Darbo rinka - nemokamų skelbimų svetainė

 

  Virėjas

Pobūdis: Maisto patiekalų ruošimas šaltame arba karštame ceche.
Reikalavimai:  Panašaus darbo patirtis bent 2 metai
 Lygiavimasis į aukščiausius standartus
 Maisto ruošimo kokybės užtikrinimas
 Atidumas detalėms, tvarkingumas
 Domėjimasis naujausiomis kulinarijos tendencijomis
 Virtuvės higienos taisyklių išmanymas ir laikymasis

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mare Balticum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Subačiaus g. 2, karolis.pauliukaitis@imperialvilnius.lt
Skelbimo data: 2017.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Mare Balticum"  Apskaitininkė

Pobūdis: Pradinių pirkimo paradavimo suvedimas.
Sąskaitų faktūrų rašymas, CMR segimas.
Pagalba įmonės kolektyvui su dokumentacija.
Reikalavimai: • Aukštasis / aukštesnysis išsilavinimas;
• Užsienio kalba (anglų arba vokiečių);
• Tikslų siekimas, atkaklumas;
• Atsakingumas, kruopštumas, savarankiškumas, noras tobulėti;
• Greita orientacija;
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office);

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jordė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jankiskiu 43a, 865240710, kristina@jorde.lt
Skelbimo data: 2017.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Jordė"  Geodezininkas / matininkas


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Georamas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/geodezininkas-e-matininkas-e-klaipeda-georamas-uab-319079
Skelbimo data: 2017.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Georamas"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Lengvųjų automobilių važiuoklės, stabdžių remontas, sankabų keitimas, ir kiti darbai autoservise fabijoniškėse, Ateities g. 21A. Atlyginimas priklauso nuo atliktų darbų kiekio. El. paštas info@toptis.lt. Skambinkite 867837155.
Apie darbo vietą:

Pas mus dirba puikių automobilių remontininkų komanda, kurie domisi automobiliais ir nori dirbti tokį darbą, yra dušas, patalpos šildomos centriniu šildymu, kiekvienas turi atskirą įrankių vežimėlį, atlyginimas mokamas visada laiku. Tau daugiausia laiko teks remontuoti lengvųjų automobilių važiuoklę.
Reikalavimai: 1. Vairuotojo pažymėjimas.
2. Bent 2 metų darbo patirtis autoservise.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Toptis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities g. 21A, 867837155, info@toptis.lt
Skelbimo data: 2017.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Toptis"  Senior accountant


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic virtual assistants"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/senior-accountant-vilnius-baltic-virtual-assistants-uab-319056
Skelbimo data: 2017.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Baltic virtual assistants"  Senior b2b account manager


Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic virtual assistants"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/senior-b2b-account-manager-vilnius-baltic-virtual-assistants-uab-319057
Skelbimo data: 2017.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Baltic virtual assistants"  Baldų surinkėjas - montuotojas


Atlyginimas: 919 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltservis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/baldu-surinkejas-montuotojas-a-skubiai-vilnius-baltservis-uab-318897
Skelbimo data: 2017.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Baltservis"  Autobuso vairuotojas

Pobūdis: Keleivių vežimas autobusais tolimojo ir vietinio susisiekimo maršrutais
Reikalavimai: D kategorija (95 kodas keleiviams vežti, skaitmeninio tachografo kortelė)

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 990 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų g. 22, 852335768, personalas@toks.lt
Skelbimo data: 2017.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"  Lietuvos bioetikos komiteto vyr. specialistas

Pobūdis:


PATVIRTINTA
Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus
2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-35
PAKEISTA
Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus
2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. V-31
PAKEISTA
Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus
2017 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-33


LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Lietuvos bioetikos komiteto (toliau - komiteto) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2.Pareigybės lygis - A.
3.Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4.Komiteto vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti biobankų veiklos valstybinę priežiūrą, rengti ir vertinti teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius biomedicininių tyrimų ir kitus bioetikos klausimus.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisė ir dokumentų valdymas, ir specialiojoje veiklos srityje - biobankų veiklos valstybinė priežiūra.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, teisės aktus, reglamentuojančius biobankų veiklos, biomedicininių tyrimų ir kitus bioetikos klausimus;
6.2. būti susipažinusiam su bioetikos raida ir problemomis, jų etiniais ir teisiniais aspektais;
6.3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, slaugos ar visuomenės sveikatos studijų krypties magistro kvalifikacinį laipsnį;
6.4. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį bioetikos arba teisės srityje;
6.5. mokėti anglų kalbą (pažengusio B2 vartotojo lygiu);
6.6. mokėti rengti ir vertinti sveikatos priežiūros etinius aspektus reglamentuojančių teisės aktų projektus;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;
6.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
6.9. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6.10. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka valstybinę biobankų veiklos priežiūrą;
7.2. rengia, dalyvauja rengiant ir vertina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų, kitų dokumentų biobankų veiklos, biomedicininių tyrimų ir kitais bioetikos klausimais projektus;
7.2.1 analizuoja Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų ir užsienio šalių teisės aktus ir kitus dokumentus biobankų veiklos, biomedicininių tyrimų ir kitais bioetikos klausimais ir teikia pasiūlymus;
7.3. pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis sveikatos priežiūros etinius aspektus reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais, rengia atsakymų į gyventojų skundus, prašymus, paklausimus projektus;
7.4. rengia informacinę medžiagą bioetikos klausimais;
7.5. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis;
7.6. (Neteko galios nuo 2017 m. spalio 11 d.);
7.7. sveikatos apsaugos ministro pavedimu pavaduoja komiteto direktorių, komiteto direktoriaus pavedimu - kitus komiteto valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
7.8. (Neteko galios nuo 2017 m. spalio 11 d.);
7.9. (Neteko galios nuo 2017 m. spalio 11 d.);
7.10. (Neteko galios nuo 2017 m. spalio 11 d.);
7.11. vykdo su komiteto funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant komiteto strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus komiteto direktoriui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos bioetikos komitetas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2124565, lbek@bioetika.sam.lt
Skelbimo data: 2017.10.20

Atsiliepimai apie Lietuvos bioetikos komitetas  Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Patarėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės teritorijų planavimo ir
statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr.1P- 638


KLAIPĖDOS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (toliau - Departamentas) Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau - Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė skirta vykdyti bei padėti vykdyti teritorijų planavimo (savivaldybės ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų) ir statybos valstybinę priežiūrą Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių teritorijose.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - teritorijų planavimo (savivaldybės ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų) ir statybos valstybinės priežiūros Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių teritorijose.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, statinių projektų vykdymo priežiūros, statinių projektų ekspertizės, statinių ekspertizės, vadovavimo statybos darbams, statinių statybos techninės priežiūros, statybos valstybinės priežiūros, statinių naudojimo priežiūros arba teritorijų planavimo ar teritorijų planavimo valstybinės priežiūros srityse;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinę ir administracinę teisę, dokumentų rengimo taisykles, gerai išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, nuostatas;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
7.1. konsultuoja Skyriaus darbuotojus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros klausimais;
7.2. tikrina, ar prisijungimo sąlygos ir specialieji architektūros reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai, specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (toliau - Specialieji reikalavimai) išduoti nustatytais terminais ir tvarka;
7.3. tikrina statybą leidžiančių dokumentų teisėtumą;
7.4. tikrina, ar statybos dalyvių veikla atitinka statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
7.5. tikrina statybos teisėtumą;
7.6. atlieka pirmines patikras statybos aikštelėje dėl statybinių atliekų tvarkymo atitikties teisės aktų reikalavimams; nustačiusi pažeidimų, surinktą informaciją perduoda aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijoms;
7.7. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo numatytais atvejais viešojo administravimo subjektams ir kitiems asmenims rengia ir teikia privalomuosius nurodymus;
7.8. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo numatytais atvejais sustabdo statinio statybą, tikrina, ar statyba nevykdoma toliau, surašo patikrinimo aktus, įvykdžius pateiktus privalomuosius nurodymus, rengia leidimus tęsti sustabdytą statybą;
7.9. vykdo savavališkos statybos prevenciją ir padarinių šalinimo procedūras;
7.10. kontroliuoja privalomųjų nurodymų įvykdymą; jei privalomasis nurodymas neįvykdytas (įvykdytas netinkamai), teikia informaciją Teisės ir bendrųjų reikalų skyriui, reikalingą kreiptis į teismą dėl neteisėtai priimto administracinio sprendimo panaikinimo ar dėl įpareigojimo vykdyti privalomąjį nurodymą arba Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo atvejais inicijuoja kreipimąsi į antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo vykdymo;
7.11. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja statinio avarijos tyrimo komisijų darbe ir esant poreikiui kontroliuoja, kaip šalinami statinio avarijos padariniai;
7.12. nustatęs neteisėtai priimtų su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų atvejus, dėl neteisėtai priimtų su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų panaikinimo rengia kreipimosi į šiuos sprendimus priėmusius subjektus projektą arba Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia išvadą Teisės ir bendrųjų reikalų skyriui dėl kreipimosi į teismą;
7.13. Statybos įstatymo ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso (nuo 2017 m. sausio 1 d. - Administracinių nusižengimų kodekso) nustatytais atvejais ir tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų (nuo 2017 m. sausio 1 d. - administracinių nusižengimų) protokolus, teikia administracinių teisės nusižengimų bylas nagrinėti pagal kompetenciją Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo ir statybos departamento direktoriui arba teismui;
7.14. pagal kompetenciją teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus;
7.15. Inspekcijos vadovybės pavedimu nagrinėja teisėsaugos institucijų pavedimus, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių rekomendacijas, Lietuvos Respublikos Seimo narių paklausimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pavedimus, kitų institucijų paklausimus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros klausimais, atsakydamas į juos rengia pažymas, specialisto išvadas ir kitus dokumentus;
7.16. pagal kompetenciją suteikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją teisės aktų taikymo klausimais (numatytomis konsultavimo valandomis, organizuojant patikrinimus konsultavimo tikslais);
7.17. organizuoja reidus (planinius pagal metinius veiklos planus, neplaninius pagal atskirus Inspekcijos vadovybės pavedimus) ir juose dalyvauja, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose reiduose;
7.18. kartu su kitomis valstybinėmis priežiūros institucijomis dalyvauja bendruose patikrinimuose;
7.19. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus atlikti statinio konservavimo darbus;
7.20. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus tęsti sustabdytą statybą;
7.21. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras, kai statybą leidžiančio dokumento neišduoda savivaldybės administracijos direktorius;
7.22. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda pažymas apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių;
7.23. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda pažymas apie ypatingo ar neypatingo statinio nugriovimą;
7.24. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja statybos užbaigimo komisijos darbe ir išduoda statybos užbaigimo aktus;
7.25. nustatyta tvarka tvirtina ir (ar) registruoja deklaracijas apie statybos užbaigimą;
7.26. pagal kompetenciją atlieka teritorijų planavimo proceso parengiamojo etapo patikrinimus tais atvejais, kai su skundu ar pranešimu dėl šiuo etapu atliekamų procedūrų ir priimtų sprendimų atitikties teritorijų planavimą reglamentuojantiems teisės aktams kreipiasi (inicijuoja patikrinimą) viešojo administravimo subjektai, fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ir jų padaliniai, kitos juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos ir jų padaliniai; pasirinktinai dėl šiuo etapu atliekamų procedūrų ir priimtų sprendimų atitikties teritorijų planavimą reglamentuojantiems teisės aktams - pagal Skyriaus metinį veiklos planą;
7.27. teritorijų planavimo proceso rengimo etapu teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja gautus skundus (pranešimus) dėl teritorijų planavimo proceso parengiamojo etapo metu priimtų administracinių sprendimų, atliktų procedūrų atitikties teritorijų planavimą reglamentuojantiems teisės aktų reikalavimams;
7.28. pagal kompetenciją atlieka teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo viešinimo ir derinimo stadijų patikrinimus, kai į institucijas su skundu ar pranešimu dėl šiuo etapu atliekamų procedūrų ir priimtų sprendimų atitikties teritorijų planavimą reglamentuojantiems teisės aktams kreipiasi viešojo administravimo subjektai, fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ir jų padaliniai, kitos juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos ir jų padaliniai; pasirinktinai dėl šiuo etapu atliekamų procedūrų ir priimtų sprendimų atitikties teritorijų planavimą reglamentuojantiems teisės aktams - pagal Skyriaus metinį veiklos planą;
7.29. pagal kompetenciją nagrinėja skundus ar pranešimus dėl nevykdant teritorijų planavimo proceso priimtų administracinių sprendimų, kuriais nustatomi nauji, keičiami ar panaikinami esami teritorijos tvarkymo, naudojimo ar apsaugos reikalavimai, keičiami ar panaikinami teritorijų planavimo dokumentai (jų dalys) teisėtumo;
7.30. nustatęs pažeidimų, kuriuos turėtų nagrinėti atitinkamai pagal kompetenciją viešojo administravimo subjektai arba teisėsaugos institucijos, informuoja šiuos subjektus ar institucijas
7.31. gavęs prašymą patikrinti teritorijų planavimo dokumentą, atlieka jo patikrinimą aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro nustatyta tvarka, surašo patikrinimo aktą;
7.32. pagal kompetenciją rengia Inspekcijos viršininko įsakymų projektus, Departamento direktoriaus potvarkių projektus;
7.33. pagal kompetenciją Inspekcijos viršininko ir teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją, statistinius duomenis (ataskaitas) ir atsako už pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą;
7.34. pagal kompetenciją ir suteikto įgaliojimo ribose atstovauja Inspekcijai teismuose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;
7.35. dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe;
7.36. tvirtina Inspekcijos saugomų ir parengtų dokumentų tikrumą, išduoda archyvinių dokumentų kopijas;
7.37. pagal kompetenciją tvarko dokumentų bylas, už kurių formavimą yra atsakingas pagal dokumentacijos planą;
7.38. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros kokybės gerinimo bei teisės aktų tobulinimo;
7.39. pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas, kurias teisę atlikti suteikia Statybos įstatymas, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas, Teritorijų planavimo įstatymas ir juos įgyvendinantys teisės aktai;
7.40. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
7.41. vykdo kitus su Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus, Inspekcijos viršininko pavaduotojų ar Inspekcijos viršininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Vienuolio g. 8, 2722748, info@vtpsi.lt
Skelbimo data: 2017.10.20

Atsiliepimai apie Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija  Gamtotvarkos projektų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. T1-46

GAMTOTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Nr. 6-3-1

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Gamtotvarkos projektų skyriaus vyriausias specialistas (toliau - projektų vadovas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Projektų vadovo pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir patikimą Gamtotvarkos projektų skyriui pavestų funkcijų, susijusių su projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos (toliau - ES) 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programų, administravimu*, vykdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - ES paramos programų įgyvendinimas ir priežiūra.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
7. Turėti 1 metų darbo patirtį rengiant ar įgyvendinant valstybės biudžeto, ES ar kitomis tarptautinių finansinių instrumentų lėšomis finansuojamus projektus.
8. Mokėti naudotis šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių, pateikčių ruošimo ir pristatymo, elektroninio pašto. Mokėti naudotis Interneto paslaugomis, kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų bei E S institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais.
9. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, ES finansinės paramos programų administravimą ir viešųjų pirkimų procedūras.
10. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
11. Mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
12. Sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo bei teisės aktų rengimo taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

13. Siekiant vykdyti jam direktoriaus įsakymu priskirtų projektų įgyvendinimą pagal Agentūros funkcijas, administruoja jam direktoriaus įsakymu priskirtus projektus ir juos kontroliuoja pagal ES ir Lietuvos teisės aktų nustatytus reikalavimus.
14. Siekiant užtikrinti skyriaus nuostatuose patvirtintas veiklas ir sklandų skyriui priskirtų projektų įgyvendinimą ir administravimą, vadovaujantis procedūromis nustatytomis Agentūros direktoriaus patvirtintame Procedūrų vadove (toliau - Procedūrų vadovas), vykdo pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą Agentūros direktoriaus įsakymu nustatytose administravimo srityse.
15. Siekiant užtikrinti sklandų skyriaus darbą, ruošia informaciją dėl skyriui priskirtų projektų ataskaitų.
16. Pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis priemonei taikytinais Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais ir kad visą jų įgyvendinimo laikotarpį jie atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles:
16.1. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant priemonių įgyvendinimo planus, projektų atrankos kriterijus, projektų finansavimo sąlygų aprašą ir jų pakeitimus;
16.2. pagal kompetenciją teikia pareiškėjams ir projektų vykdytojams informaciją apie projektų rengimo, paraiškų finansuoti projektus rengimo ir teikimo, projektų įgyvendinimo reikalavimus;
16.3. vykdo kvietimų teikti projektų paraiškas paskelbimą, valstybės projektų, regionų projektų ir projektų, gautų projektų konkurso būdu, vertinimą ir tvirtina projektų atitiktį priemonei taikytiniems Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintiems projektų atrankos kriterijams, projektams taikomiems bendriesiems reikalavimams ir nustatytoms projektų finansavimo sąlygoms, Europos investicijų banko nustatytoms išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygoms, jeigu projektams finansuoti naudojama Europos investicijų banko paskola;
16.4. vykdo projektų, gautų projektų konkurso ir tęstinės projektų atrankos būdu, atranką;
16.5. nustato didžiausią leistiną skirti projektui ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dydį ir kartu su atliktų vertinimų išvadomis teikia atitinkamai ministerijai pasiūlymus dėl projekto finansavimo;
16.6. vykdo finansavimo ir administravimo sutarčių su projektų vykdytojais sudarymą bei sutarčių pakeitimų derinimą su ministerijomis.
17. Įsitikina, kad pagal sutartis finansuojami darbai yra atlikti, prekės įsigytos bei paslaugos suteiktos, projekto sutartyje nustatyti stebėsenos rodikliai pasiekti ir kad projektų vykdytojų deklaruotos su projekto įgyvendinimu susiujusios išlaidos faktiškai patirtos ir nepažeidžia ES ir LR teisės aktų nuostatų:
17.1. tikrina projektų vykdytojų mokėjimo prašymuose nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti, vertina jų atitikimą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktams bei sutarčių sąlygoms;
17.2. dalyvauja iš ES ir bendrojo finansavimo lėšų finansuojamų projektų patikrose jų įgyvendinimo laikotarpiu, imamasi būtinų veiksmų aptiktiems pažeidimams pašalinti, koordinuoja informacijos pateikimą kompetentingoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka bei teikia pagalbą Europos Komisijos įgaliotiems pareigūnams, atliekantiems projektų patikrinimą vietose;
17.3. vykdo pareiškėjų ir projektų vykdytojų viešųjų pirkimų pagal projektą patikrinimą remiantis viešųjų pirkimų priežiūros procedūromis nustatytomis Procedūrų vadove;
17.4. registruoja įtariamus dėl pažeidimų, susijusių su ES ir bendrojo finansavimo lėšų netinkamu panaudojimu, taip pat užtikrina informacijos apie nurodytus pažeidimus konfidencialumą;
17.5. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją, kontrolę ir kryžminio finansavimo priežiūrą;
17.6. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta veiksmų programoje, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis;
17.7. pagal kompetenciją kontroliuoja, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnio ir reglamento (EB) Nr. 1083/2006 93 straipsnių nuostatas ir būtų pasiekti veiksmų programos priežiūros plane nustatyti rodikliai;
17.8. rengia planuojamų išmokėti projektų vykdytojams ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų prognozes, atsižvelgdamas į planuojamų išmokėti projektų vykdytojams ES fondų lėšų prognozes, prižiūri ES fondų lėšų panaudojimo spartą pagal administruojamus projektus.
18. Užtikrina informacijos bei dokumentų apie atliekamus veiksmus registravimą ES struktūrinės paramos kompiuterinėse informacinėse valdymo ir priežiūros sistemose, informacijos bei dokumentų reikalingų finansų valdymui, stebėsenai, tikrinimui, auditui apie projektų įgyvendinimą saugojimą, rinkimą ir sisteminimą.
19. Renka finansams valdyti, stebėsenai, tikrinimui, auditui, ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimui atlikti ir Europos investicijų banko paskolai administruoti būtinus duomenis apie projektų įgyvendinimą, užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti.
20. Pagal kompetenciją dalyvauja atliekant veiksmų programos stebėseną, koordinuoja informacijos, kurios reikia metinei ir galutinei veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitoms rengti ir ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimui atlikti, surinkimą.
21. Pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų svetainę, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei.
22. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, keičiant ir įgyvendinant komunikacijos strategiją, metinius ir ketvirtinius komunikacijos planus, koordinuoja, kad projektų vykdytojai laikytųsi informavimo apie ES struktūrinius fondus reikalavimų.
23. Pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą bei teikia institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei.
24. Rengia vadovaujančiajai institucijai ir mokėjimo institucijai reikalingą informaciją apie projektus, kuriems bendrai finansuoti numatomos skirti ir (arba) yra skirtos Europos investicijų banko paskolos lėšos, pateikimą.
25. Rengia informaciją reikalingą finansų valdymui, stebėsenai, tikrinimui, auditui, ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimui ir Europos investicijų banko paskolos administravimui būtinų duomenų apie projektų įgyvendinimą, surinkimą.
26. Siekiant užtikrinti skyriui priskirtų projektų įgyvendinimą pagal Agentūros funkcijas, apie nustatytus bet kokius netikslumus ar pažeidimus, ar įtarus klastos, apgaulės ar kitų neatitikimų atvejus įgyvendinant projektą, nedelsiant informuoja skyriaus vedėją.
27. Užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų Taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimą; įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo ir įgyvendinančiosios institucijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas; taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su vadovaujančios institucijos atsakomybe atliekamų Taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimu.
28. Siekiant užtikrinti tinkamą skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, be aukščiau išdėstytų funkcijų, vykdo šias funkcijas:
28.1. bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais, pagal kompetenciją teikia jiems informaciją;
28.2. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;
28.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
28.4. pagal kompetenciją dalyvauja kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, darbo grupių ir komisijų veikloje;
28.5. pagal kompetenciją formuoja ir tvarko bylas, ruošia bei nustatyta tvarka perduoda jas archyviniam saugojimui.
29. Siekiant užtikrinti skyriaus nuostatuose patvirtintas veiklas vykdo užduotis nustatytas Procedūrų vadove.
30. Siekiant tinkamai atlikti paskirtas funkcijas, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atsako už pareigybės funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku, laikantis galiojančių teisės aktų bei Procedūrų vadovo.
31. Siekiant palaikyti ir puoselėti profesinės etikos ir elgesio principus Agentūroje bei efektyviai juos taikyti darbinėje veikloje, laikosi Procedūrų vadove nustatytų Darbuotojų elgesio kodekso reikalavimų.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

32. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Aplinkos projektų valdymo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Labdarių g. 3, (85)2364369, vykante.makaraviciene@apva.lt
Skelbimo data: 2017.10.20

Atsiliepimai apie Aplinkos projektų valdymo agentūra  Strateginio valdymo departamento vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTANacionalinės mokėjimo agentūrosprie Žemės ūkio ministerijosdirektoriaus 2017 m. vasario 1 d.įsakymu Nr. PS1-99STRATEGINIO VALDYMO DEPARTAMENTOINFORMACINIŲ SISTEMŲ VYSTYMO SKYRIAUSVYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMASi. pareigybės charakteristika1. Strateginio valdymo departamento (toliau - Departamentas) Informacinių sistemų vystymo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 13.II. PASKIRTIS4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) ir Europos Sąjungos (toliau - ES) paramos priemonių žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei administravimo ir kontrolės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) informacinių sistemų atitikimą LR ir ES teisės aktams bei Agentūros struktūrinių padalinių poreikiams.III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - vysto valstybės ir ES paramos priemonių administravimo ir kontrolės Agentūros informacinių sistemų funkcionalumą bei dalyvauja kuriant naujas paramos priemonių administravimo ir kontrolės Agentūros informacines sistemas.IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;6.2. turėti patirties informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo, funkcinių reikalavimų derinimo ir testavimo srityje;6.3. gerai išmanyti ES teisės aktus, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Departamento veiklą, LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES paramos lėšų administravimą;6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;6.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. nuolat vysto ir tobulina šių valstybės ir ES paramos priemonių administravimo ir kontrolės Agentūros informacinių sistemų su funkciniais reikalavimais susijusį funkcionalumą: Pareiškėjų registravimo informacinės sistemos (PRIS), Nacionalinės paramos administravimo informacinės sistemos (NPAIS), Tiesioginių išmokų administravimo informacinės sistemos (STIS), Plotinių priemonių 2014- 2020 m. administravimo informacinės sistemos (PPAIS), Geografinės informacinės sistemos (GIS2), Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonių administravimo informacinės sistemos (KPPAIS), Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonių administravimo informacinės sistemos (KPPAIS2), Pieno kvotų administravimo informacinės sistemos (KVAIS (Pienas)), Pluoštinių linų kvotų administravimo informacinės sistemos (KVAIS (Linai)), Atskirų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų administravimo informacinės sistemos (ATIS), Importo bei eksporto licencijų, importo kvotų ir eksporto subsidijų administravimo informacinės sistemos (IEAIS);7.2. pagal Skyriaus kompetenciją vysto ir tobulina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinės sistemos (ŽŪMIS) modulių, susijusių su Agentūros teikiamomis paslaugomis, funkcionalumą;7.3. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja kuriant naujas valstybės ir ES paramos priemonių administravimo ir kontrolės Agentūros informacines sistemas;7.4. pagal Skyriaus kompetenciją tvarko su paramos administravimu susijusius administravimo ir kontrolės Agentūros informacinių sistemų klasifikatorius;7.5. pagal Skyriaus kompetenciją tobulina valstybės ir ES paramos priemonių administravimo ir kontrolės Agentūros informacinių sistemų integracijas su išorinėmis informacinėmis sistemomis ir registrais;7.6. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja vystant ir tobulinant kitų Agentūros informacinių sistemų funkcionalumą;7.7. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;7.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;7.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;7.10. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;7.11. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko profesinius ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais;7.12. tvarko Skyriaus dokumentaciją;7.13. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros darbo tobulinimo;7.14. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.10.20

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Vilniaus paramos administravimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. vasario 1 d.

įsakymu Nr. PS1- 99

KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO

VILNIAUS PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau - Departamentas) Vilniaus paramos administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta Lietuvos valstybės (toliau - LR) ir Europos Sąjungos (toliau - ES) paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei priemonėms įgyvendinti Vilniaus apskrityje ir atsiskaityti už šių priemonių vykdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - paramų administravimą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;

6.3. gerai išmanyti LR Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES lėšų tvarkymą;

6.4. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office" programiniu paketu;

6.6. gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal savo kompetenciją teikia informaciją apie Agentūros administruojamų paramos priemonių reikalavimus suinteresuotiems asmenims;

7.2. surenka, registruoja bei suveda į informacines sistemas paraiškų paramai gauti (toliau - paraiškos) bei kitų dokumentų duomenis, inicijuoja trūkstamų duomenų ir dokumentų surinkimą, kaupia ir sistemina metodinę informaciją, reikalingą pateiktų paraiškų vertinimui, tvarko skyriaus dokumentaciją;

7.3. atlieka paramos priemonių paraiškų ir pagal kompetenciją priskirtų priemonių mokėjimo prašymų, įskaitant mokėjimo prašymų pagal nacionalinės paramos priemones ir kasmetinių prašymų, surinkimą, registravimą, dokumentų patikrą bei kvalifikuotą vertinimą pagal teisės aktuose, reglamentuojančiuose paramos teikimo tvarką, nustatytus vertinimo kriterijus;

7.4. kontroliuoja ir prižiūri patvirtinto projekto įgyvendinimo terminus ir paramos sutartyje numatytas sąlygas, siekiant užtikrinti, jog pagal programas finansuojami sandoriai būtų realiai ir teisingai vykdomi iki projekto įgyvendinimo pabaigos;

7.5. vertina, ar pareiškėjai pirkimus, išskyrus pirkimus, kurie Agentūros direktoriaus įsakymu priskirti vertinti kitiems struktūriniams padaliniams, vykdė vadovaudamiesi, teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, nuostatomis, ir nustato, ar pirkimo dokumentuose numatytos investicijos sutampa su paraiškoje ir (ar) paramos sutartyje nurodytomis investicijomis;

7.6. užtikrina kvalifikuotą patvirtintų projektų įgyvendinimo priežiūrą;

7.7. pagal savo kompetenciją vykdo asmenų aptarnavimo "vieno langelio" principu įgyvendinimą vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis ir kitais LR teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą Agentūroje;

7.8. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais ir teikia jiems informaciją;

7.10. dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.11. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

7.13. palaiko bendradarbiavimą su viešaisiais juridiniais asmenimis (vietos veiklos grupėmis, Lietuvos kaimo tinklu ir kt.) bei juos konsultuoja paramos teikimo klausimais;

7.14. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės, Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.10.20

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Pardavimo vadybininkas

Pobūdis: Produkto realizavimas,komandiruotės po Baltijos šalis ir Lietuvą.
Reikalavimai: Pardavimo įgūdžiai.
Anglų,rusų kalbos privalumas.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Abros LT"
Kreiptis: 861631999, info@abros.lt
Skelbimo data: 2017.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Abros LT"  Sandėlio vadovo pavaduotojas


Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nukas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/sandelio-vadovo-pavaduotojas-vilnius-nukas-uab-319050
Skelbimo data: 2017.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Nukas"  Baldininkas

Pobūdis: Darbo pobūdis:
Korpusinių baldų paruošimas surinkimui iš pagamintų laminuotų plokščių (skilių nubraižymas bei gręžimas, baldų furnitūros montavimas bei reguliavimas).
Baldų surinkimas prekybos salone bei pas klientą. Smulkus baldų remontas.
Baldų rūšiavimas sandėlyje kartu su sandėlininku.
Baldų krovimas perkant naujus baldus bei vežant paruoštus baldus pas pirkėją.

Darbo grafikas: Darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 19.00 val. Pagal atskirą susitarimą šeštadieniais nuo 10.00 val. iki 17.00 val.

Darbo vieta: Kalvarijų g. 125, prekybos salonas "Baldų rojus", Vilnius.
Reikalavimai: Reikalavimai: Patirtis korpusinių baldų gamyboje, surinkime, remonte.
Gera fizinė būklė.
Sąžiningumas bei atsakomybė, be žalingų įpročių.
Pageidautina pateikti savo darbo patirties bei buvusių darboviečių aprašymą.
Darbo grafikas: Darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 19.00 val. Pagal atskirą susitarimą šeštadieniais nuo 10.00 val. iki 17.00 val.

Atlyginimas: 700-900 Eur į rankas, priklausomai nuo atidirbtų valandų kiekio, kvalifikacijos bei darbo krūvio.
Darbo grafikas: Darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 19.00 val. Pagal atskirą susitarimą šeštadieniais nuo 10.00 val. iki 17.00 val.

Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vamako"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 125, PC BALDŲ ROJUS, 861886840, valerijus@vamako.lt
Skelbimo data: 2017.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Vamako"  Reklamos pardavimo partneris

Pobūdis: IKS portalų grupė ieško reklamos pardavimo specialistų. Savarankiškusmas, galimybės skirti darbui norimą laiko dalį ir tuo pat metu maksimalus kompanijos palaikymas.
Esame marketingo, reklamos, pardavimų profesionalai dirbantys jau daugiau kaip 20 metų reklamos rinkoje. Išvystėme portalų grupę kuri siūlo šiuo metu paklausius turinio marketingo, iškėlimo į google, kontekstinius sprendimus. Turime sprendimus visoms klientų grupėms todėl galite:
* Išmokti pardavimo meno pradėjus darbą su vidutiniuoju verslu
* Panaudoti savo sukauptą patirtį ir kontaktus dirbant su didžiaisias klientais.

Portalai turi aukštą pasitikėjimą specializuotose rinkose. Asa.lt kotiruojamas kaip įtakingiausias statybinis leidinys. Anonsas.lt surenka didelę auditoriją keliaujančių, ieškančių įdomių laisvalaikio sprendimų, aprangos ir pan.

Pardavimo specialistai dirba kaip partneriai, vykdydami veiklą savo įmonėse ar išsiėmę veiklos pažymą. Nurodytas atlygis apie 1500 eur kuris vidutiniškai pervedamas partneriui.
Gabius naujokus galime priimti ir į įmonę, būtų mokamas bazinis + komisiniai
Reikalavimai: Jūs turite parduoti. Kiek tam skirsite laiko ir pastangų priklauso tik nuo Jūsų. Uždirbsite kiek esate verti.
Mes suteikiame paklausų ir perspektyvų produktą, geras komisinių sąlygas, intensyvius mokymus. Pastoviai palaikysime mokymais ir bendrais renginiais.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: IKS portalų grupė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio 49, 2333102, sj@iks.lt
Skelbimo data: 2017.10.20

Atsiliepimai apie IKS portalų grupė  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: - Krovinių priėmimas / išdavimas.
Reikalavimai: - Patirtis.
- Atsakingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Logiset"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 47, 861704885, info@logiset.lt
Skelbimo data: 2017.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Logiset"  Sandėlininkas

Pobūdis: - Krovos darbai rankomis ir autokrautuvu;
- Prekių priėmimas ir išdavimas, kiekių ir kokybės patikrinimas;
- Prekių rūšiavimas ir pakavimas;
- Sandėlio tvarkos palaikymas ir priežiūra.

Darbo laikas:
I - 08:00 - 19:00
II - 08:00 - 16:00
IV - 14:00 - 19:00
V - 08:00 - 19:00
VII - 08:00 - 19:00
III ir VI - laisvos
Reikalavimai: - Greita orientacija, kruopštumas, atidumas, sąžingumas, pareigingumas.
- Autokrautuvo vairuotojo pažymėjimas būtų privalumas

Darbo užmokestis: 800 eur į rankas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "KD Jupiter"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Elektrėnų g. 6, 861608271, ingrida@kdjupiter.lt
Skelbimo data: 2017.10.20

Atsiliepimai apie UAB "KD Jupiter"  Technikas / serviso meistras/ montuotojas

Pobūdis: Pramonės įrangos remontas, aptarnavimas montavimas Vilniaus regione
Reikalavimai: Žmogus išmanantis techniką bendrai ir galintis dirbti savarankiškai. B kategorija ir sugebėjimas protauti. Atlyginimas stabilus ir oficialus nuo 1000 ant popieriaus. pagal sugebėjimus.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pramotech"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g., 862097975, mindaugas@pramotech.lt
Skelbimo data: 2017.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Pramotech"  Skirstytojas

Pobūdis: Ką Jūs darysite?
• skirstysite siuntas, formuosite paletes;
• dirbsite su siuntų valdymo sistema.

Ką mes siūlome?
• draugišką, jauną kolektyvą;
• intensyvius mokymus darbo vietoje;
• laiku mokamą atlyginimą;
• priedus už papildomą darbo krūvį ir kokybinių rodiklių vykdymą;
• darbo laiką nuo 13:00 val. iki 22:00 val.
Reikalavimai: Ko mes tikimės?
• darbštumo ir kruopštumo atliekant darbus;
• gebėjimo dirbti fizinį darbą;
• bendro kompiuterinio raštingumo.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic post"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Erdvės g. 68, Ramučiai, 8 657 16355, karjera@balticpost.lt
Skelbimo data: 2017.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Baltic post"  Naktinis skirstytojas

Pobūdis: • skirstysite siuntas, formuosite paletes;
• dirbsite su siuntų valdymo sistema.

Ką mes siūlome?
• draugišką, jauną kolektyvą;
• intensyvius mokymus darbo vietoje;
• laiku mokamą atlyginimą;
• priedus už papildomą darbo krūvį ir kokybinių rodiklių vykdymą;
• darbo laiką nuo 20:00 val. iki 5:00 val.
Reikalavimai: Ko mes tikimės?
• darbštumo ir kruopštumo atliekant darbus;
• gebėjimo dirbti fizinį darbą;
• bendro kompiuterinio raštingumo.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic post"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Erdvės g. 68, Ramučiai, 8 657 16355, karjera@balticpost.lt
Skelbimo data: 2017.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Baltic post"  Naktinis skirstytojas

Pobūdis: • skirstysite siuntas, formuosite paletes;
• dirbsite su siuntų valdymo sistema.


Ką mes siūlome?
• draugišką, jauną kolektyvą;
• intensyvius mokymus darbo vietoje;
• laiku mokamą atlyginimą;
• priedus už papildomą darbo krūvį ir kokybinių rodiklių vykdymą;
• darbo laiką nuo 22:00 val. iki 6:30 val.

Reikalavimai: Ko mes tikimės?
• darbštumo ir kruopštumo atliekant darbus;
• gebėjimo dirbti fizinį darbą;
• bendro kompiuterinio raštingumo.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic post"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 638 60494, karjera@balticpost.lt
Skelbimo data: 2017.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Baltic post"  Vakarinis skirstytojas

Pobūdis: • skirstysite siuntas, formuosite paletes;
• dirbsite su siuntų valdymo sistema.


Ką mes siūlome?
• draugišką, jauną kolektyvą;
• intensyvius mokymus darbo vietoje;
• laiku mokamą atlyginimą;
• priedus už papildomą darbo krūvį ir kokybinių rodiklių vykdymą;
• darbo laiką nuo 15:30 val. iki 24:00 val.
Reikalavimai: Ko mes tikimės?
• darbštumo ir kruopštumo atliekant darbus;
• gebėjimo dirbti fizinį darbą;
• bendro kompiuterinio raštingumo.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic post"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 638 60494, karjera@balticpost.lt
Skelbimo data: 2017.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Baltic post"  Rytinis skirstytojas

Pobūdis: • skirstysite siuntas, formuosite paletes;
• dirbsite su siuntų valdymo sistema.

Ką mes siūlome?
• draugišką, jauną kolektyvą;
• intensyvius mokymus darbo vietoje;
• laiku mokamą atlyginimą;
• priedus už papildomą darbo krūvį ir kokybinių rodiklių vykdymą;
• darbo laiką nuo 4:30 val. iki 13:00 val.
Reikalavimai: Ko mes tikimės?
• darbštumo ir kruopštumo atliekant darbus;
• gebėjimo dirbti fizinį darbą;
• bendro kompiuterinio raštingumo.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic post"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 638 60494, karjera@balticpost.lt
Skelbimo data: 2017.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Baltic post"  Kepėjas

Pobūdis: Greito maisto ruošimas, kepimas malkinėje krosnyje, grilyje.
Reikalavimai: - Aukščiausių kokybinių ir higienos standartų užtikrinimas visuose su maisto gaminimu susijusiuose procesuose.
- Kruopšti produktų priežiūra.
- Nuoseklus likučių valdymas, efektyvus jų išnaudojimas.
- Tvarkos ir švaros užtikrinimas virtuvėje.
- Sklandus komandinis darbas.
- Pozityvios bei produktyvios darbo aplinkos palaikymas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Demanda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860868605, info@tandoori.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Demanda"  Tiekimo vadybininkas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB 4RES
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/tiekimo-vadybininkas-vilnius-4res-uab-318976
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie UAB 4RES  Pirkimo vadybininkas

Pobūdis: * tiekėjų paieška;
* ryšių su esamais tiekėjais palaikymas;
* pirkimo sutarčių sudarymas;
* užsakymų priežiūra ir koordinavimas;
* derybos su tiekėjais, rangovais;
* prekių pristatymas.
Reikalavimai: * aukštesnysis išsilavinimas;
* gebėjimas laisvai susikalbėti rusų kalba;
* geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
* komunikabilumas, savarankiškumas, derybiniai įgūdžiai.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Indema"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mėnulio g. 11, 865501019, info@indema.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Indema"  Vadovo asistentas


Atlyginimas: 766 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Logistikos strategija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/vadovo-asistentas-e-vilnius-logistikos-strategija-uab-318953
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Logistikos strategija"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: LT-FR-LT reiso trūkme 5-7d.,vairuotojo darbas su porininku,
Darbas su tentinėmis puspriekabėmis
Reikalavimai: CE kotegorija ir 95 kodas,Noras dirbti ir užsidirbti, savarankiškumas, atsakingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transkirda"
Miestas: Pabradė
Kreiptis: Žvėrinės 2, 869006494, transkirda@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Transkirda"  Uber vairuotojas

Pobūdis: Keleivių pervežimas Vilniaus mieste.
Reikalavimai: Reikalingas aktyvus, sąžiningas, nebijantis darbo, motyvuotas dirbti ir užsidirbti vairuotojas. Jeigu turite 2 metų stažą ir Jums daugiau nei 21-eri metai, norite dirbti slenkančiu grafiku kreipkitės nurodytu telefonu, arba atsiųskite mums savo gyvenimo aprašymą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Garnesta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kubiliaus g 6-11, 869546869, garnestauab@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Garnesta"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Nedideliam autoservisui Lazdynuose reikalingas autošaltkalvis: Važiuoklės
remontas, suvirinimo darbai,ratų montavimas ir balansavimas.
Reikalavimai: Būtina
patirtis, be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: S.Babykino įmonė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 647 05 742
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie S.Babykino įmonė  Ekspedicijos vadybininkas lenkų kalba

Pobūdis: Bendradarbiavimas su įmonėmis, teikiančiomis transportavimo paslaugas;
Naujų verslo partnerių paieška;
Derybų vedimas;
Vežėjų poreikių analizė ir geriausio varianto parinkimas;
Ryšių palaikymas su esamais partneriais.
Reikalavimai: Geros lenkų ir/ ar anglų kalbos žinios žodžiu ir raštu;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office programomis);
Aukštesnysis/aukštasis išsilavinimas;
Savarankiškumas, kruopštumas, atidumas ir atsakingumas;
Geri komunikacijos ir organizaciniai gebėjimai, greita orientacija.
Noras tobulėti.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 770 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Magneta logistics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pirklių g. 5, 860593060, personalas@magneta.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Magneta logistics"  Lankstymo staklių operatorius

Pobūdis: Darbas su Amada lankstymo staklemis.
Reikalavimai: Darbo patirtis metalo apdirbimo įmonėje.
Darbštumas, pareigingumas, sąžiningumas.

Darbo patirtis: 4 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nirobalt"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Skaidiskes, Statybininku g.4, 868249487, info@nirobalt.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Nirobalt"  Darbo drabužių linijos operatorė

Pobūdis: Drabužių rūšiavimas, pakavimas, lankstymas;
Drabužių plovimas bei džiovinimas naudojant pramonines skalbimo/džiovinimo mašinas;
Darbo vietos priežiūra.
Reikalavimai: Kruopštumas, pareigingumas, atsakingumas,darbštumas, dėmesys detalėm;
Mokėjimas naudotis pramonine siuvimo mašina ( privalumas );

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Berendsen textile services"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jankiškių 52, 864077185, martynas@berendsen.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Berendsen textile services"  Rūšiuotojas/pakuotojas

Pobūdis: Išplautų kilimų surinkimas pagal maršrutus;
sandėlio priežiūra.
Reikalavimai: Atsakingumas, pareigingumas, komandinis darbas, kruopštumas, dėmesingumas;
Patirtis neprivaloma, apmokymai darbo vietoje.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Berendsen textile services"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jankiškių 52, 864077185, martynas@berendsen.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Berendsen textile services"  Projektų koordinatorius

Pobūdis: Rengti paraiškas projektų finansavimui gauti, administruoti įgyvendinamus projektus (rengti mokėjimo prašymus, atsakaitas, derinti projektų veiklų pakeitimus, vykdyti projektų eigos stebėseną ir užtikrinti sklandų projektų įgyvendinimo procesą), vykdyti kitas su projektų koordinavimu susijusias funkcijas.
Reikalavimai: 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį)
2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu
3. turėti ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtį ES paramos administravimo srityje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 882 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Antakalnio g., 862076944, saulius.dragunas@vstt.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba  Darbuotojų į gelžbetonio gamyklą

Pobūdis: Skubiai ieškome darbuotojų į gelžbetonio gamyklą Mikelyje (Suomija), sandwicho sienų plokščių gamybai.
Reikalavimai: - 3-5 metų sienos gamybos patirtis
- ES pilietybė (leidimas dirbti Suomijoje)

Darbo patirtis Suomijoje ir užsienio kalbų mokėjimas (аnglų, suomių) yra sveikintinas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2200 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lavonia Oy
Miestas: (suomija
Kreiptis: Espoo, Nyyttykatu 6C, +358-400 390 559
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie Lavonia Oy  Serviso vadovas (kėbuliniai darbai)

Pobūdis: Darbų skirstymas ir kontrolė
Sklandaus darbo užtikrinimas
Reikalavimai: Darbo patirtis;
Atsakingumas;

Darbo patirtis: 4 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Korpo" autocentras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Beržų g. 17, Riešės k., info@korpo.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Korpo" autocentras  CNC inžinierius (kietmedžio frezavimas)


Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: Dizaino kodas, MB
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/cnc-inzinierius-kietmedzio-frezavimas-kaunas-dizaino-kodas-mb-318912
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie Dizaino kodas, MB  Projektų vadovas

Pobūdis: Geodezinių darbų koordinavimas,
Formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas, sklypų ir pastatų kadastriniai matavimai, topografijos, išpildomųjų rengimas.
Reikalavimai: Tinkamas išsilavinimas,
noras dirbti ir užsidirbti,
nuoseklus tikslų siekimas.
Patirtis ir kvalifikacijos privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Geoplėtra"
Miestas: Vilniaus m.
Kreiptis: Konstitucijos pr. 23, A korp. 307 kab., 868490074, petrasjagminas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Geoplėtra"  Vyr. virėjas

Pobūdis: Darželiui - mokyklai reikalingas vyr. virėjas/-a. Esame įsikūrę nuostabiame gamtos kampelyje, Grigaičių kaime, Vilniaus rajone.

Darbo pobūdis:

Gaminsite skanų ir sveiką maistą vaikams! Labai svarbu, kad ruoštumėte maistą su meile ir mėgtumėte vaikus, su kuriais teks bendrauti kiekvieną kartą jiems atėjus pavalgyt.

Jūs būsite atsakingas/-a už:

Sklandaus virtuvės darbo užtikrinimą (4 žmonės);
Valgiaraščius ir technologines korteles;
Ruošiamo maisto kokybę;
Produktų užsakymų organizavimą ir kontrolę;
Higienos normų laikymąsi.

Mes Jums siūlome:
Laiku mokamą oficialų atlyginimą, visas priklausančias socialines garantijas;
Patogų darbo grafiką nuo pirmadienio iki penktadienio: nereikės dirbti vėlyvais vakarais ir savaitgaliais;
Vaikų ir kolegų šypsenas kiekvieną dieną!

Gyvenimo aprašymo lauksime el. paštu info@saulesgojus.lt, telefonas pasiteiravimui 864083136.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Darbo virtuvėje patirtis;
Gebėjimas dirbti komandoje;
Higienos virtuvėje supratimas ir palaikymas;
Maisto gamybos technologijos ir reikalavimų išmanymas.
Kadangi esame už miesto, nuosavas automobilis - privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Saulės gojus"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: J.Montvio 29, 864083136, info@saulesgojus.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie VšĮ "Saulės gojus"  Technikas-meistras

Pobūdis: Įmonė ieško plataus profilio specialisto gebančio tiksliai nustatyti gedimus (įskaitant elektros instaliacijos) ir kokybiškai remontuoti grindų valymo įrangą (patalpų plovimo mašinos), atlikti einamuosius aptarnavimus.
Reikalavimai: Reikalinga ne mažesnė nei 1 m. darbo patirtis mechanizmų, įrangos ir įrankių remonto srityje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Clean elite"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities g., 10, 8 5 2483200, info@dekoralas.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Clean elite"  Darbininkas

Pobūdis: Geležinkelio vagonų valymas po smulkintos medienos (skiedros) krovinio.
Vagonai bus iškrauti, reikės išvalyti likučius.
Krovinys nėra pavojingas ar purvinas.
Galima tartis dėl darbo grafiko.
Reikalavimai: Tvirtas kūno sudėjimas (mažo ūgio ir svorio vyrams bus sunkiau dirbti).
Noras dirbti ir uždirbti.
Atsakingumas ir blaivus mąstymas privalomas.
Labai vertiname gerą darbą (premijos).

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fedas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kibirkšties g. 2, 865510421, uabfedas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Fedas"  Tiltinių kranų priežiūros specialistas

Pobūdis: Atlikti gamyboje naudojamų tiltinių kranų priežiūrą, kontrolę, remontą.
Atlikti kitas, reikalingas gamybos įrengimų priežiūros ir remonto funkcijas ir darbus.
Darbo grafikas:
Darbo dienomis nuo 7-16 val. 5 darbo dienos per savaitę.
Darbo vieta:
AB "Plasta” Savanorių pr. 180, Vilnius, įėjimas iš Sausupio g.
Reikalavimai: Žinoti tiltinių kranų ir kėlimo įrangos, mechanizmų, prietaisų bei atskirų agregatų paskirtį ir veikimo principus. Taip pat jų gedimo požymius bei priežastis, gedimų įtaką cecho gamybos organizavimui.
Turėti patirties remontuojant ir prižiūrint tiek elektrines, tiek mechanines kėlimo mechanizmų įrangos dalis.
Norėti mokytis ir tobulėti.
Būti pareigingu ir atsakingu.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sausupio g., 8 610 10843, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Medicinos atstovo

Pobūdis: Medicinos atstovui KAUNE(dermatologine kosmetika, burnos higiena, maisto papildai)
lankyti gydytojus, vaistininkus. Daryti prezentacijas
Reikalavimai: Farmacinis, medicinis ar panasus issilavinimas
savo automobilis ir teises
komunikabilumas
darbo kompiuteriu pagrindai
anglu k.
rusu.k

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Herba humana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr., 9, 861112600, martynas@arbatos.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Herba humana"  Betonuotojas

Pobūdis: - Betonavimo (monolitinių kolonų, sienų, perdangų) darbai;
- Kitų statybų vadovo pavestų užduočių atlikimas.
Uždarbis priklauso nuo padaryto darbo.
Yra galimybė apgyvendinti.
Reikalavimai: - Patirtis;
- Gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai;
- Atsakingumas;
- Kruopštumas, energingumas, darbštumas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Segmita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 204B, 861113918, info@segmita.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Segmita"  Mobilios valymo brigados darbuotojas

Pobūdis: Ieškome naujo(-jos) komandos nario(-ės) mobilioje valymo brigadoje.
Darbo pobūdis:
• Įvairių patalpų generalinis ir poremontinis valymas;
• Stiklinių pertvarų, langų ir fasadų valymas;
• Kiliminių dangų plovimas – valymas;
• Baldų gobelenų plovimas – valymas;
• Grindų paviršių vaškavimas ir impregnavimas.
Mes jums siūlome:
• Darbą jauname ir draugiškame kolektyve;
• Patrauklų, su perspektyva didėti ir visada laiku mokamą darbo užmokestį;
• Visas socialines garantijas;
• Visas reikalingas darbo priemones bei darbo aprangą.
• Į objektus vykstama įmonės transportu.


Reikalavimai: Reikalavimai kandidatui:
• Atsakingumas, darbštumas, sąžiningumas;
• Darbo patirtis patalpų valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Klientų aptarnavimo vadybininkas

Pobūdis: Ieškome klientų aptarnavimo vadybininko
Reikalavimai: KOMPANIJOS PASIŪLYMAS:


- konkurencingas atlyginimas, premijos;
- karjeros galimybės;
- šauni ir jaunatviška komanda;
- sveikatos draudimas;
- neribotas pokalbių planas, internetas, telefonas.

PAGRINDINĖS ATSAKOMYBĖS:
- produktų ir paslaugų pardavimas;
- klientų aptarnavimas;
- pardavimo dokumentų ir duomenų administravimas.

POZICIJOS REIKALAVIMAI:

- baigti ne mažiau nei du aukštojo išsilavinimo kursai;
- puikūs bendravimo įgūdžiai;
- orientacija į rezultatą;
- geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- darbo patirtis pardavimų srityje (privalumas);
- produktų (telefonai, mobilus internetas) išmanymas (privalumas);
- anglų ir rusų kalbos žinios (privalumas).

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bitė Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 5 210 7027, career@amlaboratory.com
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Bitė Lietuva"  Kurjeris

Pobūdis: - Užsakymų pasikrovimas į automobilį ir jų pristatymas numatytu maršrutu
- Ryšio palaikymas (daugiausia telefonu) su Klientų aptarnavimo centru ir kitais padaliniais siekiant informuoti apie pristatymo vykdymą
- Automobilio švaros palaikymas, kelionės lapų pildymas
- Dienos ataskaitų pateikimas tiesioginiam vadovui
Reikalavimai: - Turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir bent 5 metų aktyvaus vairavimo patirtį
- Kelyje elgiatės atsakingai, saugiai, kultūringai
- Tausojate patikėtą techniką
- Esate atsakingas, mokate dirbti komandoje
- Pritariate BARBORA tikslui - Klientui suteikti kuo kokybiškesnę paslaugą
- Galite dirbti pamaininiu darbo grafiku
- Turite panašaus darbo patirties (laikysime tai privalumu)

Mes siūlome:
Konkurencingą darbo užmokestį ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų
Darbo priemones, darbo aprangą
Prisidėti prie sėkmingos organizacijos augimo

Darbo vietos adresas: Veiverių g. 150B, Kaunas

Norėdami kandidatuoti pagal šį darbo skelbimą, prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą el. paštu karjera@barbora.lt, temos laukelyje nurodydami "Kurjeris Kaune"

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Barbora"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Veiverių g. 150B, 865921180, karjera@barbora.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Barbora"  Apsaugos darbuotojai greitojo reagavimo ekipaže

Pobūdis: Darbas greitojo reagavimo ekipaže.
Operatyvus reagavimas į apsaugos signalų suveikimus objekte, viešosios tvarkos užtikrinimas.
Reikalavimai: -vairuotojo pažymėjimas;
-apsaugos darbuotojo pažymėjimas;
-geras fizinis ir psichologinis pasiruošimas;
-atsakingumas, pareigingumas, sąžiningumas;
-rimtas požiūris į darbą;
-nepriekaištinga reputacija;
-panašaus darbo patirtis.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eurocash1"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 19, 852744686, personalas@eurocash1.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Eurocash1"  Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Alytaus skyriaus direktoriaus
2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V1-104

PAŠALPŲ IR NEDARBINGUMO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kontroliuoti išmokų iš Garantinio fondo bei ilgalaikio darbo išmokų (toliau - išmokos) skyrimo ir apskaičiavimo teisėtumą, pagrįstumą ir teisingumą, tikrinti permokų nustatymo pagrįstumą ir apskaičiavimo teisingumą, vykdyti išieškojimo kontrolę, rengti dokumentus dėl išmokų mokėjimo.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - išmokų skyrimo kontrolės.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinį draudimą, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę, darbuotojų saugą ir sveikatą, sveikatos draudimą, civilinę ir civilinio proceso teisę, įmonių bankrotą ir likvidavimą reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius Garantinį fondą bei ilgalaikio darbo išmokas, žalos atlyginimą dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, ligos ir motinystės socialinį draudimą, išmokų skyrimą ir mokėjimą, nedarbingumo pažymėjimų, profesinės reabilitacijos pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą ir tęsimą, taip pat Europos Tarybos reglamentus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.
6.3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
6.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Pagal gaunamus paklausimus rengia atsakymų projektus darbdavių administratoriams, gyventojams ir apdraustiesiems išmokų apskaičiavimo, skyrimo ir mokėjimo klausimais.
7.2. Tikrina parengtų išmokų apskaičiavimo, skyrimo, neskyrimo, mokėjimo dokumentų, sprendimų projektų bei raštų pagrįstumą ir teisingumą o Skyriaus vedėjui pavedus, rengia šiuos dokumentus.
7.3. Kontroliuoja neišmokėtų (grįžusių) išmokų pakartotinio išmokėjimo teisingumą, Skyriaus vedėjui pavedus.
7.4. Inicijuoja išmokų mokėjimo žiniaraščių formavimą, tikrina išmokų mokėjimo žiniaraščių teisingumą.
7.5. Pasirašo sutartis dėl lėšų iš Garantinio fondo pervedimo darbdavių administratoriams, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus direktoriui pavedus.
7.6. Analizuoja išmokų apskaičiavimo, skyrimo ir mokėjimo klaidas ir informuoja Skyriaus vedėją apie specialistų atliekamo darbo kokybę bei teikia operatyvius ir motyvuotus siūlymus darbo organizavimui gerinti, išmokų skyrimo ir mokėjimo procedūroms bei programinei įrangai tobulinti.
7.7. Tikrina ir kontroliuoja trūkstamų dokumentų ir duomenų pareikalavimą laiku, išmokų skyrimo bei dokumentų, reikalingų išmokų skyrimui, parengimo, sprendimų dėl išmokų skyrimo ir mokėjimo priėmimo savalaikiškumą .
7.8. Tikrina permokų nustatymo pagrįstumą ir apskaičiavimo teisingumą, rengia sprendimų dėl permokų nustatymo ir išieškojimo, projektus.
7.9. Rengia dokumentų projektus dėl nepagrįstai išmokėtų išmokų išieškojimo, kontroliuoja permokų išieškojimą, teikia dokumentus dėl permokų išieškojimo teismine tvarka, Skyriaus vedėjui pavedus.
7.10. Analizuoja ir apibendrina išmokų statistinius rodiklius, rengia išvadas.
7.11. Analizuoja ir apibendrina gaunamus paklausimus.
7.12. Nagrinėja paklausimus, pareiškimus ir skundus išmokų skyrimo ir mokėjimo klausimais, ruošia ir tikrina atsakymų projektus.
7.13. Teikia pasiūlymus dėl poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Skyriaus nustatytų funkcijų vykdymu, pokyčius ar būtinybės naują teisės aktą įtraukti į Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos (toliau - ADIS) stebimų teisės aktų sąrašą bei dėl ADIS veiklos taisyklių papildymo, keitimo ir jų taikymo pagal pareigybės kompetenciją.
7.14. Konsultuoja Skyriaus specialistus ir kitus Alytaus skyriaus padalinius, teikia jiems metodinę ir praktinę pagalbą išmokų skyrimo, mokėjimo.
7.15. Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
7.16. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
7.17. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Alytus
Kreiptis: (8315)56556, neringa.juneviciene@sodra.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Mokslo politikos ir analizės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

MOKSLO POLITIKOS IR ANALIZĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokslo politikos ir analizės skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti skyriaus ekspertinę bei patariamąją veiklą mokslo politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje bei įgyvendinti Tarybos, Tarybos valdybos ir Tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto priimtiems sprendimams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas specialioje mokslo politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje bei įgyvendina Tarybos, Tarybos valdybos ir Tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto (toliau - Komitetas) priimtus sprendimus.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą vienpakopį fizinių, biomedicinos, technologijos ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. gebėti rengti Komiteto išvadas, siūlymus, sprendimus ir kitus dokumentus, susijusius su mokslo politika, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros strategija ir prioritetais, programiniu bei konkursiniu finansavimu, projektus;
6.3. turėti darbo patirties mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros vykdymo, organizavimo ar aukštojo mokslo studijų organizavimo srityje;
6.4. gebėti konsultuoti mokslo ir studijų institucijas ir mokslininkus Tarybos veiklos klausimais;
6.5. išmanyti Lietuvos mokslo tarybos nuostatus, Mokslo fondo reglamentą, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų sistemą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su Tarybos veikla, vykdant mokslinių tyrimų ir plėtros konkursinį finansavimą; būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis, raštvedybos taisyklėmis;
6.6. domėtis Europos mokslinių tyrimų erdvės ir pasaulinėmis mokslo sistemos raidos tendencijomis;
6.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.8. mokėti anglų kalbą (ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygiu);
6.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.10. gebėti dirbti komandoje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja ir protokoluoja Komiteto posėdžius ir rengia jiems medžiagą, tvarko kitą Komiteto ir jo sudarytų darbo grupių dokumentaciją;
7.2. rengia Komiteto išvadų, siūlymų, sprendimų ir kitų dokumentų, susijusių su mokslo politika, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros strategija ir prioritetais, programiniu bei konkursiniu finansavimu, projektus;
7.3. organizuoja fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių valstybinių mokslinių tyrimų institutų ilgalaikių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų projektų ir patvirtintų programų ataskaitų vertinimą;
7.4. kaupia ir analizuoja duomenis, susijusius su Lietuvos fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių ištekliais, šių sričių tyrėjais ir mokslininkais, moksline veikla ir jos rezultatais;
7.5. pildo fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių ekspertų duomenų bazę;
7.6. seka Lietuvos ir tarptautines fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslų politikos tendencijas, teikia apie jas informaciją, Komiteto pirmininko pavedimu palaiko tarptautinius komiteto ryšius;
7.7. palaiko ryšius su Komiteto nariais ir ekspertais, Tarybos vadovybe, Mokslo fondu ir teikia jiems informaciją, susijusią su komiteto veikla;
7.8. konsultuoja mokslo ir studijų institucijas ir mokslininkus Tarybos veiklos klausimais;
7.9. pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją Tarybos tinklalapiui, ataskaitoms, prisideda prie komiteto veiklos viešinimo;
7.10. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Komiteto pirmininko pavedimus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos mokslo taryba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 3, 852460691, inga.meckovskiene@lmt.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie Lietuvos mokslo taryba  Kaimo vystymo programų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

Aktuali redakcija nuo 2017 m. birželio 5 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. vasario 1 d.

įsakymu Nr. PS1-99

KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO

KAIMO VYSTYMO PROGRAMŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau - Departamentas) Kaimo vystymo programų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti kvalifikuotą Europos Sąjungos (toliau - ES) paramos priemonių, nurodytų Skyriaus nuostatuose, administravimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas paraiškų vertinime bei administravime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. (2017 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. PS1-532 redakcija nuo 2017 m. birželio 5 d.)

turėti darbo patirties dokumentų valdyme;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, taip pat kitus taikytinus LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES paramos lėšų tvarkymą;

6.4. mokėti dirbti "MS Office" programiniu paketu;

6.5. gerai išmanyti paraiškų rengimo, projektų įgyvendinimo ir valdymo principus;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja paraiškų paramai gauti (toliau - paraiškos) surinkimą, peržiūrą ir registravimą;

7.2. inicijuoja trūkstamų duomenų ir dokumentų surinkimą;

7.3. atlieka kvalifikuotą paraiškų vertinimą pagal teisės aktuose, reglamentuojančiuose paramos teikimo tvarką, nustatytus vertinimo kriterijus;

7.4. esant poreikiui, inicijuoja paraiškose pateiktų duomenų ir prie paraiškos pateiktų dokumentų bei informacijos patikrą vietoje;

7.5. esant poreikiui, atlieka kvalifikuotą Departamento Projektų vertinimo skyriuje administruojamų paraiškų vertinimą pagal teisės aktuose, reglamentuojančiuose paramos teikimo tvarką, nustatytus vertinimo kriterijus;

7.6. vykdo paramos priemonių administravimo valdymo kontrolę;

7.7. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengia atsakymus į juos;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.10. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;

7.11. tvarko Skyriaus dokumentaciją;

7.12. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526703, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Klaipėdos patikrų vietoje skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. vasario 1 d.

įsakymu Nr. PS1-99

KONTROLĖS DEPARTAMENTO

KLAIPĖDOS PATIKRŲ VIETOJE SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento (toliau - Departamentas) Klaipėdos patikrų vietoje skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti, kad patikros, t.y. patikros vietoje ir nuotolinės patikros, bei užsakomosios patikros būtų atliktos tinkamai ir laiku.

III. veiklos sritIs

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - atlieka patikras, t.y. patikras vietoje ir nuotolines patikras, bei užsakomąsias patikras.

IV. SPECIALIŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymus, Vyriausybės nutarimus, ES reglamentus, nustatančius valstybės ir ES paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei lėšų tvarkymą, taip pat kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos lėšų tvarkymą;

6.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

6.5. gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.6. gerai mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu;

6.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija) ir ne mažesnę kaip 2 metų vairavimo patirtį.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. atlieka paraiškose bei kituose dokumentuose, susijusiuose su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) administruojamų priemonių įgyvendinimu, pateiktų duomenų patikras, t.y. patikras vietoje ir nuotolines patikras, įskaitant užsakomąsias patikras, rengia patikrų vietoje ataskaitas, patikrų duomenis perkelia į informacines sistemas;

7.2. analizuoja patikrų rezultatus, Skyriaus vedėjui teikia išvadas ir pasiūlymus patikrų, t.y. patikrų vietoje ir nuotolinių patikrų, bei užsakomųjų patikrų, tobulinimo klausimais;

7.3. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl informacinių sistemų bei kontrolės procedūrų aprašų tobulinimo;

7.4. laiku informuoja Skyriaus vedėją apie nustatytus ir jam žinomus pažeidimus ar apgaulės atvejus, panaudojant valstybės ir ES paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai lėšas;

7.5. pagal Skyriaus kompetenciją teikia pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams, siekiant užtikrinti valstybės bei ES paramos lėšų naudojimo kontrolę;

7.6. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją apie valstybės bei ES paramos priemones ūkininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, teikia visą su atliekamais darbais susijusią dokumentaciją ir informaciją tikrinimą atliekantiems valstybės ar ES įgaliotiems pareigūnams;

7.7. užtikrina dokumentų ir duomenų, susijusių su valstybės bei ES parama konfidencialumą. Nenaudoja konfidencialios informacijos asmeniniais tikslais ir kitais atvejais, prieštaraujančiais įstatymams ar darančiais žalą Agentūros interesams;

7.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją, jei reikia, kreipiasi į įvairias institucijas, organizacijas ar kitus asmenis dėl papildomos informacijos (duomenų) apie pareiškėją (paramos gavėją) surinkimo;

7.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

7.11. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais dėl reikiamos informacijos gavimo ar pateikimo;

7.12. Agentūros direktoriaus pavedimu pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Agentūrai Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje bei administraciniuose teismuose nagrinėjant pareiškėjų skundus;

7.13. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo bei Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Vilnius, Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Informacinių sistemų projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymu 2016-05-03 Nr. V-118INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO
INFORMACINIŲ SISTEMŲ PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Informacinių technologijų departamento (toliau - Departamentas) Informacinių sistemų projektų valdymo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga projektų, susijusių su Ministerijos ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių (toliau - diplomatinė atstovybė) informacinių sistemų ir tinklų, valdymui.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas informacinių technologijų srityje.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1 turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2 turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų darbo patirties projektų valdymo srityje;
6.3 mokėti anglų kalbą - ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu,
6.4 būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis ir nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos bei ministerijos veiklą;
6.5 būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų kūrimą, įgyvendinimą, saugos priemonių organizavimo užtikrinimą;
6.6 žinoti pagrindinius saugos politikos ir informacijos saugos principus, saugų informacinių sistemų ir duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, standartus ar kitus šios srities dokumentų reikalavimus ir sugebėti juos taikyti praktikoje;
6.7 turėti šiuolaikinių kompiuterinių tinklų ir informacinių sistemų projektavimo, duomenų bazių valdymo sistemų, operacinių sistemų administravimo pagrindus, suvokimą ir patirtį;
6.8 sugebėti rengti teisės aktų, susijusių su informacinėmis technologijomis ar jos sauga, projektus;
6.9 žinoti ir turėti supratimą apie modernias informacines technologijas;
6.10 žinoti pagrindinius saugos politikos ir informacijos saugos principus, sugebėti analitiškai įvertinti, apibendrinti bei pasiūlyti galimus sprendimus darbe kylančioms informacinių technologijų srities problemoms spręsti;
6.11 atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Slaptai".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1 užtikrina Ministerijos ir diplomatinių atstovybių informacinių sistemų projektų procesų valdymą (programavimo, identifikavimo, projekto rengimo, vykdymo bei vertinimo etapai);
7.2 planuoja informacinės sistemos funkcionavimui bei vystymui skirtus finansinius išteklius;
7.3 rengia ir derina investicinius projektus, užtikrina tinkamą lėšų panaudojimą, rengia ataskaitas;
7.4 pagal kompetenciją dalyvauja rengiant informacinės sistemos vystymo gairių projektus;
7.5 rengia ir teikia skyriaus vedėjui projektų valdymo metodiką;
7.6 dalyvauja projektuojant patalpas, kuriose bus diegiamos informacinės sistemos bei fizinės saugos priemonės;
7.7 vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais rengia, derina ir teikia perkamų paslaugų/prekių technines specifikacijas, derina sutarčių projektus, pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose;
7.8 atlieka incidentų valdymo sistemos antro lygio pagalbos linijos funkcijas, vadovaudamasis Departamento direktoriaus patvirtinta metodika;
7.9 rengia, derina ir teikia technines specifikacijas, pirkimų dokumentus, pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose;
7.10 rengia, derina ir sudaro sutartis, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
7.11 dalyvauja ir atstovauja Ministerijos ar kitų žinybų (tarpinstitucinėse) darbo grupėse, sprendžiančiose įvairius informacinių technologijų ir informacijos apdorojimo saugumo klausimus, svarbius ministerijos veiklai;
7.12 atlieka diplomatinio kurjerio funkcijas, esant poreikiui perveža su informacinėmis technologijomis susijusią įslaptintą informaciją bei techninę įrangą;
7.13 esant reikalui, pavaduoja Departamento darbuotojus;
7.14 atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo tarnybinius pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Informacinių sistemų projektų valdymo skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Užsienio reikalų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Tumo-Vaižganto g. 2, 852362620, konkursas@urm.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie Užsienio reikalų ministerija  Sveikatos priežiūros tarnybos vedėjas

Pobūdis:

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Sveikatos priežiūros tarnybos vedėjas - karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 14.

II PASKIRTIS

4. Vilniaus pataisos namų (toliau- pataisos namai) Sveikatos priežiūros tarnybos vedėjo pareigybė reikalinga atlikti organizacinį metodinį ir analitinį darbą siekiant užtikrinti nuteistiesiems tapatų, kaip ir laisvėje esantiems ligoniams, gydymą.

III VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - Bausmių vykdymo sistemos sveikatos priežiūros uždavinių vykdymo kontrolė ir atitinkamas jų įgyvendinimo užtikrinimas.

IV SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

.6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti praktinių ar vadybos įgūdžių visuomenės sveikatos srityje;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus su sveikatos priežiūros paslaugų teikimų ir bausmių vykdymo sistemos veikla susijusius teisės aktus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, įstatymus ir kitas teisės aktų rengimo rekomendacijas bei sugebėti juos taikyti savo darbe;

6.4. mokėti kaupti, sisteminti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, koordinuoti ir kontroliuoti priimtų sprendimų vykdymą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir organizuoti tarnybos veiklą;

6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

V PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vadovauja gydytojų, bendrosios praktikos slaugytojų, klinikos laboranto, vaistininko darbui, kontroliuoja jų darbą bei asmens sveikatos priežiūros atitikimą sveikatos priežiūros standartizacijos norminiams aktams ir asmens sveikatos priežiūros technologijoms, užtikrindamas tinkamą nuteistųjų gydymą;

7.2. supažindina pavaldinius su Sveikatos priežiūros tarnybos ir sveikatos priežiūros veiklą reglamentuojančiais norminiais aktais užtikrindamas tinkamų įstatymų, įsakymų vykdymą;

7.3. konsultuojasi su atitinkamu specialistu arba nukreipia pacientą pas specialistą į Laisvės atėmimo vietų ligoninę arba į viešąją asmens sveikatos priežiūros įstaigą;

7.4. tiria visus ypatingus atvejus sveikatos priežiūros tarnyboje, pavėluoto ligų išaiškinimo, staigios mirties arba žalos sveikatai atvejus ir skubiai apie informuoja pataisos namų vadovybę bei sveikatos priežiūros kontrolės institucijas užtikrindamas nuteistųjų sveikatos gerinimo paslaugas;

7.5. dalyvauja pasitarimuose, konferencijose, seminaruose nagrinėjančiuose sveikatos priežiūros klausimus, užtikrindamas profesinės kvalifikacijos tobulinimą;

7.6. užtikrina medicininio būtinumo principu pagrįstą vaistų vartojimą, užtikrindamas teisinga vaistų apskaita ir nurašymą;

7.7. dalyvauja paskirstymo ir drausmės komisijos darbe;

7.8. supažindina įstaigos direktorių su sanitarinių - higieninių taisyklių pažeidimais bei esančiais trūkumais, uždraudžia išduoti nekokybiškai paruoštą maistą, užtikrindamas priešepidemines priemones įstaigoje;

7.9. rengia ataskaitas apie Sveikatos priežiūros tarnybos darbo planų vykdymą, teikia informaciją Kalėjimų departamentui apie sveikatos priežiūros paslaugas ir statistinius duomenis, užtikrindamas tinkamą funkcijų ir uždavinių atlikimą;

7.10. teikia pasiūlymus Vilniaus pataisos namų pagrindinių priemonių planų bei rengia Sveikatos priežiūros tarnybos ketvirčio planus;

7.11. atleidžia nuo darbo, izoliuoja sergančius užkrečiamomis ligomis nuteistuosius, užtikrindamas priešepidemines priemones įstaigoje;

7.12. rengia Sveikatos priežiūros tarnybos nuostatus ir pareigybių aprašymus, supažindina tarnybos darbuotojus su pareigybių aprašymais;

7.13. organizuoja medicinos specialistų kvalifikacijos kėlimą;

7.14. organizuoja pataisos namų aprūpinimą vaistais ir kitomis medicininėmis prekėmis jų resurso sudarymą, užtikrindamas tinkamą nuteistųjų gydymą;

7.15. keičiasi informacija su kitais sveikatos sistemos subjektais pataisos namuose atliekančių bausmę nuteistųjų sveikatos klausimais;

7.16. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio įstaigos direktoriaus pavedimus, siekdamas užtikrinti Sveikatos priežiūros tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

VI PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Sveikatos priežiūros tarnybos vedėjas pavaldus pataisos namų direktoriaus pavaduotojui.
Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus pataisos namai
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rasų 8, 852198823, personalas@vilniauspn.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie Vilniaus pataisos namai  Vilniaus skyriaus vyr. darbo inspektorius

Pobūdis:

VILNIAUS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO DARBO INSPEKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti darbo įstatymų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevenciją, siekiant išsaugoti darbuotojų sveikatą, gyvybę ir darbingumą bei užtikrinti darbo garantijas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti technologijos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip vienerių metų praktinio darbo patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;
6.3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, nuostatus ir darbo reglamentą, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo įstatymais, darbuotojų sauga ir sveikata, bei Valstybinio socialinio draudimo sistemą reglamentuojančių norminių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais bei darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas, tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VDI) uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą ir valdymą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus;
6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. kontroliuoja skyriuje nustatyta tvarka teritorinio skyriaus apskrityje esančias įmones, vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės aktų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevenciją, nelegalaus darbo reiškinių kontrolę, dalyvauja nustatant darboviečių, jų padalinių ar naujų darbo vietų tinkamumą naudoti; darbo
7.2. dalyvauja darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, kurie patys atlieka įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, arba darbdavio įgalioto asmens darbuotojų saugai ir sveikatai, kuriam pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, žinių vertinimo atestacinėse komisijose;
7.3. tikrina, ar darbdaviai imasi priemonių ir ar tos priemonės yra pakankamos, kad įmonės statiniai, kuriuose įrengtos darbo vietos, pačios darbo vietos, darbo įrenginiai, technologiniai procesai, darbo aplinka atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus;
7.4. kontroliuoja, kaip laikomasi potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo tvarkos ir terminų, ar įrenginių savininkai teisės aktų nustatyta tvarka atlieka jų nuolatinę priežiūrą;
7.5. analizuoja, kaip organizuota įmonėje vidinė darbuotojų saugos ir sveikatos būklės kontrolė, ar atliekamas profesinės rizikos vertinimas, reikiamų priemonių parengimas ir įgyvendinimas;
7.6. tikrina, kaip vykdomas darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių organizavimas įmonėse, ar sudaromos sąlygos darbuotojams, darbuotojų atstovams dalyvauti įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones;
7.7. konsultuoja darbuotojus, darbuotojų atstovus, darbdaviams atstovaujančius bei darbdavių įgaliotus asmenis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų darbo įstatymų taikymo bei vykdymo, kolektyvinių sutarčių sudarymo ir kitais klausimais;
7.8. tiria nustatyta tvarka sunkius, mirtinus (taip pat turi teisę tirti lengvus) nelaimingus atsitikimus, įvykusius darbe. Tikrina, koduoja ir registruoja VDI teritoriniame skyriuje gautus iš įmonių lengvų nelaimingų atsitikimų darbe aktus. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe atvejais surinktą VDI tyrimo medžiagą apie nelaimingą atsitikimą įteikia (išsiunčia) atitinkamoms institucijoms ir asmenims teisės aktų nustatyta tvarka;
7.9. sprendžia ginčus tarp darbdavio ir darbuotojo dėl darbuotojo atsisakymo dirbti, motyvuojant, kad negarantuota darbų sauga, tiria pranešimus bei skundus VDI kompetencijos klausimais; užtikrina pareiškėjų konfidencialumą;
7.10. nustatęs įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, užpildo nustatytos formos dokumentus pažeidimų pašalinimui, esant būtinybei, surašo nustatytos formos administracinių nusižengimų protokolus, Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;
7.11. sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pastabas ir pasiūlymus darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektams. Atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus juos pakeisti ir/ar papildyti;
7.12. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė darbo inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 19, (85)2139773, lina.svirskiene@vdi.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie Valstybinė darbo inspekcija  Klaipėdos teritorinio skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos viršininko
2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1V-96

KLAIPĖDOS TERITORINIO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Klaipėdos teritorinio skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Lietuvos energetikos objektų, energetikos (šilumos) įrenginių valstybinę kontrolę, siekiant užtikrinti patikimą, efektyvią ir saugią šilumos energijos gamybą, paskirstymą, perdavimą, tiekimą ir vartojimą bei kontroliuoti valstybės ir rezervines energijos išteklių atsargas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau - VEI) Skyriui priskirtoje teritorijoje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - Lietuvos energetikos objektų ir energetikos (šilumos) įrenginių valstybinė kontrolė.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities energetikos krypties išsilavinimą;
6.2. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, VEI viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šilumos energetikos sektorių, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai;
6.3. žinoti efektyvius šilumos energijos gamybos ir vartojimo būdus ir technologijas;
6.4. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.6. būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;
6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: "MS Word", "MS Outlook", "Internet Explorer"
6.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. kontroliuoja energetikos objektų, šilumos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, šilumos energijos gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo ir vartojimo efektyvumą bei duoda nurodymus pašalinti pastebėtus trūkumus. Atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą. VEI vardu nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka ir skiria administracines nuobaudas;
7.2. atlieka norminiuose teisės aktuose nustatytų šilumos energijos kokybės reikalavimų kontrolę;
7.3. VEI viršininko pavedimu dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus;
7.4. pagal VEI kompetenciją tikrina energetikos objektų (statinių) ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos (šilumos) įrenginiais atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio šilumos įrenginių tinkamumą naudoti. Dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe;
7.5. pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims šilumos sektoriaus klausimais. Sprendžia ginčus tarp klausėjo ir teikėjo dėl paklausimo aiškumo ar pagrįstumo arba pateiktos informacijos atitikties paklausimui;
7.6. tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją, saugo konfidencialią informaciją, kurią sužino vykdydamas šilumos įrenginių valstybinę kontrolę;
7.7. tiria energetikos objektų, šilumos įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus;
7.8. dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, tiria nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su šilumos energijos vartojimu;
7.9. kontroliuoja energijos išteklių rezervines atsargas bei naftos produktų ir naftos valstybės atsargas;
7.10. ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi;
7.11. tikrina ūkio subjektų, pateikusių prašymus gauti energetikos (šilumos) įrenginių eksploatavimo atestatą, pasiruošimą atlikti šilumos įrenginių eksploatavimo darbus ir rengia nustatytos formos išvadas;
7.12. kontroliuoja, kaip laikomasi energetikos (šilumos) įrenginių eksploatavimo atestatuose nustatytos veiklos sąlygų. Esant norminių teisės aktų pažeidimams, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui sustabdyti ar panaikinti atestatų galiojimą ūkio subjektams, atliekantiems energetikos objektų, šilumos įrenginių bandymo, matavimų, paleidimo ir derinimo, remonto, technologinio valdymo ir kitus eksploatavimo darbus;
7.13. kontroliuoja elektrinių, elektros energijos gamybai naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, kuro balansą, tikrina gamintojų teikiamos informacijos apie elektros energijos gamybą, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tikrumą;
7.14. pagal VEI kompetenciją kontroliuoja norminiuose teisės aktuose nustatytų statinių saugos ir paskirties reikalavimų laikymąsi, įrengiant (statant) ir rekonstruojant šilumos energetikos objektus ir įrenginius bei įvertina, ar jie atitinka projektą;
7.15. kontroliuoja, kaip tikrinamas šilumos generatorių efektyvumas, tikrina šilumos bei karšto vandens tiekimo sistemų izoliacijos būklę nepramoninės paskirties pastatuose;
7.16. kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis;
7.17. periodiškai tikrina, ar daugiabučių namų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atitinka privalomuosius reikalavimus;
7.18. padeda Skyriaus vedėjui rengti šilumos sektoriaus metinius planus ir jų ataskaitas bei Skyriaus ataskaitas;
7.19. planuoja savo darbą ir atsiskaito už jį VEI nustatyta tvarka;
7.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, neprieštaraujančius VEI nuostatams.
7.21. Skyriaus vedėjo atostogų, tarnybinių komandiruočių, ligos metu VEI viršininko pavedimu laikinai eina Skyriaus vedėjo pareigas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė energetikos inspekcija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Vilnius, Mortos g. 10, 861618468, vei@vei.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie Valstybinė energetikos inspekcija  Pagalbinis darbuotojas - autošalkalvis - patirtis nebūtina

Pobūdis: Pagalbiniai darbai:
Padangų montavimas ir balansavimas;
Automobilių aptarnavimas

Reikalavimai: Patirtis nebūtina!
Nebijojimas fizinio darbo;
Punktualumas;
Atsakingumas;
Gera nuotaika.
Darbo patirtis autoservisų, padangų montavimo ar mechanikos srityje didelis privalumas!

Mes jums siūlome
Laiku mokamą konkurencingą atlyginimą;
Lankstų darbo grafiką studentams;
Patogią darbo lokaciją - 5 padaliniuose Vilniuje
Melgos nuolaidų paketą Jums ir Jūsų artimiesiems;
Šaunų kolektyvą;
Šiltą ir tvarkingą darbo aplinką;
Karjeros galimybes.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MELGA"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių 151A, 869875622, tadas@melga.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie UAB "MELGA"  Dažytojas

Pobūdis: UAB Aldeva, užsiimanti statybinių metalinių konstrukcijų gamyba siūlo darbą dažytojui, dirbti aukšto slėgio beoriu dažymo aparatu gamykloje.

Reikalavimai: Atlygis priklausantis nuo kandidato gebėjimų.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aldeva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Arimų g. 29, 8 612 17261, gintautas@aldeva.eu
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Aldeva"  Vaiko teisių atstovavimo poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. liepos 22 d.
įsakymu Nr. 40-249

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS
VAIKO TEISIŲ ATSTOVAVIMO POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Vaiko teisių apsaugos skyriaus Vaiko teisių atstovavimo poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.
II. PASKIRTIS
4. Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau - Skyrius) Vaiko teisių atstovavimo poskyrio toliau - Poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga vykdyti valstybinę (valstybės perduotą savivaldybei) funkciją - vaiko teisių apsaugą, įgyvendinti Savivaldybės teritorijoje pagrindines Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos nuostatas, įstatymų nustatyta tvarka ginti vaiko teises ir teisėtus interesus.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - vaiko teisių apsauga.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 1 metų teisinį darbo stažą ir atstovavimo teismuose patirties;
6.2. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, Lietuvos Respublikos civilinio, civilinio proceso, baudžiamojo, baudžiamojo proceso kodeksų nuostatas, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, tiesiogiai ir netiesiogiai susijusius su vaiko teisių apsauga bei teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą ir valstybės tarnybą;
6.3. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: ,,MS Word", ,,MS Excel", ,,MS Outlook", ,,Internet Explorer".
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Poskyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybei) funkciją - vaiko teisių apsaugą;
7.2. atstovauja vaikui ir gina jo teises teismuose;
7.3. kreipiasi teisės aktų nustatyta tvarka į teismą dėl:
7.3.1. nepilnamečio santuokos pripažinimo negaliojančia, kai pažeistos jos sudarymo sąlygos;
7.3.2. vaiko kilmės iš motinos nustatymo;
7.3.3. tėvystės nustatymo;
7.3.4. vaikui skirto išlaikymo panaudojimo ne vaiko interesais išieškojimo;
7.3.5. nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);
7.3.6. nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu panaikinimo;
7.3.7. nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų teisės savarankiškai disponuoti savo pajamomis ir turtu apribojimo arba atėmimo;
7.3.8. teismo vienam iš sutuoktinių duoto leidimo atlikti tam tikrus veiksmus pakeitimo ar panaikinimo;
7.3.9. vaiko tėvų (ar vieno iš jų) nušalinimo nuo nepilnamečiam jų vaikui priklausančio turto netinkamo tvarkymo, kai daroma žala vaiko turtiniams interesams;
7.4. dalyvauja teismo posėdžiuose ir pateikia teismui išvadą:
7.4.1. ar nepažeidžiamos nepilnamečių ir jų vaikų teisės ir teisėti interesai, sprendžiant klausimą dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, kai vienas ar abu sutuoktiniai yra nepilnamečiai;
7.4.2. ar nepažeidžiamos vaikų teisės, sprendžiant klausimą dėl sutuoktinių, turinčių bendrų nepilnamečių vaikų, gyvenimo skyrium;
7.4.3. dėl nagrinėjamo ginčo dėl vaiko (gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo);
7.4.4. dėl nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu), kai nagrinėjamas pareiškimas dėl nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);
7.4.5. dėl nagrinėjamo ginčo dėl tėvų valdžios apribojimo arba vaiko atskyrimo nuo tėvų (jeigu skyrius dėl to neteikė teismui ieškinio);
7.4.6. ar tikslinga sumažinti santuokinį amžių ir ar tai atitinka nepilnamečio interesus, sprendžiant klausimą dėl santuokinio amžiaus sumažinimo;
7.4.7. dėl sandorių, susijusių su nepilnamečio turtu;
7.4.8. apie vaiko tėvus ir vaiko teisių apsaugą, kai sprendžiamas klausimas dėl leidimo perleisti nuosavybės teisę į šeimos turtą, šeimos turtą įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jį išdavimo;
7.4.9. kitais teisės aktuose nustatytais atvejais;
7.5. teikia teismams rašytines išvadas ir kitus procesinius dokumentus;
7.6. teikiant teismui išvadas gauti iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų visą reikiamą informaciją apie tėvų trukdymą vaikui naudotis savo teisėmis ar kitokius vaiko teisių pažeidimus;
7.7. pagal kompetenciją konsultuoja tėvus, kitus fizinius bei juridinius asmenis ir pačius vaikus jų teisių apsaugos ir teisės pažeidimų prevencijos klausimais;
7.8. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus Poskyrio kompetencijos ribose, teikia informaciją Poskyrio veiklos klausimais;
7.9. teikia suinteresuotoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms informaciją apie vaiko teisių atstovavimą teismuose;
7.10. teikia Poskyrio vedėjui ataskaitas apie atstovavimą paskirtose bylose bei kitų pavestų darbų eigą;
7.11. teikia pastabas dėl teisės aktų projektų kompetencijos ribose;
7.12. registruoja ir kaupia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau -SPIS) duomenis apie taikytas vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo priemones, susijusias su veikla teismuose civilinėse bylose, kurias nurodo SPIS;
7.13. vykdo kitus Skyriaus vedėjo (jo nesant Skyriaus vedėjo pavaduotojo) ir Poskyrio vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus;
7.14. siekdamas užtikrinti darbo tęstinumą, Poskyrio vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą Poskyrio valstybės tarnautoją jo nesant.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852112604, kristina.kalesnykiene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Teisinių institucijų departamento vyr. specialistas

Pobūdis:

TEISINIŲ INSTITUCIJŲ DEPARTAMENTO

INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ KOORDINAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Teisinių institucijų departamento (toliau - departamentas) Informacinių išteklių koordinavimo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2.Pareigybės lygis - A.

3.Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4.Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Teisingumo ministerijos politikai valstybės registrų ir informacinių sistemų kūrimo, veiklos ir integravimo srityje įgyvendinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - registrų kūrimas, jų veiklos vystymas ir tobulinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

6.3. turėti dalyvavimo kuriant ir modernizuojant registrus patirties;

6.4. būti susipažinęs su informacinių sistemų kūrimo teisiniais ir praktiniais aspektais, su Nekilnojamojo turto, Hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Vedybų sutarčių, Sutarčių, Adresų, Įstatymų ir kitų teisės aktų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų, Notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų registrais;

6.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, civilinę teisę, registrų ir informacinių sistemų veiklą, raštvedybos taisykles bei norminių teisės aktų rengimą;

6.6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

6.7. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

6.8. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.9. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, Internet Explorer kompiuterine programa;

6.10. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu. Jeigu pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu mokama prancūzų ar vokiečių kalba, tai būtina anglų kalbą mokėti ne žemesniu nei pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

6.11. turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Slaptai".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal skyriaus kompetenciją teikia teisines išvadas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;

7.2. rengia pasiūlymus dėl metodinio vadovavimo Nekilnojamojo turto, Hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Vedybų sutarčių, Sutarčių, Adresų, Įstatymų ir kitų teisės aktų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų, Notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų registrams, siekiant koordinuoti jų veiklą;

7.3. rengia teisės aktų projektus daiktinių teisių ir nekilnojamųjų daiktų registravimo ir duomenų apie juos teikimo, hipotekos, įkeitimo, turto arešto aktų ir kitų hipotekos registro sistemoje esančių registrų, adresų registravimo ir duomenų teikimo srityse, siekiant užtikrinti jų galiojimą bei atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams;

7.4. dalyvauja kuriant ir vystant nekilnojamojo turto sandorių viešąją elektroninę paslaugą, kuri užtikrintų galimybę nekilnojamojo turto sandorį registruoti Nekilnojamojo turto registre elektroniniu būdu;

7.5. analizuoja teisės aktus, reguliuojančius registrų veiklą, teikia pasiūlymus dėl šių teisės aktų;

7.6. rengia pasiūlymus dėl registrų duomenų apsaugos, koordinuoja duomenų teikėjų veiklą duomenų ir dokumentų keitimosi bei teikimo srityse, siekiant užtikrinti saugų registrų duomenų teikimą;

7.7. koordinuoja Teisingumo ministerijos valdomų ir valdymo srityje esančių registrų ir valstybės informacinių sistemų tinkamą saugos užtikrinimą;

7.8. analizuoja Teisingumo ministerijos valdomų ir valdymo srityje esančių registrų ir valstybės informacinių sistemų riziką, ir atlieka jos apibendrinimą, teikia siūlymus dėl rizikos mažinimo;

7.9. nagrinėja registrų tvarkymo įstaigų ir kitų asmenų pasiūlymus dėl registrų veiklos tobulinimo, juos apibendrina ir rengia teisės aktus, reikalingus registrams steigti, vystyti bei funkcionuoti;

7.10. dalyvauja darbo grupių ir įvairių komisijų veikloje pateikdamas nuomonę Teisingumo ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovaudamas savo įstaigą, siekiant šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluotų (pavestų) tikslų bei vykdant jų užduotis;

7.11. nagrinėja organizacijų ir fizinių asmenų skundus, paklausimus ir pareiškimus registrų veiklos klausimais;

7.12. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, derinti jas su suinteresuotomis institucijomis;

7.13. teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;

7.14. atstovauja Teisingumo ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;

7.15. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat asmenų paklausimus;

7.16. vykdo valstybės tarnautojo kompetencijai priskirtų įslaptintų dokumentų, pažymėtų atitinkama slaptumo žyma valdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

7.17. atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos;

7.18. rengia ataskaitas iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką;

7.19. atlieka kitas funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos atstovavimu Europos Sąjungoje;

7.20. vykdo kitus su departamento funkcijomis susijusius teisingumo ministro, teisingumo viceministrų, Teisingumo ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Teisingumo ministerijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Teisingumo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852662962, l.dambrauskaite@tm.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie Teisingumo ministerija  Šaltkalvis - surinkėjas

Pobūdis: UAB Aldeva, užsiimanti statybinių metalinių konstrukcijų gamyba, siūlo darbą šaltkalviui-surinkėjui.

Darbo pobūdis: gaminio surinkimas pagal brėžinius.
Reikalavimai: Brėžinių skaitymas, darbo patirtis gamyboje, atidumas, kruopštumas.

Atlygis priklausantis nuo kandidato gebėjimų.

Atlyginimas: 950 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aldeva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Arimų g. 29, 8 612 17261, gintautas@aldeva.eu
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Aldeva"  Suvirintojas

Pobūdis: UAB Aldeva, užsiimanti statybinių metalinių konstrukcijų gamyba, siūlo darbą suvirintojui, dirbti pusautomačiu suvirinimo aparatu.
Reikalavimai: - suvirinimo procesų išmanymas,
- brėžinių skaitymas,
- metalinių konstrukcijų virinimo patirtis.


Atlygis priklausantis nuo rezultatų.

Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aldeva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Arimų g. 29, 8 612 17261, gintautas@aldeva.eu
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Aldeva"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Naujų klientų paieška Lietuvoje;
Kontaktų su klientais palaikymas: vizitai, skambučiai, pardavimai.
Santykių palaikymas su esamais klientais;
Klientų poreikių išsiaiškinimas;
Komercinių pasiūlymų ruošimas, derybų vedimas;
Iškeltų pardavimo tikslų siekimas, ataskaitų ruošimas, vizitų/skambučių planavimas ir t.t.
Reikalavimai: Orientacija į klientą bei rezultatą, tikslo siekimas;
Analitinis mąstymas;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai
Puikūs bendradarbiavimo, organizaciniai įgūdžiai;
Atsakingumas, iniciatyvumas, greita orientacija;
Sėkminga patirtis pardavimuose; "HoReCa" sektoriuje būtų privalumas;
Savarankiškumas, pozityvumas, iniciatyvumas ir reprezentatyvumas.
Anglų ir rusų kalbos žinios;
Vairuotojo pažymėjimas, B kategorija.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kalara"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų 59, 864544636, info@kalara.lt
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Kalara"  Plataus profilio meistras

Pobūdis: Darbas statybose, vidaus lauko darbai
Reikalavimai: Darbo patirtis.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BNP service"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 77, 867824682, tomas@bnpservice.lt
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "BNP service"  Betonuotojas

Pobūdis: Skubiai ieškome betonuotojų statybų darbams užsienyje. Artimu metu bus reikalingi GKP montuotojai, plytelių klojėjai, dažytojai, mūrininkai, santechnikai ir ardymo darbų specialistai. Galimos įvairios darbo ir bendradarbiavimo formos, bet dirbame legaliai, dirbame pagal sutartis, mokame priklausančius mokesčius ir sutartus atlyginimus.
Prašome skambinti darbo dienomis nuo 9 iki 18 valandos, tel. +37067238404.
Reikalavimai: Tvarkingumas, sąžiningumas, atsakingumas, blaivumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Dverslas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 39, 867238404, dv-construction@outlook.com
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie MB "Dverslas"  Detalistas autoservise

Pobūdis: Autoserviso aprūpinimas detalėmis.
Reikalavimai: Pareigingumas, kruopštumas.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Automeistras"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Birutės g. 14, 865601502, apskaita@automeistras.lt
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Automeistras"  Baldų projektuotojas-konstruktorius

Pobūdis: DARBAS BALDŲ PROJEKTUOTOJUI-KONSTRUKTORIUI

Darbo pobūdis: ruošti brėžinius baldų gamybai.

Reikalavimai: būtina tokio darbo patirtis.

Atlyginimas po mokesčių: 1000 EUR į rankas.

Skambinti: 8 674 86858
Reikalavimai: Reikalavimai: būtina tokio darbo patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1315 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Graso"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g., 867486858, donatas@graso.lt
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Graso"  Vairuotojas

Pobūdis: Vairuotojas C kategorija Klaipedos apskr
Reikalavimai: C kategorija., 95 kodas, manipuliatoriaus pažymejimas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Striguna"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 864686167, striguna999@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Striguna"  Virėjas

Pobūdis: PATIEKALU GAMYBA, DARBAS VIRTUVĖJE PUIKIOJE KOMANDOJE, AUKŠTOS KOKYBĖS PRODUKTAIS.
Reikalavimai: ATSAKINGUMAS, MEILĖ SAVO DARBUI IR MAISTUI

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Maistas vaistas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dominikonu g., 860198661, vaistasmaistas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Maistas vaistas"  Pardavimo vadybininkas (tinklalapių ir el-parduotuvių kūrimo paslaugų pardavimui)

Pobūdis: Darbo aprašymas
• Tinklapių, mobiliųjų svetainių, el-parduotuvių kūrimo paslaugų pardavimas;
• Aktyvi naujų verslo klientų paieška;
• Bendravimas su esamais klientais;
• Kliento poreikių išsiaiškinimas ir geriausio sprendimo teikimas;
• Komercinių pasiūlymų rengimas, derybos bei sutarčių sudarymas.
Reikalavimai: Reikalavimai
• Aukštesnysis/aukštasis išsilavinimas;
• Sėkminga aktyvių pardavimų patirtis;
• Puikūs bendravimo ir derybiniai įgūdžiai;
• Pozityvus požiūris, iniciatyvumas, orientacija į rezultatą bei noras dirbti ir užsidirbti;
• Mokėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
• Vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bona solutions"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861166767, ana.vrublevskiene@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Bona solutions"  Vairuotojas

Pobūdis: Nedidelė įmonė Vilniuje ieško patyrusio vairuotojo darbui kadencijomis. Važiuojame po DE-FR, mašinos Scania, puspriekabės Schmitz(užuolaidinės), technika nauja. Išvykimas į kadenciją su mašina iš Lietuvos, gryžimas su mašina į Lietuva(keitimų su busiku Europoje nedarome). Darbas nesudėtingas, kroviniai pilni, palečių keitimo nėra. Kadencijos trukmė 6 savaitės. Apmokėjimas 65 eur/d nuo kortelės įdėjimo iki išėmimo už visas dienas. Įmonės bazė ir ofisas Vilniuje. Įmonės registracija Alytaus rajonas, Miklusėnai.
Reikalavimai: Patirtis, pedantiškas požiūris į techniką ir į dokumentus už pervežimus, asmeninė motyvacija. 95 kodas. Geros rekomendacijos iš buvusių darbadavių.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2150 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transeka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 2, 861549204, tomas@transeka.lt
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Transeka"  Vairuotojas - krovėjas

Pobūdis: - Darbas su krovininiais mikroautobusais iki 3500 tonų;
- Baldų ir buitinės tech. pristatymas pas klientus į namus;
- Darbas Vilniuje ir Vilniaus regione sudaro 80 %, kiti Lietuvos miestai 20 %;
- Užnešimas į namą/butą;
- Darbas slenkančiu grafiku, apie 10 val. per dieną.
Reikalavimai: - Ne mažiau kaip 2 metų vairavimo patirtis;
- Vidurinis išsilavinimas;
- Maloni tvarkinga išvaizda;
- Lietuvių kalbos mokėjimas;
- Gerai žinoti Vilniaus miestą;
- Fizinė ištvermė;
- Atsakingumas;
- Tvarkinga išvaizda.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 766 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic line"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės 222, 861873517, justina.slavinskaite@balticline.lt
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Baltic line"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: - tarptautinių krovinių pervežimas kelių transportu;
- darbas su tentinėmis puspriekabėmis;
- pagrindiniai maršrutai: DE,NL, BE, LU, FR, AT, IT;
- komandiruočių trukmė iki 6 sav. ( 3 savaitės namie )
Reikalavimai: - tarptautinių pervežimų vairuotojo patirtis (Vakarų Europa);
- vairuotojo pažymėjimas CE kategorija;
- patirtis ne mažesnė nei 2 metai su CE kategorija;
- 95 kodas;
- noras dirbti, savarankiškumas, atsakingumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic line"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės 222, 861873517, justina.slavinskaite@balticline.lt
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Baltic line"  Baldinių plokščių pjovėjui-laminuotojui

Pobūdis: DARBAS BALDINIŲ PLOKŠČIŲ PJOVĖJUI-LAMINUOTOJUI

Baldų gamybos įmonė siūlo darbą. Darbo pobūdis: baldinių plokščių pjovimas, laminavimas.

Reikalinga bent 1 metų tokio darbo patirtis.

Atlyginimas po mokesčių: 600 EUR į rankas.

Skambinti: 8 674 86858
Reikalavimai: Reikalinga bent 1 metų tokio darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 760 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Graso"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g., 867486858, donatas@graso.lt
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Graso"  Nestandartinių baldų surinkėjui-gamintojui

Pobūdis: DARBAS NESTANDARTINIŲ BALDŲ SURINKĖJUI-GAMINTOJUI

Nestandartinių baldų gamybos įmonė siūlo darbą. Darbo pobūdis: nestandartinių baldų gamyba, surinkimas, montavimas.

Reikalavimai: DARBUOTOJAS TURI MOKĖTI PAGAMINTI BALDĄ PAGAL DUOTĄ BRĖŽINĮ.

Reikalinga bent 1 metų tokio darbo patirtis.

ATLYGINIMAS PRIKLAUSO NUO IŠDIRBIO.

Atlyginimas po mokesčių: 1000 EUR į rankas.

Skambinti: 8 674 86858
Reikalavimai: Reikalavimai: DARBUOTOJAS TURI MOKĖTI PAGAMINTI BALDĄ PAGAL DUOTĄ BRĖŽINĮ.

Reikalinga bent 1 metų tokio darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1315 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Graso"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g., 867486858, donatas@graso.lt
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Graso"  Vairuotojas C, E kategorija

Pobūdis: Siūlomas darbas vairuotojui turinčiam CE kategoriją, maršrutu Lietuva - Anglija - Lieuva.
Reikalavimai: * C, E kategorija,
* patirtis 2 metai,
* pareigingumas, atsakingumas,noras dirbti ir užsidirbti.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Minitrans"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities g. 10 A, 8 672 30150, info@minitrans.lt
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Minitrans"  Autoelektrikas - automechanikas

Pobūdis: - Automobilių gedimų diagnostika ir remontas.
Reikalavimai: - Techninis išsilavinimas;
- Anglų kalbos mokėjimas;
- Vairuotojo pažymėjimas;
- Komunikabilumas;
- Gebėjimas dirbti kolektyve;
- Noras tobulėti;
- Darbo patirtis

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sostena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g.280, 8 5 249 0890, martyna.kundrotaite@sostena.lt
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Sostena"  Grindų dangų klojėjas

Pobūdis: Betoninio pagrindo glaistymas, PVC ir kiliminės dangos klijavimas, grindjuosčių įrengimas

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Margus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869812818, margus.lt@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Margus"  Laivų izoliuotojas - apšiltintojas


Atlyginimas: 1400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Guarana"
Miestas: Prancūzija
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/laivu-izoliuotojas-a-apsiltintojas-a-prancuzija-guarana-uab-318760
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Guarana"  Mikroautobuso - autobuso vairuotojas (d kategorija)


Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ollex"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/mikroautobuso-autobuso-vairuotojas-d-kategorija-klaipeda-ollex-uab-olego-transportas-318770
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Ollex"  Vadybininkas

Pobūdis: Klietų paieška

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ansela"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų g., 860906676, uabansela@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Ansela"  Suvirinimo roboto operatorius

Reikalavimai: Darbo pobūdis:

Suvirinimo roboto programavimas.
Suvirinimo proceso priežiūra.
Baigtų gaminių kokybės užtikrinimas.
Darbas pamainomis.

Reikalavimai:
Profesinis arba aukštesnysis techninis išsilavinimas.
Brėžinių skaitymas.
Darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Motyvacija darbui.

Privalumai:
Panašaus darbo patirtis gamybinėje įmonėje.
Noras mokytis, augti ir tobulėti kartu su bendrove.
Nuosavas automobilis.

Įmonė siūlo:
Visas darbui reikalingas priemones.
Kompetencijas ir gebėjimus atitinkantį darbo atlyginimą.
Asmeninio tobulėjimo ir karjeros galimybes
Darbo specifikos apmoko įmonė.

Darbo užmokestis:
Darbo užmokesčio suma aptariama individualaus pokalbio metu.


Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LT technologies"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865610685, inao@ltt.lt
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "LT technologies"  Stalius staklininkas

Pobūdis: Gaminti duris ir laiptus

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: Laimos Jasulaitienės įmonė
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 867523666
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie Laimos Jasulaitienės įmonė  Padėklų rūšiuotojas

Pobūdis: Siūlomas darbas su mediniais padėklais:
- rūšiavimas
- sandėliavimas.
- darbas ne lauke (uždarame angare)

Mes siūlome:
- Atlyginimas nuo 500 EUR į rankas. Toliau didinamas nuo paskirstyto darbo pobūdžio.
- Darbas pastovus ir oficialus.
- Visos socialinės garantijos.

Reikalavimai:
jauni ir stiprus, nes padėklo svoris iki 25kg

Darbo vieta:
- Sandėlių g. 7, Vilnius (prie Gariūnų turgaus, prie Regitros)

Darbo laikas:
- Pilnas etatas nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 7 iki 16 val.

Susidomėjusius, kreipkitės telefonu:
860-186-129
860-186-128
e-mail: info@repall.eu
Reikalavimai: Reikalavimai:
jauni ir stiprus, nes padėklo svoris iki 25kg

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Palettenhof Inc."
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sandelų g., 860186129, info@repall.eu
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Palettenhof Inc."  Elektrikas-specialistas

Pobūdis: Įvairūs lauko ir vidaus elektros instaliacijos darbai;
Elektros ūkio priežiūra objektuose;
Reikalavimai: Elektriko kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;
elektriko darbo patirtis - ne mažiau 5 metų;
atsakingas požiūris į darbą;
be žalingų įpročių;
Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Geteks"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jankiškių g. 39, 867903355, administracija@geteks.lt
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Geteks"  Front-end programuotojas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/front-end-programuotojas-vilnius-spectro-finance-uab-318726
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Front-end programuotojas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/front-end-programuotojas-kaunas-spectro-finance-uab-318727
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Kokybės užtikrinimo specialistas (qa)


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/kokybes-uztikrinimo-specialistas-qa-vilnius-spectro-finance-uab-318730
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Kokybės užtikrinimo specialistas (qa)


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/kokybes-uztikrinimo-specialistas-qa-kaunas-spectro-finance-uab-318731
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Infrastruktūros inžinierius (devops)


Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/infrastrukturos-inzinierius-devops-vilnius-spectro-finance-uab-318732
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Infrastruktūros inžinierius (devops)


Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/infrastrukturos-inzinierius-devops-kaunas-spectro-finance-uab-318733
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Telefonu parduodamų paslaugų vadybininkas

Pobūdis: Dirbame su Lietuvoje puikiai žinoma ir kokybiškas paslaugas teikiančia bendrove.
Pardavimai vykdomi esamiems įmonės klientams, todėl mūsų darbas - nudžiuginti juos geresniu pasiūlymu.
Būsite atsakingi už daug duomenų ir didelius rezultatus. Šioms pareigoms svarbu atkaklumas, nepaliaujamas pozityvas ir supratimas, kad nuo Tavęs priklauso daug!
Atrodo cool? Taip, nes cool ir yra.
Reikalavimai: Esi kalbus tiek, kad net kartais prašo sustoti;
Visiškai prisiimi atsakomybę už savo rezultatą;
Moki ir nori dirbti su žmonėmis ir tarp jų;
Širdyje esi herojus;
Mėgsti iššūkius;
Visada padarai viską, ką tik užsibrėži;
Turi patirties pardavimuose (pliusas, bet ne butinybė)

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Planas chuliganas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žemaitės g., 863038406, personalas@planaschuliganas.lt
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Planas chuliganas"  Betonuotojas

Pobūdis: Laiptų, sienų betonavimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lygmuo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų g., 863811117
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Lygmuo"  Klijavimo mašinos operatorius (mokinys)

Pobūdis: •Mokymasis dirbti su klijavimo mašina;
•Mokymasis klijuoti skirtingus gaminius;
•Pagalba vyr.operatoriui.
Reikalavimai: •Domėjimasis įrangą, techninėmis jos galimybėmis;
•Noras gilinti žinias;
•Darbštumas, pareigingumas, atsakomybė;
•Darbo patirtis operatoriumi – privalumas.

Įmonė siūlo:
•Darbą draugiškame kolektyve;
•Geras darbo sąlygas, tvarkingas bei šiltas darbo patalpas;
•Darbą prie naujų įrenginių;
•Apmokymus;
•Karjeros perspektyvas;
•Darbo užmokesčio augimo galimybes;
•Mokymosi periodu darbo užmokestis nuo 600 eur (į rankas), tapus operatoriumi 800 eur -1000 eur (į rankas).
•Nemokama įmonės transportą (iš/į darbą).

Darbo grafikas: dvi dieninės pamainos 6.30-18.30, dvi naktinės pamainos 18.30-6.30, keturios laisvos dienos.

Darbo vieta Trakų raj.
Dėl daugiau informacijos skambinkite tel. 868582432Atlyginimas: 766 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miko ir Tado leidyklos" spaustuvė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868582432, santa@mtlcarton.com
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Miko ir Tado leidyklos" spaustuvė  Automobilio plovejai


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vabana"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 865777779, edastoda@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Vabana"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Krovinių pervežimas kelių transportu tarptautiniais maršrutais, 
darbas Euro5, Euro 6 vilkikais Volvo
 darbas su tentinėmis puspriekabėmis,
 reisai po Skandinaviją. Darbas kadencijomis.

Reikalavimai: CE kategorija
 vairuotojo pažymėjimas, 
skaitmeninė vairuotojo kortelė, 
kvalifikacijos patvirtinimas ට kodas"
, panašaus darbo patirtis, savarankiškumas, atsakingumas, anglų kalbos žinios būtų privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litmak"
Miestas: Alytus
Kreiptis: 868077667, lazeski@litmak.lt
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Litmak"  Klimato kaitos politikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. D1-888 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-612
redakcija)

KLIMATO KAITOS POLITIKOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klimato kaitos politikos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Klimato kaitos politikos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga klimato kaitos valdymo politikos įgyvendinimui, klimato kaitos finansų valdymą reglamentuojantiems teisės aktams rengti ir organizuoti su klimato kaita susijusių projektų įgyvendinimą.


III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - klimato kaitos finansų ir projektų valdymo - funkcijas.


IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, politikos mokslų ar ekonomikos krypties;
6.2. turėti 1 metų darbo patirtį klimato kaitos, viešųjų finansų arba projektų administravimo srityje;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
6.5. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugos, klimato kaitos valdymo politikos ir jos įgyvendinimo, klimato kaitos finansų ir projektų valdymo klausimus;
6.6. turėti bendrą supratimą apie tarptautinę klimato kaitos valdymo politiką ir vystomąjį bendradarbiavimą;
6.7. gebėti dirbti su finansiniais dokumentais ir duomenimis, organizuoti ir vykdyti lėšų apskaitą;
6.8. savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;
6.9. gebėti rengti teisės aktų ir sutarčių projektus;
6.10. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.11. žinoti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:
7. 1. organizuoja, rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius klimato kaitos finansų ir projektų valdymą, Klimato kaitos specialiosios programos administravimą, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
7.2. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja ir derina kitų ministerijos padalinių, kitų institucijų parengtų teisės aktų projektus, susijusius su klimato kaitos finansų ir projektų valdymu;
7.3. rengia tarptautinių finansavimo sutarčių ir nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų, Europos Sąjungos (toliau - ES) apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje nedalyvaujančių sektorių metinės kvotos vienetų įsigijimo ir perleidimo sandorių sudarymo projektus;
7.4. organizuoja Klimato kaitos specialiosios programos lėšų tikslinį panaudojimą, vykdo šios programos pajamų ir išlaidų apskaitą, rengia šios programos lėšų panaudojimo metines sąmatas ir ataskaitas, vykdo atsakingos institucijos, atliekančios pagal šią programą finansuojamų projektų atranką, priežiūrą;
7.5. organizuoja Klimato kaitos specialiąją programą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą ir vykdo jų įgyvendinimo kontrolę;
7.6. atlieka projektų paraiškų, pateiktų ministerijai pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo priemones, vertinimą Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;
7.7. organizuoja projektų atranką ir paraiškų pateikimą Europos Sąjungos programoms ir finansiniams instrumentams (LIFE, NER programos, Modernizavimo fondas ir kt.), dvišalės paramos programoms klimato kaitos srityje;
7.8. dalyvauja rengiant ir rengia ataskaitas ES ir kitoms institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms ar kitiems subjektams klimato kaitos finansavimo klausimais;
7.9. dalyvauja vertinant ūkio sektorių plėtros strategijas, programas, schemas ir teikia siūlymus ir išvadas klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos klausimais;
7.10. organizuoja tikslinių programų ir planų rengimą, įgyvendinant numatytus nacionalinius strateginius tikslus klimato kaitos finansavimo ir projektų valdymo srityse;
7.11. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ar rengia Lietuvos pozicijas ir derina kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose nagrinėjamais klausimais, susijusiais su klimato kaitos finansų ir projektų valdymo klausimais;
7.12. pagal vykdomas funkcijas nagrinėja fizinių, juridinių asmenų ir valstybės institucijų pareiškimus, prašymus, skundus;
7.13. nustatytąja tvarka bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja Aplinkos ministerijai kitose Lietuvos Respublikos, ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.14. teikia metodinę paramą ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms suinteresuotoms institucijoms Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.15. tvarko ir prižiūri Aplinkos ministerijos klimato kaitos valdymo srities informacijos skelbimą interneto svetainėje;
7.16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Aplinkos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Jakšto g. 4/9, 852663661, info@am.lt
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie Aplinkos ministerija  Audito kokybės patikrinimų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V1-16
(Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. P1-98 redakcija)

AUDITO KOKYBĖS PATIKRINIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Audito kokybės patikrinimų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką audito ir finansinės atskaitomybės srityje, siekiant kad būtų užtikrinta auditorių ir audito įmonių viešoji priežiūra ir finansinės atskaitomybės informacijos patikimumas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - auditorių ir audito įmonių viešosios priežiūros.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar teisės krypties išsilavinimą;
6.2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass);
6.3 būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais auditą, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja atliekant auditorių ir audito įmonių finansinių ataskaitų audito kokybės periodinius tikrinimus ir tyrimus, apibendrintus tikrinimo ir tyrimo rezultatus, siūlomus sprendimus teikia Skyriaus vedėjui ir Audito priežiūros komitetui (toliau - Komitetas);
7.2. dalyvauja atliekant Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 537/2014 pažeidimo tyrimus;
7.3. peržiūri ir teikia nuomonę dėl metinių finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrų planų, jas atliekančių auditorių kontrolierių kandidatūrų, tikrina peržiūrų planų faktinį įvykdymą;
7.4. prireikus, dalyvauja atliekant finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūras;
7.5. nagrinėja auditorių kontrolierių atliktų finansinių ataskaitų audito peržiūrų ataskaitas, rekomendacijas, apibendrintą medžiagą ir siūlomus sprendimus pateikia Skyriaus vedėjui ir Komitetui;
7.6. vertina, analizuoja Lietuvos auditorių rūmų (toliau - Auditorių rūmai) ir kitų šalių pateiktą medžiagą, reikalingą audito kokybei užtikrinti, Auditorių rūmų siūlomus sprendimus dėl finansinių ataskaitų audito peržiūros metu nustatytų trūkumų ir apibendrintą informaciją bei pasiūlymus teikia Skyriaus vedėjui ir Komitetui.
7.7. atstovauja Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) bendradarbiaujant su valstybių narių ir valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis atliekant finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimus;
7.8. atstovauja Tarnybai audito viešosios priežiūros klausimais valstybės ir kitose priežiūros institucijose;
7.9. atstovauja Tarnybai Auditorių rūmų ir kitų auditorius vienijančių profesinių organizacijų visuotiniuose susirinkimuose, valdymo ir kolegialių organų posėdžiuose;
7.10. atstovauja Tarnybai Europos Komisijos sudarytuose komitetuose ir darbo grupėse, kai nagrinėjami su viešąja priežiūra susiję klausimai;
7.11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybių narių ir valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis, inicijuoja bendradarbiavimo sutartis, užtikrina tinkamą šių sutarčių vykdymą;
7.12. teikia pasiūlymus dėl galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų tobulinimo ar naujų rengimo;
7.13. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Tarnybos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 222, 37052499330, info@avnt.lt
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba  Vilniaus apskrities skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus
2017 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1-136

VILNIAUS APSKRITIES SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Vilniaus apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis āˆ’ A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vilniaus apskrities skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą ir rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityje Vilniaus apskrityje, Vilniaus apskrities vartotojų teisę į teisingą ir nešališką vartotojų ir kitų asmenų prašymų, skundų nagrinėjimą, "vieno langelio" principo įgyvendinimą bei tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų saugos srityje klausimais Vilniaus apskrityje, taip pat įgyvendinti priemones, skirtas Vilniaus apskrities vartotojų, pardavėjų, platintojų, gamintojų, paslaugų teikėjų švietimui vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - vartotojų teisių apsauga ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityje užtikrinimas.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą bei žinių statybos srityje.
6.2. Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį kodeksą, Civilinio proceso kodeksą, Administracinių nusižengimų kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Reklamos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Viešų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Energetikos, Visuomenės informavimo, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos įstatymus, kitus su vartotojų teisių apsauga ir rinkos priežiūra ne maisto produktų srityje susijusius teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų teisių apsaugą ir rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityje.
6.3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kalbos kultūros normas, teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
6.4. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Priima ir aptarnauja vartotojus bei kitus asmenis Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos kompetencijos klausimais Vilniaus apskrityje, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais atlieka teisingą ir nešališką vartotojų bei kitų asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą statybos produktų bei paslaugų srityje, teikia siūlymus dėl juose išdėstytų klausimų sprendimo.
7.2. Rengia atsakymus bei Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos sprendimų projektus dėl vartotojų ginčų sprendimo ne teismo tvarka, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą bei "vieno langelio" principo įgyvendinimą.
7.3. Konsultuoja vartotojus žodžiu, elektroniniu paštu ir telefonu, teisės aktų nustatyta tvarka registruoja žodinius ir rašytinius vartotojų ir kitų asmenų prašymus ir skundus dokumentų valdymo sistemoje DocLogix, naudojasi Vartotojų teisių informacine sistema (VTIS).
7.4. Kontroliuoja rinkoje statybos produktus, kad šie atitiktų saugos ir ženklinimo reikalavimus, o statybos paslaugos - teisės aktų reikalavimus.
7.5. Įstatymų nustatyta tvarka, nustačius pažeidimus, taiko rinkos ribojimo priemones, surašo administracinės teisės pažeidimų protokolą ir pateikia skyriaus vedėjui skirti pažeidėjams administracines nuobaudas. Visus duomenis suveda į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacinę sistemą RIPRIS.
7.6. Nustatyta tvarka bendradarbiauja su gamintojais, importuotojais, pardavėjais ir paslaugų teikėjais tam, kad būtų gauta reikalinga dokumentacija, gaminių bandiniai, kurių reikia norint patikrinti jų saugą ir nekenksmingumą vartotojų sveikatai.
7.7. Siūlo atitinkamoms institucijoms panaikinti ūkio subjektams išduotus leidimus ir licenzijas verstis ta komercine - ūkine veikla, dėl kurios patiekti į rinką nesaugūs produktai padarė žalą vartotojų sveikatai ar sukėlė pavojų gyvybei.
7.8. Tikrinamų produktų srityje analizuoja sukauptą informaciją apie padėtį rinkoje, ją sistemina, teikia pastabas ir siūlymus.
7.9. Bendradarbiauja pagal savo kompetenciją su akredituotomis ar paskelbtosiomis (paskirtosiomis) laboratorijomis, gaminių sertifikavimo įstaigomis ir kitomis vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros institucijomis.
7.10. Teikia siūlymus ir pastabas teisės aktų, susijusių su Vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos sritimi, pakeitimų projektams.
7.11. Teikia verslininkams konsultacijas produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais.
7.12. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą bei vartotojų švietimo programą, teikia dėl jų pasiūlymus ir pastabas tam, kad būtų tinkamai parengti ir įgyvendinti šio veiklos plano bei švietimo programos uždaviniai ir priemonės.
7.13. Atlieka kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g. 25, 2626751, tarnyba@vvtat.lt
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba  Turizmo veiklos priežiūros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

TURIZMO VEIKLOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turizmo veiklos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Turizmo veiklos priežiūros skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra reikalinga užtikrinti efektyvų ir kokybišką teisėkūros procesą Valstybiniame turizmo departamente prie Ūkio ministerijos (toliau - Departamentas), operatyvų Departamente kylančių teisinių problemų, susijusių su turizmo rinkos priežiūra, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, atstovauti Departamentą šalies ir Europos Sąjungos institucijose.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės; specialioje veiklos srityje - turizmo rinkos priežiūros.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą teisės bakalauro ir teisės magistro arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą vientisųjų teisės studijų magistro socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius turizmo sritį, turizmo veiklos priežiūrą, vartotojų teisių apsaugą, viešąjį administravimą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo taisykles;
6.4. išmanyti teismų praktiką, susijusią su ginčų, dėl turizmo paslaugų teikimo, nagrinėjimu;
6.5. gebėti savarankiškai parengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, atlikti kitų institucijų parengtų teisės aktų ekspertinį įvertinimą;
6.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;
6.8. mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis Microsoft Office programiniu paketu, (kompiuterinio raštingumo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2016 "Dėl visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto patvirtinimo" nustatytos bazinės kvalifikacijos lygį).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja rengiant ir derinant ES teisės aktų ir tarptautinių sutarčių nuostatų perkėlimą į Lietuvos Respublikos teisės sistemą, Lietuvos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais pagal Departamento kompetenciją;
7.2. pagal kompetenciją rengia turizmo paslaugas reglamentuojančius teisės aktų projektus;
7.3. nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, kitų institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus;
7.4. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų tobulinimo;
7.5. pagal Skyriaus kompetenciją rengia teisės aktus, išvadas, raštus, atsiliepimus, kitus dokumentus;
7.6. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja prašymus/skundus, rengia atsakymus, išvadas, raštus, kitus su prašymų/skundų nagrinėjimu susijusius dokumentus;
7.7. konsultuoja turizmo paslaugų teikėjus, turistus Skyriaus kompetencijos klausimais;
7.8. nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
7.9. atstovauja Departamentui teismuose;
7.10. atstovauja Departamentui ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų ir Europos Sąjungos institucijų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose;
7.11. pagal kompetenciją dalyvauja kolegialių institucijų (komisijų, darbo grupių, kt.), kuriose atstovaujamas Departamentas, veikloje;
7.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Departamento administracijos padaliniais, kitomis nacionalinėmis įstaigomis ir organizacijomis, įskaitant turizmo verslo ir kitas asociacijas turizmo srities teisinio reguliavimo, turistų interesų apsaugos, turizmo rinkos priežiūros srityse;
7.13. priima ir nagrinėja prašymus gidų kvalifikacijos pažymėjimams gauti;
7.14. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gidų Profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos veiklą;
7.15. priima ir nagrinėja deklaracijas dėl gido paslaugų laikinai ar kartais teikimo;
7.16. įrašo valstybės narės ar Šveicarijos Konfederacijos gidus į Asmenų, turinčių teisę laikinai ar kartais teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje sąrašą;
7.17. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos bei trečiųjų šalių gidų kvalifikacijos pripažinimo procedūrą Lietuvoje;
7.18. pagal kompetenciją vykdo gidų, laikinai gido paslaugas Lietuvoje norinčių teikti asmenų veiklos stebėseną ir priežiūrą;
7.19. vykdo kitus su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinis turizmo departamentas prie ŪM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 38, 870664976, vtd@tourism.lt
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie Valstybinis turizmo departamentas prie ŪM  Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2017 m. liepos 3 d.

įsakymu Nr. A-2534

pakeista 2017-07-18 įsakymu Nr. A-2677

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis yra įgyvendinti vaiko teisių apsaugą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, ginti vaiko teises bei jo teisėtus interesus, organizuoti vaiko teisių apsaugos priemonių vykdymą.

III VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis - viešieji pirkimai, specialioji veiklos sritis - vaiko teisių apsauga.

IV SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, socialinio darbo ar teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti 1 metų darbo patirtį vaiko teisių apsaugos, socialinio darbo su vaikais ar viešųjų pirkimų srityje;

6.3. turėti darbo patirties viešojo administravimo įstaigose;

6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vaiko teisių apsaugą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.6. mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

7.1. nustatyti, kuriems vaikams reikalinga globa (rūpyba), tvarkyti globojamų (rūpinamų) vaikų apskaitą, organizuoti laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą likusiems be tėvų globos vaikams, vykdyti vaiko laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) šeimose ir socialinės globos įstaigose priežiūrą, siekiant apginti likusių be tėvų globos vaikų teises;

7.2. siekiant užtikrinti vaiko teisių apsaugą:

7.2.1. lankytis šeimose (įskaitant ir socialinės rizikos šeimas), tikrinti nepilnamečių gyvenimo, buities ir ugdymo sąlygas šeimoje, globos institucijose, vaikų ir paauglių mokymo, ugdymo, gydymo, reabilitacijos įstaigose, darbo ir bausmės atlikimo vietose, nustačius vaiko teisių ir interesų pažeidimų - paimti vaiką iš tėvų ar kitų teisėtų jo atstovų;

7.2.2. analizuoti turimą informaciją apie vaiką ir jo šeimą ir nustatyti, ar įtraukti šeimą į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, ar, esant teigiamų pokyčių, išbraukti iš šios apskaitos;

7.2.3. kaupti, analizuoti, sisteminti duomenis apie socialinės rizikos šeimas, auginančias vaikus, taip pat apie neprižiūrimus, socialiai ir pedagogiškai apleistus, smurtą patyrusius vaikus, organizuoti jiems reikalingą pagalbą;

7.2.4. pagal teisės aktais suteiktus įgaliojimus dalyvauti nepilnamečio nukentėjusiojo, liudytojo, įtariamojo ar kaltinamojo apklausose, kituose ikiteisminio tyrimo metu atliekamuose procesiniuose veiksmuose, teismų posėdžiuose, kuriuose dalyvauja nepilnametis;

7.2.5. dalyvauti teismų sprendimų, priimtų dėl vaiko, vykdymo procese;

7.3. siekiant spręsti vaiko teisių apsaugos problemas:

7.3.1. teikti informaciją apie vaiką tėvui ir motinai, gyvenantiems skyrium, išskyrus atvejus, kai tėvas ar motina kelia grėsmę vaiko sveikatai ar gyvybei;

7.3.2. įpareigoti tėvus sudaryti sąlygas artimiems giminaičiams bendrauti su vaiku (jei tėvai atsisako tokias sąlygas sudaryti), kai tai neprieštarauja vaiko interesams;

7.3.3. teikti duomenis, jei tai neprieštarauja teisės aktams, vaikų globos institucijoms apie asmenį, pageidaujantį priimti vaiką į savo šeimą savaitgaliais, atostogų metu ir švenčių dienomis;

7.4. teikti informaciją suinteresuotoms institucijoms apie galimus įvaikinti vaikus, siekiant padėti organizuoti įvaikinimą;

7.5. siekiant apginti vaikų teises ir teisėtus jų interesus:

7.5.1. rengti išvadas dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos vaikui skyrimo, bendradarbiauti su socialiniais darbuotojais dėl pagalbos vaikui ir šeimai teikimo;

7.5.2. rengti tarpininkavimo raštus dėl prašymo išduoti asmens tapatybės kortelę ar pasą;

7.6. siekiant tinkamai atstovauti vaiko teisėms ir teisėtiems interesams:

7.6.1. pagal teisės aktais suteiktus įgaliojimus rengti išvadas, pažymas, ieškinio pareiškimus ir kitus procesinius dokumentus teismui dėl įvaikinimo, tėvystės nustatymo ar nuginčijimo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo, tėvų valdžios apribojimo, vaiko atskyrimo nuo tėvų ar atskyrimo panaikinimo, vaiko gyvenamosios vietos ir nuolatinės globos nustatymo, išlaikymo priteisimo, globėjo skyrimo, vaiko tėvų (ar vieno iš jų) nušalinimo nuo nepilnamečiam vaikui priklausančio turto netinkamo tvarkymo ir kitais Skyriaus kompetencijos klausimais, atstovauti Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais pirmosios instancijos teismuose, kitose valstybinėse institucijose;

7.6.2. kreiptis į atitinkamas teisėsaugos institucijas, kad asmenims, keliantiems grėsmę vaiko saugumui ir sveikatai, būtų taikomos civilinės, administracinės ar baudžiamojo poveikio priemonės;

7.6.3. surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 181, 1811, 1812, 1813 straipsniuose;

7.7. apklausti vaiką, nedalyvaujant jo tėvams, ir dalyvauti apklausiant nepilnamečius, siekiant išsiaiškinti vaiko nuomonę su juo susijusiais klausimais;

7.8. organizuoti rasto, palikto vaiko arba vaiko, kurio negalima atiduoti tėvams dėl jų netinkamo gyvenimo būdo, gimimo registravimą, suteikti vaikui vardą, pavardę, siekiant įregistruoti vaiką;

7.9. bendradarbiauti su policijos, švietimo, sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigomis, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis valstybės, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, sprendžiant su vaiko teisių apsauga susijusius klausimus, konsultuoti tėvus, mokytojus, auklėtojus ir vaikus vaiko teisių apsaugos, globos (rūpybos), įvaikinimo ir teisės pažeidimų prevencijos klausimais, rengti atsakymus į prašymus ir paklausimus, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją ir spręsti iškilusias problemas;

7.10. inicijuoti prekių, paslaugų viešuosius pirkimus, rengti pirkimams atlikti reikalingas technines specifikacijas, sutarčių projektus ir reikalavimus tiekėjams, tikrinti paslaugų, suteiktų pagal sutartis, perdavimo ir priėmimo aktus, siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą ir sutarčių vykdymo kontrolę;

7.11. vykdyti kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Kauno miesto savivaldybės administracija
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Laisvės al. 96, 37037207492, gintare.jokubynaite@kaunas.lt
Skelbimo data: 2017.10.18

Atsiliepimai apie Kauno miesto savivaldybės administracija  Elektrikas

Pobūdis: Elektros instaliacijos darbai
Apsaugos sistemos
Vaizdo stebejimo sistemos
Reikalavimai: Patirtis el. Sistemose.
Elektros kabelių vedziojimas.
Skydų montavimas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Getesa"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pienių g., 860349755, uabgetesa@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Getesa"  Tolimųjų reisų vairuotojas CE kategorija

Pobūdis: Pastovus darbas refrežiratoriais maršrutu Lietuva-Italija-Lietuva.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas CE kategorijos
95 kodas
Vairuotojo kortelė

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltasis lokys"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869872414, e.gerasimovic@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Baltasis lokys"  Klientų aptarnavimo specialistas

Pobūdis: Tarptautinė bendrovė skelbia naują atranką tiesioginiam darbui su klientais!
Ieškome aktyvių žmonių norinčių gerai ir labai gerai užsidirbti Lietuvoje, atlyginimui priklausant nuo įdėtų pastangų ir padaryto darbo rezultatų. Skelbimas skirtas tiems, kuriems pabodo kylant kainoms gyventi nuo algos iki algos ir kurie nori savo gyvenime turėti kažką daugiau, o ne tik susimokėti komunalinius mokesčius, maisto ir transporto išlaidas. Jei manote, kad atėjo laikas kažką keisti - šis pasiūlymas kaip tik Jums!

Žmonėms turintiems patirtį klientų aptarnavimo, konsultavimo, pardavimų srityse galime iškarto pasiūlyti specialisto poziciją. Norintiems įgauti patirties, pasimokyti amato ir pardavimų meno pasiūlysime pradėti karjerą nuo specialisto padėjėjo pozicijos, kur Jūs gausite pilną vadovo rėmimą ir išsiugdžius reikiamus gebėjimus kilsite karjeros laiptais.

Darbas vyksta pagal lankstesnį grafiką, laisvi visi savaitgaliai ir vakarai, todėl bus galima ne tik padirbėti, bet ir turėti kokybišką poilsį ir podarbinį gyvenimą.

Trumpai apie darbą - klientų aptarnavimas, susitikimai, dokumentų suruošimai ir tvarkymai, susitikimų organizavimas.

Siųskite savo CV nurodytu el. paštu. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.
Reikalavimai: - Komunikabilumas;
- Orientacija į darbo rezultatą, ne į praleistą laiką.
- Tikslų siekimas, atkaklumas;
- Organizuotumas, geri laiko planavimo įgūdžiai;
- Aukštasis / aukštesnysis išsilavinimas (studijos gali būti ir dar nebaigtos).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1086 € (su mokesčiais)
Įmonė: Compensa life Vienna insurance group SE
Miestas: Vilnius
Kreiptis: atranka2017m@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie Compensa life Vienna insurance group SE  Elektrikas

Pobūdis: * darbas adresu Dvaro g., Šiauliai - prokuratūros administraciniame pastate;
* vidaus elektros instaliacijos darbai: prietaisų pajungimai, jungiklių/ rozečių montavimai, šviestuvų pajungimai ir pan.;
* galima dirbti pagal darbo arba paslaugų teikimo sutartį;
Reikalavimai: * elektriko kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;
* elektriko darbo patirtis - ne mažiau 3 metų;
* atsakingas požiūris į darbą;
* be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Indema"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Dvaro g., 862029263, info@indema.lt
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Indema"  Mikroautobuso - autobuso vairuotojas (d kategorija)


Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ollex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/mikroautobuso-autobuso-vairuotojas-d-kategorija-vilnius-ollex-uab-olego-transportas-318678
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Ollex"  Buhalteris

Pobūdis: Pirminių apskaitos dokumentų surinkimas, peržiūra ir sisteminimas;
Darbo užmokesčio skaičiavimas;
Deklaracijų, pažymų rengimas VMI, Sodrai ir kitoms institucijos;
Kitų su buhalterija susijusių užduočių vykdymas.
Reikalavimai: Gebėjimas savarankiškai organizuoti darbą.
Atsakingumas, kruopštumas ir punktualumas;
Puikus apskaitą bei mokesčius reglamentuojančių teisės aktų išmanymas;
Geri raštvedybos ir kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Kruopštumas, atidumas, pastabumas, greita reakcija;
Darbo patirtis su Centas buhalterine programa - privalumas.
Rusų kalba.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bestela"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g. 6, 208 kab.,, 860138144, asta@apskaita.net
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Bestela"  Skardininkas

Pobūdis: Skardininkas turi gebėti atlikti įvairaus sudetingumo skardinimo darbus. Darbas su stogų skardininmu ir lietaus nuotekom
Reikalavimai: - Lietaus nuotekų sistemos formavimas;
- Stogu skardinimas;
- Parapetai;
- Vėjaskardės ir pan.
Rašyti ir kreitis tik angliškai.
Darbas Suomijoje, 90km nuo Helsinkio. Padedame išsinuomoti butą, 200eu į mėnesį.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3000 € (su mokesčiais)
Įmonė: Mitmex Oü
Miestas: Suomija
Kreiptis: Helsinkis, +3725546283, nullhansa@hotmail.com
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie Mitmex Oü  Administratorė

Pobūdis: Rengti ir tvarkyti įmonės dokumentus;
Rengti ir tvarkyti personalo dokumentus;
Valdyti įmonės vidinius ir išorinius informacijos srautus;
Padėti planuojant ir organizuojant įmonės padalinio darbą;
Organizuoti personalo informacijos valdymą ir apskaitą;
Vykdyti kitus tiesioginio vadovo nurodymus.
Reikalavimai: Raštvedybos taisyklių išmanymas bei dokumentų rengimo patirtis
Mokėjimas valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
Būti susipažinusiam su LR teisės aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimą, projektavimą ir statybos procesus;
Užsienio kalbos mokėjimas C1 lygiu;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Privalumas – darbo patirtis administravimo srityje.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Keista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 41, 869832186, g.jundiene@keista.eu
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Keista"  Vairuotojas ekspeditorius

Pobūdis: Ieškomas vairuotojas darbui su tentine mašina, CE kategorija, po Vokietija-Prancūzija. Laiku mokamas atlyginimas, be užlaikymu, su tvarkinga mašina. Dėl išsamesnės informacijos raginame susisiekti su mumis ir užduoti jums svarbius klausimus telefonu +370 6 78 54 129, arba +370 6 59 26 179.

Atlyginimas: 2500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transpaslauga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867854129
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Transpaslauga"  IT specialistas

Pobūdis: • užtikrina Tarnybos informacinių sistemų, kompiuterių lokalaus tinklo, interneto tinklapio, registrų, FTP, elektroninio pašto, ryšio paslaugų, kitos techninės bei programinės įrangos saugų ir nepertraukiamą darbą, jų funkcionavimą ir sąveiką;
• šalina gedimus, konsultuoja darbuotojus;
• administruoja Windows server 2008/2012/2016;
• administruoja Tarnyboje naudojamus serverius, duomenų saugyklas, kompiuterių tinklus, duomenų bazes, registrus, interneto tinklapį, bei kitą techninę ir programinę įrangą;
• užtikrina Tarnybos duomenų bazių, registrų, duomenų saugyklų, serverių ir jose kaupiamos informacijos tinkamą apsaugą, atsarginių kopijų darymą ir saugojimą;
• atlieka Tarnybos kompiuterizuotų darbo vietų diegimą, tobulinimą, organizavimą ir administravimą bei techninę priežiūrą;
• administruoja saugumo sprendimus.
Reikalavimai: • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą informacinių sistemų ar kompiuterinių tinklų srityje;
• turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių sistemų, kompiuterių tinklų ir/ar duomenų bazių, informacinių sistemų vartotojų bei vartotojų prieigos prie tarnybinių stočių teisių administravimo srityse;
• mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
• turėti gerus darbo įgūdžius su VMWARE ir Windows infrastruktūra (Active Directory, Office 365);
• žinoti informacinių technologijų saugumo užtikrinimo standartus;
• turėti išsamias informacinių sistemų, kompiuterių tinklų administravimo žinias bei kompiuterinės ir programinės įrangos aptarnavimo žinias;
• gebėti operatyviai spręsti incidentus;
• savarankiškumas, iniciatyvumas, analitinis mąstymas;
• turėti vairuotojo pažymėjimą (B vairavimo kategorija).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė augalininkystės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 4A, 861211267, jolita.pumputiene@vatzum.lt
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie Valstybinė augalininkystės tarnyba  Auto detalių pardavimo vadybininkas


Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Greitos dalys"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/auto-detaliu-pardavimo-vadybininkas-vilnius-greitos-dalys-uab-318597
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Greitos dalys"  Virejas

Pobūdis: Darbas tikroje restorano virtuveje;
Jaigu nebijai darbo kruvio, ir megsti gaminti, tai šitas darbas tikrai tau
Reikalavimai: Atsakingumas;
tvarkingumas;
sažiningumas


Visos socialines garantijas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 790 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vandens parkas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo 14c, 868372232, vladislav.kuligin@vandensparkas.lt
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Vandens parkas"  Vairuotojas

Pobūdis: Tarptautinių reisų vairuotojas Vokietija - Švedija
Kviečiame prisijungti prie augančios UAB "Elinas LT" įmonės kolektyvo. Čia Jums garantuojame:
1. Laiku mokamą, darbo rinką bei jūsų kompetenciją atitinkantį atlyginimą.
2. Darbą pagal grafiką (6 sav darbas / 3 sav poilsis)
3. Profesionalų ir kompetentingą vadybininką.
4. Operatyvų problemų sprendimą
5. Komandinį darbą (3 ant 2 a/m).
Reikalavimai: . CE vairuotojo pažymėjimo bei darbo patirties
2. 95 kodo
3. Sąžiningumo
4. Lojalumo įmonei.
5. ADR privalumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elinas LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 864857121, klaipedosbuhalterija@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Elinas LT"  Auto detalių pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Naudotų automobilių detalių pardavimas, sandėliavimas.
Reikalavimai: Automobilio sandaros žinios.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "DreamVita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl. 27, 867402144, valdas@dreamvita.eu
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie UAB "DreamVita"  Metalo k-cijų suvirintojai

Pobūdis: Siūlome gerai apmokamą darbą metalo konstrukcijų suvirintojams ir montuotojams. Atlyginimas laiku!
Reikalavimai: Patirtis dirbant statybose, montuojant metalo konstrukcijas, atsakingumas ir darbštumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Janasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Goštauto g., 8 606 05415, info@janasta.lt
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Janasta"  Metalo k-cijų montuotojai

Pobūdis: Siūlome gerai apmokamą darbą statybose, metalo konstrukcijų montuojams ir suvirintojams. Geras atlyginimas ir mokamas laiku!
Reikalavimai: Patirtis dirbant su metalo konstrukcijomis statybose. Atsakingumas, darbštumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Janasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Goštauto g., 8 606 05415, info@janasta.lt
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Janasta"  Komunikacijos specialistas, socialinių tinklų guru

Pobūdis: Komunikacijos strategijos parengimas (Išorinė komunikacija) ir įgyvendinimas
Socialinių tinklų administravimas (Produktai: švietimo, socialinių inovacijų, startuolių akseleravimo ir inkubavimo programos);
Komunikacijos turinio rengimas (+darbas su grafinio dizaino įrankiais);
Straipsnių, pranešimų žiniasklaidos priemonėms rengimas;
Pagalba organizacijos nariams.
Reikalavimai: Tikimės, kad Tu:
- Išmanai socialinių tinklų valdymą (turėti paskyras mainstream‘iniuose tinkluose – neužtenka);
- Turi patirties (ir darbų pavyzdžius);
- Esi energingas/-a, pozityvus/-i ir greitas/-a (nes kol gimdysi mintį ar sakinį, gali situacija pasikeisti 5 kartus, esame dinamiški);
- Gebi sklandžiai dėlioti mintis, supranti, ką reiškia "užberti prieskonių" ant žodžių (ypatingai valdant klaviatūrą);
- Nesunkiai perdažytum namą ar automobilį (žinoma naudojant photoshop‘ą);
- Turi polinkį į naujoves ir eksperimentavimą (nes internete nuolat atsiranda naujų dalykų, kuriuos reikia paversti galimybėmis);
Ir paskutinis, bet labai svarbus:
- You speak English, not London;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Draugystės g. 19, 862095401, indre@europe-institute.com
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie VšĮ "Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas"  Inžinierius statybininkas-sąmatininkas.

Pobūdis: Darbo pobūdis: vykdo ir užtikrina Tarnybos bei Saugomų teritorijų direkcijų statomų, rekonstruojamų, remontuojamų pastatų, statinių ir jų konstrukcijų sąmatų rengimą, nepažeidžiant projektų ir statybinių bei eksploatacinių normų, pildo su tuo susijusią dokumentaciją, nagrinėja bei analizuoja projektinę - techninę dokumentaciją, analizuoja informaciją apie medžiagų bei paslaugų kainų lygį statybų rinkoje.
Reikalavimai: Išsilavinimas, kvalifikacija: aukštasis statybos inžinerinis išsilavinimas. Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai; hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai. Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.
Sugebėjimai: geri sąmatininko darbo kompiuteriu įgūdžiai su sąmatinėmis programomis "Sistela" arba "Astera" darbo patirtis bendrastatybinių darbų srityje; statybos procesų ir technologijų išmanymas; pareigingumas, kruopštumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1122 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Antakalnio g. 25, (8-5) 272 3284, vstt@vstt.lt
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba  Padangų montuotojas - pagalbinis darbininkas - patirtis nebūtina

Pobūdis: Pagalbiniai darbai:
Padangų montavimas ir balansavimas;
Automobilių aptarnavimas
Reikalavimai: Patirtis nebūtina!
Nebijojimas fizinio darbo;
Punktualumas;
Atsakingumas;
Gera nuotaika.
Darbo patirtis autoservisų, padangų montavimo ar mechanikos srityje didelis privalumas!

Mes jums siūlome
Laiku mokamą konkurencingą atlyginimą;
Lankstų darbo grafiką studentams;
Patogią darbo lokaciją - 5 padaliniuose Vilniuje
Melgos nuolaidų paketą Jums ir Jūsų artimiesiems;
Šaunų kolektyvą;
Šiltą ir tvarkingą darbo aplinką;
Karjeros galimybes.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MELGA"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių 151A, 869875622, tadas@melga.lt
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie UAB "MELGA"  Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalėjimų departamentas) viešuosius pirkimus projektavimo, techninės priežiūros ir statybų srityje, rengti Kalėjimų departamento ir dalyvauti rengiant Kalėjimo departamentui pavaldžių įstaigų projektavimo, techninės priežiūros ir darbų viešųjų pirkimų techninių specifikacijų projektus, dalyvauti viešųjų pirkimų komisijos veikloje kaip ekspertui, sprendžiant klausimus, susijusius su projektavimo, techninės priežiūros ir darbų viešųjų pirkimų vykdymu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje - viešųjų pirkimų inicijavimas ir vykdymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį projektavimo, techninės priežiūros ir darbų viešųjų pirkimų vykdymo srityje bei rengiant projektavimo, techninės priežiūros ir darbų techninių specifikacijų projektus;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą ir bausmių vykdymą;

6.4. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų vykdymą, statybą, teritorijų planavimą;

6.5. sugebėti kontroliuoti pagrindines statybos techninės veiklos sritis - statinio projektavimą ir projektavimo etapus, statinio projekto ekspertizę, statybos darbų pirkimo procesą bei nustatyti techninio projekto trūkumus;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų reikalavimus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.7. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Office" programiniu paketu;

6.9. mokėti dirbti programine įranga, skirta statybos darbų kainų sąmatiniams apskaičiavimams, statinių atkuriamosios vertės nustatymui, pasiūlymų konkursų dalyviams paruošimui, atsiskaitymų už atliktus darbus kontrolei.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tikrina Kalėjimų departamento padalinių su pirkimo paraiškomis pateiktus projektavimo, techninės priežiūros ir statybos darbų techninių specifikacijų projektus ir teikia pastabas;

7.2. naudodamasis programine įranga SISTELA, apskaičiuoja nedidelės apimties statybos darbų kainų sąmatas bei sudaro darbų kiekių žiniaraščius, skirtus pasiūlymų konkursų dalyviams paruošimui;

7.3. teikia siūlymus, kaip viešuosius projektavimo, techninės priežiūros ir statybos darbų pirkimus padaryti efektyvesnius ir sumažinti nupirktų projektavimo, techninės priežiūros ir statybos darbų pabrangimo riziką;

7.4. renka informaciją iš Kalėjimų departamento administracinių padalinių ir Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų apie planuojamus projektavimo, techninės priežiūros ir darbų pirkimus;

7.5. rengia Kalėjimų departamente vykdomų projektavimo, techninės priežiūros ir statybos darbų viešųjų pirkimų konkurso sąlygas, atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešųjų pirkimų komisijai, rengia pranešimus tiekėjams, skelbimus ir ataskaitas apie Kalėjimų departamente vykdomus projektavimo, techninės priežiūros ir statybos darbų viešuosius pirkimus,

7.6. viešina Kalėjimų departamento vykdomų pirkimų laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis, preliminariąsias sutartis ir šių sutarčių pakeitimus;

7.7. dalyvauja rengiant Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų projektavimo, techninės priežiūros ir statybos darbų sutarčių projektus;

7.8. derina ir teikia pastabas dėl Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų pateiktų projektavimo, techninės priežiūros ir statybos darbų pirkimų techninių specifikacijų projektų, kvalifikacinių techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimų;

7.9. teikia metodinę pagalbą Kalėjimų departamento pirkimo iniciatoriams, Kalėjimų departamentui pavaldžioms įstaigoms ir valstybės įmonei dėl viešųjų pirkimų dokumentų, susijusių su projektavimo, techninės priežiūros ir darbų pirkimais, rengimu;

7.10. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos veikloje kaip ekspertas, sprendžiant klausimus, susijusius su projektavimo, techninės priežiūros ir darbų viešųjų pirkimų vykdymu;

7.11. nagrinėja tiekėjų pretenzijas dėl projektavimo, techninės priežiūros ir darbų viešųjų pirkimų vykdymo ir teikia atsakymų į pretenzijas projektus pirkimo organizatoriams arba viešųjų pirkimų komisijai;

7.12. nagrinėja tiekėjų paklausimus dėl projektavimo, techninės priežiūros ir darbų objekto bei techninių specifikacijų, sutarčių projektų, kvalifikacinių reikalavimų, susijusių su techniniu ir profesiniu pajėgumu, ir teikia atsakymų į paklausimus projektus pirkimo organizatoriams arba viešųjų pirkimų komisijai;

7.13. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, taip pat atsakymus į suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, užtikrindamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą pagal kompetenciją;

7.14. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės kompleksiniuose bei kituose patikrinimuose, rengia patikrinimų pažymas ir teikia pasiūlymus dėl nustatytų trūkumų viešuosiuose pirkimuose šalinimo;

7.15. pagal kompetenciją įformina ir tvarko skyriui priskirtas bylas pagal Kalėjimų departamento dokumentacijos planą, renka informaciją apie numatomų projektavimo, techninės priežiūros ir darbų pirkimo sąlygas, technines charakteristikas, pasiūlymų vertinimo ir palyginimo būdus;

7.16. nuolat seka teisės aktų, reglamentuojančių projektavimą, statybą, viešuosius pirkimus, pasikeitimus, Viešųjų pirkimų tarnybos priimtus teisės aktus, teikia informaciją ir siūlymus skyriaus vedėjui, užtikrindamas Kalėjimų departamento direktoriaus teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, tobulinimą;

7.17. Kalėjimų departamento vadovybės pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, užtikrindamas darbo grupėms ir komisijoms nustatytų uždavinių įgyvendinimą;

7.18. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tam kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Kalėjimų departamentas prie TM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. Sapiegos g. 1, 852719003, kaldep@kaldep.lt
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie Kalėjimų departamentas prie TM  Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos Šiaulių skyriaus direktoriaus

2017 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. VE-225

PAŠALPŲ IR NEDARBINGUMO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. paskirtis

4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus (toliau - Šiaulių skyrius) Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti nedarbingumo kontrolę.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas -nedarbingumo kontrolės vykdymo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, reabilitacijos arba farmacijos krypties išsilavinimą (bakalauro arba vientisųjų universitetinių studijų magistro kvalifikacinis laipsnis).

6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybinio socialinio draudimo, Ligos ir motinystės socialinio draudimo, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo, Neįgaliųjų socialinės integracijos, Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinuoju, Nedarbo socialinio draudimo, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinį socialinį draudimą, laikinojo nedarbingumo, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, profesinių ligų nustatymą, ginčų dėl neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo nagrinėjimo tvarkomis, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų (toliau - nedarbingumo pažymėjimai ir nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai), darbingumo lygio pažymų, profesinės reabilitacijos pažymėjimų išdavimo taisyklėmis bei tvarkomis, taip pat teisės aktais, reglamentuojančiais nedarbingumo kontrolės vykdymą, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimą draudžiamaisiais įvykiais bei nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų tyrimą, draudiminio įvykio padarinių vertinimą dėl draudimo sumų apskaičiavimo asmenims, draudžiamiems valstybės lėšomis. Būti susipažinęs su Civiliniu kodeksu, Civilinio proceso kodeksu, Sveikatos draudimo, Sveikatos sistemos, Sveikatos priežiūros įstaigų, Medicinos praktikos, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymais, Europos Tarybos reglamentais, tarpvalstybinių sutarčių nuostatomis tiek, kiek šių teisės aktų nuostatos susijusios su nedarbingumo kontrole ir išmokų, žalos atlyginimo skyrimu ir mokėjimu, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimu draudžiamaisiais įvykiais, draudimo sumų apskaičiavimu, ir gebėti šių teisės aktų nuostatas taikyti praktiškai.

6.3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

6.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Atlieka nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų apdraustiesiems bei asmenims, registruotiems bedarbiais teritorinėje darbo biržoje (toliau - bedarbiai) išdavimo ir tęsimo pagrįstumo bei teisėtumo patikrinimus asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei vertina laikinojo nedarbingumo apdraustiesiems ir bedarbiams nustatymo teisingumą ir nedarbingumo pažymėjimų išdavimo bei tęsimo pagrįstumą ir teisėtumą.

7.2. Tikrina darbingumo lygio nustatymo teisingumą, teisės aktų nustatyta tvarka ginčija Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - NDNT) priimtus sprendimus, bei NDNT kvietimu dalyvauja NDNT posėdžiuose pakartotinai vertinant ginčijamų asmenų darbingumo lygį; vertina profesinės ligos diagnozės nustatymą asmenims, teisės aktų nustatyta tvarka šią diagnozę ginčija Centrinėje darbo medicinos ekspertų komisijoje (toliau - CDMEK) bei dalyvauja CDMEK posėdžiuose sprendžiant ginčijamų profesinių ligų diagnozių nustatymo pagrįstumą.

7.3. Vertina draudiminio įvykio padarinius apdraustiesiems, draudžiamiems valstybės lėšomis dėl nelaimingų atsitikimų tarnyboje, teikia išvadas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo/nepripažinimo draudžiamaisiais įvykiais nustatymo klausimais.

7.4. Teikia Šiaulių skyriaus direktoriui, jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį arba Skyrius vedėjui patikrinimo pažymas, išvadas dėl nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų apdraustiesiems ir bedarbiams išdavimo ir tęsimo pagrįstumo, dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo/nepripažinimo draudžiamaisiais įvykiais, draudiminio įvykio padarinių įvertinimo, rengia patikrinimo aktus dėl žalos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui nustatymo asmens sveikatos priežiūros įstaigose nepagrįstai išduodant ar tęsiant nedarbingumo pažymėjimus arba nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus bei teikia pasiūlymus dėl nepagrįstai išmokėtų išmokų išieškojimo iš asmens sveikatos priežiūros, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų ar išmokų gavėjų, teikia pasiūlymus dėl NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų planinių ir neplaninių patikrinimų inicijavimo.

7.5. Nagrinėja asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų prašymus leisti išduoti apdraustiesiems ir bedarbiams nedarbingumo pažymėjimus bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus už praeitą laikotarpį (atgaline data) ar pakeisti medicininius dokumentus į nedarbingumo pažymėjimus bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus ir teikia leidimus (neleidimus) dėl šių pažymėjimų išdavimo.

7.6. Pildo ir išduoda reikalingus dokumentus, susijusius su asmens laikinuoju nedarbingumu Europos Tarybos reglamentuose nustatytais atvejais, vadovaudamasis E formų (E 115, E 116, E 117, E 118 su priedu) pažymų ir kitų struktūrizuotų dokumentų pildymo ir išdavimo tvarka.

7.7. Atstovauja Šiaulių skyriui asmens sveikatos priežiūros įstaigų Gydytojų konsultacinėse komisijose (toliau - GKK) ginčijamais apdraustųjų ir bedarbių laikinojo nedarbingumo ekspertizės atvejais, NDNT posėdyje - ginčijant NDNT teritorinių skyrių sprendimus dėl asmenims nustatyto darbingumo lygio ir nagrinėjant NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų planinių ir neplaninių patikrinimų rezultatus, Ginčų komisijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Ginčų komisija) - ginčijant NDNT direktoriaus sprendimus dėl asmenims pakartotinai nustatyto darbingumo lygio, CDMEK posėdžiuose - ginčijant profesinių ligų diagnozių nustatymą, nelaimingo atsitikimo tyrimo komisijoje - tiriant sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe bei ūmias profesines ligas.

7.8. Analizuoja ir apibendrina informaciją apie apdraustųjų ir bedarbių laikinąjį nedarbingumą, darbingumo lygio nustatymą, nustatytas profesines ligas, teikia išvadas Šiaulių skyriaus direktoriui, arba jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį arba Skyriaus vedėjui.

7.9. Vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateikiamus dokumentus sutarčių sudarymui su Šiaulių skyriumi dėl teisės išduoti ir tęsti nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus, vykdo šių sutarčių laikymosi priežiūrą (nuolat tikrina informaciją apie gydytojus, turinčius teisę išduoti ir tęsti nedarbingumo pažymėjimus bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus (licencijų galiojimą, gydytojų spaudus), taip pat informaciją apie asmens sveikatos priežiūros įstaigas (licenciją ir kt.)).

7.10. Aiškina asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, draudėjams nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą reglamentuojančius teisės aktus, konsultuoja apdraustuosius ir bedarbius laikinojo nedarbingumo ekspertizės ir nedarbingumo kontrolės, susijusios su ligos, profesinės reabilitacijos, tėvystės, motinystės, vaiko priežiūros išmokų, socialinio draudimo bei žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, nedarbo išmokų skyrimo ir mokėjimo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo draudžiamaisiais įvykiais, draudiminio įvykio padarinių vertinimo dėl draudimo sumų apskaičiavimo asmenims, draudžiamiems valstybės lėšomis, klausimais, aiškina Europos Tarybos reglamentų įgyvendinimo tvarką dėl E formų (E 115, E 116, E 117, E 118 su priedu) pažymų ir kitų struktūrizuotų dokumentų pildymo ir išdavimo tvarką pagal šios pareigybės kompetenciją.

7.11. Nagrinėja asmens sveikatos priežiūros įstaigų, apdraustųjų, bedarbių bei kitų asmenų skundus, prašymus ir pareiškimus, rengia atsakymų projektus, taip pat rengia atsakymų projektus į paklausimus, gautus iš kitų įstaigų bei organizacijų, pavedus Skyriaus vedėjui.

7.12. Tikrina profesinės reabilitacijos pažymėjimų tęsimo pagrįstumą.

7.13. Rengia informaciją pagal pareigybės kompetenciją ir teikia ją Skyriaus vedėjui.

7.14. Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos ir Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.

7.15. Analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui siūlymus dėl Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.

7.16. Atstovauja Šiaulių skyriui valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose įstaigose ir organizacijose, Šiaulių skyriaus direktoriui ar jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus, Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

7.17. Bendradarbiauja su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis ir įstaigomis, vietos savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.

7.18. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.

7.19. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Joniškis
Kreiptis: 841383492, egle.simaitiene@sodra.lt
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Fasadų montuotjas

Pobūdis: Aliuminio-stiklo, priešgaisrinių durų, vartų bei kitų konstrukcijų montavimo darbai statybų aikštelėse.
Reikalavimai: • Darbo patirtis fasadų montavime būtų privalumas;
• Savarankiškumas, atsakomybė, sąžiningumas ir orientacija į kokybę bei gerus darbo rezultatus ;
• Aukštalipio darbų pažymėjimas (privalumas).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eugvilsta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šiaurės g. 37, 862725875, info@eugvilsta.lt
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Eugvilsta"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: • Bendravimas su esamais klientais;
• Klientų konsultavimas, derybos;
• Pasiūlymų ruošimas;
• Transporto paieška;
• Savalaikio krovinių pristatymo klientams užtikrinimas;
• Santykių su klientais ir transporto įmonėmis palaikymas;
Reikalavimai: • Užsienio kalba (anglų, arba vokiečių);
• Darbas su Microsoft paketu;
• Sklandus bendravimas;
• Greita orientacija;
• Savarankiškumas;
• Atkaklumas;
• Gali būti be patirties;
• Stresinių situacijų valdymas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jordė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jankiskiu 43a, 865630703, arunas@jorde.lt
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Jordė"  Nekilnojamo turto brokeris

Pobūdis: REIKALINGAS NEKILNOJAMOJO TURTO EKSPERTAS

DARBO POBŪDIS:

· Aktyvi naujų klientų paieška;
· Nekilnojamojo turto rinkos analizė;
· Objektų apžiūrų organizavimas;
· Klientų konsultavimas, jų poreikių analizė ir sprendimo būdų suradimas;
· Derybos ir sutarčių sudarymas;
· Pirkimo - pardavimo procesų administravimas.

JEIGU TU ESI:

· Darbšti (-us) ;
· Sąžininga (-as)‘
· Atsakinga (-as);
· Atkakli (-us);
· Entuziastinga (-as);
· Turi sėkmingų pardavimų patirties;
· Sugebi dirbti savarankiškai;
· Sieki užsibrėžto tikslo;
· Moki gerai dirbti kompiuteriu...

MES JUMS SIŪLOME:

· Laisvą darbo grafiką, galėsite patys organizuoti savo darbo laiką, savarankiškai priimti sprendimus;
· Atlyginimą, priklausantį nuo darbo rezultatų;
· Įdomų ir dinamišką darbą;
· Pagalbą ieškant klientų;
· Karjeros galimybes;
· Galimybę sukurti verslą, kuris neštų pelną;

· NETURINTIEMS PATIRTIES – PRAKTINIAI BEI TEORINIAI APMOKYMAI.

ATLYGINIMAS - neribotas, priklauso nuo darbo rezultatų.
Tada siusk savo CV el. paštu info@nttarnyba.lt Pasiteirauti galite tel. +370 665 18080

Konfidencialumą garantuojame, susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "NT tarnyba"
Miestas: Kaunas, Alytus
Kreiptis: 866518080, info@nttarnyba.lt
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie UAB "NT tarnyba"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: Vairuoti B kategorijos transporto priemonę su kroviniais
(šaldytuvas);
Reisai: Lietuva - Europos šalys ( 4 savaitės reise, 2 poilsis Lietuvoje).
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas B kategorija;
Vairavimo stažas ne mažiau 5 metų;
Anglų, vokiečių kalba - privalumas

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Balux"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju 125, 20 sector, 852072339, info@balux.lt
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Balux"  Meistras-priėmėjas

Pobūdis: Autoservise reikalingas automobilių meistras - priėmėjas.
Reikalavimai: Kruopštumas, pareigingumas, sąžiningumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Automeistras"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Birutės g. 14, 865601502, apskaita@automeistras.lt
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Automeistras"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Lengvųjų automobilių remontas.
Reikalavimai: Kruopštumas, pareigingumas, sąžiningumas;

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Automeistras"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Birutės g. 14, 865601502, apskaita@automeistras.lt
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Automeistras"  Reguliarių skrydžių pardavimo vadybininkas


Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic tours Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/reguliariu-skrydziu-pardavimo-vadybininkas-e-vilnius-baltic-tours-vilnius-uab-318488
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Baltic tours Vilnius"  Komplektuotojas

Pobūdis: - Prekių surinkimas pagal užsakymus ir pristatymas kitiems
padaliniams;
- Gautų prekių rūšiavimas, sudėjimas į sandėliavimo vietas;
- Tvarkos ir švaros skyriuje palaikymas;
- Darbas dviem pamainomis po 8 val. (savaitė - iš ryto, savaitė - po pietų)
Reikalavimai: - Ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas;
- Tvarkingumas, darbštumas;
- darbo su krautuvu patirtis - didelis privalumas.

Atlyginimas: 766 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Amalva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lentvario g. 146, 864181072, personalas@amalva.lt
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Amalva"  Santechnikas

Pobūdis: Įvairūs santechnikos, vėdinimo sistemų montavimo darbai
Reikalavimai: Gebėjimas dirbti savarankiškai, be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 725 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Domus inžinerija"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Lazdijų 8, 869876436, julius@domusinzinerija.lt
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Domus inžinerija"  Valymo darbų techninis vadybininkas

Pobūdis: Valymo darbų organizavimas, paskirstymas, vykdymas ir kontrolė.
Darbuotojų apmokymai.
Vadovavimas spec. darbų padaliniui.
Atsiradusių problemiškų situacijų operatyvūs sprendimai.
Reikalavimai: Komunikabilumas, organizuotumas, savarankiškumas.
Gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus.
Greita orientacija įvairiose situacijose.
Puikūs darbo organizavimo ir problemų sprendimo įgūdžiai.
Vairavimo patirtis (ne mažiau kaip 2 m.)

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Veiverių g. 134, 861649539, ruta@ainava.lt
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Kurjeris

Pobūdis: - Užsakymų pasikrovimas į automobilį ir jų pristatymas numatytu maršrutu
- Ryšio palaikymas (daugiausia telefonu) su Klientų aptarnavimo centru ir kitais padaliniais siekiant informuoti apie pristatymo vykdymą
- Automobilio švaros palaikymas, kelionės lapų pildymas
- Dienos ataskaitų pateikimas tiesioginiam vadovui
Reikalavimai: - Turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir bent 2 metų aktyvaus vairavimo patirtį
- Kelyje elgiatės atsakingai, saugiai, kultūringai
- Tausojate patikėtą techniką
- Esate atsakingas, mokate dirbti komandoje
- Pritariate BARBORA tikslui - Klientui suteikti kuo kokybiškesnę paslaugą
- Galite dirbti pamaininiu darbo grafiku
- Turite panašaus darbo patirties (laikysime tai privalumu)

Mes siūlome:
- Konkurencingą darbo užmokestį ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų
- Darbo priemones, darbo aprangą
- Prisidėti prie sėkmingos organizacijos augimo

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Barbora"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Šilutės pl. 35, 865921180, karjera@barbora.lt
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Barbora"  Kurjeris

Pobūdis: - Užsakymų pasikrovimas į automobilį ir jų pristatymas numatytu maršrutu
- Ryšio palaikymas (daugiausia telefonu) su Klientų aptarnavimo centru ir kitais padaliniais siekiant informuoti apie pristatymo vykdymą
- Automobilio švaros palaikymas, kelionės lapų pildymas
- Dienos ataskaitų pateikimas tiesioginiam vadovui
Reikalavimai: - Turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir bent 2 metų aktyvaus vairavimo patirtį
- Kelyje elgiatės atsakingai, saugiai, kultūringai
- Tausojate patikėtą techniką
- Esate atsakingas, mokate dirbti komandoje
- Pritariate BARBORA tikslui - Klientui suteikti kuo kokybiškesnę paslaugą
- Galite dirbti pamaininiu darbo grafiku
- Turite panašaus darbo patirties (laikysime tai privalumu)

Mes siūlome:
- Konkurencingą darbo užmokestį ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų
- Darbo priemones, darbo aprangą
- Prisidėti prie sėkmingos organizacijos augimo

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Barbora"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 247, 865921180, karjera@barbora.lt
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Barbora"  Šlifuotojas

Pobūdis: Atlikti metalo apdirbimo staklėmis šlifavimo operacijas, gaminant ir restauruojant metalines detales.
Reikalavimai: Darbo patirtis šlifuotojo pareigose.
Atsakingumas. Pareigingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sausupio g., 8 686 89568, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Pardavėja-konsultantė gastronomijos parduotuvėje

Pobūdis: Siūlome darbą konditerijos-kulinarijos parduotuvėje-kavinėje, kurioje tik ypatingo skonio gaminiai!
- malonus klientų aptarnavimas;
- pagalba išsirenkant desertus ir kt.gaminius;
- kavos gėrimų, kitų (nealkoholinių) gėrimų gamyba;
- prekių priėmimas;
- darbas su kasos aparatu;
- bendros tvarkos ir švaros palaikymas;

Jeigu Jūs esate energingas ir ambicingas žmogus, mėgstate bendravimą ir esate puikus pardavėjas, tuomet mes ieškome būtent Jūsų!
Reikalavimai: - prekybinio darbo patirtis būtų privalumas;
- anglų ir rusų kalba būtų privalumas;
- darbo su kasos aparatu žinios;
- šypsena ir gera nuotaika;
- orientacija į rezultatą;
- energingumas, atsakingumas, pareigingumas;
- komunikabilumas.
Mes jums siūlome
visas darbui reikalingas priemones;
visas socialines garantijas;
- motyvuojantį darbo atlygį;
- laiku apmokamą darbo užmokestį;
- neturinčius darbo patirties apmokiname.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gan bei city"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865551724, raminta.t@ganbeicity.lt
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie UAB "Gan bei city"  Vairuotojas

Pobūdis: • keleivių iš įvairiausių pasaulio kraštų pervežimas Vilniaus mieste;
• asmeninis keleivių pasitikimas oro uoste;
• VIP klientų servisas;
• kitų funkcijų užtikrinimas remiantis įmonės vidiniais standartais;
Reikalavimai: STANDARTUI:
• "B" kategorijos vairuotojo pažymėjimas, vairavimo stažas - nuo 3 metų;
• daugiau nei gera orientacija Vilniaus mieste;
• privaloma taisyklinga lietuvių kalba ir bendri komunikacijos įgūdžiai;
• kompiuterinio raštingumo pagrindai (išmanusis telefonas, planšetė);
• sąžiningumas, savarankiškumas ir atsakingumas.

AMBICINGIEMS:
• VIP klientų servisas: aukščiausio lygio įmonės reprezentavimas;
• puikūs svetingumo įgūdžiai;
• rusų ir/arba anglų kalba.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "PGS group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr., 864064082, vairuoju7@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie UAB "PGS group"  Automobilių plovėjas-valytojas-polruotojas

Pobūdis: Automobilių plovimas, sausas, cheminis salono valymas, poliravimas.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Automoto spindesys"
Miestas: Kaunas, Garliava
Kreiptis: Sodų g. 24, 869946629
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie UAB "Automoto spindesys"  Montuotojas - stalius surinkėjas

Pobūdis: *gaminių paruošimas išvežimui į objektus ir jų montavimas.;
*langų , durų montavimas;
medžio-stiklo konstrukcijų surinkimas;
*darbas su individualiais klientais;
Reikalavimai: *būtinas vairuotojo pažymėjimas, B kategorija;
*gera fizinė sveikata;
*atsakomybės jausmas;
*noras dirbti;
*be žalingų įpročių!

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stiklita Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 34B, 868666319, vilnius@stiklita.lt
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie UAB "Stiklita Vilnius"  Virėjas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bravisima"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/virejas-kaunas-bravisima-uab-318467
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie UAB "Bravisima"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Dujiniu,šildymo vamzdynų ir talpų montavimas
Reikalavimai: Vairuotojo B kategorija.
Apmokome, suteikiame visas darbui reikalingas .


Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Melvilus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geologu 6, 869849849, info@egidijus.com
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie UAB "Melvilus"  Vairuotojas - ekspeditorius

Pobūdis: Dalinių bei Ekspres gabenimas Baltijos ir Europos Sąjungos šalyse: Skandinavija, Baltijos šalys
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija)
Vidurinis išsilavinimas
Analogiško darbo patirtis
Komunikabilumas
Bent vidutinis vienos iš užsienio kalbų mokėjimas

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: DRG logistica Ltd
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Karklų 4, 868560350, logistika@drgcargo.lt
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie DRG logistica Ltd  Šaltkalvis montuotojas

Pobūdis: Dujiniu , šildymo vamzdynų ir talpų montavimas.
Reikalavimai: Montuotojas dujininkas

Ne mažesnė kaip 3 metų šaltkalvio darbo patirtis;
B kategorija.
Mes jums siūlome:
Konkurencingą, nuo darbo rezultatų priklausantį atlyginimą;
Visas darbui reikalingas priemones;
Darbą draugiškame kolektyve.


Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Melvilus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geologu 6, 869849849, info@egidijus.com
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie UAB "Melvilus"  Vairuotojas CE

Pobūdis: Tarptautinių reisų vairuotojas
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas CE kategorijos
Tarptautinių reisų vairuotojo darbo patirtis.
Privalumai:
ට kodas"
Viza į Rusiją, Baltarusiją
Tachografo kortelė
Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vastan"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868459147, vastanuab@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie UAB "Vastan"  Plataus profilio statybininkas

Pobūdis: Mes siūlome įdomų bei patrauklų darbą, gerą atlyginimą ir mokymus. Pas mus turėsite karjeros galimybes bei sparčiai tobulėsite, kaip statybų specialistas. Galėsite pats pasirinkti su kuo komandoje norite dirbti, iš anksto susipažinti su komanda bei įmonės vertybėmis.
Įmonės specializacija - individualių namų statyba, fasado ir stogo darbai.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Statybų brigada"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 865534281
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie UAB "Statybų brigada"  Kelininkas (darbu vadovas)


Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gerbuvita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867192878
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie UAB "Gerbuvita"  Trinkelių klojėjas (kelininkas), pagalbinis


Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gerbuvita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867192878
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie UAB "Gerbuvita"  Trinkelių klojėjas (kelininkas)


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gerbuvita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867192878
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie UAB "Gerbuvita"  Vairuotojas - ekspeditorius

Pobūdis: Išvežioti prekes po parduotuves su B kategorijos mikroautobusu (pasikrauti, laiku pristatyti, iškrauti).
Darbo laikas: pirmadienis - penktadienis 8-17 val..
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija). Darbštumas, punktualumas, gera fizinė būklė.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baiva"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Taikos pr.94, 8-698-78830, justinas@baiva.lt
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie UAB "Baiva"  Porolono pjaustymo staklių operatorius

Pobūdis: Darbas su CNC porolono pjaustymo staklėmis.
Neturinčius patirties apmokysime darbo vietoje.
Reikalavimai: Kruopštumas, tvarkingumas, pareigingumas, atidumas.
Gebėjimas greitai mokytis.
Motyvacija dirbti.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AG Baltic"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Butrimonių g., audra@agbaltic.eu
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie UAB "AG Baltic"  Virėjas

Pobūdis: Siūlome darbą Birštone vyr. Virėjui.
Reikalavimai: Darbo patirtis virtuvėje vyr Virėju, ar jo padėjėju, mokėjimas organizuoti virtuvės darbą.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mėsainių baras"
Miestas: Birštonas
Kreiptis: 863876575, laimonas.zenkus@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie UAB "Mėsainių baras"  Kineziterapeutas

Pobūdis: Individualios tikslingos kineziterapijos atlikimas pacientams, besiskundžiantiems kaulų ir raumenų sistemos sutrikimais;
Tikslingas pacientų apmokymas/psichologinis motyvavimas;
Individualių tikslingų kineziterapijos programų sudarymas/laikymosi priežiūra;
Pacientų kineziterapijos grafikų sudarymas, fizioterapijos procedūrų atlikimas.

Įmonė siūlo:

Profesionalius gyd. J. Girskio gydymo metodikų mokymus bei tobulėjimo galimybes;
Motyvuojantį darbo užmokestį;
Komfortiškas darbo sąlygas;
Draugišką profesionalų komandą.

Reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas, kineziterapeuto kvalifikacija;
1 metų kineziterapeuto darbo patirtis;
Lietuvių, rusų ir anglų kalbos žinios;
Medicinos etikos išmanymas;
Gebėjimas planuoti veiklą ir dirbti komandoje;
Kompiuterinis raštingumas;
Atsakingumas, organizuotumas, iniciatyvumas, atidumas detalėms.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 950 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jono Girskio stuburo ligų gydymo centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytauto g.8, 8 6 181 0525, greta.milasiene@stuburas.lt
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie UAB "Jono Girskio stuburo ligų gydymo centras"  Krovėjas

Pobūdis: • Siuntų iškrovimas ir pakrovimas rankomis ir tam skirta technika;
• Siuntų rūšiavimas pagal depus.

Darbo laikas darbo dienomis:
Nuo 15 val. dienos iki 24 val. nakties (pastovus grafikas).

Reikalavimai: • Krovėjo ar pan. darbo patirtis;
• Gera fizinė sveikata;
• Atsakingumas, sąžiningumas, operatyvumas atliekant užduotis.

Privalumai:
• Galimybė pradėti dirbti iš karto.

Mes jums siūlome
• Atsakingą darbą tarptautinėje kompanijoje;
• Atlyginimą atitinkantį Jūsų darbo rezultatus;
• Galimybę tobulėti bei siekti karjeros;
• Geras darbo sąlygas ir draugišką kolektyvą.

Jei šis darbo pasiūlymas Jus sudomino, kviečiame siųsti savo gyvenimo aprašymą el. paštu cv@dpd.lt

Konfidencialumą garantuojame. Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus.

Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "DPD Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Liepkalnio g. 180, cv@dpd.lt
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie UAB "DPD Lietuva"  Vadybininkė (-as)

Pobūdis: Darbas parduotuvėje su kasos aparatu, sklandaus pardavimo proceso užtikrinimas, prekių likučių stebėjimas, prekių asortimento formavimas ir užsakymas, darbo apskaitos žiniaraščių pildymas, personalo valdymas.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Jūs:
Komunikabilus;
Atsakingas;
Iniciatyvus;
Gebate organizuoti komandos darbą;
Mokate dirbti komandoje ir individualiai;
Turite gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;
Mokate greitai įsisavinti su darbu susijusią informaciją;
Domitės sportu.
Darbuotojams mes siūlome:
Galimybę dirbti su pasaulinio lygio ženklais - Emporio Armani, adidas, Reebok, Asics, New Balance ir kt.
Atsakingą ir dinamišką darbą;
Konkurencingą atlyginimą;
Priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
Geras darbo sąlygas;
Lankstų darbo grafiką;
Visas socialines garantijas;
Karjeros galimybes.


Gyvenimo aprašymą su prierašu "Vadybininkė (-as) Vilniuje" siųsti el.paštu winnersport.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas" (Winnersport)
Miestas: Vilnius
Kreiptis:
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas" (Winnersport)  Buhalteris

Pobūdis: Pirminių dokumentų suvedimas;
Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas;
Konsultacijos buh. apskaitos ir mokesčių klausimais;
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis buhalterinis išsilavinimas;
Buhalterinio darbo patirtis, bent 3 metai;
Mokėjimas dirbti buh. programa "Rivilė"
Galimybė dirbti ne pilną darbo dieną ar savaitę.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Finolta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g., 864540504, buhalterija@finolta.lt
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie UAB "Finolta"  Automobilinio krano operatorius

Pobūdis: - Darbas 50 tonų automobiliniu kranu Rygoje.
Reikalavimai: - Automobilinio krano operatoriaus pažymėjimas
- Analogiško darbo patirtis
- Be žalingų įpročių (0 promilių tolerancija).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mitnija"
Miestas: Ryga
Kreiptis: 861558062
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie UAB "Mitnija"  Vairuotojas-ekspeditorius CE, 95 kodas

Pobūdis: Darbas šaldytuvais, maršrutai: LT-SE-NO-BY-UA. Reiso trukmė nuo 1 iki 2 sav.
Reikalavimai: Sąžiningumas, punktualumas, darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus transporto kompanija, UAB
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: 861236918
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie Vilniaus transporto kompanija, UAB  CNC frezavimo stakliu operatorius

Pobūdis: Metalo apdirbimas
Reikalavimai: Savarankiškas darbas

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Detalės ir technologinė įranga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g., 868574000, dti.aleksandr@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie UAB "Detalės ir technologinė įranga"  Vairuotojas B kategorija

Pobūdis: Krovinių pervežimas
Reikalavimai: Atsakingumas, sąžiningumas, B kategorija

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EVA transportas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862099271, evatransportas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie UAB "EVA transportas"  C.e. kategorijos vairuotojams kadencijos

Pobūdis: Darbas su tentinėm puspriekabėm. Ispanija,Vokietija/BeNeLuxas, Austrija, Prancūzija,Italija. Dalinių krovinių nerenkam, palečių nekeičiam. Mokame už kalendorines dienas 65e, darbas 6/3 ,pasikeitimas su busu Vokietijoje, apmokame 50eur už kiekvieną apsikeitimo kelionę (važiuoja tik mūsų įmonės vairuotojai)
Reikalavimai: CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas, EU - 95 kodas, vairuotojo kortelė, mokėjimas planuotis poilsio-darbo rėžimą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hermitrucks"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimu 51A, 867848788
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie UAB "Hermitrucks"  Matininkas - geodezininkas

Pobūdis: Sklypų kadastriniai, topografiniai matavimai, formavimo ir pertvarkymo projektai
Reikalavimai: Noras dirbti,
bent vienų metų darbo patirtis geodezinėje veikloje

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Geoplėtra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 23, 868490074, geopletra.info@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie UAB "Geoplėtra"  Skyriaus vadovas

Pobūdis: Organizuoti, kontroliuoti ir užtikrinti efektyvią skyriaus veiklą;
Formuoti į tikslų siekimą orientuotą komandą;
Rengti veiklos ataskaitas;
Siekti užsibrėžtų tikslų;
Veiklos procesų tobulinimo ir efektyvinimo didinimas;
Darbuotojų koordinavimas, motyvavimas ir paieška;
Įmonės atstovavimas su užsienio tiekėjais;
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas (būtų privalumas);
Vadovo arba vadovavimo darbo patirtis (būtų privalumas);
Anglų ir rusų kalbų mokėjimas;
Savarankiškumas, atsakingumas, darbo komandoje įgūdžiai;
Kompiuterinis raštingumas;
Vairuotojo pažymėjimas;
Strateginis mąstymas, veiklos planavimo ir valdymo įgūdžiai;
Gebėjimas dirbti dinamiškoje aplinkoje ir motyvuoti komandą;
Puikūs komunikavimo įgūdžiai;
Gebėjimas valdyti sudėtingas situacijas;

SIŪLOME:
Darbą stabilioje augančioje įmonėje;
Gerą darbo laiką I-V, 9.00-18.00;
Motyvuojantį ir laiku mokamą atlyginimą;
Visas socialines garantijas.


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic continent"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P.Lukšio g. 23, 870055595, administracija@help.lt
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie UAB "Baltic continent"  Statybos priežiūros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:PATVIRTINTA

Infrastruktūros plėtros departamento prie

Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus

2017 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-23

STATYBOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖSAPRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statybos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Statybos priežiūros skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuojant informacijos teikimą, reikalingą siūlymams krašto apsaugos sistemos (toliau - KAS) infrastruktūros plėtros politikai formuoti, užtikrinti KAS investicijų plane ir NATO saugumo investicijų programoje numatytų statinių statybos vykdymą pagal sutartis, Europos saugumo užtikrinimo iniciatyvos (European Reassurance Initiative) projektų įgyvendinimą pagal patvirtinus projektus, taip pat griovimo darbų vykdymą pagal sutartis, jų kontrolę ir techninę priežiūrą, įgyvendinant KAS infrastruktūros plėtros planus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Specialioji veiklos sritis - KAS infrastruktūros plėtros statybų projektų įgyvendinimo organizavimas ir kontrolė.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti galiojantį ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestatą - statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji statiniai, inžineriniai tinklai;

Pakeitimas 6.2 p.: IPD direktoriaus įsakymas Nr. V-140 (2017-10-12)

6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį statybos srityje dirbant pagal išduotą kvalifikacijos atestatą;

Pakeitimas 6.3 p.: IPD direktoriaus įsakymas Nr. V-140 (2017-10-12)

6.4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, krašto apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statinių statybą, valstybės tarnybą, ir KAS veiklą;

6.5. žinoti KAS struktūrą ir veiklos prioritetus;

6.6. gebėti analizuoti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, rengti išvadas ir siūlymus bei priimti racionaliausius sprendimus;

6.7. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti savarankiškai;

6.8. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.9. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu ir sąmatų programa "Sistela"

6.10. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "RIBOTO NAUDOJIMO", gauti.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. teikia siūlymus skyriaus vedėjui, siūlymams KAM vadovybei, suinteresuotoms KAS institucijoms ar jų padaliniams apie lėšų poreikį infrastruktūros plėtros projektams, IPD vardu rengti;

7.2. teikia informaciją skyriaus vedėjui, KAM vadovybei, suinteresuotoms KAS institucijoms ar jų padaliniams informacijai apie KAS investicijų plano statybų dalies, NATO saugumo investicijų programos, Europos saugumo užtikrinimo iniciatyvos (European Reassurance Initiative) projektų įgyvendinimą ir statybų eigą, IPD vardu rengti;

7.3. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui, siūlymams KAM vadovybei, suinteresuotoms KAS institucijoms ar jų padaliniams dėl KAS investicijų plano statybų dalies tikslinimo, IPD vardu rengti;

7.4. pagal poreikį, dalyvauja IPD Techninės tarybos darbe, vertina ir teikia IPD direktoriui siūlymus dėl KAS statinių statybos pagrindimų ir projektinių pasiūlymų derinimo;

7.5. patvirtinus projektus, rengia pirkimo paraiškas statybos darbų pirkimui;

7.6. administruoja KAS valstybės investicijų plane ir NATO saugumo investicijų programoje numatytų objektų statinių statybos darbų sutartis, sutartinių įsipareigojimų vykdymą, kad statybos darbai būtų atlikti sutartyse nustatytu laiku, nustatytos apimties ir kokybės;

7.7. KAS mastu vykdo statinio statybos darbų techninę priežiūrą, nurodytą statybos techniniame reglamente, taip pat procedūras, nurodytas IPD darbo reglamente, kontroliuoja statybos specialiosios techninės priežiūros vykdymą;

7.8. rengia technines specifikacijas statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės draudimo paslaugų pirkimui, jas patvirtinus, rengia pirkimo paraiškas ir inicijuoja viešojo pirkimo procedūras;

7.9. pagal poreikį, rengia technines specifikacijas statinio statybos specialiosios techninės priežiūros paslaugų pirkimui, jas patvirtinus, rengia pirkimo paraiškas ir inicijuoja viešojo pirkimo procedūras;

7.10. sprendžia iškilusias problemas, susijusias su KAS statinių statybos darbų vykdymu: sutarties vykdymo priežiūra ir statybos techninės priežiūros vykdymu;

7.11. inicijuoja, kad naudotojas priskirtų statinio statybos techninio prižiūrėtojo padėjėją, kuris vykdytų jam pavestas funkcijas, nustato statinių statybos techninio prižiūrėtojo padėjėjo funkcijų vykdymo periodiškumą, apimtis ir atsiskaitymą už jų vykdymą;

7.12. organizuoja ir dalyvauja naudotojui perduodant statybvietę, statinių projektus ir kitus techninius dokumentus rangovui, o užbaigus statybą - perdavimą naudotojui;

7.13. organizuoja pasitarimus statybvietėje ir užtikrina, kad jie būtų protokoluojami, o apie iškilusias problemas informuoja skyriaus vedėją;

7.14. tikrina iš rangovų priimamų faktiškai atliktų statybos ir montavimo darbų kiekį;

7.15. tikrina, ar naudojamų statybos produktų ir įrangos techniniai ir kokybės rodikliai atitinka projekto technines specifikacijas;

7.16. inicijuoja papildomų arba nevykdomų statybos darbų poreikio nustatymą, dokumentų, nustatyta tvarka, parengimą ir kontroliuoja, kad jie būtų vykdomi tik juos patvirtinus;

7.17. teikia papildomų statybos darbų sąmatas IPD Kontrolės skyriui patikrinti;

7.18. pavedus, pagal poreikį atstovauja IPD, pristatant KAM Infrastruktūros plėtros projektų derinimo komisijai papildomus ir (ar) nevykdomus statybos darbus ir grindžiant jų vykdymą ir (ar) nevykdymą;

7.19. patvirtinus papildomus statybos darbus, pagal poreikį, rengia pirkimo paraiškas papildomų statybos darbų pirkimui;

7.20. dalyvauja papildomų statybos darbų viešojo pirkimo komisijų darbe;

7.21. tikrina, ar teisingai įforminti atliktų darbų aktai ir pažymos apie atliktų darbų vertę ir išlaidas, patikrinęs - vizuoja, užtikrindamas, kad pateiktuose mokėti dokumentuose statybos darbų kiekiai atitinka faktiškai atliktų statybos darbų kiekį ir jie atitinka statybos darbų normatyvinę kokybę, numatytą projekto techninėse specifikacijose;

7.22. organizuoja, kad būtų atlikti visi matavimai;

7.23. kontroliuoja, kad naudotojui būtų perduoti parengti statybos vykdymo dokumentai, rangovas apmokytų naudotojo darbuotojus dirbti su statinio įrenginiais ir pasirašo pažymą;

7.24. rengia statinių statybos vertės išskaidymo į sąskaitas pažymas, užtikrina, kad būtų įrašyta statinio projekto, statinio projekto ekspertizės, statybos darbų ir įrenginių vertės, ir teikia derinti;

7.25. teisės aktų nustatyta tvarka, inicijuoja statinių pripažinimą baigtais statyti ir statybos užbaigimo procedūras, sustabdžius statybos darbus - statinio konservavimą;

7.26. dalyvauja statinių pripažinimo baigtais statyti ir statinių statybos užbaigimo procedūrose;

7.27 pagal poreikį atstovauja statytojui atliekant statinio pripažinimo baigtu statyti ir statybos užbaigimo procedūras;

7.28. skyriaus vedėjui pavedus, pagal poreikį ir KAM įgaliojus (pavedus) atlieka užsakovo funkcijas ir atlikdamas šias funkcijas atstovauja KAM visose įstaigose ir organizacijose, kai statyba finansuojama iš NATO saugumo investicijų programos lėšų ar įgyvendinat Europos saugumo užtikrinimo iniciatyvos (European Reassurance Initiative) projektus;

7.29. rengia užbaigto statyti statinio dokumentus, reikalingus teisinei registracijai atlikti;

7.30. užbaigus statybą, atlieka veiksmus, kurių reikia naujo nekilnojamojo daikto kadastro duomenims įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą ar jau įrašytiems duomenims pakeisti;

7.31. teikia informaciją ir duomenis SVS apie atliktus statybos darbus, apimtis ir terminus;

7.32. susistemina su statinių statybos technine priežiūra susijusius dokumentus (bylas), perduoda IPD Administracijos skyriui;

7.33. skyriaus vedėjui ir IPD direktoriui pavedus, atstovauja IPD KAS ir kitų (ne KAS) institucijų rengiamuose pasitarimuose ar skiriamų komisijų, darbo grupių darbe;

7.34. teikia skyriaus vedėjui informaciją, būtiną IPD metų veiklos ir decentralizuotų pirkimų planų ir ataskaitų sudarymui;

7.35. teikia skyriaus vedėjui informaciją ir duomenis skyriaus metų veiklos planui ir ataskaitoms kas ketvirtį sudarymui;

7.36. Neteko galios.

IPD direktoriaus įsakymas Nr. V-140 (2017-10-12)

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Infrastruktūros plėtros departamentas prie KAM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mindaugo g. 24, 852103752, Renata.Berziene@kam.lt
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie Infrastruktūros plėtros departamentas prie KAM  Įmonių teisės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2017 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. 4-576


ĮMONIŲ TEISĖS IR VERSLO APLINKOS GERINIMO DEPARTAMENTO
ĮMONIŲ TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento (toliau - departamentas) Įmonių teisės skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal skyriaus kompetenciją rengti ir dalyvauti rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, įskaitant rengiamus siekiant užtikrinti Europos Sąjungos bendrovių teisės įgyvendinimą ir taikymą, rengti Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos institucijose svarstomų Europos Sąjungos teisės aktų projektų.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje - įmonių teisės.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą - bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
6.3. būti susipažinęs su įmonių teisines formas ir viešąsias įstaigas reguliuojančiais įstatymais;
6.4. būti susipažinęs su bendrovių teisę reguliuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais, sugebėti Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su bendrovių teise, pritaikyti rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktų projektus;
6.5. būti susipažinęs su teisės aktų rengimą, jų pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau - Vyriausybė) ir Lietuvos Respublikos Seimui (toliau - Seimas) ir priėmimą reguliuojančiais teisės aktais;
6.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje;
6.7. būti susipažinęs su dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisyklėmis;
6.8. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
6.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;
6.10. mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
6.11. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. rengia ir dalyvauja rengiant įmonių, kitų teisinių formų juridinių asmenų steigimą, registravimą, veiklą, valdymą, reorganizavimą, pertvarkymą, likvidavimą reguliuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, rengia ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kancleriui, departamento direktoriui, skyriaus vedėjui medžiagą, skirtą šiems projektams svarstyti Seime, Vyriausybėje, Ūkio ministerijoje vykstančiuose posėdžiuose (pasitarimuose);
7.2. rengia išvadas ir pasiūlymus Vyriausybei, ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms dėl pateiktų teisės aktų projektų, susijusių su įmonių ir kitų teisinių formų juridinių asmenų steigimu, registravimu, veikla, valdymu, reorganizavimu, pertvarkymu ir likvidavimu;
7.3. analizuoja įmonių teisę reguliuojančius teisės aktus ir teismų praktiką įmonių teisės srityje ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus įmonių teisinio reguliavimo klausimais;
7.4. nagrinėja paklausimus ir pasiūlymus, susijusius su įmonių ir kitų teisinių formų juridinių asmenų steigimą, registravimą, veiklą, valdymą, reorganizavimą, pertvarkymą, likvidavimą reguliuojančiais įstatymais;
7.5. analizuoja Europos Sąjungos bendrovių teisę reguliuojančius teisės aktus ir rengia įstatymų, įgyvendinančių Europos Sąjungos bendrovių teisės aktus ar užtikrinančių šių aktų taikymą, projektus;
7.6. analizuoja Europos Sąjungos institucijose svarstomus bendrovių teisę reguliuojančių teisės aktų projektus;
7.7. rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijų dėl Europos Sąjungos institucijose svarstomų klausimų projektus;
7.8. teikia atsakymus į Europos Sąjungos institucijų ar Europos Sąjungos valstybių narių paklausimus, susijusius su bendrovių teise;
7.9. apibendrina ir tvarko dokumentus, susijusius su bendradarbiavimu su Europos Sąjungos institucijomis bendrovių teisės srityje;
7.10. departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Europos Sąjungos institucijų darbo grupių veikloje bendrovių teisės klausimais;
7.11. dalyvauja pasitarimuose dėl teisės aktų, reguliuojančių įmonių ir kitų juridinių asmenų teisines formas, vykdymo ar skirtuose jų projektams svarstyti;
7.12. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Seimo, Vyriausybės, ūkio ministro ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
7.13. departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu pagal skyriaus kompetenciją atstovauja departamentui ar skyriui;
7.14. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ūkio ministro, skyrių kuruojančio ūkio viceministro, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas Ūkio ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 38/2, 870664824, ausra.kemezaite@ukmin.lt
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie Ūkio ministerija  Stogdengys

Pobūdis: Plokščių stogų dengimas.
Darbas lietuvoje ir užsienyje.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas.
Anglų kalba privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fidelia"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: +37060772828, uab.fidelia@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.15

Atsiliepimai apie UAB "Fidelia"  Drabužių valymas ir lyginimas

Pobūdis: Rūbų valymas ir lyginimas. Alga į rankas 550 euru,veliau 650 euru. Darbo pradžia lapkričio 2 d.
Reikalavimai: Pageidautina patirtis drabužių valyklose ir skalbyklose. Apmokome dirbti su iranga.Kruopštumas, atidumas, kompiuteriniai gebėjimai (užsakymo suvedimas,darbas su kasa). Sklandi lietuvių kalba.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekologiškas valymas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos 7a (Europos prekybos centre), 868489223, info@cleangreen.lt
Skelbimo data: 2017.10.15

Atsiliepimai apie UAB "Ekologiškas valymas"  Direktorius statybiniam sektoriuje

Pobūdis: Bendrovės vystymo, rekonstrukcijos, modernizavimo planų rengimas ir
įgyvendinimas;
Rodiklių analizė ir biudžeto valdymas;
Statybos specialistų paieška ir komandos darbo organizavimas, einamųjų ir
projektinių darbų atlikimas bei priežiūra;
Bendravimas su tiekėjais, subrangovais, sutarčių rengimas, sudarymas;
Pavaldžių darbuotojų kontrolė ir motyvavimas;
Nuolatinis tikslų kėlimas pavaldžiam personalui;
Rinkos analizė, įmonės konkurencingumo didinimas;
Ataskaitų rengimas įmonės vadovybei, įmonės veiklos bei plėtros planavimas;
Kokybės užtikrinimas.
atlyginimas pagal susitarimą priklausomai nuo patirties ir kompetencijos.
Reikalavimai: Ne mažesnė nei 2 metų vadovaujančio darbo patirtis;
Aukštasis išsilavinimas;
Puikūs vadovavimo, organizaciniai ir derybiniai įgūdžiai;
Orientacija į ilgalaikius veiklos rezultatus;
Geros rusų kalbų žinios;
Kompiuterinis raštingumas;
Vairuotojo pažymėjimas;
Savarankiškumas, puikūs darbo organizavimo ir bendravimo įgūdžiai;
Strateginis loginis mąstymas, orientacija į rezultatą, sąžiningumas;
Asmeninės savybės: lyderystė, optimizmas, gebėjimas prisitaikyti prie
pokyčių.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Segmita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 204B, 861113918, info@segmita.lt
Skelbimo data: 2017.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Segmita"  Darbų vadovas

Pobūdis: • Montavimo darbų klientų objektuose organizavimas ir vykdymas, montavimo kokybės ir efektyvumo kontrolė;
• Nuosavų montavimo brigadų darbų organizavimas bei kontrolė;
• Priemonių, reikalingų darbams atlikti objekte užtikrinimas;
• Darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų laikymosi užtikrinimas;
• Probleminių situacijų valdymas.

PAPILDOMA INFORMACIJA:
• Mokamas bazinis atlygis ir rezultatiniai priedai;
• Skiriamas tarnybinis automobilis.
Reikalavimai: • Aukštasis ar aukštesnysis iššilavinimas (pageidautinas - techninis, inžinerinis);
• Panašaus darbo patirtis BŪTINA;
• Gebėjimas skaityti brėžinius; statybos pažymėjimai (privalumas);
• Puikūs derybiniai įgūdžiai; komunikabilumas; atsakingumas;
• Tvirtumas, atsparumas stresui;
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office programos);
• Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Windex group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Draugystės g. 14 A, 868635569, personalas@windex.lt
Skelbimo data: 2017.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Windex group"  Sandėlio darbuotojai-krovėjai

Pobūdis: Plastiko gaminių krovimo/ iškrovimo darbai;
Gaminių pakavimo darbai (pagal poreikį).

Mokamas bazinis atlygis bei rezultatiniai priedai.
Reikalavimai: Darbštumas ir fizinė ištvermė;
Atsakingumas, kruopštumas, pareigingumas.

Atlyginimas: 760 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Windex group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Draugystės g. 14 A, 868635569, personalas@windex.lt
Skelbimo data: 2017.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Windex group"  Plastiko langų surinkėjai

Pobūdis: Darbas plastikinių langų ir durų gamybos ceche.

Mokamas bazinis atlygis bei rezultatiniai priedai.

DARBUOTOJAMS, vykstantiems iš Kauno rajono, kelionę apmokame.
Reikalavimai: Analogiško darbo patirtis BŪTINA Darbštumas ir fizinė ištvermė;
Atsakingumas, kruopštumas, pareigingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Windex group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Draugystės g. 14 A, 868635569, personalas@windex.lt
Skelbimo data: 2017.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Windex group"  Aliuminio langų surinkėjai

Pobūdis: Aliuminio fasadų ir kitų aliuminio konstrukcijų surinkimo darbai.

Mokamas bazinis atlygis bei rezultatiniai priedai.
DARBUOTOJAMS, vykstantiems iš Kauno rajono, kelionę apmokame.
Reikalavimai: Analogiško darbo patirtis BŪTINA (patirtis dirbant plastikinių langų surinkime - privalumas);
Darbštumas ir fizinė ištvermė;
Atsakingumas, kruopštumas, pareigingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Windex group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Draugystės g. 14 A, 868635569, personalas@windex.lt
Skelbimo data: 2017.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Windex group"  Vilniaus apskrities skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Regioninės plėtros departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2017 m. rugsėjo 7 d.
įsakymu Nr. 51V-79

VILNIAUS APSKRITIES SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus apskrities skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė skirta įgyvendinti nacionalinę regioninę politiką Vilniaus regione, užtikrinti tinkamą Regioninės plėtros departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - departamentas), kaip Europos Sąjungos struktūrinių fondų tarpinei institucijai, pavestų vykdyti funkcijų, administruojant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą (toliau - Veiksmų programa), Vilniaus regione atlikimą ir užtikrinti tinkamą departamentui nustatytų vykdyti funkcijų, administruojant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą (toliau - Lietuvos kaimo plėtros programa), Vilniaus regione atlikimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse - nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo Vilniaus regione ir nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo, administruojant Veiksmų programą ir Lietuvos kaimo plėtros programą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, regioninę plėtrą, Veiksmų programos ir Lietuvos kaimo plėtros programos administravimą ir finansavimą, būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
6.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
7.1. skelbia kvietimus teikti projektinius pasiūlymus dėl Vilniaus regiono projektų sąrašų sudarymo;
7.2. vertina projektinių pasiūlymų dėl Vilniaus regiono projektų įgyvendinimo atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytoms regionų projektų finansavimo sąlygoms, atlieka regiono projekto optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimą, vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;
7.3. vertina prašymų dėl papildomo įgyvendinamo Vilniaus regiono projekto finansavimo ir sutaupytų lėšų panaudojimo atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytoms regionų projektų finansavimo sąlygoms;
7.4. apibendrina projektinius pasiūlymus dėl Vilniaus regiono projektų įgyvendinimo, rengia Vilniaus regiono projektų sąrašų projektus, informaciją apie juos ir pristato Vilniaus regiono plėtros tarybai;
7.5. dalyvauja organizuojant Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdžius, rengia Vilniaus regiono plėtros tarybos sprendimų projektus, užtikrina audito seką kaupdamas ir saugodamas Vilniaus regiono plėtros tarybos siunčiamus ir gaunamus dokumentus, priimtus sprendimus ir Vilniaus regiono plėtros tarybos sprendimais patvirtintus dokumentus, jos sudarytų darbo grupių išvadas;
7.6. dalyvauja vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka rengiant Vilniaus regiono plėtros plano projektą;
7.7. Vilniaus regiono plėtros tarybai pavedus pagal kompetenciją rengia regioninės svarbos projektus ir (arba) koordinuoja šių projektų įgyvendinimą;
7.8. rengia ir teikia Vilniaus regiono plėtros tarybai išvadų dėl vietos plėtros strategijų atitikties Vilniaus regiono plėtros plano prioritetams ir tikslams projektus;
7.9. rengia teisės aktų, susijusių su nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimu Vilniaus regione, projektus; dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
7.10. vykdo kitus, su departamento arba skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Regioninės plėtros departamentas prie VRM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852718267, dina.koliata@vrm.lt
Skelbimo data: 2017.10.14

Atsiliepimai apie Regioninės plėtros departamentas prie VRM  Pardavimo vadybininkas

Pobūdis: Nauju klijentu paieska
Darbas su esamais klijentais
Reikalavimai: Gera rusu ir lenku kalba (rastu taip pat)
Vairuotojo pazymejimas
Darbo patirtis medienos srityje butu didelis privalumas bet nebutinas - apmokysim.

Imone siulo:
Soc.garantijas
Neribota darbo uzmokesti (viskas priklausys nuo rezultatu)
Apmokyma
Darbo vieta Vilniaus senamiestyje

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mikawoods"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861590400, info@mikawoods.lt
Skelbimo data: 2017.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Mikawoods"  Vairuotojas – ekspeditorius

Pobūdis: Ieškomas B Kat. Vairuotojas Lietuva - Europa - Lietuva.
- Laiku mokamas atlyginimas ir priedai
- Visos soc. garantijos
- Draugiškas kolektyvas
- Darbas stabiliu grafiku

Atlyginimas nuo 1100 iki 1500 gali būt mokamas kas savaitę

Gyveimo aprašymus (CV) su teisiu kategorijom siūsti į:
brigita.gelum@gmail.com
Reikalavimai: - B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.
- BE, C kategorija (privalumas).
- Sažiningumas.
- Atsakingumas.
- Gera orientacija.
- Gebėjimas planuoti laiką.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: 24pak LT, UAB
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Draugystės g. 19, 8 69570222, brigita.gelum@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.13

Atsiliepimai apie 24pak LT, UAB  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: Vadovavimas įmones darbuotojams keliuose objektuose, statybos darbų žurnalo
pildymas, bendravimas su tech. prižiūrėtojais, medžiagų tiekimas, sąmatų
skaičiavimas, savarankiškas darbas. Mokėti organizuoti ir planuoti
savalaikį bei kokybišką statybos darbų atlikimą; kontroliuoti jų kokybę.
Efektyvus medžiagų ir mechanizmų panaudojimo užtikrinimas;
Darbų saugos, darbo ir aplinkos reikalavimų žinojimas bei laikymasis;
Bendravimas su klientais, tiekėjais, subrangovais;
Kiti statybos darbų vadovui priskirti darbai.
Reikalavimai: Galiojantis statybos darbų vadovo kvalifikacijos atestatas;
Statybos technologinių procesų išmanymas;
Geri vadovavimo, darbų organizavimo įgūdžiai;
Ne mažesnė nei 2 metų darbų vadovo patirtis;
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Segmita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 204B, 861113918, info@segmita.lt
Skelbimo data: 2017.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Segmita"  Infrastruktūros direktorius

Pobūdis: Pagrindinės šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

1. vadovauja Infrastruktūros direkcijai, planuoja ir organizuoja jos veiklą, kontroliuoja vykdomus darbus, užtikrina darbo drausmę;
2. koordinuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių Akademijos padalinių veiklą, atsako už jiems priskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą laiku;
3. analizuoja ir kontroliuoja, kaip naudojamas Akademijos valdomas turtas, teikia pasiūlymus šio turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ir jo remonto būtinumo ir tikslingumo klausimais;
4. užtikrina pastatų techninės būklės priežiūrą;
5. organizuoja Akademijos pastatų statybos, rekonstrukcijos ir remonto metinių ir perspektyvinių planų sudarymą, vykdo jų įgyvendinimo kontrolę;
6. kontroliuoja, kad būtų veiksmingai, ekonomiškai, skaidriai ir pagal paskirtį naudojamos valstybės lėšos, laikomasi norminių teisės aktų ir sutartinių įsipareigojimų;
7. organizuoja komisiją galutiniam pastatų statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbų priėmimui-perdavimui;
8. organizuoja viešuosius prekių aukcionus dėl Akademijos materialiojo ir nematerialiojo turto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo;
9. užtikrina tarnybinio transporto tinkamą naudojimą, techninę eksploataciją, priežiūrą ir remontą;
10. pasirašo įsakymus, susijusius su studentų bendrabučio veikla: studentų priėmimo; išbraukimo iš gyventojų sąrašų, perkėlimo į kitą kambarį ir mokesčių sumažinimo atvejais;
11. inicijuoja, organizuoja viešųjų pirkimų procedūras, teikia paraiškas ir dalyvauja komisijų veikloje viešųjų pirkimų klausimais;
12. vertina tiesiogiai pavaldžių skyrių darbuotojų darbo veiklą ir rezultatus, teikia siūlymus Rektoriui dėl šių darbuotojų skatinimo ir/ar drausminių nuobaudų jiems taikymo;
13. vykdo kitus Rektoriaus pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikoje teisės aktams.
Reikalavimai: Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam asmeniui:

1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, susijusią su organizacijos (-ų) infrastruktūros administravimu / priežiūra / plėtra bei ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujančio darbo patirtį šioje veiklos srityje;
3. gerai išmanyti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, viešųjų įstaigų veiklą, valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką, viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarką, dokumentų rengimo taisykles;
4. turėti patirties rengiant bei sugebėti tinkamai parengti statybos ir rekonstrukcijos projektų techninę dokumentaciją, organizuoti bei koordinuoti atitinkamų darbų vydymą;
5. išmanyti pastatų techninės būklės priežiūrą;
6. išmanyti inžinerinių sistemų priežiūros proceso administravimą;
7. išmanyti viešųjų pirkimų, aukciono vykdymo tvarkas;
8. turėti patirties Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų įgyvendinimo veikloje;
9. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir ataskaitas;
10. mokėti planuoti, organizuoti vadovaujamo struktūrinio padalinio, jo darbuotojų ir savo veiklą;
11. išmanyti sociologijos, psichologijos, darbo motyvavimo pagrindus, dalykinio bendravimo etiką, turėti komunikacijos, administravimo bei vadybos įgūdžių;
12. labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
13. mokėti bent vieną užsienio (anglų, vokiečių arba prancūzų) kalbą;
14. mokėti gerai dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir kt.
15. būti darbščiam, kruopščiam, pareigingam, gebėti bendrauti ir dirbti komandoje.

Darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių): 1400 Eur.Norėdami dalyvauti konkurse savo gyvenimo aprašymą su nuoroda "Infrastruktūros direktorius" siųskite el. pašto adresu personalas@lmta.lt iki 2016 m. gruodžio 21 d.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1400 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 42, (8-5) 261 7839, personalas@lmta.lt
Skelbimo data: 2017.10.13

Atsiliepimai apie VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"  Darbų vykdytojas

Pobūdis: • vadovauti statybos darbams:
• planuoti ir koordinuoti statybos projekto vykdymą;
• palaikyti nuolatinį kontaktą su užsakovu – dalyvauti derybose, spręsti einamuosius klausimus;
• rengti darbų grafiką ir kontroliuoti jo vykdymą;
• koordinuoti ir kontroliuoti subrangovų darbus;
• užsakinėti medžiagas ir mechanizmus bei kontroliuoti efektyvų jų panaudojimą;
• organizuoti ir koordinuoti darbininkų darbą;
• užtikrinti darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi statybvietėje;
• darbų biudžeto sudarymas ir sekimas.
Reikalavimai: • esate dirbęs analogišką darbą ne mažiau nei 2 metus;
• turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
• esate įgijęs inžinerinį išsilavinimą statybų srityje (privalumas);
• turite galiojantį kvalifikacijos atestatą (privalumas);
• gerai mokate anglų kalbą (PRIVALOMA).

Atlyginimas: 2500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vin cor"
Miestas: Švedija
Kreiptis: Vilnius, Paribio g. 12, 861112690
Skelbimo data: 2017.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Vin cor"  Apdailininkas

Pobūdis: >Gipso sukimo darbų atlikimas užsakovų objektuose
>Profilių statymas
>Vatos dėjimas
Reikalavimai: >Savarankiškumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje ir pavieniui
>Žalingų įpročių nebuvimas
>Galimybė vykti dirbti į Švediją

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vin cor"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Paribio g. 12, 861112690
Skelbimo data: 2017.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Vin cor"  Kauno skyriaus vadovas

Pobūdis: Apsaugos, priešgaisrinės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo įrangos pardavimas ir
konsultavimas pajungimo, suderinimo ir eksploatavimo klausimais.
Reikalavimai: - geras apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemų išmanymas;
- geri pardavimų įgūdžiai;
- anglų kalba;
- kompiuterinis raštingumas;
- vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
- analogiškos ar montavimo veiklos patirtis.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Levoriškis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 869836741, info@levoriskis.com
Skelbimo data: 2017.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Levoriškis"  Auto surinkėjas

Pobūdis: Lengvųjų automobilių surinkimas/išrinkimas ir smulkus remontas. Atlyginimas nuo išdirbio
Reikalavimai: - darbštumas;
- atsakingumas;
- kruopštumas;

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilkrema"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 176E, 867545439, povilas@vilkrema.lt
Skelbimo data: 2017.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Vilkrema"  ASA.LT reklamos pardavimo vadybininkas

Pobūdis: Atsinaujinusiam portalui asa.lt reikalingi pardavimo vadybininkai.

Esame didžiausias statybinės informacijos portalas priklausantis dalykinės informacijos portalų tinklui. Dirbame turinio marketingo ir kontekstinės reklamos srityje. Tai efektyviausiais pripažinti reklaminiai formatai. Mūsų pardavimų komanda susideda iš žmonių atėjusių į pardavimus iš įvairių sričių. Įvairiapusiška gyvenimiška ir verslo patirtis leidžia išlaikyti puikią kolektyvo atmosferą, bei leido sukurti efektyvią pardavimo metodiką.

Pardavimo vadybininkas yra labai svarbi mūsų veiklos grandis. Veiklos pradžioje pardavimo vadybininkas bedrauja su įmonių atstovais kviesdamas reklamuotis portaluose. Perspektyvoje pardavimų vadybininkas ima atlikti projekto vadovo funkcijas daugiau dėmesio skirdamas surinktiems klientams. Gabiausieji gali imtis vystyti ir valdyti atskirus projektus.

Jūsų darbas bus įdomus ir prasmingas. Jūs galite įsijungti į kolektyvą kuris kuria naudingus ir aukštos kokybės patarimus visuomenei. Jūs galėsite ieškoti įdomių idėjų turiniui ir jas įgyvendinti.
Labai laukiame kandidatų kuriems itin patrauklus neformalusis pardavimo būdas.
Reikalavimai
Mūsų nebaido jei neturite tokio darbo patirties. Mums svarbiausias pasirinkimo kriterijus yra kandidato motyvacija tapti aukštos kvalifikacijos pardavimo specialistu. Atitinkamai turite būti išbandę arba puikiai žinoti kas tai per darbas ir kokios jo perpektyvos.
Išklausysime tik tuos kandidatus, kurie parašys mums skirtą motyvacinį laišką.
Mes jums siūlome
Puikias savirealizacijos galimybes;
Darbą kur bendrausite su naujais ir įdomiais žmonėmis;
Naujausias pardavimo ir NLP praktines žinias;
Įdomų ir pažinimo kupiną bendrą laisvalaikį;
Sudarysime sąlygas aktyviai įsilieti į profesionalią šios srities bendruomenę;
Uždarbio galimybes kurios tiesiogiai priklausys nuo sugebėjimų ir įdėto darbo.

Atlyginimas didžiąja dalimi susideda iš komisinių. Turintys argumentų kitokioms atlygio sąlygoms taip pat bus išklausyti ir turi galimybių dirbti savo norimomis sąlygomis.
Atlyginimas
300–1500 Eur atskaičiavus mokesčius
Priklauso nuo rezultatų
Reikalavimai: Motyvacija dirbti aktyviuose pardavimuos eir projektų valdyme. Dirbusiems aktyviuose B2B prašome paaiškinti kuo mes sudominome. Nedirbusiems išsamesnis motyvacinis kodėl norite dirbti aktyviuose pardavimuose, kokias perspektyvas matote tokiame darbe, papasakokite kiek žinote apie aktyvius pardavimus

Atlyginimas: 1400 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio 49, 2333102, sj@iks.lt
Skelbimo data: 2017.10.13

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Vairuotojas, B kategorija

Pobūdis: Reikalingas krovininio mikroautobuso vairuotojas turintis "B" vairuotojo kategoriją, darbui po Lietuvą ir reisam po Europą.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas "B" kategorija.
Vairavimo patirtis su mikroautobusu.
Darbas fiziškai aktyvus.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kontaktorius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860028972
Skelbimo data: 2017.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Kontaktorius"  Technikas montuotojas

Pobūdis: Elektrotechninių skydų rinkimas ir montavimas.
Reikalavimai: Suvokimas apie elektrą,
minimalios elektrotechninės žinios,
Atsakingumas,
kruopštumas,
gebėjimas dirbti komandoje.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kontaktorius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Baltrušaičio g., 862047888, info@knt.lt
Skelbimo data: 2017.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Kontaktorius"  Sąmatininkas

Pobūdis: Taškų nužymėjimas; Išpildomosios nuotraukos; Žemės sklypų ribų formavimas; Topografinių nuotraukų braižymas; Topografinių planų rengimas
Reikalavimai: Darbas su geodeziniais prietaisais: elektroniniais tacheometrais, GPS;
Darbo su CAD (Autodesk) programine įranga įgūdžiai;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gevalda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Liepkalnio g. 85, 861680033, personalas@gevalda.lt
Skelbimo data: 2017.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Gevalda"  Kokybės kontrolės vadybininkė

Pobūdis: Ieškome naujos (-o) mūsų komandos narės (-io). Pagrindinės užduotys šiose pareigose yra tokios:
• Valymo paslaugų kokybės užtikrinimas;
• Valytojų darbo organizavimas ir kontrolė;
• Valytojų atranka ir mokymas;
• Valomų objektų priežiūra;
• Bendravimas su esamais klientais.
Mes jums siūlome
• Stabilų darbo užmokestį, priedus už pasiektus darbo rezultatus;
• Savarankišką darbą ir lankstų darbo grafiką, laisvai planuojamą darbo laiką;
• Jaunatvišką ir geranorišką kolektyvą;
• Tarnybinį automobilį ir kitas darbui reikalingas priemones.
Reikalavimai: Jeigu sugebate savarankiškai ir komandoje dirbti, jeigu turite bendravimo ir problemų sprendimo įgūdžių bei vadovaujamos darbo patirties, vairuojate ir turite vairavimo patirties, mokate organizuoti ir planuoti savo darbo laiką savarankiškai, jeigu Jums patogiau dirbti vakarais, o dienos metu turėti daugiau laisvo laiko, jeigu mokate dirbti kompiuteriu, tada kviečiame Jus prisijungti prie mūsų šaunaus kolektyvo!

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213511, personalas@ainava.lt
Skelbimo data: 2017.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Maisto skyriaus vyr. specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2014 m. rugsėjo 9 d.
įsakymu Nr. B1-785
(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. spalio 6 d.
įsakymo Nr. B1-641
redakcija)


MAISTO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO-VALSTYBINIO MAISTO PRODUKTŲ INSPEKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Maisto skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Tarnybos Skyriaus vyriausiojo specialisto-valstybinio maisto produktų inspektoriaus pareigybė reikalinga užtikrinti Tarnybos uždavinių įgyvendinimą maisto papildų notifikavimo, saugos, kokybės, ženklinimo reikalavimų, kontrolės organizavimo, analizės, vartotojų teisių apsaugos srityse.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - negyvūninio maisto saugos ir vartotojų teisių apsaugos maisto srityse.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties arba technologijos mokslų studijų srities maisto technologijos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti vienerių metų darbo patirtį maisto kokybės ir saugos srityje;
6.3. būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, pagrindinėmis Europos Sąjungos (toliau - ES ) steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitomis nuostatomis, veterinarijos, maisto saugos ir vartotojų teisių apsaugos maisto srityje teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, taip pat darbo santykių reguliavimą, veterinarijos, valstybės politiką maisto saugos ir kokybės, vartotojų teisių apsaugos maisto srityse;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.7. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą:
7.1. dalyvauja rengiant, rengia norminių dokumentų ir kitų teisės aktų, susijusių su kuruojama sritimi projektus;
7.2. dalyvauja kitų institucijų darbo grupėse dėl teisės aktų rengimo;
7.3. atlieka teisės aktų, susijusių su kuruojama sritimi, projektų analizę, teikia pastabas ir
pasiūlymus;
7.4. dalyvauja organizuojant vartotojų pranešimų tyrimus pagal kuravimo sritį, siekdamas ginti vartotojų interesus, teikia vartotojams informaciją, juos konsultuoja;
7.5. organizuoja maisto produktų inspektorių mokymus, susijusius su kuruojama sritimi;
7.6. konsultuoja, teikia metodinę pagalbą teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų specialistams;
7.7. bendradarbiauja su kitų valstybės institucijų ir įstaigų tarnautojais kuruojamos srities klausimais;
7.8. atstovauja Tarnybai kitose valstybės institucijose, įstaigose, organizacijose, taip pat ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose bei rengia informaciją, medžiagą, susijusią su tinkamu Tarnybos atstovavimu;
7.9. analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
7.10. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką derina jas su suinteresuotomis institucijomis;
7.11. teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;
7.12. teikia pasiūlymus, rengia medžiagą dėl Lietuvos Respublikos pozicijų svarstymo ministerijų valstybės sekretorių pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir kituose pasitarimuose;
7.13. dalyvauja, jei reikia atstovauja Tarnybą konferencijose, seminaruose, forumuose ir kituose renginiuose;
7.14. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir kitoms institucijoms aktualiais negyvūninių maisto produktų saugos ir kokybės gerinimo, rinkos priežiūros klausimais;
7.15. rengia pagal kompetenciją informaciją visuomenės informavimo priemonėms;
7.16. atsako už pateiktos kuruojamos srities informacijos pateikimą;
7.17. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą pareigybei priskirtoms funkcijoms vykdyti;
7.18. pagal kompetenciją pavaduoja kitą vyriausiąjį specialistą-valstybinį maisto produktų inspektorių, jam nesant;
7.19. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Siesikų g. 19, (85)2404361, vvt@vet.lt
Skelbimo data: 2017.10.13

Atsiliepimai apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba  Vyresnysis patarėjas

Pobūdis:

CENTRALIZUOTOS FINANSŲ IR TURTO TARNYBOS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau - CFTT prie KAM) vyresniojo patarėjo pareigybė reikalinga patarti CFTT prie KAM direktoriui biudžeto planavimo ir finansinių išteklių valdymo klausimais, rengti CFTT prie KAM ir krašto apsaugos ministro įsakymais pavestų Krašto apsaugos ministerijos (toliau - Ministerija) įsteigtų biudžetinių įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą, teises ir pareigas, bet kuriose nėra biudžeto specialisto pareigybės (toliau - KAS institucijos) valstybės biudžeto programų sąmatų projektus, koordinuoti jų rengimo procesą, sudaryti programų sąmatas, atlikti jų vykdymo ir tikslinimo funkcijas, taip pat rengti ataskaitinių laikotarpių biudžeto vykdymo ataskaitas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Specialioji veiklos sritis - finansų valdymas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių ar fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį finansų srityje;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų ir krašto apsaugos sistemos veiklą, valstybės tarnybą, biudžeto sandarą, strateginio planavimo principus ir metodiką, programų vertinimo metodiką, planavimo, programų ir valstybės biudžeto sudarymo sistemą, taip pat viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

6.4. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

6.5. gebėti efektyviai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai vykdyti užduotis;

6.6. gebėti analizuoti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas ir siūlymus biudžeto sudarymo bei vykdymo klausimais;

6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.9. turėtileidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, asmens patikimumo pažymėjimą su žyma SLAPTAI(atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, asmens patikimumo pažymėjimui gauti).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. teikia CFTT prie KAM direktoriui rekomendacijas ir pasiūlymus biudžeto planavimo ir finansinių išteklių valdymo klausimais;

7.2. padeda CFTT prie KAM direktoriui formuoti ir įgyvendinti CFTT prie KAM apskaitos politiką, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais bendraisiais apskaitos informacijos, apskaitos organizavimo, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių sudarymo reikalavimais, atsižvelgiant į CFTT prie KAM veiklos ypatumus, atliekamų funkcijų apimtį, įgyvendinamų programų įvairovę ir kitus veiksnius;

7.3. vertina CFTT prie KAM teikiamus derinti teisės aktų projektus, susijusius su biudžeto planavimo ir finansinių išteklių valdymo klausimais, taip pat teikia pastabas ir siūlymus;

7.4. prisideda prie CFTT prie KAM metinių veiklos planų rengimo ir vertinimo kriterijų sukūrimo;

7.5. pagal kompetenciją dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

7.6. rengia KAS institucijų valstybės biudžeto programų sąmatų projektus FinVis priemonėmis:

7.6.1. koordinuoja valstybės biudžeto programų sąmatų projektų rengimo procesą;

7.6.2. tikrina KAS institucijų lėšų poreikio teisingumą ir pagrįstumą nustatytoms užduotims vykdyti;

7.6.3. analizuoja KAS institucijų siūlymus dėl lėšų poreikio, apskaičiuoja lėšų poreikį galimoms alternatyvoms, siekdamas užtikrinti efektyvesnį lėšų poreikio planavimą;

7.6.4. rengia KAS institucijų valstybės biudžeto programų sąmatų projektų aiškinamuosius raštus;

7.6.5. koreguoja valstybės biudžeto programų sąmatų projektus pagal KAS institucijų ir KAM Finansų ir biudžeto departamento gautus nurodymus;

7.7. sudaro KAS institucijų programų sąmatas ir atlieka asignavimų paskirstymą ketvirčiais FinVis priemonėmis;

7.8. analizuoja programų sąmatų vykdymą ir teikia KAS institucijoms siūlymus dėl asignavimų nustatytoms užduotims tikslinimo;

7.9. analizuoja iš KAS institucijų gautus programų sąmatų tikslinimo duomenis, rengia programų sąmatų tikslinimų projektus, išsamius jų aiškinamuosius raštus ir teikia programų koordinatoriams;

7.10. tikslina KAS institucijų programų sąmatas FinVis priemonėmis;

7.11. kontroliuoja visų krašto apsaugos sistemos institucijų, kurių apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius sudaro CFTT prie KAM, programų sąmatų vykdymą:

7.11.1. kontroliuoja biudžeto išlaidas pagal atskiras programas, jų priemones, valstybės funkcijas, finansavimo šaltinius, ekonominės klasifikacijos straipsnius, investicinius projektus ir kitus papildomus išlaidų klasifikatorius ir jų atitikimą vykdomų sąmatų duomenims;

7.11.2. atlieka išankstinę finansų kontrolę: įvertina pagal patvirtintą asignavimų planą lėšų pakankamumą, priskiria krašto apsaugos sistemos institucijų išlaidas atitinkamoms programoms, jų priemonėms, valstybės funkcijoms, finansavimo šaltiniams, ekonominės klasifikacijos straipsniams, investiciniams projektams ir kitiems papildomiems išlaidų klasifikatoriams, vizuoja apskaitos dokumentus ir teikia juos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui vizuoti;

7.11.3. teikia informaciją krašto apsaugos sistemos institucijų atsakingiems asmenims apie nustatytus neatitikimus, susijusius su patikimo finansų valdymo principų nesilaikymu;

7.12. rengia visų krašto apsaugos sistemos institucijų ataskaitinių laikotarpių biudžeto vykdymo ataskaitas pagal sąskaitų duomenis FinVis priemonėmis ir teikia KAM Finansų ir biudžeto departamentui, taip pat kiekvienai krašto apsaugos sistemos institucijai Ministerijos vadovybės nustatyta tvarka ir terminais;

7.13. apibendrina informaciją apie finansinius išteklius bei informaciją apie šių išteklių panaudojimą ir, esant poreikiui, teikia Ministerijos vadovybei, krašto apsaugos sistemos institucijoms, auditoriams, mokesčių administratoriams, kitoms valstybės institucijoms;

7.14. teikia metodinę pagalbą KAS institucijoms valstybės biudžeto programų sąmatų projektų formavimo, programų sąmatų rengimo, tikslinimo ir vykdymo klausimais;

7.15. koordinuoja vidaus saugumo reikalavimų įgyvendinimą ir kontroliuoja kaip jie vykdomi;

7.16. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus CFTT prie KAM direktoriui.Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Centralizuota finansų ir turto tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. Ignoto g. 8/29, 2735790, jurate.dringeliene@kam.lt
Skelbimo data: 2017.10.13

Atsiliepimai apie Centralizuota finansų ir turto tarnyba  Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2010 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1T-3
(Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2017 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 26T-67 redakcija)


AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ REGISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 38.
2. Lygis - A.
3. Kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiasis specialistas vertina registracijai pateiktus duomenis apie augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje, teikia rekomendacijas dėl augalų apsaugos produktų įregistravimo/neįregistravimo, siūlo rizikos mažinimo priemones.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose srityse: augalų apsaugos produktų registravimo ir veikliųjų medžiagų patvirtinimo ar patvirtinimo atnaujinimo Europos Sąjungoje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties, biomedicinos mokslų studijų srities biologijos arba ekologijos krypties ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, augalų apsaugos produktų tiekimą į rinką, cheminių medžiagų ir mišinių (tiek kiek tai susiję su augalų apsaugos produktais) klasifikavimą ir ženklinimą;
6.3. būti susipažinus su Europos Sąjungos teisės aktais reglamentuojančiais augalų apsaugos produktų tiekimą rinkai;
6.4. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. žinoti raštvedybos taisykles;
6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.9. žinoti registracijai reikalingų augalų apsaugos produktų ir veikliųjų medžiagų duomenų reikalavimus;
6.10. žinoti tarptautiniu mastu pripažįstamus augalų apsaugos produktų ir jų veikliųjų medžiagų vertinimo principus/metodikas;
6.11. būti susipažinus su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) metodais, pagal kuriuos turi būti atlikti tyrimai veikliųjų medžiagų išlikimo ir pasiskirstymo aplinkoje;
6.12. žinoti Lietuvos teritorijai būdingas agrometeorologines sąlygas bei būdingų dirvožemių savybes;
6.13. mokėti atlikti modeliavimus FOCUS grupės modeliais;
6.14. mokėti taikyti Komisijos reglamento (ES) Nr.546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1107/2009 nuostatas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vertina pateiktų duomenų išsamumą apie augalų apsaugos produkto veikliosios medžiagos išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje;
7.2. vertina veikliųjų medžiagų ir jų metabolitų skilimo kelią ir greitį dirvožemyje aerobinėmis ir anaerobinėmis sąlygomis, fotolizės įtaką medžiagų skilimui, medžiagų potencialą akumuliacijai;
7.3. vertina veikliųjų medžiagų ir jų metabolitų mobilumą dirvožemyje pagal adsorbcijos, išsiplovimo, lizimetrinius ar išsiplovimo lauko tyrimų duomenis, atlieka medžiagų prasiplovimo vertinimą FOCUS grupės modeliais;
7.4. vertina veikliųjų medžiagų ir jų metabolitų skilimo kelią ir greitį vandenyje, hidrolizės bei fotolizės įtaką skilimui, pagal medžiagų savaiminio biologinio skilimo gebą, pasiskirstymą sistemoje vanduo/nuosėdos, atlieka medžiagų patekimo į paviršinius vandenis vertinimą FOCUS grupės modeliais;
7.5. vertina medžiagų skilimo kelią ir greitį ore, atsižvelgiant į turimus stebėsenos duomenis,
7.6. vertina veikliųjų medžiagų, jų svarbių metabolitų numatomas gamtines koncentracijas dirvožemyje, gruntiniame, paviršiniame vandenyje ir nuosėdose bei ore;
7.7. rekomenduoja praktiškai pritaikomas rizikos mažinimo priemones;
7.8. taiko Komisijos reglamento (ES) Nr.546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1107/2009 nuostatas;
7.9. rengia veikliųjų medžiagų vertinimo ataskaitų projektus išlikimo ir pasiskirstymo aplinkoje vertinimo skyrių dėl veikliosios medžiagos patvirtinimo ar patvirtinimo atnaujinimo Europos Sąjungoje;
7.10. dalyvauja Europos Maisto saugos institucijos organizuojamos Augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų rizikos vertinimo išlikimo ir pasiskirstymo aplinkoje specialistų darbo grupių susitikimuose;
7.11. dalyvauja susirinkimuose, seminaruose, konferencijose, susitikimuose, rengiamuose augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų išlikimo ir pasiskirstymo aplinkoje klausimais Lietuvoje ir užsienyje;
7.12 vykdo tarnybos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus tarnyboje bei skyriuje įgyvendinant ISO:9001 kokybės vadybos sistemą (procesus);
7.13. prireikus, rengia informaciją, ruošia raštų projektus, susijusiais su skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.14. vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus ar Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė augalininkystės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 4A, 370(5)2375631, info@vatzum.lt
Skelbimo data: 2017.10.13

Atsiliepimai apie Valstybinė augalininkystės tarnyba  Įskaitos skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1/01-251

ĮSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Įskaitos skyriaus vedėjas valstybės karjeros tarnautojasPareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Įskaitos skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti Įskaitos skyriaus darbą Šiaulių tardymo izoliatoriuje (toliau - Šiaulių TI) bei vykdyti suimtųjų ir nuteistųjų įskaitos kontrolę, organizuoti suimtųjų ir nuteistųjų priėmimą į įstaigą, nukreipimą į kitas įstaigas ir jų paleidimą iš įstaigos.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - bausmių vykdymo sistemoje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

6.3. turėti darbo planavimo ir koordinavimo įgūdžių, sugebėti koordinuoti kolektyvinį darbą, gebėti apibendrinti ir perteikti praktinę patirtį, analitiškai mąstyti, greitai orientuotis, komunikuoti, operatyviai priimti racionalius sprendimus;

6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais suimtųjų ir nuteistųjų įskaitą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, bausmių skyrimą ir vykdymą ir dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;

6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. siekdamas įgyvendinti skyriaus nuostatuose įvardintus uždavinius, užtikrinti numatytų funkcijų vykdymą, vadovauja Įskaitos skyriaus darbui, administruoja jo veiklą: planuoja, organizuoja ir kontroliuoja pavaldžių darbuotojų darbą, paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę, rengia su skyriaus darbu susijusius organizacinius dokumentus;

7.2. užtikrindamas Šiaulių TI darbo reglamente įvardintų reikalavimų įgyvendinimą teikia pasiūlymus į įstaigos metinį veiklos planą;

7.3. užtikrindamas Laisvės atėmimo vietų įskaitos tarnybų darbo instrukcijos nuostatų įgyvendinimą:

7.3.1. organizuoja ir kontroliuoja suimtųjų ir nuteistųjų dokumentacijos dėl paleidimo iš Šiaulių TI, konvojavimo ir priėmimo į įstaigą, rengimą;

7.3.2. vykdo teismų nuosprendžius, nutartis bei kitus ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų sprendimus;

7.3.3. teikia Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalėjimų departamentas) duomenis apie laisvės atėmimo vietose laikomų suimtųjų ir nuteistųjų skaičių ir jų kaitą. Kalėjimų departamento direktoriaus nustatyta tvarka teikia ataskaitas ir kitus duomenis apie suimtuosius ir nuteistuosius;

7.3.4. tikrina atvykusių suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistųjų arešto bausme bylas ir dokumentaciją, užtikrina jų priėmimo į įstaigą pagrįstumą;

7.3.5. užtikrina suimtiesiems paskirtos kardomosios priemonės - suėmimo taikymo ir nuteistiesiems bei nuteistiesiems arešto bausme paskirtų terminuoto laisvės atėmimo bei arešto bausmių vykdymo terminų kontrolę;

7.3.6. nagrinėja suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų pasiūlymus, prašymus (pareiškimus) ir skundus, pagal savo kompetenciją siūlo sprendimo būdus ir rengia atsakymų projektus;

7.3.7. vieną kartą per metus sutikrina nuteistųjų, kurie palikti įstaigoje atlikti ūkio darbus, bausmės terminus su esančiais asmens bylose dokumentais ir nuteistųjų asmens įskaitos kortelėmis;

7.3.8. pagal savo kompetenciją rengia atsakymų projektus į Teisingumo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, teismų, prokuratūrų ir kitų valstybės institucijų bei pareigūnų ir visuomeninių organizacijų raštus;

7.3.9. kontroliuoja savalaikį pranešimų išsiuntimą teismams, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, prokuratūroms, Migracijos tarnyboms prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos;

7.3.10. kontroliuoja savalaikį ir teisingą duomenų suvedimą į informacinės sistemos PRISONIS Įskaitos tarnybos posistemę bei dokumentų priėmimą, paskyrimą ir registravimą dokumentų valdymo sistemoje DocLogix;

7.3.11. pagal savo kompetenciją teikia suimtiesiems ir nuteistiesiems informaciją;

7.3.12. pildo Suimtųjų ir nuteistųjų kaitos ir apskaitos registracijos žurnalą;

7.4. užtikrindamas skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą supažindina skyriaus darbuotojus su naujais įstatymais, jų pakeitimais, įsakymais, kitais teisės aktais ir teikia jiems metodinę bei praktinę pagalbą;

7.5. siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, įstaigos vadovybės pavedimu,;

7.6. užtikrina teisėtą darbuotojų darbo laiko apskaitą;

7.7. užtikrindamas teisėtą ir teisingą dokumentų apskaitą kontroliuoja skyriuje tvarkomą (rengiamą) dokumentaciją (dokumentus).

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriaus pavaduotojui, kurio veiklos sričiai priskirtas Įskaitos skyrius.Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Šiaulių tardymo izoliatorius
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Trakų g. 10, (841)430921, administracija@siauliuti.lt
Skelbimo data: 2017.10.13

Atsiliepimai apie Šiaulių tardymo izoliatorius  Alovės seniūnijos seniūnas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. spalio 5 d.
įsakymu Nr. D1- 870

ALOVĖS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Alovės seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Alovės seniūno pareigybė reikalinga administruoti seniūnui priskirtą teritoriją, savo kompetencijos ribose spręsti seniūnijos gyventojams iškylančias problemas, atlikti seniūnui priskirtas notarines funkcijas, koordinuoti seniūnijos tarnautojų (darbuotojų) veiklą, spręsti kitus Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose numatytus uždavinius.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas -vadovauja seniūnijai ir vykdo seniūnui priskirtas funkcijas.

III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, savivaldybių ir seniūnijų veiklą, komunalinių paslaugų teikimą, atliekų tvarkymą, savivaldybės biudžeto rengimą ir vykdymą, želdynų ir želdinių apsaugą, transporto priemonių eismą, gyvūnų veisimą, laikymą ir registravimą, gatvių priežiūrą, mažmeninę prekybą, prekybą turgavietėse, draudimą rūkyti tam tikrose vietose, daiktų grąžinimą ir keitimą, medžioklę, mėgėjišką žūklę, žuvininkystę, administracinių nusižengimų protokolų ir nutarimų administracinių nusižengimų bylose surašymą.
6.3. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6.4. Mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterio programiniu paketu.
6.5. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą.
7.2. Administruoja seniūnijai skirtus asignavimus.
7.3. Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl Savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų Savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir Savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje, supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą.
7.4. Dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas.
7.5. Pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, neperžengiant Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
7.6. Registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui.
7.7. Padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus.
7.8. Prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą.
7.9. Prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikia administracijos direktoriui siūlymus dėl socialinės paramos teikimo joms (jiems) reikalingumo bei paramos būdų.
7.10. Organizuoja duomenų, kurie reikalingi savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai, teikimą savivaldybės administracijos direktoriui.
7.11. Organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės kelių, bendro naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą.
7.12. Dalyvauja organizuojant visuomenei naudingą veiklą.
7.13. Analizuoja, kaip seniūnijai priskirtos teritorijos viešosiose vietose vykdomas šiukšlių ir atliekų surinkimas bei pervežimas, atsako už nuolatinį informacijos apie šiukšlių ir atliekų surinkimą ir pervežimą iš seniūnijai priskirtoje teritorijoje esančių bendro naudojimo teritorijų teikimą Alytaus rajono savivaldybės ir kitoms kompetentingoms institucijoms, nedelsiant informuoja šias institucijas apie galimus pažeidimus ir pagal kompetenciją imasi organizacinių priemonių šiems pažeidimams pašalinti, aiškina atliekų surinkimo ir išvežimo sutarčių sudarymą ir kitus su tuo susijusius klausimus bei vykdo kitas Alytaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse priskirtas seniūnams (seniūnijoms) funkcijas.
7.14. Yra atsakingas ir nuolat teikia informaciją (organizuojant susitikimus su gyventojais, skelbiant informaciją seniūnijos skelbimų lentose, individualiai aiškinant gyventojams) fiziniams ir juridiniams asmenims klausimais, susijusiais su vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymu, jos reglamentavimu, su tuo susijusių teisės aktų įgyvendinimu bei apie tai kartą per tris mėnesius pateikia informaciją ir ją pagrindžiančius dokumentus savivaldybės administracijos direktoriui.
7.15. Tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus.
7.16. Išduoda nustatytos formos rašytinį leidimą laidoti, seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą.
7.17. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus.
7.18. Dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai.
7.19. Dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo.
7.20. Organizuoja vaiko teisių apsaugos prevenciją ir darbą su socialinės rizikos šeimomis.
7.21. Dalyvauja organizuojant civilinę saugą.
7.22. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo didinimo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje.
7.23. Organizuoja valstybės perduotų funkcijų žemės ūkio srityje įgyvendinimą.
7.24. Organizuoja priskirtų registrų duomenų tvarkymą ir teikimą.
7.25. Pagal savo kompetenciją prižiūri prekybą viešosiose vietose.
7.26. Teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo.
7.27. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas.
7.28. Dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius.
7.29. Šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais.
7.30. Apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų ir savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje.
7.31. Seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka organizuoja seniūnijos veiklą, teikia savivaldybės administracijos direktoriui informaciją apie seniūnijos darbuotojų ir tarnautojų darbo rezultatus, siūlo skirti paskatinimus ir nuobaudas.
7.32. Nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus.
7.33. Atlieka seniūnijos vidaus administravimą.
7.34. Teisės aktų nustatyta tvarka skelbia seniūnaičių rinkimų datą pagal savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytą grafiką.
7.35. Organizuoja gyventojų susirinkimus renkant seniūnaičius tose seniūnaitijose, kuriose gyvena mažiau kaip 500 gyventojų.
7.36. Ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai, teikia savivaldybės administracijos direktoriui seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą kasmet iki kovo 1 d. bei pagal administracijos direktoriaus pareikalavimą.
7.37. Priima ir pasirašo sprendimus dėl išmokų skyrimo ir mokėjimo:
7.37.1. socialinės pašalpos;
7.37.2. būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijos;
7.37.3. išmokų vaikams (vienkartinės išmokos vaikui, išmokos vaikui, išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmokos, vienkartinės išmokos nėščiai moteriai);
7.37.4. laidojimo pašalpos;
7.37.5. gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensacijų;
7.37.6. išduoda pažymas apie seniūnijos gyventojams paskirtas ir išmokėtas socialines išmokas.
7.38. Dalyvauja komisijos, įvertinančios laukinių gyvūnų padarytos žalos nustatymą ūkininkų pasėliams, veikloje.
7.39. Dalyvauja Alytaus rajono savivaldybės administracijos seniūnijų piniginės socialinės paramos teikimo komisijos veikloje.
7.40. Vykdo kitus su seniūnijos funkcijomis susijusiais nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus bei pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Alytaus rajono savivaldybės administracija
Miestas: Alytus
Kreiptis: Pulko g. 21, 31569010, indre.goceldiene@arsa.lt
Skelbimo data: 2017.10.13

Atsiliepimai apie Alytaus rajono savivaldybės administracija  Dažytojas

Pobūdis: Darbas gamybos ceche. Nestandartinių metalo ruošinių gamyba.
Nesudėtingų metalo konstrukcijų ruošimas dažuimui.
Metalo konstrukcijų dažymas
Reikalavimai: Turėti patirties metalinių konstrukcijų gamyboje;
Atsakingumas, darbštumas, sąžiningumas, punktualumas, būtinai be žalingų įpročių, noras dirbti ir tobulėti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: NERMONAS
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Motorų g. 14, 865290777, info@nermonas.lt
Skelbimo data: 2017.10.13

Atsiliepimai apie NERMONAS  Konstrukcijų dažytojas

Pobūdis: Darbas gamybos ceche. Nestandartinių metalo ruošinių gamyba.
Nesudėtingų metalo konstrukcijų ruošimas dažuimui.
Metalo konstrukcijų dažymas.

Reikalavimai: Turėti patirties metalinių konstrukcijų gamyboje;
Atsakingumas, darbštumas, sąžiningumas, punktualumas, būtinai be žalingų įpročių, noras dirbti ir tobulėti.


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: NERMONAS
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Motorų g. 14, 865290777, info@nermonas.lt
Skelbimo data: 2017.10.13

Atsiliepimai apie NERMONAS  Patarėjas

Pobūdis:

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - tarnyba) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau - valstybės tarnautojas).
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 15.

II. PASKIRTIS

4. Patarti ir padėti tarnybos vadui įgyvendinti formuojamą tarnybos politiką pasirengiant ginkluotai valstybės gynybai karo metu.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - tarnybos padalinių pasirengimo ginkluotai valstybės gynybai karo metu bei tarnybos darbuotojų karinio mokymo ir rengimo pagalbos funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities politikos mokslų arba visuomenės saugumo krypties išsilavinimą (vienpakopių universitetinių studijų arba magistro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį karybos srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
6.3. gerai žinoti Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis (konvencijas), susitarimus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, įstatymų ir kitų teisės aktų (taip pat tarptautinių sutarčių) rengimo tvarką, mokėti taikyti juos praktiniame darbe;
6.4. mokėti apibendrinti praktinę patirtį, turėti gerus valdymo, analitinius ir konceptualius sugebėjimus ir gebėti perteikti juos kitiems;
6.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;
6.6 mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.7. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairavimo stažą;
6.8. turėti gerus bendradarbiavimo su savo ir kitų įstaigų to paties ir aukštesnio statuso tarnautojais įgūdžius;
6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Visiškai slaptai".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. padeda tarnybos vadui vykdyti bendrą tarnybos politiką pasirengiant ginkluotai valstybės gynybai karo atveju, kad būtų įgyvendinti tarnybos strateginiai tikslai;
7.2. teikia siūlymus tarnybos vadui dėl tarnybos ir jos struktūrinių padalinių darbuotojų pasirengimo ginkluotai valstybės gynybai karo atveju, koordinuoja jų mokymą ir rengimą;
7.3. teikia tarnybos vadui siūlymus dėl ginkluotės, amunicijos ir kitų priemonių, reikalingų pasirengti vykdyti ginkluotą valstybės gynybą, poreikio;
7.4. bendradarbiauja su Lietuvos kariuomene ir kitomis institucijomis rengiant ir tikslinant gynybos, priedangos, kitų veiksmų karo atveju planus, organizuoja ir koordinuoja tarnybos pasirengimą bendriems su Lietuvos kariuomene gynybos veiksmams ir pratybas šiais klausimais;
7.5. teikia siūlymus tarnybos vadui dėl tarnybos veiklos prioritetų, siekdamas, kad būtų įgyvendinti tarnybos tikslai ir priimti optimalūs sprendimai;
7.6. teikia tarnybos ir jos struktūrinių padalinių darbuotojams metodinę ir praktinę pagalbą pasirengimo ginkluotai valstybės gynybai karo atveju klausimais;
7.7. tarnybos vado pavedimu palaiko ryšį ir keičiasi tarnybai aktualia informacija su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijomis ir organizacijomis, atstovauja tarnybai Lietuvos Respublikos valstybės valdžios, valdymo institucijose, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kitų institucijų sudarytose darbo grupėse, kituose susitikimuose ir pasitarimuose;
7.8. siekdamas užtikrinti efektyvų pavestų uždavinių įgyvendinimą pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų valstybės institucijų darbuotojais;
7.9. siekdamas, kad būtų užtikrinti tarnybos strateginiai tikslai, tarnybos vado pavedimu dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių bei įvairių komisijų veikloje;
7.10. siekdamas užtikrinti tinkamą funkcijų vykdymą, naudojasi Dokumentų valdymo sistema ,,Kontora", vairuoja tarnybinę transporto priemonę;
7.11. vykdo kitus tarnybos vado pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus tarnybos vadui.


Atlyginimas: 1020 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2719395, Jurate.SimanynaiteBieliuniene@vsat.vrm.lt
Skelbimo data: 2017.10.13

Atsiliepimai apie Valstybės sienos apsaugos tarnyba  Administracinės teisenos poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:


PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. rugsėjo 28 d.

įsakymu Nr. A-3581

VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS ADMINISTRACINĖS TEISENOS POSKYRIO vyriausiojo specialisto PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešosios tvarkos skyriaus (toliau - skyrius) Administracinės teisenos poskyrio (toliau - poskyris) vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis - užtikrinti teisės aktų, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė, vykdymo kontrolę, pagal kompetenciją ir suteiktus įgaliojimus surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir taikyti administracinio poveikio priemones.

III VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis yra viešosios tvarkos užtikrinimas.

IV Specialieji REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį administracinių nusižengimų (teisės pažeidimų) prevencijos ir administracinių poveikio priemonių taikymo srityje;

6.3. turėti darbo patirties administracinių nusižengimų (teisės pažeidimų) bylų nagrinėjimo srityse;

6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą, Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, sugebėti naudotis Administracinių nusižengimų registru;

6.6. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

7.1. kontroliuoti pagal savo kompetenciją, kaip vykdomi teisės aktai, reglamentuojantys viešąją tvarką, siekiant užtikrinti viešąją tvarką Kauno mieste;

7.2. siekiant užkirsti kelią administraciniams nusižengimams:

7.2.1. teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka pagal savo kompetenciją tirti administracinius nusižengimus, surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir taikyti administracinio poveikio priemones vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu ir Kauno miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybė) administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais;

7.2.3. teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka pagal savo kompetenciją nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, priimti jose nutarimus ir kontroliuoti nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymą;

7.3. rengti Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, vykdyti Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su skyriaus veikla, siekiant užtikrinti efektyvų skyriaus darbą;

7.4. analizuoti administracinių nusižengimų Kauno mieste priežastis, apibendrinti ir kaupti informaciją, siekiant įgyvendinti pažeidimų prevenciją;

7.5. dalyvauti komisijų ir darbo grupių veikloje tam, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai;

7.6. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, valstybinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus ir rengti jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais, siekiant pagal savo kompetenciją suteikti informaciją ir spręsti iškilusias problemas;

7.7. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.

----------------------------Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Kauno miesto savivaldybės administracija
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 37037207492, savivaldybe@kaunas.lt
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie Kauno miesto savivaldybės administracija  Kauno skyriaus vyr. darbo inspektorius

Pobūdis:KAUNO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO DARBO INSPEKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti darbo įstatymų pažeidimų prevenciją ir kontrolę, siekiant išsaugoti darbuotojų sveikatą, gyvybę ir darbingumą bei užtikrinti darbo garantijas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį teisės srityje;
6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.4. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, nuostatus ir darbo reglamentą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VDI) uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus, Lietuvos Respublikos darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo santykiais, darbuotojų sauga ir sveikata, tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. tikrina, kaip įmonėse laikomasi darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų bei kaip įgyvendinami darbo įstatymai, kaip darbdaviai organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos vidinę kontrolę, darbuotojų profesinės rizikos vertinimą įmonėje, kaip planuojamos ir įgyvendinamos darbo sąlygų gerinimo priemonės, kai šie klausimai susiję su piliečių prašymais ir jų teisėtų interesų tenkinimu;
7.2. įgyvendina Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugos ir sveikatos, kitų norminių teisės aktų bei kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų kontrolės ir jų pažeidimų prevencijos realizavimo politiką, atsižvelgiant į VDI tikslus, uždavinius ir funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, darbo įstatymų vykdymą įmonėse;
7.3. vykdo visas kitas darbo inspektoriaus funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymu, nuostatais ir darbo reglamentu, kitais norminiais teisės aktais, naudojasi visomis darbo inspektoriams suteiktomis teisėmis;
7.4. nustatęs įstatymų ir/ar kitų teisės aktų pažeidimus, užpildo nustatytos formos dokumentus pažeidimų pašalinimui, esant reikalui, surašo nustatytos formos administracinių nusižengimų protokolus, Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka nagrinėja administracinių pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;
7.5. tiria skundus ir pranešimus, užtikrina pareiškėjų konfidencialumą;
7.6. vykdo nelegalaus darbo reiškinių kontrolę;
7.7. konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams bei jų organizacijoms darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo įstatymų vykdymo, kolektyvinių susitarimų ir sutarčių sudarymo klausimais;
7.8. pagal įgaliojimą dalyvauja teismuose;
7.9. sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pastabas ir pasiūlymus darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektams. Atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus juos pakeisti ir / ar papildyti;
7.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė darbo inspekcija
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vilnius, Algirdo g. 19, (85)2139773, lina.svirskiene@vdi.lt
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie Valstybinė darbo inspekcija  Pirmojo projektų vertinimo ir administravimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

Aktuali redakcija nuo 2017 m. spalio 1 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. rugsėjo 29 d.

įsakymu Nr. PS1-1005

KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO

PIRMOJO PROJEKTŲ VERTINIMO IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau - Departamentas) Pirmojo projektų vertinimo ir administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti kvalifikuotą paraiškų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, vertinimą ir administravimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas -projektų vertinime ir administravime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES lėšų tvarkymą;

6.4. mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office" programiniu paketu;

6.5. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. atlieka kvalifikuotą projektų vertinimą ir administravimą bei kitus su tuo susijusius veiksmus, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, patvirtintais procedūrų aprašais ir metodinėmis rekomendacijomis;

7.2. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja LR žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) projektų atrankos komisijų / komitetų posėdžiuose bei teikia paaiškinimus dėl darbo dokumentuose pateiktos informacijos;

7.3. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Agentūros ar kitų institucijų sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;

7.4. pagal kompetenciją užtikrina, kad duomenys apie Skyriuje vertinamus ir administruojamus projektus būtų tinkamai ir laiku suvesti į informacines sistemas, skirtas administruoti priemones;

7.5. įtarus arba nustačius pažeidimų atvejus vertinant ir/ar įgyvendinant patvirtintą projektą, vykdo veiksmus, numatytus veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, bei nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją

7.6. užtikrina Skyriaus dokumentacijos tvarkymą;

7.7. nagrinėja pareiškėjų ir paramos gavėjų prašymus bei teikia atsakymus į juos;

7.8. konsultuoja pareiškėjus paramos gavimo klausimais;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;

7.10. užtikrina duomenų, pateiktų ūkio subjektų paraiškose paramai gauti bei papildomuose dokumentuose, konfidencialumą;

7.11. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės, Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Administracijos apskaitos poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. rugsėjo 28 d.

įsakymu Nr. A-3580

CENTRINIO APSKAITOS SKYRIAUS ADMINISTRACIJOS APSKAITOS POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Centrinio apskaitos skyriaus (toliau - skyrius) Administracijos apskaitos poskyrio (toliau - poskyris) vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis - tvarkyti gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų nuomos lėšų, lėšų, gautų pardavus didesnės vertės gyvenamąsias patalpas, sukauptų liftų modernizavimo lėšų apskaitą, rengti informaciją ir ataskaitas.

III VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis - finansų valdymas ir apskaita.

IV SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti 1 metų darbo patirtį finansų valdymo ir apskaitos srityje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, mokesčių administravimą, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAS);

6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

7.1. siekiant užtikrinti tinkamą buhalterinės apskaitos tvarkymą ir ataskaitų parengimą:

7.1.1. tvarkyti gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų nuomos lėšų banko sąskaitoje apskaitą ir sudaryti apskaitos registrus;

7.1.2. tvarkyti gautinų sumų už turto nuomą, pervestinų sumų už turto naudojimą ir turto naudojimo pajamų apskaitą ir sudaryti apskaitos registrus;

7.1.3. inventorizuoti gautinas už turto nuomą sumas, sudaryti inventorizacijos aprašus ir sutikrinti inventorizacijos duomenis su apskaitos duomenimis;

7.1.4. skaičiuoti gautinų už nuomą sumų nuvertėjimą ir sudaryti ataskaitas;

7.1.5. tvarkyti lėšų, gautų pardavus didesnės vertės gyvenamąsias patalpas, banko sąskaitoje, pajamų, sąnaudų, gautinų ir mokėtinų sumų ir kitų sąskaitų apskaitą, sudaryti apskaitos registrus;

7.1.6. tvarkyti sukauptų liftų modernizavimo lėšų banko sąskaitoje apskaitą ir sudaryti apskaitos registrą;

7.2. siekiant laiku gauti ir panaudoti Kauno miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybė) biudžeto lėšas:

7.2.1. išrašyti sąskaitas faktūras už negyvenamųjų patalpų nuomą pagal Savivaldybės administracijos sudarytas nekilnojamojo turto nuomos sutartis, jas užregistruoti ir išsiųsti adresatams;

7.2.2. rengti ir teikti bankams mokėjimo pavedimus, naudojantis banko internetine klientų aptarnavimo sistema, tvarkyti jų registrą;

7.3. teikti duomenis, reikalingus PVM deklaracijai sudaryti, siekiant užtikrinti, kad mokestis būtų laiku ir teisingai deklaruotas;

7.4. rinkti ir teikti poskyrio vedėjui duomenis, reikalingus finansinėms ataskaitoms ir finansinių ataskaitų aiškinamųjų raštų priedams parengti, siekiant užtikrinti finansinių ataskaitų teisingumą;

7.5. bendradarbiauti ir keistis su Savivaldybės administracijos padaliniais informacija valstybei priklausančių negyvenamųjų patalpų, Savivaldybės valdomų patikėjimo teise, ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomos lėšų apskaitos klausimais, siekiant spręsti problemas, susijusias su buhalterinės apskaitos tvarkymu;

7.6. bendrauti su Valstybine mokesčių inspekcija, bankais ir kitomis institucijomis mokesčių administravimo, apskaitos, atskaitomybės, finansinių operacijų ir kitais klausimais;

7.7. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Kauno miesto savivaldybės administracija
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 37037207492, gintare.jokubynaite@kaunas.lt
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie Kauno miesto savivaldybės administracija  Administracijos vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A-876

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius) (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti teikiamas švietimo pagalbos, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, iki 21 metų, ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo - funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį ir būti baigęs magistro studijas vienoje iš socialinių mokslų studijų srities sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo studijų krypčių ar švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupėje arba biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties, arba turėti lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaiko gerovės užtikrinimą;

6.3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.4. mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos vaikui ir / ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba nustato koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;

7.2. priima ir nagrinėja vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas prašymus / informaciją dėl koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą;

7.3. nagrinėja skundus ir pranešimus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;

7.4. teikia sprendimų dėl koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus Savivaldybės administracijos direktoriui;

7.5. bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su teikėjais, atvejo vadybininkais, atsakingais asmenimis, rengiančiais ir įgyvendinančiais planą vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už vaiko gerovės užtikrinimą;

7.6. teikia informaciją Savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo;

7.7. organizuoja vaiko gerovės komisijos posėdžius;

7.8. atlieka vaiko gerovės komisijos pirmininko funkcijas;

7.9. atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose nustatytas funkcijas;

7.10. dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje;

7.11. pagal savo kompetenciją pildo ir teikia ataskaitas;

7.12. teikia paklausimus ir nustatyta tvarka gauna informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei viešųjų registrų;

7.13. pagal kompetenciją rengia sutarčių, susitarimų projektus, kontroliuoja jų vykdymą;

7.14. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis, projektus;

7.15. rengia, tikslina viešųjų pirkimų ar mažos vertės prekių, paslaugų pirkimų technines sąlygas ir kitus dokumentus, vykdant pirkimus, susijusius su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis;

7.16. nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus, rengia atsakymus į juos;

7.17. organizuoja dokumentų valdymą pagal norminius ir metodinius dokumentus, kontroliuoja pavestų užduočių (atsakymų) įvykdymo terminus;

7.18. pagal kompetenciją teikia visuomenės informavimo atstovams, fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją su pareigybės funkcijomis susijusiais klausimais;

7.19. atstovauja Savivaldybei institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose, kai nagrinėjami klausimai, susiję su atliekamomis funkcijomis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 845501291, gerda.lukoseviciene@panevezys.lt
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie Panevėžio miesto savivaldybės administracija  Šiaulių skyriaus vyr. darbo inspektorius

Pobūdis:

ŠIAULIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO DARBO INSPEKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šiaulių skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti darbo įstatymų pažeidimų prevenciją ir kontrolę, siekiant išsaugoti darbuotojų sveikatą, gyvybę ir darbingumą bei užtikrinti darbo garantijas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį teisės srityje;
6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.4. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, nuostatus ir darbo reglamentą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VDI) uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus, Lietuvos Respublikos darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo santykiais, darbuotojų sauga ir sveikata, tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. tikrina, kaip įmonėse laikomasi darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų bei kaip įgyvendinami darbo įstatymai, kaip darbdaviai organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos vidinę kontrolę, darbuotojų profesinės rizikos vertinimą įmonėje, kaip planuojamos ir įgyvendinamos darbo sąlygų gerinimo priemonės, kai šie klausimai susiję su piliečių prašymais ir jų teisėtų interesų tenkinimu;
7.2. įgyvendina Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugos ir sveikatos, kitų norminių teisės aktų bei kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų kontrolės ir jų pažeidimų prevencijos realizavimo politiką, atsižvelgiant į VDI tikslus, uždavinius ir funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, darbo įstatymų vykdymą įmonėse;
7.3. vykdo visas kitas darbo inspektoriaus funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymu, nuostatais ir darbo reglamentu, kitais norminiais teisės aktais, naudojasi visomis darbo inspektoriams suteiktomis teisėmis;
7.4. nustatęs įstatymų ir/ar kitų teisės aktų pažeidimus, užpildo nustatytos formos dokumentus pažeidimų pašalinimui, esant reikalui, surašo nustatytos formos administracinių nusižengimų protokolus, Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka nagrinėja administracinių pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;
7.5. tiria skundus ir pranešimus, užtikrina pareiškėjų konfidencialumą;
7.6. vykdo nelegalaus darbo reiškinių kontrolę;
7.7. konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams bei jų organizacijoms darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo įstatymų vykdymo, kolektyvinių susitarimų ir sutarčių sudarymo klausimais;
7.8. pagal įgaliojimą dalyvauja teismuose;
7.9. sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pastabas ir pasiūlymus darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektams. Atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus juos pakeisti ir / ar papildyti;
7.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė darbo inspekcija
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Vilnius, Algirdo g. 19, (85)2139773, lina.svirskiene@vdi.lt
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie Valstybinė darbo inspekcija  Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vedėjo pavaduotojas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2017 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. D1-823

GAMTOS APSAUGOS IR MIŠKŲ DEPARTAMENTO
SAUGOMŲ TERITORIJŲ IR KRAŠTOVAIZDŽIO SKYRIAUS
VEDĖJO PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 15.

II SKYRIUS
PASKIRTIS
4. Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui planuojant ir organizuojant Skyriaus veiklą, įgyvendinant Skyriui pavestus uždavinius.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - kraštovaizdžio ir saugomų teritorijų apsaugos, tvarkymo, naudojimo, planavimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities geografijos krypties arba meno studijų srities architektūros krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties arba technologijos mokslų studijų srities kraštotvarkos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš jų 1 metų darbo patirtį kraštovaizdžio ir/ar saugomų teritorijų apsaugos, tvarkymo ir planavimo arba gamtos apsaugos srityse;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus nacionalinius ir ES teisės aktus, reglamentuojančius kraštovaizdžio, saugomų teritorijų apsaugą, tvarkymą ir planavimą;
6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę, derinant nacionalinių saugomų teritorijų, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos teisės aktų nuostatas su ES teisės aktų ir kitų tarptautinių dokumentų nuostatomis, mokėti rengti Aplinkos ministerijos vidaus tvarkomuosius ir organizacinius dokumentus;
6.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą;
6.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
6.9. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Skyriaus vedėjui padeda planuoti ir organizuoti skyriaus darbą, rengti Skyriaus darbo planus, užtikrinti Skyriaus specialistų parengtų dokumentų kokybę, darbo drausmę ir tvarką, spręsti kitus su darbo organizavimu susijusius klausimus;
7.2. pagal veiklos sritį analizuoja vykdomas užduotis, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl skyriaus darbo tobulinimo ir efektyvumo didinimo;
7.3. pavaduoja Skyriaus vedėją, kai jo nėra;
7.4. koordinuoja LR įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, susijusių su saugomomis teritorijomis ir kraštovaizdžiu rengimą, išvadų dėl teisės aktų projektų teikimą;
7.5. dalyvauja koordinuojant nacionalinės kraštovaizdžio politikos, Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimą, formuluojant kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo, planavimo, šalies erdvinės plėtros koncepcijas, strateginio planavimo dokumentų nuostatas;
7.6. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su pajūrio juostos apsauga, mėgėjų sodų teritorijų planavimu ir tvarkymu, poveikio aplinkai vertinimu, strateginiu pasekmių aplinkai vertinimu, želdynų ir želdinių apsauga, kraštovaizdžio monitoringu;
7.7. nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo, planavimo klausimais;
7.8. dalyvauja organizuojant tikslinių užsakomųjų mokslo tiriamųjų, metodinių darbų rengimą kraštovaizdžio, saugomų teritorijų apsaugos, tvarkymo, planavimo srityse;
7.9. nustatytąja tvarka dalyvauja Vyriausybės, aplinkos ministro ir kitų valstybės institucijų sudarytose darbo grupėse, tarybose ar komisijose;
7.10. dalyvauja organizuojant pasitarimus, seminarus kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo, planavimo klausiamais;
7.11. teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms kraštovaizdžio, saugomų teritorijų apsaugos, tvarkymo, planavimo srityse;
7.12. nustatytąja tvarka nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus, skundus ir teikia išvadas;
7.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 1020 € (su mokesčiais)
Įmonė: Aplinkos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Jakšto g. 4/9, 852663563, irena.judicka@am.lt
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie Aplinkos ministerija  Pagalbos vaikams skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos prie SADM direktoriaus
2016 m. rugpjūčio 23 d.
įsakymu Nr. BV-67

PAGALBOS VAIKAMS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pagalbos vaikams skyriaus (toliau - PVS) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12


II. PASKIRTIS

4. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Tarnybos) PVS vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga: organizuoti vaiko teisių ir teisėtų interesų sistemos įgyvendinimą; ypatingų atvejų, susijusių su vaiko, augančio šeimoje, globėjų šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje teisių ir teisėtų interesų galimais pažeidimais, vadybai ir analizei; nagrinėti skundus, prašymus, konsultuoti, teikti išvadas ir pasiūlymus dėl vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo, vaiko teisių apsaugos priemonių taikymo; vykdyti savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių, biurų, tarnybų (toliau - savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrius) veiklos stebėseną, analizę, teikti metodinę pagalbą bei formuoti vieningą praktiką


III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo veiklos sritis - vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje, susijusioje su vaiko teisių ir teisėtų interesų apsauga; savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų veiklos koordinavimu, vieningos praktikos formavimu.


VI. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą.
6.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų teisinio darbo patirtį.
6.3. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, vaiko teisių ir interesų apsaugą, vaiko globą (rūpybą), nuo smurto nukentėjusio vaiko teisių ir geriausių interesų užtikrinimo klausimus.
6.4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6.5. Išmanyti raštvedybos reikalavimus ir teisės aktų rengimo taisykles.
6.6. Mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) B1 lygiu.
6.7. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Pagal kompetenciją konsultuoja savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrius, šeimynas, VGN vaiko teisių ir interesų atstovavimo bei gynimo klausimais.
7.2. Pagal kompetenciją formuoja vienodą savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių praktiką, rengia ir teikia jiems metodinę pagalbą vaiko teisių ir interesų atstovavimo bei gynimo, administracinės, baudžiamosios teisenos klausimais.
7.3. Lankosi savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriuose, šeimynose, vaikų globos institucijose, susipažįsta ir analizuoja jų veiklą, ją apibendrina ir teikia siūlymus bei rekomendacijas dėl vaiko teisių ir teisėtų interesų atstovavimo bei gynimo srityse veiklos gerinimo.
7.4. Pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, nagrinėja jų pranešimus, prašymus bei skundus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai.
7.5. Bendradarbiauja su kitais Tarnybos specialistais ir teikia siūlymus, rengiant su vaiko teisių ir interesų bei gynimo užtikrinimu susijusių klausimų apžvalgas.
7.6. Pagal kompetenciją rengia savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklos klausimynus vaiko teisių ir teisėtų interesų atstovavimo bei gynimo klausimais, juos apibendrina ir teikia siūlymus bei rekomendacijas dėl savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklos gerinimo.
7.7. Pagal kompetenciją vykdo vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę.
7.8. Dalyvauja rengiant, nagrinėjant Tarnybos, kitų institucijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus nacionaliniais vaiko teisių apsaugos klausimais, teikia pastabas, siūlymus, išvadas.
7.9. Teikia siūlymus, metodinę pagalbą PVS ir kitų Tarnybos struktūrinių padalinių specialistams, rengiant su vaiko teisių apsauga susijusių nacionalinių klausimų apžvalgas, kitus teisinio pobūdžio dokumentus.
7.10. Pagal kompetenciją iniciuoja ir bendradarbiaudamas su Tarnybos specialistais rengia su PVS veikla susijusių sutarčių projektus bei su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus.
7.11. Organizuoja ir (ar) dalyvauja pasitarimuose, diskusijose ir kituose renginiuose su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis vaiko teisių ir teisėtų interesų atstovavimo bei gynimo klausimais.
7.12. Rengia pagal kuruojamas veiklos sritis informaciją, apibendrinimus, pranešimus, ataskaitas.
7.13. Paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius aprašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas tinkamą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą.
7.14. Pagal kompetenciją dalyvauja, formuojant Tarnybos strateginius tikslus, rengiant veiklos planus ir programas, atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų surašymą.
7.15. Pagal poreikį dalyvauja organizuojant PVS metinius tarpinstitucinius renginius (susitikimus) vaiko teisių ir interesų atstovavimo bei gynimo klausimais, renginių metu skaito pranešimus, teikia konsultacijas dalyvaujantiems asmenims.
7.16. Siekdamas užtikrinti nepertraukiamą skyriaus veiklą, pavaduoja kitus PVS darbuotojus, jiems nesant.
7.17. Tarnybos direktoriaus, pavaduotojo, PVS vedėjo pavedimu atstovauja Tarnybai kitose institucijose ir įstaigose, tarybose, komisijose ir darbo grupėse, susijusiose su skyriaus veikla.
7.18. Vykdo kitus Tarnybos direktoriaus, pavaduotojo, PVS vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nurodymus, siekdamas Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus PVS vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Vivulskio g. 13, (85)2310928, info@vaikoteises.lt
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba  Paskolų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinio studijų fondo direktoriaus
2015 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V1-37

PASKOLŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Paskolų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Paskolų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Valstybiniame studijų fonde (toliau - Fondas) administruoti garantinių įsipareigojimų vykdymą, valstybės remiamų paskolų grąžinimo termino atidėjimą, atnaujinimą, atleidimą nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo bei valstybės remiamų paskolų sutarčių sąlygų keitimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - paskolų studentams administravimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą socialinių mokslų arba fizinių mokslų, arba technologijos mokslų, arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą.
6.2 Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
6.3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir veiklą finansinės paramos studentams srityje, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais.
6.4. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, mokėti konsultuoti Fondo paramos gavėjus, išmanyti raštvedybos reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Kontroliuoja, ar yra pagrindas Fondui vykdyti garantinius įsipareigojimus, ar pateikti visi garantijos sąlygų įvykdymą patvirtinantys dokumentai, rengia duomenis ir dokumentus garantiniams įsipareigojimams apmokėti bei perduoda juos Finansų ir apskaitos skyriui, informuoja paskolos gavėjus apie tai, kad Fondas už juos įvykdė garantinius įsipareigojimus, konsultuoja garantinių įsipareigojimų vykdymo klausimais, užtikrindamas tinkamą Fondo įsipareigojimų pagal valstybės garantiją vykdymą.
7.2. Priima paskolos gavėjų prašymus dėl valstybės remiamų paskolų grąžinimo termino atidėjimo, rengia medžiagą šių paskolų grąžinimo atidėjimo klausimais, informuoja paskolos gavėjus apie sprendimą, atidėjimo įforminimo sąlygas ir tvarką, dalyvauja įgyvendinant sprendimus atidėti paskolų grąžinimą, kontroliuoja grąžinimo atidėjimo pagrindus, rengia siūlymus ir dokumentus dėl paskolos grąžinimo atidėjimo termino pabaigos, rengia medžiagą paskolų grąžinimo termino atnaujinimo klausimais, dalyvauja įgyvendinant sprendimus dėl paskolos grąžinimo termino atnaujinimo, informuoja paskolos gavėjus apie sprendimą atnaujinti paskolos grąžinimo terminą, konsultuoja valstybės remiamos paskolos grąžinimo termino atidėjimo bei atnaujinimo klausimais, užtikrindamas tinkamą valstybės remiamų paskolų grąžinimo termino atidėjimo bei atnaujinimo administravimą.
7.3. Priima paskolos gavėjų prašymus atleisti nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo, rengia medžiagą atleidimo nuo šių paskolų grąžinimo klausimais, informuoja paskolos gavėjus apie sprendimą, dalyvauja įgyvendinant sprendimus atleisti nuo paskolos grąžinimo, rengia medžiagą atleidimo nuo paskolos grąžinimo paskolos gavėjui mirus klausimais bei dalyvauja įgyvendinant šiuos sprendimus, konsultuoja atleidimo nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo klausimais, užtikrindamas tinkamą atleidimo nuo valstybės remiamų paskolų grąžinimo administravimą.
7.4. Priima pranešimus dėl kredito įstaigos ir paskolos gavėjo pasirašytos valstybės remiamos paskolos sutarties sąlygų keitimo, rengia medžiagą valstybės remiamos paskolos sutarties sąlygų keitimo klausimais, palaiko tarnybinius ryšius su kitų įstaigų tarnautojais, valstybės remiamas paskolas teikiančiomis kredito įstaigomis, su mokslo ir studijų institucijomis, pagal kompetenciją konsultuoja valstybės remiamas paskolas teikiančias kredito įstaigas, mokslo ir studijų institucijas, valstybės remiamų paskolų gavėjus bei kitus asmenis, užtikrindamas tinkamą paskolų administravimą.
7.5. Paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą.
7.6. Rengia Paskolų skyriaus metinių ir kitų ataskaitų projektus, dalyvauja formuojant Paskolų skyriaus strateginius tikslus, rengiant veiklos planus ir programas, teisės norminių aktų, reglamentuojančių paskolų administravimą, projektus, atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos operacijos, surašymą, prireikus pavaduoja Paskolų skyriaus vedėją ir kitus skyriaus darbuotojus, pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių bei komisijų veikloje, dalyvauja rengiant sutartis, vykdo kitus su Fondo ir Paskolų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Fondo direktoriaus ir Paskolų skyriaus vedėjo pavedimus, užtikrindamas Fondo strateginių tikslų įgyvendinimą.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Paskolų skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinis studijų fondas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2639149, vaida.stonyte@vsf.lt
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie Valstybinis studijų fondas  Langų montuotojai

Pobūdis: Plastikinių langų montavimas
Reikalavimai: Patirtis montuojant plastikinius langus

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arkorus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860293261, arkorus.info@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie UAB "Arkorus"  Vairuotojo - pavežėjo - taksi

Pobūdis: Siūlome darbą vairuotojams, nereikalaujantį patirties (naudojantis racija);
Darbas vyksta su planšetiniais kompiuteriais.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas B kategorija (3 metų stažas);
Sąžiningumas;
Pareigingumas.

Rusų, anglų kalba privalumas.

Mes jums siūlome
Nemokamą atvežimą iki darbo ir po darbo namo;
Itin lankstų darbo grafiką (yra galimybė dirbti tik dienomis arba tik naktimis);
Palankias darbo sąlygas;
Didžiausią atlyginimą pavežėjimo paslaugų rinkoje;
Laiku mokamą atlyginimą;
Lengvą darbą, kadangi navigacija surišta su programine įranga (nebūtina žinoti miesto gatvių);
Automobiliai nuo 2007 m. (automatinė greičių dėžė).

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aetra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869967878, aetra.info@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie UAB "Aetra"  Automechanikas

Pobūdis: Automobilių važiuoklės patikra ir remontas.
Reikalavimai: Darbštus, išmanantis savo darbą, atsakingas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Neilukas"
Miestas: Gargždai
Kreiptis: Užmiesčio g., 863119115, Rimvydasskuodas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie UAB "Neilukas"  Service engineer for industrial refrigeration equipment

Pobūdis: Tasks:

Launching and adjusting refrigeration equipment on the site;
Problems identification, analysis, solving and recommendations;
Offers and solutions for refrigeration equipment technology for production line;
Business trips all over Europe(2-4 times per month;
Client consulting on technical question.

Reikalavimai: Requirements:

Knowledge of refrigeration process principle;
Automatization and electro technical knowledges;
Qualification certificate for "Training program of Employees managing refrigeration, air conditioning equipment and heat pumps containing ODS and F-gases(state code 260071107)” would be an advantage;
English language knowledge – necessary, Russian language knowledge – would be an advantage;
Valid drive license;
Personal characteristics - self-sufficiency, communicative, responsibility.


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Refra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g. 179, 861467521, zydrune@refra.eu
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie UAB "Refra"  Kurjeris

Pobūdis:  Siuntų krovimas ir rūšiavimas
 Siuntų pristatymas ir priėmimas iš klientų
 Bendradarbiavimas su kolegomis pristatant ir priimant siuntas
 Atlyginimas, atitinkantis darbo rezultatus.
Reikalavimai:  B kategorijos, Lietuvoje galiojantis, vairuotojo pažymėjimas
 Gebėjimas greitai išmokti maršrutus
 Efektyvūs streso valdymo įgūdžiai
 Motyvacija ir sugebėjimas bendradarbiauti komandoje
 Pareigingumas ir asmeninė atsakomybė
 Nepriekaištinga reputacija
 Adekvatus darbo pobūdžiui fizinis pasirengimas, gera sveikata

Darbuotojus apmokome

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic post"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: ignas.pakalniskis@lpexpress.lt
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie UAB "Baltic post"  Finansų konsultantas

Pobūdis: - Susitikimai su klientais
- Poreikių analizė , pasiūlymų suruošimas
- Dokumentų pildymas
- Ryšių su klientais palaikymas
Reikalavimai: - Komunikabilumas
- Atsakingumas
- Laiko planavimo įgūdžiai
- Tikslų įgyvendinimas
- Gebėjimas dirbti tiek komandoje, tiek individualiai

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: Compensa life Vienna insurance group SE
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 122, 867553667, arvydas.misinis@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie Compensa life Vienna insurance group SE  1,0 etato picų kepėjas

Pobūdis: Picerijai "PIZZALAND" Vilniuje reikalingas darbštus, energingas picų kepėjas.
Reikalavimai: Picerijai "PIZZALAND" Vilniuje reikalingas darbštus, energingas picų kepėjas.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nikalena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: TrakŲ g. 4, 868083109, info@pizzaland.lt
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie UAB "Nikalena"  CE kat. vairuotojo darbas LT-EE-LT

Pobūdis: CE kategorijos vairuotojo darbas Lietuva-Estija-Lietuva. Užuolaidinė puspriekabė. Dalis naktinio darbo.
Reikalavimai: Rekomendacijos, patirtis, atsakingumas ir noras dirbti, be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Krovinta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 8 644 44415, krovinta@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie UAB "Krovinta"  Auto saltkalvis

Pobūdis: Automobilių remontininkui
Reikalavimai: Automobilių servisui, darbui Kaune Šiaurės prospekte, reikalingi: -motoristas ir važiuoklių remonto meistras . Tel 869835962

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aremesta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 869835962, info@aremesta.lt
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie UAB "Aremesta"  Stogdengys

Pobūdis: Darbas Belgijoje (plokšti stogai).
Reikalavimai: *Anglų kl. pagrindai;
Vairuotojo pažymėjimas (privalumas)
Aukštalipio pažymėjimas (privalumas)


CV siųsti: info@epdm.lt

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EPDM sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 29, ūkio kiemas, 3 korp., 860998107, info@epdm.lt
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie UAB "EPDM sistemos"  Anonsas.lt reklamos pardavimo vadybininkas

Pobūdis: Reklamos portale anonsas.lt pardavimas verslo klientams. Portalo galimybių pristatymas, tinkamo reklaminio sprendimo radimas, kliento priežiūra.

Anonsas.lt yra vienas iš populiariausių laisvalaikio ir gyvenimo būdo portalų veikiantis nuo 2003 metų. Kiekviena mėnesį sulaukiame apie 150 000 lankytojų. Pastoviai kuriame naujus ir įdomius projektus, todėl visada būsite įdomių įvykių sukūryje. Daugiausiai projektų turinio ir įtakojimo reklamos srityse.
Kompanijoje susirinkusi stipri ir draugiška marketingo ir reklamos profesionalų pagalba. Esame įsisavinę pačias naujausias reklamos ir pardavimų technologijas. Kartu su mumis gausite labai daug vertingos patirties ir žinių.
Atlyginimas pagrinde iš komisinių. Vidutiniškai vadybininkas per metus uždirba apie 12 000 eurų. 700 eurų mėnesinį uždarbį gabus naujokas pasiekia 3-čia mėnesį.
Reikalavimai: Reikalinga aktyvių pardavimų patirtis. Nebijome ir naujokų be patirties, atčiau jie turi aiškiai suprasti ir žinoti kokį darbą jiems teks dirbti. Tiek patyrusiems, tiek naujokams aktyvūs pardavimai ir/ar projektų valdymas turėtų būti darbinės karjeros tikslas.
Pirminę nuomonę apie darbuotoją susidarome daugiausiai pagal jo parašytą motyvacinį laišką. Laukiame apgalvoto ir išsamaus motyvacinio.

Atlyginimas: 1400 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio 49, 2333102, sj@iks.lt
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Baldų montuotojas

Pobūdis: Darbas nestandartinių baldų gamyboje,
Virtuvinių komplektų, spintų - spintų stumdomom durim, komodų
montavimo darbai.
Atlyginimas labai priklauso nuo atlikto darbo greičio ir kokybės.
Darbas Sargėnuose.
Reikalavimai: Būtina bent 1m. patirtis.
Mokėti savarankiškai sumontuoti baldus pagal brėžinį.
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: Komforto sprendimai, UAB
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Sargėnai, 867166649, gamyba@likali.lt
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie Komforto sprendimai, UAB  Pardavimų vadybininko

Pobūdis: Darbas nestandartinių kietų baldų srityje,
klientų paieška, baldų derinimas su klientais.

Reikalavimai: Kalbos kultūra,
Supratimas apie kietus baldus,
Mokėjimas bendrauti su klientais,
1m. vadybinė patirtis kietų baldų srityje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: Komforto sprendimai, UAB
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Sargėnai, 867166649, gamyba@likali.lt
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie Komforto sprendimai, UAB  Pvc, bituminės stogo dangos specialistams

Pobūdis: Reikalavimai:
Patirtis
Be žalingų įpročių
Vairuotojo pažymėjimas(privalumas)
Anglų kalba(privalumas)
Automobilis už kurio nuomą sumokama(privalumas)
Reikalavimai: Patirtis
Be žalingų įpročių
Vairuotojo pažymėjimas(privalumas)
Anglų kalba(privalumas)
Automobilis už kurio nuomą sumokama(privalumas)

Atlyginimas: 2500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ginstata"
Miestas: Švedija
Kreiptis: 867192284, mindaugas@ginstata.lt
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie UAB "Ginstata"  Staklininkas - operatorius

Pobūdis: Plastikinių langų konstrukcijų gamyba. Surinkėjo darbas PVC langų ir durų gamybos ceche. Darbas prie įrengimų: langų profilių pjovimas, frezavimas, segmentų suklijavimas mechaniniu būdu. Pageidautina darbo patirtis, norinčius dirbti darbo specifikos apmokysime.
Reikalavimai: Profesija:
Plataus profilio staklininkas
Papildomi sugebėjimai:
1) Analogiško darbo patirtis;
2) Pareigingumas, atsakingumas;
3) Greita orentacija,
4) Gera fizinė forma.
5) Be žalingų įpročių;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aveplast"
Miestas: Kauno r.
Kreiptis: Kertupio g. 59, Neveronys, 869933151, atranka@aveplast.lt
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie UAB "Aveplast"  C-kat.vairuotojas-ekspeditorius

Reikalavimai: Reikalingas C kat. vairuotojas - ekspeditorius, darbo pobūdis - išvežioti ir keisti kilimėlius ir darbo drabužius pas klientus. CV siusti žemiau nurodytu el. paštu: berolaida@yahoo.com

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Berolaida"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865205525, berolaida@yahoo.com
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie UAB "Berolaida"  PVC ir ALU langų-durų montuotojas

Pobūdis: Plastikinių langų ir durų, bei aliuminio konstrukcijų montavimas. Užtikriname užimtumą ištisus metus, apmokome atlikti darbus. Pirmenybė teikiama: - organizuotoms darbuotojų grupems, - asmenims turintiems transporto priemones, - panašaus darbo patirtį turintiems asmenims.
Reikalavimai: * patirtis (privaloma);
* moka dirbti kompiuteriu;
* turi vairuotojo teises;
* nuosavas automobilis;
* sąžiningumas;
pageidaujama turėti nuosavą automobilį

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aveplast"
Miestas: Kauno r.
Kreiptis: Neveronys, Kertupio g. 59, 869980890, atranka@aveplast.lt
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie UAB "Aveplast"  Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas

Pobūdis:

Savivaldybės administracijos direktoriaus

2010 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. DV-693

37 priedas

(2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. DV-591 redakcija)

(keistas 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. DV-651)

ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo ir sporto skyriaus (toliau - Skyriaus) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybinę ir regioninę švietimo politiką, organizuoti, prižiūrėti ir tobulinti Pasvalio rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybė) tarybai pavaldžių mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai ir kitų švietimo įstaigų veiklą, organizuoti Skyriaus darbą, kad būtų užtikrintas Skyriui numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Specialioji veiklos sritis - valstybinės ir regioninės švietimo politikos įgyvendinimas Savivaldybėje.

IV. specialŪS reikalavimai ŠIAS PAREIGAS EINANčiam VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. privalo turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje, arba 3 metų vadovaujamo darbo patirtį pareigybėje, kurią einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu;

6.3. žinoti švietimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;

6.4. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas, gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;

6.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, gebėti planuoti ir organizuoti padalinio darbą, vykdant nuostatuose nustatytas funkcijas;

6.6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, mokėti dirbti su "Microsoft Office" programiniu paketu (MS Word, Excel, Outlook, Internet Explorer);

6.7. turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos strateginius tikslus ir uždavinius, teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina valstybinę švietimo politiką Savivaldybėje;

7.2. siekiant įgyvendinti nustatytus teisės aktų reikalavimus, tiria ir vertina švietimo ir sporto būklę, analizuodamas, kaip tenkinami vaikų ir suaugusių asmenų švietimo ir sportinės veiklos poreikiai Savivaldybėje;

7.3. atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Savivaldybės strateginio plano projektui medžiagą apie švietimą ir sportą, įgyvendina Savivaldybės strateginį planą;

7.4. siekiant įgyvendinti nustatytus teisės aktų reikalavimus, rengia Skyriaus mėnesio, metinius ir strateginius veiklos planus, programas ir jas įgyvendina; rengia Savivaldybės strateginio švietimo plano projektą ir Savivaldybės švietimo tarybos pritarimu teikia jį tvirtinti Savivaldybės tarybai;

7.5. tam, kad užtikrintų priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą, dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektus švietimo ir sporto programoms įgyvendinti;

7.6. tam, kad užtikrintų efektyvų Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, inicijuoja tikslinių švietimo ir sporto programų rengimo projektus bei organizuoja ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

7.7. siekiant įgyvendinti nustatytus teisės aktų reikalavimus, koordinuoja Mokyklų tinklo pertvarkos programos įgyvendinimą;

7.8. teikia Švietimo ir mokslo ministerijai, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybėje veikiančias ugdymo ir kitas švietimo įstaigas, formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, mokymosi formas, švietimo būklę Savivaldybėje tam, kad užtikrintų priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą;

7.9. atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl sąlygų vaikų privalomajam švietimui vykdyti sudarymo, visuotinio švietimo prieinamumo, mokyklų tinklo formavimo pagal Švietimo įstatymo Savivaldybės institucijoms pagal nustatytą kompetenciją;

7.10. siekiant įgyvendinti nustatytus teisės aktų reikalavimus, organizuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių ikimokyklinių ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai įstaigų veiklos priežiūrą pagal švietimo ir mokslo ministro nustatytą tvarką;

7.11. tam, kad užtikrintų priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą, koordinuoja Savivaldybei pavaldžių mokyklų teikiamo švietimo būklės ir kaitos analizę, vertinimą, prognozavimą, vykdo švietimo stebėseną;

7.12. atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos strateginius tikslus ir uždavinius, inicijuoja Savivaldybės formaliojo ir neformaliojo švietimo programų tinklo institucijų kūrimąsi, teikia Savivaldybės tarybai siūlymus, inicijuoja švietimo savivaldos institucijų kūrimąsi;

7.13. siekiant įgyvendinti nustatytus teisės aktų reikalavimus, organizuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų vadovų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestavimą;

7.14. tam, kad užtikrintų priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą, teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja, kad būtų formuojamas mokinių poreikius atitinkantis profesinio orientavimo, konsultavimo ir informavimo teikėjų tinklas;

7.15. tam, kad užtikrintų efektyvų Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, inicijuoja neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų tinklo kūrimąsi, sudaro sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kvalifikacijų;

7.16. koordinuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai ir kitų švietimo įstaigų veiklą teikiant informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą mokiniams ir pedagoginę pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems skurdžiai gyvenančių šeimų, pabėgėlių vaikams, beglobiams, mokyklų nelankantiems vaikams, riboto mobilumo asmenims, bedarbiams, taip pat grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, besigydantiems nuo alkoholizmo ir narkomanijos ir prie visuomenės nepritampantiems asmenims;

7.17. siekiant įgyvendinti nustatytus teisės aktų reikalavimus, organizuoja bendrojo ugdymo mokyklų ir kitų ugdymo įstaigų akreditaciją ir išorinį auditą;

7.18. nagrinėja piliečių ir institucijų prašymus, pareiškimus ir skundus švietimo įstaigų veiklos klausimais tam, kad užtikrintų priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą;

7.19. tam, kad užtikrintų efektyvų Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, rengia ir/ar derina Skyriaus specialistų parengtus Savivaldybės institucijų sprendimų projektus dėl:

7.19.1. mokyklų nuostatų, jų pakeitimo ir papildymo tvirtinimo;

7.19.2. mokyklų strateginių švietimo planų ir metinių veiklos programų;

7.19.3. mokyklų vadovų pareigybių aprašymų, mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo ir neformaliojo švietimo įstaigų ugdymo plano tvirtinimo;

7.19.4. mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo neformaliojo švietimo įstaigose;

7.19.5. neformaliojo švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu;

7.19.6. mokesčio dydžio nustatymo už mokyklų teikiamą neformalųjį švietimą, ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų nuostatuose reglamentuotas mokinių tėvų pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas;

7.19.7. priėmimo į mokyklas tvarkos nustatymo;

7.19.8. švietimo įstaigų steigimo ir likvidavimo;

7.19.9. klasių (grupių) komplektų skaičiaus nustatymo;

7.19.10. teikiamų paslaugų modulių aprašų;

7.19.11. kitais savo kompetencijos klausimais.

7.20. siekiant įgyvendinti nustatytus teisės aktų reikalavimus, koordinuoja ugdymo įstaigų vadybinę veiklą, konsultuoja mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenės ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;

7.21. tam, kad užtikrintų priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą, organizuoja bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pasiekimų vertinimą ir brandos egzaminus;

7.22. tam, kad užtikrintų efektyvų Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus už neteisėtą mokymo ar studijų organizavimą, kliudymą jaunimui mokytis;

7.23. tam, kad užtikrintų efektyvų Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, atlieka švietimo tiekėjų veiklos priežiūrą, inicijuoja išduodant licencijas švietimo veiklai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

7.24. tam, kad užtikrintų priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą, paskirsto darbo funkcijas pavaldiems darbuotojams ir kontroliuoja jų įvykdymą;

7.25. rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus. Vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir teikia išvadas Administracijos direktoriui ar vertinimo komisijai tam, kad užtikrintų priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą.

7.26. siekiant įgyvendinti nustatytus teisės aktų reikalavimus, koordinuoja Skyriaus bendradarbiavimą su kitų savivaldybių švietimo padalinių specialistais;

7.27. nustato mokyklos nelankančių vaikų skaičių ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindamas Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymąsi bendrojo ugdymo mokyklose ar kitoje švietimo sistemos mokykloje, organizuoja Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą tam, kad užtikrintų efektyvų Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą;

7.28. siekiant įgyvendinti nustatytus teisės aktų reikalavimus, leidžia įsakymus švietimo veiklos organizavimo ir priežiūros, mokytojų ir švietimo įstaigų vadovų atestacijos, brandos egzaminų ir mokinių pasiekimų vertinimo klausimais;

7.29. tam, kad užtikrintų efektyvų Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, vykdo įstatymais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal Skyriaus kompetenciją;

7.30. siekiant įgyvendinti nustatytus teisės aktų reikalavimus, pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

7.31. siekdamas įgyvendinti nustatytus teisės aktų reikalavimus, organizuoja reorganizuojamų, likviduojamų ar pertvarkomų mokyklų mokymosi sutartyse numatytų mokyklų įsipareigojimų mokiniams vykdymą.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Miestas: Pasvalys
Kreiptis: (8451)54120, personalas@pasvalys.lt
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie Pasvalio rajono savivaldybės administracija  Nemokumo administravimo patikrinimų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. V1-148

NEMOKUMO ADMINISTRAVIMO PATIKRINIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nemokumo administravimo patikrinimų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti įgyvendinant politiką įmonių restruktūrizavimo ir bankroto, fizinių asmenų bankroto procesų srityse, vykdant skyriaus uždavinius ir funkcijas, vykdant restruktūrizavimo ir bankroto administratorių veiklos priežiūrą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - įmonių bankroto ir restruktūrizavimo, fizinių asmenų bankroto (nemokumo), bankroto ir restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais nemokumo klausimus, bei su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, įmonių restruktūrizavimo ir bankroto, fizinių asmenų bankroto procesus;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka restruktūrizavimo ir bankroto administratorių veiklos priežiūrą: nagrinėja skundus, prašymus, vertina apie administratoriaus veiklą gautą informaciją; atlieka restruktūrizavimo ir bankroto administratorių veiklos planinius ir neplaninius patikrinimus; konsultuoja bankroto ir restruktūrizavimo administratorius;
7.2. teikia patikrinimų, su skundų, prašymų nagrinėjimu susijusią medžiagą ir padeda ruošti Teisės skyriui atsiliepimus teismams, Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai bei padeda atstovauti teismuose, Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje;
7.3. vertina kitų valstybės institucijų pareikštas pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų;
7.4. teikia išvadas dėl ministerijų ar kitų institucijų parengtų ir pateiktų derinti teisės aktų projektų;
7.5. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių įmonių, fizinių asmenų nemokumą (įmonių restruktūrizavimą ir bankrotą, fizinių asmenų bankrotą), restruktūrizavimo ir bankroto administratorių veiklą, tobulinimo;
7.6. sistemina kompetentingų institucijų ir įstaigų išaiškinimus, komentarus ir teismų praktiką įmonių restruktūrizavimo ir bankroto, fizinių asmenų bankroto klausimais;
7.7. dalyvauja seminaruose, skaitant pranešimus nemokumo klausimais;
7.8. dalyvauja Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės pavedimų vykdyme;
7.9. atstovauja Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba), Skyriui Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje ir kitose institucijose, esant Tarnybos direktoriaus arba direktoriaus pavaduotojo pavedimui;
7.10. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, esant Tarnybos direktoriaus arba direktoriaus pavaduotojo pavedimui;
7.11. dalyvauja darbe su tarptautinių organizacijų ekspertais, dirbančiais įmonių bankroto ir restruktūrizavimo, fizinių asmenų bankroto klausimais;
7.12. dalyvauja kitų institucijų bei tarptautinių organizacijų rengiamuose seminaruose (kursuose) įmonių, fizinių asmenų nemokumo problemų sprendimo klausimais, esant Tarnybos direktoriaus arba direktoriaus pavaduotojo pavedimui;
7.13. pavaduoja kitus Skyriaus karjeros valstybės tarnautojus, jiems nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus;
7.14. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Tarnybos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 222, 37052499330, info@avnt.lt
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba  Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Vilniaus skyriaus direktoriaus
2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-60

PAŠALPŲ IR NEDARBINGUMO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti nedarbingumo kontrolę.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - nedarbingumo kontrolės vykdymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, farmacijos arba reabilitacijos krypties išsilavinimą (įgijus bakalauro arba vientisųjų universitetinių studijų magistrantūros kvalifikacinį laipsnį).
6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinį socialinį draudimą, neįgaliųjų socialinę integraciją, žalos atlyginimą dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga, sveikatos draudimą bei sistemą, medicinos praktiką, darbuotojų saugą ir sveikatą, pacientų teises ir žalos sveikatai atlyginimą reglamentuojančiais teisės aktais bei Europos Tarybos reglamentais, tarpvalstybinių sutarčių nuostatomis tiek, kiek šių teisės aktų nuostatos susijusios su nedarbingumo kontrole ir pašalpų, išmokų, žalos atlyginimo skyrimu ir mokėjimu, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimu draudiminiais įvykiais, draudimo sumų apskaičiavimu.
6.3. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius ligos ir motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinį draudimą, laikinojo nedarbingumo, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, profesinių ligų nustatymą, ginčų dėl neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo nagrinėjimą, nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų, darbingumo lygio pažymų, profesinės reabilitacijos pažymėjimų išdavimą, nedarbingumo kontrolės vykdymą, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimą draudiminiais įvykiais bei nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų tyrimą, draudiminio įvykio padarinių vertinimą dėl draudimo sumų apskaičiavimo asmenims, draudžiamiems valstybės lėšomis, žalos atlyginimą asmenims, likvidavusiems Černobylio atominės elektrinės padarinius, ir gebėti šių teisės aktų nuostatas taikyti praktiškai.
6.4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
6.5. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
6.6. Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisyklėmis, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Atlieka nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ir tęsimo pagrįstumo bei teisėtumo patikrinimus asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei vertina laikinojo nedarbingumo nustatymo asmeniui teisingumą.
7.2. Tikrina darbingumo lygio nustatymo teisingumą, teisės aktų nustatyta tvarka ginčija Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - NDNT) priimtus sprendimus, NDNT kvietimu dalyvauja NDNT posėdžiuose vertinant asmenų darbingumo lygį, vertina profesinės ligos diagnozės nustatymą, teisės aktų nustatyta tvarka šią diagnozę ginčija Centrinėje darbo medicinos ekspertų komisijoje (toliau - CDMEK) bei dalyvauja CDMEK posėdžiuose sprendžiant ginčijamų profesinių ligų diagnozių nustatymo pagrįstumą.
7.3. Vertina draudiminio įvykio padarinius apdraustiesiems, draudžiamiems valstybės lėšomis dėl nelaimingų atsitikimų tarnyboje, teikia išvadas dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo draudiminiais ar nedraudiminiais įvykiais bei profesinių ligų pagrįstumo nustatymo klausimais.
7.4. Rengia ir teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal veiklos sritį: 1) patikrinimo pažymas/išvadas dėl nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ir tęsimo pagrįstumo bei teisėtumo, dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo draudiminiais ar nedraudiminiais įvykiais bei draudiminio įvykio padarinių įvertinimo; 2) išvadas dėl sprendimų leisti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms medicininius dokumentus (išduotus kitose valstybėse) pakeisti į nedarbingumo pažymėjimus ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus bei išduoti nedarbingumo pažymėjimus ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus už praeitą nedarbingumo laikotarpį; 3) aktus dėl žalos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui nustatymo, kai asmens sveikatos priežiūros įstaigos nepagrįstai išdavė ar tęsė nedarbingumo pažymėjimus arba nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus, bei teikia pasiūlymus dėl nepagrįstai išmokėtų pašalpų išieškojimo iš asmens sveikatos priežiūros ar profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos, ar pašalpų gavėjų; 4) pasiūlymus dėl NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų planinių ir neplaninių patikrinimų inicijavimo.
7.5. Rengia sprendimo profesinę ligą pripažinti draudiminiu/nedraudiminiu įvykiu projektus ir teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį.
7.6. Pildo ir išduoda reikalingus dokumentus, susijusius su asmens laikinuoju nedarbingumu bei nėštumo ir gimdymo atostogomis Europos Tarybos reglamentuose nustatytais atvejais ir E formų (E 115, E 116, E 117, E 118 su priedu) išdavimo nustatyta tvarka.
7.7. Direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus, atstovauja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui (toliau - Teritorinis skyrius): 1) asmens sveikatos priežiūros įstaigų Gydytojų konsultacinėse komisijose (toliau - GKK) ginčijamais laikinojo nedarbingumo ekspertizės atvejais; 2) NDNT posėdžiuose - ginčijant NDNT teritorinių skyrių sprendimus dėl asmenims nustatyto darbingumo lygio ir nagrinėjant NDNT teritorinių skyrių patikrinimų rezultatus; 3) Ginčų komisijoje - ginčijant NDNT direktoriaus sprendimus dėl asmenims pakartotinai nustatyto darbingumo lygio; 4) CDMEK posėdžiuose - ginčijant profesinių ligų diagnozių nustatymą; 5) Nelaimingo atsitikimo tyrimo komisijose - tiriant sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe bei ūmias profesines ligas.
7.8. Analizuoja ir apibendrina informaciją apie apdraustųjų ir bedarbių laikinąjį nedarbingumą, darbingumo lygio nustatymą, nustatytas profesines ligas bei teikia išvadas Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal veiklos sritį.
7.9. Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal veiklos sritį pavedus, vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateikiamus dokumentus sutarčių sudarymui su Teritoriniu skyriumi dėl teisės išduoti ir tęsti nedarbingumo pažymėjimus bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus, vykdo šių sutarčių laikymosi priežiūrą.
7.10. Konsultuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigas, apdraustuosius ir bedarbius, draudėjus nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo, laikinojo nedarbingumo ekspertizės ir nedarbingumo kontrolės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo draudiminiais ar nedraudiminiais įvykiais, draudiminio įvykio padarinių vertinimo dėl draudimo sumų apskaičiavimo asmenims, draudžiamiems valstybės lėšomis bei Europos Tarybos reglamentų įgyvendinimo tvarkos dėl E formų (E 115 - E 118 su priedu) pažymų pildymo ir išdavimo klausimais.
7.11. Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal veiklos sritį pavedus, nagrinėja apdraustųjų, draudėjų, bedarbių ir kitų asmenų skundus ir pareiškimus, rengia atsakymų projektus.
7.12. Tikrina profesinės reabilitacijos pažymėjimų tęsimo pagrįstumą.
7.13. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja, tvarko ir saugo bylas, teisės aktų nustatyta tvarka perduoda jas į Teritorinio skyriaus archyvą bei Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal veiklos sritį pavedus, ruošia jų perdavimą į Fondo valdybos trumpalaikio saugojimo dokumentų saugyklas.
7.14. Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir įgyvendina veiklos plane numatytas priemones, dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
7.15. Analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal veiklos sritį siūlymus dėl Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
7.16. Teritorinio skyriaus direktoriui, jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį, Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal veiklos sritį pavedus, dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose.
7.17. Teritorinio skyriaus direktoriui ar jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus, atstovauja Teritoriniam skyriui valstybės valdžios ir valdymo, vietos savivaldos institucijose, kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
7.18. Bendradarbiauja su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, jos administravimo įstaigų ir Teritorinio skyriaus specialistais šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
7.19. Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus, rengia ir teikia Teisės ir personalo skyriui išvadas dėl medicininių dokumentų patikrinimo bei žalos išieškojimo regreso tvarka pagrįstumo.
7.20. Skyriaus vedėjui pavedus, pagal kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus specialistą nesantį darbe.
7.21. Vykdo kitus Teritorinio skyriaus direktoriaus, jo pavaduotojo pagal kuravimo sritį, Skyriaus vedėjo ar jo pavaduotojo pagal veiklos sritį nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 28, (85)2108001, vilnius@sodra.lt
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Sandėlio pagalbinis darbuotojas-vairuotojas

Pobūdis: Prekių atrinkimas;
prekių paruošimas išvežimui;
iškrovimas/pakrovimas į transporto priemones;
prekių sandėliavimas;
prekių išvežimas į prekybos centrus Lietuvoje ir Latvijoje
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis;
Darbo elektrokrautuvu patirtis.
B kategorija

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Emironas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų 51, 869930003, info@im-ex.eu
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie UAB "Emironas"  Mini ekskavatorininkas

Pobūdis: Reikalingas mini ekskavatoriaus operatorius.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis; traktoristo pažymėjimas, B, C kategorijos. Darbštumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elpreka"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Draugystės 13a, 867096224
Skelbimo data: 2017.10.12

Atsiliepimai apie UAB "Elpreka"  Nestandartinių baldų surinkėjas montuotojas

Pobūdis: - Nestandartinių baldų surinkimas ir montavimas pagal brėžinius.
- Gamybinių brėžinių skaitymas,
Reikalavimai: - Darbo patirtis nestandartinių baldų surinkime - montavime būtų didelis privalumas;
- Gebėjimas skaityti techninius brėžinius;
- Savarankiškumas, kruopštumas, atsakingumas;
- Greita orientacija.

Atlyginimas: 950 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltijos baldų projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867759529
Skelbimo data: 2017.10.11

Atsiliepimai apie UAB "Baltijos baldų projektai"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: •Krovinių pervežimas tentinėmis puspriekabėmis tarptautiniais maršrutais (tarp ES šalių).
•Krovos darbų kontrolė.
•Galimas darbo pobūdis: EU-EU 4-6 savaites, dvi savaites namie.
•EU-LT-EU komandiruotes trukmė 1-1,5sav.
Reikalavimai: •Vairuotojo pažymėjimas CE kategorija
•95 kodas
•Vairuotojų darbo ir poilsio laiko reglamentavimo (2006/561) išmanymas.
•CMR konvenecijų žinojimas.
•Atitikti kelių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų pradinę kvalifikaciją.
Rekomendacija iš buvusio darbdavio (būtų privalumas)

Neturinčius darbo patirties apmokome

Atlyginimas: 2650 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hoptransa"
Miestas: Kauno r.
Kreiptis: S.Žukausko g. 13, 8 698 10375, personalas@hoptrans.eu
Skelbimo data: 2017.10.11

Atsiliepimai apie UAB "Hoptransa"  Kaimo vystymo programų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

Aktuali redakcija nuo 2017 m. spalio 1 d.PATVIRTINTANacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 29 d.įsakymu Nr. PS1-1005KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTOKAIMO VYSTYMO PROGRAMŲ SKYRIAUSVYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMASi. pareigybės charakteristika1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau - Departamentas) Kaimo vystymo programų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 13.II. PASKIRTIS4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vadovaujantis patvirtintomis darbo instrukcijomis (procedūrų aprašais) ir rekomendacijomis užtikrinti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonių, Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos I, III, IV ir V krypties priemonių, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos IV ir V prioritetinių krypčių priemonių įgyvendinimą.III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas paraiškų vertinime bei administravime.IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme; 6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, taip pat kitus taikytinus LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES paramos lėšų tvarkymą;6.4. gerai išmanyti paraiškų rengimo, projektų įgyvendinimo ir valdymo principus;6.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;6.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. organizuoja paraiškų paramai gauti (toliau - paraiškos) surinkimą, peržiūrą ir registravimą;7.2. inicijuoja trūkstamų duomenų ir dokumentų surinkimą;7.3. atlieka kvalifikuotą paraiškų vertinimą pagal teisės aktuose, reglamentuojančiuose paramos teikimo tvarką, nustatytus vertinimo kriterijus; 7.4. esant poreikiui, inicijuoja paraiškose pateiktų duomenų ir prie paraiškos pateiktų dokumentų bei informacijos patikrą vietoje;7.5. esant poreikiui, atlieka kvalifikuotą Departamento Projektų administravimo skyriuje administruojamų paraiškų vertinimą pagal teisės aktuose, reglamentuojančiuose paramos teikimo tvarką, nustatytus vertinimo kriterijus;7.6. vykdo paramos priemonių administravimo valdymo kontrolę; 7.7. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) ir kitų institucijų teisės aktų projektus;7.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengia atsakymus į juos;7.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje; 7.10. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams; 7.11. pristato pranešimus Skyriaus kompetencijos klausimais Agentūros organizuojamų ir kitų renginių, į kuriuos kviečiami Agentūros atstovai, metu;7.12. pristato su Skyriaus kompetencija susijusius klausimus visuomenės informavimo priemonių atstovams.7.13. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.10.11

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Kauno paramos administravimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

Aktuali redakcija nuo 2017 m. spalio 1 d.PATVIRTINTANacionalinės mokėjimo agentūrosprie Žemės ūkio ministerijosdirektoriaus 2017 m. rugsėjo 29 d.įsakymu Nr. PS1- 1005KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTOKAUNO PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUSVYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMASi. pareigybės charakteristika1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau - Departamentas) Kauno paramos administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 12.II. PASKIRTIS4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta Lietuvos Respublikos (toliau - LR) ir Europos Sąjungos (toliau - ES) paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei priemonėms įgyvendinti Kauno apskrityje ir atsiskaityti už šių priemonių vykdymą. III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - paramų administravimą.IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;6.3. gerai išmanyti LR Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES lėšų tvarkymą;6.4. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;6.5. mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office" programiniu paketu;6.6. gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. pagal savo kompetenciją teikia informaciją apie Agentūros administruojamų paramos priemonių reikalavimus suinteresuotiems asmenims;7.2. surenka, registruoja bei suveda į informacines sistemas paraiškų paramai gauti (toliau - paraiškos) bei kitų dokumentų duomenis, inicijuoja trūkstamų duomenų ir dokumentų surinkimą;7.3. atlieka Skyriaus nuostatuose nustatytų priemonių paraiškų ir pagal kompetenciją priskirtų priemonių mokėjimo prašymų, įskaitant mokėjimo prašymų pagal nacionalinės paramos priemones ir kasmetinių prašymų, surinkimą, registravimą, dokumentų patikrą bei kvalifikuotą vertinimą pagal teisės aktuose, reglamentuojančiuose paramos teikimo tvarką, nustatytus vertinimo kriterijus;7.4. kaupia ir sistemina metodinę informaciją, reikalingą pateiktų paraiškų vertinimui, tvarko skyriaus dokumentaciją;7.5. kontroliuoja ir prižiūri patvirtinto projekto įgyvendinimo terminus ir paramos sutartyje numatytas sąlygas, siekiant užtikrinti, jog pagal programas finansuojami sandoriai būtų realiai ir teisingai vykdomi iki projekto įgyvendinimo pabaigos;7.6. vertina, ar pareiškėjai pirkimus, išskyrus pirkimus, kurie Agentūros direktoriaus įsakymu priskirti vertinti kitiems struktūriniams padaliniams, vykdė vadovaudamiesi, teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, nuostatomis, ir nustato, ar pirkimo dokumentuose numatytos investicijos sutampa su paraiškoje ir (ar) paramos sutartyje nurodytomis investicijomis;7.7. pagal savo kompetenciją vykdo asmenų aptarnavimo "vieno langelio" principu įgyvendinimą vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis ir kitais LR teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą Agentūroje;7.8. užtikrina kvalifikuotą patvirtintų projektų įgyvendinimo priežiūrą;7.9. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais ir teikia jiems informaciją;7.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;7.11. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;7.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;7.13. palaiko bendradarbiavimą su viešaisiais juridiniais asmenimis (vietos veiklos grupėmis, Lietuvos kaimo tinklu ir kt.) bei juos konsultuoja paramos teikimo klausimais;7.14. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.10.11

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Žuvininkystės politikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 40P-35

redakcija)

ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTO

ŽUVININKYSTĖS POLITIKOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žuvininkystės departamento Žuvininkystės politikos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas - karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti ir kontroliuoti Lietuvos Respublikos pozicijų žuvininkystės srityje Europos Sąjungos (toliau - ES) institucijose ir tarptautinėse organizacijose nagrinėjamais klausimais rengimą, derinimą ir pristatymą, teikti pasiūlymus dėl ES teisės (acquis communautaire) žuvininkystės srityje perkėlimo, jų įgyvendinimo bei vykdymo nacionalinėje teisėje, koordinuoti Lietuvos interesų atstovavimą ES ir tarptautinėse organizacijose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - žuvininkystės politikos formavime ir žuvininkystės sektoriaus valstybiniame valdyme.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žuvininkystės srityje;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą, žuvininkystę bei su ja susijusią veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis;

6.4. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;

6.5. būti susipažinusiam su žuvininkystės srities ES teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

6.6. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;

6.7. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

6.8. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant dokumentus;

6.9. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.10. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.11. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

6.12. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitus teisės aktų projektus žuvininkystės reguliavimo srityje, derina juos su ES teisės aktais;

7.2. analizuoja teisės aktų žuvininkystės reguliavimo srityje taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

7.3. teikia pasiūlymus dėl strategijų, programų, projektų žuvininkystės srityje rengimo ir įgyvendinimo, dalyvauja juos įgyvendinant;

7.4. teikia pasiūlymus dėl ES teisės (acquis communautaire) žuvininkystės srityje perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę, jos įgyvendinimo bei vykdymo;

7.5. koordinuoja Lietuvos interesų atstovavimą tarptautinėse organizacijose;

7.6. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kompetentingomis ES, tarptautinėmis ir kitų valstybių institucijomis;

7.7. pagal kompetenciją analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

7.8. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijų darbo organuose ir derina jas su suinteresuotomis institucijomis, arba koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos pozicijų rengimą, teikimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis;

7.9. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;

7.10. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus, rengia medžiagą dėl Lietuvos Respublikos pozicijų svarstymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose ir kituose pasitarimuose;

7.11. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms žuvininkystės klausimais ES institucijų darbo organų susitikimuose ir tarptautinių organizacijų susitikimuose;

7.12. nuolatos konsultuojasi su ES valstybėmis narėmis, Europos Komisija, ES Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;

7.13. rengia ataskaitas iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų, prireikus rengia informacinius pranešimus spaudai;

7.14. teikia pasiūlymus dėl ES programų bei tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių projektų įgyvendinimo, koordinuoja jų vykdymą ir dalyvauja juos įgyvendinant;

7.15. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl žuvininkystės srities informacijos Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje ir nuolat ją atnaujina aktualia informacija;

7.16. vadovybės pavedimu dalyvauja komisijų ar darbo grupių veikloje;

7.17. pagal kompetenciją teikia pastabas bei siūlymus dėl kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų parengtų dokumentų projektų;

7.18. pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, siūlymus;

7.19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Žemės ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 19, (85)2391031, Ieva.Baltuse@zum.lt
Skelbimo data: 2017.10.11

Atsiliepimai apie Žemės ūkio ministerija  Statybos ir investicijų statistikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. ŽĮ-199

STATYBOS IR INVESTICIJŲ STATISTIKOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statybos ir investicijų statistikos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga statybos įmonių veiklos bei naujų pastatų statybos ir išduotų leidimų statybai ketvirtiniams statistiniams tyrimams atlikti, šios srities statistinei informacijai rengti skelbti ir teikti vartotojams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - statistinės informacijos rengime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.

6.2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

6.3. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

6.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais statybos statistiką.

6.6. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. siekdamas įgyvendinti Oficialiosios statistikos darbų programą:

7.1.1. dalyvauja atliekant statybos įmonių veiklos statistikos tyrimą, parengia statistinio tyrimo respondentų sąrašus, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas Duomenų parengimo skyriams, respondentams statistinių ataskaitų pildymo klausimais, rengia statistinio tyrimo duomenų apdorojimo programines užduotis, užtikrina tinkamą elektroninių formų pirminių duomenų apdorojimo programų veikimą, analizuoja ir apdoroja gautus statistinius duomenis, atlieka statistinio tyrimo suvestinės informacijos kokybės analizę;

7.1.2. dalyvauja atliekant naujų pastatų statybos ir išduotų leidimų statybai statistikos tyrimą, atlieka iš administracinio šaltinio gautų naujų pastatų statybos ir išduotų leidimų statybai statistinių pirminių duomenų kontrolę ir suvestinės informacijos kokybės analizę, aiškinasi klaidų ir nukrypimų priežastis.

7.2. siekdamas pateikti kokybišką statistinę informaciją Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui) laiku, formuoja statybos įmonių veiklos bei išduotų leidimų statybai statistinių duomenų laiko eilučių masyvus pagal nustatytus techninius duomenų perdavimo standartus, analizuoja su duomenų perdavimu susijusius dokumentus, rūpinasi naujų informacijos perdavimo priemonių įdiegimu ar atnaujinimu;

7.3. siekdamas pateikti kokybišką statistinę informaciją vartotojams laiku, dalyvauja rengiant informacinius pranešimus, teikiant statistinę informaciją leidiniams, tarptautinėms organizacijoms, Lietuvos valdžios institucijoms, kitiems Lietuvos statistikos departamento (toliau - departamentas) skyriams, Rodiklių duomenų bazei, užtikrina Oficialiosios statistikos portale skelbiamų rodiklių aktualumą pagal skyriaus kompetenciją bei teikia informaciją vartotojams pagal individualias užklausas;

7.4. siekdamas užtikrinti statybos statistikos tobulinimą ir plėtrą, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje, dalyvauja skyriaus vykdomuose projektuose, departamento darbo grupių veikloje, vykdo respondentų naštos mažinimo priemones, dalyvauja rengiant ir atnaujinant statistinių tyrimų metodikas;

7.5. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 29, 2364800, statistika@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2017.10.11

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro
2017 m. kovo 7 d.
įsakymu Nr. 3-106


BIUDŽETO IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO DEPARTAMENTO
VALSTYBĖS TURTO VALDYMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau - ministerija) viešiesiems pirkimams organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - viešųjų pirkimų - funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba ekonomikos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vykdant viešuosius pirkimus;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus;
6.4. gebėti taikyti teisės normas, spręsdamas viešųjų pirkimų klausimus;
6.5. mokėti analizuoti teisinę informaciją, gebėti rengti išvadas viešųjų pirkimų klausimais;
6.6. gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, analizę;
6.7. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje;
6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.9. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia ministerijos vykdomų viešųjų pirkimų skelbimus ir ataskaitas ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai;
7.2. rengia ministerijos viešųjų pirkimų dokumentų, išskyrus technines specifikacijas, ir viešųjų pirkimų komisijų sprendimų projektus;
7.3. teikia viešųjų pirkimų dokumentus tiekėjams, rengia ir teikia pranešimus, informacinius raštus tiekėjams;
7.4. vertina viešojo pirkimo sąlygas ir faktines aplinkybes ir teikia pasiūlymus dėl pirkimo būdo parinkimo, siekdamas užtikrinti viešųjų pirkimų atlikimo pagrįstumą;
7.5. nagrinėja, vertina, palygina tiekėjų pasiūlymus ir teikia pasiūlymus dėl tiekėjų pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams;
7.6. organizuoja ministerijos viešųjų pirkimų komisijų vykdomų viešųjų pirkimų sutarčių projektų rengimą (tarp jų ir sutarčių, finansuojamų Europos Sąjungos paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis);
7.7. vertina ministerijos administracijos padalinių parengtų prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių projektus;
7.8. vykdo viešųjų pirkimų, susijusių su Europos Sąjungos paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimu, procedūras;
7.9. organizuoja ministerijos administracijos padalinių pateiktuose derinti paraiškų-užduočių projektuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams ir techninių specifikacijų atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo principams tikrinimą;
7.10. pagal nustatytą veiklos sritį nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
7.11. konsultuoja ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;
7.12. organizuoja įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektų rengimą ir derinimą;
7.13. saugo pagal veiklos sritį gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;
7.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Susisiekimo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 17, 852393961, loreta.barsauskiene@sumin.lt
Skelbimo data: 2017.10.11

Atsiliepimai apie Susisiekimo ministerija  Šaltkalvis-surinkėjas

Pobūdis: Langų,durų,fasadų gamyba iš aliuminio profilių.
Reikalavimai: Atsakingumas, kruopštumas, gebėjimas dirbti komandoje ir noras mokytis.
Galutinės darbo sutarties sąlygos nustatomos susitikimo metu.

Atlyginimas: 950 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aveplast"
Miestas: Neveronys
Kreiptis: Kertupio g. 59, 8 650 61210, ssteell@inbox.lt
Skelbimo data: 2017.10.11

Atsiliepimai apie UAB "Aveplast"  Vadybininkas

Pobūdis: Taksi firmai reikalingas vadybininkas Vilniuje.
Reikalavimai: Kruopštumas, pareigingumas

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Optimalus taksi"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862111210, admin@optitaxi.lt
Skelbimo data: 2017.10.11

Atsiliepimai apie UAB "Optimalus taksi"  Projektuotoja – administratorė

Pobūdis: Vidaus ir lauko dujotiekio tinklų projektavimas AutoCAD programa;
Sąmatų sudarymas inžineriniams tinklams (dujotiekio, lauko šilumos tinklų, lauko lietaus, buitinių nuotekų bei vandentiekio tinklų);
Bendravimas su projektuotojais, rangovais, subrangovais, tiekėjais;
Dokumentacijos dalyvavimui konkursuose ruošimas ir tvarkymas;
Atliktų darbų aktų ruošimas;
Raštvedyba, korespondencijos administravimas;
Kitos bendrovės vadovo pavestos užduotys.
Reikalavimai: Aukštasis/aukštesnysis techninis išsilavinimas (inžinerinis būtų privalumas);
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (Word, Excel, AutoCad);
Sąmatininko darbo patirtis (privalumas);
Mokėti dirbti su sąmatų sudarymo programa "Sistela" arba "Astera" (apmokysime)
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (Word, Excel, AutoCad);
Brėžinių skaitymas (privalumas);
Gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai;
Savarankiškumas, analitinis mąstymas, atsakingumas;
Gali būti paskutinių kursų studentė.

Siūlome:
• Socialines garantijas;
• Laiku mokamą atlyginimą.
• Draugišką ir profesionalų kolektyvą;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 840 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alduva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g. 5a, 869956312, andrius@alduva.lt
Skelbimo data: 2017.10.11

Atsiliepimai apie UAB "Alduva"  Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, vandentiekio ir nuotekų projektuotojas

Pobūdis: • Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų projektavimas;
• Vandentiekio ir nuotekų sistemų projektavimas.
Reikalavimai: • Aukštasis techninis/inžinerinis išsilavinimas;
• Ypatingo statinio projekto dalies vadovo (PDV) ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovo kvalifikacijos atestatas (privalumas);
• DDS-CAD (privalumas);
• vairuotojo pažymėjimas (privalumas).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1184 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eksploit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 5, 860979272, info@eksploi.lt
Skelbimo data: 2017.10.11

Atsiliepimai apie UAB "Eksploit"  Patarėjas

Pobūdis:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos (toliau - Kontrolieriaus tarnyba) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A

3. Pareigybės kategorija - 14

II. PASKIRTIS

4. Nagrinėti ir teisiškai vertinti pareiškėjų skundus dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų / galimų pažeidimų, atlikti tyrimus ir teikti išvadas dėl jų Akademinės etikos ir procedūrų Kontrolieriui (toliau - Kontrolierius); organizuoti administracinių nusižengimų tyrimą; atstovauti Kontrolieriaus tarnybai teismuose; vykdyti kitas jam Kontrolieriaus pavestas funkcijas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų tyrimo bei akademinės etikos skatinimo ir užtikrinimo srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą profesinę teisininko kvalifikaciją baigus vientisąsias studijas;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį teisės srityje;

6.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais Kontrolieriaus tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;

6.4. mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir jas taikyti praktikoje;

6.6. mokėti bent vieną iš šių kalbų: anglų, prancūzų, vokiečių ne žemesniu kaip B2 lygiu;

6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

6.8. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. nagrinėja nukreiptus pareiškėjų skundus ir atlieka tyrimus dėl fizinių ir juridinių asmenų veiksmų, kuriais pažeidžiama arba įtariama, kad gali būti pažeista, akademinė etika ir procedūros; taip pat skundus dėl mokslo ir studijų institucijų vadovų ir padalinių administracijos vadovų piktnaudžiavimo akademinės etikos ir procedūrų srityje; teikia Kontrolieriui išvadas dėl išnagrinėto skundo ar atlikto tyrimo.

7.2. priima pareiškėjus, juos konsultuoja ir vykdo kitus su įstaigos priimamojo veikla susijusius Kontrolieriaus pavedimus;

7.3. atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo protokolų dėl administracinių nusižengimų projektus;

7.4. rengia Kontrolieriaus tarnybos strateginį veiklos planą ir kasmetinį tarnybos praėjus kalendorinių metų veiklos ataskaitos projektą;

7.5. teikia Kontrolieriui siūlymus dėl Kontrolieriaus rekomendacijų įvykdymo (neįvykdymo), dėl reikiamų raštų projektų parengimo;

7.6. Kontrolieriaus pavedimu atstovauja Kontrolieriaus tarnybą teismuose, teisėsaugos ir kitose valstybės ar savivaldybės institucijose;

7.7. siekdamas tinkamai atstovauti Kontrolieriaus tarnybai teismuose, atstovaujamojo vardu atlieka procesinius veiksmus (rengia ieškinių, pareiškimų, skundų, prašymų teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms projektus), teikia Kontrolieriui pasiūlymus dėl procesinių veiksmų, išvadas dėl teismo sprendimų ir nutarčių, nustatytais terminais atsiskaito ir teikia pasiūlymus Kontrolieriui apie teismuose nagrinėjamų su Kontrolieriaus tarnybos veikla susijusių bylų eigą;

7.8. rengia siūlymus dėl priemonių akademinės etikos ir procedūrų laikymuisi užtikrinti;

7.9. kaupia, nagrinėja, apibendrina duomenis apie Kontrolieriaus tarnybai žinomus akademinės etikos ir procedūrų pažeidimus, Mokslo ir studijų įstatymo ar mokslo ir studijų institucijų statutų, institucijų akademinės etikos kodeksų pažeidimus, taikytus administracinės atsakomybės atvejus, taip pat kitus duomenis, susijusius su akademinės etikos ir procedūrų laikymusi Lietuvoje; teikia pasiūlymus dėl jų (duomenų) Kontrolieriui;

7.10. instruktuoja Kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus apie priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

7.11. organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės ir gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą Kontrolieriaus tarnyboje; rengia ir tvarko Kontrolieriaus tarnybos darbuotojų darbo saugos ir sveikatos norminius dokumentus (instrukcijas, žurnalus ir kt.).

7.12. vykdo kitus Kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Kontrolieriaus tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kontrolieriui.Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 870665161, lraepk@lrs.lt
Skelbimo data: 2017.10.11

Atsiliepimai apie Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba  Transporto vadybininko

Pobūdis: • vairuotojų darbo (tarptautinių krovinių gabenimas) priežiūra;
• vairuotojų ataskaitų vedimas;
• informacijos, gautos iš užsakovų apdorojimas ir perdavimas vairuotojams;
• transporto judėjimo kontrolė, iškilusių problemų sprendimas;
• vairuotojų priėmimas ir išleidimas į reisą;
• administraciniai darbai;
• žalų administravimo darbai;
Reikalavimai: • Užsienio kalbų (anglų ar vokiečių ar prancūzų) geros žodžiu ir raštu žinios;
• darbo patirtis transporto administravimo srityje;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• komunikabilumas, organizuotumas, geri bendravimo įgūdžiai;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Globay logistics"
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: Vilniaus g. 6, 861033543, Laurent@globay.eu
Skelbimo data: 2017.10.11

Atsiliepimai apie UAB "Globay logistics"  Elektromontuotojas-instaliuotojas

Pobūdis: • Elektroninių inžinerinių sistemų, elektros ir automatikos sistemų instaliaciniai bei montavimo darbai strateginiuose infrastruktūros objektuose (geležinkeliai, oro uostai, bankai, pasienio zona, valstybinės institucijos);
• Darbas brigadose;
• Suteikiame galimybę specializuotis elektros, automatikos infrastruktūros sistemose;
• Galimos komandiruotės Lietuvoje ir užsienyje.
Reikalavimai: • Vidurinis bendro lavinimo išsilavinimas
• Elektromonterio darbo patirtis
• Darbštumas
• Sąžiningumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fima"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų 139, 8 699 18304
Skelbimo data: 2017.10.11

Atsiliepimai apie UAB "Fima"  Autovežio vairuotojas

Pobūdis: - Darbas Autovežiu
- Naujų automobilių pervežimai Vakarų Europoje
- Reiso trukmė 4 sav.
Reikalavimai: - E kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
- Automobilių pervežimo patirtis;
- Išmanyti darbo ir poilsio režimą;
- Gebėti atlikti smulkų automobilio remontą.
- Anglų kalbos minimalios žinios.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Globay logistics"
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: Vilniaus g. 6, 861033543, Laurent@globay.eu
Skelbimo data: 2017.10.11

Atsiliepimai apie UAB "Globay logistics"  Virėja

Pobūdis: Restoranui Belgai pylimo g. trūksta vieno stipraus komandos nario. Jei tu esi darbštus, gali dirbti pamaininiu grafiku po 12 valandų, turi patirties restoranų virtuvėse ir turi gerus atsiliepimus apie savo darbą - tu kaip tik mums! Siųskite CV ingrida@miestorestoranai.lt
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, tvarkingumas, virėjo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miesto restoranai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rūdninkų g. 15, 864081646, ingrida@miestorestoranai.lt
Skelbimo data: 2017.10.11

Atsiliepimai apie UAB "Miesto restoranai"  Vairuotojas - ekspeditorius

Pobūdis: Prekių pasikrovimas / išsikrovimas bei pristatymas klientams
Reikalavimai: Reikalavimai: Patirtis, kruopštumas, atsakingumas, noras dirbti, CE kategorija, 95 kodas. Be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hitransa"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 867764190, personalas@hitransa.lt
Skelbimo data: 2017.10.11

Atsiliepimai apie UAB "Hitransa"  Stogdengys

Reikalavimai: Esame pastatų administravimo rinkos lyderis Lietuvoje. Kuriame harmoningą gyvenimo ir darbo aplinką, teikdami kompleksiškas ir novatoriškas paslaugas.

Kviečiame prisijungti prie mūsų technikų komandos!

STOGDENGĮ-MŪRININKĄ (-Ę)

Jūsų laukia:

• darbas didelėje ir perspektyvioje kompanijoje;
• nuolaidų paketas poilsio, gydymo, sporto įstaigose;
• visos socialinės garantijos;
• stabilus atlyginimas ir priedai prie atlyginimo.

Jūs rūpinsitės:

• kuruojamų daugiabučių ar komercinių pastatų priežiūra ( šiferinių bei plokščių stogų dengimas, įvairūs mūro darbai);

Mes tikimės, kad sėkmingas būsimas darbuotojas:
• turės panašios darbinės patirties;
• turės vairuotojo pažymėjimą;
• bus orientuotas į rezultatus;
• bus savarankiškas, iniciatyvus, darbštus, sąžiningas,komunikabilus.

www.manobustas.lt
Daugiau informacijos: 8 640 64072, karjera@manobustas.lt

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas"
Miestas: Radviliškis
Kreiptis: 864064072, dalia.kasinskaite-ivanauskiene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2017.10.11

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas"  Vadybininkas

Pobūdis: Pardavimai, administravimas
Reikalavimai: Lietuvių kalba, kompiuteriniai pagrindai, komunikabilumas, noras dirbti

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Traida"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rinktinės g 55, 867843243, paulius@traida.lt
Skelbimo data: 2017.10.11

Atsiliepimai apie UAB "Traida"  Suvirintojas (argono dujomis)

Pobūdis: Nerūdijančio plieno gaminių suvirinimas ir paruošimas dažymui.
Reikalavimai: Darbo patirtis virinant argono dujomis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idėjų parkas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g. 76, 869965740
Skelbimo data: 2017.10.11

Atsiliepimai apie UAB "Idėjų parkas"  Vėdinimo ir kondicionavimo meistas

Reikalavimai: Esame pastatų administravimo rinkos lyderis Lietuvoje. Kuriame harmoningą gyvenimo ir darbo aplinką, teikdami kompleksiškas ir novatoriškas paslaugas.

Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos Vilniuje!

VĖDINIMO IR KONDICIONAVIMO SISTEMŲ MEISTRAS (-Ė)

Jūsų laukia:

• darbas didelėje ir perspektyvioje kompanijoje;
• stabilus atlyginimas bei priedai, priklausantys nuo darbo rezultatų;
• dalykiško ir bendradarbiaujančio vadovo bei kolegų palaikymas;
• nuolaidų paketas poilsio, gydymo, sporto įstaigose;
• asmeninio augimo ir tobulėjimo galimybės.

Jūs rūpinsitės:

• kuruojamų komercinių pastatų vėdinimo ir kondicionavimo sistemų priežiūra, jų automatikos, elektrotechnikos gedimų šalinimu.

Mes tikimės, kad sėkmingas būsimas darbuotojas:
• bus įgijęs spec. techninį išsilavinimą (šaldymo, vėdinimo įrangos remontininko, elektriko ar kt. specialybę)
• turės patirties dirbant su vėdinimo ir kondicionavimo įranga;
• turės galiojantį vairuotojo pažymėjimą;
• vairuos automobilį ir galės naudoti savąjį darbo metu;
• bus savarankiškas, iniciatyvus, darbštus, komunikabilus.

Konfidencialumą garantuojame visuose atrankos etapuose.
www.manobustas.lt
Daugiau informacijos: 8 640 64072, personalas@manobustas.lt

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864064072, dalia.kasinskaite-ivanauskiene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2017.10.11

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Ieškome vairuotojų darbui "ratams" Lietuva- Vakarų Europa.

Reikalavimai: Patirtis, atsakingumas, noras dirbti, CE kategorija, 95 kodas. Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jordė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jankiskiu 43a, 868523439, info@jorde.lt
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Jordė"  Pjuklininkas

Pobūdis: Misku kirtimai ir valimai.Darbas Belgijoje

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vidimas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dubisos 60, 863371777
Skelbimo data: 2017.10.11

Atsiliepimai apie UAB "Vidimas"  Gamybos linijų operatorius

Pobūdis: Darbas su Homag kraštų klijavimo ir frezavimo CNC įrenginiais – jų valdymas ir priežiūra;
Duomenų suvedimas į buhalterinės apskaitos programą;
Numatyto gamybos plano laikymasis.
Reikalavimai: Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Brėžinių skaitymas;
Techninis išsilavinimas būtų privalumas;
Darbo patirtis su Homag linijomis ar kitais medžio apdirbimo įrenginiais būtų privalumas;
Darbštumas, atsakingas požiūris į darbą.

Mes jums siūlome:
Įdomų, atsakingą ir dinamišką darbą stabilioje, konkurencingoje įmonėje;
Mokymosi ir profesinio tobulėjimo galimybes;
Konkurencingą atlyginimą,visas socialines garantijas, turtingas skatinimo ir motyvavimo sistemas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus baldai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 178B, 8 687 55955, atranka@vilniausbaldai.lt
Skelbimo data: 2017.10.11

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus baldai"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Paglbinio darbininko pareigos, pagalba kelio darbininkams (kasimas, nešimas, vežimas)
Reikalavimai: Tokio darbo patirtis, atsakingumas, sąžiningumas, geras fizinis stovis, noras dirbti ir užsidirbti, atlyginimas priklauso nuo atlikto darbo.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EMA Via"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 88-805, 869955210, info@emagroup.lt
Skelbimo data: 2017.10.11

Atsiliepimai apie UAB "EMA Via"  Techninio aptarnavimo inžinierius

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
◦Pagal nustatytą grafiką ir procedūras, vykdyti priskirtų įrenginių kasdieninės ir periodinės priežiūros aptarnavimo darbus.
◦Atlikti priskirtų įrenginių remonto darbus kompetencijų ribose: mechanikos, pneumatikos, hidraulikos sistemų remontas, elektros ir automatikos sistemų remontas.
◦Užtikrinti priskirtų įrengimų tinkamą aptarnavimą.
◦Vykdyti technologinės įrangos ir jos sudedamųjų dalių keitimą.
◦Po technologinės įrangos ir jos sudedamųjų dalių keitimo ar remonto darbų, derinti įrenginių parametrus, užtikrinant kokybiškos produkcijos gamybą nustatytame technologinės įrangos gamybos ciklo režime.
◦Įvesti įrenginius į eksploataciją po remonto darbų.
◦Vykdyti priskirtų įrenginių prastovų analizę
Reikalavimai:
◦Aukštasis (ne)universitetinis išsilavinimas inžinerijos, mechanikos, pramonės srityse
◦Darbo patirtis ne mažiau nei 3 metų analogiškoje pozicijoje
◦Anglų ir rusų kalbų mokėjimas (pažengusio vartotojo lygiu)
◦Vairuotojo pažymėjimas
Įmonė siūlo:
Galimybę dirbti tarptautinėje įmonėje ir įgyvendinti savo karjeros siekius
◦Nuo darbo rezultatų priklausantį atlyginimą ir motyvuojančią skatinimo sistemą
◦Nuolat tobulėti skatinančią aplinką ir kvalifikacijos kėlimo galimybes

Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RETAL Lithuania"
Miestas: Lentvaris
Kreiptis: violeta.dziautaite@retal.lt
Skelbimo data: 2017.10.11

Atsiliepimai apie UAB "RETAL Lithuania"  Plyteliu klojejas

Pobūdis: Reikalingas plyteliu klojejas
Reikalavimai: Atsakingumas.kruopstumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Keronta"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 865273343
Skelbimo data: 2017.10.10

Atsiliepimai apie UAB "Keronta"  Dazytojas

Pobūdis: Reikalingas dazytojas
Reikalavimai: Atsakingumas.tvarkingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Keronta"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 865273343
Skelbimo data: 2017.10.10

Atsiliepimai apie UAB "Keronta"  Picų kepėja

Pobūdis: Picerijai reikalingi picų kepėjai.
Motyvuojantis atlyginimas, mokamas visada laiku.
Darbas slenkančiu grafiku. Pilnam etatui.
Reikalavimai:
•Darbo patirtis viešojo maitinimo įstaigų sektoriuje (privalumas darbo patirtis picų kepime)
•Atsakingumas
•Noras dirbti
Daugiau informacijos tel.nr.8686 73091, CV siųskite: info@dartspica.lt

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adriva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868673091, info@dartspica.lt
Skelbimo data: 2017.10.10

Atsiliepimai apie UAB "Adriva"  Buhalterė-administratorė

Pobūdis: Darbas visai darbo dienai kompaktiškoje nedidelių apimčių pardavimų įmonėje.
Reikalavimai: Patirtis ir kompetencija.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gastrotechnika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Antakalnio 62, pardavimai@gastrotechnika.lt
Skelbimo data: 2017.10.10

Atsiliepimai apie UAB "Gastrotechnika"  Elektrikas

Pobūdis: Elekrtros instaliavimo ir sumontavimo darbai statybos objektuose.
Reikalavimai: Savo darbo išmanymas, sugebėti dirbti savarankiškai.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budekos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 91-210, 868698044, diana@budeka.lt
Skelbimo data: 2017.10.10

Atsiliepimai apie UAB "Budekos statyba"  Oro vėdinimo - kondicionavimo technikai

Pobūdis: Oro kondicionierių- vėdinimo sistemų įrengimas, remontas. (darbo laikas nuo 8-17val. šeštadienis ir sekmadienis laisva)
Reikalavimai: Patirtis. Be žalingų įpročių. B kategorija (nebūtina, bet privalumas).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Pastatų sistemos"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Mokyklos g. 21, Bukiškis, 867251772, info@pirkkondicionieriu.lt
Skelbimo data: 2017.10.10

Atsiliepimai apie MB "Pastatų sistemos"  Virėjas

Pobūdis: Darbas naujai atidaromame restorane
Reikalavimai: - atsakingas požiūris į darbą;
- pageidautina mokėti rusų ir anglų kalbas
- neturinčius patirties apmokome

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gan bei city"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr., 8 678 89 088, svetlana.mucin@ganbei.lt
Skelbimo data: 2017.10.10

Atsiliepimai apie UAB "Gan bei city"  Administratorius

Pobūdis: Darbas naujai atidaromame Gan Bei City restorane Gedimino pr. 9
Reikalavimai: - patirtis restoranų veikloje būtų privalumas
- pageidautina mokėti rusų ir anglų kalbas;
- gebėjimas organizuoti pamainos darbą;
- darbo su kasos aparatu žinios;
- komunikabilumas, energingumas, iniciatyvumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gan bei city"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr., 8 678 89 088, svetlana.mucin@ganbei.lt
Skelbimo data: 2017.10.10

Atsiliepimai apie UAB "Gan bei city"  Pardavėja

Pobūdis: Reikalinga pardavėja dirbti parduotuvėje.
Reikalavimai: Sąžiningumas,darbštumas, patirtis.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Naktužė"
Miestas: Kauno r.
Kreiptis: Noreikiškės, Svajoniu g., 868992743, Samanta.Borodinaite95@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.10

Atsiliepimai apie UAB "Naktužė"  Komercijos vadybininkas

Pobūdis: Panaudotų padangų perdirbimo į granules įmonėje reikalingas vadybininkas,gebantis padėti direktoriui komercijos srityje.Reikėtų bendrauti su klientais,tiekėjais.Kontroliuoti aprūpinimą žaliavomis gamybinį procesą,ieškoti naujų rinkų produkcijos realizavimui ir panašiai
Reikalavimai: Darbštus,atsakingas,sąžiningas,veržlus,komunikabilus,derybiniai sugebėjimai.Reikalinga mokėti anglų,rusų kalbas.Turėti inžinerinį išsilavinimą ir patirties .Turėti vairuotojo pažymėjimą bei automobilį

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekologistika"
Miestas: Alytus
Kreiptis: Pramonės 1, 831556636;861699809, vilma@vivatrans.eu
Skelbimo data: 2017.10.10

Atsiliepimai apie UAB "Ekologistika"  Montuotojas dujininkas

Pobūdis: Dujiniu vamzdynų ir talpų montavimas
Reikalavimai: Ne mažesnė kaip 3 metų montuotojo darbo patirtis;
B kategorija.
Mes jums siūlome:
Konkurencingą, nuo darbo rezultatų priklausantį atlyginimą;
Visas darbui reikalingas priemones;
Darbą draugiškame kolektyve.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Melvilus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geologu 6, 869849849, egidijus@melvilus.com
Skelbimo data: 2017.10.10

Atsiliepimai apie UAB "Melvilus"  Santechnikas - montuotojas

Pobūdis: Pastatų vidaus santechnikos sistemų įrengimas šildymas, vandentiekis, nuotekų šalinimas. Gali būti brigada.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Ne mažesnė kaip 3 metų santechniko darbo patirtis;
B kategorija.
Mes jums siūlome:
Konkurencingą, nuo darbo rezultatų priklausantį atlyginimą;
Visas darbui reikalingas priemones;
Darbą draugiškame kolektyve.

Atlyginimas:
700–1000 Eur atskaičiavus mokesčius
Derybų klausimas
Priklauso nuo rezultatų
Su perspektyva didėti

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB PAKOM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g. 20, 864580800, info@pakom.lt
Skelbimo data: 2017.10.10

Atsiliepimai apie UAB PAKOM  Autošaltkalvis (einamasis remontas)

Pobūdis: Automobilių servisas skubiai ieško autošaltkalvio.

Serviso vadovo nustatytų užduočių vykdymas;
Automobilių gedimo priežasčių nustatymas;
Automobilių remontas;
Galimų gedimų numatymas, meistro informavimas.
Reikalavimai: Be žalingų įpročių;
Operatyvumas, kruopštumas;
Sugebėjimas laiku įvykdyti patikėtas užduotis.

Privalumai:
Analogiško darbo patirtis;
Gebėjimas dirbti individualiai.

Siūlome:
Pastovų atlyginimą, priklausantį nuo darbo rezultatų;
Gerą darbo grafiką;
Visas darbo priemones bei aprangą;
Visas socialines garantijas.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Žibinto servisas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 217, 863800268, info@zibintoservisas.lt
Skelbimo data: 2017.10.10

Atsiliepimai apie UAB "Žibinto servisas"  Sushi meistras

Pobūdis: Sushi city restoranas ieško sushi meistro:
- sushi sūkimas
- restorano patiekalų gamyba
Reikalavimai: - ne mažesnė kaip 6mėn., darbo patirtis dirbant sushi meistru

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AS service"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: PC MADA Viršuliškių g., 862685447, info@sushicity.lt
Skelbimo data: 2017.10.10

Atsiliepimai apie UAB "AS service"  Finansų analitikas

Pobūdis: Mėnesinių veiklos biudžetų sudarymas; pinigų srautų prognozavimas ir analizė; kaštų kontrolė; metinės veiklos,pelno/nuostolio ir kt. ataskaitų rengimas ir analizė;
pasiūlymų teikimas įmonės vadovui dėl veiklos ir paslaugų tobulinimo.

Reikalavimai: Aukštasis ekonominis-finansinis išsilavinimas, anglų/rusų kalbos.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1316 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "B-Bus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g. 177 A, 8 601 40 392, personalas@bbus.lt
Skelbimo data: 2017.10.10

Atsiliepimai apie UAB "B-Bus"  Konstruktorius

Pobūdis: UAB "PLIENINIS SKYDAS” – vienam didžiausių šarvuotų durų gamintojui Lietuvoje reikalingas (-a) konstruktorius (-ė) – projektuotojas (-a)
Jūsų būsimos pareigos:
• pirminis užsakymų apdorojimas;
• gamybinių brėžinių braižymas su AutoCAD programa;
• durų eskizų braižymas suderinimui (klientams ir atstovams);
• gamybinių failų paruošimas CNC staklėms;
• darbas automatizuoto projektavimo programomis PUNCH 5, ArtCAM Pro 8.0 (apmokysime);
Reikalavimai: Reikalavimai
• aukštasis inžinerinis išsilavinimas;
• darbo įgūdžiai su AutoCAD bei SOLID WORKS programa;
• konstravimo įgūdžiai būtų privalumas;
• atsakingumas, atidumas, kruopštumas;
• gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
• anglų, rusų kalbų mokėjimas būtų privalumas
• atsakingas požiūris į darbo kokybę bei terminus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Plieninis skydas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g.57a, 865025544, info@skydas.com
Skelbimo data: 2017.10.10

Atsiliepimai apie UAB "Plieninis skydas"  Transporto vadybininkas

Pobūdis: • Tarptautinių pervežimų transporto maršrutų planavimas;
• transporto judėjimo kontrolė ir valdymas;
• tolimųjų reisų vairuotojų darbo organizavimas ir kontrolė;
• transporto ir maršruto dokumentų administravimas;
• bendradarbiavimas su kolegomis sprendžiant nesklandumus, kylančius krovinio transportavimo metu
Reikalavimai: • Aukštasis išsilavinimas;
• tarptautinių pervežimų vairuotojų darbo organizavimo patirtis ;
• gebėjimas efektyviai organizuoti darbą ir operatyviai spręsti problemas;
• geros rusų ,anglų.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 770 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MMZ trans"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Švepelių g., 869949982, mmztrans@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.10

Atsiliepimai apie UAB "MMZ trans"  Darbų vadovas

Pobūdis: • Inžinerinių sistemų montavimo darbai (sprinklerinės gaisro gesinimo sistemos, ŠVOK ir VN)
• Vykdomų darbų paskirstymas, kokybės užtikrinimas be nulatinė kontrolė;
• Darbų saugos ir priešgaisrinės saugos užtikrinimas objekte
• Biudžeto planavimas
• Atliktų darbų techniėnės dokumentacijos ir ataskaitų rengimas;
• Darbuotojų resursų planavimas ir valdymas
• Medžiagų ir įrangos parinkimas ir užsakymas
• Subrangovų darbų priežiūra ir koordinavimas.
Reikalavimai: • SGGS, ŠVOK ar VN sistemų išmanymas
• Patirtis įgyvendinant vidaus inžinerinių sistemų objektus
• Gebėjimas vadovauti komandai
• Rusų arba anglų kalbos žinios būtų privalumas
• Vairuotojo pažymėjimas
• Organizuotumas, savarankiškumas, iniciatyvumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Priešgaisrinės sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šiaurės g. 37, 861518028, info@priesgaisrinessistems.lt
Skelbimo data: 2017.10.10

Atsiliepimai apie UAB "Priešgaisrinės sistemos"  Vairuotojas

Reikalavimai: D kategorija

Atlyginimas: 912 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transbus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 687 88 497, personalas@bbus.lt
Skelbimo data: 2017.10.10

Atsiliepimai apie UAB "Transbus"  PVC dangos klojėjas

Pobūdis: Bendrovė ieško specialisto, kuris profesionaliai paklotų PVC dangą.
Reikalavimai: Patirtis, profesionalumas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 989 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budekos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 91-210, 868698044, diana@budeka.lt
Skelbimo data: 2017.10.10

Atsiliepimai apie UAB "Budekos statyba"  Pakuotojas

Pobūdis: Periodinių leidinių, knygų atrinkimas, pakavimas sandėlyje. Darbo vieta Vilniuje, Laisvės pr. 60, pilnu etatu. Patogi darbo vieta, geras susiekimas visuomeniniu transportu. Darbo laikas pirmadienis-penktadienis: trys savaitės dienos 13 val. iki 21 val., o likusios dvi savaitės dienos nuo 8-17 val., darbo laikas priklauso nuo ekspedicijų ciklo, tad kintamas. Greitai dirbantys gali uždirbti 640 eur ir daugiau, tad norintiems užsidirbti tai gera vieta, draugiškame kolektyve.
Reikalavimai: Kruopštumas, sąžiningumas, atsakomybė už atliktą darbą, pareigingumas, noras siekti rezultatų ir daugiau uždirbti.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Medipresa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60, 852400039 ar 861636984, ramunas@medipresa.lt
Skelbimo data: 2017.10.10

Atsiliepimai apie UAB "Medipresa"  Suvirintojas-montuotojas

Pobūdis: Nesudėtinga metalinių konstrukcijų gamyba,montavimas,virinimas dujomis
Reikalavimai: Atsakingumas,darbštumas,nori dirbti

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bariema"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių g.65A, 8 698 46969
Skelbimo data: 2017.10.10

Atsiliepimai apie UAB "Bariema"  Virėjo padėjėjas/a

Pobūdis: Patiekalų gamyba pagal kalkuliacines korteles, porcijavimas.
Reikalavimai: Darbštumas, kruopštumas, atsakingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 766 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB 7Pack
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naujininkai, 8 652 70441, administracija@7pack.lt
Skelbimo data: 2017.10.10

Atsiliepimai apie UAB 7Pack  Autoelektrikas

Pobūdis: UAB "Nostrum AJS" – atstovaujame modernioms, dinamiškoms, sėkmingai dirbančioms tarptautinėse rinkose, įmonėms, teikiančioms visas su krovinių gabenimu susijusias paslaugas.

Turime Jums geriausią atlyginimo pasiūlymą ir palankiausias darbo sąlygas patikimoje ir finansiškai stabilioje įmonėje.

Mūsų vertybės: Profesionalumas. Atsakomybė. Patikimumas.


Darbo aprašymas:
•Krovininių transporto priemonių elektros prietaisų ir sistemų techninė priežiūra, gedimų diagnostika bei remontas.
Reikalavimai: •Autoelektriko, diagnostiko ar panašaus darbo patirtis;
•Elektros ir hidraulinių sistemų schemų bei procesų supratimas ir išmanymas;
•Krovininio autotransporto techninės sandaros išmanymas;

Mes siūlome:
•Darbą patikimoje, perspektyvioje ir nuolat augančioje įmonėje;
•Konkurencingą, motyvuojantį ir visada laiku mokamą darbo užmokestį;
•Geras darbo sąlygas;
•Visas socialines garantijas.

Pradžia (data): nedelsiant

Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nostrum AJS"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 8 670 37707, office@nostrum.lt
Skelbimo data: 2017.10.09

Atsiliepimai apie UAB "Nostrum AJS"  Turizmo vadybininkas

Pobūdis: Kelionių organizavimas ir pardavimas;
klientų konsultavimas, naujų klientų paieška ir ryšių su esamais palaikymas;
sutarčių sudarymas;
vertimo, draudimo, vizų išdavimo, darbo užsienyje programų, mokesčių grąžinimo paslaugų teikimas;
specializuotų prekių kelionėms pardavimas;
dalyvavimas projektinėse veiklose;
reklaminių akcijų planavimas ir jų vykdymo organizavimas.
Reikalavimai: Kompiuterinis raštingumas;
sugebėjimas dirbti savarankiškai, organizaciniai sugebėjimai, aktyvaus pardavimo įgūdžiai;
komunikabilumas, gebėjimas ir noras aktyviai bendrauti su įvairiais žmonėmis;
anglų kalbos žinios (pagrindai);
iniciatyvumas, aktyvus rezultatų siekimas;
noras mokytis ir tobulėti.

Privalumai:
vadybinio darbo patirtis;
išsilavinimas turizmo sektoriuje (gali būti studentas (-ė);
entuziazmas.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Tavo gidas"
Miestas: Utena
Kreiptis: 862523990, egle.speiciene@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.09

Atsiliepimai apie MB "Tavo gidas"  Stogdengiai - pagalbiniai darbuotojai

Pobūdis: Plokščių stogų dengimas
Reikalavimai: Atsakingumas, patirtis statybose.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nord profil"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirnių g. 4a, 860413760, LINAS@NORDPROFIL.LT
Skelbimo data: 2017.10.09

Atsiliepimai apie UAB "Nord profil"  Vairuotojas B kat. LT-EU-LT

Pobūdis: Ieškomas B Kat. Vairuotojas Lietuva - Europa - Lietuva.
- Nauji 2017m Renault Master automobiliai su visa pritaikyta įranga.
- Visalaik laiku mokamas atlyginimas.
- Savaitgaliai namuose.

Siųsti Gyveimo aprašymus (CV) į:
neldis.atranka@gmail.com
Reikalavimai: - B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.
- C kategorija (privalumas).
- Sažiningumas.
- Atsakingumas.
- Gera orentacija.
- Mokėjimas klausytis ir būti išklausytam.
- Nemažiau 1.5 metų patirtis Europoje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Neldis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pramonės pr. 13, neldis.atranka@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.09

Atsiliepimai apie UAB "Neldis"  Serviso įrangos pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Kokybiškas klientų aptarnavimas, bei naujų paieška;
Komercinių pasiūlymų ir sutarčių rengimas;
Įmonės reprezentavimas.
Reikalavimai: Pardavimų patirtis;
Orientacija į rezultatą, noras tobulėti;
Savarankiškumas;
Noras dirbti ir užsidirbti;
Gebėjimas išsiaiškinti kliento poreikius, atpažinti klientą;
Sugebėjimas individualiai organizuoti ir planuoti savo darbą;
Kalbų mokėjimas (EN/RU);

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic diagnostic service"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g. 19, 868080002, vilnius@balticdiag.eu
Skelbimo data: 2017.10.09

Atsiliepimai apie UAB "Baltic diagnostic service"  Elektros įrenginių montuotojas

Pobūdis: Silpnų srovių (apsauginė, priešgaisrinė signalizacija ir pan.) ir telekomunikacinių sistemų montavimas;
Elektros sistemų montavimas iki 1000V;
Pastatų automatikos sistemų montavimas.

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Euroelektronika"
Miestas: Vilnius, Kaunas
Kreiptis: 869974542, karjera@euroelektronika.lt
Skelbimo data: 2017.10.09

Atsiliepimai apie UAB "Euroelektronika"  Restorano vadovas

Pobūdis: Pareigos:
- Užtikrinti draugišką ir paslaugų klientų aptarnavimą.
- Asmeniškai bendrauti su klientais. (Juk restorano vadovas, tai restorano veidas ir dvasia).
- Užtikrinti nepriekaištingą patiekalų kokybę.
- Užtikrinti nepriekaištingą švarą restorane.
- Vykdyti personalo paiešką, atrankas ir mokymus.
- Organizuoti restorano darbą. Tiksliai išaiškinti pavaldiniams jų pareigas ir atsakomybę.
- Motyvuoti personalą darbui: suteikti jiems viziją, siekti bendrų įmonės tikslų, formuoti komandinį darbą.
Visi kiti restorano vadovui būdingi darbai.
Reikalavimai: • Turėti vadovaujamo darbo patirties.
• Turėti virėjo ir / arba padavėjo darbo patirties.
• Turėti aukštąjį išsilavinimą.
• Gebėti organizuoti restorano veiklą: planuoti darbus, paskirstyti užduotis, apmokyti ir kontroliuoti personalą.
• Dirbti MS Office, sandėlių "Store House" ir kasos "R-keeper" programine įranga.
• Išmanyti "geros higienos praktikos taisykles".
• Mokėti naudotis baro ir biuro įranga, kasos aparatais.
• Atsiduoti darbui, turėti didelį norą dirbti, aistrą darbui restorane (tai ne tik darbo vieta, bet ir dalis laisvalaikio, restorano vadovas – restorano veidas ir dvasia).
• Turi būti charizmatiškas(-a), nekonfliktiškas(-a), turinti sveiką humoro jausmą asmenybė.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Krido"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 90, 8 634 63210, diana@untold.lt
Skelbimo data: 2017.10.09

Atsiliepimai apie UAB "Krido"  Virejas

Pobūdis: Ieškome įvairių sričių virėjų, darbui šaltame, karštame ceche, pusryčių virėjų ir A la carte restorano virėjų
Reikalavimai: Virėjo darbo patirtis – ne mažiau nei 1 metai
Gebėjimas dirbti racionaliai ir efektyviai, užtikrinti kokybę, skonį ir išvaizdą
Gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Villon"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869936624, 865205449, zita.krukonyte@vilniusresort.com
Skelbimo data: 2017.10.09

Atsiliepimai apie UAB "Villon"  Elektros tinklų projektuotojas

Pobūdis: Vidaus ir lauko elektros tinklų projektavimas. Projekto paruošimas ir suderinimas su užsakovais bei reikiamom institucijom. Sutarties įvykdymui reikalingų leidimų gavimas
Reikalavimai: Lauko inžinerinių tinklų projektavimo patirtis;
Geri darbo AutoCad programa įgūdžiai;
Inžinerinis ir loginis mąstymas;
Atsakingumas;
Noras mokytis ir tobulėti

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: Idea in, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės prospektas 39, 8 693 99939, Ideain39@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.09

Atsiliepimai apie Idea in, UAB  Šildymo, kondicionavimo, vėdinimo sistemų projektuotojas

Pobūdis: Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo (ŠVOK) sistemų projektavimas;
Projektų derinimas su suinteresuotomis instancijomis, techninių projektų korekcijos pagal ekspertizės išvadas.
Reikalavimai: Ne mažesnė kaip 2 metų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo (ŠVOK) sistemų projektavimo patirtis;
Lauko inžinerinių tinklų projektavimo patirtis;
Geri darbo AutoCad programa įgūdžiai;
Inžinerinis ir loginis mąstymas;
Atsakingumas;
Noras mokytis ir tobulėti

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: Idea in, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės prospektas 39, 8 693 99939, Ideain39@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.09

Atsiliepimai apie Idea in, UAB  Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektuotojas

Pobūdis: Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų, nuotekų valyklų, įvairių pastatų vidaus ir lauko vandentiekio ir nuotekų sistemų projektavimas
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas inžinerijos srityje (gali būti paskutinio kurso studentas);
Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimo patirtis;
Geri kompiuteriniai įgūdžiai darbui su AutoCAD; Microsoft Excel, Word programomis;
Inžinerinis ir loginis mąstymas;
Atsakingumas;
Noras mokytis ir tobulėti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: Idea in, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės prospektas 39, 8 693 99939, Ideain39@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.09

Atsiliepimai apie Idea in, UAB  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Darbo vieta:
Dariaus ir Girėno g. 81, Vilnius

Darbo pobūdis:
- prekių iškrovimas, pakrovimas;
- prekių rūšiavimas, atrinkimas;
- važtaraščių pildymas;
- pagalba sandėlio vadovui.
Reikalavimai: - BŪTINA darbo patirtis logistikos sandėliuose, transporte;
- elektrokrautuvo pažymėjimas;
- gebėjimas dirbti komandoje;
- atsakingumas, sąžiningumas.

Mes jums siūlome:
- puikią darbo atmosferą;
- dinamišką darbą veržliame kolektyve;
- profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes, mokymus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 770 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hellmann worldwide logistics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g. 81, 852431605, skirmante.solovjoviene@hellmann.com
Skelbimo data: 2017.10.16

Atsiliepimai apie UAB "Hellmann worldwide logistics"  Vairuotojas CE kat. LT-IT-LT

Pobūdis: Darbais ratais. Isvaziuojame ir griztame i Vilniu. Masinos VOLVO EURO6, Puspriekabe standartinis uzuolaidinis tentas.

Reikalavimai: -CE kategorija;
-95 kodas;
-patirtis butina;
-med. pazyma

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitacargus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.A. Graiciuno g. 32 B, 860785085, nikita@vitacargus.lt
Skelbimo data: 2017.10.09

Atsiliepimai apie UAB "Vitacargus"  Mobilios valymo brigados darbuotojas

Pobūdis: Ieškome naujo komandos nario mobilioje valymo brigadoje. Galime įdarbinti JAUNIMĄ laikinai vasaros laikotarpiui.
Darbo pobūdis:
• Įvairių patalpų generalinis ir poremontinis valymas;
• Stiklinių pertvarų, langų ir fasadų valymas;
• Kiliminių dangų plovimas – valymas;
• Baldų gobelenų plovimas – valymas;
Reikalavimai: • Atsakingumas, darbštumas, sąžiningumas, punktualumas;
• Darbo patirtis patalpų valymo srityje būtų privalumas

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros spektras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų g. 68, 863263663, jelena.svarosspektras@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.09

Atsiliepimai apie UAB "Švaros spektras"  Automechanikas

Pobūdis: Lengvųjų automobilių važiuoklės ir variklio remontas, diagnostika
Reikalavimai: Jeigu tu - sąžiningas, darbštus, atsakingas, esi remontavęs automobilį ir stabilizatoriaus traukei pakeisti tau nereikia visos dienos - mums tavęs reikia. Jeigu dar turi ir noro bei ryžto išmokti daug daugiau - mums tavęs reikia dar labiau!
Mes siūlome vertingą patirtį ir sąžiningą bei patrauklią finansinę motyvaciją.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Technikos guru"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Demokratų g. 53, 862122084, subaciute.sigita@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.09

Atsiliepimai apie UAB "Technikos guru"  Fasadininkai

Pobūdis: Įmonė vilniuje priimtų į darbą fasadų apšiltintojus - apdailininkus. Gali kreiptis brigados bei pavieniai meistrai.
Reikalavimai: Darbo patirtis

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eman statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867185048, audrius@eman.lt
Skelbimo data: 2017.10.09

Atsiliepimai apie UAB "Eman statyba"  Auto elektrikas

Reikalavimai: Bendras automobilio veikimo principų išmanymas;
Darbštumas;
Sąžiningumas;
Noras tobulėti, susipažinti su naujausių automobilių techniniais sprendimais, naujausių technologijų gedimais ir remontu.
PRIVALUMAI:
Elektrotechniko išsilavinimas
Panašaus patirtis nuo 1 metų

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: CarProPlus Ltd.
Miestas: Jungtinė Karalystė
Kreiptis: Birmingham, Tinsley Street, Great Bridge, Unit 5, DY4 7LH, 864625199, carelectricuk@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie CarProPlus Ltd.  Site manager

Pobūdis: Planuoti, kontroliuoti kokybišką statybos darbų atlikimą, pagal nustatytus terminus.Bendradarbiauti su subrangovais, rangovais, tiekiejais. Vadovauti pavaldiems darbuotojiems, organizuoti ir kontroliuoti jų darbą. Užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą, objekte.
Reikalavimai: 1. Statybos inzineriaus isilavinimas
2. Petirtis -Gyvenamuju namu statyba 5 metai
3. Anglu kalba, Svedu-privalumas.
4. Breziniu skaitimas, Autocad zinios
5. Komunikabilus, siekantis resultato asmuo.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2700 € (su mokesčiais)
Įmonė: GarahovsBygg AB
Miestas: Švedija
Kreiptis: Jönköping, +46700544113
Skelbimo data: 2017.10.09

Atsiliepimai apie GarahovsBygg AB  Tekstu kureja, surinkeja,verteja

Pobūdis: Ievskomas tesktu kurejas, surinkejas (copywriter). Pageidautina versti i/is ENG,RUS
Reikalavimai: Darbstumas, siekimas uzsibrezto tikslo.
Darbas namuose, nesvarbu gyvenamoji vieta.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Agvera"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Janonio g. 9, 860081592, biopolimerai@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.09

Atsiliepimai apie MB "Agvera"  Vairuotojas

Pobūdis: Gatvių, šaligatvių valymas su spec. paskirties technika.
Reikalavimai: C ir CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas, darbo patirtis ne mažesnė kaip 5 metai, darbštumas, pareigingumas, atsakingumas, sąžiningumas, greita orentacija, be žalingų įpročių.
Visos socialinės garantijos, laiku mokamas atlyginimas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kauno švara"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Statybininkų g. 3, 837 49 07 07 , 8699 61965, mvs@svara.lt
Skelbimo data: 2017.10.09

Atsiliepimai apie UAB "Kauno švara"  Degalinės vadovas

Pobūdis: Degalinės vadovas yra atsakingas už visos degalinės nenutrūkstamą veiklą; komandos darbų paskirstymą ir kontrolę; ataskaitų rengimą; prekių užsakymą bei įmonės atstovavimą ir reprezentavimą.
Reikalavimai: -gebėjimas organizuoti savo ir kitų darbus;
-noras siekti ir pasiekti komandinių tikslų;
-vairuotojo pažymėjimas;
-geri darbo kompiuterių įgūdžiai

Atlyginimas: 950 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Viada LT"
Miestas: Plungė
Kreiptis: Vaižganto g., 8-41 500833, d.glodenyte@viada.lt
Skelbimo data: 2017.10.09

Atsiliepimai apie UAB "Viada LT"  Teisėjo padėjėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA Marijampolės rajono apylinkės teismo pirmininko 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1RV-168MARIJAMPOLĖS RAJONO APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 12.II. PASKIRTIS4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjui su įstatymų ir kitų teisės aktų analize, taikymu ar sisteminimu susijusiais klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje ir vykdyti kitas teisėjo pareigas, nesusijusias su teisingumo vykdymu.III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės ir dokumentų valdymo.IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;6.2. gerai išmanyti ir gebėti praktiškai taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą, būti susipažinusiam su tarptautiniais teisės aktais, teismų praktika;6.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;6.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo taisykles, procesinių dokumentų rengimo metodiką; 6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:7.1. rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, analizuoti ir teikti išvadas;7.2. išanalizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas ir referuoti apie jas teisėjui;7.3. rengti procesinių dokumentų projektus;7.4. teisėjo pavedimu nagrinėti asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus ir juos išnagrinėjus pateikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, parengti reikiamų raštų projektus; 7.5. prireikus rengti kitus teismo vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus; 7.6. vykdyti teismo pirmininko patvirtintoje tvarkoje šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO); 7.7. esant reikalui pavaduoti kitą teisėjo padėjėją; 7.8. tvarkyti susirašinėjimo su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis teisinės pagalbos klausimais dokumentus; 7.9. dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje; 7.10. užtikrinti bylose esančių asmenų asmens duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitus teisės aktų reikalavimus; 7.11. vykdyti kitus teismo pirmininko, teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.

Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Marijampolės rajono apylinkės teismas
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Kauno g. 8, 834394090, marijampoles.rajono@teismas.lt
Skelbimo data: 2017.10.09

Atsiliepimai apie Marijampolės rajono apylinkės teismas  Kauno I teritorini skyriaus vedėjaso

Pobūdis:

PATVIRTINTANeįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prieSocialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-76KAUNO I TERITORINIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Kauno I teritorinio skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 13.II. PASKIRTIS4. Kauno I teritorinio skyriaus (toliau - skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti skyriui, planuoti, organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, kad būtų užtikrintas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Tarnyba) nuostatuose numatytų veiklos tikslų ir funkcijų vykdymas.III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - priimant sprendimus dėl asmens neįgalumo lygio, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio ir bendro pirminio specialiųjų poreikių nustatymo.IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, turėti darbo patirties neįgaliųjų socialinės integracijos srityje;6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius neįgaliųjų socialinę integraciją, neįgalumo lygio, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos poreikio vertinimą ir bendrą pirminį specialiųjų poreikių nustatymą;6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;6.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą, priimti sprendimus ir dirbti komandoje;6.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;6.7. mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis).V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. siekdamas užtikrinti kokybišką skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, planuoja, organizuoja ir koordinuoja skyriaus darbą, paskirsto skyriaus darbuotojams užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina tarnybinės ir darbo drausmės laikymąsi skyriuje;7.2. organizuoja ir užtikrina asmens neįgalumo lygio, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio ir bendro pirminio specialiųjų poreikių nustatymą, siekdamas įgyvendinti Tarnybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas;7.3. siekdamas priimti pagrįstą ir teisingą sprendimą, dalyvauja atliekant asmens neįgalumo lygio, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio ir bendro pirminio specialiųjų poreikių nustatymą;7.4. priima sprendimus ir asmeniškai atsako už priimtų sprendimų teisingumą ir pagrįstumą dėl:7.4.1. neįgalumo lygio, jo atsiradimo laiko, termino nustatymo;7.4.2. darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko, termino nustatymo;7.4.3. profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo;7.4.4. neįgaliųjų darbo pobūdžio ir sąlygų;7.4.5. bendro pirminio neįgaliųjų specialiųjų poreikių nustatymo;7.4.6. neįgalių asmenų automobilių statymo kortelių išdavimo.7.5. siekdamas įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos principus, vykdo profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio planavimą teritoriniu mastu;7.6. pagal kompetenciją teikia Tarnybos vadovybei pasiūlymus neįgalumo lygio, darbingumo lygio, bendro pirminio specialiųjų poreikių nustatymo ir kitais su tuo susijusiais klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų tobulinimą ir efektyvų jų įgyvendinimą; 7.7. rengia skyriaus metinį veiklos planą ir teikia Tarnybos vadovybei metinę skyriaus veiklos ataskaitą, siekdamas įgyvendinti atskaitomybės principą, o kartu užtikrinti skyriaus darbo efektyvumo ir kokybiškumo skatinimą;7.8. renka, sistemina ir analizuoja informaciją apie skyriaus vykdomą veiklą, teikia ataskaitas apie analizės rezultatus Tarnybos vadovybei, siekiant efektyvių skyriaus veiklos rezultatų;7.9. siekdamas tobulinti profesines žinias ir įgūdžius, kelia kvalifikaciją ir teikia pasiūlymus dėl savo ir skyriaus specialistų kvalifikacijos tobulinimo;7.10. siekdamas, kad būtų teisingai įgyvendinami Tarnybos veiklą reglamentuojantys teisės aktai, konsultuoja skyriaus specialistus neįgalumo lygio, darbingumo lygio, specialiųjų poreikių nustatymo ir kitais su skyriaus funkcijomis susijusiais klausimais;7.11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos darbo biržos teritorinėmis darbo biržomis, asmens sveikatos priežiūros ir kitomis įstaigomis, siekiant efektyviai įgyvendinti Tarnybai priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;7.12. siedamas mažinti neišsamių siuntimų skaičių, pagal kompetenciją teikia asmens sveikatos priežiūros įstaigoms konsultacijas ir metodinę pagalbą siuntimų į Tarnybą pildymo klausimais;7.13. Tarnybos vadovybei pavedus atstovauja skyriui valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldybių institucijose ir įstaigose bei kitose įstaigose ir organizacijose, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;7.14. nagrinėja asmenų, įstaigų ir institucijų prašymus, paklausimus, pareiškimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;7.15. siekdamas užtikrinti skyriaus materialinį aprūpinimą, pagal kompetenciją organizuoja skyriaus aprūpinimą ūkiniu-techniniu inventoriumi, kanceliarinėmis ir kitomis prekėmis;7.16. siekdamas efektyvios skyriaus veiklos, rūpinasi darbuotojų darbo sąlygomis, darbo apmokėjimo klausimais ir kitomis socialinėmis garantijomis, užtikrina tinkamą skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščių ir darbo grafikų pildymą;7.17. dalyvauja Tarnybos ir kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje bei pasitarimuose;7.18. laiku ir kokybiškai vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Tarnybos vadovybės pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, kad būtų pasiekti Tarnybos veiklos tikslai.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal kuruojamą sritį.

Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos g. 11E, 852339236, info@ndnt.lt
Skelbimo data: 2017.10.09

Atsiliepimai apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba  Žiežmarių seniūnas

Pobūdis:

ŽIEŽMARIŲ SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Žiežmarių seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 12.II. PASKIRTIS4. Seniūno pareigybė reikalinga seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje organizuoti ir kontroliuoti teisės aktų ir Savivaldybės institucijų priimtų dokumentų įgyvendinimą arba pačiam juos įgyvendinti.III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas vietos savivaldos srityje.IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAMVALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius, asmens duomenų teisinę apsaugą, biudžeto sandarą, darbuotojų saugą ir sveikatą, dokumentų rengimą ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;6.3. mokėti dirbti ,,Microsoft Office" programiniu paketu;6.4. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;6.5. sugebėti organizuoti, koordinuoti darbus ir savarankiškai planuoti savo veiklą;6.6. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. organizuoja ir kontroliuoja Vietos savivaldos įstatyme, kituose teisės aktuose, susijusiuose su seniūnijos veikla, ir Seniūnijos veiklos nuostatuose nustatytų funkcijų įgyvendinimą;7.2. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;7.3. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus, siekdamas efektyvaus lėšų panaudojimo;7.4. pagal kompetenciją sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;7.5. išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus; 7.6. išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;7.7. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąja vietą;7.8. teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba; 7.9. surašo Administracinių nusižengimų protokolus;7.10. dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą, prižiūri ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja asmenų prašymus bei skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai bei kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešujų paslaugų teikimo gerinimo;7.11. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešosiose vietose;7.12. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano ataskaitą;7.13. šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui, siekdamas užtikrinti gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius reikalus;7.14. dalyvauja Savivaldybės tarybos bei jos komitetų posėdžiuose, Savivaldybės administracijos pasitarimuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;7.15. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;7.16. užtikrindamas gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus, nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;7.17. padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;7.18. organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus, pildo visuomenei naudingų darbų atlikimo sutartis;7.19. organizuoja ir kontroliuoja seniūnijos bendrojo naudojimo teritorijų, savivaldybės kelių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą bei gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą, siekdamas aplinkos kokybės gerinimo;7.20. organizuoja kapinių želdinių ir želdinių, esančių bendrojo naudojimo teritorijose, priežiūrą, siekdamas aplinkos kokybės gerinimo;7.21. įgaliotas atlieka priskirtas personalo valdymo funkcijas;7.22. užtikrina, kad seniūnijos darbuotojai jų kasmetinių atostogų, komandiruočių ar laikino nedarbingumo metu būtų pavaduojami arba juos vaduoja pats;7.23. rengia ir derina seniūnijos darbuotojų pareigybių aprašymus ir seniūnijos veiklos nuostatus;7.24. vertina seniūnijos valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;7.25. tvirtina seniūnijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;7.26. priima asmenis, rengia atsakymus į paklausimus ir prašymus pagal kompetenciją tam, kad būtų suteikta informacija ir/ar priimtas sprendimas;7.27. inicijuoja bendruomenės atstovų susirinkimus dėl seniūnijos tarybos sudarymo;7.28. valdo ir naudoja Savivaldybės turtą teisės aktų ir Savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka;7.29. teikia Savivaldybės administracijai pasiūlymus dėl Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti;7.30. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus seniūnijos veiklos klausimais pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą tvarką, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;7.31. vykdo paskesniąją finansų kontrolę, užtikrindamas efektyvaus lėšų, turto panaudojimo ir įsipareigojimų tretiesiems asmenims vykdymo;7.32. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;7.33. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;7.34. užtikrina seniūnijai priklausančių patalpų priežiūrą pagal priešgaisrinę saugą ir sanitariją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus; 7.35. inicijuoja viešuosius pirkimus: nustatyta tvarka rengia, vizuoja ir teikia Viešųjų pirkimų skyriui pirkimų paraiškas, pirkimų technines specifikacijas, specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, pirkimo sutarčių projektus. Vykdo sudarytų pirkimų sutarčių įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę: tikrina ir vizuoja prekių, paslaugų ir darbų priėmimo aktus, sąskaitas faktūras, nustatyta tvarka teikia jas Buhalterijos skyriui, inicijuoja pirkimo sutarčių pakeitimus, nutraukimus;7.36. teikia informaciją visuomenės informavimo priemonėms Seniūnijos veiklos klausimais teisės aktų nustatyta tvarka, teikia informaciją Savivaldybės interneto puslapiui pagal savo kompetenciją;7.37. įgaliotas dalyvauja teismuose sprendžiant ginčus;7.38. vykdo kitus su seniūno funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų įgyvendintos seniūnijos funkcijos;7.39. dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Miestas: Kaišaidorys
Kreiptis: Bažnyčios g. 4, (8346)20450, dalia.beruliene@kaisiadorys.lt
Skelbimo data: 2017.10.09

Atsiliepimai apie Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija  Eisėkūros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTANacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 1 d.įsakymu Nr. PS1-99teisės departamentoTeisėkūros skyriausvyriausiojo specialistoPAREIGYBĖS APRAŠYMASi. pareigybės charakteristika1. Teisės departamento (toliau - Departamentas) Teisėkūros skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 13.II. PASKIRTIS4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) sutarčių, paramos sutarčių projektų ir Agentūros struktūrinių padalinių, kitų institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų (toliau - institucijos) pateiktų derinti teisės aktų projektų teisinę ekspertizę bei užtikrinti, kad Agentūros sutarčių, paramos sutarčių projektai ir rengiami ar nagrinėjami teisės aktų projektai atitiktų teisės aktų reikalavimus; užtikrinti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) ir Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktų bei kitų teisinio pobūdžio dokumentų pritaikymą Agentūros veikloje, formuoti vienodą Agentūros teisės aktų rengimo praktiką.III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas teisės srityje. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;6.2. gerai išmanyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, ES reglamentus bei kitus teisės aktus valstybės paramos bei ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai tvarkymo klausimais, viešąjį administravimą ir teisės aktų rengimą reglamentuojančius teisės aktus;6.3. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;6.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;6.5. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. vertina bei teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Agentūros struktūrinių padalinių ir kitų institucijų rengiamų teisės aktų atitikties LR bei ES teisės aktams, konsultuoja Agentūros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), teisės aktų rengimo, teisės taikymo bei kitais teisės klausimais, teikia pasiūlymus rengėjams dėl atitinkamo teisės aktų projektų patikslinimo;7.2. rengia Agentūros, LR žemės ūkio ministerijos ir kitų institucijų teisės aktų projektus ar kitą teisinę medžiagą;7.3. peržiūri bei teikia išvadas ir pastabas dėl Agentūros struktūrinių padalinių parengtų bendradarbiavimo ir duomenų teikimo sutarčių, paramos sutarčių projektų, teikia pasiūlymus rengėjams dėl atitinkamo jų patikslinimo;7.4. rengia ir derina bendradarbiavimo ir duomenų teikimo sutartis, susitarimus dėl jų pakeitimo ar papildymo bei organizuoja jų pasirašymą;7.5. peržiūri ir teikia pastabas dėl Agentūros struktūrinių padalinių parengtų neigiamas pasekmes pareiškėjams ir (ar) paramos gavėjams sukeliančių individualių administracinių aktų ar administracinių sprendimų;7.6. tinkamai ir laiku informuoja Agentūros darbuotojus apie naujai priimtus, pakeistus, papildytus ar pripažintus netekusiais galios ES ir LR teisės aktus;7.7. nagrinėja ir rengia atsakymus į Agentūros struktūrinių padalinių paklausimus, kai jiems kyla neaiškumų dėl teisės aktų taikymo administruojant valstybės ir ES paramos priemones;7.8. užtikrina Agentūros direktoriaus įsakymų ir jais patvirtintų darbo dokumentų priežiūrą kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje;7.9. organizuoja naujai priimtų, pakeistų, papildytų ar pripažintų netekusiais galios žemės ūkio politiką formuojančių ir su Agentūros veikla susijusių ES ir LR teisės aktų peržiūrą, kaupimą, sisteminimą bei, esant reikalui, juos skelbia Agentūros išorinėse interneto svetainėse;7.10. organizuoja asmens duomenų registro informacijos atnaujinimo procesą ir konsultuoja Agentūros darbuotojus asmens duomenų apsaugos klausimais;7.11. rengia Skyriaus veiklą reglamentuojančius procedūrų ir tvarkų aprašus ir kitus dokumentus bei inicijuoja jų pakeitimą ir tobulinimą;7.12. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus, teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;7.13. tvarko Skyriaus dokumentaciją, pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;7.14. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais bei teikia jiems informaciją;7.15. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus, dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;7.16. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;7.17. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.10.09

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Vidaus audito skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTAValstybinės mokesčių inspekcijos prieLietuvos Respublikos finansų ministerijosviršininko 2017 m. rugsėjo 15 d.įsakymu Nr. VP-136VIDAUS AUDITO SKYRIAUSVIDAUS AUDITORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO)PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Vidaus audito skyriaus vidaus auditorius (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis ā€” A.3. Pareigybės kategorija ā€” 13.II. PASKIRTIS4. Vidaus audito skyriaus (toliau ā€” skyrius) vidaus auditoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybė reikalinga atlikti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ā€” VMI prie FM) ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau ā€” AVMI) bei jų administracijos ir funkcinių padalinių vidaus auditus, vertinant vidaus kontrolės, kokybės vadybos ir rizikos valdymo sistemas, teikti rekomendacijas dėl vidaus kontrolės gerinimo, kokybės vadybos ir rizikos valdymo sistemos tobulinimo, siekiant padėti, kad būtų tinkamai vykdomas ir užtikrinamas VMI prie FM ir AVMI veiklos tikslų įgyvendinimas.III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje ā€” vidaus audite.IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities arba fizinių mokslų studijų srities, matematikos arba informatikos krypties išsilavinimą;6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teisės, informacinių technologijų, audito, vidaus audito arba mokesčių administravimo srityse;6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vidaus auditą ir viešąjį administravimą;6.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;6.5. turėti analitinių vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo įgūdžių, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti surinktą informaciją;6.6. turėti darbo planavimo ir koordinavimo įgūdžių, sugebėti savarankiškai efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;6.7. išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. tikrina ir vertina:7.1.1. parengtų teisės aktų veiklos, informacinių technologijų ir finansinės veiklos klausimais atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, Europos Sąjungos reglamentams bei kitiems norminiams teisės aktams;7.1.2. vidaus ir finansų kontrolės tinkamumą ir funkcionavimą, veiklos procese naudojamas kontrolės priemones ir jų veiksmingumą, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymą rizikingose srityse, rizikos veiksnių valdymo efektyvumą ir jų kontrolę;7.1.3. darbo organizavimą ir intelekto išteklių panaudojimo efektyvumą;7.1.4. metinių veiklos ir kitų planų įgyvendinimą;7.1.5. veiklos ir finansinių ataskaitų duomenų teisingumą, objektyvumą, apskaitos informacijos tinkamumą ir pateikimą laiku;7.1.6. iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų gautų lėšų administravimą ir panaudojimą;7.1.7. valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;7.1.8. turto apskaitą ir apsaugą, o prireikus tikrina, ar toks turtas yra;7.1.9. kitus vidaus audito programoje nurodytus klausimus;7.2. vykdydamas su VMI prie FM viršininku suderintą skyriaus veiklos planą atlieka veiklos, valdymo, finansinio ir informacinių technologijų vidaus auditus bei jų derinius, siekdamas užtikrinti efektyvų skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;7.3. siekdamas užtikrinti Kokybės vadybos sistemos (toliau ā€” KVS) palaikymą ir tobulinimą VMI prie FM ir AVMI, vykdo Rizikos ir kokybės valdymo vadove išdėstytas, su KVS palaikymu susijusias, vidaus auditoriaus funkcijas;7.4. renka, analizuoja, sistemina vidaus audito įrodymus, rengia vidaus audito darbo dokumentus, siekdamas pagrįsti vidaus audito ataskaitoje pateiktas išvadas ir rekomendacijas;7.5. įgyvendindamas vidaus audito procedūrų nuostatas, vadovaudamas vidaus auditą atlikti paskirtai vidaus audito grupei:7.5.1. prieš pradėdamas vidaus auditą, sudaro vidaus audito programą ir teikia ją tvirtinti skyriaus vedėjui;7.5.2. organizuoja ir prižiūri grupės narių darbą;7.5.3. atlieka vidaus auditorių parengtų darbo dokumentų vidinę peržiūrą, siekdamas nustatyti, ar vidaus audito metu surinkta pakankamai patikimos, tinkamos ir naudingos informacijos, ar ji pagrindžia ataskaitos projekte išdėstytus faktus, išvadas, rekomendacijas ir vertina vidaus auditorių darbo kokybę;7.5.4. aptaria parengtą vidaus audito ataskaitos projektą su audituotų VMI prie FM ir AVMI administracijos ar funkcinių padalinių vadovais, siekdamas įsitikinti, kad audituojamojo subjekto vadovai suprato klaidos ar trūkumo esmę ir priemones kaip geriau ištaisyti trūkumus ir klaidas arba patobulinti vidaus kontrolės sistemą ir rengia galutinę vidaus audito ataskaitą;7.6. vykdo vidaus audito grupės, į kurią paskirtas atlikti vidaus auditą, vadovo pavedimus, susijusius su atliekamu vidaus auditu, siekdamas užtikrinti atliekamo vidaus audito kokybę;7.7. gali dalyvauti aptariant vidaus audito grupės vadovo parengtą vidaus audito ataskaitos projektą su audituotų VMI prie FM ir AVMI administracijos ar funkcinių padalinių vadovais, siekdamas įsitikinti, kad audituojamojo subjekto vadovai suprato klaidos ar trūkumo, nurodyto vidaus audito ataskaitos projekte, esmę;7.8. stebi vidaus audito pažangą (veiklą po audito), siekdamas užtikrinti VMI prie FM ar AVMI viršininko įsakymu patvirtintų vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę ir įvertinti vidaus audito sukurtą pridėtinę vertę;7.9. skyriaus vedėjo pavedimu rengia ir teikia informaciją ir duomenis apie skyriaus atliktus ir numatomus atlikti darbus, reikalingus metinei skyriaus ataskaitai parengti bei skyriaus strateginio ir veiklos planų sudarymui, vertina veiklos procesų riziką;7.10. vertina VMI prie FM ir AVMI veiklos riziką ir apibendrintą informaciją teikia skyriaus vedėjui, siekdamas nustatyti rizikingiausias VMI prie FM ir AVMI veiklos sritis į kurias atsižvelgiama sudarant skyriaus strateginius ir veiklos planus;7.11. vykdo skyriaus valstybės tarnautojų atliekamos poauditinės veiklos (veiklos po audito) kontrolę, siekdamas užtikrinti, kad VMI prie FM ar AVMI viršininko įsakymu patvirtintų vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolė būtų atlikta laiku ir kokybiškai;7.12. teikia konsultacijas VMI prie FM vadovybei, administracijos padaliniams pagal kuruojamas sritis;7.13. teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl skyriaus darbo gerinimo, vidaus skyriaus dokumentų tobulinimo, siekdamas užtikrinti skyriaus strateginių tikslų įgyvendinimą;7.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo;VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vasario 16 g. 14, (85)2668211, I.Mazeikiene@vmi.lt
Skelbimo data: 2017.10.09

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Pardavimo vadybininkas (elektrotechninės medžiagos)

Pobūdis: Įmonės atstovaujamų prekių (elektrotechnika) pardavimas;
Darbas Lietuvos rinkoje – priskirtame regione;
Naujų klientų paieška ir esamų klientų aptarnavimas;
Sutarčių su klientais rengimas;
Pardavimo ataskaitų rengimas.
Reikalavimai: Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas (elektrotechnikos srityje – privalumas);
Darbo patirtis B2B sektoriuje, tiesioginiuose (aktyviuose) pardavimuose;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office);
Vairuotojo pažymėjimas;
Savarankiškumas, energingumas, komunikabilumas, greita orientacija, derybų įgūdžiai, pardavimų organizavimo bei vykdymo įgūdžiai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "A. Žilinskio ir ko"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 861480151, ligita.m@zilinskis.com
Skelbimo data: 2017.10.08

Atsiliepimai apie UAB "A. Žilinskio ir ko"  Projektuotojas (keliai)

Pobūdis: Susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių, tiltų, kitų transporto statinių) projektavimas (techniniai ir darbo projektai, projektų vykdymo priežiūra);
Projektų derinimas su suinteresuotomis instancijomis;
Techninių projektų pataisymas pagal ekspertizės išvadas.
Reikalavimai: Aukštasis techninis/inžinerinis išsilavinimas susisiekimo komunikacijų (kelių, kelių (gatvių)) srityje (VGTU, KTU, Kauno technikos kolegija);
Anglų kalbos mokėjimas;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai AutoCAD, Civil programomis;
Pareigingumas, darbštumas ir greita orientacija;
Gebėjimas laiku atlikti užduotis ir dirbti komandoje ir vairuotojo pažymėjimas.
Privalumai:
PDV atestatas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "A. Žilinskio ir ko"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861480151, ligita.m@zilinskis.com
Skelbimo data: 2017.10.08

Atsiliepimai apie UAB "A. Žilinskio ir ko"  Elektrotechnikos projektuotojas

Pobūdis: Elektrotechnikos projekto dalies rengimas, projektavimas;
Kabelių ir oro linijų 0,4 - 10 kV projektavimas;
Projektinės dokumentacijos ruošimas ir tinkamas įforminimas;
Projektų derinimas.
Reikalavimai: Aukštasis elektros inžinerinis išsilavinimas;
Darbo patirtis objektuose: elektromontuotojo, dabų vykdytojo;
Analogiško darbo patirtis (didelis privalumas);
Mokėti dirbti AutoCad programa;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Kruopštumas, pareigingumas, atsakingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "A. Žilinskio ir ko"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 861480151, ligita.m@zilinskis.com
Skelbimo data: 2017.10.08

Atsiliepimai apie UAB "A. Žilinskio ir ko"  Geodezininkas - matininkas

Pobūdis: Žemės sklypų kadastriniai matavimai, topografiniai matavimai;
Žemėtvarkos projektų rengimas;
Kontrolinų nuotraukų rengimas;
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas (geodezija, žemėtvarka);
Analogiška darbo patirtis;
Darbas su geodeziniais instrumentais;
Darbas AutoCAD, GeoMap programomis;
B kat. vairuotojo pažymėjimas.

Privalumai:
Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "A. Žilinskio ir ko"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 861480151, ligita.m@zilinskis.com
Skelbimo data: 2017.10.08

Atsiliepimai apie UAB "A. Žilinskio ir ko"  Energetikos darbų vadovas (nauji vartotojai ir eksploatacija)

Pobūdis: Vykdyti darbus energetiniuose objektuose (oro, kabelinės linijos, nauji vartotojai ir jų eksploatacija) skirtais resursais ir nustatytais terminais;
Organizuoti objektų aprūpinimą įranga, transportu bei žmogiškaisiais ištekliais;
Betarpiškai bendrauti su užsakovais bei susijusiais asmenimis;
Užtikrinti darbų saugą objektuose.
Darbo vieta: Kaunas, Alytus
Reikalavimai: Aukštasis elektrotechninis išsilavinimas;
Darbo patirtis energetinių objektų statyboje (oro, kabelinės linijos, nauji vartotojai)
Gebėjimas savarankiškai organizuoti ir valdyti statybos procesą;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "A. Žilinskio ir ko"
Miestas: Kaunas, Alytus
Kreiptis: 861480151, ligita.m@zilinskis.com
Skelbimo data: 2017.10.08

Atsiliepimai apie UAB "A. Žilinskio ir ko"  Elektromontuotojas (lauko darbai)

Pobūdis: 0,4 - 10 kV kabelinių ir oro linijų statyba, remontas, eksploatacija.
Defektų šalinimas, gedimų, avarinių sutrikimų ir atsijungimų elektros tinkluose likvidavimas.
Naujų vartotojų pajungimas.
Darbas Mažeikių, N. Akmenės, Šilutės, Šilalės, Kelmės, Radviliškio, Panevėžio, Raseinių, Kėdainių, Rokiškio, Kauno, Prienų, Alytaus regionuose.
Reikalavimai: Analogiško darbo patirtis;
Gebėjimas dirbti komandoje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "A. Žilinskio ir ko"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 861480151, ligita.m@zilinskis.com
Skelbimo data: 2017.10.08

Atsiliepimai apie UAB "A. Žilinskio ir ko"  Darbų vykdytojas

Pobūdis: 0,4 - 10 kV kabelinių ir oro linijų statyba,remontas, eksploatacija.
Defektų šalinimas, gedimų, avarinių sutrikimų ir atsijungimų elektros tinkluose likvidavimas.
Naujų vartotojų prijungimas.
Darbas Mažeikių, N. Akmenės, Šilutės, Šilalės, Kelmės, Radviliškio, Panevėžio, Raseinių, Kėdainių, Rokiškio, Kauno, Prienų, Alytaus regionuose.
Reikalavimai: Elektrotechninis išsilavinimas;
Vadovaujamojo darbo patirtis;
Gebėjimas dirbti komandoje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "A. Žilinskio ir ko"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 861480151, ligita.m@zilinskis.com
Skelbimo data: 2017.10.08

Atsiliepimai apie UAB "A. Žilinskio ir ko"  Architektas

Pobūdis: Projektinių pasiūlymų parengimas;
Statinio architektūrinės dalies parengimas.
Reikalavimai: Architektūros studijų aukštasis išsilavinimas;
Darbo patirtis (ne mažiau 2 metų);
Darbo su Revit Architecture ir kt. 3D kompiuterinėmis programomis patirtis;
Kvalifikacijos atestatas (būtų privalumas)

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "A. Žilinskio ir ko"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 861480151, ligita.m@zilinskis.com
Skelbimo data: 2017.10.08

Atsiliepimai apie UAB "A. Žilinskio ir ko"  Mokėjimo prašymų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTANacionalinės mokėjimo agentūrosprie Žemės ūkio ministerijosdirektoriaus 2017 m. rugsėjo 26 d.įsakymu Nr. PS1-994MOKĖJIMO PRAŠYMŲ SKYRIAUSVYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Mokėjimo prašymų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 13.II. PASKIRTIS4. Skyriaus vyriausiojo specialisto, valstybės tarnautojo, pareigybė reikalinga užtikrinti, kad pateikti mokėjimo prašymai būtų vertinami pagal Lietuvos Respublikos (toliau - LR) bei Europos Sąjungos (toliau - ES) paramos teisės aktų reikalavimus.III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - vertina mokėjimo prašymus.IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;6.3. gerai išmanyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, valstybės tarnybą;6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;6.6. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.6.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. atlieka kvalifikuotą mokėjimo prašymo analizę ir įvertinimą bei jų vertinimo terminų laikymąsi, reikalui esant, renka papildomą informaciją apie pateiktą mokėjimo prašymą;7.2. Perduoda išmokų duomenis į apskaitos informacinę sistemą "Oracle;7.3. Kaupia ir sistemina informaciją, kurios reikia valstybės ir ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemonėms įgyvendinti;7.4. Pastebėjus lėšų naudojimo pažeidimus, imasi priemonių šiems pažeidimams pašalinti ir, jeigu reikia, paramos lėšoms susigrąžinti;7.5. prireikus, organizuoja kartu su mokėjimo prašymais pateiktų duomenų bei informacijos patikras vietoje;7.6. užtikrina informacijos teikimą paramos gavėjams dėl mokėjimo prašymų pildymo bei teisės aktų, reglamentuojančių paramos prašymų vertinimą, nuostatų išaiškinimo;7.7. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais, teikia jiems informaciją;7.8. pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų ir darbo grupių veikloje;7.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;7.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;7.11. pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina informacijos teikimą kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;7.12. pagal savo kompetencija vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Agentūros vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.10.08

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Komunikacijos ir protokolo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTALietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. rugsėjo 29 d.įsakymu Nr. 3-448KOMUNIKACIJOS IR PROTOKOLO SKYRIAUSVYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Komunikacijos ir protokolo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 14.II. PASKIRTIS4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga informacijai apie Susisiekimo ministerijos (toliau - ministerija) ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, viešųjų įstaigų, kurių savininko (dalininko) teises įgyvendina ministerija, ir įstaigų prie ministerijos veiklą (toliau - ministerijos įmonės ir įstaigos) veiklą, įgyvendinant transporto, elektroninių ryšių, informacinės visuomenės ir pašto valstybės strategiją ir politiką, operatyviai rengti šalies ir užsienio žiniasklaidai teikti, ministerijos vidaus komunikacijos ir tarnybinio protokolo užduotims atlikti. III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - viešųjų ryšių ir tarnybinio protokolo - funkcijas.IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos krypties išsilavinimą;6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo ryšių su visuomene ar žurnalistikos srityje patirtį; 6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, visuomenės informavimą ir ryšius su visuomene; 6.4. išmanyti transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių specifiką; 6.5. išmanyti ES fondų investicijų viešinimo nuostatas, būti susipažinęs su šią sritį reglamentuojančiais ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais;6.6. mokėti sisteminti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas; 6.7. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu; 6.8. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;6.9. mokėti anglų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. rengia ir teikia žiniasklaidai, kitiems viešosios informacijos skleidėjams ir vartotojams informaciją apie Susisiekimo ministerijos ir ministerijos įmonių ir įstaigų veiklą bei ES fondų investicijų panaudojimą transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros projektams įgyvendinti;7.2. pagal nustatytą veiklos sritį rengia teisės aktų ir raštų projektus, teikia pastabas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų; 7.3. rengia ministerijos įvaizdžio formavimo strategiją ir ją įgyvendina;7.4. operatyviai reaguoja į žiniasklaidoje pasirodžiusią su ministerijos veikla susijusią neteisingą ar kritinę informaciją; 7.5. užtikrina ministerijos vidaus komunikaciją, organizuoja vidaus komunikacijos renginius; 7.6. organizuoja ministerijos veiklos viešinimo renginius - atvirų durų dienas, susitikimus su visuomenės atstovais ir kt.; 7.7. teikia pasiūlymus dėl ministerijos informacinių reprezentacinių leidinių, televizijos ir radijo laidų kūrimo, vaizdo filmų rengimo ir užtikrina jų įgyvendinimą;7.8. inicijuoja ir organizuoja paslaugų ir prekių, reikalingų skyriaus uždaviniams įgyvendinti, viešuosius pirkimus;7.9. organizuoja oficialių ministerijos vadovybės ir savarankiškų ministerijos administracijos padalinių vadovų susitikimus su užsienio valstybių oficialiomis delegacijomis ir priėmimus Lietuvoje pagal tarnybinį protokolą;7.10. kontroliuoja ministerijos vadovybės, ministerijos administracijos padalinių ir specialiųjų atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse reprezentacinių prekių ir paslaugų poreikį, rengia vadovybės, ministerijos administracijos padalinių ir specialiųjų atašė reprezentacinių prekių ir paslaugų pirkimo sąmatas ir teikia apibendrintą informaciją apie šių sąmatų įvykdymą;7.11. ministerijos interneto svetainėje skelbia informaciją apie ministerijos renginius;7.12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Susisiekimo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 17, 852393961, loreta.barsauskiene@sumin.lt
Skelbimo data: 2017.10.08

Atsiliepimai apie Susisiekimo ministerija  Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTALietuvos Respublikos energetikos ministro2015 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1-44 ŠILUMOS ŪKIO IR ENERGIJOS EFEKTYVUMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 14.II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga siūlymams dėl šilumos ūkio sektoriaus plėtros politikos įgyvendinimo ir efektyvaus energijos vartojimo didinimo teikti, normatyviniams, techniniams dokumentams ir kitiems teisės aktų projektams skyriaus kompetencijos klausimais rengti ir jų įgyvendinimą koordinuoti.III. VEIKLOS SRITYS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklossrityje - energetikos srities šilumos ūkio ir efektyvaus energijos vartojimo srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAMVALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba technologijos mokslų studijų srities;6.2. turėti 1 metų darbo energetikos srityje patirtį;6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;6.6. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "RIBOTO NAUDOJIMO". V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. dalyvauja formuojant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektą, pagal kompetenciją rengia siūlymus Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo plano projektui rengti, įgyvendinti ir tobulinti; 7.2. dalyvauja rengiant Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos projektą, rengia šios programos įgyvendinimui būtinus teisės aktus, vykdo šios programos įgyvendinimo priežiūrą, koordinuoja jos vykdymą, atlieka stebėseną;7.3. dalyvauja sprendžiant šilumos ūkio sektoriaus pertvarkymo klausimus;7.4. teikia savivaldybėms metodinę paramą šilumos ūkio specialiesiems planams rengti;7.5. analizuoja šalies ir kitų Europos Sąjungos šalių narių šilumos ūkio sektoriaus raidos tendencijas, rinkos pasikeitimus, šilumos kainas, rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais;7.6. pagal kompetenciją analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių šilumos gamybos sektoriuje konkurenciją užtikrinančių principų ir priemonių, prioritetą teikiant šilumos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, tobulinimo ir dėl teisės aktų, užtikrinančių ekonomiškai pagrįstą ir su elektros energijos sektoriaus vystymo strateginėmis kryptimis suderintą bendros elektros ir šilumos gamybos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje plėtrą, prioritetą teikiant elektros energijos ir šilumos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, tobulinimo;7.7. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitus teisės aktų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka juos derina su suinteresuotomis institucijomis, vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų išvadoms gauti teisės aktų projektų;7.8. rengia dokumentus dėl taikomųjų mokslo tiriamųjų ir technologinės plėtros darbų rengimo šilumos ūkio klausimais;7.9. dalyvauja formuojant ir rengiant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose pristatyti skyriaus kompetencijos klausimais;7.10. analizuoja ir apibendrina teismų praktiką šilumos ūkio srityje ir teikia išvadas ir pasiūlymus šilumos ūkio reguliavimo klausimais;7.11. pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, nagrinėja ir atsako į institucijų, įmonių ir organizacijų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais;7.12. rengia pasiūlymus dėl valstybės reguliuojamų šilumos kainų bei tarifų formavimo bei tvarkymo;7.13. pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą; 7.14. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas šilumos ūkio įmonėms, ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; 7.15. dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų darbe, pagal kompetenciją techniškai aptarnauja šių darbo grupių darbą; 7.16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ES struktūrinių fondų lėšų planavimui ir investavimui reikalingus dokumentus šilumos ir efektyvaus energijos vartojimo sektoriuose: priemonių įgyvendinimo planus, projektų stebėsenos rodiklių aprašą, projektų atrankos kriterijus, projektų finansavimo sąlygas ar jų aprašus; vertina projektinius pasiūlymus, rengiant valstybės projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, sąrašus; dalyvauja administruojant ir įgyvendinant Veiksmų programos prioritetų priemones, vykdant patikras vietose (pagal poreikį), vertinant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą bei informuojant ir komunikuojant apie Veiksmų programą;7.17. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais;7.18. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Energetikos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 38 / 2, 870664763, snieguole.kanapickaite@enmin.lt
Skelbimo data: 2017.10.08

Atsiliepimai apie Energetikos ministerija  Klaipėdos paramos administravimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:
PATVIRTINTANacionalinės mokėjimo agentūrosprie Žemės ūkio ministerijosdirektoriaus 2017 m. rugsėjo 26 d.įsakymu Nr. PS1-994 KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTOKLAIPĖDOS PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUSVYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS i. pareigybės charakteristika 1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau - Departamentas) Klaipėdos paramos administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 12.II. PASKIRTIS4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta Lietuvos Respublikos (toliau - LR) ir Europos Sąjungos (toliau - ES) paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei priemonėms įgyvendinti Klaipėdos apskrityje ir atsiskaityti už šių priemonių vykdymą. III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - paramų administravimą.IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;6.3. gerai išmanyti LR Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES lėšų tvarkymą;6.4. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;6.5. mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office" programiniu paketu;6.6. gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. pagal savo kompetenciją teikia informaciją apie Agentūros administruojamų paramos priemonių reikalavimus suinteresuotiems asmenims;7.2. surenka, registruoja bei suveda į informacines sistemas paraiškų paramai gauti (toliau - paraiškos) bei kitų dokumentų duomenis, inicijuoja trūkstamų duomenų ir dokumentų surinkimą;7.3. atlieka Skyriaus nuostatuose nustatytų priemonių paraiškų ir pagal kompetenciją priskirtų priemonių mokėjimo prašymų, įskaitant mokėjimo prašymų pagal nacionalinės paramos priemones ir kasmetinių prašymų, surinkimą, registravimą, dokumentų patikrą bei kvalifikuotą vertinimą pagal teisės aktuose, reglamentuojančiuose paramos teikimo tvarką, nustatytus vertinimo kriterijus;7.4. kaupia ir sistemina metodinę informaciją, reikalingą pateiktų paraiškų vertinimui, tvarko skyriaus dokumentaciją;7.5. kontroliuoja ir prižiūri patvirtinto projekto įgyvendinimo terminus ir paramos sutartyje numatytas sąlygas, siekiant užtikrinti, jog pagal programas finansuojami sandoriai būtų realiai ir teisingai vykdomi iki projekto įgyvendinimo pabaigos;7.6. vertina, ar pareiškėjai pirkimus, išskyrus pirkimus, kurie Agentūros direktoriaus įsakymu priskirti vertinti kitiems struktūriniams padaliniams, vykdė vadovaudamiesi, teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, nuostatomis, ir nustato, ar pirkimo dokumentuose numatytos investicijos sutampa su paraiškoje ir (ar) paramos sutartyje nurodytomis investicijomis;7.7. pagal savo kompetenciją vykdo asmenų aptarnavimo "vieno langelio" principu įgyvendinimą vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis ir kitais LR teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą Agentūroje;7.8. užtikrina kvalifikuotą patvirtintų projektų įgyvendinimo priežiūrą;7.9. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais ir teikia jiems informaciją;7.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;7.11. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;7.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;7.13. palaiko bendradarbiavimą su viešaisiais juridiniais asmenimis (vietos veiklos grupėmis, Lietuvos kaimo tinklu ir kt.) bei juos konsultuoja paramos teikimo klausimais;7.14. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Vilnius, Blindžių g. 17, (85)2526703, info@nma.lt
Skelbimo data: 2017.10.08

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Visagino miesto apylinkės teismo teisėjo padėjėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTAVisagino miesto apylinkės teismo pirmininko 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-15 (laikinai einančio pareigas Visagino miesto apylinkės teismo pirmininko 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-52 nauja redakcija) VISAGINO MIESTO APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PADĖJĖJOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjo padėjėjas (toliau - teisėjo padėjėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija -12. II. PASKIRTIS 4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjams įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo, sisteminimo klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės ir dokumentų valdymo. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAMVALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;6.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;6.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:7.1. rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoti, sisteminti ir teikti išvadas;7.2. analizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas, teikti motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikti pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;7.3. rengti procesinių dokumentų projektus;7.4. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;7.5. teismo pirmininko pavedimu nagrinėti asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengti reikiamų raštų projektus;7.6. rengti kitus teismo veiklos dokumentus;7.7. pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje;7.8. vykdyti kitus teismo pirmininko, teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.

Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Visagino miesto apylinkės teismas
Miestas: Visaginas
Kreiptis: Taikos pr. 80a, (8386)72040, migle.simkune@teismas.lt
Skelbimo data: 2017.10.08

Atsiliepimai apie Visagino miesto apylinkės teismas  Strateginio valdymo departamento Veiklos ataskaitų rengimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTANacionalinės mokėjimo agentūrosprie Žemės ūkio ministerijosdirektoriaus 2017 m. rugsėjo 26 d.įsakymu Nr. PS1-994STRATEGINIO VALDYMO DEPARTAMENTOVEIKLOS ATASKAITŲ RENGIMO SKYRIAUSVYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Strateginio valdymo departamento (toliau - Departamentas) Veiklos ataskaitų rengimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 13.II. PASKIRTIS4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti centralizuotą ir kokybišką Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) veiklos ataskaitų, statistinių duomenų bei finansinių prognozių apie Agentūros administruojamas paramos priemones rengimą ir teikimą suinteresuotoms šalims bei jų tarpusavio suderinamumą.III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - Agentūros veiklos ataskaitų bei statistinių duomenų valdyme.IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;6.2. turėti darbo patirties statistinių ataskaitų rengimo srityje;6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus veiklą, Europos Sąjungos (toliau - ES) reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Programos paramos administravimą;6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, naudotis "Internet Explorer" naršykle;6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;6.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. rengia ir teikia statistinių duomenų ataskaitas bei finansines prognozes Agentūros vadovybei, LR žemės ūkio ministerijai, LR finansų ministerijai, Europos Komisijai bei kitoms suinteresuotoms šalims;7.2. įgyvendina vieningą statistinių duomenų bei finansinių prognozių rengimo ir teikimo praktiką koordinuodamas Agentūros struktūrinių padalinių veiklą;7.3. nuolat analizuoja statistinius duomenis bei finansines prognozes, nustato tendencijas, identifikuoja rizikos taškus, užtikrina, kad apie tai laiku ir tinkamai būtų informuota Agentūros vadovybė;7.4. valdo Statistinių duomenų saugyklą bei nuolat ją vysto;7.5. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais;7.6. dalyvauja Agentūros vykdomuose tarptautiniuose projektuose, rengia ir pristato juose statistinę paramos įsisavinimo informaciją anglų kalba pagal Skyriaus kompetenciją;7.7. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;7.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;7.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;7.10. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros darbo tobulinimo;7.11. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;7.12. tvarko Skyriaus dokumentus;7.13. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.10.08

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Kauno patikrų vietoje skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTANacionalinės mokėjimo agentūrosprie Žemės ūkio ministerijosdirektoriaus 2017 m. rugsėjo 26 d.įsakymu Nr. PS1-994KONTROLĖS DEPARTAMENTOKAUNO PATIKRŲ VIETOJE SKYRIAUSVYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Kontrolės departamento (toliau - Departamentas) Kauno patikrų vietoje skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 12.II. PASKIRTIS4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti, kad patikros, t. y. patikros vietoje ir nuotolinės patikros bei užsakomosios patikros būtų atliktos tinkamai ir laiku.III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - atlieka patikras, t. y. patikras vietoje ir nuotolines patikras bei užsakomąsias patikras.IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, ES reglamentus, reglamentuojančius valstybės bei ES paramos lėšų tvarkymą;6.4. gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;6.5. gerai mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu;6.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;6.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija) ir ne mažesnę kaip 2 metų vairavimo patirtį.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. atlieka paraiškose bei kituose dokumentuose, susijusiuose su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) administruojamų priemonių įgyvendinimu pateiktų duomenų patikras, t. y. patikras vietoje ir nuotolines patikras, įskaitant užsakomąsias patikras, rengia patikrų ataskaitas, patikrų duomenis perkelia į informacines sistemas;7.2. analizuoja patikrų pagal priemones rezultatus, Skyriaus vedėjui teikia išvadas ir pasiūlymus patikrų, t. y. patikrų vietoje ir nuotolinių patikrų bei užsakomųjų patikrų tobulinimo klausimais;7.3. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl informacinių sistemų bei kontrolės procedūrų aprašų tobulinimo;7.4. laiku informuoja Skyriaus vedėją apie nustatytus ir jam žinomus pažeidimus ar apgaulės atvejus, panaudojant LR ir ES paramą;7.5. pagal Skyriaus kompetenciją teikia pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams, siekiant užtikrinti valstybės bei ES paramos lėšų naudojimo kontrolę;7.6. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją apie ES paramos priemones ūkininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, teikia visą su atliekamais darbais susijusią dokumentaciją ir informaciją tikrinimą atliekantiems valstybės ar ES įgaliotiems pareigūnams;7.7. užtikrina dokumentų ir duomenų, susijusių su ES parama konfidencialumą. Nenaudoja konfidencialios informacijos asmeniniais tikslais ir kitais atvejais, prieštaraujančiais įstatymams ar darančiais žalą Agentūros interesams;7.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;7.9. pagal Skyriaus kompetenciją, jei reikia, kreipiasi į įvairias institucijas, organizacijas ar kitus asmenis dėl papildomos informacijos (duomenų) apie pareiškėją (paramos gavėją) surinkimo;7.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;7.11. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais dėl reikiamos informacijos gavimo ar pateikimo;7.12. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo bei Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vilnius, Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.10.08

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Vilniaus paramos administravimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTANacionalinės mokėjimo agentūrosprie Žemės ūkio ministerijosdirektoriaus 2017 m. rugsėjo 26 d.įsakymu Nr. PS1-994 KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTOVILNIAUS PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUSVYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS i. pareigybės charakteristika 1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau - Departamentas) Vilniaus paramos administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 12.II. PASKIRTIS4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonių administravimui.III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - paramų administravimą.IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES lėšų tvarkymą;6.4. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;6.5. mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office" programiniu paketu;6.6. gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. pagal savo kompetenciją teikia informaciją apie Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) administruojamų paramos priemonių (toliau - priemonės) reikalavimus suinteresuotiems asmenims;7.2. surenka, registruoja bei suveda į informacines sistemas paraiškų paramai gauti (toliau - paraiškos) bei kitų dokumentų duomenis, inicijuoja trūkstamų duomenų ir dokumentų surinkimą;7.3. atlieka Skyriaus nuostatuose nustatytų priemonių paraiškų, pagal kompetenciją priskirtų mokėjimo prašymų ir kasmetinių prašymų, surinkimą, registravimą, dokumentų patikrą bei kvalifikuotą vertinimą pagal teisės aktuose, reglamentuojančiuose paramos teikimo tvarką, nustatytus vertinimo kriterijus;7.4. kaupia ir sistemina metodinę informaciją, reikalingą pateiktų paraiškų vertinimui, tvarko skyriaus dokumentaciją;7.5. kontroliuoja ir prižiūri patvirtinto projekto įgyvendinimo terminus ir paramos sutartyje numatytas sąlygas, siekiant užtikrinti, jog pagal programas finansuojami sandoriai būtų realiai ir teisingai vykdomi iki projekto įgyvendinimo pabaigos;7.6. vertina, ar pareiškėjai pirkimus, išskyrus pirkimus, kurie Agentūros direktoriaus įsakymu priskirti vertinti kitiems struktūriniams padaliniams, vykdė vadovaudamiesi, teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, nuostatomis, ir nustato, ar pirkimo dokumentuose numatytos investicijos sutampa su paraiškoje ir (ar) paramos sutartyje nurodytomis investicijomis;7.7. užtikrina kvalifikuotą patvirtintų projektų įgyvendinimo priežiūrą;7.8. pagal savo kompetenciją vykdo asmenų aptarnavimo "vieno langelio" principu įgyvendinimą vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis ir kitais LR teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą Agentūroje;7.9. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais ir teikia jiems informaciją;7.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;7.11. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;7.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;7.13. palaiko bendradarbiavimą su viešaisiais juridiniais asmenimis (vietos veiklos grupėmis, Lietuvos kaimo tinklu ir kt.) bei juos konsultuoja paramos teikimo klausimais;7.14. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.10.08

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Šiaulių paramos administravimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTANacionalinės mokėjimo agentūrosprie Žemės ūkio ministerijosdirektoriaus 2017 m. rugsėjo 26 d.įsakymu Nr. PS1-994 KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTOŠIAULIŲ PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUSVYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau - Departamentas) Šiaulių paramos administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 13.II. PASKIRTIS4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta Lietuvos Respublikos (toliau - LR) ir Europos Sąjungos (toliau - ES) paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei priemonėms įgyvendinti Šiaulių apskrityje ir atsiskaityti už šių priemonių vykdymą. III. veiklos sritIs5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - paramų administravimą. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;6.3. gerai išmanyti LR Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES lėšų tvarkymą;6.4. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;6.5. mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office" programiniu paketu;6.6. gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias su Programos administravimu susijusias funkcijas:7.1. pagal savo kompetenciją teikia informaciją apie Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) administruojamų paramos priemonių reikalavimus suinteresuotiems asmenims;7.2. surenka, registruoja bei suveda į informacines sistemas paraiškų paramai gauti (toliau - paraiškos) bei kitų dokumentų duomenis, inicijuoja trūkstamų duomenų ir dokumentų surinkimą; 7.3. kaupia ir sistemina metodinę informaciją, reikalingą pateiktų paraiškų vertinimui, tvarko skyriaus dokumentaciją;7.4. atlieka Skyriaus nuostatuose nustatytų priemonių paraiškų ir pagal kompetenciją priskirtų priemonių mokėjimo prašymų, įskaitant mokėjimo prašymų pagal nacionalinės paramos priemones ir kasmetinių prašymų, surinkimą, registravimą, dokumentų patikrą bei kvalifikuotą vertinimą pagal teisės aktuose, reglamentuojančiuose paramos teikimo tvarką, nustatytus vertinimo kriterijus; 7.5. kontroliuoja ir prižiūri patvirtinto projekto įgyvendinimo terminus ir paramos sutartyje numatytas sąlygas, siekiant užtikrinti, jog pagal programas finansuojami sandoriai būtų realiai ir teisingai vykdomi iki projekto įgyvendinimo pabaigos;7.6. vertina, ar pareiškėjai pirkimus, išskyrus pirkimus, kurie Agentūros direktoriaus įsakymu priskirti vertinti kitiems struktūriniams padaliniams, vykdė vadovaudamiesi, teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, nuostatomis, ir nustato, ar pirkimo dokumentuose numatytos investicijos sutampa su paraiškoje ir (ar) paramos sutartyje nurodytomis investicijomis;7.7. užtikrina kvalifikuotą patvirtintų projektų įgyvendinimo priežiūrą;7.8. pagal savo kompetenciją vykdo asmenų aptarnavimo "vieno langelio" principu įgyvendinimą vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis ir kitais LR teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą Agentūroje;7.9. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, 7.10. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais ir teikia jiems informaciją;7.11. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;7.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;7.13. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;7.14. palaiko bendradarbiavimą su viešaisiais juridiniais asmenimis (vietos veiklos grupėmis, Lietuvos kaimo tinklu ir kt.) bei juos konsultuoja paramos teikimo klausimais;7.15. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Vilnius, Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.10.08

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Panevėžio paramos administravimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTANacionalinės mokėjimo agentūrosprie Žemės ūkio ministerijosdirektoriaus 2017 m. rugsėjo 26 d.įsakymu Nr. PS1-994KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTOPANEVĖŽIO PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUSVYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau - Departamentas) Panevėžio paramos administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 12.II. PASKIRTIS4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonių administravimui. III. veiklos sritIs5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - paramų administravimą. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES lėšų tvarkymą;6.4. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;6.5. mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office" programiniu paketu;6.6. gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. pagal savo kompetenciją teikia informaciją apie Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) administruojamų paramos priemonių (toliau - priemonės) reikalavimus suinteresuotiems asmenims;7.2. surenka, registruoja bei suveda į informacines sistemas paraiškų paramai gauti (toliau - paraiškos) bei kitų dokumentų duomenis, inicijuoja trūkstamų duomenų ir dokumentų surinkimą; 7.3. atlieka priemonių paraiškų, pagal kompetenciją priskirtų mokėjimo prašymų ir kasmetinių prašymų, surinkimą, registravimą, dokumentų patikrą bei kvalifikuotą vertinimą pagal teisės aktuose, reglamentuojančiuose paramos teikimo tvarką, nustatytus vertinimo kriterijus;7.4. kaupia ir sistemina metodinę informaciją, reikalingą pateiktų paraiškų vertinimui, tvarko skyriaus dokumentaciją;7.5. kontroliuoja ir prižiūri patvirtinto projekto įgyvendinimo terminus ir paramos sutartyje numatytas sąlygas, siekiant užtikrinti, jog pagal programas finansuojami sandoriai būtų realiai ir teisingai vykdomi iki projekto įgyvendinimo pabaigos;7.6. vertina, ar pareiškėjai pirkimus, išskyrus pirkimus, kurie Agentūros direktoriaus įsakymu priskirti vertinti kitiems struktūriniams padaliniams, vykdė vadovaudamiesi, teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, nuostatomis, ir nustato, ar pirkimo dokumentuose numatytos investicijos sutampa su paraiškoje ir (ar) paramos sutartyje nurodytomis investicijomis;7.7. užtikrina kvalifikuotą patvirtintų projektų įgyvendinimo priežiūrą;7.8. pagal savo kompetenciją vykdo asmenų aptarnavimo "vieno langelio" principu įgyvendinimą vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis ir kitais LR teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą Agentūroje;7.9. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais ir teikia jiems informaciją;7.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;7.11. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos, palaiko bendradarbiavimą su viešaisiais juridiniais asmenimis (vietos veiklos grupėmis, Lietuvos kaimo tinklu ir kt.) bei juos konsultuoja paramos teikimo klausimais;7.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;7.13. pagal kompetenciją užtikrina tinkamą su kokybės vadyba susijusių sistemų ar modelių priežiūrą, tobulinimą, veiksmingumo gerinimą, dokumentacijos pildymą ir tobulinimą bei supažindina savo struktūrinio padalinio valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su šių sistemų ar modelių reikalavimais;7.14. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Vilnius, Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.10.08

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Marijampolės paramos administravimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTANacionalinės mokėjimo agentūrosprie Žemės ūkio ministerijosdirektoriaus 2017 m. rugsėjo 26 d.įsakymu Nr. PS1-994 KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTOMARIJAMPOLĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUSVYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau - Departamentas) Marijampolės paramos administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 13.II. PASKIRTIS4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta Lietuvos Respublikos (toliau - LR) ir Europos Sąjungos (toliau - ES) paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei priemonėms įgyvendinti Marijampolės apskrityje ir atsiskaityti už šių priemonių vykdymą. III. veiklos sritIs5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - paramų administravimą. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;6.3. gerai išmanyti LR Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES lėšų tvarkymą;6.4. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;6.5. mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office" programiniu paketu;6.6. gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias su Programos administravimu susijusias funkcijas:7.1. pagal savo kompetenciją teikia informaciją apie Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) administruojamų paramos priemonių reikalavimus suinteresuotiems asmenims;7.2. surenka, registruoja bei suveda į informacines sistemas paraiškų paramai gauti (toliau - paraiškos) bei kitų dokumentų duomenis, inicijuoja trūkstamų duomenų ir dokumentų surinkimą; 7.3. kaupia ir sistemina metodinę informaciją, reikalingą pateiktų paraiškų vertinimui, tvarko skyriaus dokumentaciją;7.4. atlieka Skyriaus nuostatuose nustatytų priemonių paraiškų ir pagal kompetenciją priskirtų priemonių mokėjimo prašymų, įskaitant mokėjimo prašymų pagal nacionalinės paramos priemones ir kasmetinių prašymų, surinkimą, registravimą, dokumentų patikrą bei kvalifikuotą vertinimą pagal teisės aktuose, reglamentuojančiuose paramos teikimo tvarką, nustatytus vertinimo kriterijus; 7.5. kontroliuoja ir prižiūri patvirtinto projekto įgyvendinimo terminus ir paramos sutartyje numatytas sąlygas, siekiant užtikrinti, jog pagal programas finansuojami sandoriai būtų realiai ir teisingai vykdomi iki projekto įgyvendinimo pabaigos;7.6. vertina, ar pareiškėjai pirkimus, išskyrus pirkimus, kurie Agentūros direktoriaus įsakymu priskirti vertinti kitiems struktūriniams padaliniams, vykdė vadovaudamiesi, teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, nuostatomis, ir nustato, ar pirkimo dokumentuose numatytos investicijos sutampa su paraiškoje ir (ar) paramos sutartyje nurodytomis investicijomis;7.7. užtikrina kvalifikuotą patvirtintų projektų įgyvendinimo priežiūrą;7.8. pagal savo kompetenciją vykdo asmenų aptarnavimo "vieno langelio" principu įgyvendinimą vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis ir kitais LR teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą Agentūroje;7.9. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, 7.10. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais ir teikia jiems informaciją;7.11. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;7.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;7.13. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;7.14. palaiko bendradarbiavimą su viešaisiais juridiniais asmenimis (vietos veiklos grupėmis, Lietuvos kaimo tinklu ir kt.) bei juos konsultuoja paramos teikimo klausimais;7.15. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Vilnius, Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.10.08

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Marijampolės patikrų vietoje skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTANacionalinės mokėjimo agentūrosprie Žemės ūkio ministerijosdirektoriaus 2017 m. rugsėjo 26 d.įsakymu Nr. PS1-994KONTROLĖS DEPARTAMENTOMARIJAMPOLĖS PATIKRŲ VIETOJE SKYRIAUSVYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Kontrolės departamento (toliau - Departamentas) Marijampolės patikrų vietoje skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 12.II. PASKIRTIS4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti, kad patikros, t. y. patikros vietoje ir nuotolinės patikros bei užsakomosios patikros būtų atliktos tinkamai ir laiku.III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - atlieka patikras, t. y. patikras vietoje ir nuotolines patikras bei užsakomąsias patikras.IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, ES reglamentus, reglamentuojančius valstybės bei ES paramos lėšų tvarkymą;6.4. gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;6.5. gerai mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu;6.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;6.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija) ir ne mažesnę kaip 2 metų vairavimo patirtį.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. atlieka paraiškose bei kituose dokumentuose, susijusiuose su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) administruojamų priemonių įgyvendinimu pateiktų duomenų patikras, t. y. patikras vietoje ir nuotolines patikras, įskaitant užsakomąsias patikras, rengia patikrų ataskaitas, patikrų duomenis perkelia į informacines sistemas;7.2. analizuoja patikrų pagal priemones rezultatus, Skyriaus vedėjui teikia išvadas ir pasiūlymus patikrų, t. y. patikrų vietoje ir nuotolinių patikrų bei užsakomųjų patikrų tobulinimo klausimais;7.3. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl informacinių sistemų bei kontrolės procedūrų aprašų tobulinimo;7.4. laiku informuoja Skyriaus vedėją apie nustatytus ir jam žinomus pažeidimus ar apgaulės atvejus, panaudojant LR ir ES paramą;7.5. pagal Skyriaus kompetenciją teikia pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams, siekiant užtikrinti valstybės bei ES paramos lėšų naudojimo kontrolę;7.6. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją apie ES paramos priemones ūkininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, teikia visą su atliekamais darbais susijusią dokumentaciją ir informaciją tikrinimą atliekantiems valstybės ar ES įgaliotiems pareigūnams;7.7. užtikrina dokumentų ir duomenų, susijusių su ES parama konfidencialumą. Nenaudoja konfidencialios informacijos asmeniniais tikslais ir kitais atvejais, prieštaraujančiais įstatymams ar darančiais žalą Agentūros interesams;7.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;7.9. pagal Skyriaus kompetenciją, jei reikia, kreipiasi į įvairias institucijas, organizacijas ar kitus asmenis dėl papildomos informacijos (duomenų) apie pareiškėją (paramos gavėją) surinkimo;7.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;7.11. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais dėl reikiamos informacijos gavimo ar pateikimo;7.12. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo bei Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Vilnius, Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.10.08

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Vairuotojas

Pobūdis: Reikalingas vairuotojas LT-EU-LT. Atlyginimas 1000 Eur po bandomojo laikotarpio.
Gyvenimo aprašymą siųskite el. paštu:infodeldarbo34@gmail.com
Reikalavimai: Galiojantis vairuotojo pažymėjimas B kategorija.
Geri vairavimo įgūdžiai.
Sąžiningumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Financial control services"
Miestas: Elektrėnai
Kreiptis: infodeldarbo34@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.08

Atsiliepimai apie UAB "Financial control services"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Padangų montavimas;
Ratų balansavimas;
Lankstus darbo grafikas; Atlyginimas priklausanktis nuo rezultatų.Pagal susitarimą(600-800e)
Reikalavimai: Reikalavimai: Darbo patirtis autoservisų ar mechanikos srityje; Nebijojimas fizinio darbo; Punktualumas; Atsakingumas.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dokas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8612 39444
Skelbimo data: 2017.10.06

Atsiliepimai apie UAB "Dokas"  Plėtros projektų NVS rinkai vadovas (logistikos paslaugos)

Pobūdis: Įmonės plėtros strategijos įgyvendinimas NVS regione, taktinių veiklos planų rengimas, rezultatų analizė;
Krovinių gabenimo ilgalaikių projektų inicijavimas (eksportas / importas į/iš Rusiją ir kitas NVS šalis);
Naujų verslo ryšių NVS šalyse paieška, derybų vedimas, komercinių sutarčių sudarymas;
Nuolatinių, ilgalaikių ryšių su klientais ir verslo partneriais palaikymas ir vystymas;
Įmonės reprezentavimas ir pozicijos rinkoje stiprinimas;
Tikslinės rinkos stebėjimas, jos poreikių ir pokyčių analizė.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas;
Sėkmingo darbo patirtis verslo vystymo / pardavimų srityse transporto-logistikos sektoriuje;
Strateginis mąstymas, įžvalga, iniciatyvumas, puikūs derybiniai įgūdžiai;
Gebėjimas analizuoti NVS šalių krovinių pervežimo rinkas, jos poreikius ir pokyčius;
Nepriekaištingas rusų (ir pageidautina anglų) kalbos mokėjimas;
Gebėjimas reprezentuoti įmonę, dirbti atsakingai, siekiant maksimalaus rezultato;
Gebėjimas būti komandos lyderiu.
Įmonė Jums siūlo:
Įdomų ir atsakingą darbą draugiškoje ir profesionalioje komandoje;
Puikias darbo sąlygas ir motyvuojantį atlyginimą.

Konfidencialumą garantuojame.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@celsus.lt
Skelbimo data: 2017.10.06

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Aliuminio – stiklo konstrukcijų montuotojas – projektų koordinatorius

Pobūdis: - Aliuminio- stiklo konstrukcijų montavimas
- Darbo su pagalbiniais meistrais koordinavimas
- Darbo įrankių priežiūra
Reikalavimai: - Darbo su aliuminio- stiklo konstrukcijomis patirtis
- B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
- Motyvacija darbo kokybei
- Sąžiningumas, atsakingumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stiklo konstrukcijos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g., 862055405, adomas.valavicius@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.06

Atsiliepimai apie UAB "Stiklo konstrukcijos"  Pardavimų vadybininkas (vaizdo ir garso technika)

Pobūdis: Audio, video technikos biurams ir eksploatacinių medžiagų pardavimas;
Ryšių palaikymas su esamais klientais;
Naujų klientų paieška;
Darbas su viešaisiais pirkimais.
Reikalavimai: Noras tobulėti ir mokytis.
Atsakingumas, savarankiškumas;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Anglų kalbos žinios;
Vairuotojo pažymėjimas;
Sėkminga pardavimų patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Galimybių arsenalas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60, projektai@galimybes.lt
Skelbimo data: 2017.10.06

Atsiliepimai apie UAB "Galimybių arsenalas"  Pagalbiniai darbuojai

Pobūdis: Reikalingi pagalbiniai darbuotojai dirbti Olandijoje gėlių fabrikuose.


Reikalavimai: Darbo patirtis nereikalinga
Svarbu mokėti anglų kalbą
Darbina Olandijos įmonė, galimybė susigrąžinti sumokėtus mokesčius metų pabaigoje.

Alga nuo 1600 iki 2500 eur. į rankas


Atlyginimas: 1600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jūrinis personalas"
Miestas: Olandija
Kreiptis: Klaipėda, J. Janonio 6B, 868303923, p.jankauskas@generalcrewing.com
Skelbimo data: 2017.10.06

Atsiliepimai apie UAB "Jūrinis personalas"  Ekonomikos dėstytojas

Pobūdis: Reikalingas ekonomikos dėstytojas (0,25 etato)

Pareigų aprašymas:
- Ekonomikos paskaitų vedimas
Reikalavimai: - aukštasis išsilavinimas (pageidautina ekonomikos srityje)
- lietuvių ir anglų kalbų žinios
- darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office paketas)

CV siųskite iki spalio 13 d.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 780 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus kolegija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Didlaukio 49, administracija@vvf.viko.lt
Skelbimo data: 2017.10.06

Atsiliepimai apie Vilniaus kolegija  Vairuotojas — ekspeditorius

Pobūdis: Purvą sugeriančių kilimėlių, darbo drabužių išvežiojimas ir keitimas. Atlyginimas priklausantis nuo darbo rezultatų.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas B kategorija. Vairavimo patirtis bent jau 2 metai. Vairavimo patirtis su mikroautobusais.

Atlyginimas: 760 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Berendsen textile service"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 868674615, arunas@berendsen.lt
Skelbimo data: 2017.10.06

Atsiliepimai apie UAB "Berendsen textile service"  Pardavėjas

Pobūdis: Darbo pobūdis:

• Biuro baldų pardavimas iš salono ir per WEB tinklapius. Bendravimas su parduotuvės klientais gyvai ir elektroniniu paštu.
• Parduodamų prekių aprašymų paruošimas ir įdėjimas į WEB tinklapius. Parduodamų prekių nuotraukų įdėjimas į WEB tinklapius.
• Sandėlio likučių stebėjimas ir tvarkymas WEB tinklapyje.
• Bendravimas su pirkėjais ruošiant komercinius pasiūlymus bei atsakinėjant į klausimus.
• Darbas su kasos aparatu, mokėjimo kortelių terminalu. Sąskaitų išrašymas su įmonės apskaitos programa.

Darbo grafikas: Darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 19.00 val. Pagal slenkantį grafiką šeštadieniais nuo 10.00 val. iki 18.00 val.

Darbo vieta: Kalvarijų g. 125, prekybos salonas "Baldų rojus", Vilnius.
Reikalavimai: Reikalavimai:
• Puikios Lietuvių kalbos žinios (raštu ir žodžiu) – būtina.
• Kandidatas į darbo vietą turi būti pažengęs vartotojas Microsoft Office programų: Word, Excel, Outlook.
• Mokėjimas dirbti su nuotraukomis (elementarios žinios apie nuotraukų formatus bei mokėjimas dirbti su paprastais grafiniais redaktoriais)
• Korpusinių biuro baldų ir biuro kėdžių išmanymas.

Privalumai:
• Rusų, anglų kalbos mokėjimas.
• Photoshop, Agnum apskaitos programų žinios.
• Patirtis biuro baldų bei biuro kėdžių pardavimuose.

Mes jums siūlome:
• Lankstų darbo grafiką;
• Įdomų ir aktyvų darbą, puikų kolektyvą, gerą nuotaiką;
• Atlyginimas: 500-700 Eur į rankas, priklausomai nuo atidirbtų valandų kiekio, kvalifikacijos, rezultatų. Su perspektyva didėti.
• Tobulėjimo galimybes;
• Savarankiškumą;
• Karjeros galimybes.

Direktorius: Valerijus Kovalevskis. Prieš pokalbį su darbdaviu būtina pateikti savo darbo patirties aprašymą paštu: valerijus@vamako.lt. Dėl darbo kreiptis: tel. +370 (618) 86840.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vamako"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 125, PC BALDŲ ROJUS, 861886840, valerijus@vamako.lt
Skelbimo data: 2017.10.06

Atsiliepimai apie UAB "Vamako"  Gelžbetoninių konstrukcijų montuotojai

Pobūdis: Surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų montavimas
Reikalavimai: Panašaus darbo pobūdis. Atsakingumas, darbštumas, žalingų įpročių neturėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nemenčinės statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: T. Kosciuškos 24-104, info@nemsta.lt
Skelbimo data: 2017.10.06

Atsiliepimai apie UAB "Nemenčinės statyba"  Reklamos pardavimo vadybininkas

Pobūdis: Atsinaujinusiems portalams anonsas.lt ir asa.lt reikalingi pardavimo vadybininkai.

Esame didžiausias specializuotų, dalykinės informacijos portalų tinklas. Dirbame turinio marketingo ir kontekstinės reklamos srityje. Tai efektyviausiais pripažinti reklaminiai formatai. Mūsų pardavimų komanda susideda iš žmonių atėjusių į pardavimus iš įvairių sričių. Įvairiapusiška gyvenimiška ir verslo patirtis leidžia išlaikyti puikią kolektyvo atmosferą, bei leido sukurti efektyvią pardavimo metodiką.

Pardavimo vadybininkas yra labai svarbi mūsų veiklos grandis. Veiklos pradžioje pardavimo vadybininkas bedrauja su įmonių atstovais kviesdamas reklamuotis portaluose. Perspektyvoje pardavimų vadybininkas ima atlikti projekto vadovo funkcijas daugiau dėmesio skirdamas surinktiems klientams. Gabiausieji gali imtis vystyti ir valdyti atskirus projektus.

Jūsų darbas bus įdomus ir prasmingas. Jūs galite įsijungti į kolektyvą kuris kuria naudingus ir aukštos kokybės patarimus visuomenei. Jūs galėsite ieškoti įdomių idėjų turiniui ir jas įgyvendinti.
Labai laukiame kandidatų kuriems itin patrauklus neformalusis pardavimo būdas.
Reikalavimai
Mūsų nebaido jei neturite tokio darbo patirties. Mums svarbiausias pasirinkimo kriterijus yra kandidato motyvacija tapti aukštos kvalifikacijos pardavimo specialistu. Atitinkamai turite būti išbandę arba puikiai žinoti kas tai per darbas ir kokios jo perpektyvos.
Išklausysime tik tuos kandidatus, kurie parašys mums skirtą motyvacinį laišką.
Mes jums siūlome
Puikias savirealizacijos galimybes;
Darbą kur bendrausite su naujais ir įdomiais žmonėmis;
Naujausias pardavimo ir NLP praktines žinias;
Įdomų ir pažinimo kupiną bendrą laisvalaikį;
Sudarysime sąlygas aktyviai įsilieti į profesionalią šios srities bendruomenę;
Uždarbio galimybes kurios tiesiogiai priklausys nuo sugebėjimų ir įdėto darbo.

Atlyginimas didžiąja dalimi susideda iš komisinių. Turintys argumentų kitokioms atlygio sąlygoms taip pat bus išklausyti ir turi galimybių dirbti savo norimomis sąlygomis.
Atlyginimas
300–1500 Eur atskaičiavus mokesčius
Priklauso nuo rezultatų

Reikalavimai: Motyvacija dirbti aktyviuose pardavimuos eir projektų valdyme. Dirbusiems aktyviuose B2B prašome paaiškinti kuo mes sudominome. Nedirbusiems išsamesnis motyvacinis kodėl norite dirbti aktyviuose pardavimuose, kokias perspektyvas matote tokiame darbe, papasakokite kiek žinote apie aktyvius pardavimus

Atlyginimas: 1400 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio 49 - 701, 2333102, sj@iks.lt
Skelbimo data: 2017.10.06

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Automobilių plovėjas

Pobūdis: Automobilių plovykla Klaipėdoje ieško komandos nario!

***Siūlome nuolatinį darbą automobilių plovėjui (-ai)***

Darbo pobūdis: Automobilių plovimas, salonų valymas.
Reikalavimai: Reikalavimai:

-kruopštumas,
-sąžiningumas,
-noras dirbti.

*** Būtinas vairuotojo pažymėjimas***

Mes Jums siūlome:

-darbą pilnu etatu
-pastovų ir laiku mokamą atlyginimą
-motyvuojančius priedus prie atlyginimo,
priklausančius nuo darbo rezultatų
-visas socialines garantijas
-visas darbui reikalingas priemones
-nemokamus pietus
-įmonės darbuotojai, turi galimybę nemokamai plautis
savo asmeninius automobilius
-savaitgaliais bei šventinėmis dienomis nedirbame.

Darbas švarioje, uždaroje ir šildomoje patalpoje.

Jei norite prisijungti prie mūsų, siųskite CV info@rcc.lt, arba skambinkite tel. 8 645 57619 ir sutarsime laiką pokalbiui

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rinoceras"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Rūtų, 864557619, info@rcc.lt
Skelbimo data: 2017.10.06

Atsiliepimai apie UAB "Rinoceras"  Langų ir durų montuotojas

Pobūdis: Plastikinių, medinių, aliuminių langų, durų ir kitų konstrukcijų demontavimas ir montavimas.
Reikalavimai: Jeigu esi:

- darbštus,
- kruopštus,
- atsakingas,
- siekiantis užsibrėžto tikslo,
- norintis dirbti ir užsidirbti

laukiame Tavęs jau šiandien prisijungiant prie mūsų komandos.

Atlyginimas: 1150 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Magirnis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 3A, 861007316, 852760280, info@magirnis.lt
Skelbimo data: 2017.10.06

Atsiliepimai apie UAB "Magirnis"  Autovežio vairuotojas - ekspeditorius

Pobūdis: Ieškome autovežio (automobilvežio) vairuotojų darbui po Europą
Reikalavimai: Jei esi darbo su autovežiu profesionalas arba tiesiog turi didelį norą išmokti valdyti šią transport priemonę, mes tau siūlome:
-Darbą Europoje;
-Konkurencingą atlyginimą ir patrauklią premijavimo sistemą, priklausančią nuo rezultatų;
-Nuolat atnaujinamą ir sparčiai augantį automobilių parką.
Jei esi CE kategorijos vairuotojas, sąžiningas, atsakingas ir be žalingų įpročių prisijunk prie mūsų.
Telefonai pasiteiravimui:
+370 686 72239 Vidmantas
+370 686 58929 Erika

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autoverslo transportas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. (Aukštieji Paneriai), 8 686 72239, cv@autoverslas.lt
Skelbimo data: 2017.10.06

Atsiliepimai apie UAB "Autoverslo transportas"  Suvirintojas

Pobūdis: Siūlomas nuolatinis darbas suvirintojams. Pilna darbo savaitė, pilnas etatas.
Mes siūlome:
- geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas
- laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą, priklausantį nuo
darbo rezultatų
- įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje.

Reikalavimai: Reikalavimai:
Gebėjimas skaityti brėžinius, virinti pusautomačiu.
Mokėti naudotis pjovimo, gręžimo staklėmis.
Neturėti žalingų įpročių.
Privalumai: virinimas TIG aparatu.


Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: NERMONAS
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Motorų g. 14, 865290777, info@nermonas.lt
Skelbimo data: 2017.10.06

Atsiliepimai apie NERMONAS  Mūrininkai

Pobūdis: Mūro darbai
Reikalavimai: Aukšta kvalifikacija, noras dirbti ir užsidirbti. Galima mūrininkų brigada.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nemenčinės statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: T. Kosciuškos 24-104, (85) 2381128, info@nemsta.lt
Skelbimo data: 2017.10.06

Atsiliepimai apie UAB "Nemenčinės statyba"  Stalius-staklininas

Pobūdis: Korpusinių baldų surinkimas. Surinkėjui siūlome darbą įmonės gamybinėse patalpose: standartinių baldų surinkimas ceche.
Kviečiame kandidatus, kurių pagrindinis siekis - tobulėti baldų gamybos srityje.
Reikalavimai: Baldų surinkėjo patirtis.

Įmonė siūlo:
- Konkurencingą atlyginimą ir nuo darbo rezultatų priklausančius priedus;
- Galimybę tobulėti baldų gamybos srityje;
- Draugišką ir kūrybingą kolektyvą,
- Geras darbo sąlygas, puikiai šildomose patalpose.

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: HoFFis, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Zirniu g. 6, 864092323, gamyba@paliuciobaldai.lt
Skelbimo data: 2017.10.06

Atsiliepimai apie HoFFis, UAB  Betonuotojai

Pobūdis: Monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų įrengimas.
Reikalavimai: Žalingų įpročių neturėjimas. Atsakingumas, darbštumas.
Galima betonuotojų brigada.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nemenčinės statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: T. Kosciuškos 24-104, (85) 2381128, info@nemsta.lt
Skelbimo data: 2017.10.06

Atsiliepimai apie UAB "Nemenčinės statyba"  Projektuotojas-konstruktorius

Pobūdis: Ieškomas projektuotojas, konstrukcinės projekto dalies vadovas. Mokėjimas dirbti bent viena konstrukcijų projektavimo programa: Robot, Tekla, Staad ar kita konstrukcijų modeliavimo ir skaičiavimo programa. CV siusti el paštu: strukta@strukta.lt
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas statybos inžinerijos ar architektūros srityje.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Strukta"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Aušros al. 68, 868334533, strukta@strukta.lt
Skelbimo data: 2017.10.06

Atsiliepimai apie UAB "Strukta"  Administratorius

Pobūdis: - įvairių raštų ir kitos dokumentacijos rengimas, tikrinimas, registravimas;
- biuro aprūpinimas kanceliarinėmis, ūkinėmis bei kitomis reikalingomis priemonėmis;
- administracinio bei organizacinio pobūdžio pagalba komandos nariams savo kompetencijos ribose;
- įmonės pirminių dokumentų suvedimas į apskaitos programą; dokumentų perdavimas apskaitos įmonei;
Reikalavimai: - didelis noras dirbti tokio pobūdžio darbą (darbo patirtis panašiose pareigose - privalumas).
- Turite stiprų atsakomybės jausmą, puikiai planuojate darbus;
- Kruopštumas ir atidumas yra stipriosios Jūsų savybės;
- Esate draugiška(-as) ir noriai padedate kolegoms;
- Sudėtingose situacijose ieškote ne problemų, o sprendimų;
- Norite mokytis ir tobulėti;
- Anglų kalba.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Plaunu pats"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 125, 862466535, nerijus@plaunupats.lt
Skelbimo data: 2017.10.06

Atsiliepimai apie UAB "Plaunu pats"  Plataus profilio statybininkas

Reikalavimai: Plataus profilio darbai statybose.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stafas"
Miestas: Elektrėnai
Kreiptis: 865260479, info@stafas.lt
Skelbimo data: 2017.10.06

Atsiliepimai apie UAB "Stafas"  Sandėlio darbininkas (darbas su tara)

Pobūdis: -taros (palečių ir dėžių) priėmimas;
-taros pakrovimas/iškrovimas;
-darbas su el. krautuvu.

Darbo grafikas: 4:00-13:00/12:00-21:00 val.
Reikalavimai: -darbą patyrusiame ir draugiškame kolektyve;
-dalinį kuro kompensavimą kelionei į/iš darbą.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic logistic solutions"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Alšėnų g. 10, 863001802, personalas.atranka@bls.lt
Skelbimo data: 2017.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Baltic logistic solutions"  Prekių atrinkėjas

Pobūdis: -Atrinkti prekes klientams;
-Palaikyti tvarką darbo vietoje.

Darbo vieta: Alšėnų g. 10, Kampiškių k., Kauno r.
Darbo dienos: 5 darbo dienų sav.
Įvairūs grafikai:
pamainos 6:00-15:00/15:00-24:00 val. arba 8:00-20:00/20:00-8:00 val. +20 C temperatūroje
15:00-00:00 val. arba 12:00-00:00 val slenkančiu grafiku darbas +4 C temperatūroje
Reikalavimai: -Kruopštumas, atidumas, greita orientacija;
-Automobilis kelionei į/iš darbo (privalumas).

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic logistic solutions"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Alšėnų g. 10, 863001802, personalas.atranka@bls.lt
Skelbimo data: 2017.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Baltic logistic solutions"  Optinių (šviesolaidinių) kabelių montuotojas/suvirintojas

Pobūdis: Darbas su FTTH tinklais, movų ir galinių dėžučių/įrenginių montavimas;
Šviesolaidinių kabelių klojimas;
Šviesolainių kabelių suvirinimo testavimas, matavimas;
Reikalavimai: Darbo patirtis šviesolaidinių kabelių suvirintojo pareigose;
Mokėti naudotis šviesolaidinių kabelių suvirinimo įranga;
Vairuotojo pažymėjimas B kategorija;
Privalumai: Vairuotojo pažymėjimas BE kategorija;
Įmonė siūlo: Visas socialines garantijas;
Laiku mokamą bei motyvuotą į darbo rezultatus atlyginimą;
Visas darbui reikiamas priemones;
Darbą draugiškame kolektyve;
Karjeros galimybes.


Gyvenimo aprašymus siųsti: darbas@telteka.lt
Telefonas pasiteiravimui: (+370) 68 478 964.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Telteka"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 86847864, darbas@telteka.lt
Skelbimo data: 2017.10.06

Atsiliepimai apie UAB "Telteka"  Santechnikas

Pobūdis: Darbo pobūdis:
•Visų rūšių santechnikos montavimo darbai;
•Vandentiekio, nuotekų sistemų, šildymo, sanitarinių prietaisų priežiūra;
•Smulkūs ir vidutinio sudėtingumo santechnikos remonto darbai;
•Vidaus inžinerinių sistemų montavimo darbai.

Siulome:
•Darbą patikimoje, perspektyvioje ir nuolat augančioje įmonėje;
•Konkurencingą, motyvuojantį ir visada laiku mokamą darbo užmokestį;
•Geras darbo sąlygas;
•Visas socialines garantijas.
Reikalavimai: •Darbo patirtis;
•Darbštumas, atsakingumas, greita orientacija;
•Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
•Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentus būtų didelis privalumas.

Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nostrum AJS"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 8 670 37707, info@nostrum.lt
Skelbimo data: 2017.10.05

Atsiliepimai apie UAB "Nostrum AJS"  Autošaltkalvis

Pobūdis: •Kokybiškas automobilių techninis aptarnavimas, priežiūra, remontas;
•Krovininių transporto priemonių važiuoklės, stabdžių diagnostika bei remontas.

Siūlome:
•Darbą patikimoje, perspektyvioje ir nuolat augančioje įmonėje;
•Konkurencingą, motyvuojantį ir visada laiku mokamą darbo užmokestį;
•Geras darbo sąlygas;
•Visas socialines garantijas.
Reikalavimai: •Automechaniko, diagnostiko ar panašaus darbo patirtis;
•Krovininio autotransporto techninės sandaros ir atskirų sistemų bei procesų išmanymas;

Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nostrum AJS"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 8 670 37707, info@nostrum.lt
Skelbimo data: 2017.10.05

Atsiliepimai apie UAB "Nostrum AJS"  Automechanikas

Pobūdis: Ieškome plataus profilio specialisto gebančio tiksliai nustatyti gedimus ir kokybiškai remontuoti lengvųjų automobilių ir mikroautobusų pakabos, važiuoklės, stabdžių, aušinimo sistemas, keisti variklio degimo paskirstymo sistemos elementus, atlikti einamuosius aptarnavimus.
Reikalavimai: Reikalinga ne mažesnė nei 1 m. darbo patirtis automobilių remonto srityje;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autovela"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.Kubiliaus g.16, 861711222
Skelbimo data: 2017.10.05

Atsiliepimai apie UAB "Autovela"  Teisėjo padėjėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA L. e. Panevėžio apygardos administracinio teismo pirmininko pareigas 2017 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V-46PANEVĖŽIO APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMOTEISĖJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 13.II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjams įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo, sisteminimo klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje.III. VEIKLOS SRITYS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės ir dokumentų valdymo.IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;6.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;6.5. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, analizuoja ir teikia išvadas;7.2. išanalizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas, teikia motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikis pasiūlymus dėl bylose surinktų įrodymų vertinimo;7.3. rengia procesinių dokumentų projektus;7.4. atlieka sustabdytų administracinių bylų kontrolę;7.5. atlieka šiai pareigybei nustatytas pareigas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;7.6. teisėjo pavedimu nagrinėja (teisme gautus) asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus ir juos išnagrinėjus pateikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, parengia reikiamų raštų projektus;7.7. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;7.8. prireikus rengia kitų teismo vidaus tvarkomųjų, organizacinių ir informacinių dokumentų projektus;7.9. vykdo kitus teisėjų ir teismo pirmininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus tam, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.

Atlyginimas: 810 € (su mokesčiais)
Įmonė: Panevėžio apygardos administracinis teismas
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Respublikos g. 62, (845)509617, panevezio.administracinis@teismas.lt
Skelbimo data: 2017.10.05

Atsiliepimai apie Panevėžio apygardos administracinis teismas  CNC frezuotojai

Pobūdis: - Darbas su programinėmis staklėmis Mazak Mazatrol control.
- Smulkios, mažo leidimo ir labai tikslios detalės.
Reikalavimai: -Analogiško darbo patirtis
-Gera šnekamoji anglų/ vokiečių kalba (bent 1-2 komandos nariai turi gerai susišnekėti viena iš minėtų kalbų)
-Kruopštumas, atsakomybė už savo atlikto darbo kokybę
-Gebėjimas dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje

Suteikiame:
-12,5 eur/val. "į rankas" – atlyginimas priklauso nuo darbuotojo darbo kokybės ir turimos patirties
-Nemokamas apgyvendinimas
-Bent 40h per savaitę darbo, viršvalandžių galimybės
-Draugiška darbo aplinka, rūpestingas požiūris į kiekveną darbuotoją
-Ilgalaikio darbo galimybės (darbas visais sezonais)

Susidomėjus savo CV siųsti karolina@reditus.lt


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reditus LT"
Kreiptis: 8 63708855, karolina@reditus.lt
Skelbimo data: 2017.10.05

Atsiliepimai apie UAB "Reditus LT"  Vairuotojas

Reikalavimai: D kategorija

Atlyginimas: 912 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transrevis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g. 177 A, 8-698 48-847
Skelbimo data: 2017.10.05

Atsiliepimai apie UAB "Transrevis"  Statybininkas

Pobūdis: Gipso kartono montavimas, dažymas, mūro ir ardymo darbai
Reikalavimai: Tvarkingumas, sąžiningumas, blaivumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Dverslas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 39, 867238404, dv-construction@outlook.com
Skelbimo data: 2017.10.05

Atsiliepimai apie MB "Dverslas"  Vairuotuojas ekspeditoriu

Pobūdis: Lietuva Latvija Estija
Reikalavimai: CE kotegorija 95 kodas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gesonas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861355320, Uab.gesonas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.05

Atsiliepimai apie UAB "Gesonas"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Lengvųjų bei krovininių automobilių techninė priežiūra ir remontas: važiuoklės, pakabos, stabdžių sistemų ir visi kiti einamieji automobilio remonto darbai, ratų montavimas ir balansavimas, tepalų keitimas ir pan.Atlyginimas nuo išdirbio
Reikalavimai: - darbštumas;
- atsakingumas;
- kruopštumas;

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilkrema"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 176E, 867545439, povilas@vilkrema.lt
Skelbimo data: 2017.10.05

Atsiliepimai apie UAB "Vilkrema"  Vadybininkas

Pobūdis: Aktyvi krovinių ir vežėjų paieška;
Tarptautinių krovinių gabenimų organizavimas;
Transporto/ krovinių judėjimo kontrolė ir valdymas Pakrovimo, pervežimo, iškrovimo procesų kontrolė
Krovinių gabenimo sutarčių sudarymas
Iškilusių problemų sprendimas.
Reikalavimai: Patirtis transporto srityje;
Derybiniai sugebėjimai;
Min.anglų kalbos žinios;
Mokėjimas dirbti savarankiškai (darbas iš namų).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Konsaleksa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 679 31791, info@konsaleksa.com
Skelbimo data: 2017.10.05

Atsiliepimai apie UAB "Konsaleksa"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: - plataus vartojimo prekių pristatymas įmonės klientams Vilniaus mieste ir apylininkėse;
- prekių krovimas;
- darbas su grynaisiais pinigais.
Reikalavimai: - C kat. vairuotojo pažymėjimas ir ne mažiau nei 2 metai vairavimo patirties.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic logistic solutions"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 49, 861151542, vil.personalas@sanitex.eu
Skelbimo data: 2017.10.05

Atsiliepimai apie UAB "Baltic logistic solutions"  Sąmatininkė-administratorė

Pobūdis: Sąmatų sudarymas inžineriniams tinklams (dujotiekio, lauko šilumos tinklų, lauko lietaus, buitinių nuotekų bei vandentiekio tinklų);
Bendravimas su projektuotojais, rangovais, subrangovais, tiekėjais;
Dokumentacijos dalyvavimui konkursuose ruošimas ir tvarkymas;
Atliktų darbų aktų ruošimas;
Raštvedyba, korespondencijos administravimas;
Kitos bendrovės vadovo pavestos užduotys.
Reikalavimai: Aukštasis/aukštesnysis techninis išsilavinimas (inžinerinis būtų privalumas);
Sąmatininko darbo patirtis (privalumas);
Mokėti dirbti su sąmatų sudarymo programa "Sistela" arba "Astera" (apmokysime)
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (Word, Excel, AutoCad);
Brėžinių skaitymas (privalumas);
Gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai;
Savarankiškumas, analitinis mąstymas, atsakingumas;
Gali būti paskutinių kursų studentė.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 840 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alduva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g. 5a, 869956312, andrius@alduva.lt
Skelbimo data: 2017.10.05

Atsiliepimai apie UAB "Alduva"  Santechnikas montuotojas

Pobūdis: Ieškome santechniko montuotojo

*Darbo pobūdis - Daugiabučių vandentiekio ir sildymo vamzdynu Remontas, Senu vamzdynu demontavimas, montavimas, Vamzdynu izoliacijos keitimas.
*Darbas butu Grigiškese, Salininkuose, Lazdynuose.
*Darbui skiriamas Tarnybinis automobilis.
*Visi darbui reikalingi irankiai.
*Atlyginimas 700eur i rankas + priedai nuo išdirbto darbo.
Reikalavimai: *Darbo patirtis su vamzdyno montavimu butu privalumas.
*Vairuotojo pažymėjimas būtinas.
*Savarankiškumas, atsakingumas, sąžiningumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pastatų priežiūros tarnyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868526001, robertas.sadzevicius@pastatuprieziurostarnyba.lt
Skelbimo data: 2017.10.05

Atsiliepimai apie UAB "Pastatų priežiūros tarnyba"  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: Planuoti, kontroliuoti kokybišką statybos darbų atlikimą, pagal nustatytus terminus.Bendradarbiauti su subrangovais, rangovais, tiekiejais. Vadovauti pavaldiems darbuotojiems, organizuoti ir kontroliuoti jų darbą. Užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą, objekte.
Reikalavimai: Statybos darbų vadovo kvalifikacijos atestatas;statybos procesų ir technologijų išmanymas;techninės statybų dokumentacijos rengimo įgūdžiai;puikūs bendravimo,organizaciniai įgūdžiai;kompiuterinis raštingumas; vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AA Baltic group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šaulio g. 44–1, 869932199, info@aabalticgroup.lt
Skelbimo data: 2017.10.05

Atsiliepimai apie UAB "AA Baltic group"  Plytelių klijuotojas

Pobūdis: Statybos bendrovei reikalingi plyteliu klojėjai, įrengti plyteles gydymo įstaigoje. Dideli plotai.
Reikalavimai: Patirtis, profesionalumas.Atlygis už atliktą darbą.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budekos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 91-210, 868698044, diana@budeka.lt
Skelbimo data: 2017.10.05

Atsiliepimai apie UAB "Budekos statyba"  Водитель международных перевозок с катег

Pobūdis: Описание работы:
• Грузовые перевозки тентовыми полуприцепами;
• Грузовые перевозки терморегулируемыми полуприцепами;
• Работа с автовозами;
• Работа с АДР цистернами

Мы предлагаем:
• Работу в надежной, перспективной и постоянно растущей компании;
• Конкурентную, мотивирующую и всегда вовремя выплачиваемую заработную плату;
• Хорошие условия труда;
• Все социальные гарантии;
• Не имеющих опыта обучаем!

Начало (дата): незамедлительно
Reikalavimai: Требования:
• Водительские права категории CE;
• Опыт работы водителем-экспедитором (как преимущество);
• Электронная карта цифрового тахографа;
• Код 95 (как преимущество);

Atlyginimas: 2600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nostrum AJS"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Totorių g. 3, 8 670 37707, info@nostrum.lt
Skelbimo data: 2017.10.04

Atsiliepimai apie UAB "Nostrum AJS"  Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Pobūdis:

PATVIRTINTABirštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. AV-323 ARCHITEKTŪROS IR KRAŠTOTVARKOS SKYRIAUSVEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 12.II. PASKIRTIS4. Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė - reikalinga padėti skyriaus vedėjui organizuoti skyriaus darbą ir užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, susijusių su priskirtomis skyriui funkcijomis ir Savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą. Vykdyti skyriaus vedėjo funkcijas jam neesant.III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse - užtikrina Savivaldybei teisės aktų įgyvendinimą architektūros ir teritorijų planavimo srityse. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilyginą meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą;6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teritorijų planavimo arba projektavimo, arba teritorijų planavimo priežiūros srityse;6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, teritorijų planavimą, statybos, bendrąjį, detalųjį ir specialųjį planavimą, žemės reformą, saugomas teritorijas, kadastro ir registro funkcijas, dokumentų rengimo, raštvedybos taisykles ir mokėti juos taikyti praktikoje; 6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;6.5. mokėti anglų kalbą (A2 lygis pagal Europass);6.6. mokėti dirbti kompiuteriu su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, AutoCad, Revit, ArchiCad, ArchWiev GIS, IS Infostatyba programomis.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. tvarko adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų ir šių pastatų butų ar patalpų numerių) suteikimą ir keitimą;7.2. priima bei išduoda fiziniams bei juridiniams asmenims reikiamą planavimo bei projektavimo dokumentaciją;7.3. pritaria statinių projektams, derina teritorijų planavimo dokumentus, žemės sklypų ribų ir apribojimų planus, topografinius planus, geodezines nuotraukas;7.4. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis projektavimo, statybos, teritorijų planavimo ir žemėtvarkos klausimais ir kitais priskirtais veiklos klausimais;7.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus priskirtais veiklos klausimai;.7.6. dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje, pagal pareikalavimą atlieka objektų patikrą, analizuoja inžinerinės infrastruktūros būklę ir plėtrą;7.7. gavus įgaliojimą, atstovauja savivaldybei teisme pagal savo kompetenciją;7.8. rengia dokumentus pagal savo kompetenciją, vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus funkcijomis susijusius nuolatinio ir nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai; 7.9. nesant skyriaus vedėjo (atostogos, laikinas nedarbingumas, tarnybinės komandiruotės ir kt.), atlieka jo funkcijas.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Birštono savivaldybės administracija
Miestas: Birštonas
Kreiptis: Jaunimo g. 2, 831965555, savivaldybe@birstonas.lt
Skelbimo data: 2017.10.04

Atsiliepimai apie Birštono savivaldybės administracija  Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTAPanevėžio miesto savivaldybėsadministracijos direktoriaus2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. A-447(Panevėžio miesto savivaldybėsadministracijos direktoriaus2017 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. A-138 redakcija)MIESTO INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS VEDĖJOPAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Miesto infrastruktūros skyriaus (toliau - skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 15.II. PASKIRTIS4. Skyriaus vedėjo (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti miesto infrastruktūros objektų taisymo (remonto), priežiūros ir eksploatacijos darbus, miesto viešųjų teritorijų valymo, komunalinių atliekų tvarkymo darbus, keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais ir lengvaisiais automobiliais taksi, administruoti miesto energetinio ūkio vystymo ir priežiūros, kapinių priežiūros darbus, spręsti eismo organizavimo ir eismo saugumo klausimus, organizuoti Savivaldybės turto valdymą, vykdyti statytojo (užsakovo) funkcijas statinių statybos, rekonstravimo, modernizavimo (atnaujinimo), remonto ir statinių techninės priežiūros kontrolės srityse, rengti ir įgyvendinti aplinkosaugos programas, organizuoti ir koordinuoti skyriaus darbą, užtikrinti skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.III. VEIKLOS SRITIS5. Valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - miesto infrastruktūros priežiūros, statytojo (užsakovo) funkcijų vykdymo, turto valdymo, aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimo ir kontrolės.IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties (magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį statybos organizavimo ir priežiūros srityje;6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą, kitą informaciją, reikalingą klausimams, susijusiems su skyriaus veikla, spręsti;6.4. būti susipažinęs su Panevėžio miesto kelių (gatvių) infrastruktūra;6.5. gebėti planuoti ir organizuoti skyriaus darbą, rinkti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus;6.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis). V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;7.2. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus, Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų (arba) priemonių projektus ir teikia Savivaldybės administracijai;7.3. vykdo strateginį ir einamąjį miesto tvarkymo darbų, transporto organizavimo planavimą, kontroliuoja jo vykdymą, teikia ataskaitas Savivaldybės administracijai;7.4. įgyvendina patvirtintas kuruojamos srities programas, rengia skyriaus veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas, teikia jas Savivaldybės administracijai;7.5. rengia vietinių kelių, gatvių priežiūros ir plėtros metinių ir ilgalaikių programų projektus, organizuoja patvirtintų programų įgyvendinimą, teikia Savivaldybės administracijai ataskaitas apie programų įgyvendinimą;7.6. organizuoja ir užtikrina lėšų, skirtų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, Savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo miesto infrastruktūrai prižiūrėti, planavimą, tikslingą ir racionalų panaudojimą:7.6.1. organizuoja Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau - KPPP) finansavimo sutarčių sudarymą ir vykdymą; 7.6.2. koordinuoja KPPP finansavimo sutarčių vykdymą, analizuoja, kaupia ir sistemina duomenis; 7.6.3. sutikrina ir derina atliktų darbų aktus ir rengiamus dokumentus, ataskaitas, susijusias su apmokėjimu ir lėšų naudojimu; 7.6.4. organizuoja ataskaitų, projektų ir kitų, Lietuvos automobilių kelių direkcijos reikalaujamų, dokumentų parengimą ir pateikimą;7.6.5. įveda į informacinę sistemą "Kelių projektai" objektų (rangos sutarčių) ir atliktų darbų duomenis, susijusius su sutartimis;7.7. tvirtina projektuojamų, naujai statomų, rekonstruojamų, modernizuojamų (atnaujinamų), remontuojamų ir eksploatuojamų objektų defektinius ir atliktų darbų aktus, sąmatų skaičiavimus, atliekamų darbų kalkuliacijas, vizuoja finansinius dokumentus;7.8. kontroliuoja skyriaus vykdomų viešųjų pirkimų organizavimą, viešųjų pirkimų sutartis;7.9. kontroliuoja lėšų, gautų objektams valdyti, projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti ir eksploatuoti, panaudojimą;7.10. kontroliuoja objektų valdymo, projektavimo, statybos, rekonstrukcijos darbus;7.11. vykdo statytojo (užsakovo) funkcijas projektuojant statinius, naujai statant, rekonstruojant, modernizuojant (atnaujinant), remontuojant, nugriaunant Savivaldybės nuosavybės teise valdomus statinius;7.12. racionaliai ir efektyviai naudoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, patikėjimo teise ar panaudos pagrindais valdomą turtą;7.13. įgyvendina Savivaldybės, valstybės, Europos Sąjungos politiką aplinkos apsaugos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos kokybės valdymo srityje;7.14. kontroliuoja daugiabučių namų priežiūros administravimą;7.15. užtikrina ir kontroliuoja aplinkos apsaugos, atliekų tvarkymo, aplinkos kokybės (oro, dirvožemio, vandens) gerinimą ir apsaugą, neigiamo poveikio mažinimo uždavinių įgyvendinimą, aplinkosauginį visuomenės švietimą;7.16. kontroliuoja kapinių priežiūros administravimą ir priežiūrą;7.17. dirba komisijose, dalyvauja administraciniuose patikrinimuose, susitikimuose ir posėdžiuose dėl projektų įgyvendinimo;7.18. organizuoja darbo ir valstybines komisijas objektams perduoti naudoti;7.19. derina kompleksinius teritorijų planavimo dokumentus įgyvendindamas skyriui pavestus uždavinius; 7.20. organizuoja kasmetines apžiūras garantiniuose objektuose, defektų, atsiradusių garantiniu laikotarpiu, šalinimą;7.21. teikia siūlymus dėl ES struktūrinių fondų panaudojimo galimybių miesto ūkio, infrastruktūros, transporto plėtros ir tobulinimo srityje, šioms veikloms priskirtų objektų atnaujinimo, remonto ir eksploatavimo, valdymo klausimais;7.22. rekomenduoja Savivaldybės institucijoms tvirtinti su skyriaus veikla susijusių, Savivaldybei pavaldžių įstaigų struktūrą, priimti į darbą arba atleisti šių įstaigų vadovus ir nustatyti jų atlyginimų dydžius, teikia pasiūlymus dėl Savivaldybei pavaldžių įstaigų veiklos sričių;7.23. atstovauja Savivaldybei institucijose, kai nagrinėjami skyriaus kompetencijos klausimai;7.24. atlieka skyriui skirtų asignavimų paskesniąją finansų kontrolę;7.25. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su skyriaus vykdoma veikla, projektus;7.26. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, analizuoja informaciją ir pateikia nuomonę skyriaus kompetencijos klausimais, kad būtų įgyvendinti darbo grupėms ar komisijoms suformuoti uždaviniai;7.27. rengia dokumentų, priskirtų skyriaus kompetencijai, projektus;7.28. rengia skyriaus specialistų pareigybių aprašymus; 7.29. pagal skyriaus vykdomas funkcijas nustatyta tvarka organizuoja archyvinių bylų formavimą ir jų perdavimą saugoti; 7.30. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja prašymus, skundus ir rengia atsakymus į juos, pažymas; 7.31. organizuoja statybos rangos darbų kokybės kontrolės vykdymą; 7.32. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl teisės aktų, reglamentuojančių Savivaldybės administracijos vykdomų projektų administravimo procesą, kokybišką vykdymą, praktinį taikymą ir jų tobulinimą;7.33. rengia skyriaus metinius veiklos planus ir ataskaitas apie jų vykdymą; 7.34. nustatyta tvarka pagal skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldos institucijomis;7.35. teikia pasiūlymus dėl skyriaus nuostatų tobulinimo, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų, pareiginių nuostatų keitimo, siekiant įgyvendinti skyriaus veiklos nuostatuose numatytus uždavinius ir funkcijas;7.36. teikia Komunikacijos skyriui, žiniasklaidos priemonėms informaciją skyriaus veiklos klausimais;7.37. užtikrina skyriui pavestų administracinių paslaugų teikimą ir administracinės naštos mažinimą;7.38. nesant skyriaus vedėjo pavaduotojo, atlieka jo funkcijas;7.39. vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui._________
Atlyginimas: 960 € (su mokesčiais)
Įmonė: Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 845501291, gerda.lukoseviciene@panevezys.lt
Skelbimo data: 2017.10.04

Atsiliepimai apie Panevėžio miesto savivaldybės administracija  Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininkas

Pobūdis:

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 4-564LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS VIRŠININKOPAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau - Inspekcija) viršininkas yra įstaigos vadovas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 19. II SKYRIUS PASKIRTIS4. Inspekcijos viršininko pareigybė reikalinga planuoti, organizuoti ir kontroliuoti Inspekcijos darbą, koordinuoti Inspekcijos vykdomą teisinę metrologinę priežiūrą, priimti sprendimus visais Inspekcijos veiklos klausimais, atstovauti Inspekcijai Lietuvos Respublikoje ir tarptautinėse organizacijose.III SKYRIUSVEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - teisinės metrologijos.IV SKYRIUSSPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAMVALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus Lietuvos Respublikos Seimo priimtus teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius teisinės metrologijos sritį ir rinkos priežiūrą, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymą, metrologijos politikos įgyvendinimą, apskaitos ir atskaitomybės, vidaus kontrolės ir audito bei strateginio planavimo klausimus;6.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti ir kontroliuoti Inspekcijos darbą, gebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas;6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją; 6.6. išmanyti teisės aktų projektų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles; 6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.V SKYRIUSŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. organizuoja Inspekcijos darbą taip, kad būtų įgyvendinami Inspekcijos tikslai ir atliekamos Inspekcijai nustatytos funkcijos;7.2. užtikrina, kad Inspekcijoje būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;7.3. įstatymų nustatyta tvarka atstovauja Inspekcijai arba suteikia įgaliojimus Inspekcijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams atstovauti jai teisme, kitose institucijose ir įstaigose, santykiuose su trečiaisiais asmenimis;7.4. priima įsakymus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;7.5. kasmet teikia Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai Inspekcijos metinės veiklos ataskaitą; ūkio ministro reikalavimu atsiskaito už Inspekcijos veiklą;7.6. kartą per ketvirtį informuoja Ūkio ministeriją apie teisinės metrologinės priežiūros rezultatus;7.7. teikia ūkio ministrui tvirtinti Inspekcijos administracijos struktūrą, tvirtina Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytą lėšų ir ūkio ministro patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus;7.8. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, skatina juos, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas;7.9. užtikrina racionalų ir taupų Inspekcijai skiriamų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Inspekcijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;7.10. užtikrina Inspekcijos teikiamų konsultacijų vienodumą, kompetentingumą ir kokybę;7.11. vykdo kitus ūkio ministro nenuolatinio pobūdžio su Inspekcijos funkcijomis susijusius pavedimus ir atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.VI SKYRIUSŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ūkio ministrui.----------------

Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: Ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 870664824, ausra.kemezaite@ukmin.lt
Skelbimo data: 2017.10.04

Atsiliepimai apie Ūkio ministerija  Suši meistras

Pobūdis: Restoranas "Gan bei city" siūlo darbą sušių gamybos meistrui!
Reikalavimai: - atsakingas požiūris į darbą;
- pageidautina mokėti rusų ir anglų kalbas;
- neturinčius patirties apmokome;

Mes jums siūlome:
- visas darbui reikalingas priemones;
- visas socialines garantijas;
- laiku apmokamą darbo užmokestį;

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gan bei city"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 25, 8 655 51 724, raminta.t@ganbeicity.lt
Skelbimo data: 2017.10.04

Atsiliepimai apie UAB "Gan bei city"  Virėjo padėjėjas

Pobūdis: Salotų,desertų gamyba pagal technologines korteles.Pusgaminių paruošimas. Pilna darbo diena.
Reikalavimai: Atidumas, kruopštumas

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gan bei city"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniskiu g 9, 860694444, marina.venskel@ganbeicity.lt
Skelbimo data: 2017.10.04

Atsiliepimai apie UAB "Gan bei city"  Konstruktorius - statybos inžinierius

Pobūdis: UAB "EKSPLOIT" kviečia prie savo kolektyvo prisijungti:
iniciatyvų, kūrybišką, siekiantį tobulėti STATYBOS INŽINIERIŲ – KONSTRUKTORIŲ, kuris bus atsakingas už:
1. Statybos konstrukcijų projektavimą;
2. Detalių brėžinių skirtų konstrukcijų gamybai ruošimą;
3. Didelės apimties objektų techninio projekto konstrukcinės dalies rengimą;
4. Darbo projekto konstrukcinės dalies rengimą.
Reikalavimai: 1. Statybos inžinerijos bakalauras (statybos konstrukcijos ir projektavimo vadybos specializacija) arba magistrantūra(statinių konstrukcijų studijų programa);
2. Gebėti dirbti Autodesk AutoCad programiniu paketu;
3. Gebėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4. Nuo 2 m. patirties projektuojant konstrukcijų dalį.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1578 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eksploit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 5, 860979272, info@eksploi.lt
Skelbimo data: 2017.10.04

Atsiliepimai apie UAB "Eksploit"  Architektas - projekto vadovas

Pobūdis: Pobūdis: UAB "EKSPLOIT" kviečia prie savo kolektyvo prisijungti:
iniciatyvų, kūrybišką, siekiantį tobulėti ARCHITEKĄ - PROJEKTO VADOVĄ, kuris bus atsakingas už:
* Architektų/braižytojų darbo koordinavimą:
* Bendravimą su klientais;
* Didelės apimties visuomeninės paskirties pastatų techninių projektų rengimą;
* Techninių projektų derinimą ir statybos leidimo gavimą.
Reikalavimai: * Bakalauro arba magistrantūros architektūros studijų programa;
* Gebėti dirbti Autodesk AutoCad, Revit Architecture programiniais paketais;
* Gebėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
* Gerai mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu);
* Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
* Gebėti analizuoti informaciją, formuluoti ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
* Gebėti planuoti, išskirti prioritetus, būti greitos orientacijos, gebėti dirbti su skirtingomis, įvairaus pobūdžio užduotimis.
* Gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą, būti komunikabiliam, mandagiam, lanksčiam ir drąsiam.
* Asmeninės savybės: kūrybiškumas, atsakingumas, punktualumas, paslaugumas, drąsa teikti idėjas ir pasiūlymus, iniciatyvumas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1578 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eksploit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 5, 860979272, info@eksploi.lt
Skelbimo data: 2017.10.04

Atsiliepimai apie UAB "Eksploit"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Sunkvežimių pakrovimas ir iškrovimas, raportų pildymas, darbas rankomis ir pakrovėjais;
Krovinių skenavimas, tikrinimas pagal dokumentus;
Važtaraščių pildymas.
Reikalavimai: BŪTINA ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis logistikos sandėliuose, transporte;
Krautuvo vairuotojo kvalifikacija ir patirtis;
Kompiuterinis raštingumas – BŪTINA;
Sąžiningumas, atsakingumas, kruopštumas, organizuotumas;
Gebėjimas dirbti komandoje ir individualiai;
Punktualumas ir iniciatyvumas;
Geras lietuvių, rusų kalbų mokėjimas.

Įmonė siūlo:
Geras darbo sąlygas ir draugišką kolektyvą.
Laiku mokamą darbo užmokestį.
Pastovias socialines garantijas.


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Smart way"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@smartway.lt
Skelbimo data: 2017.10.04

Atsiliepimai apie UAB "Smart way"  Sąmatininkas

Pobūdis: - Konkursinės medžiagos ir techninės dokumentacijos analizė;
- Statybos darbų sąmatų sudarymas (darbų sritis - bendrieji statybos darbai);
- Atliktų darbų aktų rengimas;
- Kitos pavestos užduotys.
Reikalavimai: - Aukštasis (aukštesnysis) išsilavinimas (statybos inžinerijos srityje);
- Geros kompiuterinės žinios (MS Excel, Astera, Sistela ar kita sąmatų skaičiavimo programa);
- Patirtis analogiško darbo statybos srityje;
- Statybos technologijų, medžiagų, įrenginių techninių duomenų išmanymas;
- Gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai, atsakingas požiūris į darbą, atidumas, kruopštumas, atkaklumas, iniciatyvumas

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Genra"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 867394528, jomante@genra.lt
Skelbimo data: 2017.10.04

Atsiliepimai apie UAB "Genra"  Operatorius

Pobūdis: Darbas Suomijoje su lazerinėmis staklėmis (pjaustymas, graviravimas) fanera, medis, akrilas.
Reikalavimai: Patirtis suvenyrų gamyboje, mokėti dirbti su CorelDraw programa ir su tokio tipo staklėmis. Gyvenamas plotas yra.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Chocokotas"
Miestas: Suomija
Kreiptis: Rovaniemi, Aittatie, +35804107036125, Chocokotas@inbox.lt
Skelbimo data: 2017.10.04

Atsiliepimai apie UAB "Chocokotas"  Bufetininkė, virėja

Pobūdis: Uždara užsienio įmonės kavinė
Reikalavimai: Mėgti dirbti su maistu

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valgių puota"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865076769, info@valgiupuota.lt
Skelbimo data: 2017.10.04

Atsiliepimai apie UAB "Valgių puota"  Serviso inžinierius

Pobūdis: Industrinių dyzelinių variklių diagnostika, remontas ir aptarnavimas.
Reikalavimai: Geros lietuvių, rusų ir anglų kalbos žinios.
Mechanikos ir elektrotechnikos pagrindai.
Kompiuterinis raštingumas.
Vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "TS centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 10, 8 609 35796, info@tscentras.lt
Skelbimo data: 2017.10.04

Atsiliepimai apie UAB "TS centras"  Oro transporto vadybininkas

Pobūdis: Krovinių gabenimo oro transportu organizavimas ir kontrolė;
Nuolatinis bendravimas su aviakompanijų, terminalų ir kitų susijusių paslaugų teikėjų atstovais;
Klientų aptarnavimas (poreikių išsiaiškinimas, informacijos teikimas ir kt.);
Reikalingų dokumentų įforminimas;
Įvairių logistikos problemų sprendimas;
Atsiskaitymų priežiūra.
Reikalavimai: Darbo patirtis transporto srityje dirbant su oro kroviniais;
Geras anglų kalbos mokėjimas;
Darbų planavimo, organizavimo bei kontrolės įgūdžiai;
Atsakingumas, savarankiškumas, komunikabilumas;
Darbo kompiuteriu (MS Office) įgūdžiai.
Įmonė jums siūlo:
Puikią darbinę aplinką trptautinėje įmonėje;
Konkurencingą atlyginimą;
Nuolatinį kvalifikacijos kėlimą.

Konfidencialumą garantuojame.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@celsus.lt
Skelbimo data: 2017.10.04

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Kebabų meistrė

Pobūdis: Kebabų gamyba, tvarkos palaikymas, darbas su kasos aparatu.
Reikalavimai: Pozityvus požiūris į darbą. Noras užsidirbti.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: Manto Strakšio individuali veikla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų g., 867302388, mantasstraksys@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.04

Atsiliepimai apie Manto Strakšio individuali veikla  Ekstruzijos linijos operatorius

Pobūdis: Ekstruzijos linijos priežiūra, techninis aptarnavimas, kokybės kontrolė, gedimų šalinimas, įrenginio aprūpinimas žaliava (žaliavos maišai po 25kg).
Darbo grafikas slankusis: 4 pamainos 6-18 val. 4 poilsio dienos, 4 pamainos 18-6.

Laiku mokamas atlyginimas su perspektyva didėti.
Reikalavimai: Atsakingumas;
Punktualumas;
Gebėjimas gretai reaguoti ir šalinti gedimus;
Sąžiningumas.

Atvykti susitarus telefonu.
Skambinti darbo dienomis 8-17

Atlyginimas: 950 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Klameta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Draugystės g., 861487632, arturas@big-bag.lt
Skelbimo data: 2017.10.04

Atsiliepimai apie UAB "Klameta"  Vairuotojas

Pobūdis: Mes esame tarptautinė kompanija, ieškanti taksi vairuotojų - pavežėjų, kurie yra:
* licencijuoti taksi vairuotojai,
* paprastosios B kategorijos vairuotojai,
* Studentai
* pensininkai.

Mes siūlome:
* 100 % uždarbio nuo užsakymo,
* patogiausias bendradarbiavimo sąlygas Vilniuje,
* jokio įstojimo mokesčio,
* darbą laisvu metu.
Reikalavimai: Mums rūpi žmonės, kurie:
* Turi savo gerai prižiūrimą automobilį,
* puikiai žinoti žino Vilniaus miestą,
* turi prieigą prie "Android" operacinės sistemos,
* mėgsta dirbti su žmonėmis.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Optimalus taksi"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kuršių g., 868808336, vilnius@optitaxi.lt
Skelbimo data: 2017.10.04

Atsiliepimai apie UAB "Optimalus taksi"  Baldžiai

Pobūdis: Šiuo metu reikalingi baldžiai darbui su LMDP (laminuota medžio drožlių plokštė) kietųjų baldų gamybai (virtuvės, spintos, biuro baldai ir kt.) gamybos ceche ir pas užsakovus.

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Diforma"
Miestas: Kauno r.
Kreiptis: Verslo g.7, Kumpių k., Domeikavos sen., 869843448, baldai@diforma.lt
Skelbimo data: 2017.10.04

Atsiliepimai apie UAB "Diforma"  Terasų montuotojas

Pobūdis: Medinių terasų montavimas
Reikalavimai: Terasų montavimo patirtis 1 metai,
noras užsidirbti
sąžiningumas
disciplinos laikymasis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Voruta materials"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: audriusv@vorutamaterials.lt
Skelbimo data: 2017.10.04

Atsiliepimai apie UAB "Voruta materials"  Suši meistras

Pobūdis: Japoniško maisto restoranėlis "Sushi Art" ieško suši meistro(-ės).
Galimybė darbą derinti su studijomis.
Reikalavimai: Suši meistro darbo patirtis būtų privalumas, tačiau nesant patirties galime apmokyti.
CV laukiame el. paštu: info@sushiart.lt

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Picų menas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žemynos, info@sushiart.lt
Skelbimo data: 2017.10.03

Atsiliepimai apie UAB "Picų menas"  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: Įgyvendinti bei kontroliuoti darbus statybų aikštelėje; Organizuoti planuoti savalaikį ir kokybišką statybos darbų atlikimą. Efektyvaus medžiagų ir mechanizmų panaudojimo užtikrinimas; Darbų saugos, darbo ir aplinkos reikalavimų laikymasis. Bendravimas su klientais, tiekėjais, subrangovais; Ir kiti statybos vadovui priskirti darbai.
Reikalavimai: Darbo patirtis: nuo 2 metų
turi vairuotojo teises, darbo kompiuteriu įgūdžiai
Galiojantis statybos darbų vadovo kvalifikacijos atestatas.
Statybos technologinių procesų išmanymas;
Geri vadovavimo žmonėms, darbų organizavimo įgūdžiai;
Ne mažiau nei 2 metų darbų vadovo patirtis;
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "G&J group"
Miestas: Švenčionėliai
Kreiptis: 860694936, jonas@gjgroup.lt
Skelbimo data: 2017.10.03

Atsiliepimai apie UAB "G&J group"  Administratorė - buhalterė

Pobūdis: Personalo apskaitos dokumentų tvarkymas, sąskaitų išrašymas, prekių pajamavimas, EKA žurnalo pildymas,ataskaitų ruošimas, elektroninių laiškų administravimas, skambučių priėmimas ir nukreipimas, sutarčių registravimas, siuntų ir korespondencijos priėmimas,siuntimas,registravimas, kanceliarijos priemonėmis biuro aprūpinimas,pagalba vadovui ir biuro darbuotojams.
Reikalavimai: * Puikios lietuvių kalbos ir raštvedybos žinios;
* Dokumentų rengimo taisyklių išmanymas;
* Mokėjimas dirbti su Microsoft Office;
* Anglų kalbos žinios.
PRIVALUMAS: mokėjimas dirbti su apskaitos programa "Pragma"

Atlyginimas: 840 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arlėja"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 869843447
Skelbimo data: 2017.10.03

Atsiliepimai apie UAB "Arlėja"  Mechanikas

Pobūdis: Sunkiosios technikos priežiūra ir remontas. Uosto kranai, savaeigė karjerų technika ir kita įranga.
Reikalavimai: Noras dirbti mobilaus mechaniko darbą.
Imlumas naujovėms.
Anglų kalbos pagrindai techninės literatūros skaitymui ir dalyvavimui apmokymuose užsienyje.
Elektromechanikos, automatizacijos, elektrohidraulikos žinios - privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mobile heavy machinery"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 8 698 40024, andrius@mhm.lt
Skelbimo data: 2017.10.03

Atsiliepimai apie UAB "Mobile heavy machinery"  Sandėlininkas

Pobūdis: Paletinių krovinių iškrovimas ir pakrovimas į transporto priemones.
Darbas su nauja technika. Draugiškas kolektyvas.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 770 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gordon logistics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 17A, 865777711, cv@gordon.lt
Skelbimo data: 2017.10.03

Atsiliepimai apie UAB "Gordon logistics"  Vairuotojams

Pobūdis: Darbo pobūdis: darbas po Angliją su šaldytuvinėmis puspriekabėmis netoli Birmingham miesto; .išsikrovimas-pasikrovimas bei grįžimas į bazę.
Darbo valandos: 8-15 darbo val. diena, 5-6 darbo dienos sav. (pagal poreikį).
Reikalavimai: Reikalavimai: atsakingumas, profesionalumas, komunikabilumas, patirtis ne mažiau 2metai CE kategorija+95 kodas, anglų kalba, būtina gera geografinė orientacija bei geras supratimas ir išmanymas apie vairuotojo darbo ir poilsio režimą bei noras dirbti. Privalomas UK vairuotojo pažymėjimas, vairuotojo kortelė. Neturintiems pažymėjimo padedame pasikeisti.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3600 € (su mokesčiais)
Įmonė: Pro drivers team LTD
Miestas: Jungtinė Karalystė
Kreiptis: 865535125, info@prodriversteam.co.uk
Skelbimo data: 2017.10.03

Atsiliepimai apie Pro drivers team LTD  Stalius - baldininkas

Pobūdis: Prekybinės įrangos ir baldų gamybos įmonei šiuo metu reikalingas stalius-staklininkas, dirbti prie pjovimo ir kantavimo staklių.
Reikalavimai: Būtina tokio darbo patirtis. Brėžinių skaitymas ir gebėjimas surinkti nesudėtingų kokstrukcijų baldus būtų didelis privalumas. Ieškome atsakingo, be žalingų įpročių ir motyvuoto asmens. Darbo užmokęstis derinamas individualiai su kiekvienu kandidatu, priklausomai nuo gebėjimų.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tvilis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Meistrų 11, 865979690, info@tvilis.lt
Skelbimo data: 2017.10.03

Atsiliepimai apie UAB "Tvilis"  Valytoja

Pobūdis: Jeigu esi darbštus, energingas darbuotojas siūlome darbą mūsų valymo įmonėje, suteikiame visas darbo priemones bei garantijas. Apmokome.
Reikalavimai: * Kruopštumas;
* B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo meistrai"
Kreiptis: 867705157, valymomeistrai@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.03

Atsiliepimai apie UAB "Valymo meistrai"  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: • Valdyti statybos darbų eigą ir užtikrinti, kad darbai būtų atliekami pagal statinio projekto reikalavimus:
• Užtikrinti ir kontroliuoti statybos darbų atlikimą pagal nustatytus terminus;
• Bendradarbiauti su (sub)rangovais statybos darbų valdymo klausimais;
• Vadovauti pavaldiems darbuotojams, organizuoti ir kontroliuoti jų darbą;
• Rengti dokumentaciją, susijusią su statybų vykdymu ir priežiūra;
• Kontroliuoti medžiagų ir atliktų darbų kiekius;
• Užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą statybos objekte.
Reikalavimai: • Aukštasis inžinerinis išsilavinimas;
• Ypatingo statinio statybos vadovo kvalifikacijos atestatas (privalumas);
• Sėkminga statinio statybos vadovo darbo patirtis bendrastatybinių, specialiųjų darbų srityse;
• Statybos procesų ir technologijų išmanymas;
• Techninės statybų dokumentacijos rengimo įgūdžiai;
• LR teisės aktų, reglamentuojančių statinio statybą, išmanymas;
• Organizaciniai įgūdžiai, atsakingumas, iniciatyvumas, lyderystė, puikūs bendravimo įgūdžiai;
• Kompiuterinis raštingumas;
• Galiojantis vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
• Darbuotojų saugos ir sveiktos, priešgaisrinės saugos pažymėjimai (privalumas)

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Akvesta"
Miestas: Vilnius, Kaunas
Kreiptis: 861862540, akvesta@akvesta.lt
Skelbimo data: 2017.10.03

Atsiliepimai apie UAB "Akvesta"  Suvirintojas

Pobūdis: Dujotiekio vamzdynų suvirinimo darbai su elektra arba dujomis
Reikalavimai: Patirtis virinant vamzdynus.
Kokybiškos, tvarkingos suvirinimo siūlės

Atlyginimas: 1400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kuzmienė ir partneriai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 159A, 868737262, marius@kuzmieneirpartneriai.lt
Skelbimo data: 2017.10.03

Atsiliepimai apie UAB "Kuzmienė ir partneriai"  Vyr. virėjas

Pobūdis: Dienos pietų restoranas veikiantis verslo centre ieško vyr. virėjo/-s.
Restorane tiekiami karštieji patiekalai, salotos, sriubos.

Vyr. virėjas turės vadovauti 4 žmonių komandojai. Bus atsakingas už meniu ir technologinių kortelių kūrimą, virtuvės dokumentų pildymą, produktų užsakymus.Reikalavimai: Darbo patirtis profesionalioje virtuvėje.
Vadovaujančio darbo patirtis
Reprezentatyvumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1053 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Maisto servisas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sporto g. 18, 867383889, labas@maistoservisas.lt
Skelbimo data: 2017.10.03

Atsiliepimai apie MB "Maisto servisas"  Darbininkas gamyboje

Pobūdis: Tau nereikia važiuoti į Angliją, nes ir Lietuvoje galima uždirbti tiek pat!
Netiki? Prisijunk prie mūsų komandos, ir jei stengsies, taip, kaip stengtumeis Anglijoje, Tu uždirbsi 1000 Eur per mėnesį ir gyvensi su savo šeima, o ne dar su 7 emigrantais viename kambaryje. Žinoma tai galioja tik tuomet, jei nori DIRBTI ir užsidirbti, o ne GAUTI pinigus. Darbas 3 pamainomis: savaitgaliai laisvi. Pamainos keičias kas savaitę (6:00-14:30, 14:30-23;00, 23:00-06:00). Esam tarptautinė kompanija, didžiuojamės tuo, todėl visos socialinės garantijos yra mūsų garbės reikalas. Mes Tau galime pažadėti bazinę algą nuo 500 eur "į rankas", o kintama dalis priklausys nuo Tavo paties pastangų. Skelbime pateiktas atlyginimų vidurkis. CV siųsk el.paštu *** ir mes su Tavim susisieksime.
Apmokome, darbo patirtis nebūtina.
Privalumai: panaši darbo patirtis, staliaus kvalifikacija, profesinis
Reikalavimai: Noras dirbti ir užsidirbti. Pareigingumas. Darbas Kaune, susidarius 7 žmonių komandai vežiosime.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic furniture components"
Miestas: Jonava
Kreiptis: H.O.Minkovskių g., 837208721, bfc@bfcomponents.lt
Skelbimo data: 2017.10.03

Atsiliepimai apie UAB "Baltic furniture components"  Virėjas

Pobūdis: Dienos pietų restoranas veikiantis verslo centre ieško virėjo/-s.
Restorane tiekiami karštieji patiekalai, salotos, sriubos.
Virėjas turės dirbti 4 žmonių komandoje.
Darbo laikas: darbo dienomis: nuo 8 iki 17 val. arba 7 iki 16 val.
Reikalavimai: Darbo patirtis profesionalioje virtuvėje.
Reprezentatyvumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Maisto servisas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sporto g. 18, 867383889, labas@maistoservisas.lt
Skelbimo data: 2017.10.03

Atsiliepimai apie MB "Maisto servisas"  Virėja

Pobūdis: Prie karštųjų patiekalų
Reikalavimai: Bent minimali šio darbo patirtis

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Italita"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: A.Mickevičiaus g. 19, 8-37-209106, emante.milasiute@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.03

Atsiliepimai apie UAB "Italita"  Architekto asistentas (architektas)

Pobūdis: Darbas su Lietuviškais techniniais darbo projektais.
Brėžinių ir projektinės dokumentacijos rengimas.
Reikalavimai: Architektūrinis išsilavinimas.
Darbo patirtis privalumas.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architektų gildija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: S.Moniuškos 10-7, 860195589, archgildija@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.03

Atsiliepimai apie UAB "Architektų gildija"  Šviesų dailininkas

Pobūdis: 1. Kuria kartu su spektaklio režisieriumi apšvietimo koncepciją. 2. Išdėsto scenos erdvėje šviesos šaltinius (prožektorius) pagal sukurtą kartu su spektaklio režisieriumi apšvietimo koncepciją.
3. Organizuoja ir kontroliuoja scenos apšvietimo darbuotojų darbą
Reikalavimai: Darbo patirtis apšvietimo bare, aukštesnysis/aukštasis išsilavinimas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 780 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos rusų dramos teatras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Basanavičiaus 13, 85 2652138, marius.budnikas@rusudrama.lt
Skelbimo data: 2017.10.03

Atsiliepimai apie Lietuvos rusų dramos teatras  Gamybos inžinierius

Pobūdis: KOMPANIJOS PASIŪLYMAS
- stabilus, socialinėmis garantijomis grįstas darbas tarptautinėje gamybos bendrovėje;
- profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybės;
- karjera tarptautinėje bendrovėje;
- konkurencingas atlyginimas.

PAGRINDINĖS ATSAKOMYBĖS
- techninių projektų koordinavimas ir įgyvendinimas (pvz., gamybinių linijų tobulinimas, inovacijų diegimas);
- projektų biudžetų valdymas;
- įrengimų kūrimas ir tobulinimas;
- projektinės dokumentacijos rengimas;
- darbo ir maisto saugos reikalavimų laikymasis projektų įgyvendinimo metu;
- techninių problemų sprendimas;
- techninių pasiūlymų rengimas.
Reikalavimai: POZICIJOS REIKALAVIMAI
- aukštasis išsilavinimas inžinerijos srityje;
- žinios apie techninių projektų rengimo norminius teisės aktus, standartus, technines sąlygas;
- analitinis mąstymas;
- komandinio darbo įgūdžiai;
- orientacija į rezultatą, organizuotumas;
- atsakingumas ir vidinė motyvacija;
- kompiuterinis raštingumas, įskaitant 3D projektavimo (Autodesk Inventor ar Solid Works) programas;
- anglų kalbos žinios raštu ir žodžiu.

Atlyginimas: 1900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alisa management laboratory"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 8 5 210 7027, career@amlaboratory.com
Skelbimo data: 2017.10.03

Atsiliepimai apie UAB "Alisa management laboratory"  Pamainos meistras (gamyba)

Pobūdis: Šiuo metu mūsų partneriai ieško patyrusio pamainos meistro, kuris galėtų dirbti gamybos įmonėje.

Siūloma:
- stabilus darbas tarptautinėje kompanijoje
- profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybės
- konkurencingas atlyginimas

Pagrindinės atsakomybės
- vadovavimas gamybos komandai
- saugumo ir kokybės procesų valdymas
- sklandas darbo užtikrinimas
- aktyvus dalyvavimas įmonės sprendimuose siekiant optimizuoti ir tobulinti įmonės veiklą
- techninių gedimų diagnostika
- LEAN įrankių įgyvendinimas gamybos procesuose
Reikalavimai: Šiuo metu mūsų partneriai ieško patyrusio pamainos meistro, kuris galėtų dirbti gamybos įmonėje.

Siūloma:
- stabilus darbas tarptautinėje kompanijoje
- profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybės
- konkurencingas atlyginimas

Pagrindinės atsakomybės
- vadovavimas gamybos komandai
- saugumo ir kokybės procesų valdymas
- sklandas darbo užtikrinimas
- aktyvus dalyvavimas įmonės sprendimuose siekiant optimizuoti ir tobulinti įmonės veiklą
- techninių gedimų diagnostika
- LEAN įrankių įgyvendinimas gamybos procesuose

Iš Jūsų tikimasi:
- universitetinis arba koleginis išsilavinimas (gamybos, inžinerijos sritys)
- panašaus darbo patirtis
- anglų kalbos žinios būtų didelis privalumas
- atsakingumas bei noras mokytis

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alisa management laboratory"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 8 5 210 7027, career@amlaboratory.com
Skelbimo data: 2017.10.03

Atsiliepimai apie UAB "Alisa management laboratory"  Dizaineris - projektuotojas

Pobūdis: Medžio apdirbimo įmonė ieško medinių vasarnamių konstruktoriaus - projektuotojo. Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti info@madisonomedis.lt ,
tel: + 370 61456658;

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Madisonas"
Miestas: Kauno r.
Kreiptis: Ilgakiemis, Technikos.g 9, 8 61456658;, info@madisonomedis.lt
Skelbimo data: 2017.10.03

Atsiliepimai apie UAB "Madisonas"  Gamybos inžinierius

Pobūdis: KOMPANIJOS PASIŪLYMAS
- stabilus, socialinėmis garantijomis grįstas darbas tarptautinėje gamybos bendrovėje;
- profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybės;
- karjera tarptautinėje bendrovėje;
- konkurencingas atlyginimas.

PAGRINDINĖS ATSAKOMYBĖS
- techninių projektų koordinavimas ir įgyvendinimas (pvz., gamybinių linijų tobulinimas, inovacijų diegimas);
- projektų biudžetų valdymas;
- įrengimų kūrimas ir tobulinimas;
- projektinės dokumentacijos rengimas;
- darbo ir maisto saugos reikalavimų laikymasis projektų įgyvendinimo metu;
- techninių problemų sprendimas;
- techninių pasiūlymų rengimas.
Reikalavimai: POZICIJOS REIKALAVIMAI
- aukštasis išsilavinimas inžinerijos srityje;
- žinios apie techninių projektų rengimo norminius teisės aktus, standartus, technines sąlygas;
- analitinis mąstymas;
- komandinio darbo įgūdžiai;
- orientacija į rezultatą, organizuotumas;
- atsakingumas ir vidinė motyvacija;
- kompiuterinis raštingumas, įskaitant 3D projektavimo (Autodesk Inventor ar Solid Works) programas;
- anglų kalbos žinios raštu ir žodžiu.

Atlyginimas: 1900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alisa management laboratory"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 5 210 7027, career@amlaboratory.com
Skelbimo data: 2017.10.03

Atsiliepimai apie UAB "Alisa management laboratory"  Vairuotojas - ekspeditorius

Pobūdis: Krovinių gabenimas maršrutu: Lietuva- Vokietija- Lietuva.
Reikalavimai: CE vilkiko vairavimo kategorija.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sinėja"
Kreiptis: 869964353
Skelbimo data: 2017.10.03

Atsiliepimai apie UAB "Sinėja"  Kauno miesto skyriaus vyriausiasis specialistas

Pobūdis:

KAUNO MIESTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Kauno miesto skyriaus (toliau - Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 13.II. PASKIRTIS4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui Skyriaus veikimo teritorijoje įgyvendinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo bei nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo, valstybinės žemės perleidimo, perdavimo naudotis ir kitose žemės reformos srityse, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, žemės apskaitos, geodezijos, srityse, atlikti valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto (patikėtinio) funkcijas, organizuoti ir vykdyti žemės naudojimo valstybinę kontrolę, prižiūrėti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus, užtikrinti žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą (tvirtinimą) ir teritorijų planavimo dokumentų derinimą.III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisėje.IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą;6.2. turėti teisinio darbo patirties;6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, turto valdymą, disponavimą ir valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos srityse ir kitus su Skyriaus veikla susijusius teisės aktus;6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles; 6.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei kolektyvo darbą;6.7. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;6.8. sugebėti rengti teisės aktų projektus;6.9. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:7.1. užtikrina, kad Skyriuje rengiami įsakymų, sprendimų, sutarčių ir kitų dokumentų (išvadų dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, pažymų dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų ir kt.) projektai atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus;7.2. atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai ir Skyriui visų instancijų teismuose, rengia procesinių bei kitų teismams siunčiamų dokumentų projektus; 7.3. užtikrina, kad Skyriaus darbuotojų teismams teikiami dokumentai atitiktų teisės aktų reikalavimus;7.4. susipažįsta su bylos medžiaga ir pasirengia atstovauti teismuose, išreiškia atsakovo, ieškovo, suinteresuoto ar trečiojo asmens poziciją teisminiuose ginčuose, atsako, kad teismų nutartys ir sprendimai būtų tinkamai ir laiku vykdomi; 7.5. sistemina ir kaupia informaciją apie atstovavimą teisminėse bylose, teismų priimtus sprendimus, nutartis ir informuoja Skyriaus vedėją;7.6. rengia įsakymų, sprendimų, sutarčių projektus;7.7. tikrina ir vizuoja Skyriaus darbuotojų parengtų įsakymų, sprendimų, sutarčių projektus;7.8. nustatyta tvarka teikia duomenis į atitinkamas informacines sistemas;7.9. pildo priverstinės hipotekos lakštus, teikia prašymus ir kitus dokumentus hipotekos skyriui;7.10. konsultuoja Skyriaus darbuotojus teisės aktų taikymo klausimais;7.11. rengia dokumentus dėl valstybinės žemės nuomos teisės perleidimo ar įkeitimo;7.12. koordinuoja žemės konsolidacijos darbus ir teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja žemės konsolidacijos procese;7.13. dalyvauja asmenų aptarnavime vieno langelio principu;7.14. pagal kompetenciją atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai kitose institucijose; 7.15. bendradarbiauja su kitais Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniais padaliniais; 7.16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų teisės aktų projektus;7.17. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengia ir dalyvauja rengiant atsakymus į juos;7.18. pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;7.19. pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniams padaliniams;7.20. tvarko Skyriaus dokumentaciją;7.21. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Nacionalinės žemės tarnybos strateginiai tikslai.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 810 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė žemės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 19, 870685020, regina.morkuniene@nzt.lt
Skelbimo data: 2017.10.03

Atsiliepimai apie Nacionalinė žemės tarnyba  Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTAPanevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. A-844 STRATEGINIO PLANAVIMO, INVESTICIJŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUSVYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 12. II. PASKIRTIS 4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį ir atlikti kitas konsolidavimo procedūras, tvarkyti Savivaldybės biudžeto buhalterinę apskaitą, tikrinti ir apibendrinti biudžetinių įstaigų finansinę atskaitomybę. III. veiklos sritIs 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - finansų valdymo ir apskaitos. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos ar finansų krypties);6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų valdymo ar buhalterinės apskaitos srityse;6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės funkcijoms atlikti, ir gebėti juos taikyti praktiškai;6.4. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą;6.5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles;6.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis, biudžeto apskaitos ir dokumentų valdymo programomis). V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:7.1. tikrina ir analizuoja viešojo sektoriaus subjektų į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemą pateiktas:7.1.1. tarpusavio derinimo operacijas;7.1.2. metines finansines ataskaitas - finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto pokyčių, pinigų srautų ataskaitas ir aiškinamuosius raštus;7.2. naudodamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema, rengia ir Finansų ministerijos nustatytais terminais teikia:7.2.1. informaciją apie valdomų ir kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų nuosavybės dalis;7.2.2. Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį;7.2.3. vykdo kitas konsolidavimo proceso procedūras;7.3. Finansų ministerijai teikia duomenis informacijai apie Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektus atnaujinti;7.4. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, susijusius su viešojo sektoriaus subjektų apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo procedūromis;7.5. priima, tikrina ir analizuoja neformaliojo ugdymo ir kitų švietimo įstaigų pateiktas metines, ketvirtines ir mėnesines biudžeto vykdymo ataskaitas:7.5.1. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti, mėnesines ir ketvirtines ataskaitas ir kitų Savivaldybės iždo pajamų už ketvirtį ataskaitas;7.5.2. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo;7.5.3. mokėtinų-gautinų sumų;7.5.4. sudaro neformaliojo ugdymo ir kitų švietimo įstaigų biudžeto vykdymo aiškinamąjį raštą;7.6. priima, tikrina ir analizuoja neformaliojo ugdymo ir kitų švietimo įstaigų pateiktas:7.6.1. tarpines finansines ataskaitas (finansinės būklės, veiklos rezultatų), aiškinamąjį raštą;7.6.2. metines finansines ataskaitas (finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto pokyčių, pinigų srautų), aiškinamąjį raštą;7.7. priima, tikrina ir analizuoja neformaliojo ugdymo ir kitų švietimo įstaigų gautinų, gautų, grąžintinų finansavimo sumų, sukauptų finansavimo pajamų pažymas;7.8. paruošia kuruojamų įstaigų informaciją tarpusavio operacijoms derinti ir eliminuoti informacinėje sistemoje VSAKIS ir suveda duomenis į sistemą VSAKIS;7.9. programoje "BIUDŽETAS VS" tikrina ir tvirtina neformaliojo ugdymo ir kitų švietimo įstaigų pateiktas:7.9.1. mėnesio kasines išlaidas;7.9.2. lėšų poreikio paraiškas;7.9.3. mokėtinų-gautinų sumų ataskaitas;7.9.4. gautinų, gautų, grąžintinų, sukauptų finansavimo sumų pažymas;7.10. pagal savo kompetenciją konsultuoja, teikia metodinę pagalbą, rengia informacinius ir kitus dokumentus viešojo sektoriaus subjektams finansinių ataskaitų rengimo, duomenų suvedimo į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemą ir buhalterinės apskaitos klausimais;7.11. rengia statistines ketvirčių ataskaitas ir metinę investicinę ataskaitą KS-02; sudaro suvestinę ir teikia ją Statistikos departamentui;7.12. tikrina Visuomenės sveikatos biuro, švietimo ir kultūros įstaigų, Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitas ir sudaro suvestines; 7.13. dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje;7.14. pagal savo kompetenciją pildo ir teikia ataskaitas vidaus ir išorės vartotojams;7.15. priima viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų tarpines ir metines finansines ataskaitas;7.16. teikia skyriaus vedėjui informaciją apie Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos problemas;7.17. vykdo einamąją apskaitos kontrolę;7.18. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis skyriaus veiklos klausimais;7.19. administracijos direktoriaus pavedimu atstovauja Savivaldybei institucijose, įstaigose ir organizacijose skyriaus kompetencijos klausimais;7.20. teikia paklausimus ir nustatyta tvarka gauna informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei viešųjų registrų skyriaus veiklos klausimais;7.21. pagal skyriaus kompetenciją rengia sutarčių, susitarimų projektus, kontroliuoja jų vykdymą;7.22. pavaduoja skyriaus vyriausiąjį specialistą ir atlieka kitas nenuolatinio pobūdžio su finansų apskaita susijusias užduotis, kurias skiria skyriaus vedėjas. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: (845)501291, gerda.lukoseviciene@panevezys.lt
Skelbimo data: 2017.10.03

Atsiliepimai apie Panevėžio miesto savivaldybės administracija  Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:
PATVIRTINTAValstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1P-638KLAIPĖDOS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO TEISĖS IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (toliau - Departamentas) Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija -12. II. PASKIRTIS4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta padėti vykdyti teritorijų planavimo (savivaldybės ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų) ir statybos valstybinę priežiūrą Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių teritorijose bei teikti teisinę pagalbą šią priežiūrą vykdantiems Departamento valstybės tarnautojams. III. VEIKLOS SRITIS5. Bendroji veiklos sritis - teisė, specialioji veiklos sritis - teritorijų planavimo valstybinė priežiūra ir statybos valstybinė priežiūra Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių teritorijose.IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;6.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų teisinio darbo stažą;6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinę, administracinę ir baudžiamąją teisę, civilinį ir baudžiamąjį procesą, administracinę teiseną, teisės aktų rengimo rekomendacijas ir dokumentų rengimo taisykles, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, būti susipažinęs su teismų praktika, susijusia su teritorijų planavimu, statinių projektavimu, statyba bei teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra;6.4. mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office;6.5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:7.1. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, nagrinėja Departamento darbuotojų ir kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikia dėl jų išvadas;7.2. rengia Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau - Inspekcija) viršininko įsakymų, viršininko pavaduotojo potvarkių, Departamento direktoriaus potvarkių projektus;7.3. rengia ir teikia teismams ieškinius, priešieškinius, prašymus, atsiliepimus, dublikus, triplikus, apeliacinius ir atskiruosius skundus bei kitus procesinius dokumentus, teikia teismui prašomus dokumentus ir informaciją;7.4. atstovauja Inspekcijai teismuose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;7.5. rengia taikos sutartis ir teikia jas tvirtinti teismams;7.6. inicijuoja, organizuoja ir kontroliuoja įsiteisėjusių teismų sprendimų, nutarčių ir privalomųjų nurodymų vykdymą;7.7. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus, konsultuoja pareiškėjus teisiniais klausimais, susijusiais su teritorijų planavimo valstybine priežiūra Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių teritorijose ir statybos valstybine priežiūra Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių teritorijose; 7.8. nagrinėja teisėsaugos institucijų pavedimus, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių rekomendacijas, Lietuvos Respublikos Seimo narių paklausimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pavedimus, kitų institucijų paklausimus, atsakydamas į juos rengia pažymas, specialisto išvadas ir kitus dokumentus;7.9. pagal kompetenciją rengia Inspekcijos viršininko įsakymų projektus, Departamento direktoriaus potvarkių projektus;7.10. konsultuoja Departamento darbuotojus teisės aktų projektų rengimo, asmenų skundų, pranešimų ir prašymų nagrinėjimo, administracinių teisės pažeidimų (nuo 2017 m. sausio 1 d. - administracinių nusižengimų) protokolų surašymo, administracinių teisės pažeidimų (nuo 2017 m. sausio 1 d. - administracinių nusižengimų) bylų nagrinėjimo arba teikimo nagrinėti teismui bei kitais teisės aktų taikymo klausimais;7.11. seka teisės aktų pakeitimus ir teismų praktikos naujoves ir apie tai informuoja Departamento darbuotojus;7.12. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;7.13. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe;7.14. teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas apie atliktus darbus ir informaciją apie teismuose nagrinėjamas bylas;7.15. pavaduoja Skyriaus vedėją, taip pat kitus Skyriaus darbuotojus, kurių veiklos sritis yra teisė, jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;7.16. esant poreikiui, turėdamas galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, vairuoja tarnybinę "B" kategorijos transporto priemonę;7.17. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ar Departamento direktoriaus, Inspekcijos viršininko ar viršininko pavaduotojų pavedimus.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Vilnius, A. Vienuolio g. 8, 2722748, info@vtpsi.lt
Skelbimo data: 2017.10.03

Atsiliepimai apie Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija  Kurjeris

Pobūdis: Optimalių maršrutų sudarymas, pašto siuntų pristatymas ir surinkimas, bendravimas su klientais bei kitų, su pašto siuntų pristatymu ir surinkimu susijusių užduočių vykdymas. Atlyginimas priklauso nuo pristatytų vienetų kiekio. Darbas su tarnybiniu automobiliu. Darbas pilnu etatu visą darbo dieną.
Reikalavimai: Puikus lietuvių kalbos mokėjimas, gebėjimas optimaliai planuoti ir lanksčiai perplanuoti maršrutus, greita orientacija, bendras kompiuterinis raštingumas bei gebėjimas naudoti mobiliąsias technologijas, nuosavas automobilis (pageidautina, bet neprivaloma) ir B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, geri vairavimo bei parkavimo įgūdžiai, paslaugumas, draugiškumas, atsakingumas, darbštumas. Klientų aptarnavimo įgūdžiai būtų privalumas.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Samus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g., 860797626, personalas@samus.lt
Skelbimo data: 2017.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Samus"  Virėjas

Pobūdis: Restoranas Amandus Vilniaus senamiestyje ieško pastiprinimo virtuvei.
Reikalavimai: Noras dirbti :)

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Amandus LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilies g. 34, 860560115, bukauskaite@mail.ru
Skelbimo data: 2017.10.02

Atsiliepimai apie UAB "Amandus LT"  Santechnikas

Pobūdis: Vandentiekio, nuotekų ir šildymo montavimas. Garantuojame atlyginimą laiku.
Draugiškas kolektyvas.
Darbų turime ir žiemos laikotarpiu
Reikalavimai: Patirtis montuojant vandentiekio, nuotekų, šildymo sistemas.

Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kuzmienė ir partneriai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 159A, 868737262, marius@kuzmieneirpartneriai.lt
Skelbimo data: 2017.10.02

Atsiliepimai apie UAB "Kuzmienė ir partneriai"  Mėsainių kepėjai

Pobūdis: Sveiki,

naujai atidaromas mėsainių baras Vilniuje ieško mėsainių čirškintojų! :) Jeigu esi entuziastingas ir darbui nusiteikęs (-usi) persona, mes Tavęs labai laukiame prisijungiant prie naujos komandos. Jeigu jau turi darbo patirties virtuvėje- tai būtų privalumas. Jeigu moki puikiai sutarti su komanda ir esi kūrybingas (-a), tai būtų dar didesnis privalumas.

Atlyginimas priklausytų nuo pasiektų rezultatų.

Lauksime Jūsų prisistatymo elektroniniu paštu MaistoSprendimai@gmail.com

Kilus daugiau klausimų- skambinti +370(618)21272

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Maisto sprendimai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kauno g., 861821272, MaistoSprendimai@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.02

Atsiliepimai apie UAB "Maisto sprendimai"  Statybininkas

Pobūdis: Matrix Support UAB ieško nuotekas/kanalizaciją prižiūrinčių darbininkų ilgalaikiam darbui šiauriniame Danijos regione.
Mes padėsime pasirūpinti apgyvendinimu, transportavimu, darbo bendrovėje pradžia. Be to, mes galime padėti gauti Danijos civilinės registracijos numerį ir atidaryti banko sąskaitą.
Reikalavimai: Darbų patirtis su kanalizacijos, nuotekų sistemomis (gatvių vamzdynai, šuliniai);
Galimybė dirbti ilgalaikį darbą Danijoje;
Gebėjimas suprasti anglų kalbą.
Teistumo nebuvimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAM "Matrix support"
Miestas: Danija
Kreiptis: 861520775, sonata@matrix-support.com
Skelbimo data: 2017.10.02

Atsiliepimai apie UAM "Matrix support"  Darbų saugos specialistas

Pobūdis: * Mokymų organizavimas;
* įmonių aptarnavimas;
* naujų klientų paieška;
* rengti darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos norminius dokumentus;
* kitų dokumentų ruošimas.
Reikalavimai: * Darbo patirtis darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;
* specialus techninis išsilavinimas;
* gebėjimas savarankiškai organizuoti darbus;
* Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, išmanymas ir taikymas;
* kompiuterinis raštingumas – MS Office programų paketas;
* analitinis mąstymas, iniciatyvumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adpilis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860566660, info@adpilis.lt
Skelbimo data: 2017.10.02

Atsiliepimai apie UAB "Adpilis"  Pagalbinis - pusę etato - darbas studentams !

Pobūdis: Pagalbiniai darbai:
Padangų montavimas ir balansavimas;
Automobilių aptarnavimas
Reikalavimai: Patirtis nebūtina!
Nebijojimas fizinio darbo;
Punktualumas;
Atsakingumas;
Gera nuotaika.
Darbo patirtis autoservisų, padangų montavimo ar mechanikos srityje didelis privalumas!

Mes jums siūlome
Laiku mokamą konkurencingą atlyginimą;
Lankstų darbo grafiką studentams;
Melgos nuolaidų paketą Jums ir Jūsų artimiesiems;
Šaunų kolektyvą;
Šiltą ir tvarkingą darbo aplinką;
Karjeros galimybes.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MELGA"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 149, 868680014, ukmerge@melga.lt
Skelbimo data: 2017.10.02

Atsiliepimai apie UAB "MELGA"  Ekspedijavimo vadybininkas

Pobūdis: -Klientų paieška;
-Krovinių paieška;
-Darbas su esamais klientais;
-Susitikimai su klientais;
-Komandiruotės į Rusiją, Kazachstaną, Europą;
Reikalavimai: -Darbo patirtis nuo 3 m;
-Anglų, rusų, lietuvių kalbų mokėjimas; Laisvai kalbėti, rašyti;


Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Albe logistik"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867418820, beata@albelogistik.lt
Skelbimo data: 2017.10.02

Atsiliepimai apie UAB "Albe logistik"  Automechanikas

Pobūdis: Remontuoti įmonės transportą

mikroautobusai ir sunkvežimiai
Reikalavimai: Darbo patirtis su sunkiuoju transportu
CE kategorijos butu labai gerai

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dirsėjas auto"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Isradeju 13b, 866278999
Skelbimo data: 2017.10.02

Atsiliepimai apie UAB "Dirsėjas auto"  Vairavimo teorijos dėstytojas

Pobūdis: Pobūdis: Teorijos paskaitų dėstymas;
Mokymų kokybės užtikrinimas;
Atsakomybė už perduotos informacijos tikslumą.
Reikalavimai: Reikalavimai: Galiojanti vairuotojo mokytojo licencija;
Atsakingumas;
Gebėjimas dirbti su įvairiais žmonėmis;
Diplomatiškumas bei atsakomybė už rezultatus;
Darbo patirtis būtų privalumas.
DIDELIS privalumas turintiems galiojančią vairavimo instruktoriaus licenciją ir galintiems dirbti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adpilis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860566660, info@adpilis.lt
Skelbimo data: 2017.10.02

Atsiliepimai apie UAB "Adpilis"  Nekilnojamojo turto vadybininkas

Pobūdis: Naujų klientų paieška;
Bendravimas su esamais klientais;
Įmonės paslaugų pristatymas klientams;
Klientų poreikių analizė;
Derybos su klientais;
Komercinių pasiūlymų teikimas, sutarčių ruošimas;
Pastovus kontaktų palaikymas su klientais;
Pardavimų tikslų įgyvendinimo užtikrinimas;
Pardavimo planų vykdymas.
Reikalavimai: Nekilnojamojo turto srities išmanymas (privalumas);
Sėkminga darbo patirtis aktyviuose pardavimuose (privalumas);
Noras siekti aukštų rezultatų, iniciatyvumas, pozityvumas;
Pardavimo, derybų įgūdžiai;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Puikios lietuvių kalbos žinios;
Vidinė disciplina, savimotyvavimas, sąžiningumas;
Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
Puikūs planavimo, organizavimo, bendravimo ir derybiniai įgūdžiai;
Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija) ir nuosavas automobilis.Atlyginimas:
Priklauso nuo rezultatų

Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dupro partneriai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 140A-3, kestutis@dupro.lt
Skelbimo data: 2017.10.02

Atsiliepimai apie UAB "Dupro partneriai"  Silpnų srovių montuotojas

Pobūdis: Elektroninių (kompiuterinių) ryšių montavimas
Reikalavimai: Atsakingumas ir orientacija į rezultatą

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elektromonteris"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 37060956423, elektromonterisuab@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.02

Atsiliepimai apie UAB "Elektromonteris"  Elektrikas - signalizacijos sistemų specialistas

Pobūdis: Darbas su patalpų signalizacijos sistemomis.
Elektrotechnikos prietaisų prijungimas.
Reikalavimai: Sąžiningumas ir orientacija į rezultatą

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elektromonteris"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 37060956423, elektromonterisuab@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.02

Atsiliepimai apie UAB "Elektromonteris"  Konstrukcijų surinkėjas

Pobūdis: Medžio, aliuminio stiklo konstrukcijų surinkimas.

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lignas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 9, 861477809, a.indriulyte@kgc.lt
Skelbimo data: 2017.10.02

Atsiliepimai apie UAB "Lignas"  Durų montuotojas

Pobūdis: Emaliuotų vidaus durų montavimas.
Reikalavimai: Atsakingumas, savarankiškumas, orientacija į rezultatą, B kategorija, nuosavi instrumentai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltijos durys"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 613 35445, info@doorsbaltics.com
Skelbimo data: 2017.10.02

Atsiliepimai apie UAB "Baltijos durys"  Transporto vadybininkas - ekspeditorius

Pobūdis: Krovinių gabenimo Vakarų Europoje nuosavu transportu organizavimas;
• Vairuotojų darbo organizavimas, maršrutų sudarymas ir kontrolė;
• Transporto ir krovinių judėjimo kontrolė ir valdymas;
• Kokybiškas esamų klientų aptarnavimas ir santykių su jais palaikymas;
• Operatyvus ir profesionalus nenumatytų situacijų sprendimas.
Reikalavimai: 1-2 metai analogiško darbo sėkminga patirtis.
• Geras lietuvių kalbos lygis, geros anglų ir rusų kalbos žinios.
• Organizuotumas, operatyvumas ir orientacija į rezultatą.
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Wisdom shop"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Svirno g. 3a, 8 60120599, wisdomuab@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.02

Atsiliepimai apie UAB "Wisdom shop"  Projektų vadovas

Pobūdis: Bendrovės vykdomų objektų projektavimo darbų organizavimas; Bendravimas su užsakovais, projektuotojais, rangovais ir kitomis suinteresuotomis šalimis; atliekamų darbų koordinavimas, rezultatų kontrolė. Įmonės veiklos sritis - įvairių tipų laivų remontas.
Reikalavimai: *Būtina panašaus darbo patirtis;
*Anglų, rusų kalbų mokėjimas;
*Gamybinių procesų išmanymas;
*Vairuotojo pažymėjimas;
*Kompiuterinis raštingumas.

Atlyginimas aptariamas pokalbio metu (priklausomai nuo kompetencijos)
CV siųsti nurodytu el. paštu.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jurtė"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Taikos pr. 24, 860028096, gsjurte@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.02

Atsiliepimai apie UAB "Jurtė"  Vairuotojas ekspeditorius

Pobūdis: Darbas Danija-Svedija-Danija
Reikalavimai: Saziningumas Atsakingumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: Audriaus Maurico individuali įmonė
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 863017177
Skelbimo data: 2017.10.02

Atsiliepimai apie Audriaus Maurico individuali įmonė  Sandelininkas

Pobūdis: Apie siūlomą darbą, darbo pobūdis
prekių pakrovimas ir iškrovimas, paskirstymas ir saugojimas
prekių atrinkimas pagal kliento užsakymus, komplektavimas, parengimas išsiuntimui
tvarkos sandėlyje palaikymas.
Reikalavimai: Reikalavimai darbuotojui
Darbštumas, skaičiavimo pagrindai, greita orientacija, kruopštumas, atsakingas požiūris į darbą, vairuotojo pažymėjimas b kat.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Svydis Lietuva"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Palemono g. 171, 864656647, kardokas@svydis.lt
Skelbimo data: 2017.10.02

Atsiliepimai apie UAB "Svydis Lietuva"  Įranginių mechanikas

Pobūdis: * Spaudos ir pospaudiminių įrengimų priežiūra, remontas ir derinimas;
* Įrengimų profilaktinė priežiūra;
* Darbas dienine pamaina.
Reikalavimai: • Panašaus darbo patirtis;
• Atsakingas požiūris į darbą;
• Tvarkingumas, atidumas, gebėjimas dirbti komandoje;

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Senamiesčio spaustuvė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 683 33090, personalas@ssv.lt
Skelbimo data: 2017.10.02

Atsiliepimai apie UAB "Senamiesčio spaustuvė"  Mini ekskavatoriaus operatorius

Pobūdis: Šviesolaidiniu bei elektros kabelių klojimui reikalingas mini ekskavatoriaus operatorius. Darbo valandos nuo 8:00 iki 17:00 val. darbo dienomis.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis; vairuotojo pažymėjimas BE kategorija; Darbštumas, sąžiningumas.

Įmonė siūlo:
Visas socialines garantijas; laiku mokamą bei motyvuotą į darbo rezultatus atlyginimą; visas darbui reikiamas priemones; darbą draugiškame kolektyve.

Gyvenimo aprašymus siųsti: darbas@telteka.lt
Telefonas pasiteiravimui: (+370) 68 478 964.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Telteka"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 86847864, darbas@telteka.lt
Skelbimo data: 2017.10.02

Atsiliepimai apie UAB "Telteka"  Dažytojas-lakuotojas

Pobūdis: Skubiai naujai sukurtai darbo vietai reikalingas dažytojas-lakuotojas
Reikalavimai: Būtina turėti patirties ir išmanyti dažymo, lakavimo, beicavimo bei kitas apdailos technologijas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Mančo baldai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Sodybų g. 2, 861622010, sarunas@mfurniture.lt
Skelbimo data: 2017.10.02

Atsiliepimai apie MB "Mančo baldai"  Sandėlininkas-krovėjas

Pobūdis: Vilkikų iškrovimas/pakrovimas, krovos darbai rankomis. Tvarkos ir švaros darbo vietoje palaikymas.
Darbo laikas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 8 iki 17 val.
Į darbą vežame įmonės autotransportu.
Reikalavimai: Fizinė ištvermė, atsakingumas, kruopštumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB DOSEKA
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų . 47, 2 korpusas, 867378960, gamyba@doseka.lt
Skelbimo data: 2017.10.02

Atsiliepimai apie UAB DOSEKA  Mazmenines prekybos padalinio vedeja

Pobūdis: Maisto prekiu parduotuve, kolektyvo valdymas, prekiu uzsakymas, dokumentu tvarkymas
Reikalavimai: CV siusti pastu

Atlyginimas: 770 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budruva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Krakiskiu g., 865988387, pbudruva@gmail.com
Skelbimo data: 2017.10.02

Atsiliepimai apie UAB "Budruva"  Mūrininkas

Pobūdis: - Mūro darbai;
- Kitų statybų vadovo pavestų užduočių atlikimas
Reikalavimai: - Patirtis;
- Gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai;
- Atsakingumas;
- Kruopštumas, energingumas, darbštumas.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eikos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Meistrų, 868229127
Skelbimo data: 2017.10.02

Atsiliepimai apie UAB "Eikos statyba"  Betonuotojas

Pobūdis: - Betonavimo (monolitinių kolonų, sienų, perdangų) darbai;
- Kitų statybų vadovo pavestų užduočių atlikimas.
Reikalavimai: - Patirtis;
- Gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai;
- Atsakingumas;
- Kruopštumas, energingumas, darbštumas.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eikos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Meistrų, 868229127
Skelbimo data: 2017.10.02

Atsiliepimai apie UAB "Eikos statyba"  Virėjas

Pobūdis: Darbas prie karštu ir šaltu patiekalu
Reikalavimai: Bent 1m darbo patirtis virtuvėje

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 720 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Akebas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g. 37, 867086591, e.azaravicius@gmail.com
Skelbimo data: 2017.09.30

Atsiliepimai apie UAB "Akebas"  Vairuotojas

Pobūdis: Darbo vieta
Vilnius
Darbo pobūdis

Taksi vairuotojo darbas su Taxify platforma. Vairuosite 2008 - 2012 metų Toyota Prius Benzinas/Elektra

700-900 € pagrindinis (~30-50 Eur/diena)

Reikalingos vairuotojos ir vairuotojai teikti pavežimo paslaugas. Jei esate bendraujantys ir mėgstate vairuoti automobilį bei jausti malonumą tai darydami - šitas darbas kaip tik Jums. Mūsų jaunatviškas ir linksmas kolektyvas laukia naujų komandos narių!
Reikalavimai
- Pareigingumas
- Sąžiningumas
- Mokėjimas maloniai/kultūringai bendrauti su klientais
- Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija)
Mes jums siūlome
- Tvarkingus automobilius Toyota Prius
- Lengvą darbą, nereikalaujantį taksi vairuotojo darbo patirties
- Lankstų darbo grafiką
- Geras darbo sąlygas
- Kiekvieną savaitę išmokamą atlyginimą
- Draugišką kolektyvą
Atlyginimas
700–900 Eur atskaičiavus mokesčius +priedai apie 200 Eur
Priklauso nuo rezultatų
Su perspektyva didėti
Reikalavimai: Reikalavimai
- Pareigingumas
- Sąžiningumas
- Mokėjimas maloniai/kultūringai bendrauti su klientais
- Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija)
- Ne trumpesnis nei 3 m. vairavimo stažas
Pirmenybę teiksime jau turintiems patirties šiame darbe,taip pat moterims ir merginoms.Kultūringi klientai,drąsiai galima dirbti vakarais,o savaitgaliais ir naktimis.Taip pat yra galimybė automobiliu naudotis ir dirbti vienai (-m) visą laiką.Atlygis +
premija išmokami kiekvieną antradienį i banko sąskaitą. Norinčius įdarbiname pagal darbo sutartį.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Idėjų mugė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: S.Neries 31-1, 867329299, imone20166@gmail.com
Skelbimo data: 2017.09.29

Atsiliepimai apie MB "Idėjų mugė"  Prekybos automatų ir kavos aparatų technikas

Pobūdis: Prekybos automatų ir kavos aparatų remontas;
Naujų prekybos automatų paruošimas eksploatacijai;
Su prekybos automatų eksploatacija susijusių dokumentų, techninių pasų pildymas;
Prekybos automatų pervežimo dokumentų pildymas;
atlieka reikiamus darbus statant naują ar perstatant jau eksploatuojamą prekybos automatą;
Eksploatuojamų prekybos automatų patikra;
Reikalavimai: Aukštesnysis techninis išsilavinimas;
Vairuotojo pažymėjimas;
Atsakingumas, pareigingumas.

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pardavimo automatai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 131, 8 37 331660, info@vending.lt
Skelbimo data: 2017.09.29

Atsiliepimai apie UAB "Pardavimo automatai"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Naujų klientų paieška Lietuvoje, Latvijoje;
Kontaktų su klientais palaikymas: vizitai, skambučiai, pardavimai.
Santykių palaikymas su esamais klientais;
Klientų poreikių išsiaiškinimas;
Komercinių pasiūlymų, sutarčių ruošimas, derybų vedimas;
Iškeltų pardavimo tikslų siekimas, ataskaitų ruošimas
Darbas su CRM - duomenų apie klientą fiksavimas, vizitų/skambučių planavimas, surinktų duomenų fiksavimas programoje.
Reikalavimai: Orientacija į klientą bei rezultatą, tikslo siekimas;
Analitinis mąstymas;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office aplinka, ypatingai MS Excel);
Puikūs bendradarbiavimo, organizaciniai įgūdžiai;
Atsakingumas, iniciatyvumas, greita orientacija;
Sėkminga patirtis pardavimuose;
Savarankiškumas, pozityvumas, iniciatyvumas ir reprezentatyvumas.
Anglų ir rusų kalbos žinios;
Vairuotojo pažymėjimas, B kategorija.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: YKK Poland atstovybė Lietuvoje
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko 6-220, 868204744, romas_motuzis@ykk.pl
Skelbimo data: 2017.09.29

Atsiliepimai apie YKK Poland atstovybė Lietuvoje  Santechnikas-montuotojas

Pobūdis: Pastato vidaus inžinerinių sistemų (šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotėkų) montavimas statybos objekte.
Reikalavimai: Darbo patirtis atliekant panašaus pobūdžio darbus – nuo 1 metų;
Be žalingų įpročių (statybos aikštelėje gali būti atliekamas patikrinimas).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dizaja"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 223, 8 5 2440458, veronika@dizaja.lt
Skelbimo data: 2017.09.29

Atsiliepimai apie UAB "Dizaja"  Virėjas

Pobūdis: Reikalinga virėjas(-a) ir virtuvės pagalbinis darbuotojas(-a) - indų plovėjas(-a) kavinei Vilniaus centre.
Reikalavimai: Atsakingumas ir kruopštumas, darbo patirtis būtų privalumas.
Rusų kalba.
Švaros palaikymas darbo vietoje.
Noras dirbti ir tobulėti.

Darbas pilnu etatu ir pagal slenkantį grafiką.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mocca LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilies g.28, 867998936, moccalt1@gmail.com
Skelbimo data: 2017.09.29

Atsiliepimai apie UAB "Mocca LT"  Barista-padavėjas

Pobūdis: Klientų aptarnavimas, darbas su kasos aparatu.
Reikalavimai: Atsakingas požiūris į darbą.
Rusų ir anglų kalbų mokėjimas.
Atsakomybės jausmas, darbštumas.
Malonus bendravimas.

Darbas pilnu etatu pagal slenkantį darbo grafiką.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mocca LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilies g.28, 864515070, moccalt1@gmail.com
Skelbimo data: 2017.09.29

Atsiliepimai apie UAB "Mocca LT"  Trinkelių klojėjas (kelininkas)

Pobūdis: Pagrindų ruošimas, bortų statymas, trinkelių klojimas ir kiti gerbūvio darbai
Reikalavimai: Tokio darbo patirtis, atsakingumas, sąžiningumas, noras dirbti ir užsidirbti, atlyginimas priklauso nuo atlikto darbo

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EMA Via"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 88-805, 869955210, info@emagroup.lt
Skelbimo data: 2017.09.29

Atsiliepimai apie UAB "EMA Via"  Vairuotojas (su savu automobiliu) - kurjeris

Pobūdis: Siuntų pristatymas ir surinkimas su nuosavu mikroautobusu Vilniaus mieste.Žmogų įdarbiname ir apmokame kitas išlaidas.
Reikalavimai: Turėti nuosava mikro autobusa (pageidautina balta). Pažinti Vilniaus miestą.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dolteka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V. A. Graičiūno g. 6, 860906344, logistika@dolteka.lt
Skelbimo data: 2017.10.09

Atsiliepimai apie UAB "Dolteka"  Administratorius

Pobūdis: Avalynės salonui CHESTER nuolatiniam darbui Kaune reikalingas (-a) administratorius (-ė). Dalyvauti pardavimo procese, organizuoti salono veiklą.
Reikalavimai: Kandidatui (-ei) pageidautina turėti aukštąjį išsilavinimą, darbo patirtį, organizacinius sugebėjimus, mokėti užsienio kalbas.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "TJ RETAIL"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: tjretail@mail.lt
Skelbimo data: 2017.09.29

Atsiliepimai apie UAB "TJ RETAIL"  Administratorė - vadybininkė

Pobūdis: Bendravimas su įmonės klientais (konsultavimas, sutarčių sudarymas, ir kt.);
*Darbas su įvairiomis kompiuterinėmis programomis;
*Mokymų organizavimas;
*Įvairių dokumentų ruošimas;
*Kompetentingas atsakinėjimas į skambučius;
*Bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis;
*Ataskaitų ir kitų dokumentų ruošimas;
*Piniginės operacijos.
Reikalavimai: *Aukštasis universitetinis išsilavinimas;
*Kompiuterinis raštingumas;
*Darbo etikos, raštvedybos ir dokumentų rengimo taisyklių išmanymas;
*Darbo patirtis;
*Komunikabilumas;
*Kruopštumas;
*Atsakingumas;
*Rusų kalba.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adpilis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860566660, info@adpilis.lt
Skelbimo data: 2017.09.29

Atsiliepimai apie UAB "Adpilis"  Tolimųjų reisų vairuotojas CE

Pobūdis: • Krovinių pervežimas tentinėmis puspriekabėmis;
• Krovinių pervežimas termoreguliuojamomis puspriekabėmis;
• Darbas su autovežiais;
• ADR cisternomis.

Mes siūlome:
• Darbą patikimoje, perspektyvioje ir nuolat augančioje įmonėje;
• Konkurencingą, motyvuojantį ir visada laiku mokamą darbo užmokestį;
• Geras darbo sąlygas;
• Visas socialines garantijas.
• Neturinčius patirties apmokome.
Pradžia (data): nedelsiant
Reikalavimai: • Vairuotojo pažymėjimas CE kategorija;
• Vairuotojo-ekspeditoriaus darbo patirtis (privalumas);
• Skaitmeninė tachografo kortelė;
• 95 kodas (privalumas);

Atlyginimas: 2600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nostrum AJS"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Totorių g. 3, office@nostrum.lt
Skelbimo data: 2017.09.28

Atsiliepimai apie UAB "Nostrum AJS"  Autovežio vairuotojas

Pobūdis: Darbas su 9-10 vietų autovežiu Europoje, visada grįžtam su tralu namo, normalus atlyginimas (ne minimumas + komandiruotės)
Reikalavimai: CE, 95 kodas, patirtis, noras dirbt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 € (su mokesčiais)
Įmonė: Laima ir Ko, R. Mockevičiaus firma
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Taikos pr.135b, 868772535, laimairko@gmail.com
Skelbimo data: 2017.09.28

Atsiliepimai apie Laima ir Ko, R. Mockevičiaus firma  Sandėlininkas - krovėjas

Pobūdis: Minkštų baldų gamybos įmonėje reikalingas sandėlininkas (-ė). Darbo pobūdis: prekių priimimas, atrinkimas, išdavimas, pakrovimas .
Darbo vieta - Rokai, Kauno raj.
Reikalavimai: Atsakingumas, kruopštumas, autokrautuvo vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Erelita furniture"
Miestas: Kauno r.
Kreiptis: Rokai, Nemuno g. 3, 8 686 38766, ernestas@erelita.lt
Skelbimo data: 2017.09.28

Atsiliepimai apie UAB "Erelita furniture"  Vairuotojas

Pobūdis: - maisto pristatymas į namus, biurus;
- prekių pakrovimas, pervežimas;
- įvairūs kiti administracijos pavesti darbai.
Reikalavimai: - B kategorijos vairuotojo teisės;
- darbo su kasos aparatu žinios;
- atsakingas požiūris į darbą;
- pageidautina mokėti rusų ir anglų kalbas;
- komunikabilumas, energingumas, iniciatyvumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gan bei city"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 25, 8 655 51 724, raminta.t@ganbeicity.lt
Skelbimo data: 2017.09.28

Atsiliepimai apie UAB "Gan bei city"  Krautuvo vairuotojas

Pobūdis: Prekių pakrovimas, iškrovima;
Prekių surinkimas;
Darbas auto krautuvu;
Prekių išdavimas klientams pagal sąskaitas.
Reikalavimai: Vidurinis/profesinis išsilavinimas;
Bent 1-erių metų darbo sandėlyje patirtis;
Auto krautuvo vairuotojo pažymėjimas ir darbo krautuvu patirtis;
Darbštumas ir atsakingumas;
Gebėjimas dirbti fizinį darbą

Įmonė siūlo laiku mokamą atlyginimą, visas socialines garantijas.

Gyvenimo aprašymą su nuoroda krautuvo vairuotojas siųskite el. paštu: augis@dotpack.lt

Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 768 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dotpack"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dumu g. 3, augis@dotpack.lt
Skelbimo data: 2017.09.28

Atsiliepimai apie UAB "Dotpack"  Stalius baldžius

Pobūdis: Darbas nestandartinių minkštų baldų gamyba,
Reikalavimai: Patirtis nestandartinių baldų gamyboje būtų privalumas;
Gebėjimas skaityti techninius brėžinius;
Savarankiškumas, kruopštumas, atsakingumas;
Greita orientacija.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BFP group"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pasienio g. 18, 864623100, info@bfp.lt
Skelbimo data: 2017.09.28

Atsiliepimai apie UAB "BFP group"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Esi fiziškai stiprus, atsakingas bei imlus naujovėms? Mėgsti tvarką? Nebijai atsakomybės? Puiku! Kaip tik Tavęs mums ir trūksta. Esame stabiliai auganti įmonė kurioje visada išlaikome draugišką ir tuo pačiu produktyvią darbinę atmosferą. Darbas sandėlyje, krovos darbai, sandėlio tvarkos priežiūra, apskaitos vedimas. Darbas nuo primadienio iki penktadienio 7.30 - 16.30. Drabo adresas J.Korfo 15, Parudaminys. Atvykimas iki darbo vietos dalinai konpensuojamas. Nurodytas atlyginimas po bandomojo laikotarpio.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: Alfasis
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.Korfo 15, 868673542, Gytis@alfasis.lt
Skelbimo data: 2017.09.28

Atsiliepimai apie Alfasis  Muitinės tarpininko atstovas

Pobūdis: Darbą sėkmingai dirbančioje transporto ir logistikos įmonėje;
Puikias galimybes praplėsti jau turimas muitinės tarpininko atstovo žinias;
Patrauklią motyvacinę sistemą bei darbo užmokestį atsižvelgiant į darbo kompetenciją;
Darnų kolektyvą ir nuolatinį darbą;
Geras darbo sąlygas.
Reikalavimai: Galiojantis muitinės tarpininko atstovo pažymėjimas;
Puikios pagrindinių muitinės priežiūrą ir muitinės tarpininkų veiklą reglamentuojančių teisės aktų žinios;
Mokėti dirbti programomis AVILDA, MDAS, NCTS-5;
Muitinės dokumentų išmanymas ir panašaus darbo patirtis su tranzitiniais dokumentais;
Atsakingumas, pareigingumas, kruopštumas;
Geri rusų bei lietuvių kalbų įgūdžiai;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Velesas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@velesas.lt
Skelbimo data: 2017.09.28

Atsiliepimai apie UAB "Velesas"  Picų kepėjas

Pobūdis: -Picų kepimas pagal technologines korteles
-Tvarkos priežiūra
Reikalavimai: -Atsakingumas
-Darbštumas
-Patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vakarų verslo grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Bieliūnų g. 1 (Pašilaičiai), 869595329, pipirinisubs@gmail.com
Skelbimo data: 2017.09.28

Atsiliepimai apie UAB "Vakarų verslo grupė"  Plytelių klojėjas

Reikalavimai: Reikalingi plytelių klojėjai darbui Vokietijoje. Apgyvendinimas ir nuvežimas apmokamas darbdavio. Atlyginimas laiku mokamas du kartus per mėnesį. Atlyginimas nuo 2400 Eur iki 4500 Eur į rankas. Vykdomi objektai komercinės paskirties – viešbučiai, klinikos, ligoninės, prekybos centrai,oro uostai, metro stotys. Reikalavimai: profesionalumas, darbų kokybė, darbštumas, atsakingumas, punktualumas. Darbuotojai su žalingais įpročiais nepageidaujami. Darbai pastovūs. Šiuo metu darbai vyksta šalia Frankfurto, vėliau darbai prasidės Kelne ir Leipcige. Darbų ir pasiūlymų naujiems objektams turime metams į priekį, dėl to profesionalių meistrų ieškome pastoviai. Prašome susidomėjusius asmenis kreiptis el.paštu gs.constructionlt@gmail.com . Atsiųskite savo CV arba motyvacinį laišką, taip pat, jei turite, pateikite rekomendacijas ir savo atliktų darbų nuotraukas, nepamirškite savo kontaktų. Įvertinus atsiųstus duomenis, susisieksime su tinkamais kandidatais.

Taip pat tinkamos ir brigados su individualiomis veiklomis.

P.S. Pagalbiniai darbuotojai taip pat reikalingi ir gali kreiptis dėl darbo Vokietijoje, atlyginimas sutartinis. Suteikiame galimybę išmokti plytelių klijavimo darbų ir pereiti į meistro poziciją.


Iki susitikimo!

Gairės: plyteliu, klojejas, darbai, vokietija, uzsienis, ieskomi, reikalingi, profesionalai.


Reikalavimai:
Reikalavimai: profesionalumas, darbų kokybė, darbštumas, atsakingumas, punktualumas. Darbuotojai su žalingais įpročiais nepageidaujami.

Reikiama patirtis (metai):
5

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gailiūnai solar"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: Darmstadt, gs.constructionlt@gmail.com
Skelbimo data: 2017.09.28

Atsiliepimai apie UAB "Gailiūnai solar"  Suvirintojas

Reikalavimai: Esame pastatų administravimo rinkos lyderis Lietuvoje. Kuriame harmoningą gyvenimo ir darbo aplinką, teikdami kompleksiškas ir novatoriškas paslaugas.

Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos Vilniuje!

SUVIRINTOJĄ

Jūsų laukia:

• darbas didelėje ir perspektyvioje kompanijoje;
• dalykiško ir bendradarbiaujančio vadovo bei kolegų palaikymas;
• nuolaidų paketas poilsio, gydymo, sporto įstaigose;
• visos socialinės garantijos;
• stabilus atlyginimas.

Jūs rūpinsitės:

• kuruojamų daugiabučių ar komencinių pastatų priežiūra (smulkūs suvirinimo darbai, smulkūs statybiniai darbai);

Mes tikimės, kad sėkmingas būsimas darbuotojas:
• turės suvirintojo patirties;
• turės patirties statybose;
• vairuos automobilį ir galės naudoti savąjį darbo metu;
• bus savarankiškas, iniciatyvus, darbštus, komunikabilus.

Konfidencialumą garantuojame visuose atrankos etapuose.
www.manobustas.lt
Daugiau informacijos: 8 640 64072, karjera@manobustas.lt

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864064072, dalia.kasinskaite-ivanauskiene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2017.09.28

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas"  Apdailininkas

Pobūdis: Vidaus apdailos darbai.
Glaistymas dažymas,grindu dangos, armstrong lubos ir pan. Darbas Kauno mieste.
Reikalavimai: Patirtis vidaus apdailos darbuose.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Farera"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 8 603 87985, info@farera.lt
Skelbimo data: 2017.09.28

Atsiliepimai apie UAB "Farera"  Tvarkytojoms

Pobūdis: - namų, butų, ofisų tvarkymas

- tvarkymo paslaugas galite teikti visą darbo dieną, arba tik Jums patogiu metu.
Reikalavimai: Reikalavimai:
- atsakingumas, kruopštumas, darbštumas
- be žalingų įpročių
- gebėjimas dirbti savarankiškai.
- automobilis

Privalumai:
- patirtis šioje srityje

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cleanguru"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864083001, INFO@CLEANGURU.LT
Skelbimo data: 2017.09.28

Atsiliepimai apie UAB "Cleanguru"  Statybininkas

Pobūdis: Lietuvos įmonė, komandiruotėms Belgijoje ieško statybininkų.
Įmonė užsiima privačių ir gyvenamų namų statyba, taip pat vidaus įrengimo darbais. Bendrastatybiniai darbai.

Įmonė siūlo:
- Įmonė skiria automobilį ir apmoka kuro išlaidas
- Suteikia gyvenamą būstą (kambaryje gyvena dviese)
- Darbas nuolatinis, pastovus (kas 2-3 mėn grįžtama į Lietuvą 2-4 savaitėm)
- Suteikiamos visos darbui reikalingos priemonės ir įrankiai
- Įmonė apmoka keliones.
Reikalavimai: Darbo patirtis būtina
Be žalingų įpročių
B kat. vairuotojo pažymėjimas
Mokėjimas skaityti brėžinius
Darbštumas, atsakingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Techbalta"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Minijos street 2, 860851818, tomas@techbalta.lt
Skelbimo data: 2017.09.28

Atsiliepimai apie UAB "Techbalta"  Šaltkalvis

Pobūdis: Suvirintų detalių šlifavimas, paruošimas dažymui;
Esant gamybiniam būtinumui, darbas su taškiniu suvirinimo įrengimu, kniedijimas.
Darbas pamainomis
Reikalavimai: Vidurinis arba spec. vidurinis išsilavinimas;
-Greita orientacija, atsakingumas ir noras dirbti;
-Šaltkalvio darbo patirtis (nemokančius apmokome)

Privalumai:
- Panašaus darbo patirtis (privalumas).
- Neturintiems patirties suteikiame apmokymus darbo vietoje.

Įmonė siūlo:
-Neterminuotą darbo sutartį;
-Darbo užmokesčio paketą;
-Visas socialines garantijas;
-Geras darbo sąlygas;
-Draugišką kolektyvą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Northcliffe lighting"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl. 101, 8 62021664, info@northcliffe.org
Skelbimo data: 2017.09.28

Atsiliepimai apie UAB "Northcliffe lighting"  Vairuotojas CE kat. Vievis-Vilnius

Pobūdis: Darbas vežant nuotekas iš Kazokiškių sąvartyno iki Vilniaus nuotekų stoties Gariūnuose.
Per dieną 4 reisai. Būtina CE kat.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas - CE kategorija.
Išsilavinimas - pagrindinis su profesine kval.
Darbo patirtis nuo 3 metų

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Raguvilė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio g. 63, 8 645 44922, e.paviliunas@raguvile.lt
Skelbimo data: 2017.09.27

Atsiliepimai apie UAB "Raguvilė"  Antrasis montuotojas – nestandartiniai baldai

Pobūdis: Ieškomas montuotojas surenkant nestandartinius baldus, daugumoje virtuvės baldai. Darbas būtų su pagrindiniu montuotoju.
Ateityje yra galimybė tapti pagrindiniu montuotoju ar pereiti į surinkimą ir pan.
Atlyginimas priklausomai nuo darbo rezultatų, turimos patirties ir kitų savybių, nuo 600eurų.
CV siųsti adresu: info(eta)baldai4u.lt
Reikalavimai: - Patirtis dirbant staliaus darbus;
- sugebėjimas dirbti komandoje;
- bendravimo kultūra;
- vairuotojo pažymėjimas;
-be žalingų įpročių/ žalingų įpročių kontroliavimas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baldai4u"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl. - Savanorių pr, 864805423
Skelbimo data: 2017.09.27

Atsiliepimai apie UAB "Baldai4u"  Darbuotojų saugos specialistas

Pobūdis: Visų teisės aktais numatytų su darbuotojų sauga ir sveikata susijusių funkcijų vykdymas, darbdavio ir darbuotojų konsultavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas + atestuotas vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais.

Ne mažesnė kaip 3 metų patirtis darbuotojų saugos bei (pageidautina) žmogiškųjų išteklių valdymo srityse.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Šeškinės poliklinika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šeškinės g. 24, 8 5 250 2042, personalas@poliklinika.lt
Skelbimo data: 2017.09.27

Atsiliepimai apie VšĮ "Šeškinės poliklinika"  Panaudotos plėvelės rūšiuotojai

Pobūdis: Panaudotos plėvelės atrinkimas perdirbimui pagal rūšį ir spalvą.
Etikečių, lipdukų nuėmimas nuo plėvelės.
Darbas prie rūšiavimo linijos, gamyboje.
Darbo grafikas:
Pamainomis, slenkančiu grafiku nuo 7-19 val. ir 19-7 val. trys dieninės pamainos, trys poilsio dienos, trys naktinės pamainos, trys poilsio dienos.
Darbo vieta:
AB "Plasta” Savanorių pr. 180, Vilnius, įėjimas iš Sausupio g. pro apsaugos postą.
Kreiptis atvykstant į gamyklos personalo skyrių darbo dienomis nuo 8 val. iki 14 val., apsaugos darbuotojas paaiškins, kaip praeiti iki personalo skyriaus.
Gyvenantiems toliau nei 20 km nuo Vilniaus bei susidarius 4 žmonių ekipažui, kompensuojamos važinėjimo į darbą kuro išlaidos. Jei važiuoja mažiau žmonių, kuro kompensacija apskaičiuojama procentaliai.
Reikalavimai: Pareigingumas.
Galimybė dirbti pamainomis, slenkančiu grafiku.

Darbo užmokestis valandinis plius priedai už darbo rezultatus.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sausupio g., 8 686 04770, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2017.10.17

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Gaterininkas

Pobūdis: Rąstų pjovimas juostiniu gateriu.
Reikalavimai: Dirbti apmokome, darbo patirtis nebūtina.
Komandinis darbas.
Atlyginimas priklauso nuo supjautų rąstų kiekio. Vidutiniškai 750 - 1300 eur. neatskaičius mokesčių (600-1000 eur. atskaičius mokesčius)

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "DTE & Co"
Miestas: Kretinga
Kreiptis: Palangos pl. 2A, Vydmantų k., Kretingos r., 860781290, ilona.janeikiene@dte.lt
Skelbimo data: 2017.09.27

Atsiliepimai apie UAB "DTE & Co"  Apsaugos darbuotojas

Pobūdis: Bendravimas su lankytojais
Objekto vidaus ir išorės, klientų bei personalo saugumo objekto viduje užtikrinimas.
Reikalavimai: Vadovaujantis Azartinių lošimų įstatymu, kandidatai turi būti ne jaunesni nei 21 m. amžiaus
Komunikabilumas
Mandagi bendravimo maniera
Greita orientacija
Puikus fizinis ir psichologinis pasirengimas
Privalumai
Užsienio (rusų, anglų) kalbos žinios

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nesė, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Stulginskio g. 8, 8 68505946, karjera@nese.lt
Skelbimo data: 2017.09.27

Atsiliepimai apie Nesė, UAB  Valytoja

Pobūdis: Reikalinga atsakinga valytoja nuolatiniam, gerai apmokamam darbui Vilniuje. Gali bųti kaip papildoms darbas. Darbo pobūdis: biurų, butų, namų, valymas. Tiek nuolatiniai, tiek vienkartiniai valymo objektai. Atsakingas, bet neturinčias patirties apmokome
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis, vairuotojo pažymėjimas

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Opus album"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8657 94363
Skelbimo data: 2017.09.27

Atsiliepimai apie UAB "Opus album"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Garažo, kiemo vartų montavimas
Reikalavimai: B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, amžius - ne vyresnis kaip 35 metai.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lautora"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864685591, info@lautora.eu
Skelbimo data: 2017.10.06

Atsiliepimai apie UAB "Lautora"  Projekto vadovas

Pobūdis: 1)profesionalus įmonės atstovavimas bendraujant su klientais ir tiekėjais;
2)logistikos procesų organizavimas Lietuvos regionuose (maršrutų ruošimas, logistikos kaštų planavimas, rodiklių analizė);
3)naujų sprendimų siūlymas (dėl transporto parko ir maršrutų optimizavimo);
4)nuolatinio ryšio su klientais ir tiekėjais palaikymas;
5)pagalba padalinių vadovams visuose logistikos procesuose.
Reikalavimai: 1)aukštasis išsilavinimas;
2)darbo patirtis logistikos srityje;
3)puikūs kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
4)atsakingumas, komunikabilumas, reiklumas, greita orientacija, problemų sprendimo įgūdžiai;
5)vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tiekimo uostas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pramonės g.6, 867466413, info@tiekimouostas.lt
Skelbimo data: 2017.09.27

Atsiliepimai apie UAB "Tiekimo uostas"  Meistras-priėmėjas

Pobūdis: Užsakymų priėmimas, bendravimas su klientais, darbų paskirstymas, informacijos apie paslaugas suteikimas.
Reikalavimai: Komunikabilumas, savarankiškumas, sugebėjimas priimti sprendimus, konfliktinių situacijų sprendimas, kompiuterinis raštingumas, išmanymas apie automobilius.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Turbobaltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 174R, 868607501, info@turbobaltic.lt
Skelbimo data: 2017.09.27

Atsiliepimai apie UAB "Turbobaltic"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Darbas Lietuva-Baltarusija,su refu
Reikalavimai: Tvarkingas,norintis dirbti ir uzdirbti

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Laivingė"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 868710689
Skelbimo data: 2017.09.27

Atsiliepimai apie UAB "Laivingė"  Zuvies apdirbimas

Reikalavimai: Minimali anglu kalga. Jeigu yra fork lifto licenzija - privalumas

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: Northbay Pelagic Limited
Miestas: Jungtinė Karalystė
Kreiptis: Peterhead, Scotland, Kirk Square, AB42 1RQ, natasha@northbaypelagic.com
Skelbimo data: 2017.09.26

Atsiliepimai apie Northbay Pelagic Limited  Administratorė

Pobūdis: Dokumentų rengimas, registracija ir kontrolė;
Operatyvus informacijos srautų valdymas;
Biuro aprūpinimas darbui būtinomis priemonėmis;
Korespondencijos priėmimas/išsiuntimas;
Bendravimas su klientais;
Pagalba biuro darbuotojams.
Reikalavimai: Raštvedybos žinios;
Puikios lietuvių ir rusų k. žinios, anglų k. - privalumas;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Gebėjimas dirbti savarankiškai;
Greita orientacija, gebėjimas valdyti stresines situacijas, organizuotumas, atsakingumas, pozityvumas, kruopštumas, veiklumas;
Nuosavas automobilis.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Preskonita"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Mickūnai, Vilniaus g. 20, 8 685 67280, sales@aromapp.de
Skelbimo data: 2017.09.26

Atsiliepimai apie UAB "Preskonita"  Vairuotojas CE kat., Vilnius->Belgija ->Maskva

Pobūdis:
Pastovūs kroviniai, tie patys maršrutai.
Nereikia stovėti laukiant krovinių.
Rusijoje greitai išmuitina, iškrauna. Iš Rusijos grįžtam tušti.
Atlyginimas laiku.
DAF, tentai 92m3.

Reikalavimai:
Privalumas: BY, RUS vizos.
Privaloma: CE kategorijos, patirtis, noras dirbti.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB Repečka
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868746941
Skelbimo data: 2017.09.26

Atsiliepimai apie UAB Repečka  Sunkvežimio vairuotojas

Pobūdis: Darbas su sunkvežimiu IVECO,hidrodinamine mašina MANN.
Reikalavimai: Sunkvežimio vairuotojas turi turėti vairuotojo pažymėjimą BC kat., turėti darbo patirties. A95 kodas privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kasmonta"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Katkų g. 65, 862022338, kasmontos@gmail.com
Skelbimo data: 2017.09.26

Atsiliepimai apie UAB "Kasmonta"  Auto šaltkalvis

Pobūdis: Darbui autoservise reikalingas auto šaltkalvis.
Reikalavimai: Darbo patirtis a/m servise, pareigingumas, atsakingumas, savarankiškumas.

Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Automedija"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 869803489, automedija@gmail.com
Skelbimo data: 2017.09.26

Atsiliepimai apie UAB "Automedija"  Sąmatininkas

Pobūdis: • statybinių sąmatų skaičiavimas;
• brėžinių skaitymas ir analizė;
• konkursinių pasiūlymų ruošimas;
• atliktų darbų aktų ruošimas.
Reikalavimai: • aukštasis techninis/inžinerinis/statybinis išsilavinimas;
• komunikabilumas, atsakingumas, greita orientacija, kruopštumas;
• organizaciniai ir laiko planavimo gebėjimai;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (ypatingai MS Excel, Word, AutoCad, sąmatų programomis).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ind