Darbo rinka - nemokamų skelbimų svetainė

 

  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Krovos darbai rankomis;
birių maisto produktų svėrimas;
pakavimas;
tvarkos sandėlyje palaikymas.
Darbo laikas: I-V - 8:00-17:00 val.
Darbo vieta: Taikos pr.94, Kaunas (patogus susisiekimas).
Reikalavimai: Darbštumas, pareigingumas, atidumas, kruopštumas.
Siūlome: nuolatinį darbą; visuomet laiku mokamą motyvuojantį atlyginimą.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baiva"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Taikos pr. 94, 8-698-78830, justinas@baiva.lt
Skelbimo data: 2018.03.24

Atsiliepimai apie UAB "Baiva"  Virėjas

Pobūdis: Naujai atsidarantis žuvies gastro baras Vilniuje ieško virtuvės komandos pastiprinimo. Reikalingi virėjas. Atlyginimas priklauso nuo darbo įgudžių ir patirties.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Venorsa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kauno g. 16, "Uptown bazzar", 861222175, uab.venorsa@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.24

Atsiliepimai apie UAB "Venorsa"  Namų šeimininkė

Pobūdis: Ieškoma namų šeimininkė. Darbas nepilnu grafiku. Modernus, VIP butas. 2 aukštai. Vieta: Naujamestis netoli Rimi hypermarket.
Reikės: valyti butą, lyginti drabužius, paruošti maistą. Užmokestis 35 EUR už 8 val. darbo dieną. Dėl darbo prašome kreiptis el.paštu jeff@jeffweber.net
Reikalavimai: Reikės: valyti butą, lyginti drabužius, paruošti maistą. Anglų arba rusų kalba privalumas.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Web sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: jeff@jeffweber.net
Skelbimo data: 2018.03.24

Atsiliepimai apie UAB "Web sistemos"  Statybos vadovas

Pobūdis: Betonavimo, monolito, mūro statybos darbų organizavimas objektuose;
Statybos betonavimo, monolito, mūro technologijų ir procesų supratimas ir išmanymas;
Gebėjimas, planuoti, organizuoti darbus objektuose;
Objektui numatytų resursų kontrolė, medžiagų tiekimo užtikrinimas.
Reikalavimai: Patirtis betonavimo, monolito, mūro statybos darbuose;
Kvalifikacijos atestatas;
Išsilavinimas - aukštesnysis techninis;
Gebėjimas skaityti brėžinius;
Atsakingumas, gebėjimas dirbti tiek savarankiškai tiek komandoje, spręsti susidariusias problemas objektuose;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Panašaus darbo patirtis;
Darbo patirtis nuo 2 metų;
Kalbos - Rusų kalba, Lietuvių kalba;

Mes jums siūlome
Patrauklų atlyginimą, priklausantį nuo kompetencijos ir darbo rezultatų;
Priedus už rezultatus;
Laiku mokamą atlyginimą;
Savarankišką ir įdomų darbą perspektyvioje kompanijoje;
Visas socialines garantijas;
Kvalifikacijos kėlimo kursus;
Visas darbui reikalingas priemones.
Atlyginimas
Nuo 1000 Eur atskaičiavus mokesčius
Priklauso nuo rezultatų
Su perspektyva didėti

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Segmita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju g. 204 B, 8 611 13918, info@segmita.lt
Skelbimo data: 2018.03.24

Atsiliepimai apie UAB "Segmita"  Betonuotojai

Pobūdis: Betonavimo (monolitinių kolonų, sienų, perdangų) įrengimo, montavimo darbai;Turime galimybė apgyvendinti
Reikalavimai: Neturintys žalingų įpročių

Gebėjimas skaityti brėžinius

Atsakingumas, gebėjimas dirbti tiek savarankiškai tiek komandoje

Išsilavinimas - vidurinis su profesine kvalifikacija

Darbo patirtis nuo 2 metų

Kalbos - Rusų kalba, Lietuvių kalba

Mes jums siūlome

Patrauklų atlyginimą, priklausantį nuo kompetencijos ir darbo rezultatų

Priedus už rezultatus

Laiku mokamą atlyginimą

Savarankišką ir įdomų darbą perspektyvioje kompanijoje

Visas socialines garantijas

Kvalifikacijos kursus

Visas darbui reikalingas priemones

Priimame dirbti ir brigadas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Segmita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju g. 204 B, 8 611 13918, info@segmita.lt
Skelbimo data: 2018.03.24

Atsiliepimai apie UAB "Segmita"  Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas

Pobūdis:

STRATEGINĖS PLĖTROS IR EKONOMIKOS DEPARTAMENTO

EKONOMIKOS IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS

VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės lygis - A. Pareigybės kategorija - 13.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui organizuoti Skyriaus darbą, užtikrinti ekonomikos, investicijų pritraukimo procesus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - ekonomikos, investicijų skatinimo bei Savivaldybės nuosavybės ir valstybės patikėjimo teise turto valdymo - funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius regioninę politiką, ekonominę plėtrą, kapitalo investicijas, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešųjų pirkimų organizavimą, ES finansinės paramos programų ir ES fondų administravimą, mokėti raštvedybos taisykles;

6.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. mokėti anglų kalbą B2 lygiu;

6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Siekdamas organizuoti ir įgyvendinti verslą remiančias priemones savivaldybėje:

7.1.1. rengia ir įgyvendina verslo rėmimo ir plėtros programas, kontroliuoja jose numatytų priemonių įgyvendinimą;

7.1.2. nagrinėja problemas, susijusias su verslo plėtojimu, gyventojų užimtumo didinimu, analizuoja sąlygas verslo plėtrai ir investicijoms, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl įmonių veiklos plėtojimo;

7.1.3. koordinuoja paslaugų teikimą verslui ,,vieno langelio principu", vykdo ir koordinuoja veiklas, skirtas investicinės aplinkos gerinimui bei jos viešinimui ir paslaugų bei paramos verslui teikimui.

7.2. Siekdamas įgyvendinti Savivaldybės, kaip akcininkės, turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimą bendrovėse ir Savivaldybės įmonėse:

7.2.1. atstovauja Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse pagal suteiktą įgaliojimą;

7.2.2. analizuoja bendrovių, savivaldybės įmonių ir viešųjų įstaigų, kuriose yra valdybos narys, vadovo pateiktą medžiagą apie įmonės ar įstaigos veiklos strategijos įgyvendinimą, veiklos organizavimą, finansinę būklę, faktinius ir prognozuojamus ūkinės veiklos rodiklius, pajamų ir išlaidų sąmatas, metines finansines ataskaitas;

7.2.3. rengia tvarkas, reglamentujančias Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklą, sistemina informaciją, teikia pasiūlymus dėl teikiamų paslaugų tarifų nustatymo bei reguliavimo, kainų skaičiavimo metodikos sudarymo ir tobulinimo bei šių įmonių privatizavimo, likvidavimo, veiklos efektyvumo didinimo, plėtotės ar reorganizavimo.

7.3. Siekdamas sudaryti palankias sąlygas tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui:

7.3.1. koordinuoja veiklas dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų, žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio dydžių nustatymo, analizuoja dokumentus ir teikia pasiūlymus dėl lengvatų taikymo ar atleidimo Savivaldybės biudžeto sąskaita nuo žemės, žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokesčių.

7.3.2. organizuoja patrauklių plėtrai ir investicijoms sklypų ar laisvų Savivaldybės teritorijų atranką, vykdo statistinių duomenų apie Šiaulių miesto įmones, miesto socialinę - ekonominę raidą kaupimą ir teikimą Skyriaus vedėjui, Departamento direktoriui, privatiems asmenims bei suinteresuotoms institucijoms;

7.3.3. pristato Šiaulių miesto investicinę aplinką ir plėtros galimybes Lietuvos ir tarptautiniuose renginiuose;

7.3.4. kontroliuoja investicijų skatinimo sutarčių vykdymą;

7.3.5. koordinuoja investicijų pritraukimo skatinimo procesus.

7.4. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių projektus, konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus kompetencijos klausimais.

7.5. Pateikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų numatomas vertes, pagal Skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų objektų technines specifikacijas ir rengia atsakymų projektus, dalyvauja eksperto teisėmis vertinant pasiūlymų techninę dalį ir teikia išvadas.

7.6. Vykdo mažos vertės pirkimus Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

7.7. Dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei vivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus.

7.8. Organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų vykdymą ir rengia Skyriaus veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kt. ataskaitas bei teikia Skyriaus vedėjui.

7.9. Dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe pagal skyriui priskirtą kompetenciją.

7.10. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus paklausimus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, teikia miesto gyventojams ir institucijoms informaciją raštu, žodžiu, elektroniniu paštu, interneto svetainėje.

7.11. Vykdo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Finansų kontrolės taisyklėse nustatytas finansų kontrolės funkcijas.

7.12. Tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą.

7.13. Pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis.

7.14. Pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant.

7.15. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Vasario 16-osios g. 62, 841596218, konkursai@siauliai.lt
Skelbimo data: 2018.03.24

Atsiliepimai apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija  Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

URBANISTINĖS PLĖTROS IR ŪKIO DEPARTAMENTO MIESTO ŪKIO IR APLINKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vietinės reikšmės kelių ir gatvių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų organizavimo funkcijoms užtikrinti.

III SKYRIUS

veiklos sritis

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities -vietinės reikšmės kelių ir gatvių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų organizavimo - funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti galiojantį ypatingųjų statinių (susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės) statybos ir (ar) statybos techninės priežiūros, ir (ar) projekto ir (ar) projekto dalies vadovo, ir (ar) projekto ir (ar) projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo kvalifikacijos atestatą arba 1 metų darbo patirties gatvių tiesimo, statybos, rekonstravimo ar taisymo (remonto) srityje;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teritorijų planavimą, statybos procesą bei investicijas, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, dokumentų rengimą;

6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai atlikti užduotis, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

6.5. mokėti dirbti kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, sąmatų sudarymo programomis (SISTELA ir/ar SES).

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti vietinės reikšmės kelių ir gatvių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų organizavimo funkcijas, vykdo šias funkcijas:

7.1. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja vietinės reikšmės kelių ir gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų ir kitų inžinerinių statinių, jei jie susiję su susisiekimo komunikacijų funkcionavimu, projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbus, kontroliuoja ir koordinuoja rangovų, paslaugų teikėjų sutartinių įsipareigojimų ir sutarčių vykdymą;

7.2. rengia statybos darbų sąmatinės vertės skaičiavimus lėšų poreikiui nustatyti, tikrina rangovų pateiktus statybos darbų sąmatinės vertės skaičiavimus, tikrina ir pasirašo darbų atlikimo aktus;

7.3. rengia inžinerinių paslaugų, rangos darbų technines, projektavimo užduotis bei sutarčių projektus;

7.4. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos Teisės skyriaus Viešųjų pirkimų poskyriui, rengia atsakymus (paaiškinimus) į viešųjų pirkimų dalyvių paklausimus, vykdo mažos vertės pirkimus priskirtoms funkcijoms įgyvendinti;

7.5. vertina būklę, sudaro planuojamų remontuoti, rekonstruoti, statyti objektų sąrašus, atlieka sąmatinius skaičiavimus, parenka optimaliausius priežiūros, remonto ir tvarkymo būdus, nustato prioritetus, teikia poreikį finansavimui gauti, derina darbų apimtis pagal skirtą finansavimą;

7.6. iš anksto derina planuojamų vykdyti darbų apimtis, grafikus su požeminių komunikacijų valdytojais ir naudotojais dėl planuojamų vykdyti požeminių komunikacijų tinklų statybos, rekonstrukcijos ar remonto darbų;

7.7. nustato ir išduoda planavimo ir/ar prisijungimo sąlygas prie miesto susisiekimo komunikacijų, rengia ir kuruoja naujų miesto inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų nutiesimo sutartis.

7.8. organizuoja programų, kai dalį darbų vertės sumoka gyventojai, įgyvendinimą;

7.9. tikrina ir derina techninius projektus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje "Infostatyba", dalyvauja teritorijų planavimo bei žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų tikrinimo ir derinimo procesuose;

7.10. dalyvauja geoferencinių duomenų bazių, reikalingų priskirtų funkcijų vykdymui, vystymo procese ir teikia pasiūlymus;

7.11. kaupia, sistemina duomenis, organizuoja duomenų, susijusių su pareigybės funkcijomis, bazių sudarymą ir jas pildo, atnaujina;

7.12. dalyvauja administruojant Kelių priežiūros ir plėtros programos sudaryme, teikia ataskaitas;

7.13. organizuoja Skyriui priskirtų projektų įgyvendinimą;

7.14. rengia priskirtoms funkcijoms įgyvendinti reikalingų taisyklių, tvarkų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

7.15. dalyvauja vykdant kitas skyriaus funkcijas, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymus, prašymus bei skundus, rengia atsakymų projektus, teikia informaciją bei konsultuoja;

7.16. rengia ir teikia su pareigybės funkcijomis susijusius visuomenės informavimui reikalingus duomenis ir suderinęs su vedėju bendrauja su žiniasklaida;

7.17. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, analizuoja informaciją ir teikia pasiūlymus su pareigybės funkcijomis susijusiais klausimais, siekdamas kad būtų įgyvendinti darbo grupei ar komisijai suformuoti uždaviniai;

7.18. vykdo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Finansų kontrolės taisyklėse nustatytas finansų kontrolės funkcijas;

7.19. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus darbuotoją;

7.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Vasario 16-osios g. 62, 841596218, konkursai@siauliai.lt
Skelbimo data: 2018.03.24

Atsiliepimai apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija  Dažytojas/paruošėjas

Pobūdis: - Gaminių paruošimas dažymui
- Gaminių dažymas rankine miltelinio dažymo įranga
- Dažymo įrengimų valdymas ir jų priežiūra
- Gaminių dažymo kokybės užtikrinimas ir jų priežiūra
- Darbo aplinkos tvarkymas, bei tvarkos palaikymas
Reikalavimai: - Darbinė patirtis milteliniame dažyme ( didelis privalumas )
- Savarankiškumas
- Gebėjimas laiku ir kokybiškai atlikti užduotis
- Kruopštumas
- Atsakingas požiūris į darbą

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Dažymo ekspertai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jaunystės 12, 860553074, info@nextera.lt
Skelbimo data: 2018.03.23

Atsiliepimai apie MB "Dažymo ekspertai"  Fasadininkas

Pobūdis: Ventiliuojamų, tinkuojamų fasadų įrengimo darbai.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas. Be žalingų įpročių. Darbas komandiruotėse.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Guresta"
Kreiptis: 867885538, info@guresta.lt
Skelbimo data: 2018.03.23

Atsiliepimai apie UAB "Guresta"  Pardavimų vadybininkas


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eastcon AG LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/331747?view=3
Skelbimo data: 2018.03.23

Atsiliepimai apie UAB "Eastcon AG LT"  Vairuotojas - ekspeditorius


Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Biovela group"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/331749?view=3
Skelbimo data: 2018.03.23

Atsiliepimai apie UAB "Biovela group"  Autocisternų transporto - logistikos vadybininkas

Pobūdis: Krovinių gabenimo - ekspedijavimo paslaugų procesų organizavimas ir kontrolė;
Bendrovės strateginių plėtros tikslų įgyvendinimas naujose rinkose;
Tiesioginis darbas su: Vokietijos, Beneliukso, Austrijos, Prancūzijos, Italijos, Čekijos, Skandinavijos, Vengrijos, Bulgarijos šalių krovinių siuntėjais ir vežėjais autocisternomis;
Aktyvi naujų įmonių-klientų paieška, savarankiškas darbų planavimas bei jų realizavimo užtikrinimas;
Komercinių pasiūlymų ruošimas, dalyvavimas tarptautiniuose pervežimų konkursuose;
Nuolatinis ryšių su esamais bendrovės klientais palaikymas, vystymas, derybos telefonu;
Klientų konsultavimas, operatyvus problemų sprendimas, pervežimų dokumentų administravimas.
Reikalavimai: Reikalingos geros anglų ir pakankamos bent vienos iš: vokiečių, italu, prancūzų, lenkų, rusų kalbų žinios (kalbėjimas, skaitymas, rašymas).
Patirtis dalyvaujant aktyviuose pardavimuose.
Išsilavinimas: aukštesnysis / aukštasis.

puikūs bendravimo ir santykių su klientais vystymo įgūdžiai;
didelė vidinė motyvacija ir savarankiškumas;
asmeninė iniciatyva;
gebėjimas dirbti komandoje;
organizuotumas ir atsakomybė;
noras intensyviai dirbti, tobulėti profesinėje srityje, siekti užsibrėžtų tikslų.

Kviečiame prisijungti prie mūsų įmonės kolektyvo aktyvius, atkaklius, operatyvaus analitinio mąstymo, gerus savo darbo planuotojus, mokančius prisitaikyti prie nuolat kintančių tarptautinių pervežimų rinkos sąlygų darbuotojus.
Mums reikalingi nebijantys iššūkių, norintys dirbti ir užsidirbti, turintys aiškius gyvenimo tikslus ir motyvaciją žmonės, kuriems mūsų įmonė padės juos igyvendinti.
Reikalingos kompiuterinės žinios:

Operacinė sistema Windows, programinės įrangos paketai Word, Excel, Outlook.

Patirtis:

Reikalinga patirtis dalyvaujant tiesioginiuose aktyviuose pardavimuose.

Atlyginimas:

Pastovus atlyginimas, plius kasmėnesiniai priedai iki 40 proc. dydžio prie kasmėnesinio atlyginimo nuo pasiektų darbo rezultatų

Mes Jums siūlome:

ilgalaikį ir dinamišką logistikos specialisto darbą perspektyvioje ir nuolat augančioje įmonėje;
profesinius mokymus darbo vietoje;
perspektyvą karjeros plėtojime;
įdomų darbą draugiškme kolektyve geroje darbo atmosferoje;
nuolatines profesinio tobulėjimo ir savirealizacijos galimybes;
aukščiausio lygio darbo sąlygas bei visas socialines garantijas;
didelį, progresyvų, niekada nevėluojantį, neapriboto dydžio atlyginimą, susietą su asmeniniais darbo rezultatais;
visa galimybes realizuoti savo žinas, sugebejimus bei idėjas.

Kiekvienas mūsų įmonės darbuotojas yra visateisis savo darbo planuotojas ir šeimininkas, tiesiogiai ir pilnai atsakingas už savo darbo sferą bei jos galutinius rezultatus.
Darbuotojai - didžiausias mūsų įmonės turtas, kuriems mūsų įmonė suteikia visas sąlygas ir galimybes siekti savo užsibrėžtų gyvenimo tikslų, skatina ir motyvuoja nuolat tobulėti, pilnai realizuoti save ir jaustis laimingais.

Apie įmonę:

LICATRANS UAB – transporto logistikos kompanija, nuo 2010 m. gabenanti skystus ir birius krovinius autocisternomis tarptautiniais maršrutais visoje Vakarų Europoje. Glaudžiai bendradarbiaujame su daugelio Europos šalių skystų ir birių krovinių gamintojais, prekybininkais, ekspeditoriais, transporto įmonėmis, logistikos ir sandėliavimo kompanijomis. Dirbame pagal ilgalaikes tarptautinių transporto paslaugų tiekimo sutartis, teikiame kompleksines įvairių rūšių skystų krovinių pervežimų paslaugas įvairiose šalyse.
Gabename įvairių rūšių skystus ir birius krovinius, nuolat plečiame gabenamų krovinių maršrutų geografiją, turime nuosavą krovinių biržą. Esame sukaupę itin didelę patirtį specifinėje ir sudėtingoje skystų krovinių transportavimo sferoje, visada prisiimame atsakomybę už kokybišką paslaugų atlikimą, todėl daug tarptautinių kompanijų ir nacionalinių įmonių įvairiose užsienio šalyse yra patikėję mums tarptautinius skystų krovinių pervežimų kontraktus. Ypatingai branginame mūsų įmonės reputaciją, todėl mūsų įmonės darbuotojai deda visas pastangas, kad klientai, bendradarbiaujantys su mūsų įmone, visada jaustųsi saugūs ir garantuoti dėl kokybiško paslaugų tiekimo ir savalaikio visų prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.
Pagarba, sąžiningas darbas, noras tobulėti, atviros diskusijos, gebėjimas išlaikyti žmogišką orumą net ir kritiškose situacijose, didelė patirtis ir atkaklus tikslo siekimas garantuoja mums ir mūsų klientams ilgalaikę pridėtinę vertę.
Plačiau apie mūsų įmonę: www.licatrans.ltAtlyginimas: 2400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Licatrans"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanoriu pr., 837779401, info@licatrans.lt
Skelbimo data: 2018.03.23

Atsiliepimai apie UAB "Licatrans"  Apskaitininkė-administratorė

Pobūdis: Pagalba vyr. buhalterei;
Sutarčių sudarymas;
Darbas su personalu;
Įmonės ūkinės dalies priežiūra
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis;
Buhalterinės apskaitos pagrindai;
Darbo Kodekso žinios;
Komunikabilumas;
Kompiuterinis raštingumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UADBB "Socialinės garantijos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Fabijoniškių g. 5C, sgpersonalas@inbox.lt
Skelbimo data: 2018.03.23

Atsiliepimai apie UADBB "Socialinės garantijos"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Krovinių pervežimas maršrutu Lietuva-Suomija-Lietuva, reisas iki 5 dienu, savaitgaliai namuose. Darbas 2001m Volvo vilkiku su tentine-užuolaidine pupriekabe.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas su CE kategorija. Profesinės kompetencijos pažymėjimas 95 kodas. Noras dirbti, savarankiškumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Šiaurės rida"
Miestas: Panevėžys(Biržai, Pasvalys, Kupiškis
Kreiptis: 860229187
Skelbimo data: 2018.03.23

Atsiliepimai apie UAB "Šiaurės rida"  Vairuotojas CE Pabaltyje

Pobūdis: Ieškome vairuotojo reisams po Pabaltį, pagrinde darbas maršrutu Lietuva-Estija-Lietuva, savaitgaliai namie.
Darbas su tentine puspriekaba, kroviniai eksportui yra rinktiniai, atgal - pilni.
Reikalavimai: Min. 2 metų patirtis;
CE kategorija su 95 kodu;
Darbštumas, sąžiningumas, atsakingumas;.
Darbo patirtis po Pabaltį būtų privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gremona"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sausupio g. 15, 867157314, info@gremona.lt
Skelbimo data: 2018.03.23

Atsiliepimai apie UAB "Gremona"  Sunkvežimio su kranu (fiskaru) vairuotojui

Pobūdis: Siūlome darbą sunkvežimiu su kranu MB 1722 93m. kranas HIAB 105.

Darbo pobūdis:

Gelžbetonio gaminių produkcijos transportavimas
Montavimas


Atlyginimas pagal susitarimą. Apmokami viršvalandžiai.
Reikalavimai: Punktualumas Atsakingumas

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stropus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: GEROSIOS VILTIES g., 867171671, info@stropus.lt
Skelbimo data: 2018.03.23

Atsiliepimai apie UAB "Stropus"  Business studies teacher/social science teacher


Atlyginimas: 1320 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus tarptautinė mokykla, VšĮ
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/331708?view=3
Skelbimo data: 2018.03.23

Atsiliepimai apie Vilniaus tarptautinė mokykla, VšĮ  Alytaus regiono vadovas

Pobūdis: • Alytaus regiono padalinio priežiūra, efektyvios darbo veiklos užtikrinimas;
• Reklaminių leidinių platinimo priežiūra
• Darbuotojų atranka, darbo planavimas, tikslų komandai nustatymas ir jų įvykdymo kontrolė;
• Darbas su esamais klientais;
• Įmonės darbo organizavimas ir komandos formavimas;
Reikalavimai: • 3 m. vadovaujamo darbo patirtis;
• Gebėjimas dirbti komandoje;
• Komandos formavimo įgūdžiai;
• Atsakingumas, geri bendravimo įgūdžiai, tikslumas, atidumas;
• Užsibrėžtų tikslų siekimas bei noras tobulėti;
• Vairuotojo pažymėjimas;
• Nuosavas automobilis.

CV siųsti el. p.: nerijus@vscentras.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Verslo spaudos centras"
Miestas: Alytus
Kreiptis: nerijus@vscentras.lt
Skelbimo data: 2018.03.23

Atsiliepimai apie UAB "Verslo spaudos centras"  Vairuotojas

Pobūdis: Vilkiko vairuotojas LT,LV.EST
Reikalavimai: CE kategorija

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Broklita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861629223
Skelbimo data: 2018.03.23

Atsiliepimai apie UAB "Broklita"  Montuotojas - autošaltkalvis - patirtis nebūtina

Pobūdis: Pagalbiniai darbai:
Padangų montavimas ir balansavimas;
Automobilių aptarnavimas
Reikalavimai: Patirtis nebūtina!
Nebijojimas fizinio darbo;
Punktualumas;
Atsakingumas;
Gera nuotaika.
Darbo patirtis autoservisų, padangų montavimo ar mechanikos srityje didelis privalumas!

Mes jums siūlome
Laiku mokamą konkurencingą atlyginimą;
Melgos nuolaidų paketą Jums ir Jūsų artimiesiems;
Šaunų kolektyvą;
Šiltą ir tvarkingą darbo aplinką;
Karjeros galimybes.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MELGA"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Taikos pr. 127D, 861628398, tautvydas@melga.lt
Skelbimo data: 2018.03.23

Atsiliepimai apie UAB "MELGA"  Reklamos pardavimo specialistas

Pobūdis: Ieškome reklamos pardavimo vadybininko pastoviam darbui arba kaip pardavimų partnerio. Pirmuoju atveju įdarbinimas kompanijoje, antruoju atveju dirbate kaip laisvas agentas aprūpintas darbinėmis priemonės, mokymais ir su pajungimais prie duomenų bazės.

Esame specializuotų portalų grupė: statybinis lt.lt. allconstructions.com, gyvenimo būdo anonsas.lt, agrozinios.lt. Kuriame portalų kūrimo platformą kuria prekiausime užsienio rinkose. Su ja jau sukurti pirmi portalai sveikatosstudija.lt, skoniogidas.lt.

Išsiskiriame galėdami klientams pasiūlyti labai daug reklaminių formatų. Populiariausias šiuo metu tai straipsnių pardavimas kurie patalpinami portale ir iškeliami į naturalią google paiešką. Būdami influenceriai ir sugebėdami iškelti turinį į natūralią paiešką sukuriame itin efektyvų reklaminį produktą. Todėl šis darbas, kaip papildomas, puikiai tiks SEO ir adwords specialistams, taip kaip siekiame labai panašaus rezultato. Turime labai aukštą iškėlimo reitingą. Kontraktai didesni nei įprasta internetinių portalų rinkoje. Šio formato klientų išlaikymo procentas itin aukštas.

Pardavimai tiek tiesiogiai klientams, tiek agentūroms

Siūlome darbą tarp profesionalų. Jūs įgausite naujausių praktinių pardavimų , reklamos ir rinkodaros žinių. Tapsite stipriu ir paklausiu specialistu.
Mes visada esame žingsniu priekyje rinkos. Pirmieji pradėjome naudoti kontekstinės reklamos, šiuo metu turinio marketingo formatus.


Reklamos pardavimo partneriai, agentai gauna gerus komisinius kurių dydis auga priklausomai nuo pardavimų. Patirties įgavęs pardavėjas dirbantis pilną dieną per metus po mokesčių vidutiniškai uždirba 14 - 18 000 eurų.

Reklamos pardavimo partneriai gali dirbti iš bet kurio Lietuvos ar užsienio miesto. Esame paruošę nuotolinio mokymo kursus, pastovaus mokymo ir įgūdžių tobulinimo programą. Patogi įmonių duomenų bazė per debesinę CRM. Galite pasirinkti kiek laiko per dieną dirbsite.

Į pastovaus darbo vietą daugiau kviesime naujokus, tačiau gali būti įvairūs variantai. Bazinio, garantinio, komisinių dydis derybų klausimas.


Reikalavimai: Norime suprantančio pardavimų svarbą ir perspektyvas, turinčio ambicingų tikslų internetinių projektų valdymo ir pardavimo srityje.

Mes nebijome naujokų ir net linkę priimti mažai dirbusius šioje srityje. Mūsų įvaldyta mokymo technika leidžia labai greitai apmokyti naujokus. Tačiau neturime galimybių priimti bandytojų.

Jūs turite mokėti sklandžiai kalbėti ir dėstyti savo mintis. Tą norėčiau suprasti iš Jūsų pateikto motyvacinio laiško. Norėčiau paaiškinimo kodėl save matote pardavimuose ir interneto versle, kiek žinote apie b2b pardavimus, kokių sąvybių šiam darbui turite. Visi parašę kokybišką motyvacinį laišką bus pakviesti į pokalbį.


Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: IKS portalų grupė
Miestas: Vilnius arba nuotolinė darbo vieta
Kreiptis: Konarskio 49, 2333102, sj@iks.lt
Skelbimo data: 2018.03.23

Atsiliepimai apie IKS portalų grupė  Vairuotojas

Pobūdis: Gatvių, šaligatvių valymas su spec. paskirties technika

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kauno švara"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Statybininkų g. 3, 837 49 07 07, 8699 61965, mvs@svara.lt
Skelbimo data: 2018.03.23

Atsiliepimai apie UAB "Kauno švara"  Buhalterė


Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Akordas 1"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/331662?view=3
Skelbimo data: 2018.03.23

Atsiliepimai apie UAB "Akordas 1"  Suvirintojas elektra, dujomis

Reikalavimai: Darbo pobūdis: darbas statybos objektuose, suvirinimo darbai.

Reikalavimai: Šiuo metu ieškome suvirintojo. Tikimės, kad turite bent 3 metų patirtį šioje srityje. Ieškome darbuotojo be žalingų įpročių. Reikalingas specialistas išmanantis savo darbą, turintis kvalifikacijos pažymėjimą.

Atlyginimas - derybų klausimas.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Veda"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 861588965, info@veda.lt
Skelbimo data: 2018.03.23

Atsiliepimai apie UAB "Veda"  Montuotojas - autošaltkalvis - patirtis nebūtina

Pobūdis: Pagalbiniai darbai:
Padangų montavimas ir balansavimas;
Automobilių aptarnavimas
Reikalavimai: Patirtis nebūtina!
Nebijojimas fizinio darbo;
Punktualumas;
Atsakingumas;
Gera nuotaika.
Darbo patirtis autoservisų, padangų montavimo ar mechanikos srityje didelis privalumas!

Mes jums siūlome
Laiku mokamą konkurencingą atlyginimą;
Patogią darbo lokaciją - 5 padaliniuose Vilniuje
Melgos nuolaidų paketą Jums ir Jūsų artimiesiems;
Šaunų kolektyvą;
Šiltą ir tvarkingą darbo aplinką;
Karjeros galimybes.


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Kreiptis:
Skelbimo data: 2018.03.23

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Fasadininkas

Pobūdis: Fasadų šiltinimas ir apdaila
Reikalavimai: Patirtis, atsakingumas. Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Grista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Linkmenų g., 861603099, administracija@grista.lt
Skelbimo data: 2018.03.23

Atsiliepimai apie UAB "Grista"  Elektromonteris (remonto pad.)

Pobūdis: • Darbas gamybos įrengimų remonto padalinyje, elektrikų komandoje.
• Užtikrinti nepertraukiamą ir sklandų gamybos įrengimų darbą, prižiūrint ir remontuojant elektrines ir mechanines gamybos įrengimų dalis. Atlikti savalaikį ir kokybišką cecho įrengimų remontą, techninę priežiūrą, profilaktiką.

- Pamaininis slenkantis darbo grafikas: 3 darbo pamainos dieninės iš eilės, 3 poilsio dienos, 3 darbo pamainos naktinės iš eilės, 3 poilsio dienos.
- Dėl darbo kreiptis atvykstant į personalo skyrių darbo dienomis, darbo valandomis.
Savanorių pr. 180, Vilnius. Įėjimas iš Sausupio g.
DU 600-800 ant pop.
Reikalavimai: • Turėti suteiktą ne žemesnę VK kategoriją iki 1000V kvalifikacinę grupę.
• Žinoti įrengimų, mechanizmų, prietaisų bei atskirų agregatų paskirtį, ir veikimo principus. Taip pat jų gedimo požymius bei priežastis, gedimų įtaką cecho gamybos organizavimui.
• Žinoti elektrosaugos reikalavimus, elektros įrengimų įrengimo ir vartotojų elektros įrengimų eksploatacijos ir saugos taisykles.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sausupio g., 8 610 10843, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2018.03.23

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Frezuotojas

Pobūdis: Atlikti metalo apdirbimo staklėmis frezavimo operacijas, gaminant ir restauruojant metalines detales.
Reikalavimai: Darbo patirtis frezuotojo pareigose.
Atsakingumas. Pareigingumas.

Siūlome darbo užmokestį, priklausomai nuo kandidato kvalifikacijos ir darbo patirties (500-750eur/mėn. ant pop.)

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sausupio g., 8 686 89568, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2018.03.23

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Vamzdžių montuotojas

Pobūdis: Lauko inžinerinių tinklų montavimas. Vandentiekis ir buitinės nuotekos.
Reikalavimai: Darbo patirtis montuojant lauko inžinerinius tinklus - privalumas.
Nedirbusius panašaus darbo apmokysime.
Atlyginimo dydis priklausys nuo gebėjimų ir noro dirbti.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bionuotekos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867201307
Skelbimo data: 2018.03.23

Atsiliepimai apie UAB "Bionuotekos"  Autošaltkalvis (automechanikas)


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "R2L"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/330331?view=3
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "R2L"  Viešbučio administratorius


Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Congress"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/331544?view=3
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Congress"  Buhalterė


Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EVS group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/331546?view=3
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "EVS group"  Medžiagų pjovimo-vyniojimo mašinos operatorius


Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Printmark group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/331592?view=3
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Printmark group"  Vairuotojas - ekspeditorius


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Biovela group"
Miestas: Utena
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/331597?view=3
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Biovela group"  Vairuotojas - ekspeditorius


Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Biovela group"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/331600?view=3
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Biovela group"  Sandėlio darbuotojas


Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Biovela group"
Miestas: Utena
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/331604?view=3
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Biovela group"  Transporto vadybininkas


Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Triksona"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/331623?view=3
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Triksona"  Autobusu vairuotojai

Pobūdis: Turistinio autobusu vairavimas,lietuvoje,uzsienyje,darbuotoju vezimas i/is darbo.
Reikalavimai: Darbo patirtis,D kategorijos vairuotojo teises.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bondrida"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: 868510557
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Bondrida"  Darbas baldinių plokščių pjovėjui-laminuotojui

Pobūdis: Baldų gamybos įmonė siūlo darbą. Darbo pobūdis: baldinių plokščių pjovimas, laminavimas.

Reikalinga bent 1 metų tokio darbo patirtis.

Atlyginimas po mokesčių: 600 EUR į rankas.

Skambinti: 8 674 86858
Reikalavimai: Reikalinga bent 1 metų tokio darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 760 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Graso"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g. 173, 867486858
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Graso"  Santechnikas

Pobūdis: Ventiliacinių sistemų montuotojas
Reikalavimai: Ventiliacinių sistemų montuotojas

Pobūdis: Darbas statybos darbų objektuose. Inžinerinių sistemų montavimas.

Reikalavimai: Šiuo metu ieškome ventiliacinių sistemų montuotojo. Tikimės, kad turite santechniko pažymėjimą, bent 2 metų patirtį šioje srityje. Ieškome darbuotojo be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Veda"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 861588965, info@veda.lt
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Veda"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Ieškomas rimtas, sąžiningas, darbštus, kruopštus, išmanantis techniką, be žalingų įpročių komandos narys, norintis dirbti ir užsidirbti.
Reikalavimai: Darbo patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mantagas"
Miestas: Marijampolės sav.
Kreiptis: Mokolų k.,Mokyklos g. 3A, 860673404, info@mantagas.lt
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Mantagas"  Vaistininkas ar farmakotechnikas

Pobūdis: Pacientų aptarnavimas , receptavimas, defektūra ...
Reikalavimai: Mylėti žmones

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: SĮ "Debreceno vaistinė"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Taikos pr. 101, 8 46 346 105
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie SĮ "Debreceno vaistinė"  Gamybos technologė

Pobūdis: Technologinio proceso priežiūra, kontrolė ir optimizavimas;
Gamybos normatyvų vykdymo kontrolė ir analizė
Medžiagų panaudojimo, sąnaudų bei mechanizmų efektyvumo normų skaičiavimas ir optimizavimas
Gaminamų produktų receptūrų ir technologijų tobulinimas
Žaliavos ir gaminių kokybės kontrolė;
Dokumentacijos ruošimas ir pildymas;
Nustatytų sanitarinių-higieninių ir kokybės normų laikymosi kontrolė, kokybės gerinimo metodų diegimas.
Maisto saugos standarto ir RVASVT laikymosi užtikrinimas
Padalinių darbo kokybės kontrolė;
Darbo procesų ir gamybos užduočių tinkamas vykdymas bei kontrolė
Reikalavimai: Darbo patirtis maisto pramonėje;
Sugebėjimas vadovauti, dirbti komandoje;
Motyvacija, bendravimas, atsakingumas ir sąžiningumas;
Maisto technologo išsilavinimas;
Anglų arba vokiečių kalbos mokėjimas.

Privalumai:
Darbo patirtis maisto pramonėje;

Įmonė siūlo:
Darbą su naujausiomis technologijomis aukšto lygio stabilioje ir besiplečiančioje kompanijoje;
Galimybę nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją;
Stabilų atlyginimą, didėjantį perspektyvoje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dzūkija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl.25, 861069671, info@dzukija.lt
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Dzūkija"  Viešbučio administratorius

Pobūdis: * Malonus viešbučio svečių įregistravimas ir išregistravimas;
* Darbas su kasos aparatu ir viešbučio valdymo sistema;
* Rezervacijų administravimas;
* Sąskaitų išrašymas;
* Įvairios informacijos teikimas ir malonus bendravimas svečių viešnagės metu;
Reikalavimai: * Puikios lietuvių, anglų kalbos žinios (rusų ar kita užsienio kalba būtų privalumas);
* Reprezentatyvi išvaizda, mandagumas, punktualumas, paslaugumas ir geranoriškumas;
* Gebėjimas dirbti komandoje ir individualiai;
* Gebėjimas dirbti stresinėse situacijose;
* Greita orientacija ir lankstus mąstymas;
* Vadovo pavestų darbų vykdymas;
* Imlumas naujovėms.

Įmonė siūlo
3+ žvaigždučių viešbutis, priklausantis Europa Group viešbučių grandinei, Vilniaus centre ieško administratoriaus (-ės) dirbti pilnu etatu;
* Siūlome įdomų darbą slenkančiu grafiku dieninėje ir naktinėje pamainoje;
* Stabilų, laiku mokamą atlyginimą;
* Visas socialines garantijas;
* Darbuotojų privilegijas ir puikią bonusų sistemą;
* Draugišką kolektyvą;
* Puikias karjeros galimybes;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transmedos valda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jasinskio g. 14, 864044577, fo.vilnius@europacity.lt
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Transmedos valda"  Ekspedicijos vadybininkas (lenkų, anglų k.)

Pobūdis: Esamų LTL krovinių importas/ eksportas (PL-LT-LV-EE) samdytu transportu;
Nuolatinių ryšių su vežėjais, verslo partneriais palaikymas;
Naujų vežėjų (ir pagal poreikį verslo klientų) paieška, derybos;
Sutarčių bei kitų reikalingų dokumentų ruošimas;
Optimalių transporto priemonių parinkimas individualiems klientų poreikiams;
Klientų konsultavimas, problemų sprendimas;
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis (LTL/FTL gabenimas iš V. Europos į LT);
Organizuotumas, komunikabilumas, derybiniai įgūdžiai;
Anglų ir lenkų k. mokėjimas;
Greita orientacija ir atsakingas požiūris į darbą;
Įmonė Jums siūlo:
Draugišką darbinę atmosferą tarptautinėje įmonėje;
Konkurencingą atlyginimą;
Nuolatinio profesinio tobulėjimo galimybes.

Konfidencialumą garantuojame.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@celsus.lt
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Vadybininkė

Pobūdis: - Įmonės teikiamų paslaugų pristatymas ir pardavimas telefonų ir apsilankymo metų;
- Ryšių su esamais klientais palaikymas bei aktyvi klientų paieška;
- Derybų vedimas;
- Sutarčių sudarymas ir jų vykdymo kontrolė.
Reikalavimai: - Aktyvių pardavimų patirtis – privalumas;
- Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas;
-Sugebėjimas individualiai organizuoti ir planuoti savo darbą;
- Puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai;
- Komunikabilumas, orientacija į rezultatą, gebėjimas pozityviai įtakoti kitus žmones;
- Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- Vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Coloreta"
Miestas: Alytus
Kreiptis: 861151201, uabcoloreta@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Coloreta"  Sandėlininkas-krovėjas

Pobūdis: : Krovos darbai rankomis;
Prekių surinkimas;
Prekių išdėstymas sandėlyje;
Tvarkos sandėlyje palaikymas;
Mūsų įmonė siūlo pastovų darbą Vilniuje, geras darbo sąlygas, patrauklų atlyginimą.
Darbas nuo 8 iki 17 val, savaitgaliai laisvi.

Reikalavimai: Fizinė ištvermė, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.
Autokrautuvo vairuotojo pažymėjimas būtų privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB DOSEKA
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų . 47, 2 korpusas, 867378960, gamyba@doseka.lt
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB DOSEKA  Aukštalipiai - pastolių montuotojai

Pobūdis: Pastovus darbas Švedijoje.Ivairių tipų pastolių montavimas - ardymas.
Reikalavimai: Aukštalipio pažymėjimas,kvlifikacijos pažymėjimai AFS 2006:4 bei 2013:4,atsakingas požiūris į darbą.Anglų kalbos moėjimas būtų privalumas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Metronorda"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Totorių g. 3, +377064782214, metronorda@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Metronorda"  Apdailininkas

Pobūdis: įvairūs vidaus apdailos darbai renovacijos.Gipsas,glaistymas,dažymas,grindys,langai ir panašiai.
Reikalavimai: Reikalingas apdailininkas galintis savarankiškai atlikti įvairių , nedidelių statybos objektų darbų samatas,mokantis anglų kalbą darbui Švvedijoje.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Metronorda"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Totorių g. 3, +377064782214, metronorda@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Metronorda"  Pardavimų vadybininkas


Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "State port group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/331516?view=3
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "State port group"  Surinkėjas-montuotojas

Pobūdis: • Tinklelių ir žaliuzių montavimas bei surinkimas gamyboje ir objektuose.
• Kitų vadovo pavestų užduočių atlikimas
Reikalavimai: • Atsakingumas, komunikabilumas bei savarankiškumas;
• Panašaus darbo patirtis,;
• Mobilumas;

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tinklelis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Meistrų g. 14, 852164859, margarita@tinklelis.com
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Tinklelis"  Iškirtimo mašinos operatorius

Pobūdis: - Darbas prie lipnaus popieriaus kirtimo įrenginio, mašinos valdymas ir kontrolė.
- Gamybos užduočių vykdymas, atliekamo darbo kokybės užtikrinimas.
- Švaros ir tvarkos palaikymas darbo vietoje
Reikalavimai: - Darbo patirtis prie iškirtimo mašinų būtu privalumas.
- Noras mokytis ir tobulėti.
- Kruopštumas, atsakingas požiūris į darbą, sąžiningumas.
- Pareigingumas ir savarankiškumas.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "GT print"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 868777504, info@gtprint.lt
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "GT print"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Įmonės gaminamų prekių išvežiojimas klientams Vilniaus mieste
Reikalavimai: B Kategorijos vairuotojo pažymėjimas.
Lietuvių kalbos mokėjimas.
Darbo patirtis vairuotojo pozicijoje būtų privalumas.
Fizinė ištvermė.
Atsakingumas, sąžiningumas, pareigingumas.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "GT print"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 868777504, info@gtprint.lt
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "GT print"  Vyr. buhalterė

Pobūdis: Pirminių buhalterinių dokumentų apskaita;
Darbo užmokesčio apskaita;
Finansinės atskaitomybės ruošimas;
Mokestinių deklaracijų pildymas;
Įmonės klientų konsultavimas apskaitos ir mokesčių klausimais.
Reikalavimai: - Apskaitą bei mokesčius reglamentuojančių teisės aktų išmanymas.
- Patirtis apskaitant įmonės buhalteriją.
- Puikūs darbo kompiuterių įgūdžiai. Patirtis dirbant su "AGNUM" programa būtų privalumas.
- Pilna darbo diena.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1040 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Vilniaus buhalterių grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 23, 852041543, info@vbgrupe.lt
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie MB "Vilniaus buhalterių grupė"  Marketingo vadybininkė

Pobūdis: Vadovo pavestų užduočių vykdymas;
Marketingo projektų koordinavimas;
Internetinės svetainės atnaujinimas bei administravimas;
El. parduotuvės administravimas, užsakymų priežiūra;
Prezentacijų/pristatymų ruošimas ir vykdymas;
Reklamos priemonių efektyvumo vertinimas;
Naujų reklamos kanalų, reklamos formatų ieškojimas, vertinimas ir įgyvendinimas;
Bendravimas su tiekėjais (Lietuvoje ir užsienyje);
Įvairios kasdienės dokumentacijos tvarkymas ir administravimas.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas (gali būti baigiamojo kurso studentė, galinti dirbti visą darbo dieną.
Puiki lietuvių kalba bei geras anglų kalbos mokėjimas (žodžiu ir raštu);
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, raštvedybos taisyklių išmanymas bei kompiuterinis raštingumas;
Geri projektų valdymo bei planavimo įgūdžiai;
Patirtis marketingo, ryšiai su visuomene, žurnalistikos, komunikacijos srityse;
Loginis mąstymas, derybų įgūdžiai, organizaciniai gebėjimai;

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sudaira"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861133535, rinkodara@figaro.lt
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Sudaira"  Gyvybės draudimo konsultantas


Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Likora"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/331514?view=3
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Likora"  Brigadininko lauko vandentiekio nuotekų klojimui

Pobūdis: Vandentiekio ir Nuotekų vamzdynų ir jų dalių montavimas klojimas
Siurblinių surinkimas
Vandetiekio kamerų montavimas
Hidrantų įrengimas
Įvairių mazgų surinkimas
Objekto pridavimui paruošimas
Darbo organizavimas
Reikalavimai: Patirtis ir geras išmanymas siūlomo darbo

Darbo patirtis: 10 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stropus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: GEROSIOS VILTIES g., 867171671, info@stropus.lt
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Stropus"  Anonsas.lt reklamos pardavimo partneris

Pobūdis: Laisvalaikio ir pramogų portalas anonsas.lt ieško reklamos pardavimo vadybininko.
Jūs skambinsite laisvalaikio, pramogų, sevikatos srities įmonėms. Pristatysite portalą, parinksite geriausią reklamavimosi variantą, sudarysite sutartis.

Anonsas.lt yra vienas iš mūsų vystomų specializuotų portalų. Kiekvieną mėnesį jį aplanko apie 120 000 lankytojų. Kolektyvas susideda iš patyrusių rinkodaros, reklamos ir pardavimų specialistų. Dirbame atstovaudami portalą, pagal individualios veiklo pažymą.

Galima dirbti iš bet kokios pasaulio vietos, galima dalį dienos.

Uždarbis europietiškas, vidutiniškai darbo valanda atneša apie 15 eurų uždarbio.

Esant reikalui aprūpiname visomis reikalingomis darbo priemonėmis, bei padengiame tiesiogines išlaidas.
Reikalavimai: Jei Jums patinka aktyvus gyvenimo būdas tai šis darbas bus pramoga.

Būtina suprasti kas yra darbas aktyviuose pardavimuose. Paaiškinkite kokias sąvybes turite šiam darbui.

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: IKS portalų grupė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio 49, 2333102, sj@iks.lt
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie IKS portalų grupė  Stogdengys

Reikalavimai: Esame pastatų administravimo rinkos lyderis Lietuvoje. Kuriame harmoningą gyvenimo ir darbo aplinką, teikdami kompleksiškas ir novatoriškas paslaugas.

Kviečiame prisijungti prie mūsų technikų komandos!

STOGDENGĮ (-Ę) DARBUI SU SUTAPDINTA STOGŲ DANGA

Jūsų laukia:

• darbas didelėje ir perspektyvioje kompanijoje;
• visos socialinės garantijos;
• stabilus atlyginimas ir priedai prie atlyginimo.

Jūs rūpinsitės:

• kuruojamų daugiabučių ar komercinių pastatų priežiūra: sutapdintų stogų įrengimo darbais ( stogo šiltinimo sluoksnio įrengimu, prilydomos bituminės stogo dangos įrengimu);
• smulkiais mūro darbais ( ventiliacinių kaminėlių mūro remontu);
• smulkiais skardinimo darbais (parapetų skardų montavimas).

Mes tikimės, kad sėkmingas būsimas darbuotojas:
• turės panašios darbinės patirties;
• turės galiojančius ugnies darbų ir aukštalipio pažymėjimus;
• turės vairuotojo pažymėjimą;
• bus orientuotas į rezultatus;
• bus savarankiškas, iniciatyvus, darbštus, sąžiningas,komunikabilus.

www.manobustas.lt
Daugiau informacijos: 8 640 64072, karjera@manobustas.lt

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864064072, karjera@manobustas.lt
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas"  Operatorius

Pobūdis: ◦naftos produktų operatorius aptarnauja naftos terminalo įrangą;
◦operatorius atlieka krovos darbus;
◦vykdo ir kontroliuoja technologinį procesą, šalina nukrypimus bei atlieka įrenginių techninę priežiūrą;
◦naftos produktų operatoriaus darbo vieta – Kalnėnų naftos produktų terminalas (Stoties g. 12, Kalnėnų k., Užusalių sen., Jonavos raj., Lietuva).
Reikalavimai: ◦išsilavinimas vidurinis-specialusis;
◦kruopštumas, atsakingas požiūris į darbą, sąžiningumas.
Privalumai:
◦atestuotas naftos produktų terminalo operatoriumi-užpildytuoju;
◦elektrosaugos ir priešgaisrinės apsaugos žinios ir pažymėjimai;
◦naftos produktų asortimento bei kokybės reikalavimų išmanymas;
◦traktoristo pažymėjimas.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jumps"
Miestas: Jonavos r.
Kreiptis: Kalnėnų k., Užusalių sen., Stoties g. 12, 861499101, greta@jumps.lt
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Jumps"  Vadybininkas (pastatų priežiūra)

Pobūdis: Pastato inžinerinių sistemų priežiūros organizavimas, pastato konstrukcijų priežiūros organizavimas, dokumentacijos tvarkymas, susirinkimų organizavimas.
Reikalavimai: Aukštasis neuniversitetinis (aukštesnysis) išsilavinimas
techninis-statybinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
pastatų inžinerinių sistemų išmanymas;
geri derybų bei bendravimo įgūdžiai;
darbo kompiuteriu įgūdžiai;
savarankiškumas ir iniciatyvumas;
vairuotojo B kategorijos pažymėjimas;

CV pateikite el. paštu atranka@sileja.lt su nuoroda "Vadybininkas (-ė)"
Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Šilėja"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 222, 852041540, atranka@sileja.lt
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Šilėja"  Administratorė

Pobūdis: Sklandžios biuro veiklos organizavimas ir tvarkos užtikrinimas,įvairių raštų ir dokumentų (vidinių ir išorinių) rengimas, darbas su viešais pirkimais,
pagalba kitiems įmonės darbuotojams;
tvarkos biure užtikrinimas;
kitas administracinio pobūdžio darbas, susijęs su įmonės veikla

Reikalavimai: Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas;
panašaus darbo patirtis – ar teisinis išsilavinimas privalumas;
raštvedybos išmanymas;
puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office);
rusų ir anglų kalbos žinios;
puikūs bendravimo įgūdžiai;
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
Iniciatyvumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Conlista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių. g. 34A, info@conlista.lt
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Conlista"  Ūkio priežiūros specialistas

Pobūdis: -Pastatų priežiūra pagal gaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus.
-Liftų, apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų gedimų šalinimo organizavimas ir vykdymas.
-Patalpų ir kito inventoriaus remonto organizavimas ir vykdymas.
-Ūkio skyriaus funkcijų vykdymo padalinyje užtikrinimas.
-Kiti panašūs darbai.
Reikalavimai: Reikalavimai:
-puikus ūkio darbų išmanymas;
-kompiuterinis raštingumas;
-organizuotumas.

Privalumai:
-inžinerinis išsilavinimas;
-energetikos darbuotojo pažymėjimai elektros energijos vartojimui, šilumos vartojimui ir degiųjų dujų vartojimui ar kt.

Atlyginimas: 790 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Kauno miesto poliklinika"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: A. Juozapavičiaus pr., egle.klepackiene@kaunopoliklinika.lt
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie VšĮ "Kauno miesto poliklinika"  Buhalteris darbo užmokesčiui

Pobūdis: • Darbo užmokesčio apskaita;
• Kitų su darbo santykiais susijusių išmokų skaičiavimas;
• Komandiruočių ir reprezentacinių išlaidų apskaita;
• Debitorių apskaita ir skolų valdymas;
• Pagamintos produkcijos faktinės savikainos apskaičiavimas;
• Ataskaitų valstybinėms institucijom rengimas/teikimas;
• Per i.SAF sistemą teikiamų PVM sąskaitų faktūrų administravimas;
• Kiti su buhalterine apskaita susiję darbai.
Reikalavimai: • Aukštasis išsilavinimas apskaitos/finansų/ekonomikos srityje;
• Patirtis dirbant su darbo užmokesčio apskaita nemažiau kaip 2 metai;
• Žinoti, mokėti taikyti praktinėje veikloje ir nuolat atnaujinti žinias Verslo apskaitos standartų, LR darbo kodekso, teisės aktų, susijusių su darbo teise, LR galiojančių mokesčių įstatymų ir kitų, susijusių su apskaita, LR teisės aktų;
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (EXEL, WORD);
• Patirtis dirbant su apskaitos programomis (privalumas – AGNUM);
• Puikios lietuvių kalbos žinios (raštu ir žodžiu);
• Pareigingumas, analitinis mąstymas, kruopštumas, atsakingumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus Ventos puslaidininkiai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities, vvp@mail.vvp-uab.lt
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus Ventos puslaidininkiai"  Vairuotojas — ekspeditorius

Pobūdis: Purvą sugeriančių kilimėlių ir darbo drabužių išvežiojimas ir keitimas.
Reikalavimai: Vairavimo patirtis ne mažiau 2 metų.

Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Berendsen textile service"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Tinklų g., 861853536, salvijus@berendsen.lt
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Berendsen textile service"  Montuotojas (aukštalipys)

Pobūdis: Obilaus ryšio operatorių bazinių stočių įrangos montavimas; metalo konstrukcijų montavimas, įrangos derinimas, darbas aukštyje.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis būtų privalumas, aukštalipio pažymėjimas, vairuotojo pažymėjimas, iniciatyvumas, darbštumas, sąžiningumas, sugebėjimas dirbti savarankiškai bei komandoje.
Mes siūlome:
Visas socialines garantijas, laiku mokamą bei motyvuotą į darbo rezultatus atlyginimą, visas darbui reikiamas priemones, darbą draugiškame ir jaunatviškame kolektyve, karjeros galimybes.

yvenimo aprašymus siųsti: darbas@telteka.lt
Telefonas pasiteiravimui: (+370) 68 478 964.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Telteka"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 868478964, darbas@telteka.lt
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Telteka"  Žemėtvarkos planavimo ir dokumentų priežiūros skyriaus yyr. specialistas

Pobūdis:

ŽEMĖS TVARKYMO IR ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
ŽEMĖTVARKOS PLANAVIMO IR DOKUMENTŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės tvarkymo ir administravimo departamento (toliau - Departamentas) Žemėtvarkos planavimo ir dokumentų priežiūros skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės politiką žemėtvarkos planavimo srityse, užtikrinti tinkamą žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir jų priežiūrą, koordinuoti Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos (toliau - ŽPDRIS) sklandų paslaugų teikimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje -žemėtvarkos planavimo srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybė tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities inžinerijos studijų krypties (žemėtvarka/kraštotvarka) arba bendrosios inžinerijos (matavimų inžinerija, aplinkos inžinerija) arba statybos inžinerijos (geodezija) krypties, arba socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti 1 metų darbo patirtį teritorijų planavimo ar žemės tvarkymo ir administravimo srityje;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, teritorijų planavimo ir kitus su Nacionalinės žemės tarnybos veikla susijusius teisės aktus;
6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu ir ArcView kompiuterinėmis programomis;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles;
6.6. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.8. sugebėti rengti teisės aktų projektus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. apibendrina teisės aktų, susijusių su žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procedūromis, taikymo praktiką ir teikia Nacionalinės žemės tarnybos vadovybei pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
7.2. atlieka valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų (žemėtvarkos schemų, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų, žemės konsolidacijos projektų, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų bei žemės reformos žemėtvarkos projektų) priežiūrą;
7.3. rengia išvadas dėl žemėtvarkos planavimo dokumentų tvirtinimo tikslingumo;
7.4. dalyvauja rengiant ŽPDRIS vystymo strategiją ir ją įgyvendina;
7.5. teikia pasiūlymus dėl geresnio ir efektyvesnio ŽPDRIS naudojimo ir plėtojimo;
7.6. rengia pagal Skyriaus kompetenciją informaciją bei teikia ją Nacionalinės žemės tarnybos vadovybei;
7.7. pagal Skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į fizinių, juridinių asmenų prašymus, skundus bei paklausimus;
7.8. rengia informaciją Nacionalinės žemės tarnybos vadovybei apie žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus sustabdymą ar jų galiojimo panaikinimą;
7.9. pagal kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus, bei nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
7.10. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių bei komisijų darbe;
7.11. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, teikia išvadas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;
7.12. pagal kompetenciją atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai kitose institucijose;
7.13. pagal kompetenciją vykdo išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;
7.14. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
7.15. tvarko Skyriaus dokumentaciją;
7.16. pagal kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė žemės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 19, 870685020, regina.morkuniene@nzt.lt
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie Nacionalinė žemės tarnyba  Teisės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. kovo 13 d.
įsakymu Nr. PAD-33TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisėtumo laikymąsi savivaldybės institucijų veikloje, teisinėmis priemonėmis įgyvendinti Savivaldybės administracijos uždavinius ir funkcijas, suteikti teisinę informaciją, pagal kompetenciją atstovauti savivaldybės interesams teismuose, vykdyti Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, poįstatyminius aktus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis - teisė.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (bakalauro arba vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą, piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą;
6.3. išmanyti savivaldybės institucijų sistemą, jos struktūrą, uždavinius ir funkcijas;
6.4. gebėti savarankiškai planuoti darbą;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu (Word, Excel), naudotis teisinės bazės informacine sistema;
6.6. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, daryti apibendrinimus ir rengti išvadas;
6.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą ir poįstatyminius aktus;
7.2. rengia teisės aktų projektus, užtikrindamas skyriui pavestų funkcijų tinkamą vykdymą;
7.3. atstovauja visų instancijų bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, taip pat skolininkų bankroto bylose, savarankiškai rengia procesinius dokumentus teismams, užtikrindamas tinkamą savivaldybės ir jos institucijų interesų gynybą;
7.4. kaupia ir analizuoja visą medžiagą ir informaciją apie teikiamus ieškinius, pareiškimus, nagrinėjamas bylas teismuose bei bylų nagrinėjimo rezultatus ir teikia informaciją skyriaus vedėjui;
7.5. gauna iš teismų vykdomuosius dokumentus, pateikia vykdyti antstoliams, atstovauja vykdymo procese, užtikrindamas tinkamą savivaldybės ir jos institucijų interesų atstovavimą;
7.6. konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus teisės klausimais, susijusiais su jų funkcijų ir (ar) pareigų vykdymu;
7.7. analizuoja parengtus teisės aktų projektus ir savarankiškai rengia išvadas, užtikrindamas parengtų teisės aktų teisėtumą;
7.8. tvarko skyriaus dokumentaciją, paskiria ar atšaukia atstovus Lietuvos teismų informacinės sistemos Viešųjų elektroninių paslaugų posistemyje, registruoja skyriuje gautus ir siunčiamus dokumentus, organizuoja skyriaus dokumentų archyvavimą;
7.9. nagrinėja pretenzijas dėl žalos atlyginimo;
7.10. tikrina kuruojamų Savivaldybės administracijos darbuotojų parengtų teisės aktų projektus ir juos vizuoja bei rengia išvadas, užtikrindamas parengtų teisės aktų teisėtumą;
7.11. atlieka teisės aktų projektų (įsakymų ir sprendimų) antikorupcinį vertinimą;
7.12. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
7.13. rengia civilinius ieškinius dėl žalos atlyginimo ikiteisminio tyrimo metu arba baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu;
7.14. analizuoja kuruojamų sričių teismų praktiką ir teikia apibendrinimus skyriaus vedėjui.
8. Vykdo kitus su skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Liepų g. 11, 846393228, personalas@klaipeda.lt
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija  Autobuso vairuotojas

Pobūdis: Keleivių vežimas autobusais vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais
Reikalavimai: D kategorija (95 kodas keleiviams vežti);
Skaitmeninio tachografo kortelė

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų g. 22, 8 61608869, komanda@toks.lt
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"  Virėjas darbui kebabinėje

Pobūdis: Geras atlyginimas, slenkantis grafikas. 4 Dienos dieninėje pamainoje, 4 poilsis, 4 naktinėje. Darbas Vilniuje, Pilaitės mikrorajone.
Reikalavimai: Neturint patirties apmokome

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Staigmenų sala"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vydūno 16, 862408374, staigmenusala@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB "Staigmenų sala"  Ekskursijų vadovo darbui Graikijoje

Pobūdis: - klientų sutikimas oro uoste;
- pervežimai oro uostas-viešbutis-oro uostas;
- svarbios informacijos apie šalį suteikimas;
- klientų lankymas viešbučiuose;
- lydėjimas ekskursijų metu.
Reikalavimai: - aukštasis išsilavinimas;
- gerai mokėti lietuvių, anglų kalbas;
- mokėti laisvai ir sklandžiai reikšti mintis;
- tvarkinga išvaizda;
- B kategorijos vairuotojo pažymėjimas ir ne mažiau kaip 2 metų vairavimo patirtis;
- gera sveikatos būklė (nepykina važiuojant autobusu, nėra alerginės reakcijos saulei);
- plati pasaulėžiūra, žinios ir domėjimasis istorija bei geografija (Graikija);
- darbo patirtis su auditorija, klausytojais ar organizuojant renginius;
- atsakingumas, komunikabilumas, gebėjimas valdyti stresines situacijas, punktualumas, efektyvumas;
- galimybė be pertraukos išvykti dirbti ne mažiau kaip pusei metų.

Privalumai:
- darbo patirtis turizmo srityje;
- darbo patirtis vienoje įmonėje ne mažiau 2 metų;
- A kategorijos (motoroleris) vairuotojo pažymėjimas.
Mes Jums siūlome:
- įdomų, atsakingą darbą tarptautinėje kompanijoje;
- draugišką kolektyvą;
- galimybę tobulėti profesinėje srityje.
CV su nuotrauka (būtina sąlyga) rusų arba anglų kalba siųsti el. paštu k.pankova@teztour.gr.
Atranką vykdo kompanija TEZ TOUR GRAIKIJA.
Konfidencialumą garantuojame.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tez tour"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852113024, k.pankova@teztour.gr
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB "Tez tour"  Sandėlininkas kontrolierius


Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transrifus"
Miestas: Garliava
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/331463?view=3
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB "Transrifus"  Virėja

Pobūdis: Ieškome šaunios virėjos mūsų nedideliame ir jaukiame šeimos restorane dienos pietų ruošimui.
Darbas nuo 8 iki 17 (taip pat svarstome apie antrą pamainą, todėl ateity atsiras galimybė dirbti ir pamainomis, bet visi kartu derinsimės grafiką).
Pas mus labai lanksčios sąlygos, patogi virtuvė, patogus susisiekimas, draugiška atmosfera, nemokamas maitinimas.
Bandomuoju laikotarpiu mokėsime 500 į rankas, po bandomojo kelsime atlyginimą.
Reikalavimai: Ieškome kūrybingos ir savo darbą mylinčios virėjos. Ieškome su patirtimi.
Lauksime laiškų pavalgom@pavalgom.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Domigva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šeimyniškių 20, 862926769, Pavalgom@pavalgom.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB "Domigva"  Santechnikas

Pobūdis: Ieškome santechnikų darbams Belgijoje.
Reikalavimai: Patirtis;
Vairuotojo pažymėjimas - privalumas;
Anglų kl. - privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Volas"
Miestas: Belgija
Kreiptis: Vilnius, Savanorių pr., 124 B, 86-457-5981, info@volas.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB "Volas"  Langų ir durų vadybininkas

Pobūdis: Reikalingas, (-ga) langų ir durų vadybininkas (-kė). Aktyvi naujų klientų paieška.
Įmonės produkcijos pristatymas.
Reikalavimai: Komunikabilumas, pareigingumas, aktyvumas.
Analogiško darbo patirtis - privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB 'Arventa"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: V. Krėvės pr. 97, 867004759, gediminas@arventa.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB 'Arventa"  Gamybos vadovas


Atlyginimas: 1800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vinapack"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/331444?view=3
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB "Vinapack"  Vairuotojas - sandėlininkas

Pobūdis: Prekių atrinkimas ir pristatymas mikroautobusu klientams Vilniaus mieste. Darbo laikas: darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos.
Reikalavimai: B kategorijos teisės,
Pageidautina vairuotojo darbo patirtis.
Sąžiningumas.
Atsakingumas.
Laukiame CV elektroniniu paštu: technika@biurogidas.lt. Atrinktus kandidatus informuosime.

Atlyginimas: 748 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Biuro gidas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kęstučio g.62A, 8 5 2471784, technika@biurogidas.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB "Biuro gidas"  Pardavėja PC GO9

Pobūdis: Siūlome darbą konditerijos-kulinarijos parduotuvėje-kavinėje, kurioje tik ypatingo skonio gaminiai bei restorano Gan Bei city patiekalai.
- malonus klientų aptarnavimas;
- pagalba išsirenkant desertus ir kt.gaminius;
- kavos gėrimų, kitų (nealkoholinių) gėrimų gamyba;
- prekių priėmimas;
- darbas su kasos aparatu;
- bendros tvarkos ir švaros palaikymas;
Reikalavimai: Jeigu Jūs esate energingas ir ambicingas žmogus, mėgstate bendravimą ir esate puikus pardavėjas, tuomet mes ieškome būtent Jūsų!

- prekybinio darbo patirtis būtų privalumas;
- anglų ir rusų kalba būtų privalumas;
- darbo su kasos aparatu žinios;
- šypsena ir gera nuotaika;
- orientacija į rezultatą;
- energingumas, atsakingumas, pareigingumas;
- komunikabilumas.


- visas darbui reikalingas priemones;
- visas socialines garantijas;
- motyvuojantį darbo atlygį;
- laiku apmokamą darbo užmokestį;
- neturinčius darbo patirties apmokiname.
-galimybė derinti grafiką su mokslais
-darbo vieta Gedimino pr.9 arba Konstitucijos pr. 7A

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lage gastronomija LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867889088, svetlana.m@ganbeicity.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB "Lage gastronomija LT"  Projektuotojas

Pobūdis: UAB "WESTERN FABRICATIONS" -
puspriekabių, įvairių žemės ūkio padargų ir metalo konstrukcijų gamintoja -
siūlo darbą
metalo gaminių projektuotojui.
Reikalavimai: Aukštasis techninis - inžinerinis išsilavinimas (mechanika);
darbo su projektavimo programomis (Autodesk Inventor, AutoCAD) įgūdžiai.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Western fabrications"
Miestas: Mažeikių r.
Kreiptis: Kapėnų km., Tučių g. 10, 861254190, aidas@western.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB "Western fabrications"  Pardavimo vadybininkas transporto srityje


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Portus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/331432?view=3
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB "Portus"  Administratorius - vadybininkas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: A. Boguševičiaus įmonė "Namudė"
Miestas: Utena
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/331434?view=3
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie A. Boguševičiaus įmonė "Namudė"  Autošaltkalvis

Pobūdis: įmonės autoparko priežiūra, įvairūs smulkūs suvirinimo darbai, elektrinių įrankių priežiūra/smulkus remontas
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Klaipėdos apdaila"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dubysos g. 66, 869850909, info@klaipedosapdaila.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB "Klaipėdos apdaila"  Vairuotojas

Pobūdis: Darbas su krovininiu automobiliu su manipuliatoriumi, autopakrautuvu.
Reikalavimai: Atitinkamas vairuotojo pažymėjimas, žalingų įpročių neturėjimas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Klaipėdos apdaila"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dubysos g. 66, 869850909, info@klaipedosapdaila.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB "Klaipėdos apdaila"  Kokybės inžinierius

Pobūdis: Gaminių kokybės tikrinimas, matavymai.Dokumentų ruošimas
Reikalavimai: Aukštasis ar jam prilygstantis (gali būti ir studentas)
Anglų kalba
Brėžinių skaitymas,suvokimas

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lietemas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žarijų g.4, 852641993, lietemas@lietemas.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB "Lietemas"  Nekilnojamo turto brokerio

Pobūdis: Darbo pobūdis
Tarpininkavimas parduodant, nuomojant ar perkant nekilnojamąjį turtą
Bendravimas su esamais ir potencialiais klientais
Klientų poreikių nustatymas
Pasiūlymų pateikimas klientams
Sutarčių rengimas ir konsultavimas
Rinkos analizės rengimas.
Įmonės paslaugų pristatymas klientams.
Reikalavimai: Reikalavimai
Puikūs bendravimo įgūdžiai, noras bendrauti bei užmegzti naujas pažintis, pristatant save kaip nekilnojamojo turto rinkos profesionalą;
Stiprus profesinės etikos jausmas ir noras būti sėkmingu;
Gebėjimas savarankiškai dirbti ir planuoti savo laiką ir pačiam būti atsakingu už savo profesinį tobulėjimą;
Noras dalintis savo patirtimi ir dirbti komandoje;
Suvokimo, kad išskirtiniai rezultatai pasiekiami tik nuolatiniu disciplinuotu darbu;
Pardavimo, derybų įgūdžiai;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija) ir nuosavas automobilis;

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "NT akademija"
Miestas: Kėdainiai
Kreiptis: J. Basanavičiaus g. 38, 867776432, edita.pinske@remax.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie MB "NT akademija"  IT padalinio administratorius


Atlyginimas: 1400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Skuba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/331419?view=3
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB "Skuba"  Dietistui

Pobūdis: Organizuoti dietinį maitinimą.
Sudaryti valgiaraščius.
Kontroliuoti maisto produktų kokybę.
Reikalavimai: Dietisto kvalifikacija.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Abromiškių reabilitacijos ligoninė"
Miestas: Elektrėnai
Kreiptis: Sanatorijos g. 72, 868786109, personalas@abromiskes.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie VšĮ "Abromiškių reabilitacijos ligoninė"  Apskaitininkas

Pobūdis: Pilnai darbo dienai:
bendravimas su klientais;
dokumentų suvedimas į sistemą;
sąskaitų, važtaraščių rašymas;
likučių skaičiavimas;
pagalba kolegoms.
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas, komunikabilumas, punktualumas.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tamsta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868725305, vilma@tamsta.com
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB "Tamsta"  Kondicionavimo ir vėdinimo sistemų montuotojas

Pobūdis: Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų montavimas. Darbo objektai: pramoninės gamyklos, naujai statomi ir(ar)įrengti gyvenamieji namai/kotedžai.
Reikalavimai: Atsakingumas, kruopštumas, darbštumas, noras mokytis ir tobulėti. Darbo patirtis - privalumas.

Atlyginimas: 748 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Climpro"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Draugystės g. 13A, 8 656 67399, tomas@vedinimosistemos.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB "Climpro"  Vairuotojas - krovėjas

Pobūdis: - Darbas su krovininiais mikroautobusais iki 3500 tonų;
- Baldų ir buitinės tech. pristatymas pas klientus į namus;
- Darbas Vilniuje ir Vilniaus regione sudaro 80 %, kiti Lietuvos miestai 20 %;
- Užnešimas į namą/butą;
- Darbas slenkančiu grafiku, apie 10 val. per dieną.
Reikalavimai: - Ne mažiau kaip 2 metų vairavimo patirtis;
- Vidurinis išsilavinimas;
- Maloni tvarkinga išvaizda;
- Lietuvių kalbos mokėjimas;
- Gerai žinoti Vilniaus miestą;
- Fizinė ištvermė;
- Atsakingumas;
- Tvarkinga išvaizda.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 766 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic line"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės 222, 861873517, justina.slavinskaite@balticline.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB "Baltic line"  Vakuuminių maišelių gamybos operatorius


Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic pack"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/331389?view=3
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB "Baltic pack"  Architektas-inžinierius

Pobūdis: Siūlome darbą projektuotojui , galinčiam dirbti savarankiškai. Rengti techninio projekto aiškinamąjį raštą, bendrąją dalį, sklypo planus ir t.t.
CV siųsti info@studijazet.lt
Reikalavimai: Būtina patirtis statybos techninio projekto rengime.
Architektūrinis arba inžinerinis išsilavinimas.
Didelis privalumas - individuali veikla

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "M. Zigaičio studija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. Stepono g, 27C, 869954160, info@studijazet.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB "M. Zigaičio studija"  Tarptautinių pervežimų vairuotojai (CE kategorija)

Pobūdis: * darbas vežant šaldytuvinius krovinius;
* krovinių pervežimas kelių transportu tarptautiniais maršrutais (į ir iš ES);
* 5-6 dienas trunktis reisas;
* savarankiškas darbas.
Reikalavimai: * CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas (būtina);
* skaitmeninė vairuotojo kortelė;
* pradinė profesinė kvalifikacija ට kodas"
* ADR pažymėjimas;
* savarankiškumas, atsakingumas;
* darbo patirtis.

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Loritransa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lentvario g. 7, 865562555, loritransa@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB "Loritransa"  Buhalteris

Pobūdis: *Darbo užmokesčio skaičiavimas Bonus programa, ataskaitų VMI, SODRAI ir Statistikos departamentui rengimas.
*Apskaitos pirminių dokumentų suvedimas į apskaitos programą.
*Atsargų ir trumpalaikio turto apskaita.
*Mokėjimo pavedimai darbuotojams ir tiekėjams.
*Projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, paramos lėšų mokėjimo prašymų finansinės dalies pildymas. Projekto lėšų panaudojimo stebėsena, išvadų ir pasiūlymų teikimas Projekto vadovui ir vyr. buhalteriui, bendradarbiavimas su projektą įgyvendinančiomis institucijomis, partneriais ir kitais suinteresuotais asmenimis.
*Pagalba vyr. buhalteriui.
*Darbas Bonus ir FVA IS programomis.
Reikalavimai: Panašaus pobūdžio darbo patirtis. Privalumas: darbo Bonus ir Navision programomis patirtis. Apskaitos pagal VSAFAS išmanymas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio Vilko g. 12, 8 674 25382, jurate.krucaite@kpmpc.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras  Apdailininkai

Pobūdis: Apdailininko darbas paskirtuose objektuose
Reikalavimai: Tinkama darbui kvalifikacija.
Darbštumas, draugiškumas, pareigingumas, supratingumas

Atlyginimas: 950 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budekos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 91-210, 8 657 70966, emilis@budeka.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB "Budekos statyba"  Viešųjų ryšių poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. vasario 1 d.

įsakymu Nr. PS1-99

(Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2018 m. kovo 5 d.

įsakymo Nr. PS1-407 redakcija)

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ POSKYRIO

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Komunikacijos skyriaus (toliau - Skyrius) Viešųjų ryšių poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybė skirta rengti ir teikti informaciją viešosios informacijos rengėjams, platintojams ir vartotojams paramos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) veiklos klausimais, užtikrinti viešųjų ryšių palaikymą su valstybės institucijomis, verslo, nevyriausybinėmis organizacijomis bei įgyvendinti vidinės komunikacijos priemones.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - užtikrina išorinę ir vidinę komunikaciją Agentūroje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių srityje;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su Poskyrio darbo sritimi;

6.4. išmanyti žemės ūkio ir ekonomikos sričių specifiką;

6.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia ir teikia informaciją apie Agentūros administruojamą paramą rengimą ir teikimą suinteresuotoms institucijoms, viešosios informacijoms rengėjams, platintojams ir vartotojams;

7.2. vykdo informacijos apie Agentūros veiklą, valstybės paramos programas ir ES paramos procesą skleidimo darbus;

7.3. vykdo visuomenės informavimo priemonių, valstybės institucijų ir įstaigų teikiamos viešosios informacijos apie Agentūrą stebėjimą ir analizę;

7.4. užtikrina Agentūros, Skyriaus ir Poskyrio vadovybės informavimą apie žiniasklaidoje skelbiamą informaciją, susijusią su Agentūros veikla ar jos priimtais sprendimais;

7.5. dalyvauja organizuojant konferencijas, seminarus, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus, parodas ir kitus renginius bei susitikimus su visuomene Agentūros veiklos klausimais;

7.6. organizuoja Agentūros informacinio-vizualinio pristatymo darbus;

7.7. bendradarbiauja su viešųjų ryšių agentūromis, dalyvauja organizuojant viešųjų ryšių ir reklamos kampanijų organizavimo veiksmus, koordinuoja kampanijų vykdymo procesą;

7.8. dalyvauja organizuojant Agentūros vidinės ir išorinių interneto svetainių priežiūros darbus, informacijos pateikimą jose, esant poreikiui, užtikrina nuolatinį informacijos Agentūros interneto svetainėse ir kitose informacinėse sistemose, susijusiose su informacijos sklaida ir viešinimu, atnaujinimą nustatytais terminais pagal Agentūros struktūrinių padalinių pateiktą informaciją, koordinuoja jos pateikimą;

7.9. esant poreikiui, užtikrina Agentūros vidinės komunikacijos poreikių patenkinimą, bendradarbiaujant su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais;

7.10. organizuoja informacines kampanijas, skirtas Agentūros strategijos sklaidai ir jas įgyvendina;

7.11. tvarko Poskyrio dokumentaciją, rengia Agentūros direktoriaus įsakymų ir jais tvirtinamų teisės aktų projektus, kitus dokumentus, susijusius su Poskyrio veikla, atlieka su Poskyrio veikla susijusių teisės aktų priežiūrą;

7.12. dalyvauja organizuojant protokolinius susitikimus Agentūros veiklos klausimais;

7.13. pagal savo kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.14. teikia Poskyrio vedėjui pasiūlymus dėl Poskyrio darbo tobulinimo;

7.15. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Poskyrio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Agentūros vadovybės, Skyriaus ir Poskyrio vedėjų pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Organizacinis standartų skyrius patarėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos standartizacijos departamento

direktoriaus 2017 m. lapkričio 2 d.

įsakymu Nr. V-73

ORGANIZACINIO STANDARTŲ SKYRIAUS
PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Organizacinio standartų skyriaus (toliau - Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga užtikrinti Skyriui keliamų uždavinių įgyvendinimą vykdant nacionalinės standartizacijos darbus ir dalyvauti rengiant standartizacijos srities norminius dokumentus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities t. y. standartizacijos, funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo studijų krypties arba fizinių, technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį pagal išsilavinimą;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą ir kitus teisės aktus, susijusius su standartizacija, tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų dokumentus ir reikalavimus veiklos organizavimo klausimais; įstatymų ir kitų teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

6.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;

6.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.9. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl standartizacijos srities teisės aktų keitimo ir (arba) papildymo, įgyvendinant Europos ir tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtus dokumentus ir sprendimus;

7.2. rengia Lietuvos standartų programos projektą;

7.3. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus;

7.4. dalyvauja rengiant standartizacijos srities norminius dokumentus;

7.5. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir rengia į juos atsakymus;

7.6. konsultuoja suinteresuotus asmenis standartų rengimo ir taikymo klausimais;

7.7. vertina ir rengia išvadas dėl derinimui pateiktų kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų, kuriuose yra su standartizacija susijusių nuostatų, projektų;

7.8. pataria Skyriaus vedėjui standartizacijos veiklos organizavimo ir standartų rengimo klausimais;

7.9. teikia metodinę pagalbą Skyriaus darbuotojams standartų rengimo ir taikymo klausimais;

7.10. rengia informaciją standartizacijos klausimais, kuri skelbiama Departamento biuletenyje;

7.11. Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Departamentui kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose;

7.12. atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas jam nesant;

7.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Departamento tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos standartizacijos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 31, (85)2709360, lstboard@lsd.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie Lietuvos standartizacijos departamentas  1-ojo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PERSONALO ADMINISTRAVIMO VALDYBOS 1-OJO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Personalo administravimo valdybos (toliau -Valdyba) 1-ojo skyriaus (toliau -ˆ’ Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga vykdyti Skyriaus kompetencijai priskirtų policijos įstaigų personalo administravimą bei vykdyti nustatytus (aprašytus) personalo valdymo procesus.
III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - personalo administravime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo personalo administravimo funkcijas atliekančiame padalinyje patirtį;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir vidaus tarnybą, policijos sistemos personalo statusą, darbo santykių reguliavimą ir vadovautis jais savo veikloje;
6.4. išmanyti teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programų paketu;
6.6. gebėti analizuoti įvairaus lygio problemas ir rasti optimalius jų sprendimo variantus;
6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia dokumentus, susijusius su kuruojamos (-ų) policijos įstaigos (-ų) (padalinio) darbuotojų tarnybos eiga ir pagal kompetenciją formuoja darbuotojų tarnybos ir asmens bylas bei papildo jas reikiamais dokumentais bei duomenimis;
7.2. vykdo priėmimą į valstybės tarnybą policijos įstaigose, taip pat darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir karjeros valstybės tarnautojų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
7.3. vykdo pareigūnų atrankas į laisvas pareigūnų pareigas policijos įstaigose, šių pareigūnų paskyrimo, perkėlimo ir atleidimo procedūras;
7.4. vykdo pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo procedūras;
7.5. vykdo policijos įstaigų karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo procedūras;
7.6. vykdo atostogų suteikimą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.7. įgyvendina buvusių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų grąžinimo į vidaus tarnybą tvarką;
7.8. įgyvendina policijos laipsnių suteikimo tvarką policijos įstaigose;
7.9. organizuoja pareigūnų privalomus periodinius profilaktinius sveikatos patikrinimus, išduoda siuntimus atlikti specializuotąją medicininę ekspertizę;
7.10. vykdo leidimų dirbti kitą darbą valstybės tarnautojams išdavimo (neišdavimo) procedūras;
7.11. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų tvarkymu;
7.12. teikia reikiamus duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;
7.13. tvarko, saugo ir perduoda į archyvą policijos įstaigų personalo tarnybos ir asmens bylas;
7.14. rengia ir derina policijos įstaigų vadovų įsakymų dėl personalo pareigybių aprašymų tvirtinimo ir keitimo, pareigybių lygių ir kategorijų nustatymo bei jų keitimo projektus;
7.15. rengia ir tvarko policijos įstaigų vadovų įsakymais tvirtinamų policijos įstaigų darbuotojų pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų, sąrašus;
7.16. tikrina policijos įstaigų darbuotojų asmens duomenis bei ypatingus asmens duomenis teisės aktų nustatyta tvarka skiriant juos į pareigas, į aukštesnes pareigas ar teikiant apdovanoti (paskatinti);
7.17. atlieka pirminį tikrinimą dėl dirbančių ir priimamų asmenų, kurių darbas susijęs su Lietuvos Respublikos valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos naudojimu ar šios informacijos apsauga, įformina nustatytos formos leidimus, tvarko išduotų leidimų apskaitą;
7.18. tikrina policijos įstaigose valymo, statybos, remonto ir kitas ūkines technines aptarnavimo paslaugas teikiančių organizacijų darbuotojų asmens duomenis bei ypatingus asmens duomenis teisės aktų nustatyta tvarka;
7.19. rengia dokumentus dėl personalo apdovanojimo žinybiniais apdovanojimais policijos įstaigos vadovo teisėmis;
7.20. pagal kompetenciją rengia raštų projektus, nagrinėja darbuotojų, piliečių skundus ir pareiškimus bei rengia atsakymus;
7.21. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, vykdančius analogiškas (panašias) funkcijas, jiems laikinai negalint eiti pareigų;
7.22. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Policijos departamentas prie VRM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 19, (85)2717958, vilija.tunkuniene@policija.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie Policijos departamentas prie VRM  Teisėjo padėjėjas

Pobūdis:

REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO

TEISĖJO PADĖJĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUSPAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Regionų apygardos administracinio teismo teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

Pareigybės lygis - A.

Pareigybės kategorija - 13.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjams įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo, sisteminimo klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta - Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmai, adresas - Respublikos g. 62, Panevėžys.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - teisės ir dokumentų valdymo.

IV SKYRIUSSPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖSTARNAUTOJUI

4.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;

4.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas;

4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, Rekomenduojamų teismų procesinių sprendimų reikalavimus;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUSŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas;

5.2. analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas, teikia motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikia pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;

5.3. laikantis Rekomenduojamų teismų procesinių sprendimų kokybės standartų bei dokumentų rengimo taisyklių reikalavimų rengia teismo procesinių dokumentų projektus;

5.4. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal teismo pirmininko įsakymus bei patvirtintą tvarką;

5.5. Teisėjų tarybos nustatyta tvarka ir terminais rengia viešai skelbtinas "nuasmenintas" teismo procesinių sprendimų versijas ir jas įsega į LITEKO informacinę sistemą;

5.6. vykdo žyminio mokesčio, teismo paskirtų baudų ir priteistų bylinėjimosi išlaidų valstybei informacijos (mokėjimo, grąžinimo užduočių kūrimo, mokėjimo užduočių sudengimo su Lietuvos Respublikos valstybine mokesčių inspekcija ir kitų veiksmų, susijusių su LITEKO sistema) valdymą;

5.7. naudojantis universaliąja duomenų mainų posisteme (UDMP), esančia LITEKO skiltyje Registrai/informacinės sistemos, nustatyta tvarka teikia informaciją apie teismo procesinius sprendimus bei gauna su teisminiu procesu susijusią informaciją;

5.8. pagal savo kompetenciją teikia informaciją interesantams/proceso dalyviams, laikantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

5.9. teismo pirmininko ar kito asmens, kuriam teismo pirmininkas pavedė atlikti šią funkciją, pavedimu pavaduoja laikinai darbe dėl svarbių priežasčių nesančius teisėjų padėjėjus;

5.10. teismo pirmininko ar kito asmens, kuriam teismo pirmininkas pavedė atlikti šią funkciją, pavedimu apmoko dirbti naujai priimtus teisėjų padėjėjus, teikia jiems tikslią bei operatyvią metodinę ir praktinę pagalbą, užtikrinančią tinkamą pasiruošimą darbui;

5.11. teismo pirmininko ar kito asmens, kuriam teismo pirmininkas pavedė atlikti šią funkciją, pavedimu nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamų raštų/atsakymų projektus;

5.12. rengia kitus teismo veiklos dokumentus;

5.13. pagal kompetenciją dalyvauja teismo pirmininko sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbe, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;

5.14. vykdo kitus teismo pirmininko ir teisėjo, su teismo veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.


Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Regionų apygardos administracinis teismas
Miestas: Kaunas
Kreiptis: A. Mickevičiaus 8 A, 837201467, regionu.administracinis@teismas.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie Regionų apygardos administracinis teismas  Teisėjo padėjėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus rajono apylinkės
teismo pirmininko
2017 m. gruodžio 1 d.
įsakymu Nr. V-89

VILNIAUS REGIONO APYLINKĖS TEISMO
TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjams įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo, sisteminimo klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta - Vilniaus regiono apylinkės teismas (Trakų rūmai), Vytauto g. 47/49, Trakai.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - teisės ir dokumentų valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);
6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;
6.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
7.1. rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoti, sisteminti ir teikti išvadas;
7.2. analizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas, teikti motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikti pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;
7.3. rengti procesinių dokumentų projektus, atsižvelgiant į teismų procesinių sprendimų kokybės standartus;
7.4. įskaityti žyminį mokestį civilinėse bylose ir sukurti žyminio mokesčio grąžinimo užduotis pagal teisėjų nutartis;
7.5. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema:
7.5.1. elektroninės bylos kortelės meniu skyriuje "Sudėtingumas" įvesti bylos materialiųjų reikalavimų (kaltinimų) skaičių ir tomų skaičių;
7.5.2. elektroninės bylos kortelės meniu skyriuje "Klasifikavimas" priskirti teismo procesinio sprendimo kategoriją pagal atitinkamą kategorijų klasifikatorių, patikrinti bylų priskyrimo kategorijoms teisingumą ir prireikus koreguoti bylų priskyrimą kategorijoms;
7.5.3. nesant galimybės dokumento susieti su konkrečiu elektroninėje bylos kortelėje įvestu procesiniu įvykiu, dokumentus į LITEKO sistemą įkelti per elektroninės bylos kortelės meniu skyrių "Dokumentai"
7.5.4. rengti viešai skelbtiną teismo procesinio sprendimo versiją ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įkelti ją į elektroninės bylos kortelės meniu skyrių "Procesas" po to, kai surašomas visas teismo procesinis sprendimas ir kai priimamas patvarkymas teismo procesinį sprendimą skelbti internete, jeigu toks patvarkymas yra reikalingas;
7.5.5. elektroninėje bylos kortelėje pažymėti, kuris iš prisegtų teismo procesinių dokumentų yra viešinamas ("Skelbtinas");
7.5.6. elektroninėje bylos kortelėje prisegus viešai skelbtiną teismo procesinio sprendimo versiją pažymėti apie viešą teismo procesinio dokumento skelbimą ("Rodyti internete").
7.6. teismo pirmininko pavedimu nagrinėti asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengti reikiamų raštų projektus;
7.7. rengti kitus teismo veiklos dokumentus;
7.8. pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje;
7.9. vykdyti kitus teismo pirmininko, kanclerio, teisėjų su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.


Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus regiono apylinkės teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 322, (85)2752597, asta.augoniene@teismas.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie Vilniaus regiono apylinkės teismas  Audito kokybės užtikrinimo skyriaus vyr. valstybinis auditorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
valstybės kontrolieriaus
2018 m. sausio 31 d.
įsakymu Nr. V- 55

AUDITO PLĖTROS DEPARTAMENTO AUDITO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO AUDITORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Audito plėtros departamento (toliau - departamentas) Audito kokybės užtikrinimo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis valstybinis auditorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 15.

II. PASKIRTIS
4. Vyriausiojo valstybinio auditoriaus pareigybės paskirtis yra rengti valstybinio audito metodiką, ją tobulinti, vykdyti valstybinių auditų kokybės užtikrinimo procedūras, rengti mokymo medžiagas, dalyvauti valstybinių auditorių mokymo procese.

III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnaujas vykdo funkcijas specialioje - valstybinio audito - srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, fizinių ar technologijos mokslų srities (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
6.2. turėti 3 metų darbo patirtį ekonomikos, finansų, audito ar vadybos srityse, iš kurių būtina 2 metų patirtis valstybinio audito srityje; iš jų būtinas vadovavimas bent vienam valstybiniam auditui;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais audito atlikimą;
6.4. išmanyti tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, Valstybinio audito reikalavimus, Valstybės kontrolės veiklą reguliuojančius teisės aktus, valstybės turto valdymą ir naudojimą, valstybės biudžeto ir valstybės piniginių fondų sudarymą bei vykdymą, viešojo sektoriaus apskaitą ir atskaitomybę, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
6.5. gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
6.6. gebėti įvertinti atlikto audito kokybę;
6.7. gebėti rengti pranešimus, ataskaitas, audito metodiką ir mokymo medžiagą; turėti gerus viešojo kalbėjimo įgūdžius, gebėti bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
6.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti pavestą darbą;
6.9. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, Valstybės kontrolės informacinėmis sistemomis;
6.10. mokėti anglų kalbą A2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka kokybės užtikrinimo procedūras valstybės kontrolieriaus nustatyta tvarka;
7.2. atlieka savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktų auditų išorinę peržiūrą valstybės kontrolieriaus nustatyta tvarka;
7.3. rengia ir tobulina valstybinio audito procesą ir kokybės užtikrinimą reguliuojančius teisės aktus bei metodinę medžiagą, susijusią su auditu ir kompiuterizuotų audito priemonių naudojimu;
7.4. atlieka įvairias analizes, reikalingas valstybinio audito metodikai ir kokybės užtikrinimo sistemai vystyti;
7.5. konsultuoja Valstybės kontrolės darbuotojus audito metodikos ir kompiuterizuotų audito priemonių taikymo klausimais;
7.6. rengia valstybinio audito ir kompiuterizuotų audito priemonių mokymo medžiagas ir veda mokymus;
7.7. teikia siūlymus ir dalyvauja rengiant ir tobulinant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį auditą, apskaitą, atskaitomybę, projektus;
7.8. dalyvauja rengiant Valstybės kontrolės ir departamento veiklos ataskaitas tam, kad institucijos vadovybė galėtų atlikti pažangos vertinimą ir suinteresuotoms pusėms pateikti informaciją apie Valstybės kontrolės veiklą ir jos pokyčius;
7.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Valstybės kontrolės vadovybės, departamento ir skyriaus vadovų pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai ir įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavadus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 1034 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybės kontrolė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 2666709, ruta.urbaniene@vkontrole.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie Valstybės kontrolė  Aerodromų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 10 d.
įsakymu Nr. 4R- 6
(CAA direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 4R- 39 redakcija)


AERODROMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aerodromų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Aerodromų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti šiame aprašyme nurodytų funkcijų (civilinių bei karinių aerodromų, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, jų statinių (išskyrus meteorologinius ir radiotechninius) specialiųjų reikalavimų projektavimo, statybos ir naudojimo srityje) vykdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -skrydžių saugos valstybinio valdymo ir priežiūros.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą ir turėti ne mažesnę kaip 1 metų kelių projektavimo ar/ir statybos darbo patirtį arba darbo aerodromų naudojimo ir priežiūros srityje patirtį.
7. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".
8. Išmanyti Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, tarptautines konvencijas ir sutartis, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika, vadovautis susisiekimo ministro ir Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aerodromų ir jų statinių statybą, naudojimą bei priežiūrą.
9. Mokėti:
9.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
9.2. kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas ir siūlymus;
9.3. anglų kalbą pradedančio vartotojo A2 lygiu;
9.4. dirbti su "Microsoft Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

10. Siekiant užtikrinti, kad civiliniai bei kariniai aerodromai, naudojami civilinių orlaivių skrydžiams, būtų sertifikuojami ir naudojami pagal reglamentuojančių skrydžių saugą normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus:
10.1. pagal savo kompetenciją atlieka civilinių bei karinių, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, aerodromų ir jų statinių (išskyrus meteorologinius ir radiotechninius) atitikties projektavimo, statybos bei naudojimo specialiesiems reikalavimams bei Komisijos reglamento (ES) Nr. 139/2014 reikalavimams vertinimą;
10.2. teikia pasiūlymus sudaryti komisiją įvertinti aerodromo tinkamumo naudoti normų atitiktį;
10.3. nagrinėja pateiktus aerodromo ir jų statinių (išskyrus meteorologinius ir radiotechninius) specialiųjų reikalavimų pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir teikia siūlymus;
10.4. teikia išvadas statinių statybos užbaigimo komisijoms apie specialiųjų reikalavimų įvykdymą, dalyvauja šių komisijų darbe;
10.5. atlieka civilinių bei karinių, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, aerodromų tinkamumo naudoti patikrinimą ir teikia siūlymus CAA direktoriui išduoti ar neišduoti, pratęsti ar nepratęsti, aerodromo savininkui (valdytojui) aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimą;
10.6. teikia siūlymus CAA direktoriui sustabdyti arba nutraukti pažymėjimo galiojimą, jeigu nustatyta, kad aerodromas neatitinka specialiųjų reikalavimų arba jame neužtikrinami saugūs orlaivių skrydžiai;
10.7. apibendrina komisijos narių aerodromo patikrinimo rezultatus ir išvadas apie jo tinkamumą naudoti, rengia patikrinimo akto projektą;
10.8. kontroliuoja, kaip teikiama oro navigacijos informacija apie civilinius aerodromus ir jų statinius;
11. Siekiant užtikrinti skrydžių saugą civilinių aerodromų bei sanitarinėse apsaugos zonose:
11.1. teikia siūlymus Aerodromų skyriaus vedėjui dėl statinių statybos derinimų civilinių bei karinių, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, aerodromų sanitarinių apsaugos zonų teritorijoje;
11.2. teikia siūlymus Aerodromų skyriaus vedėjui dėl miestų ir gyvenviečių plėtros bei pastatų ir statinių statybos ir rekonstrukcijos civilinių bei karinių, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, aerodromų apsaugos zonose;
11.3. rengia planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti, teikia siūlymus, susijusius su oro uostų, aerodromų, jų statinių ir orlaivių triukšmo poveikiu aplinkai ir aplinkos poveikiu skrydžių saugai.
12. Teikia siūlymus Aerodromų skyriaus vedėjui dėl statinių ir įrenginių (išskyrus vėjo jėgaines), kurių aukštis virš žemės paviršiaus yra 100 m ir daugiau, statybos, rekonstravimo ar įrengimo Lietuvos teritorijoje, o pasienio ruože - 30 m ir daugiau derinimo.
13. Nagrinėja galimybes įrengti lauko aikšteles, jų atitiktį lauko aikštelių įrengimo ir naudojimo reikalavimams, teikia siūlymus dėl leidimų įrengti ir naudoti skrydžiams lauko aikšteles išdavimo, jų galiojimo sustabdymo.
14. CAA direktoriaus pavedimu atstovauja CAA valstybės ar savivaldybės institucijose ar įstaigose, tarptautinėse organizacijose, dalyvauja seminaruose, konferencijose, darbo grupėse, komitetuose, komisijose ir kituose renginiuose civilinės aviacijos klausimais, kiek tai susiję su šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymu.
15. Pagal savo funkcijas bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijų, užsienio valstybių nacionalinių civilinės aviacijos priežiūros institucijų bei tarptautinių organizacijų, valstybinių institucijų ir įstaigų atstovais.
16. CAA direktoriaus pavedimu pagal savo funkcijas atstovauja CAA ir Lietuvos Respublikos interesus Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų (ICAO, EASA, Eurocontrol, ECAC) darbo organų susitikimuose, dalyvauja rengiant ir derina CAA bei Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose.
17. Pagal savo funkcijas nustatyta tvarka teikia siūlymus rengiant oro uostų, civilinių bei karinių aerodromų, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, jų statinių ir įrenginių (išskyrus meteorologinius ir radiotechninius) projektavimo, statybos bei naudojimo specialiuosius reikalavimus, rengia ir dalyvauja rengiant kitus teisės aktų projektus, teikia siūlymus ir pastabas dėl teisės aktų keitimo bei nepagrįsto teisinio reguliavimo keitimo ar jų pripažinimo netekusiais galios.
18. Nagrinėja Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų rengiamų teisės aktų projektus, rengia jiems pastabas bei pasiūlymus ir teikia jas CAA direktoriui.
19. Pagal savo funkcijas rengia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių organizacijų dokumentų nuostatų perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje.
20. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja kitų CAA padalinių vykdomuose patikrinimuose, audituose, bandymuose, kiek tai susiję su skyriaus funkcijomis.
21. Rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat asmenų paklausimus ir juos konsultuoja, kiek tai susiję su skyriaus funkcijomis ir atitinka tarnautojo kvalifikaciją.
22. Pagal savo funkcijas nagrinėja skundus, pareiškimus, prašymus, siūlymus ir kitokio pobūdžio raštus ir rengia atsakymus į juos tam, kad būtų užtikrintas administracinės procedūros įgyvendinimas ir asmenų teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų.
23. CAA darbo reglamento nustatyta tvarka ir sąlygomis dalyvauja įstaigos vidaus administravimo komisijų darbe.
24. Teisės aktų nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus.
25. Teisės aktų nustatytais atvejais nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir priima nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose.
26. Vykdo kitus skyriaus vedėjo su tarnautojo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui keliami uždaviniai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

27. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Civilinės aviacijos administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 52739109, natalija.lenkis@caa.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie Civilinės aviacijos administracija  Infrastruktūros skyrius vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2017 m. gruodžio 4 d.

įsakymu Nr. ADP-398

INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Infrastruktūros skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Skyriaus darbą, užtikrinti Skyriaus tikslų ir uždavinių vykdymą, prižiūrėti, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai bei kiti teisės aktai rajono infrastruktūros, statybos, komunalinio ūkio, aplinkosaugos, turto valdymo srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiųjų veiklos sričių -infrastruktūros, statybų, aplinkosaugos, komunalinio ūkio, turto valdymo - funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities, statybos inžinerijos arba aplinkos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį statybos organizavimo ir priežiūros arba aplinkos apsaugos organizavimo ar priežiūros srityje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, aplinkos apsaugą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti apibendrinimus ir išvadas;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.6. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

6.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO

FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

7.2. vykdo strateginį ir einamąjį rajono tvarkymo darbų, transporto organizavimo planavimą, kontroliuoja jo vykdymą, teikia ataskaitas Savivaldybės administracijai;

7.3. organizuoja ir užtikrina lėšų, skirtų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, Savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo rajono infrastruktūrai prižiūrėti, planavimą, tikslingą ir racionalų panaudojimą;

7.4. organizuoja Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau - KPPP) finansavimo sutarčių sudarymą ir vykdymą, sutikrina ir derina atliktų darbų aktus ir rengiamus dokumentus, ataskaitas, susijusias su apmokėjimu ir lėšų naudojimu, teikia dokumentus Lietuvos kelių direkcijai;

7.5. tvirtina projektuojamų, naujai statomų, rekonstruojamų, modernizuojamų (atnaujinamų), remontuojamų ir eksploatuojamų objektų defektinius ir atliktų darbų aktus, sąmatų skaičiavimus, atliekamų darbų kalkuliacijas, vizuoja finansinius dokumentus;

7.6. kontroliuoja Skyriaus vykdomų viešųjų pirkimų organizavimą, viešųjų pirkimų sutartis;

7.7. kontroliuoja lėšų, gautų objektams valdyti, projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti ir eksploatuoti, panaudojimą;

7.8. racionaliai ir efektyviai naudoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, patikėjimo teise ar panaudos pagrindais valdomą turtą, užtikrina priežiūrą, perduoto (panaudos, nuomos ar kitais pagrindais) turto būklės monitoringą;

7.9. įgyvendina Savivaldybės, valstybės, Europos Sąjungos politiką aplinkos apsaugos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos kokybės valdymo srityje;

7.10. kontroliuoja daugiabučių namų priežiūros administravimą;

7.11. užtikrina ir kontroliuoja aplinkos apsaugos, atliekų tvarkymo, aplinkos kokybės (oro, dirvožemio, vandens) gerinimą ir apsaugą, neigiamo poveikio mažinimo uždavinių įgyvendinimą, aplinkosauginį visuomenės švietimą;

7.12. kontroliuoja kapinių priežiūros administravimą ir priežiūrą;

7.13. dirba komisijose, dalyvauja administraciniuose patikrinimuose, susitikimuose ir posėdžiuose dėl projektų įgyvendinimo;

7.14. teikia siūlymus dėl ES struktūrinių fondų panaudojimo galimybių rajono ūkio, infrastruktūros, transporto plėtros ir tobulinimo srityje, šioms veikloms priskirtų objektų atnaujinimo, remonto ir eksploatavimo, valdymo klausimais;

7.15. atstovauja Savivaldybei institucijose, kai nagrinėjami Skyriaus kompetencijos klausimai;

7.16. rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, teikia pasiūlymus dėl darbuotojų skatinimo ir drausminių nuobaudų jiems skyrimo;

7.17. teikia pasiūlymus dėl skyriaus nuostatų tobulinimo, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų, pareiginių nuostatų keitimo, siekiant įgyvendinti skyriaus veiklos nuostatuose numatytus uždavinius ir funkcijas;

7.18. rengia pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių, raštų ir kitų dokumentų projektus tam, kad užtikrintų priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą;

7.19. užtikrina Skyriui pavestų administracinių paslaugų teikimą ir administracinės naštos mažinimą;

7.20. nesant Skyriaus vedėjo pavaduotojo, atlieka jo funkcijas;

7.21. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Miestas: Kupiškis
Kreiptis: Vytauto g.2, (8459)35513, snieguole.vairiene@kupiskis.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie Kupiškio rajono savivaldybės administracija  Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos kino centro prie

Kultūros ministerijos direktoriaus

2012 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. P-24

(2018 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. P-22 redakcija)

FILMŲ SKLAIDOS, INFORMACIJOS IR PAVELDO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas;

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti centro veiklą kino paveldo srityje, koordinuoti filmų restauravimo ir skaitmeninimo darbus, rūpintis kino paveldo prieinamumu rodymo ir edukacijos kino srityje tikslais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje - kino paveldo kaupimo, skaitmeninimo, restauravimo, platinimo ir pristatymo visuomenei - srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kultūros paveldo ar archyvų srityje;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kino bei audiovizualinio sektoriaus klausimus, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos bei Europos Sąjungos šalių audiovizualinio sektoriaus politika ir institucijų veikla;

6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos bei Europos Sąjungos politika archyvų ir kino paveldo srityje;

6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

6.7. išmanyti raštvedybos taisykles;

6.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.9 mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo B2 lygiu;

6.10. gebėti bendrauti, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

7.1. organizuoja bendradarbiavimą su kitų šalių kino paveldo apsaugos institucijomis ir įstaigomis siekiant, kad Lietuvos kino paveldas, saugomas jose, papildytų šalies archyvų ir centro sukauptus fondus;

7.2. pagal kompetenciją vykdo finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą;
7.3. koordinuoja centro restauruojamų kino filmų bei susijusios medžiagos kaupimą ir prieinamumą visuomenei;

7.4. administruoja leidimų naudoti filmus, kurių teisėmis disponuoja centras, išdavimą;

7.5. koordinuoja filmų restauravimo ir skaitmeninimo projektus;

7.6. pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su audiovizualinio sektoriaus institucijomis, organizacijomis, fondais;

7.7. direktoriaus pavedimu atstovauja centrui kitose institucijose, komisijose, darbo grupėse;
7.8. pagal savo kompetenciją:

7.8.1. organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas, vizitus;

7.8.2. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų raštus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

7.8.3. rengia raštus.

7.9. vykdo kitus Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus vedėjo ir direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti centro strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos kino centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Z. Sierakausko g. 15, 2310762, g.leonaviciene@lkc.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie Lietuvos kino centras  Telšių skyriaus vyr. darbo inspektorius

Pobūdis:TELŠIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO DARBO INSPEKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Telšių skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti darbo įstatymų pažeidimų prevenciją ir kontrolę, siekiant išsaugoti darbuotojų sveikatą, gyvybę ir darbingumą bei užtikrinti darbo garantijas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį teisės srityje;
6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.4. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, nuostatus ir darbo reglamentą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VDI) uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus, Lietuvos Respublikos darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo santykiais, darbuotojų sauga ir sveikata, tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. tikrina, kaip įmonėse laikomasi darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų bei kaip įgyvendinami darbo įstatymai, kaip darbdaviai organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos vidinę kontrolę, darbuotojų profesinės rizikos vertinimą įmonėje, kaip planuojamos ir įgyvendinamos darbo sąlygų gerinimo priemonės, kai šie klausimai susiję su piliečių prašymais ir jų teisėtų interesų tenkinimu;
7.2. įgyvendina Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugos ir sveikatos, kitų norminių teisės aktų bei kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų kontrolės ir jų pažeidimų prevencijos realizavimo politiką, atsižvelgiant į VDI tikslus, uždavinius ir funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, darbo įstatymų vykdymą įmonėse;
7.3. vykdo visas kitas darbo inspektoriaus funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymu, nuostatais ir darbo reglamentu, kitais norminiais teisės aktais, naudojasi visomis darbo inspektoriams suteiktomis teisėmis;
7.4. nustatęs įstatymų ir/ar kitų teisės aktų pažeidimus, užpildo nustatytos formos dokumentus pažeidimų pašalinimui, esant reikalui, surašo nustatytos formos dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja administracinių nusižengimų ir administracines bylas, skiria administracines nuobaudas ir baudas;
7.5. tiria skundus ir pranešimus, užtikrina pareiškėjų konfidencialumą;
7.6. vykdo nelegalaus darbo reiškinių kontrolę;
7.7. konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams bei jų organizacijoms darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo įstatymų vykdymo, kolektyvinių susitarimų ir sutarčių sudarymo klausimais;
7.8. pagal įgaliojimą dalyvauja teismuose;
7.9. sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pastabas ir pasiūlymus darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektams. Atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus juos pakeisti ir/ar papildyti;
7.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė darbo inspekcija
Miestas: Telšiai
Kreiptis: Vilnius, Algirdo g. 19, (85)2139773, raminta.grygaliute@vdi.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie Valstybinė darbo inspekcija  Klaipėdos skyriaus vyr. darbo inspektorius

Pobūdis:

KLAIPĖDOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO DARBO INSPEKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti darbo įstatymų pažeidimų prevenciją ir kontrolę, siekiant išsaugoti darbuotojų sveikatą, gyvybę ir darbingumą bei užtikrinti darbo garantijas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį teisės srityje;
6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.4. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, nuostatus ir darbo reglamentą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VDI) uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus, Lietuvos Respublikos darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo santykiais, darbuotojų sauga ir sveikata, tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. tikrina, kaip įmonėse laikomasi darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų bei kaip įgyvendinami darbo įstatymai, kaip darbdaviai organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos vidinę kontrolę, darbuotojų profesinės rizikos vertinimą įmonėje, kaip planuojamos ir įgyvendinamos darbo sąlygų gerinimo priemonės, kai šie klausimai susiję su piliečių prašymais ir jų teisėtų interesų tenkinimu;
7.2. įgyvendina Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugos ir sveikatos, kitų norminių teisės aktų bei kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų kontrolės ir jų pažeidimų prevencijos realizavimo politiką, atsižvelgiant į VDI tikslus, uždavinius ir funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, darbo įstatymų vykdymą įmonėse;
7.3. vykdo visas kitas darbo inspektoriaus funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymu, nuostatais ir darbo reglamentu, kitais norminiais teisės aktais, naudojasi visomis darbo inspektoriams suteiktomis teisėmis;
7.4. nustatęs įstatymų ir/ar kitų teisės aktų pažeidimus, užpildo nustatytos formos dokumentus pažeidimų pašalinimui, esant reikalui, surašo nustatytos formos dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja administracinių nusižengimų ir administracines bylas, skiria administracines nuobaudas ir baudas;
7.5. tiria skundus ir pranešimus, užtikrina pareiškėjų konfidencialumą;
7.6. vykdo nelegalaus darbo reiškinių kontrolę;
7.7. konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams bei jų organizacijoms darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo įstatymų vykdymo, kolektyvinių susitarimų ir sutarčių sudarymo klausimais;
7.8. pagal įgaliojimą dalyvauja teismuose;
7.9. sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pastabas ir pasiūlymus darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektams. Atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus juos pakeisti ir/ar papildyti;
7.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė darbo inspekcija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Vilnius, Algirdo g. 19, (85)2139773, raminta.grygaliute@vdi.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie Valstybinė darbo inspekcija  Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus patarėjas

Pobūdis:

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus (toliau - skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga užtikrinti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalėjimų departamentas) ir jam pavaldžių įstaigų žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijų vykdymą, struktūros koordinavimą, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, įgyvendinti, kontroliuoti ir planuoti bausmių vykdymo sistemos darbuotojų mokymo procesą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - žmogiškųjų išteklių valdymo ir specialiosios veiklos srities - mokymų ir tarnybos bausmių vykdymo sistemoje organizavimo, socialinės partnerystės įgyvendinimo - funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, socialinių mokslų studijų srities teisės krypties magistro kvalifikacinį laipsnį;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį personalo valdymo ar žmogiškųjų išteklių vadybos srityje;

6.3. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis, teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, bausmių vykdymą, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklą;

6.4. išmanyti Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles; tarnybinio protokolo reikalavimus;

6.5. gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;

6.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti teisės aktų projektus ir teikti išvadas parengtiems teisės aktų projektams;

6.7. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Office" programiniu paketu;

6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO

FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. koordinuoja socialinės partnerystės įgyvendinimą Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose, užtikrina bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;

7.2. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus arba dalyvauja juos rengiant, užtikrindamas Kalėjimų departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimą;

7.3. vertina, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų projektų, susijusių su žmogiškųjų išteklių valdymu, siekiant užtikrinti, kad pateikti derinti teisės aktai nepažeistų Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų personalo teisėtų interesų ir socialinių garantijų;

7.4. pagal kompetenciją atstovauja Kalėjimų departamentui kitose institucijose ir darbo grupėse;

7.5. organizuoja ir koordinuoja pataisos pareigūnų profesinį mokymą ir įgytų kompetencijų vertinimą;

7.6. nustato Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų personalo mokymo prioritetus einamiems metams, užtikrindamas reikalingų profesinių kompetencijų įgijimą ar tobulinimą;

7.7. kartu su kitais Kalėjimų departamento administracijos padaliniais atlieka Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų administracijos padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę, pagal kompetenciją teikia skyriaus vedėjui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo,

7.8. dalyvauja rengiant tipinius pataisos pareigūnų pareigybių normatyvus ir kontroliuoja jų laikymąsi Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose;

7.9. rengia įsakymų dėl Kalėjimų departamento pareigybių sąrašų, dėl Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų struktūros patvirtinimo projektus, teikia išvadas dėl Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų pareigybių sąrašų projektų;

7.10. atlieka personalo sudėties analizę, rengia metinius Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pataisos pareigūnų pareigybių poreikio planus, užtikrindamas tinkamą pataisos pareigūnų atrankų ir priėmimo į pataisos pareigūnų švietimo įstaigą planavimą, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl personalo sudėties ir komplektavimo;

7.11. vertina Kalėjimų departamento direktoriaus skiriamų į pareigas darbuotojų pareigybių aprašymų projektus, pagal kompetenciją teikia skyriaus vedėjui siūlymus, siekdamas užtikrinti pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos nuostatų įgyvendinimą;

7.12. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojams žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais;

7.13. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, taip pat atsakymus į asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą pagal kompetenciją;

7.14. pagal kompetenciją dalyvauja vykdant Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų veiklos stebėseną ir kontrolę bei įstaigų vadovų metinių užduočių vykdymo kontrolę, užtikrindamas skyriui pavestų uždavinių tinkamą įgyvendinimą;

7.15. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ar darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ar darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;

7.16. kai laikinai nėra skyriaus vedėjo (atostogos, komandiruotė, liga ir kiti atvejai), vykdo jo funkcijas;

7.17. vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Kalėjimų departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 928 € (su mokesčiais)
Įmonė: Kalėjimų departamentas prie TM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. Sapiegos g. 1, 852719003, kaldep@kaldep.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie Kalėjimų departamentas prie TM  Agrochemijos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2012 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1T-442
(Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2018 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 26T-11
redakcija)


AGROCHEMIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Agrochemijos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausias specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 425.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir užtikrinti valstybinę augalų apsaugos produktų (toliau - AAP) ir trąšų veiklos priežiūrą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse: AAP įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo ir tiekimo rinkai priežiūros bei trąšų priežiūros.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities žemės ūkio, žemės ūkio mokslų, miškininkystės, biologijos, botanikos, agronomijos, ekologijos ir aplinkotyros, studijų krypties arba fizinių mokslų studijų srities chemijos, biochemijos, aplinkotyros studijų krypties, socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties, arba technologijos mokslų studijų srities mechanikos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą.
6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Augalininkystės tarnyba) įsakymais, nuostatais, darbo reglamentu ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Augalininkystės tarnybos veikla bei išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
6.3. Išmanyti žemdirbystės ir AAP bei trąšų naudojimo pagrindus, būti susipažinusiam su augalų apsaugos, ir trąšų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
6.4. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
6.5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
6.6. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
6.7. Žinoti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Teikia metodinę pagalbą tarnybos regioninių skyrių specialistams, atliekantiems ūkio subjektų priežiūrą AAP įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai ir trąšų naudojimo srityse bei kitais susijusiais klausimais.
7.2. Metodiškai prižiūri regioninių skyrių specialistų, atliekančių ūkio subjektų priežiūrą AAP vežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai ir trąšų priežiūros srityse, veiklą (tikrina jų pildomus patikrinimų aktus, klausimynus, ATP protokolus, nutarimus, administracinius nurodymus, tvarkomas bylas ir kitus dokumentus), rengia ataskaitas, apibendrinimus, pranešimus interneto tinklapiui ir žiniasklaidai.
7.3. Pagal poreikį vykdo veiklą susijusią su apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos registravimu ir techninių apžiūrų sistemos administravimu bei priežiūra.
7.4. Pagal kompetenciją ir poreikį, atlieka ūkio subjektų patikrinimus ir taiko jiems administracinio poveikio priemones teisės aktų nustatyta tvarka.
7.5. Renka AAP ir trąšų priežiūros veiklos duomenis, juos analizuoja, rengia ataskaitas, informaciją, pranešimus ir pan. (skyriui, vadovybei, internetiniam tinklapiui, spaudai ir kt.).
7.6. Vykdo veiklą, susijusią su AAP ir trąšų metinių patikrinimų planų, ataskaitų rengimu, priežiūros veiklos tobulinimu.
7.7. Rengia teisės aktų, raštų, atsakymų į paklausimus, skundus ir kitų dokumentų projektus AAP ir trąšų srityje.
7.8. Konsultuoja ūkio subjektus ir kitus suinteresuotus asmenis AAP ir trąšų srities klausimais.
7.9. Atlieka Leidimų prekiauti augalų apsaugos produktais, Vienkartinių leidimų Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams įvežti iš ne Europos Sąjungos valstybių, Trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonių tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimų išdavimo procedūras.
7.10. Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant kokybės vadybos sistemą tarnyboje.
7.11. Pagal kompetenciją dirba su Augalininkystės tarnybos naudojamomis arba kuriamomis informacinėmis sistemomis, esant poreikiui, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo.
7.12. Pagal kompetenciją dalyvauja projektuose, kituose renginiuose ir pagal poreikį konsultuoja suinteresuotus fizinius ir juridinius asmenis savo kompetencijos srityje.
7.13. Vykdydamas tiesiogines funkcijas vairuoja tarnybinį automobilį.
7.14. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo, tarnybos direktoriaus ir jo pavaduotojo kuruojančio AAP ir trąšų sritį, tarnybinius pavedimus bei užduotis, susijusius su skyriaus veikla.
7.15. Pagal kompetenciją pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių metu ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais, jiems nesant.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė augalininkystės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 4A, 370(5)2722289, info@vatzum.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie Valstybinė augalininkystės tarnyba  Šakynos seniūnijos seniūnas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės direktoriaus

2018 m. kovo 5 d. įsakymu

Nr. AK-96 (4.1)

ŠAKYNOS SENIŪNIJOS SENIŪNO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šakynos seniūnijos seniūnas (toliau - seniūnas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis -” A.

3. Pareigybės kategorija -” 12.

II. PASKIRTIS

4. Šakynos seniūnijos seniūno pareigybės paskirtis - įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo seniūnijai priskirtas funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis - seniūnijos vidaus administravimas.

6. Specialioji veiklos sritis - notarinių veiksmų atlikimas Lietuvos Respublikos notariato įstatyme nustatyta tvarka.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

7.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį bei 1 metų darbo patirtį vidaus administravimo srityje;

7.3. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

7.4. būti gerai susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybių bei seniūnijų veiklą;

7.5. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis;

7.6. mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles ir teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, mokėti kanceliarinę kalbą;

7.7. turėti bendravimo įgūdžių.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

8. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

8.1. organizuoja seniūnijos darbą pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus seniūnijos veiklos nuostatus ir metinį veiklos planą;

8.2. vykdo Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas asignavimų, skirtų seniūnijai, valdytojo funkcijas;

8.3. leidžia įsakymus seniūnijos veiklos klausimais;

8.4. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;

8.5. rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;

8.6. rengia seniūnijos metinį viešųjų pirkimų planą;

8.7. inicijuoja prekių ir paslaugų pirkimą pagal seniūnijos kompetenciją, teikia duomenis Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų planui;

8.8. vykdo einamąją finansų kontrolę pagal seniūnijos kompetenciją;

8.9. kontroliuoja sutarčių ir susitarimų, kuriuos įgyvendina seniūnija, vykdymą bei atsako, kad nustatytais terminais ir teisėtais būdais būtų įvykdyti užsakovo sutartiniai įsipareigojimai;

8.10. sudaro sutartis su asmenimis dėl visuomenei naudingos veiklos atlikimo, dėl savanoriškos veiklos ir yra atsakingas už jų tinkamą įvykdymą;

8.11. Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti ir atlieka seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje esančių kapinių priežiūrą;

8.12. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;

8.13. teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;

8.14. įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių nusižengimų protokolus;

8.15. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;

8.16. nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo seniūnijos teritorijoje ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus;

8.17. teikia Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gyventojams seniūnijos teritorijoje organizavimo ir gerinimo;

8.18. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;

8.19. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl:

8.19.1. kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo;

8.19.2. Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo;

8.19.3. vietinio susisiekimo transporto organizavimo;

8.19.4. Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros;

8.19.5. Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl Savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų Savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir Savivaldybės veiklos plano projektų;

8.20. šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui;

8.21. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;

8.22. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;

8.23. neviršydamas savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pats juos įgyvendina;

8.24. organizuoja seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka ir mastu:

8.24.1. atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų bei poreikių įvertinimą ir pateikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

8.24.2. pagal kompetenciją vaiko teisių apsaugą ir darbą su socialinės rizikos šeimomis;

8.24.3. vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka kaimo vietovėse namų ūkio knygų tvarkymą;

8.24.4. duomenų, reikalingų Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai, rinkimą ir šiuos duomenis teikia Savivaldybės administracijos direktoriui;

8.24.5. viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

8.24.6. kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

8.24.7. teisės aktų nustatyta tvarka valstybės perduotos funkcijos žemės ūkio srityje įgyvendinimą;

8.24.8. priskirtų registrų tvarkymą ir duomenų teikimą;

8.24.9. gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymą, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytų, taip pat įstatymuose numatytų kitų faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimą seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams;

8.24.10. žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimų apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą registravimą ir duomenų teikimą Savivaldybės administracijos direktoriui;

8.24.11. socialinės paramos teikimą seniūnijos teritorijoje ir duomenų apie išmokų, pašalpų mokėjimo tikslingumą surinkimą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;

8.25. dalyvauja seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka ir mastu:

8.25.1. organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo, o Vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais pati teikia šias paslaugas;

8.25.2. rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;

8.25.3. Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;

8.25.4. organizuojant Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;

8.25.5. organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

8.25.6. organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;

8.25.7. rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;

8.25.8. organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;

8.25.9. kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

8.26. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų ir kitų dokumentų paskelbimą Savivaldybės interneto svetainėje pagal seniūnijos kompetenciją;

8.27. rengia seniūnijos nuostatus, esant poreikiui, rengia jų pakeitimus ar papildymus;

8.28. rengia pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, esant poreikiui, rengia jų pakeitimus ar papildymus;

8.29. vertina seniūnijos valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

8.30. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe;

8.31. pavaduoja seniūnijos seniūno pavaduotoją laikinai jam nesant darbe dėl laikinojo nedarbingumo bei atostogų ir tarnybinių komandiruočių metu;

8.34. vykdo kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ar seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Vilniaus 263, 841596655,, kadrai@siauliuraj.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie Šiaulių rajono savivaldybės administracija  Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriaus patarėjas

Pobūdis:

INFORMACIJOS APDOROJIMO IR STATISTIKOS SKYRIAUS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 15.

II. PASKIRTIS

4. Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriaus (toliau - Skyrius) patarėjo pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą Vidaus reikalų informacinės sistemos, Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos (toliau - IBPS), Nusikalstamų veikų žinybinio registro (toliau - NVŽR), kitų informacinių sistemų, taip pat valstybės ir žinybinių registrų, kurių tvarkytojas yra Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - departamentas), (toliau - vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniai registrai, informacinės sistemos) duomenų tvarkymą, analizę, plėtrą bei oficialiosios statistikos pagal Oficialiosios statistikos darbų programą rengimą.

III.VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - informacinių išteklių valdymo vidaus reikalų srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. turėti 3 metų darbo patirtį baudžiamojo proceso teisės taikymo srityje;

6.3. turėti registrų ir informacinių sistemų duomenų tvarkymo patirtį;

6.4. išmanyti baudžiamuosius įstatymus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, valstybės ir žinybinių registrų, informaciniųsistemų veiklą, kūrimą ir plėtrą, duomenų tvarkymą, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų rengimą;

6.5. išmanyti vidaus reikalų ministro įsakymus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Vidaus reikalų ministerija) administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų administruojamų registrų ir informacinių sistemų duomenų tvarkymą;

6.6. žinoti Windows operacines sistemas, mokėti dirbti su taikomųjų biuro programų paketu Microsoft Office;

6.7. išmanyti bei sugebėti praktiškai taikyti teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;

6.8. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, turėti darbo organizavimo ir planavimo įgūdžių;

6.9. gebėti analitiškai vertinti iškilusias problemas, jas apibendrinti ir rasti geriausią sprendimą;

6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. užtikrina, kad IBPS, NVŽR ir kiti Skyriaus kompetencijai priskirti vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniai registrai, informacinės sistemos būtų tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų veiklą, duomenų tvarkymą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nuostatomis siekiant, kad vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų duomenys bei jų pagrindu rengiamos suvestinės statistinės ataskaitos būtų išsamūs, teisingi;

7.2. vertina ir teikia pastabas ir (ar) išvadas dėl IBPS, NVŽR veiklą reglamentuojančių teisės aktų, vertina jų atitiktį įstatymams ir kitiems teisės aktams;

7.3. pagal Skyriaus kompetenciją inicijuoja, rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių IBPS, NVŽR ir kitų vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų veiklą ir kitus dokumentus, susijusius su jų veikimu, duomenų tvarkymu ir plėtra, projektus;

7.4. pagal departamento kompetenciją dalyvauja rengiant ir derina Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų parengtus jų tvarkomų valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų nuostatų ir specifikacijų projektus, siekiant užtikrinti, kad šių projektų nuostatos atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius, valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų kūrimo ir plėtros reikalavimus;

7.5. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja IBPS, NVŽR plėtros/diegimo darbuose bei priimant eksploatacijai naują IBPS, NVŽR programinę įrangą;

7.6. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl IBPS, NVŽR duomenų tvarkymo optimizavimo, jų taikomosios programinės įrangos modernizavimo;

7.7. konsultuoja IBPS naudotojus IBPS veikimo, duomenų įrašymo į IBPS ir darbo su sistema specifikos klausimais;

7.8. analizuoja IBPS duomenų tvarkymo būklę ir problemas, teikia IBPS naudotojams praktinę bei metodinę pagalbą, apžvalgas bei išvadas apie trūkumus ir daromas klaidas tvarkant duomenis;

7.9. dalyvauja IBPS priežiūros ir plėtros darbo grupės, kitų darbo grupių ir komisijų veikloje, siekiant įgyvendinti grupėms ir komisijoms suformuluotus uždavinius;

7.10. bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis IBPS, NVŽR, kitų vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų duomenų tvarkymo ir nusikalstamų veikų statistinės apskaitos klausimais;

7.11. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant departamento veiklos tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1034 € (su mokesčiais)
Įmonė: Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio 2, 852717177, ird@vrm.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM  Analizės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ANALIZĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Ginklų fondas) Analizės skyriaus (toliau - Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Analizės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Ginklų registro tinkamą funkcionavimą, rengti duomenų perdavimo sutartis bei prižiūrėti Ginklų fondo informacinių technologijų techniką.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - Ginklų registro tvarkyme bei Ginklų fondo informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūroje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su pagrindiniais kompiuterių ir kompiuterinių tinklų darbo principais;

6.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Ginklų fondo veiklą, Ginklų fondo kompetencijai priskirtų klausimų reguliavimą, registrų veiklą, Ginklų registro tvarkymą;
6.4. turėti patirties dirbant su kompiuterių, jų sistemų priežiūra (kompiuterių, serverių, registrų ar kitų panašių sistemų priežiūra, įvairių kompiuterinių programų diegimas, derinimas, kompiuterių remontas);
6.5. žinoti raštvedybos taisykles, mokėti rengti dalykinius raštus ir kitus dokumentus, sklandžiai ir logiškai dėstyti mintis;
6.6. turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, asmens patikimumo pažymėjimą su žyma "Riboto naudojimo", arba atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo"
6.7. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą, savarankiškai ir laiku atlikti užduotis;
6.8. mokėti anglų kalbą ne žemesniu, kaip pažengusio vartotojo B1, lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:
7.1. užtikrina Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių Ginklų registro sudarymą, tvarkymą ir funkcionavimą, įgyvendinimą;
7.2. Ginklų registro nuostatų nustatyta tvarka užtikrina Ginklų registro funkcionavimą: įrašo duomenis į registro kompiuterinę duomenų bazę, juos sistemina, rūpinasi registro duomenų atnaujinimu, taiso pastebėtas klaidas, panaikina nereikalingus duomenis ir apie duomenų ištaisymą ar panaikinimą nustatyta tvarka informuoja duomenų teikėjus ar vartotojus, fiksuoja registro duomenų bazėje duomenų registracijos panaikinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo atnaujinimo faktą, aptarnauja ir techniškai prižiūri Ginklų registro duomenų bazę, tvarko registro duomenų bazės archyvą;
7.3. dalyvauja nagrinėjant pareiškimus, skundus bei pasiūlymus dėl Ginklų registro sudarymo ir funkcionavimo, teikia dėl jų savo išvadas bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
7.4. pagal Ginklų fondui pateiktus fizinių ir juridinių asmenų prašymus rengia pažymų ir raštų (apie fiziniams ir juridiniams asmenims priklausančius ginklus) projektus pagal Ginklų registre turimus duomenis;
7.5. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Ginklų registro tobulinimo ir funkcionavimo;
7.6. vykdo Ginklų fondo sistemų administratoriui priskirtas funkcijas;
7.7. prižiūri Ginklų fondo kompiuterinio tinklo funkcionavimą;
7.8. administruoja Ginklų fondo administracinio pastato bei patalpų praėjimo kontrolės bei video stebėjimo sistemas, fiksuoja telekomunikacinio tinklo techninės ir programinės įrangos sutrikimus, siekdamas užtikrinti patikimą darbą, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl sutrikimų pašalinimo;
7.9. vadovaudamasis Ginklų fondo direktoriaus įsakymais techninėmis priemonėmis organizuoja prieigą prie Ginklų registro, Ginklų fondo naudojamų informacinių sistemų, vykdo prieigos stebėseną bei kontrolę, imasi prevencinių priemonių prieš neteisėtą Ginklų registro, kitų Ginklų fondo naudojamų informacinių sistemų naudojimą, apie pastebėtus pažeidimus informuoja Skyriaus vedėją;
7.10. užtikrina savalaikį serverių duomenų bazėse kaupiamos informacijos išsaugojimą bei atsarginių duomenų kopijų sukūrimą bei saugojimą;
7.11. dalyvauja rengiant techninę dokumentaciją techninės ir programinės įrangos pirkimams (technines užduotis, reikalavimus), teikia pastabas dėl parengtos dokumentacijos, reikalingos šiems pirkimams įvykdyti;
7.12. teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas už savo veiklą pagal jam pavestas funkcijas, dalyvauja rengiant Ginklų fondo veiklos ataskaitas;
7.13. vykdo kitas Skyriaus vedėjo ar Ginklų fondo direktoriaus jam pavestas funkcijas.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsakingas Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Ginklų fondas prie VRM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Linkmenų g. 26, 870663457, info@lgf.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie Ginklų fondas prie VRM  Dažytojai

Pobūdis: Dažytojo darbas paskirtuose objektuose
Reikalavimai: Tinkama darbui kvalifikacija.
Darbštumas, draugiškumas, pareigingumas, supratingumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 950 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budekos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 91-210, 8 657 70966, emilis@budeka.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB "Budekos statyba"  Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Tarnyba) Teisės ir personalo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal kompetenciją vykdyti Tarnybos personalo psichologinį rengimą bei priežiūrą, individualiai konsultuoti Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), teikti skubią psichologinę pagalbą pareigūnams po trauminių įvykių, atlikti psichologinio klimato tyrimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkciją - psichologinę darbuotojų priežiūrą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities, psichologijos krypties išsilavinimą (psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius);

6.2. turėti psichologinio konsultavimo įgūdžių;

6.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Tarnybos veiklą reglamentuojančiais įstatymais ir įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos psichologų sąjungos etikos kodeksu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.5. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

6. 6. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Office" ar kitu jį atitinkančiu programų paketu;

6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše.

V. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vykdo Tarnybos darbuotojų psichologinį konsultavimą asmenybės ir su tarnyba (darbu) susijusių sunkumų įveikimo klausimais;

7.2. vertina psichologinių problemų Tarnyboje prevencijos poreikį;

7.3. teikia metodines rekomendacijas aktualiais Tarnybos darbuotojams psichologinių problemų prevencijos klausimais;

7.4. organizuoja ir vykdo mokymus Tarnybos darbuotojams aktualiais psichologijos klausimais;

7.5. atlieka individualų psichologinį vertinimą ir konsultavimą, kurio metu:

7.5.1. atlieka psichologinį vertinimą psichologinės pagalbos poreikio vertinimo tikslais;

7.5.2. atlieka psichologinį vertinimą teikiamos psichologinės pagalbos veiksmingumo įvertinimo tikslais;

7.6. atlieka pretendentų į laisvas statutinių valstybės tarnautojų pareigas psichologinį vertinimą;

7.7. pagal kompetenciją padeda nustatyti ir įgyvendinti Tarnybos psichologinio mikroklimato gerinimo ir veiklos veiksmingumo didinimo siekius;

7.8. organizuoja ir atlieka psichologinio mikroklimato Tarnybos administracijos padalinių kolektyvuose tyrimus, analizuoja jų rezultatus ir pagal kompetenciją teikia rekomendacijas nustatytoms problemoms spręsti;

7.9. pagal kompetenciją konsultuoja Tarnybos darbuotojus kolektyvo formavimo, konfliktų sprendimo, Tarnybos darbuotojų motyvavimo bei psichologinės gerovės stiprinimo klausimais;

7.10. teikia psichologinę pagalbą Tarnybos darbuotojams po kritinių įvykių;

7.11. organizuoja pareigūnų išleidžiamų į pensiją, dalyvavimą įgyvendinant socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis pagalbos priemones;

7.12. užtikrina darbo su darbuotojais konfidencialumą, siekdamas užtikrinti jų teises ir teisėtus interesus, savo veikloje vadovaujasi psichologo etikos principais;

7.13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su vidaus tarnybos sistemoje dirbančiais ir nepriklausomais psichikos sveikatos specialistais;

7.14. vykdo kitus Tarnybos vadovybės bei Skyriaus vedėjo teisėtus pavedimus pagal savo kompetenciją.

VI. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 2717412, nijole.cironiene@fntt.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba  Projektų - darbų vadovas elektrotechnikos darbams

Pobūdis: Projektų kuravimas;
Vadovavimas darbams objektuose;
Darbų objektuose organizavimas ir kontrolė;
Darbo išteklių bei medžiagų poreikio nustatymas ir kontrolė;
Bendradarbiavimas su užsakovais, sutarčių derinimas;
Reikalingų dokumentų, ataskaitų pildymas.
OBJEKTAI ES ŠALYSE.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas statybos sektoriuje;
Atitinkamas kvalifikacijos atestatas (SPSC);
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Patirtis statybos sektoriuje dirbant užsienio šalyse (ne mažiau 2 metų);
Geras anglų arba vokiečių kalbų mokėjimas (C lygis);
Geri darbų ir laiko planavimo įgūdžiai;
Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hidrostatybos servisas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g. 32, 864811863, personalas@hsg.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB "Hidrostatybos servisas"  Spec. valymo darbuotojai

Pobūdis: Mobiliojoje valymo komandoje reikalingi darbuotojai.
Valymo darbai pagal užsakymus ir suderintų grafiku.(Langų, kilimų, grindų, po statybų valymas)
Apmokome
Reikalavimai: Laiku mokamą darbo užmokestį.
Visas socialines garantijas.
Reikalingas darbo priemones, bei darbo aprangą.
Vairuotojo pažymėjimas - privalumas.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Antagutė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Zujūnai, Buivydiškių g. 118, 861853491, kokybe@antagute.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB "Antagutė"  Maršrutų tikrintojas (sandėliavimas, naktinis darbas)

Pobūdis: -Paruošti prekes išvežimui (sukrauti ant palečių, apvynioti plėvele);
-Išskirstyti paruoštas prekes pagal išvežimo vietas.

Darbo laikas: 21:00 - 06:00 val.
Darbo dienos: VII - V (5 darbo dienos per savaitę).
Darbo vieta: Alšėnų g. 10, Kampiškių k., Kauno r.
Reikalavimai: -Noras dirbti ir užsidirbti;
-Automobilis kelionei į/iš darbo (privalumas).

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic logistic solutions"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Alšėnų g. 10, 863001802, personalas.atranka@bls.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB "Baltic logistic solutions"  Vairuotojas (CE kategorija)

Pobūdis: -plataus vartojimo prekių pristatymas įmonės klientams Lietuvoje;
-prekių išsikrovimas;
-lydinčių dokumentų administravimas.
Reikalavimai: -panašaus darbo patirtis (prekių išvežiojimo, pristatymo);
-vidurinis/ profesinis išsilavinimas;
-CE vairavimo kategorija;
-95 kodas;
-skaitmeninė vairuotojo kortelė.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic logistic solutions"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Alšėnų g. 10, 863001802, personalas.atranka@bls.lt
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB "Baltic logistic solutions"  CNC frezuotojas

Pobūdis: Ieškomas CNC frezuotojas / staklių operatorius darbui su CNC frezavimo centru ir techninių brėžinių apipavidalinimu frezavimui.
Reikalavimai: Echninių brėžinių skaitymas.
Sugebėjimas paruošti brėžinį frezavimui.
Bent minimalus susipažindinimas su autocad, artcam ar kitomis alternatyviomis CNC frezavime naudojamomis programomis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fanerus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60, 8 68 313 709, uab.fanerus@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.21

Atsiliepimai apie UAB "Fanerus"  Tarptautiniu reisu vairuotojas

Pobūdis: - Darbas organizuojamas ratais, Reiso trukmė iki 3-jų savaičių.
- Lankstus darbo grafikas.
- Važiuojama naujomis mašinomis EURO 6/5
- Atsiskaitymas iš karto po reiso;
- Apmokėjimas:
*65 EUR/ diena su ADR
Reikalavimai: - Tarptautinių reisų patirtis 1 metai.
- CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas.
- ADR pažymėjimas- Privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Limoris"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ateities pl. 23, 869994104; 861229795, arturas@limoris.lt
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "Limoris"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Reikalingi pagalbiniai darbininkai, pastatų griovimo srityje.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas.
Be žalingų įpročių (bent jau darbo dienomis)
Darbas nuo 7:00-16:00

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stentus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860230618, info@stentus.lt
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "Stentus"  Auto šaltkavlis

Pobūdis: Lengvųjų automobilių remontas.
Darbo dienomis nuo 09:00-18:00
Reikalavimai: Patirtis
Noras dirbti ir užsidirbti
Sąžiningumas
Kruopštumas
Be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autoservisas Vilniuje"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 7, 861673888, royalautolt@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "Autoservisas Vilniuje"  Padangų montuotojas


Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rytas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/331315?view=3
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "Rytas"  Prekių tikrintojas

Pobūdis: -surinktų užsakymų tikrinimas;
-palaikyti tvarką darbo vietoje.

Darbo vieta: Alšėnų g. 10, Kampiškių k., Kauno r.;
Darbo laikas: 19:00-4:00 val.
Reikalavimai: -kruopštumas, atidumas, greita orientacija;
-automobilis kelionei į/iš darbo (privalumas).

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic logistic solutions"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Alšėnų g. 10, 863001802, personalas.atranka@bls.lt
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "Baltic logistic solutions"  Mini ekskavatoriaus operatorius

Pobūdis: Tranšėjų kasimas
Reikalavimai: Patirtis, atsakingumas.
C kategorija- privalumas

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Holdesa"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: 867377996, info@holdesa.lt
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "Holdesa"  Pakuotojas

Pobūdis: Buitinės chemijos pakavimas Vokietijoje logistikos sandėlyje.
Reikalavimai: Motyvacija darbui;
Vikrumas;
Žalingų įpročių neturėjimas.

Atlyginimas: 1600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Heiga"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kėdainių g. 8a, 868871610, personalas@heiga.lt
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "Heiga"  Pardavimų vadybininkas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EJOT Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/331308?view=3
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "EJOT Baltic"  Sandėlio darbininkas

Pobūdis: Prekių (baldinės plokštės arba furnitūros) priėmimas, sandėliavimas, užsakymų surinkimas, švaros ir tvarkos užtikrinimas sandėlyje.
Reikalavimai: Autokrautuvo vairuotojo pažymėjimas;
Panašaus darbo patirtis;
Bendravimo su klientais patirtis;
Darbštumas, atsakingumas, greita orientacija.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Trukmė"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Garliava, 868652670, info@trukme.lt
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "Trukmė"  Žolės pjovėjas

Pobūdis: Vejos pjovimo darbai su įranga, kiti pagalbiniai darbai, pilnam etatui.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, sąžiningumas. B kategorija privalumas. Galimybė uždirbti papildomai.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros garantas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g. 40, 866365000, eduardas.adamovicius@svarosgarantas.lt
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "Švaros garantas"  Vairuotojas

Pobūdis: Įmonė siūlo darbą vairuotojui ant sunkvežimio su PRIEKABA .(ne tandeminė, su reguliuojama priekine ašimi)
Darbo pobūdis:
Duonos gaminių parvežimas iš gamyklų Tauragėje ir Kaune
Darbo grafikas:
Dvi dirbi,- dvi laisvos . šeštadieniai visada laisvi Gaunasi 12-13 d.d. per mėn.
Atlyginimas atskaičius mokesčius apie .~ 650 eur
Darbo laikas nuo 18,00 iki 3,00 nakties.
Smulkesnė info - telefonu

Atlyginimas: 825 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sniegema"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Artojo 3, 860244014, sniegema.vadibininkas@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "Sniegema"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Vilkikų, puspriekabių bei priekabų remontas:
• Važiuoklės remontas;
• Elektros ir oro sistemų remontas;
• Šaldymo agregatų remontas;
• Padangų montavimas;
• Suvirinimas.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad esate:
• Darbštus, kruopštus, atsakingas bei sąžiningas;
• Darbo patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hanse trailer"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Liepkalnio 200F, 8 612 02822, tomas@htl.lt
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "Hanse trailer"  Krovininio transporto plovėjas

Pobūdis: Vilkikų, puspriekabių bei priekabų vidaus bei išorės plovimas automatiniu bei rankiniu būdu.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad esate:
• Darbštus, kruopštus, atsakingas bei sąžiningas;
• Be žalingų įpročių;
• Darbo patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hanse trailer"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Liepkalnio 200F, 8 612 02822, tomas@htl.lt
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "Hanse trailer"  Nestandartinių korpusinių baldų surinkėjas-gamintojas

Pobūdis: Nestandartinių korpusinių baldų gamyba pagal individualius užsakymus.
Reikalavimai: - patirtis baldų surinkime.
- patirtis baldų gamybos srityje.
- vairuotojo pažymėjimas.
- kruopštumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje.

Atlyginimas nuo 800,00 Eur.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baldaix"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jaunystės g. 11, 8616 70775, contact@baldaix.lt
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "Baldaix"  Dviračiu meistras

Pobūdis: Dviračių remontas ir surinkimas
Reikalavimai: Panaši darbo patirtis.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Meibalt"
Miestas: Klaipėda, Vilnius
Kreiptis: 867189744, klaipeda.dviratistau@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "Meibalt"  Nekilnojamo turto brokeris

Pobūdis: • tarpininkavimo paslaugų teikimas perkant, parduodant ar nuomojant nekilnojamąjį turtą;
• strateginis ir taktinis pardavimų valdymas;
• naujų klientų paieška;
• ryšių su nuolatiniais klientais palaikymas ir jų konsultavimas;
• derybų organizavimas ir vedimas, sutarčių rengimas;
• įmonės paslaugų pristatymas klientams, komercinių pasiūlymų rengimas;
• rinkos ir klientų poreikių analizė.
Reikalavimai: Gali būti be patirties. Svarbiausia noras mokytis ir tobulėti.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "NT tarnyba"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Taikos pr. 88A-506 kab., 863842969, info@nttarnyba.lt
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "NT tarnyba"  Projektų vadovo

Pobūdis: • darbas su esamais įmonės užsakovais;
• komercinių pasiūlymų, sutarčių rengimas;
• užsakymų priežiūra;
• ataskaitų rengimas;
• užsakovų atsiskaitymo kontrolė.
Reikalavimai: REIKALAVIMAI KANDIDATUI (-ei):
• Labai geras Anglų/ Rusų kalbos mokėjimas (žodžiu, raštu), kitų kalbų mokėjimas būtų didelis privalumas;
• Puikūs bendravimo įgūdžiai;
• Taisyklinga lietuvių kalba;
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Excel, MS word);
• Savarankiškumas, organizuotumas, orientacija į rezultatą;
• Aukštasis išsilavinimas.
SIŪLOME:
• Pilnaverčius mokymus;
• Draugišką darbo atmosferą;
• Motyvuojančią darbo užmokesčio sistemą;
• Galimybę atskleisti savo sugebėjimus;

Gyvenimo aprašymą su nuotrauka ir motyvus pagrindžiantį laišką siųskite el. paštu pozicija@pozicija.lt su prierašu "projektų vadovo pareigoms užimti" Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pozicija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju 125, 865512910, pozicija@pozicija.lt
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "Pozicija"  Baldų surinkėjas - montuotojas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Spintų galerija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/331242?view=3
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "Spintų galerija"  Metalo slifuotojo darbas

Pobūdis: Siulome ilgalaiki darba Vokietijoje:
Darbo pobūdis:
Darbas slifuoti metalines details (su "bulgarke","fleksu")
Reikalavimai: Idarbinimas vokietijos įmoneje, visos socialines garantijos:
Reikalavimai:
- fizinė ištvermė, greita orientacija, darbštumas
- sąžiningumas, atsakingumas
- atsakingas požiūris į darbą.
Mes jums siūlome:
- neterminuotą darbo sutartį
- visas darbui reikalingas priemones
- darbą šiuolaikiškoje, patikimoje ir stabilioje kompanijoje
- atlyginima priklausantį nuo Jūsų motyvacijos užsidirbti
- visas socialines garantijas, legalų darbą be jokių įdarbinimo mokesčių
Atlyginimas nuo 9 Eur brutto, ismokus dirbti bei igijus patirties atlyginimas dideja.Apgyvendinimas 150 e. isskaiciuoja is algos. Darbas nuo pirmadienio

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Laured"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: 864128866
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie MB "Laured"  Ekskavatoriaus operatorius

Pobūdis: Darbas brigadoje, ekskavatorininkas
Reikalavimai: Turėti BE arba CE vairuotojo kategorijas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 895 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alduva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolenkso g. 5a, LT-03202 Vilnius, 868564991, feliksas@alduva.lt
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "Alduva"  Autošaltkalvis, kebulininkas

Pobūdis: Darbas su krovininiu transportu, izoterminio kėbulo remontas, poliravimas, išrinkimas, surinkimas,paruošimas dažymui.
Reikalavimai: Pageidautina darbo patirtis, nemokančius apmokome.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Repartas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lentvario g. 7, 8655 53549
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "Repartas"  Autovežio vairuotojas

Pobūdis: Darbas su autovėžiu, Vokietija-Bėlgija komandiruotė trunka nuo 4 iki 6 savaičių.Darbas pas vokiečius,ant linijos,reisai kartojasi. Dar reikalingas 1 vairuotojas trumpiems reisams ratais iki 2 savaičių.

Autovėžiai techniškai tvarkingi Volvo +Kassbohrer 2014-2016 metų.
Papildomai apdraudžiami vairuotojai nuo nelaimingų atcitikimų.

Reikalavimai:
Vairuotojų, turinčių problemų su žalingais įpročiais, turinčių ar turėjusių drausminių nuobaudų, taip pat turinčių kitų problemų su tiesioginio darbo atlikimu - nepriimame.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AP transportas"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 868514225, info@aptransport.lt
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "AP transportas"  Vairuotojas - ekspeditorius

Pobūdis: Pobūdis: Tarptautiniais pervežimais užsiimanti transporto įmonė ieško profesionalių vairuotojų-ekspeditorių, kurie būtų savo srities specialistai.

Darbas Europoje, pervežant krovinius vilkikais su tentinėmis puspriekabėmis. BENELIUX -Vokietija -Prancūzija. Su mūsų nuosavomis puspriekabėmis, be palečių keitimo. Nėra naktinio darbo.
-6 sav. komandiruotė - 3 sav. poilsis.
-66 eur už kiekvieną komandiruotėje praleistą dieną.
Mes jums siūlome:
-pastovų darbą Euro 5 ir Euro 6 vilkikais aprūpintais visomis komunikacijos priemonėmis
-sąžiningai išmokamą atlyginimą
-vairuotojų draudimas įmonės sąskaita nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų darbe
-dienpinigiai yra mokami už kiekvieną komandiruotės dieną
-išvažiuojame ir grįžtame su vilkiku (jokių autobusiukų)
-profesionali transporto vadyba (duodamos iškrovimo ir pakrovimo koordinatės, dirbama nepažeidžiant darbo ir poilsio laiko reikalavimų) .
Reikalavimai: CE kategorija
Patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MMZ trans"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Švepelių g., 869949981, 869949982
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "MMZ trans"  Duomenų administratorius

Pobūdis: Labai didelių informacijos srautų valdymas; Kainoraščių vedimas į programą ir jų registravimas; Prekių kortelių pildymas; Pagalbos teikimas produktų grupės vadovams; Bendravimas su užsienio tiekėjais; Užsakymų rengimas ir jų vykdymo užtikrinimas; Būtina žinoti Excel funkcijas specialisto lygmenyje.
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
Pageidautina tiekimų, produktų valdymo, kainodaros ar panašaus darbo sėkminga patirtis;
Labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (ypač labai geras MS Excel išmanymas būtinas);
Darbas su NAVISION – būtų privalumas;
Geros anglų kalbos žinios, rusų (privalumas);
Analitinis mąstymas, komunikabilumas, kruopštumas, atsakingumas, pareigingumas, planavimas ir organizavimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AD Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 284, 8 61808834, cv@adbaltic.lt
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "AD Baltic"  Aktyvių pardavimų vadybininkas - elektronikos komponentų

Pobūdis: Įmonė "FEK Company" yra viena iš didžiausių elektronikos komponentų distribiutorių, todėl savo klientams galime pasiūlyti prekių iš beveik 1500 gamintojų ir tiekėjų. Įmonė šiuo metu plečiasi ir į savo komandą ieško aktyvių pardavimų vadybininko(-ės).

Aktyvių pardavimų vadybininkas (-ė) (elektronikos komponentų)


Darbo pobūdis:
Aktyvus įmonės atstovaujamų produktų pardavimas esamiems ir naujiems verslo klientams;
Efektyvus bendravimas su klientais, siekiant kurti ir vystyti ilgalaikius bei rezultatyvius tarpusavio santykius;
Pardavimo projektų valdymas, derybų vedimas, komercinių pasiūlymų rengimas;
Naujų produktų, paslaugų pristatymas ir informacijos atnaujinimas klientams;
Nuolatinė kliento pirkimo duomenų analizė, savalaikis reagavimas ir poreikių pildymas.

Reikalavimai: Reikalavimai:
Aukštasis techninis išsilavinimas (privalumas elektronikos, automatikos srityse);
Elektrotechnikos srities prekių bei procesų išmanymas;
Puikūs planavimo, derybiniai, bendravimo įgūdžiai;
Geras anglų ir rusų kalbų mokėjimas (raštu ir žodžiu);
Puikūs organizaciniai, derybiniai ir bendravimo įgūdžiai;
Analitinis mąstymas, iniciatyvumas;
Įžvalgumas, atsakingumas, atvirumas inovacijoms;
Mokėjimas dirbti su pagrindinėmis MS Office programomis;
Nuolatinis noras tobulėti, pozityvumas;
Orientacija į rezultatus;
Vairuotojo pažymėjimas.


Įmonė siūlo:
Įdomų, dinamišką darbą stabiliai veikiančioje tarptautinėje įmonių grupėje;
Motyvuojantį darbo užmokestį ir priedus, priklausančius nuo pasiektų rezultatų;
Tobulėjimo ir savirealizacijos galimybes;
Profesionalų ir draugišką kolektyvą;
Sėkmingam ir efektyviam darbui reikalingas priemones.

Gyvenimo aprašymą ir kreipimosi laišką su pozicijos nuoroda siųskite: personalas@jml-group.lt

Darbo vieta – Savanorių pr. 139B, Vilnius
http://www.fek.lt/ru/


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 749 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "FEK company"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr., 868021211, personalas@jml-group.lt
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "FEK company"  Prekybos automatų aptarnavimo specialistas

Pobūdis: Prekybos automatų bei kavos aparatų aptarnavimas ir priežiūra.
Reikalavimai: -aukštesnysis išsilavinimas;
-komunikabilumas, atsakingumas, sąžiningumas;
-valstybinė kalba;
-vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pardavimo automatai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 131, 865637745, p.sabaliauskas@vending.lt
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "Pardavimo automatai"  Automobilių švaros centro pamainos vadovas

Pobūdis: Ieškome naujo mūsų komandos nario(-ės) naujame švaros centre, esančiame Pilaitės pr. 7, Vilniuje. Darbų pradžia numatoma balandžio mėn. pradžioje.
Darbo pobūdis:
- automobilių švaros centro darbo veiklos užtikrinimas;
- sklandaus ir kokybiško klientų aptarnavimo užtikrinimas;
- darbų organizavimas ir delegavimas;
Mes jums siūlome:
- atsakingą ir įdomų darbą šiuolaikiškoje, patikimoje ir stabilioje kompanijoje;
- jaunatvišką ir draugišką kolektyvą;
- stabilų darbo užmokestį, priedus už pasiektus darbo rezultatus;
- profesinius mokymus bei tobulinimosi galimybes.
Reikalavimai: - geras rusų ir anglų kalbos mokėjimas;
- B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, vairavimo patirtis;
- panašaus darbo patirtis būtų privalumas;
- puikūs organizaciniai įgūdžiai, atsakingumas;
- galimybė dirbti slenkančiu darbo grafiku.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvė pr. 121, 865512230, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Plytelių klojėjas

Pobūdis: įvairaus tipo plytelių klojimo darbai renovuojamų/individualių namų sanitarinėse patalpose.
Reikalavimai: Bent 3 metų plytelių klijavimo patirtis;
galiojantis VCA pažymėjimas ir anglų kalbos žinias vertintume kaip privalumą;
Daugiau informacijos apie darbo pasiūlymą teiraukitės telefonu 861108455 arba el.p. hr@termomontage.lt

Atlyginimas: 2200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Termomontažas"
Miestas: Olandija
Kreiptis: Klaipėda, Minijos g. 169, 861108455, hr@termomontage.lt
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "Termomontažas"  Sandėlio darbuotojas / autokrautuvo vairuotojas

Pobūdis: Vidinis prekių transportavimas iš sandėlio į gamybą, gautų prekių patikra, pozicionavimas sandėlyje, kiti sandėlio darbai
Reikalavimai: • Autokrautuvo iki 3,5 t. vairuotojo pažymėjimas
• Autokrautuvo vairavimo patirtis bent 2 metai (privalumas kraunant negabaritinius krovinius su ilgom šakėm).
• Sandėlio procesų išmanymas
• Pareigingas, atsakingas, darbštus, komunikabilus, atviras naujovėms

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Carlsen Baltic"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Veiverių g. 150, 8 649 37952, info@carlsenbaltic.com
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "Carlsen Baltic"  Psichologinės tarnybos vedėjas

Pobūdis:

PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Psichologinės tarnybos vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2.Pareigybės lygis - A.
3.Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4.Psichologinės tarnybos (toliau - PT) vedėjo pareigybė reikalinga planuoti ir organizuoti PT veiklą, teikti metodinę pagalbą, konsultuoti įstaigos darbuotojus bei suimtuosius (nuteistuosius).

III. VEIKLOS SRITIS

5.Psichologinės tarnybos vedėjas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - psichologinės pagalbos teikimo nuteistiesiems ir suimtiesiems organizavimas bei vykdymas, tiesiogiai su suimtaisiais ir nuteistaisiais dirbančių įstaigos darbuotojų konsultavimas ir metodinės pagalbos teikimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1.turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, psichologijos krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);
6.2.turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo psichologijos srityje patirtį;
6.3.būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymą, dokumentų rengimą, įforminimą bei apskaitą bei pedagogikos, psichologijos ir valdymo etikos pagrindais;
6.4.žinoti Lietuvos Psichologų sąjungos priimtų Profesinės psichologų etikos bei Standartizuoto psichologinio įvertinimo metodikų reglamento reikalavimus;
6.5.Atitikti karjeros valstybės tarnautojams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute nustatytus reikalavimus;
6.6.mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis).

V. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.Siekiant tinkamai organizuoti PT veiklą:
7.1. Rengti įstaigos darbo reglamente numatytus PT veiklos planus, teikti pasiūlymus į įstaigos pagrindinių priemonių planą, ruošti ataskaitas apie jų vykdymą.
7.2.Supažindinti tarnybos darbuotojus su PT veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, jų pakeitimais ir papildymais.
7.3.Pildyti PT darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
8.Siekiant įgyvendinti pagrindinius PT uždavinius:
8.1.Analizuoti informaciją apie suimtųjų (nuteistųjų) psichologines problemas, įstaigos psichologinio klimato tendencijas, rinkti statistinius duomenis, analizuoti jų dinamiką, teikti reikalingą informaciją direktoriaus pavaduotojui pagal priskirtą veiklos sritį, Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei kitoms įstaigoms bei institucijoms pagal poreikį.
8.2.Tirti įstaigoje vykdomų suimtiesiems (nuteistiesiems) taikomų psichologinių programų poveikį, rengti apklausas psichologinių programų teikimo tobulinimo tikslais.
8.3.Ruošti rekomendacijas dėl greito ir kvalifikuoto psichologinių problemų, kylančių tarp suimtųjų (nuteistųjų), sprendimo.
8.4.Užtikrinti tik moksliniais tyrimais pagrįstų metodikų naudojimą Psichologinės tarnybos pareigūnų darbe.
8.5.Teikti rekomendacijas Šiaulių TI administracijai nustatant individualių pataisos ir socialinės reabilitacijos priemonių taikymo poreikį suimtiesiems ir nuteistiesiems.
8.6.Organizuoti ir vykdyti reabilitacines bei prevencijos programas tikslinėms nuteistųjų grupėms.
8.7.Rengti prevencines programas, teikti pasiūlymus pataisos ir psichologinių programų sudarymui bei tobulinimui.
8.8.Konsultuoti suimtuosius (nuteistuosius) bei įstaigos darbuotojus.
8.9.Konsultavimo metu, atliekant švietėjišką veiklą, skatinti suimtuosius ir nuteistuosius laikytis vidaus tvarkos taisyklių.
8.10.Dirbant su suimtaisiais ir nuteistaisiais, turinčiais psichikos sutrikimų, bendradarbiauti su Sveikatos priežiūros tarnyba.
9.Pagal savo kompetenciją nagrinėti suimtųjų (nuteistųjų) bei kitų asmenų pasiūlymus, prašymus ir skundus, rengti atsakymų projektus.
10.Teikti pasiūlymus įstaigos vadovybei dėl PT veiklos tobulinimo.
11.Pagal kompetenciją dalyvauti komisijų, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe, PT pasitarimuose.
12.Siekiant įstaigos strateginių tikslų, vykdyti kitus su užimamomis pareigomis susijusius nenuolatinio pobūdžio įstaigos direktoriaus ir jo pavaduotojo pagal priskirtą veiklos sritį įsakymus bei nurodymus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

13.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus pavaduotojui pagal priskirtą veiklos sritį.

Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Šiaulių tardymo izoliatorius
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Trakų g. 10, (841)430921, administracija@siauliuti.lt
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie Šiaulių tardymo izoliatorius  Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

2017 m. lapkričio 24 d.

įsakymu Nr.1-426

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUSVYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. paskirtis

4. Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti rengti teisės aktų projektus bei vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus, nagrinėti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skundus ir pareiškimus, prižiūrėti skundų ir pareiškimų nagrinėjimą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - departamentas) pavaldžiose įstaigose, vertinti išvadų objektyvumą bei teisingumą, departamento vadovybės pavedimu rengti medžiagą ikiteisminio tyrimo įstaigoms, pateikti pretenzijas, ieškinius.

III. veiklos sritYs

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos srities - teisės bei specialiosios srities - viešojo saugumo.

IV. SPECIALūs REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties.

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1metų teisinio darbo patirtį;

6.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti tarptautinius teisės aktus, Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir vidaus tarnybą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, darbo organizavimą, priešgaisrinę ir civilinę saugą, viešuosius pirkimus, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, administracinių, baudžiamųjų, darbo ir civilinių teisinių santykių reguliavimą;

6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti teisinę informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;

6.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.7. gebėti analizuoti, savarankiškai spręsti problemas ir priimti sprendimus;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

6.9. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, darbo organizavimą, priešgaisrinę ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

7.2. Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pavedimu rengia medžiagą ikiteisminio tyrimo įstaigoms, pateikia pretenzijas, ieškinius;

7.3. atstovauja valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos interesams visų instancijų teismuose, kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose, įstaigose, įmonėse organizacijose, tarptautinėse organizacijose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai;

7.4. rengia departamento sudaromų civilinių sandorių projektus, vertina Teisės ir personalo skyriui pateiktų civilinių sandorių projektų teisėtumą;

7.5. nagrinėja valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skundus ir pareiškimus, prižiūri skundų ir pareiškimų nagrinėjimą departamentui pavaldžiose įstaigose, vertina išvadų objektyvumą bei teisingumą;

7.6. konsultuoja departamento bei jam pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus darbe iškylančiais teisiniais klausimais;

7.7. pagal kompetenciją dalyvauja departamento sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

7.8. vertina, ar Teisės ir personalo skyriui pateiktieji teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, Europos Sąjungos teisės aktus ir juridinės technikos reikalavimus, Teisės skyriaus vedėjui pavedus juos vizuoja;

7.9. vertina viešųjų pirkimų dokumentų atitikimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems teisės aktams, kurie reglamentuoja viešųjų pirkimų procedūrų atlikimo tvarką;

7.10. kaupia informaciją viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo klausimais bei sistemina informaciją apie viešųjų pirkimų reglamentavimą bei viešųjų pirkimų praktiką Lietuvoje ir Europos Sąjungoje;

7.11. pagal savo kompetenciją vykdo kitus departamento vadovybės ir Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant departamento strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo pavaldumas

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Teisės ir personalo skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2716872, alvyra.petruskeviciene@vpgt.lt
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM  Vandenų politikos skyriaus vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2017 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-539
(2018 m. kovo 7 įsakymo Nr. D1-170
redakcija)

VANDENŲ IR ŽEMĖS GELMIŲ DEPARTAMENTO
VANDENŲ POLITIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vandenų ir žemės gelmių departamento Vandenų politikos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.


II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Vandenų ir žemės gelmių departamento (toliau - Departamento) Vandenų politikos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga formuoti vandens išteklių apsaugos ir Baltijos jūros aplinkos apsaugos politiką, kurti jūrinės aplinkos naudojimo ir apsaugos teisinę bazę, ilgalaikes tikslines programas, spręsti svarbiausius jūrinės aplinkos apsaugos ir naudojimo klausimus, koordinuoti Europos Sąjungos (toliau - ES) reikalavimų ir Lietuvos Respublikos (toliau - LR) tarptautinių įsipareigojimų jūros aplinkos apsaugos srityje įgyvendinimą.


IIISKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - vandens išteklių apsaugos, Baltijos jūros aplinkos apsaugos.


IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties; fizinių mokslų studijų srities geografijos krypties; socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
6.4. būti susipažinęs su LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais nacionaliniais ir ES teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais vandens išteklių apsaugą, Baltijos jūros vidaus vandenų, teritorinės jūros ir išskirtinės ekonominės zonos aplinkos apsaugą ir naudojimą, taip pat teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
6.5. būti susipažinęs su LR ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais ES struktūrinės paramos panaudojimą;
6.6. būti susipažinęs su LR pozicijų dėl ES teisės aktų projektų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
6.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas ir pasiūlymus;
6.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
6.9. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia, dalyvauja rengiant LR įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus vandens išteklių apsaugos, Baltijos jūros aplinkos apsaugos, teritorinės jūros ir išskirtinės ekonominės zonos aplinkos apsaugos ir naudojimo reglamentavimo klausimais ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
7.2. nustatytąja tvarka analizuoja kitų institucijų rengiamus su vandens išteklių apsauga, Baltijos jūros aplinkos apsauga susijusius teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
7.3. pagal nustatytas veiklos sritis bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtomis įstaigomis Baltijos jūros aplinkos apsaugos, teritorinės jūros ir išskirtinės ekonominės zonos apsaugos ir panaudojimo klausimais;
7.4. nagrinėja LR Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės pavedimuose, kitų valstybės institucijų, piliečių ir organizacijų prašymuose pateiktas problemas jūros aplinkos apsaugos klausimais, teikia siūlymus dėl šių problemų sprendimo Skyriaus vedėjui ir Departamento direktoriui;
7.5. rengia, dalyvauja rengiant valstybines jūros aplinkos apsaugos programas ir strateginius dokumentus;
7.6. nustatytąja tvarka dalyvauja Helsinkio komisijos, kitų tarptautinių organizacijų darbe, koordinuoja tarpvalstybinių įsipareigojimų jūros aplinkos apsaugos srityje įgyvendinimą;
7.7. dalyvauja planuojant valstybės, ES struktūrinės ir kitų tarptautinių finansinių instrumentų paramos, skirtos Baltijos jūros aplinkos apsaugai, teritorinei jūros ir išskirtinei ekonominei zonai finansuoti, poreikį ir panaudojimą;
7.8. dalyvauja įgyvendinant Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programas;
7.9. nustatytąja tvarka bendradarbiauja su LR Seimo, Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, Lietuvos nuolatinės atstovybės ES, Europos Komisijos, ES Tarybos generalinio sekretoriato, pirmininkaujančios ES šalies institucijų atsakingais pareigūnais vandens išteklių apsaugos ir jūros aplinkos apsaugos klausimais;
7.10. nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose;
7.11. organizuoja geros jūros aplinkos būklės savybių nustatymo, jūros aplinkos apsaugos tikslų ir jų rodiklių, priemonių gerai aplinkos būklei pasiekti ir/ar išlaikyti nustatymą, koordinuoja jų įgyvendinimą;
7.12. pagal nustatytas veiklos sritis dalyvauja rengiant ir įgyvendinant integruotos jūrų politikos koordinavimo sistemą Lietuvoje;
7.13. organizuoja, dalyvauja organizuojant pasitarimus, seminarus jūros aplinkos apsaugos klausimais;
7.14. pagal nustatytas veiklos sritis dalyvauja projektų dėl jūros aplinkos apsaugos planavime ir įgyvendinime;
7.15. rengia, dalyvauja rengiant jūros aplinkos apsaugos ir naudojimo kontrolės tvarką, teikia pasiūlymus dėl Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir monitoringo programų;
7.16. rengia, dalyvauja rengiant LR pozicijas dėl ES teisės aktų projektų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių jūros aplinkos ir vandens išteklių apsaugą;
7.17. planuoja, dalyvauja planuojant jūros aplinkos ir vandens išteklių apsaugą reglamentuojančių ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo priemones ir užduotis, koordinuoja jų įgyvendinimą, teikia informaciją Skyriaus vedėjui ir Departamento direktoriui;
7.18. pagal nustatytas veiklos sritis koordinuoja ataskaitų apie jūros aplinkos apsaugą rengimą ir teikimą ES ir tarptautinėms institucijoms;
7.19. užtikrina informacijos skelbimą ministerijos interneto tinklalapyje Skyriaus kompetencijos srityse;
7.20. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui Skyriaus veiklos gerinimo klausimais;
7.21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Aplinkos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 870663563, indre.mazeikiene@am.lt
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie Aplinkos ministerija  Audito komiteto biuro Padėjėjas (pakaitinis)

Pobūdis:

AUDITO KOMITETO BIURO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Audito komiteto biuro padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Audito komiteto (toliau - Komitetas) biuro (toliau - Biuras) padėjėjo pareigybė reikalinga padėti organizuoti Lietuvos Respublikos Seimo statute (toliau - Seimo statutas) apibrėžtą Komiteto veiklą Lietuvos Respublikos Seimo (toliau - Seimas) teisės aktų leidybos, parlamentinės kontrolės srityse.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka bendrosios veiklos srities funkcijas - dokumentų valdymo, viešųjų ryšių ir specialiosios veiklos srities funkcijas - teisės aktų leidybos, parlamentinės kontrolės proceso aptarnavimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti 1 metų darbo patirtį susirinkimų, posėdžių, susitikimų ir kitų renginių organizavimo srityje;
6.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
6.4. būti gerai susipažinusiam su Seimo statutu, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostatais, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos reglamentu;
6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.7. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.8. mokėti naudotis šiomis kompiuterio programomis: teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių, pateikčių rengimo ir pristatymo, elektroninio pašto; mokėti naudotis interneto paslaugomis, kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valstybės ir Europos Sąjungos institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais;
6.9. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;
6.10. būti iniciatyviam, atsakingam, gebėti bendrauti ir dirbti komandoje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. siekdamas padėti užtikrinti, kad būtų operatyviai ir sklandžiai svarstomi Seimo statute išvardyti Komiteto kompetencijai priklausantys klausimai, teikiamos išvados, atliekamos kitos Seimo pavestos užduotys, suderinęs su Biuro vedėju:
7.1.1. padeda organizuoti ir rengti Komiteto posėdžius, klausymus, susitikimus, konferencijas, seminarus, padeda rengti jiems reikalingą medžiagą;
7.1.2. dalyvauja Komiteto posėdžiuose, svarstymuose ir klausymuose, juos protokoluoja, rengia protokolinius sprendimus, protokolų išrašus bei kitus Komiteto dokumentus, tvarko rašytinius posėdžių protokolus ir posėdžių garso įrašus;
7.1.3. padeda organizuoti parlamentinę kontrolę Komitete: praneša apie pasiūlymus ir sprendimus atitinkamoms institucijoms, administruoja parlamentinės kontrolės priemones Parlamentinės kontrolės informacinėje sistemoje (PARKIS), atlieka numatytų priemonių įgyvendinimo stebėseną;
7.1.4. pagal kompetenciją rengia atsakymų į gautus asmenų prašymus ir skundus bei valstybės institucijų ir kitų įstaigų raštus projektus;
7.1.5. prireikus Biuro vedėjo pavedimu padeda įgyvendinti Biuro patarėjams pavestas funkcijas: padeda atlikti teisės aktų analizę, rengti teisės aktų projektus ir kitas pavestas funkcijas;
7.2. siekdamas prisidėti prie Komiteto veiklos tinkamo organizavimo ir atsiskaitymo Seimui, rengia Komiteto veiklos ataskaitų projektus, laiku ir kvalifikuotai atlieka Biuro vedėjo pavedimus, teikia pasiūlymus Biuro vedėjui dėl Komiteto darbo planų ir posėdžių darbotvarkių projektų, apibendrina Komiteto veiklą sesijų metu, rengia Komiteto ataskaitų projektus;
7.3. siekdamas, kad visuomenė būtų laiku informuota apie Komiteto darbą, tvarko Komiteto informaciją, skelbiamą Seimo interneto svetainėje, nustatyta tvarka rengia ir teikia pranešimus Informacijos ir komunikacijos departamentui, teikia informaciją atitinkamiems Seimo padaliniams apie Komitete svarstytus klausimus;
7.4. siekdamas padėti užtikrinti tinkamą dokumentų apskaitą ir saugojimą, tvarko Komiteto dokumentus, nustatyta tvarka teikia bylas archyviniam saugojimui;
7.5. siekdamas padėti užtikrinti tinkamą darbo laiko apskaitą, pildo Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
7.6. atlieka kitas su Biuro veikla susijusias funkcijas ir Biuro vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Biuro vedėjui.Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Seimo kanceliarija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2396227, inga.liekiene@lrs.lt
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie Seimo kanceliarija  Stalius-staklininkas

Pobūdis: Gaminame nestandartinius korpusinius baldus, skubiai ieškome dar vieno komandos nario. Pagrindinis darbas pjauti ir kantuoti LMDP detales.
Reikalavimai: Didelis privalumas tokio darbo patirtis, gebėjimas skaityti brėžinius, surinkti nesudėtingų konstrukcijų baldus. Pirmenybę teikiame turintiems patirties, motyvuotėms, be žalingų įpročių ir atsakingiems asmenims.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tvilis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Meistrų 11, 865979690
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "Tvilis"  Sandėlininkas

Pobūdis: - Prekių (Žurnalai, knygos) priėmimas /išdavimas ir procesų organizavimas;
- Sandėlio tvarkos palaikymas;
- Krovos darbai (ir elektriniu krautuvu, neturintiems krautuvo teisių – siunčiame apmokymams);
- Sandėlio personalo darbo organizavimas ir koordinavimas pamainos metu;
- Darbo laikas kintantis, kas antrą savaitę nuo 8 iki 17 val., kas antrą - nuo 13 iki 21 val.
- Darbo tvarkos sandėlio teritorijoje užtikrinimas.
Reikalavimai: - Sugebėjimas individualiai organizuoti ir planuoti savo ir komandos darbą;
- Sąžiningumas, greita reakcija ir orientacija;
- Panašaus darbo patirtis;
- Darbo procesų sandėlyje išmanymas;
Gyvenimo aprašymus, su prierašu Sandėlininkas prašome siųskite elektroninio pašto adresu: ramunas@medipresa.lt

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Medipresa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60, ramunas@medipresa.lt
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "Medipresa"  Pardavėjas - konsultantas

Pobūdis: Esi lengvai bendraujantis? Megsti nuolatos tobulėti? Esi atsakingas, kūrybiškas bei darbštus? Šis darbo pasiūlymas kaip tik tau!
15 metų Lietuvoje sėkmingai dirbančiai, bei savo veiklą plečiančiai įmonei UAB "TOPCOLOR" reikalingas pardavėjas konsultantas, su perspektyva tapti pardavimų vadybininku.
Įmonė siūlo visas socialines garantijas, pagal kvalifikaciją didėjantį atlyginimą, darbas draugiškame kolektyve, galimybę tobulėti.
Darbo pobūdis:
• Darbas su esamais klientais;
• Naujų klientų paieška;
• Saskaitų išrašymas, klientų konsultavimas.
• Darbas komandoje.

Atlyginimas priklauso nuo kvalifikacijos bei darbo rezultatų.
Reikalavimai: Reikalavimai:
• Anglų kalbos pagrindai;
• Vairuotojo pažymėjimas B kategorija;
• Pozityvus mąstymas;
• Atsakingumas

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Topcolor"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Neries krantinė 16, 861878721, nerijus@topcolor.lt
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie UAB "Topcolor"  Lengvųjų automobilių ratų montuotojas

Pobūdis: Lengvųjų automobilių bei mikroautobusų padangų montavimas, ratų balansavimas.Atlygis pagal padarytą darbą. Darbas pavasariniam padangų montavimo sezonui (apie 1,5mėn)
Reikalavimai: Analogiško darbo patirtis nuo 1metų, kruopštumas, sąžiningumas, gebėjimas savarankiškai dirbti, tvarkingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Automobilio bičiulis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: A. Šociko g. 20, 861630008, info@automobiliobiciulis.lt
Skelbimo data: 2018.03.20

Atsiliepimai apie MB "Automobilio bičiulis"  Pardavimų vadybininkė rusų kalba

Pobūdis: • Darbas su esamais ir potencialiais klientais, naujų klientų paieška;
• Bendravimas su klientais (telefonu ir elektroniniu paštu rusų kalba);
• Pagalba įmonės vadovui ir darbuotojams;
• Tvarkyti informaciją apie prekes duomenų bazėje;
• Spręsti kitas kasdienes užduotis, iš kurių svarbiausia – pardavimai;
• Atstovauti įmonę parodose, kongresuose.
Reikalavimai: • Atsakingumas, komunikabilumas, sąžiningumas;
• Mokėjimas savarankiškai planuoti savo darbą ir siekti tikslo komandoje;
• Susitelkimas į pelningą veiklą, siekiant naudos įmonei ir sau;
• Mokėti rusų kalbą (būtinas kalbėjimas, rašymas);
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• Vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mesoderma"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vytauto pr. 60, 861437391, office@mesoderma.eu
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie UAB "Mesoderma"  Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų meistras

Pobūdis: Kurojamų komercinių pastatų vėdinimo ir kondicionavimo sistemų priežiūrą, jų automatikos, elektronikos gedimų šalinimas.
Reikalavimai: Bus įgijęs techninį išsilavinimą (šaldymo, vėdinimo įrangos remontininko, elektriko ar. kt. specialybę)
Turės galiojantį vairuotojo pažymėjimą;
vairuos automobilį ir galės naudoti savaji darbo metu;
bus savarankiškas, darbštus

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Omelon"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gerosios Vilties g. 6A, 862131114, info@omelon.lt
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie UAB "Omelon"  Plačiaformatės spaudos operatorius


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Parazitas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/331163?view=3
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie UAB "Parazitas"  Elektrikas

Pobūdis: Vidaus elektros instaliacijos silpnų srovių montavimas.

Garantuojame kvalifikaciją ir darbo rezultatus atitinkanti atlyginimą.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis.
Atsakingas požiūris į darbą

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Augiesa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities g. 10, 867815881, info@augiesa.lt
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie UAB "Augiesa"  Mėsininkas

Pobūdis: Specializuotai mėsos parduotuvei reikalingas mėsininkas
Reikalavimai: žinoti, kaip išpjaustyti jautieną;
nusimanyti, kaip išpjaustyti geriausius kepsnius;
žinoti, ką galima pagaminti iš kiekvienos jautienos gabalėlio;
mylėti tai, ką darai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tartaras"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanorių prospektas, info@tar-tar.lt
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie UAB "Tartaras"  Traktoristas/statybininkas

Reikalavimai: Ieškomas darbiningas ilgalaikiui darbui Anglijoje.

Reikalavimai: turi turėti patirties darbo srityje, būtų gerai, kad užsienyje. Minimali anglų kalba.

Gyvenimoji vieta parūpinama. Atlyginimas priklauso nuo darbo patirties.

Daugiau informacijos klauskite telefonu arba el.paštu.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: Eastern heat & power Ltd
Miestas: Didžioji Britanija
Kreiptis: Suffolk, Theberton Hall Farm, Theberton, Leiston, 07833731831, admin@wardfarming.com
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie Eastern heat & power Ltd  Statybos darbų vadovas


Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ES8"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/331145?view=3
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie UAB "ES8"  Virėja, virėjo padėjėja


Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eurokornus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/331148?view=3
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie UAB "Eurokornus"  Interneto reklamos pardavėjas

Pobūdis: Kompleksinių interneto reklamos kampanijų, turinio marketingo produktų ir kampanijų pardavimas.

IKS portalų grupė vystanti specializuotus portalus asa.lt, anonsas.lt, agrozinios.lt, visasverslas.lt sukūrė efektyvias internetinės reklamos technologijas. Pasinaudodami savo portalų galimybėmis mes galime savo klientus greitai iškelti į pirmus google paieškos rezultatus, efektyviai įtakoti pirkėjus veiksmui. Sužinoję lankytojo poreikį vėliau jį gaudome naudodami retargetingo įrankius. Dirbdami su mumis turėsite gerokai daugiau galimybių sudominti klientą nei su kitais internetinės reklamos įrankiais ir metodais.

Dirbsime laisvos samdos principu, galite dirbti dalį dienos ir iš bet kokios pasaulio vietos. Turima debesinė CRM ir TVS leidžia patogiai susikurti nuotolinę darbo vietą.

Esame stipri pardavimo ir reklamos specialistų komanda pasirengę perduoti savo patirtį. Pagrindinis pardavimo būdas - telefoninis.

Dirbant pilną dieną uždirbama į rankas:
Pirmais mėnesiais 400- 1000 eurų,
Įsisavinus pardavimus 1200 - 1800 eurų.
Reikalavimai: Turite žinoti kas yra darbas aktyviuose pardavimuose, turėti tam sąvybių. Vertiname motyvuotus, brandžius, gyvenimiškos patirties turinčius darbuotojus.

Būtina paaiškinti motyvus kodėl siunčiate mums savo CV. Paaiškinkite kodėl norite dirbti aktyviuose pardavimuose ir kokias tam turite sąvybes.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: IKS portalų grupė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio 49, 2333102, sj@iks.lt
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie IKS portalų grupė  Operatorius

Pobūdis: Mini krautuvo Bobcat operatorius.
Reikalavimai: Patiris dirbat mini krautuvu, pageidaujama su c kategorija, bet ir tinka be kategorijos.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arto kasyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861461012
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie UAB "Arto kasyba"  Viešųjų pirkimų specialistas

Pobūdis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos siūlo darbą viešųjų pirkimų specialistui
Reikalavimai: Išsilavinimas, kvalifikacija: aukštasis išsilavinimas, ne mažesnė kaip 1 metų patirtis vykdant viešuosius pirkimus perkančiojoje organizacijoje
Privalumas: darbo patirtis projektų valdymo srityje.

Kitos apmokėjimo sąlygos: galimi priedai.

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu.

Darbo vietos adresas: Antakalnio g. 25, Vilnius.
Gyvenimo aprašymą siųsti iki 2018-03-26 el. paštu: saulius.dragunas@vstt.lt

Atlyginimas: 1070 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 620 76944, saulius.dragunas@vstt.lt
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba  Baldininkas

Pobūdis: Gaminame nestandartinius korpusinius baldus, skubiai ieškome dar vieno komandos nario. Pagrindinis darbas pjauti ir kantuoti LMDP detales.
Reikalavimai: Didelis privalumas tokio darbo patirti, gebėjimas skaityti brėžinius, surinkti nesudėtingų konstrukcijų baldus. Pirmenybę teikiame turintiems patirties, motyvuotėms, be žalingų įpročių ir atsakingiems asmenims.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tvilis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Meistrų 11, 865979690
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie UAB "Tvilis"  Biologas/ekologas/agronomas

Pobūdis: Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos – tai profesionalų komanda, turinti siekį - kad Lietuvoje būtų sveiki augalai, saugi aplinka ir sveika visuomenė!
Jei myli savo šalį bei prie šio tikslo nori prisidėti ir Tu – mums Tavęs reikia!
MES SIŪLOME:
Galimybę tobulėti, kelti kvalifikaciją užsienyje, vykti į komandiruotes tiek į rytus, tiek į vakarus, dalyvauti tarptautiniuose projektuose, bei tarptautinių organizacijų veikloje.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Tu:
• turi aukštąjį išsilavinimą (biologija, ekologija, agronomija, žemės ūkio, miškininkystės kryptis);
• moki anglų kalbą pažengusio vartotojo lygiu.
Privalumas, jei Tu:
• moki ir rusų kalbą;
• turi B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė augalininkystės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 4A, 861211267, jolita.pumputiene@vatzum.lt
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie Valstybinė augalininkystės tarnyba  Projektuotojas - konstruktorius

Pobūdis: Medžio apdirbimo įmonė ieško medinių vasarnamių projektuotojo -konstruktoriaus.Darbas nedideliame kolektyve. Susisiekti tel: +37069835856, CV info@madisonomedis.lt
Reikalavimai: Kopiuterinis raštingumas ( MS EXEL, Autocad...) brėžinių ruošimas 2D ir 3D programomis. Vizualizacijų ruošimas. Bendradarbiavimo įgūdžiai. Anglų kalbos mokėjimas.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Madisonas"
Miestas: Kauno r.
Kreiptis: 869835856, info@madisonomedis.lt
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie UAB "Madisonas"  Virėjas

Pobūdis: Reikalingas virėjas (a)
Reikalavimai: Ieškome virėjo (os), su patirtimi ruošiant banketus, furšetus.
Darbo valandos: 10-18val.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rygos skonis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Justiniškių g. 91, 8-659 93377, pakpizzakebab2017@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie UAB "Rygos skonis"  Projektų vadovas

Pobūdis: • Elektros energetikos projektų (gatvių apšvietimo elektros tinklo iki 0,4-10 kV montavimo darbai) rengimas ir valdymas;
• Investicinio projekto įgyvendinimo organizavimas ir priežiūra;
• Darbas su medžiagų tiekėjais;
• Sutarčių vykdymo valdymas;
• Bendravimas, ryšių palaikymas su užsakovais;
• Naujų klientų paieška;
• Betarpiškas bendravimas su Klientais, sąmatų ir sutarčių derinimas, kilusių techninių, inžinerinių problemų sprendimas;
• Vykdomų ir būsimų projektų biudžetų valdymas;
• Įmonės strateginių tikslų siekimas
Reikalavimai: • Aukštasis arba aukštesnysis techninis išsilavinimas (elektros energetika, automatika, elektros sistemos);
• Nemažesnė nei 3 m. patirtis projektų vadovo arba skyriaus vadovo pozicijoje;
• VEI atestatas būtų privalumas;
• Darbo patirtis energetikos sektoriuje, su iki 10 kV įtampos įrenginiais– privalumas;
• Užsienio kalbos (anglų, rusų, vokiečių) mokėjimas;
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
• Pareigingumas, komunikabilumas, gebėjimas planuoti, dirbti individuliai ir komandoje.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Elektrinės g., 861515826, rasa.dirziene@vgaet.lt
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai"  Vyr. buhalteris

Pobūdis: Pilnas buhalterinės apskaitos organizavimas nuo pirminių dokumentų iki finansinės atsakomybės;
Mokestinių ataskaitų rengimas, mokesčių apskaita;
Ilgalaikio turto ir draudimų apskaita;
Kuro apskaita, darbas su vairuotojų kelionės dokumentais;
Apskaitos politikos tobulinimas, formavimas;
Buhalterijos personalo darbo organizavimas ir kontrolė;
Įmonės vadovybės konsultacijos apskaitos ir mokesčių klausimais bei pasiūlymų teikimas;
Ūkinių ir finansinių operacijų apskaitų teisėtumo užtikrinimas.
Reikalavimai: Panašaus pobūdžio darbo patirtis ne mažiau nei 3 metai, vadovaujamo darbo patirtis;
Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ekonomika, verslo vadyba, finansai);
LR teisės aktų, reglamentuojančių LR įmonių apskaitos tvarkymą, bei LR mokesčių įstatymų išmanymas;
Verslo apskaitos standartų žinojimas, Tarptautinių verslo apskaitos standartų išmanymas;
Darbo su tarptautinėmis finansinėmis institucijomis įgyvendinant investicinius projektus patirtis
Darbo patirtis su apskaitos programomis;
Analitinis mąstymas, gebėjimas priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę, gebėjimas dirbti komandoje, komunikabilumas;
Užsienio kalbų mokėjimas (anglų, rusų, vokiečių) – privalumas;
Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (Microsoft Office);

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Elektrinės g., 861515826, rasa.dirziene@vgaet.lt
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai"  Stiklo kondtrukcijų projektuotojas

Pobūdis: Stiklo konstrukcijų projektavimas (vidaus-lauko pertvaros, turėklai, stogai, terasos,stiklo-metalo konstrukcijos t.t)
Stiklo konstrukcijų gamybos ir montvimo projektų rengimas(AutoCAD)
Techninės dokumentacijos ruošimas(sąmatos, darbo projektas, technologinės kortelės)
Konstrukcinių sprendimų priėmimas.
Reikalavimai: Aukštasis techninis išsilavinimas(statybų inžinerijos srityje-privalumas)
Konstrukcijų projektavimo patirtis
Darbo patirtis statybos srityje
AutoCAD programos išmanymas
Anglų kalba.

Atlyginimas: 894 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stiklita Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 34B, 868666319, vilnius@stiklita.lt
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie UAB "Stiklita Vilnius"  Administratorė-apskaitininkė

Pobūdis: UAB "PLIENINIS SKYDAS” – vienam didžiausių šarvuotų durų gamintojui Lietuvoje reikalinga administratorė-apskaitininkė

Jūsų būsimos pareigos:
-Korespondencijos tvarkymas, įeinančių skambučių nukreipimas, vidinės komunikacijos užtikrinimas;
- Raštų, įsakymų rengimas, įvairios įmonės dokumentacijos valdymas;
- Pagalba tvarkant personalo, darbo laiko apskaitos dokumentus;
- Biuro aprūpinimas kanceliarinėmis priemonėmis;
- Svečių priėmimas;
- Pagalba vadovui bei darbuotojams kasdieniniuose darbuose;
- Dokumentų archyvavimas;
- Buhalterei atostogaujant arba susirgus prisidėtų labai maža dalis pirminių įmonės apskaitos dokumentų tvarkymas bei PVM sąskaitų faktūrų išrašymas;

Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas;
- Raštvedybos žinios;
- Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- Organizuotumas, pareigingumas, iniciatyvumas;
- Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
- Gebėjimas greitai prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos;
- Atsakingumas;
- Patirtis su buhalterine programa Rivilė būtų didelis privalumas;
- Anglų, rusų kalbų mokėjimas būtų didelis privalumas;


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 880 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Plieninis skydas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų 57a, 8 5 230 65 60, info@skydas.com
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie UAB "Plieninis skydas"  Santechnikai

Pobūdis: Šildymo, vėdinimo, vandentiekio bei nuotekų vamzdynų montavimas
Reikalavimai: Darbo patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanrenta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862475151, info@sanrenta.lt
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie UAB "Sanrenta"  Dizainieris / failų paruošimo spaudai operatoriaus

Pobūdis: • Gaunamų bylų (failų) patikrinimas,
• Impozicija (lankavimas),
• Spaudos plokščių leidimas (CTP),
• Skaitmeninės spaudos užsakymų spausdinimas,
• Dizaino / maketavimo darbai
Reikalavimai: • Speciali patirtis – nebūtina, būtinas noras mokytis ir tobulėti.
• Jaunas amžius – ne kliūtis.
• Mums svarbu Jūsų kruopštumas, atidumas detalėms, atsakomybės jausmas, paslaugumas, iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje.
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
• Adobe programų paketo, Corel Draw išmanymas.
• Išsilavinimas poligrafijos srityje (maketavimas, poligrafijos, reklamos technologijos).
• Jei neturi specialaus išsilavinimo, nors trumpa patirtis panašioje srityje padėtų greitai ir sklandžiai pradėti dirbti.

ĮMONĖ SŪLO:
• Įdomų, iššūkių nestokojantį darbą;
• Stabilų darbą augančioje įmonėje, dirbančioje su tarptautiniais klientais;
• Vidinius mokymus bei tobulėjimo galimybes;
• Draugišką atmosferą kolektyve;
Gyvenimo aprašymą ir motyvacijos laišką siųskite el. paštu pozicija@pozicija.lt
su prierašu "Failų paruošimo spaudai pareigoms užimti"Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pozicija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju 125, 865512910, pozicija@pozicija.lt
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie UAB "Pozicija"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Reikalingas patyrės "C" kat. vairuotojas.
Darbas susijąs su atvėsintų maisto priekių išvežiojimu iš Kauno miesto sandėlio po parduotuves.
Darbo vieta - garliava.
Krauti pačiam nereikia.
Sekmadienis pastovi išeigine, papildomos išeiginės vairuotojas gali planuotis pats.
Atomobiliai 18-20 EP. su šaldituvais.
Palaikoma temperatura +2+6

CV galima siųsti į el. paštą: prosperum.vil@gmail.com
Alga nuo 850 , priklausomai nuo darbo rezultatų.
DAUGIAU INFORMACIOJS TEL. 865633899
- skambinti DARBO DIENOMIS nuo 9 iki 18 val
Reikalavimai: C kategorija, 95 kodas, tachografo kortele
patirtis su "C" kategorija, dirbant panašų darbą, butu privalumas, atsakingumas, atidumas, pareigingumas, noras dirbti.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Prosperum"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 8 656 33899
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie UAB "Prosperum"  CE kat. vairuotojo darbas po Danija

Pobūdis: Transporto firma Klaipedoje iesko vairuotojo su CE kategorija darbui po Danija. Kadencija 6 savaites, 2 arba 3 savaites LT. Vilkikai nauji. Namo keitimui griztama keltu, su vilkiku per Kylio uosta. Atlyginimas 60/65eur i para. Atlyginimas mokamas laiku. Garantuojamas tvarkingas darbo ir poilsio rezimas be pazeidinejimu.
Reikalavimai: Anglu kalbos pagrindai

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2520 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bernys"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dubysos 31, 0037069945408, bernys@usa.com
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie UAB "Bernys"  Šviesolaidinių kabelių montuotojas

Pobūdis: Reikalinga darbuotojų komanda šviesolaidinių kabelių montavimui pastatų viduje ir išorėje. Darbai pastatuote, ryšių kanalizacijose bei naujai įrengtose tranšėjose. Galime apmokinti.
Reikalavimai: Darbštumas; sąžiningumas, sugebėjimas dirbti savarankiškai bei komandoje.

Privalumai: Panašaus darbo patirtis ; vairuotojo pažymėjimas; BE kategorija, gebėjimas dirbti mini ekskavatoriumi.

Įmonė siūlo: Visas socialines garantijas; laiku mokamą bei motyvuotą į darbo rezultatus atlyginimą; visas darbui reikiamas priemones; darbą draugiškame kolektyve; karjeros galimybes.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Telteka"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 868478964, darbas@telteka.lt
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie UAB "Telteka"  Vairuotojas su B kategorija

Pobūdis: Prekiu pasikrovimas ir išvežiojimas po Vilniaus miestą ir rajoną

Įmonė užsiima didmenine bei mažmenine vaisių ir daržovių prekyba.
Reikalavimai: C kategorijos turėjimas ir rusų kalbos žinios - būtų privalumas.

Ieškome vieno darbuotojo pilnai darbo dienai ir vieno pusei darbo dienos.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB Vaisvija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų 47, 863089814, arvydas@vaisvija.lt
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie UAB Vaisvija  Staklių frezuotojas

Pobūdis: UAB "PLIENINIS SKYDAS” – vienam didžiausių šarvuotų durų gamintojui Lietuvoje reikalingas CNC staklių frezuotojas MDF plokščių frezavimui
Reikalavimai: Be žalingų įpročių.

darbas pamaininis I pamaina nuo 6val iki 15val; II pamaina nuo 15val iki 23val.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Plieninis skydas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų 57a, 865025544, info@skydas.com
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie UAB "Plieninis skydas"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Darbas su lengvaisiais automobiliais
Reikalavimai: Savarkiškumas,kvalifikacija,sąžiningumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ratima"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saulėtekio al.25a, 868668608, andrius.ratima@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie UAB "Ratima"  Padalinio vadovas (-ė)

Pobūdis: Prekybinės veiklos įmonėje organizavimas;
Parduotuvės darbuotojų darbo organizavimas ir koordinavimas;
Pardavimų analizė;
Klientų poreikių analizė;
Sandėlio prekių reguliavimas;
Personalo vadyba, planavimas Jūsų skyriuje;
Konfliktinių situacijų sprendimas.
Reikalavimai: Vadovaujamojo darbo ar vadybininko patirtis mažmeninėje prekyboje;
Puikūs bendravimo ir komandinio darbo įgūdžiai;
Buhalterinės žinios;
Labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Offise);
Orientacija į rezultatus ir jų kaitą;
Analitinis mąstymas, užsibrėžto tikslo siekimas;
Komandinis darbas;
Gebėjimas bendrauti su klientais.

Gyvenimo aprašymą su prierašu "Padalinio vadovas (-ė) Klaipėdoje" siųskite adresu winnersport.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas" Winner Sport
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas" Winner Sport  Vadybininkė (-as)

Pobūdis: Darbas parduotuvėje su kasos aparatu, sklandaus pardavimo proceso užtikrinimas, parduotuvės pirminės buhalterijos tvarkymas, prekių likučių stebėjimas, prekių asortimento formavimas ir užsakymas, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas.
Reikalavimai: Reikalavimai: Komunikabilumas;
Atsakingumas;
Iniciatyvumas;
Kruopštumas;
Mokėjimas dirbti komandoje;
Buhalterinės apskaitos pagrindai;
Kompiuterinis raštingumas;
Mokėjimas greitai įsisavinti su darbu susijusią informaciją;
Domėjimasis sportu;

Įmonė siūlo:
Galimybę dirbti su pasaulinio lygio ženklais - Emporio Armani, Champion ir kt. įdomiais techniniais sporto produktais;
Atsakingą ir dinamišką darbą;
Konkurencingą atlyginimą;
Priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
Geras darbo sąlygas;
Visas socialines garantijas;
Karjeros galimybes.

Gyvenimo aprašymą su prierašu "Parduotuvės vadybininkė (-as) Klaipėdoje " siųsti el. paštu winnersport.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas" Winner Sport
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas" Winner Sport  Inžinierius (automobilių stovėjimo aikštelių sistemos)


Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kitoks miestas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/331053?view=3
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie UAB "Kitoks miestas"  Valytojas mobilioje brigadoje

Pobūdis: Generalinio, po statybinio valymo darbai mobilioje brigadoje su spec. valymo įranga, pilnam etatui.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, sąžiningumas. B kategorija ir panaši darbo patirtis yra privalumas. Galimybe uždirbti papildomai. Aiškus darbo grafikas.

Atlyginimas: 950 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros garantas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g. 40, 866365000, eduardas.adamovicius@svarosgarantas.lt
Skelbimo data: 2018.03.19

Atsiliepimai apie UAB "Švaros garantas"  Front-end developer (remote)


Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic virtual assistants"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/331046?view=3
Skelbimo data: 2018.03.18

Atsiliepimai apie UAB "Baltic virtual assistants"  Vamzdynų montuotojas

Pobūdis: Vamzdynų montavimas naujai statomoje gamykloje Belgijoje.
Reikalavimai: Patirtis;
Brėžinių skaitymas;
VCA sertifikatas;
Anglų kalba - privalumas

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Trust project services"
Miestas: Belgija
Kreiptis: Klaipėda, Naujoji Uosto g. 8, 8 670 88186, job@trustprojects.eu
Skelbimo data: 2018.03.18

Atsiliepimai apie UAB "Trust project services"  Nuėmėjas (terminuotas sezoninis darbas)

Pobūdis: - nepertraukiamas gamybos procesas pagal suminę darbo laiko apskaitą;

- darbas pamainomis po 12 val., slenkančiu grafiku;

- produktų krovimas, transportavimas autokrautuvu;
Reikalavimai: - pagrindinis/vidurinis išsilavinimas;

- lietuvių kalba;

- ne jaunesni nei 18 m.

- autokrautuvo teisės (jų neturint organizuojame mokymus ir autokrautuvo teisių gavimą).

Atlyginimas: 730 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Paroc"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 124, 274 0007, cv@paroc.lt
Skelbimo data: 2018.03.18

Atsiliepimai apie UAB "Paroc"  Dažų parinkėjas - koloristas

Pobūdis: Naujai atidaromai automobilinių dažų ir paruošimo medžiagų parduotuvėje Klaipėdoje reikalingas dažų maišytojas-derintojas pagal kompiuterinę sistemą. Atlyginimas nuo 800 eur i rankas + procentas nuo pardavimų.
Reikalavimai: Pareigingumas, atsakingumas, sąžiningumas, kruopštumas,
kompiuterinio raštingumo pagrindai.
Reikalinga patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Carus LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Šilutės plentas, 861232330, aurelijus@carus.lt
Skelbimo data: 2018.03.18

Atsiliepimai apie UAB "Carus LT"  Pardavėja

Pobūdis: Lauko prekybai kava, ledais, gaiviaisiais gėrimais M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius (Vingio parkas) ieškoma pardavėja. Sezoninis darbas. Darbo grafikas derinamas. Galimybė darbą derinti su studijomis.
Reikalavimai: Sąžiningumas, pareigingumas, tvarkingumas, mokėjimas bendrauti su klientais, šypsena ir gera nuotaika.


Be darbo patirties apmokome.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litmega"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867087044, ledai.vilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.17

Atsiliepimai apie UAB "Litmega"  Vairuotojas - ekspeditorius su B kat.

Pobūdis: Krovinių pervežimas su mikroautobusu: LT - EU - LT.
Vežame tik krovinius firmoms(keleivių, siuntų, tašių NEVEŽAME).

Mokame visas socialines garantijas.
Reikalavimai: PANAŠAUS DARBO PATIRTIS vairavimas su mikroautobusu LT - EU - LT.
Kelių žinojimas, mokėti naudotis žemėlapiu ir navigacija.
Be žalingu įpročių.
Sąžiningumas.
Atsakingumas.
Gyvenantis aplink Kaune arba aplink Kauną.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aineda transport"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: ainedatransport@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.17

Atsiliepimai apie UAB "Aineda transport"  Vietinės reikšmės kelių administravimo skyriaus vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vietinės reikšmės kelių administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Kelių direkcija) Vietinės reikšmės kelių administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis - analizuoti dokumentus apie Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau - programa) finansavimo lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams ir keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, poreikį ir kitą informaciją apie vietinės reikšmės kelius ir kelius (gatves), rengti kapitalo investicijų projektus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vietinės reikšmės kelių administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis - programos finansavimo lėšų, skirtų keliams (gatvėms), administravimas. Specialioji veiklos sritis - duomenų apie programos finansavimo lėšų keliams (gatvėms) finansuoti poreikį ir kitų duomenų apie vietinės reikšmės kelius (gatves) kaupimas ir analizė, pasiūlymų sprendimams priimti teikimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kapitalo investicijų projektų rengimo srityje;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, statybos techninius reglamentus, Lietuvos standartus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kelių, kelių (gatvių) ir jų statinių projektavimą, tiesimą, rekonstravimą, taisymą (remontą), investicijų projektų rengimą, programos lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarką bei mokėti juos taikyti skyriaus darbe;
6.4. išmanyti Dokumentų rengimo ir Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti naujausią teisinę informaciją, gebėti taikyti teisės normas vertinant kapitalo investicijų projektus, teikti konsultacijas kapitalo investicijų projektų rengimo klausimais, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus;
6.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir apibendrina savivaldybių ir valstybės institucijų pateiktus vietinės reikšmės kelių ir kelių (gatvių) investicijų projektus ir projektus turtui įsigyti, teikiamus finansuoti programos tikslinio finansavimo ir finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, lėšomis;
7.2. tikrina gautą informaciją ir informuoja (raštu, el. paštu ar žodžiu) savivaldybes ir valstybės institucijas apie dokumentuose pastebėtas klaidas ar trūkumus;
7.3. rengia programos tikslinio finansavimo ir programos finansavimo lėšų rezervo lėšų poreikio suvestines ir teikia jas skyriaus vedėjui ir Kelių direkcijos vadovams;
7.4. rengia pasiūlymus sprendimams dėl programos tikslinio finansavimo ar programos finansavimo lėšų rezervo lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybės institucijoms vietinės reikšmės keliams ir keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti priimti;
7.5. rengia teisės aktų projektus dėl programos lėšų vietinės reikšmės keliams paskirstymo;
7.6. rengia raštus savivaldybėms ir valstybės institucijoms dėl duomenų apie programos finansavimo lėšų poreikį turtui įsigyti ir kitų duomenų, kurie, laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos, naudojami skirstant programos finansavimo lėšas, pateikimo;
7.7. rengia pažymas Vietinės reikšmės kelių administravimo skyriaus vedėjui, Kelių direkcijos vadovams ir Susisiekimo ministerijai apie savivaldybių ir valstybės institucijų prašymus skirti programos finansavimo lėšų, jų skyrimą ir panaudojimą;
7.8. pagal kompetenciją konsultuoja savivaldybių ir valstybės institucijų darbuotojus programos finansavimo lėšų naudojimo ir prašymų skirti programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams ir keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti teikimo klausimais;
7.9. rengia kapitalo investicinį projektą "Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, rekonstrukcija, remontas" ir teikia jį Strateginio planavimo ir stebėsenos skyriui;
7.10. pagal kompetenciją kaupia ir teikia informaciją tarpinstitucinių ar kitų programų, planų, už kurių įgyvendinimą yra atsakinga ir Kelių direkcija, suvestinėms, metų ir ketvirčių ataskaitoms parengti;
7.11. pagal kompetenciją dalyvauja susirinkimuose ir pasitarimuose, kuriuose aptariami programos finansavimo lėšų paskirstymo savivaldybėms ir valstybės institucijoms klausimai;
7.12. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų, valstybės ir savivaldybių institucijų prašymus, skundus ir pareiškimus, rengia atsakymų į juos projektus;
7.13. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir Kelių direkcijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos automobilių kelių direkcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2329605, kristina.latviuniene@lakd.lt
Skelbimo data: 2018.03.17

Atsiliepimai apie Lietuvos automobilių kelių direkcija  Ryšių su visuomene skyriaus vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2017 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. ŽĮ-275

RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ryšių su visuomene skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Ryšių su visuomene skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos statistikos departamento publikacijoms į anglų kalbą versti, dokumentams, straipsniams ir kitai medžiagai anglų kalba redaguoti ir (ar) versti į lietuvių kalbą, dalyvauti oficialiosios statistikos terminijos norminimo darbe.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - dokumentų redagavime ir vertime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities, filologijos krypties (vertimo arba anglų filologijos programos) bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

6.2. Turėti ne mažiau kaip 1 metų vertėjo iš ir į anglų kalbą darbo patirtį.

6.3. Mokėti anglų kalbą (įgudęs vartotojas, C2 lygis).

6.4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

6.5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, valstybinės kalbos vartojimą, taip pat išmanyti ES teisės aktų vertimo principus.

6.7. Būti susipažinęs su Europos Sąjungos programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Siekdamas, kad Lietuvos statistikos departamento leidinių, pranešimų spaudai, informacinių biuletenių, oficialiosios korespondencijos ir kitų dokumentų bei dalykinės terminijos anglų kalba būtų tiksli ir taisyklinga, verčia šiuos tekstus į anglų kalbą ir (ar) atlieka kalbos ir terminologinę (dalykinę) šių tekstų ekspertizę.

7.2. Siekdamas, kad ES teisės aktų, susijusių su oficialiosios statistikos rengimu, vertimų projektuose vartojama statistikos terminija atitiktų Lietuvos statistikos departamento vartojamą oficialiosios statistikos terminiją, dalyvauja atliekant ir prireikus pats atlieka šių teisės aktų vertimo projektų dalykinę ir kalbos ekspertizę ir šiuo klausimu palaiko ryšius su atitinkamų ES tarnybų vertėjais ir kalbininkais, Ryšių su visuomene skyriaus lietuvių kalbos bei atitinkamų Lietuvos statistikos departamento skyrių specialistais.

7.3. Siekdamas, kad statistikos terminijos norminimo darbas būtų efektyvus, planuoja, organizuoja, pagal savo kompetenciją atlieka elektronino Statistikos terminų žodyno formavimo ir plėtros darbus, naujina ir pildo šio žodyno įrašus.

7.4. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Ryšių su visuomene skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Ryšių su visuomene skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852364647, personalas@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2018.03.17

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Teisėjo padėjėjas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Šiaulių apylinkės teismo
pirmininko 2017 m. gruodžio 1 d.
įsakymu Nr. P-120


ŠIAULIŲ APYLINKĖS TEISMO (ŠIAULIŲ RŪMŲ) TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta - Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai (centriniai rūmai), P. Cvirkos g. 77, Šiauliai.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjams įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo, sisteminimo klausimais, padėti parengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - teisės aktų analizė ir taikymas, ruošiant teismo procesinių dokumentų projektus.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (dviejų pakopų nuosekliosios universitetinės teisės krypties studijų arba universitetinių vientisų studijų teisės magistro);
6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą, ;
6.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.7. būti susipažinus su Rekomenduojamais teismų procesinių sprendimų kokybės standartais, patvirtintais Teisėjų tarybos nutarimu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo vykdo šias funkcijas:
7.1. renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas;
7.2. analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas, teikia motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikia pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;
7.3. rengia teismo procesinių sprendimų projektus, vadovaujantis Teisėjų tarybos nutarimu patvirtintais Rekomenduojamais teismų procesinių sprendimų kokybės standartais;
7.4. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
7.5. paruošia viešai skelbti internete (nuasmenina) teismo procesinius sprendimus, laikantis Teismo pirmininko nustatytos tvarkos dėl teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų ir nutarčių paruošimo viešai skelbti internete;
7.6. teisėjo pavedimu prisega LITEKO informacinėje sistemoje teismo procesinius sprendimus;
7.7. teismo pirmininko, teisėjų pavedimu nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamų raštų projektus;
7.8. LITEKO informacinėje sistemoje paruošia ir siunčia informaciją į įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą;
7.9. teisėjų pavedimu jiems paskirtose nagrinėti bylose, atlieka žyminio mokesčio sumokėjimo patikrinimą LITEKO informacinėje sistemoje, žyminio mokesčio užduoties sukūrimą ir įskaitymą elektroninėse bylose, primokėtinos žyminio mokesčio dalies užduoties sukūrimą elektroninėse bylose;
7.10. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
7.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio teisėtus Teismo pirmininko, Teismo pirmininko pavaduotojų ar teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Teismo pirmininkui.Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Šiaulių apylinkės teismas
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: (841)374089, (841)598502, alma.vietiene@teismas.lt
Skelbimo data: 2018.03.17

Atsiliepimai apie Šiaulių apylinkės teismas  Autosaltkalvis

Pobūdis: Automobiliu remontas.
Reikalavimai: Patikimas krapstytis prie automobiliu.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Ateities"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ateities g., 867885299, ateitiesmb@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.16

Atsiliepimai apie MB "Ateities"  Padavėjas restorane

Pobūdis: Darbas naujai atidaromame restorane PACŲ rūmuose Didžioji g. 7, Vilnius!

Svečių pasitikimas ir aptarnavimas
Patiekalų ir gėrimų apibūdinimas, užsakymų priėmimas bei tinkamas maisto ir gėrimų pateikimas
Užsakymų pateikimas tiekėjams
Reikalavimai: Aukščiausių aptarnavimo lygio standartų, etiketo, stalo serviravimo išmanymas.
Privaloma darbo restorane patirtis.
Puikios anglų kalbos žinios.
Puikūs bendravimo įgūdžiai.
Komunikabilumas, dėmesingumas lankytojui, greita orientacija, gebėjimas operatyviai spręsti problemas
Aukščiausių aptarnavimo lygio standartų, etiketo, stalo serviravimo išmanymas
Atsakomybė ir pareigingumas
Šypsena
Privalumai:
Kokteilių gamybos ir vynų derinimo patirtis
Rusų kalbos mokėjimas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nordic food republic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Basanavičiaus g. 26, 8 61065644, personalas@nordcuisine.lt
Skelbimo data: 2018.03.16

Atsiliepimai apie UAB "Nordic food republic"  Krovėjas

Pobūdis: Darbas metalo sandėlyje. Juodojo metalo krovinių pakrovimas/iškrovimas, užsakymų atrinkimas.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Turėti stropuotojo pažymėjimą.
Privalumai:
Auto krautuvo vairuotojo pažymėjimas;
Pjaustytojo dujomis pažymėjimas;
Mokėjimas dirbti tiltiniu kranu;
Pareigingumas;
Atsakingumas.
Mes jums siūlome
Fiksuotą darbo užmokestį;
Socialines garantijas;
Nuo darbo rezultatų priklausančius priedus;
Draugišką kolektyvą.
Atlyginimas
500–800 Eur atskaičiavus mokesčius
Derybų klausimas

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Egivira"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 7A, 865922382, linas@egivira.lt
Skelbimo data: 2018.03.16

Atsiliepimai apie UAB "Egivira"  Mūrininkai

Pobūdis: Vidaus pertvarų mūras
Reikalavimai: Kokybė,Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Energoblokas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.Vivulskio g., 8-686-00823, jonasjuskauskas@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.16

Atsiliepimai apie UAB "Energoblokas"  Skardininkas

Pobūdis: Reikalngas skardininkas prie skardos lankstymo staklių. Pageidautina su patirtimi ir tokio darbo išmanymas. Prašome siūsti CV.
Reikalavimai: Atsakingumas, pareigingumas ir noras dirbti. Be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lankstonas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ateities pl. 30A, 8 650 36004, lankstonas@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.16

Atsiliepimai apie UAB "Lankstonas"  Vairuotojas - kurjeris

Pobūdis: Darbo pobūdis:
- Krovinių pristatymas į Švediją ir Norvegiją
- Bendravimas su klientais
- Saugus krovinių pasikrovimas
Reikalavimai: Reikalavimai darbuotojui:
- atsakingumas
- atkaklumas
- komunikabilumas
- vairuotojo pažymėjimas ( B ketegoriją.)
- ne mažesnis nei dviejų metų vairavimo stažas.
- Anglų kalbos mokėjimas
Privalumai:
- vairuotojo pažymėjimas BE, C kategorijos.
- panaši darbo patirtis
- Rusų kalba.
Įmonė siūlo:
- Laiku mokamą atlyginimą.
- priedus nuo darbo rezultatų.
- 400 eur./savaitei.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Kigas"
Miestas: Utena
Kreiptis: Maironio g., 862367730, info@kigo.lt
Skelbimo data: 2018.03.16

Atsiliepimai apie MB "Kigas"  Pagalbinis darbuotojas

Pobūdis: Ieškomas pagalbininkas pagrindiniam mūsų dekoruotojui balionų puošimuose, balionų pristatymui į klientų namus ir pan. Darbo specifika labai įvairi, todėl darbo diena prabėgtų nepastebimai. Darbo specifikos apmokome.
Reikalavimai: - Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
- Entuziazmas darbuotis.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ponas balionas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sėlių g. 39, 865063337, edabkute@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.16

Atsiliepimai apie UAB "Ponas balionas"  Statybininkas

Pobūdis: Fasadų tinkavimas cementiniais - kalkiniais skiediniais.
Reikalavimai: -Atsakingumas;
-Kruopštumas;
-Be žalingų įpročių;
-Darbas komandoje;

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Versiculus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Daugėliškio g. 32, 867360350, info@versiculus.lt
Skelbimo data: 2018.03.16

Atsiliepimai apie UAB "Versiculus"  Tinkuotojas

Pobūdis: Fasadų tinkavimas kalkiniais - cementiniais skiediniais.
Reikalavimai: -Atsakingumas;
-Kruopštumas;
-Be žalingų įpročių;
-Gebėjimas dirbti komandoje;

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Versiculus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Daugėliškio g. 32, 867634314, info@versiculus.lt
Skelbimo data: 2018.03.16

Atsiliepimai apie UAB "Versiculus"  Architektas - projektų vadovas

Pobūdis: Pobūdis: UAB "EKSPLOIT" kviečia prie savo kolektyvo prisijungti:
iniciatyvų, kūrybišką, siekiantį tobulėti ARCHITEKĄ - PROJEKTO VADOVĄ, kuris bus atsakingas už:
Architektų/braižytojų darbo koordinavimą:
Bendravimą su klientais;
Didelės apimties visuomeninės paskirties pastatų techninių projektų rengimą;
Techninių projektų derinimą ir statybos leidimo gavimą.
Reikalavimai: Bakalauro arba magistrantūros architektūros studijų programa;
Gebėti dirbti Autodesk AutoCad, Revit Architecture programiniais paketais;
Gebėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
Gerai mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu);
Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
Gebėti analizuoti informaciją, formuluoti ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
Gebėti planuoti, išskirti prioritetus, būti greitos orientacijos, gebėti dirbti su skirtingomis, įvairaus pobūdžio užduotimis.
Gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą, būti komunikabiliam, mandagiam, lanksčiam ir drąsiam.
Asmeninės savybės: kūrybiškumas, atsakingumas, punktualumas, paslaugumas, drąsa teikti idėjas ir pasiūlymus, iniciatyvumas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1578 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eksploit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 5, 860979272, karjera@eksploit.lt
Skelbimo data: 2018.03.16

Atsiliepimai apie UAB "Eksploit"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Reikalingi vairuotojai darbui Europoje kadencijomis.
Darbas Vokietija- Prancūzija.Į Angliją nevažiuojame. Siūlome laiku mokame atlyginimą bei visas socialines garantijas.

Reikalavimai: CE kategorija, 95 kodas. Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jordė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jankiskiu 43a, 863832556, info@jorde.lt
Skelbimo data: 2018.03.16

Atsiliepimai apie UAB "Jordė"  Vairuotojas

Pobūdis: Ieškome vairuotojų darbui "ratams" Lietuva- Vakarų Europa.
Reikalavimai: Patirtis, kruopštumas, atsakingumas, noras dirbti, CE kategorija, 95 kodas. Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jordė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jankiskiu 43a, 868523439, info@jorde.lt
Skelbimo data: 2018.03.16

Atsiliepimai apie UAB "Jordė"  Stalius

Pobūdis: Modulinių namų statyba.
Komandinis/savarankiškas darbas po stogu .
Reikalavimai: Pageidautina patirtis .

Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic Modules"
Miestas: Klaipėdos r.
Kreiptis: Agilos g., 18, 865070474, info@balticmodules.lt
Skelbimo data: 2018.03.16

Atsiliepimai apie UAB "Baltic Modules"  Pardavimo specialistas, bendraujantis rusų kalba

Pobūdis: - pardavimas Rusijos ir Baltarusijos rinkose bei klientų aptarnavimas;
- potencialių klientų supažindinimas su Sistemos Trans.eu teikiama nauda;
- nuolatinis Trans.eu Platformos klientų skaičiaus didinimas Rusijoje ir Baltarusijoje;
- profesionalus Trans.eu Platformos naudotojų aptarnavimas;
- santykių su klientais užmezgimas ir palaikymas;
- bendrovės gero įvaizdžio puoselėjimas.
Reikalavimai: - mažiausiai vienerių metų patirtis, įgyta pardavimo ir (arba) klientų aptarnavimo srityje;
- puikūs rusų kalbos įgūdžiai žodžiu ir raštu;
- mokėjimas dirbti MS Office programų paketu;
- puikūs bendravimo įgūdžiai;
- gebėjimas bendradarbiauti ir dirbti komandoje;
- anglų kalbos įgūdžiai bent B1/B2 lygiu;
- pageidautina patirtis transporto, ekspedicijos ar logistikos sektoriuje.

Mes siūlome:

- gerą, konkurencingą atlyginimą (pagrindinį ir priedus, priklausančius nuo rezultatų);
- kiekvieną dieną skanius pietus;
- 5 dienų darbo savaitę (pirmadienis – penktadienis);
- įvadinius ir kvalifikacijos tobulinimo mokymus bei kursus;
- realias profesinio augimo galimybes;
- anglų kalbos kursus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: Trans.eu Baltic, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lvovo g. 105A, 860997961, vadamaitis@trans.eu
Skelbimo data: 2018.03.16

Atsiliepimai apie Trans.eu Baltic, UAB  Ūkvedys

Pobūdis: "Voltronas” tai įmonė teikianti sunkvežimių ir priekabų remonto paslaugas Belgijoje esančiame servise. Siekiame būti puikiu darbdaviu, todėl rūpinamės kiekvienu darbuotoju suteikdami galimybę tobulėti ir būti puikiu savo srities specialistu. Vertiname darbuotojo patirtį ir atsilyginame už ją.
Šiuo metu nuolatiniam darbui ieškome:
Ūkvedžio;
Darbų aprašymas:
• Serviso ir admininstacinių patalpų priežiūra;
• Serviso įrengimų priežiūra;
• Smulkūs statybiniai darbai;


Reikalavimai: Mes vertiname Jūsų patirtį ir šiuos naudingus įgūdžius:
• Metalų virinimas;
• Statybiniai darbai
• Elektros darbai
• Staliaus darbai
Papildoma informacija
Darbas Belgijoje pamainomis. Įmonė pasirūpina kelione į Belgiją ir apmoka susijusias išlaidas, suteikia nemokamą gyvenamąją vietą, suteikia visas reikalingas darbo priemones.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2630 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Voltronas"
Miestas: Belgija
Kreiptis: Vilnius, Tarandės g. 34, 862012046, raimondas@voltronas.lt
Skelbimo data: 2018.03.16

Atsiliepimai apie UAB "Voltronas"  Vairuotojas B kat

Pobūdis: *Reikalingi pavežėjai/taksi vairuotojai
*Suteikiama galimybė pasirinkti naktines arba dienines pamainas (yra galimybė derintis individualų laiką).
*Gali būti kaip papildomas darbas.
Reikalavimai: *Pareigingumas
*Sąžiningumas
*Mokėjimas maloniai bendrauti su klientais
*Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).
Mes jums siūlome:
*Automobilius su automatine greičių dėže
*Lengvą darbą, nereikalaujantį taksi darbo patirties (planšetiniais kompiuteriais)
*Lankstų darbo grafiką
*Geras darbo sąlygas
*Užmokestį priklausantį nuo darbo rezultatų.


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Kiera"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: TTtransport01@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.16

Atsiliepimai apie MB "Kiera"  Elektrinės dalies remonto mechanikas

Pobūdis: "Voltronas” tai įmonė teikianti sunkvežimių ir priekabų remonto paslaugas Belgijoje esančiame servise. Siekiame būti puikiu darbdaviu, todėl rūpinamės kiekvienu darbuotoju suteikdami galimybę tobulėti ir būti puikiu savo srities specialistu. Vertiname darbuotojo patirtį ir atsilyginame už ją.
Šiuo metu nuolatiniam darbui ieškome:
Sunkvežimių elektrinės dalies remonto mechaniko.
Darbų aprašymas:
• Sunkvežimių ir priekabų elektrinės dalies remontas;
• Autonominių šildytuvų remontas;
• Kompiuterinė diagnostika;
Reikalavimai: Papildoma informacija
Darbas Belgijoje pamainomis. Įmonė pasirūpina kelione į Belgiją ir apmoka susijusias išlaidas, suteikia nemokamą gyvenamąją vietą, suteikia visas reikalingas darbo priemones.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2894 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Voltronas"
Miestas: Belgija
Kreiptis: Vilnius, Tarandės g. 34, 862012046, raimondas@voltronas.lt
Skelbimo data: 2018.03.16

Atsiliepimai apie UAB "Voltronas"  Mechanikas

Pobūdis: "Voltronas” tai įmonė teikianti sunkvežimių ir priekabų remonto paslaugas Belgijoje esančiame servise. Siekiame būti puikiu darbdaviu, todėl rūpinamės kiekvienu darbuotoju suteikdami galimybę tobulėti ir būti puikiu savo srities specialistu. Vertiname darbuotojo patirtį ir atsilyginame už ją.
Šiuo metu nuolatiniam darbui ieškome:
Sunkvežimių remonto mechaniko;
Darbų aprašymas:
• Sunkvežimių ir priekabų važiuoklės remontas;
• Sunkvežimių ir priekabų stabdžių sistemos remontas;
• Įvairių agregatų keitimas;
• Kėbulų ir priekabų detalių remontas ir keitimas;
• Padangų montavimas;
• Tentų remontas;
• Virinimo darbai.
Reikalavimai: Mes vertiname Jūsų patirtį ir šiuos naudingus įgūdžius:
• Metalų virinimas;
• Tentų remontas;
• Sunkvežimių padangų montavimas;
Papildoma informacija
Darbas Belgijoje pamainomis. Įmonė pasirūpina kelione į Belgiją ir apmoka susijusias išlaidas, suteikia nemokamą gyvenamąją vietą, suteikia visas reikalingas darbo priemones.


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2894 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Voltronas"
Miestas: Belgija
Kreiptis: Vilnius, Tarandės g. 34, 862012046, raimondas@voltronas.lt
Skelbimo data: 2018.03.16

Atsiliepimai apie UAB "Voltronas"  Sandėlininkas

Pobūdis: Darbas metalo žaliavos sandėlyje.
Prekių surinkimas pagal užsakymus, rūšiavimas, pakavimas, markiravimas.
Krovos darbai autokrautuvu.
Darbas su metalo pjaustymo staklėmis.
Reikalavimai: Darbų saugos instrukcijų žinojimas.
Darbo sandėlyje patirtis (privalumas).

Pageidaujama turėti nuosavą automobilį.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Schmolz+bickenbach Baltic"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ateities pl.31, 370-37-710369, Juste.Jasukaite@schmolz-bickenbach.lt
Skelbimo data: 2018.03.16

Atsiliepimai apie UAB "Schmolz+bickenbach Baltic"  Dizaineris - maketuotojas

Pobūdis: Sėkmingai dirbanti skaitmeninės spaudos spaustuvė kviečia prie savo komandos prisijungti Dizainerį maketuotoją:

Atsakomybės:
Reklaminių katalogų maketavimas,
Fotoretušas,
Spaudos failų paruošimas skaitmeninei spaudai.
Reikalavimai: Reikalavimai kandidatui:
Darbo su Corel Draw įgūdžiai,
Darbo su Adobe Indesign įgūdžiai,
Gėbėjimas dirbti komandoje,
Sąžiningumas

Mes siūlome:
Stabilų atlyginimą + premijas,
Ilgalaikę darbo vietą,
Malonų ir profesionalų kolektyvą,
Visas socialines garantijas ir darbo priemones,
Visus reikalingus darbo specifikos apmokymus.

Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ad park"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g., 867389506, atranka@adpark.lt
Skelbimo data: 2018.03.16

Atsiliepimai apie UAB "Ad park"  Darbininkas

Pobūdis: Darbas stikloplastiko gamyboje.
Reikalavimai: Noras dirbti ir tobulėti.Padorumas, atsakingumas

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Topplastas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sandėlių g. 44, 868871094, angele@topplastas.lt
Skelbimo data: 2018.03.16

Atsiliepimai apie UAB "Topplastas"  Teisėjo padėjėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Telšių rajono apylinkės teismo pirmininko 2017-12-04 įsakymu Nr. V-59

TELŠIŲ APYLINKĖS TEISMO

TEISĖJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjams įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo, sisteminimo klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta - (Telšių apylinkės teismo Telšių rūmai).

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - teisės aktų analizė ir taikymas, ruošiant teismo procesinių dokumentų projektus.

VI. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (dviejų pakopų nuosekliosios universitetinės teisės krypties studijos arba universitetinių vientisų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);

6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą, nuolat sekti teismų praktiką bei teisės doktriną;

6.3. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės sistema, išmanyti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas, būti susipažinusiam su Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, sekti šio teismo praktiką;

6.4. būti susipažinus su Rekomenduojamais teismų procesinių sprendimų kokybės standartais, patvirtintais Teisėjų tarybos nutarimu;

6.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti pareigingu, gebėti bendrauti, išmanyti raštvedybos bei dokumentų rengimo taisykles;

6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:

7.1. rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoti, sisteminti ir teikti išvadas;

7.2. analizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas, teikti motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikti pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;

7.3. rengti procesinių dokumentų projektus, vadovaujantis Teisėjų tarybos nutarimu patvirtintais Rekomenduojamais teismų procesinių sprendimų kokybės standartais;

7.4. rengti Europos arešto orderių projektus;

7.5. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (toliau - LITEKO), pagal teismo pirmininko įsakymu patvirtintą tvarką;

7.6. teismo pirmininko pavedimu nagrinėti asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengti reikiamų raštų projektus;

7.7. rengti kitus su teismo veikla susijusius dokumentus;

7.8. pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje;

7.9. vykdyti ir kitus teismo pirmininko, teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.


Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Telšių apylinkės teismas
Miestas: Telšiai
Kreiptis: Kęstučio 13, 844451486, telsiu.rajono@teismas.lt
Skelbimo data: 2018.03.16

Atsiliepimai apie Telšių apylinkės teismas  Studijų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2018 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. P1-46

STUDIJŲ, MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO STUDIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Vyriausiojo specialisto pareigybės (toliau - pareigybė) lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga pagal pareigybės aprašymo V skyriuje nustatytas funkcijas dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybinę politiką aukštojo mokslo srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialios veiklos srities - aukštasis mokslas - funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės

nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos dokumentus, reglamentuojančius švietimą, mokslą, studijas ir kitas sritis, susijusias su ministerijos vykdomomis funkcijomis ar teisėmis bei ministerijai nagrinėti priskirtų klausimų reguliavimu;

6.4. išmanyti ir mokėti taikyti Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas ir dokumentų rengimo taisykles;

6.5. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo švietimo ir (arba) aukštojo mokslo sistemoje patirtį.

6.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

6.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.8. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. siekiant integruoti Lietuvos aukštojo mokslo sistemą į Europos aukštojo mokslo erdvę ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą, rengia teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus, išvadas:

7.1.1. dėl Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo nuostatų taikymo Lietuvoje;

7.1.2. dėl Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo strateginių gairių ir jų įgyvendinimo priemonių plano;

7.1.3. dėl jungtinių studijų programų įgyvendinimo;

7.1.4. dėl tarptautinių aukštojo mokslo programų administravimo;

7.1.5. dėl paramos dėstymo vizitams;

7.1.6. dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamų projektų, susijusių su pareigybės apraše nurodytomis funkcijomis, įgyvendinimo,

7.2. atstovauja skyriui arba Studijų, mokslo ir technologijų departamentui, arba pavedus - Švietimo ir mokslo ministerijai kitų valstybės institucijų ar kitų ministerijos padalinių darbo grupių bei komisijų veikloje;

7.3. bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis, Studijų kokybės vertinimo centru, kitomis institucijomis įgyvendinant Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo nuostatas Lietuvoje;

7.4. teikia pasiūlymus kitiems ministerijos padaliniams bei kitoms valstybės institucijoms dėl jų rengiamų teisės aktų projektų;

7.5. atlieka Bolonijos proceso Lietuvoje stebėsenos darbo grupės koordinatoriaus funkcijas;

7.6. koordinuoja Bolonijos proceso įgyvendinimo Lietuvoje ataskaitos rengimą;

7 .7. teikia informaciją dėl ministerijos strateginio veiklos plano, metiniodarbo plano, kitų strateginių dokumentų, ataskaitų, valstybinių, tarpžinybinių programų ar priemonių planavimo ir jų įgyvendinimo;
7.8. pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, skundus, pareiškimus;

7.9. tvarko dokumentus (bylas), teikia informaciją pagal veiklos sritį ir šiame skyriuje nustatytas funkcijas;

7.10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Studijų, mokslo ir

technologijų departamento Studijų skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Švietimo ir mokslo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Volano g. 2/7, 852191198, Vida.Janaviciene@smm.lt
Skelbimo data: 2018.03.16

Atsiliepimai apie Švietimo ir mokslo ministerija  Tauragės patikrų vietoje skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

Aktuali redakcija nuo 2017 m. birželio 23 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. birželio 21 d.

įsakymu Nr. PS1-578

KONTROLĖS DEPARTAMENTO

TAURAGĖS PATIKRŲ VIETOJE SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento (toliau - Departamentas) Tauragės patikrų vietoje skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti, kad patikros, t. y. patikros vietoje ir nuotolinės patikros bei užsakomosios patikros būtų atliktos tinkamai ir laiku.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - atlieka patikras, t. y. patikras vietoje ir nuotolines patikras bei užsakomąsias patikras.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, ES reglamentus, reglamentuojančius valstybės bei ES paramos lėšų tvarkymą;

6.4. gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. gerai mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu;

6.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

6.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija) ir ne mažesnę kaip 2 metų vairavimo patirtį.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. atlieka paraiškose bei kituose dokumentuose, susijusiuose su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) administruojamų priemonių įgyvendinimu pateiktų duomenų patikras, t. y. patikras vietoje ir nuotolines patikras, įskaitant užsakomąsias patikras, rengia patikrų ataskaitas, patikrų duomenis perkelia į informacines sistemas;

7.2. analizuoja patikrų pagal priemones rezultatus, Skyriaus vedėjui teikia išvadas ir pasiūlymus patikrų, t. y. patikrų vietoje ir nuotolinių patikrų bei užsakomųjų patikrų tobulinimo klausimais;

7.3. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl informacinių sistemų bei kontrolės procedūrų aprašų tobulinimo;

7.4. laiku informuoja Skyriaus vedėją apie nustatytus ir jam žinomus pažeidimus ar apgaulės atvejus, panaudojant LR ir ES paramą;

7.5. pagal Skyriaus kompetenciją teikia pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams, siekiant užtikrinti valstybės bei ES paramos lėšų naudojimo kontrolę;

7.6. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją apie ES paramos priemones ūkininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, teikia visą su atliekamais darbais susijusią dokumentaciją ir informaciją tikrinimą atliekantiems valstybės ar ES įgaliotiems pareigūnams;

7.7. užtikrina dokumentų ir duomenų, susijusių su ES parama konfidencialumą. Nenaudoja konfidencialios informacijos asmeniniais tikslais ir kitais atvejais, prieštaraujančiais įstatymams ar darančiais žalą Agentūros interesams;

7.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją, jei reikia, kreipiasi į įvairias institucijas, organizacijas ar kitus asmenis dėl papildomos informacijos (duomenų) apie pareiškėją (paramos gavėją) surinkimo;

7.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

7.11. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais dėl reikiamos informacijos gavimo ar pateikimo;

7.12. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo bei Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2018.03.16

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Klaipėdos skyriaus vyr. darbo inspektorius (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus
2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. V-241

KLAIPĖDOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO DARBO INSPEKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti darbo įstatymų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevenciją, siekiant išsaugoti darbuotojų sveikatą, gyvybę ir darbingumą bei užtikrinti darbo garantijas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį teisės srityje;
6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.4. gerai žinoti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą ir nuostatus, darbo reglamentą, darbo įstatymų pagrindus, Baudžiamojo kodekso, Civilinio kodekso, Administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas, susijusias su darbo santykiais bei darbuotojų sauga ir sveikata, tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas; Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VDI) uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus;
6.5. mokėti pažengusio vartotojo lygmens B1 lygmeniu vieną iš ES kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų);
6.6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas vykdyti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo, nuostatų bei darbo reglamento, kitų su darbuotojų sauga bei sveikata ir darbo teise susijusių teisės aktų nuostatas, atlieka šias funkcijas:
7.1. tikrina, kaip įmonėse laikomasi darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų bei kaip įgyvendinami darbo įstatymai, kaip darbdaviai organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos vidinę kontrolę, darbuotojų profesinės rizikos vertinimą įmonėje, kaip planuojamos ir įgyvendinamos darbo sąlygų gerinimo priemonės, kai šie klausimai susiję su asmenų prašymais ir jų teisėtų interesų tenkinimu;
7.2. įgyvendina Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugos ir sveikatos, kitų norminių teisės aktų bei kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų kontrolės ir jų pažeidimų prevencijos realizavimo politiką, atsižvelgiant į VDI tikslus, uždavinius ir funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, darbo įstatymų vykdymą įmonėse;
7.3. vykdo visas kitas darbo inspektoriaus funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymu, nuostatais ir darbo reglamentu, kitais norminiais teisės aktais, naudojasi visomis darbo inspektoriams suteiktomis teisėmis;
7.4. nustatęs įstatymų ir/ar kitų teisės aktų pažeidimus, užpildo nustatytos formos dokumentus pažeidimų pašalinimui, esant reikalui, surašo nustatytos formos administracinės teisės pažeidimų protokolus, Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka nagrinėja administracines bylas ir skiria administracines nuobaudas;
7.5. tiria skundus ir pranešimus, užtikrina pareiškėjų konfidencialumą;
7.6. vykdo nelegalaus darbo reiškinių kontrolę;
7.7. konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams bei jų organizacijoms darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo įstatymų vykdymo, kolektyvinių susitarimų ir sutarčių sudarymo klausimais;
7.8. pagal įgaliojimą dalyvauja teismuose;
7.9. esant būtinybei dalyvauja renginiuose ir teikia informaciją regiono, respublikos ir užsienio partneriams darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimais;
7.10. sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pastabas ir pasiūlymus darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektams. Atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus juos pakeisti ir/ar papildyti;
7.11. vykdo kitas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatyme numatytas funkcijas, taip pat skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio nurodymus ir pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė darbo inspekcija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: (85)2139773, raminta.grygaliute@vdi.lt
Skelbimo data: 2018.03.16

Atsiliepimai apie Valstybinė darbo inspekcija  Kebabų kepėjas, Pilaitėje

Pobūdis: Darbas kebabinėje
Reikalavimai: Greito maisto gamyba ir pardavimas.
Dirbti apmokome.

-Siūlome, gerą, nuo rezultatų priklausantį atlyginimą. Pas mus šaunus kolektyvas, reiklūs bet teisingi darbuotojus gerbiantys vadovai.

-Iš darbuotojo tikimės 3 esminių dalykų: turėtų mėgti gaminti maistą, maloniai bendrauti su klientais ir būti tvarkingas (virtuvėje pas mus palaikoma aukšto lygio švara).


Maloniai lauksime Jūsų skambučių arba gyvenimo aprašymo į elektroninį paštą.

Nepilnamečių nepriimame.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: Staigmenų sala, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vydūno 16, 862408374, staigmenusala@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie Staigmenų sala, UAB  Picų kepėjas

Pobūdis: Picų kepimas restorane Vilniuje
Reikalavimai: Patirtis gamyboje būtų privalumas, tačiau jos neturinčius galime apmokyti. Svarbiausia noras dirbti šaunioje komandoje ir meilė maistui. Laukiame jūsų cv arba skambučių.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pica"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr 7A, 863932763, cili28vadovas@cili.eu
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie UAB "Čili pica"  Kelionių vadovas Turkijoje

Pobūdis: - klientų sutikimas oro uoste;
- pervežimai oro uostas-viešbutis-oro uostas;
- svarbios informacijos apie šalį suteikimas;
- klientų lankymas viešbučiuose;
- lydėjimas ekskursijų metu.
Reikalavimai: - aukštasis išsilavinimas;
- gerai mokėti lietuvių, anglų/rusų kalbas;
- mokėti laisvai ir sklandžiai reikšti mintis;
- tvarkinga išvaizda;
- B kategorijos vairuotojo pažymėjimas ir ne mažiau kaip 2 metų vairavimo patirtis;
- gera sveikatos būklė (nepykina važiuojant autobusu, nėra alerginės reakcijos saulei);
- plati pasaulėžiūra, žinios ir domėjimasis istorija bei geografija;
- darbo patirtis su auditorija, klausytojais ar organizuojant renginius;
- atsakingumas, komunikabilumas, gebėjimas valdyti stresines situacijas, punktualumas, efektyvumas;
- galimybė be pertraukos išvykti dirbti ne mažiau kaip pusei metų.

Privalumai:
- darbo patirtis turizmo srityje;
- darbo patirtis vienoje įmonėje ne mažiau 2 metų;
- B kategorijos vairuotojo pažymėjimas ir ne mažiau kaip 2 metų vairavimo patirtis.
Mes Jums siūlome:
- įdomų, atsakingą darbą tarptautinėje kompanijoje;
- draugišką kolektyvą;
- galimybę tobulėti profesinėje srityje.
Daugiau darbo pasiūlymų rasite adresu https://www.tez-tour.com/lt/vilnius/articles.html?categoryName=vacancies.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tez tour"
Kreiptis: 852113024, gidai@teztour.lt
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie UAB "Tez tour"  Kelionių vadovas Kipre

Pobūdis: - klientų sutikimas oro uoste;
- pervežimai oro uostas-viešbutis-oro uostas;
- svarbios informacijos apie šalį suteikimas;
- klientų lankymas viešbučiuose;
- lydėjimas ekskursijų metu.
Reikalavimai: - aukštasis išsilavinimas;
- gerai mokėti lietuvių, rusų, anglų kalbas;
- mokėti laisvai ir sklandžiai reikšti mintis;
- tvarkinga išvaizda;
- gera sveikatos būklė (nepykina važiuojant autobusu, nėra alerginės reakcijos saulei);
- plati pasaulėžiūra, žinios ir domėjimasis istorija bei geografija (Kipras);
- darbo patirtis su auditorija, klausytojais ar organizuojant renginius;
- atsakingumas, komunikabilumas, gebėjimas valdyti stresines situacijas, punktualumas, efektyvumas;
- galimybė be pertraukos išvykti dirbti ne mažiau kaip pusei metų.
Mes Jums siūlome:
- įdomų, atsakingą darbą tarptautinėje kompanijoje;
- draugišką kolektyvą;
- galimybę tobulėti profesinėje srityje.
Daugiau darbo pasiūlymų rasite adresu https://www.tez-tour.com/lt/vilnius/articles.html?categoryName=vacancies.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tez tour"
Kreiptis: 852113024, v.nosova@teztour.com.cy.
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie UAB "Tez tour"  Pardavimų projektų vadovas

Pobūdis: Būsite atsakingi už
- Ilgalaikio bendradarbiavimo palaikymą ir vystymą su esamais klientais;
- Tech4s klientų konsultavimas atsarginių dalių klausimais;
- Klientų poreikių analizę, sprendimų ir pasiūlymų formavimą, sutarčių ruošimą;
Reikalavimai: Mes tikimės kad jūs
- Esate įgijęs aukštąjį (pageidautina ekonominį arba techninį) išsilavinimą;
- Turite puikias lietuvių, anglų kalbos bei rusų kalbos žinias;
- Puikiai išmanote ilgalaikių kokybiškų santykių su klientais palaikymą;
- Pasižymite strateginiu mąstymu ir buvimu vienu žingsniu priekyje;
- Galėtumėte vykti į komandiruotes ir turite vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kretagra"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Tilžės g.51, 868938970, info@tech4s.lt;
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie UAB "Kretagra"  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: Statybos darbų planavimas, organizavimas objekte;
- Statybos darbų vykdymo grafikų sudarymas ir jų kontrolė;
- Rangovų paieška ir atranka;
- Rangovų atliekamų darbų kontrolė ir vertinimas;
- Objekto biudžeto sudarymas ir įvykdymo kontrolė;
- Techninės bei kitos dokumentacijos ruošimas, tvarkymas ir derinimas;
- Bendravimas su architektais, projektuotojais;
- Pilnas projekto vystymas ir priežiūra nuo projekto rengimo iki pridavimo.

Reikalavimai: Darbo patirtis statybos bei inžinerijos srityse 3 m.;
-Organizaciniai sugebėjimai, orientacija į rezultatą;
-Statybos, gamybos bei technologinių procesų išmanymas, šių procesų organizavimo metodų žinojimas;
-Sugebėjimas dirbti savarankiškai ir valdyti komandą;
- Puikūs bendravimo, laiko planavimo, derybų vedimo įgūdžiai.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Conlista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių. g. 34A, 869932199, info@conlista.lt
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie UAB "Conlista"  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: • Įgyvendinti bei kontroliuoti darbus statybų aikštelėje;
• Organizuoti planuoti savalaikį ir kokybišką statybos darbų atlikimą.
• Efektyvaus medžiagų ir mechanizmų panaudojimo užtikrinimas;
• Darbų saugos, darbo ir aplinkos reikalavimų laikymasis.
• Ir kiti statybos vadovui priskirti darbai.

Įmonė siūlo:
• Visas socialines garantijas;
• Darbą profesionalioje, savo sritį išmanančių specialistų komandoje;
• Tobulėjimo ir profesinio augimo galimybes;
• Darbą visoje Europoje (Vokietijoje, Čekijoje ir kt. )

Reikalavimai: • Iniciatyvumas. Panašaus darbo patirtis nuo 2 metų. Orientacija į rezultatą.
• Geri darbo organizavimo įgūdžiai;
• Darbų saugos instrukcijų žinojimas
• Darbo kompiuteriu įgūdžiai
• Vairuotojo pažymėjimas - vairuotojo pažymėjimas B kategorija

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MK services"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864074676, julita@mkservices.lt
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie UAB "MK services"  Bendrosios praktikos slaugytojas

Pobūdis: Slaugos proceso vykdymas, gydomųjų procedūrų atlikimas, įstaigos gyventojų lydėjimas į gydymo įstaigas;
darbas slankiuoju darbo grafiku
Reikalavimai: Turėti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą;
turėti bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją bei galiojančią licenciją;
raštvedybos žinios, kompiuterinis raštingumas;
empatija neįgaliesiems, komunikabilumas, paslaugumas, gebėjimas dirbti komandoje

Atlyginimas: 795 € (su mokesčiais)
Įmonė: BĮ "Valakampių socialinių paslaugų namai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rukeliškių g. 44, 852761811, personalas.vspn@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie BĮ "Valakampių socialinių paslaugų namai"  Vamzdynų montuotojas

Pobūdis: Lauko inžinerinių tinklų montavimas - vandentiekio, nuotekų, dujotiekių tinklų vamzdynų montavimas;
Darbas komandoje ir savarankiškai.
Reikalavimai: Analogiško darbo patirtis;
sugebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
pareigingumas ir atsakingas požiūris į darbą.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Geovizija"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Taikos pr. 116U, 837208599, info@geovizija.lt
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie UAB "Geovizija"  Operatorius, peratoriaus padėjėjas

Pobūdis: Plastikinių profilių gamyba.
Reikalavimai: Noras dirbti bei užsidirbti
Iniciatyvumas
Sąžiningumas
Kruopštumas
Operatyvumas

Be patirties apmokome

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lėdis"
Miestas: Zarasai
Kreiptis: Palazdinės k. 1, 861550010, nerijus@ledis.lt
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie UAB "Lėdis"  Apdailininkas

Pobūdis: Darbas Vilniuje ir komandiruotėse . Darbas su epoksidinėmis dangomis visoje Lietuvoje ir užsienyje.
Reikalavimai: Glaistymo ir dažymo įigūdžiai.Vairuotojo pažymėjimas butinas.

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Siraveta”
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 620 99555, cmodris@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie UAB "Siraveta”  Vairuotojas - ekspeditorius

Pobūdis: - Krovinių pervežimas kelių transportu tarptautiniais maršrutais;
- Darbas su vilkikais MAN, DAF, kurie atitinka EURO 5 / EURO 6 su tentinėmis puspriekabėmis;
- Darbas Europoje. Reisai: Lietuva - Italija – Lietuva, Lietuva -Vokietija - Italija – Lietuva.
Reikalavimai: - Vairuotojo pažymėjimas su CE kategorija (būtina);
- Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas 95 kodas"
- Darbo patirtis;
- Gera reputacija;
- Noras dirbti, savarankiškumas, atsakingumas.

Privalumas ADR pažymėjimas, užsienio kalbų mokėjimas.


Įmonė siūlo:
- Laiku mokamą atlyginimą, premijas už gerus darbo rezultatus;
- Geras darbo sąlygas;
- Visas socialines garantijas;


Stabili, sistemingai auganti įmonė, logistikos srityje. Įmonė yra orientuota į klientą ir dirbanti lanksčiai ir prisitaikanti prie kliento poreikių. Įmonė vertina žmogiškąsias vertybes, sąžiningumą, darbštumą, lojalumą. Iškilus problemai,visada ieškome abipusiai naudingų sprendimų tarp įmonės ir darbuotojo. Siūlome prisijungti prie mūsų draugiško kolektyvo.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "A&P efektas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Tiškevičiaus g. 72, 867773377, ingrida.apefektas@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie UAB "A&P efektas"  Mini krautuvo operatorius (bobkatistas)

Reikalavimai: Reikalingas be žalingų įpročių, TURINTIS PATIRTĮ mini krautuvo operatorius. C kategorija yra privaloma.
Siūlome prisijungti prie mūsų komandos, rodyti norą ir pastangas dirbti ir uždirbti. Mokame laiku, atlyginimas pagal susitarimą.

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sekmeta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860043942, sekmeta@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie UAB "Sekmeta"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Krovos darbai
Prekių surinkimas
Rūšiavimas
Pakavimas
Kiti sandėlio darbai
Reikalavimai: Greitis ir gera orientacija
Atsakingumas, kruopštumas
Rezultato siekimas
Tvarkos sandėlyje palaikymas
Darbas dviem pamainomis:
I pamaina 6.30 val. iki 15.30 val.
II pamaina 13.00 val. iki 22.00 val.)
Galimybė atvykti savo transportu

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daisena"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 861405795, atranka@daisena.lt
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie UAB "Daisena"  Daliu vadybininkas

Pobūdis: Automobiliu daliu uzsakymai,sutartys,bendravimas su esamais ir naujais klientais,poreikiu nustatymas.
Reikalavimai: Darbo patirtis,vairuotojo teises,anglu kalba privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adampolis"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Kauno g.139A, Cv@adampolis.lt
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie UAB "Adampolis"  Transporto linijos LT-DE vadybininkas

Pobūdis: LTL krovinių gabenimo vykdymas linija Lietuva - Vokietija - Lietuva;
Ryšių su klientais, verslo partneriais palaikymas, darbas su terminalais Vokietijoje;
Klientų konsultavimas, užsakymų vykdymo organizavimas ir administravimas;
Atsakymai į užklausas ir užsakymų vykdymas arba nukreipimas;
Derybų vedimas, sutarčių sudarymas, dokumentų tvarkymas;
Problemų atpažinimas, sprendimas;
Linijos Vokietija - Lietuva sklandaus funkcionavimo užtikrinimas;
Reikalavimai: Būtina panašaus darbo patirtis (dalinių krovinių gabenimas);
Geras anglų arba vokiečių kalbos mokėjimas;
Atsakingumas, bendravimo, laiko planavimo, organizaciniai įgūdžiai;
Gebėjimas gretai priimti sprendimus;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Įmonė Jums siūlo:
Puikias darbo sąlygas tarptautinėje kompanijoje, nuolatinio profesinio tobulėjimo galimybes;
Draugišką bendrų tikslų siekiantį kolektyvą;
Motyvuojantį darbo užmokestį.

Konfidencialumą garantuojame

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@celsus.lt
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Vertėjas

Pobūdis: Darbų vadovo nurodymų vertimas iš vokiečių į rusų kalbą. Darbo vieta Vokietijoje, laivų statybos / remonto įmonėje. Darbas laikinas, vasaros sezono metu.
Pirmenybė teikiama kandidatams, turintiems darbo suvirintoju patirtį.
Reikalavimai: Vokiečių kalba
Rusų kalba

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mabrocona"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Vilties g. 1, 8684 36645, aleksandra@mabrocona.com
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie UAB "Mabrocona"  Autokrautuvo vairuotojas

Pobūdis: Antriniu žaliavu iškrovimas, produkcijos pakrovimas ir sandelio darbai.
Reikalavimai: Autokrautuvo vairuotojo pažymejimas, patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RetroPlast"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Rudaminos 1A, Skaidiškės, 860402703, pavelas@retroplast.lt
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie UAB "RetroPlast"  Darbų vadovas

Pobūdis: Darbų planavimas, organizavimas ir paskirstymas statybos objektuose;
Reikalingos dokumentacijos rengimas ir tvarkymas;
Atstovavimas bendrovei sprendžiant techninius klausimus su užsakovais ir projektuotojais;
Atliekamų darbų kokybės užtikrinimas ir technologijų laikymosi kontrolė;
Darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų užtikrinimas;
Reikalavimai: Aukštasis/aukštesnysi inžinierinis išsilavinimas;
Mažiausiai 2 metų panašaus darbo patirtis (privalumas);
Puikūs organizaciniai sugebėjimai, konfliktinių situacijų valdymo įgūdžius, savarankiškumas ir iniciatyvumas;
Specialiųjų statybos darbų technologinių procesų išmanymas, brėžinių skaitymas;
Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eugvilsta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g., 8 5 205 86 26; 8 694 12956, info@eugvilsta.lt
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie UAB "Eugvilsta"  Užsakymų surinkėjas - sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Detalių išnešiojimas į vietas;
Detalių įvedimas į sandėlio programą;
Užsakymų surinkimas;
Užsakymų pakavimas;

Tvarkos palaikymas sandėlyje;
Pagalba kitiems sandėlininkams.

Atlyginimas 750–800 Eur atskaičiavus mokesčius, priklauso nuo rezultatų.
Reikalavimai: BŪTINA patirtis su automobiliais;
Geras automobilio sandaros išmanymas;
Atsakingumas;
Sąžiningumas;
Kruopštumas;
Panašaus darbo patirtis.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Greitos dalys"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 611 63 311, info@greitosdalys.lt
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie UAB "Greitos dalys"  Vadybininkas sunkvežimių servise

Pobūdis: - Krovininių detalių paieška ir užsakymas;
- Naujų detalių tiekėjų paieška;
- Konkurso medžiagos ruošimas.
Reikalavimai: - Analogiško darbo patirtis (būtina);
- Aukštasis arba aukštesnysis techninis išsilavinimas;
- Automobilio sandaros išmanymas;
- Darbas su kompiuteriu;
- Anglų ir rusų kalbų mokėjimas;
- Vairuotojo pažymėjimas;
- Komunikabilumas, puikūs derybų, organizaciniai įgūdžiai;
- Stipri orientacija į rezultatą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Martonas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Meistrų g.13, 861222824, bendrove@martonas.lt
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie UAB "Martonas"  Konsultantė grožio skyriuje

Pobūdis: Domiesi grožio industrija, turi sukauptą žinių bagažą ir nori dalintis savo patirtimi su kitais, kuriant gražesnį pasaulį. Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos.
Greitas, malonus, profesionalus klientų aptarnavimas ir konsultavimas;
Darbas su kasos aparatu;
Prekių papildymas, galiojimų tikrinimas
Tvarkos ir švaros palaikymas;
Reikalavimai: Būtina darbo patirtis aptarnavimo sferoje;
Mums svarbu, kad Jūs gebėtumėte dirbti komandoje, būtumėte smalsus ir norėtumėte plėsti savo žinias;
Greita orientacija ir reakcija, komunikabilumas, dėmesys detalėms;
Atsakingumas, tvarkingumas, pareigingumas, sąžiningumas.

Privalumai: anglų, rusų kalbos.

Įmonė siūlo:
-Stabilų atlygį ir motyvuojančius priedus
-Draugišką kolektyvą
-Visas socialines garantijas

Manote, kad galėtumėte dirbti su mumis, išbandykite mus atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą el. paštu: parduotuve.ogmios@assorti.lt, būtinai laiško pavadinime nurodykite pareigas į kurias pretenduojate. Su atrinktais kandidatais susisieksime telefonu.

Atlyginimas: 745 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Assorti.lt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 29, Šeimos aikštė 3, 8 687 13979, parduotuve.ogmios@assorti.lt
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie UAB "Assorti.lt"  Baldų montuotojas

Pobūdis: Pobūdis: Sėkmingai veikianti baldų gamybos įmonė UAB "Baltijos baldų projektai" (www.kankorezis.lt) kviečia prisijungti baldų surinkėją -
montuotoją Vilniuje.
Specializuojamės nestandartinių korpusinių baldų gamyboje.

Jei manote, kad šis darbas būtų Jums įdomus, parašykite mums.
Darbo laikas - pilna darbo diena.
Siūlome geras darbo sąlygas.
Motyvuojantį atlyginimą.
Reikalavimai: - patirtis dirbant su baldų brėžiniais.
- patirtis baldų surinkime ir montavime.
- patirtis baldų gamybos srityje
- vairuotojo pažymėjimas
- atsakingumas, darbštumas bei atidumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltijos baldų projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860848518, info@kankorezis.lt
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie UAB "Baltijos baldų projektai"  Statybininkai

Pobūdis: Dažytojai apdailininkai staliai
Reikalavimai: Noras dirbti

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ilgas amžius"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Vilties, info@ilgasamzius.lt
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie UAB "Ilgas amžius"  Picų kepėjas

Pobūdis: Skubiai reikalingas picų kepėjas (-a), turintis darbo patirties su malkine krosnimi arba norintis išmokti dirbti su ja. Darbas būtų naujai ir kokybiškai įrengtame restoranėlyje ant ratų ir virtuvėje. Suteikiamos visos socialinės garantijos ir laiku mokamas atlyginimas.
Reikalavimai: Taip pat, privalomas išmanymas apie Maisto geros higienos reikalavimus darbo metu.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Demanda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Linkmenu 34, 860310062, valentinas@tandoori.lt
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie UAB "Demanda"  Teisės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
direktoriaus 2018 m. sausio 31 d.
įsakymu Nr. 1T-10 (1.12.)


TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir kokybišką teisėkūros procesą, teikti išvadas teisės aktų projektams bei teisines konsultacijas, dalyvauti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau - Inspekcija) įgyvendinant valstybės politiką asmens duomenų apsaugos srityje, teisinėmis priemonėmis įgyvendinti Skyriaus funkcijas bei atstovauti Inspekcijai.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisėje, taip pat specialioje veiklos srityje - asmens duomenų apsaugoje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai) arba jam prilygintą vientisųjų studijų aukštąjį universitetinį išsilavinimą, socialinių mokslų studijų srities teisės krypties.
6.2. Turėti teisinio darbo patirties.
6.3. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
6.4. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
6.5. Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, duomenų apsaugą, privatumo apsaugą elektroninių ryšių sektoriuje, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą bei teisės aktų rengimą, taip pat Europos Sąjungos teisės aktais duomenų apsaugos srityje, gebėti juos taikyti praktiškai.
6.6. Gebėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
6.7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Teikia konsultacijas Lietuvos ir užsienio valstybių duomenų subjektams, duomenų valdytojams ir tvarkytojams, duomenų gavėjams, viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams dėl asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos, asmens duomenų teikimo sutarčių, taip pat privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją ir asmens duomenų tvarkymas atitiktų įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą.
7.2. Nagrinėja asmenų prašymus Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.
7.3. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia teisines išvadas Inspekcijai pateiktiems įstatymų, kitų teisės aktų, informacinių sistemų, registrų nuostatų ir kitų teisės aktų projektams siekiant užtikrinti jų atitiktį tarptautiniams ir nacionaliniams teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų apsaugą, ir jas skelbia Teisės aktų informacinėje sistemoje.
7.4. Vertina asmens duomenų tvarkymo taisyklių ir kitų dokumentų, įskaitant ir gautus iš užsienio valstybių, projektus siekiant užtikrinti jų atitiktį įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų apsaugą.
7.5. Rengia teisės aktų projektus, reikalingus Inspekcijos uždaviniams įgyvendinti, skelbia juos Teisės aktų informacinėje sistemoje, teikia duomenis apie Inspekcijos direktoriaus pasirašytus teisės aktus Teisės aktų registrui, siekiant užtikrinti jų atitiktį įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.
7.6. Teikia pasiūlymus Seimui, Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl įstatymų ar kitų teisės aktų rengimo, keitimo, pripažinimo netekusiais galios, jeigu įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatos yra susijusios su Inspekcijos kompetencijai priskirtais klausimais, siekiant įgyvendinti Inspekcijos funkcijas.
7.7. Tiesioginio vadovo pavedimu renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą Inspekcijai asmens duomenų apsaugos reformos įgyvendinimui.
7.8. Teikia konsultacijas ir informaciją Informacijos ir technologijų skyriui pagal visuomenės informavimo priemonių paklausimus tam, kad Inspekcija pateiktų informaciją, atitinkančią įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą.
7.9. Dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų atstovų, kitų institucijų ir įstaigų posėdžiuose bei pasitarimuose, darbo grupėse ir komisijose, kai svarstomi klausimai, susiję su asmens duomenų apsauga, siekiant pateikti nuomonę pagal Inspekcijos kompetenciją.
7.10. Rengia viešųjų konsultacijų projektus aktualiais asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos, taip pat privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje klausimais ūkio subjektams atsižvelgiant ir į tarptautinius bei Europos Sąjungos dokumentus pagal Inspekcijos kompetenciją.
7.11. Analizuoja konsultacijų metu dažniausiai užduodamus aktualius klausimus ir rengia tipinių klausimų - atsakymų projektus, skirtus skelbti Inspekcijos interneto svetainėje, siekiant įgyvendinti Skyriaus uždavinius ir funkcijas.
7.12. Rengia ir derina vidaus dokumentus, reikalingus Skyriaus uždaviniams įgyvendinti.
7.13. Derina kitų Inspekcijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, reikalingus Inspekcijos uždaviniams įgyvendinti, siekiant užtikrinti jų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams bei teisinės technikos reikalavimams, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus bei teisės aktų nustatytais atvejais teikia duomenis apie Inspekcijos direktoriaus pasirašytus teisės aktus Teisės aktų registrui.
7.14. Pagal Inspekcijos dokumentacijos planą formuoja ir tvarko Skyriaus dokumentų bylas, siekiant užtikrinti tinkamą Skyriaus dokumentų perdavimą Inspekcijos archyvui.
7.15. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Inspekcijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Juozapavičiaus g. 6, (85)2312680, rima.vitkiene@ada.lt
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija  Ataskaitų ir koordinavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

Aktuali redakcija nuo 2018 m. kovo 5 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. vasario 1 d.

įsakymu Nr. PS1-99

FINANSŲ IR APSKAITOS DEPARTAMENTO

ATASKAITŲ IR KOORDINAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

i. pareigybės charakteristika

1. Finansų ir apskaitos departamento (toliau - Departamentas) Ataskaitų ir koordinavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto, valstybės tarnautojo, pareigybė reikalinga pagal kompetenciją užtikrinti Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus, Europos žuvininkystės fondo, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (toliau - ES fondai) ir nacionalinės paramos ir valstybės pagalbos paramos priemonių administravimui keliamų reikalavimų įgyvendinimą, finansinės atskaitomybės dokumentų teisingumą, Finansų ir apskaitos sistemos funkcionavimą, analizuoti Europos Sąjungos (toliau - ES) ir Lietuvos Respublikos (toliau - LR) teisės aktus ir kitus dokumentus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas -ES, nacionalinės paramos ir valstybės pagalbos finansinių reikalavimų įgyvendinime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. (2018 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. PS1-407 redakcija nuo 2018 m. kovo 5 d.)

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus veiklą, ES ir LR teisės aktus, reglamentuojančius paramos lėšų administravimą;

6.3. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, sugebėti jas taikyti praktikoje;

6.5. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

6.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. analizuoja ES ir LR teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) administruojamų paramos programų finansiniais reikalavimais, atsako už jų sisteminimą bei teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl darbo procedūrų aprašų, integracijų su paramos administravimo sistemomis, kitų dokumentų ir informacinių sistemų tobulinimo;

7.2. pagal savo veiklos sritį dalyvauja testuojant, atnaujinant bei palaikant Finansų ir apskaitos informacinės sistemos funkcionalumą ir užtikrinant jo atitiktį ES ir LR teisės aktams;

7.3. rengia ir tikslina ES fondų ir nacionalinės paramos bei valstybės pagalbos darbo procedūrų aprašus ir kitus su Skyriaus veikla susijusius dokumentus;

7.4. vadovaudamasis patvirtintais darbo procedūrų aprašais bei Finansų ir apskaitos informacinės sistemos naudotojo instrukcijomis užtikrina, kad ES fondų finansinės atskaitomybės dokumentai Europos Komisijai (toliau - EK) ir kitoms institucijoms būtų parengti ir pateikti laiku, tiksliai, teisingai ir patvirtinta forma;

7.5. pasikeitus kuruojamiems teisės aktams įvertina teisės aktų pasikeitimus ir esant poreikiui informuoja susijusius asmenis Departamente, parengia veiksmų planą bei koordinuoja plano įgyvendinimą Departamente;

7.6. teikia informaciją Europos Komisijos finansinius auditus, atliekantiems auditoriams;

7.7. pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.8. analizuoja Finansų ir apskaitos sistemos duomenis, rengia ir teikia statistinių duomenų ataskaitas EK ir LR institucijoms;

7.9. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

7.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.11. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais ir teikia jiems informaciją;

7.12. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Teisėjo padėjėjas

Pobūdis:

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO
TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis - A.
3. Kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga padėti teisėjui rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje, ruošti procesinių dokumentų projektus, padėti analizuoti, taikyti ar sisteminti teisės aktus, teismų praktiką, taip pat vykdyti kitas pareigas, nesusijusias su teisingumo vykdymu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Teisėjo padėjėjas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - teismo procesinių dokumentų valdymo.

IV. REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI,
EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba vientisųjų studijų universitetinį teisinį išsilavinimą;
6.2. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, Outlook, Internet Explorer, mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis, informacinėmis technologijomis;
6.3. būti susipažinusiam ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus tarnybai reikalingus norminius teisės aktus;
6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir taikyti raštvedybos taisykles, gebėti rengti procesinių dokumentų projektus;
6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas;
6.6. savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, savo kompetencijos ribose teikti informaciją interesantams ir spręsti iškilusias problemas;
6.7. turėti praktinio darbo teisme patirtį arba būti atlikus praktiką teisme, prokuratūroje ar advokatų kontoroje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, tarptautinius teisės aktus, nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką, teisinę ir kitą informaciją, analizuoja, sistemina ir teikia išvadas.
8. Analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas ir apie jas referuoja teisėjui.
9. Rengia teismo procesinių dokumentų projektus.
10. Teisėjo pavedimu susipažįsta su teisme gautais asmenų skundais, pareiškimais ir prašymais, teikia pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamus raštų projektus.
11. Prireikus rengia kitus teismo vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus, rengia ataskaitas.
12. Informacinėje sistemoje "LITEKO" įveda duomenis, informaciją apie nagrinėjamas bylas, proceso eigą, procesinius veiksmus, sega procesinius teismo dokumentus, juos nuasmenina.
13. Esant būtinybei (ligos, komandiruočių, atostogų ir kitais atvejais) teismo pirmininko nustatyta tvarka atlieka kitų teisėjų padėjėjų darbą.
14. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
15. Vykdo kitus teisėjo, teismo pirmininko, teismo pirmininko pavaduotojo pavedimus, susijusius su teismo funkcijų vykdymu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

16. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.
Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto apylinkės teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 79A, (85)2624589, vilniaus.apylinkes@teismas.lt
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto apylinkės teismas  Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Pobūdis:TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS SKYRIAUS

VEDĖJO PAVADUOTOJO (VYRIAUSIOJO ARCHITEKTO)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjo pavaduotojas (vyriausiasis architektas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Teritorijų planavimo ir kitų savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijų vykdymas teisės aktų nustatyta tvarka.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - architektūros ir teritorijų planavimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

6.3. turėti bent viename iš šių įstatymų nustatytą profesinę patirtį:

6.3.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytais atvejais rengiant statinio projektus, vadovaujant statinio statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims (einant statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas);

6.3.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme nustatytais atvejais rengiant teritorijų planavimo dokumentus, vadovaujant teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

6.3.3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais vykdant su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusią veiklą: rengiant tvarkybos darbų projektus ir vadovaujant tvarkybos darbų projektavimui, einant nekilnojamojo kultūros paveldo statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas, rengiant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, vadovaujant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

6.3.4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais rengiant saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir vadovaujant saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

6.4. išmanyti teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);

6.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;

6.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. dalyvauja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme nustatyta tvarka rengiant savivaldybės bendrąjį planą, savivaldybės dalies bendrąjį planą ar detaliuosius planus;

7.2. vadovaudamasis teritorijų planavimą ir statinių projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais, raštu pritaria projektiniams pasiūlymams ir teritorijų vystymo koncepcijoms;

7.3. kai Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme (toliau - Architektūros įstatymas) nurodytų objektų planavimo ar projektavimo atvejais rengiami architektūriniai konkursai geriausiai statinio architektūrinei ir urbanistinei idėjai atrinkti, derina konkurso sąlygas, jeigu jos neprieštarauja Architektūros įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytiems konkursų rengimo tikslams ir architektūros kokybės siekiui, atsižvelgdamas į Architektūros įstatymo 11 straipsnyje nurodytus architektūros kokybės kriterijus, ir dalyvauja pasiūlytų idėjų vertinimo komisijoje;

7.4. atlieka kitas Architektūros įstatyme ir kituose veiklą, kurią turi teisę vykdyti architektai, reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas funkcijas architektūros, teritorijų planavimo ir statybos srityse, sprendžia su architektūra susijusius teritorijų funkcinio, erdvinio ir meninio aplinkos formavimo klausimus;

7.5. organizuoja savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos atlikimą;

7.6. atlieka Utenos rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybė) Teritorijų planavimo komisijos pirmininko pareigas, derina teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, pritaria statybos techniniams projektams;

7.7. parengia planavimo sąlygas kompleksiniams ir specialiesiems teritorijų planavimo dokumentams;

7.8. vizuoja Skyriaus darbuotojų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus architektūros, teritorijų planavimo ir geodezijos srityse;

7.9. atstovauja Savivaldybės administraciją svarstant su visuomene teritorijų planavimo dokumentus, bendro naudojimo teritorijų ar juose esančių objektų projektus, įvertina gyventojų pasiūlymus ir pageidavimus, dalyvauja ginčų sprendimuose, siekiant surasti abiem pusėms tinkamiausią sprendimą;

7.10. atstovauja Savivaldybės administraciją viešuosiuose susirinkimuose svarstant visuomenei svarbių statinių projektinius pasiūlymus;

7.11. išduoda statybą leidžiančius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

7.12. teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina specialiuosius reikalavimus;

7.13. sprendžia savivaldybei priskirtus klausimus, susijusius su savavališkomis statybomis, nesant darbe Skyriaus specialisto, atliekančio šią funkciją;

7.14. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas tarnybinėms funkcijoms atlikti;

7.15. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;

7.16. dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe;

7.17. nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui. Pasirašo raštus, rengiamus Skyriaus kompetencijos klausimais, kurie nepriskirti Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai. Vizuoja architektūros ir teritorijų planavimo srityje dirbančių valstybės tarnautojų rengtus raštus, teikiamus pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriui;

7.18. užtikrina savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo priskirto turto (planų ir projektų) tinkamą eksploatavimą, priežiūrą, imasi priemonių, užkertančių kelią žalai, laiku praneša savivaldybės administracijos vadovams apie aplinkybes, gręsiančias jo saugumui, dalyvauja jį inventorizuojant, inicijuoja nereikalingo (netinkamo naudoti) turto nurašymą ir realizavimą;

7.19. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

7.20. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus savo kompetencijos klausimais, užtikrina jų įgyvendinimą. Vizuoja architektūros ir teritorijų planavimo srityje dirbančių valstybės tarnautojų parengtus Savivaldybės institucijų sprendimų projektus;

7.21. vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas jo komandiruočių, ligos, atostogų metu, kitais atvejais jam negalint eiti pareigų, architektūros ir teritorijų planavimo srityje;

7.22. vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas jo komandiruočių, ligos, atostogų metu, kitais atvejais jam negalint eiti pareigų, nesant darbe Skyriaus vedėjo pavaduotojo, atsakingo už statybos, infrastruktūros plėtros srityje pareigų vykdymą;

7.23. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Utenos rajono savivaldybės administracija
Miestas: Utena
Kreiptis: 838961620, 61590, info@utena.lt
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie Utenos rajono savivaldybės administracija  Pirmasis pirkimų organizavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PIRMOJO PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Pirmojo pirkimų organizavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 13.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau - Agentūra) prekių, paslaugų ir darbų centralizuotus pirkimus, koordinuoti Agentūrai priskirtus kitų krašto apsaugos sistemos (toliau - KAS) perkančiųjų organizacijų prekių, paslaugų ir darbų pirkimus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios ir specialiosios veiklos srities - viešųjų pirkimų organizavimo - funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos, verslo, viešojo administravimo, ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. išmanyti ir gebėti pritaikyti savo darbe Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą KAS;

6.3. žinoti KAS struktūrą;

6.4. turėti analitinių, organizavimo ir komunikavimo gebėjimų;

6.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;

6.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą;

6.7. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Windows" operacine sistema, "Microsoft Office" programomis;

6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo", gauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vertina Skyriaus kompetencijai priskirtų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ypatumus, nustato konkrečiam pirkimui taikytinus teisės aktus, rengia pirkimų įgyvendinimo planus;

7.2. rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus kompetencijai priskirtų pirkimų organizavimu, projektus;

7.3. organizuoja viešojo pirkimo komisijų veiklą ir prekių, paslaugų ir darbų pirkimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka. Už korupcinio pobūdžio veikas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

7.4. prireikus atlieka pirkimų planuose numatytų prekių ar paslaugų rinkos tyrimus ir renka informaciją, kurios reikia pirkimų procedūroms planuoti ir pirkimo dokumentams rengti;

7.5. teikia pagal kompetenciją viešųjų pirkimų priežiūrą vykdančioms valstybės institucijoms informaciją apie atliktus/atliekamus priskirtus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, kurią privaloma teikti pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus, taip pat informaciją pagal atskirus paklausimus;

7.6. teikia Agentūros Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriui teisės aktuose nustatytus duomenis apie Skyriaus kompetencijai priskirtų pirkimų organizavimo eigą ir rezultatus;

7.7. konsultuoja KAS perkančiąsias organizacijas praktiniais viešųjų pirkimų klausimais;

7.8. koordinuoja priskirtus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus iš centrinės perkančiosios organizacijos ar per ją;

7.9. pagal kompetenciją atlieka kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Gynybos resursų agentūra prie KAM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. Ignoto g. 6, 37070680378, jorune.savickiene@kam.lt
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie Gynybos resursų agentūra prie KAM  Antrojo pirkimų organizavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

ANTROJO PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Antrojo pirkimų organizavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 13.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau - Agentūra) prekių, paslaugų ir darbų centralizuotus pirkimus, koordinuoti Agentūrai priskirtus kitų krašto apsaugos sistemos (toliau - KAS) perkančiųjų organizacijų, Lietuvos kariuomenės, jos padalinių prekių, paslaugų ir darbų pirkimus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios ir specialiosios veiklos srities - viešųjų pirkimų organizavimo - funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos, verslo, viešojo administravimo, ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. išmanyti ir gebėti pritaikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą KAS;

6.3. žinoti KAS struktūrą;

6.4. turėti analitinių, organizavimo ir komunikavimo gebėjimų;

6.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;

6.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą;

6.7. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Windows" operacine sistema, "Microsoft Office" programomis;

6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo", gauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vertina Skyriaus kompetencijai priskirtų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ypatumus, nustato konkrečiam pirkimui taikytinus teisės aktus, rengia pirkimų įgyvendinimo planus;

7.2. rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus kompetencijai priskirtų pirkimų organizavimu, projektus;

7.3. organizuoja viešojo pirkimo komisijų veiklą ir prekių, paslaugų ir darbų pirkimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka. Už korupcinio pobūdžio veikas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

7.4. prireikus atlieka pirkimų planuose numatytų prekių ar paslaugų rinkos tyrimus ir renka informaciją, kurios reikia pirkimų procedūroms planuoti ir pirkimo dokumentams rengti;

7.5. teikia pagal kompetenciją viešųjų pirkimų priežiūrą vykdančioms valstybės institucijoms informaciją apie atliktus/atliekamus priskirtus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, kurią privaloma teikti pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus, taip pat informaciją pagal atskirus paklausimus;

7.6. teikia Agentūros Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriui teisės aktuose nustatytus duomenis apie Skyriaus kompetencijai priskirtų pirkimų organizavimo eigą ir rezultatus;

7.7. konsultuoja KAS perkančiąsias organizacijas praktiniais viešųjų pirkimų klausimais;

7.8. koordinuoja priskirtus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus iš centrinės perkančiosios organizacijos ar per ją;

7.9. pagal kompetenciją atlieka kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Gynybos resursų agentūra prie KAM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. Ignoto g. 6, 37070680378, jorune.savickiene@kam.lt
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie Gynybos resursų agentūra prie KAM  ES investicijų audito departamento vyresnysis valstybinis auditorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
valstybės kontrolieriaus
2014 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V-105
(2015 m. gruodžio 23 d.
įsakymo Nr. V- 264 redakcija)
(2016 m. gruodžio 23 d.
įsakymo Nr. V- 242 redakcija)


EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ AUDITO DEPARTAMENTO VYRESNIOJO VALSTYBINIO AUDITORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Europos Sąjungos investicijų audito departamento vyresnysis valstybinis auditorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis A.
3. Pareigybės kategorija 13.

II. PASKIRTIS
4. Europos Sąjungos investicijų audito departamento (toliau - departamentas) vyresniojo valstybinio auditoriaus pareigybės paskirtis pagal departamento kompetenciją atlikti valstybinius auditus laikantis Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų reikalavimų ir dalyvauti aprašant audito procedūras.

III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje - valstybinio audito - srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, fizinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos, teisinio, ekonominio, audito ar finansinės kontrolės darbo specifiką atitinkančiose srityse, iš jų būtina ne mažesnė kaip 6 mėn. darbo patirtis audito srityje.
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklą ir atskaitomybę;
6.4. išmanyti įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ir kitus teisės aktus, reguliuojančius Valstybės kontrolės veiklą, Europos Sąjungos paramą; INTOSAI, nacionalinius, tarptautinius audito standartus, Valstybinio audito reikalavimus, departamento audituojamų veiklos sričių teisės aktus bei audito teoriją;
6.5. išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles;
6.6. gebėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, analitinius vertinimus;
6.7. mokėti dirbti kompiuteriu ( MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, interneto naršykle);
6.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.9. mokėti anglų kalbą B2 lygiu;
6.10. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal kompetenciją atlieka 2004-2006 metų Sanglaudos fondo projektų audituojamų subjektų paramos lėšų naudojimo atitikimo Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytiems reikalavimams vertinimą;
7.2. pagal kompetenciją atlieka auditą siekiant patikrinti, ar ataskaitiniais metais 2007-2013 metų ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpių valdymo ir kontrolės sistemos veikė efektyviai;
7.3. pagal kompetenciją atlieka auditą siekiant patikrinti, ar tinkamai atrinktos ataskaitiniais metais Europos Komisijai deklaruotos 2007-2013 metų ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpių išlaidos yra teisėtos ir teisingos;
7.4. pagal kompetenciją atlieka auditą siekiant patikrinti, ar patvirtintos ir ataskaitiniais metais Europos Komisijai teikiamos 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpio metinės lėšų sąskaitos yra tinkamos, kaip tai nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 966/2012 59 straipsnio 5 dalies a punkte;
7.5. pagal kompetenciją atlieka 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos institucijų atitikties jų paskyrimo kriterijams auditą;
7.6. pagal priskirtą sritį atlieka tolimesnį tyrimą, jei reikia - papildomą auditą, nustačius sisteminio pobūdžio problemas, kurios kelia pavojų kitiems pagal veiksmų programas vykdomiems veiksmams, siekiant nustatyti tokių problemų mastą;
7.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Europos Komisijai teikiamų audito rezultatus ir kitus dokumentus, nustatytus Europos Sąjungos teisės aktuose, kituose juos įgyvendinančiuose teisės aktuose bei Europos Komisijos metodologiniuose dokumentuose;
7.8. dalyvauja atliekant audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną;
7.9. kiek reikalinga audito tikslams pasiekti dalyvauja rengiant kitų audito įmonių, už kurias yra atsakinga audito institucija, darbo priežiūros procedūrų aprašymą ir kitus dokumentus, siekiant paslaugų kokybės;
7.10. dalyvauja bendradarbiaujant su Europos Komisija, kad būtų koordinuojami atitinkami audito planai ir audito metodai, nedelsiant būtų keičiamasi rezultatais, gautais atlikus atitinkamų Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpių valdymo ir kontrolės sistemų ar Europos Komisijos sprendimais patvirtintų projektų auditus;
7.11. prireikus dalyvauja susitikimuose su Europos Sąjungos institucijomis, kad būtų išnagrinėti valstybinio audito rezultatai ir pasikeista nuomonėmis kitais klausimais, susijusiais su Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos gerinimu;
7.12. nustatyta tvarka teikia ir tvarko duomenis Valstybės kontrolės informacinėje sistemoje tam, kad audito duomenys būtų susisteminti ir lengviau apskaitomi;
7.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Valstybės kontrolės vadovybės ir departamento vadovybės, o atlikdamas auditą - ir audito grupės vadovo, jei yra grupės narys, pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai, įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai ir pavesti auditai būtų atlikti tinkamai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.


Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybės kontrolė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 2666709, ruta.urbaniene@vkontrole.lt
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie Valstybės kontrolė  Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalėjimų departamentas) viešuosius pirkimus projektavimo, techninės priežiūros ir statybos darbų srityje, rengti Kalėjimų departamento ir dalyvauti rengiant Kalėjimo departamentui pavaldžių įstaigų projektavimo, techninės priežiūros ir darbų viešųjų pirkimų techninių specifikacijų projektus, dalyvauti viešųjų pirkimų komisijos veikloje kaip ekspertui, sprendžiant klausimus, susijusius su projektavimo, techninės priežiūros ir darbų viešųjų pirkimų vykdymu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - viešųjų pirkimų inicijavimo ir vykdymo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities, inžinerijos studijų krypčių grupės išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį projektavimo, techninės priežiūros ir darbų viešųjų pirkimų vykdymo srityje bei rengiant projektavimo, techninės priežiūros ir darbų techninių specifikacijų projektus;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą ir bausmių vykdymą;

6.4. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų vykdymą, statybą, teritorijų planavimą;

6.5. sugebėti kontroliuoti pagrindines statybos techninės veiklos sritis - statinio projektavimą ir projektavimo etapus, statinio projekto ekspertizę, statybos darbų pirkimo procesą bei nustatyti techninio projekto trūkumus;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų reikalavimus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.7. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Office" programiniu paketu;

6.9. mokėti dirbti programine įranga, skirta statybos darbų kainų sąmatiniams apskaičiavimams, statinių atkuriamosios vertės nustatymui, pasiūlymų konkursų dalyviams paruošimui, atsiskaitymų už atliktus darbus kontrolei.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tikrina Kalėjimų departamento padalinių su pirkimo paraiškomis pateiktus projektavimo, techninės priežiūros ir darbų techninių specifikacijų projektus ir teikia pastabas;

7.2. naudodamasis programine įranga SISTELA, apskaičiuoja nedidelės apimties darbų kainų sąmatas bei sudaro darbų kiekių žiniaraščius, skirtus pasiūlymų konkursų dalyviams paruošimui;

7.3. teikia siūlymus, kaip viešuosius projektavimo, techninės priežiūros ir darbų pirkimus padaryti efektyvesnius ir sumažinti nupirktų projektavimo, techninės priežiūros ir darbų pabrangimo riziką;

7.4. renka informaciją iš Kalėjimų departamento administracinių padalinių ir Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų apie planuojamus projektavimo, techninės priežiūros ir darbų pirkimus;

7.5. rengia Kalėjimų departamente vykdomų projektavimo, techninės priežiūros ir darbų viešųjų pirkimų konkurso sąlygas, atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešųjų pirkimų komisijai, rengia pranešimus tiekėjams, skelbimus ir ataskaitas apie Kalėjimų departamente vykdomus projektavimo, techninės priežiūros ir darbų viešuosius pirkimus,

7.6. viešina Kalėjimų departamento vykdomų pirkimų laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis, preliminariąsias sutartis ir šių sutarčių pakeitimus;

7.7. dalyvauja rengiant Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų projektavimo, techninės priežiūros ir darbų sutarčių projektus;

7.8. derina ir teikia pastabas dėl Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų pateiktų projektavimo, techninės priežiūros ir darbų pirkimų techninių specifikacijų projektų, kvalifikacinių techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimų;

7.9. teikia metodinę pagalbą Kalėjimų departamento pirkimo iniciatoriams, Kalėjimų departamentui pavaldžioms įstaigoms ir valstybės įmonei dėl viešųjų pirkimų dokumentų, susijusių su projektavimo, techninės priežiūros ir darbų pirkimais, rengimu;

7.10. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos veikloje kaip ekspertas, sprendžiant klausimus, susijusius su projektavimo, techninės priežiūros ir darbų viešųjų pirkimų vykdymu;

7.11. nagrinėja tiekėjų pretenzijas dėl projektavimo, techninės priežiūros ir darbų viešųjų pirkimų vykdymo ir teikia atsakymų į pretenzijas projektus pirkimo organizatoriams arba viešųjų pirkimų komisijai;

7.12. nagrinėja tiekėjų paklausimus dėl projektavimo, techninės priežiūros ir darbų objekto bei techninių specifikacijų, sutarčių projektų, kvalifikacinių reikalavimų, susijusių su techniniu ir profesiniu pajėgumu, ir teikia atsakymų į paklausimus projektus pirkimo organizatoriams arba viešųjų pirkimų komisijai;

7.13. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, taip pat atsakymus į suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, užtikrindamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą pagal kompetenciją;

7.14. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės kompleksiniuose bei kituose patikrinimuose, rengia patikrinimų pažymas ir teikia pasiūlymus dėl nustatytų trūkumų viešuosiuose pirkimuose šalinimo;

7.15. pagal kompetenciją įformina ir tvarko skyriui priskirtas bylas pagal Kalėjimų departamento dokumentacijos planą, renka informaciją apie numatomų projektavimo, techninės priežiūros ir darbų pirkimo sąlygas, technines charakteristikas, pasiūlymų vertinimo ir palyginimo būdus;

7.16. nuolat seka teisės aktų, reglamentuojančių projektavimą, statybą, viešuosius pirkimus, pasikeitimus, Viešųjų pirkimų tarnybos priimtus teisės aktus, teikia informaciją ir siūlymus skyriaus vedėjui, užtikrindamas Kalėjimų departamento direktoriaus teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, tobulinimą;

7.17. Kalėjimų departamento vadovybės pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, užtikrindamas darbo grupėms ir komisijoms nustatytų uždavinių įgyvendinimą;

7.18. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tam kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Kalėjimų departamentas prie TM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. Sapiegos g. 1, 852719003, kaldep@kaldep.lt
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie Kalėjimų departamentas prie TM  Aptarnavimo skyriaus vedėjas

Pobūdis:

APTARNAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - Telšių aps. VPK) Aptarnavimo skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.


II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga Aptarnavimo skyriui iškeltų uždavinių sėkmingam įgyvendinimui.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -turto valdymo ir priežiūros užtikrinime.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų praktinio darbo stažą, iš jų 1 metų administravimo srityje;
6.3. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo"
6.4. turėti informacinių technologijų pagrindus ir gebėti taikyti informacinių technologijų priemones veikloje, mokėti dirbti su Microsoft Office arba LibreOffice, arba OpenOffice programiniu paketu, interneto naršyklėmis;
6.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles;
6.6. turėti organizacinių, planavimo, koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo ir prognozavimų gebėjimų.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų duomenų tvarkymu;
7.2. organizuoja ir planuoja Aptarnavimo skyriaus veiklą;
7.3. vykdo ir kontroliuoja Aptarnavimo skyriaus uždavinių įgyvendinimą, vidaus administravimą ir pavestų funkcijų vykdymą;
7.4. rengia Aptarnavimo skyriaus nuostatus, valstybės tarnautojo ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, atostogų grafikus;
7.5. teikia Telšių aps. VPK viršininkui Aptarnavimo skyriaus valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatinti, skirti nuobaudas, leisti juos atostogų, teikti Policijos departamento vadovybei pasiūlymus dėl Aptarnavimo skyriaus struktūros, pareigybių pakeitimų ir kitų klausimų;
7.6. pagal kompetenciją atstovauja Telšių aps. VPK Policijos departamento ir kitų institucijų pasitarimuose, komisijose, organizuoja ir koordinuoja Telšių aps. VPK bendradarbiavimą su policijos ir kitomis įstaigomis;
7.7. dalyvauja rengiant Telšių aps. VPK biudžeto projektą, planuojant viešuosius pirkimus;
7.8. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo mažos vertės viešųjų pirkimų procedūras, atlieka kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, reikalingus pirkimams organizuoti ir vykdyti, dalyvauja Viešųjų pirkimų komisijos darbe;
7.9. pagal kompetenciją derina įsakymus, pasirašo informacinius ir kitus dokumentus;
7.10. nustatyta tvarka reikalauja iš Telšių aps. VPK struktūrinių padalinių būtinos informacijos, dokumentų ir ataskaitų;
7.11. užtikrina, kad būtų laiku priimami sprendimai, susiję su viešaisiais pirkimais, atsako už mažos vertės pirkimų organizavimą;
7.12. užtikrina Telšių aps. VPK struktūrinių padalinių transporto priemonių tinkamą priežiūrą ir eksploataciją.
7.13. užtikrina Aptarnavimo skyriaus valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų darbo kokybę;
7.14. kontroliuoja pavaldžių valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų darbo drausmę;
7.15. atlieka vidaus kontrolės procedūras;
7.16. pagal kompetenciją kontroliuoja Telšių aps. VPK viršininko pavedimų vykdymą, dalyvauja Telšių aps. VPK viršininko sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;
7.17. atsako už asmeninių darbo priemonių eksploatavimą ir priežiūrą;
7.18. atlieka išankstinės finansų kontrolės procedūras, susijusias su valstybės turto panaudojimu, prekių, paslaugų ir darbų pirkimu;
7.19. atsakingas už korupcijos prevencijos priemonių organizavimą ir įgyvendinimą;
7.20. užtikrina, kad teritorijose ir patalpose, kuriose dirbama su įslaptinta informacija ar kuriose ji saugoma, būtų įdiegtos ir tinkamai veiktų reikiamos fizinės apsaugos priemonės;
7.21. rengia fizinės apsaugos procedūras reglamentuojančius dokumentus, kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytų procedūrų, periodiškai atlieka taikomų fizinės apsaugos priemonių patikrinimus;
7.22. organizuoja darbuotojų apmokymus;
7.23. teikia Telšių aps. VPK viršininkui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl patalpų suskirstymo į saugumo zonas;
7.24. praneša Telšių aps. VPK viršininkui apie pastebėtus saugyklų, patalpų, seifų, metalinių spintų apsaugos priemonių bei instaliacijų pažeidimus ir imasi priemonių jiems pašalinti;
7.25. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
7.26. tvirtina įstaigos sudarytų ar jos gautų dokumentų kopijų, nuorašų ar išrašų tikrumą;
7.27. vykdo kitus su Telšių aps. VPK funkcijomis susijusius pavedimus ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas tam, būtų pasiekti policijos sistemos strateginiai tikslai.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJOPAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Telšių aps. VPK viršininko pavaduotojui (atsakingam už policijos įstaigos veiklos organizavimą ir išteklių valdymą).
Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Telšiai
Kreiptis: Karaliaus Mindaugo g. 1, (85)2717838, ina.jakniuniene@policija.lt
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas  Inžinierius-sąmatininkas

Pobūdis: Pastatų vidaus inžinierinių tinklų sąmatiniai skaičiavimai (ŠVOK,VN), konkursinės dokumentacijos ruošimas, bendravimas su tiekėjais dėl medžiagų kainų pasiūlymų. Visos socialinės garantijos ir darbui atlikti reikalingos priemonės.
Reikalavimai: Bendras suvokimas apie pastatų vidaus inžinierines sistemas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 940 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Konvita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867086396, vitalijus.skritas1@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.15

Atsiliepimai apie UAB "Konvita"  Inžinierius-konstruktorius

Pobūdis: Karkasinių-skydinių namų projektavimas;
Detalių brėžinių, skirtų konstrukcijų gamybai, ruošimas;
Medžiagų poreikio skaičiavimas;

Įmonė siūlo:
Karjeros galimybes;
Galimybes tobulėti ir mokytis iš geriausių savo srities specialistų
Motyvuojantį atlyginimą, kurį aptarsime pokalbio metu.
Reikalavimai: Aukštesnysis arba aukštasis inžinerinis išsilavinimas (gali būti paskutinių kursų studentas);
Panašaus darbo patirtis būtų privalumas, neturinčius patirties apmokysime;
Brėžinių skaitymas;
Tikslumas, atidumas, loginis mąstymas, atsakingumas, noras tobulėti ir plėsti akiratį;
Būtina patirtis dirbant programa AutoCad.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Karkasa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860766189, aurimas@karkasa.eu
Skelbimo data: 2018.03.14

Atsiliepimai apie UAB "Karkasa"  Finansų konsultantas

Pobūdis: -Naujų klientų pritraukimas
-Esamų aptarnavimas
-Sutarčių sudarymas, administravimas
-Ryšių palaikymas su klientais
-Darbas ofise, darbo dienomis savaitgaliai laisvi.
Reikalavimai: - Puikūs komunikaciniai gebėjimai
- Atsakingumas
- Organizuotumas, gebėjimai planuotis savo dienotvarkę
- Nustatytų planų įgyvendinimas
- Patirtis pardavimų/konsultavimo srityse privalumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: Compensa life Vienna insurance group SE
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867553667, atrankos.2017@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.14

Atsiliepimai apie Compensa life Vienna insurance group SE  Transporto vadybininkas

Pobūdis: Bendravimas naujais ir su esamais klientais,transportavimo sutarciu sudarymas,darbas kompiuteriu.
Reikalavimai: Darbo patirtis,anglu,vokieciu kalbu mokejimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Panleina"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: 869878733
Skelbimo data: 2018.03.14

Atsiliepimai apie UAB "Panleina"  Transporto-pardavimu vadybininkas

Pobūdis: Nauju klientu paieska, aktyvus skambuciai, komandiruotes.
Reikalavimai: Ieskomi su patirtim ir be patirties vadybininkai Rusijos rinkai.
Aukstasis issilavinimas, rusu kalba, kompiuterines zinios, komunikabilumas, noras dirbti. Visko apmokom, atlyginimas tiesiogiai priklauso nuo jusu pasiekto rezultato, i rankas nuo 450 iki 2000 eur.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Utransas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Račiu g. 1, evgenij@utransas.lt
Skelbimo data: 2018.03.14

Atsiliepimai apie UAB "Utransas"  Preso operatorius

Pobūdis: Plastiko presavimas.
Reikalavimai: Atsakingumas, kruopštumas, be žalingų įpročių

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RetroPlast"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Rudaminos 1A, Skaidiškės, 860402703, pavelas@retroplast.lt
Skelbimo data: 2018.03.14

Atsiliepimai apie UAB "RetroPlast"  Prekių priežiūros vadybininkas

Pobūdis: UAB "AUDIS" ieško prekių priežiūros vadybininko KAUNO mieste.

* Priskirtų prekybos taškų vizitavimas

* Prekių priežiūra prekybos taškuose (merchandising)

* Užsakymų, ataskaitų kontrolė

* Akcijų ir išpardavimų įgyvendinimas
Reikalavimai: * Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;

* Panašaus darbo patirtis būtų privalumas;

* Atsakingumas, organizuotumas, komunikabilumas

* Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija)

Įmonė siūlo:

* Konkurencingą laiku mokamą atlygį;

* Draugišką kolektyvą;

* Visas socialines garantijas;

* Karjeros galimybes;

* Visas darbui reikalingas priemones.

Informuosime tik atrinktus kandidatus

Savo CV siųsti e-mail nurodant MIESTĄ

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Audis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: karjera@audis.lt
Skelbimo data: 2018.03.14

Atsiliepimai apie UAB "Audis"  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: Ieškome statybos darbų vadovo darbui Kaune!!!!

Statybos darbų organizavimas, jų vykdymo kontrolė;
Statybos darbų organizavimas, planavimas ir atlikimas
laiku paskirtuose objektuose;
Medžiagų/mechanizmų užsakymas;
Statybinės dokumentacijos pildymas;
Bendravimas su užsakovais ir subrangovais;
Darbų saugos ir kokybės užtikrinimas.
Reikalavimai: Kvalifikacijos atestatas;
Statybos darbų vadovo darbo patirtis;
Statybos, gamybos bei technologinių procesų išmanymas;
Sugebėjimas dirbti savarankiškai ir valdyti komandą;
Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Privalumai:
Darbų saugos specialisto pažymėjimas;
Kėlimo kranų vadovo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "HSC Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g., 865520580, lina@hscbaltic.lt
Skelbimo data: 2018.03.14

Atsiliepimai apie UAB "HSC Baltic"  Montuotojas - autošaltkalvis

Pobūdis: Padangų montavimas;
Ratų balansavimas;
Automobilių aptarnavimas.
Reikalavimai: Reikalavimai
Darbo patirtis autoservisų ar mechanikos srityje;
Padangų montavimo patirtis - didelis privalumas!
Automechanikos mokyklų absolventai taip pat laukiami!
Nebijojimas fizinio darbo;
Punktualumas;
Atsakingumas;
Gera nuotaika.

Mes jums siūlome
Laiku mokamą konkurencingą atlyginimą;
Melgos nuolaidų paketą Jums ir Jūsų artimiesiems;
Šaunų kolektyvą;
Šiltą ir tvarkingą darbo aplinką;
Karjeros galimybes.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "UTENOS MELGA"
Miestas: Utena
Kreiptis: Basanavičiaus g. 12, 869813984, povilas@melga.lt
Skelbimo data: 2018.03.14

Atsiliepimai apie UAB "UTENOS MELGA"  Pardavimų vadybininko

Pobūdis: "Miesto Žirafos" – internetinis portalas ir mobilioji programėlė apie laisvalaikį ir pramogas Lietuvos didmiesčiuose. Esame vienas sparčiausiai augančių pramogų portalų Lietuvoje – lankomumas kasmet padidėja bent 50%.

Darbuotojo pobūdis: reklamos pozicijų "Miesto Žirafos" svetainėje ir programėlėje pardavimai;

Pagrindiniai darbo tikslai: naujų klientų paieška ir susitikimai/derybos su jais; bendravimas su esamais klientais.

Atlyginimas: susideda iš fiksuoto bazinio atlyginimo ir komisinių/premijų už pasirašytas sutartis.

Mūsų klientai ir partneriai: prekybos centrai, pagrindinės renginių salės ir arenos, renginių organizatoriai, barai, restoranai, įvairūs festivaliai, renginių organizatoriai ir t.t.

Mes siūlome:

- Darbą sparčiai augančioje ir populiarėjančioje žiniasklaidos priemonėje;
- Darbo vietą Klaipėdos centre, senamiestyje;
- Darbą jaunatviškame, bet profesionaliame kolektyve;
- Rimtus komisinius prie bazinio atlyginimo;
- Apmokymus ir visą reikalingą pardavimų palaikymą.
Reikalavimai: Reikalavimai:

- Pardavimų patirtis (bent 1 m.);
- Taisyklingo ir tvarkingo rašymo lietuvių kalba įgūdžiai;
- Geri laiko planavimo įgūdžiai;
- Drąsa ir iniciatyvumas;
- Gebėjimas išlipti iš komforto zonos, mokytis iš klaidų.

Privalumai:

- Virtualios žiniasklaidos veikimo principų išmanymas;
- Geri išmaniojo telefono ir kompiuterio valdymo įgūdžiai;
- Rašytinės ir šnekamosios anglų kalbos žinios;
- SEO, "Google Analytics", "Google AdWords" ir "Facebook" reklamos žinios;

Atsiųsk mums el. laišką ir trumpai papasakok apie save ir savo sugebėjimus. Pilnas tavo CV mums neįdomus: nesvarbu, ką tu esi baigęs/-usi ar kokius kursus išklausęs/-iusi. Mums svarbūs tavo pardavimų įgūdžiai ir gebėjimas dirbti moderniame, darbščiame kolektyve.

Laišką siųsk adresu darbas@mzirafos.lt iki balandžio 10 d., laiško temoje įrašyk "Pardavimų vadybininkas".

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Žirafų projektai“
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: darbas@mzirafos.lt
Skelbimo data: 2018.03.14

Atsiliepimai apie MB "Žirafų projektai“  Šaltkalvis

Pobūdis: Įmonėje esančių įrengimų priežiūra, remontas. Suvirinimo darbai.
Reikalavimai: Techninis išsilavinimas;
darbo patirtis mechaniko, šaltkalvio srityje.
Kruopštumas, be žalingų įpročių;
mokėjimas dirbti savarankiškai.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RetroPlast"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Rudaminos 1A, Skaidiškės, 860402703, pavelas@retroplast.lt
Skelbimo data: 2018.03.14

Atsiliepimai apie UAB "RetroPlast"  Poliruotojas

Pobūdis: Izoterminių kėbulų poliravimas
Reikalavimai: Kruopštumas, geras fizinis pasiruošimas, noras dirbti ir užsidirbti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stilartas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.A. Graičiūno 1a, 865760433, Marek@stilartas.lt
Skelbimo data: 2018.03.14

Atsiliepimai apie UAB "Stilartas"  Transporto vadybininkas

Pobūdis: Darbas su vežėjais (LT, BY, PL, RU, UA, dokumentų tvarkymas, sąskaitų išrašymas. Privaloma vežėjų bazė. Per savaitę privaloma išvežti ne mažiau 25-50 FTL krovinių esamiems mūsų klientams. (BY, ES, IT, BE, RU, KZ, TR, FR, GR) Importas/Eksportas
Reikalavimai: Pagrindinių transporto biržų išmanymas. Vežėjų bazė. Efektyvumas, greita orientacija, noras dirbti ir užsidirbti. Lenkų ir rusų kalbos privalomos, anglų - privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Logilonas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 7-303, 860157525, une@logilonas.lt
Skelbimo data: 2018.03.14

Atsiliepimai apie UAB "Logilonas"  Operatorius-krovėjas

Pobūdis: Taros krovinių pakrovimas, sandėliavimas, komplektavimas, pakavimas, pateikimas gamybiniams įrenginiams ir/ar rūšiavimui (darbo vieta tiek vyrams, tiek moterims). Darbas pamainomis I-V 6:00-14:30, 13:30-22:00 ir kas antras šeštadienis 8:00-16:30

Atlyginimas: 720 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Corpus A"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lentvario g., 865219363
Skelbimo data: 2018.03.14

Atsiliepimai apie UAB "Corpus A"  Vyr. buhalteris

Pobūdis: - keletos imoniu buhalterines apskaitos vedimas nuo pirminiu dokumentu iki FA;
- pilna darbo diena;
- ataskaitu ruošimas ir teikimas valstybinems institucijoms;
- darbo užmokescio ir su tuo susijusiu mokesciu skaiciavimas.
Reikalavimai: -v3 metai buhalterio darbo patirtis;
- LR istatymu susijusiu su Buhalterine apskaita išmanymas;
- buhalterines apskaitos programos RIVILE išmanymas;
- puikus analitiniai ir organizacinai sugebëjimai;
- pageidautina rusu kalbos žinios;
- vairuotojo pažymejimas butu privalumas;
- kruopštumas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "OVO finance"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilaitės pr. 16, 861880232, info@ovofinance.lt
Skelbimo data: 2018.03.14

Atsiliepimai apie UAB "OVO finance"  Šaltkalvis - remontininkas

Pobūdis: Technologinių mašinų ir įrenginių mechaninės dalies techninė priežiūra ir remontas;
Operatyvus įrengimų gedimų šalinimas;
Įrangos ir įrenginių profilaktinė priežiūra;
Įrangos defektavimas, gedimo priežasties nustatymas, atsarginių dalių parinkimas ir užsakymas;
Atsarginių detalių/mazgų remontas.
Reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas, profesinis išsilavinimas mechanikos srityje - privalumas;
Ne mažesnė nei metų panašaus darbo patirtis;
Gebėjimas skaityti brėžinius;
Gebėjimas atlikti nesudėtingus suvirinimo darbus – privalumas;
Kompiuterinio raštingumo pagrindai;
Atsakingumas, kruopštumas, loginis mąstymas, gebėjimas greitai priimti sprendimą pagal situaciją;
Galimybė dirbti pamaininį darbą (dieninės ir naktinės pamainos).

Siūlome:
Įdomų, atsakingą ir dinamišką darbą stabilioje, konkurencingoje įmonėje;
Tvarkingą darbo aplinką;
Mokymosi ir profesinio tobulėjimo galimybes;
Konkurencingą atlyginimą;
Turtingas skatinimo ir motyvavimo sistemas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 830 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus baldai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 178B, 868755955, atranka@vilniausbaldai.lt
Skelbimo data: 2018.03.14

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus baldai"  Prekių priežiūros vadybininkas

Pobūdis: UAB "AUDIS" ieško prekių priežiūros vadybininko VILNIAUS ir KAUNO miestuose.

* Priskirtų prekybos taškų vizitavimas

* Prekių priežiūra prekybos taškuose (merchandising)

* Užsakymų, ataskaitų kontrolė

* Akcijų ir išpardavimų įgyvendinimas
Reikalavimai: * Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;

* Panašaus darbo patirtis būtų privalumas;

* Atsakingumas, organizuotumas, komunikabilumas

* Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija)

Įmonė siūlo:

* Konkurencingą laiku mokamą atlygį;

* Draugišką kolektyvą;

* Visas socialines garantijas;

* Karjeros galimybes;

* Visas darbui reikalingas priemones.

Informuosime tik atrinktus kandidatus

Savo CV siųsti e-mail nurodant MIESTĄ

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Audis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: karjera@audis.lt
Skelbimo data: 2018.03.14

Atsiliepimai apie UAB "Audis"  Krovėjas

Pobūdis: Suformuoti keraminiai blokai kraunami rankomis ant degimo vagonų. Išdegti kraunami ant padėklų.
Reikalavimai: Be žalingų įpročių.
Darbas fiziškai sunkus.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rokų keramika"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: J. Borutos g. 23, 865238094, info@rokukeramika.lt
Skelbimo data: 2018.03.14

Atsiliepimai apie UAB "Rokų keramika"  Sandėlininkas

Pobūdis: Krovos darbai rankomis;
Prekių surinkimas;
Prekių išdėstymas sandėlyje;
Tvarkos sandėlyje palaikymas;
Mūsų įmonė siūlo pastovų darbą Vilniuje, geras darbo sąlygas, patrauklų atlyginimą.
Darbas nuo 8 iki 17 val, savaitgaliai laisvi.

Reikalavimai: Fizinė ištvermė, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB DOSEKA
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų . 47, 2 korpusas, 867378960, gamyba@doseka.lt
Skelbimo data: 2018.03.14

Atsiliepimai apie UAB DOSEKA  Baldų montuotojas

Pobūdis: Sėkmingai veikianti baldų gamybos įmonė www.kontral.lt kviečia prisijungti baldų surinkėją -
montuotoją Vilniuje.
Specializuojamės nestandartinių korpusinių baldų ir stumdomų durų sistemų gamyboje. Dirbame Lietuvos ir užsienio rinkose.

Jei manote, kad šis darbas būtų Jums įdomus, parašykite mums trumpą laišką, kuriame nurodykite savo darbo patirtį.
Darbo laikas - pilna darbo diena. Atlyginimas priklauso nuo Jūsų kompetencijų ir prasideda nuo 895 Eur (neatskaičius mokesčių).
Galimos komandiruotės.
Reikalavimai: - patirtis skaitant baldų brėžinius
- patirtis baldų surinkime
- patirtis baldų gamybos srityje
- vairuotojo pažymėjimas
- atsakingumas ir noras augti kartu su įmone.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 895 € (su mokesčiais)
Įmonė: Kontral, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 219, aneta@kontral.lt
Skelbimo data: 2018.03.14

Atsiliepimai apie Kontral, UAB  Plėtros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

GYNYBOS PLANAVIMO DEPARTAMENTO

PLĖTROS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Gynybos planavimo departamento Plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A. Pareigybės kategorija - 13.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Gynybos planavimo departamento Plėtros skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga KAS plėtros analizės ir prielaidų dokumentams rengti, dalyvauti rengiant ilgalaikius ir vidutinės trukmės KAS planavimo dokumentus, vykdant jų stebėseną ir atsiskaitymą už veiklos rezultatus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Specialioji veiklos sritis - KAS plėtros planavimas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius nacionalinio saugumo ir gynybos politiką, KAS veiklą, įslaptintos informacijos apsaugą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti, gebėti juos taikyti praktiškai;

6.3. išmanyti Vyriausybės nustatytus veiklos planavimo, biudžeto pagal programas sudarymo, veiklos rezultatų vertinimo principus ir metodiką, būti susipažinus su gynybos planavimo procesu, ilgalaikiu ir vidutinės trukmės KAS plėtros planavimu, resursų planavimo principais;

6.4. išmanyti KAS ir kariuomenės specifiką - struktūrą, valdymo ir veiklos organizavimo principus;

6.5. būti susipažinęs su NATO ir Europos Sąjungos (toliau - ES) gynybos pajėgumų planavimo procesais, žinoti pagrindinius NATO ir ES valstybių gynybos planavimo ir valdymo sistemų principus;

6.6. mokėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, pagal savo kompetenciją savarankiškai priimti sprendimus, žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti rengti teisės aktų projektus, Departamento vidaus ir siunčiamuosius dokumentus;

6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo (B2) lygiu;

6.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;

6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, gauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. renka, analizuoja ir apibendrina informaciją, reikalingą gynybos planavimo prielaidoms parengti;

7.2. rengia KAS plėtros ir būklės apžvalgas ir analizę;

7.3. dalyvauja rengiant ilgalaikę KAS plėtros programą ir Krašto apsaugos ministro gaires, vykdo jų nuostatų įgyvendinimo stebėseną;

7.4. dalyvauja rengiant KAS užduočių ir gebėjimų sąrašą;

7.5. dalyvauja rengiant Lietuvos atsakymų į NATO ir ES gynybos planavimo klausimynus;

7.6. dalyvauja rengiant Departamento kompetencijai priskirtas KAM veiklos ataskaitas;

7.7. teikia siūlymus gynybos politikos strateginiams dokumentams, vertina kitų valstybės institucijų parengtus ilgalaikio ir vidutinės trukmės planavimo dokumentus,

7.8. analizuoja užsienio šalių gynybos planavimo sistemas ir procesus, rengia siūlymus dėl KAS gynybos planavimo proceso tobulinimo;

7.9. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Krašto apsaugos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Totorių g. 25/3, 852735745, 85273576, kam@kam.lt
Skelbimo data: 2018.03.14

Atsiliepimai apie Krašto apsaugos ministerija  Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis - A
3. Pareigybės kategorija - 12

II. PASKIRTIS

4. Teisės ir personalo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti Skyriaus darbą, įgyvendinant Mažeikių skyriaus teisės valdymo politiką, užtikrinančią Mažeikių skyriaus rengiamų teisės aktų, atliekamų funkcijų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, rengti teisės aktų projektus Mažeikių skyriaus uždaviniams bei funkcijoms įgyvendinti, atlikti kitus Skyriaus vedėjo pavedimus pagal šios pareigybės kompetenciją.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - teisės.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą.
6.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, valstybės tarnybos ir darbo santykių reguliavimą, viešąjį administravimą, civilinę, administracinę bei baudžiamąją teisę, civilinį ir baudžiamąjį procesą, administracinių bylų teiseną, akcinių bendrovių veiklą, viešuosius pirkimus ir duomenų apsaugą reglamentuojančius norminius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
6.3. Būti susipažinusiam su socialinį draudimą reglamentuojančiais pagrindiniais ES teisės aktais, Lietuvos Respublikos pasirašytomis dvišalėmis sutartimis ir susitarimais su kitomis šalimis socialinio draudimo srityje, teismų praktika šios srities civilinėse ir administracinėse bylose.
6.4. Mokėti rengti išaiškinimus, atsikirtimus ir atsiliepimus teismams civilinėse ir administracinėse bylose, rengti medžiagą teisminiam nagrinėjimui, mokėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, sisteminį įvertinimą.
6.5. Mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius.
6.6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
6.7. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai.
6.8. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Vykdo teisės aktų, įsakymų ir kitų Mažeikių skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų rengiamų ir parengtų dokumentų atitikimo galiojantiems teisės aktams kontrolę ir teikia pastabas/pasiūlymus dėl jų pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios atsižvelgiant į nustatytus teisės aktų reikalavimus.
7.2. Informuoja valstybės tarnautojus ir darbuotojus apie teisės aktų pasikeitimus.
7.3. Konsultuoja Mažeikių skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, viešąjį administravimą, taikymo klausimais.
7.4. Kontroliuoja, ar Mažeikių skyriuje laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų.
7.5. Kontroliuoja, ar Mažeikių skyriuje laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, reikalavimų.
7.6. Mažeikių skyriaus direktoriui arba Skyriaus vedėjui pavedus, dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose Mažeikių skyriuje.
7.7. Mažeikių skyriaus direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus, dalyvauja rengiant kvalifikacinius reikalavimus ir specifikacijas.
7.8. Mažeikių skyriaus direktoriui arba Skyriaus vedėjui pavedus, dalyvauja rengiant Mažeikių skyriaus sutarčių projektus ir užtikrina, kad Mažeikių skyriaus sutartys būtų rengiamos laikantis teisės aktų reikalavimų.
7.9. Rengia ieškinius, skundus, atsiliepimus (atsikirtimus, dublikus, triplikus) į ieškinius, pareiškimus ar skundus, apeliacinius ir kasacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius ir kasacinius skundus, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms.
7.10. Seka teismuose esančių civilinių, administracinių ir baudžiamųjų bylų, kuriose atstovauja Mažeikių skyrių, eigą, apibendrina išnagrinėtų bylų rezultatus ir apie nagrinėjamų bylų eigą ir rezultatus informuoja Mažeikių skyriaus direktorių ir Skyriaus vedėją.
7.11. Vykdo dėl trečiųjų asmenų kaltės išmokėtų valstybinio socialinio draudimo išmokų išieškojimą regreso tvarka.
7.12. Vykdo žalos, padarytos Fondo biudžetui, bei dėl kitų priežasčių susidariusių socialinio draudimo išmokų permokų išieškojimą.
7.13. Bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo institucijomis, siekiant nustatyti asmenis, kurių neteisėtais veiksmais buvo padaryta žala Fondo biudžetui.
7.14. Rengia ir nustatyta tvarka teikia pretenzijas draudimo įstaigoms, vykdančioms privalomąjį vairuotojų civilinės atsakomybės draudimą, dėl lėšų grąžinimo į Fondo biudžetą.
7.15. Rengia ir teikia Mažeikių skyriaus direktoriui ar jo pavaduotojui sprendimų dėl Fondo biudžetui padarytos žalos atlyginimo išdėstymo dalimis ar atsisakymo išdėstyti žalos atlyginimą dalimis projektus.
7.16. Rengia ataskaitas apie pareikštus reikalavimus dėl žalos atlyginimo regreso tvarka ir sugrąžintų draudimo išmokų sumas, išvadas ir pasiūlymus teikia Skyriaus vedėjui.
7.17. Kontroliuoja lėšų išieškojimą pagal antstoliams perduotus vykdomuosius raštus. Apibendrintą informaciją teikia Skyriaus vedėjui.
7.18. Tikrina sprendimų projektų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo draudiminiais/nedraudiminiais įvykiais teisėtumą ir juos vizuoja.
7.19. Ruošia ir teikia įgaliotoms institucijoms administracinių nusižengimų bylų medžiagą pagal administracinių nusižengimų kodekso nuostatas.
7.20. Tvarko administracinių nusižengimų bylų apskaitą.

7.21. Ruošia ir teikia kompetentingoms institucijoms dokumentus dėl vaikų išlaikymo išmokų išieškojimo iš skolininkų.
7.22. Vykdo išmokėtų vaikų išlaikymo išmokų išieškojimą iš skolininkų, gyvenančių užsienio valstybėse.

7.23. Mažeikių skyriaus direktoriui pavedus, atstovauja Mažeikių skyriaus interesams visų instancijų teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, valstybės valdymo ir savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose organizacijose.

7.24. Mažeikių skyriaus direktoriui pavedus, atstovauja Mažeikių skyriaus interesams bankroto ir restruktūrizavimo bylose, teikia išvadas dėl bylų eigos.
7.25. Mažeikių skyriaus direktoriui pavedus, nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų projektus.
7.26. Mažeikių skyriaus direktoriui pavedus, tiria tarnybinius ir drausminius nusižengimus, rengia išvadas ir teikia jas Mažeikių skyriaus direktoriui.
7.27. Skyriaus vedėjui pavedus rengia Mažeikių skyriaus vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų projektus.
7.28. Mažeikių skyriaus direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus, rengia Mažeikių skyriaus struktūrinių padalinių nuostatų bei pareigybių aprašymų projektus.
7.29. Dalyvauja rengiant Mažeikių skyriaus ir Skyriaus metinius veiklos planus ir metines veiklos ataskaitas bei Mažeikių skyriaus direktoriui pavedus rengia metinių veiklos planų ir ataskaitų projektus.
7.30. Pagal šios pareigybės kompetenciją užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku, dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras bei rengia su jomis susijusių dokumentų projektus.
7.31. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, pagal patvirtintą Mažeikių skyriaus dokumentacijos planą iki jų perdavimo į Mažeikių skyriaus archyvą.
7.32. Kaupia šios pareigybės funkcijų vykdymui reikalingus duomenis bei formuluoja pasiūlymus ir rengia užduotis dėl programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
7.33. Mažeikių skyriaus direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus, atlieka rengiamų darbo metodikų, norminių teisės aktų ir kitų Mažeikių skyriuje rengiamų dokumentų projektų teisinį vertinimą pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.34. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal šios pareigybės kompetenciją.

7.35. Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Skyriui nustatytų funkcijų vykdymu, pokyčius ar būtinybės naują teisės aktą įtraukti į Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos (toliau - ADIS) stebimų teisės aktų sąrašą bei dėl ADIS veiklos taisyklių papildymo, keitimo ir jų taikymo pagal pareigybės kompetenciją.

7.36. Rengia informaciją pagal šios pareigybės kompetenciją ir teikia ją Skyriaus vedėjui.
7.37. Mažeikių skyriaus direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje.
7.38. Bendradarbiauja su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.

7.39. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.

7.40. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Mažeikių skyriaus direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Mažeikiai
Kreiptis: Vasario 16-osios g. 4, (8443)26659, lina.budriene@sodra.lt
Skelbimo data: 2018.03.14

Atsiliepimai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Civilinės saugos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. rugsėjo 1 d.
įsakymu Nr. 40-446
(2018 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 40-77 redakcija)

SAUGAUS MIESTO DEPARTAMENTO CIVILINĖS SAUGOS SKYRIAUS
VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (SMD-CSS-2)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Saugaus miesto departamento (toliau - Departamentas) Civilinės saugos skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjo pavaduotojo (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga rengti ataskaitas už savivaldybei priskirtas funkcijas civilinės saugos srityje bei padėti organizuoti ekstremalių situacijų komisijos ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiklą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - civilinė sauga.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo arba vadybos krypties (nepaprastųjų situacijų valdymo studijų programos) išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš kurių ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį civilinės saugos ar mobilizacijos srityje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos civilinės saugos, Lietuvos Respublikos valstybės rezervo, Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymus, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius civilinę saugą, mobilizaciją, ir gebėti juos taikyti praktiškai, išmanyti Skyriui priskirtų uždavinių bei funkcijų vykdymą, vietos savivaldą bei viešąjį administravimą;
6.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6.5. turėti teisę vairuoti "B" kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu;
6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Siekdamas įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:
7.1. vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją - civilinė saugą:
7.1.1. teisės aktų nustatyta tvarka rengia veiklos ataskaitas dėl savivaldybei priskirtų funkcijų civilinės saugos srityje;
7.1.2. renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Savivaldybėje kilusius ekstremaliuosius įvykius ir susidariusias situacijas bei rengia jų aprašymus;
7.1.3. renka, analizuoja ir apibendrina informaciją ir dokumentus Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdžiams;
7.1.4. atlieka Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžio sekretoriaus funkcijas;
7.1.5. atlieka Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžių metu priimtų sprendimų įgyvendinimo kontrolę;
7.1.6. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pareiškimus, paklausimus ir rengia atsakymus į juos pagal Skyriaus kompetenciją;
7.1.7. pagal Skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Saugaus miesto departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų projektus;
7.1.8. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės teritorijoje veiklą vykdantiems ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms civilinės saugos klausimais;
7.1.9. atlieka ūkio subjektų kompleksinius (planinius) ir tikslinius (neplaninius) civilinės saugos būklės patikrinimus ir jų metu nustatytų pažeidimų pašalinimo kontrolę;
7.1.10. Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka priima ir teikia informaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos apie įvykius, ekstremalius įvykius ar ekstremalias situacijas;
7.1.11. dalyvauja Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
7.1.12. dalyvauja savivaldybės lygio civilines saugos pratybų organizavime;
7.1.13. analizuoja civilinę saugą reglamentuojančius teisės aktus ir inicijuoja pasiūlymų dėl jų tobulinimo teikimą teisės aktų rengėjams;
7.2. dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje Skyriaus veiklos klausimais;
7.3. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo viešuosius pirkimus;
7.4. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti savivaldybei iškeltus strateginius tikslus;
7.5. siekdamas užtikrinti Skyriaus veiklos tęstinumą, pavaduoja Skyriaus vedėją, jo nesant.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112247, kristina.kalesnykiene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2018.03.14

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Negyvenamųjų statinių valdymo poskyrio vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2017 m. gegužės 4 d.

įsakymu Nr. A-1723

NEKILNOJAMOJO TURTO SKYRIAUS NEGYVENAMŲJŲ STATINIŲ VALDYMO POSKYRIO VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nekilnojamojo turto skyriaus (toliau - skyrius) Negyvenamųjų statinių valdymo poskyrio (toliau - poskyris) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II PASKIRTIS

4. Poskyrio vedėjo pareigybės paskirtis yra organizuoti, planuoti ir kontroliuoti poskyrio darbą, užtikrinant efektyvų Kauno miesto savivaldybei (toliau - Savivaldybė) nuosavybės teise priklausančių ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomų statinių, patalpų (išskyrus gyvenamosios paskirties pastatus, patalpas ir jų priklausinius) (toliau - statiniai), valdymą, naudojimą ir disponavimą jais.

III VEIKLOS SRITIS

5. Poskyrio vedėjo bendroji veiklos sritis - nekilnojamojo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo.

IV SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti 3 metų darbo patirtį;

6.3. turėti 1 metų darbo patirtį turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo srityje;

6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Finansų valdymo ir apskaitos sistema (FVAS);

6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Poskyrio vedėjo funkcijos yra šios:

7.1. planuoti, organizuoti ir kontroliuoti poskyrio darbą, užtikrinti pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės teisės aktų, skyriaus vedėjo įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą, paskirstyti užduotis poskyrio darbuotojams, įgyvendinti poskyrio vidaus kontrolės priemones, skirtas darbuotojų veiklos priežiūrai, rengti poskyrio veiklos planus ir ataskaitas, teikti pasiūlymus dėl poskyrio veiklos gerinimo, siekiant užtikrinti efektyvų poskyrio darbą;

7.2. rengti pagal poskyrio kompetenciją Savivaldybės biudžeto programų priemonių projektus, planuoti lėšas, skirtas poskyriui priskirtoms funkcijoms įgyvendinti, kontroliuoti jų panaudojimą, organizuoti ir kontroliuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės teisės aktų, skyriaus vedėjo įsakymų, kitų dokumentų pagal poskyrio kompetenciją rengimą, rengti Savivaldybės teisės aktus ir skyriaus vedėjo įsakymus pagal poskyrio kompetenciją, kad būtų užtikrintas poskyriui pavestų funkcijų vykdymas;

7.3. teikti siūlymų, susijusių su statinių naudojimu, valdymu ir disponavimu jais, užtikrinti tinkamą siūlymų pagrindimą, statinių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise ir panaudos pagrindais, nuomos procedūrų vykdymą, organizuoti sutarčių atnaujinimą, pakeitimą ar nutraukimą, užtikrinti tinkamą dokumentų, reikalingų statiniams parduoti, parengimą, reikalingų dokumentų pateikimą Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos konkurso komisijai, kontroliuoti, kad Savivaldybės valdomi statiniai būtų apskaitomi Savivaldybės buhalterijoje siekiant, kad būtų efektyviai disponuojama Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu;

7.4. organizuoti ir kontroliuoti statinių apžiūras, sutarčių kontrolės procedūras, užtikrinti, kad laiku būtų imtasi priemonių pašalinti nustatytus sutarčių pažeidimus, organizuoti ir kontroliuoti statinių pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti ir jų nurašymo procedūrų vykdymą siekiant užtikrinti, kad Savivaldybės valdomas nekilnojamasis turtas būtų racionaliai valdomas;

7.41. organizuoti naudotojams neperduotų Savivaldybės valdomų statinių administravimą, apsaugą, techninę priežiūrą ir jų vykdymo kontrolę, remontą ir remonto darbų kontrolę, šiems statiniams priskirtų teritorijų tvarkymą, šių statinių ir jų teritorijų apžiūras ir patikrinimus, Savivaldybės, kaip nekilnojamojo turto savininko, sutikimų (nesutikimų) atlikti naudotojams perduotų Savivaldybės valdomų statinių statybos darbus rengimą, siekiant užtikrinti tinkamą nekilnojamojo turto priežiūrą;

7.5. teikti siūlymų dėl valstybės turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ar nereikalingo Savivaldybės funkcijoms vykdyti valstybės turto perdavimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, kitoms valstybės įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms, institucijoms, organizuoti ir kontroliuoti procedūras, reikalingas valstybės turtui perduoti ar perimti, siekiant efektyviai naudoti valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (išskyrus gyvenamąsias patalpas ir jų priklausinius), kurį Savivaldybė valdo patikėjimo teise;

7.6. organizuoti ir kontroliuoti statinių kadastro duomenų nustatymą ir patikslinimą, naujų kadastro objektų formavimą, užsakymų ir dokumentų dėl turto įregistravimo Savivaldybės vardu teikimą, siekiant užtikrinti, kad nekilnojamojo turto teisinė būklė (nurodyta Nekilnojamojo turto registro dokumentuose) atitiktų realią turto būklę;

7.7. kontroliuoti ir užtikrinti elektroninių nekilnojamojo turto duomenų bazių pildymą, organizuoti duomenų sąrašų ir ataskaitų parengimą, nekilnojamojo turto duomenų ir duomenų apie jo valdymą analizę, siekiant užtikrinti tinkamą informacijos apie Savivaldybės valdomą nekilnojamąjį turtą valdymą;

7.8. teikti pagal kompetenciją siūlymų dėl viešųjų pirkimų poreikio, inicijuoti, organizuoti ir kontroliuoti techninių specifikacijų bei reikalavimų tiekėjams rengimą, sutarčių projektų rengimą ir kontroliuoti sutarčių vykdymą, siekiant užtikrinti racionalų Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą;

7.9. dalyvauti komisijų ir darbo grupių veikloje tam, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;

7.10. bendradarbiauti ir keistis informacija su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, rengti atsakymus į prašymus ir skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją ir spręsti iškilusias problemas;

7.11. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Poskyrio vedėjas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Kauno miesto savivaldybės administracija
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Laisvės al. 96, 37037207492, savivaldybe@kaunas.lt
Skelbimo data: 2018.03.14

Atsiliepimai apie Kauno miesto savivaldybės administracija  Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamento direktoriaus 2014 m. sausio 13 d.
įsakymu Nr. T1-15 (2017 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. T1-64 redakcija)

BENDRŲJŲ REIKALŲ IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (P)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau - Departamentas) Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis - A.
3. Kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad Departamento personalo ir vidaus administravimas, tarnautojų ir darbuotojų sutartinių darbo santykių bei valstybės tarnybos santykių įgyvendinimas neprieštarautų Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse - personalo valdymo ir teisės.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį personalo valdymo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančius darbo bei tarnybos santykius, valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos etikos taisykles, valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo proceso organizavimą ir jo ypatumus, viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;
6.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office paketo programomis;
6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. teikia Skyriaus vedėjui ar/ir Departamento direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, tarnybos / darbo organizavimo tobulinimo, Skyriaus veiklos tobulinimo;
7.2. padeda Departamento direktoriui vykdyti personalo atranką ir organizuoja konkursus į laisvas Departamento valstybės tarnautojų pareigas;
7.3. rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus dėl personalo priėmimo į tarnybą ir/ ar darbą, perkėlimo į kitas pareigas, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, atostogų suteikimo, atleidimo iš tarnybos ir/ar darbo, tarnybos ir/ar darbo stažo, tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo, apdovanojimo, priedų, premijų, priemokų bei pašalpų skyrimo ir kitais personalo valdymo klausimais;
7.4. rengia Departamento direktoriaus įsakymų ir jais tvirtinamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Departamento vidaus administravimo srityje, įskaitant projektus dėl Departamento struktūros, pareigybių sąrašų bei Departamento pareigybių aprašymų patvirtinimo (pakeitimo, papildymo), vertina pateiktus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų projektus;
7.5. vertina, ar Departamento direktoriaus įsakymai ir jais tvirtinamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektai Departamento vidaus administravimo srityje neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymams ir Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
7.6. teikia duomenis Teisės aktų registrui (TAR) ir Teisės aktų informacinei sistemai (TAIS);
7.7. teikia teisines konsultacijas bei išvadas (žodžiu ir raštu) Departamento direktoriui ir kitiems Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, darbo teisės ir personalo valdymo klausimais;
7.8. pagal savo kompetenciją rengia medžiagą teismams bei kitą su ikiteisminiu ir /ar teisminiu bylų nagrinėjimu susijusią medžiagą, Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Departamentui teismuose ir kitose institucijose;
7.9. vykdo Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą, rengia kasmetinių atostogų grafiką, teikia socialinio draudimo pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui;
7.10. atlieka asmens, atsakingo už Valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas bei tvarko duomenis buhalterinės apskaitos programos STEKO ALGA Personalo apskaitos modulyje;
7.11. organizuoja Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos vertinimą;
7.12. atlieka Departamento valstybės tarnautojų mokymo nuolatinio poreikio analizę, rengia kasmetinius mokymų planus ir organizuoja Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymus;
7.13. padeda Departamento direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu (atrankų, konkursų, prašymų leisti dirbti kitą darbą ir t. t.), primininkams organizuoti šių komisijų posėdžius ir darbą, prireikus juos protokoluoja;
7.14. organizuoja Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų pažymėjimų išdavimą, pildo Departamento valstybės tarnautojų bei darbuotojų darbo pažymėjimų registrus, kontroliuoja pažymėjimų apskaitą bei organizuoja negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą;
7.15. vykdo privačių interesų deklaravimo administravimą, kontroliuoja, kad asmenys privačių interesų deklaracijas pateiktų tinkamai ir laiku;
7.16. pagal kompetenciją Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe, konferencijose ir seminaruose, susitikimuose personalo valdymo klausimais;
7.17. pagal kompetenciją nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, teikia išvadas;
7.18. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens bylas, Departamento direktoriaus įsakymų veiklos bei personalo valdymo klausimais ir kitas su personalo administravimu susijusias archyvines bylas, nustatytas dokumentacijos plane;
7.19. tvirtina Departamento archyve esančių dokumentų, susijusių su vidaus administravimu ir personalo valdymu, kopijas;
7.20. vykdo kitus Departamento direktoriaus ar/ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. Stepono g. 27, 870668097, ntakd@ntakd.lt
Skelbimo data: 2018.03.14

Atsiliepimai apie Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas  Vilniaus rajono skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus rajono skyriaus (toliau - Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui Skyriaus veikimo teritorijoje įgyvendinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo bei nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo, valstybinės žemės perleidimo, perdavimo naudotis ir kitose žemės reformos srityse, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, žemės apskaitos, geodezijos, srityse, atlikti valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto (patikėtinio) funkcijas, organizuoti ir vykdyti žemės naudojimo valstybinę kontrolę, prižiūrėti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus, užtikrinti žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą (tvirtinimą) ir teritorijų planavimo dokumentų derinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisėje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti teisinio darbo patirties;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, turto valdymą, disponavimą ir valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos srityse ir kitus su Skyriaus veikla susijusius teisės aktus;
6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei kolektyvo darbą;
6.7. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
6.8. sugebėti rengti teisės aktų projektus;
6.9. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. užtikrina, kad Skyriuje rengiami įsakymų, sprendimų, sutarčių ir kitų dokumentų (išvadų dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, pažymų dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų ir kt.) projektai atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus;
7.2. atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai ir Skyriui visų instancijų teismuose, rengia procesinių bei kitų teismams siunčiamų dokumentų projektus;
7.3. užtikrina, kad Skyriaus darbuotojų teismams teikiami dokumentai atitiktų teisės aktų reikalavimus;
7.4. susipažįsta su bylos medžiaga ir pasirengia atstovauti teismuose, išreiškia atsakovo, ieškovo, suinteresuoto ar trečiojo asmens poziciją teisminiuose ginčuose, atsako, kad teismų nutartys ir sprendimai būtų tinkamai ir laiku vykdomi;
7.5. sistemina ir kaupia informaciją apie atstovavimą teisminėse bylose, teismų priimtus sprendimus, nutartis ir informuoja Skyriaus vedėją;
7.6. rengia įsakymų, sprendimų, sutarčių projektus;
7.7. tikrina ir vizuoja Skyriaus darbuotojų parengtų įsakymų, sprendimų, sutarčių projektus;
7.8. nustatyta tvarka teikia duomenis į atitinkamas informacines sistemas;
7.9. pildo priverstinės hipotekos lakštus, teikia prašymus ir kitus dokumentus hipotekos skyriui;
7.10. konsultuoja Skyriaus darbuotojus teisės aktų taikymo klausimais;
7.11. rengia dokumentus dėl valstybinės žemės nuomos teisės perleidimo ar įkeitimo;
7.12. koordinuoja žemės konsolidacijos darbus ir teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja žemės konsolidacijos procese;
7.13. dalyvauja asmenų aptarnavime vieno langelio principu;
7.14. pagal kompetenciją atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai kitose institucijose;
7.15. bendradarbiauja su kitais Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniais padaliniais;
7.16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
7.17. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengia ir dalyvauja rengiant atsakymus į juos;
7.18. pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
7.19. pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniams padaliniams;
7.20. tvarko Skyriaus dokumentaciją;
7.21. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Nacionalinės žemės tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė žemės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 19, 870685020, regina.morkuniene@nzt.lt
Skelbimo data: 2018.03.14

Atsiliepimai apie Nacionalinė žemės tarnyba  Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Šiaulių apygardos teismo pirmininko

2017 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-1

PAKEISTA

2017 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-26

PAKEISTA

Šiaulių apygardos teismo kanclerio

2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-14

CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS teisėjo padėjėjo PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėjo pareigybė yra reikalinga teikti teisėjui pagalbą pasirengti civilinių bylų nagrinėjimui, atlikti įstatymų ir kitų teisės aktų, teismų praktikos, kitų dokumentų, reikalingų paruošti bylą nagrinėti teismo posėdyje, analizę, analizuoti nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką bei ją sisteminti, ruošti teismo procesinių ir kitų dokumentų projektus, vykdyti teismo pirmininko bei teismo skyriaus pirmininko pavedimus, susijusius su teismo veikla.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - teisėje ir dokumentų valdyme.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba vientisųjų studijų universitetinį teisinį išsilavinimą;

7. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, būti susipažinusiam su tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės aktais, nacionalinių ir tarptautinių teismų jurisprudencija;

8. Gebėti rengti teismo procesinių dokumentų, kitų dokumentų projektus, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

9. Išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų projektų rengimo taisykles, procesinių dokumentų rengimo taisykles;

10. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

11. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

12. Teisėjo pavedimu vykdo teisėjo vienasmeniškai ir kolegialiai nagrinėjamų civilinių bylų parengimą nagrinėti teismo posėdžiuose, atlieka kitas teismo pirmininko teisės aktais patvirtintomis taisyklėmis teisėjo padėjėjui priskirtas funkcijas, susijusias su bylų parengimu nagrinėti, nagrinėjimu teismo posėdžiuose;

13. Analizuoja teismo posėdžiui rengiamų civilinių bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias problemas, teisėjui pavedus, teikia motyvuotas išvadas dėl jų sprendimo;

14. Susistemina ir pateikia teisėjui rengiantis bylos nagrinėjimui reikalingus Lietuvos Respublikos, tarptautinius, Europos Sąjungos teisės aktus, nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką, kitą teisinę ir kitokią informaciją, reikalingą bylai nagrinėti;

15. Vykdo teisėjo pavedimus dėl įrodymų išreikalavimo ir kitus nurodymus, susijusius su pasiruošimu bylos nagrinėjimui;

16. Laikantis Teisėjų tarybos rekomenduojamų teismų procesinių sprendimų kokybės standartų rengia teisėjo vienasmeniškai ir kolegialiai priimamų teismo procesinių dokumentų projektus;

17. Vykdo teismo pirmininko patvirtintoje tvarkoje šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su darbu teismų informacinėje sistemoje (LITEKO);

18. Informuoja teismo pirmininką, skyriaus pirmininką, teisėjus apie nevienodos teismų praktikos atvejus;

19. Teismo pirmininko, skyriaus pirmininko ar teisėjo pavedimu nagrinėja teisme gaunamus asmenų skundus, pareiškimus ir prašymus, rengia atsakymų į juos projektus, teikia pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų;

20. Vykdo kitus teismo pirmininko, skyriaus pirmininko, teisėjo pavedimus, susijusius su teismo funkcijų vykdymu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

21. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra pavaldus Civilinių bylų skyriaus pirmininkui.Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Šiaulių apygardos teismas
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Dvaro g. 83, 865216037, siauliu.apygardos@teismas.lt
Skelbimo data: 2018.03.14

Atsiliepimai apie Šiaulių apygardos teismas  Autodetaliu vadybininkas

Pobūdis: Automobiliu detaliu uzsakymas,aptarnavimas esamu ir nauju klientu,dokumentacijos pildymas,darbas kompiuteriu.
Reikalavimai: Darbo patirtis,kompiuteriniai igudziai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Marijampoles Eoltas"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Kauno g., Info@marijampoleseoltas.lt
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Marijampoles Eoltas"  Stalius-dailidė

Pobūdis: Įmonė, statanti rankų darbo rąstinius namus, ieško stalių dailidžių, turinčių patirties rąstinių namų statyboje. Gali turėti nedidelę patirtį, bet didelį norą tobulėti arba išmokti statyti rąstinius namus.
Reikalavimai: Bent vienerių metų patirtis statant rąstinius ar karkasinius namus
Imlumas naujovėms
Lojalumas
Darbštumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Log villa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860822343, info@rastinevila.lt
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Log villa"  Vėdinimo montuotojas

Pobūdis: Vėdinimo sistemų montavimas, izoliavimas
Reikalavimai: Panaši darbo patirtis ir noras tobulėti

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sumani inžinerija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Aušros vartų g. 3, 861203168, tomas@sumani.lt
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Sumani inžinerija"  Reklamos pardavimo partneris

Pobūdis: Kompleksinių interneto reklamos kampanijų, turinio marketingo produktų ir kampanijų pardavimas.

IKS portalų grupė vystanti specializuotus portalus asa.lt, anonsas.lt, agrozinios.lt, visasverslas.lt sukūrė efektyvias internetinės reklamos technologijas. Pasinaudodami savo portalų galimybėmis mes galime savo klientus greitai iškelti į pirmus google paieškos rezultatus, efektyviai įtakoti pirkėjus veiksmui. Sužinoję lankytojo poreikį vėliau jį gaudome naudodami retargetingo įrankius. Dirbdami su mumis turėsite gerokai daugiau galimybių sudominti klientą nei su kitais internetinės reklamos įrankiais ir metodais.

Dirbsime laisvos samdos principu, galite dirbti dalį dienos ir iš bet kokios pasaulio vietos. Turima debesinė CRM ir TVS leidžia patogiai susikurti nuotolinę darbo vietą.

Esame stipri pardavimo ir reklamos specialistų komanda pasirengę perduoti savo patirtį. Pagrindinis pardavimo būdas - telefoninis.

Nurodytas vidutinis mėnesinis vadybininko atlygis į rankas. Vidutiniškai patyręs vadybininkas uždirba apie 15 eurų į rankas per valandą.
Reikalavimai: Turite žinoti kas yra darbas aktyviuose pardavimuose, turėti tam sąvybių. Vertiname motyvuotus, brandžius, gyvenimiškos patirties turinčius darbuotojus.

Būtina paaiškinti motyvus kodėl siunčiate mums savo CV. Paaiškinkite kodėl norite dirbti aktyviuose pardavimuose ir kokias tam turite sąvybes.

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: Žinių tinklas, VŠĮ
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio 49, 2333102, sj@iks.lt
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie Žinių tinklas, VŠĮ  Spaudėjo padėjėjas dirbti su ofsetinės saudos mašinomis

Pobūdis: - Pagalba spaudėjui;
- Atsakomybė už atliekamų darbų terminus ir kokybę.
Reikalavimai: - Techninis išsilavinimas – privalumas;
- Atsakingumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, noras tobulėti.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Senamiesčio spaustuvė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 683 33090, personalas@ssv.lt
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Senamiesčio spaustuvė"  HP produktų prekybos atstovas

Pobūdis: KOMPANIJOS PASIŪLYMAS:

- puiki profesionalų komanda, kuri dalijasi naujausiomis žiniomis ir praktikomis;
- dinamiškas darbas su stipriausiomis pasaulinėmis IT produktų kompanijomis, jų komandomis ir darbuotojais;
- galimybė tobulėti ir mokytis;
- konkurencingas atlyginimas ir premijos;
- karjeros perspektyvos.


PAGRINDINĖS ATSAKOMYBĖS:

PLANAVIMAS
- naujausiu prekybos rinkos tendencijų sekimas, išmanymas, rinkos tyrimų duomenų įvertinimas;
- prekybos vystymas, rinkos plano sudarymas;
- produktų marketingo planų pristatymas;
- produkto marketingas
PRODUKTO MARKETINGAS
- produktų pozicionavimo vystymas;
- duomenų bazės tikrinimas;
- vietinių pardavimų kampanijų paruošimas;
- vizitai į parduotuves: lentynų išdėstymas, nuotraukos, mokymai, konkurencinga aplinka, prekyba, grįžtamasis ryšys;
- komentarų apie kainos lygį ruošimas;
TYRIMAI IR ATASKAITOS
Reikalavimai: - aukštasis išsilavinimas IT, vadybos ar ekonomikos srityje;
- ne mažesnė nei 2 metų darbo patirtis pardavimų, prekybos atstovavimo srityse;
- puikios anglų ir rusų kalbos žinios;
- orientacija į rezultatą, vidinė motyvacija, geri komandinio darbo įgūdžiai;
- analitinio mąstymo įgūdžiai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alisa management laboratory"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kęstučio g. 47, 852107027, career@amlaboratory.com
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Alisa management laboratory"  Tiekimo vadybininkas

Pobūdis: KOMPANIJOS PASIŪLYMAS:

- įdomus ir dinamiškas darbas;
- profesionalų komanda, kuri dalijasi geriausia patirtimi bei žiniomis;
- galimybė tobulėti ir mokytis;
- karjeros perspektyvos.

PAGRINDINĖS ATSAKOMYBĖS:

- produktų judėjimo tinkle stebėjimas;
- prekių paskirstymas į mažmenines parduotuves;
- sprendimai dėl kainodaros;
- prekių likučių sekimas;
- naujų produktų pristatymas pardavėjams;
- rinkodaros akcijų organizavimas.
Reikalavimai: - aukštasis išsilavinimas tiksliųjų mokslų, ekonomikos, vadybos srityje;
- ne mažesnė nei 2 metų darbo patirtis mažmeninės prekybos įmonėje (privalumas);
- ne mažesnė nei 2 metų darbo patirtis IT produktų valdymo srityje;
- puikūs bendravimo įgūdžiai;
- greita reakcija;
- puikus analitinis mąstymas;
- žingeidumas, domėjimasis elektronikos naujovėmis ir tendencijomis;
- geros anglų ir rusų kalbų žinios.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alisa management laboratory"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kęstučio g. 47, 852107027, career@amlaboratory.com
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Alisa management laboratory"  Vairuotojas-ekspeditorius C, E

Pobūdis: UAB "BALTIC INTERNATIONAL GROUP LIMITED" šiuo metu intensyviai plečia savo veiklą ir kviečia prisijungti prie mūsų kolektyvo vairuotoją – ekspeditorių.
Krovinių pervežimas Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje (tentai, šaldytuvai, konteineriai).
1 pozicija: kadencija 6 savaitės 2700 eurų.
2 pozicija: kadencija 6 savaitės su šeštadieniais (6-5-6-5-6-5) 2960 eurų.
3 pozicija: dirbant pastovų darbą su apgyvendinimu bute (apgyvendinimas apmokamas) 1800 eurų per mėnesį.

Mes siūlome:
Laiku mokamą atlyginimą
Visas socialines garantijas
Geras darbo sąlygas
Apmokamos kelionės išlaidos
Visi darbuotojai papildomai apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų darbe 24/7
Apgyvendinimas apmokamas
Reikalavimai: -vairuotojo pažymėjimas C, E kategorijos;
-95 kodas;
-ADR būtų privalumas;
- Be žalingų įpročių;
- Gera reputacija;
- Darbo patirtis 1 metai.
Galime svarstyti kandidatus neturinčius patirties.

Atlyginimas: 2960 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic international group limited"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g., 861430306, rebusopus@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Baltic international group limited"  Betonuotojas

Pobūdis: UAB "BALTIC INTERNATIONAL GROUP LIMITED" šiuo metu intensyviai plečia savo veiklą ir skubiai ieško betonuotojo.

Pagrindinės darbo funkcijos :
-Betono liejinių formų surinkimas;
- Betoninių statinių statyba;
- Pamatų betonavimas.

Mes siūlome:
Laiku mokamą atlyginimą
Visas socialines garantijas
Geras darbo sąlygas
Išvykimo išlaidas apmokamos
Visi darbuotojai papildomai apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų darbe 24/7
Apgyvendinimas apmokamas
Reikalavimai: - Vidurinis su prof. kvalifikacija;
- Darbo patirtis nuo 1 metų;
- Vairuotojo pažymėjimas B kategorijos

Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic international group limited"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g., 861430306
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Baltic international group limited"  Ekskavatorininkas

Pobūdis: Tranšėjų kasimas elektros kabeliams.
Reikalavimai: Darbo su miniekskavatoriumi patirtis;
miniekskavatorininko pažymėjimas;
B,C kategorijų vairuotojo pažymėjimas;
darbo patirtis elektros montavimo įmonėje būtų privalumas.

Bendrovė siūlo atsakingą darbą, tobulėjimo galimybę, geras darbo sąlygas, atlyginimą susietą su darbo rezultatais.

CV siųsti el.paštu energetikos.ranga@gmail.com

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Energetikos ranga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pakraščio g.10, 865500707, energetikos.ranga@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Energetikos ranga"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Pagalbinis darbas prie lauko elektros tinklų tiesimo.
Reikalavimai: Atsakingumas, iniciatyvumas, noras tobulėti,darbas komandoje;
B kat. vairuotojo pažymėjimas ir darbo patirtis lauko elektros tinklų, statybų ar inžinerinių tinklų srityje būtų privalumas.


CV su nuoroda "pagalbinis darbininkas" siųsti el.paštu: energetikos.ranga@gmail.com

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Energetikos ranga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pakraščio g.10, 865500707, energetikos.ranga@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Energetikos ranga"  Elektromontuotojas

Pobūdis: Darbo pobūdis:
Lauko elektros tinklų montavimas
Reikalavimai: Elektrotechninis išsilavinimas;
darbo patirtis ESO elektros tinkle ne mažiau 2 m;
elektrosaugos pažymėjimas;
operatyvinio darbuotojo pažymėjimas;
vairuotojo pažymėjimas;
atsakingumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, noras tobulėti,darbas komandoje.


CV siųsti el.paštu energetikos.ranga@gmail.com

Bendrovė siūlo atsakingą darbą, tobulėjimo galimybę, geras darbo sąlygas, atlyginimą susietą su darbo rezultatais.


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Energetikos ranga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pakraščio g.10, 865500707, energetikos.ranga@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Energetikos ranga"  Virėjas

Pobūdis: Naujai atsidarantis restoranas Kaune ieško virtuvės komandos pastiprinimo. Reikalingi virėjai, pagalbiniai virtuvės darbuotojai. Atlyginimas priklauso nuo darbo įgudžių ir patirties.

Visa platesnė info ir CV >> matassavickas88@gmail.com

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Snobas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: matassavickas88@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Snobas"  Vairuotojas - ekspeditorius

Pobūdis: Reikalingas vairuotojas darbui Lenkija - Lietuva
Reikalavimai: C-E kategorija

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Viptransit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860190009, apskaita@viptransit.eu
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Viptransit"  Montuotojas

Pobūdis: Aliuminio-stiklo, priešgaisrinių durų, vartų bei kitų konstrukcijų montavimo darbai statybų aikštelėse.
Reikalavimai: • Darbo patirtis fasadų montavime būtų privalumas;
• Savarankiškumas, atsakomybė, sąžiningumas ir orientacija į kokybę bei gerus darbo rezultatus ;
• Aukštalipio darbų pažymėjimas (privalumas).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eugvilsta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 5 205 86 26; 8 627 25875, info@eugvilsta.lt
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Eugvilsta"  Kebabinės darbuotoja, kebabų kepėja

Pobūdis: Klientų aptarnavimas,
Kebabų, mėsainių ir kitų pusgaminių ruošimas,
Darbas su kasos aparatu,
Tvarkos palaikymas darbo vietoje,
Produkcijos kokybės ir likučių kontrolė.
Reikalavimai: Komunikabilumas, iniciatyvumas, sąžiningumas, atsakingumas.
Aptarnavimo etiketo laikymasis,
Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.

Mes siūlome:

Darbas slenkančiu grafiku: trumpa ilga savaitė.
Motyvuojantis atlyginimas.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Skonio sala"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860943141, atakamafood@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Skonio sala"  Šaltkalvis

Pobūdis: Pagalbinis darbininkas suvirintojui, montuojant dujotiekius
Reikalavimai: Patirtis dirbant su suvirintoju.
Mokėjiams paruošti vamzdžius virinimui

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kuzmienė ir partneriai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 159A, 868737262, Marius@kuzmieneirpartneriai.lt
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Kuzmienė ir partneriai"  Silpnų srovių elektromontuotojas

Pobūdis: 1. ryšių kabelių klojimas;
2. ryšių įrangos montavimas lauke ir viduje;
Reikalavimai: 1.nors vienerių metų darbo patirtis;
2. ūkiškumas ir darštumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Elektros tinklų statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Motorų g. 4, 861466138, sandra.purliene@ets.lt
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie AB "Elektros tinklų statyba"  Langų valytojas

Pobūdis: Aukštyje esančių langų valymas Liuksenbruge.
Reikalavimai: Prancūzų kalba

Atlyginimas: 2500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kamida services"
Miestas: Liuksenburgas
Kreiptis: Kaunas, Jovarų g.2, 862686200, ernesta@kamidaservices.lt
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Kamida services"  Baldininkas

Pobūdis: Korpusinių baldų surinkėjas - montuotojas
Nestandartinių baldų surinkimas ir montavimas;
Furnitūros montavimas;
Techninių brėžinių skaitymas.
Reikalavimai: Ne mažesnė nei 1 metų darbo patirtis baldų surinkimo - montavimo pareigose, surenkant - montuojant nestandartinius baldus;
Techninių brėžinių skaitymas;
Furnitūros išmanymas;
Kruopštumas, punktualumas, tvarkingumas.

PRIVALUMAI:
* patirtis ne mažesnė nei 1 metai;
* dviejų žmonių komanda kuri gali dirbti kartu (yra susidirbusi);
* noras dirbti ir užsidirbti;
* B - kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

ĮMONĖ SIŪLO:
Visas socialines garantijas;
Garantuotą sutartą atlyginimą bei priedus priklausančius nuo darbo rezultatų;
Visas darbui reikalingas priemones;
Laiku mokamą darbo užmokestį;
Pastovų darbo grafiką (savaitgaliais bei švenčių dienomis nedirbame).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Spintų galerija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naujoji Riovonių g., 8 656 37 008, info@spintugalerija.lt
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Spintų galerija"  Santechnikas

Pobūdis: Šildymo, vėdinimo, vandentiekio, nuotekų montavimo darbai
Reikalavimai: Partisi montuojant inžinierines isstemas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kuzmienė ir partneriai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 159A, 868737262, Marius@kuzmieneirpartneriai.lt
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Kuzmienė ir partneriai"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Darbas su sunkvežimiais aptarnaujančiais kanalizaciją, plovimas aukštu slėgiu, katilinių valymas.
Reikalavimai: -gebėjimas kokybiškai atlikti užduotis
-sąžiningumas
-atsakingumas
-fizinis pasirengimas
Privalumai:
-techninis išprusimas

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vidurys"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pupines 1B, 862460429, info@vidurys.lt
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Vidurys"  Picų kepėja

Pobūdis: Picerijai reikalingi picų kepėjai.
Siūlome draugišką kolektyvą, lankstų darbo grafiką, laiku mokamą atlyginimą, visas socialines garantijas.
Darbas slenkančiu grafiku.
Reikalavimai:
Darbo patirtis viešojo maitinimo įstaigų sektoriuje (picų kepime)
Geri bendravimo įgūdžiai
Noras dirbti
Daugiau informacijos tel.nr. 8 686 73091, CV siųskite: info@dartspica.lt

Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adriva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 82, 868673091, info@dartspica.lt
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Adriva"  Sunkvežimio vairuotojas

Pobūdis: Krovinių gabenimas Vilniuje. Laisvi savaitgaliai ir šventinės dienos
Reikalavimai: Darbų saugos instrukcijų žinojimas, turi vairuotojo teises, Būtina skaitmeninio tachografo kortelė ir 95 kodas.
Reikalinga panašaus darbo patirtis.
Vairuotojo pažymėjimas: B, C

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rusko"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g. 42B, 860130854, personalas@rusko.lt
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Rusko"  Subrangos plėtros vadybininko

Pobūdis: UAB "Medienos era", daugiau nei 15 metų patirties turinti baldų gamybos ir prekybos įmonė, tiekianti baldus Lietuvoje bei visoje Europoje ieško komandos nario (-ės).
Darbo pobūdis:
-naujų subrangovų paieška baldų gamybos projektams;
-darbas su esamais subrangovais;
-naujų produktų įvedimas gamybai subrangoje;
-gaminių kokybės kontrolė;
-kainų skaičiavimai ir derybos;
-pagaminimo terminų sekimas ir kontrolė.
Reikalavimai: -darbo patirtis gamybos/pardavimo srityje;
-baldų gamybos technologinės žinios;
-mokėti skaityti brėžinius;
-derybiniai įgūdžiai;
-gebėjimas planuoti savo laiką ir dirbti individualiai bei komandoje;
-aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas;
- darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook);
-vairuotojo teisės, B kategorija.

Įmonė siūlo:
Darbą dinamiškoje aplinkoje (kelionės į įvairias subrangos įmones, bei projektus Lietuvoje); visas socialines garantijas ir darbui reikalingas priemones; įmonės automobilį; bendradarbiaujančią komandą ir karjeros augimo galimybes;
atlyginimas fiksuotas,priklauso nuo turimų kompetencijų bei darbo rezultatų.
Kandidatuoti siunčiant gyvenimo aprašymą elektroniu paštu. Informuosime atrinktus kandidatus (-es).

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Medienos era"
Miestas: Lithuania
Kreiptis: Draugystės g., info@medienosera.lt
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Medienos era"  Elektromontuotojai ES šalyse

Pobūdis: - Elektromontavimo darbai Vokietijoje, Belgijoje, Nyderlanduose, Danijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Italijoje.
- Elektros prietaisų ir įrenginių sujungimas;
- Elektros instaliavimo, montavimo, kabelių klojimas.
- Trikdžių šalinimas, elektrotechnikos ir prietaisų sistemų tikrinimas.
Reikalavimai: - Būtina darbo patirtis analogiško darbo srityje;
- Vokiečių ir anglų kalba didelis privalumas;
- Elektrotechninis išsilavinimas;
- Mokėjimas skaityti bei suprasti sujungimų schemas ir brėžinius;
- Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
- Atsakingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hidrostatybos servisas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g. 32, 864811863, personalas@hsg.lt
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Hidrostatybos servisas"  Vairuotojas

Pobūdis: Automobilio su kranu (HAK) vairavimas Vilniaus mieste ir regione. Antrinių žaliavų, gamybinių atliekų surinkimas, darbo grafikas I-V.
Reikalavimai: • vairuotojo pažymėjimas;
• C kategorija;
• 95 kodas;
• darbo patirtis vairuojant krovininį automobilį;
• kompiuterinės žinios (pagrindai).

Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekonovus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Liepkalnio g. 172, 865584297, atranka@ekonovus.lt
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Ekonovus"  Projektų vadovas dažų salone

Pobūdis: Pobūdis: Apdailos medžiagų salone reikalingas projektų vadovas.

Darbo pobūdis:

* Santykių su esamais klientais palaikymas;
* Projektų valdymas nuo A iki Z;
* Klientų poreikių analizė, konsultavimas;
* Pasiūlymų ruošimas.
Reikalavimai: * Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
* Taisyklinga lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
* Geri bendravimo įgūdžiai, komunikabilumas, paslaugumas, iniciatyvumas, pozityvumas;
* Sugebėjimas dirbti komandoje;

Privalumai:

* Vairuotojo pažymėjimas;
* Rusų kalba.

Įmonė siūlo:

* Visas socialines garantijas;
* Laiku mokamą atlyginimą;
* Nuo rezultatų priklausančius motyvacinius priedus;
* Draugišką kolektyvą;
* Karjeros galimybes;

Papildoma informacija:

*Informuosime tik atrinktus kandidatus.
*Konfidencialumas garantuojamas.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Procolore"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pietario, personalas@procolor.lt
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Procolore"  Šaltkalvis - mechanikas

Pobūdis: • įmonėje esančių įrengimų ir transporto priemonių priežiūra, remontas;
• užtikrinti, kad būtų eksploatuojami techniškai tvarkingos ir techninius reikalavimus atitinkančios transporto priemonės;
• įvertinti technines problemas, siūlyti jų sprendimų būdus, organizuoti prevencijos darbus dėl transporto priemonių, mechanizmų ir kitų turimų įrengimų tinkamos techninės būklės palaikymo
Reikalavimai: • techninis išsilavinimas;
• darbo patirtis mechaniko, šaltkalvio srityje;
• praktinės žinios įrengimų elektrinės dalies remonte;
• praktinės žinios hidraulikoje;
• B kategorijos vairuotojo pažymėjimas (C kat.- privalumas);
• sugebėjimas dirbti smulkius ūkio/buitinius darbus;
• atsakingumas, kruopštumas, be žalingų įpročių;
• mokėjimas dirbti savarankiškai, mokėti produktyviai susiplanuoti darbo laiką.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekonovus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Liepkalnio g. 172, 865584297, atranka@ekonovus.lt
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Ekonovus"  Gamybos operatoriai (mokiniai)

Pobūdis: - Plėvelės ir šiukšlių maišų gamybos įrengimo aptarnavimas ir priežiūra.
- Tinkamo įrengimo darbo ir veikimo užtikrinimas.
- Darbo vietos tvarkos palaikymas.
- Produkcijos kokybės užtikrinimas, reikalavimų ir standartų laikymasis.
- Suteikiame apmokymus darbo vietoje.
- Pamaininis slenkantis darbo grafikas: 3 darbo pamainos iš eilės dieninės, 3 poilsio dienos, 3 darbo pamainos iš eilės naktinės, 3 poilsio dienos.
- Darbo užmokestis didėja, priklausomai nuo operatoriaus kvalifikacinės kategorijos bei pasiekto gamybinio našumo (650 - 1200 eur/mėn. į rankas). Apmokymų laikotarpiu apie 2 mėn. mokamas fiksuotas DU 450 eur/mėn. į rankas.
Kreiptis atvykstant į g-klos personalo sk. darbo dienomis nuo 8 iki 14 val. Savanorių pr. 180, Vilnius, įėjimas iš Sausupio g.
Darbuotojams, gyvenantiems toliau nei 20 km atstumu nuo darbo vietos bei susidarius 4 žmonių ekipažui, kompensuojamos važinėjimo į darbą kuro išlaidos.
Reikalavimai: - Darbo patirtis gamyboje- didelis privalumas.
- Polinkis technikai.
- Atsakingumas, pareigingumas.
- Noras augti ir tobulėti, kelti kvalifikaciją.
- Tikslo siekimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sausupio g., linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Rūšiuotojas/pakuotojas

Pobūdis: Kilimų rūšiavimas pagal dydžius, tipus;
Kilimų paruošimas/sukrovimas pagal maršrutus;
Darbo vietos priežiūra;
Darbo saugos taisyklių laikymasis;
Reikalavimai: Dėmesys detalėms, kruopštumas, darbštumas, pareigingumas;
Fizinis pasirengimas;

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Berendsen textile services"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jankiškių 52, 864077185, martynas@berendsen.lt
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Berendsen textile services"  Tarptautiniu pervežimu vairuotojams c,e

Pobūdis: Siūlome darba tarptautiniu pervežimu vairuotojams, darbas Danija-Prancuzija kadencijomis 6/3, su užuolaidine puspriekabe, Euro6 vilkikai. Pilni kroviniai. Mokam uz paras.
Reikalavimai: C,E kategorijos 95 kodas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MDS capital"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanoriu pr., 178A, 864552340, mdscargo@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "MDS capital"  Konsultantas gurmanų skyriuje

Pobūdis: Mėgsti gaminti, traukia naujovės maisto srityje, įdomu nauji produktai, kviečiame prisijungti prie komandos.
Pagrindinės veiklos:
Greitas, malonus, profesionalus klientų aptarnavimas ir konsultavimas;
Darbas su kasos aparatu;
Prekių papildymas, galiojimų tikrinimas
Tvarkos ir švaros palaikymas;
Reikalavimai: Pageidautina darbo patirtis aptarnavimo sferoje;
Mums svarbu, kad Jūs gebėtumėte dirbti komandoje, būtumėte smalsus ir norėtumėte plėsti savo žinias;
Greita orientacija ir reakcija, komunikabilumas, dėmesys detalėms;
Atsakingumas, tvarkingumas, pareigingumas, sąžiningumas.

Privalumai: anglų, rusų kalbos.

Įmonė siūlo:
-Stabilų atlygį ir motyvuojančius priedus
-Draugišką kolektyvą
-Visas socialines garantijas

Manote, kad galėtumėte dirbti su mumis, išbandykite mus atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą el. paštu: parduotuve.ogmios@assorti.lt, būtinai laiško pavadinime nurodykite pareigas į kurias pretenduojate. Su atrinktais kandidatais susisieksime telefonu.

Atlyginimas: 745 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Assorti.lt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 29, Šeimos aikštė 3, 8 687 13979, parduotuve.ogmios@assorti.lt
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie UAB "Assorti.lt"  Duomenų valdymo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2018 m. kovo 6 d.
įsakymu Nr. VP-23INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO
DUOMENŲ VALDYMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Informacinių technologijų departamento Duomenų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis -” A.
3. Pareigybės kategorija -” 13.
II. PASKIRTIS
4. Informacinių technologijų departamento (toliau -” Departamentas) Duomenų valdymo skyriaus (toliau -” skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau -” VMI prie FM) informacinėse sistemose esančių bei iš kitų institucijų gaunamų duomenų (toliau -” Duomenys) sukėlimą į duomenų saugyklą, jų tvarkymą bei duomenų vitrinų kūrimą ir priežiūrą, vykdyti Duomenų paruošimo bei teikimo kitoms institucijoms procedūras, analizuoti Duomenis, kontroliuoti jų kokybę, teikti juos naudotojams.
III. VEIKLOS SRITYS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje -” VMI prie FM informacinių sistemų duomenų tvarkyme.
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti informacinių sistemų projektavimo, kūrimo, diegimo, eksploatavimo ir tvarkymo patirtį;
6.3. turėti patyrimą eksploatuojant kompiuterines finansinių -” ekonominių duomenų analizės sistemas;
6.4. būti susipažinęs su duomenų bazių valdymo sistemomis, duomenų saugyklų projektavimo, kūrimo ir eksploatavimo teorija bei praktika;
6.5. būti susipažinęs su kaupiamais Valstybinės mokesčių inspekcijos sistemoje duomenimis, atliekamais duomenų tvarkymo darbais, ruošiamomis ataskaitomis ir apžvalgomis;
6.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais mokesčių, informacinių technologijų veiklos, duomenų apsaugos klausimais;
6.7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės registrų bei informacinių sistemų duomenų kaupimą, naudojimą ir teikimą;
6.8. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.9. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ruošti ataskaitas;
6.10. būti susipažinęs su Lietuvos ir užsienio gerąja praktika mokesčių administravimo proceso kompiuterizavimo, mokestinių duomenų tvarkymo, naudojimo ir jų kokybės užtikrinimo klausimais.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. siekdamas užtikrinti efektyvų VMI prie FM informacinių sistemų darbą, Departamento skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais dalyvauja informacinių sistemų bei taikomosios programinės įrangos kūrimo darbuose, teikia pastabas bei pasiūlymus, susijusius su tolesne plėtra, vertina ir teikia pastabas informacinių sistemų dokumentacijai, rengia ir teikia atitinkamas išvadas;
7.2. siekdamas užtikrinti efektyvų VMI prie FM duomenų saugyklos darbą, projektuoja, kuria, tobulina ir eksploatuoja programines priemones Duomenų tvarkymui, jų analizei bei kokybei užtikrinti;
7.3. siekdamas užtikrinti VMI prie FM veiklos procesų vykdymą, kai VMI prie FM administracijos padaliniai susiduria su sunkumais ištraukiant duomenis iš informacinių sistemų, pagal Departamento skyriaus kompetenciją teikia jiems Duomenis atsakymų vidaus bei išorės paklausėjams rengimui, rengia paaiškinimus ir išvadas VMI prie FM administracijos padaliniams Departamento skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.4. siekdamas užtikrinti efektyvų VMI prie FM Duomenų naudojimą, konsultuoja apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Departamento skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.5. siekdamas užtikrinti duomenų apsikeitimą tarp valstybės institucijų, kompetencijos ribose paruošia ir teikia VMI prie FM Duomenis kitoms institucijoms;
7.6. siekdamas užtikrinti VMI prie FM informacinėse sistemose kaupiamų Duomenų kokybę, analizuoja juos, vykdo duomenų tvarkymą parengtomis programinėmis priemonėmis;
7.7. siekdamas užtikrinti VMI prie FM duomenų saugyklos efektyvų veikimą, vykdo Duomenų tvarkymą duomenų saugykloje, analizuoja ten sukeltų Duomenų kokybę, rengia ataskaitas, konsultuoja naudotojus duomenų saugykloje esančių Duomenų klausimais;
7.8. dalyvauja VMI prie FM viršininko, Departamento skyriaus veiklą koordinuojančio VMI prie FM viršininko pavaduotojo arba Departamento skyriaus vedėjo pavedimu sudarytų funkcinių padalinių darbe;
7.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės pavedimus, siekdamas VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vasario 16 g. 14, (85)2668211, I.Mazeikiene@vmi.lt
Skelbimo data: 2018.03.13

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Duonos gaminių pristatymas į parduotuves
Reikalavimai: C vairuotojo kategorija, 95 kodas

Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VV transport"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g.2, 865900214, Sigitas@vvtransport.lt
Skelbimo data: 2018.03.12

Atsiliepimai apie UAB "VV transport"  Vadybininkas

Pobūdis: - Aktyvi naujų klientų paieška;
- Klientų poreikių analizė;
- Pasiūlymų ruošimas;
- Draudimo produktų pardavimas fiziniams bei juridiniams asmenims;
- Sutarčių sudarymas .
Reikalavimai: - Puikūs bendravimo ir pardavimų įgūdžiai;
- Pageidaujama patirtis klientų aptarnavimo srityje;
- Patirtis draudimo produktų pardavimuose (privalumas);
- Darbo kompiuteriu įgūdžiai ( Microsoft Office);
- Orientacija į rezultatą, iniciatyvumas bei noras tobulėti;
- Anglų, rusų, lenkų kalbos (privalumas);
- Vairuotojo pažymėjimas ir automobilis (privalumas).

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: Compensa life Vienna insurance group SE Lietuvos filialas
Miestas: Vilnius/Kaunas
Kreiptis: Ukmergės g. 223/Savanorių pr. 433, 8 605 39953, kestutis.prapiestis@fk.compensalife.lt
Skelbimo data: 2018.03.23

Atsiliepimai apie Compensa life Vienna insurance group SE Lietuvos filialas  Sandėlininkas

Pobūdis: Prekių priėmimas, iškrovimas, paskirstymas. Prekių surinkimas pagal užsakymus, pakrovimas. Sandėlio tvarkos palaikymas. Darbo laikas 11.00 - 20.00 val.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis.

Mes siūlome darbą stabiliai veikiančioje tarptautinėje įmonėje, geras darbo sąlygas, visas socialines garantijas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "SLO Lithuania"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilkpėdės g. 4, 861110961, tadas.verkauskas@slo.lt
Skelbimo data: 2018.03.12

Atsiliepimai apie UAB "SLO Lithuania"  Ventiliacijos montuotojas

Pobūdis: Ventiliacijos montavimo darbai Belgijoje.
Reikalavimai: Patirtis;
Vairuotojo pažymėjimas - privalumas;
Anglų kl. - privalumas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Volas"
Miestas: Belgija
Kreiptis: Vilnius, Savanorių pr., 124 B, 86-4575981, info@volas.lt
Skelbimo data: 2018.03.12

Atsiliepimai apie UAB "Volas"  Vadybininkė (-as)

Pobūdis: Darbas parduotuvėje su kasos aparatu, sklandaus pardavimo proceso užtikrinimas, parduotuvės pirminės buhalterijos tvarkymas, prekių likučių stebėjimas, prekių asortimento formavimas ir užsakymas, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas.
Reikalavimai: Reikalavimai: Komunikabilumas;
Atsakingumas;
Iniciatyvumas;
Kruopštumas;
Mokėjimas dirbti komandoje;
Buhalterinės apskaitos pagrindai;
Kompiuterinis raštingumas;
Mokėjimas greitai įsisavinti su darbu susijusią informaciją;
Domėjimasis sportu;

Įmonė siūlo:
Galimybę dirbti su pasaulinio lygio ženklais - Emporio Armani, Champion ir kt. įdomiais techniniais sporto produktais;
Atsakingą ir dinamišką darbą;
Konkurencingą atlyginimą;
Priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
Geras darbo sąlygas;
Visas socialines garantijas;
Karjeros galimybes.

Gyvenimo aprašymą su prierašu "Parduotuvės vadybininkė (-as) Vilniuje " siųsti el. paštu winnersport.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas" Winner Sport
Miestas: Vilnius
Kreiptis: winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.12

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas" Winner Sport  Autokrautuvo vairuotojas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
Operatyvus ir kokybiškas produkcijos, žaliavos ir atliekų iškrovimas-pakrovimas.
Tvarkos palaikymas sandėlyje.
Dokumentacijos pildymas.

Reikalavimai:
Automobilinio krautuvo vairuotojo pažymėjimas (arba B kategorija ir patirtis vairuojant autokrautuvą).
Darbo patirtis su autokrautuvu gamybinėje įmonėje (privalumas).
Kompiuterinio raštingumo pagrindai.
Atsakingumas, pareigingumas.

Įmonė siūlo:
Nuo darbo rezultatų priklausančius priedus prie atlyginimo.
Papildomą sveikatos draudimą.
Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų.
Kitas papildomas naudas, pagal įmonėje galiojančia kolektyvinę sutartį

Siųskite savo gyvenimo aprašymą nurodant "Autokrautuvo vairuotojas (-a)"
Informuosime tik atrinktus kandidatus;
Konfidencialumas garantuojamas.


Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RETAL Lithuania"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867395851, violeta.dziautaite@retal.lt
Skelbimo data: 2018.03.12

Atsiliepimai apie UAB "RETAL Lithuania"  Sąmatininkas - pardavimų vadovas

Pobūdis: - Projektinės techninės dokumentacijos nagrinėjimas bei analizavimas
- Darbo-medžiagų sąnaudų skaičiavimas
- Naujų sąmatų sudarymas "Astera" programa
- Atliktų darbų aktų sudarymas
- Dokumentų konkursams ruošimas ir įforminimas, subrangovų konkursavimas
- Bendravimas su užsakovais ir subrangovais
Reikalavimai: - Aukštasis inžinerinis išsilavinimas
- Ne mažesnė nei 5 m. analogiško darbo patirtis
- Komunikabilumas, atsakingumas, greita orientacija

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Grista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861603099, administracija@grista.lt
Skelbimo data: 2018.03.12

Atsiliepimai apie UAB "Grista"  Baldų surinkėjas - krovėjas

Pobūdis: Baldų surinkimas, pristatymas klientams.
Reikalavimai: Geras fizinis pasiruošimas, noras dirbti ir užsidirbti, komunikabilumas ir mandagumas bendraujant su klientais. Baldų surinkimo patirtis - privalumas.
Atlyginimas priklauso nuo noro ir rezultatų.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pauluma"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Tulpių g., 869877357, robertas@pauluma.lt
Skelbimo data: 2018.03.12

Atsiliepimai apie UAB "Pauluma"  Virėjas

Pobūdis: UAB "SKOGRAN" - miškininkystės paslaugas teikianti įmonė, kuri savo veiklą pradėjo 2005 metais Švedijos miškuose. Šiuo metu UAB "SKOGRAN" sėkmingai dirba Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Vokietijoje bei Lietuvoje.

Šiuo metu mes SKUBIAI ieškome virėjos (-o), kuri (-is) nuo š.m. balandžio mėnesio galėtų pradėti dirbti ŠVEDIJOJE.

Darbo pobūdis:
Pusryčių ir vakarienės gaminimas Švedijoje dirbantiems darbuotojams iš Lietuvos.
Menių sudarymas ir produktų pirkimo organizavimas.
Švaros ir tvarkos palaikymas darbo vietoje ir apgyvendinimo patalpose.
Sezoninis darbas nuo balandžio iki liepos mėnesio.

Mes siūlome:
Legalų darbą su visomis socialinėmis garantijomis.
Pastovų darbo užmokestį 1500 Eur (atskaičius mokesčius) per mėnesį.
Kelionės ir apgyvenimo išlaidų apmokėjimą.
Aprūpinimą darbo priemonėmis.
Darbo vieta apgyvendinimo patalpose.
Reikalavimai: Virėjo patirtis, patiekalų kokybės užtikrinimas.
Gebėjimas dirbti savarankiškai.
Sažiningumas, atsakingumas, darbštumas.

Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Skogran"
Miestas: Švedija
Kreiptis: Vilnius, P. Lukšio g. 17, 8 5 27 000 29, karjera@skogran.com
Skelbimo data: 2018.03.12

Atsiliepimai apie UAB "Skogran"  Pardavimo vadybininko asistentas

Pobūdis: Pagalba pardavimo vadybininkui parduodant kompleksinius reklamos sprendimus. Susitikimų organizavimas, sutarčių ir ataskaitų rengimas, telefoninis pardavimas vidutinio ir smulkaus verslo įmonėms.


IKS portalų grupė sukūrė specializuotus portalus visoms komerciškai patrauklioms sritims. Tai statyba, sveikata, automobiliai, žemės ūkis.
Pastaruoju metu daugiausiai kuriame kompleksinius interneto reklamos sprendimus. Tai turinio, kontekstinės ir iškėlimo į google natūralią paiešką reklamos sprendimai. Klientai talpina savo informaciją į tinkantį portalą ir papildomai iškeliame reklaminę medžiagą į google natūralią paiešką.
Klientai tarptautinės kompanijos, didelės ir vidutinio dydžio vietinės kompanijos, žiniasklaidos agentūros.
Nesikuklinkite jei neturite patirties. Šis darbas gali tapti puikia pradžia dirbti digital srityje, valdant projektus ir tampant profesionaliu B2B pardavėju.

Mums svarbiausia Jūsų motyvacija dirbti šioje srityje ir tos pardavėjo sąvybės kurių greitai neįgyjama.

Atlyginimas į rankas tarp 300 ir 600 eurų. Galimos papildomos premijos už rezultatą
Reikalavimai: Darbštumas, orientacija į rezultatą.
Pageidautina bent minimali patirtis difital projektuose: adwords, svetainių kūrimas, SEO, turinio kūrimas.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: IKS portalų grupė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio 49 - 701, 2333102, sj@iks.lt
Skelbimo data: 2018.03.12

Atsiliepimai apie IKS portalų grupė  Miško ugdytojai Skandinavijos šalyse

Pobūdis: ŠVEDIJOJE / NORVEGIJOJE / SUOMIJOJE

UAB "SKOGRAN" - miškininkystės paslaugas teikianti įmonė, kuri savo veiklą pradėjo 2005 metais Švedijos miškuose. Šiuo metu UAB "SKOGRAN" sėkmingai dirba Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Vokietijoje bei Lietuvoje.

Šiuo metu mes SKUBIAI ieškome žmonių, kurie nuo š.m. balandžio mėnesio galėtų pradėti dirbti miško jaunuolyno ugdytojais ŠVEDIJOJE, NORVEGIJOJE ar SUOMIJOJE. 

Darbo pobūdis:
Miško jaunuolynų ugdymo ir retinimo darbai su krūmapjovėmis.
Sezoninis darbas nuo balandžio iki liepos mėnesio.

Mes siūlome:
Legalų darbą su visomis socialinėmis garantijomis.
Darbo užmokestį už atliktą darbą (sutvarkytą miško plotą) nuo 2000 Eur (atskaičius mokesčius) per mėnesį.
Kelionės ir apgyvenimo išlaidų apmokėjimą.
Aprūpinimą darbo rūbais ir priemonėmis.
Tarnybinį automobilį darbuotojų brigadai.
Reikalavimai: Sažiningumas, darbštumas, ištvermė.
Miško jaunuolyno ugdymo patirtis būtų privalumas.
Norinčiam būti brigadininku vairuotojo pažymėjimas B kategorijos ir 5 metų vairavimo stažas būtų privalumas.

Atlyginimas: 2600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Skogran"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. Lukšio g. 17, 8 5 27 000 29, karjera@skogran.com
Skelbimo data: 2018.03.12

Atsiliepimai apie UAB "Skogran"  Miško sodintojai Skandinavijos šalyse

Pobūdis: ŠVEDIJOJE / NORVEGIJOJE / SUOMIJOJE

UAB "SKOGRAN" - miškininkystės paslaugas teikianti įmonė, kuri savo veiklą pradėjo 2005 metais Švedijos miškuose. Šiuo metu UAB "SKOGRAN" sėkmingai dirba Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Vokietijoje bei Lietuvoje.

Šiuo metu mes SKUBIAI ieškome žmonių, kurie nuo š.m. balandžio mėnesio galėtų pradėti dirbti miško sodinukų sodintojais ŠVEDIJOJE, NORVEGIJOJE ar SUOMIJOJE. 

Darbo pobūdis:
Miško sodinukų rankinis sodinimas miško teritorijose.
Sezoninis darbas nuo balandžio iki liepos mėnesio.
Reikalavimai: Sažiningumas, darbštumas, ištvermė.
Miško sodinukų sodinimo patirtis būtų privalumas.
Norinčiam būti brigadininku vairuotojo pažymėjimas B kategorijos ir 5 metų vairavimo stažas būtų privalumas.

Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Skogran"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. Lukšio g. 17, 8 5 27 000 29, karjera@skogran.com
Skelbimo data: 2018.03.12

Atsiliepimai apie UAB "Skogran"  Automobilių plovėjas

Pobūdis: Automobilių plovimas, vidaus / išorės valymas.Priimami ir studentai. Apmokome.
Reikalavimai: Darbštumas, pareigingumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autoplovykla"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanorių pr., 869190964
Skelbimo data: 2018.03.12

Atsiliepimai apie UAB "Autoplovykla"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Konditerijos gaminių pardavimas / išvežiojimas į parduotuves, dokumentų išrašymas, atsiskaitymų kontrolė, naujų pirkėjų paieška.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis, geri bendravimo įgūdžiai, lietuvių-rusų kalbos, darbas kompiuteriu, vairuotojo pažymėjimas (B kategorija), atsakingumas.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Senasis Paventys"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867023499, senasispaventys@yahoo.com
Skelbimo data: 2018.03.12

Atsiliepimai apie UAB "Senasis Paventys"  Automobilių ratų montuotojas

Pobūdis: Plovykla MB Švari Mašina Vilniuje ieško darbuotojų pastoviam darbui. Reikalingas ratų montuotojas. Atlyginimas nuo 600€ atskaičiavus mokesčius su perspektyva didėti.
Patirtis būtų privalumas.
Darbas I-V nuo 10 iki 19h
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas ir noras užsidirbti.

Atlyginimas: 720 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Švari mašina"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Viršuliškių g. 40, 864389837, info@svarospraktika.lt
Skelbimo data: 2018.03.12

Atsiliepimai apie MB "Švari mašina"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Pristumti konteinerius prie šiukšliavežės, kiti pagalbiniai darbai.
Reikalavimai: Greita reakcija, noras dirbti, atsakingumas.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekonovus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 865528801
Skelbimo data: 2018.03.12

Atsiliepimai apie UAB "Ekonovus"  Vairuotojas

Pobūdis: Sunkiasvorės transporto priemonės vairavimas; antrinių žaliavų konteinerių surinkimas iš klientų, buitinių atliekų surinkimas; atliktų darbų fiksavimas elektroninėje laikmenoje; darbas komandoje su pagalbiniu darbininku arba vienam.
Reikalavimai: • vairuotojo pažymėjimas;
• C arba CE kategorija;
• 95 kodas;
• darbo patirtis vairuojant krovininį automobilį;
• hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas (privalumas);
• automobilis atvykti iki darbo Vandžiogalos g. 92, Kaunas;
• kompiuterinės žinios (pagrindai)

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekonovus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 865528801
Skelbimo data: 2018.03.12

Atsiliepimai apie UAB "Ekonovus"  Mūrininkas

Pobūdis: Ieškome mūrininkų darbui į Vokietiją.
Mažaaukštė statyba.
Reikalavimai: Patirtis, be žalingų įpročių, gera fiz. forma.

Darbo patirtis: 4 metai
Atlyginimas: 2400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nebo"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: Vilnius, Gabijos g., 867074284
Skelbimo data: 2018.03.12

Atsiliepimai apie UAB "Nebo"  Betonuotojas

Pobūdis: Armatūros rišimas, darbas su klojiniai, betonavimo darbai.
Reikalavimai: Patirtis, kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, be žalingų įpročių,

Darbo patirtis: 4 metai
Atlyginimas: 2400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nebo"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: Vilnius, Gabijos g., 867074284
Skelbimo data: 2018.03.12

Atsiliepimai apie UAB "Nebo"  Dėvėtų rūbų presavimas

Pobūdis: Darbas skirtas vyrams (sunkus fizinis darbas). Mūsų įmonė siūlo pastovų darbą Vilniuje, geras darbo sąlygas, patrauklų atlyginimą.
Darbas nuo 8 iki 17 val, savaitgaliai laisvi.
Reikalavimai: Atsakingumas, greita orientacija, sąžiningumas, fizinė ištvermė.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB DOSEKA
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų . 47, 2 korpusas, 867378960, gamyba@doseka.lt
Skelbimo data: 2018.03.12

Atsiliepimai apie UAB DOSEKA  Vyr. virėjas dienos pietums

Pobūdis: Karštos linijos patiekalų gamyba dienos pietums. Darbo laikas nuo 7-16 val, darbo dienomis.
Reikalavimai: Atsakingumas, patirtis, kūrybiškumas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Skanukas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kauno g.34, 862037052, mbskanukas@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.12

Atsiliepimai apie MB "Skanukas"  Kokybės vadybininkas

Pobūdis: Valytojų darbo organizavimas ir valymo kokybės objektuose tikrinimas;
valymo problemų sprendimas;
valytojų apmokymas.
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
darbo stažas - ne mažiau kaip 2 metai;
darbo kompiuteriu įgūdžiai;
automobilis (po 3 mėnesių duodamas įmonės automobilis).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Skonta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Perkūnkiemio g., 868557216
Skelbimo data: 2018.03.12

Atsiliepimai apie UAB "Skonta"  Naktinės pamainos viešbučio administratorius

Pobūdis: Darbo pobūdis:
Darbas viešbučio registratūroje slenkančiu grafiku
Mandagus ir profesionalus svečių aptarnavimas,
Svečių priėmimas ir apgyvendinimas,
Užsakymų priėmimas ir tvarkymas;
Informacijos teikimas tiesiogiai, telefonu ir el. paštu;
Kitų vadovo užduočių vykdymas.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas (gali būti studentė (-as),
Puikios lietuvių, anglų ir rusų kalbų žinios,
Kompiuterinis raštingumas,
Puikūs bendravimo ir organizaciniai gebėjimai,
Sąžiningumas, orientacija į klientą, lankstus mąstymas ir greita orientacija,
Reprezentatyvi išvaizda ir šypsena kiekvieną dieną.
Privalumai:
Darbo patirtis aptarnavimo srityje,
Patirtis srityje Turizmas/viešbučiai,
Kitų užsienio kalbų mokėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 821 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "DG21"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno 21, guste.rekiene@loophotel.lt
Skelbimo data: 2018.03.11

Atsiliepimai apie UAB "DG21"  Langu valytojas

Pobūdis: Langu valymas Svedijoje
Reikalavimai: Siūlome gerai apmokamą ir legalų darbą Švedijoje. Nuosavų namų, ofisų, parduotuvių langų valymas. Darbas nuo 1 iki 3 savaites per mėnesį. Kelione ir apgyvendinimu pasirūpiname. Atlyginimas mokamas nuo padarytų darbų, galimybe užsidirbti 300 -600 Eur (Brut) per savaitę.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idea grandis"
Miestas: Švedija
Kreiptis: Malme, 868605228, egidijuseinfo@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.11

Atsiliepimai apie UAB "Idea grandis"  Vairuotojas

Pobūdis: Pavežėjimo paslaugos
Reikalavimai: B kategorijos vairuotojo teises, atsakingumas, geras Vilniaus miesto ir jo apylinkių žinojimas,gebėjimas bendrauti su žmonėmis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: A.Butkaus IV nr.757272
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Prūsų g.2, 860339962, pavezamgreitai@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.10

Atsiliepimai apie A.Butkaus IV nr.757272  Vamzdininkai, šaltkalviai, suvirintojai, ventiliacijų montuotojai

Pobūdis: Įmonei darbui laivų statykloje užsienyje reikalingi vamzdininkai, korpusų surinkėjai, ventiliacijų montuotojai, suvirintojai.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis, gebėjimas dirbti savarankiškai, brėžinių skaitymas, atsakingumas, darbštumas, pareigingumas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Prima VIA"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Naujojo Usto 3, 861871717, info@primavia.lt
Skelbimo data: 2018.03.10

Atsiliepimai apie UAB "Prima VIA"  Konditeris (naktinė pamaina)

Pobūdis: Konditerinių gaminių kepimas, gamyba, puošimas.
Reikalavimai: Polinkis konditerijai, panašaus darbo patirtis,- didelis privalumas.

Galimybė dirbti naktinėje pamainoje.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bijola"
Miestas: Garliava
Kreiptis: 8 699 42707, birute@bijola.lt
Skelbimo data: 2018.03.09

Atsiliepimai apie UAB "Bijola"  Konditeris

Pobūdis: KONDITERINIŲ GAMINIŲ GAMYBA IR PUOŠIMAS (TORTŲ, PYRAGŲ, PYRAGAIČIŲ).

JUMS SIŪLOME:
Savirealizacijos ir asmeninio augimo galimybes;
Lankstų darbo grafiką;
Atlyginimą priklausantį nuo Jūsų darbų kiekio ir kokybės.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis
Asmeninės savybės: atsakingumas, kruopštumas, kūrybiškumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bijola"
Miestas: Garliava
Kreiptis: 8 699 42707, birute@bijola.lt
Skelbimo data: 2018.03.09

Atsiliepimai apie UAB "Bijola"  Vairuotojas

Pobūdis: Savo Kroviniu gabenimas is Baltarusijos i Lietuva
Reikalavimai: Patirtis.
Be patirties nepriimsim.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mikawoods"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861590400, info@mikawoods.lt
Skelbimo data: 2018.03.09

Atsiliepimai apie UAB "Mikawoods"  Konditeris darbui su veidrodine glazūra

Pobūdis: Konditerijos gaminių puošimas su veidrodine glazūra.
Darbo grafikas - lankstus, o atlygis priklauso nuo atliktų darbų kiekio ir kokybės.
Reikalavimai: Analogiško darbo patirtis.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bijola"
Miestas: Kaunas, Garliava
Kreiptis: 8 699 42707, birute@bijola.lt
Skelbimo data: 2018.03.09

Atsiliepimai apie UAB "Bijola"  Pardavimų vadybininkas viesbucio ir restorano

Pobūdis: Atsakomybė už gerą viešbučio ir restorano veiklą;
konferencijų, furšetų, banketų paruošimas ir priežiūra;
aptarnaujančio personalo darbo organizavimas ir koordinavimas;
nepriekaištingos viešbučio paslaugų kokybės užtikrinimas;
aukštos klientų aptarnavimo bei maisto gamybos kokybės užtikrinimas;
bendravimas su klientais, naujų klientų paieška, sudėtingų situacijų sprendimas;
virtuvės ir salių priežiūra;
bendradarbiavimas su turizmo informacijos centrais, turizmo agentūromis, sutarčių sudarymas;
reklama ir marketingas.

Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas, labai geros lietuvių,rusu ir anglų kalbų žinios (žodžiu ir raštu), pageidautina mokėjimas susikalbėti ir kitomis kalbomis, panašaus su turizmu/viešbučiais/restoranais/konferencijų organizavimu susijusio sėkmingo darbo patirtis ne mažiau kaip 5 m., komunikabilumas, aktyvumas, atsakingumas, organizuotumas, punktualumas, sąžiningumas, mandagumas. Sėkminga pardavimų patirtis turizmo srityje.
Reprezentatyvi išvaizda ir puikūs bendravimo įgūdžiai
Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija), nuosavas automobilis
Mes jums siūlome visas socialines garantijas,draugišką kolektyvą, motyvuojantį atlyginimą.
Atlyginimas
Nuo 750 -atskaičiavus mokesčius
Mes siūlome jūsų kompetenciją atitinkantį atlyginimą ir priedus priklausančius nuo rezultatų, lankstų darbo grafiką. 
Nurodytas užmokestis į rankas, atskaičius mokesčius. Priklausomai nuo darbo rezultatų derimasi tiek dėl atlyginimo, tiek dėl papildomų priedų.
Cv siųsti: sales@parkvilla.lt

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 950 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ariand"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vaidilutes 6A, 864063414, sales@parkvilla.lt
Skelbimo data: 2018.03.09

Atsiliepimai apie UAB "Ariand"  Pardavimo konsultantas

Pobūdis: Aktyvus bendravimas su verslo klientais, susitikimų organizavimas, esminės informacijos pateikimas klientams, pasiūlymų ruošimas.
Reikalavimai: Ambicingumas, atkaklumas, tikslų siekimas, aukštasis išsilavinimas. Kandidatas turi būti drąsus, galįs palaikyti pokalbį, jaučiantis klientų nuotaikas bei sugebantis įsisavinti informaciją.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Invitus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 3, 860993736, invitusUAB@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.09

Atsiliepimai apie UAB "Invitus"  Biuro administratorė

Pobūdis: •skambučių administravimas;
•pareiškėjų, pageidaujančių gauti antrinę teisinę pagalbą priėmimas, prašymų registravimas, teisinių konsultacijų teikimas;
•korespondencijos tvarkymas;
•dokumentų rengimas, dokumentų srautų valdymas;
•posėdžių protokolavimas;
•biuro aprūpinimas reikalingomis priemonėmis.
Reikalavimai: •aukštasis universitetinis arba neuniversitetinis teisinis išsilavinimas būtų privalumas;
•biuro administravimo patirtis būtų privalumas;
•geri bendravimo įgūdžiai;
•dokumentų rengimo, tvarkymo, archyvavimo išmanymas;
•darbo kompiuteriu įgūdžiai;
•geros rusų kalbos žinios.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Odminių g. 3, Tel. 8 700 00 175, l.tiuksiene@vgtpt.lt
Skelbimo data: 2018.03.09

Atsiliepimai apie Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba  Vairuotojas B kat.

Pobūdis: Dalinių krovinių vežimas autobusais (bendroji masė iki 3,5t.) Lietuva - Vokietija.
Reikalavimai: * B kat. Vairuotojo pažymėjimas, dviejų metų vairavimo stažas.
* Anglų arba vokiečių šnekamosios kalbos pagrindai
* Be žalingų įpročių, atsakingas, kruopštus darbui.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vezita"
Miestas: Vilkaviškis
Kreiptis: Pašešupio 10, 865644644, vezita55@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.09

Atsiliepimai apie UAB "Vezita"  Buhalteris

Pobūdis: Pareigybės paskirtis - pareigybė skirta užtikrinti finansinių operacijų teisėtumą, tinkamą finansinių dokumentų įforminimą, kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku pateikiama finansuojančiai įstaigai
Reikalavimai: Noras dirbti ir mokytis.
privalumas - buhalterio darbo biudžetinėje įstaigoje patirtis.

Atlyginimas: 870 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
Miestas: Kėdainių r.
Kreiptis: Akademija, Instituto al., 861496913, grazina.konogoroviene@lammc.lt
Skelbimo data: 2018.03.09

Atsiliepimai apie Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras  Kelio darbininkas

Pobūdis: Geležinkelio kelio priežiūros ir remonto darbai. Fizinis darbas lauko sąlygomis. Galimos komandiruotės.
Reikalavimai: Patirtis geležinkelių priežiūros, remonto darbuose.

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitras-S"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sandėlių g. 44, 8 5 261 64 86, info@vitras.lt
Skelbimo data: 2018.03.09

Atsiliepimai apie UAB "Vitras-S"  Įterptinių įrenginių projektuotojo/inžinieriaus

Pobūdis: Būsi atsakingas už įrangos sukūrimą, projektavimą, dokumentacijos paruošimą, elementų parinkimą, prototipo pagaminimą arba/ir gamybos suorganizavimą, testavimą, klaidų taisymą, suderinimą su FW (firmware), jų tobulinimą (80% veiklos).
C, C++ kalbomis įterptinių sistemų programavimas (neekspertinės žinios) (20% veiklos).
Reikalavimai: - Turėtum ekspertinių žinių HW (hardware) schemotechnikos, projektavimo, elementų bei optimalių sprendimų parinkimo nuo schemos iki gaminio patikrinimo. - Turėtum patirties su pramoninių įrenginių projektavimu, gamybos organizavimu.
- Būtum sukaupęs neekspertinio programavimo žinių C, C++, Linux. - Sugebėtum analizuoti, rasti problemas, optimizavimo galimybes, bei sprendimus nuo schemos sukūrimo iki suradimo reikalingų elementų.
- Turėtum žinių kur užsakyti trūkstamas paslaugas, kad įrenginys būtų pagamintas.
- Būtum darbštus, orientuotas į rezultatą ir suprantantis, kas yra profesionalus įrenginio kūrimas.
- Turėtum asmeninės atsakomybės jausmą.
- Būtum draugiškas ir nusiteikęs dirbti tiek individualiai, tiek komandoje.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1579 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inovatyvių procesų sprendimai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saulėtekio alėja 15, 862904513, gabija.jakumaityte@ips.lt
Skelbimo data: 2018.03.09

Atsiliepimai apie UAB "Inovatyvių procesų sprendimai"  Firmware (įterptinių įrenginių) programuotojo

Pobūdis: ▪ C, C++ kalbomis kurti FW (firmware) įrangą įterptiniams įrenginiams.
▪ Testuoti bei tobulinti FW, pritaikyti prie HW (hardware) ir užtikrinti FW sąsają su software.
Reikalavimai: ▪ Sugebėtum individualiai programuoti.
▪ Turėtum dviejų metų programavimo patirties C arba C++ kalbomis.
▪ Turėtum HW kompetencijų, sugebėtum analizuoti, rasti problemas, optimizavimo galimybes, bei sprendimus programuojant FW.
▪ Būtum darbštus ir orientuotas į rezultatą.
▪ Suprastum, kas yra profesionalus programavimas.
▪ Turėtum asmeninės atsakomybės jausmą.
▪ Būtum draugiškas ir nusiteikęs dirbti tiek individualiai, tiek komandoje.
▪ Mokėtum Linux pagrindus.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1447 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inovatyvių procesų sprendimai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saulėtekio alėja 15, 862904513, gabija.jakumaityte@ips.lt
Skelbimo data: 2018.03.09

Atsiliepimai apie UAB "Inovatyvių procesų sprendimai"  Plytelių klijuotojai

Pobūdis: Darbas Švedijoje, klijuoti plyteles
Reikalavimai: Patirtis, tempas - greitis -
kokybė, kruopštumas, atsakingumas, be žalingų įpročių.
Privalumai: anglų k.
Atlyginimas pirmi 3 mėn, bandomasis, tačiau jei spėjama atlikti dienos normatyvus, galime derėtis ir altyginima padidinti.
Atlyginimas nuo atliekamų darbų nuo 9 eur.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BestWorkers Europe"
Miestas: Švedija
Kreiptis: Stokholmas, 865003558, bestworkers.eu2@gamil.com
Skelbimo data: 2018.03.09

Atsiliepimai apie UAB "BestWorkers Europe"  Technologas

Pobūdis: Užtikrinti, kad gaminama produkcija
(medžio masyvo baldai) atitiktų technologinius reikalavimus, nuotal analizuoti ir teikti pasiūlymus dėl gamybos proceso ir gaminių tobulinimo, projektuoti naujus gaminius, vykdyti konstrukcijos dokumentų rengimą, atlikti gaminių patikrą ir pan.)
Reikalavimai: Mokėjimas dirbti AutoCAD programa.

Medienos apdirbimo technologo darbo patirtis, anglų k. mokėjimas - privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Akmena"
Miestas: Kretinga
Kreiptis: Palangos pl. 2A, Vydmantų k., 860781290, info@akmena.lt
Skelbimo data: 2018.03.09

Atsiliepimai apie AB "Akmena"  Vadybininko asistentas

Pobūdis: -įmonės administravimo darbai;
-pagalba rengiant įvairius projektus (komercinius, marketingo, logistikos ir t.t.);
-bendravimas su užsienio partneriais.
Reikalavimai: -aukštasis išsilavinimas;
-geros anglų kalbos žinios (kitos užsienio kalbos mokėjimas būtų privalumas);
-atsakingas požiūris į darbą;
-kūrybiškumas, kruopštumas;
-galiojantis B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Amber paper"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g.179, info@amberpaper.eu
Skelbimo data: 2018.03.09

Atsiliepimai apie UAB "Amber paper"  Biuro administratorė

Pobūdis: - Įmonės dokumentacijos bei korespondencijos tvarkymas;
- Kanceliarinių prekių užsakymas, pirkimas, koordinavimas;
- Svečių priėmimas ir koordinavimas;
- Atsakymai į elektroninius laiškus ir jų nukreipimas;
- Biuro priežiūra bei administravimas;
- Personalo dokumentacijos tvarkymas;
- Administravimas darbų saugos klausimais;
- Pagalbos vadovams ir kitiems įmonės darbuotojams teikimas.

Mes jums siūlome:
- Įdomų, atsakingą darbą tarptautinėje kompanijoje;
- Visas socialines garantijas;
- Draugišką kolektyvą.

Reikalavimai: - Administratorės (-iaus) darbo patirtis 3-4 metai;
- Rusų ir anglų kalbų mokėjimas;
- Aukštasis išsilavinimas (neuniversitetinis);
- Labai geros lietuvių kalbos žinios;
- Puikus raštvedybos išmanymas;
- Puikūs darbo kompiuteriu gebėjimai (MS Windows, MS Office);
- Labai geri bendravimo įgūdžiai;
- Planavimo ir prioritetų nustatymo gebėjimai;
- Verslo etiketo išmanymas;
- Organizuotumas, iniciatyvumas bei greita orientacija;
- Punktualumas, paslaugumas, atidumas, kruopštumas, atsakingumas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tez Tour"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 39, 852113022, ilma@teztour.lt
Skelbimo data: 2018.03.09

Atsiliepimai apie UAB "Tez Tour"  Gamybos linijų operatorius

Pobūdis: Darbas su Homag kraštų klijavimo ir frezavimo CNC įrenginiais – jų valdymas ir priežiūra;
Duomenų suvedimas į buhalterinės apskaitos programą;
Numatyto gamybos plano laikymasis.
Reikalavimai: Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Brėžinių skaitymas;
Techninis išsilavinimas būtų privalumas;
Darbo patirtis su Homag linijomis ar kitais medžio apdirbimo įrenginiais būtų privalumas;
Darbštumas, atsakingas požiūris į darbą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus baldai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 178B, 868755955, atranka@vilniausbaldai.lt
Skelbimo data: 2018.03.09

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus baldai"  Krautuvo vairuotojas

Pobūdis: Atlikti pakrovimo, iškrovimo, transportavimo darbus;
Atlikti prekių sandėliavimo darbus;
Palaikyti tvarką sandėlyje.
Reikalavimai: Darbo automobiliniu krautuvu patirtis ne mažiau 2 metai;
Galiojantis automobilinio krautuvo vairuotojo pažymėjimas;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Atsakingumas, sąžiningumas, pareigingumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus baldai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 178B, 868755955, atranka@vilniausbaldai.lt
Skelbimo data: 2018.03.09

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus baldai"  Statybos vadovas

Pobūdis: Betonavimo, monolito, mūro statybos darbų organizavimas objektuose;
Statybos betonavimo, monolito, mūro technologijų ir procesų supratimas ir išmanymas;
Gebėjimas, planuoti, organizuoti darbus objektuose;
Objektui numatytų resursų kontrolė, medžiagų tiekimo užtikrinimas.
Reikalavimai: Patirtis betonavimo, monolito, mūro statybos darbuose;
Kvalifikacijos atestatas;
Išsilavinimas - aukštesnysis techninis;
Gebėjimas skaityti brėžinius;
Atsakingumas, gebėjimas dirbti tiek savarankiškai tiek komandoje, spręsti susidariusias problemas objektuose;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Panašaus darbo patirtis;
Darbo patirtis nuo 2 metų;
Kalbos - Rusų kalba, Lietuvių kalba;

Mes jums siūlome
Patrauklų atlyginimą, priklausantį nuo kompetencijos ir darbo rezultatų;
Priedus už rezultatus;
Laiku mokamą atlyginimą;
Savarankišką ir įdomų darbą perspektyvioje kompanijoje;
Visas socialines garantijas;
Kvalifikacijos kėlimo kursus;
Visas darbui reikalingas priemones.
Atlyginimas
Nuo 1000 Eur atskaičiavus mokesčius
Priklauso nuo rezultatų
Su perspektyva didėti

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB 'Miravita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g.204B-8, 861210351, info@miravita.lt
Skelbimo data: 2018.03.09

Atsiliepimai apie UAB 'Miravita"  Vairuotojai CE kat

Pobūdis: Ieškomi tolimųjų reisų vairuotojai! Pagrindinis darbas Švedijoje!

Reikia CE kategorijos turinčių vairuotojų. Įmonė ieško sąžiningų, pareigingų ir rimtai žiūrinčių į darbą vairuotojų. Darbas minimum 6 savaites, poilsis apie 3 savaites. (Galimi kitokie susitarimai)

Laikomės darbo ir poilsio rėžimo, visi savaitgaliai bazėje.

Privalumai: virtuvė, skalbykla, dušas, mašinų stovėjimo aikštelė,automobiliu plovykla

Garantuojame laiku mokamą atlyginimą ir visas sąlygas už Jūsų sąžiningumą ir darbą.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Minimali patirtis, Anglu kalba, lenku kalba - pagrindai. ADR - privalumas.

Atlyginimas: 2200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Raisitra"
Miestas: Švedija
Kreiptis: 867220352, andrius.raisitra@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.09

Atsiliepimai apie UAB "Raisitra"  Vyr. specialistas

Pobūdis:

REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Regionų apygardos administracinio teismo vyriausiasis specialistas (Teismo kanclerio tarnyboje) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto (Teismo kanclerio tarnyboje) pareigybė reikalinga vykdyti personalo valdymo funkcijas, organizuoti teismo žmogiškųjų išteklių plėtrą, pagal kompetenciją rengti teismo teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, vykdyti teismo viešuosius pirkimus. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta - Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai, adresas - A. Mickevičiaus g, 8A, Kaunas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - personalo valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo, dokumentų valdymo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymo ir teisės aktų rengimo taisykles;
6.3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. padeda organizuoti teismo administracijos padalinių veiklą;
7.2. kartu su teismo administracijos padaliniais atlieka teismo administracijos padalinių funkcijų bei teismo pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo;
7.3. padeda formuoti personalo sudėtį, organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
7.4. rengia personalo pareigybių sąrašų projektus, konsultuoja teismo administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo;
7.5. padeda teisme sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
7.6. tvarko Valstybės tarnautojų registrą ir dirba su personalo apskaitos programomis;
7.7. pagal kompetenciją tvirtina teismo vidaus dokumentų kopijų ir nuorašų tikrumą;
7.8. dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo pareigų pažeidimų ir kituose panašaus pobūdžio tyrimuose;
7.9. kuria ir dalyvauja įgyvendinant personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą;
7.10. organizuoja teismo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinės veiklos vertinimą;
7.11. organizuoja atostogų suteikimą personalui, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;
7.12. rengia teisėjų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinių atostogų grafiką;
7.13. skaičiuoja teisėjų ir valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažus, seka jų pokyčius, teikia juos tvirtinti;
7.14. pagal kompetenciją padeda teismo pirmininkui ir teismo kancleriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
7.15. tvarko duomenis apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimą: renka kvalifikacijos kėlimą patvirtinančių dokumentų kopijas, nustatyta tvarka ir terminais veda kvalifikacijos kėlimo duomenis į Valstybės tarnautojų registrą, užtikrina, kad visi teismo valstybės tarnautojai pasibaigus mokymui Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos Savitarnos posistemėje užpildytų klausimynus apie mokymo kokybę, nustatyta tvarka ir terminais rengia ir Valstybės tarnybos departamentui teikia teismo valstybės tarnautojų mokymo ataskaitą už praėjusius metus;
7.16. formuoja ir tvarko valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylų dokumentaciją, užtikrina visų dokumentų, susijusių su personalo valdymu, tinkamą įforminimą, apskaitą ir perdavimą archyvui;
7.17. supažindina naujai priimtus darbuotojus su teismo darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais, jų pareigybių aprašymais, pareigybių aprašymų pakeitimais;
7.18. dalyvauja Viešųjų pirkimų komisijos ir kitų teismo pirmininko ar teismo kanclerio sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbe;
7.19. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo viešųjų pirkimų procedūras, rengia ir tvarko viešųjų pirkimų planavimo (vykdo viešųjų pirkimų planuoto funkcijas), organizavimo (vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas) ir kitus su tuo susijusius dokumentus, dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų technines specifikacijas, ataskaitas;
7.20. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie viešuosius pirkimus bei užtikrina duomenų teikimą Centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai;
7.21. pagal kompetenciją rengia teismo sudaromų sutarčių projektus, šių sutarčių pakeitimų bei nutraukimų projektus;
7.22. pagal kompetenciją atlieka teismo sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę;
7.23. nustatyta tvarka teikia informaciją Nacionalinei teismų administracijai užtikrinant informacijos apie teismų sistemos veiklą skleidimą viešai ir teismų sistemos viduje;
7.24. teismo pirmininko, teismo kanclerio pavedimu rengia teismo strateginius veiklos planus, metines veiklos apžvalgas;
7.25. suteikia išsamią bei patikimą informaciją teismo administravimo klausimais asmenims telefonu ar elektroniniu paštu, priima lankytojus, informuoja apie juos teismo pirmininką ir (ar) teismo kanclerį, organizuoja interesantų ir svečių priėmimą;
7.26. vadovaudamasis teismo dokumentacijos planu, jam priskirtas bylas paruošia ir perduoda teismo archyvui, praėjus vieneriems kalendoriniams metams po jų užbaigimo;
7.27. teismo kanclerio pavedimu atlieka teismo administracijos sekretoriaus funkcijas jam atostogaujant ar nesant darbe dėl kitų priežasčių;
7.28. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, raštų, kitų dokumentų, susijusių su teismo administracijos veikla, projektus, rengia darbui reikalingus teisės aktus;
7.29. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.


Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Regionų apygardos administracinis teismas
Miestas: Kaunas
Kreiptis: A. Mickevičiaus 8 A, 837201467, regionu.administracinis@teismas.lt
Skelbimo data: 2018.03.09

Atsiliepimai apie Regionų apygardos administracinis teismas  Rusijos ir Vidurinės Azijos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2018 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-52


RYTŲ KAIMYNYSTĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
RUSIJOS IR VIDURINĖS AZIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Rytų kaimynystės politikos departamento Rusijos ir Vidurinės Azijos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.


II. PASKIRTIS

4. Rytų kaimynystės politikos departamento Rusijos ir Vidurinės Azijos vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal savo kompetenciją įgyvendinti Lietuvos Respublikos politinių ir ekonominių santykių su Vidurinės Azijos valstybėmis (Kazachstano Respublika, Kirgizijos Respublika, Tadžikistano Respublika, Turkmėnistanu, Uzbekistano Respublika) politiką.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - Lietuvos Respublikos ir Vidurinės Azijos valstybių politinių ir ekonominių santykių srityje - funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. mokėti rusų ir anglų kalbas ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
6.4. būti susipažinęs su raštvedybos taisyklėmis;
6.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis ir nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos užsienio politikos formavimą ir įgyvendinimą, valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos ir ministerijos veiklą;
6.6. būti susipažinęs su Vidurinės Azijos valstybių esminiais istorijos bruožais ir dabartine politine, ekonomine jų raida, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos santykiais bei politika šių valstybių atžvilgiu;
6.7. atitikti teisės aktuose numatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "slaptai".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. seka Lietuvos Respublikos santykių su Vidurinės Azijos valstybėmis būklę;
7.2. renka, apibendrina ir analizuoja informaciją, taip pat rengia išvadas ir pažymas apie Lietuvos Respublikos politinius santykius su Vidurinės Azijos valstybėmis, apie kuruojamų šalių politinę, ekonominę ir socialinę padėtį, jų vykdomą vidaus ir užsienio politiką;
7.3. prireikus teikia informacinę ir analitinę medžiagą Užsienio reikalų ministerijos (toliau - ministerija) vadovybei, departamento direktoriui, jo pavaduotojui, taip pat Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei;
7.4. teikia pasiūlymus departamento direktoriui, jo pavaduotojui ir skyriaus vedėjui dėl Lietuvos veiksmų santykiuose su Vidurinės Azijos valstybėmis;
7.5. rengia dokumentų ir kalbų projektus jam priskirtais veiklos klausimais;
7.6. tvarko korespondenciją santykių su Vidurinės Azijos valstybėmis klausimais;
7.7. palaiko nuolatinius ryšius su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, konsulinėmis įstaigomis ir garbės konsulatais Vidurinėje Azijoje;
7.8. rengia Vidurinės Azijos valstybių vadovų ir aukštų pareigūnų vizitų į Lietuvą ir Lietuvos Respublikos vadovų ir aukštų pareigūnų vizitų į Vidurinės Azijos valstybes politinę dalį, padeda Lietuvos Respublikos atstovų oficialių susitikimų su Vidurinės Azijos valstybių atstovais metu;
7.9. organizuoja ir dalyvauja susitikimuose su Vidurinės Azijos valstybių diplomatais, įvairių institucijų ir organizacijų atstovais dvišalių santykių klausimais;
7.10. dalyvauja rengiant dvišales tarpvalstybines sutartis ir tarpvyriausybinius susitarimus su Vidurinės Azijos valstybėmis;
7.11. prisideda prie Lietuvos Respublikos ir Vidurinės Azijos valstybių tarpvyriausybinių dvišalio bendradarbiavimo komisijų veiklos;
7.12. organizuoja ir vykdo skyriaus viešuosius pirkimus;
7.13. pagal nustatytą tvarką perduoda Ministerijos archyvui skyriaus nuolatinio saugojimo bylas;
7.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus, jo pavaduotojo ir skyriaus vedėjo tarnybinius pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Rusijos ir Vidurinės Azijos skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Užsienio reikalų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Tumo-Vaižganto g. 2, 852362620, konkursas@urm.lt
Skelbimo data: 2018.03.09

Atsiliepimai apie Užsienio reikalų ministerija  Socialinių išmokų skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. vasario 28 d.
įsakymu Nr. 40-75

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS DEPARTAMENTO SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (SRSD-SIS-1)


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A
3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Socialinių reikalų ir sveikatos departamento (toliau - Departamentas) Socialinių išmokų skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjo (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga organizuoti, administruoti ir kontroliuoti Skyriaus darbą, siekiant užtikrinti Skyriaus nuostatuose numatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą.

III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - socialinių išmokų administravimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš jų ne mažiau kai 1 metų darbo patirtį socialinių paslaugų teikimo ar klientų aptarnavimo srityje;
6.3. išmanyti klientų aptarnavimo standartus, procesų valdymo, komandos formavimo principus; turėti strateginio mąstymo ir lyderio savybes;
6.4. būti susipažinusiam su Skyriui priskirtų funkcijų vykdymu ir vietos savivaldą bei viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
6.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas tinkamai įgyvendinti Skyriui iškeltus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais numatytų socialinių išmokų skyrimą Vilniaus miesto gyventojams;
7.2. planuoja Skyriaus veiklą ir organizuoja darbo planų vykdymą;
7.3. kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbą, užtikrina jiems pavestų užduočių vykdymą tinkamai ir laiku;
7.4. vertina Skyriaus darbuotojų ir valstybės tarnautojų kasmetinę veiklą, leidžia kasmetinių atostogų, nustato kvalifikacijos tobulinimo tikslus ir kryptis;
7.5. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių bei drausminių nuobaudų skyrimo;
7.6. analizuoja Skyriaus vykdomą veiklą, vertina rezultatus, apibendrina informaciją, sprendžia iškilusias problemas;
7.7. teikia siūlymus pakeisti Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;
7.8. nagrinėja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus Departamento ir Skyriaus kompetencijos klausimais, teikia dėl jų pastabas, pasiūlymus ir išvadas;
7.9. konsultuoja fizinius asmenis išmokų skyrimo, apskaičiavimo ir mokėjimo klausimais;
7.10. rengia ir pasirašo įsakymus bei raštus Skyriaus tvarkomosios, organizacinės veiklos klausimais;
7.11. Departamento direktoriaus pavedimu rengia ir teikia pranešimus žiniasklaidai socialinių išmokų klausimais;
7.12. kontroliuoja, kad Savivaldybės norminiai teisės aktai, susiję su Skyriaus vykdomomis funkcijomis, atitiktų įstatymus ir kitus teisės aktus, inicijuoja jų pakeitimų rengimą;
7.13. inicijuoja ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių bei Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
7.14. atstovauja Skyriui valstybės, savivaldybių institucijose, įstaigose ir kitose organizacijose;
7.15. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Departamento direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavaduotojo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti Savivaldybės strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.


Atlyginimas: 928 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112247, savivaldybe@vilnius.lt
Skelbimo data: 2018.03.09

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Vadybininkas / administratorius

Pobūdis: Įmonė veiklą vykdanti baseinų ir pirčių įrangos ir aksesuarų prekybos srityje ieško įmonės vadybininko (-ės).

Darbo pobūdis:
- Darbas su klientais - skambučių ir užsakymų el. paštu priėmimas, užsakymų vykdymas, klientų aptarnavimas
- Darbas su prekėmis - prekių užsakymas, importo organizavimas, prekių išsiuntimas per kurjerius
- Dokumentų tvarkymas – pasiūlymų, sutarčių, išankstinių sąskaitų, PVM sąskaitų faktūrų rengimas
- Kiti administraciniai darbai
Reikalavimai: - aukštasis arba aukštesnysis vadybinis išsilavinimas
- vadybinio darbo patirtis
- kompiuterinių ir internetinių technologijų supratimas
- puikūs bendravimo įgudžiai
- bendravimas ir rašymas anglų kalba, (rusų ar lenkų kalba būtų privalumas)
- atsakingumas, savarankiškumas, lojalumas, punktualumas, iniciatyvumas ir pastovumas

Įmonė siūlo:
- darbo vietą biure esančiame M. Sleževičiaus g. Fabijoniškėse, bei visas darbui reikalingas priemones
- karjeros galimybes
- darbo atlygį priklausomą nuo darbo rezultatų

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Okeana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: M. Sleževičiaus g. 7, 8 5 2700135, personalas@okeana.lt
Skelbimo data: 2018.03.08

Atsiliepimai apie UAB "Okeana"  Virėjas

Pobūdis: Jaunas, draugiškas, energingas ir kupinas naujų idėjų kolektyvas, ieško naujo komandos nario virtuvėje.
Jei esi kūrybingas ir nebijai iššūkių, tu - kiap tik mums!
Tau siūlome laiku mokamą atlyginimą, lankstų darbo grafiką, jauną ir draugišką kolektyvą ir naujas žinias.
Reikalavimai: Norėtume, kad tu:
*nebijotum iššūkių
*būtum ambicingas
*nebijotum kurti
*netilptum į standartinius rėmus
*būtum draugiškas ir mylėtum savo naująją šeimą :)

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Restoranas Apynys"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 5, 869839927, kornelija@craftdraft.lt
Skelbimo data: 2018.03.08

Atsiliepimai apie UAB "Restoranas Apynys"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Po Lietuvą,dalinių krovinių vežiojimas su 10t ,18eppl sunkve-imiu.Dirbame tik darbo dienomis.Be komandiruočių.Šeštadieniais,sekmadieniais ir švenčių dienomis nedirbame.
Reikalavimai: Kategorija C +95Kodas,patirtis darbui po Lietuvą.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RMND"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltinio g., 869829972
Skelbimo data: 2018.03.08

Atsiliepimai apie UAB "RMND"  Apdailininkas

Pobūdis: Darbų sritis: vidaus apdaila. erdvių dalinimas (gipso sienos, elektra), vonios kambarių įrengimas (plytelių klijavimas, santechnika, ventiliacija, elektra) ir kt. Darbas su lietuviška arba norvegiška INDIVIDUALIA VEIKLA! Uždarbis 3500 EUR. Apgyvendinimas galimas (500EUR). Anglų kalba nebūtina.
Darbų pradžia nedelsiant.
Reikalavimai: Darbui Norvegijoje reikalingi kvalifikuoti, profesionalus statybininkai: plytelių klojėjas, santechnikas, ventiliaciojos montuotojas, gipso montuotojas ir kt. Patirits statybose būtina. Darbų sritis: vidaus apdaila. erdvių dalinimas (gipso sienos, elektra), vonios kambarių įrengimas (plytelių klijavimas, santechnika, ventiliacija, elektra) ir kt.

Atlyginimas: 3500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Esnolita"
Miestas: Norvegija
Kreiptis: Oslas, 869815347, justina.cepaite@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.08

Atsiliepimai apie UAB "Esnolita"  Regiono pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Naujų pardavimo kanalų paieška;
esamų klientų lankymas, užsakymų priėmimas
priskirtame regione;
klientų poreikių išsiaiškinimas, operatyvus informacijos pateikimas vadovams;
pardavimų plano vykdymas,akcijų planavimas;
įmonės produkcijos išdėstymo prekybos vietose priežiūra;
dokumentacijos susijusios su pardavimais tvarkymas;
ilgalaikių santykių su klientais palaikymas.
Reikalavimai: Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas;
aktyvaus pardavimo didmeninėje prekyboje patirtis;
darbo su maisto produktais patirtis;
derybų vedimo išmanymas;
vairuotojo pažymėjimas;
geri bendravimo įgūdžiai;
atsakingumas, kruopštumas,užsibrėžtų tikslų siekimas.

Privalumai:
anglų ir rusų kalbos mokėjimas.

Įmonė siūlo:
stabilų atlyginimą ir priedus priklausančius nuo darbo rezultatų,
visas socialines garantijas,
galimybę kelti kvalifikaciją.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dzūkija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl.25, 861069671, info@dzukija.lt
Skelbimo data: 2018.03.23

Atsiliepimai apie UAB "Dzūkija"  Liftų montuotojas, elektromechanikas

Pobūdis: Ieškau sau porininko liftų montuotojo, Vokietijoje. Pageidautina nerūkančio" buitinė vokiečių kalba, patirtis gerai bet nebūtina apmokinsiu vietoje Darbas bus tik legalus su visomis soc vokiškom garantijom, atlygis nuo.2000-2200 Eur. kaip visad valandinis ir nuo sugebėjimo.
Reikalavimai: Vokiečių buitinė kalba, gera fizinė sveikata.B vairuotojo kategorija.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Otis aufzuge"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos g., 8 628 75749, daiva.karliene@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.08

Atsiliepimai apie UAB "Otis aufzuge"  Gamybos darbininkas

Pobūdis: Žuvies produktų dorojimas, filetavimas, šaldymas, fasavimas, pakavimas.
Darbas +10 laipsnių temperatūros patalpose su šaldytais ir atvėsintais žuvies produktais.
Dirbama slenkančiu darbo grafiku: 3 dienos darbo, 3 išeiginės.
Darbo laikas: 7:00 - 19:00 val.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, kruopštumas; darbo drausmės laikymasis; noras dirbti ir užsidirbti.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic fish export"
Miestas: Kauno r.
Kreiptis: Industrijos g. 1, 861440869
Skelbimo data: 2018.03.08

Atsiliepimai apie UAB "Baltic fish export"  Vairuotojas CE kat., Vilnius->Belgija ->Maskva

Pobūdis:
Pastovūs kroviniai, tie patys maršrutai.
Nereikia stovėti laukiant krovinių.
Rusijoje greitai išmuitina, iškrauna. Iš Rusijos grįžtam tušti.
Atlyginimas laiku.
DAF, tentai 92m3.

Reikalavimai:
CE kategorijos, patirtis, noras dirbti.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB Repečka
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868746941
Skelbimo data: 2018.03.08

Atsiliepimai apie UAB Repečka  CE kat. vairuotojui CZ-D-CZ, darbas su ŠALDYTUVAIS

Pobūdis:
Pakrovimai iš tos pačios bazės CZ į kelias gamyklas D. Ir grįžimas atgal į bazę CZ.

CZ bazė - D/PL pasienyje, vairuotojai apsiperka PL parduotuvėse.

Per savaitę +/- 2 ratai: CZ-D-CZ. Važiavimo vienai pamainai kaskart.

Gamyklose visi patogumai - dušas, WC.
Krovimas, iškrovimas tik per galą.

Pastovus, konkretus darbas.

Nuvykimas, grįžimas su savo vilkiku iš/į LT.
Atlyginimas kas savaitę.
Reikalavimai:
CE kategorijos, patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB Repečka
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868746941
Skelbimo data: 2018.03.08

Atsiliepimai apie UAB Repečka  Vairuotojas CE kat. kadencijai D/FR, darbas tarp TERMINALŲ

Pobūdis:
Darbas vakarų Europoje (D -> FR).
Iš vieno terminalo į kitus (2-3 terminalus) - visada tie patys terminalai, atstumas visada ~500 km.
Važiavimas naktimis.
Kadencijos trukmė pagal susitarimą (nuo 6 savaičių).
EURO6 DAF vilkikai, tentinės puspriekabės.
Nuvažiavimas ir grįžimas į LT su savu sunkvežimiu.

60 eur kalendorines dienos.

Atlyginimas kas savaitę, be vėlavimų.
Reikalavimai:
CE kategorijos, patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1860 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB Repečka
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868746941
Skelbimo data: 2018.03.08

Atsiliepimai apie UAB Repečka  Vairuotojas CE kat., Vilnius-Maskva

Pobūdis:
Greitai išmuitina, iškrauna, lengvi, ne problematiški kroviniai, tiesiai per BY į Maskvą. Tentinės puspriekabės, vilkikai DAF.
Atlyginimas po reiso.
Išvykimas galimas iš karto.
Reikalavimai:
CE kategorijos, patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB Repečka
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868746941
Skelbimo data: 2018.03.08

Atsiliepimai apie UAB Repečka  Vairuotojas-pavezejas

Pobūdis: Klientu isveziojimas Vilniaus mieste su imones automobiliais Taxify platforma. Visos autoparko masinos yra : Toyota Prius su dujomis.
Reikalavimai: -Pareigingumas;
-Kulturingumas;
-Atsakingumas;
-Vairuotojo teises;

Yra galimybe dirbti kaip papildoma darba;
Grafikas slenkantis;
Ismoka kas savaite - 50%-55% nuo apyvartos (kuras vairuotojo)
Musu masinos, remontas, plansete ir t.t.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Monsela"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867005567, iljabal92@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.08

Atsiliepimai apie UAB "Monsela"  Padangų montuotojas

Pobūdis: Padangų montavimas ir remontas
Reikalavimai: Darbštumas, kruopštumas , sąžiningumas. Vairuotojo teisės ir panašaus darbo patirtis- privalumas.
Siūlome:Laiku mokamą atlyginimą priklausantį nuo darbo rezultatų.
Papildomą draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 24val per parą.
Kompensuojame kelionės išlaidas į darbą.

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rytas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g., 865055650, sigitas@rytas.lt
Skelbimo data: 2018.03.08

Atsiliepimai apie UAB "Rytas"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Darbas su nuosavų keleivinių mikroautobusų iki 9vietų. LT-EU
Reikalavimai: Patirti,nuosavas mikroautobusas

Atlyginimas: 967 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Boltina"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.Vienuolio g.4, 869179900, personalas@boltina.lt
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Boltina"  Vairuotojas

Pobūdis: • tolimieji reisai ratais Lietuva - Europa - Lietuva su standartiniu arba MEGA tentu, darbas po vieną;
• darbas Europoje kadencijomis (po 6 sav.) su standartiniu arba MEGA tentu, išvažiavimas į kadenciją su mikroautobusu.

Mes jums siūlome
• darbą su Mercedes Benz, DAF, MAN ir VOLVO automobiliais (2016-2018 m.);
• laiku mokamą atlyginimą: 1300-2000 Eur atskaičiavus mokesčius.

Reikalavimai: • vairuotojo pažymėjimas CE kategorija, 95 kodas;
• tolimųjų reisų vairuotojo darbo patirtis po Europą būtina;
• ADR pažymėjimas privalumas.

Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transimeksa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sausupio 15, 8 613 07 893, cv@transimeksa.com
Skelbimo data: 2018.03.08

Atsiliepimai apie UAB "Transimeksa"  Vairuotojas-ekspeditorius

Reikalavimai: Reikalingas B kat.vairuotojas-ekspeditorius keisti ir išvežioti kilimėlius ir kitus tekstilės produktus pas klientus.Darbas pastovus, 5d.d savaitė, cv lauksime žemiau nurodytu el.paštu. Tel.pasiteiravimui:865205525

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Berolaida"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865205525, berolaida@yahoo.com
Skelbimo data: 2018.03.08

Atsiliepimai apie UAB "Berolaida"  Tarptautiniu reisu vairuotojas/ekspeditorius

Pobūdis: Pastovus reisai i EU
Reikalavimai: 95 kodas
noras dirbti
saziningumas
be zalingu iprociu

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arven"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo, 1, + 370 68789945 , 867607677
Skelbimo data: 2018.03.08

Atsiliepimai apie UAB "Arven"  Įrenginių operatoriai

Pobūdis:
Darbo pobūdis

- darbas su įrenginiu (įrenginio valdymas, priežiūra);
- švaros ir tvarkos palaikymas darbo vietoje;
- gamybos vadovo nurodymų vykdymas;
- darbas darbo dienomis

Reikalavimai

- gebėjimas ir/ar noras dirbti su įrenginiais;
- atsakingumas, darbštumas, imlumas naujovėms, pareigingumas ir savarankiškumas.
Reikalavimai: - Kruopštumas
- Atsakingumas

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Senamiesčio spaustuvė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 683 33090, personalas@ssv.lt
Skelbimo data: 2018.03.08

Atsiliepimai apie UAB "Senamiesčio spaustuvė"  Silpnų srovių montuotojas

Pobūdis: Silpnų srovių diegimas (vaizdo stebėjimo sistemos, apsaugos, priešgaisrinės signalizacijos, multimedia, kompiuteriniai tinklai, automatika).Darbas su elektriniais ir mechaniniais prietaisais, magistralių, kanalų kabeliams komutacinės įrangos montavimas. Darbas su 230V elektrine įtampa.
Reikalavimai: -Panašaus darbo patirtis;
-Kruopštumas;
-Sanarankiškumas;
-Išmanymas IT srityje;
-Pareigingumas;
Mes siūlome:
-Draugišką kolektyvą;
-Dinamišką darbą;
-Nuo rezultatų priklausantį atlygį;
-Socialines garantijas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1040 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "IT sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žvalgų g. 8, 860061239, cv@itst.lt
Skelbimo data: 2018.03.08

Atsiliepimai apie UAB "IT sistemos"  Inžinierius-technologas (audinių dažymui)

Pobūdis: Audinių dažymo ir specialių apdailų proceso organizavimas, naujų spalvų receptūrų sudarymas, koregavimas, darbas su spektofotometru, proceso kontrolė ir optimizavimas;
Kokybės priežiūra, technologinės dokumentacijos rengimas, pavaldžių darbuotojų darbų organizavimas, technologinių normatyvų skaičiavimas;
Cheminių medžiagų audinių dažymui užsakymas;
Technologinių procesų kontrolė, analizavimas, koregavimas.
Reikalavimai: Aukštasis inžinerinis išsilavinimas arba aukštesnysis (privalumas tekstilės pramonėje);
Atsakingumas, atidumas, dalykiškumas, geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, anglų kalbos pagrindai, gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
Noras tobulėti, siekti asmeninių ir įmonės tikslų;
Gebėjimas kurti techninius dokumentus bei tobulinti esamus;
Gebėjimas analizuoti problemas, jas spręsti.

Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lino dizainas"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: S.Kerbedžio g. 23, 8 45 506183, lina.deguliene@linas.lt
Skelbimo data: 2018.03.08

Atsiliepimai apie UAB "Lino dizainas"  Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas

Pobūdis:

STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas (toliau - skyriaus vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti skyriui, užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, strateginių ir metinių planų vykdymą siekiant subalansuotos savivaldybės plėtros, strateginių savivaldybės plėtros tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, investicijų į savivaldybę apimčių augimo ir įsisavinimo.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse - veiklos planavimas, finansinių ir materialinių išteklių valdymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
6.3. būti susipažinęs ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, kodeksus, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešųjų juridinių asmenų veiklą, valstybės tarnybą, infrastruktūros, socialinės ir ekonominės plėtros pagrindus ir principus, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projektų ir programų rengimą, dalyvavimą juose ir jų valdymo priežiūrą, regionų politiką, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.4. gebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, nustatyti prioritetus, visiškai savarankiškai atlikti užduotis, rasti sprendimus, analizuoti ir apibendrinti pateiktą medžiagą, organizuoti savo ir skyriaus veiklą;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis;
6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą planuojant savivaldybės infrastruktūros, socialinę ir ekonominę raidą, rengiant ir įgyvendinant turizmo, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programas, kuriant sąlygas verslo plėtrai ir šios veiklos skatinimui, plėtojant turizmą ir organizuojant gyventojų poilsį, rengiant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projektus ir programas, dalyvaujant juose ir vykdant jų valdymo priežiūrą, formuojant ir įgyvendinant regionų plėtros programas, vykdant kitas funkcijas, numatytas skyriaus nuostatuose;
7.2. nustato skyriuje dirbantiems darbuotojams veiklos sritis, paskirsto jiems darbą, koordinuoja ir kontroliuoja užduočių vykdymą;
7.3. organizuoja grįžtamąjį ryšį su bendruomene, institucijomis savivaldybės plėtros klausimais;
7.4. organizuoja duomenų apie savivaldybės rengiamus, vykdomus projektus bei projektų partnerius, taip pat statistinių duomenų apie savivaldybės vystymosi socialinius - ekonominius rodiklius kaupimą bei šių duomenų teikimą valdžios institucijoms;
7.5. analizuoja, tiria gaunamus skundus, pareiškimus ir kitus raštus, sprendžia savo ir skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus, rengia atsakymus ar atsakymų projektus, kontroliuoja dokumentų užduočių vykdymą;
7.6. sistemina ir analizuoja skunduose ir kituose paklausimuose, raštuose pateiktą medžiagą ir teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės plėtros;
7.7. derina visų skyriuje parengtų savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų, informacijos, ataskaitų, raštų, teikiamų pasirašyti savivaldybės merui, administracijos direktoriui, projektus;
7.8. informuoja ir konsultuoja savivaldybės gyventojus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.9. dalyvauja komisijų, į kurias skirtas ar kviečiamas, darbe, teikia klausimus, pasiūlymus, išvadas svarstomais klausimais;
7.10. palaiko tarnybinius ryšius su kitų skyrių vedėjais, bendrauja su gyventojais, bendradarbiauja su savivaldybės administracijos darbuotojais;
7.11. rengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui skyriaus nuostatų, darbuotojų ir / ar tarnautojų pareigybių aprašymų projektus, inicijuoja jų pakeitimus, papildymus;
7.12. vertina teisės aktų nustatyta tvarka skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir / ar darbuotojų veiklą ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl jų skatinimo, nuobaudų skyrimo, kvalifikacijos kėlimo;
7.13. sudaro sąlygas skyriaus specialistams mokytis ir tobulinti profesinius įgūdžius;
7.14. inicijuoja viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijos klausimais;
7.15. gavęs įgaliojimus veikia skyriaus vardu, atstovauja jam valstybės ir savivaldybės institucijose, įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijose;
7.16. vykdo nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero, administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos, savivaldybės strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.
Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Visagino savivaldybės administracija
Miestas: Visaginas
Kreiptis: Parko g. 14, (8386)31916, personalas@visaginas.lt
Skelbimo data: 2018.03.08

Atsiliepimai apie Visagino savivaldybės administracija  Maisto ir ūkinių prekių skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

ATSARGŲ VALDYMO DEPARTAMENTO MAISTO IR ŪKINIŲ PREKIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Atsargų valdymo departamento Maisto ir ūkinių prekių skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.


II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti centralizuotai įsigyjamo ilgalaikio turto (baldai ir įranga naujai statomiems ir rekonstruojamiems statiniams, sporto inventorius) ir atsargų (medaliai, vėliavos, popierius ir kt.) technines specifikacijas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - ilgalaikio turto ir atsargų reglamentavimo - funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialiuos reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. gerai išmanyti ir pritaikyti savo darbe ilgalaikio turto ir atsargų nacionalinius, NATO, Europos Sąjungos, tarptautinius techninius standartus;
6.3. turėti organizacinių gebėjimų, informacijos valdymo, asmenų konsultavimo ir veiklos planavimo įgūdžių;
6.4. žinoti krašto apsaugos sistemos (toliau - KAS) struktūrą;
6.5. žinoti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;
6.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, profesinę karo tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą, centralizuotą KAS aprūpinimą materialinėmis vertybėmis;
6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo (B1) lygiu;
6.8. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook Express, Acrobat Reader, Internet Explorer programomis ir biuro technika;
6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo", gauti.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia, tobulina, derina ir teikia tvirtinti centralizuotai įsigyjamo ilgalaikio turto ir atsargų technines specifikacijas, patvirtintas technines specifikacijas teikia Techninių specifikacijų katalogą administruojančiam padaliniui;
7.2. renka ir kaupia informaciją, susijusią su kariuomenėje naudojamu ilgalaikiu turtu ir atsargomis;
7.3. pagal kompetenciją seka informaciją apie naujas technologijas ir gaminius pasaulinėje rinkoje ir teikia pasiūlymus dėl jų taikymo KAS, bendrauja su gamintojais, tiekėjais;
7.4. pagal kompetenciją kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su techninės ir norminės dokumentacijos rengimu;
7.5. rengia ilgalaikio turto ir atsargų eksploataciją reglamentuojančius ir kitus norminius dokumentus, vykdo patvirtintų norminių dokumentų stebėseną;
7.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant technines užduotis naujų gaminių techninei dokumentacijai įsigyti;
7.7. pagal suteiktus įgaliojimus dalyvauja komisijų veikloje ir rengia dokumentus, susijusius su komisijos darbu;
7.8. administruoja centralizuotai perkamų maisto produktų pirkimo-pardavimo sutartis ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui;
7.9. prireikus rengia ir teikia informaciją savo kompetencijos klausimais;
7.10. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja juridinių asmenų pareiškimus, pretenzijas ir skundus dėl techninių specifikacijų nustatymo perkamai prekei;
7.11. dalyvauja kuriant atsargų (medaliai, vėliavos ir kt.) etaloninius pavyzdžius, juos derina ir teikia tvirtinti;
7.12. rengia gamintojams paklausimus dėl informacijos pateikimo (angl. Request for Information);
7.13. viešojo pirkimo komisijai nustačius konkurso laimėtoją, derina su juo ir nustatyta tvarka teikia Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriui tvirtinti darbinius pavyzdžius - etalonus (su prekių naudojimo priežiūros instrukcija);
7.14. vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Gynybos resursų agentūra prie KAM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. Ignoto g. 6, 37070680378, jorune.savickiene@kam.lt
Skelbimo data: 2018.03.08

Atsiliepimai apie Gynybos resursų agentūra prie KAM  Teismo kanclerio tarnybos vyr. specialistas

Pobūdis:

TVIRTINTA
Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininkės 2018 m. vasario 27 d.
įsakymu Nr. V-59


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
(TEISMO KANCLERIO TARNYBOJE)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vyriausiasis specialistas (Teismo kanclerio tarnyboje) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.
II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto (Teismo kanclerio tarnyboje) pareigybė reikalinga vykdyti personalo valdymo funkcijas, organizuoti teismo žmogiškųjų išteklių plėtrą, pagal kompetenciją rengti teismo teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, vykdyti teismo viešuosius pirkimus. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta - Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai, Ukmergės g. 322, LT-09600 Vilnius.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse -personalo valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo, dokumentų valdymo.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį personalo valdymo srityje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymo ir teisės aktų rengimo taisykles;
6.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. padeda organizuoti teismo administracijos padalinių veiklą;
7.2. kartu su teismo administracijos padaliniais atlieka teismo administracijos padalinių funkcijų bei teismo pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo;
7.3. padeda formuoti personalo sudėtį, organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
7.4. rengia personalo pareigybių sąrašų projektus, konsultuoja teismo administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo;
7.5. padeda teisme sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
7.6. tvarko Valstybės tarnautojų registrą ir dirba su personalo apskaitos programa;
7.7. dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kituose panašaus pobūdžio tyrimuose;
7.8. kuria ir dalyvauja įgyvendinant personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą;
7.9. organizuoja teismo valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
7.10. organizuoja atostogų suteikimą personalui, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;
7.11. rengia teisėjų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atostogų grafiką;
7.12. rengia darbo sutarčių, personalo atrankos, atostogų, komandiruočių, kitų su personalu susijusių dokumentų projektus;
7.13. formuoja ir tvarko valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas;
7.14. supažindina naujai priimtus darbuotojus su teismo darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais, jų pareigybių aprašymais, pareigybių aprašymų pakeitimais;
7.15. dalyvauja Viešųjų pirkimų komisijos ir kitų, teismo pirmininko ar teismo kanclerio sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbe;
7.16. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo viešųjų pirkimų procedūras, rengia ir tvarko viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir kitus su tuo susijusius dokumentus, dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų technines specifikacijas, ataskaitas;
7.17. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie viešuosius pirkimus bei užtikrina duomenų teikimą Centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai;
7.18. pagal kompetenciją rengia teismo sudaromų sutarčių projektus, šių sutarčių pakeitimų bei nutraukimų projektus;
7.19. pagal kompetenciją atlieka teismo sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę;
7.20. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, raštų, kitų dokumentų, susijusių su teismo administracijos veikla, projektus;
7.21. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus regiono apylinkės teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 322, (85)2752597, asta.augoniene@teismas.lt
Skelbimo data: 2018.03.08

Atsiliepimai apie Vilniaus regiono apylinkės teismas  Vairuotojas/pavežėjas

Pobūdis: Keleivių vežimas iš taško A į tašką B per programėlę. Išskirtinės sąlygos užsidirbti nemokant jokių mokesčių papildomai.
Reikalavimai: Mandagus bendravimas su klientais, B kategorija, atsakingumas.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Spartusis transportas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Architektų gatvė, 867457022, lukas@taksi7.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie UAB "Spartusis transportas"  Pardavejas

Pobūdis: Reikalinga vairuotojas-pardavejas,prekiauti is prekybinio automobilio turgavietese maisto produktais,1000 eur.atskaicius mokescius
Reikalavimai: Saziningumas

Atlyginimas: 1350 € (su mokesčiais)
Įmonė: Individuali imonė "Lukrita"
Miestas: Lentvaris
Kreiptis: Gelezinkelio 21, 867600735, lukrita@inbox.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie Individuali imonė "Lukrita"  Buhalteris

Pobūdis: Finansinės ir mokestinės apskaitos vedimas pagal LR teisės aktus;
Metinės finansinės atskaitomybės sudarymas;
Mokestinės atskaitomybės (visų mokestinių deklaracijų) rengimas;
Darbo užmokesčio skaičiavimas ir deklaracijų, susijusių su juo, teikimas.
Reikalavimai: Išsilavinimas: Aukštesnysis;
Darbo patirtis: nuo 3 metų;
Sugebėjimai: darbo kompiuteriu įgūdžiai, raštvedybos žinios;
Papildomi sugebėjimai: kruopštumas, atsakingumas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MDL group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl. 164 A, 867235395, linarastenyte@yahoo.com
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie UAB "MDL group"  Automobilių plovejai-poliruotojai

Pobūdis: Automobilių švaros centrui Kaune reikalingi darbuotojai.Plovejai-valytojai,poliruotojai.Apmokiname.Visos socialines garantijos.
Reikalavimai: Darbštumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Automotospindesys"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Narsiečiai, Sodų g. 24, 869946629
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie UAB "Automotospindesys"  Mezgėja

Pobūdis: Pamaininis darbas trikotažo gamyboje
Reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Zina knitting"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Žemaitės 145 A, 869926808, Zina@knitting.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie UAB "Zina knitting"  Lietuvos filialo vadovas - metalo apdirbimo įmonė

Pobūdis: Lietuvos filialui eškome patyrusio filialo/gamyklos vadovo (-ės), kuris visų pirma mus remtų Lietuvos filialo įkūrimo metu ir po intensyvaus apmokymo perimtų savarankišką vadovavimą jam.

Mūsų pagrindinė buveinė yra Berlyne, Vokietijoje. Ateityje planuojame toliau plėstis ir kurti naujus filialus užsienyje. Nauja filialo vieta turėtų būti Druskininkų rajone Lietuvoje.

Šiuo metu mūsų įmonė atlieka lakštinio metalo darbus, vamzdžių ir profilių lenkimo darbus, remontą ir darbus pagal specialius ir individualius užsakymus. Mes kuriame, gaminame ir platiname lauko baldus, tokius kaip vitrinos, parkų suolai, dviračių stovai, stoglangiai, visoje Europoje. Meilė amatui, įvairios gamybos galimybės ir mūsų gamyklos dydis mus žymi kaip unikalius Berlyno apskrityje.

Jūs jau turite patirties vadovaujančioje pozicijoje metalo apdirbimo įmonėje, bet ieškote naujo iššūkio?
Tuomet mes norėtumėme su Jumis dirbti!

Jūsų užduotys :
•administracinis, ekonominis ir techninis mūsų filialo valdymas Lietuvoje
•Jūs prisiimate pagrindinę atsakomybę už nustatytus terminus gamybai ir atsakote už kokybės užtikrinimą
•kaip filialo vadovas, reaguojate į techninius ir organizacinius reikalavimus ir atliekate savo užduotis pragmatiškai ir į sprendimus orientuotu būdu
•teikiate pasiūlymus tobulinimui ir atnaujinimui
•apie filialo veiklą tiesiogiai pranešate įmonės vadovybei
Reikalavimai: •atitinkama vadovaujančio darbo patirtis (metalo apdirbimo srityje)
•geros techninės žinios, idealiu atveju profesinis pasirengimas metalo apdirbimo sektoriuje
•aukšta techninė kompetencija kartu su ekonominiu pragmatišku mąstymu
•savarankiškas, struktūrizuotas ir į sprendimus orientuotas darbo būdas
•užtikrintos MS Office žinios – idealiai, patirtis su ERP sistemomis
•vokiečių arba/ir anglų kalbos žinios
•pasirengimas paskirti apie 3 mėnesius apmokymui Berlyno buveinėje

Mes siūlome:
•įdomią ir atsakingą vadovaujančią poziciją
•pastovų darbą pilnu etatu su patraukliu atlyginimu
•puikias karjeros ir plėtros galimybes novatoriškoje, atsakingoje įmonėje
•daugybę kvalifikacijos kėlimo galimybių
•labai gerą darbo atmosferą su atsidavusiais kolegomis

Jeigu sužadinome Jūsų norą, maloniai laukiame Jūsų darbo paraiškų.


Jūsų paraiška dėl darbo: (pasirinktinai: lietuvių, vokiečių arba anglų kalba)
•motyvacinis laiškas
•gyvenimo aprašymas (CV) (max. 1/2 psl.)
•du paskutinieji darbo/praktikos pažymėjimai
•du paskutinieji diplomai (mokyklos/universiteto baigimo)

Iškilusius klausimus ir paraiškas dėl darbo PDF formatu siųskite el.paštu: litauen@abex-berlin.de

Kontaktinis asmuo - Inga Ulevičiūtė. Tel. +49 30 617 990 87, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 11.00 – 16.30 val. (tik šiuo metu rasite lietuviškai kalbančią darbuotoją), arba palikite žinutę atsakiklyje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: ABEX Stahlbau-Rohrbiegen GmbH
Miestas: Druskininkai, Alytus, Lazdijai
Kreiptis: Nera, +493061799087, litauen@abex-berlin.de
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie ABEX Stahlbau-Rohrbiegen GmbH  Autokrautuvo vairuotojas, pagalbininis darbininkas

Pobūdis: Kydinių namų gamybos (medienos pramonė) įmonei reikalingas autokrautuvo vairuotojas - pagalbinis darbininkas.

Darbo užmokestis priklauso nuo Jūsų turimos patirties ir sugebėjimų.

Darbas Liūdynėje, Panevėžio raj. (5km nuo Panevėžio) gamykloje - nuolatinis, visos soc. garantijos, laiku mokamas atlyginimas.

Dėl darbo prašome kreiptis telefonais 8 650 14 543, 8 623 88 588
Reikalavimai: Darbe tenkančios užduotys: medžiagų papildymas, išvežimas - vidinė logistika ir kt., tvarkos priežiūra ir palaikymas.

Visoms tenkančioms užduotims apmokysime, suteiksime galimybę tobulėti.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Novicon Baltic"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 8 650 14 543
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie UAB "Novicon Baltic"  Automobilių pardavimo vadybininkas

Pobūdis: Įmonė užsiimanti automobilių draudimu, pardavimu, nuoma ir remontu ieško automobilių pardavimo vadybininko. Darbo vieta- Gariūnų verslo centras. Darbo laikas: Darbo dienomis 8.30-17.00, šeštadienį 8.30-15.00.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "City car"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867196228, arnoldauto@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie UAB "City car"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Darbas marsrutais LT-CZ-LT su 12t masina su liftu
Reikalavimai: Atsakingumas, pareigingumas ,C kat, 95Kodas,darbo patirtis privalumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: A. Mickūno įmonė
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Geliu93, 865289035, remigijusmickunas@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie A. Mickūno įmonė  Vairuotojas ce kategorija

Pobūdis: Krovinių pervežimas tarptautiniais maršrutais - ratais arba kadencijomis.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas (CE kategorija);
profesinės kvalifikacijos 95-tas kodas (kroviniams vežti);
skaitmeninė tachografo kortelė;
noras dirbti, savarankiškumas, atsakingumas;
būtina analogiško darbo patirtis.

Atlyginimas aptariamas darbo pokalbio metu.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vičiūnai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 869839316
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie UAB "Vičiūnai"  Kosmetikos produktų vadybininkė – sandėlio darbuotoja

Pobūdis: Darbo pobūdis:
• Prekių surinkimas bei supakavimas pagal užsakymus;
• Klientų konsultavimas;
• Pirminė prekių kokybės patikra;
• Prekių rūšiavimas;
• Tvarkos palaikymas sandelyje;
• Dalyvavimas grožio parodose ("Pelenė", "Baltic Beauty") , įmonės organizuojamose konferencijose bei mokymuose;
Reikalavimai: • Domiesi kosmetikos produktais;
• Puikiai moki lietuvių kalbą (raštu/žodžiu); kitų kalbų (anglų/rusų) mokėjimas didelis privalumas;
• Tau sekasi suvaldyti didelį informacijos srautą ir lengvai sutari su skirtingais žmonėmis;
• Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
• Darbo patirtis (2-3 metai)

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 895 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Target group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Olandu 19-2, 868683999, rejuvilt@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie UAB "Target group"  Prekių atrinkėjas (naktinė pamaina)

Pobūdis: Prekių atrinkimas ir komplektavimas su RF terminalais (skaneriais); darbas elektriniu krautuvu; tvarkos palaikymas darbo vietoje.

Darbo dienos: sekmadienis - ketvirtadienis (5 darbo dienos).
Darbo pradžia: 16:00 (galime derinti ± kelias valandas).
Temperatūra: -18°C / 0°C.
Reikalavimai: Gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai; atsakingumas, lankstumas ir greita orientacija; panašaus darbo patirtis – privalumas.

Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic fish export"
Miestas: Kauno r.
Kreiptis: Industrijos g. 1, 869309614, Mindaugas.Paskevicius@vici.eu
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie UAB "Baltic fish export"  Geodezininkas, matininkas

Pobūdis: Sklypų matavimas
topografinės nuotraukos
kontrolinės nuotraukos
nužymėjimai
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas
Geodezininko pažymėjimas
Darbo patirtis
Nuosavas automobilis
B kategorijos teisės

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daraja"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Veiverių g 134-222, 8 655 29321, uabdaraja@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie UAB "Daraja"  Serviso vadovas (kėbuliniai darbai)

Pobūdis: Darbų planavimas, skirstymas, kontrolė.
Serviso priežiūra
Reikalavimai: Darbo patirtis BŪTINA

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Korpo" autocentras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Beržų g. 17, Riešės k., info@korpo.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie UAB "Korpo" autocentras  Betonuotojas - pamatų montuotojas

Pobūdis: Norvegijos kapitalo įmonių grupė "Inno", užsiimanti karkasinių namų gamyba bei montavimu, plečiasi ir ieško naujos betonuotojų – pamatų montuotojų brigados, dirbti Norvegijoje (Alesund, Molde , Trondheim) .
Reikalavimai: Patirtis statybų sektoriuje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inno Lietuva"
Miestas: Jonava
Kreiptis: Darbininkų 4, 8-656 90888, info@innouab.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie UAB "Inno Lietuva"  Mažmeninės prekybos vadovė

Pobūdis: Mažmeninės prekybos salonų (Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, Alytuje) darbo koordinavimas;
Mažmeninių pardavimų ir rinkodaros strategijos kūrimas ir įgyvendinimas;
Pardavimų komandos formavimas; motyvavimas, ugdymas;
Pardavimų ir rinkodaros biudžetų sudarymas ir įgyvendinimas; rinkodaros skyriaus veiklos koordinavimas;
Montažo ir garantinio aptarnavimo skyriaus veiklos koordinavimas;
Dalyvavimas parodose ir visų reikalingų priemonių įgyvendinimui užtikrinimas.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas (pardavimų, rinkodaros, vadybos);
Ne mažesnė nei 2 metų panašaus darbo patirtis arba patirtis dirbant pardavimuose;
Puikūs vadovavimo komandai įgūdžiai;
Analitiškumas; sisteminis mąstymas; orientacija į rezultatą;
Derybiniai įgūdžiai;
Geri darbo su MS Office programomis įgūdžiai (Excel, Word, PowerPoint).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Windex LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Taikos pr. 131 B, 868635569, vilma@windex.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie UAB "Windex LT"  Frezuotojas

Pobūdis: Detalių frezavimas universaliomis frezavimo staklėmis
Reikalavimai: Darbo patirtis (ne mažiau 2 metai);
Brėžinių skaitymas ir darbas pagal juos;

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Abepa"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vokiečių 187, 865675800, info@abepa.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie UAB "Abepa"  Šaltkalvis

Pobūdis: Gręžimas;
Sriegimas;
Briaunu šlifavimas;
Gaminių frezavimas.
Gaminių valymas po suvirinimo;
Vamzdžių šlifavimas;
Reikalavimai: Reikalavimai
Darbo patirtis , brėžinių skaitymas

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Abepa"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vokiečių 187, 865675800, info@abepa.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie UAB "Abepa"  Suvirintojas

Pobūdis: Pramoninių detalių virinimas;
Metalinių konstrukcijų virinimas;
Vamzdžių, įdėtinių detalių virinimas;
Reikalavimai: Darbo patirtis (ne mažiau 2 metai);
suvirinimas pagal 135, 141 procedūras;
Savarankiškas darbas;
Brėžinių skaitymas ir darbas pagal SPA;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1150 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Abepa"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vokiečių 187, 865675800, info@abepa.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie UAB "Abepa"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: Vairuoti B kategorijos transporto priemonę su kroviniais(šaldytuvas);
Reisai: Lietuva - Europos šalys ( 4 savaitės reise, 2 poilsis Lietuvoje).
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas B kategorija;
Vairavimo stažas ne mažiau 5 metų;
Anglų, vokiečių kalba - privalumas.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Balux"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju 125, 20 sector, 852387211, info@balux.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie UAB "Balux"  Sandėlininkas

Pobūdis: - prekių pakrovimas;
- iškrovimas;
- prekių rūšiavimas.
Reikalavimai: - darbo patirtis;
- atsakingas požiūris į darbą;
- atsakingumas, darbštumas;
- geras fizinis pasiruošimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 749 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gairana"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Metalistų g. 8, kaunas@gairana.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie UAB "Gairana"  Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Pobūdis: Darbas su ikimokyklinio ugdymo vaikais
Reikalavimai: 1. Aukštasis universitetinis/neuniversitetinis išsilavinimas edukologijos srityje (ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija);
2. Bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais, jų tėveliais;
3. Gebėjimas dirbti komandoje, numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, veiklos turinį, gebėjimas dirbti su veiklą reglamentuojančiais dokumentais.
Privalumai:
- Darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas;
- Dokumentų rengimas, gebėjimas sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu
- Gebėjimas dirbti su skirtingo amžiaus ugdytiniais;
- Pedagoginio darbo ikimokyklinėje įstaigoje patirtis;
- Rekomendacijos iš ankstesnių darboviečių.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
4. Gyvenimo aprašymas/CV;
5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
Pretendentas gali pateikti:
6. Motyvacinį laišką.
7. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.
Dokumentai priimami iki 2018m. balandžio 16 d., el. paštu: rastine@varpelis.vilnius.lm.lt su nuoroda: Ikimokyklinio ugdymo pedagogo (-ės) vietai užimti.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuoti ir kviečiami pokalbiui (pokalbio data, laikas bus derinami). Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus.

Siūlome: 1. Darbą naujame kolektyve ir modernią, patrauklią aplinką.
2. Galimybę įgyvendinti kūrybinius sumanymus, kelti kvalifikacinę kategoriją.

Darbo apmokėjimas: pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (2017 m. sausio 17 d. NR. XIII-198).


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus lopšelis-darželis "Varpelis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g., (8 5) 242 2845, rastine@varpelis.vilnius.lm.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie Vilniaus lopšelis-darželis "Varpelis"  Teisėkūros ir metodikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2018 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 1S-26

TEISĖKŪROS IR METODIKOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisėkūros ir metodikos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisės aktų, rekomendacijų ir gairių rengimą, konsultacijų, metodinės pagalbos teikimą, bendradarbiavimą su Europos Komisija ir kitomis atitinkamomis Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis pagal Viešųjų pirkimų tarnybai priskirtą kompetenciją.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos - viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų, kuro pirkimų, koncesijų - srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti darbo patirties viešųjų pirkimų srityje;
6.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pirkimus ir koncesijas, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir gebėti juos taikyti;
6.4. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti;
6.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
6.6. gebėti organizuoti ir vesti seminarus, kitus mokymo renginius, skaityti pranešimus šiuose renginiuose pirkimų klausimais, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.7. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.8. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose:
7.1. rengia privalomuosius pirkimų vykdymą ir koncesijų suteikimą reglamentuojančius teisės aktus, peržiūri Tarnybos jau priimtus teisės aktus ir pagal poreikį juos atnaujina;
7.2. teikia metodinę pagalbą, rengia rekomendacijas ir gaires VPĮ, PĮ, GSPĮ taikymo ir įgyvendinimo, taip pat pirkimų planavimo ir jų atlikimo klausimais, peržiūri Tarnybos jau priimtus dokumentus ir pagal poreikį juos atnaujina;
7.3. skelbia Tarnybos teisės aktų ir rekomendacijų projektus Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacine sistemoje (TAIS), o Tarnybos direktoriaus pasirašytus teisės aktus - Teisės aktų registre (TAR);
7.4. vertina kitų institucijų parengtus teisės aktus ir jų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus ar išvadas;
7.5. moko Pirkimo vykdytojus, Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, rengia mokymams skirtą medžiagą;
7.6. neatlygintinai konsultuoja Pirkimo vykdytojus ir tiekėjus VPĮ, PĮ, GSPĮ taikymo klausimais;
7.7. konsultuoja įsigyjančiąsias organizacijas ir tiekėjus Kuro taisyklių nustatytais atvejais ir klausimais;
7.8. bendradarbiauja su Europos Komisija pirkimų ir koncesijų teisės aktų taikymo klausimais, palaiko ryšius su atitinkamomis kitų ES valstybių narių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;
7.9. rengia atsakymus į kitų ES valstybių narių institucijų, Pirkimo vykdytojų, suteikiančiųjų institucijų, ekonominės veiklos vykdytojų ar tiekėjų paklausimus dėl VPĮ, PĮ, KĮ nuostatų taikymo, persiunčia gautus paklausimus kitoms Lietuvos valstybės institucijoms, įstaigoms ar viešiesiems juridiniams asmenims, kurie pagal kompetenciją turi suteikti reikiamą informaciją;
7.10. teikia ir nuolat atnaujina Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje "e- Certis" skelbiamą informaciją apie Lietuvoje išduodamas pažymas ir kitus tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, laisvai ir neatlygintinai prieinamų Lietuvos duomenų bazių, kuriose pateikiama informacija apie tiekėjus, sąrašą;
7.11. analizuoja ES Teisingumo Teismo nagrinėjamas bylas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuomonę apie bylos svarbą Lietuvai ar Lietuvos Respublikos poziciją;
7.12. ruošia publikacijas bei informaciją pirkimų ir koncesijų klausimais;
7.13. apibendrina ir viešai skelbia dažniausiai mokymų ir konsultacijų metu pateikiamus klausimus, žinių patikrinimo testus perkančiųjų organizacijų atstovams ir kitą mokomąją medžiagą;
7.14. Tarnybai gavus prašymus dėl perkančiųjų organizacijų išregistravimo iš CVP IS, nagrinėja juos dėl atitikimo perkančiosios organizacijos statusui;
7.15. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus ir prašymus;
7.16. rengia ar dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;
7.17. Tarnybos direktoriui pavedus atstovauja valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei tarptautinėse organizacijose;
7.18. dalyvauja komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje;
7.19. dalyvauja rengiant Skyriaus ir Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
7.20. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;
7.21. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti;
7.22. tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį;
7.23. sudaro ir saugo Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas ir perduoda jas tolimesniam saugojimui;
7.24. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus bei Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus darbą, ar Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Viešųjų pirkimų tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g. 1, (85)2197001, info@vpt.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie Viešųjų pirkimų tarnyba  Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2018 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. AV - 40


ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
INFORMACINIŲ SISTEMŲ VYSTYMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (77-5T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Administravimo departamento Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Administravimo departamento Informacinių sistemų vystymo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus informacinių ir komunikacinių sistemų srityse, užtikrinti Agentūros veiklos poreikiams naudojamų informacinių sistemų funkcionavimą, racionalų informacijos išteklių naudojimą ir integralumą, efektyvumą ir saugą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - informacinių sistemų kūrimas ir priežiūra.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, informacinių išteklių valdymą, duomenų sisteminimą, informacinių sistemų kūrimą ir vystymą, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti su Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. administruoja Agentūros veikloms tvarkomas ir valdomas informacines sistemas, užtikrina sistemų ir jose esančių duomenų saugumą;
7.2. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir metodinius dokumentus dėl informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.3. nagrinėja kitų institucijų ir įstaigų pateiktus derinimui dokumentus, teisės aktų projektus, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus;
7.4. rengia techninės, sisteminės ir taikomosios programinės įrangos specifikacijas, vertina ir derina Agentūros padalinių pateiktas specifikacijas;
7.5. teikia siūlymus dėl Agentūros tvarkomų informacinių sistemų tobulinimo, vystymo;
7.6. tvarko dokumentaciją, susijusią su informacinių sistemų kūrimu, vystymu bei palaikymu, duomenų bazių administravimu, veiklos procesų dokumentavimu;
7.7. vykdo Pagalbos tarnybos informacinės sistemos priskirtas užduotis bei pildo Pagalbos tarnybos informacinės sistemos žinių duomenų bazę;
7.8. rengia Agentūros tvarkomų duomenų ataskaitas ir užklausas, teikia Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos GPAIS ataskaitų ir duomenų naudotojams konsultacijas ataskaitų naudojimo ir kūrimo analitinėmis (BI) priemonėmis klausimais;
7.9. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Aplinkos apsaugos agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.Juozapavičiaus g. 9, 870668057, violeta.trainaviciene@aaa.am.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie Aplinkos apsaugos agentūra  Biudžeto skyriaus vedėjas

Pobūdis:

BIUDŽETO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Biudžeto skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 15.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui, Skyriaus darbui planuoti ir organizuoti, efektyviai Skyriaus veiklai įgyvendinant teisės aktų, reglamentuojančių Gynybos resursų agentūrai prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau - Agentūra) priskirtų finansinių išteklių panaudojimą, užtikrinti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - finansinių išteklių valdymo ir apskaitos - funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities finansų arba ekonomikos krypties ar fizinių mokslų studijų srities matematikos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį biudžeto planavimo srityje;
6.3. turėti analitinių gebėjimų, gerų vadovavimo ir administravimo įgūdžių;
6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius krašto apsaugos sistemos (toliau - KAS) veiklą, strateginio planavimo principus ir metodiką, programų vertinimo metodiką, planavimo, programų ir valstybės biudžeto sudarymo sistemą bei finansinių išteklių panaudojimo principus, viešuosius pirkimus, buhalterinę ir finansinę apskaitą, biudžetinės įstaigos struktūrą ir jos veiklos specifiką;
6.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, profesinę karo tarnybą, darbo teisę, asmens duomenų teisinę apsaugą, įslaptintos informacijos apsaugą;
6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Konfidencialiai", gauti;
6.7. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook Express, Acrobat Reader, Internet Explorer programomis ir biuro technika.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą;
7.2. nustatyta tvarka teikia siūlymus Agentūros vadovybei Skyriaus veiklos tobulinimo ir kitais Skyriaus atsakomybės klausimais;
7.3. kontroliuoja Skyriui skirtų užduočių ir pavedimų atlikimą nustatytu laiku;
7.4. prisideda prie metinio Agentūros veiklos plano ir jo vykdymo ataskaitų parengimo;
7.5. rengia ar tobulina Skyriaus personalo pareigybių aprašymus (pareiginius nuostatus), Skyriaus veiklos nuostatus, Agentūros finansų kontrolės taisykles;
7.6. vertina pavaldžių karių ir valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, rūpinasi jų kvalifikacijos kėlimu, teikia siūlymus Agentūros direktoriui dėl Skyriaus personalo skatinimo ar nuobaudų skyrimo;
7.7. tikslina sąmatas finansinių išteklių valdymo informacinės sistemos duomenų bazėje, pasirašo sąmatas ir patikslintas sąmatas, teikia informaciją apie sąmatų tikslinimus Krašto apsaugos ministerijos (toliau - KAM) Finansų ir biudžeto departamentui ir KAS programų koordinatoriams;
7.8. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę, užtikrina, kad mokėjimai neviršytų programų sąmatose numatytų asignavimų;
7.9. vizuoja centralizuoto ir decentralizuoto aprūpinimo sąskaitas;
7.10. analizuoja priežastis, dėl kurių per apyskaitinį laikotarpį lieka nepanaudotų lėšų pagal kiekvieną išlaidų straipsnį, programą, valstybės funkciją, priemonę, ir apibendrintus duomenis pagal poreikį teikia Agentūros direktoriui, programų koordinatoriams, KAM Finansų ir biudžeto departamentui, Gynybos štabui, Planavimo departamentui, buhalterinę apskaitą tvarkantiems padaliniams;
7.11. rengia sąmatų tikslinimo aiškinamuosius raštus;
7.12. rengia suvestines sąmatas bei patikslintas sąmatas, kuriose asignavimai skiriami centralizuotiems prekių ir paslaugų pirkimams, pagal programas, priemones ir valstybės funkcijas, teikia jas Agentūros direktoriui pasirašyti ir perduoda tvirtinti programų koordinatoriams kaip asignavimų valdytojams;
7.13. rengia apibendrintas nustatytos formos ataskaitas vidaus ir išorės informacijos vartotojams;
7.14. teisės aktų nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją dalyvauja komisijų veikloje ir rengia dokumentus, susijusius su tų komisijų darbu;
7.15. pagal savo kompetenciją vertina ir vizuoja Agentūros direktoriui teikiamų tvirtinti vidaus dokumentų projektus;
7.16. pagal kompetenciją atlieka kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Agentūros vadovybės pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Agentūros direktoriui.


Atlyginimas: 1034 € (su mokesčiais)
Įmonė: Gynybos resursų agentūra prie KAM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. Ignoto g. 6, 37070680378, jorune.savickiene@kam.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie Gynybos resursų agentūra prie KAM  Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

ĮSIGIJIMŲ VALDYMO IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau - Agentūra) veiklų ir procesų vertinimus, valdyti ir analizuoti duomenis apie pirkimus, rinkti Skyriaus vedėjui informaciją apie vykdomų pirkimų rezultatus ir teikti siūlymus dėl rizikos veiksnių valdymo atliekant pirkimus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - veiklų ir procesų vertinimo, informacijos apie pirkimus valdymo ir analizės - funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. išmanyti ir gebėti pritaikyti savo darbe Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą krašto apsaugos sistemoje (toliau - KAS);
6.3. žinoti KAS struktūrą;
6.4. turėti analitinių, organizavimo ir komunikavimo gebėjimų;
6.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;
6.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą;
6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.8. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Windows" operacine sistema, "Microsoft Office" programomis;
6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Slaptai", gauti.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. renka, kaupia, analizuoja informaciją apie visus Agentūros vykdomus pirkimus ir sudarytas pirkimų sutartis bei tokių sutarčių vykdymo rezultatus, apibendrintus duomenis teikia Skyriaus vedėjui, Agentūros vadovybei;
7.2. kaupia, vertina ir apibendrina informaciją apie įsigyjamų karinės paskirties priemonių ir kitų prekių, paslaugų ir darbų kainą, rinką, technologijas ir tendencijas;
7.3. nagrinėja gerąją užsienio šalyse taikomų įsigijimų procesų praktiką ir teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl jos pritaikymo KAS;
7.4. vykdo nuolatinę vidaus kontrolės sistemos stebėseną;
7.5. atlieka veiklų ir procesų vertinimus, ar jie atitinka galiojančius teisės aktus, vidaus tvarkas ir procedūras;
7.6. renka, kaupia, analizuoja informaciją apie visus KAS centralizuotai vykdomus pirkimus ir sudarytas viešųjų pirkimų sutartis, tokių sutarčių vykdymo rezultatus bei ekonominį efektyvumą ir teikia šią informaciją Skyriaus vedėjui ar jo įgaliotiems asmenims;
7.7. atlieka pirkimų rizikos veiksnių nustatymą, analizę ir vertinimą;
7.8. administruoja informacijos apie pirkimų ir sutarčių vykdymą valdymo sistemą;
7.9. teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl teisės aktų, procesų, susijusių su duomenų apie pirkimais rinkimu, kaupimu, valdymu, tobulinimu, rizikų valdymu;
7.10. teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl teisės aktų, susijusių su vidaus kontrole, tobulinimo;
7.11. rengia metodinę medžiagą dėl pirkimų duomenų rinkimo, kaupimo, valdymo, analizės;
7.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros padaliniais, KAS institucijomis ir jų padaliniais, Viešųjų pirkimų tarnyba;
7.13. rengia pristatymus, pažymas ar kitą informacinio pobūdžio medžiagą KAS vadovybei pareiginiuose nuostatuose nustatytais kompetencijos klausimais;
7.14. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Gynybos resursų agentūra prie KAM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. Ignoto g. 6, 37070680378, jorune.savickiene@kam.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie Gynybos resursų agentūra prie KAM  Pažeidimų prevencijos, administravimo ir rizikų valdymo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. vasario 1 d.

įsakymu Nr. PS1-99

TEISĖS DEPARTAMENTO

PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS, ADMINISTRAVIMO IR RIZIKŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės departamento (toliau - Departamentas) Pažeidimų prevencijos, administravimo ir rizikų valdymo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta vykdyti neteisėto paramos išmokėjimo prevenciją bei administruoti įtariamus ir nustatytus pažeidimus, atlikti Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) administruojamų projektų rizikos analizę, vertinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas pažeidimų administravimo ir rizikų vertinimo srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES paramos lėšų tvarkymą;

6.3. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;

6.4. išmanyti sankcijų taikymo mechanizmą;

6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. atlieka projektų rizikos analizę, vertina projektų rizikingumą, vykdo atliktų rizikos analizių monitoringą;

7.2. rengia rekomendacijas bei išvadas rizikų vertinimo, analizės ir valdymo klausimais, teikia pastabas/rekomendacijas kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams projektų rizikų vertinimo, rizikų mažinimo klausimais, teikia informaciją apie projektų rizikingumo lygį;

7.3.vykdo ir organizuoja įtariamų, nustatytų pažeidimų tyrimus, rengia pažeidimo tyrimo išvadas bei kitą su pažeidimo tyrimu susijusią analitinę informaciją, teikia siūlymus ir rekomendacijas kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams pažeidimų prevencijos klausimais;

7.4. vykdo pažeidimų prevenciją, t. y. sistemina ir analizuoja informaciją apie įtariamus bei nustatytus pažeidimus, inicijuoja valdymo ir kontrolės sistemos, jos reglamentavimo tobulinimą, atsižvelgiant į pažeidimų analizės rezultatus;

7.5. vykdo sankcijų taikymo, galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikų priežiūrą ir rengia siūlymus Žemės ūkio ministerijai dėl jų pakeitimų;

7.6. bendradarbiauja su teisėsaugos ir kitomis institucijomis vykdant rizikų vertinimą, pažeidimų administravimą, teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus darbo procedūrų, tvarkos aprašų tobulinimo ir kitais klausimais bei rengia, teikia analitinę, statistinę informaciją Skyriaus vedėjui;

7.7. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais, rengia ir dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.8. rengia raštus, įvairius dokumentus, susijusius su Skyriaus vykdomomis funkcijomis, taip pat dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.10. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Agentūros, Departamento vadovybės, Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Tęstinių priemonių administravimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. vasario 1 d.

įsakymu Nr. PS1-99

KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO

TĘSTINIŲ PRIEMONIŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau - Departamentas) Tęstinių priemonių administravimo skyriaus (toliau - Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta, vadovaujantis patvirtintais procedūrų aprašais ir metodinėmis rekomendacijomis, įgyvendinti Skyriaus nuostatuose išvardintas paramos priemones bei koordinuoti ir kontroliuoti Departamento teritorinių paramos administravimo skyrių veiklą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - užtikrina Skyriaus nuostatuose išvardintų paramos priemonių įgyvendinimą bei koordinuoja ir kontroliuoja Departamento teritorinių paramos administravimo skyrių veiklą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES lėšų tvarkymą;

6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;

6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.6. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. koordinuoja ir kontroliuoja Departamento teritorinių paramos administravimo skyrių veiklą bei organizuoja paraiškų, kasmetinių, projektų ataskaitų ir mokėjimo prašymų surinkimą, peržiūrą ir registravimą, inicijuoja trūkstamų duomenų ir dokumentų surinkimą;

7.2. atlieka kvalifikuotą paraiškų, kasmetinių ir mokėjimo prašymų, projektų ataskaitų registravimą ir vertinimą, vadovaudamasis patvirtintais darbo procedūrų aprašais ir metodinėmis rekomendacijomis;

7.3. rengia ir užtikrina paramos sutarčių pasirašymą pagal Skyriaus nuostatuose išvardintas paramos priemones ir, esant poreikiui, užtikrina paramos sutarčių pakeitimų parengimą ir pasirašymą;

7.4. esant reikalui ir nesant galimybės pasinaudoti esamomis valstybės institucijų duomenų bazėmis ir registrais, kreipiasi į įvairias institucijas, organizacijas ar kitus asmenis dėl papildomų duomenų ir dokumentų surinkimo;

7.5. kaupia ir sistemina informaciją, tvarko statistinius duomenis, susijusius su paramos administravimu;

7.6. pagal kompetenciją konsultuoja paramos gavimo klausimais;

7.7. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) struktūriniais padaliniais;

7.8. dalyvauja Agentūros ar kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

7.11. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;

7.12. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Vilniaus miesto skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

VILNIAUS MIESTO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus miesto skyriaus (toliau - Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui Skyriaus veikimo teritorijoje įgyvendinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo bei nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo, valstybinės žemės perleidimo, perdavimo naudotis ir kitose žemės reformos srityse, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, žemės apskaitos, geodezijos, srityse, atlikti valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto (patikėtinio) funkcijas, organizuoti ir vykdyti žemės naudojimo valstybinę kontrolę, prižiūrėti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus, užtikrinti žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą (tvirtinimą) ir teritorijų planavimo dokumentų derinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisėje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti teisinio darbo patirties;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, turto valdymą, disponavimą ir valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos srityse ir kitus su Skyriaus veikla susijusius teisės aktus;
6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei kolektyvo darbą;
6.7. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
6.8. sugebėti rengti teisės aktų projektus;
6.9. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. užtikrina, kad Skyriuje rengiami įsakymų, sprendimų, sutarčių ir kitų dokumentų (išvadų dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, pažymų dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų ir kt.) projektai atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus;
7.2. atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai ir Skyriui visų instancijų teismuose, rengia procesinių bei kitų teismams siunčiamų dokumentų projektus;
7.3. užtikrina, kad Skyriaus darbuotojų teismams teikiami dokumentai atitiktų teisės aktų reikalavimus;
7.4. susipažįsta su bylos medžiaga ir pasirengia atstovauti teismuose, išreiškia atsakovo, ieškovo, suinteresuoto ar trečiojo asmens poziciją teisminiuose ginčuose, atsako, kad teismų nutartys ir sprendimai būtų tinkamai ir laiku vykdomi;
7.5. sistemina ir kaupia informaciją apie atstovavimą teisminėse bylose, teismų priimtus sprendimus, nutartis ir informuoja Skyriaus vedėją;
7.6. rengia įsakymų, sprendimų, sutarčių projektus;
7.7. tikrina ir vizuoja Skyriaus darbuotojų parengtų įsakymų, sprendimų, sutarčių projektus;
7.8. nustatyta tvarka teikia duomenis į atitinkamas informacines sistemas;
7.9. pildo priverstinės hipotekos lakštus, teikia prašymus ir kitus dokumentus hipotekos skyriui;
7.10. konsultuoja Skyriaus darbuotojus teisės aktų taikymo klausimais;
7.11. rengia dokumentus dėl valstybinės žemės nuomos teisės perleidimo ar įkeitimo;
7.12. koordinuoja žemės konsolidacijos darbus ir teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja žemės konsolidacijos procese;
7.13. dalyvauja asmenų aptarnavime vieno langelio principu;
7.14. pagal kompetenciją atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai kitose institucijose;
7.15. bendradarbiauja su kitais Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniais padaliniais;
7.16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
7.17. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengia ir dalyvauja rengiant atsakymus į juos;
7.18. pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
7.19. pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniams padaliniams;
7.20. tvarko Skyriaus dokumentaciją;
7.21. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Nacionalinės žemės tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė žemės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 19, 870685020, regina.morkuniene@nzt.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie Nacionalinė žemės tarnyba  Telšių patikrų vietoje skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. vasario 1 d.

įsakymu Nr. PS1-99

KONTROLĖS DEPARTAMENTO

TELŠIŲ PATIKRŲ VIETOJE SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento (toliau - Departamentas) Telšių patikrų vietoje skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti, kad patikros, t.y. patikros vietoje ir nuotolinės patikros, bei užsakomosios patikros būtų atliktos tinkamai ir laiku.

III. veiklos sritIs

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - atlieka patikras, t.y. patikras vietoje ir nuotolines patikras, bei užsakomąsias patikras.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymus, Vyriausybės nutarimus, ES reglamentus, nustatančius valstybės ir ES paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei lėšų tvarkymą, taip pat kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos lėšų tvarkymą;

6.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

6.5. gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.6. gerai mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu;

6.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija) ir ne mažesnę kaip 2 metų vairavimo patirtį.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. atlieka paraiškose bei kituose dokumentuose, susijusiuose su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) administruojamų priemonių įgyvendinimu, pateiktų duomenų patikras, t.y. patikras vietoje ir nuotolines patikras, įskaitant užsakomąsias patikras, rengia patikrų vietoje ataskaitas, patikrų duomenis perkelia į informacines sistemas;

7.2. analizuoja patikrų rezultatus, Skyriaus vedėjui teikia išvadas ir pasiūlymus patikrų, t.y. patikrų vietoje ir nuotolinių patikrų, bei užsakomųjų patikrų, tobulinimo klausimais;

7.3. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl informacinių sistemų bei kontrolės procedūrų aprašų tobulinimo;

7.4. laiku informuoja Skyriaus vedėją apie nustatytus ir jam žinomus pažeidimus ar apgaulės atvejus, panaudojant valstybės ir ES paramos žemės ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai lėšas;

7.5. pagal Skyriaus kompetenciją teikia pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams, siekiant užtikrinti valstybės bei ES paramos lėšų naudojimo kontrolę;

7.6. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją apie valstybės bei ES paramos priemones ūkininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, teikia visą su atliekamais darbais susijusią dokumentaciją ir informaciją tikrinimą atliekantiems valstybės ar ES įgaliotiems pareigūnams;

7.7. užtikrina dokumentų ir duomenų, susijusių su valstybės bei ES parama konfidencialumą. Nenaudoja konfidencialios informacijos asmeniniais tikslais ir kitais atvejais, prieštaraujančiais įstatymams ar darančiais žalą Agentūros interesams;

7.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją, jei reikia, kreipiasi į įvairias institucijas, organizacijas ar kitus asmenis dėl papildomos informacijos (duomenų) apie pareiškėją (paramos gavėją) surinkimo;

7.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

7.11. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais dėl reikiamos informacijos gavimo ar pateikimo;

7.12. pagal savo kompetenciją užtikrina tinkamą su kokybės vadyba susijusių sistemų ar modelių priežiūrą, tobulinimą, veiksmingumo gerinimą, dokumentacijos pildymą ir tobulinimą bei supažindina savo struktūrinio padalinio valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su šių sistemų ar modelių reikalavimais;

7.13. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo bei Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai;

7.14. tvarko dokumentus pagal nustatytas dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

7.15. Agentūros direktoriaus pavedimu pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Agentūrai Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje bei administraciniuose teismuose nagrinėjant pareiškėjų skundus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Telšiai
Kreiptis: Vilnius, Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Vidaus audito skyriaus vedėjas

Pobūdis:

VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus audito skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 17.

II. PASKIRTIS

4. Vidaus audito skyriaus (toliau - skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti skyriaus, atliekančio vidaus auditus jo audituojamuose subjektuose, veiklą, sistemingai ir visapusiškai vertinant rizikos valdymą ir vidaus kontrolę bei padedant didinti Finansų ministerijos (toliau - ministerijos) bei finansų ministro valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų (toliau - ministerijos reguliavimo srities įstaigos) veiklos efektyvumą ir įgyvendinti jiems nustatytus veiklos tikslus, veiklos planus, programas ir procedūras.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos - vidaus audito - srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties, teisės krypties arba verslo ir vadybos studijų krypčių grupės (vadybos arba viešojo administravimo krypties) išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Konstitucija, LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, strateginį planavimą bei įstaigų ir organizacijų ūkinę ir finansinę veiklą;

6.4. būti susipažinęs su Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktais, LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, lėšų, gautų iš ES bei užsienio institucijų ar fondų, administravimą, panaudojimą bei auditą;

6.5. turėti viešųjų juridinių asmenų vidaus auditoriaus atestatą;

6.6. žinoti vidaus auditoriams nustatytas profesinės etikos taisykles;

6.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, analitiškai mąstyti, taip pat mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti ir vertinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6.8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus darbą;

6.9. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai;

6.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. savarankiškai organizuoti skyriaus darbą pagal ministro patvirtintus skyriaus nuostatus;

7.2. rengti ir teikti ministrui tvirtinti skyriaus vidaus audito metodiką;

7.3. rengti ir tobulinti vidaus audito procedūrų vadovą;

7.4. rengti ir teikti ministrui tvirtinti skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus;

7.5. atlikti ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos reguliavimo srities įstaigų rizikos vertinimo analizę, planuoti skyriaus veiklą, sudaryti strateginius ir metinius veiklos planus, juos raštu suderinti su ministru ir teikti nustatyta tvarka;

7.6. organizuoti ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos reguliavimo srities įstaigų vidaus auditus;

7.7. atlikti vidaus auditorių darbo priežiūrą, užtikrinančią, kad vidaus auditas būtų atliekamas vadovaujantis skyriaus vidaus audito metodikos reikalavimais;

7.8. atlikti vidaus audito darbo dokumentų ir ataskaitų projektų peržiūrą, nustatyti, ar atliktas darbas atitinka konkrečius vidaus audito tikslus ir vidaus audito programą, ar įvertinta vidaus kontrolė, ar vidaus audito metu surinkta pakankamai patikimos, tinkamos ir naudingos informacijos, ar ji yra tinkamai dokumentuota ir pagrindžia ataskaitos projekte išdėstytus faktus, išvadas, rekomendacijas;

7.9. patarti ministrui, audituoto ministerijos administracijos padalinio ir ministerijos reguliavimo srities įstaigų vadovams vidaus kontrolės klausimais;

7.10. stebėtojo teisėmis dalyvauti ministerijos organizuojamuose pasitarimuose;

7.11. atstovauti ministerijai kitose valstybės institucijose ir įstaigose, įmonėse ir organizacijose vidaus audito klausimais;

7.12. palaikyti profesinius ryšius vidaus audito klausimais su analogiškomis šalies ir užsienio institucijų, įstaigų bei organizacijų vidaus audito tarnybomis;

7.13. rengti informaciją apie metinės vidaus audito veiklos rezultatus ir teikti ją nustatyta tvarka;

7.14. koordinuoti skyriaus veiklą ir keistis informacija su kitais ministerijos ir ministerijos reguliavimo srities įstaigų audito vykdytojais;

7.15. užtikrinti vidaus audito pažangos stebėjimą (veiklą po vidaus auditų);

7.17. prižiūrėti skyriaus valstybės tarnautojų atliekamus vidaus auditus ir vertinti jų kokybę;

7.18. saugoti ministerijos, ministerijos reguliavimo srities įstaigų komercines, finansines, profesinės paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas ir susilaikyti nuo atlikto vidaus audito išankstinio viešo vertinimo;

7.19. organizuoti skyriaus dokumentų valdymą ir pagal dokumentacijos planą priskirtų bylų sudarymą;

7.20. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus finansų ministrui.Atlyginimas: 1285 € (su mokesčiais)
Įmonė: Finansų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lukiškių g. 2, 2390285, simona.katilovskyte@finmin.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie Finansų ministerija  Informacijos ir technologijų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Konstitucinio Teismo pirmininko
2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymu
Nr. 4B-35
(Pakeista Konstitucinio Teismo pirmininko 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 4B-24)

INFORMACIJOS IR TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacijos ir technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Informacijos ir technologijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga, kad Konstituciniame Teisme būtų vykdomi Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai ir kiti norminiai teisės aktai, nustatantys valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus, taip pat būtų užtikrintas Konstitucinio Teismo aktų (nutarimų, išvadų, sprendimų), kitų dokumentų kalbos taisyklingumas, jo leidinių parengimas spaudai.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis, kurioje vykdo funkcijas šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, - dokumentų valdymas ir administravimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) humanitarinių mokslų studijų srities lietuvių filologijos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų patirtį teisinių tekstų redagavimo srityje;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Word arba lygiaverčiu programiniu paketu;
6.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Valstybinės kalbos įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą;
6.6. išmanyti Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų, Europos Tarybos teisės aktuose, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Tarptautinio Teisingumo Teismo veikloje vartojamą teisinę terminiją;
6.7. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
6.8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti tinkamus darbo metodus, dirbti komandoje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tvarko Konstitucinio Teismo aktų, kitų dokumentų, Konstitucinio Teismo dokumentų, siunčiamų kitoms įstaigoms ir piliečiams, kalbą, kad jie atitiktų taisyklingos lietuvių kalbos reikalavimus;
7.2. redaguoja ir dalyvauja rengiant spausdinti Konstitucinio Teismo biuletenį "Konstitucinė jurisprudencija", Konstitucinio Teismo surengtų konferencijų medžiagą, kitus Konstitucinio Teismo leidinius;
7.3. prireikus prisideda prie Konstitucinio Teismo renginių organizavimo;
7.4. prižiūri, kad Konstitucinio Teismo interneto svetainėje skelbiamos informacijos kalba būtų taisyklinga;
7.5. konsultuoja Konstitucinio Teismo valstybės tarnautojus ir darbuotojus lietuvių kalbos vartojimo klausimais;
7.6. vykdo kitus Konstitucinio Teismo pirmininko, kanclerio, Informacijos ir technologijų skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Informacijos ir technologijų skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Konstitucinis Teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 36, (85)2613535, pastas@lrkt.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie Konstitucinis Teismas  Veiklos planavimo ir stebėsenos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM
direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. BV-123


VEIKLOS PLANAVIMO IR STEBĖSENOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Veiklos planavimo ir stebėsenos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Tarnybos) Veiklos planavimo ir stebėsenos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti vaiko gerovės srityje dirbančių specialistų ir Tarnyboje dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį, kompetencijos ugdymo renginius ir mokymus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiąsias funkcijas, susijusias su vaiko teisių ir teisėtų interesų apsauga bei vaiko gerovės srityje dirbančių specialistų kompetencijų ugdymu bei mokymu.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo vaiko teisių apsaugos arba kompetencijos ugdymo/mokymų organizavimo srityje patirtį;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, vaiko teisių ir interesų apsaugą, viešųjų pirkimų procedūras;
6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas bei rengti analitinę medžiagą, gerai organizuoti savo veiklą;
6.5. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų, teisės aktų rengimo taisyklių reikalavimus;
6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Rengia Tarnyboje dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį, vaiko gerovės srityje dirbančių specialistų teisių apsaugos skyrių, vaikų socialinės globos įstaigų darbuotojų, globos centrų darbuotojų kompetencijų ugdymo ir mokymų planus.
7.2. Organizuoja Tarnyboje dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, vaiko gerovės srityje dirbančių specialistų, vaikų socialinės globos įstaigų darbuotojų, globos centrų darbuotojų kompetencijų ugdymo renginius ir mokymus.
7.3. Vykdo Tarnybos įgyvendinamuose projektuose numatytas veiklas dėl kompetencijųugdymo renginių ir mokymų planavimo ir organizavimo.
7.4. Bendradarbiauja su Tarnybos skyriais ir atsakingais specialistais viešųjų pirkimų procedūrų, projektų veiklų vykdymo ir kitais su vykdomomis funkcijomis susijusiais klausimais.
7.5. Vykdo savo veiklos analizę, rengia pastabas ir pasiūlymus vaiko gerovės srityje dirbančių specialistų kompetencijų ugdymo ir mokymų klausimais.
7.6. Pagal kompetenciją rengia ir teikia vaiko gerovės srityje veikiančioms įstaigoms / organizacijoms teminius klausimynus, rengia jų apibendrinimus, bei teikia siūlymus ir rekomendacijas kompetencijų ugdymo ir mokymų klausimais.
7.7. Esant poreikiui organizuoja pasitarimus, diskusijas ir kitus renginius su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis vaiko teisių ir teisėtų interesų atstovavimo bei vaiko globos (rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo klausimais.
7.8. Pagal kompetenciją rengia apibendrinimus, siūlymus, statistikos analizes ir ataskaitas.
7.9. Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus ir skundus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai.
7.10. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose.
7.11. Dalyvauja rengiant, nagrinėjant teisės aktų projektus pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo.
7.12. Pagal kompetenciją teikia siūlymus ir bendradarbiauja su kitais Tarnybos skyriais, rengiant su vaiko teisių apsauga susijusių klausimų apžvalgas.
7.13. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą skyriaus veiklą, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, jiems nesant.
7.14. Vykdo kitus Tarnybos direktoriaus, pavaduotojo, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nurodymus, siekdamas įgyvendinti Tarnybos strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Vivulskio g. 13, (85)2431161, audra.milinaviciene@vaikoteises.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba  Vyresnysis patarėjas

Pobūdis:

CENTRALIZUOTOS FINANSŲ IR TURTO TARNYBOS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau - CFTT prie KAM) vyresniojo patarėjo pareigybė reikalinga patarti CFTT prie KAM direktoriui biudžeto planavimo ir finansinių išteklių valdymo klausimais, rengti CFTT prie KAM ir krašto apsaugos ministro įsakymais pavestų Krašto apsaugos ministerijos (toliau - Ministerija) įsteigtų biudžetinių įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą, teises ir pareigas, bet kuriose nėra biudžeto specialisto pareigybės (toliau - KAS institucijos) valstybės biudžeto programų sąmatų projektus, koordinuoti jų rengimo procesą, sudaryti programų sąmatas, atlikti jų vykdymo ir tikslinimo funkcijas, taip pat rengti ataskaitinių laikotarpių biudžeto vykdymo ataskaitas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Specialioji veiklos sritis - finansų valdymas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių ar fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį finansų srityje;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų ir krašto apsaugos sistemos veiklą, valstybės tarnybą, biudžeto sandarą, strateginio planavimo principus ir metodiką, programų vertinimo metodiką, planavimo, programų ir valstybės biudžeto sudarymo sistemą, taip pat viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

6.4. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

6.5. gebėti efektyviai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai vykdyti užduotis;

6.6. gebėti analizuoti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas ir siūlymus biudžeto sudarymo bei vykdymo klausimais;

6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.9. turėtileidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, asmens patikimumo pažymėjimą su žyma SLAPTAI(atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, asmens patikimumo pažymėjimui gauti).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. teikia CFTT prie KAM direktoriui rekomendacijas ir pasiūlymus biudžeto planavimo ir finansinių išteklių valdymo klausimais;

7.2. padeda CFTT prie KAM direktoriui formuoti ir įgyvendinti CFTT prie KAM apskaitos politiką, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais bendraisiais apskaitos informacijos, apskaitos organizavimo, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių sudarymo reikalavimais, atsižvelgiant į CFTT prie KAM veiklos ypatumus, atliekamų funkcijų apimtį, įgyvendinamų programų įvairovę ir kitus veiksnius;

7.3. vertina CFTT prie KAM teikiamus derinti teisės aktų projektus, susijusius su biudžeto planavimo ir finansinių išteklių valdymo klausimais, taip pat teikia pastabas ir siūlymus;

7.4. prisideda prie CFTT prie KAM metinių veiklos planų rengimo ir vertinimo kriterijų sukūrimo;

7.5. pagal kompetenciją dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

7.6. rengia KAS institucijų valstybės biudžeto programų sąmatų projektus FinVis priemonėmis:

7.6.1. koordinuoja valstybės biudžeto programų sąmatų projektų rengimo procesą;

7.6.2. tikrina KAS institucijų lėšų poreikio teisingumą ir pagrįstumą nustatytoms užduotims vykdyti;

7.6.3. analizuoja KAS institucijų siūlymus dėl lėšų poreikio, apskaičiuoja lėšų poreikį galimoms alternatyvoms, siekdamas užtikrinti efektyvesnį lėšų poreikio planavimą;

7.6.4. rengia KAS institucijų valstybės biudžeto programų sąmatų projektų aiškinamuosius raštus;

7.6.5. koreguoja valstybės biudžeto programų sąmatų projektus pagal KAS institucijų ir KAM Finansų ir biudžeto departamento gautus nurodymus;

7.7. sudaro KAS institucijų programų sąmatas ir atlieka asignavimų paskirstymą ketvirčiais FinVis priemonėmis;

7.8. analizuoja programų sąmatų vykdymą ir teikia KAS institucijoms siūlymus dėl asignavimų nustatytoms užduotims tikslinimo;

7.9. analizuoja iš KAS institucijų gautus programų sąmatų tikslinimo duomenis, rengia programų sąmatų tikslinimų projektus, išsamius jų aiškinamuosius raštus ir teikia programų koordinatoriams;

7.10. tikslina KAS institucijų programų sąmatas FinVis priemonėmis;

7.11. kontroliuoja visų krašto apsaugos sistemos institucijų, kurių apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius sudaro CFTT prie KAM, programų sąmatų vykdymą:

7.11.1. kontroliuoja biudžeto išlaidas pagal atskiras programas, jų priemones, valstybės funkcijas, finansavimo šaltinius, ekonominės klasifikacijos straipsnius, investicinius projektus ir kitus papildomus išlaidų klasifikatorius ir jų atitikimą vykdomų sąmatų duomenims;

7.11.2. atlieka išankstinę finansų kontrolę: įvertina pagal patvirtintą asignavimų planą lėšų pakankamumą, priskiria krašto apsaugos sistemos institucijų išlaidas atitinkamoms programoms, jų priemonėms, valstybės funkcijoms, finansavimo šaltiniams, ekonominės klasifikacijos straipsniams, investiciniams projektams ir kitiems papildomiems išlaidų klasifikatoriams, vizuoja apskaitos dokumentus ir teikia juos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui vizuoti;

7.11.3. teikia informaciją krašto apsaugos sistemos institucijų atsakingiems asmenims apie nustatytus neatitikimus, susijusius su patikimo finansų valdymo principų nesilaikymu;

7.12. rengia visų krašto apsaugos sistemos institucijų ataskaitinių laikotarpių biudžeto vykdymo ataskaitas pagal sąskaitų duomenis FinVis priemonėmis ir teikia KAM Finansų ir biudžeto departamentui, taip pat kiekvienai krašto apsaugos sistemos institucijai Ministerijos vadovybės nustatyta tvarka ir terminais;

7.13. apibendrina informaciją apie finansinius išteklius bei informaciją apie šių išteklių panaudojimą ir, esant poreikiui, teikia Ministerijos vadovybei, krašto apsaugos sistemos institucijoms, auditoriams, mokesčių administratoriams, kitoms valstybės institucijoms;

7.14. teikia metodinę pagalbą KAS institucijoms valstybės biudžeto programų sąmatų projektų formavimo, programų sąmatų rengimo, tikslinimo ir vykdymo klausimais;

7.15. koordinuoja vidaus saugumo reikalavimų įgyvendinimą ir kontroliuoja kaip jie vykdomi;

7.16. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus CFTT prie KAM direktoriui.Atlyginimas: 928 € (su mokesčiais)
Įmonė: Centralizuota finansų ir turto tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. Ignoto g. 8/29, 2735790, jurate.dringeliene@kam.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie Centralizuota finansų ir turto tarnyba  Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininkas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. D1-941
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. D1-159 redakcija)


VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau - Inspekcija) viršininkas yra įstaigos vadovas, valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 19.

II. PASKIRTIS
4. Inspekcijos viršininko pareigybė reikalinga organizuoti teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros vykdymą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - įstaigos administravimas ir specialiojoje veiklos srityje - teritorijų planavimo ir statybos valstybinė priežiūra.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį, susijusią su teisės aktų rengimu ar taikymu teritorijų planavimo, projektavimo arba statybos srityse, ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
6.3. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta aplinkos ministro patvirtintuose pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąrašuose;
6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešojo administravimo įstaigų darbo organizavimą, taip pat teisės aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimą, projektavimą bei statybos darbų vykdymą, mokėti juos taikyti praktikoje;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
6.7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.8. išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo bei kalbos kultūros taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. planuoja ir organizuoja Inspekcijos darbą taip, kad būtų įgyvendinami Inspekcijos veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
7.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, Inspekcijos nuostatų ir kitų teisės aktų;
7.3. nustatytąja tvarka teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Inspekcijos struktūrą, tvirtina Inspekcijos darbo tvarkos taisykles, administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus;
7.4. nustatytąja tvarka priima į darbą ir atleidžia iš darbo Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, skiria pareiginės algos priedus, priemokas, pašalpas, suteikia atostogas;
7.5. nustatytąja tvarka skatina Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, skiria jiems tarnybines nuobaudas, organizuoja jų kvalifikacijos tobulinimą;
7.6. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
7.7. užtikrina racionalų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Inspekcijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
7.8. veikia Inspekcijos vardu, atstovauja jai visose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, palaikant santykius su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis, arba įgalioja tai daryti Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį;
7.9. kasmet I metų ketvirtį aplinkos ministrui pateikia Inspekcijos praeitų metų veiklos ataskaitą;
7.10. sudaro komisijas, reikalingas Inspekcijos funkcijoms vykdyti;
7.11. priima pats arba įgalioja kitus Inspekcijos darbuotojus priimti sprendimus, išnagrinėjus fizinių ar juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;
7.12. leidžia įsakymus ir įsakymais tvirtina kitus teisės aktus, tikrina, kaip jie vykdomi, arba įgalioja tikrinti kitus Inspekcijos darbuotojus;
7.13. koordinuoja ir kontroliuoja Inspekcijos administracijos padalinių veiklą arba įgalioja savo pavaduotojus, užtikrina, kad, įgyvendinant metinius veiklos planus, optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informaciniai ištekliai;
7.14. užtikrina valdomų ir (arba) tvarkomų valstybės informacinių išteklių kibernetinį saugumą ir jų atitikį vyriausybės nustatytiems organizaciniams ir techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams;
7.15. saugo Inspekcijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą, prireikus savo įsakymu gali paskirti vieną iš Inspekcijos valstybės tarnautojų saugoti antspaudą ir būti atsakingam už jo naudojimą;
7.16. vykdo kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų jam suteiktas funkcijas;
7.17. vykdo kitus su Inspekcijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio aplinkos ministro ir aplinkos viceministro, kuriam nustatyta Inspekcijos veiklos koordinavimo ir kontrolės funkcija, pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui.


Atlyginimas: 1577 € (su mokesčiais)
Įmonė: Aplinkos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Vienuolio g. 8, 870663563, indre.mazeikiene@am.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie Aplinkos ministerija  Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
direktoriaus 2017 m. spalio 20 d.
įsakymu Nr. 1T-50 (1.12.)


SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Skyriui pavestas funkcijas asmens duomenų apsaugos srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisėje, tarptautiniuose ryšiuose, taip pat specialiojoje veiklos srityje - skundų nagrinėjime ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau - Inspekcija) įsipareigojimų vykdyme Europos Sąjungos bei tarptautinio bendradarbiavimo srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai) arba jam prilygintą vientisųjų studijų aukštąjį universitetinį išsilavinimą, socialinių mokslų studijų srities teisės krypties.
6.2. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
6.3. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
6.4. Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, duomenų apsaugą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą bei teisės aktų rengimą, taip pat Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais duomenų apsaugos srityje, gebėti juos taikyti praktiškai.
6.5. Gebėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
6.6. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Nagrinėja asmenų prašymus ir skundus dėl Elektroninių ryšių įstatymo nuostatų bei Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo galimų pažeidimų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei atlieka asmens duomenų tvarkymo teisėtumo ir privatumo apsaugos tikrinimus (asmenų prašymų ir skundų bei Inspekcijos direktoriaus pavaduotojo ar Skyriaus vedėjo pavedimo pagrindu), rengia patikrinimų aktus, atsakymus, siekiant įgyvendinti Inspekcijos funkcijas.
7.2. Surašo administracinių nusižengimų protokolus pagal Inspekcijos suteiktus įgaliojimus, rengia nutarimų projektus administracinio nusižengimo bylose, siekiant užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių duomenų apsaugą, laikymąsi.
7.3. Rengia rekomendacijas ir nurodymus dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos, siekiant užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių duomenų apsaugą, laikymąsi.
7.4. Atstovauja Inspekcijai teismuose, nagrinėjant bylas dėl duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos pažeidimų, kad pateiktų nuomonę pagal Inspekcijos kompetenciją duomenų apsaugos klausimais.
7.5. Pildo Administracinių nusižengimų registrą pagal suteiktas prieigos teises, siekiant užfiksuoti administracinius nusižengimus duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos srityje.
7.6. Nagrinėja užsienio valstybėse gyvenančių duomenų subjektų paklausimus ir skundus, rengia atsakymus duomenų subjektams, siekiant įgyvendinti Inspekcijos funkcijas.
7.7. Renka, kaupia, sistemina, apibendrina informaciją apie Skyriuje nagrinėjamus asmenų prašymus ir skundus, teismų priimtus sprendimus ir teikia ją susipažinimui Inspekcijos valstybės tarnautojams, siekiant suteikti informaciją apie Skyriaus veiklą.
7.8. Nagrinėja duomenų valdytojų prašymus dėl asmens duomenų teikimo užsienio valstybių duomenų gavėjams ir rengia leidimus teikti asmens duomenis arba motyvuotus raštus dėl atsisakymo išduoti leidimus, siekiant įgyvendinti Inspekcijos funkcijas.
7.9. Stebi ir vykdo pavedimus, gautus iš LINESIS informacinės sistemos, kad pateiktų nuomonę pagal Inspekcijos kompetenciją duomenų apsaugos klausimais.
7.10. Rengia informaciją kitoms užsienio valstybėms apie Lietuvos Respublikos duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus ir jų administravimo praktiką, siekiant įgyvendinti Inspekcijos funkcijas.
7.11. Nagrinėja tarptautinių dokumentų projektus, rengia informaciją duomenų apsaugos klausimais Lietuvos Respublikos valstybės institucijoms, siekiant įgyvendinti Inspekcijos funkcijas.
7.12. Renka, kaupia, sistemina, analizuoja, apibendrina informaciją apie duomenų apsaugą kitose užsienio valstybėse ir teikia ją susipažinimui Inspekcijos valstybės tarnautojams, siekiant suteikti informaciją apie kitų užsienio valstybių praktiką duomenų apsaugos klausimais.
7.13. Inspekcijos direktoriaus arba direktoriaus pavaduotojo pavedimu, pritarus Skyriaus vedėjui, dalyvauja ir teikia Inspekcijos poziciją Europos Komisijos, Europos Tarybos darbo grupių ir kitų profesinių bei duomenų apsaugos institucijų ir organizacijų veikloje, atstovauja Inspekcijai kituose renginiuose.
7.14. Rengia ir derina vidaus dokumentus, siekiant įgyvendinti Skyriaus uždavinius ir funkcijas.
7.15. Pagal Inspekcijos dokumentacijos planą formuoja ir tvarko Skyriaus dokumentų bylas, siekiant užtikrinti tinkamą Skyriaus dokumentų perdavimą Inspekcijos archyvui.
7.16. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Inspekcijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Juozapavičiaus g. 6, (85)2312680, rima.vitkiene@ada.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija  Direktorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos

prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

2018 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-35

AUKŠTADVARIO REGIONINIO PARKO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aukštadvario regioninio parko direktorius yra įstaigos vadovas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 15.

II. PASKIRTIS

4. Aukštadvario regioninio parko direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti bei vykdyti Aukštadvario regioninio parko (toliau - Regioninis parkas) ir Aukštadvario regioninio parko direkcijos (toliau - Direkcija) nuostatuose nustatytą veiklą, vadovauti Direkcijos darbui, jos veiklos planavimui ir koordinavimui.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - įstaigos veiklos administravimas ir specialiose srityse - vadovavimas Direkcijos darbui, Regioninio parko strategijos, politikos, valdymo, apsaugos ir tvarkymo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro arba magistro kvalifikaciniai laipsniai);

6.2. turėti ne trumpesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo institucijai/įstaigai/organizacijai ar jos struktūriniam padaliniui;

6.3. mokėti užsienio kalbą (anglų arba vokiečių) pažengusio vartotojo lygmeniu B1;

6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.5. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, aplinkos ministro ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau - Tarnyba) direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, saugomų teritorijų apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą;

6.6. išmanyti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus;

6.7. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.8. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų, teisės aktų rengimo taisykles;

6.9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.10. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijos:

7.1. vadovauja Direkcijai, nustato jos tikslus, prioritetus ir veiklos kryptis, planuoja ir organizuoja direkcijos darbą;

7.2. rengia ir teikia tarnybai tvirtinti metinę Direkcijos veiklos programą, Regioninio parko gamtinių ir kultūrinių bei kitų kraštovaizdžio vertybių apsaugos ir tvarkymo tikslines programas, sutartis bei organizuoja jų įgyvendinimą;

7.3. nustatyta tvarka teikia Tarnybai metinę Direkcijos veiklos ir Regioninio parko būklės ataskaitą;

7.4. nagrinėja, vertina ir tvirtina Direkcijos darbuotojų veiklos kasmetines ataskaitas ir darbo planus, užtikrindamas Direkcijos darbuotojų veiklos kontrolę;

7.5. planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir atsako už Direkcijos vykdomą aplinkosauginę, mokslinę, pažintinę - rekreacinę, švietėjišką - propagandinę ir kitą veiklą, siekdamas išsaugoti vertingiausius gamtinius ir kultūrinius kompleksus bei objektus (vertybes), juos tvarkyti ir racionaliai naudoti;

7.6. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo Regioninio parko apsaugos ir naudojimo režimo kontrolę ir lankymo tvarkos reikalavimų laikymąsi;

7.7. pagal kompetenciją organizuoja kraštotvarkinės ir statybinės veiklos, vykdomos regioniniame parke, kontrolę;

7.8. organizuoja Regioninio parko tvarkymą pagal Regioninio parko tvarkymo planą ir kitus teritorijų planavimo dokumentus;

7.9. teikia Tarnybai derinti direkcijos pareigybių sąrašą, gavęs Tarnybos suderinimą, tvirtina Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų biudžeto asignavimų;

7.10. tvirtina Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

7.11. skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Direkcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos;

7.12. pasirašo visus Direkcijos dokumentus, taip pat pagal kompetenciją derina kitų institucijų ar asmenų parengtus dokumentus;

7.13. užtikrina Direkcijos darbuotojų rengiamų dokumentų kokybę, jų parengimą laiku, darbo drausmę ir tvarką, nustato darbuotojų veiklos sritis;

7.14. vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus ir nurodymus, kontroliuoja tarnybos direktoriaus pavedimų ir teisės aktų vykdymą;

7.15. atstovauja Direkcijai jos kompetencijai priskirtais klausimais kitose valstybės institucijose, teismuose, tarptautinėse organizacijose, dalyvauja pasitarimuose, komisijų darbe;

7.16. pagal kompetenciją rengia pasitarimus su kitomis institucijomis;

7.17. organizuoja žemės (miškų, vandens telkinių ir kita), kuri nustatyta tvarka Direkcijai suteikta valdyti patikėjimo teise, tinkamą apsaugą, tvarkymą, naudojimą, valdymą, disponavimą ja;

7.18. atsako už kito Direkcijai perduoto turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo pagal teisės aktų reikalavimus;

7.19. užtikrina racionalų ir taupų Direkcijos lėšų panaudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

7.20. organizuoja Jungtinės tarybos veiklą;

7.21. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Tarnybai dėl Regioninio parko apsaugos, tvarkymo, priežiūros ir Direkcijos darbo organizavimo tobulinimo;

7.22. vykdo jam suteiktus valstybinio saugomų teritorijų pareigūno įgalinimus;

7.23. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

7.24. vykdo kitus su Direkcijos funkcijomis susijusius Tarnybos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus;

7.25. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.


Atlyginimas: 1034 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Miestas: Trakų r.
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g. 2, Aukštadvario mst., 823865246, aukstadvaris@arp.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba  Kaimo vystymo programų skyriaus vvriausiasis specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. vasario 10 d.

įsakymu Nr. PS1-138

KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO

KAIMO VYSTYMO PROGRAMŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau - Departamentas) Kaimo vystymo programų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti kvalifikuotą Europos Sąjungos (toliau - ES) paramos priemonių, nurodytų Skyriaus nuostatuose, administravimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas paraiškų vertinime bei administravime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, taip pat kitus taikytinus LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES paramos lėšų tvarkymą;

6.4. gerai išmanyti paraiškų administravimo principus;

6.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja paraiškų paramai gauti (toliau - paraiškos) surinkimą, peržiūrą ir registravimą;

7.2. inicijuoja trūkstamų duomenų ir dokumentų surinkimą;

7.3. atlieka kvalifikuotą paraiškų vertinimą pagal teisės aktuose, reglamentuojančiuose paramos teikimo tvarką, nustatytus vertinimo kriterijus;

7.4. esant poreikiui, inicijuoja paraiškose pateiktų duomenų ir prie paraiškos pateiktų dokumentų bei informacijos patikrą vietoje;

7.5. vykdo paramos priemonių administravimo valdymo kontrolę;

7.6. konsultuoja pareiškėjus paramos gavimo klausimais;

7.7. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.8. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengia atsakymus į juos;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.10. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;

7.11. tvarko Skyriaus dokumentaciją;

7.12. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Įstaigos vadovas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos

prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

2018 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-35

PAGRAMANČIO REGIONINIO PARKO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pagramančio regioninio parko direktorius yra įstaigos vadovas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 15.

II. PASKIRTIS

4. Pagramančio regioninio parko direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti bei vykdyti Pagramančio regioninio parko (toliau - Regioninis parkas) ir Pagramančio regioninio parko direkcijos (toliau - Direkcija) nuostatuose nustatytą veiklą, vadovauti Direkcijos darbui.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - įstaigos veiklos administravimas ir specialiose srityse - vadovavimas direkcijos darbui, Regioninio parko strategijos, politikos, valdymo, apsaugos ir tvarkymo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro arba magistro kvalifikaciniai laipsniai);

6.2. turėti ne trumpesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo institucijai/įstaigai/organizacijai ar jos struktūriniam padaliniui;

6.3. mokėti
užsienio kalbą (anglų arba vokiečių) pažengusio vartotojo lygmeniu B1;

6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.5. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, aplinkos ministro ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau - Tarnyba) direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, saugomų teritorijų apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą;

6.6. išmanyti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus;

6.7. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.8. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų, teisės aktų rengimo taisykles;

6.9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.10. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijos:

7.1. vadovauja Direkcijai, nustato jos tikslus, prioritetus ir veiklos kryptis, planuoja ir organizuoja direkcijos darbą;

7.2. rengia ir teikia Tarnybai tvirtinti metinę Direkcijos veiklos programą, Regioninio parko gamtinių ir kultūrinių bei kitų kraštovaizdžio vertybių apsaugos ir tvarkymo tikslines programas, sutartis bei organizuoja jų įgyvendinimą;

7.3. nustatyta tvarka teikia Tarnybai metinę Direkcijos veiklos ir Regioninio parko būklės ataskaitą;

7.4. nagrinėja, vertina ir tvirtina Direkcijos darbuotojų veiklos kasmetines ataskaitas ir darbo planus, užtikrindamas Direkcijos darbuotojų veiklos kontrolę

7.5. planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir atsako už Direkcijos vykdomą aplinkosauginę, mokslinę, pažintinę - rekreacinę, švietėjišką - propagandinę ir kitą veiklą, siekdamas išsaugoti vertingiausius gamtinius ir kultūrinius kompleksus bei objektus (vertybes), juos tvarkyti ir racionaliai naudoti;

7.6. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo Regioninio parko apsaugos ir naudojimo režimo kontrolę ir lankymo tvarkos reikalavimų laikymąsi;

7.7. pagal kompetenciją organizuoja kraštotvarkinės ir statybinės veiklos, vykdomos regioniniame parke, kontrolę;

7.8. organizuoja regioninio parko tvarkymą pagal Regioninio parko tvarkymo planą ir kitus teritorijų planavimo dokumentus;

7.9. teikia Tarnybai derinti direkcijos pareigybių sąrašą, gavęs Tarnybos suderinimą, tvirtina Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų biudžeto asignavimų;

7.10. tvirtina Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

7.11. skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Direkcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos;

7.12. pasirašo visus Direkcijos dokumentus, taip pat pagal kompetenciją derina kitų institucijų ar asmenų parengtus dokumentus;

7.13. užtikrina Direkcijos darbuotojų rengiamų dokumentų kokybę, jų parengimą laiku, darbo drausmę ir tvarką, nustato darbuotojų veiklos sritis;

7.14. vykdo tarnybos direktoriaus pavedimus ir nurodymus, kontroliuoja tarnybos direktoriaus pavedimų ir teisės aktų vykdymą;

7.15. atstovauja Direkcijai jos kompetencijai priskirtais klausimais kitose valstybės institucijose, teismuose, tarptautinėse organizacijose, dalyvauja pasitarimuose, komisijų darbe;

7.16. pagal kompetenciją rengia pasitarimus su kitomis institucijomis;

7.17. organizuoja žemės (miškų, vandens telkinių ir kita), kuri nustatyta tvarka Direkcijai suteikta valdyti patikėjimo teise, tinkamą apsaugą, tvarkymą, naudojimą, valdymą, disponavimą ja;

7.18. atsako už kito Direkcijai perduoto turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo pagal teisės aktų reikalavimus;

7.19. užtikrina racionalų ir taupų Direkcijos lėšų panaudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

7.20. organizuoja Jungtinės tarybos veiklą;

7.21. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Tarnybai dėl Regioninio parko apsaugos, tvarkymo, priežiūros ir Direkcijos darbo organizavimo tobulinimo;

7.22. vykdo jam suteiktus valstybinio saugomų teritorijų pareigūno įgalinimus;

7.23. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

7.24. vykdo kitus su Direkcijos funkcijomis susijusius Tarnybos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus;

7.25. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.


Atlyginimas: 1034 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Miestas: Tauragė
Kreiptis: Alijošiškės k., 844644772, prparkas@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba  Metodikų rengimo ir koordinavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

Aktuali redakcija nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 8 d.

įsakymu Nr. PS1- 709

ŽEMĖS ŪKIO PARAMOS DEPARTAMENTO

METODIKŲ RENGIMO IR KOORDINAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės ūkio paramos departamento (toliau - Departamentas) Metodikų rengimo ir koordinavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta informacijos apie tiesiogines ir kompensacines išmokas (toliau - Išmokos) surinkimą ir pateikimą, užtikrinti Išmokų administravimo ir kontrolės darbo dokumentų atitiktį Europos Sąjungos (toliau - ES) ir Lietuvos Respublikos (toliau - LR) teisės aktams bei paramos pagal Skyriaus kompetencijai priskirtas priemones administravimo įgyvendinimui.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - tiesioginių, kompensacinių išmokų administravime bei joms reikalingų teisės aktų kūrime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;

6.3. gerai išmanyti ES teisės aktus, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su paramos pagal Skyriaus kompetencijai priskirtų priemonių administravimu;

6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, naudotis "Internet Explorer" naršykle;

6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.6. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. kuria, rengia, analizuoja su paramos administravimu susijusius ES ir LR teisės aktus ir administravimo darbo dokumentus, laiku ir tinkamai perkelia pakeitimus, susijusius su Europos žemės ūkio garantijos fondu (toliau - EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio kaimo plėtrai (toliau - EŽŪFKP) į administravimo darbo dokumentus bei kitus dokumentus;

7.2. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir inicijuoja informacinių sistemų pakeitimų užsakymus, derina informacinių sistemų pakeitimų dokumentus;

7.3. atstovauja Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) teikiant pastabas dėl paramos administravimo (ar lygiaverčių) dokumentų, surenka informaciją iš atsakingų Agentūros padalinių, teikia siūlymus LR Žemės ūkio ministerijai ir(arba) kitoms institucijoms dėl LR teisės aktų rengimo, galiojančių teisės aktų pakeitimo, papildymo ar panaikinimo EŽŪGF ir EŽŪFKP priemonių administravimo klausimais, dalyvauja jų rengimo ir tobulinimo procese;

7.4. pagal Skyriaus kompetenciją teikia išaiškinimus ir konsultacijas bendrosios žemės ūkio politikos, paramos administravimo bei horizontaliųjų valstybės politikos įgyvendinimo klausimais pareiškėjams, Agentūros struktūriniams padaliniams;

7.5. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja audito misijose, renka bei teikia susijusią informaciją, taip pat dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.6. pristato pranešimus susijusius su Išmokų administravimo klausimais Agentūros organizuojamų ir kitų renginių, į kuriuos kviečiami Agentūros atstovai, metu, pristato su Išmokomis susijusius klausimus visuomenės informavimo priemonių atstovams bei pranešimus, susijusius su administravimo darbo dokumentų pakeitimais;

7.7. vykdo masinius pirminio paraiškų duomenų sutikrinimo procesus, analizuoja jų rezultatus;

7.8. paskirsto administruojamų paraiškų, gautų dokumentų bei rengiamų sprendimų dėl išmokėtos paramos/paramos dalies sugrąžinimo kiekį Pirmajam, Antrajam ir Trečiajam tiesioginės paramos administravimo skyriams;

7.9. teikia informaciją, susijusią su klaidingų, anuliuotų išmokų įrašų ištaisymu, minusinių transakcijų perdavimu, bei atlieka kitus veiksmus, susijusius su tinkamu paraiškų administravimu;

7.10. masiniu būdu formuoja ir siunčia pareiškėjams pranešimus dėl duomenų patikslinimo, informacinius pranešimus apie pareiškėjams mokėtinas išmokų sumas bei taikomas sankcijas;

7.11. formuoja, sistemina, ir teikia statistinę informaciją, reikalingą paramos administravimo proceso stebėsenai bei darbo krūvio paskirstymui ir rengia planus, kurie yra reikalingi Agentūros strateginiams tikslams pasiekti;

7.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus bei rengia atsakymus į juos;

7.13. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais;

7.14. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės, Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 835 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2018.03.07

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Surinkėjas – komplektuotojas

Pobūdis: Dėžių dėjimas ant palečių;
Darbas su skeneriu;
Produkcijos paruošimo išvežimui darbai.
Reikalavimai: Darbštumas, pareigingumas, atsakomybė.

Įmonė siūlo:
Geras darbo sąlygas, tvarkingas bei šiltas darbo patalpas;
Darbo užmokesčio augimo galimybes;
Darbo grafiką: dvi dieninės pamainos 6.30-18.30, dvi naktinės pamainos 18.30-6.30, keturios laisvos dienos.

Darbo užmokestis nuo 500 eur iki 600 eur (į rankas).

Darbo vieta Trakų raj.
Darbuotojus iš Vilniaus (Stotis, Naujininkai, Spaudos rūmai, Grigiškės) vežame nemokamai įmonės transportu. Autobusas iš Vilniaus stoties ryte išvažiuoja apie 5:30 val.
Dėl daugiau informacijos skambinkite tel. 868582432


Atlyginimas: 749 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miko ir Tado leidyklos" spaustuvė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868582432, santa@mtlcarton.com
Skelbimo data: 2018.03.06

Atsiliepimai apie UAB "Miko ir Tado leidyklos" spaustuvė  Apdailininkas

Pobūdis: UAB "Vin cor" naujiems statybos projektams Švedijoje ieško APDAILININKŲ:
>Gipso sukimo darbų atlikimas užsakovų objektuose
>Profilių statymas
>Vatos dėjimas
Reikalavimai: >Savarankiškumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje ir pavieniui
>Žalingų įpročių nebuvimas
>Darbo patirtis: 1 metai

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vin cor"
Miestas: Švedija
Kreiptis: Vilnius, Paribio g. 12, 86111290, info@vincor.se
Skelbimo data: 2018.03.06

Atsiliepimai apie UAB "Vin cor"  Surinkėjas – komplektuotojas

Pobūdis: Dėžių dėjimas ant palečių;
Darbas su skeneriu;
Produkcijos paruošimo išvežimui darbai.
Reikalavimai: Reikalavimai darbuotojui
Darbštumas, pareigingumas, atsakomybė.

Įmonė siūlo:
Geras darbo sąlygas, tvarkingas bei šiltas darbo patalpas;
Darbo užmokesčio augimo galimybes;
Darbo grafiką: dvi dieninės pamainos 6.30-18.30, dvi naktinės pamainos 18.30-6.30, keturios laisvos dienos.
Darbo užmokestis nuo 500 eur iki 600 eur (į rankas)
Darbo vieta Trakų raj.
Darbuotojus iš Elektrėnų vežame nemokamai įmonės transportu.

Dėl daugiau informacijos skambinkite tel. 868582432


Atlyginimas: 749 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miko ir Tado leidyklos" spaustuvė
Miestas: Elektrėnai
Kreiptis: 868582432, santa@mtlcarton.com
Skelbimo data: 2018.03.06

Atsiliepimai apie UAB "Miko ir Tado leidyklos" spaustuvė  Automobilių meistras-priėmėjas

Pobūdis: Šiuo metu ieškome atsakingo automobilių serviso meistro - priėmėjo, turinčio analogiško darbo patirties.
Vadovavimas automobilių serviso veiklai;
Automobilių remonto darbo organizavimas;
Serviso veiklos kontrolė;
Kontaktavimas su esamais klientais, jų konsultavimas;
Remonto darbų skirstymas;
Klientų aptarnavimo ir darbų atlikimo kokybės užtikrinimas, vadovaujantis keliamais gamintojo standartais;
Darbų kokybės kontrolės ir padalinio veiklos efektyvumą didinančių pokyčių inicijavimas.
Reikalavimai: Aukštesnysis arba aukštasis išsilavinimas;
Autoserviso meistro patirtis;
Gebėjimas bendrauti su klientais;
Atsakingumas, sąžiningumas, komunikabilumas;
Gebėjimas planuoti, organizuoti serviso komandos darbą ir kontroliuoti kokybę;
Kompiuterinis raštingumas;
Techninės anglų kalbos žinios;
Komunikabilumas;
Vairuotojo pažymėjimas;
Aukšta asmeninė ir profesinė motyvacija.

Įmonė siūlo:
Nuolatinį darbą;
Laiku mokamą darbo užmokestį ir visas soc. garantijas;
Galimybę realizuoti asmeninį potencialą;
Patogų darbo grafiką;
Reikalingas darbo priemones.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Žibinto servisas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 217, 863800268, info@zibintoservisas.lt
Skelbimo data: 2018.03.06

Atsiliepimai apie UAB "Žibinto servisas"  Bendrosios praktikos gydytojas

Pobūdis: Šeimos gydytojo darbas pirminio lygio gydymo įstaigoje.
Pamaininis darbo grafikas.
Darbo užmokestis priklausys nuo išdirbtų darbo valandų/dienų.
Reikalavimai: Galiojanti bedrosios praktikos gydytojo licencija.
Darbo patirtis nuo 2m.
Atsakingumas, pareigingumas,punktualumas, pagarba dirbantiems komandoje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Saulėtekio klinika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Antakalnio g. 38, 85 2334446, sauletekis38@yahoo.com
Skelbimo data: 2018.03.06

Atsiliepimai apie UAB "Saulėtekio klinika"  Anglų kalbos mokytoja

Pobūdis: Privati anglų kalbos mokykla ieško anglų kalbos mokytojų darbui Kaune ir Raseiniuose.
Reikalavimai: - puikios anglų kalbos žinios
- noras dirbti ir tobulėti
- noras ir gebėjimas iš tikrųjų perteikti žinias ir išmokyti kitą asmenį anglų kalbos subtilybių

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Kalbų akademija"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Gaižiūnų g. 4, 861044542, egle@dives.lt
Skelbimo data: 2018.03.06

Atsiliepimai apie MB "Kalbų akademija"  Architektas-projektų vadovas

Pobūdis: UAB "Strukta" kviečia į savo komandą prisijungti ARCHITEKTĄ /PROJEKTŲ VADOVĄ, kuris bus atsakingas už:
projektinių pasiūlymų rengimą;
techninių projektų rengimą.
Reikalavimai: Darbo kompiuteriu įgūdžiai
Mokėjimas gerai dirbti Autocad, Revit programomis. Didelis privalumas kvalifikacijos atestatas (architekto ar projekto vadovo).
Vairuotojo pažymėjimas - vairuotojo pažymėjimas B kategorija
Išsilavinimas - Aukštasis universitetinis
Darbo patirtis nuo 1 metų

CV siusti: info@strukta.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Strukta"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Aušros al. 68, 868334533, info@strukta.lt
Skelbimo data: 2018.03.06

Atsiliepimai apie UAB "Strukta"  Trumpalaikis darbas santechnikui

Pobūdis: Santechnikos pajungimo darbai (savaitei) Vokietijoje privačiame name, pvz.: elektr.vandens šildymo boilerio pajungimas, vamzdžių ižvedžiojimai/pajungimai, daugiau info tel.
Reikalavimai: Patirtis santechnikos darbuose, atsakimgumas, tvarkingumas, be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 4 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nebo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g.32, 867074284, olgaaniciene@hsg.lt
Skelbimo data: 2018.03.06

Atsiliepimai apie UAB "Nebo"  Inžinierius - sąmatininkas (ŠVOK, VN, E)

Pobūdis: Statybos darbų (specialiųjų ŠVOK, VN, E specialiųjų statybos darbų) sąmatų sudarymas ir analizė;
Statybos objektų išlaidų ir pajamų planavimas ir kontrolė.
Reikalavimai: Išsilavinimas statybos inžinerijos srityje;
geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (sąmatinių skaičiavimų
programos Sistela ir Astera, MS Excel, MS Word);
raštvedybos reikalavimų išmanymas;
statybos procesų išmanymas;
ne mažesnė kaip 1 metai panašaus darbo patirtis;
komunikabilumas, kruopštumas, atidumas, noras tobulėti.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "HSC Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g., 865520580, lina@hscbaltic.lt
Skelbimo data: 2018.03.06

Atsiliepimai apie UAB "HSC Baltic"  Darbų vadovas

Pobūdis: * Statybos darbų organizavimas, jų vykdymo kontrolė;
* Statybos darbų organizavimas, planavimas ir atlikimas
laiku paskirtuose objektuose;
* Medžiagų/mechanizmų užsakymas;
* Statybinės dokumentacijos pildymas;
* Bendravimas su užsakovais ir subrangovais;
* Darbų saugos ir kokybės užtikrinimas.
Reikalavimai: * Kvalifikacijos atestatas;
* Statybos darbų vadovo darbo patirtis;
* Statybos, gamybos bei technologinių procesų išmanymas;
* Sugebėjimas dirbti savarankiškai ir valdyti komandą;
* Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Privalumai:
* Darbų saugos specialisto pažymėjimas;
* Kėlimo kranų vadovo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "HSC Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g., 865520580, lina@hscbaltic.lt
Skelbimo data: 2018.03.06

Atsiliepimai apie UAB "HSC Baltic"  Pirkimų vadovo asistentas

Pobūdis: * organizuoti subrangovų konkursus;
* atsižvelgiant į projektų techninius - ekonominius reikalavimus, analizuoti ir vertinti medžiagų, gaminių, subrangovinių darbų kainas;
* ruošti statybos projekto finansines ataskaitas;
* ruošti statybos projektinę/techninę dokumentaciją;
* kitų, pirkimo vadovo, pavestų užduočių vykdymas.
Reikalavimai: * inžinieriaus darbo patirtis statybų aikštelėje;
* būti susipažinus su statybos gamybos bei technologiniais procesais, statybiniais norminiais aktais ir reglamentais, projektų rengimo ir įgyvendinimo reikalavimais.

PRIVALUMAI:
*aukštasis/statybinis/inžinerinis išsilavinimas (gali būti studentas);
*anglų kalba.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "HSC Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g., 865520580, lina@hscbaltic.lt
Skelbimo data: 2018.03.06

Atsiliepimai apie UAB "HSC Baltic"  Baldų salono vadybininkė

Pobūdis: Bendravimas su klientais, pagalba išsirenkant baldus;
Baldų užsakymas iš ekspozicijos ar pagal individualius užsakymus;
Baldų konstrukcijų ir funkcijų demonstravimas;
Darbas kompiuteriu bei kasos aparatu;
Lizingo sutarčių sudarymas.
Reikalavimai: Patirtis klientų aptarnavimo arba pardavimų srityje (nuo 2 metų);
Gebėjimas susikalbėti rusų kalba (anglų bei rusų kalbos būtų privalumas);
Domėjimasis baldais ir / ar interjero dizainu;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Kūrybiškumas, vidinė motyvacija bei savarankiškumas;
Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Deinava"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 8 626 80066, atranka@winsolutions.lt
Skelbimo data: 2018.03.06

Atsiliepimai apie UAB "Deinava"  Aukštalipys

Pobūdis: Aukštuminiai langų, fasadų valymas. Kiti įvairūs valymo darbai.
Reikalavimai: Aukštalipio pažymėjimas.
Greita orientacija.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Veiverių g. 134, 861649539, ruta@ainava.lt
Skelbimo data: 2018.03.06

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: - prekių priėmimas, rūšiavimas, surinkimas ir išdavimas;
- prekių išdėstymas sandėlyje;
- prekių išsiuntimas klientams per kurjerius;
- tvarkos sandėlyje palaikymas;
- neturinčius šio darbo patirties - apmokome.
Įmonė siūlo
- Pastovų darbą Vilniuje, geras darbo sąlygas, patrauklų atlyginimą (550 eur į rankas bandomuoju laikotarpiu).
Darbas nuo 8 iki 17 val, savaitgaliai laisvi.
Reikalavimai: Reikalavimai: - pareigingumas;
- sąžiningumas;
- atidumas;
- savarankiškumas;
- darbštumas;
- sugebėjimas logiškai mąstyti;
- be žalingų įpročių;
- gebėjimas dirbti kolektyve , mokytis ir dirbti fizinį darbą;
- B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
- darbo sandėlyje patirtis (privalumas)!
Pageidautina fizinio darbo nebijantis vyras, nes retkarčiais reikės iškrauti sunkius krovinius iš autofurgonų.

Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "PrimPrekyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos g.11, virginijus.primprekyba@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.06

Atsiliepimai apie UAB "PrimPrekyba"  Pastatų priežiūros vadybininkas

Pobūdis: Pastatų priežiūros darbų vykdymas, smulkūs elektros, santechnikos, staliaus darbai
Elektros , šilumos ūkio apskaitos vedimas
Defektų registravimas, atitinkamos dokumentacijos pildymas
Pasiūlymų /sąmatų rengimas, derinimas
Subrangovų parinkimas, darbų organizavimas ir kontrolė
Įmonės atstovavimas bendraujant su prižiūrimų pastatų savininkais, paslaugų tiekėjais.
Reikalavimai: Aukštasis, aukštesnysis inžinerinis išsilavinimas
Statybų inžinieriaus kvalifikacija
Pastatų priežiūros proceso išmanymas
Mokėti atlikti smulkius elektros, santechnikos, staliaus darbus.
Vairuotojo pažymėjimas
Darbo kompiuteriu įgūdžiai
Planavimo, komunikavimo įgūdžiai
Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje
Kruopštumas, atsakingumas, organizuotumas, iniciatyvumas.

Privalumai:
Aukštasis, aukštesnysis inžinerinis išsilavinimas
Kvalifikaciniai pažymėjimai.

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eko balt"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: kaunas@ecobaltservice.lt
Skelbimo data: 2018.03.06

Atsiliepimai apie UAB "Eko balt"  Sandėlininkas - krovikas - logistika

Pobūdis: Logistikos įmonė "JML-Group" į savo komandą ieško sandėlininko-kroviko.

• Krovinių pakrovimas/iškrovimas;
• Krovinių sandėliavimas;
• Krovinio dokumentų tvarkymas;
• Sandėlio priežiūra, tvarkos palaikymas;
• Darbas su autokrautuvu.
Reikalavimai: • PRIVALUMAS – autokrautuvo vairuotojo pažymėjimas;
• Panašaus darbo patirtis;
• Atsakingas požiūris į darbą;
• Kruopštumas, atidumas.

Gyvenimo aprašymą su pozicijos nuoroda siųskite - personalas@jml-group.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 749 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "JML-group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų, 868021211, personalas@jml-group.lt
Skelbimo data: 2018.03.06

Atsiliepimai apie UAB "JML-group"  Polietileninių vamzdžių suvirintojas

Pobūdis: Politileninių dujotiekio, vandentiekio, ir kt. inžinerinių tinklų montuotojas
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis, atsakingas požiūris į darbą.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Šilda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 204A, 868941559, laurynas@uabsilda.lt
Skelbimo data: 2018.03.06

Atsiliepimai apie UAB "Šilda"  Virėjas

Pobūdis: Prancūzų virtuvės restoranas Balzac ieško komandos pastiprinimo. Darbas pilnu etatu.
Grafikas: ilga - trumpa savaitė.
Wanted:
- karšto cecho virėjo/-os
- šalto cecho virėjo/-os
Reikalavimai: - Atsakingumas
- Darbštumas
- Pareigingumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sweet art"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savičiaus g. 7, 868232003, info@balzac.lt
Skelbimo data: 2018.03.06

Atsiliepimai apie UAB "Sweet art"  Spaudos darbų pjovėjas

Pobūdis: Popieriaus pjovimas, poligrafijos spaudinių apipjovimas.
Reikalavimai: Išsilavinimas - Vidurinis su profesine kvalif.
Profesinė kvalifikacija - Technikas mechanikas
Darbo patirtis nuo 1 metų

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pozicija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju 125, 865512910, pozicija@pozicija.lt
Skelbimo data: 2018.03.05

Atsiliepimai apie UAB "Pozicija"  Projektų vadovas (ofsetinėje spaustuvėje)

Pobūdis: Naujų klientų paieška ir tolimesnis bendradarbiavimas su esamais klientais;
Kliento poreikių išsiaiškinimas ir tinkamo sprendimo pasiūlymas;
Komercinių pasiūlymų, sutarčių ruošimas;
Reklamos projektų valdymas;
Bendradarbiavimas su tiekėjais.
Reikalavimai: Jeigu tu:

Turi sėkmingos patirties aktyvių pardavimų / marketingo srityje (ne mažesnė kaip 1 m. pardavimų darbo patirtis);
Turi aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą;
Esi orientuotas į rezultatą;
Lengvai bendrauji ir gali dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje;
Pasitiki savimi;
Esi pozityvus, atkaklus, iniciatyvus;
Moki užsienio kalbas (anglų, rusų);
Turi gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;
Turi vairuotojo pažymėjimą ir nuosavą automobilį.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pozicija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju 125, 865512910, pozicija@pozicija.lt
Skelbimo data: 2018.03.05

Atsiliepimai apie UAB "Pozicija"  Glaistytojas/dažytojas

Pobūdis: Sienų/lubų glaistymas dažymas.
Reikalavimai: Žalingų įpročių neturėjimas, noras dirbti ir užsidirbti, kokybiškai ir laiku atliekami darbai.

Galime įdarbinti brigadas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Arbūzų sėklos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 863939366, k.zachazevskis@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.05

Atsiliepimai apie MB "Arbūzų sėklos"  Vadybininkas

Pobūdis: Pobūdis: Nuo 1996 metų veikianti ir durims ir vartais prekiaujanti bei techninį aptarnavimą atliekanti įmonė UAB Dorvila ieško komandos nario, Pardavimų skyriuje.
Siūlome puikias darbo sąlygas nuostabiame kolektyve, bazinį atlygį PLIUS priedus priklausančius nuo rezultatų.
Reikalavimai: Įmonės asortimento reprezentavimas ir pardavimas
-Derybos su klientais sutarčių rengimas
-Santykių palaikymas su tiekėjais
-Naujų klientų paieška ir darbas su esamais klientais
-Pardavimų vykdymas ir siekimas aukščiausių rezultatų
-Konsultacijos telefonu
Tikimės, kad Jūs:
- Turite pardavimų, klientų aptarnavimo patirties (panašioje srityje būtų privalumas);
- Esate komunikabilus, empatiškas, gebantis lengvai bendrauti;
- Domėtės naujovėmis, išmanote jų charakteristikas;
- Mokate ir gebate bendrauti( anglų kalba ir rusų k. būtų privalumas);
- Turite gerus darbo su kompiuteriu įgūdžius;
- Esate atsakingas (-a), savarankiškas (-a), orientuotas (-a) į pačius geriausius rezultatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 890 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dorvila"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: S.Žukausko g.43, 8626 82494, info43@dorvila.lt
Skelbimo data: 2018.03.05

Atsiliepimai apie UAB "Dorvila"  Pardavėjas-konsultantas

Pobūdis: Prekyba sodo ir miško priežiūros technika,įrankiais,atsarginėmis dalimis ir priedais.
Klientų aptarnavimas ir konsultavimas.Darbas su kasa POS.
Prekių užsakymų ruošimas ir pateikimas,pajamavimas,sąskaitų-faktūrų išrašymas.Kaso žurnalo tvarkymas.Prekybinės salės priežiūra,prekių išdėstymas,švaros ir tvarkos palaikymas.
Reikalavimai: Prekybinio darbo patirtis-2 metai.
Word,Exel .
Darbas su komp.buhalterine programa"Rivilė".
Kruopštumas,sąžiningumas,bendravimo įgūdžiai,techninis išprusimas,imlumas naujovėms.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sodo technikos pasaulis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g.82/1, 852733991, info@sodotp.lt
Skelbimo data: 2018.03.05

Atsiliepimai apie UAB "Sodo technikos pasaulis"  Ventiliacijos montuotojas

Pobūdis: Ventiliacijos (vėdinimo sistemos) bei vamzdynų montavimo darbai laive.
Reikalavimai: Būtina analogiško darbo patirtis.
Anglų kalbos žinias vertintume kaip privalumą.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Termomontažas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 861108455, hr@termomontage.lt
Skelbimo data: 2018.03.05

Atsiliepimai apie UAB "Termomontažas"  Laivų korpusų surinkėjas

Pobūdis: Laivo konstrukcijų surinkimo ir montavimo darbai Olandijoje.
Reikalavimai: Būtinas galiojantis VCA pažymėjimas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Termomontažas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 861108455, hr@termomontage.lt
Skelbimo data: 2018.03.05

Atsiliepimai apie UAB "Termomontažas"  Montuotojas

Pobūdis: • Darbo pobūdis
• Technologinės baseinų įrangos instaliacijos darbai;
• Gedimų šalinimas;
• Įrangos periodinė priežiūra;
• Vadovavimas 2-3 žmonių komandai.
Reikalavimai: • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
• techninis išsilavinimas (elektronika, inžinerija, santechnika), gali būti studentas;
• komandinio darbo patirtis;
• pageidautina patirtis santechnikos/inžinerijos srityse.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: Hydropool LT, UAB
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Veiverių g. 139, 837333012, info@visibaseinai.lt
Skelbimo data: 2018.03.05

Atsiliepimai apie Hydropool LT, UAB  Sandėlininkas

Pobūdis: - Vėdinimo įrangos sandėliavimas, sandėlio priežiūra;
- Klientų konsultavimas ir aptarnavimas;
- Pakrovimo, iškrovimo darbai;
- Sąskaitų išrašymas;
- Tvarkos ir švaros skyriuje palaikymas.
Reikalavimai: - Krautuvo vairuotojo pažymėjimas arba darbo su krautuvu įgūdžiai;
- Panašaus darbo patirtis – privalumas;
- Ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas;
- Tvarkingumas, darbštumas.

Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Komfovent"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 10, 864181072, personalas@komfovent.com
Skelbimo data: 2018.03.05

Atsiliepimai apie UAB "Komfovent"  Statybininkas (vidaus darbai)

Pobūdis: Įmonė, statanti skydinius namus, siūlo darbą statybininkams.

Darbo pobūdis:
- Gipso ir kt. plokščių montavimas;
- Parketlenčių montavimas;
- Vidaus durų montavimas;
- Apvadų montavimas;
- Kiti vidaus darbai (be dažymo ir panašių darbų).
- Darbas komandiruotėse Norvegijoje.
Reikalavimai: Atlyginimas sutartinis.

Pirmenybę teiksime brigadoms.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Irmus"
Miestas: Norvegija
Kreiptis: 869838989
Skelbimo data: 2018.03.05

Atsiliepimai apie UAB "Irmus"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: - Aktyvus bendravimas su esamais klientais bei nuolatinė naujų klientų paieška
- Darbas su maisto papildų notifikavimu
- Internetinės ir fizinės parduotuvės priežiūra.
Reikalavimai: - Išmanymas sporto ir maisto papildų srityje
- Geros anglų kalbos žinios
- Mokėjimas dirbti Microsoft office programomis
- Kominukabilumas ir atsakingumas
- Stipri orientacija į rezultatus.
- Panašaus darbo praktika aktyvių pardavimų sektoriuje būtų privalumas.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Farlita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju st. 206, 860343485, edvinas.janusaitis@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.05

Atsiliepimai apie UAB "Farlita"  Mobilios valymo brigados darbuotojas

Pobūdis: Įvairių patalpų generalinis ir poremontinis valymas;
Stiklinių pertvarų, langų ir fasadų valymas;
Kiliminių dangų plovimas – valymas;
Baldų gobelenų plovimas – valymas;
Grindų paviršių vaškavimas ir impregnavimas.
Reikalavimai: Atsakingumas
Darbštumas
Sąžiningumas
Galimybė dirbti pilną darbo dieną
Darbo patirtis patalpų valymo srityje ir vairuotojopažymėjimas būtų privalumas

Mes siūlome:
visas socialines garantijas;
atlyginimą, priklausantį nuo darbo rezultatų.

Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros biuras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 41, 868521149, info@svarosbiuras.lt
Skelbimo data: 2018.03.22

Atsiliepimai apie UAB "Švaros biuras"  Darbų vadovas/vykdytojas

Pobūdis: Statybos objektų priežiūra (pagrinde betonavimo ir mūro darbai).
Reikalavimai: Patirtis statybos darbų organizavime (betonavimo ir mūro darbuose), atsakingumas, pareigingumas, žąlingų įpročių neturėjimas. Atestatas nebūtinas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dairosta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų g. 70, 864043700, dairosta@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.05

Atsiliepimai apie UAB "Dairosta"  ASA.LT reklamos pardavimo vadybininkas

Pobūdis: Statybinis portalas ASA.LT ieško reklamos pardavimo vadybininko.
Jūs skambinsite statybinių prekių pardavėjams ir gamintojams. Pristatysite portalą, parinksite geriausią reklamavimosi variantą, sudarysite sutartis.

ASA.lt yra populiariausias specializuotas statybinės srities portalas. Kiekvieną mėnesį jį aplanko apie 150 000 lankytojų. Kolektyvas susideda iš patyrusių rinkodaros, reklamos ir pardavimų specialistų. Dirbame atstovaudami portalą, pagal individualios veiklo pažymą.

Galima dirbti iš bet kokios pasaulio vietos, galima dalį dienos.

Uždarbis europietiškas, vidutiniškai darbo valanda atneša apie 15 eurų uždarbio.

Esant reikalui aprūpiname visomis reikalingomis darbo priemonėmis, bei padengiame tiesiogines išlaidas.
Reikalavimai: Didelis privalumas jei esate pats pastatęs namą, jį statote ar jau planuojate statyti.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: IKS portalų grupė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio 49, 2333102, sj@iks.lt
Skelbimo data: 2018.03.05

Atsiliepimai apie IKS portalų grupė  Viaruotojas, C ir E kategorijos

Pobūdis: Įmonei plečiant savo veiklą, ieškomas vairuotojas prie vykdomų aplinkotvarkos darbų.
Reikalavimai: Patirtis šiame darbe; noras dirbti kolektyve; atsakingumas; be žalingų įpročių.


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Altos granitas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861670777, info@altosgranitas.lt
Skelbimo data: 2018.03.05

Atsiliepimai apie UAB "Altos granitas"  Trinkelių klojėjas

Pobūdis: Pagrindų ruošimas, bortų statymas, trinkelių klojimas ir kiti aplinkos tvarkymo darbai.

Reikalavimai: Patirtis šiame darbe; noras dirbti kolektyve; atsakingumas; be žalingų įpročių.


Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Altos granitas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861670777, info@altosgranitas.lt
Skelbimo data: 2018.03.05

Atsiliepimai apie UAB "Altos granitas"  Programuotojas

Pobūdis: Naujienų portalų priežiūra ir vystymas;
Naujų funkcijų kūrimas;
Darbas tiek su front-end tiek su back-end dalimi.

Mes jums siūlome
Savarankišką, atsakingą darbą dinamiškoje kompanijoje, galimybė dirbti nuotoliniu būdu, ar nepilnu etatu.
Reikalavimai: Patirtis dirbant su PHP, MySQL, HTML5, CSS3, JS, JQuery, GIT; Darbo su Drupal TVS patirtis;
Responsive dizaino išmanymas ir patirtis;
Gebėjimas greitai įsisavinti naujoves bei dirbti tiek individualiai, tiek komandoje;
Patirtis su hibridinėmis mobiliomis aplikacijomis;
Savarankiškumas, atsakingumas, pozityvus mąstymas, drąsa, žingeidumas, rinkos naujienų įsisavinimas.


PRIVALUMAI:
*Patirtis dirbant su didelio apkrautumo svetainėmis;
*Patirtis naujienų srityje.

Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Diena media news"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 862412173, mantas@diena.lt
Skelbimo data: 2018.03.05

Atsiliepimai apie UAB "Diena media news"  Pagalbinis darbuotojas kilimų valymo ceche

Pobūdis: Purvą sugeriančių kilimėlių plovimas su plovimo mašina ir iškabinimas džiovinimui.
Reikalavimai: Atsakingumas, be žalingų įpročių.
Pirmenybę taikome asmenis su negalia. Didelis privalumas - vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rent-tex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V. Maciulevičiaus g. 51-204, Donata 860102762
Skelbimo data: 2018.03.05

Atsiliepimai apie UAB "Rent-tex"  Kelionių agentūros tarnautojas

Pobūdis: Bendravimui su klientais telefonu, elektroniniu paštu, biure.
Reikalingos informacijos įsisavinimui
Darbo su duomenų sistemomis/dokumentacijos pildymui
Reikalavimai: Labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai
Gebėjimas sparčiai atlikti pavestas užduotis;
Geras anglų arba rusų kalbos mokėjimas
Gebėjimas laisvai bendrauti
Kuopštumas, atidumas, atsakingumas
Atsparumas stresinėms situacijoms.
Savimotivacija.
Netinka tie kurie galvoja, kad darbas kelionių agentūroje tai nemokamos galimybė keliauti ir pašnekesiai su kolegom prie kavos puodelio.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: IĮ "Kelionių organizatorius Laivė"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 861577771, neringa@laive.lt
Skelbimo data: 2018.03.05

Atsiliepimai apie IĮ "Kelionių organizatorius Laivė"  Tarptautiniu kroviniu pervezimu vairuotojas

Pobūdis: Iekomas vairuotojas kroviniams pervezti Vokietija-Rusija. Savaitgaliai namie
Reikalavimai: Ne mazesne nei 3 metu patirtis. Be zalingu iprociu

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rasmada"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 8-68740150, rasmada2@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.05

Atsiliepimai apie UAB "Rasmada"  Virėja

Pobūdis: Dienos pietų restoranas veikiantis verslo centre ieško virėjo/-s.
Restorane tiekiami karštieji patiekalai, salotos, sriubos.
Virėjas/-a turės dirbti 4 žmonių komandoje.
Darbo laikas: darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
Reikalavimai: Darbo patirtis profesionalioje virtuvėje.
Reprezentatyvumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Maisto servisas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sporto g. 18, 867383889, labas@maistoservisas.lt
Skelbimo data: 2018.03.05

Atsiliepimai apie MB "Maisto servisas"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: Ieškomas tolimųjų reisų vairuotojas (Maršrutai: Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Suomija)
Visi savaitgaliai namie.
Reikalavimai: Rusų kalba,
CE kategorija,
95 kodas,
1 metų patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dirsėjas auto"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: 866278999, deividas@dirsejasauto.lt
Skelbimo data: 2018.03.05

Atsiliepimai apie UAB "Dirsėjas auto"  Darbininkas griovejas

Pobūdis: Betono pjaustymas, kiaurymių gręžimas, įvairūs demontavimo darbai
Reikalavimai: B kategorija, gera fizinė sveikata, kruopštižumas

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Monteza"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. Vileišio 18, 7 korpusas, 860666333, info@betonopjovimas.lt
Skelbimo data: 2018.03.05

Atsiliepimai apie UAB "Monteza"  Betonuotojai

Pobūdis: Betonavimo (monolitinių kolonų, sienų, perdangų) įrengimo, montavimo darbai;Turime galimybė apgyvendinti
Reikalavimai: Neturintys žalingų įpročių

Gebėjimas skaityti brėžinius

Atsakingumas, gebėjimas dirbti tiek savarankiškai tiek komandoje

Išsilavinimas - vidurinis su profesine kvalifikacija

Darbo patirtis nuo 2 metų

Kalbos - Rusų kalba, Lietuvių kalba

Mes jums siūlome

Patrauklų atlyginimą, priklausantį nuo kompetencijos ir darbo rezultatų

Priedus už rezultatus

Laiku mokamą atlyginimą

Savarankišką ir įdomų darbą perspektyvioje kompanijoje

Visas socialines garantijas

Kvalifikacijos kursus

Visas darbui reikalingas priemones

Priimame dirbti ir brigadas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miravita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g.204B-8, 861210351, info@miravita.lt
Skelbimo data: 2018.03.05

Atsiliepimai apie UAB "Miravita"  Silpnų srovių specialistas

Reikalavimai: Esame pastatų administravimo rinkos lyderis Lietuvoje. Kuriame harmoningą gyvenimo ir darbo aplinką, teikdami kompleksiškas ir novatoriškas paslaugas.

Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos!

SILPNŲ SROVIŲ SPECIALISTĄ (-Ę)
Jūsų laukia:
• darbas didelėje ir perspektyvioje kompanijoje;
• stabilus atlyginimas bei priedai, priklausantys nuo darbo rezultatų;
• dalykiško ir bendradarbiaujančio vadovo bei kolegų palaikymas;
• asmeninio augimo ir tobulėjimo galimybės.

Jūs rūpinsitės:
• apsaugos signalizacijų, vaizdo stebėjimo sistemų priežiūra ir remontu;
• telefonspynių, vartų automatikos, praėjimo kontrolės sistemų priežiūra ir remontu.


Mes tikimės, kad sėkmingas būsimas darbuotojas:
• bus įgijęs išsilavinimą elektros/elektrotechnikos, telekomunikacijų, elektronikos, automatikos srityse;
• turės pradines žinias, įgytas dirbant su apsaugos signalizacijos sistemomis;
• išmanys vaizdo stebėjimo sistemų, praėjimo kontrolės, vartų automatikos principus;
• bus motyvuotas išmokti ir sužinoti, tobulėti;
• turės galiojantį vairuotojo pažymėjimą (ateityje yra galimybė vairuoti įmonės automobilį);
• bus savarankiškas, iniciatyvus, darbštus, komunikabilus.

Konfidencialumą garantuojame visuose atrankos etapuose.
www.manobustas.lt
Daugiau informacijos: 8 640 64072, karjera@manobustas.lt

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864064072, karjera@manobustas.lt
Skelbimo data: 2018.03.05

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas"  Automobiliu plovejas

Pobūdis: Automobiliu plovimas
Salonu valymas
Siulome laiku mokama atlyginima,priklausanti nuo darbo rezultatu
Darbas mazame kolektyve
Visos soc.garantijos
Darbo apranga
Reikalavimai: Darbstumas
Kruopstumas
Noras dirbti ir uzsidirbti
Vairuotojo pazymejimas B kat.
Darbo patirtis butu privalumas

Atlyginimas: 880 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Plaunu pats"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865244296, ritaveckyte@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.05

Atsiliepimai apie UAB "Plaunu pats"  Vadovo asistentė

Pobūdis: Dokumentacijos ir buhalterijos ruošimas
Ateinančios informacijos atfiltravimas
Dienotvarkės planavimas
Bendravimas su klientas įprastais klausimais telefonu ir laiškais
Internetinių reklamos kanalų kuravimas - pvz komentarai Facebooke
Internetinės svetainės administravimas
Kasdieninių darbų organizavimas tiek vadovui, tiek kitiems įmonės reikalams
Personalo valdymas

Aplinka: draugiška, jeigu reikės laisvos dienos - be problemų, noriu ŽMOGIŠKUMO, bet tuo pat metu ir atsakingumo.

Atlyginimą įrašiau preliminarų. bet vizija paprasta, kiekviena pareigybė turi savo bazinę vertę ir pridėtinę vertę. Tad atlyginimas priklauso tiek nuo asmeninių, tiek nuo įmonės rezultatų.
Reikalavimai: Reikalavimų tikrai nėra itin daug, bet jie yra itin reikšmingi:
- atsakingumas
- kruopštumas
- komunikabilumas
- ir noras padėti
- Internetinio marketingo ir svetainės administravimo išmanymas būtų privalumas
Be abejo, yra ir kitų savybių, kurios svarbios, bet be šių kertinių niekur neišjudėsim.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MDS projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Linkmenų 15, 867904149, info@mdsterasos.lt
Skelbimo data: 2018.03.04

Atsiliepimai apie UAB "MDS projektai"  Rinkodaros specialistas

Pobūdis: Pavadinčiau šią poziciją paprastesniais žodžiais - naujojo amžiaus pardavimų vadovas. Jūsų pagrindinės užduotys - auginti brando žinomumą, administruoti internetinę svetainę ir parduotuvę, kad ji trauktų klientus, jiems būtų malonu pirkti ir jie gautų tai ko atėjo ir daugiau, organizuoti marketingo kampanijas, populiarinti naujas produktų grupes ir t.t.

Oficialesnis darbo pobūdžio aprašymas:

Didinti įmonės žinomumą ir pardavimus pasitelkus efektyvias marketingo priemones.
E-prekybą skatinančių priemonių planavimas, įgyvendinimas;
Kontroliuoti internetinės svetainės reitingus google paieškoje.
svetainės administravimas.
Generuoti idėjas ir kurti novatoriškus marketingo projektus.
Kuruoti reklamos paruošimo grandinę - dizaineriai, svetainės IT programuotojai.
Būti atsakingam už teisingą įmonės pozicionavimą.
Ieškoti nemokamų reklamos opcijų.
Konkurencinės rinkos analizė.
Reikalavimai: Iš tikro žmogui niekada nereikėjo "universiteto popieriuko". Svarbiausia yra žinios, kūrybiškumas ir aistra tam ką darai.

Jums reikia turėti:
-žinių kaip organizuojamos šiuolaikinęs reklamines kampanijos;
-turėti aistrą viskam kas vyksta internete
-suprasti iki detalių kaip valdyti internetinės reklamos įrankius - google, youtube, facebook, instagram,remarketingas
-mokėti naudotis wordpress TVS plarforma
-šiek tiek praktikos kaip tvarkytis su baziniu e-shopu
-būti žingeidžiam ir nuolat domėtis internetinės reklamos atnaujinimu
Kompiuterinis raštingumas
Kūrybiškumas, iniciatyvumas, organizuotumas, greita orientacija
Mokėjimas dirbti dizaino programomis – privalumas
-būti atsakingu žmogumi
-tobulėti

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MDS projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Linkmenų 15, 867904149, info@mdsterasos.lt
Skelbimo data: 2018.03.04

Atsiliepimai apie UAB "MDS projektai"  Virėjas

Pobūdis: Jauna maisto gamybos įmonė ieško kūrybingo, norinčio augti ir tobulėti komandos nario.
Gaminame subalansuoto maisto racionus visai dienai.
Reikalavimai: Atsakingumas, tvarkingumas, gebėjimas dirbti savarankiškai.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Steitas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Gireno g 177, 866351322
Skelbimo data: 2018.03.04

Atsiliepimai apie UAB "Steitas"  Miškavežio vairuotojas

Pobūdis: Miškavežio su manipuliatoriumi vairuotojas.
Reikalavimai: -darbo su miškavežiu patirtis;
-E vairavimo kategorija;
-95 kodas;
-tvarkingas, mandagus elgesys kelyje.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ratonė"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Tiekimo g. 4, 868781388, uab.ratone@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.04

Atsiliepimai apie UAB "Ratonė"  Automobilių plovėjas

Pobūdis: Darbas tarptautinėje automobilių nuomos kompanijoje, siūlančioje dinamišką, novatoršką, nemonotonišką darbą, nuolatinį tobulėjimą, atlyginimą priklausantį nuo darbo rezultatų, galimybė užsidirbti papildomai.
Darbo pobūdis: lengvųjų automobilių plovimas.
Darbas slenkančiu grafiku.
Reikalavimai: Būtinas B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Admita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Oslo g., 5, 868666585, viktorija@admita.lt
Skelbimo data: 2018.03.03

Atsiliepimai apie UAB "Admita"  Restorano direktorius

Pobūdis: Restoranas "Gan bei city" konkurso tvarka priims į darbą direktorių.
Restoranas "Gan bei city" – tai patiekalų, gėrimų ir aptarnavimo kokybė, patikrinta laiko.
Darbas restorane "Gan bei city" – tai stabilumas, galimybė augti ir vystytis.
Reikalavimai: - aukštasis išsilavinimas;
- sėkminga darbo patirtis restoranų versle;
- puikios rusų kalbos;
- komunikabilumas, mokėjimas organizuoti ir koordinuoti veiklą;
- mokėjimas planuoti, siekti užsibrėžto tikslo;
- gebėjimas sudominti, motyvuoti ir mokyti personalą;
- darbo su kasos aparatu žinios;
- energingumas, iniciatyvumas, aktyvi gyvenimiška pozicija;

- gebėti spręsti administracinius – techninius klausimus;
- mokėti koordinuoti ir kontroliuoti personalo darbą, vesti mokymus;
- mokėti vesti dokumentaciją.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gan bei city"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 9, 8 603 47 711, edita@lage.lv
Skelbimo data: 2018.03.02

Atsiliepimai apie UAB "Gan bei city"  Vadybininkas

Pobūdis: Ieškome darbuotojo, kuris atliktų šias funkcijas:
-leidžia naudotis įstaigos valdoma trasa bei inventoriumi klientams;
-pateikia klientams visą su paslaugomis susijusią informaciją;
-palaiko ryšius su įstaigos partneriais;
-prižiūri įstaigos valdomą trasą ir teritoriją;
-prižiūri įstaigos trasoje esančias patalpas;
- prižiūri įstaigos materialines vertybes.

Suteikiame mokymus.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, komunikabilumas, galimybė dirbti fizinį darbą.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Nacionalinis žiedas"
Miestas: Kauno r.
Kreiptis: Nemuno g. 20, 861092349, info@nemunoziedas.lt
Skelbimo data: 2018.03.02

Atsiliepimai apie VšĮ "Nacionalinis žiedas"  Statybininkas

Pobūdis: Reikalinki trys statybininkai darbui Belgijoje. Vienas iš trijų turi gerai mokėti Anglų kalbą. Išvykimas 2018.04.01.
Atliekami darbai: renovacija, nauja statyba, vidinė apdaila.
Kelionę ir apgyvendinimą apmoka darbdavys.
Reikalavimai: Darbo patirtis nemažiau kaip 2 metai.
Atsakingumas
Kruopštumas
Nuosavas automobilis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mabrocona"
Miestas: Belgija
Kreiptis: 865525602, vytautas@mabrocona.com
Skelbimo data: 2018.03.02

Atsiliepimai apie UAB "Mabrocona"  Elektrikas

Pobūdis: Elektros sistemų instaliavimo, įrengimų remonto ir profilaktikos darbai;
elektros ūkio priežiūra ir aptarnavimas objektuose;
defektų bei pažeidimų elektros įrenginiuose šalinimas;
kitų nurodytų veiklos funkcijų atlikimas.
Reikalavimai: Elektrotechninis išsilavinimas ir patirtis elektros montavimo darbuose;
elektrotechnikos kvalifikacijos kategorija;
individuali atsakomybė, savarankiškumas, kruopštumas, reiklumas sau, siekiant užduoties įgyvendinimo tikslumo;
gebėjimas dirbti komandoje;
be žalingų įpročių;
Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Atlyginimas priklauso nuo turimos kompetencijos
nuo 600 Eur (atskaičius mokesčius)

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Geteks"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jankiškių g. 39, 867903355, administracija@geteks.lt
Skelbimo data: 2018.03.02

Atsiliepimai apie UAB "Geteks"  Nekilnojamo turto agento

Pobūdis: Kokie darbai Tavęs laukia?
◦ NT tarpininkavimas pirkimo/pardavimo/nuomos procesuose.
◦ NT objektų, pirkėjų/nuomininkų paieška.
◦ NT profesionalios konsultacijos.
◦ NT valdymas.
◦ NT sutarčių rengimas.
◦ NT klientų atstovavimas derybose.
◦ Nuolatinis ryšio palaikymas su potencialiais klientais.
Reikalavimai: ◦ Aukštesnysis išsilavinimas
◦ Atsakingumas, savarankiškumas, iniciatyvumas, pareigingumas.
◦ Vidinė disciplina, savimotyvavimas, sąžiningumas.
◦ Puikūs planavimo, organizavimo, bendravimo ir derybiniai įgūdžiai.
◦ Noras mokytis ir siekti profesionalumo.
◦ Puikūs kompiuteriniai įgūdžiai.
◦ B kategorijos pažymėjimas ir nuosavas automobilis.

Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "NTunija"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: info@ntunija.lt
Skelbimo data: 2018.03.02

Atsiliepimai apie UAB "NTunija"  Vadybininkas

Pobūdis: Mažmeninė prekyba vidaus durimis
Reikalavimai: Patirtis prekyboje, komunikabilumas. Darbas pagal slenkantį darbo grafiką.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Interjero durys"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Viršuliškių g. 40, prekybos centras MADA, 860233165, info@porte-vista.lt
Skelbimo data: 2018.03.02

Atsiliepimai apie UAB "Interjero durys"  Stogdengys

Pobūdis: Įmonė ieško patyrusių stogdengių norinčių dirbti Belgijoje ir Lietuvoje. Įmonė dirba su plokščiais stogais. Kandidatas turi turėti patirties dirbant bitumine danga ar EPDM sistema. Darbai bus atliekami naujai statomuose privačiuose namuose bei komercinės paskirties objektuose.
Reikalavimai: - patirtis
-anglų kalbos pagrindai

Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fidelia"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities g. 10A, 860772828, uab.fidelia@gmail.com
Skelbimo data: 2018.03.02

Atsiliepimai apie UAB "Fidelia"  Alpinistas valymo brigadoje

Pobūdis: Langų, fasadų, vitrinų valymas aukštyje nuo virvių, iš lopšio, iš keltuvo.
Reikalavimai: Pareigingumas, aukščio nebijojimas, vairuotojo pažymėjimas būtų didelis privalumas.

Atlyginimas: 1600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švarus pasaulis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V. Maciulevičiaus g. 51-204, Modestas 867474081
Skelbimo data: 2018.03.02

Atsiliepimai apie UAB "Švarus pasaulis"  Parduotuvės vadovė

Reikalavimai: Dėvėtų drabužių mažmeninės prekybos tinklas plečiasi ir KVIEČIA prisijungti prie mūsų.
Siūlome darbą PARDUOTUVĖS VADOVEI(-UI), kuri bus atsakinga už sklandžią parduotuvės veiklą, suburs ir motyvuos savo darbuotojų komandą bendram rezultatui. Jei nebijote naujos veiklos, atsakomybės ir iššūkių, mėgstate ir mokate bendrauti su žmonėmis, ieškote nemonotoniško darbo, mes Jūsų laukiame.

Darbo pobūdis:
Prekių priėmimas, gražinimas, kokybiškas vertinimas, pateikimas į prekybinę salę;
Kolektyvo sklandaus darbo organizavimas;
Atsiskaitomybė už parduotuvės finansinius rodiklius;
Klientų aptarnavimo standartų užtikrinimas;
Parduotuvės veiklos analizavimas ir atsiskaitymas;
Reikalavimai
Aukštasis, aukštesnysis ar profesinis išsilavinimas;
2 - 3 metai vadovaujamo darbo patirtis (mažmeninės prekybos srityje būtų privalumas);
Geri komunikaciniai, organizaciniai, kompiuteriniai gebėjimai.
Mes jums siūlome:
Geras ir lanksčias darbo sąlygas;
Galimybę tobulėti profesinėje srityje;
Atsakingą ir iššūkių kupiną darbą dinamiškoje įmonėje;
Visas socialines garantijas,

Siųskite savo gyvenimo aprašymą (CV) įrašydami "Parduotuvės vadovė(-as) (Marijampolė)” į el.paštą: ilona@vintex.lt

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vintex"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: ilona@vintex.lt
Skelbimo data: 2018.03.02

Atsiliepimai apie UAB "Vintex"  Apsauginių signalizacijų montuotojas (silpnos srovės)

Pobūdis: * Apsauginės/gaisrinės signalizacijos tinklų montavimo darbai;
* Kompiuterinių tinklų montavimas;
* Lauko bei vidaus apsaugos, gaisro signalizacijos, vaizdo stebėjimo bei įeigos kontrolės sistemų montavimas, paleidimas ir derinimas;
* Silpnų srovių ir telekomunikacinių sistemų montavimas ir derinimas;
* Pastatų automatikos sistemų montavimas ir derinimas
Reikalavimai: * Aukštesnysis arba profesinis išsilavinimas;
* Patirtis programuojant apsaugos, priešgaisrines sistemas;
* Panašaus darbo patirtis;
* Planų ir schemų skaitymas ir supratimas;
* Sugebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
* Vairuotojo pažymėjimas (B kat.);
* Žalingų įpročių neturėjimas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elektrošuolis"
Miestas: Kaunas
Kreip