Apgyvendinimą;
Transportas į/iš darbą, lėktuvo bilietus.

Atranka ir testavimas vyks lapkričio 17-19 d.d.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Olandijos techninė konsultacija"
Miestas: Olandija
Kreiptis: 868215536, vitalij@otk.lt
Skelbimo data: 2015.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Olandijos techninė konsultacija"  Dietistė/-as

Pobūdis: Įvairių sezoninių valgiaraščių sudarymas pagal VMVT reikalavimus, bendravimas su Klientais, administracinių užduočių vykdymas.
Reikalavimai: VMVT reikalavimų išmanymas, mokėjimas kurti valgiaraščius pagal VMVT reikalavimus, domėjimasis kulinarijos naujienomis, vadybiniai sugebėjimai, mąstymas.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Voverės"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Bazilijonų g.3, info@voveres.lt
Skelbimo data: 2015.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Voverės"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: - Darbas autovežiu
- Lankstus darbo grafikas
- Patirtis nebūtina

Atlyginimas: 2400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alsista"
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: 865577544, indre@alsista.lt
Skelbimo data: 2015.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Alsista"  Elektros tinklų projektuotojas

Pobūdis: Elektros tinklų projektavimas.
Rekonstrukcijos projektai pagal Lesto išduotas sąlygas.
Reikalavimai: Būtina panašaus darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ATP Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 71b, cv@atpbaltic.lt
Skelbimo data: 2015.11.10

Atsiliepimai apie UAB "ATP Baltic"  Santechnikas

Pobūdis: Vidaus santechnikos darbai
Reikalavimai: Patirtis 3 m., sąžiningumas, pareigingumas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Santechnikos darbai"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Riešė, Riešės 8A,, 861367057, santechnikosdarbaiuab@gmail.com
Skelbimo data: 2015.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Santechnikos darbai"  Baldų surinkėjas

Pobūdis: Surinkėjui siūlome darbą įmonės gamybinėse patalpose: nestandartinių baldų surinkimas ceche, kokybės kontrolė ir paruošimas išvežimui,montavimas, užtikrinant nepriekaištingą kokybę ir estetiką.
Reikalavimai: -Patirtis baldų surinkimo / montavimo srityje bent 3 metai;
-Sugebėjimas skaityti techninius brėžinius;
-Puikus baldinės plokštės bei furnitūros išmanymas;

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: HoFFis, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirniųg. 6, 864092323
Skelbimo data: 2015.11.10

Atsiliepimai apie HoFFis, UAB  Silpnų srovių montuotojas

Pobūdis: Silpnųjų srovių (vaizdo stebėjimo sistemos, apsaugos signalizacijos, priešgaisrinės signalizacijos, kompiuteriniai tinklai) diegimas.

Darbas su elektriniais ir mechaniniais prietaisais, magistralių, komutacinės įrangos montavimas, įrangos konfigūravimas.

Mes siūlome:
-draugišką kolektyvą
-dinamišką darbą
-stabilų atlygį
- Visas socialines garantijas.

Atlyginimas (neatskaičius mokesčių):

Bandomasis laikotarpis 435-580Eur;
Pasibaigus bandomajam laikotarpiui 600-1000Eur.Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas;
panašaus darbo patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Admija"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Draugystės g. 16, 867779882, cv@admija.lt
Skelbimo data: 2015.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Admija"  Santechnikas - montuotojas

Pobūdis: Nauju sistemų įrengimas
Reikalavimai: Šildymo sistemų išmanymas. Aukštos kvalifikacijos darbas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S project"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių 7, 869000046, cv@santechnika.eu
Skelbimo data: 2015.11.09

Atsiliepimai apie UAB "S project"  Statybos vadovas

Pobūdis: • Projektų valdymas (planavimas, perplanavimas, kontrolė, minimalių resursų užtikrinimas);
• Darbų įgyvendinimo grafikų sudarymas ir jų vykdymo kontrolė;
• Subrangovų darbo koordinavimas;
• Biudžetavimas. Numatyto biudžeto laikymosi kontrolė;
• Atliktų darbų aktų, medžiagų nurašymo, ataskaitų ir kitų dokumentų savalaikis pateikimas;
• Darbuotojų aprūpinimas darbo priemonėmis, mechanizmų paskirstymas; objektui numatytų medžiagų tiekimo užtikrinimas.
Reikalavimai: • Aukštasis/aukštesnysis inžinerinis išsilavinimas (statybos srityje);
• darbo patirtis statybos projektų valdyme;
• statybos proceso ir technologijų išmanymas
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (AutoCad, Sistela);
• statybos darbų vadovo kvalifikacijos atestatas;
• DSS išmanymas;
• puikūs organizaciniai įgūdžiai, iniciatyvumas, atsakingumas, savarankiškumas, lojalumas;
• vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Statkorpas"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Savitiškio g. 10F, 861214884, statkorpas@zilinskis.com
Skelbimo data: 2015.11.09

Atsiliepimai apie AB "Statkorpas"  Architektas

Pobūdis: Projektavimas
Reikalavimai: Moketi dirbti autokadu, (revit)

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "JAS"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 869840060
Skelbimo data: 2015.11.09

Atsiliepimai apie UAB "JAS"  Tolimųjų reisų vairuotojams

Pobūdis: Darbas skandinavijos šalyse, su tentine puspriekabe.
Reikalavimai: -95 kodo turėjimas
-anglų kalbos žinojimas būtų privalumas
-atsakingas požiūris į darbą, sąžiningumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2250 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stroll"
Miestas: Vilnius, Jurbarkas
Kreiptis: 867767308, stroll.logistic@gmail.com
Skelbimo data: 2015.11.08

Atsiliepimai apie UAB "Stroll"  Buhaltere

Pobūdis: Dokumentu tvarkymas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: MN "Bygg"
Miestas: Norvegija
Kreiptis: Trondheim, 867200151, krimadas@yahoo.com
Skelbimo data: 2015.11.06

Atsiliepimai apie MN "Bygg"  Miškų pirkimo vadybininkas

Pobūdis: Įmonė užsiimanti miškų prekyba ieško miškų pirkimo vadybininko.

Įmonė siūlo:
- Visas socialines garantijas.
- Laiku mokamą atlyginimą.
- Visas darbui reikalingas priemones.


Smulkesnė informacija telefonu: +370 600 06 250CV su PAREIGŲ PAVADINIMU siųsti el.paštu: info@pusbroliai.euKonfidencialumą garantuojame.
Reikalavimai: - PATIRTIS miškų pirkime.
- Gebėjimas nustatyti miško vertę.
- Organizaciniai gabumai, atsakingumas, savarankiškumas, be žalingų įpročių, greita orientacija.
- Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pusbroliai"
Miestas: Palanga
Kreiptis: info@pusbroliai.eu
Skelbimo data: 2015.11.06

Atsiliepimai apie UAB "Pusbroliai"  Miškų pirkimo vadybininkas

Pobūdis: Įmonė užsiimanti miškų prekyba ieško miškų pirkimo vadybininko.

Įmonė siūlo:
- Visas socialines garantijas.
- Laiku mokamą atlyginimą.
- Visas darbui reikalingas priemones.


Smulkesnė informacija telefonu: +370 600 06 250CV su PAREIGŲ PAVADINIMU siųsti el.paštu: info@pusbroliai.euKonfidencialumą garantuojame.
Reikalavimai: - PATIRTIS miškų pirkime.
- Gebėjimas nustatyti miško vertę.
- Organizaciniai gabumai, atsakingumas, savarankiškumas, be žalingų įpročių, greita orientacija.
- Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pusbroliai"
Miestas: Kretinga
Kreiptis: info@pusbroliai.eu
Skelbimo data: 2015.11.06

Atsiliepimai apie UAB "Pusbroliai"  Miškų pirkimo vadybininkas

Pobūdis: Įmonė užsiimanti miškų prekyba ieško miškų pirkimo vadybininko.

Įmonė siūlo:
- Visas socialines garantijas.
- Laiku mokamą atlyginimą.
- Visas darbui reikalingas priemones.Smulkesnė informacija telefonu: +370 600 06 250CV su PAREIGŲ PAVADINIMU siųsti el.paštu: info@pusbroliai.eu
Reikalavimai: - PATIRTIS miškų pirkime.
- Gebėjimas nustatyti miško vertę.
- Organizaciniai gabumai, atsakingumas, savarankiškumas, be žalingų įpročių, greita orientacija.
- Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pusbroliai"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Danės g. 15, info@pusbroliai.eu
Skelbimo data: 2015.11.06

Atsiliepimai apie UAB "Pusbroliai"  Smėliuotojas - dažytojas

Pobūdis: Laivų dažymas, smėliavimas. Suvirinimo siūlių šlifavimas.
Darbas laivų gamykloje Helsinkis, Suomija.
Reikalavimai: Laivų korpusų, tankerių, balastų dažytojas, smėliuotojas, siūlių šlifuotojas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Imk ir važiuok"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Kretingos 24A, 867802044, info@imkirvaziuok.lt
Skelbimo data: 2015.11.23

Atsiliepimai apie UAB "Imk ir važiuok"  Vadybininkas

Pobūdis: Jei komercija teka tavo venomis - laukiame tavęs nedelsiant.
Mes siūlome:
- įdomų tarptautinį komercinį darbą;
- lankstų darbo laiką ir galimybę dirbti nepilną darbo dieną;
- konkurencingą atlygį ir premijas už nuveiktus darbus.
Reikalavimai: Lenkų, Rusų, Lietuvių kalbų mokėjimas;
- aukštasis išsilavinimas;
- tikslo siekimas, dalykiškumas;
- vairuotojo pažymėjimas;

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nosco LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864598564, NOSCOLT@GMAIL.COM
Skelbimo data: 2015.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Nosco LT"  Vyr.buhalterė

Pobūdis: Reikalinga vyr.buhalterė (-is) pastoviam darbui Vilniuje (biuras Vytenio g.), visai darbo dienai, keletos jau veikiančių ir naujai steigiamų įmonių pilnos buhalterinės apskaitos tvarkymui.
Reikalavimai: - buhalterinis/finansinis išsilavinimas,
- darbo patirtis buhalterinės apskaitos srityje,
- geri darbo kompiuteriu įgūdžiai,
- geros lietuvių, anglų ir rusų kalbos žinios,
- kruopštumas, atsakingumas, komunikabilumas.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Voltlita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio g., 861128431, rasa.smag@gmail.com
Skelbimo data: 2015.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Voltlita"  Vairuotojas - ekspeditorius

Pobūdis: - Reikalingas vairuotojas - ekspeditorius;
- tarptautinių krovinių pervežimas kelių transportu;
- maršrutai LT/LV/EE;
- pastovūs kroviniai.
Reikalavimai: - tarptautinių pervežimų vairuotojo patirtis;
- Vairuotojo pažymėjimas CE kategorija su kodu 95; (Manipuliatoriaus pažymėjimas didelis privalumas);
- Būtina rusų kalba, (privalumas anlgų);
- Darbo patirtis 2 metai ir daugiau;
- noras dirbti, savarankiškumas, atsakingumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Armanis"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: J.Basanavičiaus 139, 861269957, auto.armanis@gmail.com
Skelbimo data: 2015.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Armanis"  Mūrininkas

Pobūdis: Akyto betono mūras ant klijų.
Vieta - Vilnius;
Kiekis - 5000 m3.

platesne info: +370 612 00350
info@STATVILSTA.LT
Reikalavimai: Kvalifikacija ( patirtis) , profesionalus požiūris į darbą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Statvilsta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g.5A, 8 612 00350, info@statvilsta.lt
Skelbimo data: 2015.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Statvilsta"  Vadybininkas / Medicinos atstovas

Pobūdis: - Įmonės veiklos pristatymas medicinos įstaigose:
- Ortopedijos priemonių ir medicinos paslaugų pristatymas gydytojams;
- Aktyvi naujų klientų paieška;
- Ryšių su klientais palaikymąs
- Komercinių pasiūlymų ruošimas ir jų pristatymas;
Reikalavimai: - Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
- Puikūs bendravimo įgūdžiai;
- Iniciatyvumas, atsakingumas ir atkaklumas siekiant rezultatų;
- Gebėjimas savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą;
- Reprezentatyvumas;
- Kompiuterinis raštingumas;
- Verslumas ir orientacija į tikslą;
- Vadybinio darbo patirtis;
- Taisyklinga lietuvių kalba;
- Noras dirbti ir užsidirbti.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ortopedijos paslaugų klinika"
Miestas: Vilniuje ir Klaipėdoje
Kreiptis: info@opk.lt
Skelbimo data: 2015.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Ortopedijos paslaugų klinika"  Santechnikas

Pobūdis: Šildymo, vėdinimo, vandentiekio, nuotekų tinklų montavimas.
Reikalavimai: Darbo patirtis analogiškoje srityje ne mažesnė kaip 2 metai;
Geras šildymo, vėdinimo, vandentiekio, nuotekų sistemų išmanymas;
Kruopštumas;
Sąžiningumas;
Atsakingumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1075 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ermasan"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 77-307, 8 5 2476 767, info@ermasan.lt
Skelbimo data: 2015.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Ermasan"  Darbų vadovas

Pobūdis: Santechninių darbų organizavimas ir vadymas;
Sugebėjimas dirbti savarankiškai ir valdyi komandą;
Santechninių medžiagų užsakymas;
Techninės dokumantacijos ruošimas ir tvarkymas;
Techninių klausimų derinimas su užsakovais;
Vykdomų procesų ataskaita.
Reikalavimai: Aukštasis/aukštesnysis inžinerinis išsilavinimas;
Atestatas suteikiantis vykdyti specialiųjų darbų vadovo pareigas ir funkcijas;
Vadovo darbo patirtis statybų srityje;
Vadovavimo komandai patirtis;
Puikūs bendravimo įgūdžiai;
Orientacija į rezultatus;
Gerai mokėti šnekamąją ir rašytinę lietuvių kalbą;
Geros darbo kompiuterių žinios dirbant MS Office, AutoCAD ir kt.;
Vairuotojo pažymėjimas;
Reikalinga ne mažesnė nei 2 m. patirtis.

CV prašome siųsti el.paštu: info@ermasan.lt
Kandidatus, neatitinkančius visų įvardytų reikalavimų, prašome nesikreipti.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ermasan"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 77-307, 8 5 2476 767, info@ermasan.lt
Skelbimo data: 2015.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Ermasan"  Gipso kartono montuotojas

Pobūdis: Įmonei reikalingas gipso kartono montuotojas dirbti statybos objekte Lietuvoje.
Reikalavimai: 1. Darbo patirtis;
2. Noras dirbti;
3. Punktualumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Avižieniai, Perkūno g. 1A, 860788111, info@architeliostatyba.lt
Skelbimo data: 2015.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  CE ketegorijos vairuotojas

Reikalavimai: Ieškome patikimų vairuotojų darbui Vakarų Europoje su vilkikais ir tentinėmis puspriekabėmis. Nauji vilkikai, atlyginimas laiku, motyvacine sistema. Neturincius patirties apmokinsime. Info telefonu 37067423939

Atlyginimas: 1800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EMEX logistics"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 867423939
Skelbimo data: 2015.11.04

Atsiliepimai apie UAB "EMEX logistics"  Tarptautinių reisų vairuotojas

Pobūdis: Darbas ratais:
Lietuva- Vokietija- Italija- Lietuva
Reikalavimai: Patiris 2 metai
ADR pazymejimas
C; E kategorijos

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Limoris"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ateities 23, 8 699 94104, arturas@limoris.lt
Skelbimo data: 2015.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Limoris"  NT vadybininkas

Pobūdis: * Tarpininkavimas parduodant, perkant ir nuomojant nekilnojamąjį turtą;
* Įmonės paslaugų pristatymas klientams;
* Klientų poreikių analizė;
* Pasiūlymų rengimas klientams;
* Aktyvi klientų paieška.
Reikalavimai: * Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (gali būti studentas (-ė));
* Komunikabilumas, lengvas ir įtaigus bendravimas;
* Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
* Vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis.

* Profesionalius apmokymus nuo pirmos darbo dienos, išmoksite praktiškų ir efektyvių darbo metodų;
* Darbo kompiuterį;
* Vizitines korteles;
* Objektų reklamavimą.
* Atlyginimą, priklausantį nuo darbo rezultatų;
* Motyvacinę sistemą;
* Galimybė sukurti verslą, kuris neštų pelną;
* Kolegų patirtį ir patarimus;
* Intensyvų, įvairiapusį ir dinamišką darbą;

Nurodytas vidutinis gero nekilnojamojo turto brokerio atlyginimas.

Informuosime atrinktus kandidatus.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "NT paslauga"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 864354732, kipras.tarakevicius@ntpaslauga.lt
Skelbimo data: 2015.11.03

Atsiliepimai apie UAB "NT paslauga"  Brokerio asistentas lenkų kalba

Pobūdis: - Teikti aukštos kokybės klientų aptarnavimo paslaugas telefonu ir kitais elektroniniais kanalais
- Klientų konsultavimas bei informacijos teikimas apie įmonės teikiamas paslaugas.
- Aktyvūs finansinių produktų pardavimai esamiems bei naujiems klientams.
Reikalavimai: - Geros lenkų kalbos žinios žodžiu ir raštu
- Anglų kalbos žinios žodžiu ir raštu
- Galimybė persikelti gyventi į Rygą, Latviją
- Pardavimų telefonu ir/arba tiesioginių pardavimų patirtis būtų privalumas

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: SIA Binarium
Miestas: Ryga
Kreiptis: A.Briāna 9A-2, +37127018001, hr@binarium.lv
Skelbimo data: 2015.11.03

Atsiliepimai apie SIA Binarium  Auto dažytojas

Pobūdis: AUTOMOBILIŲ PARUOŠIMAS IR DAŽYMAS
Reikalavimai: BE ŽALINGŲ ĮPROČIŲ, PATIRTTIS BENT 1 METAI,

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autocentras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lentvario g. 7 (Regitros teritorija), 8 602 87778, info@auto-centras.lt
Skelbimo data: 2015.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Autocentras"  Korpusinių baldų projektuotojas

Reikalavimai: Spintų su stumdomomis durimis, Virtuvės ir kitų nestandartinių korpusinių baldų projektavimas ir pardavimas. Bendravimas su klientais , jų poreikių aiškinimasis, kliento poreikius atitinkančių baldų projektavimas ir pardavimas, sutarčių rengimas. Aktyvi klientų paieška.
Įmonė kandidatui siūlo: Įdomų , kūrybinį, savarankišką darbą . Visiškai nuo asmeninių pardavimų ir iniciatyvos priklausantį darbo užmokestį ~800 € per mėnesį, į rankas.


Dizainerio - architekto išsilavinimas būtų privalumas. Kompiuterinių projektavimo programų įvaldymas, PRO100 programa būtų privalumas. Komunikabilumas, iniciatyvumas, gebėjimas dirbti savarankiškai, asmeninio rezultato siekimas.
CV siūsti adresu: info@balduzvaigzdes.lt

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baldų žvaigždės"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@balduzvaigzdes.lt
Skelbimo data: 2015.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Baldų žvaigždės"  Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo/vykdytojo

Pobūdis: Vykdomų darbų koordinavimas ir priežiūra (katilinių montavimas, šilumos tiekimo tinklų, technologinių vamzdynų montavimo darbai);
Statybų dokumentacijos ruošimas: statybos žurnalų pildymas, statybos darbų grafikų sudarymas, atliktų darbų aktų įforminimas;
Subrangovų paieška, vykdomų darbų terminų ir kokybės užtikrinimas;
Bendravimas su užsakovais, projektuotojais, statybos rangovais;
Naujų projektų vertinimas (esamos situacijos, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, teritorijų planavimo analizė).
Reikalavimai: Aukštasis inžinerinis išsilavinimas (statybos, šilumos energetikos, mechanikos kryptis);
Privalomas ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo atestatas (Statiniai: gyvenamieji negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: šilumos tiekimo , kiti inžineriniai tinklai. Darbo sritis:; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos irenginių montavimas; šildymo, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas.)
3 metų vadovavimo patirtis objektų valdyme;
Patirtis vadovaujant nuo 13 ir daugiau montuotojų brigadai;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Darbas kompiuteriu, raštvedybos žinios;
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų statybvietėje žinojimas ir vykdymas (reikalingas pažymėjimas);
Vairuotojo pažymėjimas – B kategorija.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miesto šiluma"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: personalas@miestosiluma.lt
Skelbimo data: 2015.11.02

Atsiliepimai apie UAB "Miesto šiluma"  PHP programuotojas

Pobūdis: Ieškomas full stack (front-end ir back-end) programuotojas, mokantis dirbti su dideliu duomenų kiekiu, darbui su esamais ir naujai vystomais projektais.
Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas informacinių technologijų srityje arba atitinkama darbo patirtis;
- 2 - 3 metai darbo patirties su PHP;
- Geros Mysql žinios, darbas su dideliais duomenų kiekiais, mokėjimas optimizuoti query;
- Patirtis dirbant su Laravel framework.

Privalumai:
- AngularJS, React.js, Linux išmanymas (Nginx, Apache, Mysql), Git;
- Geri analitiniai sugebėjimai, iniciatyvumas.

Mes jums siūlome:
- Naujovėms atvirą darbo aplinką, galimybes realizuoti savo idėjas;
- Darbo vietą Vilniaus centre;
- Konkurencingą atlyginimą;
- Karjeros bei profesinio tobulėjimo perspektyvas;
- Geras darbo sąlygas, socialines garantijas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Orakulas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kauno g. 3A, 8 64092466, personalas@orakulas.lt
Skelbimo data: 2015.11.02

Atsiliepimai apie UAB "Orakulas"  Vairuotojas ekspeditorius

Pobūdis: Siūlome darbą tolimųjų reisų vairuotojams vakarų Europoje;
Dirbama 4-6 sav., 3 sav. namuose.
Reikalavimai: CE kategorija;
95 kodas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transluodis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Gireno 20, 869808522
Skelbimo data: 2015.11.02

Atsiliepimai apie UAB "Transluodis"  Architekto asistentas

Pobūdis: •Darbas su visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatais.
•Pagalba architektui, projekto vadovui.
•Architektūrinių brėžinių ruošimas.
•Darbo vieta - Vilniuje.
Reikalavimai: •Universitetinis architektūrinis išsilavinimas (gali būti studentas).
•Darbo patirtis nebūtina, bet būtų privalumas.
•Kompiuteriniai įgūdžiai (Revit, Autocad ir pan.).
•Projekto vadovo atestatas – privalumas.

Atlyginimas - derybų objektas.

Savo CV su atliktų darbų sąrašu siųskite į darbas@adirbtuves.lt

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architektų dirbtuvės"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio g., 8 629 91401, darbas@adirbtuves.lt
Skelbimo data: 2015.11.02

Atsiliepimai apie UAB "Architektų dirbtuvės"  Architektas-projekto dalies vadovas

Pobūdis: •Darbas su visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatais.
•Projekto sprendinių parinkimas, derinimas su užsakovu.
•Architektūrinių brėžinių ruošimas.
•Darbo vieta - Vilniuje.
Reikalavimai: •Darbo patirtis ir projekto dalies (statinio architektūra) vadovo atestatas.
•Kompiuteriniai įgūdžiai (AutoCAD, Revit).
•Projekto vadovo atestatas – privalumas.

Atlyginimas - derybų objektas.

Savo CV su atliktų darbų sąrašu siųskite į darbas@adirbtuves.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architektų dirbtuvės"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio g., 8 629 91401, darbas@adirbtuves.lt
Skelbimo data: 2015.11.02

Atsiliepimai apie UAB "Architektų dirbtuvės"  Maxscript programuotojai / 3D dizaineriai

Pobūdis: Ieškome 3D dizainerių arba programuotojų mokančių arba norinčių išmokti kurti įrankius maxscript 3dsmax aplinkoje. Turime daug įdomių idėjų kurioms įgyvendinti reikia jūsų noro ir pagalbos.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "CGTrader"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g.3-3 aukštas, 862615407, info@cgtrader.com
Skelbimo data: 2015.11.02

Atsiliepimai apie UAB "CGTrader"  Gyvenamojo nekilnojamojo turto brokeris

Pobūdis: - atkakli nekilnojamojo turto objektų paieška;
- nekilnojamojo turto objektų pirkėjų ar nuomininkų paieška;
- kompetentingas klientų konsultavimas ir ryšių palaikymas;
- efektyvi ir profesionali pagalba klientams įgyvendinant sandorius
- dinamiškas ir aktyvus darbas lanksčiu grafiku tarptautinėje kompanijoje.
Reikalavimai: - esi susipažinęs su efektyvaus pardavimo technikomis ir norėtum išbandyti jas atkakliame NT objektų pardavime bei pirkime;
- gebi dirbti savarankiškai ir nestingi motyvacijos siekdamas užsibrėžto tikslo;
- lengvai randi bendrą kalbą su klientais ir didžiuojiesi gerais derybų įgūdžiais;
- esi lankstus ir prisitaikai prie išradingiausių kliento poreikių, Tave įkvepia iššūkiai, o suteikta pagalba klientams bei kompetentingi patarimai motyvuoja judėti pirmyn;
- pažįsti savo miestą ir pastebi menkiausius pokyčius jame, esi žingeidus ir domiesi Tave supančia aplinka.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ober-Haus" nekilnojamas turtas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio Vilko g. 18A, 8 645 59 337, cv@ober-haus.lt
Skelbimo data: 2015.11.02

Atsiliepimai apie UAB "Ober-Haus" nekilnojamas turtas  Statybininkas

Pobūdis: Nuolatiniam darbui Vilniuja reikalingi plataus profilio statybininkai . Taip pat reikalingas bobcato operatorius .

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eko gips"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861026318, info@ekogips.lt
Skelbimo data: 2015.11.01

Atsiliepimai apie UAB "Eko gips"  Auto dažytojas

Pobūdis: Automobilių paruošimas, dažymas.
Patrauklios darbo salygos. Visos socialinės garantijos. Tobulėjimo galimybės.
Reikalavimai: Būtina patirtis dažant automobilius (motociklus).
Patirtis dažant vandeninais dažais būtų privalumas. Nedažiusius vandeniniais dažais - apmokytume.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "JMA centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 39b, 869919573, mykolas@jmac.lt
Skelbimo data: 2015.10.30

Atsiliepimai apie UAB "JMA centras"  Statybos vadovas

Pobūdis: Statybos darbų organizavimas, planavimas ir atlikimas laiku paskirtuose objektuose;
Bendravimas su užsakovais ir subrangovais;
Darbų vykdymo technologijos laikymasis, statybos vykdomosios dokumentacijos rengimas, darbų ir priešgaisrinės saugos darbe užtikrinimas;
Statybos darbų darbuotojų ir subrangovų darbo organizavimas bei koordinavimas.
Reikalavimai: Aukštasis inžinerinis išsilavinimas;
Statybos darbų vadovo atestatas;
Statybos darbų vadovo darbo patirtis;
Statybos, gamybos bei technologinių procesų išmanymas, šių procesų organizavimo metodų žinojimas;
Sugebėjimas dirbti savarankiškai ir valdyti komandą;
Darbas kompiuteriu.

Atlyginimas: 1052 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Costum"
Miestas: Visoje lietuvoje
Kreiptis: Ringuvos g. 61a, 865246632, info@costum.lt
Skelbimo data: 2015.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Costum"  Sąmatininkas

Pobūdis: • Sąmatų skaičiavimas
• Komercinių pasiūlymų ruošimas
• Projektinės dokumentacijos analizė
• Kainų lygio rinkoje tyrimas ir analizė
• Atliktų darbų aktų sudarymas, sąskaitų–faktūrų išrašymas
• Esant poreikiui bendravimas su užsakovais, subrangovais, tiekėjais
• Pagalbos teikimas statybos projektų vadovui, statybos darbų vadovui
Reikalavimai: • Aukštasis/aukštesnysis inžinerinis išsilavinimas
• Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai
• Anglų/rusų kalbos mokėjimas
• Sąžiningumas, atsakingumas, kruopštumas, puikūs organizaciniai sugebėjimai
• Gebėjimas dirbti savarankiškai

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Avižieniai, Perkūno g. 1A, 860788111, info@architeliostatyba.lt
Skelbimo data: 2015.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: Vadovavimas atliekant statinio statybos darbus (mūras, dažymas, gipso kartono montavimas ir kt.);
- Statybos darbų organizavimas objektuose;
- Darbas su subrangovais bei rangovais;
- Atliekamų darbų vykdymo kontrolė;
- Darbų įgyvendinimo grafikų sudarymas ir jų vykdymo kontrolė;
- Techninės dokumentacijos ruošimas ir tvarkymas;
- Techninių klausimų derinimas su užsakovais;
- Objektui numatytų resursų kontrolė;
- Medžiagų tiekimo užtikrinimas;
- Vadovavimas statybininkų komandai;
- Darbų pridavimas užsakovui;
- Darbų saugos ir kokybės užtikrinimas;
- Darbų saugos darbo vietoje žurnalų pildymas ir darbuotojų instruktavimas.
Reikalavimai: Aukštasis inžinerinis išsilavinimas;
- Statybos, gamybos bei technologinių procesų išmanymas, šių procesų organizavimo metodų žinojimas;
- Galiojantis atestatas (bendrastatybiniai darbai);
- Darbų saugos pažymėjimas (būtų didelis privalumas);
- Saugos darbe reikalavimų, kokybės standartų reikalavimų žinojimas;
- Sugebėjimas dirbti savarankiškai ir valdyti komandą;
- Statybos normų ir teisės aktų žinojimas;
- Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Avižieniai, Perkūno g. 1A, 860788111, info@architeliostatyba.lt
Skelbimo data: 2015.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Mūrininkai

Pobūdis: Įvairių blokelių ir plytų mūras.
Reikalavimai: Patirtis, be žalingų įpročių, noras dirbti.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Grista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60-1218, 868338463, info.grista@gmail.com
Skelbimo data: 2015.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Grista"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Transporto įmonė iš Kauno plečia sunkvežimių parką ir siūlo darbą tarptautinių reisų vairuotojams su CE kategorija.
Reikalavimai: Patirtis būtina. Darbas kadencijomis Europoje (6 sav.) maršrutu D-FR-ES. Vilkikai Mercedes 2012 / 2014 m., Scania 2013 m. ir MAN 2015 m. Puspriekabės tentinės užuolaidinės.Tel.pasiteiravimui: +37037330448, +37061201737, +37069744488, +37069744477 - darbo dienomis 08.00-18.00 val. Adresas: A.Juozapavičiaus pr.84, Kaunas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kautra cargo"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: A.Juozapavičiaus pr.84, 869744477, sonata@kautracargo.lt
Skelbimo data: 2015.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Kautra cargo"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: Croome International Transport

Darbo skelbimas negalioja
Siųsti CV

Darbo skelbimo numeris 234215
Darbo aprašymas

Tolimieji reisai ratais Lietuva-Europa-Lietuva su Volvo autotraukiniais 4/1.
Pagrindinai maršrutai: UK, BE, FR,NL.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas CE kategorija, 95 kodas;
Tolimųjų reisų vairuotojo darbo patirtis po Europą;
Vairuotojų darbo ir poilsio laiko reglamentavimo išmanymas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Croome international transport"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Technikos g. 16, 868781442, administratore@croome.lt
Skelbimo data: 2015.10.15

Atsiliepimai apie UAB "Croome international transport"  Automobilių paruošėjo dažymui - dažytojo

Pobūdis: Automobilių paruošėjas dažymui - dažytojas. Būtina darbo patirtis ir darbo greitis bei gebėjimas mokintis naujai darbo technikai.
Reikalavimai: Automobilių paruošėjo dažymui - dažytojo darbas Anglijoje
1.500€ - 2.700€/men. Autoservisas didžiojoje Britanijoje jieško Automobilių paruošėjo dažymui – dažytojo. Taip pat domintu kėbulo tampytojas.Darbas įrengtam šildomam autoservise. Anglu kalba nereikalinga. Darbas tiesiogiai ir legaliai, ne per agentūra ar dar kokius dykaduonius. Apmokestinimas kas savaite. Alga pradziai 10€/val. Minimali darbo savaite 36 valandos. Turi būti pasiruošęs dirbti iki 60 valandų per savaite. Jei reikies, padėsim sutvarkyti dokumentus bei atsidaryti banko sąskaita taip pat apgyvendinsim ~ 50€-sav. Bilieto neapmokam. Taip pat reikies apie 300€ turėti su savim pirmai savaitei. Pasitiksim. Darbas Wolverhampton mieste, Jungtines karalistes.


Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: A-team Ltd.
Miestas: Didžioji Britanija
Kreiptis: +447446777585, info@a-team.uk
Skelbimo data: 2015.10.08

Atsiliepimai apie A-team Ltd.  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: • statybos darbų planavimas ir organizavimas statybvietėje;
• vadovavimas darbininkų brigadoms ir subrangovams ir kt.
Reikalavimai: • aukštasis arba aukštesnysis statybos inžinerinis išsilavinimas;
• darbų vadovo patirtis;
• statinio statybos vadovo atestatas (privalumas);
• atsakingumas ir iniciatyvumas.

Atlyginimas: konkurencingą atlyginimą, priedus prie atlyginimo ir visas socialines garantijas.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pilkasis granitas"
Miestas: Plungė
Kreiptis: 868675111, info@pilkasisgranitas.lt
Skelbimo data: 2015.10.07

Atsiliepimai apie UAB "Pilkasis granitas"  Statybininkas

Pobūdis: Įmonė ieško plataus profilio statybininkų su patirtimi
Reikalavimai: Darbo patirtis
Atsakingumas, darbštumas, punktualumas,
Automobilis (privalumas)
Instrumentai (privalumas)

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jutaris"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868784488, info.jutaris@gmail.com
Skelbimo data: 2015.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Jutaris"  Apdailininkas

Pobūdis: Įmonė ieško plataus profilio apdailininkų ir pagalbinių darbininkų
Reikalavimai: Darbo patirtis
Atsakingumas, darbštumas, punktualumas,
Automobilis (privalumas)
Instrumentai (privalumas)

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jutaris"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868784488, info.jutaris@gmail.com
Skelbimo data: 2015.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Jutaris"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Darbo Pobūdis
- darbas su esamais klientais;
- aktyvi naujų klientų paieška;
- klientų poreikių analizė;
- pasiūlymų ruošimas;
- draudimo produktų pardavimas fiziniams bei juridiniams asmenims;
- sutarčių sudarymas ir administravimas.
Reikalavimai: Reikalavimai darbuotojui
- aukštesnysis išsilavinimas;
- puikūs bendravimo ir pardavimų įgūdžiai;
- pageidaujama patirtis klientų aptarnavimo srityje;
- patirtis draudimo produktų pardavimuose (privalumas);
- darbo kompiuteriu įgūdžiai ( Microsoft Office);
- orientacija į rezultatą, iniciatyvumas bei noras tobulėti;
- anglų, rusų, lenkų kalbos (privalumas);
- vairuotojo pažymėjimas ir automobilis (privalumas).

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: Compensa life Vienna insurance group SE
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 122, 8 605 39953, kestutis.prapiestis@compensalife.lt
Skelbimo data: 2015.09.02

Atsiliepimai apie Compensa life Vienna insurance group SE  Web/php programuotojas

Pobūdis: Jeigu Tu esi kietas programuotojas arba nesi žalias, bet turi norą tobulėti ir mokytis, moki ar nori dirbti komandoje, kviečiame Tave prisijungti prie mūsų linksmo kolektyvo. Darbas bus pagal Tavo sugebėjimus.
Reikalavimai: Didelis privalumas patirtis su Magento/Drupal

-PHP, MySQL, JavaScript žinios
-OOP
-Geras loginis mąstymas, bei konstruktyvumas
-Atsakingumas
-Noras tobulėti ir mokytis

Privalumai:
-Magento ir/ar Drupal patirtis
-Kodo versijavimo žinios (GIT)


Mes jums siūlome:
-Asmeninio ir profesinio tobulėjimo galimybes.
-Galimybę prisidėti prie stiprių projektų vystymo.
-Geras darbo sąlygas ir darbą ofise.
-Atlyginimą, priklausantį nuo darbo rezultatų.
-Patogią vietą Kaune.
-Laisvą vietą automobiliui.

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Svetainė verslui"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Mituvos g. 5, 864704582, info@svetaineverslui.lt
Skelbimo data: 2015.08.20

Atsiliepimai apie UAB "Svetainė verslui"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai darbui ratais :
LT - IT (šiaurinė) - LT (LV)
Vidutiniškai per mėnesį pravažiuojama 13200 - 16000 km
Transportas - MAN markės vilkikai pilnai sukomplektuoti, užuolaidinės puspriekabės
Reikalavimai: Reikalavimai :
- C, E kategorijos
- 95 kodas
- galiojanti medicininės patikros pažyma
- vairuotojo kortelė

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: Akmuva, UAB
Miestas: Lazdijai
Kreiptis: Vilniaus g. 94,, 869833553, akmuva@akmuva.lt
Skelbimo data: 2015.08.19

Atsiliepimai apie Akmuva, UAB  Elektromontuotojas

Pobūdis: * iki 10 kV elektros tinklų montavimo darbai;
* Darbas lauko sąlygomis;
* Darbo vieta: Vilnius.
Reikalavimai: • elektrotechninis išsilavinimas;
• darbo patirtis šioje srityje;
• kvalifikacijos pažymėjimai - privalumas;
(pvz., aukštalipio darbai, kabelių movų montavimas, ir pan.)
• vairuotojo pažymėjimas (B, C, kategorija) - privalumas;
• noras mokytis ir tobulėti.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: V.Juršano įmonė "Viktera"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861273216, cv.viktera@gmail.com
Skelbimo data: 2015.07.22

Atsiliepimai apie V.Juršano įmonė "Viktera"  Vairuotojas

Pobūdis: Siūlome darbą tarptautinių reisų vairuotojams su tentinėmis puspriekabėmis maršrutu : Baltarusija-Lietuva-Baltarusija. Laiku mokamas atlyginimas. Dirbama po vieną. Įsidarbinti galima ir be patirties.
Reikalavimai: C, CE kategorija.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Trumtransa"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Medininkai, 869933533, info@trumtransa.lt
Skelbimo data: 2015.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Trumtransa"  Automobiliu kebulininkas-surinkejas

Pobūdis: Automobiliu kebulistas,surinkejas.
Reikalavimai: Patirtis,be zalingu iprociu

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: K. Čėsnos IĮ "Koralas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Tilzes g.52, 8-69838433, info@koraloservisas.lt
Skelbimo data: 2015.03.22

Atsiliepimai apie K. Čėsnos IĮ "Koralas"  Vadybininkas

Pobūdis: Klientų paieška, projektų valdymas
Reikalavimai: Patirtis informacinių technologijų srityje

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Enteropolio paslaugos"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 861827525, info@seomarketing.lt
Skelbimo data: 2015.01.07

Atsiliepimai apie UAB "Enteropolio paslaugos"Įdarbinimo agentūrų skelbimai

  Auto šaltkalvis

Pobūdis: Personalo paslaugų įmonė automobilių gamyklai Vokietijoje ieško detalių dažymo, kebulų gamybos ir detalių pjovimo darbams darbuotojų. Nemokamai apgyvendina ir apmoka kelionės išlaidas.
Reikalavimai: Atsakingumas, kruopštumas, patikimumas, darbštumas. Vokiečių, anglų arba lenkų kalbų pagrindai būtini!

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: Personal Service
Miestas: Vokietija
Kreiptis: Flensburg, Apenrader, 00491639350036, darbas_vokietijoje@gmx.de
Skelbimo data: 2015.11.22

Atsiliepimai apie Personal Service  Elektrikai

Pobūdis: Personalo paslaugų įmonė Vokietijoje nuolatiniams ir laikiniems darbams ieško elektrikų. Apgyvendinimas nemokamas. Gyvenimo aprašymus ir motyvacinius laiškus siųskite iškus siųskite nurodytu el. pastu.
Reikalavimai: Sąžiningumas, kruopštumas, patikimumas.Vokiecių, anglų arba lenkų kalbos pagrindai būtini!

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1680 € (su mokesčiais)
Įmonė: USG people Germany GmbH
Miestas: Vokietija
Kreiptis: Flensburg, Apenrader, +491639350036, darbas_vokietijoje@gmx.de
Skelbimo data: 2015.11.22

Atsiliepimai apie USG people Germany GmbH  Upcoming casting

Pobūdis: DESCRIPTION

UPCOMING CASTING

SEASON 2016

CONDITIONS

IF YOU ARE :

MUSICIAN
SINGER
DANCER
ANIMATOR
DUO / TRIO
ONE MAN BAND
INTERPRETER OF CELEBRITIES
MAGICIAN / ILLUSIONIST
APPLY FOR THE UPCOMING CASTING!

REQUIREMENTS

DON’T MISS IT OUT !
www.topjobs7.com
Reikalavimai: IF YOU ARE :

MUSICIAN
SINGER
DANCER
ANIMATOR
DUO / TRIO
ONE MAN BAND
INTERPRETER OF CELEBRITIES
MAGICIAN / ILLUSIONIST
APPLY FOR THE UPCOMING CASTING!

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: Slava7 HR company
Miestas: Kipras
Kreiptis: 00359876592727, info@topjobs7.com
Skelbimo data: 2015.11.20

Atsiliepimai apie Slava7 HR company  Mechanics

Pobūdis: DESCRIPTION

Position: Mechanics
Location: Sweden
Starting date: In 10 days after approval
Period of the employment: Year - round
CONDITIONS

Payments

Salary: €1250 net per month
Payment: every month for the previous one
Cash ; Check ; Bank account: Bank account
Social Insurance: Paid by employer
Details

Accommodation: Provided by employer
Food: 1 free meal a day
Working hours per day:8 hours
Working days per week: 5 days
Uniforms: Provided by employer
Air Ticket: Paid by applicant
Reikalavimai: REQUIREMENTS

Male
Age: No restrictions
Experience: Mandatory
Foreign Languages: English and/or Russian – speaking level
Certificates: Considered an advantage
Additional requirements:
Main duties:

Inspecting, testing and basic service of vehicles, oil change, tires, filters replacing
Finding and repairing faults and malfunctions
Replacing parts and components
Maintaining overall vehicles condition and appearance
Necessary documents:

CV in English form downloaded from sayta- www.topjobs7.com
1 current, self image in full size
Regularly check your email for messages from us!For more information:
E mail-: info@topjobs7.com
Applications will be treated in strict confidentiality and according to PDPA.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1250 € (su mokesčiais)
Įmonė: Slava7 HR company
Miestas: Švedija
Kreiptis: 00359876592727, info@topjobs7.com
Skelbimo data: 2015.11.20

Atsiliepimai apie Slava7 HR company  Dažytojas (metalo)

Pobūdis: Gaminių paruošimas prieš dažymą (šlifavimas, šratavimas).
Gaminių sukabinimas, sudėliojimas prieš dažymą (vežimėliu).
Dažymas beore dažymo sistema.
Atsakomybė už nudažytą gaminį.
Reikalavimai: Dažytojo patirtis metalo pramonėje.
Dažymas beore dažymo sistema.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 861630001
Skelbimo data: 2015.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Bendrosios praktikos slaugytojas

Pobūdis: Bendrosios praktikos slaugytojų įdarbinimas Vokietijoje.Kiekvienam individualus pasiūlymas.
Reikalavimai: • medicininės srities išsilavinimas;
• mokėti vokiečių kalbą ( B1 lygiu).

Atlyginimas: 3250 € (su mokesčiais)
Įmonė: Touilli Dienstleistung im Gesundheitswesen
Miestas: Vokietija
Kreiptis: Viersen, Carl-Sonnenschein-Hof 4, 867060101, info@dienstleistung-gesundheitswesen.de
Skelbimo data: 2015.11.12

Atsiliepimai apie Touilli Dienstleistung im Gesundheitswesen  Baldų apmušėjas

Pobūdis: Siūlome nuolatinį darbą patyrusiam baldų apmušėjui, kuriam reikės dirbti su sofomis, matrasais, pagalvėmis, lovomis, baldų rėmais ir pan. Darbuotojai gaus surinktus baldų rėmus, kuriuos turės apmušinėti įvairiomis medžiagomis (oda ir kt.).

Atlyginimas: 13 EUR už valandą bandomajam laikotarpiui (2080 EUR per mėn. bandomajam laikotarpiui)
Darbas nuo pirmadienio iki penktadienio 8:30 - 17:00 val., 40 darbo valandų per savaitę.
Darbdavys suteikia nebrangias gyvenamąsias patalpas.
Darbovietės miestas: Westbury
Reikalavimai: - Elementarūs anglų kalbos gebėjimai;
- 2 metai analogiško darbo patirties;
- Kruopštumas;
- Komandinio darbo patirtis.

Atlyginimas: 2080 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Exproma"
Miestas: Didžioji Britanija
Kreiptis: Medeinos g. 10, 860813177, edvinas@exproma.lt
Skelbimo data: 2015.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Exproma"  Namų tvarkytojas

Pobūdis: Padėti palaikyti tvarką, švarą, namuose, atlikti įvairius buitinius darbus nuo namų tvarkymo, žolės pjovimo iki svečių priėmimo, smulkių administracinių užduočių.
Reikalavimai: - Vairuotojo pažymėjimas;
- Geri anglų kalbos sugebėjimai;
- Kompiuterinis raštingumas (privalumas);
- Individualios veiklos pažymėjimas (privalumas);
- Namų tvarkytojos patirtis (pageidautina).

Atlyginimas: 1660 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Exproma"
Miestas: Didžioji Britanija
Kreiptis: Medeinos g. 10, 860813177, edvinas@exproma.lt
Skelbimo data: 2015.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Exproma"  Elektrikas Vokietijoje

Pobūdis: Įvairūs elektros darbai Vokietijoje, nuo pagalbinių iki kvalifikuotų darbų pagal kompetenciją.
Reikalavimai: - patirtis elektros srityje
- būtinos vokiečių kalbos žinios (B1-B2 lygis)
- atsakingumas, pareigingumas
- fizinė ištvermė

Siūlome:

- Visas socialines garantijas;
- Stabilų ir laiku apmokamą darbą.
- Nemokamą apgyvendinimą.
- Gyvenamoje vietoje visas būtinas sąlygas (internetas, virtuvė, televizorius, šaldytuvas,dušas, kambariai dviviečiai).
- Tiesioginis įdarbinimas Vokietijoje.
- Darbo trukmė 6 - 8 savaitės, tada vykstama poilsiui į namus (trukmė derinama su darbdaviu).
- Kompensuojama darbuotojo kelionė iš Lietuvos į Vokietiją.

Atlyginimas: 1800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RJF Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 23 B - 114, 867930377, kristina@cvlietuva.eu
Skelbimo data: 2015.11.04

Atsiliepimai apie UAB "RJF Baltic"  Sandėlio darbuotojo

Pobūdis: Vamzdžių pernešimo, krovimo darbai sandėlyje Anglijoje.

Atlyginimas: 9.12 EUR už valandą .
Darbas iki 60 valandų per savaitę.
Darbdavys suteikia nebrangias gyvenamąsias patalpas už £ 50 savaitei (įskaitant visus mokesčius)
Darbovietės miestas: Swansea

Apie mus:
UAB "Exproma" – įdarbinimo užsienyje paslaugas teikianti įmonė, dirbanti su daugiau nei 10 metų darbo patirtį turinčiais partneriais iš Jungtinės Karalystės (UK). Mes siūlome tik stabilaus ir ilgalaikio darbo pasiūlymus. Siekiame, kad darbuotojams iš Lietuvos būtų sudarytos patogios darbo ir gyvenimo sąlygos, užtikrinančios minimalias darbuotojo išlaidas.

Kontaktai pasiteiravimui:

+370 60813177
edvinas@exproma.lt
info@exproma.lt
Reikalavimai: - Fiziškai stiprus;
- Be priklausomybės alkoholiui;
- Amžius nuo 25 iki 33 metų.

Atlyginimas: 1900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Exproma"
Miestas: Didžioji Britanija
Kreiptis: Medeinos g. 10, 860813177, edvinas@exproma.lt
Skelbimo data: 2015.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Exproma"  Aliuminio suvirintojų

Pobūdis: Suvirinimo darbai didelėje logistikos paslaugas teikiančioje įmonėje. Vilkikų priekabų ir kitų vilkiko dalių virinimas.

Atlyginimas: 12 – 18 EUR už valandą (2600 EUR – 3600 EUR per mėn.)
Darbas nuo pirmadienio iki penktadienio (kartais šeštadieniais) 7 - 17:30 val. arba ilgiau (darbo savaitės trukmė gali būti nuo 40 iki 50 val.)
Darbdavys suteikia gyvenamąsias patalpas.
Darbovietės miestas: Peterborough
Reikalavimai: - Baziniai anglų kalbos gebėjimai
- 3 metai aliuminio suvirintojo darbo patirties

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Exproma"
Miestas: Didžioji Britanija
Kreiptis: Vilnius, Medeinos g. 10, 860813177, edvinas@exproma.lt
Skelbimo data: 2015.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Exproma"  Barmenė restorane

Pobūdis: Pagalbiniai darbai restorane;
Darbas prie baro, restorane, virtuvėje;

Pageidautina pradėdi dirbti nuo Lapkričio 8 dienos.


Mes jums siūlome:
Nemokamą apgyvendinimą (asmeninis kambarys nuomojame bute prie restorano, internetas, tv ir visi patogumai;
Nemokamą maitinimą (darbo metu maitinimas nemokamas restorane, ne darbo metu dengiamos maisto išlaidos vietinėje parduotuvėje;

Po 3 mėn. atlygis keliamas.

Atlyginimas:
Nuo 870 Eur atskaičiavus mokesčius (3004 Lt)
Reikalavimai: Geros anglų k. žinios;
Panašaus darbo patirtis.

CV siųsti anglų kalba el. paštu personalas@ssolution.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Service solution"
Miestas: Norvegija
Kreiptis: 852157196, personalas@ssolution.lt
Skelbimo data: 2015.11.02

Atsiliepimai apie UAB "Service solution"  Krautuvo mechanikas

Pobūdis: Krautuvų priežiūra ir taisymas, trūkumų paieška ir ištaisymas.

Atlyginimas: 2444 – 2675 EUR per mėnesį.

Darbas nuo pirmadienio iki penktadienio 8-17 val. arba ilgiau (darbo savaitė trukmė gali būti nuo 40 iki 60 val.)

Darbdavys suteikia gyvenamąsias patalpas, kurios yra šalia darbovietės.

Darbovietės miestas: St. Albans, (20 mylių nuo Londono).

----

Apie mus:
UAB "Exproma" – įdarbinimo užsienyje paslaugas teikianti įmonė, dirbanti su daugiau nei 10 metų darbo patirtį turinčiais partneriais iš Jungtinės Karalystės (UK). Mes siūlome tik stabilaus ir ilgalaikio darbo pasiūlymus. Siekiame, kad darbuotojams iš Lietuvos būtų sudarytos patogios darbo ir gyvenimo sąlygos, užtikrinančios minimalias darbuotojo išlaidas.
Reikalavimai: - Kalbėti anglų k.
- Turėti analogiško darbo arba sunkiosios agrikultūrinės technikos mechaniko patirties
- Gebėti dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Exproma"
Miestas: Didžioji Britanija
Kreiptis: Vilnius, Medeinos g. 10, 860813177, edvinas@exproma.lt
Skelbimo data: 2015.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Exproma"  Valytojas

Pobūdis: Visi valymo darbai – nuo paprastų objektų iki VIP apartamentų.

Atlyginimas: Nuo 10 iki 14 EUR už valandą.

Darbo trukmė nuo 48 val. per savaitę (vidutiniškai – 60 val.).

Suteikiamos sąlygos dirbti itin daug ir atitinkamai užsidirbti. Valymo objektai – visoje D.Britanijoje, įskaitant VIP klientus bei Karališkosios šeimos apartamentus.

Ieškomi nuolatiniam darbui nusiteikę asmenys, suteikiamos geros karjeros galimybės (geriausi įmonės valytojai uždirba iki 3700 EUR per mėn. į rankas). Praėjus bandomąjį laikotarpį suteikiamas įmonės automobilis.
Galimybė apgyvendinti poras kartu.

Darbdavys suteikia gyvenamąsias patalpas, kurios yra šalia darbovietės.

Darbovietės miestas: Koventris (30 km nuo Birminghamo)
Reikalavimai: • Fizinė ištvermė.
• Amžius nuo 25 m.
• Sklandžiai kalbėti ir rašyti anglų k.
• Vairuotojo pažymėjimas (savas automobilis - privalumas)
• Tvarkingos išvaizdos, gerų manierų.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Exproma"
Miestas: Didžioji Britanija
Kreiptis: Vilnius, Medeinos g. 10, 86813177, edvinas@exproma.lt
Skelbimo data: 2015.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Exproma"  Restorano administratorius

Pobūdis: Panevėžyje įsikūrusiam prabangiam viešbučiui - restoranui šiuo metu reikalingas restorano administratorius.
Reikalavimai: Darbo pobūdis:
- Kokybiškas ir malonus bendravimas su klientais (svečių pasitikimas ir išlydėjimas, užsakymų priėmimas, derinimas, kalbinimas, aptarnavimo priežiūra);
- Administraciniai darbai (padavėjų darbo organizavimas, naujų darbuotojų paieška ir atranka, inventorizacija, įvairių prekių, maisto ir gėrimų užsakymo kontrolė ir rūpinimąsis sandėliavimu, meniu ruošimas);
- Organizaciniai darbai (viešbutyje vykstančių renginių kuravimas, salės bei stalų paruošimas, gėlių užsakymas ir pan.);
- Kiti darbai (švaros palaikymo viešbutyje ir jo teritorijoje organizavimas, jaukios atmosferos viešbutyje palaikymas, inventoriaus priežiūra, darbas su kasa).

Reikalavimai:
- Išsilavinimas maisto gamybos srityje arba viešbučių restoranų vadyba - būtų privalumas;
- Darbo patirtis - didelis privalumas, tačiau kandidatai mėgstantys maistą ir vyną, suprantantys kokybę, etiketą bei aptarnavimą yra taip pat tinkami;
- Vidutinės anglų, rusų kalbos žinios;
- Vairuotojo pažymėjimas - privalumas;
- Supratimas apie vynus ir jų derinimą su maistu būtų privalumas.

Įmonė siūlo:
- Atlyginimas bandomuoju laikotarpiu svyruoja nuo 435 € - 725 €;
- Atlyginimas po bandomojo laikotarpio svyruoja gali siekti iki 1000 € priklausomai nuo rezultatų;
- Yra karjeros galimybės.

Darbo laikas:
- Darbas pamainomis nuo 10:00 iki restorano užsidarymo.

Darbo vieta:
- Kranto g., Panevėžys.

Susidomėjusius savo CV siųskite el. paštu. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dirba.lt"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: K. Baršausko g., 860273416, karolina@dirba.lt
Skelbimo data: 2015.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Dirba.lt"Skelbimus rodyti atskirame lange


SKELBIMAI
Darbdaviai
Darbuotojai   ĮRAŠYTI  SKELBIMĄ
Ieškau darbo
Siūlau darbą
Ištrinti, keisti skelbimą
Kontaktai     DARBDAVIAI
Administratorius (31)
Apdailininkas (7)
Apsaugininkas (11)
Apskaitininkas (9)
Architektas (6)
Atstovas (5)
Auklė (4)
Auto dažytojas (4)
Auto elektrikas (4)
Auto meistras (10)
Auto šaltkalvis (16)
Baldininkas (15)
Barmenas (19)
Betonuotojas (2)
Biologas (1)
Buhalteris (15)
Dažytojas (9)
Degalinės operatorius (1)
Dizaineris (2)
Draudikas (8)
Ekologas (4)
Ekonomistas (16)
Ekskavatorininkas (3)
Elektrikas (21)
Elektronikas (2)
Fasadininkas (2)
Floristas (1)
Fotografas (1)
Frezuotojas (1)
Geodezininkas (3)
Gipskartonio meistras (6)
Indų plovėjas (15)
Inžinierius (23)
Kambarinė (5)
Kelininkas (1)
Kirpėjas (3)
Kiti (60)
Kompiuterių meistras (2)
Konditeris (11)
Kosmetologas (1)
Krovėjas (6)
Manikiūrininkas (2)
Masažuotojas (2)
Mechanikas (3)
Medikas (9)
Mokytojas (11)
Montuotojas (30)
Mūrininkas (4)
Namų tvarkytojas (1)
Nekilnojamo turto agentas (8)
Operatorius (26)
Padavėjas (41)
Pagalbinis darbininkas (19)
Pakuotojas (9)
Pardavėjas (88)
Paštininkas (29)
Personalo darbuotojas (6)
Programuotojas (25)
Renginių organizatorius (2)
Rūbininkas (1)
Rūšiuotojas (2)
Salės darbuotojas (6)
Sąmatininkas (6)
Sandėlininkas (38)
Santechnikas (9)
Sekretorė (7)
Siuvėjas (5)
Skardininkas (1)
Slaugė (2)
Socialinis darbuotojas (2)
Spaustuvininkas (10)
Staklininkas (5)
Stalius (2)
Statybininkas (33)
Stogdengys (6)
Studentas (3)
Suvirintojas (10)
Technikas (12)
Teisininkas (10)
Tekintojas (3)
Tiekėjas (5)
Tinkuotojas (2)
Traktorininkas (2)
Ūkvedys (2)
Vadybininkas (193)
Vairuotojas (74)
Valstybės tarnautojas (26)
Valytojas (130)
Vertėjas (1)
Virėjas (80)
Viršininkas (47)
Šaltkalvis (11)
Žemės ūkio specialistas (1)
Žurnalistas (2)


MŪSŲ  PARTNERIAI
CV Market

 Darbo rinka - nemokami darbo skelbimai