Pastatų priežiūros administratorius (-ė)

Pobūdis: Komercinių bei gyvenamųjų pastatų ir inžinerinių sistemų eksploatacijos, priežiūros bei einamojo remonto darbų koordinavimas;
Reikalavimai: Darbo patirtis priežiūros, einamo remonto srityje;
· Organizaciniai sugebėjimai;
· Sugebėjimas dirbti savarankiškai ir valdyti komandą;
· Racionalus darbų organizavimas ir išteklių naudojimas;
· Atsakingas požiūris į darbą ir tvarkingumas;
· Sąmatų sudarymo ir skaičiavimo įgūdžiai;
· Kompiuterinis raštingumas;
· Geras lietuvių kalbų mokėjimas;
· Vairuotojo pažymėjimas;
· Nuosavas automobilis.
Privalumai:
· Techninis išsilavinimas;
· Geras šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, šaldymo, elektros, silpnųjų srovių sistemų veikimo principo ir remonto išmanymas;
· Kvalifikaciniai pažymėjimai, galiojantis atestatai;
· Rusų kalbos žinojimas;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pakom"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 36, 852132415, info@pakom.lt
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Pakom"  Klientų aptarnavimo specialistas

Pobūdis: • teikti kokybiškas pašto, finansines ir kitas paslaugas bei užtikrinti aukštą klientų aptarnavimo kokybę.
Reikalavimai: • išsilavinimas – aukštesnysis, aukštasis – privalumas;
• savarankiško darbo patirtis;
• gerai mokėti valstybinę kalbą; užsienio kalbų mokėjimas – privalumas;
• geri Word, Excel įgūdžiai, gerai mokėti naudotis įmonėje naudojama apskaitos programa;
• išmanyti: dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių pagrindines nuostatas, pašto įstatymą, paslaugų teikimo reikalavimus, paslaugų kainas, paslaugų teikimo kokybės standartus;
• pareigingumas, atsakingumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, sąžiningumas, gebėjimas bendrauti.

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 16, 2625933, 865678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Pagalbinis darbuotojas

Pobūdis: Skaldos fasavimas į maišus;
Produkcijos pervežimas į įmonės filialus Vilniaus mieste ir rajone;
Teritorijos tvarkymas ir priežiūra;
Žolės pjovimas teritorijoje;
Kiti darbai.
Reikalavimai: B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
Atsakingumas;
Kruopštumas;
Žalingų įpročių nebuvimas;
Geras rusų kalbos mokėjimas;
Panašaus darbo patirtis.

Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu viktorija@paminklai.lt arba teirautis telefonu 860022586

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Amžinasis akmuo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860022586
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Amžinasis akmuo"  Statybos inžinierė - administratorė

Pobūdis: Asistavimas projektų direktoriui ir bendrų įmonės dokumentų tvarkymas.
Reikalavimai: -savarankiškumas;
-sąžiningumas;
-stropumas;
-statybos inžinerijos/technologijų išsilavinimas;
-puikios anglų kalbos žinios.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Keista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo, 869832186, info@keista.eu
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Keista"  Pardavėja-konsultantė

Pobūdis: Darbas kosmetikos parduotuvėje "Martina".
Klientų konsultavimas;
Darbas prekybos salėje;
Mandagus klientų aptarnavimas;
Darbo vietos tvarkymas.
Reikalavimai: Komunikabilumas, iniciatyvumas, atsakingumas;
malonus klientų aptarnavimas;
Užsienio kalbų pagrindai (anglų, rusų, lenkų);
Kompiuterinio raštingumo pagrindai: Word, Excel;
Darbo patirtis prekyboje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kosvila Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 176, martina9@kosvila.lt
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Kosvila Baltic"  Montuotojas

Pobūdis: Pakeliamų vartų, automatikos montavimas.
Reikalavimai: Noras dirbti, sąžiningumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Darus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Jaunimo a.22, 861401242, raminta@darus.lt
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Darus"  Pardavimui vadybininkui(-ei)

Pobūdis: Darbas pakavimo prekių parduotuvėje.Darbas su klientais, sąskaitų faktūrų rašymas, darbas su apskaitos programa, užsakymų administravimas, sandėlio likučių tvarkymas.
Reikalavimai: Noras dirbti
Kompiuterinis raštingumas
Iniciatyvumas
Bendravimo įgudžiai

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Somega"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 869846786, raimundas.somega@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Somega"  Teismo posėdžių sekretorius

Pobūdis:

TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teismo posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - B.
3. Pareigybės kategorija - 4.

II. PASKIRTIS

4. Teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga tinkamai organizuoti teismo posėdžius, užtikrinti jų efektyvumą ir kokybiškumą, fiksuoti teismo posėdžių eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka, fiksuoti teismo bylų proceso eigą teismų informacinėje sistemoje LITEKO (toliau - LITEKO), tvarkyti bylas teismo posėdžiui pasibaigus, atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui ir teismo raštinei priskirtų funkcijų vykdymu.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - teismo procesinių dokumentų valdymo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam suLietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais teismų sistemą ir statusą, Valstybės tarnybą, pagrindiniais valstybės tarnautojo veiklos principais ir etika, teismo procesu, teismo posėdžio eiga, protokolo turiniu, jo surašymo tvarka, išnagrinėtų bylų perdavimo į teismo raštinę terminais ir tvarka, asmens duomenų apsauga, žinoti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo bei tvarkymo taisykles;
6.3. gebėti greitai sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taisyklingai, greitai ir įskaitomai rašyti;
6.5. būti susipažinusiam su bendravimo, dalykinio pokalbio taisyklėmis;
6.6. turėti darbokompiuteriu įgūdžius, mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis.
6.7. mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo priemonėmis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo vykdyti šias funkcijas:
7.1. iš teismo raštinės padalinių kiekvieną darbo dieną pasirašytinai paimti bylas ir dokumentus,nedelsiant juos perduoti teisėjui;
7.2. imtis veiksmų susigrąžinti į kitus teismus išsiųstas ir iki teismo posėdžio negrąžintas bylas ir dokumentus, reikalingus teismo posėdžiui;
7.3. išrašyti ir išsiųsti teismo šaukimus, pranešimus, atsiliepimus, kitus procesinius dokumentus dalyvaujantiems byloje asmenims tokiais terminais, kad jie turėtų pakankamai laiko nustatytu laiku atvykti į teismą ir pasirengti bylai, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismą, užklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla;
7.4. tikrinti teismo šaukimų ir procesinių dokumentų proceso dalyviams įteikimą, informuoti teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus;
7.5. sudaryti bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje, sąrašus ir posėdžio dieną ne vėliau kaip 1 valandą iki posėdžio pradžios įdėti juos į dėklą ant posėdžio salės durų, skirtą informacija;
7.6. prieš teismo posėdį tikrinti, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, nustatyti jų tapatybę bei patikrinti įgaliojimus, rūpintis, kad prieš posėdį ir po jo pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, apie baigtą pasiruošimą informuoti teisėją;
7.7. rašyti teismo posėdžio protokolą,ne vėliau kaip kitą dieną po posėdžio jį pasirašyti ir teikti pasirašytiteisėjui;
7.8. daryti teismo posėdžio garso įrašą ir perkelti jį į kompiuterinę laikmeną teismo posėdžių garso įrašymo, saugojimo taisyklių nustatyta tvarka;
7.9. šalims ir tretiesiems asmenims, nedalyvavusiems teismo posėdyje, išsiųsti teismo priimtų procesinių dokumentų nuorašus ne vėliau kaip per 3 dienas nuo jų priėmimo;
7.10. išrašyti skubaus vykdymo vykdomuosius raštus ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną jį išsiųsti;
7.11. tvarkyti bylas: užpildyti pašto išlaidų pažymas, informaciniame lape atžymėti atliktus byloje veiksmus, chronologine tvarka įsiųti į bylą teismo šaukimus, pranešimus, atsiliepimus, kitus procesinius dokumentus,numeruoti bylos lapus, surašyti į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą;
7.12. pildyti teismo posėdžių apskaitos žurnalą, pasirašytinaipriduoti bylas į raštinę ne vėliau kaip per 3 dienas po posėdžio protokolo pasirašymo, užtikrinant proceso dalyvių teisę susipažinti su posėdžio protokolu ir/ar byla;
7.13. turto arešto aktų registrui nedelsiant perduoti procesinius sprendimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar pakeitimo;
7.14. Išsiųsti Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybiniam registrui nutarimų ir nutarčių dėl kardomosios priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo kopijas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų priėmimo;
7.15. laikytis asmens duomenų saugos reikalavimų;
7.16. suvesti į LITEKO visus bylos proceso įvykius nuo ieškinio priėmimo ar posėdžio paskyrimo iki bylos perdavimo į raštinę pagal teismo pirmininko įsakymu nustatytą tvarką ir pareigybei priskirtas roles;
7.17. atlikti kitas funkcijas, nustatytas teismo pirmininko įsakymais patvirtintose tvarkose ir/ar taisyklėse ir susijusias su tiesioginėmis funkcijomis;
7.18.tiksliai ir aiškiai suteikti informaciją interesantams savo kompetencijos ribose (apie posėdžio laiką,vietą ir pan.);
7.19. vykdyti kitus teismo pirmininko, teisėjo, raštinės vedėjo pavedimus, susijusius su tiesioginėmis funkcijomis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Teismo posėdžių sekretorius yra tiesiogiai pavaldus raštinės vedėjui.
Atlyginimas: 1620 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Kauno apylinkės teismas
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Laisvės al. 103, 837466220, kauno.apylinkes@teismas.lt
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie Kauno apylinkės teismas  Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2014 m. kovo 24 d.

įsakymas Nr. A-819

Urbanistikos ir architektūros skyriaus infrastruktūros poskyrio vyriausiojo specialisto PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Urbanistikos ir architektūros skyriaus Infrastruktūros poskyrio (toliau - poskyris) vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II SKYRIUS

Paskirtis

4. Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis tikrinti inžinerinių statinių projektus ir dalyvauti Nuolatinės statybos komisijos veikloje.

III SKYRIUS

veiklos sritis

5. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis - infrastruktūros planavimas.

IV SKYRIUSSpecialieji REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį statinių ir (arba) inžinerinių tinklų projektavimo srityje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, statybos procesą, miesto inžinerinių tinklų infrastruktūrą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: AutoCad, MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Access, MS PowerPoint, Internet Explorer;

6.5. sugebėti kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUSŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

7.1. rengti pagal kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, teikti poskyrio vedėjui pasiūlymus dėl Nuolatinės statybos komisijos darbo organizavimo, siekiant įgyvendinti skyriaus nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius;

7.2. tikrinti inžinerinių statinių projektų sprendinius ir teikti pasiūlymus poskyrio vedėjui dėl pritarimo ar nepritarimo jiems, siekiant užtikrinti darnią miesto inžinerinių tinklų plėtrą;

7.3. tikrinti ir derinti pateiktas geodezines, topografines nuotraukas siekiant užtikrinti, kad būtų laiku papildomas Kauno miesto savivaldybės teritorijos skaitmeninis žemėlapis;

7.4. teikti Nuolatinei statybos komisijai organizatorių pateiktus teritorijų planavimo dokumentus, koordinuoti jų tikrinimo eigą šios komisijos posėdžiuose, siekiant pateikti išvadą dėl parengto teritorijų planavimo dokumento derinimo (nederinimo);

7.5. skelbti Savivaldybės informacinėje lentoje, interneto tinklalapyje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje informaciją apie teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo eigą, siekiant užtikrinti informacijos viešumą;

7.6. tvarkyti ir saugoti Nuolatinės statybos komisijos dokumentus, siekiant užtikrinti tinkamą dokumentų saugojimą ir naudojimą;

7.7. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, kitomis institucijomis ir įstaigomis, dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje, siekiant spręsti bendras problemas, užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą ir miesto visuomenės poreikių tenkinimą;

7.8. vykdyti kitus su Urbanistikos ir architektūros skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUSŠias pareigas einančio valstybės tarnautojo pavaldumas

8. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.

-----------------------------Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Kauno miesto savivaldybės administracija
Miestas: Kaunas
Kreiptis: (837)422900, jurgita.kvedaraviciene@kaunas.lt
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie Kauno miesto savivaldybės administracija  Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnysis specialistas

Pobūdis:


PATVIRTINTA
Lietuvos policijos generalinio komisaro
2014 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 5-V-341FINANSŲ VALDYBOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Finansų valdybos (toliau - Valdyba) Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau - Skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Policijos departamentas) buhalterinei apskaitai tvarkyti, pagal kompetenciją sudaryti finansinę atskaitomybę.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - finansų valdymas ir apskaita.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį viešajame sektoriuje tvarkant buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
6.4. gebėti rengti įvairaus pobūdžio raštus ir tvarkomuosius dokumentus įvairiais finansiniais klausimais;
6.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos klausimus bei jų reikalavimų taikymą, ir mokėti juos praktiškai taikyti darbe;
6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.l. priima ir užpajamuoja gautus pagal čekius iš banko ir pagal pajamų orderius iš darbuotojų pinigus;
7.2. kiekvieną dieną sudaro kasos ataskaitas apie pinigų gavimą ir išlaidas, išvedant pinigų likutį kasoje kitai dienai;
7.3. priima, saugo ir apskaito įneštus daiktinius įrodymus ir pinigines lėšas;
7.4. gauna iš banko pinigus ir išmoka juos pagal paskirtį, pagal atitinkamai užpildytus ir pasirašytus išlaidų dokumentus;
7.5. banko internete formuoja mokestinius pavedimus, čekius, taip pat įneša į banką gautas nebiudžetines lėšas (depozitines sumas, pajamas už teikiamas paslaugas ir pan.);
7.6. kiekvieną dieną spausdina banko išrašus;
7.7. tvarko išorės sienų fondo dalies "Specialioji tranzito schema" programos projekto papildomoms veiklos sąnaudoms finansuoti įgyvendinimo priemonių apskaitą;
7.8. apskaito policijos pareigūnų dalyvavimo tarptautinėse misijose išlaidas ir teikia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai paraišką patirtoms išlaidoms kompensuoti;
7.9. tvarko pavedimų lėšų apskaitą;
7.10. tvarko deponentų knygą, užtikrina savalaikį deponentų išrašymą bei nepaimtų deponentų nustatyta tvarka savalaikį pervedimą į biudžetą;
7.11. pildo kasos pajamų ir išlaidų dokumentų registravimo žurnalą;
7.12. nustatytais atvejais išrašo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sąskaitas-faktūras policijos įstaigoms už ryšio, komunalines paslaugas ir registruoja registracijos žurnale;
7.13. dalyvauja metinėje inventorizacijoje;
7.14. pagal kompetenciją vykdo einamąją finansų kontrolę;
7.15. vykdo kitus Valdybos ir Skyriaus viršininkų nurodymus;

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui (vedėjui).
Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Policijos departamentas prie VRM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 19, (85)2717932, rolana.mockaitiene@policija.lt
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie Policijos departamentas prie VRM  Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2014 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-101

pašalpų ir nedarbingumo kontrolės SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4.Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teikti metodinę ir praktinę pagalbą aiškinant teisės aktų, reglamentuojančių ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų, išmokų bei žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų, vienkartinių kompensacijų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, nedarbo socialinio draudimo išmokų (toliau visos kartu - pašalpos ir išmokos) skyrimą ir mokėjimą bei mokėtinų draudimo sumų apskaičiavimą valstybės lėšomis draudžiamiems asmenims ir jų šeimų nariams (toliau - draudimo sumų apskaičiavimas), taikymą, vertinti šių teisės aktų taikymo praktiką, nagrinėti gautus prašymus ir skundus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - pašalpų ir išmokų skyrimo ir mokėjimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1.Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

6.2.Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį valstybinio socialinio draudimo srityje.

6.3. Išmanyti Valstybinio socialinio draudimo, Ligos ir motinystės socialinio draudimo, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo, Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir susirgimų profesine liga laikinąjį, Nedarbo socialinio draudimo įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, pašalpų ir išmokų skyrimą ir mokėjimą, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimą draudiminiais įvykiais, mokėtinų draudimo sumų apskaičiavimą valstybės lėšomis draudžiamiems asmenims, laikinojo ir pastovaus nedarbingumo kontrolę, nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civilinio ir Civilinio proceso kodeksų, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Įmonių bankroto, Sveikatos draudimo, Gyventojų pajamų mokesčio, Neįgaliųjų socialinės integracijos, Valstybės tarnybos ir Viešojo administravimo įstatymų, Europos Tarybos reglamentų ir tarpvalstybinių sutarčių socialinės apsaugos srityje nuostatomis tiek, kiek šių teisės aktų nuostatos susijusios su pašalpų ir išmokų skyrimu ir mokėjimu, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimu draudiminiais įvykiais, nedarbingumo kontrole, gebėti jas taikyti praktikoje.

6.4. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

6.5. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Sistemina, apibendrina, analizuoja galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių pašalpų ir išmokų skyrimą ir mokėjimą bei mokėtinų draudimo sumų apskaičiavimą, taikymo praktiką Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose bei Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriuje (toliau - Fondo valdybos teritoriniai skyriai).

7.2. Rengia norminio ir metodinio pobūdžio dokumentų, užtikrinančių vienodą ir teisingą pašalpų ir išmokų skyrimą ir mokėjimą, mokėtinų draudimo sumų apskaičiavimą reglamentuojančių teisės aktų taikymą, projektus bei teikia metodinę pagalbą Fondo valdybos teritorinių skyrių darbuotojams pašalpų ir išmokų skyrimo ir mokėjimo klausimais.

7.3. Apibendrina ir įvertina Fondo valdybos teritorinių skyrių pašalpų specialistų praktinę darbo patirtį ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl pašalpų ir išmokų skyrimą ir mokėjimą, mokėtinų draudimo sumų apskaičiavimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, metodinės medžiagos ruošimo.

7.4. Konsultuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdybos) ir Fondo valdybos teritorinių skyrių darbuotojus pagal pareigybės kompetenciją, teikia Skyriaus paruoštą metodinę medžiagą bei aiškina teisės aktų, reglamentuojančių pašalpų ir išmokų skyrimą ir mokėjimą, taikymą, draudiminio įvykio padarinių vertinimo ir mokėtinų draudimo sumų apskaičiavimo tvarką organizuojamuose seminaruose bei kvalifikacijos tobulinimo kursuose.

7.5. Nagrinėja Fondo valdybos teritorinių skyrių paklausimus pašalpų ir išmokų skyrimo ir mokėjimo, mokėtinų draudimo sumų apskaičiavimo klausimais, rengia atsakymų dėl teisės aktų taikymo projektus.

7.6. Įvertina ir apibendrina Fondo valdybos teritorinių skyrių teikiamus siūlymus bei prašymus ir teikia išvadas dėl pašalpų ir išmokų skyrimo ir mokėjimo, mokėtinų draudimo sumų apskaičiavimo programinės įrangos rengimo ir tobulinimo bei remiantis šiais siūlymais ir prašymais bei teisės aktų pakeitimais ir papildymais formuoja pasiūlymus ir rengia užsakymus programinės įrangos tobulinimui ir kūrimui.

7.7. Priima ir konsultuoja gyventojus pašalpų ir išmokų skyrimo ir mokėjimo bei mokėtinų draudimo sumų apskaičiavimo klausimais.

7.8. Nagrinėja ir sprendžia gyventojų, apdraustųjų, draudėjų rašytinius bei žodinius skundus ir pareiškimus, Skyriaus vedėjui pavedus, rengia atsakymų projektus į paklausimus, gaunamus iš kitų įstaigų bei organizacijų bei teikia išvadas dėl skundžiamų Fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimų dėl pašalpų ir išmokų skyrimo ir mokėjimo bei mokėtinų draudimo sumų apskaičiavimo pagrįstumo, rengia atsiliepimus teismams pagal Skyriaus kompetenciją.

7.9. Atlieka pašalpų ir išmokų skyrimą ir mokėjimą bei mokėtinų draudimo sumų apskaičiavimą reglamentuojančių teisės aktų projektų vertinimą, teikia išvadas bei siūlymus dėl jų praktinio įgyvendinimo, Skyriaus vedėjui pavedus.

7.10. Dalyvauja nustatant Fondo valdybos teritorinių skyrių veiklos vertinimo rodiklius dėl pašalpų ir išmokų skyrimo ir mokėjimo, mokėtinų draudimo sumų apskaičiavimo bei dalyvauja atliekant Fondo valdybos teritorinių skyrių veiklos vertinimą.

7.11. Dalyvauja rengiant ir tobulinant darbo procesus ir metodikas dėl pašalpų ir išmokų skyrimo ir mokėjimo, mokėtinų draudimo sumų apskaičiavimo teikia pasiūlymus dėl jų taikymo tobulinimo Fondo valdybos skyriui, koordinuojančiam šių funkcijų vykdymą.

7.12. Rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus pagal pareigybės kompetenciją, naujų prašymų pašalpų ir išmokų skyrimui, kitų dokumentų, skirtų pašalpų ir išmokų apskaičiavimui, formų projektus bei teikia pasiūlymus dėl naudojamų formų tobulinimo.

7.13. Kaupia, sistemina ir saugo iki perdavimo į Fondo valdybos archyvą dokumentus, susijusius su Skyriaus funkcijų vykdymu, rengia dokumentus perdavimui į Fondo valdybos archyvą.

7.14. Bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis ir įstaigomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, įmonėmis bei organizacijomis, teikia duomenis pagal šios pareigybės kompetenciją.

7.15. Atstovauja Fondo valdybai valstybinės valdžios ir valdymo institucijose ir įstaigose, savivaldybių institucijose ir įstaigose bei kitose įstaigose, įmonėse bei organizacijose, Fondo valdybos direktoriui arba direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus, pagal Skyriaus kompetenciją.

7.16. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.

7.17. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 12, (85)2500879, simona.bockute@sodra.lt
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

Pobūdis:

ATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014 m. balandžio 7 d.
įsakymu Nr.KP-124

ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1.Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2.Pareigybės lygis -A.
3.Pareigybės kategorija - 11.
II.PASKIRTIS

4.Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vedėjo
pavaduotojo pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatų įgyvendinimui, savivaldybės ūkinės veiklos ir Skyriaus funkcijų vykdymo, nesant Skyriaus vedėjo, užtikrinimui.

III.VEIKLOS SRITYS

5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - savivaldybės ūkinėje veikloje ir specialiojoje veiklos srityje - valstybės tarnyboje.IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1.būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą, Skyriaus darbo specifiką bei tiesioginių funkcijų vykdymą;
6.2.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities, statybos inžinerijos, energetikos arba transporto inžinerijos krypties išsilavinimą;
6.3.gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;
6.4.turėti ne mažiau kaip 3 metų bendro darbo patirtį ir ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį ūkinės veiklos srityje;
6.5.gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
6.6.mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste - Savivaldybė) tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą, tiesiogiai atsiskaito Skyriaus vedėjui;
7.2.rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.3.vykdo Savivaldybės tarybai nuosavybės teise priklausančio, patikėjimo teise valdomo ir įgyjamo turto kiekybinę apskaitą;
7.4.tvarko Savivaldybės turto ir ūkinių objektų inventorizaciją ir ruošia dokumentus jų teisinei registracijai;
7.5.vykdo Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą dėl Savivaldybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo, privatizavimo, nusidėvėjusio ilgalaikio materialiojo turto nurašymo, vykdo Savivaldybės nekilnojamojo turto naudojimo kontrolę;
7.6.pagal pateiktus piliečių prašymus ruošia nuosavybės atstatymą į jų išlikusį nekilnojamąjį turtą arba kompensacijų išmokėjimą už nusavintą - negrąžintą turtą;
7.7.rengia reikiamus dokumentus arba jų projektus, teikia juos notarui tvirtinti, koordinuoja Savivaldybės turto pirkimą, turto perėmimą bei dovanojimą iš įmonių, įstaigų ir organizacijų;
7.8.sudaro bešeimininkio, konfiskuoto turto, Savivaldybei perduodamų statinių sąrašus, ruošia dokumentus dėl jų perdavimo Savivaldybei;
7.9.organizuoja pastatų energetinio naudingumo sertifikavimą;
7.10.pagal įstaigos darbuotojo, atsakingo už statinių priežiūrą, pateiktas rekomendacijas sudaro ir tikslina statinių einamojo ir kapitalinio remonto planus, teikia pasiūlymus dėl statinių remonto;
7.11.Buhalterinės apskaitos skyriui teikia techninius duomenis apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir patikėjimo teise valdomą turtą;
7.12.teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja savivaldybės nekilnojamojo turto eksploatavimą ir privalomųjų darbų vykdymą, rengia negyvenamųjų patalpų nuomos ir panaudos sutarčių projektus;
7.13.rengia Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų privatizavimo programas ir reikiamus dokumentus, teikia juos Valstybės turto fondui ir vykdo savivaldybės turto privatizavimo procedūras, organizuoja ir vykdo turto privatizavimo viešus aukcionus;
7.14.kontroliuoja savivaldybės nekilnojamojo turto rangovų atliekamų statybos-montavimo darbų kokybę, statybos - rangos darbų eigą, atsako už jų atitikimą projektų reikalavimams ir kitai statybinei dokumentacijai;
7.15.teikia pasiūlymus Administracijos direktoriui dėl savivaldybės ilgalaikio ir nekilnojamojo turto nurašymo;
7.16.teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui pagal pareigybei priskirtą kompetenciją turto įsigijimo ir naudojimo klausimais;
7.17.koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės biudžetinių įstaigų veiklą energijos tiekimo ir vandentvarkos srityje, teikia savivaldybės fiziniams ir juridiniams asmenims konsultacijas;
7.18.organizuoja Kazlų Rūdos savivaldybėje elektros energijos, šilumos, dujų, vandens tiekimo, nuotekų nuvedimo ir valymo įrenginių eksploataciją, techninę priežiūrą, remontą;
7.19.vykdo elektros energijos, šilumos, dujų ir vandens apskaitos prietaisų parodymų ir atsiskaitymų pagal sutartis kontrolę;
7.20.privatizavimo institucijos prašymu, vadovaudamasis Vyriausybės nustatyta tvarka, pagal paruoštus detaliuosius planus atlieka žemės vertės skaičiavimus ir priedų dėl inžinerinių statinių skaičiavimus, rengia objektų privatizavimo programas;
7.21.vykdo, organizuoja suformuotų žemės sklypų įregistravimo procedūras Nekilnojamo turto registre;
7.22.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia technines užduotis, projektavimo užduotis, atsako už užduočių turinio pagrįstumą, objektyvumą, tikrina parengtą techninę dokumentaciją;
7.23.vykdo statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo juos bešeimininkiais procedūras;
7.24.sudaro bešeimininkių statinių sąrašus, tvarko apskaitą ir registraciją;
7.25.organizuoja bešeimininkių statinių griovimą;
7.26.organizuoja ir koordinuoja daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą;
7.27.kontroliuoja vietinių kelių ir gatvių fizinę būklę, teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl jų remonto
7.28.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją priima interesantus, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus ir rengia atsakymus į paklausimus bei raštus;
7.29.pateikia elektros ir vandens tiekimo įmonėms elektros energijos ir vandens suvartojimo duomenis pagal sutartis, derina paruoštus projektus, vykdo elektros, šilumos vartojimo ir galingumų įteisinimo užsakovo funkcijas;
7.30.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją tikrina ir derina statybos darbų įkainius, darbų sąmatas bei darbų atlikimo aktus ir teikia juos pasirašyti Skyriaus vedėjui;
7.31.pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir vykdo prekių, paslaugų, darbų viešųjų pirkimų konkursus;
7.32.Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikia ataskaitas, informaciją, statistikos ir kitus reikalingus duomenis Skyriui priskirtais klausimais Administracijos struktūriniams padaliniams, įvairioms ministerijoms ir kitoms valstybinėms institucijoms;
7.33.orįganizuoja Administracijos naudojamuose pastatuose (patalpose) elektros, šilumos ir dujų ūkio eksploatavimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka;
7.34.gavęs įgaliojimus, atstovauja Savivaldybės institucijoms valstybinėse įstaigose, įmonėse ir visuomeninėse organizacijose;
7.35.priima, kaupia Skyriaus projektinę, techninę dokumentaciją ir iki nustatyto termino juos pateikia Skyriuje atsakingam asmeniui už bylų pridavimą į archyvą;
7.36.dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano ir su juo susijusių kitų planų rengimo ir įgyvendinimo procedūrose;
7.37.dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
7.38.dalyvauja Europos Sąjungos projektų, finansuojamų iš struktūrinių fondų, kitų programų lėšų, savivaldybės biudžeto lėšų, rengimo bei įgyvendinimo procesuose;
7.39.Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešųjų pirkimų procedūras;
7.40.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
7.41.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo išankstinės ir einamosios finansų kontrolės procedūras bei atsako už šių procedūrų tinkamą atlikimą;
7.42.nesant Skyriaus vedėjo (atostogų, laikino nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių ir kt. metu), atlieka jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
7.43.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavestus vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

VI.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
Miestas: Kazlų Rūda
Kreiptis: Atgimimo 12, 834368624, personalas@kazluruda.lt
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie Kazlų Rūdos savivaldybės administracija  Vyresnysis specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2014-04-10
įsakymu Nr. PA-47-(10.1)


RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 6.

II. PASKIRTIS

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti valstybės priskirtų (deleguotų) savivaldybei Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų civilinės ir darbo saugos, mobilizacijos funkcijų vykdymą, su šiomis funkcijomis susijusių reikalavimų įgyvendinimą Savivaldybės institucijoje, rajono Savivaldybės teritorijoje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Specialioji veiklos sritis -civilinė ir darbo sauga, mobilizacija, valstybės ir tarnybos paslapčių sauga.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą Technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo saugą, mobilizaciją, civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos veiklą savivaldybės ir ūkio subjektų lygmenyse, valstybės ir tarnybos paslaptis;
6.3. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Slaptai"
6.4. turėti ne žemesnės kaip B kategorijos galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir teisę vairuoti;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer", teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
6.7. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. užtikrina Savivaldybei valstybės deleguotų, Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų civilinės ir darbo saugos funkcijų vykdymą, organizuoja Savivaldybės administracijos darbuotojų darbo saugą:
7.1.1. ruošia metinį rajono Savivaldybės civilinės saugos darbo planą ir vykdo jame numatytas bei kitas reikalingas civilinės saugos priemones;
7.1.2. prognozuoja savivaldybės teritorijoje galimas ekstremalias situacijas, atlieka jų prevenciją, rengia šių situacijų likvidavimo planą, kontroliuoja jo įgyvendinimą;
7.1.3. informuoja savivaldybės teritorijos gyventojus, darbdavius apie galimas ar susidariusias ekstremalias situacijas ir jų veiksmus šių situacijų metu;
7.1.4. koordinuoja visų miesto darbdavių veiksmus ekstremalių situacijų atveju;
7.1.5. vykdo darbų saugos funkciją Savivaldybėje: rengia darbuotojų civilinės ir darbo, priešgaisrinės, sveikatos saugos instrukcijas ir kitus norminius aktus Savivaldybės administracijos darbuotojų saugumui užtikrinti darbo vietoje; organizuoja Administracijos darbuotojų supažindinimą su civilinės ir darbo, priešgaisrinės, sveikatos saugos, kt. instrukcijomis, kontroliuoja, kaip jų laikomasi;
7.1.6. organizuoja nustatytų civilinės saugos klausytojų kategorijų mokymą, civilinės saugos pratybas, treniruotes, metodinius seminarus, civilinės saugos dienas ir panašaus pobūdžio renginius, teikia darbdaviams metodinę pagalbą civilinės ir darbo saugos klausimais;
7.1.7. sudaro bei tikslina pavojingų objektų, gyvybiškai svarbių, kitų visuotinai svarbios infrastruktūros objektųir evakuotų gyventojų laikino apgyvendinimo vietų sąrašus, kitą reikalingą informaciją;
7.1.8. kontroliuoja, kaip vykdomos civilinės ir darbo saugos reikalavimai, kaip darbdaviai laikosi Lietuvos Respublikos civilinės ir darbo saugos įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų;
7.1.9. ruošia ataskaitas apie civilinės saugos prevencinę veiklą ir parengtį rajone, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus civilinės ir darbo saugos klausimais;
7.1.10. analizuoja rajone esančių seniūnijų ir ūkio subjektų (įstaigų) civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planus, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
7.1.11. organizuoja rajono gyventojų perspėjimo - informavimo sistemos techninę priežiūrą ir kontrolinius patikrinimus;
7.1.12. dalyvauja planuojant civilinės saugos funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų poreikį, vykdant jų paskirstymą bei panaudojimą, ruošiant investicinius civilinės saugos veiklos projektus, sudarant bendradarbiavimo ir pagalbos teikimo ekstremalių įvykių ar situacijų atvejais sutartis;
7.1.13. dalyvauja rajono ESVC prevencinėje veikloje, apskrities ESVC ir apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos departamento bei Priešgaisrinės ir gelbėjimo departamento prie VRM organizuojamose priemonėse;
7.1.14. priskirtos kompetencijos ribose vykdo Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsakingojo saugotojo funkcijas;
7.1.15. ekstremalių situacijų (įvykių) atvejais nustatyta tvarka ruošia ir teikia informacinius pranešimus, vykdo rajono ESVC planavimo ir valdymo grupės vadovo funkcijas bei šio centro vadovo kitus nurodymus;
7.1.16. kiekvienų metų gruodžio 15 dienai atlieka Radviliškio rajono civilinės saugos priemonių inventorizaciją;
7.1.17. veda civilinės saugos priemonių apskaitą, pildo priemonių saugyklos patikrinimo,techninės priežiūros, saugyklos oro temperatūros ir drėgmės, civilinės saugos priemonių apskaitos žurnalus." (papildymas 2009-12-31 įsakymu Nr. PA-112-(10.1).
7.2. Vykdo savivaldybėms valstybės deleguotą, Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytą mobilizacijos funkciją:
7.2.1. renka, kaupia ir sistemina duomenis ir kitą informaciją, reikalingą institucijos mobilizacijos planui parengti, rengia mobilizacijos planą, vadovo įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų pasirengimo mobilizacijai ir jos vykdymo klausimais projektus, teikia siūlymus dėl valstybinių mobilizacinių užduočių, mobilizacijos planų ir mobilizacinių nurodymų dėl mobilizacijos vykdymo, nustato prekių, paslaugų ir darbų poreikį, skirtą institucijos funkcijoms, paskelbus mobilizaciją, atlikti, konsultuoja suinteresuotus asmenis mobilizacijos klausimais;
7.2.2. pagal institucijos kompetenciją sudaro transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, ginklų, šaudmenų, sprogmenų, nuodingųjų ir psichiką veikiančių (narkotinių, psichotropinių) medžiagų ir radioaktyviųjų medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo sąrašus, atlieka rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo organizavimo, vykdymo, rekvizuoto ir (ar) laikinai paimto turto perdavimo, priėmimo, saugojimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą, valstybės rezervo panaudojimo, privalomųjų darbų mobilizacijos metu organizavimo veiksmus;
7.2.3. renka mobilizacinių rekvizitų duomenis iš Savivaldybės teritorijoje esančių darbdavių,vyko rajono Mobilizacijos štabo viršininko nurodymus, organizuoja pateiktas mobilizacines užduotis;
7.2.4. organizuoja civilinio mobilizacinio personalo rezervo sudarymą, sudėties keitimą, jame esančių duomenų tvarkymą; rengia civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašus;
7.2.5. nustato mobilizacinių užsakymų ir (ar) PŠP teikimo sutarčių dalyką, rengia technines specifikacijas, sąlygas ir reikalavimus sutartims sudaryti, teikia išvadas ir siūlymus dėl jų sudarymo, organizuoja konkursus, apklausas ar derybas su ūkio subjektais, rengia sutarčių projektus, kontroliuoja jų vykdymą, atlieka ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus patikrinimus ir kitus sutarčių vykdymo kontrolės ir priežiūros veiksmus.
7.3. Organizuoja ir įgyvendina įslaptintos informacijos (ir su ja susijusių veiksmų) administravimą, apsaugą ir kontrolę Radviliškio rajono savivaldybėje, tvarko slaptų dokumentų apskaitą.
7.4. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų ir kt. projektus Vyresniojo specialisto kompetencijai priskirtais klausimais.
7.5. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyresnysis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.


Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Miestas: Radviliškis
Kreiptis: Aušros a.10, 842269004, informacija@radviliskis.lt
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie Radviliškio rajono savivaldybės administracija  Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos
tarnybos direktoriaus
2014 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 1-55


DOKUMENTŲ VALDYMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dokumentų valdymui užtikrinti, archyvinio darbo būklei prižiūrėti, vykdyti vartotojų ir kitų asmenų priėmimą, aptarnavimą ir konsultavimą telefonu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis - dokumentų ir archyvo valdymas, vartotojų ir kitų asmenų aptarnavimas, konsultavimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJAM

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. išmanyti teisės aktus, reguliuojančius institucijos veiklą, dokumentų valdymą, dokumentų rengimą, įforminimą ir saugojimą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką ir procedūras, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų ir archyvų valdymą, įslaptintos informacijos administravimą, elektroninių dokumentų valdymą;
6.4. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį dokumentų ir archyvo valdymo srityse;
6.5. mokėti sklandžiai ir aiškiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.6. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "SLAPTAI" ir patikimumo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus, registrų sąrašus, bylų apyrašų sąrašus, pažymas apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos istoriją ir dokumentų tvarkymą, dokumentacijos planus, dokumentacijos plano papildymų sąrašus, dokumentacijos plano suvestines, prarastų dokumentų (bylų) aktus, dokumentų (bylų) būklės ir kiekio patikrinimo aktus;
7.2. kartu su Dokumentų ekspertų komisija atlieka saugomų dokumentų vertės ekspertizę - įvertintiems dokumentams nustato tolesnius saugojimo terminus arba paruošia juos naikinti, rengia naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktus;
7.3. ruošia ir tvarko bylas saugojimui archyve, priima iš struktūrinių padalinių darbuotojų, atsakingų už bylų sudarymą, dokumentus (bylas) saugojimui archyve, tikrina jų sutvarkymą;
7.4. vykdo įslaptintų dokumentų administravimą;
7.5. registruoja gaunamus, vidaus ir elektroninius dokumentus dokumentų valdymo sistemoje;
7.6. registruoja vartotojų prašymus (skundus) dokumentų valdymo sistemoje;
7.7. atlieka elektroninių dokumentų valdymo procedūras;
7.8. teikia susistemintą informaciją skyriaus vedėjui apie užduočių vykdymo terminus;
7.9. dalyvauja archyvo darbo norminių ir metodinių dokumentų rengime, prižiūri saugomų dokumentų būklę archyve;
7.10. vykdo vartotojų ir kitų asmenų aptarnavimą, konsultuoja vartotojus telefonu, siekiant užtikrinti "vieno langelio" principo aptarnaujant asmenis įgyvendinimą;
7.11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus ir užduotis, rengiant teisės aktų projektus ar koordinuojant bendrą įstaigų programų įgyvendinimą, siekiant užtikrinti dokumentų valdymą pagal teisės aktų reikalavimus;
7.12. atlieka kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, jo pavaduotojo ir skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų įgyvendinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 2055430, rimante.gliaudelyte@vvtat.lt
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba  Pardavimų vadybininkas


Įmonė: UAB "Veta"
Miestas: Visa lietuva
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199615
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Veta"  Montuotojas


Įmonė: UAB "Mikrovisata"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199621
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Mikrovisata"  Gręžėjas - geologas


Įmonė: UAB "Artezija"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199620
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Artezija"  Gręžėjas - geologas


Įmonė: UAB "Artezija"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199622
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Artezija"  Gręžėjas - geologas


Įmonė: UAB "Artezija"
Miestas: Biržai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199623
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Artezija"  Vadybininkė (-as)

Pobūdis: - Įmonės teikiamų paslaugų pardavimas telefonų;
- Naujų klientų paieška, komercinių pasiūlymų rengimas;
- Santykių palaikymas su esamais klientais
- Ataskaitų rengimas
Reikalavimai: - Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas
- Komunikabilumas, iniciatyvumas, orientaciją į rezultatus;


Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ecoprintas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rinktinės, 861151201, michail@ecoprintas.lt
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Ecoprintas"  Apsaugos darbuotojas

Pobūdis: ŠIAI DIENAI OBJEKTU APSAUGAI, REIKALINGI APSAUGOS DARBUOTOJAI DIRBTI PAROMIS.
Prekybos centrų, dieninių, slenkančių grafikų.
Parduotuvių apsauga.Dirbant parduotuvėse, yra galimybe grafiką derinti po pietų ir savaitgaliais.


Reikalavimai: -geras fizinis ir psichologinis pasiruošimas;
-atsakingumas, pareigingumas,sąžiningumas;
-rimtas požiūris į darbą;
-nepriekaištinga reputacija.
-Privalumas – baigti apsaugos darbuotojų mokymo kursai ir išlaikytas egzaminas VPK.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eurocash1"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių g. 19, andrejus.rinkevicius@eurocash1.lt
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Eurocash1"  Pardavimo vadybininkė (as)

Pobūdis: - aktyvi klientų paieška
- santykių su potencialiais ir esamais klientais palaikymas
- sutarčių su naujais klientais sudarymas
Reikalavimai: Geros lietuvių kalbos gramatinės žinios, komunikabilumas, geri bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti savarankiškai. Aktyvių pardavimų patirtis būtų privalumas.Teisinis išsilavinimas būtų privalumas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Starstera"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų g. 70-3 kab., 861688602, info@starstera.lt
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Starstera"  Pardavimo vadybininkas

Pobūdis: Didmenine prekyba

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Geistė"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Minijos 135, 868600567, geiste@takas.lt
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Geistė"  Vadybininkas

Pobūdis: Plėsdami savo veiklą ieškome naujų darbuotojų, kurie konsultuotų apie produktus ir padėtų klientams išsirinkti norimas prekes taip tapdami mūsų augančios kompanijos dalimi.
Mūsų kompanija siūlo atitinkamą įvedimo programą naujiems darbuotojams, lankstų darbo grafiką, motyvacinę sistemą orientuotą į didelį uždarbį bei visas darbui reikalingas priemones.
Reikalavimai: Jei esi aktyvus ir bendraujantis ir ieškai kur gali save realizuoti tai šis darbas kaip tik tau! Nekantriai laukiame tavo CV nurodytu el. paštu.

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "First group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: kaunoskyrius@info.lt
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie UAB "First group"  Picų kepėja; picų kepėjas

Pobūdis: Picų gamyba, pusgaminių gamyba.Noras dirbti ir tobulėti.
Reikalavimai: Mokėti gaminti picas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ucobas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g.15, 865013083, inga@pomodoro.lt
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Ucobas"  Pracūzų kalbos vertėjas


Įmonė: UAB "Kaefer"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199607
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Kaefer"  Pracūzų kalbos vertėjas


Įmonė: UAB "Kaefer"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199608
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Kaefer"  Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas


Įmonė: UAB "Verslo aljansas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199609
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Verslo aljansas"  Profesinės rizikos vertinimo specialistas


Įmonė: UAB "Verslo aljansas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199610
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Verslo aljansas"  Klientų vadybininkas


Įmonė: UAB "Verslo aljansas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199611
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Verslo aljansas"  Automobiliu ploveju


Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vabana"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 865777779, edastoda@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie UAB "Vabana"  Darbuotoja (-as) prie klijavimo preso

Pobūdis: Kirpinių klijavimas su klijavimo presu;
Apmokoma darbo vietoje;
Darbas pamaininis:
rytinė pamaina 6.00-14.00
popietinė pamaina 14.00-22.00
naktinė pamaina 22.00-6.00
Per mėnesį dirbama 2 šeštadieniai.
Sutartis terminuota - 2-2,5 mėn. su pratęsimo galimybe arba neterminuota.
Reikalavimai: Reikalavimai:
vidurinis išsilavinimas;
atsakingumas;
kruopštumas;
greita reakcija.

Privalumai:

Panašaus darbo patirtis;
Patirtis gamybinėje įmonėje.


Atlyginimas:
1000-1400

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Audimas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl. 80, 861997105, atranka@audimas.lt
Skelbimo data: 2014.04.16

Atsiliepimai apie AB "Audimas"  Secretary/assistant

Pobūdis: Latvian company is looking for Secretary/Assistant.

Responsibilities:

- Receive and distribute relevant information to/from internal and external sources by telephone, email or in person;
- To support other company employees;
- Perform other administrative duties;
Reikalavimai: Candidate Requirements:

- Driving licence (category B)
- Excellent English and Russian language skills (both written and oral);
- Good computer skills;
- Ability to organize tasks, research and keeping records;
- Strong interpersonal and organizational skills;

Gross salary: 700 EUR to 1500 EUR


Accommodation is owned and provided by the employer.


Please send your CV with photo and covering letter in English or Russian by e-mail (Only second round candidates will be contacted).

Atlyginimas: 2420 lt (su mokesčiais)
Įmonė: SIA "A-57"
Miestas: Latvia, jūrmala
Kreiptis: Mellužu prospekts 36, +371 29205067, sia.albea@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie SIA "A-57"  Virėjų ir virėjų - pagalbinių vasaros sezonui

Pobūdis: - karštų, šaltų patiekalų ruošimas, pusgaminių ruošimas gamybai.
Reikalavimai: Sąžiningumas;
- atsakomybė;
- kruopštumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: G. Vaidilos įmonė
Miestas: Nida
Kreiptis: Smiltynės pl. 3, 868539309, g.vaidila@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie G. Vaidilos įmonė  Padavėjų-barmenų(-ių) vasaros sezonui

Pobūdis: Klientų aptarnavimas;
Darbas kasos aparatu;
Prekių užsakymas;
Bendravimas su tiekėjais;
Reikalavimai: Darbo patirtis klientų aptarnavimo srityje;
Komunikabilumas, pakantumas įnoringiems klientams, optimizmas;
Kūrybingumas, sąžiningumas, atsakingumas bei organizuotumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: G. Vaidilos įmonė
Miestas: Nida
Kreiptis: Smiltynės pl. 3, 868539309, g.vaidila@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie G. Vaidilos įmonė  Barmene/-as

Pobūdis: Kokybiškas klientų aptarnavimas, nepriekaištingas gėrimų pateikimas.
Reikalavimai: Analogiško darbo patirtis, RUSŲ KALBA.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Biscuit LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: uzbekistanaslt@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Biscuit LT"  Deklarantas

Pobūdis: Muitnes sandelio apskaita ir dokumentu tvarkymas
Reikalavimai: Patirtis butina

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Soleitas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 863760665, info@soleitas.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Soleitas"  Restorano darbuotojas

Pobūdis: Greito maisto restoranas "Hesburger" įsikūręs Veiverių g.142E ieško darbuotojo. Darbas su kasos aparatu.
Bendravimas su klientais.
Darbas virtuvėje(mėsainių gaminimas.
Tvarkos restorano patalpose palaikymas.
Lankstus darbo grafikas.
Reikalavimai: Greita orientacija, komunikabilumas, atsakingumas, kruopštumas, tvarkingumas, punktualumas, sąžiningumas, imlumas naujovėms, gebėjimas dirbti komandoje.
CV siųsti su prierašu "Dėl darbo".
Panašaus darbo patirtis ir nuosavas automobilis būtų privalumas.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LitPark"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Veiverių g 142e, veiveriu@hesburger.fi
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "LitPark"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Autoservisas ieško autošaltkalvio motoristo
Reikalavimai: Specialistas turi būti su praktika
nes darbų apimtys didelės

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Klasmasteris"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 30 b, 869931432
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Klasmasteris"  Pardavėja-konsultantė

Pobūdis: Kokybiškas parduotuvės klientų aptarnavimas: jų poreikių išsiaiškinimas ir išsamus konsultavimas.
Tvarkos palaikymas darbo vietoje.

0,5 etato,pirmoje dienos pusėje
Reikalavimai: Mokėti bendrauti. Domėtis mados tendencijomis.
Tinka studijuojanti mergina.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Armado"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Palangos g. 2, armado.lt@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Armado"  2 vadybininko padėjėjai

Pobūdis: Pagalba vadybininkui;
Klientų aptarnavimas;
Klientų paieška;
Derybų vedimas;
Reklama;
Pardavimai.
Reikalavimai: Gali būti be patirties - apmokome.

Cv siųsti: vadybininkas.vilnius@gmail.com

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Individuali K. Gudinskij veikla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Goštauto, 867488336, vadybininkas.vilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie Individuali K. Gudinskij veikla  Pracūzų kalbos vertėjas


Įmonė: UAB "Kaefer"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199579
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Kaefer"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Pobūdis:
- krovinių pakrovimas/iškrovimas;
- krovinių išskirstymas į atitinkamas sandėliavimo vietas;
- tvarkos sandėlyje palaikymas;
Reikalavimai: Reikalavimai: - būtina darbo patirtis sandėlyje;
- pareigingumas;
- atsakingumas;
- organizuotumas;
- greita orientacija;
- komunikabilumas ir gebėjimas dirbti komandoje;
- turėti nuosavą automobilį atvykimui į darbą (Automagistralė A2 Vilnius-Panevėžys 16 km);

Privalumai: autokrautuvo vairuotojo pažymėjimas

Mes siūlome:
- geras darbo sąlygas;
- visas socialines garantijas;
- laiku mokamą darbo užmokestį.

CV prašome siųsti el. paštu dd@intrans.lt iki 2014 m. balandžio 25 d.
Telefonas pasiteiravimui 864028032.
Informuosime tik atrinktus kandidatus.


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Intrans"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Galinės g. 1, 864028032, dd@intrans.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Intrans"  MDF šveitėjas – paruošėjas dažymui

Pobūdis: Baldinių detalių paruošimas dažymui, šlifavimas. Kiti pagalbiniai darbai baldų gamyboje.

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idėjų parkas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g.76, 869965740, personalas@idejuparkas.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Idėjų parkas"  Pardavėja-konsultantė

Pobūdis: Darbo vieta: PC Europa "XS Žaislai"
Klientų konsultavimas
Darbas prekybos salėje
Mandagus klientų aptarnavimas
Darbo vietos tvarkymas
Iškeltų pardavimo tikslų įgyvendinimas.
Parduotuvės įvaizdžio užtikrinimas.
Reikalavimai: - Komunikabilumas;
- Punktualumas;
- Rusų kalbos žinojimas (Anglų kalba)
- Gera nuotaika bei šypsena.

CV siūsti įrašius; pardavėja- konsultantė.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Anvol"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr.7a, xseuropa@anvol.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Anvol"  Darbų vadovas

Pobūdis: Vadovavimas vidaus inžineriniams darbams;
statybos darbų organizavimas objektuose ir atliekamųdarbų vykdymo kokybės kontrolė;
• darbų įgyvendinimo grafikų sudarymas ir jų įvykdymo kontrolė;
techninės dokumentacijos ruošimas ir tvarkymas;
techninių klausimų derinimas;
objektui numatytų resursų kontrolė, medžiagų tiekimo užtikrinimas;
visų procesų, susijusių su objekto statyba, valdymas ir kontrolė.
Reikalavimai: Aukštesnysis statybos inžinerijos išsilavinimas;
ne mažesnė nei 2 m. vadovaujančio darbo patirtis darbininkų komandai;
saugos darbe reikalavimų žinojimas;
specialiųjų darbų vadovo kvalifikacijos atestatas;
statybos procesų išmanymas, šių procesų organizavimo metodų žinojimas;
darbas kompiuteriu;
rusų kalbų mokėjimas;
sugebėjimas dirbti savarankiškai ir valdyti komandą;
atsakomybė, iniciatyvumas, sąžiningumas;
vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fire experts"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60, 8 646 68233, d.jankauskaite@fire-experts.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Fire experts"  Praktikantas(ė) personalo atrankų specialistas(-ė)

Pobūdis: - Kokybiškas ir savalaikis projektų vykdymas personalo atrankos srityje;
- Darbuotojų paieška ir atranka;
- Pokalbių vedimas telefonu ir tiesiogiai;
- Kandidatų įvertinimas keliamiems reikalavimams.
Reikalavimai: - Geros rusų kalbos žinios (privalumas);
- Puikūs kompiuterio valdymo įgūdžiai;
- Noras dirbti ir tobulėti personalo valdymo srityje;
- Gebėjimas atrinkti tinkamus žmones, įžvelgti jų tinkamumą numatomoms pareigoms;
- Stipri motyvacija dirbti ir siekti rezultatų;
- Greita orientacija ir organizuotumas, stiprus atsakomybės jausmas;

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Renta Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 23, jelena@go-renta.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Renta Baltic"  Prekybos automatų aptarnavimo specialistas

Pobūdis: Prekybos automatų aptarnavimas - valymas, papildymas produktais.
Reikalavimai: -Aukštesnysis techninis išsilavinimas;
-Komunikabilumas, atsakingumas, sąžiningumas;
-Valstybinė kalba;
-Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pardavimo automatai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 131, 861031336, e.vitas@vending.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Pardavimo automatai"  Gamybos darbuotojas - aliuminio frezuotojas

Pobūdis: Darbas su frezavimo staklėmis
Metalo gaminių apdirbimas el. ir rankiniais įrengimais
Suvirinimas
Darbas 1 pamaina, Kaune
Reikalavimai: Gebėjimas dirbti tiksliai, atidžiai, kruopščiai, greitai
Techninis profesinis/vidurinis išsilavinimas
Pareigingumas, sąžiningumas, kruopštumas
Geras fizinis pasirengimas

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idomus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Chemijos g. 27, 8 37 308 900, darius@idomus.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Idomus"  Suvirintojas

Pobūdis: Spalvotųjų metalų virinimas dujomis (litavimas).

Darbas viena pamaina, pirmadieniais - penktadieniais, nuo 7 iki 15.45 val.
Reikalavimai: Patirtis virinant spalvotuosius metalus, brėžinių supratimas, atsakingumas, kruopštumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB Amalva
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lentvario g. 146, 8 641 81072, personalas@amalva.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB Amalva  Apdailininkas(ė)

Pobūdis: Įmonei užsiimančiai interjero kūrimu, reikalingi darbuotojai vidaus apdailos darbams.
Darbo pobūdis : tinkavimas, darbas su venecijos tinku, sienų lakavimas, GKP/PVC plokščių montavimas, grindų liejimas naudojant polimerines dervas bei kiti apdailos darbai.

Privalumai: Be žalingų įpročių, darbo patirtis.
Reikalavimai: Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB 3D sprendimai
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 863337009, info@jkgroup.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB 3D sprendimai  Skirstytojai

Pobūdis: • siuntų rūšiavimas, skirstymas, krovimas;
• pašto siuntų ar krovinių priėmimas oro uoste ir pristatymas į skirstymo padalinį;
• duomenų įvedimas į informacinę sistemą;
• pamaininis darbas pagal slenkantį grafiką (pamainos dieninės ir naktinės);
• darbo vieta – netoli Oro uosto (Rodūnios kelias).
Reikalavimai: • vairuotojo pažymėjimas;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• vidurinis išsilavinimas;
• gera sveikatos būklė;
• darbštumas, pareigingumas, komandinio darbo patirtis.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. jasinskio g. 16, (8 5) 2361236, karjera@post.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Skirstytojai (terminuoti)

Pobūdis: • duomenų įvedimas į informacinę sistemą;
• terminuota darbo sutartis iki gegužės 30 d.;
• darbas pilnu etatu, darbo grafikas - lankstus, pagal susitarimą;
• darbo vieta – netoli Oro uosto (Rodūnios kelias).
Reikalavimai: • puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• darbštumas, sąžiningumas;
• valstybinės kalbos mokėjimas.

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. jasinskio g. 16, (8 5) 2361236, karjera@post.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Padavėjas


Įmonė: UAB "Viva Trakai resort"
Miestas: Trakai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199524
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Viva Trakai resort"  Padavėjas


Įmonė: UAB "Gelsva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199526
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Gelsva"  Asistentas


Įmonė: UAB "Senukų prekybos centras"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199527
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Senukų prekybos centras"  Autošaltkalvis


Įmonė: UAB "Donmartas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199525
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Donmartas"  Tolimųjų reisų vairuotojas


Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Go group"
Miestas: Skuodas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199529
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Go group"  Tolimųjų reisų vairuotojas


Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Go group"
Miestas: Šakiai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199530
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Go group"  Tolimųjų reisų vairuotojas


Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Go group"
Miestas: Šalčininkai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199531
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Go group"  Tolimųjų reisų vairuotojas


Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Go group"
Miestas: Šilalė
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199532
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Go group"  Sandėlininkas-krovėjas


Įmonė: UAB "Eurospedition"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199539
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Eurospedition"  Konditeris


Įmonė: UAB "Villon"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199547
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Villon"  Transporto vadybininko asistento


Įmonė: UAB "Transtira"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199552
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Transtira"  Tolimųjų reisų vairuotojas


Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Go group"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199563
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Go group"  Tolimųjų reisų vairuotojas


Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Go group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199564
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Go group"  Kontaktų centro klientų aptarnavimo specialistas


Įmonė: UAB "FCR media Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199555
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "FCR media Lietuva"  Sandėlininkas


Įmonė: UAB "Gairana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199574
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Gairana"  IT sprendimų projektų vadovas


Įmonė: UAB "Atea"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199573
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Atea"  Elektrotechnikos darbų projektų vadovas


Įmonė: UAB "Mikrovisata"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199576
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Mikrovisata"  Produktų ir pardavimo vadybininkas


Įmonė: UAB "Diamedica"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199575
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Diamedica"  Šaldymo ir oro kompresorinės meistras


Įmonė: UAB "Biovela group"
Miestas: Utena
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199578
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Biovela group"  IT sprendimų pardavimų vadybininkas


Įmonė: UAB "Atea"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199577
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Atea"  Vadybininko asistentas (-ė)

Pobūdis: - naujų paslaugų (Pramoninių prekių, parfumerijos ir medicinos paslaugų) pardavimas esamiems užsakovo klientams;
- naujų klientų paieška;
- vykimas pas įmonės klientus, paslaugos pristatymas.
Reikalavimai: - gebėjimas savarankiškai organizuoti savo darbą ir dirbti komandoje.

Privalumai:
- rusų kalba;
- reprezentatyvi išvaizda;
- humoro jausmas.

Mes jums siūlome:
- visas socialines garantijas;
- darbo valandas 8-17 val. ir laisvus savaitgalius;
- profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
- kompetentingą ir pasiruošusį padėti kolektyvą;
- darbui reikalingas priemones.

Kita informacija:
Neturinčius darbo patirties apmokome.

Cv siusti:
tpp.vilnius@inbox.lt

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tiesioginis paslaugų pardavimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868555231, tpp.vilnius@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Tiesioginis paslaugų pardavimas"  Vadybininkas-(ė)

Pobūdis: Metalo apdirbimo gamykla ieško pardavimų vadybininko-(ės)
Metalo gaminių pardavimai esamiems bei naujai atrastiems Lietuvos ir užsienio klientams.
Sąmatų skaičiavimas,komercinių pasiūlymų ruošimas.
Užsienio bei Lietuvos parodų lankymas.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas.
Darbo patirtis metalo prekybos ar apdirbimo srityje.
Anglų,rusų kalbos žinios.


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nirobalt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Meistrų g.9, 868249487, info@nirobalt.lt prekyba@nirobalt.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Nirobalt"  Pardavimo vadybininkas

Pobūdis: - telekomunikacinių paslaugų pardavimas/ konsultavimas;
- sutarčių pratęsimas esamiems užsakovo klientams;
- naujų paslaugų pardavimas esamiems užsakovo klientams;
- naujų klientų paieška;
- vykimas pas įmonės klientus, paslaugos pristatymas.
Reikalavimai: Reikalavimai:
- bendras IT supratimas;
- gebėjimas savarankiškai organizuoti savo darbą ir dirbti komandoje.

Privalumai:
- rusų kalba;
- reprezentatyvi išvaizda;
- humoro jausmas.

Mes jums siūlome:
- visas socialines garantijas;
- darbo valandas 11-20 val. ir laisvus savaitgalius;
- profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
- kompetentingą ir pasiruošusį padėti kolektyvą;
- darbui reikalingas priemones.

Kita informacija:
Neturinčius darbo patirties apmokome.

cv siusti:
tpp.vilnius@inbox.lt

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tiesioginis paslaugų pardavimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868555231, tpp.vilnius@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Tiesioginis paslaugų pardavimas"  Paštininkas (-ė)

Pobūdis: Laiškų įteikimas gavėjams Kauno mieste
Reikalavimai: Atsakingumas, lietuvių kalbos mokėjimas

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bijusta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 865607664, kaunasbijusta@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Bijusta"  Kepėja /as

Pobūdis: Darbas vaikų kavinėje.
Reikalavimai: Reikalinga kepėja (as), darbui vaikų kavinėje. Be žalingų įpročiu.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Skanių idėjų svetainė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rūdininkų g. 8, 860868612, valhallamaistas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie VšĮ "Skanių idėjų svetainė"  Virėja/as

Pobūdis: Darbas vaikų kavinėje.
Reikalavimai: Reikalinga virėja darbui vaikų kavinėje. Be žalingų įpročiu. Kruopšti. Mylinti savo darbą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Skanių idėjų svetainė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rūdininkų g. 8, 860868612, valhallamaistas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie VšĮ "Skanių idėjų svetainė"  Vilkiko vairuotojui su puspriekabe

Pobūdis: Siūlomas darbas Vilniuje vežti atliekas iš perkrovimo stoties į sąvartyną.

Darbo laikas: 5 darbo dienos, 2 poilsio dienos.

Darbo užmokestis - 2450 Lt. ( atskaičius mokesčius).
Reikalavimai: CE kat.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3220 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ecoservice"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jočionių g. 13, 8698 47 975, personalas@ecoservice.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Ecoservice"  Nekilnojamojo turto agentas(-ė)

Pobūdis: Aktyvi nekilnojamojo turto objektų paieška, apžiūra, pristatymas klientams;
Tarpininkavimas perkant, parduodant bei nuomojant butus bei kitą NT;
Sutarčių rengimas, komercinių pasiūlymų ruošimas;
Projektų rengimas ir koordinavimas;
Klientų paieška ir bendravimas;
Derybų vedimas;
Rinkos analizė ir preliminarus įvertinimas.
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (būtų privalumas; gali būti paskutinio kurso studentai);
- Entuziazmas, verslumas, didelės ambicijos;
- Pozityvumas, bei vidinė motyvacija;
- Komunikabilumas;
- Reprezentatyvi išvaizda
- Vairuotojo pažymėjimas ir automobilis (būtų privalumas)

Norite išbandyti save bei susikurti sau ateitį? Vilioja neribotos uždarbio galimybės priklausančios tik nuo darbo rezultatų? Prisijunkite prie mūsų kolektyvo!
Nemokančius - apmokysime!
O patyrusiems pasiūlysime geresnius komisinius!
Gaukite iki 100proc. komisinių!

Jūsų motyvacinio bei CV lauksime adresu: cv@dominusnt.lt

Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB Nekilnojamasis turtas "Dominus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr.60, 8 605 08568, cv@dominusnt.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie MB Nekilnojamasis turtas "Dominus"  Skirstytojas (-a) 0.95 etato Naujamiestyje

Pobūdis: • skirstyti gaunamas, išsiunčiamas ir tranzitines pašto siuntas pašto laiškininkams ir rajono savivaldybėje esantiems paštams pagal pašto vežimo maršrutus.
6 dienų darbo savaitė (P - sekmadienis)
Darbo grafikas: 4:50 iki 12:36
Reikalavimai: • išsilavinimas – pagrindinis, vidurinis;
• savarankiško darbo patirtis;
• puikus lietuvių kalbos mokėjimas;
• geri Word, Excel naudojimo įgūdžiai;
• darbštumas, pareigingumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, sąžiningumas, atidumas.

Atlyginimas: 950 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 16, 2625933, 865678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Sandėlio darbuotojas

Reikalavimai: Kurjerinė įmonė, užsiimanti siuntų pristatymu Lietuvoje ir ne tik, ieško sandėlio darbuotojų.

Reikalavimai:
Lietuvių kalbos žinios, kompiuterinis raštingumas. Atsakingumas, Darbštumas, Kruopštumas, Atidumas, Noras tobulėt.

Darbo pobūdis:
Siuntų skirstymas pagal Lietuvos miestus arba Vilniaus miesto maršrutus. Siuntų apdorojimas fiziškai, bei sistemiškai. Siuntų skanavimas, suvedimas į duomenų bazę. Siuntų formavimas į paletes, krovos darbai į sunkvežimius elektrokrautuvais.

Privalumas elektrokrautuvo vairuotojo pažymėjimas.

Darbo valandos:
Nuo 15val iki 24val.

Įmonė siulo:
Laiku mokamą atlyginimą, Draugišką kolektyvą, Galimybes tobulėti.
Atlyginimas neatskaičius mokesčių 1200lt., priedų sistema už kokybiškai atliekamą darbą.


Įmonė randasi Ogmios miestelyje (Š. miestelis), Vilniuje.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic post"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: deimantas.krukonis@balticpost.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Baltic post"  Valytojas

Pobūdis: Vilniuje, reikalingos valytojos, darbas slenkanciu grafiku. Visos socialines garantijos. Kreiptis tel: 864565037

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros artelė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864565037, agne@svarosartele.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Švaros artelė"  Staklininkas

Pobūdis: Aliuminio langų ir fasadų gamyba.
Reikalavimai: Pagaidautina darbo patirtis su staklėmis: Isomat, dvigalvėmis supvovimo staklėmis,galų apdirbimo staklėmis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fasadu studija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės 19., 8 626 69945, tomas@fasadustudija.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Fasadu studija"  Buhalteris (-ė)

Pobūdis: Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki pilnos finansinės atskaitomybės sudarymo.
Mokestinė apskaita.
Mokesčių deklaracijų, ataskaitų vadovybei teikimas.
Darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių bei išmokų skaičiavimas.
Ataskaitų (finansinių ir kt.)rengimas, užtikrinant griežtą terminų laikymąsi.
Kitos su buhalterine apskaita ir įmonės finansais susijusios užduotys.
Įmonės veiklai perkamų paslaugų bei naudojamo turto apskaitos organizavimas bei kontrolė.
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (finansų/ekonomikos/apskaitos srityse).
Buhalterinio darbo patirtis.
Darbo "Pragma" programa patirtis ne mažiau nei 2 metai.
Atsakingumas, savarankiškumas, atidumas, kruopštumas.

Darbo patirtis: 4 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gritpedžiai" ir Ko
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Chemijos g., office@amberbymazukna.com
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Gritpedžiai" ir Ko  Valytojai Žirmūnų g., Kareivių g.

Pobūdis: Reikalinga valytoja mokyklėlės, administracinių ir gamybinių patalpų, esančių Kareivių g., Žirmūnų g.ir Žvalgų g. , valymui. Administracinės ir gamybinės patalpos valomos 3 k. per savaitę, nuo 15val iki 19:00val., o mokyklėlės patalpos – 5 k. išsivalius objektą Kareivių g., nuo 19 val., o tomis dienomis kai nevaloma nuo 17:30 val. Vienos patalpos valomos rytais.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 930 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213522, atranaka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Svarbių klientų vadybininkas


Įmonė: UAB "Docpartner"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199328
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Docpartner"  Sandėlio darbuotojas


Įmonė: UAB "Sportland LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199514
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Sportland LT"  Viešbučio kambarinė


Įmonė: UAB "Viva Trakai resort"
Miestas: Trakai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199515
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Viva Trakai resort"  Barmenas

Pobūdis: Restoranui - barui "Lizarran" reikalingas barmenas, darbui pilnu arba ne pilnu etatu. Kokybiškas svečių aptarnavimas, kokybiškas gėrimų pateikimas, darbas su kasos aparatu, baro likučių skaičiavimas.
Reikalavimai: Mokėjimas dirbti kasos aparatu (R-keeper sistemoje);
Meilė kokteilių bei kavos gamyboje;
Užsienio (anglų, rusų) kalbų mokėjimas;
Geri bendravimo įgūdžiai;
Komunikabilumas, aktyvumas, sąžiningumas bei mandagumas;
Noras dirbti;
Reprezentatyvi išvaizda.Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "de Santa Ana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g. 27, 867066211, viktorijapanfilovaite@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "de Santa Ana"  Vadybininkas autoservise

Pobūdis: Darbas autoservise. Užsakymų priėmimas.
Reikalavimai: Reikalingas vadybininkas automobilių servise.
Privalumas - atitinkamas išsilavinimas.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kretingos smagratis"
Miestas: Kretinga
Kreiptis: Vytauto 120, 869835649, autoservisas@smagratis.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Kretingos smagratis"  Konditerė (as)

Pobūdis: Darbas vaikų kavinėje,
Reikalavimai: Isškom konditerės. Slenkantis grafikas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Skanių idėjų svetainė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rūdininkų g. 8, 860868612, valhallamaistas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie VšĮ "Skanių idėjų svetainė"  Skirstytojas (-a) 0.8 etato Naujininkų r.

Pobūdis: • skirstyti gaunamas, išsiunčiamas ir tranzitines pašto siuntas pašto laiškininkams ir rajono savivaldybėje esantiems paštams pagal pašto vežimo maršrutus.
Darbas Vilniaus 38 pašte (Naujininkai); 6 dienų darbo savaitė (P-sekmadienis);
Darbo grafikas: 5:00 iki 11:00
Reikalavimai: • išsilavinimas – vidurinis; aukštesnysis – privalumas;
• savarankiško darbo patirtis;
• puikus lietuvių kalbos mokėjimas;
• geri Word, Excel naudojimo įgūdžiai;
• darbštumas, pareigingumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, sąžiningumas, atidumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 16, 2625933, 865678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Vyniotoja

Pobūdis: Mažo galingumo elektros variklių gamyba
Pamaininis darbas
Darbas pagal terminuotą darbo sutartį
Reikalavimai: Ne mažesnis kaip vidurinis išsilavinimas
Darbštumas, atsakingumas, pareigingumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hanning Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio g. 50, (8 5) 2133150, info@hanning-hv.com
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Hanning Vilnius"  Eksporto vadybininkė

Reikalavimai: Siūlome darbą eksporto vadybininkei darbui ofise, anglų kalba būtina.
Bandomuoju laikotarpiu mokamas atlyginimas 1000 Lt/mėn, atskaičius mokesčius.

Atlyginimas: 1210 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Novoledas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852337711, gs@euro-light.eu
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Novoledas"  Barmenė (as)

Pobūdis: Baras-picerija ieško kasininkės-barmenės.
Darbas slenkančiu grafiku (2 dienos, 2 naktys, 4 laisvos). Pilnam etatui. Darbas Savanorių pr.
Reikalavimai:
•Darbo patirtis viešojo maitinimo įstaigų sektoriuje
•Mokėjimas dirbti kompiuteriu
•Geri bendravimo įgūdžiai
•Noras dirbti
Daugiau informacijos tel.nr.868673091, CV siųskite: dartspizza@gmail.com (parašykite, kad su naktine pamaina)

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1245 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adriva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr., 868673091, dartspizza@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Adriva"  Aptarnaujantis personalas

Pobūdis: Malonus klientų aptarnavimas, darbas su kasos aparatu, švaros bei tvarkos palaikymas.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, mandagumas, imlumas naujovėms, geri bendravimo įgūdžiai, noras mokytis ir sugebėjimas dirbti komandoje.


Jei norite dirbti kitame KFC restorane nurodykite adresą.

Atlyginimas: 1250 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fast foods Jo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 18, cv@mykfc.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Fast foods Jo"  Program/finance assistant

Pobūdis: Program assistant is responsible for the coordination of the office operations. Specific duties include: supporting project with planning and project logistics; coordinating and monitoring project communication with project counterparts; assisting in planning and delivery of activities: trainings, seminars, public hearings, focus groups, etc.; maintaining project files; editing and formatting project’s reports and documents.

The Program Assistant must demonstrate strong administrative support skills and a spirit of responsibility, adaptability and collaboration under challenging conditions. Specific responsibilities may include:

• Working with accounting company on Pact Europe finances;
• Serving as the point of contact for the Chief Accountant; maintaining the cash related documents, assist with the BRAMA project finances including reporting, QB;
• Assisting in planning and delivery of activities including trainings, seminars, public hearings;
• Maintaining BRAMA project files, Vilnius and Belarus in country staff personal files;
• Editing and formatting reports and documents;
• Handling travel arrangements including booking tickets, hotels, and preparing itineraries, translating documents;
• Creating and maintaining databases;
• Supporting project planning and project logistics;
• Coordinating and monitoring communication.
Reikalavimai: Qualifications:
• University Degree in Management, International Relations or English Language;
• Work experience with an international organization preferred;
• Up-to-date computer skills, proficient in Internet research;
• Experience of administrative support and logistics arrangements;
• Fluent English and Russian language skills, both written and spoken;
• Experience and interest toward Belarus is desirable.


Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Labdaros ir paramos fondas "Pact Europe"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Olimpiečių g., 852053260, dgarmasaite@pactworld.org
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie Labdaros ir paramos fondas "Pact Europe"  Apsaugos darbuotojas


Įmonė: UAB "Ekskomisarų biuras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199488
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Ekskomisarų biuras"  Apsaugos darbuotojas


Įmonė: UAB "Ekskomisarų biuras"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199489
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Ekskomisarų biuras"  Apskaitininkas


Įmonė: UAB "Dileksima"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199492
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Dileksima"  Restorano administratorius


Įmonė: UAB "Viva Trakai resort"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199503
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Viva Trakai resort"  Barmenas


Įmonė: UAB "Villon"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199494
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Villon"  Pardavimų vadybininkas, -ė


Įmonė: UAB "Rezetas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199504
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Rezetas"  Padavėjas


Įmonė: UAB "Viva Trakai resort"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199505
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Viva Trakai resort"  Pardavėjas konsultantas


Įmonė: UAB "Ageseta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199507
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Ageseta"  Viešbučio kambarinė


Įmonė: UAB "Viva Trakai resort"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199508
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Viva Trakai resort"  Virėjas


Įmonė: UAB "Villon"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199509
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Villon"  Pardavimo telefonu vadybininkas


Įmonė: UAB "General financing"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199510
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "General financing"  Multimodalinių pervežimų transporto vadybininkas


Įmonė: UAB "Spedilta"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199506
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Spedilta"  Teisininkas/juristas

Pobūdis: • Darbas bankrutuojančias bendroves administruojančioje įmonėje.
• Įvairios teisinio pobūdžio užduotys, susijusios su bankrutuojančių įmonių administravimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu;
• Procedūrinių dokumentų ruošimas teismams (ieškiniai, atsiliepimai, dublikai, triplikai), valstybinėms institucijoms, terminų pateikimo stebėsena bei kontrolė, dokumentų analizė bei vykdymas;
• Darbas labai kruopštus, atsakingas.
Reikalavimai: • universitetinis teisinis išsilavinimas (pageidautina Vilniaus Universitetas);
(patirtis bankroto teisėje ir/ ar civilinėje teisėje būtų privalumas);
puikiai mokėti lietuvių kalbą (rusų, anglų kalbos mokėjimas būtų privalumas);
gebėti sklandžiai dėstyti mintis tiek raštu, tiek žodžiu;
gebėti dirbti tiek individualiai, tiek ir komandoje;
gebėti organizuoti savo bei kitų darbuotojų darbo laiką;
būti atsakingam, gebėti laiku ir tinkamai atlikti pavestas užduotis.Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bankroto lyderiai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kestucio g. 47, 8 678 81730, info@bankrotolyderiai.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Bankroto lyderiai"  Lankstytojas (-a)

Pobūdis: Darbas spaustuvėje su mašina STAHL A1.
Reikalavimai: -Būtina darbo patirtis su mašina STAHL A1 spaustuvėje;
-Atsakingas požiūris į darbą, savarankiškumas, kruopštumas, nepriekaištinga reputacija;
-Darbo patirtis – 2 metai.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Balto print"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Utenos g. 41a, 8 5 2101111, ausra.venclovaite@balto.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Balto print"  Prekių atrinkėjai

Pobūdis: Prekių priėmimas, išdavimas, pakrovimas. Prekių atrinkimas sandėlyje.
Reikalavimai: Atsakingumas, sąžiningumas, darbštumas;
Darbo drausmės laikymasis;
Panašaus darbo patirtis - privalumas.

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic fish export"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Industrijos g. 1, 861558305
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Baltic fish export"  Skardos lankstytojas

Pobūdis: Apie darbdavį:
UAB Vidara įsteigta 1992 m. vasario 12 d. Pagrindinė veikla - bendrieji statybos darbai, kultūros paveldo statinių tvarkomieji statybos darbai, inžineriniai tinklai, konstrukcijų projektavimas, prekyba statybinėmis medžiagomis, stogų bei fasadų elementų prekyba, metalo lankstymas ir konstrukcijų gamyba. Žaibosaugos elementų parinkimas ir montavimas.
Įmonė siūlo:
įdomų ir atsakingą darbą;
socialines garantijas;
geras darbo sąlygas;
mokymosi ir tobulėjimo galimybes.
Darbo aprašymas:
Skardos lankstinių gamyba ceche.
Norinčius dalyvauti atrankoje prašome siųsti CV el.paštu personalas@vidara.lt nurodant pareigybę "Skardos lankstytojas" arba kreiptis adresu: Šilutės pl. 56, Klaipėda, prieš tai susisiekus kontaktiniu tel. nr. 8 699 32748
Reikalavimai: Reikalavimai:
Analogiško darbo patirtis

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vidara"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Šilutės pl. 56, 8 699 32748, personalas@vidara.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Vidara"  Programuotojas (-a) praktikai

Pobūdis: -Verslo valdymo sistemų kūrimas ir vystymas.
Reikalavimai: -Patirtis programuojant .NET (C#, WinForms) arba ASP.NET, MS SQL arba didelis noras tuo užsiimti;
-Savarankiškumas, imlumas naujovėms, noras mokytis Ir tobulėti.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 92, 85 2107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  .net programuotojas (-a)

Pobūdis: -Verslo valdymo sistemų kūrimas ir vystymas.
Reikalavimai: -Patirtis programuojant .NET (C#, WinForms), MS SQL arba didelis noras tuo užsiimti;
-Aukštasis išsilavinimas;
-Savarankiškumas, imlumas naujovėms, noras mokytis Ir tobulėti.

Mes siūlome:
-Šaunių ir kompetentingų kolegų kolektyvą;
-Asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes;
-Visas darbui reikalingas priemones;
-Darbą atitinkantį atlyginimą.

Kviečiame siųsti savo CV el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje būtinai nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 85 2107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  .net programuotojas (-a)

Pobūdis: -Verslo valdymo sistemų kūrimas ir vystymas.
Reikalavimai: -Patirtis programuojant .NET (C#, WinForms), MS SQL arba didelis noras tuo užsiimti;
-Aukštasis išsilavinimas;
-Savarankiškumas, imlumas naujovėms, noras mokytis Ir tobulėti.

Mes siūlome:
-Šaunių ir kompetentingų kolegų kolektyvą;
-Asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes;
-Visas darbui reikalingas priemones;
-Darbą atitinkantį atlyginimą.

Kviečiame siųsti savo CV el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje būtinai nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanorių pr., 85 2107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  .net programuotojas (-a)

Pobūdis: -Verslo valdymo sistemų kūrimas ir vystymas.
Reikalavimai: -Patirtis programuojant .NET (C#, WinForms), MS SQL arba didelis noras tuo užsiimti;
-Aukštasis išsilavinimas;
-Savarankiškumas, imlumas naujovėms, noras mokytis Ir tobulėti.

Mes siūlome:
-Šaunių ir kompetentingų kolegų kolektyvą;
-Asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes;
-Visas darbui reikalingas priemones;
-Darbą atitinkantį atlyginimą.

Kviečiame siųsti savo CV el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje būtinai nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 92, 85 2107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  Web programuotojas(-a)

Pobūdis: -Verslo valdymo sistemų kūrimas ir vystymas.
Reikalavimai: -Patirtis programuojant .net, C#, ASP.NET, MS SQL arba didelis noras tuo užsiimti;
-Aukštasis išsilavinimas;
-Savarankiškumas, imlumas naujovėms, noras mokytis Ir tobulėti.

Mes siūlome:
-Šaunių ir kompetentingų kolegų kolektyvą;
-Asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes;
-Visas darbui reikalingas priemones;
-Darbą atitinkantį atlyginimą.

Kviečiame siųsti savo CV el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje būtinai nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 85 2107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  Web programuotojas(-a)

Pobūdis: -Verslo valdymo sistemų kūrimas ir vystymas.
Reikalavimai: -Patirtis programuojant .net, C#, ASP.NET, MS SQL arba didelis noras tuo užsiimti;
-Aukštasis išsilavinimas;
-Savarankiškumas, imlumas naujovėms, noras mokytis Ir tobulėti.

Mes siūlome:
-Šaunių ir kompetentingų kolegų kolektyvą;
-Asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes;
-Visas darbui reikalingas priemones;
-Darbą atitinkantį atlyginimą.

Kviečiame siųsti savo CV el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje būtinai nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanorių pr., 85 2107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  Web programuotojas (-a)

Pobūdis: -Verslo valdymo sistemų kūrimas ir vystymas.
Reikalavimai: -Patirtis programuojant .net, C#, ASP.NET, MS SQL arba didelis noras tuo užsiimti;
-Aukštasis išsilavinimas;
-Savarankiškumas, imlumas naujovėms, noras mokytis Ir tobulėti.

Mes siūlome:
-Šaunių ir kompetentingų kolegų kolektyvą;
-Asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes;
-Visas darbui reikalingas priemones;
-Darbą atitinkantį atlyginimą.

Kviečiame siųsti savo CV el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje būtinai nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 92, 85 2107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  Sistemos "Labbis" diegėjas (-a)

Pobūdis: -Labbis informacinės sistemos diegimo projekto valdymas;
-Klientų veiklos analizė ir poreikių nustatymas;
-Su projektais susijusios dokumentacijos rengimas;
-Klientų mokymas, konsultavimas.
Reikalavimai: -Buhalterinės apskaitos žinios;
-Patirtis dirbant su Verslo valdymo sistemomis;
-Aukštasis išsilavinimas;
-Imlumas naujovėms, savarankiškumas, mokėti prisiimti atsakomybę už savo darbą, polinkis siekti rezultatų;
-Vairuotojo pažymėjimas (B kat);
-Privalumas, jei turite MS SQL žinių.

Mes siūlome:
-Šaunių ir kompetentingų kolegų kolektyvą;
-Asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes;
-Visas darbui reikalingas priemones;
-Darbą atitinkantį atlyginimą.

Kviečiame siųsti savo CV el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje būtinai nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 92, 85 2107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  Šaltkalvis-suvirintojas

Pobūdis: Įrengimų/ formų remonto darbai, suvirinimo darbai.
Reikalavimai: -Suvirinimo įgūdžiai;
-Darbo prie įrengimų/formų remonto patirtis;
-Kvalifikacinis suvirintojo ar šaltkalvio pažymėjimas;
-Gebėjimas skaityti brėžinius.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Advantus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: V.krėvės pr. 53-205, 868857222, justina@advantus.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Advantus"  Sistemos "Labbis" diegėjas (-a)

Pobūdis: -Labbis informacinės sistemos diegimo projekto valdymas;
-Klientų veiklos analizė ir poreikių nustatymas;
-Su projektais susijusios dokumentacijos rengimas;
-Klientų mokymas, konsultavimas.
Reikalavimai: -Buhalterinės apskaitos žinios;
-Patirtis dirbant su Verslo valdymo sistemomis;
-Aukštasis išsilavinimas;
-Imlumas naujovėms, savarankiškumas, mokėti prisiimti atsakomybę už savo darbą, polinkis siekti rezultatų;
-Vairuotojo pažymėjimas (B kat);
-Privalumas, jei turite MS SQL žinių.

Mes siūlome:
-Šaunių ir kompetentingų kolegų kolektyvą;
-Asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes;
-Visas darbui reikalingas priemones;
-Darbą atitinkantį atlyginimą.

Kviečiame siųsti savo CV el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje būtinai nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanorių pr., 85 2107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  Betonuotojas-formuotojas

Pobūdis: Betonavimo liejimo darbai prie gelžbetonio gaminių gamybos.
Reikalavimai: -Darbo patirtis (formuojant,liejant gelžbetonio gaminius);
-Gebėjimas skaityti brėžinius;
-Atsakingumas, organizuotumas;

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Advantus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: V.krėvės pr. 53-205, 868857222, justina@advantus.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Advantus"  Sistemos "Labbis" diegėjas (-a)

Pobūdis: -Labbis informacinės sistemos diegimo projekto valdymas;
-Klientų veiklos analizė ir poreikių nustatymas;
-Su projektais susijusios dokumentacijos rengimas;
-Klientų mokymas, konsultavimas.
Reikalavimai: -Buhalterinės apskaitos žinios;
-Patirtis dirbant su Verslo valdymo sistemomis;
-Aukštasis išsilavinimas;
-Imlumas naujovėms, savarankiškumas, mokėti prisiimti atsakomybę už savo darbą, polinkis siekti rezultatų;
-Vairuotojo pažymėjimas (B kat);
-Privalumas, jei turite MS SQL žinių.

Mes siūlome:
-Šaunių ir kompetentingų kolegų kolektyvą;
-Asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes;
-Visas darbui reikalingas priemones;
-Darbą atitinkantį atlyginimą.

Kviečiame siųsti savo CV el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje būtinai nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 85 2107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  Stalius / formuotojas

Pobūdis: - Gelžbetonio gaminių liejimo formų gamyba;
- Įvairūs formavimo darbai.
Reikalavimai: - Darbo patirtis gaminant formas ar karkasus;
- Gebėjimas skaityti brėžinius;
- Atsakingumas, darbštumas.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Advantus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: V.krėvės pr. 53-205, 860793666, justina@advantus.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Advantus"  Nekilnojamojo turto brokeris

Pobūdis: - NT pardavimų ir nuomos procesų vykdymas;
- Derybos ir sutarčių sudarymas;
- Bendravimas su esamais klientais ir naujų klientų paieška;
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
- Komunikabilumas;
- Orientacija į rezultatą;
- Gero pardavėjo ir derybininko savybės;
- Rusų ir anglų kalbų išmanymas bei vairuotojo pažymėjimas ir automobilis būtų privalumas.

Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Retop"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 696 21117, info@retop.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Retop"  Personalo valdymo sistemos Bonus diegėjas (-a)

Pobūdis: -Personalo ir darbo užmokesčio valdymo sistemos Bonus diegimo projekto valdymas;
-Kliento veiklos analizė ir poreikių nustatymas;
-IS projektavimas pagal kliento poreikius;
-Su projektais susijusios dokumentacijos rengimas;
-Klientų mokymas, konsultavimas.

Reikalavimai: Reikalavimai:
-Aukštasis išsilavinimas;
-LR darbo teisės aktų, darbo laiko apskaitos, darbo užmokesčio apskaitos praktinė patirtis;
-MS SQL ir Sybase SQL žinios;
-IS projektų valdymo ir įgyvendinimo patirtis – didelis pranašumas;
-Mokėti prisiimti atsakomybę už savo darbą, organizuotumas, polinkis siekti rezultatų, imlumas naujovėms, savarankiškumas;
-Vairuotojo pažymėjimas (B kat).

Mes Jums siūlome:
-Šaunių ir kompetentingų kolegų kolektyvą;
-Asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes;
-Visas darbui reikalingas priemones;
-Darbą atitinkantį atlyginimą.

Kviečiame siųsti savo CV el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje būtinai nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 85 2107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  Personalo valdymo sistemos Bonus diegėjas (-a)

Pobūdis: -Personalo ir darbo užmokesčio valdymo sistemos Bonus diegimo projekto valdymas;
-Kliento veiklos analizė ir poreikių nustatymas;
-IS projektavimas pagal kliento poreikius;
-Su projektais susijusios dokumentacijos rengimas;
-Klientų mokymas, konsultavimas.
Reikalavimai: -Aukštasis išsilavinimas;
-LR darbo teisės aktų, darbo laiko apskaitos, darbo užmokesčio apskaitos praktinė patirtis;
-MS SQL ir Sybase SQL žinios;
-IS projektų valdymo ir įgyvendinimo patirtis – didelis pranašumas;
-Mokėti prisiimti atsakomybę už savo darbą, organizuotumas, polinkis siekti rezultatų, imlumas naujovėms, savarankiškumas;
-Vairuotojo pažymėjimas (B kat).

Mes Jums siūlome:
-Šaunių ir kompetentingų kolegų kolektyvą;
-Asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes;
-Visas darbui reikalingas priemones;
-Darbą atitinkantį atlyginimą.

Kviečiame siųsti savo CV el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje būtinai nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanorių pr., 85 2107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  Betono mazgo operatorius

Pobūdis: Dirbti su betono mazgo programa;
Prižiūrėti betono mazgą, palaikyti jame tvarką;
Dirbti požeminėje galerijoje, prižiūrėti ją ir palaikyti joje tvarką.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis dirbant prie betono mazgo;
Darbštumas;
Atsakingumas;
Gebėjimas dirbti tiek vienam, tiek komandoje.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Advantus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: V.krėvės pr. 53-205, 860793666, justina@advantus.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Advantus"  Personalo valdymo sistemos Bonus diegėjas (-a)

Pobūdis: -Personalo ir darbo užmokesčio valdymo sistemos Bonus diegimo projekto valdymas;
-Kliento veiklos analizė ir poreikių nustatymas;
-IS projektavimas pagal kliento poreikius;
-Su projektais susijusios dokumentacijos rengimas;
-Klientų mokymas, konsultavimas.
Reikalavimai: -Aukštasis išsilavinimas;
-LR darbo teisės aktų, darbo laiko apskaitos, darbo užmokesčio apskaitos praktinė patirtis;
-MS SQL ir Sybase SQL žinios;
-IS projektų valdymo ir įgyvendinimo patirtis – didelis pranašumas;
-Mokėti prisiimti atsakomybę už savo darbą, organizuotumas, polinkis siekti rezultatų, imlumas naujovėms, savarankiškumas;
-Vairuotojo pažymėjimas (B kat).

Mes Jums siūlome:
-Šaunių ir kompetentingų kolegų kolektyvą;
-Asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes;
-Visas darbui reikalingas priemones;
-Darbą atitinkantį atlyginimą.

Kviečiame siųsti savo CV el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje būtinai nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 92, 85 2107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  Pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: -Veiklos valdymo sistemų pardavimai esamiems ir/ar naujiems klientams (B2B);
-Produktų pristatymas klientams;
-Pasiūlymų klientams rengimas;
-Derybos ir sutarčių sudarymas;
-Ryšių palaikymas su klientais;
-Dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose.
Reikalavimai: Kviečiame dalyvauti atrankoje, jeigu turi:
-Darbo patirties parduodant IT produktus;
-Aukštąjį išsilavinimą (Vadybos/IT/Telekomunikacijų srityse);
-Nepriekaištingus derybinius įgūdžius, Tau būdinga greita reakcija ir gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą netikėtose situacijose;
-Veržlumo ir yra stipri orientacija į rezultatą;
-Vairuotojo pažymėjimą (B kat.).
Didelis pranašumas, jei anksčiau teko susidurti su VVS ar klientų valdymo sistema (CRM).

Mes tau siūlome:
-Šaunių ir kompetentingų kolegų kolektyvą;
-Visas darbui reikalingas priemones;
-Puikias galimybes užsidirbti pasiekus užsibrėžtų tikslų.


Kviečiame siųsti savo CV su prisistatymu el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje būtinai nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 85 2107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  Pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: -Veiklos valdymo sistemų pardavimai esamiems ir/ar naujiems klientams (B2B);
-Produktų pristatymas klientams;
-Pasiūlymų klientams rengimas;
-Derybos ir sutarčių sudarymas;
-Ryšių palaikymas su klientais;
-Dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose.
Reikalavimai: Kviečiame dalyvauti atrankoje, jeigu turi:
-Darbo patirties parduodant IT produktus;
-Aukštąjį išsilavinimą (Vadybos/IT/Telekomunikacijų srityse);
-Nepriekaištingus derybinius įgūdžius, Tau būdinga greita reakcija ir gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą netikėtose situacijose;
-Veržlumo ir yra stipri orientacija į rezultatą;
-Vairuotojo pažymėjimą (B kat.).
Didelis pranašumas, jei anksčiau teko susidurti su VVS ar klientų valdymo sistema (CRM).

Mes tau siūlome:
-Šaunių ir kompetentingų kolegų kolektyvą;
-Visas darbui reikalingas priemones;
-Puikias galimybes užsidirbti pasiekus užsibrėžtų tikslų.


Kviečiame siųsti savo CV su prisistatymu el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje būtinai nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanorių pr., 85 2107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  Pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: -Veiklos valdymo sistemų pardavimai esamiems ir/ar naujiems klientams (B2B);
-Produktų pristatymas klientams;
-Pasiūlymų klientams rengimas;
-Derybos ir sutarčių sudarymas;
-Ryšių palaikymas su klientais;
-Dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose.
Reikalavimai: Kviečiame dalyvauti atrankoje, jeigu turi:
-Darbo patirties parduodant IT produktus;
-Aukštąjį išsilavinimą (Vadybos/IT/Telekomunikacijų srityse);
-Nepriekaištingus derybinius įgūdžius, Tau būdinga greita reakcija ir gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą netikėtose situacijose;
-Veržlumo ir yra stipri orientacija į rezultatą;
-Vairuotojo pažymėjimą (B kat.).
Didelis pranašumas, jei anksčiau teko susidurti su VVS ar klientų valdymo sistema (CRM).

Mes tau siūlome:
-Šaunių ir kompetentingų kolegų kolektyvą;
-Visas darbui reikalingas priemones;
-Puikias galimybes užsidirbti pasiekus užsibrėžtų tikslų.


Kviečiame siųsti savo CV su prisistatymu el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje būtinai nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 92, 85 2107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  Viešųjų pirkimų specialistas (-ė)

Pobūdis: -Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas.
Reikalavimai: -Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;
-Darbo patirtis viešųjų pirkimų srityje;
-Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Word, MS Excel);
-Gebėjimas valdyti, kaupti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
-Savarankiškumas organizuojant savio darbą, mokėjimas rasti sprendimus įvairiose situacijose, sąžiningumas, atidumas.

Mes Jums siūlome:
-Šaunų kolektyvą;
-Asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes;
-Visas darbui reikalingas priemones.

Kviečiame siųsti savo CV el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje būtinai nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 92, 85 2107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  Suvirintojas

Pobūdis: Metalo suvirinimo darbai pusautomačiu ir/arba argono aplinkoje.
Reikalavimai: - Išsilavinimas su profesine kvalifikacija:
- Darbo patirtis virinant pusautomačiu - elektra;
- Geri suvirinimo įgūdžiai;
- Brėžinių supratimas, skaitymas;
- Vidinė motyvacija darbui.

Atlyginimas: 3300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Advantus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: V.krėvės pr. 53-205, 868857222, justina@advantus.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Advantus"  NT vadybininkas (-ė) darbui su žemės sklypais

Pobūdis: - Tarpininkavimas perkant, parduodant žemės sklypus;
- Darbas su esamais klientais bei naujų klientų paieška;
- Konsultavimas nekilnojamojo turto klausimais;
- Nekilnojamojo turto rinkos analizavimas.
Reikalavimai: - Orientacija į rezultatą;
- Entuziazmas, verslumas, pareigingumas;
- Pastovus bendro tikslo siekimas;
- Sugebėjimas dirbti savarankiškai;
- Vairuotojo pažymėjimas, automobilis;
- Darbo kompiuteriu įgūdžiai;

Mes siūlome:

- Įdomų ir dinamišką darbą ambicingame ir profesionaliame kolektyve;
- Profesinį tobulėjimą;
- Geras darbo sąlygas;
- Karjeros galimybes.
- Draugišką kolektyvą;


Neturinčius patirties apmokome.

Savo gyvenimo aprašymą siųskite elektroniniu paštu info@dupro.lt prirašydami laiške "Darbui su sklypais"

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Dupro group, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: S. Žukausko g. 49, 861000069, info@dupro.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie Dupro group, UAB  Chemikas (-ė), biochemikas (-ė)

Pobūdis: Darbas mokslinėje laboratorijoje, chemijos - biochemijos kryptyje.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas
Laboratorinio darbo patirtis
Geros chemijos ar biochemijos žinios
Geros anglų kalbos žinios
Sugebėjimas dirbti komandoje

Atlyginimas - sutartinis, nustatomas pagal kvalifikaciją ir individualius gebėjimus

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Kauno technologijos universitetas
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Studentų, 8 37 451588, agne.beleisyte@ktu.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie Kauno technologijos universitetas  Nekilnojamojo turto vadybininkas (-ė)

Pobūdis: - Tarpininkavimas perkant, parduodant nekilnojamąjį turtą;
- Darbas su esamais klientais bei naujų klientų paieška;
- Konsultavimas nekilnojamojo turto klausimais;
- Nekilnojamojo turto rinkos analizavimas.
Reikalavimai: - Orientacija į rezultatą;
- Entuziazmas, verslumas, pareigingumas;
- Pastovus bendro tikslo siekimas;
- Sugebėjimas dirbti savarankiškai;
- Vairuotojo pažymėjimas, automobilis;
- Darbo kompiuteriu įgūdžiai;

Mes siūlome:

- Įdomų ir dinamišką darbą ambicingame ir profesionaliame kolektyve;
- Profesinį tobulėjimą;
- Geras darbo sąlygas;
- Karjeros galimybes.
- Draugišką kolektyvą;

Neturinčius patirties apmokome!
Savo gyvenimo aprašymą siųskite elektroniniu paštu info@dupro.lt

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Dupro group, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: S. Žukausko g. 49, 861000069, info@dupro.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie Dupro group, UAB  Indų plovėja-valytoja

Pobūdis: Valyti restorano patalpas,plauti indus, padėti virtuvei.
Reikalavimai: Darbo patirtis maitinimo įmonėje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Esurio"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g.14, 8 682 18885, kinza@kinza.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Esurio"  Padavėjas(a)-barmenas(ė)

Pobūdis: Pamaininis darbo grafikas (pilnas etatas).
Reikalavimai: Greita orientacija,komunikabilumas, reprezentatyvi išvaizda,noras mokytis,padavėjo darbo patirtis būtų privalumas, anglų ir rusų kalbų mokėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Centrum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 52/1, 852496653; 868646654, laura.bierontaite@centrumhotels.com
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Centrum"  Pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Aktyvi klientų paieška;
Sveikatos tyrimų programos sudarymas;
Įvairių tyrimų atlikimas su modernia įranga.
Reikalavimai: Noras dirbti ir siekti aukštų rezultatų;
Komunikabilumas;
Išsikeltų tikslų siekimas;
Noras padėti žmonėms;

Atlyginimas - atitinkantis darbo rezultatus.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano konsultantas"
Miestas: Kaunas; marijampolė
Kreiptis: 869967026, aurimas@manokonsultantas.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Mano konsultantas"  Tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas (-a)

Pobūdis: • sunkiasvorių krovininių automobilių vairavimas.
Reikalavimai: • ne mažiau kaip 2 metų patirtis vairuojant puspriekabę ar priekabą;
• medicininė pažyma apie tinkamumą dirbti vairuotoju;
• CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
• darbštumas, pareigingumas, komunikabilumas.

Privalumai:
• rusų/anglų/vokiečių kalbos žinios;
• darbo patirtis tarptautinių pervežimų vairuotoju Vakarų Europoje;
• pavojingų krovinių gabenimo sertifikatas (ADR).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Go group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: T. Ševčenkos 21, lt-03111, 8 61616796, hr@cargogo.eu
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Go group"  Elektros darbų vadovas

Pobūdis: -Organizuoti ir vadovauti elektros montavimo darbams objektuose;
-Savarankiškumas, objektų paieška, jų valdymas bei įgyvendinimas;
-Betarpiškas bendravimas su tiekėjais, perkamų medžiagų kontrolė;
-Išpildomosios dokumentacijos rengimas;
-Sąmatų skaičiavimas;
-Objekto pridavimo užsakovams ir VEI organizavimas.
Reikalavimai: -Aukštasis arba aukštesnysis elektrotechninis išsilavinimas;
-VEI atestatas;
-Ne mažesnė nei 2 m. patirtis elektros darbų organizavimo srityje;
-Vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis;
-Gebėjimas dirbti savarankiškai;
-Atsakingumas;
-Sąžiningumas.

Privalumas:
-Darbo patirtis su sąmatų programa SES 2004-3.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Geteks"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 108, (8 5) 272 87 10, uzsakymai@geteks.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Geteks"  Vairuotojas ekspeditorius (-ė) (c kategorija)

Pobūdis: - plataus vartojimo prekių pristatymas įmonės klientams Vilniaus mieste ir apylininkėse;
- prekių krovimas;
- darbas su grynaisiais pinigais.
Reikalavimai: - panašaus darbo patirtis (prekių išvežiojimo, pristatymo);
- vidurinis/ profesinis išsilavinimas;
- C vairavimo kategorija (jei įgyta po 2009 09 10 d., reikalingas kvalifikacijos patvirtinimas);
- skaitmeninė vairuotojo kortelė;
- tvarkingas, mandagus elgesys kelyje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic logistic solutions"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 49, 865655266, vil.personalas@sanitex.eu
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Baltic logistic solutions"  Paštininkas

Pobūdis: Laiškų įteikimas gavėjams Vilniaus mieste
Reikalavimai: Atsakingumas, gera lietuvių kalba

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bijusta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko, 865066518, bijustaverslas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Bijusta"  Kasininkas (-ė)

Pobūdis: - klientų aptarnavimas kasoje (prekybos centre);
- sąskaitų faktūrų išrašymas;
- priekasių, lentynų tvarkymas.
Darbas PC PROMO Cash&Carry, Kirtimų g. 49 Vilniuje.
Reikalavimai: - kasininko darbo patirtis;
- mandagumas, atsakomybė, sąžiningumas;
- darbštumas, greita orientacija.
- galimybė dirbti nuo 6 val. ryto.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanitex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 49, 865655266, vil.personalas@sanitex.eu
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Sanitex"  Virėjas

Pobūdis: - darbas su karštais patiekalais (ne mėsos cechas);
- darbas patyrusiame, dideliame kolektyve;
- konkurencingas atlyginimas pagal susitarimą.
Reikalavimai: - virėjo kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas;
- virėjo patirtis;
- sąžiningumas, kruopštumas, organizuotumas.

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Taurakalnis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Olandų g., 869871212, info@taurakalnis.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Taurakalnis"  Darbuotojai

Reikalavimai: UAB"ZARASŲ ST" – Adomavos smėlio , žvyro karjeras . Įmonė randasi Zarasų raj. Imbrado sen. Adomavos k. Bendrovė plečia savo veiklą ir ieško norinčių dirbti ir užsidirbti darbuotojų .

Šiuo metu reikalingi:
1. Ūkio dalies vedėjas ;
2. Darbų vadovas (patirtis būtina);
3. Apskaitininkė (patirtis būtina) ;
4. Pardavimų vadovas.

Mes siūlome:
• Stabilų darbo užmokestį ir priedus priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Šiuolaikišką darbo aplinką draugiškame kolektyve;
• Galimybę save realizuoti ir tobulinti praktinius įgūdžius;

Reikalavimai:
• rusų k. puikiai (kitos kalbos - didelis privalumas);
• kompiuterinis raštingumas;
• orientacija į rezultatą;
• gebėjimas savarankiškai organizuoti savo darbą ir dirbti komandoje;
• komunikabilumas, draugiškumas, lankstumas, sąžiningumas;
• derybiniai gebėjimai.Norinčius įsidarbinti prašome kreiptis tel. 8 647 30636
arba siųsti savo CV e-mail nerija.bmup@zarasust.lt

Bendras telefonas 8 606 77173

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Zarasų ST"
Miestas: Zarasai
Kreiptis: 864730636
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Zarasų ST"  Apdailininkas

Pobūdis: Glaistymas, dažymas, GKP, pvc klojimas
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "G&J group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Butrimonių g. 7, 860998834, jonas@gjgroup.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "G&J group"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: Reikalingas tolimųju reisų vairuotojas, turintis CE kategoriją, darbui Lietuva -Rusija vilkikais su puspriekabėmis. Skambinti 867212212 Pavelas
UAB Viptransit
Reikalavimai: CE kategorija

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Viptransit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867212212
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Viptransit"  CE kat. vairuotojai

Pobūdis: Transporto kompanija, vykdanti veiklą krovinių gabenimo vietiniais ir tarptautiniais maršrutais srityje, siūlo darbą tarptautinių reisų vairuotojams.

Įmonė suteikia:
Laiku mokamą atlyginimą, pilną socialinių garantijų paketą, geras darbo sąlygas, darbui reikalingas priemones.
Reikalavimai: CE kat. vairuotojo pažymėjimas, vairuotojo darbo patirtis, gera reputacija.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Griciaus autotransporto įmonė
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Jūrininkų pr. 27, 865677787, karjera@agriciaus.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie A. Griciaus autotransporto įmonė  Tele2 vadybininkas

Pobūdis: Darbas salone, pardavimai esamiems ir potencialiems klientams.
Tvarkingos salono aplinkos užtikrinimas

Reikalavimai: Mokėjimas parduoti, aktyvumas, pozytivumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stateta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saulėtekio al. 15-414, cv@stateta.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Stateta"  Pardavėja


Įmonė: UAB "Gilės kromelis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199477
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Gilės kromelis"  Pardavėjas


Įmonė: UAB "Sportland LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199479
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Sportland LT"  Statybos vadovo


Įmonė: UAB "Promostas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199478
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Promostas"  Automobilių šaltkalvis


Įmonė: UAB "Piliakalnis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199481
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Piliakalnis"  Pardavėjai-konsultantai


Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aktoriai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199482
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Aktoriai"  Pardavimų vadybininką


Įmonė: UAB "Skaineda logistics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199480
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Skaineda logistics"  Transporto vadybininką


Įmonė: UAB "Skaineda logistics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199483
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Skaineda logistics"  Paštininkas

Reikalavimai: Nepilnai darbo dienai reikalingi paštininkai Vilniaus mieste, Antakalnio, Baltupių, Šnipiškių mikrorajonuose.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bijusta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865066518, bijustaverslas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Bijusta"  Virėjas;-a;virėjo padejėjas;-ai;

Pobūdis: Atsakingumas,kruopštumas,kokybiškas patiekalų ruošimas,gebėjimas dirbti komandoje.
Reikalavimai: Turėti panašaus darbo pobūdį.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ucobas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g.15, 865013083, inga@pomodoro.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Ucobas"  PHP programuotojas

Pobūdis: • IT sistemų kūrimas PHP programavimo kalba
Reikalavimai: • Įgūdžiai ir patirtis programuojant PHP, HTML, CSS, JavaScript, SQL.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "nSoft"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 88a, 865901002, agne@nsoft.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "nSoft"  Nekilnojamojo turto brokeris


Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Juvitus real estate"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199474
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Juvitus real estate"  Sąskaitų administratorės


Įmonė: Autotau, MB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199476
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie Autotau, MB  Santechnikas-suvirintojas

Pobūdis: Vamzdziu virinimas, santechnines dalies ismanymas
Reikalavimai: Gebejimas dirbti individualiai ir komandoje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daikra"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Minijos 1a, 865022474, servisas@daikra.com
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Daikra"  Tarptautiniu pervežimu vairuotojams C,E

Pobūdis: Siūlome darba tarptautiniu pervežimu vairuotojams, darbas po vakaru Europos salys, su užuolaidine puspriekabe, atsiskaitimas 2 dienas po reiso.
Reikalavimai: CE kategorija

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MDS capital"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864552340, mdscapital.ltd@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "MDS capital"  Prekybos agentas

Pobūdis: Bendrauk, atrask, išmėgink! Nepabandęs savo galimybių nesužinosi! Kviečiame susipažinti su naujais žmonėmis ir siūlome karjeros galimybes prekybos srityje !
Reikalavimai: Kviečiame kiekvieną komunikabilų ir susidomėjusį skubėti atsiųsti CV nurodytu el. paštu

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inea"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: prekybosagentai@info.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Inea"  Sandėlininkas

Pobūdis: Darbas prekių sandėlyje
Reikalavimai: Būtinas elektrokrautuvo pažymėjimas
Patirtis
Sąžiningumas
Punktualumas
Tvarkingumas
Kruopštumas


Neturintys elektrokrautuvo pažymėjimo, cv prašome nesiųsti!!!

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kosvila Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 51, beata@kosvila.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Kosvila Baltic"  Pardavėja

Pobūdis: Ieškoma pardavėja(as) dirbti senamiestyje, darbo laikas 10-18h.
Reikalavimai: Jei moki anglų ir rūsų kalbas, turi patirties prekyboje daugiau nei 5 metus, mielai laukiame Tavo gyvenimo aprašymo (CV). Siųskite el. paštu daiva@viskasisakmens.lt

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "GraniRa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861812319, daiva@viskasisakmens.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "GraniRa"  Virėjas (-a) 0,5 etato

Pobūdis: Patiekalų gaminimas, technologinių kortelių laikymasis
Reikalavimai: Darbo patirtis, atsakingumas, noras dirbti ir tobulėti, meilė maistui, tvarkingumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 950 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Chelcey Europe holdings"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. goštauto g. 40c, 869937835, dalia@basilico-pica.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Chelcey Europe holdings"  Statybos ir statinių priežiūros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2014 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A-243

STATYBOS IR STATINIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statybos ir statinių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Savivaldybei priskirtų statinių naudojimo priežiūrą, nustatyti jų atitiktį Statybos ir kitų įstatymų, teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos dokumentų reikalavimams ir skaičiuoti statybos sąmatas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - Savivaldybei priskirtų statinių naudojimo priežiūros ir statybos sąmatų skaičiavimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties;

6.2. turėti atestatą, suteikiantį teisę eiti ypatingo statinio (statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai) statybos techninės priežiūros vadovo ir ypatingo statinio projekto statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies vadovo pareigas;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, statybos procesą, statybos sąmatų skaičiavimą, statinių naudojimo priežiūrą ir kitus teisės aktus, susijusius su atliekamomis funkcijomis;

6.4. savarankiškai organizuoti, planuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu ("Microsoft Office" programomis, sąmatų skaičiavimo programa "Sistela");

6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

7.1. vykdo Savivaldybės priskirtų statinių naudojimo priežiūros kontrolę;

7.2. dalyvauja statinių apžiūros komisijos ir kitų komisijų, darbo grupių darbe;

7.3. organizuoja specialiųjų apžiūrų komisijos darbą;

7.4. tikrina statinių priežiūros ir techninio eksploatavimo dokumentus;

7.5. teikia konsultacinę, metodinę pagalbą statinių savininkams, naudotojams;

7.6. nagrinėja statinių savininkų ir naudotojų skundus ir pasiūlymus, susijusius su statinių naudojimu ir priežiūra;

7.7. nustatyta tvarka surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą;

7.8. pagrindžia lėšų poreikį, sudarydamas Savivaldybės statinių statybos darbų sąmatas;

7.9. skaičiuoja objektų, kuriuose Statybos ir statinių priežiūros skyrius vykdo užsakovo funkcijas, remonto darbų sąmatas;

7.10. rengia remonto darbų kiekių žiniaraščius, reikalingus vykdant remonto darbų viešuosius pirkimus;

7.11. statybos ir statinių priežiūros skyriaus vedėjo pavedimu vykdo Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose reglamentuotas Savivaldybės statomo, rekonstruojamo arba remontuojamo statinio statybos techninio prižiūrėtojo teises ir pareigas;

7.12. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su skyriaus veikla, projektus ir kitus dokumentus;

7.13. rengia su skyriaus funkcijomis susijusias ataskaitas;

7.14. atsako už einamąją finansinę kontrolę;

7.15. atstovauja pagal įgaliojimą Savivaldybei institucijose, kai nagrinėjami skyriaus kompetencijos klausimai;

7.16. dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje;

7.17. nesant Statybos ir statinių priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto, pavaduoja jį;

7.18. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, atitinkančius Statybos ir statinių priežiūros skyriaus tikslus ir funkcijas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Statybos ir statinių priežiūros skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 20, 5319, 845501322, sonata.vizoriene@panevezys.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie Panevėžio miesto savivaldybės administracija  Teismo posėdžių sekretorius

Pobūdis:


IGNALINOS RAJONO APYLINKĖS TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teismo posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - ."B"

3. Pareigybės kategorija - 4.

II. PASKIRTIS

4. Teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka, sutvarkyti bylas paskirtas nagrinėti teismo posėdyje ir teismo posėdžiui pasibaigus, atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui ir raštinei priskirtų funkcijų vykdymu.

III. VEIKLOS SRITYS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - teismo procesinių dokumentų valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismo posėdžio eigą, protokolo turinį, jo surašymo tvarką, dokumentų rengimo principus;

6.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu, naudotis garso įrašymo aparatūra.

V. FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:

7.1. išrašyti teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismą, užklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla;

7.2. siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims procesinių dokumentų kopijas ar nuorašus įstatymų nustatyta tvarka ir terminais;

7.3. tikrinti teismo šaukimų ir procesinių dokumentų proceso dalyviams įteikimą, informuoti teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus;

7.4. sudaryti administracinių teisės pažeidimų, baudžiamųjų ir civilinių bylų paskirtų nagrinėti teismo posėdyje sąrašą ir posėdžio dienos ryte iškabinti jį informaciniame stende;

7.5. prieš teismo posėdį tikrinti, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, nustatyti jų tapatybę bei patikrinti įgaliojimus, rūpintis, kad prieš posėdį ir po jo pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, apie baigtą pasiruošimą informuoti teisėją;

7.6. rašyti posėdžio protokolus ir įstatymo nustatytais terminais teikti teisėjui pasirašyti;

7.7. tvarkyti bylas: į jas įsiūti dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, posėdžio protokolą, proceso dalyvių pasižadėjimus, teismo nutartis, sprendimą, nuosprendį, numeruoti bylos lapus, surašyti į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą;

7.8. vesti bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje, apskaitos žurnalą;

7.9. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;

7.10. išrašyti vykdomuosius raštus procesinių įstatymų pagrindu;

7.11. sutvarkyti ir perduoti teismo raštinei išnagrinėtas bylas, ne vėliau kaip iki baigiamojo procesinio dokumento įsiteisėjimo;

7.12. vykdyti kitus teismo pirmininko, teisėjo ar raštinės vedėjo pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo raštinės vedėjai.Atlyginimas: 1620 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Ignalinos rajono apylinkės teismas
Miestas: Ignalina
Kreiptis: Laisvės g., 838652404, ignalinos.rajono@teismas.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie Ignalinos rajono apylinkės teismas  Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

TEISĖS DEPARTAMENTO
TEISĖKŪROS IR TEISINIO VERTINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO
SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės departamento (toliau - departamentas) Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė skirta vykdyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - ministerija) politiką sveikatos srityje, užtikrinant, kad ministerijos veikla ir jos rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams ir kitiems Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas teisėkūros ir teisinio vertinimo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų teisinio darbo patirtį;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos sveikatos sistemos veiklą bei struktūrą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, sutartinius darbo santykius;
6.4. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus;
6.5. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;
6.7. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas);
6.8. laikytis Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia ir dalyvauja rengiant bei vertina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektus, vertina ministerijos struktūrinių padalinių ir įstaigų prie ministerijos parengtus raštus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, Europos Sąjungos institucijoms, kitoms įstaigoms bei institucijoms, fiziniams bei juridiniams asmenims;
7.2. pagal kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo veikloje;
7.3. vertina ministerijos struktūrinių padalinių ir įstaigų prie ministerijos parengtų teisės aktų projektų atitikimą Europos Sąjungos teisės aktams;
7.4. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudarytose komisijose bei darbo grupėse;
7.5. pagal kompetenciją rengia atsakymų į institucijų, įmonių, įstaigų ar organizacijų paklausimų projektus;
7.6. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus;
7.7. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir įmonėse;
7.8. teikia ministerijos struktūriniams padaliniams bei įstaigoms prie ministerijos konsultacijas teisėkūros klausimais;
7.9. organizuoja, koordinuoja, vykdo teisės aktų stebėseną ministerijoje;
7.10. pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;
7.11. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;
7.12. nuolat tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;
7.13. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;
7.14. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, departamento ir skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;
7.15. laiku ir kokybiškai vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Sveikatos apsaugos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g. 33, 852604705, asta.bekintiene@sam.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie Sveikatos apsaugos ministerija  Komunikacijos grupės specialistas

Pobūdis:

KOMUNIKACIJOS GRUPĖS SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Komunikacijos grupės (toliau - KG) specialistas (toliau - specialistas) yrakarjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 8.

II. PASKIRTIS

4. Specialisto pareigybė reikalinga teikti informaciją viešosios informacijos rengėjams ir platintojams, užtikrinti policijos įstaigos viešumą, skatinti policijos įstaigos ir visuomenės bendradarbiavimą, didinti visuomenės pasitikėjimą policija bei kurti teigiamą policijos įvaizdį.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - viešieji ryšiai.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius policijos ir valstybės tarnybos veiklą, informacijos teikimą viešosios informacijos rengėjams ir platintojams, vidinės ir išorinės komunikacijos principus ir būdus;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties;

6.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis; MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.6. turėti darbo patirties rengiant straipsnius, prižiūrint interneto svetainę;

6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo"

6.8. išmanyti dokumentų, teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją viešosios informacijos rengėjams ir platintojams, organizuoja susitikimus su jų atstovais;

7.2. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - Marijampolės aps. VPK) vadovybei teikia pasiūlymus dėl reikiamų efektyvių viešosios informacijos kanalų ir priemonių parinkimo ir juos įgyvendina;

7.3. padeda Marijampolės aps. VPK viršininkui užtikrinti vidinę ir išorinę komunikaciją, kad komisariato darbuotojai ir visuomenė būtų informuoti apie Marijampolės aps. VPK veiklą;

7.4. informuoja visuomenę, viešosios informacijos rengėjus, valstybės įstaigas, visuomenines organizacijas bei kitas institucijas apie Marijampolės aps. VPK veiklos rezultatus;

7.5. organizuoja spaudos konferencijas, pagal kompetenciją dalyvauja kitų valstybės institucijų rengiamose spaudos konferencijose, bendradarbiauja su kitų valstybės institucijų atstovais;

7.7. pagal kompetenciją organizuoja Marijampolės aps. VPK vadovybės ir struktūrinių padalinių vadovų susitikimus su žiniasklaidos, nevyriausybinių organizacijų, valstybinių institucijų atstovais;

7.8. pagal kompetenciją administruoja Marijampolės aps. VPK internetinę svetainę;

7.9. teikia metodinę ir praktinę pagalbą, dėl informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir platintojams, Marijampolės aps. VPK darbuotojams;

7.10. nustatyta tvarka pagal kompetenciją vykdo Marijampolės aps. VPK struktūrinių padalinių (policijos komisariatų) vidaus kontrolės procedūras;

7.11. rengia ir teikia visuomenės informavimo priemonėms informaciją, susijusią su korupcijos prevencijos vykdymu ir kovos su korupcija rezultatais Marijampolės aps. VPK, administruoja tokio pobūdžio informaciją Marijampolės aps. VPK interneto svetainėje;

7.12. vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas ir Marijampolės aps. VPK vadovybės pavedimus, siekiant įstaigos ar grupės strateginių tikslų įgyvendinimo;

7.15. dirba su registrais ir informacinėmis sistemomis. Jų sąrašas ir vykdomos funkcijos priskiriamos Marijampolės aps. VPK viršininko nustatyta tvarka.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus KG vyriausiajam specialistui.
Atlyginimas: 1980 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: J. basanavičiaus a. 2, 834324416, giedrius.kalinauskas@policija.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas  Elektroninių pirkimų plėtros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2012 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1S-198
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1S-74
redakcija)

ELEKTRONINIŲ PIRKIMŲ PLĖTROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Elektroninių pirkimų plėtros skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau - Tarnyba) skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Tarnybos informacinių sistemų palaikymo, modifikavimo ir programavimo darbams atlikti, kaupiamos informacijos apie viešuosius pirkimus saugumui, patikimumui ir prieinamumui užtikrinti.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos srityje - informacinių technologijų administravimo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos, matematikos ar fizikos krypties universitetinį išsilavinimą arba technologijos mokslų studijų srities elektronikos ar informatikos inžinerijos krypties universitetinį išsilavinimą;
6.2.išmanyti SQL, PHP, HTML, XML, javascript programavimo kalbas;
6.3.būti susipažinusiam su TVS (CMS) kūrimo priemonėmis;
6.4.išmanyti duomenų bazių ir kompiuterinių tinklų valdymą;
6.5.būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, valstybės informacines sistemas, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą;
6.6.išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai;
6.7. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
6.8. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. projektuoja, programuoja, testuoja ir diegia papildomus ar naujus Tarnybos informacinės sistemos (toliau - IS) komponentus, reikalingus sistemos funkcionavimui ir funkcionalumo išplėtimui;
7.2. prižiūri Tarnybos intraneto ir interneto svetaines, prireikus jas modifikuoja ir tobulina;
7.3. padeda Tarnybos darbuotojams naudoti ir prižiūrėti naudojamas kompiuterines programas, konsultuoja juos specialių programų naudojimo klausimais, instruktuoja kaip užtikrinti duomenų saugą;
7.4. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja konsultuojant Tarnybos darbuotojus, perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų atstovus;
7.5. registruoja naujus Tarnybos IS vartotojus ir suteikia jiems teises;
7.6. atlieka Tarnybos kompiuterizuotų darbo vietų įrengimą, jų tobulinimą ir techninę priežiūrą;
7.7. užtikrina, kad laiku būtų įdiegiami programinės įrangos atnaujinimai Tarnybos vartotojų kompiuterinėje įrangoje, administruoja Tarnybos IS duomenų bazes, diegia priemones saugiam duomenų naudojimui;
7.8. dalyvauja organizuojant Tarnybos IS elektroninių duomenų slaptumo ir saugumo priemonių planavimą;
7.9. nedelsdamas imasi priemonių pašalinti Tarnybos IS, kompiuterių tinklų, interneto ir intraneto ir juose veikiančių aplikacijų, techninės ir programinės įrangos gedimus;
7.10. dalyvauja rengiant IS ir kitos kompiuterių įrangos specifikacijas;
7.11. dalyvauja rengiant informacinių technologijų paslaugų viešojo pirkimo dokumentus;
7.12. dalyvauja planuojant skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo;
7.13. teikia siūlymus dėl naujų informacinių technologijų viešuosiuose pirkimuose diegimo kuriant, eksploatuojant ir vystant Tarnybos IS;
7.14. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
7.15. vykdo kitus su Tarnybos, skyriaus funkcijomis susijusius Tarnybos direktoriaus, jo pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio skyriaus veiklą, skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Viešųjų pirkimų tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g. 1, 852197048, Simona.Katilovskyte@vpt.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie Viešųjų pirkimų tarnyba  Pardavimo vadybininkas


Įmonė: UAB "Railana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199325
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Railana"  Pardavėjas - konsultantas


Įmonė: UAB "Big star distribution"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199470
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Big star distribution"  Programinės įrangos diegėjas


Įmonė: IĮ "Edrana Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199471
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie IĮ "Edrana Baltic"  Pastatų ūkio priežiūros specialistas

Pobūdis: Pastatų inžinerinių sistemų priežiūrą, smulkūs statybiniai darbai, rangovų darbų kontrolė.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Pastatų priežiūros proceso ir technologijų išmanymas
Mokėti atlikti smulkius elektros, santechnikos remonto darbus
Mokėti atlikti smulkius staliaus, statybos darbus
Noras mokytis ir tobuėti
Gebėjimas planuoti darbus
Darbo kompiuteriu įgūdžiai
Vairuotojo pažymėjimas
Planavimo, komunikavimo įgūdžiai
Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje
Kruopštumas, atsakingumas, organizuotumas, iniciatyvumas
Privalumai:
Aukštasis, aukštesnysis inžinerinis išsilavinimas
Kvalifikaciniai pažymėjimai
Nuosavas automobilis
Siūlome:
Nemonotoniską, kasdien reikalaujantį įveikti naujus iššukius, įdomų ir perspektyvų darbą
Konkurencingą atlyginimą
Priedus priklausančius nuo darbo rezultatų

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Domus service"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: martynas@domusservice.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Domus service"  Mechanikas

Pobūdis: -Esamos sandėlio technikos (elektrinių krautuvų) priežiūra, gedimų diagnostika bei remontas;
-Įrengimų profilaktinių remontų atlikimas ar jų organizavimas;
-Koordinacinis darbas su įmonę aptarnaujančiomis išorinėmis techninių paslaugų įmonėmis;
-Suvirinimo ir smulkių ūkinių remonto darbų atlikimas;
-Remonto dirbtuvių tvarkos palaikymas.

Darbo laikas I-V 9:00-18:00
Darbo vieta: Alšėnų g. 8, Alšėnų sen., Kampiškių km.
Reikalavimai: -Profesinis inžinerinis (techninis) išsilavinimas;
-Šaltkalvio-remontininko darbo patirtis;
-Elektrinių krautuvų gedimų diagnozavimo ir remonto žinios;
-Vairuotojo pažymėjimas B kategorija;
-Darbštumas, atsakingas požiūris į darbą;
-Iniciatyvumas, organizaciniai gebėjimai.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic logistic solutions"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Alšėnų g. 8, alšėnų sen., kampiškių km, 837 354 320, personalas@bls.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Baltic logistic solutions"  Prekių atrinkėjas (-a) naktinis darbas (+4 c)

Pobūdis: "Baltic Logistic Solutions" įmonė plečia savo veiklą ir ieško naujų komandos narių. Jei esi iniciatyvus ir sąžiningas darbuotojas, kviečiame prisijungti prie mūsų komandos.

- Atrinkti prekes klientams pagal užsakymų lapus.
- Palaikyti tvarką darbo vietoje.

Darbo vieta: Alšėnų g. 8, Kampiškių km., Kauno raj.(+4 C temperatūrinis režimas).
Darbo laikas: 17:00- 2:00.
Darbo dienos: VII-V (5 darbo dienų savaitė)
Reikalavimai: - Geras fizinis pasirengimas;
- Nepriekaištinga reputacija;
- Kruopštumas, atidumas, greita orientacija;
- Automobilis kelionei į/iš darbo (privalumas).

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic logistic solutions"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Alšėnų g. 8, alšėnų sen., kampiškių km, 837 354 320, personalas@bls.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Baltic logistic solutions"  Prekių atrinkėjas (-a) dieninis darbas (-18 c)

Pobūdis: "Baltic Logistic Solutions" įmonė plečia savo veiklą ir ieško naujų komandos narių. Jei esi iniciatyvus ir sąžiningas darbuotojas, kviečiame prisijungti prie mūsų komandos.

- Atrinkti prekes klientams pagal užsakymų lapus.
- Palaikyti tvarką darbo vietoje.

Darbo vieta: Alšėnų g. 8, Kampiškių km., Kauno raj.(-18 C temperatūrinis režimas).
Darbo laikas: 9:00- 18:00.
Darbo dienos: I-V.
Reikalavimai: - Geras fizinis pasirengimas;
- Nepriekaištinga reputacija;
- Kruopštumas, atidumas, greita orientacija;
- Automobilis kelionei į/iš darbo (privalumas).

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic logistic solutions"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Alšėnų g. 8, alšėnų sen., kampiškių km, 837 354 320, personalas@bls.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Baltic logistic solutions"  Prekių ženklintojas (-a)

Pobūdis: - Komplektuoti akcijinius produktus, juos suženklinti;
- Kiti pagalbiniai darbai.

Darbo laikas: I-V 8:00-17:00
Darbo vieta: Alšėnų g. 8, Kampiškių km., Kauno raj.
Reikalavimai: - Kruopštumas, atidumas, greita orientacija;
- Atsakingas požiūris į darbą;
- Gebėjimas dirbti komandoje;
- Automobilis kelionei į/iš darbo (privalumas).

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic logistic solutions"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Alšėnų g. 8, alšėnų sen., kampiškių km, 837 354 320, personalas@bls.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Baltic logistic solutions"  Vadybininko asistentas

Pobūdis: Pagalba rengiant pritatymus, klientų aptarnavimas.
Siūlome karjeros galimybes, visas darbui reikalingas priemones.
Reikalavimai: Atsakingumas, noras dirbti, mokėjimas bendrauti

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inifit group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: CVatranka@info.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Inifit group"  Finansų draudimo vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Visi geriausi draudimo pasiūlymai pagal klientų poreikius, rezultatyviausi pensijų kaupimo būdai, visos įmanomos draudimo paslaugos konkurencingiausiomis kainomis, optimaliausi finansiniai sprendimai rinkoje, didžiausi komisiniai atlyginimai Lietuvoje, profesionaliausi draudimo ekspertai su ilgamete patirtimi , kviečia ir Jus, prisijungti prie komandos, padedančios žmonėms užtikrinti saugų finansinį rytojų bei patikimą piniginę pagalbą nelaimės atveju !
• aktyvus ryšių palaikymas su esamais ir būsimais klientais;
• susitikimų organizavimas su potencialiais klientais;
• klientų poreikių analizė ir geriausių finansinių sprendimų pasiūlymas;
• draudimo paslaugų pardavimas ir konsultavimas visais draudimo klausimais;
• draudimo,taupymo, investavimo, penijų kaupimo sutarčių sudarymas.
Reikalavimai: Reikalavimai – kokio darbuotojo mes ieškome?

• komunikabilaus;
• orentuoto į tikslų įgyvendinimą;
• turinčio prekybininko instinktų;
• intelektualaus;
• organizuoto, novatoriško, su gerai išvystytu empatijos jausmu;
• reprezentatyvios išvaizdos;

Naudingi įgūdžiai:

• patirtis draudimo, finansų srityse, klientų aptarnavime, pardavimuose.
Atitinkančiam reikalavimus kandidatui mes siūlome:

• gerą atlyginimą (mokama už kiekvieną sudarytą sutartį) ;
• rezultatams kylant nuolatos augantį atlyginimą;
• kompanijos organizuojamus mokymus, profesionalų patirtį, individualų darbuotojo ugdymą;
• puikią darbo atmosferą ir tikrai šaunų kolektyvą;
• nuolatinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
• lankstų darbo grafiką;

Darbo laikas: Visa darbo diena

Jeigu manai, kad gali būti mūsų komandos dalis, siųsk savo gyvenimo aprašymą el.paštu: renalda.pesliakaite@finsprendimas.lt

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Finansinis sprendimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g. 10b, 861145065, renalda.pesliakaite@finsprendimas.lt
Skelbimo data: 2014.04.15

Atsiliepimai apie UAB "Finansinis sprendimas"  Draudimo agentas

Pobūdis: Laisvas grafikas, namų verslas, neribotos uždarbio galimybės.
Reikalavimai: Komunikabilumas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "M capital"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Teatro g. 9a, 867654256, arnoldaskunigelis7@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "M capital"  Virtuvės darbuotojas

Pobūdis: Darbo pobūdis:
• darbas virtuvėje
• blynų įdarų ruošimas bei pakavimas
• darbas tik pagal esamas receptūras, JOKIO kūrybinio darbo
• tvarkos virtuvėje palaikymas
• higienos reikalavimų palaikymas
• dokumentacijos susijusios su darbu vedimas
• darbo valandos nuo 07:00 iki 17:00
Mes siūlome:
• linksmą ir draugišką kolektyvą
• stabilų, nenutrūkstamą darbą
• laiku mokamą atlyginimą
• darbuotojų apmokymus
Reikalavimai: Reikalavimai: mokėjimas greitai dirbti
• atsakingumas
• noras dirbti ir užsidirbti
• virėjo darbo patirtis būtų privalumas
• galimybė dirbti visą vasarą iki rugpjūčio pabaigos (rugpjūčio 30-31d.)
• darbo pradžia Birželio 4d.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Royal group"
Miestas: Palanga
Kreiptis: 868724666, elvyra@bebroblynine.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Royal group"  Vairuotojas ekspeditorius

Pobūdis: Prekių (maisto produktai) pasikrovimas įmonės sandėlyje, išvežiojimas po kavines ir prekybos centrų sandėlius pagrinde Vilniaus mieste.
Darbo pradžia 6.00 -7.00 val.
Penkių darbo dienų savaitė.
Reikalavimai: Ne mažesne nei 2 metų vairuotojo darbo patirtis;
"b" vairavimo kategorija;
Be žalingų įpročių, pareigingumas, gebėjimas dirbti fizinį darbą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vireka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: darbas@vireka.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Vireka"  Vadybininkas

Pobūdis: -Aktyvus paslaugų pardavimas telefonu;
-Kontaktų su privačiais klientais užmezgimas ir palaikymas;
-Iškeltų pardavimų tikslų siekimas.
Reikalavimai: -Orientacija į tikslą;
-Geriausių rezultatų siekimas;
-Puikūs bendravimo įgūdžiai;
-Energingumas bei pozityvumas.

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transcom worldwide Vilnius"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: R.kalantos g. 32, kaunas@transcom.com
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Transcom worldwide Vilnius"  Darbininkas

Pobūdis: Laivo krovinio triumų, mašinų skyrių, tankerių tankų valymo ir plovimo darbai. Naudojant aukšto slėgio plovimo mašinas ("Woma").
Reikalavimai: Žalingų įpročių nebuvimas;
Atsakingumas;
Sugebėjimas dirbti komandoje;
Ne mažesnė nei 4 mėn. darbo stažas paskutinėje darbovietėje.

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Donaisa"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Minijos g. 180, 8-650-777-36;, darbopersonalas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Donaisa"  Projekto vadovas


Įmonė: UAB "Ekskomisarų biuras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199461
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Ekskomisarų biuras"  Draudimo konsultantas


Įmonė: UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199462
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas"  Draudimo konsultantas


Įmonė: UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas"
Miestas: Kėdainiai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199463
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas"  Draudimo konsultantas


Įmonė: UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199466
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas"  Padavėja

Pobūdis: Debut cafe į savo komandą kviečia padavėją.Turintį patirties,entuziazmo,gebantį bendrauti ir dirbti komandoje.Jei tai TU, laukiame tavo skambučio.
Reikalavimai: Darbo patirtis,sąžiningumas,atsakingumas, komunikabilumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Auksinis pjūvis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jogailos g. 8, 868292140, viktorija.sidlauskaite55@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Auksinis pjūvis"  Reklamos paslaugų pardavimo vadybininkas

Pobūdis: Apie įmonę:
Inovatyvi reklamos spaudos ir gamybos įmonė ieško naujo komandos nario. Mūsų tikslas – padėti savo klientams plėsti verslo galimybes, naudojant moderniausius reklamos įrankius. Mūsų stipriausi įrankiai – dizainas, mažaformatė ir plačiaformatė spauda, išorės reklama, reklaminės atributikos (lankstinukų, skrajučių, lipdukų ir kt.) gamyba, prekyba verslo dovanomis.

Jei esi kūrybingas visose gyvenimo situacijose, ir žinai kas yra gera reklama, siųsk mums savo CV!

Siūloma pozicija:
Reklamos paslaugų pardavimo vadybininkas

Darbo pobūdis:
- Naujų klientų bei pardavimo kanalų paieška, klientų poreikių analizė
- Nuolatinis ryšių palaikymas su įmonės partneriais ir klientais
- Rinkos ir konkurentų analizė
- Nestandartinių idėjų generavimas
Reikalavimai: Reikalavimai:
- Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas
- Patirtis rinkodaros ir/ar pardavimų srityje būtų privalumas
- Gebėjimas greitai įsisavinti naują ir specifinę informaciją
- Greitas darbo tempas ir gebėjimas organizuoti savo darbus
- Komunikabilumas, savarankiškumas, iniciatyvumas

Mes siūlome:
- Asmeninio ir profesinio tobulėjimo galimybes
- Draugiškus ir kompetetingus kolegas.

CV ir motyvacinį laišką siųsti el.paštu (krepiantis būtina nurodyti pareigų pavadinimą): dalia@asanta.lt
Atlyginimas:1500,00 Lt

Kontaktinis asmuo:
Dalia Izokaitytė
+370 646 94423
El.paštas: dalia@asanta.lt

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Asanta group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Architektų g. 19, 864694423, dalia@asanta.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Asanta group"  Užsakymų priėmimo vykdytojas (-a)

Pobūdis: Apie įmonę:
Inovatyvi reklamos spaudos ir gamybos įmonė ieško naujo komandos nario. Mūsų tikslas – padėti savo klientams plėsti verslo galimybes, naudojant moderniausius reklamos įrankius. Mūsų stipriausi įrankiai – dizainas, mažaformatė ir plačiaformatė spauda, išorės reklama, reklaminės atributikos (lankstinukų, skrajučių, lipdukų ir kt.) gamyba, prekyba verslo dovanomis.

Darbo pobūdis:
- bendravimas su tiekėjais, klientais
- užsakymų kontrolė
- sąskaitų išrašymas
- atsiliepimas į skambučius
- atsakymas į klientų užklausas
- ataskaitų rengimas
- dokumentų, susijusių su užsakymais, tvarkymas
Reikalavimai: Reikalavimai:
- (Didelis privalumas) darbo patirtis spaustuvėje, spaudos gamybos įmonėje
- administracinio darbo patirtis
- užsienio kalbų mokėjimas (rusų, anglų k.)
- raštvedybos išmanymas
- geri darbo kompiuteriu įgūdžiai
- organizaciniai gebėjimai
- greita orientacija, kruopštumas, atsakingumas, lankstumas
- puikūs bendravimo įgūdžiai

Privalumai:
- darbo patirtis spaudos gamybos įmonėje
- kitų užsienio kalbų mokėjimas

Mes jums siūlome:
- Asmeninio ir profesinio tobulėjimo galimybes
- Draugiškus ir kompetentingus kolegas

CV ir motyvacinį laišką siųsti el.paštu (krepiantis būtina nurodyti pareigų pavadinimą): dalia@asanta.lt
Atlyginimas:1200,00 Lt

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Asanta group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Architektų g. 19, 864694423, dalia@asanta.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Asanta group"  Buhalterė – apskaitininkė

Pobūdis: Apie įmonę:
Inovatyvi reklamos spaudos ir gamybos įmonė ieško naujo komandos nario. Mūsų tikslas – padėti savo klientams plėsti verslo galimybes, naudojant moderniausius reklamos įrankius. Mūsų stipriausi įrankiai – dizainas, mažaformatė ir plačiaformatė spauda, išorės reklama, reklaminės atributikos (lankstinukų, skrajučių, lipdukų ir kt.) gamyba, prekyba verslo dovanomis.

Darbo aprašymas:
Reklaminės spaudos gamybos agentūrai reikalingas buhalteris (-ė) (1 darbo dieną per savaitę)
Reikalavimai: Reikalavimai:
- Aukštasis/ aukštesnysis išsilavinimas finansų arba ekonomikos, buhalterinės apskaitos srityse;
- Sėkminga darbo patirtis buhalterio(-ės) pareigose
- Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėti dirbti buhalterinėmis programomis ("Rivilė”)
- Kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas
- Teigiamas požiūris į darbą
- Gebėjimas įvertinti finansinę riziką, kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją
- Gebėjimas priimti strateginius ir operatyvinius finansinius sprendimus
- Gebėti parengti finansines ataskaitas, įmonės finansinius planus
- Žinoti apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, finansų analizės teorinius pagrindus, rūšis ir būdus, savininkų nuosavybės ir skolų finansinio valdymo metodus


Privalumai:
- Darbo su buhalterine programa "Rivilė" įgūdžiai
- Rusų, anglų kalbų žinios

Mes siūlome:
- Geras darbo sąlygas
- Draugiškus ir kompetetingus kolegas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Asanta group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Architektų g. 19, 864694423, dalia@asanta.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Asanta group"  Ekspedicijos vadybininkas/-ė

Pobūdis: Tarptautinių krovinių pervežimų organizavimas;
vežėjų paieška, ryšių palaikymas;
krovinių gabenimo paslaugų pirkimas;
klientų informavimas su kroviniu susijusiais klausimais.
Reikalavimai: Derybiniai įgūdžiai;
anglų, rusų kalbos žinios;
geri organizaciniai ir darbo laiko planavimo įgūdžiai;
mokėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Royal entertainment group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@r-e-g.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Royal entertainment group"  Pagalbinio darbuotojo virtuvėje

Pobūdis: Pagalba virtuvėje, picų kepimo zonoje
Reikalavimai: Atsakingumas. Neturinčius patirties apmokysime, su perspektyva tapti virėju ar picų kepėju.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pica"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr., 868216513, cili04vadovas@cili.eu
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Čili pica"  Transporto paslaugų pardavimų vadybininkas/-ė

Pobūdis: Bendravimas su esamais klientais, naujų klientų paieška;
komercinių pasiūlymų ruošimas, derybų vedimas;
sutarčių sudarymas.
Reikalavimai: Darbo patirtis pardavimų srityje;
anglų, rusų kalbos žinios;
geri organizaciniai ir darbo laiko planavimo įgūdžiai,
mokėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Royal entertainment group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@r-e-g.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Royal entertainment group"  Valytojas Vilniaus oro uoste

Pobūdis: Patalpų valymas plovimo mašinomis (apmokome), oro uosto bagažo vežymėlių surinkimas, šiukšlių surinkimas, išnešimas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: D. Petraitienės firma "Akvija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. lukšio g. 3, 868673128, vilniusadministratore@akvija.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie D. Petraitienės firma "Akvija"  Elektrikas

Pobūdis: Reikalingas elektrikas
Reikalavimai: Kruopštus ir atsakingas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Santjana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gelvonų g. 2, 869885015, jan@santjana.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Santjana"  Automatikas, elektrikas

Pobūdis: Reikalingas automatikas arba elektrikas, kuris su laiku nori tapti vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų automatikos specialistu
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Santjana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gelvonų g. 2, 869885015, jan@santjana.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Santjana"  Asortimento valdymo IS projektų vadovas


Įmonė: UAB "Senukų prekybos centras"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199442
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Senukų prekybos centras"  Komercijos direktorius


Įmonė: UAB "Biovela group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199443
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Biovela group"  Duomenų analitikas


Įmonė: UAB "Biovela group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199444
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Biovela group"  Įmonių grupės vyr. buhalteris


Įmonė: UAB "Biovela group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199445
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Biovela group"  Atrankų vadybininkas


Įmonė: UAB "Senukų prekybos centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199447
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Senukų prekybos centras"  Asortimento valdymo prekių temų vadovas


Įmonė: UAB "Senukų prekybos centras"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199450
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Senukų prekybos centras"  Apsaugos sistemų instaliuotojas


Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekskomisarų biuras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199451
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Ekskomisarų biuras"  Pagalbinis darbininkas


Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aidora"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199449
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Aidora"  Pardavimų vadybininkas


Įmonė: Lyra group, Ltd.
Miestas: Mažeikiai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199452
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie Lyra group, Ltd.  Vadybininkas (ė)

Pobūdis: Degalinių darbo organizavimas, darbuotojų darbo kontrolė, pardavimų apskaita.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aidma "
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: aidma.info@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Aidma "  Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas

Pobūdis: Darbų saugos paslaugų (dokumentų rengimas, konsultavimas) teikimas įmonėms
Reikalavimai: Aukštasis techninis išsilavinimas, geri bendravimo įgūdžiai, darbas kompiuteriu, automobilis

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Darbų saugos projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lukiškių g. 3, 8 679 38441, sauga@dspro.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Darbų saugos projektai"  Elektros darbų vadovas

Pobūdis: • organizuoti ir vadovauti elektrotechnikos darbams, automatizavimo, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos, įrenginių paleidimo ir derinimo darbams statybos objektuose;
• organizuoti objektų aprūpinimą įranga, medžiagomis;
• ykdyti ir skirstyti darbus objektuose, kontroliuoti darbų vykdymą nustatytais terminais.
Reikalavimai: • aukštasis elektrotechninis, statybinis išsilavinimas;
• turėti SPSC atestatą eiti elektrotechniko ir žemų srovių darbų vadovo pareigoms;
• 2 metų darbų vadovo patirtis statybų/elektros montavimo darbų sektoriuje;
• darbų saugos instrukcijų žinojimas;
• geri organizavimo, darbų planavimo gebėjimai;
• vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BD grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sakų g. 3, alytus, 865626662, pauliusbd@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "BD grupė"  Barmenas

Pobūdis: Kokybiškas klientų aptarnavimas ir konsultavimas, kokybiškas gėrimų pateikimas, darbas su kasos aparatu, baro likučių skaičiavimas

Reikalavimai: Komunikabilumas, sąžiningumas, darbštumas, užsienio (anglų, rusų) kalbų mokėjimas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Palangos tauras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Didžioji g. 31, reservation@zuvine.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Palangos tauras"  Pardavejas žūlės prek. pard.

Reikalavimai: Siūlome darbą pardavėjui žūklės prekių parduotuvėje Panevėžyje. Siunčiant CV nurodykite kuom susiję su žūkle, kokiais būdais gaudote.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Salmolita"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 865761611, nerijus@salmo.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Salmolita"  C, ce kat. vairuotojams

Pobūdis: UAB "Ecoservice" siūlo darbą Vilniuje C, CE kat. vairuotojams vežti atliekas. Siūlomas vidutinis darbo užmokestis -2600 Lt. (atskaičius mokesčius). Darbas nuo 5.00 val. ryto slankiuoju grafiku. Darbo dienos trukmė – iki 12 val. per dieną.
Reikalavimai: Ne mažiau nei 1m. darbo patirtis sunkiasvoriais automobiliais ir nuosavas automobilis atvykti iki darbo Jočionių g. 13, Vilniuje (prie Gariūnų turgavietės).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3420 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ecoservice"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jočionių g.13, 869847975, personalas@ecoservice.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Ecoservice"  Traktorininko (Račioko) operatorius

Pobūdis: Darbas statybose : lyginimas,krovimas,kasimas,montavimas...
Reikalavimai: Patirtis dirbant su račioku,darbštumas,punktualumas. B kategorijos vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Techstatus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867150045
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Techstatus"  Pardavėjas konsultantas

Pobūdis: Darbas PLC Panorama, žaislų parduotuvėje "XS Žaislai". Klientų konsultavimas, aptarnavimas, darbas kasos aparatu, salės tvarkos palaikymas.
Reikalavimai: Konumikabilumas, gera nuortaika ir šypsena.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Anvol"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių, 852701280, xspanorama@anvol.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Anvol"  Krovėjas

Pobūdis: UAB "Ecoservice" siūlo darbą Vilniuje krovėjams, pristumti atliekų konteinerius prie šiukšliavežio. Siūlomas vidutinis darbo užmokestis -1700 Lt. (atskaičius mokesčius). Darbas nuo 5.00 val. ryto slankiuoju grafiku. Darbo dienos trukmė – iki 12 val. per dieną.


Reikalavimai: Būtinas nuosavas automobilis atvykti iki darbo Jočionių g. 13, Vilniuje (prie Gariūnų turgavietės).

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ecoservice"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jočionių g.13, 869847975, personalas@ecoservice.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Ecoservice"  Vadybininkas

Pobūdis: Naujų klientų paieška, santykių su esamais klientais palaikymas, sporto prekių pardavimas.
Reikalavimai: Aktyvumas, atkaklumas, orientacija į rezultatą, komunikabilumas, vairuotojo pažymėjimas, nuosavas automobilis.
Privalumai: darbo pardavimo srityje patirtis.
Įmonė siūlo: įdomų, perspektyvų darbą, atlyginimą priklausantį nuo rezultatų.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Herkaus klubas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: prisijunk@herkausklubas.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Herkaus klubas"  Vadybininkas


Įmonė: UAB "Senukų prekybos centras"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199440
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Senukų prekybos centras"  Valytojas

Pobūdis: Valytojos 1 et.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ VUL SK filialo Vaiko raidos centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytauto g. 15, (8 5) 273 0021; 865973005
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie VšĮ VUL SK filialo Vaiko raidos centras  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: UAB "Taurinas" sėkmingai užsiima didmenine prekyba maisto produktais. Šiuo metu ieško naujo komandos nario.
Darbo pobūdis:
- Darbas su esamais ir naujais klientais.
- Aktyvi naujų klientų paieška.
- Klientų atsiskaitymo kontrolė.
- Derybos su esamais ir naujais klientais.
Reikalavimai: - Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas.
- Darbo patirtis pardavimų srityje.
- Geri bendravimo įgūdžiai.
- Noras mokytis ir tobulėti.
- Savarankiškumas, atsakingumas.
- B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Taurinas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: kaunas@taurinas.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Taurinas"  Padavėja (-as)

Pobūdis: Restoranui reikalinga padavėja (-as)
Reikalavimai: Svečių aptarnavimas, noras dirbti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Riekė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mokslininkų 6a, 861434539, buhalterija@skonioslenis.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Riekė"  Plataus profilio statybininkas

Pobūdis: Įvairaus profilio statybos darbai.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Statybų techniniai sprendimai"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Šilutės pl. 56, 861606192, cv@stsprendimai.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Statybų techniniai sprendimai"  Pardavejas

Pobūdis: Reikalinga pardavėja - konsultantė,
Reikalavimai: Reikalinga pardavėja konsultantė " batų kalnas " parduotuvėje, Kaune. Darbas pilnu etatu.

Atlyginimas: 1250 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Zakaro firma
Miestas: Kaunas
Kreiptis: zita@batukalnas.com
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie A. Zakaro firma  Barmenas


Įmonė: UAB "Gelsva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199428
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Gelsva"  Kokybės vadybininkas


Įmonė: UAB "KG group LT"
Miestas: Kėdainiai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199431
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "KG group LT"  Dizaineris


Įmonė: UAB "Senukų prekybos centras"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199432
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Senukų prekybos centras"  Svarbių klientų vadybininkas


Įmonė: UAB "Elevita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199433
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Elevita"  Sandėlio darbuotojo


Įmonė: UAB "Ruukki Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=198937
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Ruukki Lietuva"  Padavėja/s

Pobūdis: Klientų aptarnavimas, tvarkos palaikymas.
Darbas pilnu etatu, galimas lankstus grafikas.
Reikalavimai: Bent viena užsienio kalba.
Noras.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: TŪB "Penki laipsniai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Totorių 18, 861811266, info@busitrecias.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie TŪB "Penki laipsniai"  Administratorius

Pobūdis: Reikalingas administratorius klientų aptarnavimui ir įvairių užduočių atlikimui, siūlome geras darbo sąlygas
Reikalavimai: Organizuotumas

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "INM group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: pareigos@ml.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "INM group"  Virėja(s)

Pobūdis: Lietuviškų patiekalų restoranas "Bernelių užeiga" ieško virėjo(s) maisto ruošimui ir patiekimui. Darbas pamainomis
Reikalavimai: Mėgti darbą virtuvėje ir skaniai gaminti.
Darbo patirtis maisto gamyboje ne mažiau nei metai
Atsakingumas, sąžiningumas, darbštumas, pareigingumas, punktualumas;
Malonūs bendravimo įgūdžiai, domėjimasis įmonės veikla, noras tobulėti;
Greita orientacija, iniciatyvumas, gero veiklos rezultato siekimas.
Reikalinga ne mažesnė nei 1 m. patirtis srityje Maisto gamyba

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bajorkiemis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: rinkodara@berneliuuzeiga.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Bajorkiemis"  Reklamos pardavimo vadybininkas

Pobūdis: Jau 10 metų dirbantiems patariamojo turinio portalams asa.lt, anonsas.lt, Visasverslas.lt, autoreviu.lt reikalingi reklamos pardavimo vadybininkai. Telefoninis ir tiesioginis pardavimas.Dirbame sparčiausiai besivystančiame kontekstinės reklamos formate, tačiau jau siūlome ne perspektyvą o realias galimybes uždirbti šiandien.Nurodytas vidutinis gero vadybininko atlyginimas kuris susideda iš bazinio, priedų už aktyvų darbą ir komisinių nuo pardavimų.
Reikalavimai: Priimame nebūtinai jau turinčius patirties, bet labiausiai vertiname žinančius ko siekia ir tai darančius su entuziazmu.Visiems naujokams ir nedirbusiems reklamos pardavimų srityje būtinas motyvacinis paaiškinantis kaip Jūsų siekiai susiję su karjera mūsų įmonėje.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Žinių tinklas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio 9, 2333102, sj@iks.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie VšĮ "Žinių tinklas"  Reklamos pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Inovatyvi reklamos spaudos ir gamybos įmonė ieško naujo komandos nario.
Mūsų tikslas padėti savo klientams plėsti verslo galimybes, naudojant moderniausius reklamos įrankius. Mūsų stipriausi įrankai – dizainas, mažaformatė ir plačiaformatė spauda, lipdukų, išorės reklama, reklaminės atributikos gamybą.

Jei esi kūrybingas visose gyvenimo situacijose ir žinai, kas yra gera reklama, siųsk mums savo CV.

Darbo pobūdis:
-Naujų klientų bei pardavimo kanalų paieška, klientų poreikių analizė;
-Nuolatinis ryšių palaikymas su įmonės partneriais ir klientais;
-Rinkos ir konkurentų analizė;
-Nestandartinių idėjų generavimas.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas;
Patirtis rinkodaros ir/ar pardavimų srityje būtų privalumas;
Gebėjimas greitai įsisavinti naują ir specifinę informaciją;
Greitas darbo tempas ir gebėjimas organizuoti savo darbus;
Komunikabilumas, savarankiškumas, iniciatyvumas.

Mes siūlome:
Asmeninio ir profesinio tobulėjimo galimybes;
Draugiškus ir kompetentingus kolegas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Asanta group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Architektų g. 19, 8 609 67601, reklama@asanta.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Asanta group"  Remonto dirbtuvių pamainos meistras (-ė)

Pobūdis: • Įmonės sunkiasvorių transporto priemonių remonto dirbtuvių darbo organizavimas pamainos metu.
• Šaltkalvių darbo organizavimas ir priežiūra.
• Remonto darbų planavimas.
• Remonto planų įgyvendinimas.
• Darbas pagal slenkantį grafiką: 3 darbo dienos, 3 poilsio dienos.

Darbo vieta - Kirtimų g. 69, Vilnius, Aukštieji Paneriai


Įmonė siūlo:
Kaip ir visur: darnų kolektyvą, visas kokybiškas darbo priemones, socialines garantijas, laisvę įgyvendinti idėjas, teisingą požiūrį į darbuotoją ir į jo atliekamą darbą.
Kitaip, nei visur: kolektyvine sutartimi reglamentuotus privalumus ir garantijas, nuolaidą kurui.
Reikalavimai: • Darbo patirtis mechaniko ar pamainos meistro sunkiasvorių transporto priemonių remonte.
• Techninis išsilavinimas.
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
• Geras rusų kalbos mokėjimas žodžiu.
• Sugebėjimas dirbti komandoje ir organizuoti kitų darbuotojų darbą.
• Savarankiškumas, greita orientacija, analitinis mąstymas, imlumas naujovėms ir pasikeitimams.
• B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Privalumai:
• DAF automobilių techninės sandaros išmanymas.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hofa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 69, 869958821, cv@hofa.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Hofa"  Virėjas

Pobūdis: Darbas virtuvėje.Patiekalų ruošimas pagal nustatytus standartus, pagalbiniai darbai.
Reikalavimai: Darbo patirtis, noras mokintis,lankstumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Esurio"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g.14, 8 682 18885, kinza@kinza.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Esurio"  Pardavėjas

Pobūdis: Darbas buitinės, IT bei audio-video technikos skyriuje;
Klientų konsultavimas;
Prekių priėmimas ir paruošimas pardavimui;
Prekių ir paslaugų pardavimas;
Prekių ekspozicijos priežiūra, prekių pakavimo darbai.
Reikalavimai: 1-2 m. sėkmingo darbo prekyboje patirtis (buitinės, IT ar audio-video technikos srityje - privalumas;
Ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas;
Anglų bei rusų kalbos žinios;
Domėjimasis prekių techninėmis charakteristikomis, naujovėmis;
Puikūs bendravimo bei darbo kompiuteriu įgūdžiai (darbo su programa Rivilė patirtis - privalumas);
Darbštumas, sąžiningumas, entuziazmas ir orientacija į rezultatą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "TC prekyba"
Miestas: Jurbarkas
Kreiptis: Algirdo g. 1a, 8-61041672, jolanta.pikeliene@topocentras.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "TC prekyba"  Klientų aptarnavimo specialistas

Pobūdis: Darbas su buitinės, audio-video, IT prekėmis;
Klientų konsultavimas;
Prekių paruošimas pardavimui;
Prekių užsakymai ir ekspozicijos priežiūra;
Prekių ir paslaugų pardavimas.
Reikalavimai: 1-2 m. patirtis mažmeninėje prekyboje (buitinės, kompiuterinės technikos srityje - privalumas);
Ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas;
Domėjimasis prekių techninėmis charakteristikomis, naujovėmis;
Puikūs bendravimo bei darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Entuziazmas, iniciatyvumas ir orientacija į rezultatą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "TC prekyba"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: V. kudirkos g. 3, 8-699-56046, ruta.kazliene@euronics.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "TC prekyba"  Klientų aptarnavimo specialistas

Pobūdis: Darbas su IT technikos prekėmis;
Klientų konsultavimas;
Prekių paruošimas pardavimui;
Prekių užsakymai ir ekspozicijos priežiūra;
Prekių ir paslaugų pardavimas.
Reikalavimai: 1-2 m. patirtis mažmeninėje prekyboje ( IT technikos srityje - privalumas);
Ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas;
Anglų bei rusų kalbos žinios;
Domėjimasis prekių techninėmis charakteristikomis, naujovėmis;
Puikūs bendravimo bei darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Entuziazmas, iniciatyvumas ir orientacija į rezultatą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1250 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "TC prekyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 18, 8-618-16156, gintas.zvinys@euronics.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "TC prekyba"  Archyvaro asistentas (-ė)

Pobūdis: *Tvarkyti įmonių - klienčių bylas pagal LR norminių aktų reikalavimus, jas aprašyti, sisteminti, įtraukti į sąrašus;
* Rengti naikinti atrinktų dokumentų aktus;
* Dalyvauti rengiant norminius ir metodinius dokumentus raštvedybos ir archyvo darbo klausimais.
Reikalavimai: * Aukštesnysis išsilavinimas;
* Darbo patirtis su archyviniais dokumentais;
* Rusų kalbos žinios;
* Kruopštumas;
* Komunikabilumas;
* Darbo kompiuteriu įgūdžiai (Word, Excel, Internet);
* Galimybė vyktį į komandiruotes.

Privalumai:
* Nuosavas automobilis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Docpartner"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: atranka@docpartner.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Docpartner"  Picų kepėja

Pobūdis: Marijampolėje reikalinga(-s) picų kepėja(-s)

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sotas"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: 861226762, erika.karosiene@sotas.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Sotas"  Vairuotojui D,NL,B-->RUS

Pobūdis: Pastovūs reisai D, NL, B --> RUS.

Balti kroviniai, greiti reisai, be prastovų.

Važiuojame tiesiai per BY į RUS, visada per namus.

Savalaikis atlyginimas.

Tel.: 868746941.
Reikalavimai: CE kategorijos, patirtis

Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Repečkos personalinė įmonė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868746941, repecka@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie A. Repečkos personalinė įmonė  Projektų direktoriui

Pobūdis: Kuris bus atsakingas už efektyvų ir rezultatyvų statinių projektų vadovų grupės darbą ir grupės plėtrą, projektų valdymo kompetencijų nuolatinį didinimą, darbų paskirstymą, vykdymo monitoringą ir kontrolę.
Reikalavimai: • Vadovaujančio darbo patirtis, gebėjimas skatinti, motyvuoti, deleguoti, kontroliuoti;
• Puikus projektavimo procesų, teritorijų planavimo ir statybos teisės išmanymas;
• Geri ilgalaikio bei operatyvaus planavimo ir darbo organizavimo įgūdžiai;
• Sugebėjimas kurti darbingą atmosferą;
• Profesionalumas, sąžiningumas, orientacija į tikslų pasiekimą;
• Vairuotojo pažymėjimas;
• Mokėti anglų ir/arba rusų kalbas.


Gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką su žyma "ARCHITEKTAS-PROJEKTO VADOVO ASISTENTAS" siųsti: architektai@taemgroup.lt

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Taem architektai, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g. 10, 852104150, architektai@taemgroup.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie Taem architektai, UAB  Projektų vadovui

Pobūdis: Kuris bus atsakingas už kliento lūkesčių išsiaiškinimą, statinio projektavimo darbų biudžeto, kalendorinio grafiko sudarymą, projekto dalių parengimo, suderinimų ir ekspertizės organizavimą, subtiekėjų samdymą, projekto komandos suvaldymą, įgyvendinimo monitoringą, kontrolę, problemų prevenciją ir išsprendimą, sutarties įvykdymą ir rezultatų pridavimą klientui.
Reikalavimai: • Teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas;
• Analogiško darbo patirtis, projektavimo procesų išmanymas;
• Geri laiko planavimo ir darbo organizavimo įgūdžiai;
• Sugebėjimas darniai dirbti komandoje, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai;
• Profesionalumas, sąžiningumas, orientacija į rezultatą;
• Darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office, CAD programomis);
• Vairuotojo pažymėjimas;
• Mokėti anglų ir/arba rusų kalbas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Taem architektai, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g. 10, 852104150, architektai@taemgroup.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie Taem architektai, UAB  Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Pobūdis: Vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų įrengimo techninė priežiūra.
Reikalavimai: -Techninės priežiūros atestatas (spec. dalių) privalumas, bet ne būtinybė (atestato gavimo išlaidas apmokame);
-Iniciatyvumas;
-Nuosavas automobilis.


Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Keista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo, 862016988, m.tamosiunas@keista.eu
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Keista"  Projekto vadovo asistentui-architektui

Pobūdis: • Statinių architektūrinės dalies projektavimo ir projektavimo proceso žinios;
• Gebėjimas greitai ir tiksliai atlikti darbus;
• Sugebėjimas darniai dirbti komandoje, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai;
• Darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office, CAD programomis,3D);
• Vairuotojo pažymėjimas;
• Anglų ir/arba rusų kalbos mokėjimas.
Reikalavimai: Kuris bus atsakingas už nuolatinį asistavimą projektų vadovui, paskirtų užduočių įvykdymą projekto inicijavimo, vykdymo, monitoringo bei kontrolės, užbaigimo stadijose.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Taem architektai, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g. 10, 852104150, architektai@taemgroup.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie Taem architektai, UAB  "A" kategorijos (motociklo) vairavimo instruktorius

Pobūdis: UAB "Adpilis" užsiima visų kategorijų vairuotojų ruošimu, 95 kodo mokymais, organizuoja papildomus kursus, teises praradusiems ir pradedantiesiems vairuotojams.

Šiuo metu įmonė ieško naujo komandos nario - vairavimo instruktoriaus. Darbo pobūdis: Naujų vairuotojų ruošimas. Darbas pagal grafiką. Atlyginimas – sutartinis.
Reikalavimai: Specialių kursų baigimo pažymėjimas
Komunikabilumas, draugiškumas
Atsakingas požiūris į darbą, dėmesingumas
Lankstumas
Sąžiningumas

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adpilis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verki7 g. 52, 860566660, info@vairuokauto.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Adpilis"  Projekto dalies vadovas/-ė (konstrukcinės dalies)

Pobūdis: - projekto konstrukcinės dalies rengimas, projekto vykdymo priežiūra;
- derinimai su Užsakovais, institucijomis, trečiosiomis Šalimis
Reikalavimai: - aukštasis universitetinis išsilavinimas
- ne mažiau 3-jų metų patirtis konstrukcijų projektavime;
- konstrukcijų projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas;
- geros darbo kompiuteriu žinios;
- iniciatyvumas, noras tobulėti;

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Taem architektai, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g. 10, 852104150, architektai@taemgroup.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie Taem architektai, UAB  Traktorininkas

Pobūdis: Sparčiai auganti įmonė ieško ratinio traktoriaus vairuotojo, darbui miške, su medveže priekaba bei manipuliatoriumi. Įmonė siūlo nuo darbo rezultatų priklausantį atlyginimą bei visas socialines garantijas.
Reikalavimai: Privalumas – darbo patirtis su manipuliatoriumi.
Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miškinsa"
Miestas: Zarasai
Kreiptis: Seliu aikste, 865222101, miskinsa.uab@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Miškinsa"  Pagalbinis darbuotojas

Pobūdis: Pagalba ceche fasuojanciame prieskonius
Reikalavimai: Atsakingumas, darbstumas, fizine istverme.
Reikalingas vyras, nes reikia kilnoti gana sunkius svorius.
Darbo vieta Mickunuose (7 km nuo N. Vilnios)

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Preskonita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860639997, export@preskonita.com
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Preskonita"  Miško ruošos darbininkų

Pobūdis: Sparčiai auganti įmonė ieško miško ruošos darbininkų.
Įmonė siūlo nuo darbo rezultatų priklausantį atlyginimą bei visas socialines garantijas.
Reikalavimai: Privalumas – darbo patirtis su miško ruošos inventoriumi.
Be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 1303 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miškinsa"
Miestas: Zarasai
Kreiptis: Seliu aikste, 865222101, miskinsa.uab@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Miškinsa"  Stakliu operatorius

Pobūdis: Darbas su fasavimo iranga
Reikalavimai: Patirtis dirbant su fasavimo iranga

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Preskonita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860639997, export@preskonita.com
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Preskonita"  Kūrybinė vadyba

Pobūdis: Piešimo srities vadyba ir veslo modelio vystymas.
Reikalavimai: Ieškome jauno, drąsaus žmogaus kūrybinės veiklos vystymui. Užsienio kalba’a/os ir organizuotumas būtini. Siųsk savo CV ir/arba kelis akinius apie save hello@nonsense.tv

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nonsense"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: hello@nonsense.tv
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Nonsense"  Taksi vairuotojas

Pobūdis: Prekės ženklas "PRO1" ir MB "Transporto inovacijos" siūlo šiuolaikišką, patrauklų ir inovatyvų darbą taksi vairuotojams. Mūsų šukis: "Patikima, patogu, saugu!". Darbas naujais (2013 m.) šešiaviečiais Dacia Lodgy automobiliais, aprūpintais naujausia įranga.
Reikalavimai: • B vairavimo kategorija.
• Galiojantis vairuotojo pažymėjimas.
• Treju metų vairavimo stažas.
• Noras dirbti ir užsidirbti.

Įmonės pasiūlymai:

• apmokymus;
• darbą perspektyvioje ir augančioje kompanijoje;
• geras darbo sąlygas;
• lankstų darbo grafiką;
• darbą naujais automobiliais;
• laiku mokamą gerą atlyginimą (mažiausiai 1000 Lt, vidutiniškai 1800 Lt);

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Transporto inovacijos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 125, 860884893, info.transportoinovacijos@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie MB "Transporto inovacijos"  Pagalbinis, apdailininkas, meistras

Pobūdis: Privaciu namu statyba, irengimas, apdaila, renovacija ir kiti su statybomis susije darbai.
Reikalavimai: Saziningumas, atsakingumas, greita orientacija, iniciatyvumas, noras dirbti ir uzsidirbti, nemokantiems-noras mokytis. Darbas ilgalaikis, tad galvojantiems apie laiko prastumima iki isvykimo i uzsieni nesikreipti.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "TM Hus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 860102050, uabtmhus@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "TM Hus"  Vadybinenke

Pobūdis: Drabužių elektroninei parduotuvė reikalinga pirkimu, pardavimu vadybininkė.
Reikalavimai: Privalumai anglų, rusų kalbos.
Skaitminines prof. fotoaparatas, foto šopo programa.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Griška"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eisiskiu pl.(kirtimuose), 868484351
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Griška"  Viešbučio kambarinė

Pobūdis: • Svetingumo komplekso viešųjų erdvių, salių tvarkymas;
• Komplekso kambarių tvarkymas, mini baro administravimas;
• Audinių priežiūra, skalbimo planavimas;
• Naudojamo inventoriaus kasmėnesinė inventorizacija.
Reikalavimai: • Tvarkomųjų panašaus pobūdžio darbų patirtis paslaugų sektoriuje – PRIVALOMA!
• Užsienio kalbų (anglų, rusų, lenkų) mokėjimas – privalumas;
• Nuovokumas, greitis, paslaugumas, orientuotas į svečią ir jo interesus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1350 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Monte Pacis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: T.masiulio g. 31, 8 686 57427, karjera@montepacis.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Monte Pacis"  Vadybinikui

Pobūdis: Prekyba svėrimo įranga, svarstyklėmis, ju priežiūra.
Reikalavimai: Minimalios elektronikos žinios.
Darbo pobūdis: svėrimo įrangos,svarstyklių prekyba, smulkus parduodamu prietaisu remontas, priežiūra . Apmokome

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reimora"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Mainų 8, 869885250, info@reimora.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Reimora"  Auto šaltkalvis

Pobūdis: Automobilių remontas, automobilių ardymas.
Reikalavimai: Būti dirbusiam tokio pobūdžio darbą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Karsas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867384886
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Karsas"  Spec.darbų valytojas

Pobūdis: Langų valymas, kilimų plovimas, valymo darbai po statybos darbų.
Reikalavimai: Kruopštus, darbštus, sąžiningas, be žalingų įpročių, tvarkinga išvaizda.
Galimybė užsidirbti iki 2000 lt.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Solid green"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869914386, info@svaravisur.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Solid green"  Namų tvarkytoja

Pobūdis: Tvarkyti privačius namus,butus po statybų darbų, generalinis tvarkymas.
Reikalavimai: Tvarkinga išvaizda, kruopštumas, be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Solid green"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869914386, info@svaravisur.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Solid green"  Valytojai Laisvės pr.

Pobūdis: Darbas valytojai, Laisvės pr. 96, Kaunas
Administracinių patalpų valymas.
Darbas: 5 d.d. savaitė (I-V), darbo valandos 8:00 – 17:00 val.
Jei susidomėjote, skambinkite tel. 8 671 12257, 8 671 10560.
Pirmenybę teikiame neįgalumą turintiems žmonėms.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalniečių g., 8 671 12257, 8 671 10560, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Elektros darbų vadovas

Pobūdis: Darbų organizavimas, vykdymas, naujų objektų paieška.
Reikalavimai: Darbo patirtis elektrotechnikos montavimo darbuose, darbų organizavime.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Techcom"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g. 28d, 865939006, rolandas@techcom.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Techcom"  Pardavėjas - konsultantas


Įmonė: UAB "Gelsva"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199422
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Gelsva"  Vairuotojas-ekspeditorius


Įmonė: UAB "Gelsva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199423
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Gelsva"  Informacijos centro ir kasų skyriaus vadovas


Įmonė: UAB "Senukų prekybos centras"
Miestas: Telšiai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199425
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Senukų prekybos centras"  Inžinieriaus


Įmonė: AB "Kaišiadorių paukštynas"
Miestas: Kaišiadorys
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199426
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie AB "Kaišiadorių paukštynas"  Virėjas


Įmonė: UAB "Gelsva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199427
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Gelsva"  Restorano valytoja

Pobūdis: Restorano "Forto Dvaras" Kubiliaus g. 16, Vilniuje valymas . Darbas nuo 8 iki 15 val. (šeštadienis-sekmadienis laisva)
Reikalavimai: Kruopštumas

Atlyginimas: 800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Restoranų grupė Fortas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kubiliaus g. 16, 865605772, personalas@fortas.eu
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Restoranų grupė Fortas"  Daržovių valytoja

Pobūdis: Daržovių valymas restorane "Forto Dvaras" Kubiliaus g. 16, Vilniuje (Žirmūnai), darbas kiekvieną dieną nuo 8 iki 17 val. (šeštadienis-sekmadienis laisva)
Reikalavimai: Punktualumas
Greita orientacija

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Restoranų grupė Fortas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kubiliaus g. 16, 865605772, personalas@fortas.eu
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Restoranų grupė Fortas"  Teisininkas

Reikalavimai: Statybų bendrovei reikalingas teisininkas(-ė)

13 metų statybų srityje veikiančiai įmonei reikalingas teisininkas(-ė). Darbas su viešaisiais pirkimais, procesinių ir kitų teisinių dokumentų rengimas, sutarčių projektų rengimas ir sąlygų derinimas, įvairių raštų, pretenzijų rengimas, ikiteisminė statybos rangos sutarčių vykdymo kontrolė (raginimų, pranešimų siuntimas, informavimas telefonu t.t.).

Reikalavimai:
• aukštasis universitetinis teisinis išsilavinimas;
• ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis civilinės teisės srityje;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• sklandus minčių dėstymas;
• geri bendravimo įgūdžiai.

Įmonė siūlo:
• profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes;
• atsakingą darbą konkurencingoje, šiuolaikiškoje bendrovėje;
• stabilų atlyginimą ir socialines garantijas.

Kita informacija:
Laikina darbo pozicija – vaiko priežiūros atostogų laikotarpiui. Numatoma darbo pradžia 2014-05-12.
Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Konfidencialumas garantuojamas.
Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką siųsti el. pašto adresu info@orlista.lt
Tel. pasiteiravimui 860020232 arba 8 37 204444

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Orlista"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 864634406, info@orlista.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Orlista"  Pardavėja

Pobūdis: Pardavinėti pyragėlius Kalvarijų turguje (lauko prekyba)

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilkon"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Birbynių g., 860079889, vilkon4@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Vilkon"  Teisininkas (-ė)

Pobūdis: Ruošti procesinius dokumentus teismui, bendravimas su klientais, konsultuoti teisiniais klausimais ir kt.
Reikalavimai: Turėti aukštąjį teisininko įsilavinimą arba studijuojantis paskutiniame kurse. Su kiekvienu norinčiu dirbti bendrausiu individualiai

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: IĮ "Teisinių paslaugų spektras"
Miestas: Mažeikiai
Kreiptis: P. vileišio g. 2-16, 86754833
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie IĮ "Teisinių paslaugų spektras"  Vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Alyvos, tepalų ir kitų naftos produktų didmeninė prekyba
Reikalavimai: • Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• Geros anglų, rusų kalbų žinios;
• Komunikabilumas, sąžiningumas;
• Sugebėjimas dirbti komandoje;
• Būtina vadybinio darbo patirtis didmeninėje prekyboje su aukštos kokybės produktais;
• B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "P. Markevičius ir Ko"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Uosio g. 10, 837 407999, info@xom.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "P. Markevičius ir Ko"  Vadybininkui - sandėlininkui

Pobūdis: * Naujų klientų paieška bei darbas su esamais klientais bei įmonės internetiniu puslapiu, dokumentų ruošimas ir kt.
* Darbas sandėlyje - sandėliavimo ir krovos darbai, prekių priėmimas ir išdavimas, likučių apskaita, inventorizacija, sandėlio tvarkymas ir kt.
Reikalavimai: Kompiuterinis raštingumas, darbo su MS Excel patirtis,
puikūs bendravimo ir derybiniai įgūdžiai,
sėkminga darbo patirtis, susijusi su sandėliavimu ar vadyba

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ramchos"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Mituvos 5, 8-678-81119, info@ramchos.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Ramchos"  Draudimo brokerio padėjėja

Pobūdis: Darbas su dokumentais, ataskaitų ruošimas, darbas su draudimo programom.
Reikalavimai: Kruopšumas, sažiningumas, komunikabilumas.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Altera fora"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g, 44, 861207656, viktor@pelfas.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Altera fora"  Vairuotojas

Pobūdis: Darbas kadencijom po Vakarų Europą
Reikalavimai: Darbo patirtis, noras dirbti, 95 kodas, negeriantis, tvarkingas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Megita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanoriu pr. 182a, 868692739, megiscan@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Megita"  Teismo posėdžių sekretorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininko
2007 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1V-264
(2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo
Nr. 1V-307 redakcija,
2009 m. birželio 17 d. įsakymo
Nr. 1V-169 redakcija, 2012 m. gegužės 25 d.
įsakymo Nr. 1V-147 redakcija)


Nauja pareigybės aprašymo redakcija nuo 2012 m. gegužės 25 d.
Teismo pirmininko 2012 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1V-147


TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teismo posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - B.
3. Pareigybės kategorija - 5.

II. PASKIRTIS

4. Teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka, tvarkyti bylas teismo posėdžiui pasibaigus, atlikti kitą darbą,susijusį su teismo posėdžių sekretoriui ir raštinei priskirtų funkcijų vykdymu.


III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - teismo procesinių dokumentų valdymo.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
6.2. žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktų normas, reglamentuojančias teismo, teisiamojo ir kitų protokolų turinį ir surašymo tvarką;
6.3. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.5. mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra;
6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.7. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
7.1. išrašyti teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų kaltinamųjų (nuteistųjų) laikymą bei pristatymą į teismo posėdį, tai pažymėti bylos informaciniame lape, išsiųsti paminėtus dokumentus, o jų nuorašus įsiūti į bylą, paruošti užklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla;
7.2. siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ieškinio pareiškimų, pareiškimų, skundų nuorašus;
7.3. sudaryti bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdžiuose, sąrašus ir posėdžio dieną iškabinti juos teismo skelbimų lentoje;
7.4. tikrinti teismo šaukimų proceso dalyviams įteikimą, paaiškėjus, kad teismo šaukimas neįteiktas, pranešti bylą nagrinėjančiam teisėjui;
7.5. prieš teismo posėdį tikrinti, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, pasirūpinti, kad prieš posėdį ir po posėdžio pertraukos teismo nurodytu laiku į teismo posėdžių salę būtų pristatyti suimti kaltinamieji, užtikrinti, kad proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas; apie baigtą pasiruošimą informuoti teisėją;
7.6. rašyti teismo ar teisiamojo posėdžio protokolą, fiksuoti posėdžio eigą ir įstatymo nustatytais terminais įteikti protokolą teisėjui pasirašyti;
7.7. tvarkyti bylas: į jas įsiūti dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo ar teisiamajame posėdyje priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, posėdžio protokolą, proceso dalyvių įspėjimus ir priesaikas, teismo nutartį, sprendimą ar nuosprendį; sunumeruoti bylos lapus ir sudaryti bylos lapų aprašą;
7.8. išrašyti vykdomuosius raštus (bylose, kuriose teismo sprendimas vykdomas skubiai);
7.9. nustatyta tvarka pildyti teismo posėdžių žurnalą;
7.10. užtikrinti, kad įstatymo numatytais atvejais būtų laiku išsiųstos tinkamai patvirtintos priimtų nuosprendžių, sprendimų, nutarčių kopijos bei jų vertimai bylos dalyviams;
7.11. ne vėliau kaip per tris dienas išnagrinėtas bylas ir daiktinius įrodymus perduoti į civilines, baudžiamąsias, administracines bylas tvarkančius struktūrinius padalinius;
7.12. vykdyti kitus su teismo raštinės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiektas strateginis įstaigos tikslas.
7.13. įvesti duomenis į teismo informacinę sistemą LITEKO pagal priskirtą rolę ir pavedimo apimtį.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.Atlyginimas: 1710 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Klaipėdos miesto apylinkės teismas
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: S. daukanto g. 8, 861614151, vilma.rute@teismas.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie Klaipėdos miesto apylinkės teismas  Sveikatos priežiūros tarnybos skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Alytaus pataisos namų direktoriaus

2014 m. kovo 31 d. įsakymu Nr.185

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Sveikatos priežiūros tarnybos (toliau - tarnybos) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Tarnybos vedėjo pareigybė reikalinga koordinuoti įstaigoje įkalintų asmenų sveikatos priežiūros klausimus, kontroliuoti prevencinės medicinos priemonių įgyvendinimą ir vykdyti numatytas funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Tarnybos vedėjas vykdo priešepideminių reikalavimų įgyvendinimo kontrolę bei užtikrina asmens sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumus, organizuoja švietėjišką veiklą nuteistiesiems aktualiomis sveikatos temomis, vykdo ligonių priėmimą ir pagal kompetenciją tiria pataisos namuose laikomų asmenų, kitų piliečių skundus, prašymus ir laiškus įstaigoje laikomų asmenų sveikatos priežiūros klausimais.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti praktinių ar vadybos įgūdžių gydomosios medicinos srityje;

6.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti tarnybos veiklą;

6.4. būti sužipažinusiam su Lietuvos Respublikos sveikatinimo įstatymais ir kitais su darbine veikla susijusius teisės aktais;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vadovauti, orientuoti ir kontroliuoti tarnybos darbuotojus bei planuoti jų veiklą.

8. Sistemingai supažindinti pavaldinius su sveikatos priežiūrą ir medicininę veiklą reglamentuojančiais norminiais dokumentais, užtikrinant naujovių įgyvendinimą darbinėje veikloje.

9. Užtikrinti reguliarų medicinos specialistų lankymąsi maitinimo metu, dušinių, skalbyklos, gyvenamosiose patalpose ir darbo vietose.

10. Reguliariai lankytis baudos izoliatoriuje ir kamerų tipo patalpose, užtikrinant asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ten esantiems nuteistiesiems.

11. Planuoti ir pateikti paskaičiavimus reikiamiems lėšų poreikiams bei organizuoti aprūpinimą vaistais ir kitomis medicininėmis priemonėmis, jų rezervu, užtikrinant racionalų jų vartojimą, teisingą apskaitą ir nurašymą.

12. Organizuoti pataisos namuose laikomiems nuteistiesiems nustatytos apimties privalomus sveikatos tikrinimus ir prevencinės medicinos priemonių įgyvendinimą.

13. Parengti tarnybos darbuotojus darbui katastrofų, stichinių nelaimių bei ekstremalių sąlygų atvejams.

14. Kartu su kitais struktūriniais padaliniais užtikrinti nuteistųjų maitinimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės galiojančius norminius aktus. Užtikrinti medicinos specialistų dalyvavimą sudarant valgiaraštį įstaigoje laikomiems asmenims. Organizuoti ir vykdyti nuolatinę pagaminto maisto tinkamumo kontrolę pagal organoleptines ir estetines savybes.

15. Laiku ir kruopščiai ištirti visus ypatingus įvykius tarnyboje, grupinius susirgimus, nelaimingus atsitikimus susijusius su sveikatos sutrikimais, pavėluoto ligų išaiškinimo, staigios mirties arba žalos sveikatai atvejus ir apie tai informuoti pataisos namų direktorių, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministrijos Sveikatos priežiūros skyrių.

16. Kartu su kitomis kompetentingomis tarnybomis ar skyriais užtikrinti, kad būtų išaiškinti asmenys, atkreipiantys į save dėmesį neadekvačiu, keistu elgesiu, savižudybės idėjomis.

17. Organizuoti sistemingą įstaigoje laikomų asmenų sveikatos duomenų rinkimą, juos analizuoti, apibendrinti ir pateikti pataisos namų direktoriui bei sveikatos priežiūros veiklos kontrolės institucijoms jų nustatyta tvarka, užtikrinant vientisą įstaigos informacinę duomenų sistemą.

18. Organizuoti medicinos specialistų kvalifikacijos kėlimą ir tobulinimą, pagalbinio medicinos personalo apmokymą.

19. Nuolat organizuoti švietėjišką veiklą nuteistiesiems narkomanijos ir kitomis aktualiomis sveikatos temomis, užtikrinant sveikos gyvensenos mokymą ir ugdymą įstaigoje laikomiems asmenims.

20. Parengti ir pateikti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklos tarnybai reikiamus dokumentus Sveikatos priežiūros tarnybos licencijai gauti ar perregistruoti.

21. Įstaigos direktoriui pavedus, pagal kompetenciją tirti pataisos namuose laikomų asmenų, kitų piliečių skundus, prašymus ir laiškus įstaigoje laikomų asmenų sveikatos priežiūros klausimais.

22. Rūpintis medicinos specialistų rezervu tarnyboje ir teikti pasiūlymus įstaigos direktoriui dėl medicinos personalo priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo.

23. Disponuoti tarnybos resursais.

24. Dalyvauti nustatant tarnybos darbuotojų darbo užmokesčio dydį bei priedų nuo pagrindinio atlyginimo paskyrimą.

25. Siūlyti pataisos namų direktoriui paskatinti ar bausti medicinos personalą bei kitus įstaigos darbuotojus už jų atsakomybei priskirtus nepatenkinamus sveikatinimo veiklos rezultatus.

26. Dalyvauti pasitarimuose, kuriuose svarstomi įstaigoje laikomų asmenų sveikatinimo klausimai, taip pat įstaigos biudžetinių lėšų panaudojimo klausimai.

27. Vykdant savo pareigas, lankytis visuose įstaigos objektuose, duoti nurodymus dėl išaiškintų sveikatinimo pažeidimų, užtikrinant sveiką gyvenimo ir darbo aplinką.

28. Uždrausti maisto produktų ir produkcijos naudojimą tais atvejais, kai medicinos specialistų jie pripažįstami netinkantys vartoti.

29. Nušalinti nuo darbo asmenis - bakterijų nešiotojus, kurie gali tapti infekcinio susirgimo šaltiniu, siekiant užkirsti kelią infekcinio susirgimo protrūkiui.

30. Įtariamą sergant užkrečiama liga pataisos namuose laikomą asmenį izoliuoti efektyvaus 72 val. medicininio stebėjimo izoliatoriuje (infekcinėje palatoje), nepriklausomai nuo jo sutikimo.

31. Paskelbti karantiną pataisos namuose laikomiems asmenims, turėjusiems kontaktą su infekcine liga sergančiu asmeniu.

32. Siūlyti pataisos namų direktoriui paskelbti jo kompetencijoje esančias karantinines priemones įstaigoje, esant akivaizdžiai nepalankiai epidemiologinei situacijai.

33. Ruošti pataisos namų direktoriaus organizacinių tvarkomųjų dokumentų projektus įstaigoje laikomų asmenų sveikatingumo klausimais.

35. Pagal kompetenciją derinti (vizuoti) kitus įstaigoje ruošiamus organizacinius tvarkomuosius dokumentus.

36. Ruošti tarnybos ketvirčio darbo planus, užtikrinant numatytų priemonių vykdymą ir darbo analizės pateikimą apie tarnybos veiklą.

37. Dalyvauti įstaigos drausmės, nuteistųjų paskirstymo į būrius komisijų posėdžiuose.

38. Dalyvauti ruošiant įstaigos sutarčių projektus su sveikatos sistemos subjektais pataisos namuose laikomų asmenų sveikatingumo klausimais.

39. Atstovauti tarnybą ir pataisos namus valdymo institucijose, kai jose svarstomi įstaigoje laikomų asmenų sveikatos priežiūros klausimai.

40. Pildyti nuteistųjų žmogaus imunodeficito virusu (toliau-ŽIV) infekuotų asmenų registrą ir kiekvieną savaitę atsiskaityti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Sveikatos priežiūros skyriaus viršininkui apie ŽIV infekuotų nuteistųjų skaičių Alytaus pataisos namuose, supažindinant su esama epidemiologine ŽIV situacija įstaigoje.

41. Vykdyti kitus, vienkartinio pobūdžio, su įstaigos tarnybos funkcijomis susijusius įstaigos direktoriaus ir kuruojančio direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

42. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Alytaus pataisos namų direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Sveikatos priežiūros tarnybą.Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Alytaus pataisos namai
Miestas: Alytus
Kreiptis: Ulonų 8a, 8(315)51679, ausra.cesnaviciene@apn.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie Alytaus pataisos namai  Personalo skyriaus specialistas

Pobūdis:

PERSONALO SKYRIAUS SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriaus specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 8.

II. PASKIRTIS

4. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriaus specialisto pareigybės paskirtis yra tinkamai paruošti pareigūnus tarnybai, gerinant jų fizinį ir kovinį pasirengimą, sporto bazės sukūrimui, efektyviai panaudojant ją sporto propagavimui pareigūnų tarpe.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - vidaus administravimas ir kita pagalbinė veikla padalinyje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAMVALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymuose, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko įsakymuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose policijos veiklą, nustatytas teisės normas bei savarankiškai nuolat susipažinti su naujai priimtais teisės aktais ir galiojančių teisės aktų pakeitimais;

6.2. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook Expres;

6.4. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, sporto krypties išsilavinimą;

6.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja policijos pareigūnų fizinį ir kovinį parengimą ir sportinę veiklą Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato policijos pareigūnams;

7.2. organizuoja fizinio, kovinio pasirengimo bei šaudymo kontrolinių normatyvų laikymą, ruošia ataskaitas apie atliktą darbą gerinant fizinį pasirengimą bei šaudybą;

7.3. organizuoja pareigūnų šaudymo pratybas ir šaudybos įskaitas;

7.4. sudaro varžybų grafikus bei jas organizuoja;

7.5. atsako už Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato komandų dalyvavimą kitų institucijų organizuojamose sporto varžybose;

7.6. atsako už Marijampolės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui reikalingo sportinio inventoriaus įsigijimą, saugojimą, apskaitą, prižiūri sportinę bazę;

7.7. įveda duomenis apie Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų fizinį pasirengimą bei šaudybą į Policijos programinio paketo personalo apskaitos modulį;

7.8. dirba su registrais ir informacinėmis sistemomis. Jų sąrašas ir vykdomos funkcijos priskiriamos Marijampolės aps. VPK viršininko nustatyta tvarka;

7.9. vykdo kitus su policijos komisariato funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio

pavedimus siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus;

7.10. papildo tarnybos bylas fizinio pasirengimo bei šaudymo ir fizinės prievartos veiksmų atlikimo rezultatų suvestinėmis;

7.11. kompetencijos ribose dalyvauja Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko sudarytų komisijų darbe.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Personalo skyriaus viršininkui.
Atlyginimas: 1980 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: J. basanavičiaus a. 2, 834324416, marijampolespk.bud@policija.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas  Alytaus teritorinio padalinio vyresnysis valstybinis inspektorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 6 d.
įsakymu Nr. P- 327

ALYTAUS TERITORINIO PADALINIO VYRESNIOJO VALSTYBINIO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Alytaus teritorinio padalinio vyresnysis valstybinis inspektoriusyra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) Alytaus teritorinio padalinio (toliau -Padalinys) vyresniojo valstybinio inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti kultūros paveldo apsaugos kontrolės funkcijas Alytaus teritorinio padalinio veiklos teritorijoje.

III. VEIKOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios srities funkcijas kultūros paveldo apsaugoskontrolės srityje.

IV. SPECIALŪSREIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos kryptiesarba menų studijų srities architektūros kryptiesišsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
6.2.turėti ne mažesnįkaip 1 metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Seimo priimtus teisės aktus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, kultūros paveldo apsaugą, saugomas teritorijas, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, teritorijų planavimą, statybą, mokėti taikyti Administracinių teisės pažeidimų kodeksą;
6.4. mokėti skaityti brėžinius ir analizuoti dokumentus, susijusius su statinių statybos, kultūros paveldo tvarkybos, teritorijų planavimo bei planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo veikla, valdyti,kaupti,sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
6.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti bendrauti;
6.6. išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti taikyti jas praktikoje.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka kultūros paveldo apsaugos funkcijas Padalinio veiklos teritorijoje;
7.2. teikia į Padalinį besikreipiantiems asmenims metodinę pagalbą dėl kultūros paveldo apsaugos;
7.3. rengia ir teikia Padalinio vedėjui su valdytojais sudaromų valstybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos sutarčių projektus;
7.4. kontroliuoja, kaip valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ir šių objektų teritorijose bei apsaugos zonose esančių sklypų ar nekilnojamųjų daiktų valdytojai laikosi apsaugos sutartyse nustatytų įsipareigojimų ir kitų sąlygų;
7.5. per tris darbo dienas nuo sužinojimo dienos teikia informaciją Departamento Kontrolės skyriui apie Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pažeidimus ir nustatytus kultūros vertybių sužalojimo atvejus;
7.6. sudaro ir išduoda valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus, kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentus;
7.7. Padalinio vedėjui pavedus, nagrinėja skundus, prašymus, pranešimus, rengia išvadas ir atsakymų projektus;
7.8. kontroliuoja kultūros paveldo objektų tvarkybą ir priežiūrą, kaip vykdomas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas ir kiti nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, ar nepažeidžiami šie teisės aktai;
7.9. pagal kompetenciją vykdo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą draustiniuose, rezervatuose ir valstybiniuose parkuose, kontroliuoja:
7.9.1. kaip laikomasi nustatyto apsaugos ir naudojimo režimo, kaip užtikrinama kultūros paveldo objektų apsauga ir tvarkyba, kaip įgyvendinamos tikslinės programos;
7.9.2. veiklą valstybiniuose draustiniuose, susijusią su draustinių nuostatuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytais paveldosaugos reikalavimais;
7.10. kontroliuoja, kaip laikomasi prekybos antikvariniais daiktais taisyklių;
7.11. tikrina, kaip laikomasi kilnojamųjų kultūros vertybių, įrašytų į Registrą, apsaugos reglamento;
7.12. kontroliuoja kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitą ir apsaugą muziejuose, bibliotekose bei kituose objektuose;
7.13. įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria nuobaudas už administracinius teisės pažeidimus;
7.14. teikia Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims;
7.15. sustabdo darbus, jei išaiškėja, kad buvo pažeisti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimai ar kitais įstatymų numatytais atvejais;
7.16. dalyvauja, Padalinio vedėjui pavedus, vietos savivaldos, kitų institucijų pasitarimuose, sudaromose komisijose, svarstant paveldosaugos klausimus;
7.17. Departamento direktoriui įgaliojus atstovauja Departamentui teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose;
7.18. organizuoja Padalinio veiklos teritorijoje sužalotų nekilnojamųjų kultūros vertybių nuostolių dydžio ir atkūrimo būdo nustatymą, rengia Departamento direktoriaus įsakymų šiais klausimais projektus;
7.19. rengia siūlymų juridiniams ir fiziniams asmenims, padariusiems žalą nekilnojamosioms kultūros vertybėms neteisėtais veiksmais visuose kultūros paveldo objektuose ir, jų teritorijose ar apsaugos zonose bei kultūros paveldovietovėse atkurti iki sužalojimo buvusią būklę ir atlyginti visuomenei patirtus nuostolius, projektus;
7.20. pagal gautus paklausimus teikia informaciją Departamento skyriams apie kultūros vertybes, esančias padalinio veiklos teritorijoje;
7.21. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Departamento skyriais, Padaliniais ir savivaldybių paveldosaugos padaliniais;
7.22. bendradarbiauja su visuomenės informavimo priemonėmis rengiant radijo ir televizijos laidas ar rašinius apie kultūros paveldą ir jo apsaugą, koordinuojant Padalinio vedėjui ir Departamento Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijosskyriui;
7.23. kaupia, tvarko, sistemina ir skleidžia žinias apie nekilnojamąjį kultūros paveldą ir jo apsaugą;
7.24. dalyvauja, Padalinio vedėjo pavedimu, organizuojant su kultūros paveldu supažindinančius ir jį garsinančius renginius;
7.25.formuoja ir kaupia savo kompetencijos klausimais rašytinėje ir elektroninėje formoje bylas pagal Departamento direktoriaus patvirtintą metų dokumentacijos planą;
7.26.rengia ir teikia Padalinio vedėjui metines veiklos ataskaitas;
7.27. vykdo kultūrospaveldo objektų ir vietovių stebėseną;
7.28. atlieka kitas įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus, su Padalinio ir Departamento funkcijomis susijusius, pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJOPAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Padalinio vedėjui.Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Kultūros paveldo departamentas prie KM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šnipiškių 3, 2724043, aukse@heritage.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie Kultūros paveldo departamentas prie KM  Darbo rinkos paslaugų 7-ojo poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

VILNIAUS MIESTO SKYRIAUS DARBO RINKOS PASLAUGŲ 7-OJO poskyrio

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus miesto skyriaus Darbo rinkos paslaugų 7-ojo poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 8.

II. PASKIRTIS

4. Vilniaus miesto skyriaus (toliau - Skyrius) Darbo rinkos paslaugų 7-ojo (toliau - Poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Naujojoje Vilnioje aptarnauti nepasirengusius ir (ar) nemotyvuotus darbo rinkai asmenis, siekiant greičiau juos integruoti į darbo rinką; teikti darbo rinkos paslaugas; administruoti bedarbio statuso suteikimą, sustabdymą, atstatymą, pakeitimą, nenutraukus registracijos, panaikinimą; įgyvendinant teisės aktuose nustatytą teisę į darbą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą; užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančiose įstaigose;

6.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. informuoja bedarbius ir įspėtus apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojus ir kitus suinteresuotus asmenis apie:

7.1.1. Darbo biržos teikiamas paslaugas darbo ieškantiems asmenims ir jų aptarnavimo tvarką;

7.1.2. situaciją darbo rinkoje ir įsidarbinimo galimybes;

7.1.3. bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, pakeitimo nenutraukus registracijos, panaikinimo ir registracijos Darbo biržoje nutraukimo sąlygas;

7.1.4. kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių prognozes, profesijos pasirinkimą, joms keliamus reikalavimus, profesinį mokymą ir studijas;

7.1.5. užimtumo rėmimo ir kitas užimtumui remti skirtas priemones bei dalyvavimo jose sąlygas;

7.1.6. Europos užimtumo tarnybų tinklo EURES teikiamą informaciją;

7.2. vadovaudamasis Darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka, palaiko ryšius su aptarnaujamais darbo ieškančiais asmenimis;

7.3. identifikuoja aptarnaujamų darbo ieškančių asmenų poreikius ir galimybes konkuruoti darbo rinkoje;

7.4. konsultuoja aptarnaujamus asmenis, taikydamas individualius ir grupinius metodus, veda konsultavimo grupėse užsiėmimus, tikslinius informacinius susirinkimus, Pirmojo darbo programos abiturientams užsiėmimus;

7.5. motyvuoja pasyvius ir neapsisprendusius asmenis aktyviai dalyvauti darbo paieškoje ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse;

7.6. padeda aptarnaujamiems asmenims planuoti profesinę karjerą, apsispręsti dėl trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų, parenka ir padeda realizuoti priemones jiems pasiekti;

7.7. vykdo bedarbių individualios užimtumo veiklos planavimą:

7.7.1. kartu su bedarbiu planuoja jo profesinę karjerą - parengia individualius užimtumo veiklos planus, atsižvelgdamas į jų asmenines savybes, turimą išsilavinimą ar darbo įgūdžius ir darbo rinkos poreikius, jame numato bedarbio ir Darbo biržos įsipareigojimus dėl įsidarbinimo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių bedarbiui taikymo ir užtikrina Darbo biržos įsipareigojimų vykdymą bei vertina bedarbio pasiektą pažangą siekiant užimtumo tikslų;

7.7.2. Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos apraše numatytais atvejais keičia arba parengia naują individualų užimtumo veiklos planą;

7.8. administruoja bedarbio statuso suteikimą, sustabdymą, atstatymą, pakeitimą, nenutraukus registracijos, panaikinimą:

7.8.1. tikrina bedarbių pateiktus dokumentus ir pagal gautus duomenis iš institucijų, nurodytų Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos apraše, teikia pasiūlymus dėl bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, panaikinimo ar pakeitimo, nepanaikinant registracijos;

7.8.2. supažindina aptarnaujamus asmenis apie atliktus teisės aktuose numatytus veiksmus su bedarbio statusu;

7.8.3. pateikia ir pasiūlo bedarbiams užpildyti Prašymą dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo, priima prašymą arba raštišką atsisakymą pildyti prašymą, registruoja jį bei laiku suveda prašymo duomenis į informacinės sistemos duomenų bazę;

7.8.4. gavęs informaciją iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimą/neskyrimą, sustabdymą, atnaujinimą, nutraukimą, pratęsimą, pakartotinį skyrimą, informuoja apie tai bedarbius pasirašytinai Stebėsenos lape;

7.8.5. 7.13.5. gavęs iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis apie neįskaitytas į asmenines sąskaitas nedarbo draudimo išmokų sumas (dėl neteisingai nurodytų asmeninių sąskaitų), apie tai informuoja bedarbius ir pasiūlo užpildyti Prašymą dėl sąskaitos keitimo (tikslinimo), priima prašymą, registruoja jį bei laiku suveda prašymo duomenis į informacinės sistemos duomenų bazę;

7.9. informacinės sistemos duomenų bazėje laiku ir teisingai pildo bei redaguoja duomenis apie bedarbio ar kito darbo ieškančio asmens dalyvavimą aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, įsidarbinimą, įsidarbinimą pagal terminuotą darbo sutartį ar verslo liudijimo įsigijimą, darbo paieškos nutraukimą ir kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos bedarbio statusui arba registracijai Darbo biržoje;

7.10. savarankiškai planuoja jam nustatytų mėnesio užduočių vykdymo įgyvendinimą;

7.11. vykdo jo tarnybinės veiklos planavimo dokumente nustatytas ir kitas užduotis, analizuoja savo vykdomos veiklos rezultatus, ir teikia tiesioginiam vadovui ataskaitas;

7.12. bendradarbiauja su kitais teritorinės darbo biržos darbuotojais, kitų įstaigų valstybės tarnautojais, sprendžiant su darbo rinka susijusius klausimus;

7.13. teikia Poskyrio vedėjui pasiūlymus dėl:

7.13.1. teisės aktuose numatytų veiksmų su bedarbio statusu procedūrų tobulinimo;

7.13.2. kitų jo kompetencijos klausimų;

7.14. laiku ir teisingai pildo bei redaguoja duomenis jo kompetencijai priskirtais klausimais informacinės sistemos duomenų bazėje;

7.15. informuoja bedarbius raštu apie priimtus sprendimus dėl bedarbio statuso panaikinimo ir registracijos darbo biržoje nutraukimo teisės aktų nustatyta tvarka;

7.16. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į Darbo biržos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;

7.17. priima asmenų pranešimus, skundus ir prašymus, perduoda juos tiesioginiam vadovui;

7.18. nuolat kelia savo kvalifikaciją;

7.19. atsako už turimos informacijos tikslų suvedimą į informacinės sistemos duomenų bazę laiku, teisiškai pagrįstų ir laiku padarytų sprendimų bei veiksmų, susijusių su bedarbio statusu ir registracija Darbo biržoje, ir kitų jam priskirtų funkcijų bei vienkartinių pavedimų vykdymą;

7.20. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, tiesioginio vadovo pavedimus, siekiant Darbo biržos veiklos tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 1980 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus teritorinė darbo birža
Miestas: Vilnius
Kreiptis: S. Žukausko g. 15, (85)2725075, Ausra.Drublioniene@ldb.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie Vilniaus teritorinė darbo birža  Ukmergės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

UKMERGĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ukmergės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 8.

II. PASKIRTIS

4. Ukmergės skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga aptarnauti nepasirengusius ir (ar) nemotyvuotus darbo rinkai asmenis, siekiant greičiau juos integruoti į darbo rinką; teikti darbo rinkos paslaugas; administruoti bedarbio statuso suteikimą, sustabdymą, atstatymą, pakeitimą, nenutraukus registracijos, panaikinimą; įgyvendinant teisės aktuose nustatytą teisę į darbą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą; užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančiose įstaigose;

6.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. informuoja bedarbius ir įspėtus apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojus ir kitus suinteresuotus asmenis apie:

7.1.1. Darbo biržos teikiamas paslaugas darbo ieškantiems asmenims ir jų aptarnavimo tvarką;

7.1.2. situaciją darbo rinkoje ir įsidarbinimo galimybes;

7.1.3. bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, pakeitimo nenutraukus registracijos, panaikinimo ir registracijos Darbo biržoje nutraukimo sąlygas;

7.1.4. kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių prognozes, profesijos pasirinkimą, joms keliamus reikalavimus, profesinį mokymą ir studijas;

7.1.5. užimtumo rėmimo ir kitas užimtumui remti skirtas priemones bei dalyvavimo jose sąlygas;

7.1.6. Europos užimtumo tarnybų tinklo EURES teikiamą informaciją;

7.2. vadovaudamasis Darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka, palaiko ryšius su aptarnaujamais darbo ieškančiais asmenimis;

7.3. identifikuoja aptarnaujamų darbo ieškančių asmenų poreikius ir galimybes konkuruoti darbo rinkoje;

7.4. konsultuoja aptarnaujamus asmenis, taikydamas individualius ir grupinius metodus, veda konsultavimo grupėse užsiėmimus, tikslinius informacinius susirinkimus, Pirmojo darbo programos abiturientams užsiėmimus;

7.5. motyvuoja pasyvius ir neapsisprendusius asmenis aktyviai dalyvauti darbo paieškoje ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse;

7.6. padeda aptarnaujamiems asmenims planuoti profesinę karjerą, apsispręsti dėl trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų, parenka ir padeda realizuoti priemones jiems pasiekti;

7.7. vykdo bedarbių individualios užimtumo veiklos planavimą:

7.7.1. kartu su bedarbiu planuoja jo profesinę karjerą - parengia individualius užimtumo veiklos planus, atsižvelgdamas į jų asmenines savybes, turimą išsilavinimą ar darbo įgūdžius ir darbo rinkos poreikius, jame numato bedarbio ir Darbo biržos įsipareigojimus dėl įsidarbinimo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių bedarbiui taikymo ir užtikrina Darbo biržos įsipareigojimų vykdymą bei vertina bedarbio pasiektą pažangą siekiant užimtumo tikslų;

7.7.2. Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos apraše numatytais atvejais keičia arba parengia naują individualų užimtumo veiklos planą;

7.8. administruoja bedarbio statuso suteikimą, sustabdymą, atstatymą, pakeitimą, nenutraukus registracijos, panaikinimą:

7.8.1. tikrina bedarbių pateiktus dokumentus ir pagal gautus duomenis iš institucijų, nurodytų Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos apraše, teikia pasiūlymus dėl bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, panaikinimo ar pakeitimo, nepanaikinant registracijos;

7.8.2. supažindina aptarnaujamus asmenis apie atliktus teisės aktuose numatytus veiksmus su bedarbio statusu;

7.8.3. pateikia ir pasiūlo bedarbiams užpildyti Prašymą dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo, priima prašymą arba raštišką atsisakymą pildyti prašymą, registruoja jį bei laiku suveda prašymo duomenis į informacinės sistemos duomenų bazę;

7.8.4. gavęs informaciją iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimą/neskyrimą, sustabdymą, atnaujinimą, nutraukimą, pratęsimą, pakartotinį skyrimą, informuoja apie tai bedarbius pasirašytinai Stebėsenos lape;

7.8.5. gavęs iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis apie neįskaitytas į asmenines sąskaitas nedarbo draudimo išmokų sumas (dėl neteisingai nurodytų asmeninių sąskaitų), apie tai informuoja bedarbius ir pasiūlo užpildyti Prašymą dėl sąskaitos keitimo (tikslinimo), priima prašymą, registruoja jį bei laiku suveda prašymo duomenis į informacinės sistemos duomenų bazę;

7.9. informacinės sistemos duomenų bazėje laiku ir teisingai pildo bei redaguoja duomenis apie bedarbio ar kito darbo ieškančio asmens dalyvavimą aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, įsidarbinimą, įsidarbinimą pagal terminuotą darbo sutartį ar verslo liudijimo įsigijimą, darbo paieškos nutraukimą ir kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos bedarbio statusui arba registracijai Darbo biržoje;

7.10. savarankiškai planuoja jam nustatytų mėnesio užduočių vykdymo įgyvendinimą;

7.11. vykdo jo tarnybinės veiklos planavimo dokumente nustatytas ir kitas užduotis, analizuoja savo vykdomos veiklos rezultatus, ir teikia tiesioginiam vadovui ataskaitas;

7.12. rengia ir išduoda pažymas bedarbiams ir kitiems suinteresuotiems asmenims;

7.13. bendradarbiauja su kitais teritorinės darbo biržos darbuotojais, kitų įstaigų valstybės tarnautojais, sprendžiant su darbo rinka susijusius klausimus;

7.14. teikia tiesioginiam vadovui pasiūlymus dėl:

7.14.1. teisės aktuose numatytų veiksmų su bedarbio statusu procedūrų tobulinimo;

7.14.2. kitų jo kompetencijos klausimų;

7.15. laiku ir teisingai pildo bei redaguoja duomenis jo kompetencijai priskirtais klausimais informacinės sistemos duomenų bazėje;

7.16. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į Darbo biržos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;

7.17. suteikia aptarnaujamiems klientams informaciją dėl pranešimų, skundų ir prašymų pateikimo tvarkos vieno langelio principu;

7.18. nuolat kelia savo kvalifikaciją;

7.19. atsako už turimos informacijos tikslų suvedimą į informacinės sistemos duomenų bazę laiku, teisiškai pagrįstų ir laiku padarytų sprendimų bei veiksmų, susijusių su bedarbio statusu ir registracija Darbo biržoje, ir kitų jam priskirtų funkcijų bei vienkartinių pavedimų vykdymą;

7.20. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, tiesioginio vadovo pavedimus, siekiant Darbo biržos veiklos tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 1980 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus teritorinė darbo birža
Miestas: Vilnius
Kreiptis: S. Žukausko g. 15, (85)2725075, Ausra.Drublioniene@ldb.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie Vilniaus teritorinė darbo birža  Grafinis dizaineris


Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Money flow"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=197455
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Money flow"  Objekto apsaugos vadovas


Įmonė: UAB "Ekskomisarų biuras"
Miestas: Mažeikiai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199413
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Ekskomisarų biuras"  Veiklos ir valdymo vidaus auditorius


Įmonė: UAB "Senukų prekybos centras"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199414
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Senukų prekybos centras"  Apdailininkas

Pobūdis: Apdailos darbai(g/k konstrukcijų montavimas,paruošimas dažymui,dažymas ir kt.)
Reikalavimai: Patirtis,atsakingas požiūris į atliekamą darbą,be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agranga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 860673000;Mob.867121127
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Agranga"  Kasečių pildytojas(-a)

Pobūdis: Darbo pobūdis:

•Lazerinių bei rašalinių kasečių pildymas;
•Prekių pristatymas klientams.
Reikalavimai: •Geri darbo su kompiuteriu įgūdžiai;
•Puikūs bendravimo įgūdžiai bei noras dirbti;
•Vairuotojo pažymėjimas.

CV su nuoroda "Pildytojas" siųsti el. paštu: siauliai@sinerta.lt iki 2014-04-27.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sinerta LDC"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Tilžės g. 107, 8 41 438290, siauliai@sinerta.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Sinerta LDC"  Programtuotojas

Pobūdis: Ieškomas programuotojas, mokantis dirbi su AVR, ARM ir kitais mikrovadikliais. Programavimo kalba nėra svarbu, gali būti ir C++, C#, ASM ar kitos, jums patogios.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "CarPro LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Varnių g. 48e, 864514300, info@carpro.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "CarPro LT"  Pagalbinis darbuotojas

Pobūdis: Pagalbiniai darbai prie statybos, remonto darbų
Reikalavimai: Be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "G&J group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Butrimonių g. 7, 860998834, jonas@gjgroup.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "G&J group"  Pardavėjas - konsultantas

Pobūdis: Klientų aptarnavimas, konsultavimas
Reikalavimai: Atsakingumas, komunikabilumas
siūlome apmokymus, siųsti CV

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ligenta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: CVatranka@ml.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Ligenta"  Santechinikai - vėdinimo sistemų montuotojai


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VT statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko 91-210, 8 5 215 1993 8 677 67789 8 683 52041, info@vtstatyba.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "VT statyba"  Stogdengiai


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VT statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko 91-210, 8 5 215 1993 8 677 67789 8 683 52041, info@vtstatyba.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "VT statyba"  Padavėja (as)

Pobūdis: Svečių aptarnavimas pusryčių, pietų, konferencijų, vakarienių metu.
Reikalavimai: Tvarkingumas, punktualumas, anglų, rusų, lenkų šnekamoji kalba.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vystyk"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: T.Ševčenkos g 16, maitinimas@cornerhotel.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Vystyk"  Mobilios fasadų valymo brigados valytojas

Pobūdis: Skubiai reikalingi darbuotojai mobilioje valymo brigadoje. Įvairūs spec. valymo darbai - fasadų, langų valymas, spec. objektų valymas.

Atlygis: 80-100 Lt per diena.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, gera fizinė forma.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "OM seven"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno 40, 869998988, info@omseven.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "OM seven"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Baldinių plokščių krovimas

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ulmas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 50, 861805624, vilnius.sandelys@ulmas.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Ulmas"  Pardavėjas-konsultantas

Pobūdis: "Pasirink darbą, kuris tau patinka, ir tau gyvenime daugiau nebereikės dirbti".
Domiesi ekologija ir natūraliais produktais. Tau patinka sveikai ir gražiai atrodyti. Natūralumas tau yra vertybė, o ne reklaminis terminas. Esi nuoširdi (-us) ir mėgsti šiltą bendravimą.
Jeigu mes kalbame apie tave, gali būti, kad šis pasiūlymas kaip tik tau.
Šiuo metu ieškome pardavimų konsultantės (-o) VIVI parduotuvėse.
Siųsk savo gyvenimo aprašymą mums adresu: cv@vivi.lt
Reikalavimai: Atsakingumas ir iniciatyvumas;
Paslaugumas ir greita orientacija;
Patirtis tiesioginiuose pardavimuose būtų privalumas;
Galimybė dirbti pilnu etatu slenkančiu grafiku ir savaitgaliais.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gangas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861124600, cv@vivi.lt
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Gangas"  Apskaitininkė - administratorė

Pobūdis: Bendravimas su klientais, informacijos teikimas, sąs. faktūrų išrašymas,vadovo pavestų užduočių atlikimas, pirminių dokumentų apskaita. Darbas nuo 5.00val. iki 14.00val.
Reikalavimai: įgūdžiai su Stekas programa
nuosavas automobilis atvykti į darbą

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilkon"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Birbynių g. 4, 860079889, vilkon4@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.14

Atsiliepimai apie UAB "Vilkon"  Tarptautinių reisų vairuotojas

Pobūdis: Maršrutai UK-FR.Kadencija ne mažiau kaip 6 savaitės.
Reikalavimai: CE kategorija.ADR pažymėjimas.
Rekomendacija.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Arvido Mongirdo įmonė
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Būgnininkų, 869955398, arvimong@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.13

Atsiliepimai apie Arvido Mongirdo įmonė  Blynų kepėjai (-ui) be patirties

Pobūdis: Blynų kepimas
Reikalavimai: Be patirties, apmokome.
Svarbu, kad Jus turėtumėte galimybė dirbti slenkančiu grafiku: ilga-trumpa savaitė. Gali būti studentai, jeigu suderinsite studijas ir darbą.
Visos socialinės garantijos.
Ant popieriaus 1100 ir arbatpinigiai.

CV siųsti su nuoroda: kepejas AV

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gusto namai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Aušros vartų g. 6, 868308606, gusto@gusto.lt
Skelbimo data: 2014.04.13

Atsiliepimai apie UAB "Gusto namai"  Elektrikas

Pobūdis: Elektros montavimo darbai
Reikalavimai: Instaliacijos montavimas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elektrovara"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Žarėnų 50- 105, 860945506, elektrovara 1@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.13

Atsiliepimai apie UAB "Elektrovara"  Padavėja/s

Pobūdis: Darbas italų restorane senamiestyje- "Fiorentino".
Reikalavimai: Darbo patirtis banketuose. Anglų kalbos mokėjimas. Atsakingumas, tvarkingumas, noras mokytis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Altomondas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Universiteto g. 4, 852120925, fiorentinorestoranas@yahoo.com
Skelbimo data: 2014.04.13

Atsiliepimai apie UAB "Altomondas"  Vairuotojas

Pobūdis: - Tolimieji reisai Lietuva-Anglija-Škotija-Lietuva
- Krovinių (iki 30 kg) pasikrovimas, iškrovimas;
- Dokumentų tvarkymas.
Reikalavimai: - Būtina vairuotojo darbo patirtis su B kat. ne mažesnė 5 metų;
- Vairavimo patirtis ES (privalumas Anglija-Škotija);
- Mokėti rusų, anglų kalbas;
- Gera fizinė ištvermė;
- Greita orientacija, savarankiškumas, darbštumas, aktyvumas, atsakingumas;
- Be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: IĮ "TBtrans"
Miestas: Visi
Kreiptis: 863030998, info@tbtrans.lt
Skelbimo data: 2014.04.13

Atsiliepimai apie IĮ "TBtrans"  Plataus profilio statybininkas

Pobūdis: Alga priklauso nuo zmogaus nasumo,ziniu ir pareigingumo.
Reikalavimai: Reikalingi plataus profilio statybininkai sugebantys muro darbus,stogo,fasado.Dekoratyvinio tinko dejimas didelis privalumas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Farera"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vandziogalos 90, 8 (618) 36286, info@farera.lt
Skelbimo data: 2014.04.13

Atsiliepimai apie UAB "Farera"  Valytojas auto plovykloje

Pobūdis: Darbas auto plovykloje. Darbo pobudis cheminis salono valymas, išorės plovimas .
Reikalavimai: Ne jaunesnis nei 18 metų. Darbo patirtis nebutina , apmokome.Dėl darbo kreiptis telefonu :+37067543661.
CV laukiame : auto.plaunam@gmail.com

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Arūno Dubausko individuali veikla
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Partizanų 87a, 867543661, auto.plaunam@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.13

Atsiliepimai apie Arūno Dubausko individuali veikla  Tolimuju reisu vairuotojas

Pobūdis: Ieskome tolimuju reisu vairuotoju (CE kateg.) darbui Europoje. Darbas kadencijomis.
Darbas po belgija, olandija, liuksemburga;
Reikalavimai: Anglu kalbos mokejimas, patirtis Europoje, ADR pazymejimas;

Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Semitransa"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 869881079, semitransa@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.13

Atsiliepimai apie UAB "Semitransa"  Pardavėjas - konsultantas

Pobūdis: Dalyvavimas parodose, įvairiose mugėse bei šventėse ir produktų pristatymas.
Siūlome visas darbui reikalingas priemones, apmokymus ir draugišką kolektyvą, darbo patirtis nebūtina.
Reikalavimai: Noras dirbti;
Komunikabilumas

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "NM group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: parodos@turizmas.lt
Skelbimo data: 2014.04.13

Atsiliepimai apie UAB "NM group"  Plataus profilio statybininkai

Reikalavimai: Nuolatiniam darbui reikalingi plataus profilio statybininkai .

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eko gips statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861026318, info@ekogips.lt
Skelbimo data: 2014.04.13

Atsiliepimai apie UAB "Eko gips statyba"  Night receptionist


Įmonė: UAB "Hekon"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199409
Skelbimo data: 2014.04.13

Atsiliepimai apie UAB "Hekon"  Gamybos inžinierius


Įmonė: AQ wiring systems, UAB
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199410
Skelbimo data: 2014.04.13

Atsiliepimai apie AQ wiring systems, UAB  Operatorius-surinkėjas


Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AQ wiring systems, UAB
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199411
Skelbimo data: 2014.04.13

Atsiliepimai apie AQ wiring systems, UAB  Administratorius

Pobūdis: Viešbučiui "Sfinksas" reikalinga adminitratorė.
• Pirminių dokumentų rengimas,registravimas.
• Skambučių priėmimas ir nukreipimas, informacijos teikimas telefonu ir paštu.
• Skambučių valdymas, operatyvus problemų sprendimas.
• Įmonės svečių pasitikimas ir nukreipimas.

Reikalavimai: •Išsilavinimas: aukštesnysis
• Patirtis: nuo 1 metų
• Raštvedybos žinios
• Užsienio kalbų mokėjimas ( anglų ir rusų)
• Darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office).
• Geri reprezentaciniai, organizaciniai ir bendravimo įgūdžiai.
• Iniciatyvumas, paslaugumas, komunikabilumas, pozityvumas.
• Puikūs darbo laiko planavimo įgūdžiai.
• Kruopštumas, atsakingumas, tvarkingumas, lankstumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rimvirita"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Aukštaičių g. 55, 861023901, info@sfinksas.lt
Skelbimo data: 2014.04.13

Atsiliepimai apie UAB "Rimvirita"  Virėjo padėjėja

Pobūdis: Patiekalų (sriubų) atleidimas, pasiruošimas, indų plovimas, šiukšlių nešimas, darbas pagal GHP taisykles. Darbas I-V 9-18 val.
Reikalavimai: Analogiško darbo patirtis, greitumas, darbštumas, atsakingumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Origama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo 18, 861320077, info@sriubosdiena.lt
Skelbimo data: 2014.04.12

Atsiliepimai apie UAB "Origama"  Virėja

Pobūdis: Darbas restorano virtuvėje slenkančiu grafiku.
Reikalavimai: Gebėjimas sąžiningai ir savistoviai atlikti savo darbą, meilė savo darbui.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valgiai ir kita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio 88, 865611613, restoranas@brandevino.lt
Skelbimo data: 2014.04.12

Atsiliepimai apie UAB "Valgiai ir kita"  Indų plovėjos

Pobūdis: Plauti indus, salę, virtuvę
Reikalavimai: Selenkantis darbo grafikas. Galimybe savaitgaliais dirbti naktimis

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Šampanėrija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 9, 865074849, audrius@soulandpepper.lt
Skelbimo data: 2014.04.12

Atsiliepimai apie UAB "Šampanėrija"  Virėjo padėjėja 0,5 etato (savaitgaliais)

Pobūdis: Patiekalų (sriubų) atidavimas į salę, pasiruošimo darbai, indų plovimas, šiukšlių nešimas. Darbas savaitgaliais ir švenčių dienomis 9-19 val.
Reikalavimai: Analogiško darbo patirtis, gali būti besimokantis virėjo specialybės žmogus. Greitumas, atsakingumas, kokybiškas darbas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Origama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo 18, 861320077, info@sriubosdiena.lt
Skelbimo data: 2014.04.12

Atsiliepimai apie UAB "Origama"  Prekybos agentas

Pobūdis: Produktų išvežiojimas, rūpinimasis esamais klientais, naujų klientų paieška, darbas komandoje.
Įmonė siūlo: patrauklias darbo sąlygas, apmokymus, laiku mokamą atlyginimą, premijas už gerus rezultatus.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingas požiūris, noras tobulėti.
CV siųsti el. paštu CVinfo@turizmas.lt, su nuotrauka bei antrašte "Dėl prekybos agento pareigų"

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "INMI group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: CVinfo@turizmas.lt
Skelbimo data: 2014.04.12

Atsiliepimai apie UAB "INMI group"  Trinkelių klojimo meistras

Pobūdis: Profesionalus trinkelių klojimas kiemuose, parkuose, aikštėse.
Reikalavimai: Mokėjimas kokybiškai kloti trinkeles, sugebėti paskirstyti darbus pagalbiniams darbuotojams.

Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Adomo Neteckio individuali įmonė
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 867421806, trinkelesisrokeliu@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.12

Atsiliepimai apie Adomo Neteckio individuali įmonė  Pardavėja - konsultantė


Įmonė: UAB "Mekta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199354
Skelbimo data: 2014.04.12

Atsiliepimai apie UAB "Mekta"  Pardavėja - konsultantė


Įmonė: UAB "Mekta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199355
Skelbimo data: 2014.04.12

Atsiliepimai apie UAB "Mekta"  Administratorė

Pobūdis: Tvarkyti statybos įmonės kadrus, raštų rengimas,
Reikalavimai: Patirtis statybos įmonėje, vokiečių kalbos žinios

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų 18/118, 865566545, info@architeliostatyba.lt
Skelbimo data: 2014.04.12

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Sales darbuotoja-valytoja

Pobūdis: Valyti parduotuves patalpas ir pildyti lentynas
Reikalavimai: Darbštumas sąžiningumas,netureti žalingų įpročių , greita orentacija

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fresh market"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: M.riomerio gt.ą, 8626 17221
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Fresh market"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Klientų paieška - konsultavimas - pardavimas - naujų klientų paieška
Reikalavimai: Esi talentingas, sąžiningas,aktyvus,esi vertas daugiau, nei šiandien tau moka, ieškai kur gali realizuoti savo potencialą, patinka keliauti, patinka mokytis, esi mėgstamas draugų, patinka laimėti, registruokis pokalbiui, dėl galimybės dirbti kartu augančioje kompanijoje
Siūlome:
Įvedino programą naujiems darbuotojams,
Puikią motyvacinę sistemą orientuotą į didelį uždarbį,
Lankstų darbo grafiką.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: L. Jenevičienės IDV
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Kranto g. 7, 860738525, l.jenkeviciene@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie L. Jenevičienės IDV  Virėja(s)

Pobūdis: Maisto gaminimas, naudojamo inventoriaus priežiūra, tvarkingos gamybos bei kitų paslaugų teikimo eigos užtikrinimas, maisto išteklių kontroliavimas
Reikalavimai: Virėjo darbo patirtis, iniciatyvumas, atsakingumas, organizuotumo bei bendravimo įgūdžiai

PRIVALUMAI
vairuotojo pažymėjimas, gyvenamoji vieta - Trakų rajonas, išsilavinimas, susijęs su maisto gamyba

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aerodream"
Miestas: Trakai
Kreiptis: Antakanbio kaimas,, 861400040, info@aerodream.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Aerodream"  Pardavėjas koloristas

Pobūdis: Pobūdis: 11 metų Lietuvoje sėkmingai dirbančiai, bei savo veiklą plečiančiai įmonei UAB "TOPCOLOR" reikalingas pardavėjas koloristas turintys neįgalumo pažymėjimą. Įmonė siūlo visas socialines garantijas, laiku mokamą atlyginimą, darbas draugiškame kolektyve, galimybę tobulėti.
Reikalavimai: Reikalavimai: Neįgalumo pažymėjimas, sąžiningumas, atsakingumas, vairuotojo B kategorija, darbas su kompiuteriu, darbštumas, komunikabilumas, dirbti draugiškame kolektyve.

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Topcolor"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Neries krantinė 16, 861112400, stanislavas@topcolor.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Topcolor"  Dalinių krovinių ekspedicijos vadybininkas


Įmonė: UAB "Eurospedition"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199337
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Eurospedition"  Jaunesnysis transporto paslaugų pardavimų vadybininkas NVS regionui


Įmonė: UAB "Eurospedition"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199338
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Eurospedition"  Oracle e-business suite jaunesniojo konsultanto


Įmonė: UAB "KG group LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199342
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "KG group LT"  Oracle e-business suite jaunesniojo konsultanto


Įmonė: UAB "KG group LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199347
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "KG group LT"  Pardavėja (-as) - konsultantė (-as)

Pobūdis: Laisvalaikio ir sporto prekių tinklas Winner Sport ieško naujo komandos nario - pardavėjos (-o) - konsultantės (-o). Darbo pobūdis: klientų aptarnavimas, prekybinio ploto priežiūra, darbas kasos aparatu. Gyvenimo aprašymą siųskite su prierašu: "Pardavėjas (-a) - konsultantas (-ė) Vilniuje".
Reikalavimai: Komunikabilumas, atsakingumas,kruopštumas, patirtis prekyboje, profesionalus konsultavimas, orientacija į rezultatus. Privalumas - rusų kalbos žinios, domėjimasis sportu.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas"  Plataus profilio statybininkas

Pobūdis: Mūro darbai, betonavimo darbai
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "G&J group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Butrimonių g. 7, 860998834, jonas@gjgroup.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "G&J group"  Kokybės inspektorius (-ė)

Pobūdis: Darbo pobūdis: Atliekamų valymo darbų vykdymas, organizavimas, kontrolė ir administravimas.
Darbo grafikų rengimas, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas.
Privalumas: darbo patirtis valymo srityje, valymo priemonių išmanymas.
5 darbo dienų, 30 val. savaitė (0,75 etatas).
Reikalavimai:
Vairuotojo pažymėjimas
Organizaciniai sugebėjimai
Komunikabilumas
Atsakingumas
Nuosavas automobilis
Mokami papildomi priedai už atliktus papildomus darbus
Gyvenimo aprašymus siųsti el.paštu: pvpc.personalas@zebra.lt

Atlyginimas: 750 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Kėdainiai
Kreiptis: 867110560, 8 215 0305, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Kokybės inspektorius (-ė)

Pobūdis: Darbo pobūdis: Atliekamų valymo darbų vykdymas, organizavimas, kontrolė ir administravimas.
Darbo grafikų rengimas, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas.
Privalumas: darbo patirtis valymo srityje, valymo priemonių išmanymas.
5 darbo dienų, 20 val. savaitė (0,5 etatas).
Reikalavimai:
Vairuotojo pažymėjimas
Organizaciniai sugebėjimai
Komunikabilumas
Atsakingumas
Nuosavas automobilis
Mokami papildomi priedai už atliktus papildomus darbus
Gyvenimo aprašymus siųsti el.paštu: pvpc.personalas@zebra.lt

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 867110560, 8 215 0305, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Suvirintojas

Reikalavimai: UAB "Šilumos šaltinis" - dujotiekio, šildymo, vandentiekio, nuotekų tinklų, katilinių montavimo, projektavimo, remonto, renovacijos, techninės priežiūros įmonė IEŠKO:
- SUVIRINTOJŲ
Įmonė siūlo: geras darbo sąlygas, visas socialines garantijas.
Kreiptis tel. (8-5) 261 81 55, 8 686 79813 (Tomas); el.paštas: info@silumossaltinis.lt

Reikalavimai:
Darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas

Įmonė siūlo: geras darbo sąlygas, visas socialines garantijas.
Kreiptis tel. (8-5) 261 81 55, 8 686 79813 (Tomas); el.paštas: info@silumossaltinis.lt

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Šilumos šaltinis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868679813, info@silumossaltinis.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Šilumos šaltinis"  Valytojai A. Juozapavičiaus pr.

Pobūdis: Darbo vieta skirta asmeniui su negalia.
Darbas valytojai, A. Juozapavičiaus pr. 84, Kaune
Administracinių patalpų valymas.
Darbas: 5 d.d. savaitė: I-V nuo 08.00 – 12.00 val.
Jei susidomėjote, skambinkite tel. 8 671 12257, 8 671 10560.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 8 671 12257, 8 671 10560, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Valytojai Nemuno g.

Pobūdis: Darbo vieta skirta asmeniui su negalia.
Darbas valytojai, Nemuno g. 29, Kaune
Administracinių patalpų valymas.
Darbas: 5 d.d. savaitė: I-V nuo 17.00 – 21.00 val.
Jei susidomėjote, skambinkite tel. 8 671 12257, 8 671 10560.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 8 671 12257, 8 671 10560, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Valytojai Šv. Gertrūdos g.

Pobūdis: Darbo vieta skirta asmeniui su negalia.
Darbas valytojai, Šv. Gertrūdos g. 7, Kaune
Administracinių patalpų valymas.
Darbas: 5 d.d. savaitė: I-V nuo 08.00 – 10.30 val.
Jei susidomėjote, skambinkite tel. 8 671 12257, 8 671 10560.

Atlyginimas: 320 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 8 671 12257, 8 671 10560, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Valytojai J. Gruodžio g.

Pobūdis: Darbo vieta skirta asmeniui su negalia.
Darbas valytojai, J. Gruodžio g. 9, Kaune
Administracinių patalpų valymas.
Darbas: 5 d.d. savaitė: I-V nuo 08.00 – 17.00 val.
Jei susidomėjote, skambinkite tel. 8 671 12257, 8 671 10560.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 8 671 12257, 8 671 10560, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Valytojai Partizanų g.

Pobūdis: Darbo vieta skirta asmeniui su negalia.
Darbas valytojai, Partizanų g. 5, Kaune
Administracinių patalpų valymas.
Darbas: 5 d.d. savaitė: I-V nuo 08.00 – 12.00 val.
Jei susidomėjote, skambinkite tel. 8 671 12257, 8 671 10560.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 8 671 12257, 8 671 10560, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Virėjas

Pobūdis: Šaltų,karštų patiekalų gamyba. Lietuviška virtuvė.
Reikalavimai: Patirtis viešojo maitinimo įstaigoje, sugebėjimas dirbti komadoje, darbas pagal technologines korteles,švara,tvarka, be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Šventoji"
Miestas: Šventoji
Kreiptis: Kopų, 868227877, jurategre@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Šventoji"  Valytojai Perlojos g.

Pobūdis: Darbo vieta skirta asmeniui su negalia.
Darbas valytojai, Perlojos g. 29, Kaune
Administracinių patalpų valymas.
Darbas: 5 d.d. savaitė: I-V nuo 08.00 – 10.30 val.
Jei susidomėjote, skambinkite tel. 8 671 12257, 8 671 10560.

Atlyginimas: 320 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 8 671 12257, 8 671 10560, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Valytojai Lampėdžių g.

Pobūdis: Darbo vieta skirta asmeniui su negalia.
Darbas valytojai, Lampėdžių g. 10, Kaune
Administracinių patalpų valymas.
Darbas: 5 d.d. savaitė: I-V nuo 08.00 – 12.00 val.
Jei susidomėjote, skambinkite tel. 8 671 12257, 8 671 10560.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 8 671 12257, 8 671 10560, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Valytojai R. Kalantos g.

Pobūdis: Darbo vieta skirta asmeniui su negalia.
Darbas valytojai, R. Kalantos g. 57, Kaune
Administracinių patalpų valymas.
Darbas: 5 d.d. savaitė: I-V nuo 08.00 – 11.00 val.
Jei susidomėjote, skambinkite tel. 8 671 12257, 8 671 10560.

Atlyginimas: 380 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 8 671 12257, 8 671 10560, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Inžinierius konstruktorius


Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transrifus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199283
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Transrifus"  Apskaitininkas


Įmonė: UAB "Alvas ir ko"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199311
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Alvas ir ko"  Marketingo direktorius


Įmonė: UAB "Užuolaidų aura"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199310
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Užuolaidų aura"  Pardavimų projektų vadovas


Įmonė: UAB "Primulator Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199317
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Primulator Vilnius"  Pardavimų projektų vadybininkas


Įmonė: UAB "Tronhill"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199329
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Tronhill"  Pardavėja


Įmonė: Lėvuo, AB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199331
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie Lėvuo, AB  Valytojai Veiverių g.

Pobūdis: Darbo vieta skirta asmeniui su negalia.
Darbas valytojai, Veiverių g. 132, Kaune
Administracinių patalpų valymas.
Darbas: 5 d.d. savaitė: I-V nuo 08.00 – 12.00 val.
Jei susidomėjote, skambinkite tel. 8 671 12257, 8 671 10560.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 8 671 12257, 8 671 10560, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Valytojai Baltų pr.

Pobūdis: Darbo vieta skirta asmeniui su negalia.
Darbas valytojai, Baltų pr. 53, Kaune
Administracinių patalpų valymas.
Darbas: 5 d.d. savaitė: I-V nuo 08.00 – 12.00 val.
Jei susidomėjote, skambinkite tel. 8 671 12257, 8 671 10560

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 8 671 12257, 8 671 10560, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Valytojai V. Krėvės pr.

Pobūdis: Darbo vieta skirta asmeniui su negalia.
Darbas valytojai, V. Krėvės pr. 41A, Kaune
Administracinių patalpų valymas.
Darbas: 5 d.d. savaitė: I-V nuo 08.00 – 11.00 val.
Jei susidomėjote, skambinkite tel. 8 671 12257, 8 671 10560.

Atlyginimas: 380 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 8 671 12257, 8 671 10560, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Traktorininko (ekskavatorininko)

Reikalavimai: UAB "Šilumos šaltinis" - dujotiekio, šildymo, vandentiekio, nuotekų tinklų, katilinių montavimo, projektavimo, remonto, renovacijos, techninės priežiūros įmonė IEŠKO:
- TRAKTORININKŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ MONTAVIMUI).
Įmonė siūlo: geras darbo sąlygas, visas socialines garantijas.
Kreiptis tel. (8-5) 261 81 55, 8 686 79813 (Tomas); el.paštas: info@silumossaltinis.lt

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Šilumos šaltinis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868679813, info@silumossaltinis.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Šilumos šaltinis"  Pardavėjas

Pobūdis: Siūlome darbą pardavėjui alkoholinių prekių parduotuvėje Vilniuje (Šeškinėje arba Fabijoniškėse). Darbo grafikas - lankstus, suteikiamos visos socialinės garantijos.
Reikalavimai: Ieškome darbštaus, sąžiningo, mėgstančio ir mokančio pardavinėti žmogaus, turinčio galimybę dirbti iki 22.00 val. ir be polinkio piktnaudžiauti alkoholiniais gėrimais.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Darija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šeškinės, fabijoniškių, 862057250, info@darija.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Darija"  Valytojai Plechavičiaus g.

Pobūdis: Darbo vieta skirta asmeniui su negalia.
Darbas valytojai, Plechavičiaus g. 9A, Kaune
Administracinių patalpų valymas.
Darbas: 5 d.d. savaitė: I-V nuo 08.00 – 12.00 val.
Jei susidomėjote, skambinkite tel. 8 671 12257, 8 671 10560.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 8 671 12257, 8 671 10560, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Prekių grupės vadybininko asistentė

Pobūdis: Esamų įmonės klientų aptarnavimas;
Pasiūlymų ir užsakymų formavimas;
Prekių grupės duomenų apdorojimas, kontrolė, analizė;
Asistavimas prekių grupės vadybininkui.

Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas;
Būtina užsienio kalba
Patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1770 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kosvila Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 51, romualdas@kosvila.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Kosvila Baltic"  Konsultantas(ė)-pardavėjas(a)

Pobūdis: Profesonaliai konsultuoti ir aptarnauti klientus drabužių parduotuvėje FACONNABLE
Reikalavimai: •Nuolatinis domėjimasis mada;
•Liukso prekių grupės mados išmanymas;
•Geros anglų, rusų kalbų žinios;
•Gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai;
•Gebėjimas parinkti kliento poreikius atitinkančias prekes;
•Profesionalumas,komunikabilumas,reprezentatyvumas, mandagumas
•CV pateikti kartu su motyviciniu laišku

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ragainė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr.7a, 837330176, Aida.Pukyte@osterode.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Ragainė"  Paslaugų koordinatorius

Pobūdis: Automobilių, sunkiasvorių transporto priemonių Techninės pagalbos organizavimas Lietuvoje ir Europoje.
Darbas pagal slenkantį grafiką.
Galimybės užsidirbiti iki 4000Lt
Jaunas, linksmas kolektyvas
Reikalavimai: Užsienio kalbų mokėjimas: anglų, rusų kalbos.
Techninės žinios apie automobilius (pagrindai)
Gebėjimas laisvai bendrauti telefonu.
Darbas kompiuteriu.
Greita orientacija probleminėse situacijose.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Altas assistance"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: ignas@altas-assistance.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Altas assistance"  Pardavėja-konsultantė

Reikalavimai: Reikalinga pardavėja-konsultantė./madingos optikos prekės ir aksesuarai/ Darbas Vilniuje, "Ozo" prekybos centre. 6val. darbo diena slenkančiu grafiku. Valandinis atlyginimas nuo 9Lt (neatskaičius mokesčių) plius papildoma motyvacija darbui. Savo CV su nuotrauka siųskite el.paštu: ramunas@tim.lt

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "TIM"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 52750447, ramunas@tim.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "TIM"  Ekspedicijos vadybininkas (-ė) (lenku k.)

Pobūdis: • darbas su vežėjais ir užsakovais automobilių pervežimo srityje;

• aktyvi naujų klientų bei krovinių paieška Vakarų šalyse;

• ryšių palaikymas su esamais klientais, vežėjais;

• krovinių gabenimo sutarčių sudarymas;

• transporto judėjimo kontrolė;

• iškilusių problemų sprendimas.
Reikalavimai: • geros anglų ir lenkų kalbos žinios;
• patirtis pardavimų srityje.
• privalumas: papildomos prancūzų, ar vokiečių klb. žinios
• komunikabilumas, aktyvumas, puikūs derybų įgūdžiai;
• privalumas ekspedijavimo srityje;

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Globay"
Miestas: Vilniaus
Kreiptis: Konstitucijos, 861033543, laurent@globay.eu
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Globay"  Dažytojas poliuretaniniais dažais

Pobūdis: Baldinių detalių iš MDF dažymas, aliejavimas, beicavimas, lakavimas. Darbas su purškimo įranga (dažymas poliuretaniniais dažais). Atsakomybė už atliekamų darbų kokybę ir įvykdymo terminus.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idėjų parkas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g.76, 869965740, personalas@idejuparkas.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Idėjų parkas"  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: Statybos objektų priežiūra
dokumentacijos tvarkymas
Reikalavimai: - aukštasis išsilavinimas
- būtinas kvalifikacijos atestatas
- statybos darbų vadovo, darbo patirtis ne mažiau 5 metai

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865566545, info@architeliostatyba.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Ekspedicijos vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Naujų klientų paieška. Pasiulymų klientams rengimas. Darbas su užsienio partneriais.
Reikalavimai: Puikios rusų kalbos žinios.
Mokėjimas taktiškai bendrauti.
Atkaklumas,drąsa,optimizmas.
Greita orientacija.
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Įmonė siūlo: Puikias darbo sąlygas,draugišką bendrų tikslų siekiantį kolektyvą.

Darbo užmokestį priklausantys nuo darbo rezultatų.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Linkora"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sausio 13-osios, 862246600, info@linkora.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Linkora"  Ekspedicijos vadybininkas (prancūzų k.)

Pobūdis: Darbas su Prancūzijos verslo klientais ir partneriais, naujų klientų paieška;
Tarptautinių pervežimų į (iš) Prancūziją organizavimas ir kontrolė;
Darbas su Prancūzijoje esančiais terminalais;
Dalinių krovinių ekspedijavimas;
Darbas su duomenų baze, dokumentų administravimas;
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis;
PRANCŪZŲ kalbos mokėjimas;
darbo kompiuteriu įgūdžiai;
kruopštumas, atsakingumas, komunikabilumas;

ĮMONĖ SIŪLO:
geras darbo sąlygas;
realias karjeros galimybes;
motyvuojantį darbo užmokestį;
draugišką, bendrų tikslų siekiantį kolektyvą.

Konfidencialumą garantuojame.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: life@celsus.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Pardavimų vadovą


Įmonė: UAB "AGA Baltija group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199284
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "AGA Baltija group"  Statybų vadovas


Įmonė: UAB "AVA statyba"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199286
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "AVA statyba"  Pardavėjas


Įmonė: UAB "Sporto dvasia"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199292
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Sporto dvasia"  Sąmatininkas-inžinierius


Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Priešgaisrinės sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199288
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Priešgaisrinės sistemos"  Pardavimų skatinimo skyriaus vadovas


Įmonė: UAB "General financing"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199308
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "General financing"  Pardavimo vadybininkas


Įmonė: UAB "General financing"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199309
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "General financing"  Padavėja (-as)

Pobūdis: Svečių aptarnavimas, salės priežiūra
Reikalavimai: Darbo patirtis, padavėjo etiketo išmanymas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sielos dėžė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus, 865099655, ieva@soulbox.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Sielos dėžė"  Pardavėjo asistentas

Pobūdis: Pagalba ruošiant produktų pristatymus;
Naujų klientų paieška;
Klientų konsultavimas.

Reikalavimai: Atsakingumas;
Darbštumas;
Noras tobulėti;
Geri bendravimo įgūdžiai.

Siųsti CV su nuotrauka ir su nuoroda "Pardavėjo asistentas"

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "INMI"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: pretendentai@info.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "INMI"  Pardavimų vadybininkas (darbui su verslo klientais)

Pobūdis: Darbas su esamais ir naujais klientais
Aktyvi naujų klientų paieška
Komercinių pasiūlymų ruošimas, derybos
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas
Darbo patirtis pardavimų srityje
Geri bendravimo įgūdžiai
Noras mokytis ir tobulėti
Savarankiškumas, atsakingumas
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas

Privalumai:
Patirtis restoranų versle arba techninio produkto pardavimo srityje
Užsienio kalbų mokėjimas


Įmonė siūlo:
Įdomų, atsakingą ir dinamišką darbą
Nuolatinius mokymus
Patrauklų atlyginimą
Visas socialines garantijas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Audores"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 8 698 43 202, kaunas@audores.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Audores"  Kelionių organizavimo vadybininkas

Pobūdis: Poilsinių kelionių organizavimas ir pardavimas;
bilietų, viešbučių rezervavimas;
bendravimas su esamais partneriais (viešbučiais, kelionių agentūromis), naujų paieška;
komercinių pasiūlymų ruošimas;
reklaminių akcijų planavimas ir vykdymo organizavimas;
Reikalavimai: Organizuotumas;
kūrybiškumas;
gebėjimas dirbti su aviabilietų ir kelionių operatorių rezervavimo sistemomis;
labai geros anglų ir rusų kalbos žinios raštu ir žodžiu;
aktyvaus pardavimo įgūdžiai

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilnius plius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g. 6, (8 5) 2190022, office@vilniuspodium.com
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Vilnius plius"  Dažytojas

Pobūdis: Siūlomas darbas dažytojui - apdailininkui, medienos dažyme Kaune, Raudondvario pl. Darbas pastovus su socialinem garantijom.
Reikalavimai: Noras dirbti ir užsidirbti.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pagalbiniai darbai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl. 240, 8-679-20580
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Pagalbiniai darbai"  Reklamos gamintojas-montuotojas

Reikalavimai: Atsakingumas, kruopštumas, savarankiškumas,B kat.vairuotojo pažymėjimas ir praktinė vairavimo patirtis. Privalumas: analogiško darbo patirtis.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ART Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 178, 8 678 24 720, art@artbaltic.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "ART Baltic"  Automobilių plovėjas

Pobūdis: Automobilių plovimas aukšto slėgio įranga.Automobilių salonų valymas.Salonų cheminis valymas.
Reikalavimai: Kruopštumas, sąžiningumas,operatyvumas.Neturinčius patirties apmokome.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fulgura"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Linkmenų, 867500361
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Fulgura"  Suvirintojas

Pobūdis: Metalinių konstrukcijų virinimas

Reikalavimai: Metalinių konstrukcijų virinimo patirtis;
Virinimo pusautomačiais patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "G&J group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Butrimonių g. 7, 860998834, jonas@gjgroup.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "G&J group"  Automobilių plovejas(-ja)

Pobūdis: Darbas automobilių plovykloje, Automobilių plovimas, valymas, poliravimas. Nuo atliktų darbų priklausantis atllyginimas.
Reikalavimai: Darbo patirtys

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Švaros praktika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr.16, 861265574, info@svarospraktika.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie MB "Švaros praktika"  Pusryčių padavėja (-as)

Pobūdis: Siūlome darbą viešbučio padavėjui (-ai)

Siūlomo darbo pobūdis:
- Profesionalus, kokybiškas ir malonus klientų aptarnavimas;
- Viešbučio svečių aptarnavimas pusryčių metu;
- Teikiamo meniu pristatymas klientams;
- Turistinių grupių aptarnavimas vakarienės metu;
Reikalavimai: Reikalavimai:

- Padavėjo darbo patirtis BŪTINA;
- Anglų, rusų šnekamosios kalbos mokėjimas - BŪTINAS;
- Vokiečių kalbos mokėjimas - PRIVALUMAS
- Patirtis viešbučio restorane būtų - privalumas;
- Reprezentatyvi išvaizda
- Puikūs bendravimo įgūdžiai
- Paslaugumas, operatyvumas, lankstumas, dėmesingumas.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bangų gatvės viešbutis"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Bangų g. 4, 864594865, ofisas@memelhotel.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Bangų gatvės viešbutis"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Sunkvežimių, vilkikų, priekabų ir puspriekabių važiuoklės, stabdžių, oro, kuro sistemų remontas.
Reikalavimai: Suvirinimo įgūdžiai, padangų montavimas.
Be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Misandra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žarijų, 865090303, misandra13@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Misandra"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Tarptautinių krovinių pervežimas šaldytuvais, maršrutai Rusija-Vilnius-Europa
Reikalavimai: Patirtis dirbans su šaldytuvais

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Misandra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žarijų, 865090303, misandra13@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Misandra"  Stalius-staklininkas baldinikas

Pobūdis: Trakų raj. baldų įmonei gaminanti korpusinius ir masyvo baldus reikalingas stalius-staklininkas baldinikas -atlyginimas sutartinis
Reikalavimai: Patirtis gamybos srityje.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "GJ baldai"
Miestas: Trakai
Kreiptis: darbasvisems@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "GJ baldai"  Dizaineris - konstruktuorius

Pobūdis: Vilniaus ir Trakų raj. reikalingas baldų dizaineris - konstruktuorius, baldų bei interjero elementų projektavimas, brėžinių rengimas gamybai, projektų ir gamybos priežiūra.
Reikalavimai: Patirtis baldų projektavimo ir gamybos srityje, darbo kompiuteriu įgūdžiai, baldų gamybai reikalingų medžiagų bei furnitūros išmanymas,sutarčių ir sąmatų sudarymas, medžiagų tiekimas,vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "GJ baldai"
Miestas: Vilniaus ir trakai
Kreiptis: darbasvisems@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "GJ baldai"  Bendrųjų reikalų ir teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
LR aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūros
direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. T1-217 (LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. T1-201 redakcija)


BENDRŲJŲ REIKALŲ IR TEISĖS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
NR. 110202

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Bendrųjų reikalų ir teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas (toliau - skyriaus vedėjo pavaduotojas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis- A.
3. Pareigybės kategorija -14.
II. PASKIRTIS
4. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga padėti skyriaus vedėjui užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą ir efektyvų Europos Sąjungos (toliau - ES) Sanglaudos, Struktūrinių fondų ir 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimą bei pasirengimą panaudoti 2014-2020 m. ES struktūrinę paramą.

III. VEIKLOS SRITIS

5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - viešųjų pirkimų, teisinių funkcijų vykdymo koordinavimas ir specialiojoje srityje - ES ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų aplinkos srities projektų administravimas bei pasirengimas panaudoti 2014-2020 m. ES struktūrinę paramą.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties.
7. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį.
8. Turėti 2 metų darbo patirtį vykdant viešuosius pirkimus ar tikrinant jų teisėtumą, rengiant, įgyvendinant ar kontroliuojant investicinius projektus, finansuojamus iš ES fondų, atliekant įtariamų ES paramos panaudojimo pažeidimų tyrimus.
9. Mokėti naudotis šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių, pateikčių ruošimo ir pristatymo, elektroninio pašto. Mokėti naudotis Interneto paslaugomis, kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų bei Europos Sąjungos institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais.
10. Mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
11. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
12. Sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
13. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais ES finansinės paramos programų ir ES fondų administravimą bei viešųjų pirkimų procedūras.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

14. Siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus veiklą, padeda planuoti skyriaus darbą bei kontroliuoti skyriaus darbuotojų atliekamų darbų kokybę.
15. Siekiant aprūpinti Agentūrą materialiniais ištekliais, padeda koordinuoti viešųjų pirkimų planavimą ir atlikimą.
16. Teikia Agentūros direktoriui ir kitiems agentūros darbuotojams išvadas teisės klausimais, siekiant užtikrinti priimamų sprendimų teisėtumą ir atitikimą norminiams teisės aktams.
17. Siekiant užtikrinti sklandų Agentūros darbą, susijusį su teisinių klausimų sprendimu, vykdo užduotis, numatytas Agentūros veiklos procedūrų vadove (toliau - 2004-2006 m. procedūrų vadove) ir 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo procedūrų vadove (toliau - procedūrų vadovas).
18. Siekiant užtikrinti tinkamą ES teisės aktų ir Lietuvos Respublikos teisės norminių aktų, reglamentuojančių ES Sanglaudos fondo paramos administravimą bei įgyvendinimą, tikrina Agentūros vidaus teisinius dokumentus ir gina Agentūros interesus Lietuvos Respublikos teismuose, arbitraže ir kitose institucijose.
19. Siekiant užtikrinti priimamų sprendimų teisėtumą ir atitikimą norminiams teisės aktams, savo kompetencijos ribose ir Agentūros direktoriaus pavedimu dalyvauja įvairių vidinių ir išorinių darbo grupių veikloje.
20. Siekiant užtikrinti tinkamą įtariamų pažeidimų administravimą Agentūroje, koordinuoja pažeidimų, susijusių su ES Sanglaudos fondo ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos finansuojamais projektais tyrimą bei jų nustatymo procedūras Agentūroje. Organizuoja pažeidimų ataskaitų bei informacijos apie nustatytus pažeidimus teikimą.
21. Dalyvauja kuriant ir plėtojant ES paramos valdymo ir kontrolės sistemą.
22. Siekiant užtikrinti efektyvią Agentūros veiklą, savo kompetencijos ribose vykdo kitas Agentūros direktoriaus ir skyriaus vedėjo paskirtas užduotis.
23. Siekiant tinkamai atlikti paskirtas funkcijas, šias pareigas einantis darbuotojas atsako už pareigybės funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku, laikantis galiojančių teisės aktų bei Agentūros direktoriaus patvirtintų Procedūrų vadovų.
24. Siekiant palaikyti ir puoselėti profesinės etikos ir elgesio principus Agentūroje bei efektyviai juos taikyti darbinėje veikloje, laikosi LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros elgesio kodekso.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

25. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Aplinkos projektų valdymo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Labdarių g. 3, (85)2725758, apva@apva.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie Aplinkos projektų valdymo agentūra  Vyresnysis specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Marijampolės apskrities archyvo
direktoriaus
2014 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-16MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ARCHYVO
VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - B.
3. Pareigybės kategorija -5.
II. PASKIRTIS
4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti visuomenės priėjimą prie Marijampolės apskrities archyve (toliau - Archyvas) saugomų dokumentų bei su jais susijusių juridinių ir fizinių asmenų teisėtų interesų tenkinimą, Nacionalinio dokumentų fondo pildymą, Archyvo rengiamų bei gaunamų dokumentų valdymą.
III. VEIKLOS SRITYS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas, susijusias su visuomenės priėjimo prie Archyve saugomų dokumentų, įstatymu nustatyta tvarka, užtikrinimu.
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą, humanitarinių ar socialinių mokslų srities išsilavinimą;
6.2. turėti darbo valstybės archyvuose patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
6.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą, ir turėti patirties dokumentų valdymo srityje;
6.5. gebėti skaityti rankraščius ir kitus archyve saugomus dokumentus, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus;
6.6. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti savarankiškai;

6.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
6.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.10.gebėti dirbti su elektroninėmis dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis;
6.11. mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo B 2 lygmeniu.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:
7.1. Priima ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus.
7.2. Teikia informaciją, aptarnauja ir konsultuoja skaitytojus apie nagrinėjimo temai reikalingus dokumentus, esančius Archyve, nukreipia asmenis pagal kompetenciją.
7.3. Rengia Archyve saugomų dokumentų pagrindu išduodamas pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems juridiniams faktams patvirtinti.
7.4. Organizuoja gautų iš saugyklų bylų išdavimą skaitytojams, kontroliuoja išduodamų bylų kiekį, fizinę būklę, išduoda dolumentus archyvo darbuotojams, trečiosioms šalims.
7.5. Vykdo dokumentų kopijavimą pagal skaitytojų pateiktus užsakymus.
7.6. Užtikrina, kad būtų laikomasi Valstybiniuose archyvuose saugomų dokumentų naudojimo tvarkos.
7.7. Priima Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus į Archyvo saugyklas, tikrina priimtų dokumentų kiekį, fizinę būklę, perdavimo akte ir bylų apyrašuose nurodytų duomenų faktinį atitikimą.
7.8. Dalyvauja rengiant Archyvo veiklos planus ir ataskaitas, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų Archyvo vidaus administravimo klausimais projektų.
7.9. Rengia ir tobulina archyvo informacines sistemas, vykdo dokumentų sklaidą virtualioje erdvėje.
7.10. Vykdo dokumentų registravimą, paiešką, apskaitą dokumentų valdymo sistemoje "Avilys", Elektroninio archyvo informacinę sistema (EAIS), dirba su integralia administracinių paslaugų sistema (I@ps)
7.11. Ruošia straipsnius, publikacijas, parodas, ekskursijas ir kitus renginius.
7.12. Atlieka saugyklų mikroklimato stebėseną ir taiko priemones jo palaikymui.
7.13. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio archyvo direktoriaus pavedimus, siekiant Archyvo strateginių tikslų įgyvendinimo.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus archyvo direktoriui.
Ā¬Ā¬Ā¬Ā¬Ā¬Ā¬Ā¬Ā¬Ā¬Ā¬Ā¬Ā¬Ā¬Ā¬Ā¬Ā¬Ā¬Ā¬Ā¬Ā¬Ā¬Ā¬

Atlyginimas: 1710 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Marijampolės apskrities archyvas
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: P.butlerienės 9, 834392976, r.urbonavicius@archyvai.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie Marijampolės apskrities archyvas  Juridinis ir personalo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

JURIDINIO IR PERSONALO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Juridinio ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A Pareigybės kategorija - 10. II. PASKIRTIS4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir kokybišką rajono Savivaldybės administracijos teisėkūros procesą, teikti išvadas teisės aktų projektams bei teisines konsultacijas, pirminę teisinę pagalbą, teisinėmis priemonėmis įgyvendinti skyriaus funkcijas bei atstovauti rajono Savivaldybei ir Savivaldybės administracijai teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose, padėti rajono Savivaldybės administracijos direktoriui administruoti personalą bei vykdyti kitas funkcijas personalo administravimo bei teisės srityje.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose personalo administravimo ir teisės srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (vientisų studijų vienpakopį arba teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius) socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį atstovavimo teismuose bei personalo administravimo srityse.

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, poįstatyminiais aktais, kitų institucijų priimtais norminiais aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, civilinius, administracinius, darbo, baudžiamuosius bei kitus teisinius santykius, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, procesinius teisinius santykius, viešuosius pirkimus ir kt., išmanyti teisės aktų rengimo, lietuvių kalbos kultūros, dokumentų valdymo reikalavimus;

6.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo vykdyti šias funkcijas:

7.1. teikti teisinę informaciją (apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus), teisines konsultacijas (patarimus teisės klausimais) rajono Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams jiems vykdant pavestas funkcijas;

7.2. nesant skyriaus vedėjo, derinti rengiamus rajono Savivaldybės tarybos sprendimų projektus. Derinti rajono Savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, civilinių sutarčių projektus, teikti pasiūlymus jiems koreguoti;

7.3. rengti įvairius procesinius teisinius dokumentus;

7.4. nesant skyriaus vedėjo arba jam pavedus, atstovauti rajono Savivaldybei, rajono Savivaldybės administracijai teismuose bei kitose teisėsaugos institucijose;

7.5. pagal savo kompetenciją rengti rajono Savivaldybės teisės aktų bei kitų dokumentų projektus (įsakymų, potvarkių, sutarčių, nuostatų ir kt);

7.6. nagrinėti institucijų, asmenų, rajono Savivaldybės administracijos darbuotojų, skundus, pretenzijas ir pasiūlymus, juos analizuoti, rengti atsakymus;

7.7. esant reikalui, atlikti drausminių nuobaudų, tarnybinių nusižengimų tyrimą, tinkamai juos įforminti;

7.8. nuolat sekti informaciją apie teisės aktų priėmimą, pakeitimą, papildymą ar panaikinimą, informuoti rajono Savivaldybės administracijos vadovybę ar padalinių vedėjus apie įstaigai aktualius teisės aktų pasikeitimus;

7.9. teikti pirminę teisinę pagalbą;

7.10. organizuoti konkursus, pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas;

7.11. sekti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos internetinėje duomenų bazėje pateiktus duomenis apie rajono Savivaldybės administracijos darbuotojų nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo laikotarpius, teikti šiuos duomenis Valstybės tarnautojų registrui - įrašyti į Valstybės tarnautojų informacinės sistemos (VATIS) duomenų bazes, rengti pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai apie rajono Savivaldybės administracijos darbuotojų socialinio draudimo pradžią ir (ar) pabaigą, suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti, apie apdraustųjų nedraudiminius laikotarpius;

7.12. teisės aktų nustatyta tvarka teikti duomenis ir įrašyti juos į Valstybės tarnautojų registrą (VATARAS) apie laisvas pareigybes, valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį (išsilavinimą, pareigas, jų pasikeitimus, pareigines algas ir priemokas, apdovanojimus ir nuobaudas, kvalifikacijos kėlimą, tikslines atostogas, vertinimą);

7.13. teikti konsultacijas rajono Savivaldybės pavaldžioms įstaigoms žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais;

7.14. organizuoti ir vykdyti rajono Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

7.15. rengti darbuotojų darbo sutartis, jas registruoti darbo sutarčių žurnale, darbo sutartyse įrašyti sutarčių pakeitimus;

7.16. skaičiuoti rajono Savivaldybės politikų, valstybės tarnautojų, rajono Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybės tarnybai stažą ir rengti dokumentus priedo už stažą apmokėjimui;

7.17. organizuoti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimą, rengti ir kaupti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymų ataskaitas. Ataskaitą apie valstybės tarnautojų mokymą praėjusiais metais teisės aktų nustatyta tvarka teikti Valstybės tarnybos departamentui;

7.18. teikti pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Zarasų skyriui EDAS pagalba;

7.19. tvarkyti Skyriaus vyriausiajam specialistui priskirtus registrus;

7.20. metų pabaigoje tvarkyti vyriausiajam specialistui priskirtas baigtas bylas;

7.21. esant reikalui, dalyvauti komisijų darbe, protokoluoti organizuojamų posėdžių ar pasitarimų eigą;

7.22. padėti rajono savivaldybės administracijos direktoriui kontroliuoti kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

7.23. vykdyti kitus teisėtus skyriaus vedėjo bei rajono Savivaldybės administracijos vadovybės pavedimus bei nurodymus, susijusius su pareigybės aprašymu ir skyriaus nuostatais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Miestas: Zarasai
Kreiptis: Sėlių a. 22, (8385)37156, personalas@zarasai.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie Zarasų rajono savivaldybės administracija  Cheminių tyrimų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų

centro viršininko

2014 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 140-V -22

CHEMINIŲ TYRIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro (toliau - Centras) Cheminių tyrimų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga padėti Skyriaus darbuotojams laiku ir kokybiškai atlikti objektų tyrimus ar ekspertizes, vykdyti tyrimo objektų priėmimą, išdavimą bei laikiną saugojimą, dokumentų apskaitą, tvarkyti raštvedybą; pagal kompetenciją dalyvauti formuojant ir įgyvendinti Lietuvos policijos sistemos strategiją visuomenės saugumo užtikrinimo ir specialiųjų žinių panaudojimo srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - objektų tyrimas, dokumentų valdymas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą policijos kriminalistinių tyrimų sistemoje, dokumentų valdymo ir archyvo tvarkymo patirtį vidaus reikalų sistemoje;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu, vidaus reikalų ministro, policijos generalinio komisaro, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos, Centro padalinių veiklos klausimus;

6.4. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją;

6.5. mokėti planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.6. turėti organizacinių sugebėjimų, gebėti laisvai bendrauti.

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exel. MS Outlook, MS Internet Explorer;

6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "KONFIDENCIALIAI".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. atsako už Skyriui patikėtų tyrimo objektų priėmimą, apskaitą, saugojimą ir grąžinimą;

7.2. atsako už išimtų iš neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) priėmimą, išdavimą bei laikiną saugojimą;

7.3. perduoda narkotines ir psichotropines medžiagas bei jų pirmtakus (prekursorius), išskyrus bet kokios būklės aguonų ir kanapių augalus, gautus tyrimui iš policijos įstaigų bei atlikus jų tyrimą, į Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Aptarnavimo skyrių;

7.4. vykdo narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių), laikinai saugomų Centro saugykloje, apskaitą;

7.5. vykdo gautų teismų nuosprendžių, baudžiamųjų įsakymų bei nutarimų sunaikinti narkotines ir psichotropines medžiagas bei jų pirmtakus (prekursorius) apskaitą;

7.6. ruošia narkotines ir psichotropines medžiagas bei jų pirmtakus (prekursorius) sunaikinimui;

7.7. tvarko cheminių ir kitų eksploatacinių medžiagų, naudojamų tyrimams, apskaitą ir laikymą;

7.8. siekiant užtikrinti kokybės vadybos reikalavimus, vykdo patalpų aplinkos sąlygų kontrolę;

7.9. dirba techninius, pagalbinius ir kitus darbus, susijusius su Skyriaus funkcijų vykdymu;

7.10. atsako už Skyriui gautų dokumentų priėmimą, apskaitą, saugojimą ir grąžinimą;

7.11. norminių aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus raštvedybą, dokumentus, žurnalus, registrus, tvarko Skyriaus ilgo ir laikino saugojimo dokumentus, saugo Skyriaus archyvą;

7.12. teikia metodinę ir praktinę pagalbą Skyriaus darbuotojams dokumentų tvarkymo, saugojimo bei apskaitos klausimais;

7.13. rengia atsakymus į Skyriuje gautus prašymus, paklausimus ar pavedimus;

7.14. rašo Skyriaus susirinkimų protokolus;

7.15. pildo Skyriuje esamas duomenų bazes;

7.16. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Centro vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2717828, lpktc@policija.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras  Jaunimo darbo centro skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

JAUNIMO DARBO CENTRO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jaunimo darbo centro skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 8.

II. PASKIRTIS

4. Jaunimo darbo centro skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teikti darbo rinkos ir kitas paslaugas jaunimui, siekiant didinti jaunų asmenų užimtumą ir socialinę integraciją Tauragės teritorinės darbo biržos (toliau - darbo birža) aptarnaujamoje teritorijoje - Šilalės rajono savivaldybėje (toliau - aptarnaujama teritorija).

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo srityje;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimo, darbo rinkos, jaunimo užimtumo, valstybės tarnybos, viešojo administravimo, darbo santykių, asmens duomenų teisinės apsaugos, klausimus, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles bei gebėti juos taikyti praktiškai;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;

6.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

6.7. mokėti dirbti kompiuteriu: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer (ar kita interneto naršykle);

6.8. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. asmeniškai atsako už skyriui priskirtų funkcijų ir pavestų užduočių tinkamą vykdymą laiku, paslaugas klientams teikiant, vadovaujantis bendradarbiavimo, kokybės ir individualizavimo, kompleksiškumo, lygių galimybių ir nediskriminavimo, prieinamumo, savarankiškumo skatinimo principais;

7.2. teikia informavimo apie užimtumo rėmimo priemones ir darbo rinkos paslaugas bei profesinio informavimo paslaugas individualiai, grupėms, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu;

7.3. sudaro sąlygas savarankiškai darbo paieškai, naudojantis internetu bei informacija, esančia skyriaus atviro informavimo vietose;

7.4. informuoja jaunus asmenis apie specializuotos informacijos arba paslaugų, atitinkančių jų poreikius, teikimo vietas;

7.5. teikia bendrojo, profesinio konsultavimo paslaugas individualiai, grupėmis, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu, organizuoja psichologinio konsultavimo paslaugų teikimą;

7.6. teikia informavimo paslaugas darbdaviams apie darbo biržoje įregistruotus sezoninio darbo ieškančius moksleivius (nuo 14 metų) ir studentus (iki 29 metų), jų kvalifikaciją ir kompetencijas;

7.7. padeda ieškantiems darbo asmenims parengti ir paskelbti gyvenimo aprašymus pagal vieningą gyvenimo aprašymo formą (Europass CV) ir kitus darbo paieškai reikalingus dokumentus, pasirengti darbo pokalbiui;

7.8. moko ieškančius darbo asmenis savarankiškos darbo paieškos būdų informacinėmis ir bendravimo technologijomis;

7.9. renka informaciją bei informuoja jaunus asmenis apie laisvas darbo vietas, kandidatams keliamus reikalavimus, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos darbo rinką reglamentuojančius teisės aktus, profesinės karjeros, savanorystės ir kitokios įsitraukimo į visuomeninę veiklą bei mobilumo programų galimybes, gamybines ir mokomąsias praktikas, stažuotes bei jas organizuojančias institucijas, socialinę ir psichologinę pagalbą teikiančias institucijas, Lietuvos darbo biržos elektronines paslaugas, EURES, jaunimo organizacijas ir jų veiklą;

7.10. organizuoja užsiėmimus, mokymus, atvirų durų dienas, informacines akcijas ir kitus renginius tikslinėms jaunų asmenų grupėms, jaunų asmenų tėvams, vykdo renginių stebėseną;

7.11. vykdo darbo ieškančių jaunų asmenų paieškas ir atrankas pagal darbdavių pageidavimus;

7.12. inicijuoja ir organizuoja susitikimus, diskusijas su darbdaviais, jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis, mokymo įstaigomis, socialiniais partneriais;

7.13. taiko savęs pažinimo, profesinio tinkamumo nustatymo ir kitus testus, klausimynus, anketas, psichologinio aktyvinimo, socialinės reabilitacijos ir kitas priemones;

7.14. vykdo jaunų asmenų pranešimų, skundų ir prašymų priėmimą skyriaus kompetencijos ribose;

7.15. teikia skyriaus vedėjui siūlymus dėl studentų praktikos atlikimo skyriuje ar kituose Tauragės teritorinės darbo biržos (toliau - darbo birža) struktūriniuose padaliniuose, į skyriaus veiklą siekia įtraukti savanorius;

7.16. inicijuoja bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis jaunimo organizacijomis, darbdaviais, vietos savivaldos organais, verslo organizacijomis, mokymo įstaigomis, bendruomenėmis, socialiniais partneriais, kitomis jaunimo užimtumo problemas sprendžiančiomis organizacijomis, rengiant bendras programas ir priemones, jaunimo užimtumo galimybėms didinti, organizacijomis, atliekančiomis darbo rinkos, profesinio mokymo paklausos ir kitus tyrimus, kitų teritorinių darbo biržų Jaunimo darbo centrų skyriais;

7.17. inicijuoja, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, skirtus jaunimo užimtumo didinimui ir socialinei integracijai;

7.18. prisideda prie sklandaus jaunų asmenų perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką, skatina jaunų asmenų savarankiškumą ir įgalinimą kompetencijai ir sėkmei darbo rinkoje;

7.19. vykdo darbo ieškančių moksleivių (nuo 14 metų) ir studentų (iki 29 metų) registravimą ir aptarnavimą;

7.20. glaudžiai bendradarbiauja su darbo biržos specialistais, teikiančiais tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, dėl jaunų asmenų įdarbinimo;

7.21. rengia:

7.21.1. pranešimus, ataskaitas, kitus dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais, informaciją apie skyriaus veiklą;

7.21.2. renginių planus ir juos skelbia viešai;

7.22. rengia ir aktualizuoja medžiagą mokymams ir kitiems renginiams, metodines priemones ir leidinius, programas, dalomąją medžiagą, lankstinukus, informacinius straipsnius;

7.23. rengia ir vykdo užsiėmimų, mokymų ir kitų renginių dalyvių grįžtamojo ryšio ir kitas apklausas, analizuoja ir vertina apklausų rezultatus;

7.24. viešina informaciją apie skyriaus veiklą, jo teikiamas paslaugas, laisvas darbo vietas;

7.25. sudaro galimybes mokymo įstaigoms ir kitiems socialiniams partneriams viešinti jų teikiamas paslaugas;

7.26. dalyvauja rengiant informaciją, skelbiamą jaunimo informacinėje svetainėje www.ldb.lt/jaunimui, socialiniame tinkle www.facebook.com/jaunimui, palaikant kitas Lietuvos darbo biržos iniciatyvas teikti informaciją jaunimui;

7.27. darbo biržos ir skyriaus vadovybės pavedimu, dalyvauja valstybės institucijų ir įstaigų ar savivaldybių komisijų (darbo grupių) veikloje, atstovauja darbo biržai Lietuvos Respublikos valstybinėse, privačiose ar kitose įstaigose, institucijose, organizacijose;

7.28. teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:

7.28.1. naujų paslaugų jaunimui poreikio ir priemonių veiklos kokybei gerinti, efektyvumui didinti numatymo ir taikymo;

7.28.2. skyriaus veiklos organizavimo, paslaugų jauniems asmenims teikimo formų ir metodų tobulinimo;

7.29. nustatyta tvarka atsiskaito skyriaus vedėjui už savo veiklą;

7.30. laikinai nesant skyriaus vedėjui, vykdo jo funkcijas;

7.31. nuolat kelia savo kvalifikaciją;

7.32. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio darbo biržos ir skyriaus vadovybės pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojasyra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1980 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Tauragės teritorinė darbo birža
Miestas: Tauragė
Kreiptis: Stoties g.9, (8446)61750, info.tauragestdb@ldb.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie Tauragės teritorinė darbo birža  Sistemų administravimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis: Aktuali redakcija nuo 2014 m. balandžio 9 d. PATVIRTINTANacionalinės mokėjimo agentūrosprie Žemės ūkio ministerijosdirektoriaus 2014 m. lapkričio 29 d.įsakymu Nr. PS1-1039INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTOSISTEMŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASi. pareigybės charakteristika1. Informacinių technologijų departamento (toliau - Departamentas) Sistemų administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 13.II. PASKIRTIS4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta administruoti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) informacines sistemas (toliau - IS) užtikrinant tinkamą jų funkcionavimą ir teikti informacinių technologijų paslaugas.III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - administruoja IS.IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities elektronikos inžinerijos ar informatikos inžinerijos krypties;6.2. žinoti informacinių technologijų saugumo užtikrinimo standartus; 6.3.(2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. PS1-257 aktuali redakcija nuo 2014 m. balandžio 9 d.)išmanyti Microsoft programinės įrangos MS Exchange bei MS Active directory administravimą; 6.4.(2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. PS1-257 aktuali redakcija nuo 2014 m. balandžio 9 d.)būti susipažinus su Microsoft Dynamics NAV programine įranga;6.5. mokėti kaupti informaciją, ją apibendrinti ir ja vadovaujantis rengti išvadas;6.6. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos lėšų tvarkymą;6.7. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. įgyvendina Agentūros informacinių technologijų vystymo strategiją;7.1. užtikrina tinkamą tarnybinių stočių ir jose kaupiamos informacijos apsaugą bei jos stebėjimą;7.2. diegia programinę įrangą kompiuterinėse darbo vietose ir tarnybinėse stotyse; 7.3.(2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. PS1-257 aktuali redakcija nuo 2014 m. balandžio 9 d.)administruoja Agentūros elektroninio paštą, aktyvių katalogų sistemą bei su tuo susijusią įrangą ir tvarko Agentūros sistemų duomenų bazes;7.4. užtikrina sukurtų duomenų bazių apsaugą pagal LR įstatymus ir ES reikalavimus;7.5. nustato ir fiksuoja atsiradusius IS gedimus, Agentūros informacinių technologijų paslaugų gavimo bei teikimo sąlygų nesilaikymo atvejus ir organizuoja jų šalinimą, užtikrina saugų ir nepertraukiamą IS funkcionavimą;7.6. teikia konsultacijas Agentūros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kompiuterių ir programinės įrangos naudojimo klausimais;7.7. pagal Skyriaus kompetenciją rengia techninę dokumentaciją kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimams;7.8. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais;7.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;7.10. tvarko skyriaus dokumentaciją;7.11. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;7.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;7.13. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;7.14. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2476531, vaida.repeckaite@nma.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2013 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2014 m. kovo 31 d.
įsakymo Nr. 3P-66 redakcija)

TEISĖS DEPARTAMENTO TEISĖS TAIKYMO IR KOOPERACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.
II. PASKIRTIS
4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Žemės ūkio ministerijai (toliau - Ministerija) teisinėmis priemonėmis realizuoti suteiktas teises ir užtikrinti, kad Ministerijos rengiami ar nagrinėjami teisės aktų projektai ir kiti dokumentai, susiję su teisės normų taikymu viešųjų pirkimų srityje atitiktų nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, įgyvendinti Ministerijos uždavinius ir funkcijas, susijusias su Europos Sąjungos fondų, skirtų kaimo plėtrai finansuoti, paramos administravimu pagal projektus, viešųjų pirkimų srityje.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka bendrosios veiklos srities funkcijas teisės ir viešųjų pirkimų organizavimo srityse.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties viešųjų pirkimų srityje arba teisinio darbo žemės ūkio srityje patirties;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;
6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;
6.5. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. pagal kompetenciją užtikrina, kad Ministerijos prekių, paslaugų ar darbų viešieji pirkimai, apmokami iš valstybės biudžeto ir susiję su Europos Sąjungos fondų, skirtų kaimo plėtrai finansuoti, paramos administravimu pagal projektus, būtų vykdomi pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;
7.2. pagal kompetenciją atlieka teisinę ekspertizę ir teikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų dokumentų projektų, pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, teikia juos derinti su kitais Ministerijos administracijos struktūriniais padaliniais ar suinteresuotomis institucijomis, vizuoja viešųjų pirkimų dokumentų projektus teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti teisės aktų galiojimą bei atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams;
7.3. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir teisines konsultacijas Ministerijos administracijos struktūriniams padaliniams viešųjų pirkimų klausimais, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų;
7.4. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir įvairių komisijų veikloje pateikdamas nuomonę viešųjų pirkimų klausimais;
7.5. dalyvauja viešojo pirkimo procedūrose;
7.6. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ir įstaigomis sprendžiant bendras problemas viešųjų pirkimų srityje.
7.7. vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Žemės ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 19, (85)2391030, Agne.Sauliene@zum.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie Žemės ūkio ministerija  Apskaitos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. balandžio 8 d.

įsakymu Nr. A-947

APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUSPAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II SKYRIUSPASKIRTIS

4. Apskaitos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis - planuoti skyriaus informacinių sistemų plėtrą, prižiūrėti esamas sistemas, jas tobulinti, konsultuoti skyriaus darbuotojus darbo su informacinėmis apskaitos sistemomis klausimais.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiojo specialisto bendrosios veiklos sritys - informacinių sistemų priežiūra, finansų valdymas ir apskaita.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti fizinių mokslų studijų srities matematikos krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti 1 metų darbo patirtį duomenų bazių priežiūros srityje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, mokesčių administravimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

6.4. sugebėti diegti, konfigūruoti ir administruoti duomenų bazių valdymo sistemas "MS SQL2000", Sybase Adaptive Server Anywhere", "Oracle", MySQL", Postgres", "Interbase", gerai žinoti SQL, PHP kalbas, finansų valdymo ir apskaitos sistemą (FVAS);

6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUSŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

7.1. administruoti ir nuolat tobulinti Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų konsolidavimo sistemą, siekiant užtikrinti kompiuterizuotą biudžeto vykdymo ataskaitų valdymą;

7.2. administruoti Savivaldybės finansų valdymo ir apskaitos sistemą (FVAS), konsultuoti skyriaus darbuotojus darbo su FVAS klausimais, siekiant užtikrinti FVAS tinkamumą dirbti pagal viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

7.3. siekiant užtikrinti Savivaldybės biudžeto vykdymo apskaitos tvarkymą naudojantis informacinėmis apskaitos sistemomis:

7.3.1. rengti ir teikti skyriaus vedėjui pasiūlymus informacinių apskaitos sistemų tobulinimo klausimais, atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus;

7.3.2. rengti ir pagal poreikį atnaujinti biudžeto vykdymo ataskaitų formas informacinėse sistemose;

7.4. analizuoti informacinių sistemų rengimą ir pritaikymą apskaitos srityje ir teikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo, siekiant užtikrinti informacinių technologijų tinkamumą dirbti pagal viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

7.5. rengti raštus ir teikti pasiūlymus, susijusius su skyriaus informacinių sistemų tobulinimu, siekiant užtikrinti kompiuterizuotą finansų apskaitą ir atskaitomybę;

7.6. teikti skyriaus darbuotojams konsultacijas ir metodinę medžiagą biudžeto vykdymo ataskaitų konsolidavimo sistemos naudojimo klausimais, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją;

7.7. koordinuoti Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų konsolidavimo sistemos (toliau - sistema) naudojimą skyriuje, siekiant pagal savo kompetenciją konsultuoti ir apmokyti skyriaus darbuotojus naudotis sistema;

7.8. dalyvauti pagal savo kompetenciją komisijų ir darbo grupių veikloje tam, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ir darbo grupėms suformuluoti uždaviniai;

7.9. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, kitomis valstybinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, rengti atsakymus į paklausimus, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją;

7.10. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Kauno miesto savivaldybės administracija
Miestas: Kaunas
Kreiptis: (837)422900, jurgita.kvedaraviciene@kaunas.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie Kauno miesto savivaldybės administracija  Vyriausiojo specialisto

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos pirmininkės 2012 m. gegužės 11 d. įsakymu

Nr.6P-8

VYRIAUSIOSIOS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija -12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti bylą nagrinėjimui Komisijos posėdyje bei sprendimų projektus. Rengti atsakymų projektus dėl gautų skundų (prašymų), teikti teisines konsultacijas asmenims, besikreipiantiems į Komisiją.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Administracinių ginčų nagrinėjimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Vyriausiasis specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį socialinių mokslų srities, teisės krypties universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
6.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį.

6.3.Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ikiteisminį ginčų nagrinėjimą, kai viena ginčo šalis yra viešojo administravimo subjektas, ir sugebėti juos taikyti.

6.4.Žinoti Lietuvos valstybės viešojo administravimo sistemą ir jos institucijų funkcijas.

6.5.Sugebėti savarankiškai analizuoti bylos medžiagą (dokumentus), vadovaujantis teisės aktais ją vertinti, siūlyti būdus ginčui išspręsti.

6.6.Mokėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, racionaliai planuoti darbą.

6.7.Turėti analitinį mąstymą, gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programomis, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

6.8.Būti pareigingu, darbščiu, kūrybingu, gebėti bendrauti.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiojo specialisto funkcijos:

7.1. Rengia bylas nagrinėjimui Komisijos posėdyje: renka teisės aktus, dokumentus, aiškinasi aplinkybes, susijusias su skundo nagrinėjimu (prireikus vyksta į vietą ar skundžiamą instituciją), jas analizuoja ir vertina. Komisijos nariui pateikia savo nuomonę dėl nagrinėjamo ginčo.

7.2.Komisijos nariui vadovaujant, rengia Komisijos sprendimų projektus.

7.3.Analizuoja ir sistemina administracinių teismų praktiką.

7.4. Nustatytomis dienomis priima ir konsultuoja pareiškėjus išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo, viešojo administravimo bei kitais teisiniais klausimais, taip pat teikia šias konsultacijas telefonu ir elektroninėmis ryšio priemonėmis.

7.5.Komisijos pirmininko pavedimu rengia atsakymų į pareiškėjų skundus (prašymus) projektus.

7.6.Komisijos nariui padeda perduoti bylas ne rečiau kaip kartą per metus Komisijos archyvui.

7.7. Vykdo kitus su įstaigos funkcijomis susijusius ne nuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra pavaldus Komisijos pirmininkui.
Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vyriausioji administracinių ginčų komisija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852684050, giedre@vagk.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie Vyriausioji administracinių ginčų komisija  Inžinierius


Įmonė: UAB "Nemuno banga"
Miestas: Lentvaris
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199256
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Nemuno banga"  Padavėjas


Įmonė: UAB "Alsakis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199261
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Alsakis"  Studentas


Įmonė: UAB "Sergel"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199260
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Sergel"  Ryšių su klientais valdymo centro vadybininkas


Įmonė: UAB DK "PZU Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199266
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB DK "PZU Lietuva"  Tarptautinių pervežimų vairuotojas

Pobūdis: Krovinių vežimas Europa - Rusija tentinėmis puspriekabėmis.
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aderita"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: 8 69988168, valdone@aderita.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Aderita"  Vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Ieškome vadybininko Klaipėdos regionui.
Darbas su esamais klientais, naujų klientų paieška, darbas su prekybos centrais, užsakymų darymas.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis;
Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1770 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kosvila Baltic"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Taikos pr. 141, valdas.kukta@takas.lt
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Kosvila Baltic"  Padavėja

Pobūdis: Darbas nedideliame bare.Puse etato.
Reikalavimai: Noras dirbti,draugiškumas,sažiningumas.

Atlyginimas: 600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Banketų projektai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Baltu pr., 868425155, gerosnuotaikosklubas@mail.ru
Skelbimo data: 2014.04.11

Atsiliepimai apie UAB "Banketų projektai"  Miško darbininkai

Pobūdis: Kirsti mišką
Reikalavimai: Patirtis,žalingų įpročių neturėjimas

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Kiminas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 862978222, kiminas@krvi.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie MB "Kiminas"  Vadyba

Pobūdis: Ieškoti darbo objektų
Reikalavimai: Užsienio kalba,norvegų,vokiečių

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Kiminas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 862978222, kiminas@krvi.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie MB "Kiminas"  Buhalterė (is)

Pobūdis: Apskaita nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės parengimo
Reikalavimai: Savarankiškumas, atsakingumas.
Anglų k. pagrindai.
Apskaitos norminių aktų žinojimas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Finansų apskaitos biuras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių, 861511816, finaps@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie VšĮ "Finansų apskaitos biuras"  Taksi dispečeris

Pobūdis: Užsakymų priėmimas, nurodymai vairuotojams, mini logistikos organizavimas. Įmonė siūlo :
Modernias darbo priemones, padedančias orientuotis Vilniaus mieste;
Nuolatinę motyvacinę sistemą bei mokymus;
Socialines garantijas, darbą jauname bei draugiškame kolektyve ir augančioje kompanijoje;

Reikalavimai: Minimalus Vilniaus miesto žinojimas.
Puikus lietuvių ir anglų kalbų mokėjimas žodžiu (privaloma); Rusų kalbos pagrindai;
Tinkamos aptarnavimo bei asmeninio elgesio manieros;
Atsakingumas, pareigingumas, iniciatyvumas, orientacija į tikslą;
Pradinis kompiuterinis raštingumas bei orientavimasis žemėlapyje;

CV su nuotrauka siųsti el.paštu personalui@jazzexpress.lt
Pasiteiravimas telefonu: +37067605742 (darbo dienomis: nuo 10:00 val iki 18:00 val.)
Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumas garantuojamas.

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fsoft"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės 315b, 867605742, personalui@jazzexpress.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Fsoft"  Teisės skyriaus specialistas

Pobūdis: TEISĖS SKYRIAUS SPECIALISTAS bus atsakingas už geležinkelių transporto veiklos reglamentavimo teisinio aiškumo užtikrinimą ir Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VGI) priimtų sprendimų teisėtumą bei vykdys šias funkcijas:
• rengs teisės aktų projektus, teiks pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuos ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų projektus;
• atliks geležinkelių transporto eismo saugos reglamentavimo ir nacionalinių eismo saugos taisyklių sistemų stebėseną, šių sistemų derinimą ir tobulinimą;
• dalyvaus vertinant geležinkelio įmonių (vežėjų), įmonių, atliekančių manevravimą ir (ar) važiuojančių į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos, paraiškas dėl saugos sertifikatų išdavimo, atnaujinimo ir pakeitimo;
• dalyvaus vertinant paraiškas dėl įgaliojimų geležinkelių transporto eismo saugos srityje suteikimo ar atnaujinimo;
• dalyvaus vertinant prašymus dėl licencijų verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla išdavimo;
• atliks VGI parengtų teisės aktų projektų vertinimą;
• atliks korupcijos rizikos analizę, korupcijos prevenciją ir jos kontrolę VGI;
• vykdys viešųjų pirkimų organizavimo priežiūrą;
• atstovaus VGI teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijose;
• VGI darbuotojams ir ūkio subjektams teiks teisines konsultacijas dėl teisės aktų nuostatų taikymo.
Reikalavimai: 1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis) arba būti paskutinio kuro studentu.
2. Labai gerai mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu).
3. Gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą.
4. Gebėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
5. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo bei teisės aktų rengimo taisykles.
6. Mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius.
7. Gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą, būti atsakingam, iniciatyviam ir kūrybiškam.
8. Asmeninės savybės: atsakingumas, paslaugumas, drąsa teikti idėjas ir pasiūlymus, iniciatyvumas.

Atlyginimas: 1580 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė geležinkelio inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio vilko g. 18a, 865962161, jolita.abaraviciene@vgi.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie Valstybinė geležinkelio inspekcija  Vertėja-administratorė

Pobūdis: • asistavimas ir pagalba įmonės darbuotojams ir vadovams, geranoriškas bendradarbiavimas su kolektyvu;
• gaunamos korespondencijos priėmimas, sistematizavimas ir paskirstymas;
• siunčiamos korespondencijos ruošimas;
• bendrovės internetinio pašto priežiūra ir administravimas;
• biuro aprūpinimas būtinomis priemonėmis;
• informacijos telefonu, faksu, elektroniniu paštu teikimas;
• kitų administracinio ir organizacinio pobūdžio darbų vykdymas
Reikalavimai: • aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
• darbštumas, organizuotumas, lankstumas ir atsakomybė
• dokumentų rengimo ir raštvedybos taisyklių pagrindai;
• labai geros anglų kalbos žinios;
• darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).
Privalumai:
• geros rusų kalbos žinios
• ispanų kalbos žinios
• analogiško darbo patirtis

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ardanuy Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Teatro g. 9b, (8 5) 264 4200, vilnius@ardanuy.com
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Ardanuy Baltic"  Korpusinių baldų projektuotojas - konsultantas

Reikalavimai: Spintų su stumdomomis durimis, Virtuvės ir kitų nestandartinių korpusinių baldų projektavimas ir pardavimas. Bendravimas su klientais , jų poreikių aiškinimasis, kliento poreikius atitinkančių baldų projektavimas ir pardavimas, sutarčių rengimas. Aktyvi klientų paieška.
Įmonė kandidatui siūlo: Įdomų , kūrybinį, savarankišką darbą . Visiškai nuo asmeninių pardavimų ir iniciatyvos priklausantį darbo užmokestį.
Dizainerio - architekto išsilavinimas būtų privalumas. Kompiuterinių projektavimo programų įvaldymas, PRO100 programa būtų privalumas. Komunikabilumas, iniciatyvumas, gebėjimas dirbti savarankiškai, asmeninio rezultato siekimas.
CV siūsti adresu: info@balduzvaigzdes.lt
www.balduzvaigzdeslt

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baldų žvaigždės"
Miestas: Vlnis
Kreiptis: 2785952, info@balduzvaigzdes.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Baldų žvaigždės"  Montuotojas


Įmonė: UAB "Atea"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199242
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Atea"  Pardavimo direktorius


Įmonė: UAB "Zepter international"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199244
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Zepter international"  Montuotojas


Įmonė: UAB "Atea"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199245
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Atea"  Projektų vadovas - sąmatininkas


Įmonė: UAB "Atea"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199247
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Atea"  Inžinierius


Įmonė: UAB "Atea"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199248
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Atea"  HP duomenų centrų inžinierius


Įmonė: UAB "Atea"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199249
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Atea"  IT Inžinierius


Įmonė: UAB "Atea"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199250
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Atea"  Pagalbinis darbuotojas

Pobūdis: Nedidelei, patikimai įmonei reikalingas pagalbinis darbuotojas.
Reikalavimai: Noras dirbti, patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Termiola"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilkpėdės 8, 869901107, post@blog.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Termiola"  Dj (garso bei šviesos režisierius)

Pobūdis: Prabangių naktinių klubų tinklas Vilniuje priimtų į darbą DJ (garso bei šviesos režisierių).
Rimtai nusiteikusius dirbti apmokome ir suteikiame galimybę
visapusiškai tobulinti savo profesiją.
Reikalavimai: Patirtis būtu privalumas. Siųskite savo gyvenimo aprašymą (CV) su nuotrauka arba skambinkite darbo dienomis nuo 15:00 val.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Oldtaunas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rūdninkų g., 865692389, aleksandr.djachenko@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Oldtaunas"  Indų plovėja(as)

Pobūdis: Plauti indus,valyti patalpas kinų-japonų restorane
Reikalavimai: Darbštumas,kruopštumas,greitumas,sąžiningumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "HonYa"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kumelių g.16, 860640544, rytuazija@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "HonYa"  Barmenas

Pobūdis: Reikalingas barmenas (-ė). Baro priežiūra, užsakymų darymas, inventorizacija.

Reikalavimai: Greitas ir kokybiškas baro užsakymų atlikimas,puikūs bendravimo įgūdžiai, mandagumas, paslaugumas, reprezentatyvi išvaizda.
Jei turi noro darbti , esi komunikabili, linksma nebijai naujovių bei darbo - mes Tavęs laukiame.Nuo darbo kokybes priklauso atlyginimas.Be patirties apmokiname!


Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rosso arancio gelateria italiana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g.18, 868345215, administracija@rossoarancio.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Rosso arancio gelateria italiana"  Staklių operatorius

Pobūdis: Popieriaus pervyniojimo / pjovimo staklių operatorius
Reikalavimai: Patirtis nera butina.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gruinė"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g. 7, 868683499, info@gruine.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Gruinė"  Suvirintojas

Pobūdis: Metalinių konstrukcijų virinimas
Reikalavimai: Metalinių konstrukcijų virinimo patirtis;
Virinimo pusautomačiais patirtis.
Reikalinga ne mažesnė nei 3 m. patirtis srityje Pramonė/gamyba

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Egivira"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 7a, 868784215, trade@egivira.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Egivira"  Valytojai Erfurto g.

Pobūdis: Darbo vieta skirta asmeniui su negalia.
Darbas valytojai, Erfurto g. Vilniuje
Poliklinikos patalpų valymas.
Darbas: 6 d.d. savaitė:
I-V 4 val. darbo diena (17.00 – 22.00 val.) ir darbas šeštadienį 2 val.
Jei susidomėjote, skambinkite tel. 8 671 10560, 8 5 215 0305.

Atlyginimas: 700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 867110560, 867112330, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Valytojai Erfurto g. (1etatas)

Pobūdis: Darbas valytojai, Erfurto g. Vilniuje
Poliklinikos patalpų valymas.
Darbas: 5 d.d. savaitė: I-V 8 val. darbo diena (7.00 – 16.00 val.).
Jei susidomėjote, skambinkite tel. 8 671 10560, 8 5 215 0305.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 867110560, 867112330, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Pardavėjas-kasininkė

Pobūdis: Darbas su kasos aparatu, malonus klientų aptarnavimas, tvarkos palaikymas salėje.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, imlumas, punktualumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Grizzly grill"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanorių pr. 439, ievamatiukaite@yahoo.com
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Grizzly grill"  Indų plovėja - valytoja

Pobūdis: Restorano tvarkos palaikymas, indų plovimas
Reikalavimai: Sąžiningumas, darbštumas, atsakingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ledo kavinė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g.25, 868740990, kavine@pramoguarena.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Ledo kavinė"  Autodetalių pardavimo vadybininkas

Pobūdis: Šiuo metu ieškome iniciatyvaus ir atsakingo automobilių detalių pardavėjo, pageidautina, turinčio analogiško darbo patirties arba gerai išmanančio automobilio sandarą ir automobilių detalių asortimentą. Patirtis dirbant su TecDoc ir kitomis programomis skirtoms sandėlių ir panašių platformų valdymui būtų didelis privalumas.
Darbas mažmeninėje prekyboje, patogioje ir išplėtotoje miesto centro teritorijoje. Lankstus darbo grafikas, geros darbo sąlygos, visos socialinės garantijos.
Reikalavimai: Iš darbuotojų reikalaujame atsakomybės ir iniciatyvumo, kruopštaus darbo ir rezultatų siekimo. Už tikslų pasiekimą papildomai motyvuojame.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Girilis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. kubiliaus g. 16, 869831747, vilmantas@girilis.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Girilis"  Padavėjas

Pobūdis: Padavėjo darbas restorane pilnu etatu.Darbas pamaininis
Reikalavimai: Padavėjo darbo patirtis ,būtų privalumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Berneliai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr.19/1, vilnius@berneliuuzeiga.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Berneliai"  Virėja(as)

Pobūdis: Virėjo darbas pilnu etatu restorane.Darbas pamaininis, prie daržovių -miltinių patiekalų(karštas cechas)
Reikalavimai: Virėjo darbo patirtis,gebėjimas dirbti komandoje

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Berneliai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr.19/1, 866228952, vilnius@berneliuuzeiga.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Berneliai"  Rusu - lietuviu kalbos verteja (s)

Reikalavimai: Reikalinas, Versti tekstus vienam internetiniam projektui.
Darbas is namu, galima laisvu laiku.
Rusu - Lietuviu kalbos verteja (s)
Europemediasolutions@gmail.com
skype: stas_klp

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Europe media solutions"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: europemediasolutions@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Europe media solutions"  CNC staklių operatorius

Pobūdis: - Darbas su frezavimo arba pjovimo staklėmis;
- Numatyto gamybos plano laikymasis;
Reikalavimai: - Inžinerinis, techninis išsilavinimas;
- Patirtis su CNC staklėmis;
- Gebėjimas "skaityti brėžinius"
- Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- Atsakingumas, pareigingumas, sąžiningumas;
- Noras mokytis ir kelti profesinę kvalifikaciją;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Staticus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 13, 8-5-2111259, personalas@staticus.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Staticus"  Apskaitininkė/administratorė

Pobūdis: • Įvairaus pobūdžio dokumentų rašymas, pildymas, analizavimas, sisteminimas,.
• Sąskaitų išrašymas, siuntimas.
• Buhalterinių dokumentų sisteminimas, suvedinėjimas į buhalterinę programą
• Darbo funkcijos susijusios su keliomis įmonėmis
Reikalavimai: • Puikios Microsoft office ir Microsoft Exel žinios
• Geros raštvedybos žinios
• Aukšta motyvacija
• Analitinis mąstymas, greita reakcija
• Pastabumas atidumas, kruopštumas
darbo patirtis


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Varonis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio g. 50, 37061620000, atranka@varonis.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Varonis"  Barmeno padėjėjas savaitgaliais

Pobūdis: Darbas parduotuvėje - bare "Pivorius".
Pagalba barmenui.
Galimybe dirbti puse etato.
Reikalavimai: Gyvenimo aprašymus siusti:
rubelija@gmail.com
Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rubelija"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Žemaičių pl. 66/ lukšio g. 58, 860219436, rubelija@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Rubelija"  Betonvežės vairuotojas

Pobūdis: Darbo užmokestis priklauso nuo rezultatų.
Reikalavimai: E kategorija.
Patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Betono centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: a.bielskis@betonocentras.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Betono centras"  Pardavėjas 0.5 etato


Įmonė: UAB "Topus mobile"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199225
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Topus mobile"  Pardavėjas - konsultantas


Įmonė: UAB "Skambučių centras"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199224
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Skambučių centras"  Pardavėjos


Įmonė: AB "Kaišiadorių paukštynas"
Miestas: Gargždai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199226
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie AB "Kaišiadorių paukštynas"  Vairuotojas - komplektuotojas


Įmonė: UAB "Airo catering services Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199227
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Airo catering services Lietuva"  Pardavėjos


Įmonė: AB "Kaišiadorių paukštynas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199228
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie AB "Kaišiadorių paukštynas"  Pardavėjos


Įmonė: AB "Kaišiadorių paukštynas"
Miestas: Kretinga
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199229
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie AB "Kaišiadorių paukštynas"  Pardavėjos


Įmonė: AB "Kaišiadorių paukštynas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199230
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie AB "Kaišiadorių paukštynas"  Pardavimų vadovas


Įmonė: UAB "Torpol Baltija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199095
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Torpol Baltija"  Asmeninės gyvensenos konsultantai


Įmonė: UAB "Zepter international"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199237
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Zepter international"  Ekspertas


Įmonė: UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199238
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas"  Organizatoriaus asistentas


Įmonė: UAB "Eastcon AG LT"
Miestas: Visa lietuva
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199239
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Eastcon AG LT"  Projektų vadovas


Įmonė: UAB "Bikuvos prekyba"
Miestas: Jonava
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199241
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Bikuvos prekyba"  Pardavimų vadybininkė (-as)

Pobūdis: • Ryšių su esamais klientais palaikymas, aktyvi naujų klientų paieška;
• Didmeninės, mažmeninės prekybos organizavimas;
• Klientų konsultavimas;
• Gaminių pristatymas, naujų gaminių įvedimas į rinką;
• Atsiskaitymų kontrolė, rinkos ir konkurentų analizė.
Reikalavimai: • Aukštasis išsilavinimas (vadybos ar pardavimų srityje būtų privalumas);
• Anglų kalbos mokėjimas (kitų kalbų mokėjimas privalumas)
• Ne mažesnė nei 5 m. darbo patirtis aktyvių pardavimų srityje;;
• Darbo komandoje ir problemų sprendimo įgūdžiai;
• Komunikabilumas, derybiniai įgūdžiai, savarankiškumas, organizuotumas.
• Atkaklumas siekiant rezultato;
• Darbo patirtis su apskaitos programa "Pragma”.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gritpedžiai" ir Ko
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Chemijos g., 8 37 452580, office@amberbymazukna.com
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Gritpedžiai" ir Ko  Kelio darbininkai

Pobūdis: Gatvių, šaligatvių įrengimas, bortų klojimas, plytelių, trinkelių dėjimas ir kiti gerbuvio, aplinkos tvarkymo darbai.
Reikalavimai: Darbštumas, iniciatyvumas, pareigingumas, darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kamitra" ir Ko
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo 6a, 861531842, info@kamitra.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Kamitra" ir Ko  Ventiliuojamo fasado montuotojas

Pobūdis: Ventiliuojamo fasado įrengimas
Reikalavimai: -Punktualumas,
-atsakingumas,
-sąžiningumas,
-sugebėjimas dirbti savarankiškai bei komandoje,
-be žalingų įpročių,
-patirtis statybos sferoje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Alviemus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus m., 867522763, malinovskij-san@list.ru
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie MB "Alviemus"  Valytoja

Pobūdis: Patalpų valymas
Reikalavimai: Ieškome tvarkingo, pareigingo, kruopštaus ir sąžiningo žmogaus. Garantuojam draugišką kolektyvą, socialines garantijas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros spektras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr., 863263663, svaros.spektras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Švaros spektras"  Barmenas - kasininkas

Pobūdis: Reikalinga barmene - kasininkė. darbo dienomis, pilnas etatas, nuo 8.00val- 17.00Val. Kavinės administravimas, vadovo padėjėja.
Reikalavimai: Patirtis aptarnavimo srityje. Administravimo savybes. Darbas kompiuteriu. Jaunatviškumas, noras dirbti

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Krido"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 36, 868646238
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Krido"  Valytoja Švitrigailos g. (neįgaliam asmeniui)

Pobūdis: Valymo įmonė UAB "Bss grupė" priims į darbą valytoją Švitrigailos g. Vilniuje. Pirmenybę įsidarbinti teikiame žmonėms, turintiems neįgalumo pažymėjimą (35-55 proc. darbingumą). Darbo grafikas 5 valandos, 4 darbo dienos nuo 17:00 iki 22:00. Kreiptis telefonu 867297280 darbo dienomis nuo 8.30 iki 17.30.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, noras dirbti

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BSS grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eigulių g.2, 867297280
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "BSS grupė"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Klientų vizitavimas, konsultavimas;
Naujų produktų ir paslaugų pristatymas;
Ryšių su esamais klientais palaikymas bei vystymas;
Reikalavimai: Reprezentatyvi išvaizda;
tikėjimas pristatomu produktu ir sugebėjimas tuo įtikinti aplinkinius;
drąsumas, pasitikėjimas savimi, komunikabilumas;
užsispyrimas, užsibrėžtų tikslų siekimas;
organizuotumas ir aktyvumas;
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas ir reali vairavimo patirtis.
lankstus darbo grafikas patogiu metu;
gali būti studentai;

Atlyginimas: 600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilnius podium"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g., 8 5 219 0022, office@vilniuspodium.com
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Vilnius podium"  Indų plovėjas

Pobūdis: - pamaininį darbą, slenkančių grafiku;
- darbą profesionalioje komandoje;
- galimybę darbą derinti su studijomis;
- laiku mokamą, stabilų darbo užmokestį.

Jei susidomėjote siūloma pozicija, savo gyvenimo aprašymą su nuoroda į pageidaujamas pareigas, siųskite el. paštu restoranas.forest@gmail.com
Telefonas pasiteirauti: 8 615 21412
Konfidencialumą garantuojame.
Informuosime tik į kitą atrankos etapą patekusius kandidatus.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gamtos virtuvė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų g. 2, 8 615 21412, restoranas.forest@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Gamtos virtuvė"  Ekskavatorininkas

Pobūdis: Darbas su 20 t ekskavatoriumi
Terminuota sutartis - 3 mėn.
Reikalavimai: Traktorininko pažymėjimas
Ekskavatorininko darbo patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mitnija"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: 8-615-58062
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Mitnija"  Pamainos vadybininkei (-ui)

Pobūdis: • efektyvaus pamainos darbo užtikrinimas;
• darbas su kasa;
• ataskaitų ruošimas.
Reikalavimai: • vadovavimo patirtis;
• aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• darbo su kasa patirtis;
• geras lietuvių, anglų, rusų kalbų žinios;
• planavimo bei organizavimo sugebėjimai;
• pareigingumas, atsakingumas, orientacija į darbo rezultatus;
• reprezentatyvi išvaizda.


Mes Jums siūlome:
• įdomų ir perspektyvų darbą profesionalioje komandoje;
• lankstų darbo grafiką, galimybę darbą derinti su studijomis;
• galimybę mokytis, tobulėti bei siekti karjeros;
• laiku mokamą, stabilų darbo užmokestį;
• tik darbuotojams skirtas įmonės ir jos partnerių nuolaidas.


Jei susidomėjote siūloma pozicija, savo gyvenimo aprašymą su nuoroda į pageidaujamas pareigas, siųskite el. paštu restoranas.soya@gmail.com
Telefonas pasiteirauti: 8 615 21412
Konfidencialumą garantuojame.
Informuosime tik į kitą atrankos etapą patekusius kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Azijos skoniai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 25, 8 615 21412, restoranas.soya@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Azijos skoniai"  Virėjas

Pobūdis: • patiekalų gaminimas viešojo maitinimo įmonėje.
Reikalavimai: • panašaus darbo patirtis;
• žaliavų apdirbimo ir teisingų maisto produktų paruošimo technologijų, jų laikymo bei sandėliavimo sąlygų žinojimas;
• sveikatos, higienos ir sanitarijos normų žinojimas;
• orientacija į kokybišką rezultatą.


Mes Jums siūlome:
• įdomų ir perspektyvų darbą profesionalioje komandoje;
• lankstų darbo grafiką, galimybę darbą derinti su studijomis;
• galimybę mokytis, tobulėti bei siekti karjeros;
• laiku mokamą, stabilų darbo užmokestį;
• tik darbuotojams skirtas įmonės ir jos partnerių nuolaidas.


Jei susidomėjote siūloma pozicija, savo gyvenimo aprašymą su nuoroda į pageidaujamas pareigas, siųskite el. paštu restoranas.forest@gmail.com
Telefonas pasiteirauti: +370 615 21412
Konfidencialumą garantuojame.
Informuosime tik į kitą atrankos etapą patekusius kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gamtos virtuvė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų g. 2, 8 615 21412, restoranas.forest@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Gamtos virtuvė"  Mokymų ir komunikacijos specialistas

Pobūdis: • organizuoti ir vesti mokymus finansų įstaigoms apie indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą;
• užtikrinti vidinę ir tarpinstitucinę komunikaciją;
• rūpintis įmonės reprezentaciniais, įvaizdžio formavimo klausimais;
• rengti informaciją žiniasklaidai.
Reikalavimai: • puikūs organizaciniai ir komunikaciniai įgūdžiai;
• gebėti raiškiai ir aiškiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, laisvai jaustis prieš auditoriją;
• turėti ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį komunikacijos ir/arba žmogiškųjų resursų srityje;
• turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
• išmanyti dokumentų rengimo ir valdymo taisykles ir teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai savo veikloje;
• gebėti dirbti individualiai ir komandoje, savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo ir komandos veiklą;
• mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygiu;
• mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias;
• turėti atitinkamų žinių iš ekonomikos, finansų, rinkodaros, bankininkystės, draudimo, verslo sričių;
• gebėti lengvai prisitaikyti prie naujų žmonių ir aplinkybių, realiai vertinti įvairias situacijas, greitai priimti sprendimus;
• vairuotojo pažymėjimas;
• puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 31, 8 5 2135657, idf@idf.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas"  Padavėja(s)

Pobūdis: Darbas kinu restorane Kauno Akropolyje.
Reikalavimai: Darbo patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pats pliusas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Karaliaus mindaugo pr.49, 861002111, akropolis@canas.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Pats pliusas"  Teismo finansų skyriaus vedėja/-as (pakaitinis)

Pobūdis: Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijas:
1. planuoti ir organizuoti Finansų skyriaus darbą, atsakyti už tinkamą ir laiku skyriui paskirtų užduočių bei funkcijų įvykdymą, kontroliuoti Finansų skyriui pavestų darbų atlikimą;
2. tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus;
3. užtikrinti buhalterinių įrašų teisingumą, finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, valstybinių lėšų ir turto naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę;
4. kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;
5. rengti ir, teismo pirmininkui pasirašius, laiku pateikti biudžeto vykdymo, finansines ir kitas ataskaitas teisės aktuose nurodytiems subjektams, pagal pareikalavimą – teikti buhalterinės apskaitos informaciją teismo pirmininkui, auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
6. vesti banko operacijų, ilgalaikio turto, gautinų ir mokėtinų sumų, paslaugų teikimo, išankstinių ir depozito lėšų ir kitą apskaitą;
7. teikti teismo pirmininkui pasiūlymus apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
8. vykdyti išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;
9. dalyvauti rengiant Teismo strateginius veiklos planus ir projektus, parengiant ekonominius–finansinius apskaičiavimus bei sudarant išlaidų sąmatas pagal ekonominę klasifikaciją;
10. kontroliuoti Teismo biudžeto sąmatos įvykdymą, atlikti finansinės būklės analizę apie reikalingus papildomus asignavimus metų eigoje;
11. kontroliuoti darbo užmokesčio ir išskaitų iš darbo užmokesčio apskaičiavimą ir pervedimą Teismo darbuotojams, VMI, VSDFV ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims;
12. sudaryti ir pateikti Finansų ministerijai mokėjimo paraiškas;
13. vykdyti teisės aktais numatytą proceso dalyvių patirtų išlaidų apskaičiavimą ir išmokėjimą;
14. rengti vidaus teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių Finansų skyriaus veiklą, projektus;
15. teikti teismo pirmininkui išvadas apie inventorizacijos rezultatus;
16. užtikrinti Finansų skyriaus dokumentų valdymą, perdavimą į Teismo Archyvą;
17. Teikti pasiūlymus teismo raštinės vedėjui rengiant Teismo dokumentacijos planą.
18. pavaduoti Finansų skyriaus vyresnįjį specialistą jo atostogų, nedarbingumo ar kitais nebuvimo darbe atvejais;
19. vykdyti kitus teismo pirmininko su Teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Teismo strateginiai tikslai.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti socialinių mokslų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, finansinių ataskaitų teikimą, darbo užmokesčio apskaičiavimą ir išskaitas iš darbo užmokesčio, teismų veiklą, ekonominę bei finansinę veiklą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą;
4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, teismuose naudojamomis finansų valdymo ir apskaitos sistemomis (BAFVS, Stekas, VBAMS, VSAKIS), elektronine bankinių operacijų sistema ir kitomis;
5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Finansų skyriaus veiklą.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3150 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Klaipėdos miesto apylinkės teismas
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: S. daukanto g. 8, 8 616 14151, vilma.rute@teismas.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie Klaipėdos miesto apylinkės teismas  Teisės ir veiklos priežiūros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

TEISĖS IR VEIKLOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NTB prie SAM) Teisės ir veiklos priežiūros skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė yra reikalinga užtikrinti Skyriaus nuostatuose nustatytų veiklos tikslų ir funkcijų vykdymą teisės ir viešųjų pirkimų organizavimo srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės ir viešųjų pirkimų organizavimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (teisės magistro, jam prilygintą teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);

6.2. turėti teisinio darbo patirties;

6.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teisės aktų rengimą ir kitų dokumentų rengimą; Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešuosius pirkimus, taip pat su kitais teisės aktais susijusiais su veiklos sritimi; teisės aktais, reglamentuojančiais žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją;

6.4. gebėti analitiškai vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, atlikti teisės aktų ekspertizę identifikuoti problemas, siūlyti jų sprendimo būdus, rengti išvadas, taip pat rengti teisės aktų projektus;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

6.6. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia savarankiškai arba su kitais Biuro struktūriniais padaliniais Biuro kompetencijai priskirtus Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ar kitų teisės aktų projektus, teikia Biuro direktoriui pasiūlymus dėl minėtų teisės aktų projektų rengimo, atlieka parengtų teisės aktų projektų ekspertizę;

7.2. teikia teisines konsultacijas bei kitas išvadas atstovavimo ir teisės taikymo bei teisėkūros klausimais (esant reikalui raštu) Biuro direktoriui, skyrių vedėjams, kitiems Biuro darbuotojams;

7.3. pagal kompetenciją atstovauja Biurui teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse, rengia ieškinius (skundus) ir atsiliepimus į ieškinius (skundus), kitus procesinius dokumentus;

7.4. užtikrina kiekvienų metų Biuro prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano ir ataskaitų rengimą ir teikimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

7.5. organizuoja ir atlieka viešuosius pirkimus Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

7.6. rengia atsakymus į tiekėjų pretenzijas;

7.7. dalyvauja Biuro ar kitų institucijų sudaromų darbo, derybų ir kitų grupių veikloje, taip pat pasitarimuose, kuriuose reikalinga teisininko konsultacija;

7.8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Biuro strateginį veiklos planą;

7.9. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Biuro direktoriaus pavedimus;

7.10. nuolat tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose;

7.11. laiku ir kokybiškai vykdo ir kitus Skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

7.12. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus;

7.13. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir kituose norminiuose teisės aktuose bei NTB prie SAM nuostatuose;

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinis transplantacijos biuras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Santariškių g. 2, 37052796096, info@transplantacija.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie Nacionalinis transplantacijos biuras  Informacinių sistemų vystymo poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis: PATVIRTINTANacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014m. kovo 28 d.įsakymu Nr.PS1-225STRATEGINIO VALDYMO DEPARTAMENTOADMINISTRAVIMO PROJEKTAVIMO SKYRIAUSINFORMACINIŲ SISTEMŲ VYSTYMO POSKYRIOVYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMASi.pareigybės charakteristika1.Strateginio valdymo departamento (toliau-Departamentas) Administravimo projektavimo skyriaus (toliau-Skyrius) Informacinių sistemų vystymo poskyrio (toliau-Poskyris) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2.Pareigybės lygis-A.3.Pareigybės kategorija-12.II.PASKIRTIS4. Poskyrio vyriausiojo specialisto, įgyvendinančio kaimo plėtros priemones pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą (toliau - Programa), pareigybė skirta užtikrinti Lietuvos Respublikos (toliau-LR) ir Europos Sąjungos (toliau-ES) paramos priemonių žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei administravimo ir kontrolės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau-Agentūra) informacinių sistemų atitikimą LR ir ES teisės aktams bei Agentūros struktūrinių padalinių poreikiams.III.VEIKLOS SRITIS5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - vysto valstybės ir ES paramos priemonių administravimo ir kontrolės Agentūros informacinių sistemų funkcionalumą bei dalyvauja kuriant naujas paramos priemonių administravimo ir kontrolės Agentūros informacines sistemas.IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;6.2.turėti darbo patirties informacinių sistemų tobulinimo, funkcinių reikalavimų derinimo ir testavimo srityje;6.3.gerai išmanyti ES teisės aktus, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Departamento veiklą, LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES paramos lėšų administravimą;6.4.mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1lygiu;6.5.mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;6.6.išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;6.7.sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.V.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1.nuolat vysto ir tobulina šių valstybės ir ES paramos priemonių administravimo ir kontrolės Agentūros informacinių sistemų su funkciniais reikalavimais susijusį funkcionalumą su Programa: Pareiškėjų registravimo informacinės sistemos (PRIS), Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013metų programos priemonių administravimo informacinės sistemos (KPPAIS2),;7.2.pagal Poskyrio kompetenciją dalyvauja kuriant naujas valstybės ir ES paramos priemonių administravimo ir kontrolės Agentūros informacines sistemas susijusias su Programa;7.3.pagal Poskyrio kompetenciją tvarko su paramos administravimu susijusius administravimo ir kontrolės Agentūros informacinių sistemų klasifikatorius susijusius su Programa;7.4.pagal Poskyrio kompetenciją tobulina valstybės ir ES paramos priemonių administravimo ir kontrolės Agentūros informacinių sistemų, susijusių su Programa, integracijas su išorinėmis informacinėmis sistemomis ir registrais;7.6.pagal Poskyrio kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus susijusių su Programa;7.7.pagal Poskyrio kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje susijusių su Programa;7.8.pagal Poskyrio kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus susijusius su Programa bei rengiant atsakymus į juos;7.9.pagal Poskyrio kompetenciją teikia informaciją susijusią su Programa kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;7.10.tvarko Poskyrio dokumentaciją susijusią su Programa;7.11.teikiaPoskyrio vedėjui pasiūlymus susijusius su Programa dėl Poskyrio ir Agentūros darbo tobulinimo;7.12.pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Poskyrio funkcijomis ir Programa susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės, Skyriaus ir Poskyrio vedėjų pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.VI.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.

Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2476531, vaida.repeckaite@nma.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Administravimo poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

Aktuali redakcija nuo 2014 m. balandžio 1 d. PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2014 m. kovo 28 d.

įsakymu Nr. PS1-226

PERSONALO SKYRIAUS

ADMINISTRAVIMO POSKYRIO

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Personalo skyriaus (toliau - Skyrius) Administravimo poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) personalo reikalus, analizuoti kokybinę ir kiekybinę personalo sudėtį, rengti ir teikti informacinę medžiagą personalo klausimais, tvarkyti Agentūros tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), personalinę įskaitą, dalyvauti rengiant Agentūros personalo valdymą bei vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų projektus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje - personalo valdyme.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo administravimo srityje;

6.3. turėti darbo su kompiuterizuota dokumentų valdymo ir personalo valdymo sistema patirtį;

6.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius ir valstybės tarnybą;

6.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.7. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. įgyvendina LR valstybės tarnybos įstatymo, LR darbo kodekso ir su jais susijusių teisės aktų nuostatas, Agentūros personalo politiką;

7.2. organizuoja konkursus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo bei darbuotojų ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas, rengia priimamų į darbą darbuotojų darbo sutartis ir jų pakeitimus, pildo darbo sutarčių registrą, rengia Agentūros direktoriaus įsakymų bei kitus dokumentų dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo, atleidimo, perkėlimo į kitą darbą ar pareigas, atostogų suteikimo, tarnybinių komandiruočių į užsienį, pašalpų, priedų ir priemokų skyrimo, socialinių garantijų įgyvendinimo ir kitais personalo administravimo klausimais projektus, registruoja Skyriaus rengiamus įsakymus personalo klausimais bei komandiruočių į užsienį ataskaitas;

7.3. atlieka Agentūros pareigybių ir etatų analizę, analizuoja kokybinę ir kiekybinę personalo sudėtį ir rengia periodines ataskaitas;

7.4. organizuoja ir atlieka Agentūros darbuotojų apskaitą, tvarko Valstybės tarnautojų registro duomenų bazę bei Agentūros personalo apskaitai skirtos programos duomenis, rengia statistines ataskaitas, analizuoja personalo poreikį ir numato personalo optimizavimo būdus;

7.5. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas, organizuoja atostogų suteikimą personalui, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;

7.6. vykdo darbo laiko apskaitos žiniaraščių vedimo Agentūros struktūriniuose padaliniuose kontrolę;

7.7. tvarko Agentūros valstybės tarnautojų bei darbuotojų asmens bylas ir kitas Poskyryje sudaromas bylas bei nustatyta tvarka perduoda jas į Agentūros archyvą, tvarko Poskyrio dokumentaciją;

7.8. pagal Poskyrio kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais bei teikia jiems informaciją;

7.9. pagal Poskyrio kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.10. pagal Poskyrio kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

7.11. pagal Poskyrio kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.12. vykdo kitus su Poskyrio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Agentūros vadovybės, Skyriaus vedėjo ir Poskyrio vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2476531, vaida.repeckaite@nma.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Personalo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2014 m. kovo 31 d.

įsakymu Nr. P1-447


PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 8.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti valdyti personalą Savivaldybės administracijoje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas personalo valdymo srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, personalo valdymą, darbo santykius, dokumentų valdymą, teisės aktų rengimą, archyvo dokumentacijos tvarkymą;
6.3 mokėti dirbti "Microsoft Office" programos paketu;
6.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pagal skyriaus vedėjo priskirtas kuravimo sritis vykdo šias funkcijas:
7.1. nustatyta tvarka organizuoja konkursus ir atrankas dėl priėmimo į valstybės tarnybą ir viešąsias paslaugas teikiančių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų pareigas, rengia teisės aktus dėl komisijos sudarymo, atlieka viešo konkurso komisijos sekretoriaus funkcijas, formuoja viešo konkurso protokolų ir pretendentų pateiktų dokumentų bylas, skaičiuoja tarnybos Lietuvos valstybei stažą, rengia pažymas apie darbuotojo darbą, rengia sprendimų projektus dėl įstaigų vadovų skyrimo į pareigas ir darbo sutarties su jais nutraukimo, skatinimo, priedų ir priemokų jiems skyrimo, formuoja, tvarko ir kaupia asmens bylas, formuoja atleistų asmenų asmens bylas perduoti savivaldybės archyvui;
7.2. nustatyta tvarka organizuoja atranką į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas, atlieka pretendentų atrankos komisijos sekretoriaus funkcijas, formuoja atrankos komisijos posėdžių protokolų ir pretendentų pateiktų dokumentų bylas, rengia pažymas apie darbuotojo darbą, formuoja atleistų asmenų asmens bylas perduoti savivaldybės archyvui;
7.3. rengia priimamo į darbą personalo darbo sutartis ir jų pakeitimus, pildo darbo sutarčių registracijos žurnalą;
7.4. kontroliuoja Klaipėdos miesto savivaldybės viešąsias paslaugas teikiančių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų kasmetinių atostogų grafiko įgyvendinimą;
7.5. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais organizuoja ir protokoluoja komisijos, nagrinėjančios valstybės tarnautojų prašymus leisti dirbti kitą darbą, posėdžius, rengia teisės aktų projektus dėl kito darbo, supažindina valstybės tarnautojus su priimtais teisės aktais;
7.6. rengia teisės aktų projektus dėl nuobaudų skyrimo Savivaldybės administracijos, savivaldybės tarybos sekretoriato personalui, įstaigų vadovams, teisės aktų nustatytais terminais su priimtais teisės aktais supažindina personalą pasirašytinai, analizuoja, teikia išvadas skyriaus vedėjui ir rengia ataskaitas;
7.7. nustatyta tvarka teikia informaciją paskelbti savivaldybės interneto tinklalapyje;
7.8. nustatyta tvarka registruoja skyriaus gaunamuosius ir siunčiamuosius raštus informacinėje dokumentų valdymo sistemoje;
7.9. supažindina pasirašytinai naujai priimtą personalą su padalinio (įstaigos) nuostatais, pareigybės aprašymu, personalo valdymą reglamentuojančių tvarkų aprašais;
7.10. teikia duomenis Valstybės tarnautojų registrui;
7.11. suveda duomenis, reikalingus darbo užmokesčiui apskaičiuoti, į Finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą "Biudžetas VS"
7.12. rengia ir nustatyta tvarka derina teisės aktų projektus personalo valdymo klausimais dėl Savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kurių pareigybės, neįeina į didžiausią leistiną skaičių, priėmimo, atleidimo, perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, priedų ir priemokų skyrimo, tikrina jų darbo laiko apskaitos žiniaraščių užpildymo teisingumą ir pasirašo;
7.13. dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų tyrimus;
7.14. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
7.15. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis.
8. Vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 1980 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Liepų g. 11, 846396085, personalas@klaipeda.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija  III juridinių asmenų patikrinimų skyriaus II poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus apskrities valstybinės

mokesčių inspekcijos viršininko

2014 m. vasario 19 d.

įsakymu Nr. (2.1)-3-138

KONTROLĖS DEPARTAMENTO III JURIDINIŲ ASMENŲ

PATIKRINIMŲ SKYRIAUS

II POSKYRIO

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento (toliau - Departamentas) III juridinių asmenų patikrinimų skyriaus (toliau - Skyrius) II poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Skyriui priskirtoms funkcijoms, susijusioms su mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrole vykdyti bei konkrečioms užduotims atlikti.

III. veiklos sritIs

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - mokesčių administravimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintiną socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo ar teisės krypties išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę apskaitą ir atskaitomybę, mokesčius, mokesčių administravimą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

6.3. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

6.4. Mokėti dirbti MS OFFICE programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

7.1. Atlieka visų rūšių ir visų temų mokestinius patikrinimus, mokestinius tyrimus, ūkinės finansinės veiklos tyrimus pagal teisėsaugos institucijų pavedimus ir rengia specialisto išvadas, išvadas dėl mokesčių grąžinimo (įskaitymo), taip pat nustato administracinės teisės pažeidimus, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir administracinius nurodymus, nustatyta tvarka įformina atliktus kontrolės veiksmus, užtikrindamas teisės aktais nustatytų kontrolės funkcijų vykdymą.

7.2. Jei dėl patikrinimo akto projekto yra rašytinių pastabų, perduoda medžiagą Departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyriui (toliau - PVPNS);

7.3. Informuoja PVPNS apie nustatytus galimus nusikalstamų veikų ir kitų teisės aktų pažeidimų požymius, įtartinus sandorius ir kitus mokestinių patikrinimų ir mokestinių tyrimų metu nustatytus įtarimą keliančius veiksmus ir pateikia turimą informaciją;

7.4. Informuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) Nepriemokų administravimo departamentą, jei mokestinio patikrinimo metu (kai tikrinant nustatoma mokesčių įstatymų pažeidimų) įtariama, kad mokesčių mokėtojas gali jam priklausantį turtą paslėpti, parduoti ar kitokiu būdu jo netekti ir dėl to gali būti sunku ar neįmanoma išieškoti apskaičiuotų mokesčių, delspinigių ir (ar) paskirtų baudų;

7.5. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, jų pavedimu ir (ar) prašymu atlieka mokestinius tyrimus, mokestinius patikrinimus ir bendrus mokestinius patikrinimus.

7.6. Rengia dokumentus dėl specialių mokesčių apskaičiavimo būdų taikymo, taiko šiuos būdus atliekant mokestinius patikrinimus, įgyvendindamas teisės aktų mokesčių klausimais nuostatas.

7.7. Nagrinėja metodinę medžiagą mokestinių patikrinimų, mokestinių tyrimų ir mokesčių klausimais, informaciją apie mokestinių ginčų praktiką, taiko juos atlikdamas mokestinius tyrimus ir mokestinius patikrinimus.

7.8. Nagrinėja mokesčių mokėtojų pareiškimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymus, užtikrindamas, kad rengiami dokumentai atitiktų raštvedybos reikalavimus;

7.9. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti nustatytus uždavinius.

VI. PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 2, (85)2687791, (85)2687604, i.versilo@vmi.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  III juridinių asmenų patikrinimų skyriaus III poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus apskrities valstybinės

mokesčių inspekcijos viršininko

2014 m. kovo 27 d.

įsakymu Nr. (2.1)-3-181

KONTROLĖS DEPARTAMENTO III JURIDINIŲ ASMENŲ

PATIKRINIMŲ SKYRIAUS

III POSKYRIO

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento (toliau - Departamentas) III juridinių asmenų patikrinimų skyriaus (toliau - Skyrius) III poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Skyriui priskirtoms funkcijoms, susijusioms su mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrole vykdyti bei konkrečioms užduotims atlikti.

III. veiklos sritIs

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - mokesčių administravimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintiną socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo ar teisės krypties išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę apskaitą ir atskaitomybę, mokesčius, mokesčių administravimą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

6.3. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

6.4. Mokėti dirbti MS OFFICE programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

7.1. Atlieka visų rūšių ir visų temų mokestinius patikrinimus, mokestinius tyrimus, ūkinės finansinės veiklos tyrimus pagal teisėsaugos institucijų pavedimus ir rengia specialisto išvadas, išvadas dėl mokesčių grąžinimo (įskaitymo), taip pat nustato administracinės teisės pažeidimus, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir administracinius nurodymus, nustatyta tvarka įformina atliktus kontrolės veiksmus, užtikrindamas teisės aktais nustatytų kontrolės funkcijų vykdymą.

7.2. Jei dėl patikrinimo akto projekto yra rašytinių pastabų, perduoda medžiagą Departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyriui (toliau - PVPNS);

7.3. Informuoja PVPNS apie nustatytus galimus nusikalstamų veikų ir kitų teisės aktų pažeidimų požymius, įtartinus sandorius ir kitus mokestinių patikrinimų ir mokestinių tyrimų metu nustatytus įtarimą keliančius veiksmus ir pateikia turimą informaciją;

7.4. Informuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Nepriemokų administravimo departamentą, jei mokestinio patikrinimo metu (kai tikrinant nustatoma mokesčių įstatymų pažeidimų) įtariama, kad mokesčių mokėtojas gali jam priklausantį turtą paslėpti, parduoti ar kitokiu būdu jo netekti ir dėl to gali būti sunku ar neįmanoma išieškoti apskaičiuotų mokesčių, delspinigių ir (ar) paskirtų baudų;

7.5. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, jų pavedimu ir (ar) prašymu atlieka mokestinius tyrimus, mokestinius patikrinimus ir bendrus mokestinius patikrinimus.

7.6. Rengia dokumentus dėl specialių mokesčių apskaičiavimo būdų taikymo, taiko šiuos būdus atliekant mokestinius patikrinimus, įgyvendindamas teisės aktų mokesčių klausimais nuostatas.

7.7. Nagrinėja metodinę medžiagą mokestinių patikrinimų, mokestinių tyrimų ir mokesčių klausimais, informaciją apie mokestinių ginčų praktiką, taiko juos atlikdamas mokestinius tyrimus ir mokestinius patikrinimus.

7.8. Nagrinėja mokesčių mokėtojų pareiškimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymus, užtikrindamas, kad rengiami dokumentai atitiktų raštvedybos reikalavimus;

7.9. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti nustatytus uždavinius.

VI. PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 2, (85)2687791, (85)2687604, i.versilo@vmi.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Įmonių ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. D1-319

EKONOMIKOS IR TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ekonomikos ir tarptautinių ryšių departamento Įmonių ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Ekonomikos ir tarptautinių ryšių departamento Įmonių ir turto valdymo skyriaus (toliau -Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti sprendžiant klausimus, susijusius su valstybės nekilnojamojo turto paskirstymu, naudojimu, jo perdavimu savivaldybėms.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - valstybės nekilnojamojo turto naudojimo ir perskirstymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties (nekilnojamojo turto valdymo programa) išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

6.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybės nekilnojamojo turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;

6.3. išmanyti teisės aktų, normatyvinių dokumentų projektų rengimo reikalavimus;

6.4. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę ir rengti analitinę medžiagą, mokėti rengti teisės aktų projektus;

6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas ir pasiūlymus;

6.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti raštvedybos taisykles;

6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

6.9. turėti 1 metų darbo patirties.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės nekilnojamojo turto panaudojimą, projektus, taip pat rengia individualaus pobūdžio Vyriausybės nutarimų, reglamentuojančių valstybės nekilnojamųjų daiktų paskirstymą (perdavimą valdyti ir naudoti patikėjimo teise, perdavimą pagal panaudos sutartis, nurašymą, perdavimą savivaldybėms), projektus;

7.2. rengia aplinkos ministro įsakymų dėl valstybės nekilnojamųjų daiktų perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybines ar savivaldybių funkcijas įgyvendinantiems subjektams projektus;

7.3. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja ministerijų, kitų valstybės institucijų ir savivaldybių parengtus Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius valstybės nekilnojamojo turto paskirstymą, ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus;

7.4. derina turto valdytojų sprendimus dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos;

7.5. teikia išvadas dėl valstybės turto valdytojų sprendimų perduoti valstybės nekilnojamuosius daiktus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise kitiems valstybės turto patikėjimo teisės juridiniams asmenims;

7.6. analizuoja, teikia išvadas ir derina turto valdytojų sprendimus dėl valstybės nekilnojamųjų daiktų pripažinimo nereikalingais valstybės ir savivaldybės funkcijoms įgyvendinti;

7.7. nustatytąja tvarka dalyvauja seminaruose nekilnojamojo turto administravimo klausimais, teikia metodinę paramą valstybės institucijų, valstybės įmonių, įstaigų ir organizacijų specialistams;

7.8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Aplinkos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. jakšto g. 4/9, 870663601, n.slavinskiene@am.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie Aplinkos ministerija  Sąmatininkas

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje, reikalingas sąmatininkas,viešųjų pirkimų konkursų pasiūlymų ruošimas ir pateikimas;
- darbu rengimas,apskaičiavimas;
- Darbu kainų analizė.
- Atliktų darbų aktų rengimas
- Rastvedybos pagrindai

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas statybos inžinerijos srityje;
- Statybinių procesų išmanymas;
- Atsakomybė, pareigingumas, savarankiškumas, greita reakcija, gebėjimas planuoti savo darbus;
- Darbo patirtis dirbant su Sistela sąmatine programa.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Grangeras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: darbasvisems@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Grangeras"  Projekto vadovas

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje, reikalingas projekto vadovas,visapusiškas ar dalies projekto valdymas (eigos planavimas, priežiūra, kontrolė),optimalus laiko, resursų suplanavimas, kontrolė

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.
Reikalavimai: - Au kštasis universitetinis išsilavinimas;
- Kvalifikacij os atestatas;
- atsakingumas, iniciatyvumas, sąžiningumas, reiklumas, orientacija į rezultatą;
- statybos ir projektavimo procesų išmanymas;
- gebėjimas planuoti užimtumą, laiką;
- vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Grangeras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: darbasvisems@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Grangeras"  Staliai, fasadų apdailininkai

Pobūdis: Fasadų ir ventiliuojamų fasadų apdaila
Reikalavimai: Turėti patirties, dirbant su fasadų apdaila

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Listata"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities g.10, 8650 51924, listata@listata.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Listata"  Projektuotojas

Pobūdis: Elektros tinklų ir silpnų srovių projektuotojas

Statybos įmonei Vilniuje, reikalingas elektros tinklų ir silpnų srovių projektuotojas:
Techninis projekto įvertinimas;
Techninių sprendimų analizė;
Projekto techninių pasiūlymų ruošimas ir pateikimas;
Brėžinių projektavimas ir pateikimas

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo projektuotojas

Statybos įmonei Vilniuje, reikalingas vandentiekio ir nuotekų šalinimo projektuotojas, pramoninių ir visuomeninių objektų bei inžinerinių įrenginių vandentiekio, nuotekų šalinimo dalies projektavimas, statinio vandentiekio, nuotekų šalinimo dalies projekto vykdymo priežiūra.

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projektuotojas

Statybos įmonei Vilniuje, reikalingas šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projektuotojas.
Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų projektavimas, projektinės dokumentacijos ruošimas, koregavimas, bendradarbiavimas su statinio kitų sistemų projektuotojais (architektais, konstruktoriais, dizaineriais ir kt.)

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas elektrotechnikos, automatikos arba elektronikos srityje;
- Puikus AutoCad programos išmanymas, projektavimo programų įsisavinimas;
- Atsakingumas, pareigingumas, organizuotumas, savarankiškumas.

- Aukštasis išsilavinimas ;
- Atsakingumas, pareigingumas, organizuotumas, savarankiškumas.

Aukštasis išsilavinimas
Labai geri CAD programų darbo įgūdžiai.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Grangeras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: darbasvisems@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Grangeras"  Valytojos Užubalių k.

Pobūdis: Darbas valytojai, Senasis Ukmergės kelias 18, Užubalių kaimas, Vilniaus rajonas
Administracinių patalpų valymas.
Darbas: 5 d.d. savaitė, 2 val. darbo diena (grafikas derinamas, arba ryte darbas arba vakare).
Jei susidomėjote, skambinkite tel. 8 671 10560, 8 5 215 0305.
Reikalavimai: Atsakingumas

Atlyginimas: 300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 867110560, 8 215 0305, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Santechnikas

Pobūdis: Universalus technikas
Reikalavimai: Darbo pobūdis:

Vamzdynų ir šilumos sistemų priežiūros bei remonto darbai daugiabučiuose namuose.

Reikalavimai:

• santechniko - šilumininko darbo patirtis;
• elektriko darbo patirtis;
• vairuotojo pažymėjimas;
• darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas.
Reikalinga ne mažesnė nei 1 m. patirtis

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864025898, indre.aniuliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Darbų vadovas

Pobūdis: Statybos darbų vadovas

-Statybos darbų planavimas ir organizavimas vystomame statybos objekte;
-Techninės dokumentacijos kontrolė ir darbuotojų/mechanizmų darbo apskaita;
-Vadovavimas darbuotojų komandai;
-Statybos darbų saugos ir kokybės užtikrinimas.

Elektros darbų vadovas

- Elektros instaliacijos montavimo darbų organizavimas objektuose (bendraujant su paskirtais objektų darbų vykdytojais);
- Elektros darbų techninė priežiūra;

Reikalavimai:
- Aukštesnysis išsilavinimas (Energetika);
- Nemažesnė nei 2 m. patirtis elektros darbų organizavimo srityje;
- VEI atestatas;
-Vairuotojo pažymėjimas;

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus
Reikalavimai: -Aukštasis statybos/inžinerinis išsilavinimas;
-Kvalifikacijos atestatai ;
-Problemų sprendimo, darbo komandoje, bendravimo įgūdžiai;
-Vairuotojo pažymėjimas;
-Analogiško darbo patirtis būtų privalumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Grangeras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: darbasvisems@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Grangeras"  Restorano vadovo


Įmonė: UAB "Submarine LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199220
Skelbimo data: 2014.04.10

Atsiliepimai apie UAB "Submarine LT"  Administratorius - apskaitininkas

Pobūdis: Gamybos įmonė Vilniaus rajone siūlo darbą administratoriui- apskaitininkui.
Privalumas- aplinkosaugos reikalavimų žinojimas ir aukštasis išsilavinimas.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas;
Nuosavas automobilis;

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RetroPlast"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rudaminos g. 1a, skaidiškės, plastretro@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "RetroPlast"  Stalius - apdailininkas

Pobūdis: - Medinio konstruktyvo montavimas
- GKP montavimas
- Glaistymas/dažymas
- Ventiliuojamo fasado įrengimas
- Durų/langų montavimas
- Stogo darbai
- Parketlenčių/laminato klojimas
- Virtuvinių baldų montavimas
Reikalavimai: - Atsakingumas
- Kruopštumas
- Profesionalumas
- Be žalingų įpročių
- Nuosavas automobilis (kelionei į darbą ir iš jo)
- Puiki darbo etika
- Punktualumas
- Geri bendravimo įgūdžiai
- Iniciatyvumas

Darbo patirtis: 4 metai
Atlyginimas: 7000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Nedova AS
Miestas: Oslas
Kreiptis: Nėra, +4796881778, info@nedova.no
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie Nedova AS  Padavėjas (-a)

Pobūdis: Restoranas "Lokys", esantis Vilniaus senamiestyje, ieško padavėjų darbui vakarais nuo 18 iki 24 val.
Reikalavimai: - labai gera šnekamoji anglų kalba,
- greita orientacija,
- komunikabilumas,
- reprezentatyvi išvaizda,
- noras mokytis,
- padavėjo darbo patirtis būtų privalumas,
- vokiečių, italų, prancūzų, italų kabos būtų privalumas.

CV siųsti evaldas@lokys.lt

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Senasis lokys"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Stiklių, evaldas@lokys.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Senasis lokys"  Pardavejas

Pobūdis: Reikalinga pardaveja/pardavejas prekiauti maisto produktais Gariunu ukininku turguje

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic silver"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867849311, karaliskas@mail.ru
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Baltic silver"  Finansu konsultantas ( e )

Pobūdis: Aktyvi naujų klientų paieška;
Klientų poreikių nagrinėjimas ir atitinkamų pasiūlymų rengimas;
Informavimas bei tarpininkavimas apie gyvybės draudimo ir kapitalo kaupimo galimybes
Nuolatinis klientų, sudariusių draudimo sutartis aptarnavimas;
Bendradarbiavimas su vadovais planuojant ir organizuojant darbą;
Ataskaitų apie darbo rezultatus rengimas;
Nuolatinis kvalifikacijos tobulinimas;
Dalyvavimas finansų konsultantų susirinkimuose, mokymuose, konferencijose.
Reikalavimai: Veiklumas, pozityvumas, komunikabilumas;
Gebėjimas dirbti savarankiškai;
Užsibrėžtų tikslų siekimas.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "PZU Lietuva"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanoriu pr., 8644 0 7777, esgrupe@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "PZU Lietuva"  Administratorė

Pobūdis: Darbo pobūdis: įprastinės administratorės pareigos - dokumentacijos ir korespondencijos tvarkymas, kitos informacijos valdymas ir komunikavimas įmonės viduje, skambučių priėmimas ir nukreipimas, informacijos teikimas telefonu ir paštu, bei kiti administraciniai darbai.
Reikalavimai: Atitinkamas išsilavinimas;
Kruopštumas, darbštumas;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Anglų ir lietuvių kalbos žinojimas.

Reikalingas žmogus galintis pradėti darbą artimiausiu metu.

CV siųsti adresu: inamuk@yahoo.com (pageidautina anglų ir lietuvių kalbomis)

Atlyginimas: 1000 LTL

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Šviesios ateities kolegija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867042810, inamuk@yahoo.com
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie Šviesios ateities kolegija  Vairuotojas

Pobūdis: JazzExpress taksi Vilniuje ieško bendraminčių kurie galėtų prisijungti prie įmonės plėtros.

Mes jauni, gražūs, tvarkingi ir atsakingi, keičiame požiūri į taksi verslą jau nuo 2012 m. kovo mėn.
Turime naujas tvarkingas mašinas, šiltą kolektyvą, lankstų darbo grafiką ir plačias pažiūras.

Šiuo metu ieškome atsakingo darbuotojo mokančio saugiai ir atsakingai važinėti mūsų naujais ir apynaujais taksi automobiliais.


Grafikas, atlyginimas ir visos kitos sąlygos aptariamos per darbo pokalbį.

Užsienio kalbos ir kompiuterinis raštingumas taip pat priskiriamas dideliam riebiam pliusui.

CV su nuotrauka ir/arba motyvacinį laišką siųsti - personalui@JazzExpress.lt

Visiems ačiū, kas perskaitėte

Stilingo Miesto Taksi
Jazzexpress.lt 1428
Reikalavimai: Darbas reikalauja gerų manierų, atsakingo požiūrio, analitinio mąstymo ir tvirtos emocinės pusiausvyros. Mandagumas ir dalykiškas bendravimas privalomas. Amžius ir lytis nesvarbi, bet 3 metų stažas privalomas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fsoft"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmerges 315b, 1428, personalui@jazzexpress.tl
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Fsoft"  Pardavimų vadovas (-ė)

Pobūdis: Pardavimų veiklos organizavimas: planų sudarymas ir įgyvendinimo užtikrinimas;
Klientų paieška, nuolatinis ryšių su jais palaikymas, kompanijos bei jos paslaugų pristatymas klientams ir atsakymas į jų užklausas;
Pardavimų padalinio veiklos organizavimas ir planavimas, darbuotojų darbo kontrolė, jų atranka, motyvavimas bei mokymas.
Reikalavimai: Puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai, gebėjimas pristatyti informaciją;
Savarankiškumas ir atsakingumas, noras mokytis ir tobulėti;
Geri anglų kalbos bei darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Vairuotojo pažymėjimas bei nuosavas automobilis būtų privalumas.
CV siųsti į techdentika@gmail.com

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Techdentika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864545944, techdentika@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Techdentika"  Kepėjas / pardavėjas

Pobūdis: "Country Grill" viščiukai – tai traškūs ir sultingi viščiukai, iškepti mūsų prekybos automobilyje. Iš ryto atvykstate į stotį, gaunate mūsų firminį "Country Grill" prekybos automobilį, jį pakraunate, važiuojate į prekybos vietą ir ten pasiruošiate prekybai. Tada atsakingai ir kokybiškai ruošiate maistą ir parduodate paruoštą produkciją. Pasibaigus prekybai grįžtate į stotį, iškraunate automobilį ir jį išplaunate. Jūsų darbo diena pasibaigia atsiskaitymu už parduotas prekes.
Reikalavimai: Gerai kalbėti lietuviškai, o norint dirbti Vokietijoje – vokiškai. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B arba C kategorija). Idealus ūgis – ne mažesnis nei 1,75 m., fiziškai stiprus(-i), nes darbas stovimas ir reikia būti lauke įvairiomis oro sąlygomis. Sugebėti skaičiuoti mintinai, būti mandagiam, komunikabiliam ir maloniai bendrauti su visais klientais. Sugebėti dirbti savarankiškai, patikimai ir sąžiningai.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas "B" kategorijos

Atlyginimas: 2700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Skanūs sprendimai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869964331, skanussprendimai@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Skanūs sprendimai"  Sandėlio darbuotojas (vyras su negalia)

Pobūdis: Prekių surinkimas ir išdavimas pagal pateiktas sąskaitas.Perkėlimų formavimas.Tvarkos ir švaros sandėlyje palaikymas.
Reikalavimai: Sąžiningumas,atsakingumas,punktualumas.

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Klingai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ekskavatorininkų 1 l, 868722407
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Klingai"  Vairuotojas

Pobūdis: Prekių pristatymas klientams. Prekių pakrovimas ir iškrovimas.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis.
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, C kategorijos pažymėjimas - privalumas.
Be žalingų įpročių, punktualus,tvarkingas.
Siųsti CV: cv@augima.lt

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Augima"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Radvilu dvaro g.6, 868244618
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Augima"  Architektas - projektuotojas

Pobūdis: Individualių namų projektavimas.
Reikalavimai: Darbo patirtis.
Išsilavinimas inžinerinės architektūros arba statybos inžinerijos srityje.
Darbštumas, atsakingumas, atidumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arteko"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861004003, uabarteko@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Arteko"  Picų kepėjas(-a)

Pobūdis: Picerijai reikalingi picų kepėjos (-ai). Atlyginimas, mokamas laiku. Darbas slenkančiu grafiku, pilnu etatu. Atsakingumas,noras tobulėti ir mokytis. Daugiau informacijos tel.nr.864691236, CV siųskite ausra@fokuspica.lt

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Džigora"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kovo 11, 864691236, ausra@fokuspica.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Džigora"  Barmenė(-as)

Pobūdis: Picerija Grigiškėse siūlo darbą barmenėms.Slenkančiu grafiku.
Jei turi noro darbti , esi komunikabili, linksma nebijai naujovių bei darbo - mes Tavęs laukiame.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Džigora"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kovo 11, 864691236, ausra@fokuspica.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Džigora"  Picų išvežiotojas( -a)

Pobūdis: Picerijai Grigiškėse reikalingi picų išvežiotojai. Reikalavimai:nuosavas automobilis. CV siųskite adresu: ausra@fokuspica.lt Daugiau informacijos tel.nr.864691236.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Džigora"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kovo 11, 864691236, ausra@fokuspica.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Džigora"  Padavėja(-as)

Reikalavimai: Picerija Vilniaus mieste siūlo darbą padavėjoms.Slenkančiu grafiku.
Jei turi padavėjos darbo patirties(bent šiek tiek), esi komunikabili, linksma nebijai naujovių bei darbo - mes Tavęs laukiame.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Džigora"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L.asanavičiūtė, 864691236, ausra@fokuspica.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Džigora"  Asistentas (-ė) pardavimų vadybininko

Pobūdis: Darbas su esamais įmonės klientais,jų kontrolė;
Pagalba pardavimų vadybininkams, prekių eksporto proceso organizavimas,transporto paieška;
Klientų atsiskaitymo už parduotas prekes kontrolė;


Reikalavimai: Būtina gerai mokėti lenkų k. žodžiu ir raštu, sąžiningumas, darbštumas, pareigingumas, iniciatyvumas;
Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Esama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852498206, info@esama.eu
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Esama"  Vairuotojas-ekspeditorius

Reikalavimai: Reikalingas B,C1 kat. vairuotojas - ekspeditorius, darbo pobūdis - išvežioti ir keisti kilimėlius ir darbo drabužius pas klientus. CV siusti žemiau nurodytu el. paštu.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Berolaida"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865205525, berolaida@yahoo.com
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Berolaida"  Blynų kepėjas

Reikalavimai: Gali būti be patirties. Apmokome

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Amberfood"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g., Kreiptis el. paštu, mameniskytek@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Amberfood"  Techninio palaikymo specialistas (-ė)

Pobūdis: ZwCAD atstovai Lietuvoje ieško naujo kolegos, kuris galės padėti įmonės klientams su iškilusiais techniniai programos klausimais.

- klientų techninis konsultavimas ZWCAD programų klausimais Lietuvoje.
- pavestų darbų vykdymas.
- pagalba kolegoms.
- darbas nuo pirmadienio iki penktadienio; 8val - 17val.
CV siųsti - info@zwcadsoft.lt
Reikalavimai: - aukštasis išsilavinimas būtų privalumas;
-AutoCAD programos išmanymas; panašių programų žinojimas - Solidworks, Inventor, būtų privalumas;
- Anglų arba rusų kalbos mokėjimas.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "iLotus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pelesos g. 1, 406 kab, 8 655 46080, info@zwcadsoft.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "iLotus"  Valytoja

Pobūdis: Biuru valymas
Reikalavimai: Ieškome tvarkingo, pareigingo, kruopštaus ir sąžiningo žmogaus. Garantuojam draugišką kolektyvą, socialines garantijas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "SOL LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisves pr. 77b, 868291737, povilas.bagdonas@sollt.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "SOL LT"  Suvirintojas

Pobūdis: Darbas prie betonuotojų brigados
Reikalavimai: Patirtis, savarankiškumas,
Be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vikanda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų g. 18-111, 852409489, personalas.vikanda@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Vikanda"  Pagalbinis darbuotojas

Pobūdis: Pagalbiniai darbai prie statybos, remonto darbų
Reikalavimai: Be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "G&J group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860998834, jonas@gjgroup.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "G&J group"  Spaudos formų montuotojas spaustuvėje

Pobūdis: Darbas pamainomis, su specialia spaudos formų klijavimo įranga. Darbas modernioje spaustuvėje, Kaune. Yra galimybė į darbą važinėti iš Vilniaus.

Įmonė siūlo:
- Geras darbo sąlygas.
- Darbą perspektyvioje įmonėje, galimybę tobulėti.
- Visas socialines garantijas.
- Laiku mokamą darbo užmokestį

Norint kandidatuoti reikia siųsti CV el. paštu cv@aurika.lt
Reikalavimai: Reikalavimai darbuotojui: kruopštumas, atsakingumas, atidumas, operatyvumas.

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aurika"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Taikos pr. 129 a, 837363666, cv@aurika.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Aurika"  Valytoja Metalo g.

Pobūdis: Ieškome valytojos Metalo g. Ofisų valymas. Vakarais
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas, noras dirbti.

Atlyginimas: 440 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros garantas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno 40, 869642558
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Švaros garantas"  Valytoja Kovaliuko g.

Pobūdis: Ieškome valytojos Kovaliuko g. Laiptinių valymas, Tris kartus per savaitę.
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas, noras dirbti.

Atlyginimas: 494 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros garantas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno 40, 869642558
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Švaros garantas"  Valytoja Vilniaus g.

Pobūdis: Ieškome valytojos Vilniaus g. Kavinės teritorijos priežiūra.
Reikalavimai: Kruopštumas, tvarkingumas, atsakingumas, noras dirbti.

Atlyginimas: 329 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros garantas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno 40, 869642558
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Švaros garantas"  Tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas

Pobūdis: Darbas su vilkiku Skandinavijos šalyse.
Reikalavimai: - Vairuotojo pažymėjimas C CE kategorijos ;
- noras dirbti, savarankiškumas, atsakingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Greifas"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Korsako g., 867634795, greifas@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Greifas"  Valytojai Ž. Paneriuose

Pobūdis: Reikalinga valytoja administracinių ir bendrųjų patalpų, esančių Ž.Paneriuose, valymui. 5 k. per savaitę.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Pagalbinis darbuotojas (-a) salotų ir kopūstų ūkyje

Pobūdis: • Salotų ir kopūstų sodinukų sodinimas laukuose;
• Laukų priežiūra ir ravėjimas;
• Kopūstų ir salotų kirtimas;
• Pakavimas ir produkcijos paruošimas;
• Švaros palaikymas darbo vietoje;
• Siūlomas ilgalaikis sezoninis darbas Danijoje (darbo pradžia – gegužės pabaiga, darbo pabaiga – spalio pabaiga, viso apie 5 mėnesiai darbo).
Reikalavimai: • Patirtis kertant salotas ar kopūstus ne mažiau nei vieną sezoną;
• Nepriekaištinga fizinė būklė;
• Greitumas ir kruopštumas;
• Sugebėjimas dirbti komandoje;
• Anglų kalbos supratimas.

Anketas dėl darbo galite užpildyti http://www.isvykstu.lt/cv/registracija
Pildydami pateikite kuo daugiau informacijos apie save, darbo patirtį ir pan.
Anketoje nurodykite, jog kreipiatės dėl "pagalbinio darbuotojo salotų ir kopūstų ūkyje" pareigų (anketos skiltis "Pageidaujamas darbas arba sritis").

Atlyginimas:

• Vidutinis viso sezono mėnesinis atlyginimas po mokesčių su viršvalandžiais 4‘800 LT/mėn, atostoginiai kas mėnesį kaupiasi papildomai po vidutiniškai 540 LT/mėn. Atlyginimas valandinis.

Už apgyvendinimą reikia mokėti kas mėnesį 240 LT/mėn.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 4800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Groplant S.M.B.A
Miestas: Danija
Kreiptis: 860836887, job@plantinvest.eu
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie Groplant S.M.B.A  Valytojai A. Paneriuose

Pobūdis: Reikalinga valytoja administracinių ir bendrųjų patalpų, esančių A.Paneriuose, valymui. 5 k. per savaitę.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Kamabarinė

Pobūdis: Kambarių priežiūra, tvarkymas.
Reikalavimai: Kruopštumas, tvarkingumas, atsakingumas.

Pageidautina, be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ratonda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 52/1, 861817292, laura.bierontaite@centrumhotels.com
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Ratonda"  Padavėja/s

Pobūdis: Didelė renginių kavinė - terasa ieško entuziastingų ir motyvuotų padavėjų naujam sezonui (nuo gegužės pradžios iki rugsėjo vidurio).

CV su nuotrauka siųsti į salero.rasa@gmail.com
Reikalavimai: Gera anglų kalba, bent minimali patirtis aptarnavimo sferoje.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Salero"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g.39, 862085690, salero.rasa@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Salero"  Statybininkai

Pobūdis: Reikalingi fasado apdailos specialistai (vata), bei struktūrinio tinko specialistai. Ieškau netik pavieniu darbuotojų, bet ir brigadų. Atlygį galiu mokėti du kartus į mėnesį. Darbuotojus iš kitų miestų reikalui esant apgyvendinsime. Numatomi kiekiai apie 2000m2 - 3000m2

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Editus status"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 865044374, rrolandas@statyba.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Editus status"  Automobiliu išrinkėjas-surinkėjas (servise)

Pobūdis: Bamperių, apdailos detalių, durelių apdailos, posparnių ir pan. išrinkimo-surinkimo darbai prieš automobilio dažymą.
Reikalavimai: BŪTINA PATIRTIS išrenkant/surenkant automobilius, noras dirbti ir užsidirbti, atsakingumas, kruopštumas, greita orientacija, be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mautoras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g., 864015559, sigita@mautoras.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Mautoras"  Detalių pakuotojai- rūšiuotojai

Reikalavimai: Reikalingi detalių pakuotojai – rūšiuotojai baldų detalių gamyboje. Įmonė UAB "RVG baldai" gamina baldus ir detales baldams bei atlieka paslaugas. Įmonė gamina virtuves, miegamojo, vaikų kambario, biuro baldus. Atlyginimas 1400 Lt atskaičius mokesčius. Reikalavimai: darbštumas, atsakingumas. Siųsti CV remigijus@rvgbaldai.lt Tel. 37065253802 Tel.fax. 37037473259


Atlyginimas: 1770 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RVG baldai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 865253802, remigijus@rvgbaldai.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "RVG baldai"  Vireja

Pobūdis: 50-60 zm. maisto ruosimas. Kavinukes darbo laikas nuo 10 iki 16val.
Reikalavimai: Patirtis virejos profesijoje

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Soglita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865903047
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Soglita"  Pardavėja(-as)-konsultantė(-as)

Pobūdis: Nepriekaištingas klientų aptarnavimas;
Tvarkos salėje palaikymas;
Darbas kasos aparatu;
Prekių priėmimas;
Ir kiti pardavėjos(-o) - konsultantės(-o) pareigoms priskirti darbai.

Darbas slenkančiu grafiku, pagal suminę apskaitą, ne pilnas etatas.
Darbo laikas savaitgaliais (pentadienį, šeštadienį, sekmadienį).
Darbo vieta - PC "Akropolis" ar PC "OZAS", parduotuvė "United colors of Benetton".
Atlyginimas nurodytas darbuotojo dirbančiu pilnu etatu bandomuoju laikotarpiu.
Reikalavimai: Malonus ir geras aptarnavimas;
Sažiningumas, imlumas, kruopštumas, atsakingumas, punktualumas;
Gera oreanticija;
Konfliktinių situacijų sprendimas.

Privalumai:
Darbas kasos aparatu;
Darbas su "Rivilės" programa;
Darbo patirtis drabužių parduotuvėje.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BNA ERGO"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Užupio g. 30, 8 5 215 30 70, apskaita@bna.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "BNA ERGO"  Teisininkas (-ė) (skolų išieškojimas)

Pobūdis: * Skolų prevencija, administravimas ir išieškojimas;
* Procesinių dokumentų (pareiškimų, prašymų, taikos sutarčių ir t.t.) rengimas ir administravimas;
* Sutarčių rengimas ir jų teisinė analizė;
* Ikiteisminis skolų išieškojimas (raginimų, pranešimų siuntimas, informavimas telefonu t.t.);
* Tarpininkavimas klientams išieškant įsiskolinimus iš fizinių ir juridinių asmenų.
Reikalavimai: * Aukštasis/aukštesnysis teisinis išsilavinimas;
* Stiprūs praktiniai MS Excel įgūdžiai, MS Word;
* Darbo su Amea programa pagrindai;
* Analitinis mąstymas, gebėjimas tinkamai išdėstyti užduotis laike;
* Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje, kruopštumas ir pareigingumas;
* Atsakingumas, iniciatyvumas, geri bendravimo įgūdžiai.

Pageidautina panašaus darbo patirtis!

Savo cv siųskite nurodytu el. pašto adresu!

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos darbo birža
Miestas: Kaunas
Kreiptis: E. ožeškienės g. 37, 837000000, karolina.venslauskiene@ldb.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie Lietuvos darbo birža  Administratorė

Pobūdis: • 0.5 etato
• Pirminių dokumentų rengimas,
registravimas.
• Skambučių priėmimas ir nukreipimas, informacijos teikimas telefonu ir paštu.
• Skambučių valdymas, operatyvus problemų sprendimas.
• Įmonės svečių pasitikimas ir nukreipimas.
• Įmonės dokumentacijos bei korespondencijos tvarkymas.
• Kitos informacijos valdymas ir komunikavimas įmonės viduje.
Reikalavimai: • Išsilavinimas: aukštesnysis
• Patirtis: nuo 1 metų
• Raštvedybos žinios
• Užsienio kalbų mokėjimas
• Darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office).
• Geri reprezentaciniai, organizaciniai ir bendravimo įgūdžiai.
• Iniciatyvumas, paslaugumas, komunikabilumas, pozityvumas.
• Puikūs darbo laiko planavimo įgūdžiai.
• Kruopštumas, atsakingumas, tvarkingumas, lankstumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bonatus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 32-1, 868511137, medical.spa.lt@g,ail.com
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Bonatus"  Pardavėja (-as) - konsultantė (-as)

Pobūdis: Laisvalaikio ir sporto prekių parduoptuvei Winner Sport Kauno Akropolyje reikalinga (-as) paradvėja (-as)- konsultantė (-as). Darbo pobūdis: klientų poreikių analizė, klientų konsultavimas, sklandaus pardavimo proceso vykdymas, ekspozicijos priežiūra, bendros tvarkos prekybos salėje palaikymas.
Reikalavimai: Atsakingumas, komunikabilumas, iniciatyvumas, įtaigumas, mokėjimas dirbti komandoje, orientacija į rezultatus, noras tobulėti, mokėjimas greitai įsisavinti su darbu susijusią informaciją, domėjimasis sportu, užsienio kalbų mokėjimas (rusų kalba - didelis privalumas).

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Karaliaus mindaugo pr. 49, winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas"  Padavejas

Reikalavimai: Kavinei "Skliautas” Kauno senamiestyje pastoviam darbui reikalinga barmenas(ė)-padavėjas(a), siųsti CV adresu info@skliautas.com

Atlyginimas: 1050 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Skliautas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: info@skliautas.com
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Skliautas"  Konstruktorius

Pobūdis: Laiptų detalių projektavimas, ruošimas gamybai;
Pagalba projektuojant laiptus, kuriant jų dizainą
Pagalba vadovui
Reikalavimai: Techninis(architekto/konstruktoriaus) išsilavinimas(gali būti paskutinių kursų studentas)
Geri darbo įgūdžiai su (AutoCAD, Revit, Rhino kt.)
Vairuotojo pažymėjimas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Laiptų stilius"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 864745315, info@energenas.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Laiptų stilius"  Vairuotojas

Pobūdis: Darbas Europoje ir ratais
Reikalavimai: Patirtis,jei ratams vairuotojas, tai pageidautina RU viza, rekomendacijos

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transgesta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: V.kreves pr 128f, 863008688, transport03@transgesta.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Transgesta"  Barmenas-padavėjas

Pobūdis: Kokybiškas gėrimų pateikimas;
Kokybiškas klientų aptarnavimas ir konsultavimas;
Sulčių, kokteilių ir užkandžių gamyba;
Darbas su kasos aparatu;
Baro likučių skaičiavimas.
Reikalavimai: Pozityvumas, komunikabilumas, sąžiningumas, darbštumas;
Orientaciją į rezultatą;
Užsienio (anglų, rusų) kalbų mokėjimas;
Aukštesnysis arba profesinis barmeno - padavėjo išsilavinimas būtų privalumas;
Domėjimasis sveika mityba ir gyvensena;

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "The juice room"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino 9, 867360688, ieva@juice-room.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "The juice room"  Dažų paruošimo technologo

Pobūdis: Darbo aprašymas: spaudos dažų maišymas pagal Pantone paletę;
darbas su automatine dažų maišymo sistema;
dalyvavimas technologiniuose procesuose ir technologinių sprendimų inicijavimas.
Reikalavimai: Reikalingi įgūdžiai: spalvų maišymo pagal PANTONE žinios.
Privalumas: panašaus darbo patirtis; anglų ir rusų kalbų mokėjimas.

Įmonė siūlo:
- Geras darbo sąlygas.
- Darbą perspektyvioje įmonėje, galimybę tobulėti.
- Visas socialines garantijas.
- Laiku mokamą darbo užmokestį.
Siųskite savo gyvenimo aprašymą el. paštu cv@aurika.lt

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aurika"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Taikos pr. 129 a, 837363666, info@aurika.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Aurika"  Statybinių medžiagų, didmenynė prekyba, pardavimų vadovas (-ė)

Pobūdis: Darbas su statybinėmis organizacijomis;
Aktyvi naujų klientų paieška, derybų vedimas;
pardavimų projektų organizavimas ir vykdymas;
ilgalaikių ryšių su klientais palaikymas;
pasiūlymų ruošimas, sutarčių sudarymas.
Reikalavimai: Puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai,
greitas darbo tempas ir gebėjimas organizuoti savo darbus.
Noras dirbti ir užsidirbti.

Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aurum investicijų grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852498206, info@aurumigrupe.com
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Aurum investicijų grupė"  Padavėjas (-a) - virtuvės šefo padėjėjas (-a)

Pobūdis: Darbo pobūdis:
- darbas žuvies patiekalų kavinėje,
- užsakymų priėmimas ir klientų aptarnavimas,
- darbas kasos aparatu,
- salės priežiūra, tvarkos ir švaros palaikymas.
Reikalavimai: Reikalavimai:
- sąžiningumas,
- malonus aptarnavimas,
- gebėjimas dirbti vienam ir komandoje,
- greita orientacija,
- punktualumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "jFish"
Miestas: Naujieji muniškiai, kauno raj.
Kreiptis: Vingio g. 13, 869925544, daiva@jfish.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "jFish"  Statybininkas

Pobūdis: Betonavimo, tinkavimo, pastatų vidaus apdailos darbai. Stogų dangų klojimas, fasadų šiltinimas.
Reikalavimai: Plataus profilio statybininkas;
Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Šiluminės energijos sistemos"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 8-37-736936, info@siensi.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Šiluminės energijos sistemos"  Gamybos vadybininkas

Pobūdis: Metalo gaminių gamybos procesų planavimas,produkcijos paleidimas gaminti.
Reikalavimai: Brėžinių skaitymas.
Patirtis metalo apdirbimo srityje.
Atsakingumas.
Pareigingumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nirobalt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Meistru g.9, 868249487, info@nirobalt.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Nirobalt"  Elektrikas

Pobūdis: Elektros montavimo darbai, kompiuteriniai tinklai ir panasus darbai.
Reikalavimai: Savarankiškas, atsakingas, lankstus.

Automobilis privalumas.
Atlyginimas nuo 90Lt dienai į rankas


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "LZ statyba"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Elnio 61-1, 861031719; 868620012, aurimas@lzstatyba.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie MB "LZ statyba"  Virtuvės pagalbinis

Pobūdis: Patiekalų atleidimas, pagalba virtuvėje, pilnu etatu,darbo dienomis 10.30 -19val
Reikalavimai: Pokalbio metu

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Prasadas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino 32, 867202271, uabprasadas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Prasadas"  Patalpų tvarkytoja

Pobūdis: Reikalinga tvarkytoja ofisinių patalpų nuolatiniam valymui.
Darbas Vilniuje, darbo valandos 7.00 -16.00 (P-Pn) išskyrus Šv. dienos.
Reikalavimai: - Privalomas B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.*
- Valymo patirtis tvarkant A lygio biurus;
- Reprezentatyvi išvaizda, tvarkingumas, sąžiningumas be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švarus pasaulis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V. maciulevičiaus g. 51-204, 8 607 83366, julija@gerasvalymas.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Švarus pasaulis"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: PVC langų ir durų gamyboje.
Reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas,atsakingumas,atidumas, sugebėjimas dirbti komandoje.

Atlyginimas: 1540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aveplast"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Neveronys, kertupio g. 59, 869980890, atranka@aveplast.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Aveplast"  Staklininkas - operatorius

Pobūdis: Darbas prie staklių plastikinių langų gamybos ceche.
Reikalavimai: Pageidaujama panašaus darbo patirtis

Atlyginimas: 1540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aveplast"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Neveronys, kertupio g. 59, 869980890, atranka@aveplast.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Aveplast"  Fasadų montuotojai

Pobūdis: Fasadų montavimo darbai.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Statikus"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Šilutės pl. 56, 8 616 40 777, uab.statikus@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Statikus"  Plataus profilio statybininkas

Pobūdis: Mūrijimo, betonavimo ir kiti darbai statybose.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Statikus"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Šilutės pl. 56, 8 616 40 777, uab.statikus@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Statikus"  Statybininkas apdailininkas

Pobūdis: Apdailos darbai statybose.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Statikus"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Šilutės pl. 56, 8 616 40 777, uab.statikus@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Statikus"  Prekių priėmėjas/išdavėjas

Pobūdis: Prekių priėmimas/išdavimas sandėlyje;
Prekių apskaita/svėrimas
Kiti sandėlio darbai
Darbas elektrokrautuvu
Krovos darbai
Darbas su kompiuteriu
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis
Gebėjimas dirbti kompiuteriu
Atsakingumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Advantus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Statybininkų g. 7-217, 8688 57222
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Advantus"  IV juridinių asmenų patikrinimų skyriaus II poskyrio vyresnysis specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Kauno apskrities valstybinės

mokesčių inspekcijos viršininko

2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. P - 318

KONTROLĖS DEPARTAMENTO

IV JURIDINIŲ ASMENŲ PATIKRINIMŲ SKYRIAUS

II POSKYRIO

VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento IV Juridinių asmenų patikrinimų skyriaus II poskyrio vyresnysis specialistas (toliau - vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 8.

II. PASKIRTIS

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau - Inspekcija) Kontrolės departamento IV Juridinių asmenų patikrinimų skyriaus (toliau - Skyrius) II poskyriui priskirtas funkcijas, susijusias su mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo kontrole bei konkrečias pavestas ar leistas atlikti užduotis.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -mokesčių administravime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių ir kitų įmokų apskaičiavimą, deklaravimą, sumokėjimą į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus administravimą bei kontrolę, žinoti Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius tarptautinį keitimąsi mokestine informacija;

6.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.4. mokėti dirbti kompiuteriu, gebėti naudotis Microsoft Office programiniu paketu;

6.5. išmanyti dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. siekiant užtikrinti Inspekcijos informacinėse sistemose turimos informacijos teisėtą naudojimą, vykdant pareigybei nustatytas funkcijas, naudotis Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėmis sistemomis, taikomosiomis programinėmis įrangomis ir kitų institucijų ar organizacijų duomenų bazėmis gali tik nustatyta tvarka, suteikus prieigą jungtis prie jų tiesioginio režimo būdu;

7.2. atlieka mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą bei fondus apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo mokestinius patikrinimus (tyrimus), kuriais siekiama užtikrinti valstybės (savivaldybės) biudžeto pajamų plano vykdymą, užkirsti kelią mokesčių įstatymų pažeidimams bei mokesčių vengimui ir juos įformina pagal norminių aktų reikalavimus;

7.3 siekiant teisingai apskaičiuoti mokėtojui priklausančią mokėti mokesčio sumą, atlieka mokesčių apskaičiavimą pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą (MAĮ 70 str.) bei taikant turinio viršenybės prieš formą principą (MAĮ 69 str.) teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl šio vertinimo taikymo efektyvumo.

7.4. atlieka tyrimus pagal teisėsaugos institucijų pavedimus (nutartis), siekiant užtikrinti bendradarbiavimą su kitomis institucijomis tikslu nustatyti galimus mokesčių įstatymų pažeidimus;

7.5. siekiant efektyvaus bendradarbiavimo su kitomis institucijomis, Mokesčių administravimo įstatymo 72 straipsnio nustatyta tvarka apskaičiuoja mokesčius, remiantis kitų valstybės įstaigų ir institucijų (kurios pagal savo kompetenciją vykdo mokesčių mokėtojų komercinės, ūkinės ar finansinės veiklos patikrinimus ir nustato mokesčių įstatymų pažeidimus, bet nėra įgaliotos atlikti administravimo veiksmų) aktais ar kitais dokumentais;

7.6. tikslu nustatyti galimus mokesčių įstatymų pažeidimus pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, jų pavedimu ir (ar) prašymu atlieka mokestinius patikrinimus ( tyrimus );

7.7. siekiant įgyvendinti teisingumo ir visuotinio privalomumo principus kontrolės veiksmų metu, nustačius pažeidimus, dėl kurių mokesčių mokėtojas turi būti išregistruotas iš Pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) mokėtojų registro, rengia Sprendimus išregistruoti mokėtoją iš PVM mokėtojų registro ir pateikia II poskyrio vedėjui, o jo nesant - Skyriaus vedėjo pavaduotojui;

7.8. laiku ir teisingai užpildo mokestinių patikrinimo (tyrimų) rezultatų ataskaitą, tikslu kokybiškai ir savalaikiai įgyvendinti Skyriui pavestas funkcijas ir ją pateikia II poskyrio vedėjui, o jo nesant - Skyriaus vedėjo pavaduotojui;

7.9. rengia mokesčių mokėtojui (kai tai susiję su mokesčių administratoriaus teisių mokesčio mokėtojo atžvilgiu įgyvendinimu) privalomus vykdyti nurodymus, jei tai būtina jo funkcijoms atlikti, užtikrinant, kad jie atitiktų norminių aktų reikalavimus;

7.10. siekiant drausminti mokesčių mokėtojus tinkamai atlikti nustatytas prievoles, pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, užtikrinant, kad jie atitiktų nustatytų norminių aktų reikalavimus ir laiku pateikia peržiūrai II poskyrio vedėjui, o jo nesant - Skyriaus vedėjo pavaduotojui;

7.11. siekiant užtikrinti patikrinimo metu priskaičiuotų sumų išieškojimą, informuoja II poskyrio vedėją, o jo nesant - Skyriaus vedėjo pavaduotoją, jei mokestinio patikrinimo metu nustatyta mokesčių įstatymų pažeidimų ir kyla įtarimas, kad mokesčių mokėtojas jam priklausantį turtą gali paslėpti, parduoti ar kitokiu būdu jo netekti ir dėlto gali būti sunku ar neįmanoma išieškoti priskaičiuotus mokesčius, delspinigius ir (ar) paskirtas baudas;

7.12. nustačius galimus nusikalstamų veikų ir kitų teisės aktų pažeidimų požymius, įtartinus sandorius ir kitus mokestinių patikrinimų (tyrimų) metu nustatytus įtarimą keliančius veiksmus, nedelsiant informuoja II poskyrio vedėją, o jo nesant - Skyriaus vedėjo pavaduotoją ir pateikia turimą medžiagą Inspekcijos Kontrolės departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyriui toliau tirti, siekiant laiku išaiškinti pažeidimo padarymo priežastis ir jas įvertinti;

7.13. nuolat kelia kvalifikaciją savarankiškai, dalyvauja seminaruose bei kursuose, siekiant tobulinti profesinius įgūdžius;

7.14. kaupia, sistemina ir nagrinėja informaciją bei metodinę medžiagą patikrinimų atlikimo, mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo bei mokestinių tyrimų klausimais dėl geresnės praktikos skleidimo Skyriuje;

7.15. užtikrina informacijos apie mokesčių mokėtojus slaptumą ir laikosi duomenų apsaugos taisyklių, siekiant išsaugoti informacijos mokesčių mokėtojų atžvilgiu konfidencialumą;

7.16. vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų laiku ir kokybiškai atlikti Skyriaus uždaviniai ir funkcijos.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus II poskyrio vedėjui (pakeista Inspekcijos viršininko 2012-11- 21 įsakymu Nr. P - 369).Atlyginimas: 1980 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Europos pr. 105, (837)4656645, e.zdanciene@vmi.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyresnysis specialistas

Pobūdis:

B 7 pašalpoms 2011.10.13

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus

2011 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V -99

PAŠALPŲ IR NEDARBINGUMO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - B.

3. Pareigybės kategorija - 7.

II. paskirtis

4. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus (toliau - Skyriaus) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga rengti dokumentų, susijusių su ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpų (toliau - pašalpos) apskaičiavimu, skyrimu ir mokėjimu, projektus bei rengti raštų, susijusiu su prašymų, skundų, pareiškimų Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais nagrinėjimu, projektus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos srityje - pašalpų ir išmokų skyrimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinį draudimą, darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo santykius, valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimą ir mokėjimą, neįgaliųjų socialinę integraciją, sveikatos draudimą, įmonių bankrotą ir likvidavimą reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius ligos ir motinystės socialinį draudimą, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinį draudimą, žalos atlyginimą dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, žalos atlyginimą asmenims, likvidavusiems Černobylio atominės elektrinės padarinius, bei pašalpų ir išmokų skyrimą ir mokėjimą, draudimo sumų, mokėtinų valstybės lėšomis draudžiamam apdraustajam dėl nelaimingo atsitikimo tarnyboje, apskaičiavimą, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimą, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimą draudiminiais įvykiais, darbingumo lygio (darbingumo netekimo) nustatymą, nedarbingumo pažymėjimų, profesinės reabilitacijos pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą ir tęsimą, taip pat tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.

6.3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

6.4. Būti susipažinęs su dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Apskaičiuoja pašalpas teisės aktuose nustatytais terminais, rengia sprendimų dėl pašalpų skyrimo ar neskyrimo projektus ir teikia juos vyriausiajam specialistui tikrinti.

7.2. Tvirtina pašalpų ir išmokų skyrimui ir mokėjimui reikalingų dokumentų kopijas.

7.3. Rengia sprendimų dėl pašalpų perskaičiavimo, mokėjimo nutraukimo, sustabdymo, pratęsimo, nepriemokų apskaičiavimo ir mokėjimo projektus ir teikia juos vyriausiajam specialistui tikrinti.

7.4. Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus, atlieka paskirtų pašalpų perskaičiavimą, Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų tikslinimą.

7.5. Aiškinasi pašalpų neišmokėjimo (grąžinimo) priežastis, tikslina išmokų gavėjų sąskaitas, rengia dokumentus dėl pašalpų pervedimo gavėjams.

7.6. Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal veiklos sritį pavedus, tikrina kontroliniuose žiniaraščiuose esančių duomenų atitikimą duomenims, esantiems pirminiuose dokumentuose.

7.7. Per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą informuoja apdraustuosius apie trūkstamus dokumentus ar duomenis, rengia paklausimų apdraustiesiems, draudėjams, archyvams, kitoms institucijoms, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms dėl pašalpų skyrimui trūkstamų dokumentų ar duomenų pateikimo/gavimo projektus ir teikia juos Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal veiklos sritį.

7.8. Priima ir registruoja draudėjų ir apdraustųjų prašymus išduoti pažymas apie pašalpas ir išmokas, jas rengia ir išduoda.

7.9. Teritorinio skyriaus direktoriui pavedus, atlieka pašalpų ir išmokų gavėjų bylų inventorizaciją.

7.10.Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, formuoja, pagal patvirtintą dokumentacijos planą, tvarko ir saugo bylas, teisės aktų nustatyta tvarka perduoda jas į Teritorinio skyriaus archyvą bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyba) nustatyta tvarka ar Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus, ruošia jų perdavimą į Fondo valdybos trumpalaikio saugojimo dokumentų saugyklas.

7.11.Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir įgyvendina veiklos plane numatytas priemones, dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.

7.12.Analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui siūlymus dėl Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.

7.13. Teritorinio skyriaus direktoriui, jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį, Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus, dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose.

7.14.Skyriaus vedėjui pavedus pavaduoja kitą Skyriaus specialistą pagal pareigybės kompetenciją jam nesant darbe.

7.15. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, kitus Teritorinio skyriaus direktoriaus, jo pavaduotojo pagal kuravimo sritį, Skyriaus vedėjo ar jo pavaduotojo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

Vyresnysis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 1890 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 28, (85)2525414, zita.naveckiene@sodra.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Organizacinės grupės vyresnysis specialistas

Pobūdis: PATVIRTINTAVilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2014 m. kovo 26 d.įsakymu Nr. 10-V-409VILNIAUS MIESTO PIRMOJO POLICIJOS KOMISARIATOORGANIZACINĖS GRUPĖSVYRESNIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS PRAŠYMASI. pareigybės charakteristika1. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - Vilniaus aps. VPK) Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato (toliau - Vilniaus m. pirmasis PK) organizacinės grupės (toliau - OG) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 9.II. PASKIRTIS4. Pareigybė reikalinga Vilniaus m. pirmojo PK veiklai organizuoti, įgyvendinti veiklos planavimą, stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus, ataskaitų rengimui.III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - vidaus administravimo. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą; 6.2. turėti darbo patirties biudžetinėje įstaigoje veiklos organizavime;6.3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, policijos veiklą bei viešąjį administravimą, veiklos planavimo principus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;6.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo tarnybinę veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti MS Office programiniu paketu ir kompiuterinėmis duomenų sistemomis;6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "RIBOTO NAUDOJIMO".V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. organizuoja ir kontroliuoja komisariato organizacinės grupės veiklą, atsako už tinkamą priskirtų uždavinių įgyvendinimą;7.2. rengia (tikslina) PK metinį veiklos planą ir veiklos ataskaitas (ketvirčio, pusmečio ir metų), atlieka metinio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną bei teikia siūlymus dėl jo įgyvendinimo (tobulinimo);7.3. pagal kompetenciją organizuoja ir užtikrina komisariato valdymo sprendimų įgyvendinimą, teikia siūlymus kaip gerinti veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą, rengia įsakymų, nurodymų projektus ir kitus su veiklos organizavimu susijusius dokumentus;7.4. analizuoja ir apibendrina PK struktūrinių padalinių veiklos rezultatus, rengia ataskaitas;7.5. pagal kompetenciją nagrinėja pareiškimus, prašymus, skundus ir pasiūlymus;7.6. pagal kompetenciją vykdo prevencines priemones dėl galimų korupcijos apraiškų grupėje ir asmeniškai atsako už šių priemonių įgyvendinimą, atlieka tyrimus dėl grupės darbuotojų padarytų tarnybinių nusižengimų;7.7. naudojasi kompiuteriniais registrais ir informacinėmis sistemomis, kontroliuoja specialistų veiklą ir užtikrina savalaikį duomenų įvedimą į registrus;7.8. vykdo apskaitą ir išduoda naudoti patikėtas materialines vertybes, nurašo netinkamą naudoti inventorių, įrangą ir kitas materialines vertybes, pristato į Vilniaus m. VPK Finansų skyrių nereikalingo ar netinkamo naudoti turto nurašymo aktus, informuoja komisariato vadovą, Vilniaus aps. VPK Informatikos ir ryšių ir Logistikos skyrius apie sugedusį inventorių, įrangą bei kitą turtą;7.9. vykdo kitus su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti policijos sistemos strateginiai tikslai.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. pirmojo PK viršininkui.

Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Birželio 23-osios g. 10, (85)2716043, egle.paulauskiene@policija.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas  Vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės kontrolieriaus

2014 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 2

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KontrolĖs IR AUDITO tarnybos VYRIAUSIOJO specialisto PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Anykščių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Anykščių rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybė) Kontrolės ir audito tarnybos (toliau - Tarnyba) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos viešojo administravimo, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymuose, kituose įstatymuose ir teisės aktuose, valstybino audito reikalavimuose, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės parengtose audito metodikose numatytų kontrolės ir audito funkcijų įgyvendinimui.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - Savivaldybės išorės audito ir kontrolės.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo ar teisės studijų krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse stažą;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, Savivaldybės biudžeto lėšų, Savivaldybės turto, Savivaldybei perduoto valstybės turto valdymą ir naudojimą, tarptautinius ir valstybinio audito reikalavimus;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, taikyti kontrolės ir audito atlikimo metodikas bei procedūras ir rengti išvadas;

6.5. sugebėti taikyti teorines žinias darbe, dalykiškai vykdyti pavedimus;

6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: "MS Word", "MS Excel", "Outlook", "Internet Explorer".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka planinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius, veiklos, Savivaldybės biudžeto vykdymo, Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų išlaidų sąmatų, Savivaldybės biudžeto turto apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditus, taip pat, vykdant kontrolės funkciją, atlieka patikrinimus (toliau - auditas) Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose, Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse (toliau - audituojami subjektai) ir audito bei kontrolės metu:

7.1.1. tikrina ir vertina Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą audituojamuose subjektuose;

7.1.2. tikrina ir vertina kaip audituojami subjektai valdydami, naudodami, disponuodami Savivaldybės bei Savivaldybei perduotu valstybės turtu, vykdo įstatymų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus;

7.1.3. tikrina ir vertina biudžeto asignavimo valdytojų programų išlaidų sąmatų teisingumą;

7.1.4. tikrina Savivaldybės biudžeto turto apskaitą ir finansinę atskaitomybę, vertina jų atitikimą įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams;

7.1.5. reikalauja iš audituojamų subjektų vadovų atlikti kontrolinius matavimus, pinigų ir materialinių vertybių inventorizacijas, kitus faktinius darbų ir paslaugų patikrinimus;

7.1.6. finansinio ir (ar) veiklos audito metu turi teisę įeiti į audituojamų subjektų patalpas, gauti visus auditui atlikti reikalingus dokumentus;

7.1.7. finansinio ir (ar) veiklos audito metu turi teisę gauti audituojamų subjektų atsakingų asmenų raštiškus ir žodinius paaiškinimus;

7.1.8. finansinio ir (ar) veiklos audito metu turi teisę pasitelkti reikiamų ekspertų (specialistų), turinčių reikiamų žinių audito metu iškilusiems klausimams spręsti;

7.1.9. vertina audituojamų subjektų viešąjį ir vidaus administravimą, strateginių tikslų įgyvendinimą, planų ir programų vykdymą, administracinės veiklos kokybę ir efektyvumą, taip pat vidaus kontrolės ir vidaus audito sistemos patikimumą;

7.1.10. finansinio ir (ar) veiklos audito metu turi teisę pasinaudoti Savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktų vidaus auditų ataskaitomis ir darbo dokumentais, būtinais vidaus kontrolės vertinimui atlikti, jei audito subjektas ir tikslai sutampa;

7.2. pagal atlikto finansinio, veiklos audito ataskaitas nurodo Savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai;

7.3. rengia teikimus ir kontroliuoja nurodymų, dėl audito metu nustatytų trūkumų pašalinimo, vykdymą;

7.4. rengia kitus, su audito atlikimu susijusius dokumentus (raštus, pasiūlymus, sprendimus, išvadas ir pan.);

7.5. finansinio ar veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veiklos požymių, apie tai nedelsdamas praneša Savivaldybės kontrolieriui;

7.6. nagrinėja gaunamus gyventojų skundus ir pareiškimus;

7.7. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka teikia juos nagrinėti savivaldybės Administracinei komisijai;

7.8. užtikrina turimos tarnybinės ir su darbu susijusios informacijos bei dokumentų saugumą;

7.9. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu vykdo kitas, Tarnybai nustatytas funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės kontrolieriui.Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Anykščių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Miestas: Anykščiai
Kreiptis: Ladygos g. 1, 8(381)58047, nijole.dumaniene@anyksciai.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie Anykščių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba  Vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Užsienio išmokų tarnybos direktoriaus

2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-22

(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 7 d.

įsakymo Nr. V-40 redakcija)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS UŽSIENIO IŠMOKŲ TARNYBOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos (toliau - Tarnyba) vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti ir įgyvendinti Europos Tarybos reglamentus, direktyvas ir rekomendacijas bei Europos Bendrijų darbuotojų migrantų socialinės apsaugos Administracinės komisijos sprendimus, Europos teisingumo teismo sprendimus bei tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinės apsaugos srityje, nacionalinius teisės aktus bei kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius socialinio draudimo išmokų - pensijų, ligos ir motinystės pašalpų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokų (toliau - Užsienio išmokos) - skyrimą ir mokėjimą migruojantiems asmenims.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - valstybinio socialinio draudimo išmokų skyrimas ir mokėjimas migruojantiems asmenims.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.

6.2. Turėti 1 metų darbo patirtį.

6.3. Pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu mokėti anglų kalbą ir B1 lygiu rusų kalbą.

6.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisės aktus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinės apsaugos srityje.

6.5. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai.

6.6. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

6.7. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Priima prašymus bei dokumentus dėl Užsienio išmokų skyrimo, perskaičiavimo, mokėjimo ir kitais klausimais, pažymoms Užsienio išmokų klausimais išduoti.

7.2. Susirašinėja su kompetentingomis institucijomis, siekiant gauti ar suteikti informacijos, reikalingos Užsienio išmokoms migruojantiems asmenims mokėti pagal Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus, pasirašo siunčiamas E 001 LT bei E 200 LT formų pažymas.

7.3. Rengia dokumentų, sprendimų, susijusių su Užsienio išmokų skyrimu ir mokėjimu, projektus, skiria jas pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus, vykdo pensijų mokėjimą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 1 straipsnio 5 dalyje ir 43 straipsnyje išvardintiems asmenims, siekiant užtikrinti laiku ir teisingą Užsienio išmokų paskyrimą bei mokėjimą gavėjams.

7.4. Rengia paklausimų projektus draudėjams, archyvinėms įstaigoms ir kitoms atitinkamoms institucijoms dėl pateiktų dokumentų Užsienio išmokos skirti ir/ar mokėti, duomenims kaupti, tikslinimo, dėl trūkstamų ar patikslinančių dokumentų, pažymų bei kitų duomenų pateikimo ir teikia juos Tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį.

7.5. Informuoja užsienyje gyvenančius išmokų gavėjus apie reikalaujamų pažymų išmokų mokėjimui pratęsti pateikimą.

7.6. Priima ir konsultuoja klientus dėl teisės į Užsienio išmoką, taip pat Užsienio išmokų skyrimo, apskaičiavimo, perskaičiavimo, mokėjimo, pensijų draudimo stažo, draudžiamųjų pajamų koeficiento, duomenų kaupimo klausimais, siekiant užtikrinti kokybišką klientų aptarnavimą Tarnyboje.

7.7. Parengia ir išduoda klientams pažymas apie mokamų Užsienio išmokų dydžius, mokėjimo faktą, vietą, ir kt., pensijų gavėjų pažymėjimus, priima grąžintus.

7.8. Nagrinėja pareiškimus, skundus, paklausimus ir rengia atsakymų projektus.

7.9. Rengia informaciją pagal pareigybės kompetenciją ir teikia ją Tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį.

7.10. Daro pateiktų dokumentų kopijas ir Tarnybos direktoriui įgaliojus tvirtina pateiktų dokumentų kopijas.

7.11. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia juos archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Tarnybos archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą.

7.12. Analizuoja funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį siūlymus dėl funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.

7.13. Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant veiklos planus ir užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku, dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.

7.14. Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis užsienyje, ES ir EEE valstybių narių, kitų valstybių kompetentingomis įstaigomis, su valstybinės valdžios, valdymo, vietos savivaldos bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.

7.15. Atstovauja Tarnybą valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose įstaigose ir organizacijose, Tarnybos direktoriui ar jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.

7.16. Pavaduoja kitą specialistą pagal pavaduojančių asmenų sąrašą.

7.17. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį.Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Užsienio išmokų tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2334592, asta.bareikiene@sodra.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie Užsienio išmokų tarnyba  Veiklos analizės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

MATERIALINIŲ RESURSŲ DEPARTAMENTO

VEIKLOS ANALIZĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Materialinių resursų departamento (toliau - MRD) Veiklos analizės skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga MRD vykdomos veiklos procesams analizuoti, modeliuoti, jų pokyčiams valdyti ir jų efektyvumui vertinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis - veiklos procesų vadyba.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį veiklos procesų valdymo srityje;

6.3. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

6.4. gebėti analizuoti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, rengti išvadas ir siūlymus;

6.5. gebėti rengti teisės aktų, kitų dokumentų projektus;

6.6. sklandžiai ir logiškai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą, centralizuotą krašto apsaugos sistemos aprūpinimą materialinėmis vertybėmis;

6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.9.atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, turinčia slaptumo žymą KONFIDENCIALIAI ir asmens patikimumo pažymėjimą (NATO, ES) su slaptumo žyma KONFIDENCIALIAI;

6.10. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer, MS Outlook, Acrobat Reader, MS Project.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. administruoja MRD veiklos procesus centralizuoto aprūpinimo valdymo srityje;

7.2. vykdo administruojamų procesų stebėseną, renka informaciją, ją analizuoja, sistemina, nustato trūkumus, teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl administruojamo veiklos proceso optimizavimo;

7.3. kaupia, analizuoja, vertina ir apibendrina informaciją apie centralizuoto aprūpinimo išlaidas, įsigijimo ir tiekimo organizavimo būdus ir ekonominį efektyvumą, teikia Skyriaus viršininkui atitinkamas rekomendacijas;

7.4. analizuoja MRD vidaus kontrolės procedūras, vertina finansinių išteklių planavimo ir valdymo procesus, teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl vidaus kontrolės procedūrų tikslinimo;

7.5. analizuoja kitų NATO ir ES šalių įsigijimo ir aprūpinimo organizavimo procesus ir teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl jų pritaikymo;

7.6. rengia planavimo ir įsigijimų vykdymo procesų vertinimo rodiklius ir nuolat juos atnaujina;

7.7. analizuoja centralizuoto aprūpinimo planavimo ciklą, vertina jo poveikį kitiems MRD veiklos procesams;

7.8. analizuoja centralizuotam aprūpinimui numatomų pirkti materialinių vertybių poreikį, prognozuoja reikalingas lėšas;

7.9. teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja centralizuoto pirkimo sutarčių vykdymą;

7.10. inicijuoja ir rengia teisės aktų, reglamentuojančių MRD veiklos administravimą ar veiklos procesų valdymą projektus;

7.11. vykdo kitus, su jo funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.
Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos kariuomenės Materialinių resursų departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2785251, MRD@mil.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie Lietuvos kariuomenės Materialinių resursų departamentas  Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Utenos skyriaus direktoriaus
2013 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-102

PAŠALPŲ IR NEDARBINGUMO KONTROLĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis - A
3. Pareigybės kategorija - 9

II. PASKIRTIS

4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus (toliau - Utenos skyrius) Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tikrinti nedarbo socialinio draudimo išmokų (toliau - nedarbo išmokos) bei ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpų skyrimo (toliau - pašalpos) teisėtumą, pagrįstumą ir teisingumą, taip pat rengti dokumentus nedarbo išmokų mokėjimui, konsultuoti klientus dėl pašalpų ir nedarbo išmokų skyrimo, perskaičiavimo ir mokėjimo, reikalingų duomenų ir dokumentų.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - pašalpų ir nedarbo išmokų skyrime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
6.2. Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinį draudimą, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę, darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo santykius, valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimą ir mokėjimą, neįgaliųjų socialinę integraciją, sveikatos draudimą, civilinę ir civilinio proceso teisę, įmonių bankrotą ir likvidavimą reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius nedarbo socialinį draudimą, ligos ir motinystės socialinį draudimą, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinį draudimą, žalos atlyginimą dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei bei pašalpų ir nedarbo išmokų skyrimą ir mokėjimą, darbingumo lygio (darbingumo netekimo) nustatymą, nedarbingumo pažymėjimų, profesinės reabilitacijos pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą ir tęsimą, taip pat tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo ir kitų išmokų bei nedarbo išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.
6.3. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
6.4. Būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Priima ir konsultuoja gyventojus, apdraustuosius ir draudėjus nedarbo išmokų, ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpų apskaičiavimo, skyrimo ir mokėjimo, klausimais.
7.2. Tvirtina pašalpų ir išmokų skyrimui ir mokėjimui reikalingų dokumentų kopijų tikrumą Utenos skyriaus direktoriui arba jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus.
7.3. Priima sprendimus dėl ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpų, nedarbo išmokų skyrimo ir mokėjimo teisės aktų nustatyta tvarka, Utenos skyriaus direktoriui pavedus.
7.4. Tikrina nedarbo išmokų apskaičiavimą, sprendimų dėl nedarbo išmokų skyrimo ir mokėjimo, mokėjimo sustabdymo, nutraukimo, atnaujinimo, pratęsimo projektus ir teikia juos tvirtinimui.
7.5. Kontroliuoja neišmokėtų (grįžusių) pašalpų ir nedarbo išmokų pakartotinio išmokėjimo teisingumą.
7.6. Analizuoja klaidingai priimtus prašymus ir jų pagrindu teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl priimamojo darbo organizavimo. Skyriaus vedėjui teikia duomenis apie gaunamų dokumentų išdavimo ir pildymo trūkumus.
7.7. Rengia ir teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui dokumentų projektus dėl nepagrįstai išmokėtų pašalpų ir nedarbo išmokų išieškojimo, o Utenos skyriaus direktoriui, jo pavaduotojui arba Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus - kontroliuoja permokų išieškojimą.
7.8. Rengia pašalpų ir išmokų gavėjų dokumentus dėl regreso teisės įgyvendinimo ir teikia Skyriaus vedėjui.
7.9. Tikrina draudėjų dokumentus, susijusius su pašalpų ir nedarbo išmokų skyrimu ir mokėjimu, Fondo valdybos Utenos skyriaus direktoriui, jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus, surašo pažymas ir teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui.
7.10. Analizuoja ir apibendrina nedarbo išmokų skyrimui ir mokėjimui reikalingų duomenų poreikį, nedarbo išmokų skyrimo procesą ir teikia išvadas Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui.
7.11. Analizuoja ir apibendrina nedarbo išmokų bei pašalpų statistinius rodiklius, teikia išvadas Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui.
7.12. Pildo Europos Tarybos reglamentuose nustatytais atvejais šių reglamentų taikymui reikalingus dokumentus susijusius su asmens laikinuoju nedarbingumu, motinyste ir nedarbo išmokomis.
7.13. Apibendrina ir analizuoja gaunamus paklausimus, teikia duomenis Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui apie priimamus prašymus, draudėjams ir apdraustiesiems išduodamas pažymas apie pašalpas ir nedarbo išmokas, žodines konsultacijas.
7.14. Nagrinėja pareiškimus ir skundus nedarbo išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo klausimais, ruošia ir tikrina atsakymų į paklausimus projektus ir teikia juos Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui.
7.15. Rengia pašalpų ir nedarbo išmokų skyrimui reikalingų pateikti dokumentų atmintinių, informacijos, skelbiamos stenduose, projektus ir teikia juos Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui.
7.16. Konsultuoja Skyriaus specialistus pašalpų ir nedarbo išmokų skyrimo bei mokėjimo, klausimais.
7.17. Dalyvauja pašalpų ir išmokų bylų inventorizacijos vykdyme Utenos skyriaus direktoriui ar jo pavaduotojui pagal kuravimo pavedus.
7.18. Formuoja bylas ir jose kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius šios pareigybės funkcijų vykdymu, formuoja, tvarko ir saugo bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoda jas į Utenos skyriaus archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka ar Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus ruošia jų perdavimą į Fondo valdybos trumpalaikio dokumentų saugojimo saugyklas.
7.19. Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku, dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
7.20. Analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui siūlymus dėl Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
7.21. Analizuoja Valdymo informacinės sistemos vidaus kontrolės modulio duomenis, teikia siūlymus dėl darbo gerinimo direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį ar Skyriaus vedėjui.
7.22. Atstovauja Utenos skyrių valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose įstaigose ir organizacijose, Utenos skyriaus direktoriui ar jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus, Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
7.23. Bendradarbiauja su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis ir įstaigomis, bei įstaigomis, vietos savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
7.24. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
7.25. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, taip pat su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Utena
Kreiptis: Aušros g. 45, (8389)62012, rasa.pivoraite@sodra.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

INFORMACIJOS APDOROJIMO IR STATISTIKOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Departamentas) administruojamų Vidaus reikalų informacinės sistemos valstybės ir žinybinių registrų ir informacinių sistemų (toliau - VRIS registrai) duomenų teikimo sutarčių rengimą, jų apskaitą, vykdymo kontrolę, teisės aktų, susijusių su VRIS registrų veikla, rengimą, duomenų subjektų teisę susipažinti su Departamento administruojamų registrų ir informacinių sistemų duomenimis.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - informacinių ir telekomunikacinių technologijų taikymas vidaus reikalų srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAMVALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. turėti 1 metų darbo patirtį teisės aktų projektų rengimo ir jų derinimo srityje;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų veiklą, kūrimą ir plėtrą, duomenų tvarkymą ir saugą, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų bei duomenų teikimo sutarčių rengimą;

6.4. išmanyti vidaus reikalų ministro įsakymus, instrukcijas, reglamentuojančias Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Vidaus reikalų ministerija) administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų administruojamų VRIS registrų duomenų tvarkymą;

6.5. būti susipažinusiam su operacinėmis sistemomis WINDOWS 2000/XP/Vista/2008, mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer;

6.6. mokėti užsienio kalbą (anglų arba vokiečių) pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

6.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų ir duomenų teikimo sutarčių rengimo ir derinimo tvarką;

6.8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sugebėti savarankiškai analizuoti bei spręsti problemas;

6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal Skyriaus kompetenciją rengia duomenų teikimo sutarčių Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko (toliau āˆ’ VRIS CDB) duomenims teikti valstybės institucijoms ir įstaigoms, VRIS registrų duomenims teikti susijusiems registrams, valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenims teikti VRIS CDB, valstybės institucijų ir įstaigų tvarkomų duomenų bazių duomenims, kurie būtini Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų funkcijoms vykdyti, teikti VRIS CDB, Lietuvos nacionalinės Šengeno sistemos informacinės sistemos (toliau āˆ’ N.SIS) duomenims teikti N.SIS duomenų gavėjams projektus, siekiant užtikrinti informacinių išteklių integralumą;

7.2. kontroliuoja duomenų teikimo sutarčių, už kurių vykdymą atsakingas Departamentas, vykdymą, inicijuoja jų atnaujinimą ir pagal savo kompetenciją vykdo jų apskaitą;

7.3. pagal Skyriaus kompetenciją inicijuoja, rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius Departamento administruojamų informacinių sistemų ir registrų veiklą, plėtrą, duomenų tvarkymą, siekiant užtikrinti vieningą Vidaus reikalų informacinės sistemos tvarkymą ir plėtrą;

7.4. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktus ir sutartis, susijusius su Departamento vykdomais registrų modernizavimo projektais;

7.5. pagal Departamento kompetenciją dalyvauja rengiant ir derina Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų parengtus jų tvarkomų valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų nuostatų ir duomenų teikimo sutarčių projektus, siekiant užtikrinti, kad šių projektų nuostatos atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų kūrimo, veiklos ir plėtros reikalavimus;

7.6. nagrinėja Vidaus reikalų informacinės sistemos, N.SIS ir Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos duomenų subjektų paklausimus ir skundus, rengia atsakymus duomenų subjektams, siekiant užtikrinti duomenų subjektų teises;

7.7. teikia informaciją, reikalingą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai patikroms vykdyti;

7.8. teikia Skyriaus vadovui pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių Departamento administruojamų VRIS registrų veiklą, plėtrą, duomenų tvarkymą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus, siekiant užtikrinti vieningą Vidaus reikalų informacinės sistemos tvarkymą ir plėtrą;

7.9. pagal savo kompetenciją atstovauja Departamentą, Skyrių, dalyvauja Vidaus reikalų ministerijos, tarpžinybinių darbo grupių ir komisijų veikloje Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, siekiant įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluotus uždavinius;

7.10. bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis Departamento administruojamų informacinių sistemų ir registrų duomenų teikimo, teisės aktų rengimo ir derinimo klausimais;

7.11. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant Departamento strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO pavaldumas

Skyriaus vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio 2, 852717177, ird@vrm.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM  Bendrojo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2014 m. balandžio 4d. įsakymu Nr. I-243

bendrojo SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 8.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti operatyvų, dalykišką interesantų priėmimą ,,vieno langelio" principu, elektroninių dokumentų valdymo programos ,,@vilys" procedūroms atlikti, teikti operatyvią, kokybišką, dalykišką informaciją į rajono Savivaldybę besikreipiantiems asmenims, daryti jų pateiktų nuomonių analizę, teikti išvadas ir pasiūlymus šiam darbui gerinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas bendrosiose gyventojų priėmimo ir dokumentų valdymo veiklos srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijos srities komunikacijos ir informacijos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, duomenų apsaugą, dokumentų valdymą, rajono Savivaldybės ir jos institucijų organizacinę veiklą, rajono Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus bei šiais pareigybės nuostatais, rajono Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis;

6.4. išmanyti lietuvių kalbos kultūros, dokumentų valdymo reikalavimus, mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Power Point, Internet Explorer programomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas privalo vykdyti šias funkcijas:

7.1. priimti asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus bei skundus (toliau - prašymai), nustatyti, kokia jų esmė, kokios informacijos reikia sprendimams priimti, kokią informaciją ir dokumentus pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, prireikus prašyti pateikti papildomus dokumentus, suteikti informaciją apie paslaugos teikimo procedūrą, informuoti asmenį, kada ir kaip (telefonu, paštu, elektroniniu paštu ar kita ryšių priemone) jam bus pranešta apie rūpimo klausimo išsprendimą;

7.2. išklausyti interesantų žodinius prašymus, registruoti juos, o jei prašymus galima išnagrinėti tuoj pat, nepažeidžiant asmenų ir rajono Savivaldybės interesų bei nefiksuojant prašymų rašytiniuose dokumentuose, atsako į juos pagal savo kompetenciją. Jei asmens prašymas yra susijęs su kito rajono Savivaldybės administracijos padalinio kompetencija, esant galimybei, iš karto pakviesti kompetentingą specialistą svarstomam klausimui išspręsti arba susitarti dėl kompetentingo specialisto ir interesanto susitikimo, pranešant tikslų priėmimo laiką bei vietą;

7.3. padėti parengti su prašymų nagrinėjimu susijusius dokumentus (padėti užpildyti reikiamas formas, padaryti kopijas, jas patvirtinti), padėti juos gauti iš administracijos padalinių bei iš Registrų centro duomenų bazių, pasinaudojant esamomis prieigomis;

7.4. registruoti gautus prašymus, skundus, pasiūlymus, gautus tiek raštu, tiek žodžiu, tiek elektroniniu būdu atitinkamuose registruose, patvirtintuose rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, elektroninių dokumentų valdymo sistemoje ir perduoti juos atitinkamos rajono Savivaldybės institucijos vadovui, atlikti kitas su gautų dokumentų valdymu susijusias procedūras;

7.5. analizuoti interesantų nuomones, pastabas, teikti skyriaus vedėjui pasiūlymus ir išvadas šio darbo organizavimui gerinti;

7.6. teikti asmenims informaciją, kuria disponuoja rajono Savivaldybės administracija ir kurią asmuo turi teisę gauti Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka, žodžiu, raštu, telefonu;

7.7. perduoti prašymus nagrinėti paskirtiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, asmens pageidavimu informuoti jį apie prašymą nagrinėjantį valstybės tarnautoją, jei prašymo nagrinėjimas nepriskirtinas institucijos kompetencijai, parengti jį, išsiųsti kitai įstaigai;

7.8. kontroliuoti gautų dokumentų vykdymo terminus;

7.9. siuntas, adresuotas rajono Savivaldybės administracijos padaliniams, paskirstyti į tam skirtus korespondencijos spintos skyrelius ar perduoti jas tiesiogiai padaliniams;

7.10. kontroliuoti vykdytojams nukreiptų prašymų nagrinėjimo, atsakymų pateikimo bei atsakymuose spręstinų klausimų vykdymo terminus;

7.11. tvarkyti ir saugoti prašymus, pasiūlymus, skundus bei su jais susijusius dokumentus pagal teisės aktais nustatytą tvarką;

7.12. tarpininkauti Zarasų rajono gyventojams Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre, padėti parengti ir teikti dokumentus nukentėjusiojo asmens statusui gauti;

7.13. išsiųsti rajono Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų parengtus, nustatyta tvarka įformintus, vadovybės pasirašytus, užregistruotus siunčiamus dokumentus, teisės aktus bei kitas parengtas siuntas, vesti jų apskaitą (rengti sąrašus, pildyti registrus), laiku pateikti siuntas į pašto įstaigą ar pašto kurjeriui;

7.14. daryti į rajono Savivaldybę besikreipiančiųjų asmenų srautų analizę, rengti metų ataskaitą ir teikti skyriaus vedėjui;

7.15. esant reikalui nagrinėti asmenų prašymus, kuriuose keliami klausimai, susiję su įgaliojimais, priskirtais Bendrojo skyriaus kompetencijai, rengti į juos atsakymus;

7.16. kartą per metus atlikti asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo kokybės ir kiekybės, gautų skundų priežasčių analizę ir teikti išvadas skyriaus vedėjui;

7.17. dalyvauti rajono Savivaldybės tarybos ir rajono Savivaldybės administracijos sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose, teikti pasiūlymus, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai skyriaus kompetencijos klausimais;

7.18. rengti rajono Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;

7.19. užtikrinti rajono Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų skyriaus kompetencijos klausimais vykdymą;

7.20. vykdyti kitus teisėtus rajono Savivaldybės administracijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus, susijusius su pareigybės funkcijomis, siekiant rajono Savivaldybės administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 1980 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Miestas: Zarasai
Kreiptis: Sėlių a. 22, (8385)31203, laura.kvikliene@zarasai.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie Zarasų rajono savivaldybės administracija  Teisės departamento Atstovavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

Aktuali redakcija nuo 2014 m. balandžio 1 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2012 m. sausio 25 d.

įsakymu Nr. PS1-99

TEISĖS DEPARTAMENTO

ATSTOVAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės departamento (toliau - Departamentas) Atstovavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymus, reglamentuojančius valstybės ir Europos Sąjungos (toliau - ES) paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, nagrinėti piliečių ir kitų asmenų skundus dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) veiksmų ir sprendimų, teisminiu būdu išieškoti grąžintinas lėšas, atstovauti Agentūrai teismuose ir kitose institucijose, įmonėse, įstaigose bei organizacijose bei teisinėmis priemonėmis padėti realizuoti Agentūrai suteiktas teises ir įgalinimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas teisės srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. (2014m. kovo28 d. įsakymo Nr. PS1-226 redakcija nuo 2014m. balandžio 1 d.)

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. išmanyti žemės ūkio sektoriaus valdymo ir teisinio reguliavimo principus;

6.3. gerai išmanyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, ES reglamentus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai;

6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;

6.5. (2014m. kovo 28d. įsakymo Nr. PS1-226 redakcija nuo 2014m. balandžio 1 d.)

išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. nagrinėja piliečių ir kitų asmenų skundus dėl Agentūros veiksmų ir sprendimų;

7.2. rengia medžiagą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, teismams, kitoms institucijoms, įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms ginčuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl valstybės ir ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemonių administravimo bei iš sutarčių kylančiuose ginčuose;

7.3. atstovauja Agentūrai Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje, teismuose ir kitose institucijose, įmonėse, įstaigose bei organizacijose ginčuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl valstybės ir ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemonių administravimo bei iš sutarčių kylančiuose ginčuose;

7.4. pagal Skyriaus kompetenciją teisminiu būdu išieško grąžintinas lėšas, perduoda antstolių kontoroms vykdyti vykdomuosius dokumentus;

7.5. pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja ir sistemina informaciją, susijusią su Agentūros dalyvavimu teisminiuose ginčuose;

7.6. pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja ir sistemina informaciją apie grąžintinų lėšų išieškojimą teisminiu būdu, teikia ją Agentūros padaliniams;

7.7. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų teisės aktų projektus;

7.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių ir kitų asmenų pateiktus paklausimus, pareiškimus, pretenzijas ir skundus dėl Agentūros veiksmų ir sprendimų bei rengiant atsakymus į juos;

7.9. nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių valstybinėse institucijose, įmonėse, įstaigose bei organizacijose;

7.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.11. teikia Agentūros vadovybei išvadas ir pasiūlymus teisės klausimais;

7.12. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros padaliniais, teikia informaciją teisės klausimais, ataskaitas jiems vykdant tarnybines pareigas;

7.13. tvarko skyriaus dokumentaciją, rengia bei tvarko skyriaus bylų nomenklatūrą, pagal patvirtintą nomenklatūrą formuoja bei tvarko bylas, parengia jas perdavimui į archyvą, sunaikinti;

7.14. užtikrina slaptos medžiagos, susijusios su valstybės ir ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, naudojamos vykdant darbo funkcijas, konfidencialumą;

7.15. dalyvauja rengiant Skyriaus mokymų planus, teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

7.16. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2476531, vaida.repeckaite@nma.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Žemės gelmių registro ir kontrolės poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:


ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRO IR KONTROLĖS poskyrio VYRIAUSIOJO SPECIALISTO pareigybės aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKAŽemės gelmių išteklių skyriaus Žemės gelmių registro ir kontrolės poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 10.II. PASKIRTIS

4. Žemės gelmių išteklių skyriaus Žemės gelmių registro ir kontrolės poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti Žemės gelmių registro (toliau - Registras) tyrimų dalies duomenis bei formuoti tiesioginių tyrimų duomenų bazę, ruošti duomenis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka teikti juos Registro nuostatuose numatytiems naudotojams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis - geologinių tyrimų duomenų analizė, specialioji veiklos sritis - Registro tyrimų dalies administravimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą Fizinių mokslų studijų srities geologijos krypties išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pagrindinius valstybės tarnybos ir darbo klausimus, viešąjį administravimą, žemės gelmių tyrimą, žemės gelmių išteklių (įskaitant angliavandenilius) naudojimą, administracinius teisės pažeidimus žemės gelmių naudojimo srityje ir kitus Poskyrio kompetencijos klausimus;

6.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.4. išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.5. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį pagal specialybę;

6.6. turėti darbo patirtį tvarkant geologinių duomenų bazes;

6.7. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu: MS Word arba Open Office, MS Excel, MS Outlook, Interenet Explorer, Mapinfo programiniu paketu;

6.9. mokėti anglų ir/ar rusų kalbas B1 lygiu.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Užtikrindamas tinkamą Registro funkcionavimą:

7.1. tvarko Registro tyrimų dalies informaciją, pagal kompetenciją dalyvauja valstybinės geologinės informacijos sistemos duomenų bazės vystyme;

7.2. nagrinėja Registro tyrimų dalies duomenų tiekėjų pateiktus dokumentus, tikrina pateiktų dokumentų ir duomenų autentiškumą ir teisingumą, duomenų atitikimą Registro nuostatų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Registro tvarkymą bei žemės gelmių naudojimą, nustatytiems reikalavimams;

7.3. taiso Registro tyrimų dalies duomenų bazėje pastebėtas klaidas, informuoja apie jas duomenų teikėjus bei vartotojus;

7.4. rengia ir nustatyta tvarka teikia Registro tyrimų dalies duomenis vartotojams;

7.5. rengia motyvuotų atsisakymų įregistruoti bei išregistruoti Registro tyrimų dalies objektus projektus;

7.6. nustatyta tvarka vykdo įmonių, vykdančių geologinio tyrimo darbus, Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos teikiamų duomenų kokybę, informuoja duomenų pateikėjus apie įmonių pateiktoje medžiagoje pastebėtas klaidas ir netikslumus;

7.7. dalyvauja ruošiant teisės aktų ir norminių dokumentų, reglamentuojančių Registro tvarkymą bei funkcionavimą, projektus;

8. Užtikrindamas tinkamą valstybės politikos žemės gelmių naudojimo srityje įgyvendinimą, pagal pareigybės kompetenciją:

8.1. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis žemės gelmių tyrimų registravimo, su registro objektais susijusios informacijos gavimo klausimais, esant reikalui teikia siūlymus keisti žemės gelmių tyrimų registravimą, vykdymą, derinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas;

8.2. Poskyrio vedėjo pavedimu atstovauja Tarnybai komisijose, darbo grupėse, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

8.3. nagrinėja valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus ir skundus, rengia pastabas ir pasiūlymus;

8.4. teikia metodinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams;

9. vykdo kitus Poskyrio vedėjo pavedimus, susijusius su Poskyrio kompetencijos klausimais.

V. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo pavaldumas

10. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos geologijos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: S.konarskio g. 35, (85)2337715, irena.remeikiene@lgt.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie Lietuvos geologijos tarnyba  Administracinių pažeidimų tyrimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. gegužės 23 d.

įsakymu Nr. 40-205

SAUGAUS MIESTO DEPARTAMENTO

ADMINISTRACINIŲ PAŽEIDIMŲ TYRIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Saugaus miesto departamento Administracinių pažeidimų tyrimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Saugaus miesto departamento (toliau -Departamentas) Administracinių pažeidimų tyrimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga tirti administracinius teisės pažeidimus, nagrinėti gyventojų skundus, prižiūrėti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktųreikalavimų.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojospecialioji veiklos sritis - viešosios tvarkos užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties administracinės procedūros taikymo bei administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo srityse;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, nustatančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldos institucijų veiklą bei šių institucijųkompetencijai priskirtus klausimus;

6.4. išmanyti teisės aktų ir dokumentųrengimo taisyklių reikalavimus;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer", kompiuterine dokumentų valdymo sistema;

6.6. turėti teisę vairuoti "B"kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

7.1. prižiūri, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų ir Savivaldybės priimtų teisės aktų reikalavimų;

7.2. nagrinėja fizinių ir juridiniųasmenų pareiškimus, prašymus ir skundus teisės aktų nustatyta tvarka;

7.3. tvarko jam pavestas užduotis, dokumentus bei pavedimus, įveda užduočių ir (ar) pavedimų bei administraciniųbylų duomenis ir rezultatus į Savivaldybės kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą "@vilys" ar kitas informacines sistemas;

7.4. rengia ataskaitas ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui veiklos klausimais;

7.5. tvarko su Skyriaus veikla susijusius dokumentus, administracinių teisės pažeidimų ir su jais susijusias bylas;

7.6. pagal savo kompetenciją renka informaciją apie mieste esančias problemas ir perduoda atsakingoms tarnyboms;

7.7. tiria administracinius teisės pažeidimus;

7.8. pagal įgaliojimą surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytus pažeidimus;

7.9. vykdo administracinių bylų teiseną,pagal įgaliojimą nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;

7.10. rengia, organizuoja Skyriaus prevencines priemones, akcijas, nusikaltimų ir teisės pažeidimų mažinimo Vilniaus mieste ar kitus projektus ir kontroliuoja kaip jie vykdomi;

7.11. teisės aktų nustatyta tvarka naudojasi valdomomis duomenų bazėmis, renka, kaupia ir administruoja jose informaciją;

7.12. teikia reikalingą informacijąSkyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams (iš turimų duomenų bazių ar kitų laikmenų, dokumentų ir pan.);

7.13. pagal savo kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktųpakeitimų;

7.14. Skyriaus vedėjo pavedimu atlieka faktinių duomenų patikrinimą vietoje;

7.15. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitas vienkartines užduotis ir nurodymus, susijusius su Skyriaus uždaviniais ir strateginiais tikslais;

7.16. tvarko administracinių teisės pažeidimų administravimo kompiuterines sistemas;

7.17. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112032, egle.mikaliuniene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2014 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. K-328

GYVENIMO LYGIO IR UŽIMTUMO STATISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga gyventojų užimtumo ir kartu su šiuo tyrimu vykdomiems papildomiems vienkartiniams statistiniams tyrimams atlikti, laisvų darbo vietų statistikai rengti, statistiniams duomenims rinkti ir apdoroti, statistinei informacijai rengti ir teikti ją vartotojams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - statistinės informacijos rengime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.

6.2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

6.3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, SAS programa ar R paketu.

6.4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją ir užimtumo statistiką.

6.6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Siekdamas įgyvendinti teisės aktus, reglamentuojančius tyrimą, atlieka gyventojų užimtumo statistinį tyrimą, dalyvauja rengiant ir tobulinant tyrimo metodiką, atlieka tyrimo duomenų aritmetinę ir loginę kontrolę, skaičiuoja tyrimo rodiklių įverčius.

7.2. Siekdamas įgyvendinti teisės aktus, atlieka papildomus vienkartinius, su gyventojų užimtumo statistiniu tyrimu vykdomus statistinius tyrimus, rengia jų metodikas, atlieka tyrimų duomenų aritmetinę ir loginę kontrolę, skaičiuoja tyrimo rodiklių įverčius, dalyvauja klausėjų mokymuose, juos konsultuoja.

7.3. Siekdamas įgyvendinti teisės aktus, reglamentuojančius tyrimą, rengia laisvų darbo vietų statistiką, rengia ir tobulina tyrimo metodiką, rengia kokybės ataskaitas Eurostatui ir pagal kompetenciją konsultuoja respondentus.

7.4. Siekdamas užtikrinti statistinės informacijos sklaidą, analizuoja ir rengia statistinę informaciją, teikia analitinę medžiagą užimtumo statistikos klausimais vadovybei, leidiniams, pranešimams spaudai, tarptautinėms organizacijoms, Rodiklių duomenų bazei ir vartotojams, pagal kompetenciją konsultuoja vartotojus.

7.5. Siekdamas atstovauti Lietuvos statistikos departamentui ir pritaikyti pažangias idėjas užimtumo statistikoje, pagal kompetenciją dalyvauja projektuose, darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose, bendradarbiauja su kitų valstybės institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, užsienio tarnybomis.

7.6. Vykdo kitus departamento vadovybės, skyriaus vedėjo ir skyriaus vedėjo pavaduotojo, kuruojančio užimtumo statistikos sritį, vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJOPAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vedėjo pavaduotojui, kuruojančiam užimtumo statistikos sritį.Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 29, 2364817, personalas@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko

2014 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. Į2-6

VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS SEKRETORIATO

POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolę vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais ir Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimais.

III. VEIKLOS SRITIS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialios veiklos srities funkcijas - politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar finansų krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinio darbo biudžetinėse įstaigose, finansų kontrolės ar auditoriaus darbo patirtį;

6.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais rinkimų organizavimą bei vykdymą, politinių partijų veiklą ir politinių kampanijų finansavimą bei finansavimo kontrolę, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;

6.4. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, apibendrinti, analizuoti informaciją bei rengti kvalifikuotas išvadas, teikti pasiūlymus, analitiškai įvertinti bei apibendrinti problemas ir parinkti jų sprendimų būdus;

6.5. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;

6.6. rengti įstaigos vidaus tvarkomuosius organizacinius dokumentus;

6.7. žinoti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti savo mintis žodžiu ir raštu;

6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.9. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, Microsoft Excel mokėti pažengusio vartotojo lygmeniu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vykdo politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolę ir teikia išvadas Vyriausiajai rinkimų komisijai;

7.2. tikrina politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinius;

7.3. pagal patvirtintą planą atlieka politinių partijų patikrinimus;

7.4. kontroliuoja partijos nario mokesčio registraciją;

7.5. registruoja skyriaus gaunamus dokumentus, skelbia įstatyme numatytus dokumentus Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje;

7.6. nagrinėja auditorių ataskaitas dėl pastebėtų faktų ir rengia suvestines;

7.7. dalyvauja organizuojant politinės kampanijos dalyvių patikrinimą, rengia dokumentus perdavimui auditoriams, priima auditorių grąžinamus dokumentus;

7.8. tikrina politinės kampanijos finansavimo ataskaitas;

7.9. rengia skyriaus gaunamus dokumentus laikinam saugojimui;

7.10. pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia metodinę medžiagą politinės kampanijos iždininkams, viešosios informacijos rengėjams ar skleidėjams, už politinių partijų apskaitą atsakingiems asmenims, auditoriams, atliekantiems politinės kampanijos dalyvių ar politinių partijų patikrinimą;

7.11. teikia pasiūlymus dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos Informacinės sistemos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės posistemės tobulinimo;

7.12. rengia Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų projektus politinių partijų, politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės srityje;

7.13. pagal kompetenciją nagrinėja prašymus ir paklausimus ir rengia Vyriausiosios rinkimų komisijos atsakymus;

7.14. dalyvauja Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarytose darbo grupėse;

7.15. įstatymų nustatyta tvarka ir atvejais gauna iš valstybės institucijų, visų rūšių įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją, reikalingą tinkamai atlikti pavestas funkcijas;

7.16. bendradarbiauja su kitų valstybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojais, kitų Vyriausiosios rinkimų komisijos struktūrinių padalinių darbuotojais;

7.17. vykdo kitus su Vyriausiosios rinkimų komisijos, skyriaus funkcijomis susijusius pirmininko, skyriaus vedėjo pavedimus;

7.18. atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais atvejais pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vyriausioji rinkimų komisija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gynėjų g. 8, 852396986, rinkim@vrk.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie Vyriausioji rinkimų komisija  Tekintojas

Pobūdis: Metalo apdirbimo įmonei
Reikalavimai: Atsakingumas,darbštumas,noras dirbti

Darbo patirtis: 4 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bariema"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Drujos g.2, 861546969, 2332242
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Bariema"  Pardavėjas-konsultantas

Pobūdis: Kokybiškas klientų aptarnavimas, pateikiant tinkamiausią pasiūlymą.
Prekių priėmimas ir paruošimas pardavimui.
Parduotuvės salės priežiūra.

Reikalavimai: Darbo patirtis pardavimo bei klientų aptarnavimo srityse.
Domėjimasis laikrodžiais, minimalių žinių apie laikrodžius turėjimas.
Puikūs bendravimo įgūdžiai ir atsparumas stresui.
Greita orientacija, lankstumas.
Geras fizinis pasirengimas.

Privalumai:
Iniciatyvumas ir noras dirbti klientų aptarnavimo sferoje.
Rusų, Anglų kalbų žinojimas

Mes jums siūlome:
Stabilu bazinį atlyginimą ir motyvuojančią premijavimo sistema
Darbas slenkančiu grafiku 15 d. per mėnesį.


Kita informacija:
Darbas pr. centre "Babilonas 2" arba pr. centre "IKI" Ukmergės g. 18A

Garantuojame konfidencialumą.
Informuosime tik kandidatus, atrinktus pokalbiui.
Gyvenimo aprašymą siusti el. paštu: sales@888.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt / 289 € (neatskaičius mokesčių)
Įmonė: UAB "Altaima"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Klaipėdos g. 143a, 860433338, sales@888.lt
Skelbimo data: 2014.03.17
Reikalavimai: Darbo patirtis pardavimo bei klientų aptarnavimo srityse.
Domėjimasis laikrodžiais, minimalių žinių apie laikrodžius turėjimas.
Puikūs bendravimo įgūdžiai ir atsparumas stresui.
Greita orientacija, lankstumas.
Geras fizinis pasirengimas.

Privalumai:
Iniciatyvumas ir noras dirbti klientų aptarnavimo sferoje.
Rusų, Anglų kalbų žinojimas

Mes jums siūlome:
Stabilu bazinį atlyginimą ir motyvuojančią premijavimo sistema
Darbas slenkančiu grafiku 15 d. per mėnesį.

Kita informacija:
Darbas pr. centre "VCUP"

Garantuojame konfidencialumą.
Informuosime tik kandidatus, atrinktus pokalbiui.
Gyvenimo aprašymą siusti el. paštu: sales@888.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Altaima"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 16, 860433338, sales@888.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Altaima"  Salės darbuotojas (-a)

Pobūdis: • tvarkos palaikymas didmenos prekybos salėje;
• prekių krovimas ir priežiūra lentynose;
• prekių priežiūra termo skyriuje;
• prekių galiojimo terminų kontrolė;
• pagalba klientams.
Darbas Vilniuje, Kirtimų g. 49 ARBA Ukmergės g. 250.
Reikalavimai: • vidurinis / aukštesnysis / profesinis išsilavinimas;
• panašaus darbo patirtis;
• geras fizinis pasirengimas ir ištvermė;
• atsakomybė, darbštumas, savarankiškumas, sąžiningumas;
• galimybė dirbti nuo 6 val.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanitex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 49 / ukmergės g. 250, 865655266, vil.personalas@sanitex.eu
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Sanitex"  Plataus profilio statybininkai

Pobūdis: Statybos bendrovė priimtų į darbą plataus profilio statybininkus, mokančius betonuoti, kloti šaligatvio ir kelio bortus, trinkeles.
Reikalavimai: Savarankiškumas, darbštumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Žygesta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 8 (602) 60957, kristina@zygesta.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "Žygesta"  Projektuotojas, inžinierius-konstruktorius

Pobūdis: -Gelžbetoninių, plieninių, mūrinių medinių konstrukcijų projektavimas;
-Darbo brėžinių ruošimas;
-Techninių ir darbo projektų ruošimas.
Reikalavimai: -Aukštasis universitetinis išsilavinimas (statybos inžinerija);
-Patirtis dirbant AutoCAD, Revit, Tekla Structures, Robot, Soffistik programine įranga;
-Darbštumas, atidumas, atsakingumas, noras dirbti ir tobulėti.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BIMLine"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862030692, info@bimline.lt
Skelbimo data: 2014.04.09

Atsiliepimai apie UAB "BIMLine"  Vairuotojas

Pobūdis: Budėjimai su techninės pagalbos automobiliu
Reikalavimai: Darbui su TECHNINĖS PAGALBOS automobiliu reikalingas vairuotojas – mechanikas turintis C kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Privalumai būtų : panašaus darbo patirtis, turimas hidromanipuliatorių operatoriaus pažymėjimas ir gyvenamoji vieta netoli nuo UAB "AREMESTA" (Šiaurės pr.) Tel 869835962 Kaunas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aremesta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Islandijos pl., 869835962, info@aremesta.lt
Skelbimo data: 2014.04.08

Atsiliepimai apie UAB "Aremesta"  Elektromechanikui-vairuotojui

Pobūdis: Valymo įrangos (dulkių siurblių, plovimo mašinų) priežiūra ir remontas.
Valymo ir higienos priemonių išvežiojimas įmonės klientams.
Reikalavimai: Patirtis remontuojant valymo įrangą.
Ne mažesnė nei 2 metų vairuotojo darbo patirtis.
Aukštesnysis išsilavinimas (techninis išsilavinimas-privalumas)
Gera orientacija Vilniaus mieste ir jo apylinkėse.
Atsakingas požiūris į darbą.
Punktualumas, sąžiningumas, darbštumas, kruopštumas, iniciatyvumas.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.04.08

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Pardavėja / konsultantė

Pobūdis: Klientų konsultavimas, aptarnavimas ir prekių pardavimas
Prekių apskaita, priežiūra ir tinkamas išstatymas
Prekybinės patalpos priežiūra ir tvarkymas
Pardavimų rėmimo ir skatinimo veiklų įgyvendinimas
Prekių paruošimas ir išsiuntimas klientams pagal išankstinius užsakymus
Reikalavimai: Reikalavimai:
Vidurinis arba nebaigtas aukštasis išsilavinimas
Ne mažesnė nei vienerių metų darbo patirtis
Sugebėjimas dirbi savarankiškai
Komunikabilumas, energingumas, atsakingumas ir sąžiningumas
Privalumai:
Rusų ir anglų kalbų mokėjimas
Prekybos ir klientų aptarnavimo darbo patirtis
Vairuotojo pažymėjimas, B kategorija
Darbo su kasos aparatu patirtis
Darbo kompiuteriu pagrindai
Siūlomas atlyginimas (atskaičius mokesčius; netto):
1000 LTL + priedai nuo apyvartos;
Darbas 1 arba 0,5 etato.
Įmonė siūlo:
Visuomet laiku mokamą atlyginimą
Visas socialines garantijas
Geras darbo sąlygas
Mokymus, tobulėjimo ir karjeros galimybes
Vieta:
Vilnius, Gariūnų verslo centras (patalpos naujojo pastato viduje)

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vaporio"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861446644
Skelbimo data: 2014.04.08

Atsiliepimai apie UAB "Vaporio"  Pardavėja karoliukų parduotuvėje

Reikalavimai: Ieškome pardavėjos konsultantės rankdarbių priemonėmis prekiaujančioje parduotuvėje. Darbas pilnas etatoas.
 Būtina mokėti gaminti rankų darbo papuošalus ir domėtis kūryba. 
Ieškome: žmogaus, kuriam šis darbas ir hobis viename. 
Siūlome: lankstų grafiką, malonų lengvą darbą, gerą darbinė atmosferą ir daug naujų karoliukų. 
Norime gauti: patikimą, sąžiningą, kūrybingą ir nuolat tobulėjantį darbuotoją. 


P.S. jei neveriate karoliukų, prašome negaišti nei savo, nei mūsų laiko. 
CV 
info@beadshop.lt

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "DEPI"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Aido g.8, 863736568, info@beadshop.lt
Skelbimo data: 2014.04.08

Atsiliepimai apie UAB "DEPI"  Administratorė

Pobūdis: Viešbučiui Palangoje nuolatiniam darbui reikalinga administratorė
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis, rusų ir anglų kalbų mokėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAb "Farmis ir partneriai"
Miestas: Palanga
Kreiptis: 8699 88808, viladiemedis@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.08

Atsiliepimai apie UAb "Farmis ir partneriai"  Transporto vadybininkas

Pobūdis: Darbas: aktyvus bendravimas su klientais ir vezeju paieska
Reikalavimai: Analogisko darbo patirtis butu privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ltfirewood"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareiviu 19, 868316153, info@ltfirewood.com
Skelbimo data: 2014.04.08

Atsiliepimai apie UAB "Ltfirewood"  Barmenė-padavėja

Pobūdis: Kinų restoranui Vilniuje reikalinga barmenė-padavėja.Patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Angestella"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities 91, 852703030, baltasislotosas2@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.08

Atsiliepimai apie UAB "Angestella"  Autoplovėjas-poliruotojas

Pobūdis: Naujai įrenginėjamai plovyklai nuo gegužės mėn.reikalingi autoplovėjai, poliruotojai.
Reikalavimai: Patirtis- privalumas,greitumas, sąžiningumas, noras dirbti ir užsidirbti.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Begrita"
Miestas: Lentvaris
Kreiptis: 867350605, butgintaras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.04.08

Atsiliepimai apie UAB "Begrita"  Drabužių supirkėjo

Pobūdis: Ieškome žmogaus drabužių supirkėjo , išmanančio drabužių madą, mokančio tinkamai atrinkti ir įvertinti drabužį pagal kokybę. Ieškome žmogaus drabužių supirkėjo , išmanančio drabužių madą, mokančio tinkamai atrinkti ir įvertinti drabužį pagal kokybę. Atlyginimas bandomuoju laikotarpiu 1200 litų į rankas.
Reikalavimai: Darbštumas,atsakingumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vintex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanoriu pr., cv@vintex.lt
Skelbimo data: 2014.04.08

Atsiliepimai apie UAB "Vintex"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Bendradarbiavimas su vidutinio verslo klientais;
Aktyvi naujų klientų paieška;
Klientų poreikių analizė;
Pardavimų organizavimas.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas IT, inžinerijos ar vadybos srityse;
Ne mažiau 2 metų sėkmingų pardavimų patirtis;
Bendradarbiavimo patirtis su verslo klientais;
Regiono verslo klientų žinojimas;
Puikūs bendravimo įgūdžiai, atsakingumas, punktualumas ir nuoseklumas;
Anglų, Lenkų arba Rusų kalbos žinios;
geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Galiojantis vairuotojo pažymėjimas.
Reikalinga ne mažesnė nei 2 m. patirtis

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eljunga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: a.giedraitis@eljunga.lt
Skelbimo data: 2014.04.08

Atsiliepimai apie UAB "Eljunga"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Mikroautobusų,sunkvežimių važiuoklės remontas
Reikalavimai: Išmanyti darbą

Atlyginimas: 3400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daniliškių autocentras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Guobų, 868749404, algis@danilai.lt
Skelbimo data: 2014.04.08

Atsiliepimai apie UAB "Daniliškių autocentras"  Kambarinė

Pobūdis: Viešbučio kambarių valymas.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB EAT & viešbutis "Šarūnas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Raitininkų g.4, 868722774, rita@hotelsarunas.lt
Skelbimo data: 2014.04.08

Atsiliepimai apie UAB EAT & viešbutis "Šarūnas"  Elektroninės IT parduotuvės specialistas

Pobūdis: Elektroninės parduotuvės, prekiaujančios IT prekėmis, valdymas: marketingo strategijos kūrimas ir įgyvendinimas, dizaino formavimas, bendravimas su klientais.
Reikalavimai: Išsilavinimas IT srityje arba geras šios srities išmanymas
Žinios ar patirtis marketingo/internetės rinkodaros srityje (Žinojimas su kuo valgomi Google Adwords, Google Analytics, SEO, back link ir t.t.)
Domėjimas IT rinka, internetine rinkodara, IT naujovėmis
Analitinis mąstymas
Gebėjimas rasti ir apdoroti informaciją, analizuoti duomenis
Noras mokytis ir tobulėti, siekti geriausių rezultatų
Anglų kalbos mokėjimas
Sugebėjimas dirbti savarankiškai, savo užsibrėžtų tikslų įgyvendinimas
Komunikabilumas ir Malonus bendravimas

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Heksimus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Linkmenų 25, 865564864, giedre@heximus.lt
Skelbimo data: 2014.04.08

Atsiliepimai apie UAB "Heksimus"  Šaltkalvis

Reikalavimai: Reikalavimai:
-Kvalifikaciją įrodantis dokumentas (atestatas);
-Sugebėjimas dirbti savarankiškai;
-Mokėjimas skaityti brėžinius.
Darbo pobūdis – komandiruotės.
Atlyginimas – nuo 2000 Lt.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litmontažas"
Miestas: Jonava
Kreiptis: Darbininkų g. 4, 865066344, info@litmontazas.lt
Skelbimo data: 2014.04.08

Atsiliepimai apie UAB "Litmontažas"  Telemarketingistas-pardavėjas

Pobūdis: Verslo konsultavimo įmonė, diegia verslumo skatinimo programą Lietuvoje, siūlo gerą uždarbį pardavėjams telefonu, parduodant verslo programas ir sistemas.

Mes suteikiame.:
Fiksuotą atlyginimą (po bandomojo 30 dienų laikotarpio) plius priedai prie atligynimo, premijos.
Karjeros galimybes.
Profesionalius pardavimų, marketingo, bendravimo, savi-vertės kėlimo mokymus.
Mokymai mokami. Po mokymų jokių įsipareigojimų įmonei.

Reikalavimai: Ryžtingumas, malonus balso tembras, geras lietuvių šnekamosios kalbos mokėjimas.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LT finansai"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: 867069781, simas@verslasberizikos.lt
Skelbimo data: 2014.04.08

Atsiliepimai apie UAB "LT finansai"  Suvirintojas

Pobūdis: Suvirinimo darbai
Reikalavimai: Reikalavimai:
-Kvalifikaciją įrodantis dokumentas (atestatas);
-Sugebėjimas virinti: suvirinimo elektrodais, argono aplinkoje ir pusautomačiu (TIG, MIG, MAG).
Darbo pobūdis – komandiruotės.
Atlyginimas – nuo 2000 Lt.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litmontažas"
Miestas: Jonava
Kreiptis: Darbininkų g. 4, 865066344, info@litmontazas.lt
Skelbimo data: 2014.04.08

Atsiliepimai apie UAB "Litmontažas"  Kosmetologė

Pobūdis: Darbas pilnu etatu;
Spa, kosm